Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego KONGRES MEDYCYNY I ZDROWIA WSI STRESZCZENIA ABSTRACTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego KONGRES MEDYCYNY I ZDROWIA WSI STRESZCZENIA ABSTRACTS"

Transkrypt

1 Lublin,

2 Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego KONGRES MEDYCYNY I ZDROWIA WSI STRESZCZENIA ABSTRACTS LUBLIN,

3 ORGANIZATORZY KONGRESU INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI W LUBLINIE POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO Prof. nzw. dr hab. n. med. Iwona Bojar - PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI Prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak - PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO Serdeczne podziękowania Członkom Komitetu Organizacyjnego za społeczny wkład w przygotowanie organizacyjne Kongresu: Pani Monika Galińska Pani Angelina Wójcik-Fatla Pan Czesław Horoch Pani Anna Sawczyn Pani Anna Kloc Pani Ewa Kawiak-Jawor Pani Paulina Kaczor Pani Paula Wróblewska Pani Magdalena Czarkowska Pani Agnieszka Zięba-Wójtowicz Pani Agnieszka Gryta-Siepsiak Pan Robert Chmura Pan Piotr Lutomski Pan Piotr Adamczuk Pan Hubert Bojar Pan Waldemar Nalberski 3

4 KONGRES ZDROWIA I MEDYCYNY WSI Lublin, Instytut Medycyny Wsi Lublin

5 Copyright by Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2015 ISBN: Opracowanie komputerowe Paula Wróblewska Projekt okładki Paula Wróblewska Lublin

6 SPIS TREŚCI: RAMOWY PROGRAM KONGRESU MEDYCYNY I ZDROWIA WSI PROGRAM MERYTORYCZNY STRESZCZENIA SESJA PLENARNA MIEJSCE ZAMIESZKANIA (MIASTO-WIEŚ) JAKO DETERMINANTA NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU W POLSCE Andrzej Szpak, Michalina Krzyżak, Dominik Maślach BIOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA ZAWODOWEGO W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE Jacek Dutkiewicz BIOLOGICAL AGENTS OF OCCUPATIONAL HAZARD IN AGRICULTURE AND FORESTRY Jacek Dutkiewicz OD MEDYCYNY PREWENCYJNEJ DO PROGRAMÓW EUGENICZNYCH.DROGA ROZWOJOWA ZDROWIA PUBLICZNEGO MARIA NOWACKA*, JERZY KOPANIA** FROM PREVENTIVE MEDICINE TO EUGENIC PROGRAMS. THE DEVELOPMENTAL PATH OF PUBLIC HEALTH MARIA NOWACKA*, JERZY KOPANIA** SESJA: RATOWNICTWO MEDYCZNE-PERMANENTNA POTRZEBA ROZWOJU URAZY GŁOWY W PRAKTYCE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Patryk Rzońca, Grzegorz Nowicki, Ewa Rudnicka-Drożak, Ewa Chemperek, Anna Marciniak Niemcewicz PACJENCI PO SPOŻYCIU ALKOHOLU JAKO PROBLEM SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO dr. n. med. Jarosław Sawka, Krzysztof Opar PATIENTS AFTER CONSUMING OF ALCOHOL AS PROBLEM OF EMS SYSTEM Jarosław Sawka, Krzysztof Opar ZAGROŻENIA W PRACY RATOWNIKA MEDYCZNEGO Chemperek Ewa1, Marciniak-Niemcewicz Anna1, Naylor Katarzyna2, Margol Artur STRUKTURA WYJAZDÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PODSTACJI ŚWIDNIK Chemperek Ewa1, Nowicki Grzegorz2, Maja Chrzanowska-Wąsik1, Wasilczuk Jakub ANALIZA PRZYCZYN HOSPITALIZACJI W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SPSK Chemperek Ewa1, Rzońca Patryk1, Naylor Katarzyna2,Nowicki Grzegorz3, Górnik Michał SESJA: CYWILIZACYJNE WYZWANIA W ZDROWIU PUBLICZNYM PROGRAMY SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE JAKO NARZĘDZIE SAMORZĄDOWEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

7 Bogumiła Kempińska-Mirosławska PROGRAMS OF INFLUENZA VACCINATION AS A TOOL OF HEALTH POLICY OF LOCAL GOVERNMENT IN POLAND Bogumiła Kempińska-Mirosławska TRAINING PROGRAM IN CARDIOVASCULAR DISEASE PREVENTION Bazylevych A., Barna O., Kaminska K., Hdyrya O., Bazylevych M PROFILAKTYKA RAKA PIERSI I OCENA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA ZMIAN W GRUCZOLE PIERSIOWYM U KOBIET Anna Pacian, Teresa Bernadetta Kulik, Karolina Suszyńska, Jolanta Pacian, Ewa Dudzińska, Hanna Skórzyńska, Paweł Chruściel PREVENTION OF BREAST CANCER AND EVALUATION OF INCIDENCE OF BREAST LESIONS IN WOMEN Anna Pacian, Teresa Bernadetta Kulik, Karolina Suszyńska, Jolanta Pacian, Ewa Dudzińska, Hanna Skórzyńska, Paweł Chruściel OBCIĄŻENIE NOWOTWORAMI ZŁOŚLIWYMI W MIEŚCIE I NA WSI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH Katarzyna Piotrowska1, Michalina Krzyżak2, Dominik Maślach2, Andrzej Szpak2, Jan Karczewski1 48 BURDEN OF CANCER IN URBAN AND RURAL AREAS IN ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE IN Katarzyna Piotrowska1, Michalina Krzyżak2, Dominik Maślach2,Andrzej Szpak2, Jan Karczewski1. 48 ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH CECH SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNYCH NA WIEDZĘ I ZACHOWANIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI WŚRÓD KOBIET Z MAKROREGIONU LUBELSKIEGO Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta E. Kowalska ANALYSIS OF INFLUENCE OF CHOSEN SOCIO-DEMOGRAPHIC CHANGES ON KNOWLEDGE AND HEALTH BEHAVIOR IN THE FIELD OF BREAST CANCER PREVENTION AMONG WOMEN IN LUBELSKIE MACRO-REGION Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta Kowalska ANALIZA WIADOMOŚCI Z ZAKRESU EPIDEMIOLOGII I CZYNNIKÓW RYZYKA RAKA PIERSI WŚRÓD KOBIET W WIEKU PRZED- I OKOŁOMENOPAUZALNYM Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta E. Kowalska ANALYSIS OF KNOWLEDGE OF EPIDEMIOLOGY AND BREAST CANCER RISK FACTORS AMONG WOMEN BEFORE- AND PERIMENOPAUSAL AGE Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta Kowalska NASILENIE OBJAWÓW MENOPAUZALNYCH A FUNKCJE POZNAWCZE KOBIET W OKRESIE OKOŁO I POMENOPAUZALNYM Iwona Bojar, Adrianna Pawełczak-Barszczowska, Sławomir Ćwikła, Alfred Owoc STAN FUNKCJONALNY TARCZYCY A FUNKCJE POZNAWCZE KOBIET W OKRESIE OKOŁO I POMENOPAUZALNYM Iwona Bojar, Adrianna Pawełczak-Barszczowska, Sławomir Ćwikła, Alfred Owoc ANALIZA ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU W ODNIESIENIU DO POJĘCIA ZDROWIA ORAZ SYSTEMU WARTOŚCI Katarzyna Połtyn-Zaradna, Jakub Einhorn, Dagmara Gaweł-Dąbrowska, Katarzyna Zatońska

