Paulina Pamuła PAMIĘCI STEFANA CZAJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paulina Pamuła PAMIĘCI STEFANA CZAJI"

Transkrypt

1 Paulina Pamuła PAMIĘCI STEFANA CZAJI S. Czaja ( ) Postać S. Czaji, przedwcześnie zmarłego dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, upamiętnia lektorium jego imienia, które zostało uroczyście otwarte w lutym 2004 r. Miejsce to, będące aneksem bibliotecznym, na którego zewnętrznej ścianie (po lewej stronie od wejścia) umieszczona jest pamiątkowa tablica znajduje się na parterze gmachu Biblioteki Głównej UMK. 1

2 S. Czaja historyk, bibliotekarz, publicysta S. Czaja urodził się 1 IX 1943 r. w Sadkach (woj. bydgoskie). Jego ojciec, Antoni Czaja był leśnikiem, a matka, Seweryna z domu Smełsz, zajmowała się domem. Pierwsze lata życia S. Czaja spędził w niewielkim domu w Lubrzy (woj. zielonogórskie), gdzie po wojnie przeprowadził się wraz z rodzicami i trojgiem rodzeństwa. Jednak w późniejszym czasie kilkakrotnie się przeprowadzał, przez co uczęszczał do szkół w różnych miejscowościach. Edukację w szkole podstawowej rozpoczął w Lubrzy, a zakończył w Żaganiu w 1957 r. W tym samym roku rodzina Czaji przeniosła się na Mazury. Tam rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Ostródzie. W tym czasie aktywnie działał w harcerstwie i szkolnym samorządzie. Egzamin dojrzałości zdał w 1962 r. W latach S. Czaja studiował historię na UMK. Po ukończeniu studiów przez niespełna dwa miesiące pracował w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie, a następnie został przyjęty na stanowisko młodszego bibliotekarza do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, gdzie dzięki dużemu zaangażowaniu w pracę i własny samorozwój bardzo szybko awansował w 1973 r. zdał egzamin państwowy na stanowisko bibliotekarza dyplomowanego, we wrześniu 1974 r. został adiunktem dyplomowanym, w grudniu 1980 r. uzyskał stopień kustosza dyplomowanego, a w kwietniu 1985 r. starszego kustosza dyplomowanego. Zaś od roku 1986 aż do przedwczesnej śmierci pełnił obowiązki dyrektora tejże biblioteki. Praca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu nie była jedyną aktywnością S. Czaji. Będąc uznanym ekspertem w dziedzinie nowoczesnego bibliotekarstwa, zasiadał w Komisji Koordynacyjnej Bibliotek Naukowych Szkół Wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej ( ), a także należał do Zespołu Biblioteki Narodowej do przygotowania nowej ustawy o bibliotekach (w 1992 r.). W latach stał na czele Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół 2

3 Wyższych. Natomiast w 1993 r. uchwałą Komitetu Badań Naukowych wszedł w skład Opiniodawczego Zespołu do Spraw Krajowej Polityki w Zakresie Informacji Naukowej. Wiedza S. Czaji z dziedziny nowoczesnego budownictwa i funkcjonowania bibliotek była bardzo szeroka i ceniona w całym kraju. Recenzował, opiniował i konsultował niemal wszystkie projekty i plany budowy oraz rozbudowy gmachów bibliotek akademickich w Polsce. S. Czaja dużo publikował. Najczęściej pisał o problematyce prawnej bibliotek, zawodzie bibliotekarza, budownictwie gmachów bibliotecznych, automatyzacji i komputeryzacji współczesnych bibliotek, a także ochronie oraz konserwacji zbiorów bibliotecznych. Wchodził również w skład Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Bibliotecznego oraz Roczników Bibliotecznych. Jego felietony często ukazywały się w Głosie Uczelni, toruńskiej Gazecie Miejskiej i Ziemi Michałowskiej. 3 VII 2003 r. S. Czaja, zmarł w swoim domu na zawał serca. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu. Związki S. Czaji z UMK Związki S. Czaji z UMK sięgają roku 1962, kiedy to podjął w murach tej uczelni studia z zakresu historii. Podczas ich trwania zdecydował się realizować obie dostępne wówczas na tym kierunku specjalizacje: pedagogiczną i archiwistyczną. Decyzja ta wiązała się z dużym nakładem pracy, wymagała zaliczenia bardzo dużej ilości zajęć obowiązkowych, udziału w wielu objazdach naukowych objętych programem studiów, jak również odbyciem dwóch czterotygodniowych praktyk w czasie wakacji. Pracę magisterską zatytułowaną Zbiór prasy XVIII-wiecznej w Archiwum Państwowym w Toruniu" S. Czaja napisał pod kierunkiem doc. dra (dziś prof. dra hab.) Andrzeja Tomczaka. Obronił ją 14 VI 1967 r., 3

