Paulina Pamuła PAMIĘCI STEFANA CZAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paulina Pamuła PAMIĘCI STEFANA CZAJI"

Transkrypt

1 Paulina Pamuła PAMIĘCI STEFANA CZAJI S. Czaja ( ) Postać S. Czaji, przedwcześnie zmarłego dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, upamiętnia lektorium jego imienia, które zostało uroczyście otwarte w lutym 2004 r. Miejsce to, będące aneksem bibliotecznym, na którego zewnętrznej ścianie (po lewej stronie od wejścia) umieszczona jest pamiątkowa tablica znajduje się na parterze gmachu Biblioteki Głównej UMK. 1

2 S. Czaja historyk, bibliotekarz, publicysta S. Czaja urodził się 1 IX 1943 r. w Sadkach (woj. bydgoskie). Jego ojciec, Antoni Czaja był leśnikiem, a matka, Seweryna z domu Smełsz, zajmowała się domem. Pierwsze lata życia S. Czaja spędził w niewielkim domu w Lubrzy (woj. zielonogórskie), gdzie po wojnie przeprowadził się wraz z rodzicami i trojgiem rodzeństwa. Jednak w późniejszym czasie kilkakrotnie się przeprowadzał, przez co uczęszczał do szkół w różnych miejscowościach. Edukację w szkole podstawowej rozpoczął w Lubrzy, a zakończył w Żaganiu w 1957 r. W tym samym roku rodzina Czaji przeniosła się na Mazury. Tam rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Ostródzie. W tym czasie aktywnie działał w harcerstwie i szkolnym samorządzie. Egzamin dojrzałości zdał w 1962 r. W latach S. Czaja studiował historię na UMK. Po ukończeniu studiów przez niespełna dwa miesiące pracował w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie, a następnie został przyjęty na stanowisko młodszego bibliotekarza do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, gdzie dzięki dużemu zaangażowaniu w pracę i własny samorozwój bardzo szybko awansował w 1973 r. zdał egzamin państwowy na stanowisko bibliotekarza dyplomowanego, we wrześniu 1974 r. został adiunktem dyplomowanym, w grudniu 1980 r. uzyskał stopień kustosza dyplomowanego, a w kwietniu 1985 r. starszego kustosza dyplomowanego. Zaś od roku 1986 aż do przedwczesnej śmierci pełnił obowiązki dyrektora tejże biblioteki. Praca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu nie była jedyną aktywnością S. Czaji. Będąc uznanym ekspertem w dziedzinie nowoczesnego bibliotekarstwa, zasiadał w Komisji Koordynacyjnej Bibliotek Naukowych Szkół Wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej ( ), a także należał do Zespołu Biblioteki Narodowej do przygotowania nowej ustawy o bibliotekach (w 1992 r.). W latach stał na czele Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół 2

3 Wyższych. Natomiast w 1993 r. uchwałą Komitetu Badań Naukowych wszedł w skład Opiniodawczego Zespołu do Spraw Krajowej Polityki w Zakresie Informacji Naukowej. Wiedza S. Czaji z dziedziny nowoczesnego budownictwa i funkcjonowania bibliotek była bardzo szeroka i ceniona w całym kraju. Recenzował, opiniował i konsultował niemal wszystkie projekty i plany budowy oraz rozbudowy gmachów bibliotek akademickich w Polsce. S. Czaja dużo publikował. Najczęściej pisał o problematyce prawnej bibliotek, zawodzie bibliotekarza, budownictwie gmachów bibliotecznych, automatyzacji i komputeryzacji współczesnych bibliotek, a także ochronie oraz konserwacji zbiorów bibliotecznych. Wchodził również w skład Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Bibliotecznego oraz Roczników Bibliotecznych. Jego felietony często ukazywały się w Głosie Uczelni, toruńskiej Gazecie Miejskiej i Ziemi Michałowskiej. 3 VII 2003 r. S. Czaja, zmarł w swoim domu na zawał serca. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu. Związki S. Czaji z UMK Związki S. Czaji z UMK sięgają roku 1962, kiedy to podjął w murach tej uczelni studia z zakresu historii. Podczas ich trwania zdecydował się realizować obie dostępne wówczas na tym kierunku specjalizacje: pedagogiczną i archiwistyczną. Decyzja ta wiązała się z dużym nakładem pracy, wymagała zaliczenia bardzo dużej ilości zajęć obowiązkowych, udziału w wielu objazdach naukowych objętych programem studiów, jak również odbyciem dwóch czterotygodniowych praktyk w czasie wakacji. Pracę magisterską zatytułowaną Zbiór prasy XVIII-wiecznej w Archiwum Państwowym w Toruniu" S. Czaja napisał pod kierunkiem doc. dra (dziś prof. dra hab.) Andrzeja Tomczaka. Obronił ją 14 VI 1967 r., 3

