Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego KONGRES MEDYCYNY I ZDROWIA WSI STRESZCZENIA ABSTRACTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego KONGRES MEDYCYNY I ZDROWIA WSI STRESZCZENIA ABSTRACTS"

Transkrypt

1 Lublin,

2 Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego KONGRES MEDYCYNY I ZDROWIA WSI STRESZCZENIA ABSTRACTS LUBLIN,

3 ORGANIZATORZY KONGRESU INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI W LUBLINIE POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO Prof. nzw. dr hab. n. med. Iwona Bojar - PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI Prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak - PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO Serdeczne podziękowania Członkom Komitetu Organizacyjnego za społeczny wkład w przygotowanie organizacyjne Kongresu: Pani Monika Galińska Pani Angelina Wójcik-Fatla Pan Czesław Horoch Pani Anna Sawczyn Pani Anna Kloc Pani Ewa Kawiak-Jawor Pani Paulina Kaczor Pani Paula Wróblewska Pani Magdalena Czarkowska Pani Agnieszka Zięba-Wójtowicz Pani Agnieszka Gryta-Siepsiak Pan Robert Chmura Pan Piotr Lutomski Pan Piotr Adamczuk Pan Hubert Bojar Pan Waldemar Nalberski 3

4 KONGRES ZDROWIA I MEDYCYNY WSI Lublin, Instytut Medycyny Wsi Lublin

5 Copyright by Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2015 ISBN: Opracowanie komputerowe Paula Wróblewska Projekt okładki Paula Wróblewska Lublin

6 SPIS TREŚCI: RAMOWY PROGRAM KONGRESU MEDYCYNY I ZDROWIA WSI PROGRAM MERYTORYCZNY STRESZCZENIA SESJA PLENARNA MIEJSCE ZAMIESZKANIA (MIASTO-WIEŚ) JAKO DETERMINANTA NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU W POLSCE Andrzej Szpak, Michalina Krzyżak, Dominik Maślach BIOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA ZAWODOWEGO W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE Jacek Dutkiewicz BIOLOGICAL AGENTS OF OCCUPATIONAL HAZARD IN AGRICULTURE AND FORESTRY Jacek Dutkiewicz OD MEDYCYNY PREWENCYJNEJ DO PROGRAMÓW EUGENICZNYCH.DROGA ROZWOJOWA ZDROWIA PUBLICZNEGO MARIA NOWACKA*, JERZY KOPANIA** FROM PREVENTIVE MEDICINE TO EUGENIC PROGRAMS. THE DEVELOPMENTAL PATH OF PUBLIC HEALTH MARIA NOWACKA*, JERZY KOPANIA** SESJA: RATOWNICTWO MEDYCZNE-PERMANENTNA POTRZEBA ROZWOJU URAZY GŁOWY W PRAKTYCE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Patryk Rzońca, Grzegorz Nowicki, Ewa Rudnicka-Drożak, Ewa Chemperek, Anna Marciniak Niemcewicz PACJENCI PO SPOŻYCIU ALKOHOLU JAKO PROBLEM SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO dr. n. med. Jarosław Sawka, Krzysztof Opar PATIENTS AFTER CONSUMING OF ALCOHOL AS PROBLEM OF EMS SYSTEM Jarosław Sawka, Krzysztof Opar ZAGROŻENIA W PRACY RATOWNIKA MEDYCZNEGO Chemperek Ewa1, Marciniak-Niemcewicz Anna1, Naylor Katarzyna2, Margol Artur STRUKTURA WYJAZDÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PODSTACJI ŚWIDNIK Chemperek Ewa1, Nowicki Grzegorz2, Maja Chrzanowska-Wąsik1, Wasilczuk Jakub ANALIZA PRZYCZYN HOSPITALIZACJI W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SPSK Chemperek Ewa1, Rzońca Patryk1, Naylor Katarzyna2,Nowicki Grzegorz3, Górnik Michał SESJA: CYWILIZACYJNE WYZWANIA W ZDROWIU PUBLICZNYM PROGRAMY SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE JAKO NARZĘDZIE SAMORZĄDOWEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

7 Bogumiła Kempińska-Mirosławska PROGRAMS OF INFLUENZA VACCINATION AS A TOOL OF HEALTH POLICY OF LOCAL GOVERNMENT IN POLAND Bogumiła Kempińska-Mirosławska TRAINING PROGRAM IN CARDIOVASCULAR DISEASE PREVENTION Bazylevych A., Barna O., Kaminska K., Hdyrya O., Bazylevych M PROFILAKTYKA RAKA PIERSI I OCENA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA ZMIAN W GRUCZOLE PIERSIOWYM U KOBIET Anna Pacian, Teresa Bernadetta Kulik, Karolina Suszyńska, Jolanta Pacian, Ewa Dudzińska, Hanna Skórzyńska, Paweł Chruściel PREVENTION OF BREAST CANCER AND EVALUATION OF INCIDENCE OF BREAST LESIONS IN WOMEN Anna Pacian, Teresa Bernadetta Kulik, Karolina Suszyńska, Jolanta Pacian, Ewa Dudzińska, Hanna Skórzyńska, Paweł Chruściel OBCIĄŻENIE NOWOTWORAMI ZŁOŚLIWYMI W MIEŚCIE I NA WSI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH Katarzyna Piotrowska1, Michalina Krzyżak2, Dominik Maślach2, Andrzej Szpak2, Jan Karczewski1 48 BURDEN OF CANCER IN URBAN AND RURAL AREAS IN ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE IN Katarzyna Piotrowska1, Michalina Krzyżak2, Dominik Maślach2,Andrzej Szpak2, Jan Karczewski1. 48 ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH CECH SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNYCH NA WIEDZĘ I ZACHOWANIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI WŚRÓD KOBIET Z MAKROREGIONU LUBELSKIEGO Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta E. Kowalska ANALYSIS OF INFLUENCE OF CHOSEN SOCIO-DEMOGRAPHIC CHANGES ON KNOWLEDGE AND HEALTH BEHAVIOR IN THE FIELD OF BREAST CANCER PREVENTION AMONG WOMEN IN LUBELSKIE MACRO-REGION Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta Kowalska ANALIZA WIADOMOŚCI Z ZAKRESU EPIDEMIOLOGII I CZYNNIKÓW RYZYKA RAKA PIERSI WŚRÓD KOBIET W WIEKU PRZED- I OKOŁOMENOPAUZALNYM Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta E. Kowalska ANALYSIS OF KNOWLEDGE OF EPIDEMIOLOGY AND BREAST CANCER RISK FACTORS AMONG WOMEN BEFORE- AND PERIMENOPAUSAL AGE Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta Kowalska NASILENIE OBJAWÓW MENOPAUZALNYCH A FUNKCJE POZNAWCZE KOBIET W OKRESIE OKOŁO I POMENOPAUZALNYM Iwona Bojar, Adrianna Pawełczak-Barszczowska, Sławomir Ćwikła, Alfred Owoc STAN FUNKCJONALNY TARCZYCY A FUNKCJE POZNAWCZE KOBIET W OKRESIE OKOŁO I POMENOPAUZALNYM Iwona Bojar, Adrianna Pawełczak-Barszczowska, Sławomir Ćwikła, Alfred Owoc ANALIZA ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU W ODNIESIENIU DO POJĘCIA ZDROWIA ORAZ SYSTEMU WARTOŚCI Katarzyna Połtyn-Zaradna, Jakub Einhorn, Dagmara Gaweł-Dąbrowska, Katarzyna Zatońska