8 HEALTH STATE OF THE POPULATION OF EASTERN POLAND IN RURAL AND URBAN AREAS Viktoriya Pantyley ZDROWIE I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA KOBIET W CIĄŻY Ałła Danilenko, Мikhail Halavach HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY PREGNANT WOMEN Alla Danilenko, Мikhail Halavach STYL ŻYCIA A STAN ZDROWIA SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian LIFESTYLE AND HEALTH STATE OF THE POLISH SOCIETY Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian RATIONALE AND DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES TO PREVENT SMOKING OlenaGruzieva ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE MŁODZIEŻY Z POWIATU RYBNICKIEGO Halina Król, Marlena Jankowska NUTRITIONAL BEHAVIOURS OF YOUNG PEOPLE IN THE COUNTRY OF RYBNIK Halina Król, Marlena Jankowska ZDROWIE I STYL ŻYCIA MŁODZIEŻY STUDENCKIEJ Ałła Danilenko, Мikhail Halavach HEALTH AND LIFESTYLE OF STUDENT YOUTH Alla Danilenko, Мikhail Halavach ANALIZA NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH KOBIET PO 45 ROKU ŻYCIA Marek Kardas, Agnieszka Bielaszka, Agata Kiciak, Mateusz Grajek, Bożena Bierońska RACHUNEK ZA GRZECHY: OTYŁOŚĆ CHOROBĄ XXI WIEKU Katarzyna Sygit GUILTY CONSCIENCE: OBESITY AS A 21ST CENTURY DISEASE Katarzyna Sygit HEALTH AND HEALTH POLICY IN THE DOCUMENTS OF WORLD HEALTH ORGANISATION AND SLOVAK REPUBLIC Jozef Novotný, 2Jaroslav Stančiak MIĘDZYNARODOWE ZESPOŁY BADAWCZE - SPOŁECZNE NARZĘDZIE PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ Ewa Kleszczewska1,2*, Małgorzata Knaś1,2*, Andrej Szpakow UTRACONE LATA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WSI W POLSCE NA SKUTEK PRZEDWCZESNEJ UMIERALNOŚCI SPOWODOWANEJ ZEWNĘTRZNYMI PRZYCZYNAMI ZGONÓW Małgorzata Pikala1, Marek Bryła2, Monika Burzyńska1, Irena Maniecka-Bryła OCENA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB AKTYWNYCH ZAWODOWO Z ZESPOŁEM BÓLOWYM ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA Dorota Żołnierczuk-Kieliszek1, Teresa B Kulik1, Mariola Janiszewska, Paulina Molenda2, Małgorzata Dziedzic

9 PREVALENCE OF RISK FACTORS FOR NON-COMMUNICABLE DISEASES AMONG PRIMARY HEALTH CARE SPECIALISTS AND LEVEL OF THEIR KNOWLEDGE, SKILLS AND ATTITUDES TOWARDS PREVENTION WORK Dyachuk D.D, Gruzieva T.S, Zyukov O.L, Inshakova G.V CURRENT TRENDS OF THE PREVALENCE OF NON-COMMUNICABLE DISEASESANDTHEIRRISK FACTORSANDPREVENTION STRATEGIES GruzievaTetiana, DufinetcVasil, Ukraine UDZIAŁ PESTYCYDÓW FOSFOROORGANICZNYCHW STYMULACJI PROLIFERACJI KOMÓREK TŁUSZCZOWYCH Magdalena Matysiak1, Magdalena Czajka2, Piotr Pankiewicz1, Marcin Kruszewski2,3, Lucyna Kapka- Skrzypczak1, CONTRIBUTION OF ORGANOPHOSPHATE PESTICIDES IN STYMULATION OF PROLIFERATION IN APIDOCYTES Magdalena Matysiak1, Magdalena Czajka2, Piotr Pankiewicz1, Marcin Kruszewski2,3, Lucyna Kapka- Skrzypczak1, COMMUNICATIONS IN THE WORK OF FAMILY DOCTOR Slabkiy G.О.¹, ZnamenskayaМ.А. ² NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W OPINII STUDENTÓW UCZELNI WROCŁAWSKICH Katarzyna Połtyn-Zaradna, Jakub Einhorn, Dagmara Gaweł-Dąbrowska, Katarzyna Zatońska JURIDICAL STANDARDIZATION OF MEDICAL SERVICE AS THE BASIS OF RATIONALIZATION OF ADMINISTRATION OF HEALTH CARE SYSTEM OF UKRAINE Ivan Furtak, IrynaParobetska, LesiaVovk, AnastasiiaFurtak, AndriiFurtak CHARACTERISTICS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION LEADERSHIP HEALTH Pohorilyak R.Y., Hulchiy A.P., Slabkiy G.A., Rogach I.M., Kachala L.A CONTEMPORARY APPROACHES TO FINANCING HEALTH SERVICE SYSTEM IN UKRAINE 81 Каchur О.Yu.¹, SlabkiyG.О.², Rogach І.М. ², Lyubinets О.V.³, КаchalaL.О.², PogorilyakR.Yu.² SESJA: TELEMEDYCYNA I NOWOCZESNE NARZĘDZIA CYFROWE W ZDROWIU PUBLICZNYM DOMOWA TELEOPIEKA DLA CIĄŻY ZAGROŻONEJ Krzysztof Horoba,Adam Matonia, Janusz Wróbel,Janusz Jeżewski, Tomek Kupka HOME TELECARE FOR HIGH-RISK PREGNANCY Krzysztof Horoba, Adam Matonia, Janusz Wróbel, Janusz Jeżewski, Tomek Kupka NOWOCZESNE SYSTEMY MONITOROWANIA MATKI I DZIECKA W PERINATOLOGII Adam Matonia, Krzysztof Horoba, Janusz Wróbel, Tomasz Kupka,Janusz Jeżewski NEW GENERATION SYSTEMS FOR MONITORING OF MOTHER AND BABY IN PERINATOLOGY Adam Matonia, Krzysztof Horoba, Janusz Wróbel, Tomasz Kupka, Janusz Jeżewski CZAS NA ZMIANĘ PARADYGMATU OPIEKI ZDROWOTNEJ. PROGRAMY ZDROWOTNE JAKO NARZĘDZIA TWORZENIA I PILOTAŻY NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH Piotr Popowski 1, Marzena Zarzeczna- Baran 1, Lubomira Wengler 2, Ewa Bandurska 1, Artur Pruszko

10 E-LEARNING W PROMOCJI ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE PROFILAKTYCZNEGO PROGRAMU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH Paulina Kaczor, Ewa Kawiak-Jawor, Robert Chmura, Andrzej Horoch INTERNET JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY DLA KOBIET W CIĄŻY Robert Chmura, Iwona Bojar NOWOCZESNE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W PROMOCJI ZDROWIA Ewa Kawiak-Jawor, Robert Chmura, Paulina Kaczor, Andrzej Horoch SESJA: SENIORALNE WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA WYBRANYCH CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ZACHOWANIA ZDROWOTNE U OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA Ewa Rudnicka Drożak, Magdalena Młynarska, Renata Korecka, Patrycja Misztal - Okońska, Jakub Olszowy JAKOŚĆ ŻYCIA LUDZI W WIEKU PODESZŁYM- WYBRANE ASPEKTY Dorota Jachimowicz-Gaweł (p.v. Jachimowicz-Wołoszynek)1, Ewa Chołuj2, Marta Tess3, Marta Kral3, Weronika Jurczak3, Paulina Graczyk3, Krzysztof Leskowski AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SŁUCHACZY UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM JAKO CZYNNIKA PROGNOSTYCZNEGO ZESPOŁU SŁABOŚCI/KRUCHOŚCI B. Zboina, J.Kuzka POJĘCIE ZDROWIA W OPINII OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA Magdalena Młynarska1, Ewa Rudnicka-Drożak1,Grzegorz Nowicki2, Patrycja Misztal Okońska THE CONCEPT OF HEALTH IN THE OPINION OF PEOPLE OVER 65 YEARS OF AGE Magdalena Młynarska1, Ewa Rudnicka-Drożak1,Grzegorz Nowicki2, Patrycja Misztal Okońska URAZY WIEKU GERIATRYCZNEGO W PRAKTYCE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Grzegorz Nowicki, Patryk Rzońca, Ewa Rudnicka - Drożak, Magdalena Młynarska SENOIRS QUALITY OF LIFE IN SOCIAL SERVICE FACILITIES Jaroslav Stančiak, Ľubica Varečková OPINIE MŁODYCH KOBIET NA TEMAT PREFEROWANEGO MODELU RODZINY A AKTUALNA SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI Patrycja Misztal-Okońska, Ewa Rudnicka-Drożak, Magdalena Młynarska YOUNG WOMEN S OPINION ON THE PREFERRED FAMILY MODEL AND CURRENT POLISH DEMOGRAPHIC Patrycja Misztal-Okońska, Ewa Rudnicka-Drożak, Magdalena Młynarska UWARUNKOWANIA STANU ZDROWIA KOBIET PO 90 ROKU ŻYCIA Przemysław Bejga, Piotr Lutomski, Iwona Bojar JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET PO 90 ROKU ŻYCIA Przemysław Bejga, Piotr Lutomski, Iwona Bojar SESJA: BIOEKOLOGIA. ŚRODOWISKOWE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA PRZYRODNICZE WYKORZYSTANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZI I ZWIERZĄT