4 uzyskując tym samym tytuł magistra historii. Pomimo dużej ilości zajęć dydaktycznych, S. Czaja podczas studiów angażował się w działania studenckiego ruchu naukowego. W latach był członkiem zarządu Studenckiego Koła Historyków, a od 1964 r. do 1966 r. pełnił funkcję przewodniczącego Studenckiego Koła Archiwistów. Przez 5 lat należał do Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich, która miała siedzibę w Domu Studenckim nr 1. W obszarze jego aktywności znalazła się także działalność w Związku Młodzieży Wiejskiej oraz organizacja i udział w rajdach i wycieczkach akademickich. Co ważne, jeszcze po zakończeniu studiów aktywnie angażował się w działalność kół naukowych UMK (mniej więcej do grudnia 1970 r.). Po ukończeniu studiów, już w sierpniu 1967 r., S. Czaja złożył podanie o przyjęcie do pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, które zostało odrzucone z powodu braku etatów. Ale już w listopadzie tego samego roku rozpoczął pracę na UMK w charakterze młodszego bibliotekarza. Z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu S. Czaja związany był zawodowo przez 36 lat aż do śmierci. W lutym 1971 r. został kierownikiem Oddziału Magazynów i Konserwacji Zbiorów, a już w 1973 r. podjął się realizacji niezwykle trudnego zadania przenosin księgozbioru UMK (liczącego wówczas przeszło 1,5 miliona książek i czasopism) z budynku przy ulicy Chopina 12 (obecny Wydział Matematyki i Informatyki) do nowego gmachu przy ul. Gagarina. Koncepcję przeprowadzki rozpisał na 280 stronach, rozrysował na 25 planach i opatrzył setką fotografii. Została ona zrealizowana w ciągu 41 dni, a w jej planie dokonano jedynie niewielkich zmian, które związane były z chorobami pracowników i anomaliami pogodowymi. Co ważne, w czasie realizacja tego gigantycznego przedsięwzięcia, które nie wymagało żadnych dodatkowych funduszy, nie została zgubiona żadna książka ani pomylona żadna sygnatura. Swoje doświadczenia S. Czaja opisał w specjalistycznych publikacjach, dzięki czemu później mogli z nich skorzystać inni bibliotekarze w całej Polsce. 4

5 15 IV 1973 r. w nagrodę za sprawną realizację przenosin zbiorów bibliotecznych UMK Maria Puciatowa (ówczesna dyrektorka Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu) wyznaczyła S. Czaję na swojego zastępcę. Funkcję tę pełnił przez następne trzynaście lat, a w 1986 r. objął stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, po rezygnacji z tej funkcji Bohdana Ryszewskiego. S. Czaja pełniąc obowiązki dyrektora wspierał rozwój swoich pracowników i starał się, by każde ich osiągnięcie zostało zauważone. Z ogromnym poświęceniem zabiegał o środki finansowe, które mogli przeznaczać na wyjazdy naukowe, kwerendy i druk prac. Promował sukcesy i dokonania swoich podwładnych we własnych publikacjach i ubiegał się o przyznawanie im nagród rektorskich i ministerialnych. W tym czasie był także aktywnym organizatorem wielu ważnych wystaw w gmachu Biblioteki Głównej UMK, które były uzupełniane opracowaniami i katalogami opatrzonymi wstępami jego autorstwa oraz prezentowane w innych polskich miastach i za granicą. Jedna z najciekawszych ekspozycji, które zrealizował poświęcona była międzywojennemu okresowi działalności Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Ważnym wkładem S. Czaji w życie UMK było publikowanie krótkich tekstów w Głosie Uczelni. W latach na łamach tego miesięcznika ukazało się około 50 artykułów, polemik, sprawozdań z podróży i wspomnień jego autorstwa. Pisał tam przede wszystkim o sukcesach swoich współpracowników, spotkaniach i wystawach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu, jak również ważnych inwestycjach, które w niej poczyniono. Bardzo cenił i wspierał ten tytuł. Przez wiele lat wytrwale podpowiadał jego wydawcom ciekawe tematy i inicjował ważne przedsięwzięcia z nim związane. Był jednak człowiekiem nad wyraz skromnym i nigdy nie był zainteresowany tym, by jego nazwisko widniało w redakcyjnej stopce. Działalność S. Czaji na UMK nie ograniczała się wyłącznie do pracy w uniwersyteckiej bibliotece i publikowania. Przez wiele lat zasiadał 5