8 HEALTH STATE OF THE POPULATION OF EASTERN POLAND IN RURAL AND URBAN AREAS Viktoriya Pantyley ZDROWIE I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA KOBIET W CIĄŻY Ałła Danilenko, Мikhail Halavach HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY PREGNANT WOMEN Alla Danilenko, Мikhail Halavach STYL ŻYCIA A STAN ZDROWIA SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian LIFESTYLE AND HEALTH STATE OF THE POLISH SOCIETY Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian RATIONALE AND DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES TO PREVENT SMOKING OlenaGruzieva ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE MŁODZIEŻY Z POWIATU RYBNICKIEGO Halina Król, Marlena Jankowska NUTRITIONAL BEHAVIOURS OF YOUNG PEOPLE IN THE COUNTRY OF RYBNIK Halina Król, Marlena Jankowska ZDROWIE I STYL ŻYCIA MŁODZIEŻY STUDENCKIEJ Ałła Danilenko, Мikhail Halavach HEALTH AND LIFESTYLE OF STUDENT YOUTH Alla Danilenko, Мikhail Halavach ANALIZA NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH KOBIET PO 45 ROKU ŻYCIA Marek Kardas, Agnieszka Bielaszka, Agata Kiciak, Mateusz Grajek, Bożena Bierońska RACHUNEK ZA GRZECHY: OTYŁOŚĆ CHOROBĄ XXI WIEKU Katarzyna Sygit GUILTY CONSCIENCE: OBESITY AS A 21ST CENTURY DISEASE Katarzyna Sygit HEALTH AND HEALTH POLICY IN THE DOCUMENTS OF WORLD HEALTH ORGANISATION AND SLOVAK REPUBLIC Jozef Novotný, 2Jaroslav Stančiak MIĘDZYNARODOWE ZESPOŁY BADAWCZE - SPOŁECZNE NARZĘDZIE PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ Ewa Kleszczewska1,2*, Małgorzata Knaś1,2*, Andrej Szpakow UTRACONE LATA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WSI W POLSCE NA SKUTEK PRZEDWCZESNEJ UMIERALNOŚCI SPOWODOWANEJ ZEWNĘTRZNYMI PRZYCZYNAMI ZGONÓW Małgorzata Pikala1, Marek Bryła2, Monika Burzyńska1, Irena Maniecka-Bryła OCENA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB AKTYWNYCH ZAWODOWO Z ZESPOŁEM BÓLOWYM ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA Dorota Żołnierczuk-Kieliszek1, Teresa B Kulik1, Mariola Janiszewska, Paulina Molenda2, Małgorzata Dziedzic

9 PREVALENCE OF RISK FACTORS FOR NON-COMMUNICABLE DISEASES AMONG PRIMARY HEALTH CARE SPECIALISTS AND LEVEL OF THEIR KNOWLEDGE, SKILLS AND ATTITUDES TOWARDS PREVENTION WORK Dyachuk D.D, Gruzieva T.S, Zyukov O.L, Inshakova G.V CURRENT TRENDS OF THE PREVALENCE OF NON-COMMUNICABLE DISEASESANDTHEIRRISK FACTORSANDPREVENTION STRATEGIES GruzievaTetiana, DufinetcVasil, Ukraine UDZIAŁ PESTYCYDÓW FOSFOROORGANICZNYCHW STYMULACJI PROLIFERACJI KOMÓREK TŁUSZCZOWYCH Magdalena Matysiak1, Magdalena Czajka2, Piotr Pankiewicz1, Marcin Kruszewski2,3, Lucyna Kapka- Skrzypczak1, CONTRIBUTION OF ORGANOPHOSPHATE PESTICIDES IN STYMULATION OF PROLIFERATION IN APIDOCYTES Magdalena Matysiak1, Magdalena Czajka2, Piotr Pankiewicz1, Marcin Kruszewski2,3, Lucyna Kapka- Skrzypczak1, COMMUNICATIONS IN THE WORK OF FAMILY DOCTOR Slabkiy G.О.¹, ZnamenskayaМ.А. ² NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W OPINII STUDENTÓW UCZELNI WROCŁAWSKICH Katarzyna Połtyn-Zaradna, Jakub Einhorn, Dagmara Gaweł-Dąbrowska, Katarzyna Zatońska JURIDICAL STANDARDIZATION OF MEDICAL SERVICE AS THE BASIS OF RATIONALIZATION OF ADMINISTRATION OF HEALTH CARE SYSTEM OF UKRAINE Ivan Furtak, IrynaParobetska, LesiaVovk, AnastasiiaFurtak, AndriiFurtak CHARACTERISTICS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION LEADERSHIP HEALTH Pohorilyak R.Y., Hulchiy A.P., Slabkiy G.A., Rogach I.M., Kachala L.A CONTEMPORARY APPROACHES TO FINANCING HEALTH SERVICE SYSTEM IN UKRAINE 81 Каchur О.Yu.¹, SlabkiyG.О.², Rogach І.М. ², Lyubinets О.V.³, КаchalaL.О.², PogorilyakR.Yu.² SESJA: TELEMEDYCYNA I NOWOCZESNE NARZĘDZIA CYFROWE W ZDROWIU PUBLICZNYM DOMOWA TELEOPIEKA DLA CIĄŻY ZAGROŻONEJ Krzysztof Horoba,Adam Matonia, Janusz Wróbel,Janusz Jeżewski, Tomek Kupka HOME TELECARE FOR HIGH-RISK PREGNANCY Krzysztof Horoba, Adam Matonia, Janusz Wróbel, Janusz Jeżewski, Tomek Kupka NOWOCZESNE SYSTEMY MONITOROWANIA MATKI I DZIECKA W PERINATOLOGII Adam Matonia, Krzysztof Horoba, Janusz Wróbel, Tomasz Kupka,Janusz Jeżewski NEW GENERATION SYSTEMS FOR MONITORING OF MOTHER AND BABY IN PERINATOLOGY Adam Matonia, Krzysztof Horoba, Janusz Wróbel, Tomasz Kupka, Janusz Jeżewski CZAS NA ZMIANĘ PARADYGMATU OPIEKI ZDROWOTNEJ. PROGRAMY ZDROWOTNE JAKO NARZĘDZIA TWORZENIA I PILOTAŻY NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH Piotr Popowski 1, Marzena Zarzeczna- Baran 1, Lubomira Wengler 2, Ewa Bandurska 1, Artur Pruszko

10 E-LEARNING W PROMOCJI ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE PROFILAKTYCZNEGO PROGRAMU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH Paulina Kaczor, Ewa Kawiak-Jawor, Robert Chmura, Andrzej Horoch INTERNET JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY DLA KOBIET W CIĄŻY Robert Chmura, Iwona Bojar NOWOCZESNE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W PROMOCJI ZDROWIA Ewa Kawiak-Jawor, Robert Chmura, Paulina Kaczor, Andrzej Horoch SESJA: SENIORALNE WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA WYBRANYCH CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ZACHOWANIA ZDROWOTNE U OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA Ewa Rudnicka Drożak, Magdalena Młynarska, Renata Korecka, Patrycja Misztal - Okońska, Jakub Olszowy JAKOŚĆ ŻYCIA LUDZI W WIEKU PODESZŁYM- WYBRANE ASPEKTY Dorota Jachimowicz-Gaweł (p.v. Jachimowicz-Wołoszynek)1, Ewa Chołuj2, Marta Tess3, Marta Kral3, Weronika Jurczak3, Paulina Graczyk3, Krzysztof Leskowski AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SŁUCHACZY UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM JAKO CZYNNIKA PROGNOSTYCZNEGO ZESPOŁU SŁABOŚCI/KRUCHOŚCI B. Zboina, J.Kuzka POJĘCIE ZDROWIA W OPINII OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA Magdalena Młynarska1, Ewa Rudnicka-Drożak1,Grzegorz Nowicki2, Patrycja Misztal Okońska THE CONCEPT OF HEALTH IN THE OPINION OF PEOPLE OVER 65 YEARS OF AGE Magdalena Młynarska1, Ewa Rudnicka-Drożak1,Grzegorz Nowicki2, Patrycja Misztal Okońska URAZY WIEKU GERIATRYCZNEGO W PRAKTYCE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Grzegorz Nowicki, Patryk Rzońca, Ewa Rudnicka - Drożak, Magdalena Młynarska SENOIRS QUALITY OF LIFE IN SOCIAL SERVICE FACILITIES Jaroslav Stančiak, Ľubica Varečková OPINIE MŁODYCH KOBIET NA TEMAT PREFEROWANEGO MODELU RODZINY A AKTUALNA SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI Patrycja Misztal-Okońska, Ewa Rudnicka-Drożak, Magdalena Młynarska YOUNG WOMEN S OPINION ON THE PREFERRED FAMILY MODEL AND CURRENT POLISH DEMOGRAPHIC Patrycja Misztal-Okońska, Ewa Rudnicka-Drożak, Magdalena Młynarska UWARUNKOWANIA STANU ZDROWIA KOBIET PO 90 ROKU ŻYCIA Przemysław Bejga, Piotr Lutomski, Iwona Bojar JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET PO 90 ROKU ŻYCIA Przemysław Bejga, Piotr Lutomski, Iwona Bojar SESJA: BIOEKOLOGIA. ŚRODOWISKOWE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA PRZYRODNICZE WYKORZYSTANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZI I ZWIERZĄT