11 Teresa Kłapeć*, Jolanta Zdybel**, Jacek Sroka**, Krzysztof Stojecki**, Alicja Cholewa* NATURAL USE OF ORGANIC WASTES THREAT TO LIFE FOR HUMANS AND ANIMALS Teresa Kłapeć*, Jolanta Zdybel**, Jacek Sroka**, Krzysztof Stojecki**, Alicja Cholewa* EPIDEMIOLOGIA I PROFILAKTYKA CHORÓB PRZENOSZOSZONYCH PRZEZ KLESZCZE W ASPEKCIE NARAŻENIA ZAWODOWEGO Ewa Cisak, Angelina Wójcik-Fatla, Violetta Zając TOKSOPLAZMOZA PASOŻYTNICZA ZOONOZA Jacek Sroka WYSTĘPOWANIE GORĄCZKI Q U LUDZI ZAWODOWO NARAŻONYCH Elżbieta M. Galińska1, Jarosław Chmielewski2, Jolanta Chmielewska-Badora1, Jacek Zwoliński1, Paula Wróblewska1, Piotr Adamczuk1, Ewelina Krasowska OCCURRENCE OF Q FEVER AMONG OCCUPATIONALLY ACTIVE POPULATION Elżbieta M. Galińska1, Jarosław Chmielewski2, Jolanta Chmielewska-Badora1, Jacek Zwoliński1, Paula Wróblewska1, Piotr Adamczuk1, Ewelina Krasowska STAN WIEDZY MIESZKAŃCÓW GMINY JANÓW PODLASKI NA TEMAT CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH ORAZ ICH PROFILAKTYKI A. Zakrzewska, E. Tiszczenko ZAGROŻENIA CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY I BYTOWANIA ROLNIKA CHEMICAL HAZARDS IN THE ENVIRONMENT OF WORK AND LIFE OF A FARMER Zdzisław Brzeski WYSTĘPOWANIE ANAPLAZMOZY GRANULOCYTARNEJ WŚRÓD LEŚNIKÓW mgr inż. Piotr Adamczuk, dr Jolanta Chmielewska-Badora, dr Jacek Zwoliński, mgr inż. Paula Wróblewska, dr n. o zdr. Elżbieta Monika Galińska THE PRESENCE OF GRANULOCYTIC ANAPLASMOSIS AMONG FORESTERS mgr inż. Piotr Adamczuk, dr Jolanta Chmielewska-Badora, dr Jacek Zwoliński, mgr inż. Paula Wróblewska, dr n. o zdr. Elżbieta Monika Galińska AZBEST W ŚRODOWISKU- ZAGROŻENIA ZDROWOTNE ASBESTOS IN THE ENVIRONMENT A HEALTH RISK Zdzisław Brzeski, Wojciech Sodolski WŁOŚNICA GROŹNA CHOROBA ODZWIERZĘCA WŚRÓD LEŚNIKÓW POLSKI CENTRALNEJ mgr inż. Paula Wróblewska, dr Jolanta Chmielewska-Badora, dr Jacek Zwoliński, mgr inż. Piotr Adamczuk, dr n. o zdr. Elżbieta Monika Galińska TRICHINOSIS - DANGEROUS ZOONOSIS AMONG THE FORESTERS OF CENTRAL POLAND mgr inż. Paula Wróblewska, dr Jolanta Chmielewska-Badora, dr Jacek Zwoliński, mgr inż. Piotr Adamczuk, dr n. o zdr. Elżbieta Monika Galińska SESJA: WYBRANE ASPEKTY MEDYCZNO-SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU PRACY WYPADKI W ROLNICTWIE WIEDZA ROLNIKÓW POWIATU TARNOBRZESKIEGO W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ŚWIETLE STATYSTYK KRUS BADANIA PILOTAŻOWE Grzegorz Kucaba, Marek Wojtaszek, Marek Muster, Dawid Filip, Maciej Naróg

12 ACCIDENTS IN AGRICULTURE - FIRST AID KNOWLEDGE OF THE TARNOBRZESKI DISTRICT (POLAND) FARMERS BASED ON THE ASIF (AGRICULTURAL SOCIAL INSURANCE FUND) DATA ANALYSIS PILOT STUDY Grzegorz Kucaba, Marek Wojtaszek, Marek Muster, Dawid Filip, Maciej Naróg WYBRANE ASPEKTY WYPALENIA ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK Dorota Jachimowicz-Gaweł (p.v. Jachimowicz-Wołoszynek)1, Małgorzata Gill2, Marta Tess3, Marta Kral3, Weronika Jurczak3, Paulina Graczyk3, Krzysztof Leskowski ZAWODOWE ZAGROŻENIA ZDROWOTNE LEKARZY WETERYNARII Jarosław Chmielewski1, Elżbieta Monika Galińska2, Monika Szpringer3, Mariola Wojciechowska4, Tomasz Nagas5, Michał Trela5, Krzysztof Anusz HEALTH HAZARDS OF VETERINARY SURGEONS Jarosław Chmielewski1, Elżbieta Monika Galińska2, Monika Szpringer3, Mariola Wojciechowska4, Tomasz Nagas5, Michał Trela5, Krzysztof Anusz WYSTĘPOWANIE WYPALENIA ZAWODOWEGO WŚRÓD PERSONELU MEDYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO Dagmara Gaweł-Dąbrowska, Katarzyna Połtyn-Zaradna, Jakub Einhorn, Katarzyna Zatońska WYPADKI I URAZY PRZY PRACY NA WSI W GMINIE CZEMIERNIKI K. Skrzypczak, E. Tiszczenko PIERWOTNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW WIEJSKICH W REPUBLICE BIAŁORUŚ Edward Walczuk, Anna Kopytok DOLEGLIWOŚCI ZE STRONY UKŁADU MIĘŚNIOWO- SZKIELETOWEGO WŚRÓD KOBIET PRACUJĄCYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mgr inż. Piotr Choina, Dr inż. Agnieszka Buczaj STRUCTURE OF CAUSES OF DEATH RURAL WORKING AGE POPULATION IN LViV REGION IN UKRAINE Oleh Lyubinets1, Yaroslav Hrzhybovskyy1, Oles Semenjuk EMERGENCY MEDICAL AID TO THE INHABITANTS OF THE VILLAGE IN UKRAINE: PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS ON THE EXAMPLE OF LVIV REGION Yaroslav Pylypets ANALYSIS MORBIDITY ON UROLITHIASIS IN DIFFERENT REGIONS OF PRECARPATHIAN REGION Oryna Detsyk, Dmytro Solomchak SESJA: WYMIARY EWOLUCJI ZDROWIA PUBLICZNEGO JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH W OCENIE HOSPITALIZOWANYCH PACJENTÓW Dagmara Gaweł-Dąbrowska1, Jerzy Leszek BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW W KONTEKŚCIE DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Jolanta Pacian, Teresa B. Kulik,Anna Pacian, Agata Stefanowicz PATIENT SAFETY IN THE CONTEXT OF ACCESS TO HEALTH CARE Jolanta Pacian, Teresa B. Kulik, Anna Pacian, Agata Stefanowicz