6 w Senacie UMK oraz poszczególnych komisjach senackich i uniwersyteckich, a także od roku 1982 w Radzie Bibliotecznej. Zajmował się również dydaktyką. Swoją olbrzymią wiedzę przekazywał studentom informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, np. na zajęciach z zakresu organizacji i zarządzania biblioteką. Ostatnie chwile życia upłynęły mu m.in. na egzaminowaniu studentów. S. Czaja we wspomnieniach współpracowników: Stefan Czaja należał do wyróżniających się studentów. Dobrze wychowany, pogodny, uczynny stał się nawet w pewien sposób pośrednikiem między seminarzystami a profesorem. prof. dr hab. Andrzej Tomczak, promotor pracy magisterskiej Czaji Zdolny, inteligentny, bystry i bardzo pracowity wysunął się na czoło bibliotekarzy starszych, a największą jego zaletą jest nieprzeciętne zaangażowanie, oddanie się całkowite Zakładowi kosztem spraw własnych. Maria Puciatowa, dyrektorka Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w latach (fragment wniosku do władz UMK o powołanie mgra Stefana Czaji na stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej UMK w Toruniu) Miał wiele osiągnięć, pełnił znaczące funkcje, nigdy jednak nie przestał być człowiekiem przystępnym, życzliwym, skromnym i po prostu dobrym! Adam Domański, kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki UMK W naszym środowisku był człowiekiem-instytucją, autorytetem w wielu sprawach, kimś kto dla większości z nas na niwie bibliotekarskiej pracował od zawsze, mimo że nie był człowiekiem sędziwym. Kochał książki, biblioteki, zawód, który uprawiał, współpracowników i czytelników. 6

7 To z niego emanowało. ( ) Nie bał się podejmować i realizować zadań i pomysłów nowych i trudnych. ( ) Myślę, że wszyscy zapamiętamy oparcie, którego nam udzielał, szeroko otwarte serce, czas na rozmowy, którego nigdy nam nie żałował. I to że białe nazywał białym, a czarne czarnym. To, że gdy się pomylił, to sam się do tego przyznawał, a gdy mówił rozmówcy rzeczy niemiłe, wskazywał błąd lub pominięte argumenty to czynił to w sposób nie dotykający go, nie pozostawiający urazy. ( ) Nigdy nie mówił: zrobiłem, osiągnąłem, otrzymałem, zawsze, nie tylko w wystąpieniach oficjalnych, ale rozluźniony, prywatnie, mówił w liczbie mnogiej. Dumny był ze swojej Uczelni, Biblioteki, zespołu współpracowników, doceniając pracę każdego, nawet najmniej eksponowanego stanowiska. dr hab. Artur Jazdon, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Gdy się u niego zjawiałem nigdy nie znajdowałem go rozpartego za biedermeierowskim biurkiem, na którym stały trzy telefony założone (i niezbędne dla funkcjonowania) przez jego poprzednika. Nie był bibliotecznym dygnitarzem wydającym polecenia z kanapy. Z reguły siedział na brzegu krzesła, w najbliższym sąsiedztwie drzwi prowadzących do sekretariatu, tak aby mógł w każdej chwili, kiedy dotrze do niego jakiś ważny sygnał, przerwać rozmowę i pośpieszyć w stronę jakiegoś nagłego zdarzenia w Bibliotece i na miejscu podjąć odpowiednie decyzje. prof. dr. hab. Janusz Tondel, dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK Kiedy przedstawił mi się w Marburgu pomyślałem, że on nie przypomina żadnego naszego dyrektora: gdzie garnitur? Gdzie krawat? Ale od razu wiadomo było, że to fachowiec najwyższej rangi. dr Robert Frost, pracownik King's College w Londynie 7