11 Teresa Kłapeć*, Jolanta Zdybel**, Jacek Sroka**, Krzysztof Stojecki**, Alicja Cholewa* NATURAL USE OF ORGANIC WASTES THREAT TO LIFE FOR HUMANS AND ANIMALS Teresa Kłapeć*, Jolanta Zdybel**, Jacek Sroka**, Krzysztof Stojecki**, Alicja Cholewa* EPIDEMIOLOGIA I PROFILAKTYKA CHORÓB PRZENOSZOSZONYCH PRZEZ KLESZCZE W ASPEKCIE NARAŻENIA ZAWODOWEGO Ewa Cisak, Angelina Wójcik-Fatla, Violetta Zając TOKSOPLAZMOZA PASOŻYTNICZA ZOONOZA Jacek Sroka WYSTĘPOWANIE GORĄCZKI Q U LUDZI ZAWODOWO NARAŻONYCH Elżbieta M. Galińska1, Jarosław Chmielewski2, Jolanta Chmielewska-Badora1, Jacek Zwoliński1, Paula Wróblewska1, Piotr Adamczuk1, Ewelina Krasowska OCCURRENCE OF Q FEVER AMONG OCCUPATIONALLY ACTIVE POPULATION Elżbieta M. Galińska1, Jarosław Chmielewski2, Jolanta Chmielewska-Badora1, Jacek Zwoliński1, Paula Wróblewska1, Piotr Adamczuk1, Ewelina Krasowska STAN WIEDZY MIESZKAŃCÓW GMINY JANÓW PODLASKI NA TEMAT CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH ORAZ ICH PROFILAKTYKI A. Zakrzewska, E. Tiszczenko ZAGROŻENIA CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY I BYTOWANIA ROLNIKA CHEMICAL HAZARDS IN THE ENVIRONMENT OF WORK AND LIFE OF A FARMER Zdzisław Brzeski WYSTĘPOWANIE ANAPLAZMOZY GRANULOCYTARNEJ WŚRÓD LEŚNIKÓW mgr inż. Piotr Adamczuk, dr Jolanta Chmielewska-Badora, dr Jacek Zwoliński, mgr inż. Paula Wróblewska, dr n. o zdr. Elżbieta Monika Galińska THE PRESENCE OF GRANULOCYTIC ANAPLASMOSIS AMONG FORESTERS mgr inż. Piotr Adamczuk, dr Jolanta Chmielewska-Badora, dr Jacek Zwoliński, mgr inż. Paula Wróblewska, dr n. o zdr. Elżbieta Monika Galińska AZBEST W ŚRODOWISKU- ZAGROŻENIA ZDROWOTNE ASBESTOS IN THE ENVIRONMENT A HEALTH RISK Zdzisław Brzeski, Wojciech Sodolski WŁOŚNICA GROŹNA CHOROBA ODZWIERZĘCA WŚRÓD LEŚNIKÓW POLSKI CENTRALNEJ mgr inż. Paula Wróblewska, dr Jolanta Chmielewska-Badora, dr Jacek Zwoliński, mgr inż. Piotr Adamczuk, dr n. o zdr. Elżbieta Monika Galińska TRICHINOSIS - DANGEROUS ZOONOSIS AMONG THE FORESTERS OF CENTRAL POLAND mgr inż. Paula Wróblewska, dr Jolanta Chmielewska-Badora, dr Jacek Zwoliński, mgr inż. Piotr Adamczuk, dr n. o zdr. Elżbieta Monika Galińska SESJA: WYBRANE ASPEKTY MEDYCZNO-SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU PRACY WYPADKI W ROLNICTWIE WIEDZA ROLNIKÓW POWIATU TARNOBRZESKIEGO W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ŚWIETLE STATYSTYK KRUS BADANIA PILOTAŻOWE Grzegorz Kucaba, Marek Wojtaszek, Marek Muster, Dawid Filip, Maciej Naróg

12 ACCIDENTS IN AGRICULTURE - FIRST AID KNOWLEDGE OF THE TARNOBRZESKI DISTRICT (POLAND) FARMERS BASED ON THE ASIF (AGRICULTURAL SOCIAL INSURANCE FUND) DATA ANALYSIS PILOT STUDY Grzegorz Kucaba, Marek Wojtaszek, Marek Muster, Dawid Filip, Maciej Naróg WYBRANE ASPEKTY WYPALENIA ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK Dorota Jachimowicz-Gaweł (p.v. Jachimowicz-Wołoszynek)1, Małgorzata Gill2, Marta Tess3, Marta Kral3, Weronika Jurczak3, Paulina Graczyk3, Krzysztof Leskowski ZAWODOWE ZAGROŻENIA ZDROWOTNE LEKARZY WETERYNARII Jarosław Chmielewski1, Elżbieta Monika Galińska2, Monika Szpringer3, Mariola Wojciechowska4, Tomasz Nagas5, Michał Trela5, Krzysztof Anusz HEALTH HAZARDS OF VETERINARY SURGEONS Jarosław Chmielewski1, Elżbieta Monika Galińska2, Monika Szpringer3, Mariola Wojciechowska4, Tomasz Nagas5, Michał Trela5, Krzysztof Anusz WYSTĘPOWANIE WYPALENIA ZAWODOWEGO WŚRÓD PERSONELU MEDYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO Dagmara Gaweł-Dąbrowska, Katarzyna Połtyn-Zaradna, Jakub Einhorn, Katarzyna Zatońska WYPADKI I URAZY PRZY PRACY NA WSI W GMINIE CZEMIERNIKI K. Skrzypczak, E. Tiszczenko PIERWOTNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW WIEJSKICH W REPUBLICE BIAŁORUŚ Edward Walczuk, Anna Kopytok DOLEGLIWOŚCI ZE STRONY UKŁADU MIĘŚNIOWO- SZKIELETOWEGO WŚRÓD KOBIET PRACUJĄCYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mgr inż. Piotr Choina, Dr inż. Agnieszka Buczaj STRUCTURE OF CAUSES OF DEATH RURAL WORKING AGE POPULATION IN LViV REGION IN UKRAINE Oleh Lyubinets1, Yaroslav Hrzhybovskyy1, Oles Semenjuk EMERGENCY MEDICAL AID TO THE INHABITANTS OF THE VILLAGE IN UKRAINE: PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS ON THE EXAMPLE OF LVIV REGION Yaroslav Pylypets ANALYSIS MORBIDITY ON UROLITHIASIS IN DIFFERENT REGIONS OF PRECARPATHIAN REGION Oryna Detsyk, Dmytro Solomchak SESJA: WYMIARY EWOLUCJI ZDROWIA PUBLICZNEGO JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH W OCENIE HOSPITALIZOWANYCH PACJENTÓW Dagmara Gaweł-Dąbrowska1, Jerzy Leszek BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW W KONTEKŚCIE DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Jolanta Pacian, Teresa B. Kulik,Anna Pacian, Agata Stefanowicz PATIENT SAFETY IN THE CONTEXT OF ACCESS TO HEALTH CARE Jolanta Pacian, Teresa B. Kulik, Anna Pacian, Agata Stefanowicz