13 ORGANIZATION OF PRIMARY HEALTH CARE FOR THE RURAL POPULATION OF BELARUS A. Romanova1, I. Malachova2, E. Tishchenko3, M. Schaveleva, N. Gvozd SCIENTIFIC SUBSTANTIATION IMPROVING STAFFING PUBLIC HEALTH EXPERTS UKRAINE MICROBIOLOGICAL PROFILE IN RESTRUCTURING V. Melnuk PRZYSZŁOŚĆ AKREDYTOWANYCH SZKÓŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH Marek Bryła1, Monika Burzyńska2, Irena Maniecka-Bryła THE FUTURE OF THE ACCREDITED SCHOOLS OF PUBLIC HEALTH IN THE USA Marek Bryła1, Monika Burzyńska2, Irena Maniecka-Bryła SPECYFIKA ORGANIZACJI POMOCY MEDYCZNO-SANITARNEJ MIESZKAŃCOM BIAŁORUSKICH WSI Edward A. Walczuk REQUIREMENTS FOR TRAINING OF PUBLIC HEALTH CARE SPECIALISTS UNDER REFORMATION OF HEALTH CARE SYSTEM Gruzieva T.S.,.Zamkevych V.B., Inshakova G.V NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W OCENIE SŁUCHACZY SZP CMKP Wojciech Stefan Zgliczyński1, Jarosław Pinkas1, Waldemar Wierzba3, Dorota Cianciara2, Janusz Opolski4, Małgorzata Sitarek1, Jadwiga Kawwa1, Joanna Nowicka-Wasilewska SESJA PLAKATOWA ANALIZA EPIDEMIOLOGICZNA ZAKAŻEŃ HCV W POLSCE Paweł Kalinowski 1, Marta E. Kowalska1, Urszula Bojakowska ANALIZA WIADOMOŚCI Z ZAKRESU EPIDEMIOLOGII I CZYNNIKÓW RYZYKA RAKA PIERSI WŚRÓD KOBIET W WIEKU PRZED- I OKOŁOMENOPAUZALNYM Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta E. Kowalska ANALYSIS OF KNOWLEDGE OF EPIDEMIOLOGY AND BREAST CANCER RISK FACTORS AMONG WOMEN BEFORE- AND PERIMENOPAUSAL AGE Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta Kowalska ZACHOWANIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE SAMOBADANIA PIERSI W OPINII KOBIET UCZĄCYCH SIĘ I PRACUJĄCYCH Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta E. Kowalska HEALTH BEHAVIOR TOWARDS BREAST SELF-EXAMINATION IN OPINION OF STUDYING AND WORKING WOMEN Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska2, Marta Kowalska ANALIZA JAKOŚCI ŻYCIA KOBIET PO CHIRURGICZNYM LECZENIU RAKA PIERSI PRZEGLĄD BADAŃ Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta E. Kowalska ANALYSIS THE QUALITY OF WOMEN S LIFE AFTER SURGICAL TREATMENT OF BREAST CANCER A REVIEW OF RESEARCH LITERATURE Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta Kowalska WIEDZA PACJENTÓW O POWIKŁANIACH CUKRZYCY Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta E. Kowalska

14 PATIENTS KNOWLEDGE ABOUT THE COMPLICATIONS OF DIABETES Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta Kowalska STOSOWANIE EGZOGENNEJ TERAPII HORMONAMI PŁCIOWYMI A NASILENIE OBJAWÓW PSYCHOLOGICZNYCH W OKRESIE MENOPAUZY Marta Makara Studzińska, Karolina Kryś Noszczyk WPŁYW ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA AKTYWNOŚĆ METABOLICZNĄ IZOFORM CYTOCHROMU P Krzysztof Sawicki1, Sylwia Popek1, Lucyna Kapka-Skrzypczak1,2, Marcin Kruszewski1, RELATIONSHIP BETWEEN ALCOHOL CONSUMPTION, SMOKING AND TIME-LAPSE PARAMETERS IN ICSI PROCEDURE Artur Wdowiak UWARUNKOWANIA MĘSKIEJ NIEPŁODNOŚCI Anita Wdowiak, Michał Filip PRZEKONANIE O SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE WSRÓD RODZICÓW DZIECI Z ASTMĄ WSTĘPNE DONIESIENIE Anna Bednarek1, Danuta Zarzycka THE OPINION OF EFFICACY OF VACCINATION AGAINST INFLUENZA AMONG PARENTS OF CHILDREN WITH ASTHMA - PRELIMINARY REPORT Anna Bednarek1, Danuta Zarzycka PROGRAMY SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE JAKO NARZĘDZIE SAMORZĄDOWEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Bogumiła Kempińska-Mirosławska PROGRAMS OF INFLUENZA VACCINATION AS A TOOL OF HEALTH POLICY OF LOCAL GOVERNMENT IN POLAND Bogumiła Kempińska-Mirosławska RODZAJE IMMUNOPROFILAKTYKI U DZIECI Z ASTMĄ Anna Bednarek1, Andrzej Emeryk TYPES OF IMMUNOPROPHYLAXIS OF CHILDREN WITH ASTHMA Anna Bednarek1, Andrzej Emeryk ANALIZA STANU WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT RYZYKA I PREWENCJI ZACHOROWAŃ NA WZW B I C Hanna Skórzyńska, Anna Pacian, Agata Stefanowicz, Jolanta Pacian,Marlena Krawczyk, Maria Polubiec ANALYSIS OF THE SOCIETY S KNOWLEDGE CONCERNING RISK AND PREVENTIONOF HEPATITIS B AND C Hanna Skórzyńska, Anna Pacian, AgataStefanowicz, JolantaPacian, Marlena Krawczyk, Maria Polubiec WOMEN HEALTH AFTER MENOPAUSE IN THE WESTERN REGION OF UKRAINE OlehLyubinets1, IwonaBojar2, TarasGutor1, AlfredOwoc2, LudmilaZub METODY STATYSTYCZNE ZASTOSOWANE W ANALIZIE UMIERALNOŚCI W PUBLIKACJACH AUTORÓW POLSKICH Beata Ciabiada1, Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk1, Małgorzata Pikala1, Marek Bryła2, Irena Maniecka-Bryła

15 STATISTICAL METHODS USED IN THE ANALYSIS OF MORTALITY IN PUBLICATIONS OF POLISH AUTHORS Beata Ciabiada1, Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk1, Małgorzata Pikala1, Marek Bryła2, Irena Maniecka-Bryła NANOCZĄSTKI I NANOMATERIAŁY Wojciech Wąsowicz1, Barbara Jaworska-Łuczak2, Waldemar Wierzba3, Adam Wierzba NANOPARTICLES AND NANOMATERIALS Wojciech Wąsowicz1, Barbara Jaworska-Łuczak2, Waldemar Wierzba3, Adam Wierzba PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE POMIĘDZY ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO A SUPLEMENTAMI DIETY SYTUACJA AKTUALNA I PRZEWIDYWANE ZMIANY W PRAWIE Barbara Jaworska-Łuczak1,2, Paweł Mirosz1, Iwona Wiśniewska1, Waldemar Wierzba3, Adam Wierzba SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN BETWEEN FOODS FOR SPECIAL MEDICAL PURPOSES AND FOOD SUPPLEMENTS - CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF CHANGES IN LAW Barbara Jaworska-Łuczak1,2, Paweł Mirosz1, Iwona Wiśniewska1, Waldemar Wierzba3, Adam Wierzba Z HISTORII TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ W LUBLINIE HISTORY OF CLINICAL TOXICOLOGY IN LUBLIN Zdzisław Brzeski, Wojciech Sodolski INSEKTYCYDY NEONIKOTYNODOWE W OCHRONIE ROŚLIN NEONICOTINOID INSECTICIDES IN PLANT PROTECTION Zdzisław Brzeski BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA W PROFILAKTYCE CHORÓB PARA ZAWODOWYCH PERIODIC HEALTH EXAMINATION OF HEALTH CARE STAFF IN THE PROPHYLAXIS OF PARA-OCCUPATIONAL DISEASES Zdzisław Brzeski, Wojciech Sodolski PROBLEMY ORZECZNICZE KOMISJI ODWOŁAWCZEJ LEKARSKIEJ DS. KIEROWCÓW ORAZ OSÓB DYSPONUJĄCYCH BRONIĄ MYŚLIWSKA Zdzisław Brzeski1, Jolanta Kowalczyk-Bołtuć1, Andrzej Horoch2, Ewa Dzierżek DECISION-MAKING PROBLEMS OF COMMISSION FOR THE MATTERS OF DRIVERS AND PERSONS POSSESSING A FIREARM LICENSE Zdzisław Brzeski1, Jolanta Kowalczyk-Bołtuć1, Andrzej Horoch2, Ewa Dzierżek ELEMENTY ZESPOŁU METABOLICZNEGO U ROLNIKÓW ELEMENTS OF METABOLIC SYNDROME IN FARMERS Zdzisław Brzeski, Wojciech Sodolski ANALIZA POZIOMU WIEDZY Z ZAKRESU EPIDEMIOLOGII RAKA PIERSI W GRUPIE STUDENTEK I KOBIET PRACUJĄCYCH Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta E. Kowalska ANALYSIS OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF THE BREAST CANCER EPIDEMIOLOGY IN FEMALE STUDENT SAND WORKING WOMEN