8 Lektorium Stefana Czaji 8

9 Szczupły, energiczny człowiek popijający mocną kawę, wychodzący na papierosa, zawsze w marynarce, zawsze wyprzedzający życie o parę posunięć. Krzysztof Białowicz, grafik, współpracował ze Stefanem Czają przy tworzeniu serii kalendarzy uniwersyteckich Budził sympatię swoim wyglądem. Nie było w nim nic władczego, nic dyrektorskiego, żadnych ambicji, by niepodzielnie sprawować rząd dusz, żadnych tęsknot za honorami, nagrodami, odznaczeniami ( ). Skromny do przesady, nie eksponował swojej osoby, nie narzucał własnego zdania; słuchał i uczył się, a przekonany, bronił nowych racji jak własnych. Nie dopisywał się do publikacji, grantów czy projektów badawczych - przeciwnie, zabiegał, by mądre projekty naukowe i książki szybko znajdowały realizację, bo sukcesy bibliotekarzy były sukcesami Biblioteki. Nie odmawiał napisania wstępu czy recenzji. Te ostatnie ceniono najwięcej, jak i jego opinię o wszystkim, co dotyczyło nowoczesnego bibliotekarstwa i zawodu bibliotekarza. Mirosław A. Supruniuk, Kierownik Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Był typem bibliotekarza-praktyka, który przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej i żaden problem bibliotekarski nie stanowił dla niego przeszkody nie do pokonania. Ewa Kobierska-Maciuszko, była dyrektorka Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Był tytanem pracy. dr Małgorzata Kasner, Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Lubił spotkania z ciekawymi ludźmi i łatwo nawiązywał z nimi kontakty, zaś w sprawach, które go szczególnie fascynowały, wykazywał wręcz młodzieńczą pasję. 9

10 dr Jan Bełkot, redaktor naczelny Głosu Uczelni Żartem i uśmiechem, a nieraz zatroskaną miną mobilizował wokół siebie więcej zaangażowania i motywacji, niż mogłyby to zrobić jakiekolwiek apele czy zarządzenia. dr Andreas Lawaty, były zastępca dyrektora Deutsches-Polen Institut w Darmstadt Ciekawostki: Gdy S. Czaja rozpoczynał studia na UMK, został zakwaterowany w 36-osobowym pokoju w Domu Studenckim nr 5, który mieścił się wówczas przy ul. Fałata. Mieszkał tam w czasie tzw. zimy stulecia (1962 r.) i podczas mroźnych nocy, aby się ogrzać, zmuszony był wraz z innymi studentami wrzucać na zmianę węgiel i drewno do dwóch dużych żelaznych pieców stojących na środku pokoju. W czasie odbywającego się w 1966 r. Balu Historyków S. Czaja zdobył wraz z Ewą Maślonik (po mężu Marchwińską) pierwsze miejsce w konkursie par tanecznych. S. Czaja z wielkim sentymentem wspominał czasy dzieciństwa w Lubrzy. Udając się do Niemiec czy Francji zawsze tak wyznaczał trasę podróży, by móc pokazać osobom, które mu towarzyszyły swój dom rodzinny. S. Czaja lubił pracować w domu w godzinach późnowieczornych, a niekiedy nawet w nocy. Tylko wówczas potrafił skupić się na pracach żmudnych i wymagających twórczego myślenia. W roku 1969 S. Czaja ożenił się z Elżbietą z domu Nowak. Owocem tego związku była urodzona w 1984 r. córka, Agnieszka. S. Czaja zaprojektował specjalne drewniane skrzynki, które służyły do przenoszenia książek podczas przeprowadzki Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu z ul. Chopina na Bielany. Zbiory pomieściły się wówczas w skrzyniach. 10

11 S. Czaja na UMK prowadził wyłącznie konwersatoria i ćwiczenia. Był wyłączony z możliwości prowadzenia wykładów i seminariów, ponieważ nigdy nie zdobył stopnia doktora. Można przypuszczać, że jednym z powodów tego zaniechania był brak czasu, ale wypowiedzi osób, które znały S. Czaję pozwalają wnioskować, że nigdy nie przywiązywał wagi do tytułów naukowych i uważał je za zbędne w swojej praktyce zawodowej. Jedną z pasji S. Czaji była fotografia. W czasie studiów należał do grupy studentów-artystów, czyli grupy Zero-61. Po latach, już jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, w 2001 r. zorganizował w budynku Biblioteki Głównej UMK retrospektywną wystawę dorobku fotografików z tej grupy. Opatrzył również wstępem katalog z tej wystawy. W 1995 r., gdy UMK obchodził 50-lecie istnienia, S. Czaja zaproponował, by z tej okazji w numerze specjalnym Głosu Uczelni opisać wspomnienia z czasów studenckich i późniejsze losy osób, które podczas pierwszej inauguracji roku akademickiego (5 I 1946) otrzymały na poszczególnych wydziałach indeks z numerem 1. W tym celu osobiście je odnalazł i odwiedził. Owocem odbytych przez niego spotkań był artykuł jego autorstwa pt. Opowieść o studentach z indeksami numer 1, który został opublikowany w numerze specjalnym Głosu Uczelni w lutym 1995 r.. Dzięki staraniom S. Czaji studenci ci zostali zaproszeni do Torunia i uhonorowani podczas jubileuszowych uroczystości UMK. W 1999 r. S. Czaja napisał pracę pt. Panneau Stefana Knappa poświęconą barwnej płaskorzeźbie zdobiącej Aulę UMK. Ukazała się ona w publikacji Zbiory i prace dotyczące emigracji i Polonii w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Książnicy Miejskiej w Toruniu. S. Czaja był inicjatorem serii ściennych kalendarzy przedstawiających i promujących najcenniejsze zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz sygnowanych przez Uniwersytet. Cieszyły się one dużą popularnością. Egzemplarzami z pierwszego ich wydania, 11