13 ORGANIZATION OF PRIMARY HEALTH CARE FOR THE RURAL POPULATION OF BELARUS A. Romanova1, I. Malachova2, E. Tishchenko3, M. Schaveleva, N. Gvozd SCIENTIFIC SUBSTANTIATION IMPROVING STAFFING PUBLIC HEALTH EXPERTS UKRAINE MICROBIOLOGICAL PROFILE IN RESTRUCTURING V. Melnuk PRZYSZŁOŚĆ AKREDYTOWANYCH SZKÓŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH Marek Bryła1, Monika Burzyńska2, Irena Maniecka-Bryła THE FUTURE OF THE ACCREDITED SCHOOLS OF PUBLIC HEALTH IN THE USA Marek Bryła1, Monika Burzyńska2, Irena Maniecka-Bryła SPECYFIKA ORGANIZACJI POMOCY MEDYCZNO-SANITARNEJ MIESZKAŃCOM BIAŁORUSKICH WSI Edward A. Walczuk REQUIREMENTS FOR TRAINING OF PUBLIC HEALTH CARE SPECIALISTS UNDER REFORMATION OF HEALTH CARE SYSTEM Gruzieva T.S.,.Zamkevych V.B., Inshakova G.V NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W OCENIE SŁUCHACZY SZP CMKP Wojciech Stefan Zgliczyński1, Jarosław Pinkas1, Waldemar Wierzba3, Dorota Cianciara2, Janusz Opolski4, Małgorzata Sitarek1, Jadwiga Kawwa1, Joanna Nowicka-Wasilewska SESJA PLAKATOWA ANALIZA EPIDEMIOLOGICZNA ZAKAŻEŃ HCV W POLSCE Paweł Kalinowski 1, Marta E. Kowalska1, Urszula Bojakowska ANALIZA WIADOMOŚCI Z ZAKRESU EPIDEMIOLOGII I CZYNNIKÓW RYZYKA RAKA PIERSI WŚRÓD KOBIET W WIEKU PRZED- I OKOŁOMENOPAUZALNYM Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta E. Kowalska ANALYSIS OF KNOWLEDGE OF EPIDEMIOLOGY AND BREAST CANCER RISK FACTORS AMONG WOMEN BEFORE- AND PERIMENOPAUSAL AGE Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta Kowalska ZACHOWANIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE SAMOBADANIA PIERSI W OPINII KOBIET UCZĄCYCH SIĘ I PRACUJĄCYCH Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta E. Kowalska HEALTH BEHAVIOR TOWARDS BREAST SELF-EXAMINATION IN OPINION OF STUDYING AND WORKING WOMEN Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta Kowalska ANALIZA JAKOŚCI ŻYCIA KOBIET PO CHIRURGICZNYM LECZENIU RAKA PIERSI PRZEGLĄD BADAŃ Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta E. Kowalska ANALYSIS THE QUALITY OF WOMEN S LIFE AFTER SURGICAL TREATMENT OF BREAST CANCER A REVIEW OF RESEARCH LITERATURE Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta Kowalska WIEDZA PACJENTÓW O POWIKŁANIACH CUKRZYCY Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta E. Kowalska

14 PATIENTS KNOWLEDGE ABOUT THE COMPLICATIONS OF DIABETES Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta Kowalska STOSOWANIE EGZOGENNEJ TERAPII HORMONAMI PŁCIOWYMI A NASILENIE OBJAWÓW PSYCHOLOGICZNYCH W OKRESIE MENOPAUZY Marta Makara Studzińska, Karolina Kryś Noszczyk WPŁYW ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA AKTYWNOŚĆ METABOLICZNĄ IZOFORM CYTOCHROMU P Krzysztof Sawicki1, Sylwia Popek1, Lucyna Kapka-Skrzypczak1,2, Marcin Kruszewski1, RELATIONSHIP BETWEEN ALCOHOL CONSUMPTION, SMOKING AND TIME-LAPSE PARAMETERS IN ICSI PROCEDURE Artur Wdowiak UWARUNKOWANIA MĘSKIEJ NIEPŁODNOŚCI Anita Wdowiak, Michał Filip PRZEKONANIE O SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE WSRÓD RODZICÓW DZIECI Z ASTMĄ WSTĘPNE DONIESIENIE Anna Bednarek1, Danuta Zarzycka THE OPINION OF EFFICACY OF VACCINATION AGAINST INFLUENZA AMONG PARENTS OF CHILDREN WITH ASTHMA - PRELIMINARY REPORT Anna Bednarek1, Danuta Zarzycka PROGRAMY SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE JAKO NARZĘDZIE SAMORZĄDOWEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Bogumiła Kempińska-Mirosławska PROGRAMS OF INFLUENZA VACCINATION AS A TOOL OF HEALTH POLICY OF LOCAL GOVERNMENT IN POLAND Bogumiła Kempińska-Mirosławska RODZAJE IMMUNOPROFILAKTYKI U DZIECI Z ASTMĄ Anna Bednarek1, Andrzej Emeryk TYPES OF IMMUNOPROPHYLAXIS OF CHILDREN WITH ASTHMA Anna Bednarek1, Andrzej Emeryk ANALIZA STANU WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT RYZYKA I PREWENCJI ZACHOROWAŃ NA WZW B I C Hanna Skórzyńska, Anna Pacian, Agata Stefanowicz, Jolanta Pacian,Marlena Krawczyk, Maria Polubiec ANALYSIS OF THE SOCIETY S KNOWLEDGE CONCERNING RISK AND PREVENTIONOF HEPATITIS B AND C Hanna Skórzyńska, Anna Pacian, AgataStefanowicz, JolantaPacian, Marlena Krawczyk, Maria Polubiec WOMEN HEALTH AFTER MENOPAUSE IN THE WESTERN REGION OF UKRAINE OlehLyubinets1, IwonaBojar2, TarasGutor1, AlfredOwoc2, LudmilaZub METODY STATYSTYCZNE ZASTOSOWANE W ANALIZIE UMIERALNOŚCI W PUBLIKACJACH AUTORÓW POLSKICH Beata Ciabiada1, Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk1, Małgorzata Pikala1, Marek Bryła2, Irena Maniecka-Bryła

15 STATISTICAL METHODS USED IN THE ANALYSIS OF MORTALITY IN PUBLICATIONS OF POLISH AUTHORS Beata Ciabiada1, Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk1, Małgorzata Pikala1, Marek Bryła2, Irena Maniecka-Bryła NANOCZĄSTKI I NANOMATERIAŁY Wojciech Wąsowicz1, Barbara Jaworska-Łuczak2, Waldemar Wierzba3, Adam Wierzba NANOPARTICLES AND NANOMATERIALS Wojciech Wąsowicz1, Barbara Jaworska-Łuczak2, Waldemar Wierzba3, Adam Wierzba PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE POMIĘDZY ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO A SUPLEMENTAMI DIETY SYTUACJA AKTUALNA I PRZEWIDYWANE ZMIANY W PRAWIE Barbara Jaworska-Łuczak1,2, Paweł Mirosz1, Iwona Wiśniewska1, Waldemar Wierzba3, Adam Wierzba SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN BETWEEN FOODS FOR SPECIAL MEDICAL PURPOSES AND FOOD SUPPLEMENTS - CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF CHANGES IN LAW Barbara Jaworska-Łuczak1,2, Paweł Mirosz1, Iwona Wiśniewska1, Waldemar Wierzba3, Adam Wierzba Z HISTORII TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ W LUBLINIE HISTORY OF CLINICAL TOXICOLOGY IN LUBLIN Zdzisław Brzeski, Wojciech Sodolski INSEKTYCYDY NEONIKOTYNODOWE W OCHRONIE ROŚLIN NEONICOTINOID INSECTICIDES IN PLANT PROTECTION Zdzisław Brzeski BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA W PROFILAKTYCE CHORÓB PARA ZAWODOWYCH PERIODIC HEALTH EXAMINATION OF HEALTH CARE STAFF IN THE PROPHYLAXIS OF PARA-OCCUPATIONAL DISEASES Zdzisław Brzeski, Wojciech Sodolski PROBLEMY ORZECZNICZE KOMISJI ODWOŁAWCZEJ LEKARSKIEJ DS. KIEROWCÓW ORAZ OSÓB DYSPONUJĄCYCH BRONIĄ MYŚLIWSKA Zdzisław Brzeski1, Jolanta Kowalczyk-Bołtuć1, Andrzej Horoch2, Ewa Dzierżek DECISION-MAKING PROBLEMS OF COMMISSION FOR THE MATTERS OF DRIVERS AND PERSONS POSSESSING A FIREARM LICENSE Zdzisław Brzeski1, Jolanta Kowalczyk-Bołtuć1, Andrzej Horoch2, Ewa Dzierżek ELEMENTY ZESPOŁU METABOLICZNEGO U ROLNIKÓW ELEMENTS OF METABOLIC SYNDROME IN FARMERS Zdzisław Brzeski, Wojciech Sodolski ANALIZA POZIOMU WIEDZY Z ZAKRESU EPIDEMIOLOGII RAKA PIERSI W GRUPIE STUDENTEK I KOBIET PRACUJĄCYCH Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta E. Kowalska ANALYSIS OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF THE BREAST CANCER EPIDEMIOLOGY IN FEMALE STUDENT SAND WORKING WOMEN