4 uzyskując tym samym tytuł magistra historii. Pomimo dużej ilości zajęć dydaktycznych, S. Czaja podczas studiów angażował się w działania studenckiego ruchu naukowego. W latach był członkiem zarządu Studenckiego Koła Historyków, a od 1964 r. do 1966 r. pełnił funkcję przewodniczącego Studenckiego Koła Archiwistów. Przez 5 lat należał do Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich, która miała siedzibę w Domu Studenckim nr 1. W obszarze jego aktywności znalazła się także działalność w Związku Młodzieży Wiejskiej oraz organizacja i udział w rajdach i wycieczkach akademickich. Co ważne, jeszcze po zakończeniu studiów aktywnie angażował się w działalność kół naukowych UMK (mniej więcej do grudnia 1970 r.). Po ukończeniu studiów, już w sierpniu 1967 r., S. Czaja złożył podanie o przyjęcie do pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, które zostało odrzucone z powodu braku etatów. Ale już w listopadzie tego samego roku rozpoczął pracę na UMK w charakterze młodszego bibliotekarza. Z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu S. Czaja związany był zawodowo przez 36 lat aż do śmierci. W lutym 1971 r. został kierownikiem Oddziału Magazynów i Konserwacji Zbiorów, a już w 1973 r. podjął się realizacji niezwykle trudnego zadania przenosin księgozbioru UMK (liczącego wówczas przeszło 1,5 miliona książek i czasopism) z budynku przy ulicy Chopina 12 (obecny Wydział Matematyki i Informatyki) do nowego gmachu przy ul. Gagarina. Koncepcję przeprowadzki rozpisał na 280 stronach, rozrysował na 25 planach i opatrzył setką fotografii. Została ona zrealizowana w ciągu 41 dni, a w jej planie dokonano jedynie niewielkich zmian, które związane były z chorobami pracowników i anomaliami pogodowymi. Co ważne, w czasie realizacja tego gigantycznego przedsięwzięcia, które nie wymagało żadnych dodatkowych funduszy, nie została zgubiona żadna książka ani pomylona żadna sygnatura. Swoje doświadczenia S. Czaja opisał w specjalistycznych publikacjach, dzięki czemu później mogli z nich skorzystać inni bibliotekarze w całej Polsce. 4

5 15 IV 1973 r. w nagrodę za sprawną realizację przenosin zbiorów bibliotecznych UMK Maria Puciatowa (ówczesna dyrektorka Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu) wyznaczyła S. Czaję na swojego zastępcę. Funkcję tę pełnił przez następne trzynaście lat, a w 1986 r. objął stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, po rezygnacji z tej funkcji Bohdana Ryszewskiego. S. Czaja pełniąc obowiązki dyrektora wspierał rozwój swoich pracowników i starał się, by każde ich osiągnięcie zostało zauważone. Z ogromnym poświęceniem zabiegał o środki finansowe, które mogli przeznaczać na wyjazdy naukowe, kwerendy i druk prac. Promował sukcesy i dokonania swoich podwładnych we własnych publikacjach i ubiegał się o przyznawanie im nagród rektorskich i ministerialnych. W tym czasie był także aktywnym organizatorem wielu ważnych wystaw w gmachu Biblioteki Głównej UMK, które były uzupełniane opracowaniami i katalogami opatrzonymi wstępami jego autorstwa oraz prezentowane w innych polskich miastach i za granicą. Jedna z najciekawszych ekspozycji, które zrealizował poświęcona była międzywojennemu okresowi działalności Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Ważnym wkładem S. Czaji w życie UMK było publikowanie krótkich tekstów w Głosie Uczelni. W latach na łamach tego miesięcznika ukazało się około 50 artykułów, polemik, sprawozdań z podróży i wspomnień jego autorstwa. Pisał tam przede wszystkim o sukcesach swoich współpracowników, spotkaniach i wystawach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu, jak również ważnych inwestycjach, które w niej poczyniono. Bardzo cenił i wspierał ten tytuł. Przez wiele lat wytrwale podpowiadał jego wydawcom ciekawe tematy i inicjował ważne przedsięwzięcia z nim związane. Był jednak człowiekiem nad wyraz skromnym i nigdy nie był zainteresowany tym, by jego nazwisko widniało w redakcyjnej stopce. Działalność S. Czaji na UMK nie ograniczała się wyłącznie do pracy w uniwersyteckiej bibliotece i publikowania. Przez wiele lat zasiadał 5

6 w Senacie UMK oraz poszczególnych komisjach senackich i uniwersyteckich, a także od roku 1982 w Radzie Bibliotecznej. Zajmował się również dydaktyką. Swoją olbrzymią wiedzę przekazywał studentom informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, np. na zajęciach z zakresu organizacji i zarządzania biblioteką. Ostatnie chwile życia upłynęły mu m.in. na egzaminowaniu studentów. S. Czaja we wspomnieniach współpracowników: Stefan Czaja należał do wyróżniających się studentów. Dobrze wychowany, pogodny, uczynny stał się nawet w pewien sposób pośrednikiem między seminarzystami a profesorem. prof. dr hab. Andrzej Tomczak, promotor pracy magisterskiej Czaji Zdolny, inteligentny, bystry i bardzo pracowity wysunął się na czoło bibliotekarzy starszych, a największą jego zaletą jest nieprzeciętne zaangażowanie, oddanie się całkowite Zakładowi kosztem spraw własnych. Maria Puciatowa, dyrektorka Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w latach (fragment wniosku do władz UMK o powołanie mgra Stefana Czaji na stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej UMK w Toruniu) Miał wiele osiągnięć, pełnił znaczące funkcje, nigdy jednak nie przestał być człowiekiem przystępnym, życzliwym, skromnym i po prostu dobrym! Adam Domański, kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki UMK W naszym środowisku był człowiekiem-instytucją, autorytetem w wielu sprawach, kimś kto dla większości z nas na niwie bibliotekarskiej pracował od zawsze, mimo że nie był człowiekiem sędziwym. Kochał książki, biblioteki, zawód, który uprawiał, współpracowników i czytelników. 6

7 To z niego emanowało. ( ) Nie bał się podejmować i realizować zadań i pomysłów nowych i trudnych. ( ) Myślę, że wszyscy zapamiętamy oparcie, którego nam udzielał, szeroko otwarte serce, czas na rozmowy, którego nigdy nam nie żałował. I to że białe nazywał białym, a czarne czarnym. To, że gdy się pomylił, to sam się do tego przyznawał, a gdy mówił rozmówcy rzeczy niemiłe, wskazywał błąd lub pominięte argumenty to czynił to w sposób nie dotykający go, nie pozostawiający urazy. ( ) Nigdy nie mówił: zrobiłem, osiągnąłem, otrzymałem, zawsze, nie tylko w wystąpieniach oficjalnych, ale rozluźniony, prywatnie, mówił w liczbie mnogiej. Dumny był ze swojej Uczelni, Biblioteki, zespołu współpracowników, doceniając pracę każdego, nawet najmniej eksponowanego stanowiska. dr hab. Artur Jazdon, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Gdy się u niego zjawiałem nigdy nie znajdowałem go rozpartego za biedermeierowskim biurkiem, na którym stały trzy telefony założone (i niezbędne dla funkcjonowania) przez jego poprzednika. Nie był bibliotecznym dygnitarzem wydającym polecenia z kanapy. Z reguły siedział na brzegu krzesła, w najbliższym sąsiedztwie drzwi prowadzących do sekretariatu, tak aby mógł w każdej chwili, kiedy dotrze do niego jakiś ważny sygnał, przerwać rozmowę i pośpieszyć w stronę jakiegoś nagłego zdarzenia w Bibliotece i na miejscu podjąć odpowiednie decyzje. prof. dr. hab. Janusz Tondel, dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK Kiedy przedstawił mi się w Marburgu pomyślałem, że on nie przypomina żadnego naszego dyrektora: gdzie garnitur? Gdzie krawat? Ale od razu wiadomo było, że to fachowiec najwyższej rangi. dr Robert Frost, pracownik King's College w Londynie 7

8 Lektorium Stefana Czaji 8

9 Szczupły, energiczny człowiek popijający mocną kawę, wychodzący na papierosa, zawsze w marynarce, zawsze wyprzedzający życie o parę posunięć. Krzysztof Białowicz, grafik, współpracował ze Stefanem Czają przy tworzeniu serii kalendarzy uniwersyteckich Budził sympatię swoim wyglądem. Nie było w nim nic władczego, nic dyrektorskiego, żadnych ambicji, by niepodzielnie sprawować rząd dusz, żadnych tęsknot za honorami, nagrodami, odznaczeniami ( ). Skromny do przesady, nie eksponował swojej osoby, nie narzucał własnego zdania; słuchał i uczył się, a przekonany, bronił nowych racji jak własnych. Nie dopisywał się do publikacji, grantów czy projektów badawczych - przeciwnie, zabiegał, by mądre projekty naukowe i książki szybko znajdowały realizację, bo sukcesy bibliotekarzy były sukcesami Biblioteki. Nie odmawiał napisania wstępu czy recenzji. Te ostatnie ceniono najwięcej, jak i jego opinię o wszystkim, co dotyczyło nowoczesnego bibliotekarstwa i zawodu bibliotekarza. Mirosław A. Supruniuk, Kierownik Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Był typem bibliotekarza-praktyka, który przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej i żaden problem bibliotekarski nie stanowił dla niego przeszkody nie do pokonania. Ewa Kobierska-Maciuszko, była dyrektorka Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Był tytanem pracy. dr Małgorzata Kasner, Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Lubił spotkania z ciekawymi ludźmi i łatwo nawiązywał z nimi kontakty, zaś w sprawach, które go szczególnie fascynowały, wykazywał wręcz młodzieńczą pasję. 9

10 dr Jan Bełkot, redaktor naczelny Głosu Uczelni Żartem i uśmiechem, a nieraz zatroskaną miną mobilizował wokół siebie więcej zaangażowania i motywacji, niż mogłyby to zrobić jakiekolwiek apele czy zarządzenia. dr Andreas Lawaty, były zastępca dyrektora Deutsches-Polen Institut w Darmstadt Ciekawostki: Gdy S. Czaja rozpoczynał studia na UMK, został zakwaterowany w 36-osobowym pokoju w Domu Studenckim nr 5, który mieścił się wówczas przy ul. Fałata. Mieszkał tam w czasie tzw. zimy stulecia (1962 r.) i podczas mroźnych nocy, aby się ogrzać, zmuszony był wraz z innymi studentami wrzucać na zmianę węgiel i drewno do dwóch dużych żelaznych pieców stojących na środku pokoju. W czasie odbywającego się w 1966 r. Balu Historyków S. Czaja zdobył wraz z Ewą Maślonik (po mężu Marchwińską) pierwsze miejsce w konkursie par tanecznych. S. Czaja z wielkim sentymentem wspominał czasy dzieciństwa w Lubrzy. Udając się do Niemiec czy Francji zawsze tak wyznaczał trasę podróży, by móc pokazać osobom, które mu towarzyszyły swój dom rodzinny. S. Czaja lubił pracować w domu w godzinach późnowieczornych, a niekiedy nawet w nocy. Tylko wówczas potrafił skupić się na pracach żmudnych i wymagających twórczego myślenia. W roku 1969 S. Czaja ożenił się z Elżbietą z domu Nowak. Owocem tego związku była urodzona w 1984 r. córka, Agnieszka. S. Czaja zaprojektował specjalne drewniane skrzynki, które służyły do przenoszenia książek podczas przeprowadzki Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu z ul. Chopina na Bielany. Zbiory pomieściły się wówczas w skrzyniach. 10

11 S. Czaja na UMK prowadził wyłącznie konwersatoria i ćwiczenia. Był wyłączony z możliwości prowadzenia wykładów i seminariów, ponieważ nigdy nie zdobył stopnia doktora. Można przypuszczać, że jednym z powodów tego zaniechania był brak czasu, ale wypowiedzi osób, które znały S. Czaję pozwalają wnioskować, że nigdy nie przywiązywał wagi do tytułów naukowych i uważał je za zbędne w swojej praktyce zawodowej. Jedną z pasji S. Czaji była fotografia. W czasie studiów należał do grupy studentów-artystów, czyli grupy Zero-61. Po latach, już jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, w 2001 r. zorganizował w budynku Biblioteki Głównej UMK retrospektywną wystawę dorobku fotografików z tej grupy. Opatrzył również wstępem katalog z tej wystawy. W 1995 r., gdy UMK obchodził 50-lecie istnienia, S. Czaja zaproponował, by z tej okazji w numerze specjalnym Głosu Uczelni opisać wspomnienia z czasów studenckich i późniejsze losy osób, które podczas pierwszej inauguracji roku akademickiego (5 I 1946) otrzymały na poszczególnych wydziałach indeks z numerem 1. W tym celu osobiście je odnalazł i odwiedził. Owocem odbytych przez niego spotkań był artykuł jego autorstwa pt. Opowieść o studentach z indeksami numer 1, który został opublikowany w numerze specjalnym Głosu Uczelni w lutym 1995 r.. Dzięki staraniom S. Czaji studenci ci zostali zaproszeni do Torunia i uhonorowani podczas jubileuszowych uroczystości UMK. W 1999 r. S. Czaja napisał pracę pt. Panneau Stefana Knappa poświęconą barwnej płaskorzeźbie zdobiącej Aulę UMK. Ukazała się ona w publikacji Zbiory i prace dotyczące emigracji i Polonii w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Książnicy Miejskiej w Toruniu. S. Czaja był inicjatorem serii ściennych kalendarzy przedstawiających i promujących najcenniejsze zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz sygnowanych przez Uniwersytet. Cieszyły się one dużą popularnością. Egzemplarzami z pierwszego ich wydania, 11

12 które miało miejsce w 1999 r. i było poświęcone Srebrnej Bibliotece Albrechta Hohenzollerna, obdarowano gości przybyłych do Auli UMK na spotkanie z Janem Pawłem II. W marcu 1996 r. S. Czaja przeprowadził wywiad z Normanem Daviesem, który został zapisany na trzech kasetach magnetofonowych. Rozmowa ta miała miejsce na tylnym siedzeniu samochodu wiozącego historyka z Torunia do Warszawy. W stolicy obaj nocowali w domu znanego satyryka, Jacka Fedorowicza, przyjaciela N. Daviesa. Jednakże wywiad ten nie został nigdy opublikowany, gdyż S. Czaja nie zdołał znaleźć odpowiedniego schematu, któremu mógłby podporządkować jego strukturę. Za swój wkład w rozwój polskiego bibliotekarstwa S. Czaja otrzymał Brązowy (1978 r.) i Srebrny Krzyż Zasługi (1985 r.), a także Nagrodą Ministra Kultury (1990 r.). 19 II 2004 r. podczas obchodów Święta Uczelni żona S. Czaji odebrała z rąk ówczesnego rektora UMK Medal za Zasługi dla Rozwoju UMK przyznany mu pośmiertnie przez Senat UMK. 27 IX 2013 r. w gmachu Biblioteki Głównej UMK odbyła się dedykowana S. Czaji konferencja z okazji czterdziestolecia funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Bibliografia: Czaja S., Boże igrzysko Litwinów i Polaków, Głos Uczelni 2003 nr 7-8. Czaja S., Ważniejsze zagadnienia metodyczne, organizacyjne i przebieg przeprowadzki Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu do nowego budynku, [w:] B. Ryszewski (red.), Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, T. 1, Toruń Czaja S., Wstęp, [w:] J. Kotłowski (red.), Toruńska grupa fotograficzna "Zero-61". Przypomnienie, Toruń Czyżak D., Krasnodębska J. (red.), Stefan Czaja in memoriam, Toruń 12

13 2004. Supruniuk M. A., Stefan Czaja ( ). Dyrektor na trudne czasy, Głos Uczelni 2003, nr

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 2 (9), rok 3

Czerwiec 2014 nr 2 (9), rok 3 Czerwiec 2014 nr 2 (9), rok 3 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Ramona Kozłowska Biblioteka PWSZ w Koninie przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 3c, Agnieszka Jankowska,

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Nr 2-3/2011 (LV) ISSN 2083-7321

Nr 2-3/2011 (LV) ISSN 2083-7321 ISSN 2083-7321 W numerze m.in.: Teresa Torańska w WBP w Opolu Joanna Czarkowska-Pasierbińska Teresa Torańska w WBP w Opolu Mirosława Wąsowicz Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF 3(31)2012 Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Rozmowy z Władzami Uczelni o planach na bieżącą kadencję Wynalazczość na Politechnice Przedsiębiorczy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 224-225 kwiecień-maj 2015

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 224-225 kwiecień-maj 2015 1 2 3 w numerze: 4 ROBERT KORNELUK / Z obrad Senatu 7 ROBERT KORNELUK / Zarządzenia JM Rektora 7 wiesław hładkiewicz / Władysław Bartoszewski WSPOMNIENIE o prof. e. hajduku 8 Elżbieta Kołodziejska / Odszedł

Bardziej szczegółowo

Rozpoczyna się rekrutacja na studia

Rozpoczyna się rekrutacja na studia www. glos.umk.pl W numerze Rozpoczyna się rekrutacja na studia System Internetowej Rejestracji Kandydatów zostanie uruchomiony 23 kwietnia. Maturzyści będą mieć do wyboru 82 kierunki na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu

marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu Profesor Henryk Filcek 1928 2011 Rektor AGH 1974 1979

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r.

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. RAMOWY PROGRAM, 29 marca 2014 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

zestawieniu szkół z najlepszymi wynikami na olimpiadach przedmiotowych. Niemal w tym samym czasie, gdy Liceum Akademickie ogłoszone zostało

zestawieniu szkół z najlepszymi wynikami na olimpiadach przedmiotowych. Niemal w tym samym czasie, gdy Liceum Akademickie ogłoszone zostało www. glos.umk.pl W numerze Znów na czele! Liceum Akademickie UMK po raz kolejny zostało uznane za najlepsze liceum w Polsce. Perspektywy opublikowały doroczny Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Wyniki tegorocznej

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

Studi@ Naukowe. Sambor Grucza Adam Marchwiński Monika Płużyczka (red.) Translatoryka. Koncepcje Modele Analizy IKL@

Studi@ Naukowe. Sambor Grucza Adam Marchwiński Monika Płużyczka (red.) Translatoryka. Koncepcje Modele Analizy IKL@ 7 Sambor Grucza Adam Marchwiński Monika Płużyczka (red.) Translatoryka. Koncepcje Modele Analizy Studi@ Naukowe pod redakcją naukową Sambora Gruczy IKL@ Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki

Bardziej szczegółowo

Niezwykły produkt WSB-NLU. 20-lat WSB-NLU DOBRY

Niezwykły produkt WSB-NLU. 20-lat WSB-NLU DOBRY DOBRY A FOT. SŁAWOMIR SIKORA Niezwykły produkt WSB-NLU Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu stała się symbolem polskiego procesu transformacji. 20 lat temu postawiliśmy przed sobą

Bardziej szczegółowo

Powołanie wydziału to dopiero pierwszy krok, przed nami ogrom pracy

Powołanie wydziału to dopiero pierwszy krok, przed nami ogrom pracy Wywiad z Powołanie wydziału to dopiero pierwszy krok, przed nami ogrom pracy Harmonijny rozwój kadry, warunków studiowania i liczby studentów może doprowadzić do powstania silnego wydziału technicznego,

Bardziej szczegółowo

Kosmos połączył Pomorze i Mazowsze Zastosowania matematyki w chemii Przyszłość wodoru oczami zespołu Eco CarPG 5/2015 PISMO PG

Kosmos połączył Pomorze i Mazowsze Zastosowania matematyki w chemii Przyszłość wodoru oczami zespołu Eco CarPG 5/2015 PISMO PG Kosmos połączył Pomorze i Mazowsze Zastosowania matematyki w chemii Przyszłość wodoru oczami zespołu Eco CarPG 5/2015 PISMO PG 1 Okładka: Projekt wyróżniony I nagrodą w konkursie na koncepcję remontu i

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr lato 2007 1 2 nr 213 W NUMERZE WYDARZENIA Wyprawa po Złoty Indeks. Po raz trzeci zdobyliśmy tytuł najlepszej uczelni technicznej w Polsce Wystawa książek zagranicznych w bibliotece Wydziału Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁKOWIE. Stypendia ministra. Główna nagroda. województwa na posiedzeniu Senatu PO i w II kampusie. dla studentów Politechniki Opolskiej

MARSZAŁKOWIE. Stypendia ministra. Główna nagroda. województwa na posiedzeniu Senatu PO i w II kampusie. dla studentów Politechniki Opolskiej marzec 2007 Nr 9(158) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X P i s m o i n f o r m a c y j n e P o l i t e c h n i k i O p o l s k i e j MARSZAŁKOWIE województwa na posiedzeniu Senatu PO i w II kampusie Stypendia

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: Otwarcie laboratorium robotyki mobilnej i manupulacyjnej. Wywiad z prof. Teofilem Wiśniewskim. Szkoła przyszłości MARZEC 2013

Politechniki W NUMERZE: Otwarcie laboratorium robotyki mobilnej i manupulacyjnej. Wywiad z prof. Teofilem Wiśniewskim. Szkoła przyszłości MARZEC 2013 Głos Politechniki MARZEC 2013 Rok XXII NR 02 (174) ISSN 1233-5444 PISM O P O LI TE C H N I K I P O Z N A ŃS KI EJ W NUMERZE: Otwarcie laboratorium robotyki mobilnej i manupulacyjnej Wywiad z prof. Teofilem

Bardziej szczegółowo

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ weter4_07.indd 1 2007-03-25 23:25:37 http://www.zgzbzziorwp.republika.pl/gwir.html Kwiecieñ 2007 G³os Weterana i Rezerwisty MAMY TAKĄ NADZIEJĘ Wspólnie z prezesem ZG podpisał Pan umowę z Departamentem

Bardziej szczegółowo

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Październik 2007 Nr 4 (34) rok 10 Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Galeria Biuletynu Fotografia, Filip Sobieszek, II rok języka angielskiego To będzie trudny rok mówili zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

magazyn studentów WSH TWP numer 6 (6) 2012 To już istnienia WSH TWP

magazyn studentów WSH TWP numer 6 (6) 2012 To już istnienia WSH TWP magazyn studentów WSH TWP ZooM numer 6 (6) 2012 To już 15 lat istnienia WSH TWP Wstępniak Miłosz Wieczorek Redaktor Naczelny Jest nas dwa razy więcej! Szósty numer naszego pisma jest wyjątkowy z wielu

Bardziej szczegółowo

Jak uczciliśmy 10-lecie Polski w UE. str. 4. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Politechnice Gdańskiej. str. 13

Jak uczciliśmy 10-lecie Polski w UE. str. 4. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Politechnice Gdańskiej. str. 13 str. 4 str. 13 str. 29 Jak uczciliśmy 10-lecie Polski w UE Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Politechnice Gdańskiej Z historii przyrządów kreślarskich 5/2014 PISMO PG 1 JUBILEUSZ 110-LECIA UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Absolwenta nr 34

Biuletyn Absolwenta nr 34 Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Biuletyn Absolwenta nr 34 Immatrykulacja rocznika 1959 Listopad 2005 Biuletyn Absolwenta nr 34 1 Spis treści Nasza pięćdziesiątka...

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

Domy Studenta. Uniwersytetu w Białymstoku. Adresy: Szczegóły na stronie: www.uwb.edu.pl/studenci/domy studenta

Domy Studenta. Uniwersytetu w Białymstoku. Adresy: Szczegóły na stronie: www.uwb.edu.pl/studenci/domy studenta Domy Studenta Uniwersytetu w Białymstoku ponad 650 miejsc w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studentów obcokrajowców, pracowników UIwB i gości (niektóre

Bardziej szczegółowo