12 które miało miejsce w 1999 r. i było poświęcone Srebrnej Bibliotece Albrechta Hohenzollerna, obdarowano gości przybyłych do Auli UMK na spotkanie z Janem Pawłem II. W marcu 1996 r. S. Czaja przeprowadził wywiad z Normanem Daviesem, który został zapisany na trzech kasetach magnetofonowych. Rozmowa ta miała miejsce na tylnym siedzeniu samochodu wiozącego historyka z Torunia do Warszawy. W stolicy obaj nocowali w domu znanego satyryka, Jacka Fedorowicza, przyjaciela N. Daviesa. Jednakże wywiad ten nie został nigdy opublikowany, gdyż S. Czaja nie zdołał znaleźć odpowiedniego schematu, któremu mógłby podporządkować jego strukturę. Za swój wkład w rozwój polskiego bibliotekarstwa S. Czaja otrzymał Brązowy (1978 r.) i Srebrny Krzyż Zasługi (1985 r.), a także Nagrodą Ministra Kultury (1990 r.). 19 II 2004 r. podczas obchodów Święta Uczelni żona S. Czaji odebrała z rąk ówczesnego rektora UMK Medal za Zasługi dla Rozwoju UMK przyznany mu pośmiertnie przez Senat UMK. 27 IX 2013 r. w gmachu Biblioteki Głównej UMK odbyła się dedykowana S. Czaji konferencja z okazji czterdziestolecia funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Bibliografia: Czaja S., Boże igrzysko Litwinów i Polaków, Głos Uczelni 2003 nr 7-8. Czaja S., Ważniejsze zagadnienia metodyczne, organizacyjne i przebieg przeprowadzki Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu do nowego budynku, [w:] B. Ryszewski (red.), Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, T. 1, Toruń Czaja S., Wstęp, [w:] J. Kotłowski (red.), Toruńska grupa fotograficzna "Zero-61". Przypomnienie, Toruń Czyżak D., Krasnodębska J. (red.), Stefan Czaja in memoriam, Toruń 12

13 2004. Supruniuk M. A., Stefan Czaja ( ). Dyrektor na trudne czasy, Głos Uczelni 2003, nr

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium, może otrzymać student, który uzyskał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Paula Gamus * Michał Kuna Starszy kustosz dyplomowany 1, z przerwami wicedyrektor BUŁ w latach 1959 1983. Urodził się 13 września

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa » Celem prezentacji jest określenie obszarów aktywności zawodowej i naukowej bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM I. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH II. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA DRUGIM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Henryk Baranowski ( ), bibliotekarz i bibliograf

Henryk Baranowski ( ), bibliotekarz i bibliograf R O C Z N I K T O R UŃSKI T O M 38 R O K 2011 Henryk Baranowski (1920 2011), bibliotekarz i bibliograf Kazimierz Przybyszewski Toruń Henryk Baranowski urodził się 7 października 1920 r. w Wilnie w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013 Warszawa, dn. 27 czerwca 2012 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013 W dniu 1 października 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzenie Nr 15/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Zarządzenie Nr 15/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

Stanisław Czernik - twórca autentyzmu.