16 Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta Kowalska OCENA ZACHOROWALNOŚCI I UMIERALNOŚCI NA RAKA PIERSI Z UWZGLĘDNIENIEM UCZESTNICTWA W SKRININGU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta E. Kowalska APPRAISAL OF BREAST CANCER CASES AND DEATHS INCLUDING ATTENDENCE IN A SCREENING IN LUBELSKIE PROVINCE BETWEEN YEARS 2000 AND Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta Kowalska KOFEINA - SKŁADNIK ŻYWNOŚCI W ŚWIETLE OPINII EFSA Barbara Jaworska-Łuczak1,2, Paweł Mirosz1, Iwona Wiśniewska1, Waldemar Wierzba3Adam Wierzba CAFFEINE INGREDIENT OF FOOD IN THE LIGHT OF THE EFSA OPINION Barbara Jaworska-Łuczak1,2, Paweł Mirosz1, Iwona Wiśniewska1, Waldemar Wierzba3Adam Wierzba

17 RAMOWY PROGRAM KONGRESU MEDYCYNY I ZDROWIA WSI maja 2015 roku godz Msza Święta w Archikatedrze Lubelskiej koncelebrowana przez Arcybiskupa Stanisława Budzika - Metropolitę Lubelskiego; w Liturgii Mszy Świętej będzie uczestniczył Chór Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ok po mszy, w Katedrze odbędzie się okolicznościowy koncert muzyczny Sesja plenarna (wielka sala konferencyjna hotelu Victoria, ul Narutowicza 58/60, Lublin) godz Otwarcie Konferencji Wystąpienia okolicznościowe: - Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi, prof. nadzw. dr hab. Iwona Bojar - Przewodniczący Rady Naukowej, prof. dr hab. Andrzej Wojtczak - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, prof. dr hab. Alfred Owoc Zaproszeni Goście, m.in. - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Marek Sawicki, Kamysz, - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pan Władysław Kosiniak- Wykłady: - dr Beata Małecka-Libera, Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pełnomocnik Rządu ds. Zdrowia Publicznego: Znaczenie i rozwój prac nad ustawą o zdrowiu publicznym, jako strategicznego narzędzia w polityce zdrowotnej Państwa. - dr Tadeusz Jędrzejczyk, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: NFZ w nowym otoczeniu systemowym kolejna reforma, czy jednak kamień milowy?. - dr Marek Posobkiewicz: Nadwaga i otyłość społeczne plagi XXI w.. 17

18 prof. dr hab. Andrzej Szpak, v-ce Prezes PTMSiZ: Miejsce zamieszkania (miasto-wieś) jako determinanta nierówności w zdrowiu w Polsce. - dr Jacek Gleba: Rewolucja telemedyczna nowe spojrzenie na e-zdrowie jako narzędzie zmian systemów opieki medycznej i socjalnej, szczególnie w wiejskich i małych ośrodkach". godz Sesje tematyczne (sale konferencyjne hotelu Victoria, ul Narutowicza 58/60, Lublin) godz godz Sesja plakatowa (kuluary konferencyjne) Przerwa kawowa (kuluary konferencyjne) godz Sesje tematyczne (sale konferencyjne hotelu Victoria, ul Narutowicza 58/60, Lublin) godz Przerwa obiadowa godz :30 Sesja plenarna (wielka sala konferencyjna hotelu Victoria, ul Narutowicza 58/60, Lublin) Panel dyskusyjny: I. Prawo Zdrowia Publicznego społeczna szansa racjonalizacji w ochronie zdrowia. Moderator : Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak II. Prewencja rentowa: - antidotum na kryzys publicznej opieki zdrowotnej? - cywilizacyjna działalność prozdrowotna w ubezpieczeniach społecznych? - obowiązek czy przywilej ubezpieczonych? Moderator: Prof. dr hab. Alfred Owoc Wykłady: - prof. dr hab. Jacek Dutkiewicz, Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie: Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego w rolnictwie i leśnictwie. - prof. dr hab. Maria Nowacka, Katedra Bioetyki i Antropologii Filozoficznej, Uniwersytet w Białymstoku, prof. Jerzy Kopania, Akademia Teatralna w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku: Od medycyny prewencyjnej do programów eugenicznych. Droga rozwojowa zdrowia publicznego. Zakończenie Kongresu (podsumowanie, rekomendacje, podziękowania) 18

19 PROGRAM MERYTORYCZNY 26 maja 2015 r. 9:00-11:30, Hotel Victoria, Centrum Konferencyjne, sala C Sesja I RATOWNICTWO MEDYCZNE-PERMANENTNA POTRZEBA ROZWOJU Koordynator przygotowań: Dr n. med. Robert Gałązkowski Sekretarz techniczny: mgr Anna Sawczyn 1. 9:00-9:15 Charakterystyka wypadków i ich konsekwencji w środowisku wiejskim w Polsce w latach Robert Gałązkowski Zakład Ratownictwa Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny 2. 9:15-9:30 Analiza interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego WSPI i TS Meditrans w Warszawie na terenie powiatu otwockiego w latach Artur Kamecki Zakład Kultury Bezpieczeństwa i Metodologii, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 3. 9:30-9:45 Nocne misje zespołów Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na obszarach wiejskich Arkadiusz Wejnarski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 4. 9:45-10:00 Współpraca systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w rejonach wiejskich Agata Pawlak Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 5. 10:00-10:15 Urazy głowy w praktyce Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Patryk Rzońca, Grzegorz Nowicki, Ewa Rudnicka-Drożak, Ewa Chemperek, Anna Marciniak Niemcewicz Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 6. 10:15-10:30 Pacjenci po spożyciu alkoholu jako problem systemu ratownictwa medycznego Jarosław Sawka, Krzysztof Opar Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. Instytut Medyczny, Zakład Ratownictwa Medycznego. Pogotowie Ratunkowe przy SP ZOZ w Sanoku 7. 10:30-10:45 Zagrożenia w pracy ratownika medycznego Ewa Chemperek 1, Anna Marciniak-Niemcewicz 1, Katarzyna Naylor 2, Artur Margol 1 1 Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Centrum Symulacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8. 10:45-11:00 Struktura wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego podstacji Świdnik Ewa Chemperek 1, Grzegorz Nowicki 2, Maja Chrzanowska-Wąsik 1, Jakub Wasilczuk 1 1 Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 9. 11:00-11:15 Analiza przyczyn hospitalizacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPSK4 Ewa Chemperek 1, Patryk Rzońca 1, Katarzyna Naylor 2, Grzegorz Nowicki 3, Michał Górnik 1 1 Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Centrum Symulacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3 Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 19

20 26 maja 2015 r. 9:00-11:30, Hotel Victoria, Centrum Konferencyjne, sala A Sesja II CYWILIZACYJNE WYZWANIA W ZDROWIU PUBLICZNYM. CZĘŚĆ I Koordynator przygotowań: Dr hab. n. med. Adam Fronczak Sekretarz techniczny: mgr Anna Kloc 1. 9:00-9:15 Programy szczepień przeciwko grypie jako narzędzie samorządowej polityki zdrowotnej w Polsce Bogumiła Kempińska-Mirosławska Zakład Historii Medycyny, Farmacji i Medycyny Wojskowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2. 9:15-9:30 Training program in cardiovascular disease prevention Bazylevych A., Barna O., Kaminska K., Hdyrya O., Bazylevych M. Lviv National Medical University n.a. Danylo Halytsky (Lviv) National Medical University n.a. O. Bohomoltsya (Kyiv) 3. 9:30-9:45 Profilaktyka raka piersi i ocena częstości występowania zmian w gruczole piersiowym u kobiet Anna Pacian, Teresa Bernadetta Kulik, Karolina Suszyńska, Jolanta Pacian, Ewa Dudzińska, Hanna Skórzyńska, Paweł Chruściel Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4. 9:45-10:00 Obciążenie nowotworami złośliwymi w mieście i na wsi w województwie świętokrzyskim w latach Katarzyna Piotrowska 1, Michalina Krzyżak 2, Dominik Maślach 2, Andrzej Szpak 2, Jan Karczewski 1 1 Zakład Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 2 Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5. 10:00-10:15 Analiza wpływu wybranych cech społeczno-demograficznych na wiedzę i zachowania zdrowotne w zakresie profilaktyki raka piersi wśród kobiet z makroregionu lubelskiego Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska 2, Marta E. Kowalska 1 1 Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Studium Doktoranckie przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, SKN przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 6. 10:15-10:30 Analiza wiadomości z zakresu epidemiologii i czynników ryzyka raka piersi wśród kobiet w wieku przed i okołomenopauzalnym Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska 2, Marta E. Kowalska 1 1 Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Studium Doktoranckie przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, SKN przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 7. 10:30-10:45 Poziom i uwarunkowanie wiedzy na temat raka piersi u kobiet w wieku okołomenopauzalnym Ewa Humeniuk, Renata Bogusz Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8. 10:45-11:00 Epidemiologia zaćmy w Polsce w aspekcie społecznych wyzwań XXI wieku Michał Kamiński 9. 11:00-11:15 Nasilenie objawów menopauzalnych a funkcje poznawcze kobiet w okresie około i pomenopauzalnym Iwona Bojar 1, Adrianna Pawełczak-Barszczowska 2, Sławomir Ćwikła 1, Alfred Owoc 2 1 Zakład Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze 20

21 10. 11:15-11:30 Stan funkcjonalny tarczycy a funkcje poznawcze kobiet w okresie około i pomenopauzalnym Iwona Bojar 1, Adrianna Pawełczak-Barszczowska 2, Sławomir Ćwikła 1, Alfred Owoc 2 1 Zakład Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze 26 maja 2015 r. 9:00-11:30, Hotel Victoria, Centrum Konferencyjne, sala D Sesja III CYWILIZACYJNE WYZWANIA W ZDROWIU PUBLICZNYM. CZĘŚĆ II Koordynator przygotowań: Prof. dr hab. n. med. Marta Makara-Studzińska Sekretarz techniczny: mgr Piotr Lutomski 1. 9:00-9:15 Analiza zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w odniesieniu do pojęcia zdrowia oraz systemu wartości Katarzyna Połtyn-Zaradna, Jakub Einhorn, Dagmara Gaweł Dąbrowska, Katarzyna Zatońska Katedra i Zakład Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 2. 9:15-9:30 Health state of the population of eastern Poland in rural and urban areas Viktoriya Pantyley Maria Curie-Skłodowska University in Lublin 3. 9:30-9:45 Zdrowie i aktywność fizyczna kobiet w ciąży Ałła Danilenko, Mikhail Halavach Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina, Brześć, Białoruś 4. 9:45-10:00 Styl życia a stan zdrowia społeczeństwa polskiego Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 5. 10:00-10:15 Rationale and development of educational activities to prevent smoking Olena Gruzieva Kiev, Ukraina 6. 10:15-10:30 Zachowania żywieniowe młodzieży z powiatu rybnickiego Halina Król, Marlena Jankowska Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 7. 10:30-10:45 Zdrowie i styl życia młodzieży studenckiej Ałła Danilenko, Mikhail Halavach Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina, Brześć, Białoruś 8. 10:45-11:00 Analiza nawyków żywieniowych kobiet po 45 roku życia Marek Kardas, Agnieszka Bielaszka, Agata Kiciak, Mateusz Grajek, Bożena Bierońska Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 9. 11:00-11:15 Rachunek za grzechy: otyłość chorobą XXI wieku Katarzyna Sygit Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Zakład Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński 21

22 10. 11:15-11:30 Health and health policy in the documents of World Health Organisation and Slovak Republic Jozef Novotný 1, Jaroslav Stančiak 2 1 College of Polytechnics Jihlava, Department od Health Care Studies, JIHLAVA, Czech Republic 2 University of SS. Cyril and Methodius, Trnava, Faculty of Social Sciences, Trnava, Slovak Republic :30-11:40 Promocja zdrowia a zawodowe zagrożenia zdrowotne leśników Elżbieta Monika Galińska, Jacek Zwoliński, Paula Wróblewska, Piotr Adamczuk, Jolanta Chmielewska-Badora Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie :40-11:50 Ukierunkowana i nowoczesna edukacja zdrowotna, a zagrożenia zdrowotne w środowisku pracowników leśnictwa Paula Wróblewska, Jolanta Chmielewska-Badora, Jacek Zwoliński, Piotr Adamczuk, Elżbieta Monika Galińska Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 26 maja 2015 r. 9:00-11:30, Hotel Victoria, Centrum Konferencyjne, sala B Sesja IV TELEMEDYCYNA I NOWOCZESNE NARZĘDZIA CYFROWE W ZDROWIU PUBLICZNYM Koordynator przygotowań: Prof. dr hab. Mirosław Jarosz Sekretarz techniczny: dr n. med. Violetta Zając 1. 9:00-9:10 Domowa teleopieka dla ciąży zagrożonej Krzysztof Horoba, Adama Matonia, Janusz Wróbel, Janusz Jeżewski, Tomasz Kupka Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze 2. 9:10-9:20 Nowoczesne systemy monitorowania matki i dziecka w perinatologii Adama Matonia, Krzysztof Horoba, Janusz Wróbel, Tomasz Kupka, Janusz Jeżewski Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze 3. 9:20-9:30 Czas na zmianę paradygmatu opieki zdrowotnej. Programy zdrowotne jako narzędzia tworzenia i pilotaży nowoczesnych technologii medycznych Piotr Popowski Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 4. 9:30-9:40 E-learning w promocji zdrowia na przykładzie Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych 2,1 Paulina Kaczor, 2,1 Ewa Kawiak-Jawor, 1 Robert Chmura, 1 Andrzej Horoch 1 Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 5. 9:40-9:50 Duże dane" z naszego ciała: kto i w jaki sposób może na nich skorzystać? Andrzej Wodecki AeroBrains Sp. z o.o. 6. 9:50-10:00 Wyniki telemetrycznych pomiarów aktywności fizycznej użytkowników smartfonów na tle danych ankietowych na temat ich zdrowia Tomasz Saran 1, Andrzej Horoch 2 1 Oddział Rehabilitacji, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 22

23 2 Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 7. 10:00-10:10 Czy mój szpital jest efektywny? Marek Wesołowski SGA Sp. K :10-10:20 Telemedyczna kontrola kardiowerterów-defibrylatorów i stymulatorów serca Waldemar Wierzba, Jakub Baran, Michał Farkowski, Piotr Ruciński Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Warszawie 9. 10:20-10:30 Internet jako źródło informacji o zdrowiu dla kobiet w ciąży Robert Chmura 1, Iwona Bojar 2 1 Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Zakład Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie :30-10:40 Nowoczesne narzędzia informatyczne w promocji zdrowia 1,2 Ewa Kawiak-Jawor, 1 Robert Chmura, 1,2 Paulina Kaczor, 1 Andrzej Horoch 1 Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie :40-10:50 Telemedycyna- realna szansa na zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej ludności małych aglomeracji miejskich i wsi Piotr Starzyk Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego :50-11:00 Powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu szansą na rozwój telemedycyny w Polsce Piotr Starzyk Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego :00-11:10 Rola i znaczenie centralnych rejestrów referencyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce Piotr Starzyk Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 26 maja 2015 r. 12:00-14:00, Hotel Victoria, Centrum Konferencyjne, sala A Sesja V SENIORALNE WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE Koordynator przygotowań: Prof. dr hab. Ewa Rudnicka-Drożak Sekretarz techniczny: mgr Anna Kloc 1. 12:00-12:10 Analiza wybranych czynników wpływających na zachowania zdrowotne u osób powyżej 65 roku życia Ewa Rudnicka-Drożak, Magdalena Młynarska, Renata Korecka, Patrycja Misztal - Okońska, Jakub Olszowy Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2. 12:10-12:20 Jakość życia ludzi w wieku podeszłym wybrane aspekty Dorota Jachimowicz-Gaweł (p.v. Jachimowicz-Wołoszynek) 1, Ewa Chołuj 2, Marta Tess 3, Marta Kral 3, Weronika Jurczak 3, Paulina Graczyk 3, Krzysztof Leskowski 1 1 Katedra Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2 Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 23

24 3 Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 3. 12:20-12:30 Aktywność fizyczna słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku w województwie świętokrzyskim jako czynnika prognostycznego zespołu słabości/kruchości B. Zboina, J. Kuzka Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 4. 12:30-12:40 Pojęcie zdrowia w opinii osób powyżej 65 roku życia Magdalena Młynarska 1, Ewa Rudnicka-Drożak 1, Grzegorz Nowicki 2, Patrycja Misztal Okońska 1 1 Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 5. 12:40-12:50 Urazy wieku geriatrycznego w praktyce Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Grzegorz Nowicki, Patryk Rzońca, Ewa Rudnicka-Drożak, Magdalena Młynarska Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego 6. 12:50-13:00 Senoirs quality of life in social service facilities Jaroslav Stančiak, Ľubica Varečková University of SS. Cyril and Methodius, Trnava, Faculty of Social Sciences, Trnava, Slovak Republic :00-13:10 Opinie młodych kobiet na temat preferowanego modelu rodziny a aktualna sytuacja demograficzna polski Patrycja Misztal-Okońska, Ewa Rudnicka-Drożak, Magdalena Młynarska Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8. 13:10-13:20 Uwarunkowania stanu zdrowia kobiet po 90 roku życia Przemysław Bejga 1, Piotr Lutomski 2, Iwona Bojar 2 1 Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze 2 Zakład Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 9. 13:20-13:30 Jakość życia kobiet po 90 roku życia Przemysław Bejga 1, Piotr Lutomski 2, Iwona Bojar 2 1 Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze 2 Zakład Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 26 maja 2015 r. 12:00-14:00, Hotel Victoria, Sala Widokowa (XI piętro) Sesja VI BIOEKOLOGIA. ŚRODOWISKOWE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA Koordynator przygotowań: Dr n. med. Angelina Wójcik-Fatla Sekretarz techniczny: mgr Piotr Adamczuk 1. 12:00-12:10 Przyrodnicze wykorzystanie odpadów organicznych zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt Teresa Kłapeć 1, Jolanta Zdybel 2, Jacek Sroka 2, Krzysztof Stojecki 2, Alicja Cholewa 1 1 Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 2. 12:10-12:20 Epidemiologia i profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze w aspekcie narażenia zawodowego Ewa Cisak, Angelina Wójcik-Fatla, Violetta Zając Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 3. 12:20-12:30 Toksoplazmoza pasożytnicza zoonoza Jacek Sroka 24

25 Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 4. 12:30-12:40 Występowanie gorączki Q u ludzi zawodowo narażonych Elżbieta M. Galińska 1, Jarosław Chmielewski 2, Jolanta Chmielewska-Badora 1, Jacek Zwoliński 1, Paula Wróblewska 1, Piotr Adamczuk 1, Ewelina Krasowska 1 1 Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 5. 12:40-12:50 Stan wiedzy mieszkańców gminy Janów Podlaski na temat chorób odzwierzęcych i pasożytniczych oraz ich profilaktyki A. Zakrzewska 1, E. Tiszczenko 2 1 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlasce 2 Uniwersytet Medyczny w Grodnie 6. 12:50-13:00 Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy i bytowania rolnika Zdzisław Brzeski Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Oddziałem Chorób Zawodowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 7. 13:00-13:10 Występowanie anaplazmozy granulocytarnej wśród leśników Piotr Adamczuk, Jolanta Chmielewska-Badora, Jacek Zwoliński, Paula Wróblewska, Elżbieta Monika Galińska Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 8. 13:10-13:20 Azbest w środowisku- zagrożenia zdrowotne Zdzisław Brzeski, Wojciech Sodolski Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Oddziałem Chorób Zawodowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 9. 13:20-13:30 Włośnica groźna choroba odzwierzęca wśród leśników Polski Centralnej Paula Wróblewska, Jolanta Chmielewska-Badora, Jacek Zwoliński, Piotr Adamczuk, Elżbieta Monika Galińska Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie :30-13:40 Biologiczne czynniki szkodliwe obecne w środowisku pracy leśników Jolanta Chmielewska-Badora, Elżbieta Monika Galińska, Jacek Zwoliński, Paula Wróblewska, Piotr Adamczuk Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie :40-13:50 Bartoneloza niedoceniane zagrożenie wśród leśników Jacek Zwoliński, Elżbieta Monika Galińska, Jolanta Chmielewska-Badora, Paula Wróblewska, Piotr Adamczuk Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 25

26 26 maja 2015 r. 12:00-14:00, Hotel Victoria, Centrum Konferencyjne, sala D Sesja VII WYBRANE ASPEKTY MEDYCZNO-SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU PRACY Koordynator przygotowań: dr n. med. Tomasz Saran Sekretarz techniczny: mgr Piotr Lutomski 1. 12:00-12:10 Wypadki w rolnictwie-wiedza rolników powiatu tarnobrzeskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy w świetle statystyk KRUS- badania pilotażowe Grzegorz Kucaba, Marek Wojtaszek, Marek Muster, Dawid Filip, Maciej Naróg Katedra Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski 2. 12:10-12:20 Wybrane aspekty wypalenia zawodowego pielęgniarek Dorota Jachimowicz-Gaweł (p.v. Jachimowicz-Wołoszynek) 1, Małgorzat Gill 2, Marta Tess 3, Marta Kral 3, Weronika Jurczak 3, Paulina Graczyk 3, Krzysztof Leskowski 1 1 Katedra Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2 Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 3 Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 3. 12:20-12:30 Zawodowe zagrożenia zdrowotne lekarzy weterynarii Jarosław Chmielewski 1, Elżbieta Monika Galińska 2, Monika Szpringer 3, Mariola Wojciechowska 4, Tomasz Nagas 5, Michał Trela 5, Krzysztof Anusz 6 1 Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 2 Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 3 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 4 Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 5 Zakład Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu, Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie 6 Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie 4. 12:30-12:40 Występowanie wypalenia zawodowego wśród personelu medycznego na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Dagmara Gaweł-Dąbrowska, Katarzyna Połtyn-Zaradna, Jakub Einhorn, Katarzyna Zatońska Katedra i Zakład Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 5. 12:40:12:50 Wypadki i urazy przy pracy na wsi w gminie Czemierniki K. Skrzypczak, E. Tiszczenko Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlasce Uniwersytet Medyczny w Grodnie 6. 12:50-13:00 Pierwotna niepełnosprawność dorosłych mieszkańców wiejskich w Republice Białorusi Edward Walczuk, Anna Kopytok Republika Białoruś, Państwowa Instytucja Republikańskie Naukowo-Praktyczne Centrum Ekspertyzy i Rehabilitacji Medycznej 7. 13:00-13:10 Dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego wśród kobiet pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie województwa lubelskiego Piotr Choina, Agnieszka Buczaj 26

27 Centrum Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 8. 13:10-13:20 Odpowiedzialność cywilno-prawna placówek leczniczych za zakażenia i ich skutki Jan Prochowski Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku 9. 13:20-13:30 Structure of causes of death rural working age population in lviv region in ukraine Oleh Lyubinets 1, Yaroslav Hrzhybovskyy 1, Oles Semenjuk 2 1 Lviv National Medical University after Danylo Galytskyi, Ukraine 2 Ukrainian Institute of Strategic Researches MHC of Ukraine, Kyiv, Ukraine :30-13:40 Emergency medical aid to the inhabitants of the village in Ukraine: problems and their solutions on the example of Lviv region Yaroslav Pylypets Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky Lviv Regional Center for Emergency Medical aid and Medicine of Catastrophes Ukrainian Institute of Strategic Researches MHC of Ukraine, Kyiv, Ukraine :40-13:50 Analysis morbidity on urolithiasis in different regions of precarpathian region Oryna Detsyk, Dmytro Solomchak Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine :50-14:00 Metodyka oceny zawodowych zagrożeń zdrowotnych w środowisku pracy leśników Elżbieta Monika Galińska, Jacek Zwoliński, Piotr Adamczuk, Jolanta Chmielewska-Badora Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie :00-14:10 Społeczno-zdrowotny wymiar programu realizowanego przez Instytut Medycyny Wsi pt.: Wybrane zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy leśników w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem chorób zawodowych Piotr Adamczuk, Jolanta Chmielewska-Badora, Jacek Zwoliński, Paula Wróblewska, Elżbieta Monika Galińska Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 26 maja 2015 r. 12:00-14:00, Hotel Victoria, Centrum Konferencyjne, sala C Sesja VIII CYWILIZACYJNE WYZWANIA W ZDROWIU PUBLICZNYM. CZĘŚĆ III Koordynator przygotowań: Prof. nadzw. dr hab. Rafał Filip Sekretarz techniczny: mgr Anna Sawczyn 1. 12:00-12:10 Międzynarodowe zespoły badawcze-społeczne narzędzie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Ewa Kleszczewska 1,2, Małgorzata Knaś 1,2, Andrej Szpakow 3 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach 2 Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie - staż naukowy 3 Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie 2. 12:10-12:20 Utracone lata życia mieszkańców wsi w Polsce na skutek przedwczesnej umieralności spowodowanej zewnętrznymi przyczynami zgonów Małgorzata Pikala 1, Marek Bryła 2, Monika Burzyńska 1, Irena Maniecka-Bryła 1 1 Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 Zakład Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3. 12:20-12:30 Ocena jakości życia osób aktywnych zawodowo z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa 27

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Bezurazowe zdarzenia wypadkowe jako podstawa przedsięwzięć prewencyjnych w rolnictwie Injury-free accident events as a basis for preventive

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa II Scientific Conference and Training

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa II Scientific Conference and Training II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa II Scientific Conference and Training 20.09.2014, Włodawa Starostwo Powiatowe we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa ORGANIZATORZY Pracownia Technik Diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

XIX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Praktyczne problemy związane z ochroną pracy w rolnictwie

XIX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Praktyczne problemy związane z ochroną pracy w rolnictwie XIX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Praktyczne problemy związane z ochroną pracy w rolnictwie Practical problems related with work protection in agriculture LUBLIN 3-4

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego z okazji X-lecia działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku 39 CZWARTEK SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 8.30 11.50 SALA A 8.30 11.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTMR SALA C SALA A Kardiologia dr n. med. Adam Windak prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania 3-4 października 2014, Arłamów Piątek, 3.10.2014 12.00-14.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13.00-14.00 lunch

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA DIETETYKA W PSYCHIATRII

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Program XVIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu

Program XVIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu Program XVIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zakażeniach oraz skażeniach środowiska. Hala Widowiskowo Sportowa (al. Niepodległości 4) I dzień 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu chorób postępy 2016 8:00 9:00 9:00-9:15 Rejestracja uczestników Otwarcie Kongresu 9:15 9:45

Bardziej szczegółowo

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce ODDZIAŁY: LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Rehabilitacji - AWF Warszawa ORGANIZUJĄ: XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce Polańczyk

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 19 maja 2016 roku

Bydgoszcz 19 maja 2016 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 32 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ ZARZĄDZANIE OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE, A WYZWANIA PRAKTYKI SZKOŁA LIDERÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 22 stycznia 204 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 203 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM HOTEL SCANDIC WROCŁAW ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 279/2015 1 Renata Małgorzata Szczęch Łańcut 2 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym Wrocław, 10 11 kwietnia 2014 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

Wokół sztuki akuszeryjnej

Wokół sztuki akuszeryjnej STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ETYKI STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE POŁOŻNYCH PRZY ZAKŁADZIE DYDAKTYKI GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO Studenckie Koło Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowo/Rodzinnego Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Oddział Mazowiecki Oddział Akademicki Polskiego

Bardziej szczegółowo

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa SALMED LABORATORIUM Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem (konferencja trzydniowa) 10.00-17.00 10-12.03.2010 Sala konferencyjna, pawilon 5, parter Program konferencji Środa,

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne Patronat naukowy Polskie Towarzystwo Diabetologiczne VII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA KOBIETA I CUKRZYCA 7.12.2012 IPCZD SALA KONFERENCYJNA NR 119-F Komitet Naukowy Konferencji: Przewodnicząca: Alicja

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość opieki geriatrycznej w Polsce aspekty medyczne, etyczne i organizacyjno-prawne. Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

X kadencja lata 2010-2013

X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 Przewodniczący RG prof. dr hab. inż. Józef Lubacz Politechnika Warszawska Wiceprzewodniczący RG prof. dr hab. Jan Madey Uniwersytet Warszawski prof.

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI godz.10.00 PLANOWANE ZAKOŃCZENIE godz.17.00

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

26-27 kwietnia 2017, godz

26-27 kwietnia 2017, godz ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków i Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na IX WARSZAWSKIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Klub Uczelniany AZS Politechniki Poznańskiej

Klub Uczelniany AZS Politechniki Poznańskiej Akademicki Puchar Polski 2011 w Karate WKF - wyniki Kata Indywidualne Mężczyzn: 1 Łukasz Borowski Politechnika Poznańska 25 2 Krzysztof Waśko Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 23 3 Tomasz Wachowicz

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII Wrocław, 12-13 marca 2010 PATRONAT HONOROWY Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. AM dr hab. Krystian

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia Wojskowy Instytut Medyczny Wojskowy Instytut Medyczny Polskie Towarzystwo Chorób Płuc Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP mają zaszczyt zaprosić na V konferencję naukową im.

Bardziej szczegółowo

ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE SIŁA LUDZKIEGO DZIAŁANIA W DIABETOLOGII

ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE SIŁA LUDZKIEGO DZIAŁANIA W DIABETOLOGII POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE SIŁA LUDZKIEGO DZIAŁANIA W DIABETOLOGII PIERWSZA WSPÓLNA KONFERENCJA NAUKOWYCH TOWARZYSTW DIABETOLOGICZNYCH GDAŃSK, 15 MAJA 2014 R. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników. Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych Stanisław Żelichowski

PROGRAM. Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników. Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych Stanisław Żelichowski PROGRAM I DZIEŃ KONFERENCJI, 20 CZERWCA (CZWARTEK) 8.30 10.00 Rejestracja Uczestników i kawa powitalna Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników 10.00 10.20 SESJA I 10.20

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Konferencji:

Organizatorzy Konferencji: Organizatorzy Konferencji: Katedra Pielęgniarstwa, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PROGRAM* 3. KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH UL. BOROWSKA 211, WROCŁAW KONGRES - DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2017 ROK

PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2017 ROK PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2017 ROK L.p. Sesja Dziedzina Nazwa organizatora 1. wiosenna Organizacja i zarządzanie Krystyna Walewska Centrum Edukacji i Rozwoju Osobistego Ceiro w Łodzi Planowana liczba

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania Sesja I, Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa,,,, Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki; Wydział Lekarski w Katowicach; Śląski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Program ogólnopolskiej konferencji naukowej Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Kielce, 7-8 marca 2016 roku Patronat Honorowy Zespół Historii Wychowania Komitetu

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH Konferencja Szkoleniowo-Naukowa FARMAKOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA I REHABILITACJA ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH 06 07.11.2003 R. WARSZAWA Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

06-07 maja 2014, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula A ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

06-07 maja 2014, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula A ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VI WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA W POSZUKIWANIU OPTYMALNEGO

Bardziej szczegółowo

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Rawicz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ŁÓDZKIE DNI MEDYCYNY PRACY. 9-10 X 2015 r. OSSA, RAWA MAZOWIECKA

PROGRAM ŁÓDZKIE DNI MEDYCYNY PRACY. 9-10 X 2015 r. OSSA, RAWA MAZOWIECKA PROGRAM ŁÓDZKIE DNI MEDYCYNY PRACY 9-10 X 2015 r. OSSA, RAWA MAZOWIECKA 9 PAŹDZIERNIK 2015 8 00-10 00 Rejestracja uczestników 10 00-10 30 Sesja inauguracyjna 10 00-10 15 Ochrona zdrowia pracujących wobec

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zasobów informacyjnych w ochronie zdrowia

Wykorzystanie zasobów informacyjnych w ochronie zdrowia Wykorzystanie zasobów informacyjnych w ochronie zdrowia do oceny stanu zdrowia populacji i optymalizacji usług medycznych Waldemar Skawiński Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.

Bardziej szczegółowo

25 marca 2017, godz. 9.00

25 marca 2017, godz. 9.00 ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz SEKCJA DIETETYKI MEDYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, DOJELITOWEGO I METABOLIZMU POLSPEN Kurs specjalistyczny ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH 25 marca 2017, godz.

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W ŻABIEJ WOLI Publiczna Szkoła Podstawowa, Żabia Wola 77

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W ŻABIEJ WOLI Publiczna Szkoła Podstawowa, Żabia Wola 77 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W ŻABIEJ WOLI Publiczna Szkoła Podstawowa, Żabia Wola 77 1. Zając Paulina Żabia Wola Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2. Kuźnicki Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI 23 24 25 PAŹDZIERNIKA 2015 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA, UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 9, KATOWICE GŁÓWNY ORGANIZATOR PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

Bardziej szczegółowo

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów.

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Program konferencji "Dermatologia interdyscyplinarna" Czwartek 3.09.15 Wykład inauguracyjny:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo Szkoleniowa ,, ZDROWIE KOBIETY XXI WIEKU- ZDROWIE KOBIETY XXI WIEKU

Konferencja Naukowo Szkoleniowa ,, ZDROWIE KOBIETY XXI WIEKU- ZDROWIE KOBIETY XXI WIEKU Konferencja Naukowo Szkoleniowa,, ZDROWIE KOBIETY XXI WIEKU- 1 / 11 ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA, PROBLEMY Z POGRANICZA GINEKOLOGII I CHIRURGII, STANDARDY W OPIECE OKOŁOPORODOWEJ-" Hajnówka 10-11 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Patronat Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof.

Bardziej szczegółowo