16 Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta Kowalska OCENA ZACHOROWALNOŚCI I UMIERALNOŚCI NA RAKA PIERSI Z UWZGLĘDNIENIEM UCZESTNICTWA W SKRININGU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta E. Kowalska APPRAISAL OF BREAST CANCER CASES AND DEATHS INCLUDING ATTENDENCE IN A SCREENING IN LUBELSKIE PROVINCE BETWEEN YEARS 2000 AND Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski2, Marta Kowalska KOFEINA - SKŁADNIK ŻYWNOŚCI W ŚWIETLE OPINII EFSA Barbara Jaworska-Łuczak1,2, Paweł Mirosz1, Iwona Wiśniewska1, Waldemar Wierzba3Adam Wierzba CAFFEINE INGREDIENT OF FOOD IN THE LIGHT OF THE EFSA OPINION Barbara Jaworska-Łuczak1,2, Paweł Mirosz1, Iwona Wiśniewska1, Waldemar Wierzba3Adam Wierzba

17 RAMOWY PROGRAM KONGRESU MEDYCYNY I ZDROWIA WSI maja 2015 roku godz Msza Święta w Archikatedrze Lubelskiej koncelebrowana przez Arcybiskupa Stanisława Budzika - Metropolitę Lubelskiego; w Liturgii Mszy Świętej będzie uczestniczył Chór Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ok po mszy, w Katedrze odbędzie się okolicznościowy koncert muzyczny Sesja plenarna (wielka sala konferencyjna hotelu Victoria, ul Narutowicza 58/60, Lublin) godz Otwarcie Konferencji Wystąpienia okolicznościowe: - Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi, prof. nadzw. dr hab. Iwona Bojar - Przewodniczący Rady Naukowej, prof. dr hab. Andrzej Wojtczak - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, prof. dr hab. Alfred Owoc Zaproszeni Goście, m.in. - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Marek Sawicki, Kamysz, - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pan Władysław Kosiniak- Wykłady: - dr Beata Małecka-Libera, Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pełnomocnik Rządu ds. Zdrowia Publicznego: Znaczenie i rozwój prac nad ustawą o zdrowiu publicznym, jako strategicznego narzędzia w polityce zdrowotnej Państwa. - dr Tadeusz Jędrzejczyk, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: NFZ w nowym otoczeniu systemowym kolejna reforma, czy jednak kamień milowy?. - dr Marek Posobkiewicz: Nadwaga i otyłość społeczne plagi XXI w.. 17

18 prof. dr hab. Andrzej Szpak, v-ce Prezes PTMSiZ: Miejsce zamieszkania (miasto-wieś) jako determinanta nierówności w zdrowiu w Polsce. - dr Jacek Gleba: Rewolucja telemedyczna nowe spojrzenie na e-zdrowie jako narzędzie zmian systemów opieki medycznej i socjalnej, szczególnie w wiejskich i małych ośrodkach". godz Sesje tematyczne (sale konferencyjne hotelu Victoria, ul Narutowicza 58/60, Lublin) godz godz Sesja plakatowa (kuluary konferencyjne) Przerwa kawowa (kuluary konferencyjne) godz Sesje tematyczne (sale konferencyjne hotelu Victoria, ul Narutowicza 58/60, Lublin) godz Przerwa obiadowa godz :30 Sesja plenarna (wielka sala konferencyjna hotelu Victoria, ul Narutowicza 58/60, Lublin) Panel dyskusyjny: I. Prawo Zdrowia Publicznego społeczna szansa racjonalizacji w ochronie zdrowia. Moderator : Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak II. Prewencja rentowa: - antidotum na kryzys publicznej opieki zdrowotnej? - cywilizacyjna działalność prozdrowotna w ubezpieczeniach społecznych? - obowiązek czy przywilej ubezpieczonych? Moderator: Prof. dr hab. Alfred Owoc Wykłady: - prof. dr hab. Jacek Dutkiewicz, Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie: Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego w rolnictwie i leśnictwie. - prof. dr hab. Maria Nowacka, Katedra Bioetyki i Antropologii Filozoficznej, Uniwersytet w Białymstoku, prof. Jerzy Kopania, Akademia Teatralna w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku: Od medycyny prewencyjnej do programów eugenicznych. Droga rozwojowa zdrowia publicznego. Zakończenie Kongresu (podsumowanie, rekomendacje, podziękowania) 18

19 PROGRAM MERYTORYCZNY 26 maja 2015 r. 9:00-11:30, Hotel Victoria, Centrum Konferencyjne, sala C Sesja I RATOWNICTWO MEDYCZNE-PERMANENTNA POTRZEBA ROZWOJU Koordynator przygotowań: Dr n. med. Robert Gałązkowski Sekretarz techniczny: mgr Anna Sawczyn 1. 9:00-9:15 Charakterystyka wypadków i ich konsekwencji w środowisku wiejskim w Polsce w latach Robert Gałązkowski Zakład Ratownictwa Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny 2. 9:15-9:30 Analiza interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego WSPI i TS Meditrans w Warszawie na terenie powiatu otwockiego w latach Artur Kamecki Zakład Kultury Bezpieczeństwa i Metodologii, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 3. 9:30-9:45 Nocne misje zespołów Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na obszarach wiejskich Arkadiusz Wejnarski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 4. 9:45-10:00 Współpraca systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w rejonach wiejskich Agata Pawlak Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 5. 10:00-10:15 Urazy głowy w praktyce Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Patryk Rzońca, Grzegorz Nowicki, Ewa Rudnicka-Drożak, Ewa Chemperek, Anna Marciniak Niemcewicz Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 6. 10:15-10:30 Pacjenci po spożyciu alkoholu jako problem systemu ratownictwa medycznego Jarosław Sawka, Krzysztof Opar Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. Instytut Medyczny, Zakład Ratownictwa Medycznego. Pogotowie Ratunkowe przy SP ZOZ w Sanoku 7. 10:30-10:45 Zagrożenia w pracy ratownika medycznego Ewa Chemperek 1, Anna Marciniak-Niemcewicz 1, Katarzyna Naylor 2, Artur Margol 1 1 Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Centrum Symulacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8. 10:45-11:00 Struktura wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego podstacji Świdnik Ewa Chemperek 1, Grzegorz Nowicki 2, Maja Chrzanowska-Wąsik 1, Jakub Wasilczuk 1 1 Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 9. 11:00-11:15 Analiza przyczyn hospitalizacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPSK4 Ewa Chemperek 1, Patryk Rzońca 1, Katarzyna Naylor 2, Grzegorz Nowicki 3, Michał Górnik 1 1 Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Centrum Symulacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3 Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 19

20 26 maja 2015 r. 9:00-11:30, Hotel Victoria, Centrum Konferencyjne, sala A Sesja II CYWILIZACYJNE WYZWANIA W ZDROWIU PUBLICZNYM. CZĘŚĆ I Koordynator przygotowań: Dr hab. n. med. Adam Fronczak Sekretarz techniczny: mgr Anna Kloc 1. 9:00-9:15 Programy szczepień przeciwko grypie jako narzędzie samorządowej polityki zdrowotnej w Polsce Bogumiła Kempińska-Mirosławska Zakład Historii Medycyny, Farmacji i Medycyny Wojskowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2. 9:15-9:30 Training program in cardiovascular disease prevention Bazylevych A., Barna O., Kaminska K., Hdyrya O., Bazylevych M. Lviv National Medical University n.a. Danylo Halytsky (Lviv) National Medical University n.a. O. Bohomoltsya (Kyiv) 3. 9:30-9:45 Profilaktyka raka piersi i ocena częstości występowania zmian w gruczole piersiowym u kobiet Anna Pacian, Teresa Bernadetta Kulik, Karolina Suszyńska, Jolanta Pacian, Ewa Dudzińska, Hanna Skórzyńska, Paweł Chruściel Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4. 9:45-10:00 Obciążenie nowotworami złośliwymi w mieście i na wsi w województwie świętokrzyskim w latach Katarzyna Piotrowska 1, Michalina Krzyżak 2, Dominik Maślach 2, Andrzej Szpak 2, Jan Karczewski 1 1 Zakład Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 2 Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5. 10:00-10:15 Analiza wpływu wybranych cech społeczno-demograficznych na wiedzę i zachowania zdrowotne w zakresie profilaktyki raka piersi wśród kobiet z makroregionu lubelskiego Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska 2, Marta E. Kowalska 1 1 Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Studium Doktoranckie przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, SKN przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 6. 10:15-10:30 Analiza wiadomości z zakresu epidemiologii i czynników ryzyka raka piersi wśród kobiet w wieku przed i okołomenopauzalnym Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska 2, Marta E. Kowalska 1 1 Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Studium Doktoranckie przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, SKN przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 7. 10:30-10:45 Poziom i uwarunkowanie wiedzy na temat raka piersi u kobiet w wieku okołomenopauzalnym Ewa Humeniuk, Renata Bogusz Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8. 10:45-11:00 Epidemiologia zaćmy w Polsce w aspekcie społecznych wyzwań XXI wieku Michał Kamiński 9. 11:00-11:15 Nasilenie objawów menopauzalnych a funkcje poznawcze kobiet w okresie około i pomenopauzalnym Iwona Bojar 1, Adrianna Pawełczak-Barszczowska 2, Sławomir Ćwikła 1, Alfred Owoc 2 1 Zakład Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze 20

21 10. 11:15-11:30 Stan funkcjonalny tarczycy a funkcje poznawcze kobiet w okresie około i pomenopauzalnym Iwona Bojar 1, Adrianna Pawełczak-Barszczowska 2, Sławomir Ćwikła 1, Alfred Owoc 2 1 Zakład Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze 26 maja 2015 r. 9:00-11:30, Hotel Victoria, Centrum Konferencyjne, sala D Sesja III CYWILIZACYJNE WYZWANIA W ZDROWIU PUBLICZNYM. CZĘŚĆ II Koordynator przygotowań: Prof. dr hab. n. med. Marta Makara-Studzińska Sekretarz techniczny: mgr Piotr Lutomski 1. 9:00-9:15 Analiza zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w odniesieniu do pojęcia zdrowia oraz systemu wartości Katarzyna Połtyn-Zaradna, Jakub Einhorn, Dagmara Gaweł Dąbrowska, Katarzyna Zatońska Katedra i Zakład Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 2. 9:15-9:30 Health state of the population of eastern Poland in rural and urban areas Viktoriya Pantyley Maria Curie-Skłodowska University in Lublin 3. 9:30-9:45 Zdrowie i aktywność fizyczna kobiet w ciąży Ałła Danilenko, Mikhail Halavach Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina, Brześć, Białoruś 4. 9:45-10:00 Styl życia a stan zdrowia społeczeństwa polskiego Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 5. 10:00-10:15 Rationale and development of educational activities to prevent smoking Olena Gruzieva Kiev, Ukraina 6. 10:15-10:30 Zachowania żywieniowe młodzieży z powiatu rybnickiego Halina Król, Marlena Jankowska Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 7. 10:30-10:45 Zdrowie i styl życia młodzieży studenckiej Ałła Danilenko, Mikhail Halavach Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina, Brześć, Białoruś 8. 10:45-11:00 Analiza nawyków żywieniowych kobiet po 45 roku życia Marek Kardas, Agnieszka Bielaszka, Agata Kiciak, Mateusz Grajek, Bożena Bierońska Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 9. 11:00-11:15 Rachunek za grzechy: otyłość chorobą XXI wieku Katarzyna Sygit Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Zakład Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński 21

22 10. 11:15-11:30 Health and health policy in the documents of World Health Organisation and Slovak Republic Jozef Novotný 1, Jaroslav Stančiak 2 1 College of Polytechnics Jihlava, Department od Health Care Studies, JIHLAVA, Czech Republic 2 University of SS. Cyril and Methodius, Trnava, Faculty of Social Sciences, Trnava, Slovak Republic :30-11:40 Promocja zdrowia a zawodowe zagrożenia zdrowotne leśników Elżbieta Monika Galińska, Jacek Zwoliński, Paula Wróblewska, Piotr Adamczuk, Jolanta Chmielewska-Badora Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie :40-11:50 Ukierunkowana i nowoczesna edukacja zdrowotna, a zagrożenia zdrowotne w środowisku pracowników leśnictwa Paula Wróblewska, Jolanta Chmielewska-Badora, Jacek Zwoliński, Piotr Adamczuk, Elżbieta Monika Galińska Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 26 maja 2015 r. 9:00-11:30, Hotel Victoria, Centrum Konferencyjne, sala B Sesja IV TELEMEDYCYNA I NOWOCZESNE NARZĘDZIA CYFROWE W ZDROWIU PUBLICZNYM Koordynator przygotowań: Prof. dr hab. Mirosław Jarosz Sekretarz techniczny: dr n. med. Violetta Zając 1. 9:00-9:10 Domowa teleopieka dla ciąży zagrożonej Krzysztof Horoba, Adama Matonia, Janusz Wróbel, Janusz Jeżewski, Tomasz Kupka Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze 2. 9:10-9:20 Nowoczesne systemy monitorowania matki i dziecka w perinatologii Adama Matonia, Krzysztof Horoba, Janusz Wróbel, Tomasz Kupka, Janusz Jeżewski Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze 3. 9:20-9:30 Czas na zmianę paradygmatu opieki zdrowotnej. Programy zdrowotne jako narzędzia tworzenia i pilotaży nowoczesnych technologii medycznych Piotr Popowski Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 4. 9:30-9:40 E-learning w promocji zdrowia na przykładzie Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych 2,1 Paulina Kaczor, 2,1 Ewa Kawiak-Jawor, 1 Robert Chmura, 1 Andrzej Horoch 1 Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 5. 9:40-9:50 Duże dane" z naszego ciała: kto i w jaki sposób może na nich skorzystać? Andrzej Wodecki AeroBrains Sp. z o.o. 6. 9:50-10:00 Wyniki telemetrycznych pomiarów aktywności fizycznej użytkowników smartfonów na tle danych ankietowych na temat ich zdrowia Tomasz Saran 1, Andrzej Horoch 2 1 Oddział Rehabilitacji, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 22

23 2 Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 7. 10:00-10:10 Czy mój szpital jest efektywny? Marek Wesołowski SGA Sp. K :10-10:20 Telemedyczna kontrola kardiowerterów-defibrylatorów i stymulatorów serca Waldemar Wierzba, Jakub Baran, Michał Farkowski, Piotr Ruciński Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Warszawie 9. 10:20-10:30 Internet jako źródło informacji o zdrowiu dla kobiet w ciąży Robert Chmura 1, Iwona Bojar 2 1 Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Zakład Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie :30-10:40 Nowoczesne narzędzia informatyczne w promocji zdrowia 1,2 Ewa Kawiak-Jawor, 1 Robert Chmura, 1,2 Paulina Kaczor, 1 Andrzej Horoch 1 Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie :40-10:50 Telemedycyna- realna szansa na zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej ludności małych aglomeracji miejskich i wsi Piotr Starzyk Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego :50-11:00 Powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu szansą na rozwój telemedycyny w Polsce Piotr Starzyk Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego :00-11:10 Rola i znaczenie centralnych rejestrów referencyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce Piotr Starzyk Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 26 maja 2015 r. 12:00-14:00, Hotel Victoria, Centrum Konferencyjne, sala A Sesja V SENIORALNE WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE Koordynator przygotowań: Prof. dr hab. Ewa Rudnicka-Drożak Sekretarz techniczny: mgr Anna Kloc 1. 12:00-12:10 Analiza wybranych czynników wpływających na zachowania zdrowotne u osób powyżej 65 roku życia Ewa Rudnicka-Drożak, Magdalena Młynarska, Renata Korecka, Patrycja Misztal - Okońska, Jakub Olszowy Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2. 12:10-12:20 Jakość życia ludzi w wieku podeszłym wybrane aspekty Dorota Jachimowicz-Gaweł (p.v. Jachimowicz-Wołoszynek) 1, Ewa Chołuj 2, Marta Tess 3, Marta Kral 3, Weronika Jurczak 3, Paulina Graczyk 3, Krzysztof Leskowski 1 1 Katedra Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2 Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 23

24 3 Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 3. 12:20-12:30 Aktywność fizyczna słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku w województwie świętokrzyskim jako czynnika prognostycznego zespołu słabości/kruchości B. Zboina, J. Kuzka Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 4. 12:30-12:40 Pojęcie zdrowia w opinii osób powyżej 65 roku życia Magdalena Młynarska 1, Ewa Rudnicka-Drożak 1, Grzegorz Nowicki 2, Patrycja Misztal Okońska 1 1 Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 5. 12:40-12:50 Urazy wieku geriatrycznego w praktyce Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Grzegorz Nowicki, Patryk Rzońca, Ewa Rudnicka-Drożak, Magdalena Młynarska Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego 6. 12:50-13:00 Senoirs quality of life in social service facilities Jaroslav Stančiak, Ľubica Varečková University of SS. Cyril and Methodius, Trnava, Faculty of Social Sciences, Trnava, Slovak Republic :00-13:10 Opinie młodych kobiet na temat preferowanego modelu rodziny a aktualna sytuacja demograficzna polski Patrycja Misztal-Okońska, Ewa Rudnicka-Drożak, Magdalena Młynarska Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8. 13:10-13:20 Uwarunkowania stanu zdrowia kobiet po 90 roku życia Przemysław Bejga 1, Piotr Lutomski 2, Iwona Bojar 2 1 Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze 2 Zakład Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 9. 13:20-13:30 Jakość życia kobiet po 90 roku życia Przemysław Bejga 1, Piotr Lutomski 2, Iwona Bojar 2 1 Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze 2 Zakład Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 26 maja 2015 r. 12:00-14:00, Hotel Victoria, Sala Widokowa (XI piętro) Sesja VI BIOEKOLOGIA. ŚRODOWISKOWE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA Koordynator przygotowań: Dr n. med. Angelina Wójcik-Fatla Sekretarz techniczny: mgr Piotr Adamczuk 1. 12:00-12:10 Przyrodnicze wykorzystanie odpadów organicznych zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt Teresa Kłapeć 1, Jolanta Zdybel 2, Jacek Sroka 2, Krzysztof Stojecki 2, Alicja Cholewa 1 1 Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 2. 12:10-12:20 Epidemiologia i profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze w aspekcie narażenia zawodowego Ewa Cisak, Angelina Wójcik-Fatla, Violetta Zając Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 3. 12:20-12:30 Toksoplazmoza pasożytnicza zoonoza Jacek Sroka 24

25 Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 4. 12:30-12:40 Występowanie gorączki Q u ludzi zawodowo narażonych Elżbieta M. Galińska 1, Jarosław Chmielewski 2, Jolanta Chmielewska-Badora 1, Jacek Zwoliński 1, Paula Wróblewska 1, Piotr Adamczuk 1, Ewelina Krasowska 1 1 Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 5. 12:40-12:50 Stan wiedzy mieszkańców gminy Janów Podlaski na temat chorób odzwierzęcych i pasożytniczych oraz ich profilaktyki A. Zakrzewska 1, E. Tiszczenko 2 1 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlasce 2 Uniwersytet Medyczny w Grodnie 6. 12:50-13:00 Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy i bytowania rolnika Zdzisław Brzeski Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Oddziałem Chorób Zawodowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 7. 13:00-13:10 Występowanie anaplazmozy granulocytarnej wśród leśników Piotr Adamczuk, Jolanta Chmielewska-Badora, Jacek Zwoliński, Paula Wróblewska, Elżbieta Monika Galińska Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 8. 13:10-13:20 Azbest w środowisku- zagrożenia zdrowotne Zdzisław Brzeski, Wojciech Sodolski Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Oddziałem Chorób Zawodowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 9. 13:20-13:30 Włośnica groźna choroba odzwierzęca wśród leśników Polski Centralnej Paula Wróblewska, Jolanta Chmielewska-Badora, Jacek Zwoliński, Piotr Adamczuk, Elżbieta Monika Galińska Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie :30-13:40 Biologiczne czynniki szkodliwe obecne w środowisku pracy leśników Jolanta Chmielewska-Badora, Elżbieta Monika Galińska, Jacek Zwoliński, Paula Wróblewska, Piotr Adamczuk Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie :40-13:50 Bartoneloza niedoceniane zagrożenie wśród leśników Jacek Zwoliński, Elżbieta Monika Galińska, Jolanta Chmielewska-Badora, Paula Wróblewska, Piotr Adamczuk Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 25

26 26 maja 2015 r. 12:00-14:00, Hotel Victoria, Centrum Konferencyjne, sala D Sesja VII WYBRANE ASPEKTY MEDYCZNO-SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU PRACY Koordynator przygotowań: dr n. med. Tomasz Saran Sekretarz techniczny: mgr Piotr Lutomski 1. 12:00-12:10 Wypadki w rolnictwie-wiedza rolników powiatu tarnobrzeskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy w świetle statystyk KRUS- badania pilotażowe Grzegorz Kucaba, Marek Wojtaszek, Marek Muster, Dawid Filip, Maciej Naróg Katedra Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski 2. 12:10-12:20 Wybrane aspekty wypalenia zawodowego pielęgniarek Dorota Jachimowicz-Gaweł (p.v. Jachimowicz-Wołoszynek) 1, Małgorzat Gill 2, Marta Tess 3, Marta Kral 3, Weronika Jurczak 3, Paulina Graczyk 3, Krzysztof Leskowski 1 1 Katedra Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2 Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 3 Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 3. 12:20-12:30 Zawodowe zagrożenia zdrowotne lekarzy weterynarii Jarosław Chmielewski 1, Elżbieta Monika Galińska 2, Monika Szpringer 3, Mariola Wojciechowska 4, Tomasz Nagas 5, Michał Trela 5, Krzysztof Anusz 6 1 Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 2 Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 3 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 4 Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 5 Zakład Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu, Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie 6 Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie 4. 12:30-12:40 Występowanie wypalenia zawodowego wśród personelu medycznego na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Dagmara Gaweł-Dąbrowska, Katarzyna Połtyn-Zaradna, Jakub Einhorn, Katarzyna Zatońska Katedra i Zakład Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 5. 12:40:12:50 Wypadki i urazy przy pracy na wsi w gminie Czemierniki K. Skrzypczak, E. Tiszczenko Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlasce Uniwersytet Medyczny w Grodnie 6. 12:50-13:00 Pierwotna niepełnosprawność dorosłych mieszkańców wiejskich w Republice Białorusi Edward Walczuk, Anna Kopytok Republika Białoruś, Państwowa Instytucja Republikańskie Naukowo-Praktyczne Centrum Ekspertyzy i Rehabilitacji Medycznej 7. 13:00-13:10 Dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego wśród kobiet pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie województwa lubelskiego Piotr Choina, Agnieszka Buczaj 26

27 Centrum Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 8. 13:10-13:20 Odpowiedzialność cywilno-prawna placówek leczniczych za zakażenia i ich skutki Jan Prochowski Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku 9. 13:20-13:30 Structure of causes of death rural working age population in lviv region in ukraine Oleh Lyubinets 1, Yaroslav Hrzhybovskyy 1, Oles Semenjuk 2 1 Lviv National Medical University after Danylo Galytskyi, Ukraine 2 Ukrainian Institute of Strategic Researches MHC of Ukraine, Kyiv, Ukraine :30-13:40 Emergency medical aid to the inhabitants of the village in Ukraine: problems and their solutions on the example of Lviv region Yaroslav Pylypets Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky Lviv Regional Center for Emergency Medical aid and Medicine of Catastrophes Ukrainian Institute of Strategic Researches MHC of Ukraine, Kyiv, Ukraine :40-13:50 Analysis morbidity on urolithiasis in different regions of precarpathian region Oryna Detsyk, Dmytro Solomchak Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine :50-14:00 Metodyka oceny zawodowych zagrożeń zdrowotnych w środowisku pracy leśników Elżbieta Monika Galińska, Jacek Zwoliński, Piotr Adamczuk, Jolanta Chmielewska-Badora Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie :00-14:10 Społeczno-zdrowotny wymiar programu realizowanego przez Instytut Medycyny Wsi pt.: Wybrane zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy leśników w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem chorób zawodowych Piotr Adamczuk, Jolanta Chmielewska-Badora, Jacek Zwoliński, Paula Wróblewska, Elżbieta Monika Galińska Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 26 maja 2015 r. 12:00-14:00, Hotel Victoria, Centrum Konferencyjne, sala C Sesja VIII CYWILIZACYJNE WYZWANIA W ZDROWIU PUBLICZNYM. CZĘŚĆ III Koordynator przygotowań: Prof. nadzw. dr hab. Rafał Filip Sekretarz techniczny: mgr Anna Sawczyn 1. 12:00-12:10 Międzynarodowe zespoły badawcze-społeczne narzędzie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Ewa Kleszczewska 1,2, Małgorzata Knaś 1,2, Andrej Szpakow 3 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach 2 Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie - staż naukowy 3 Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie 2. 12:10-12:20 Utracone lata życia mieszkańców wsi w Polsce na skutek przedwczesnej umieralności spowodowanej zewnętrznymi przyczynami zgonów Małgorzata Pikala 1, Marek Bryła 2, Monika Burzyńska 1, Irena Maniecka-Bryła 1 1 Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 Zakład Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3. 12:20-12:30 Ocena jakości życia osób aktywnych zawodowo z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa 27

Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Sprawozdanie z działalności Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki za rok 2013 Przygotowanie i opracowanie na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych: Agnieszka Gryta-Siepsiak (DON) Ewa Kawiak-Jawor

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Public Health and Population Policy

Public Health and Population Policy Public Health and Population Policy Edited by Janusz Szymborski RZĄDOWA RADA LUDNOŚCIOWA Warszawa 2012 Copyright by Rządowa Rada Ludnościowa Warszawa 2012 ISBN 978-83-7027-489-4 Redaktor Władysława Czech-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA (z udziałem międzynarodowym) Problemy badawcze w medycynie prewencyjnej Kraków, 16-18 Maja 2013 r organizowana przez Zakład Higieny i Dietetyki UJCM oraz

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan University of Medical Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KWARTALNIK / QUARTERLY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za rok 2009 Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za rok Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego realizował zadania statutowe Towarzystwa zgodnie z przyjętym palem pracy na

Bardziej szczegółowo

3.11.2006 nr 99/522. biuletyn wewnętrzny. powołano komisję dyscyplinarną... podziękowania... dr E. Wągrowska-Koski w Radzie Naukowej TVN

3.11.2006 nr 99/522. biuletyn wewnętrzny. powołano komisję dyscyplinarną... podziękowania... dr E. Wągrowska-Koski w Radzie Naukowej TVN 3.11.2006 nr 99/522 biuletyn wewnętrzny Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera strategia ezdrowie dla województwa łódzkiego konferencja w Linz warsztaty Ochrona przed PEM co, gdzie, kiedy w kraju...

Bardziej szczegółowo

X Forum Rynku Zdrowia 23-24 października 2014 r., Warszawa, hotel Sheraton

X Forum Rynku Zdrowia 23-24 października 2014 r., Warszawa, hotel Sheraton 1 Zdrowy szpital zdrowe finanse. Wybrane aspekty funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego 14.30-16.30 sesja tematyczna Zdrowy szpital bezpieczny pacjent. Wybrane aspekty funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w krajach Europy i Ameryki Północnej porównanie wyników badań Globocan 2002 a Globocan 2008

Rak piersi w krajach Europy i Ameryki Północnej porównanie wyników badań Globocan 2002 a Globocan 2008 k-51 Sesja NOWOTWORY TUMOURS Rak piersi w krajach Europy i Ameryki Północnej porównanie wyników badań Globocan 2002 a Globocan 2008 Breast cancer in European and North American countries comparison of

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 12 część I www.piz.san.edu.pl Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I Redakcja Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PACJENT PODMIOTEM OPIEKI W SYSTEMIE NAUK O ZDROWIU Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie PROGRAM SZCZECIN 25

Bardziej szczegółowo

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Nr 2 (35) 2013 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i swoim własnym mam zaszczyt powitać Państwa podczas XXXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kongres odbywa

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i odporność psychiczna

Zdrowie i odporność psychiczna II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Nr 1 (31) 2013 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Sanitarny PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w radzie unii europejskiej Chief Sanitary Inspectorate activities during

Bardziej szczegółowo

Programy profilaktyczne w zakresie chorób układu krążenia przykładem niwelowania nierówności w stanie zdrowia

Programy profilaktyczne w zakresie chorób układu krążenia przykładem niwelowania nierówności w stanie zdrowia Probl Hig Epidemiol 2009, 90(1): 6-17 Programy profilaktyczne w zakresie chorób układu krążenia przykładem niwelowania nierówności w stanie zdrowia Prophylactic programmes in cardiovascular systems disorders

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Jelenia Góra-Szklarska Poręba, 15-16 maja 2014 r. Zakład Historii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

IX Forum Rynku Zdrowia 22-23 października 2013 r., Warszawa, hotel Sheraton

IX Forum Rynku Zdrowia 22-23 października 2013 r., Warszawa, hotel Sheraton Obecna sytuacja i przyszłość polskich szpitali Inwestycje trudno o rozwój bez kapitału Nie jesteśmy samotną wyspą. Medycyna bez granic Aparatura i wyposażenie w podmiotach leczniczych aspekty prawne i

Bardziej szczegółowo

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze RAMOWY PLAN XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku 21 października 2014 (wtorek) Od 15.00 Przyjazd,

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 9

Studia Medyczne Tom 9 Studia Medyczne Tom 9 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 9 Q U A R T E R LY january march Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=2,91 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Bezurazowe zdarzenia wypadkowe jako podstawa przedsięwzięć prewencyjnych w rolnictwie Injury-free accident events as a basis for preventive

Bardziej szczegółowo

22.05.2014 18.00 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY. Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10

22.05.2014 18.00 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY. Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10 22.05.2014 18.00 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10 1. Powitanie gości /Welcome Guests 2. Wystąpienia zaproszonych gości/speeches

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM. Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT

AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM. Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK 2. AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT SAMODZIELNA PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI POŁOŻNICZYCH WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET MEDYCZNY

Bardziej szczegółowo

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 29 września 1 października 2011 25 lat Polskiej Osteoartrologii

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 2 (71) 2014

zeszyty naukowe 2 (71) 2014 zeszyty naukowe 2 (71) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 20-21 września 2013 5 th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(32) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 91 PRACE ORYGINALNE Renata Rasińska:

Bardziej szczegółowo