Stanisław Czernik - twórca autentyzmu. 19.04.2012 Stanisław Czernik - twórca autentyzmu. autor: zanetakrzyzostaniak Stanisław Czernik był poetą, powieściopisarzem, dramaturgiem, eseistą i publicystą. Uznany został za twórcę nowego nurtu, zwanego

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku P R O J E K T w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE Podstawa prawna Zarządzenie Rektora UMK nr 133 z dnia 25.09.2013 r. 2: 1. Stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Katarzyna Mikołajczyk * Adam Łysakowski Doktor habilitowany, kustosz dyplomowany, dyrektor BUŁ w latach 1946 1948. Urodził

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2012/2013

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2012/2013 Warszawa, dn. 27 czerwca 2012 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2012/2013 W dniu 1 października 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Decyzja nr 10/2015 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 15 września 2015 r. w sprawie kryteriów opiniowania

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. WŁADYSŁAW KLIMEK Pedagog, naukowiec, społecznik Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Władysław Edward Klimek urodził się 17 grudnia 1927 roku w Bakanowie koło Baranowicz. Tam

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia Nagrody i wyróżnienia 2013 Dyplom uznania za zdobycie Wyróżnienia Specjalnego w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2011/2012. 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska Alwernia Moja Mała Ojczyzna Opracowała: Karolina Hojowska Nazywam się Karolina Hojowska, mam trzynaście lat i mieszkam w Alwerni. Tutaj też chodzę do Szkoły Podstawowej, jestem uczennicą klasy szóstej.

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ RADĘ KONSULTACYJNĄ DO SPRAW STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO NA STUDENCKI RUCH NAUKOWY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ RADĘ KONSULTACYJNĄ DO SPRAW STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO NA STUDENCKI RUCH NAUKOWY Załącznik do Zarządzenia nr 6 Rektora UW z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania przez Radę Konsultacyjną do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego na studencki

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść?

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Studiujesz zagadnienia związane z bibliotekarstwem lub informacją naukową i szukasz pomysłu na rozwój zawodowy? Szykujesz się do obrony pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 186/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 186/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. Uchwała nr 186/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: regulaminu przyznawania nagrody im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepszą pracę magisterską

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 5-lecia połączenia Akademii Medycznej w Bydgoszczy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu 25-lecia powstania Akademii Medycznej w Bydgoszczy 50-lecia pracy Profesora Jana Domaniewskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Rusycystów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r. FORMULARZ DLA ADIUNKTÓW, ASYSTENTÓW FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia 2014-31 grudnia 2015) DANE PERSONALNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 56/2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia r.

ZARZĄDZENIE nr 56/2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia r. ZARZĄDZENIE nr 56/2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 8.07.2014 r. w sprawie zasad składania i sposobu opiniowania wniosków studentów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 136/13-14 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 136/13-14 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 136/13-14 Rektora im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej, artystycznej i sportowej studenta uprawniających do ubiegania się o

Bardziej szczegółowo

JANUSZ KORCZAK- CZŁOWIEK, KTÓRY KOCHAŁ DZIECI

JANUSZ KORCZAK- CZŁOWIEK, KTÓRY KOCHAŁ DZIECI JANUSZ KORCZAK- CZŁOWIEK, KTÓRY KOCHAŁ DZIECI CELE PROJEKTU: przybliżenie uczniom sylwetki Janusza Korczaka, zapoznanie z jego nowatorskimi poglądami na wychowanie dzieci; uświadomienie dzieciom posiadania

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przyszłych i obecnych pracowników bibliotek publicznych, szkolnych i naukowych Oferta studiów:

Kształcenie przyszłych i obecnych pracowników bibliotek publicznych, szkolnych i naukowych Oferta studiów: Małgorzata Kowalska Mariusz Jarocki Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK IV Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" W sieci bibliotek. Współpraca, integracja, nowoczesność Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Część A Kryteria tworzenia listy rankingowej doktorantów I roku studiów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r.

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad procesu dyplomowania realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/11/1 Propozycja ZNP grudzień 015 rok ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego:... Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach Załącznik do zarządzenia Nr 43/ 2016 r. Dyrektora WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach z dnia 12.12. 2016 r. ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagród Rektora, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 marca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 35 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 marca 2013 r. Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Jarosław Gajda (Biblioteka Politechniki Lubelskiej) Twórcy a biblioteki cyfrowe Problemy z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów Stypendium rektora dla najlepszych studentów Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który: 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub 2. posiada osiągnięcia naukowe

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 .... pieczęć uczelni WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 1. Imię i nazwisko studenta:... 2. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni:......

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Rekrutacja 2017 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO studia pierwszego stopnia (licencjackie) Szczegółowe informacje: www.kinib.ukw.edu.pl O kierunku Studia

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.0-5/15 (projekt) UCHWAŁA Nr.../015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 015 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Bibliotekoznawstwo i

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Regulamin przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 107/2016 Senatu UKSW z dnia 23 czerwca 2016 r. Regulamin przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo