Zakład Teorii Czastek NZ42

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Teorii Czastek NZ42"

Transkrypt

1 Zakład Teorii Czastek NZ42 M. Skrzypek IFJ PAN, Kraków, Polska M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

2 Skład osobowy (stan na ) Pracownicy prof. dr hab. Stanisław Jadach prof. dr hab Zbigniew Was prof. dr hab. Maciej Skrzypek dr hab. Andreas van Hameren, prof. IFJ dr Krzysztof Kutak dr Olga Shekhovtsova Zatrudnieni w ramach grantów dr Piotr Kotko Doktoranci mgr Jakub Zaremba (prof. Zbigniew Was) mgr Oleksandr Gituliar (prof. M. Skrzypek, dr A. Kusina) M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

3 Stopnie naukowe uzyskane w latach Habilitacje dr Andreas van Hameren Computational aspects of multi-particle processes at collider experiments Rozprawy doktorskie mgr Aleksander Kusina Exclusive Kernels for NLO QCD Non-Singlet Evolution Promotor: prof. S. Jadach mgr Magdalena Sławińska Stochastic Exclusive Modelling of NLO QCD Evolution Promotor: prof. S. Jadach mgr David Edwin Alvarez Castillo Nuclear Symmetry Energy Effects in Neutron Star Interiors Promotor: prof. S. Jadach, Promotor pomocniczy: dr S. Kubis M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

4 Publikacje Artykuły Materiały konf. 2 1 Raporty Art. popularno-nauk. 1 Konferencje (współ)organizowane Granty (stan na ) NCN: 3, NCBiR: 1, FNP: 1, MNiSW: 1, FP7: 1 (podwykon.) M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

5 Współpraca ze studentami Prace magisterskie 3 Prace licencjackie Praktyki M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

6 Granty (stan na ) National Science Centre Projects 2011/03/B/ST2/00107 Leptony tau symulacje, dane eksperymentalne i opis fenomenologiczny dla niskich i wysokich energii ( ), coordinator: prof. Zbigniew Was 2011/03/B/ST2/02632 Nowe metody obliczeń poprawek wysokiego rzędu w ramach kwantowej teorii pola dla potrzeb pomiarów w Wielkim Zderzaczu Hadronowym LHC ( ), coordinator: prof. Stanisław Jadach Program HARMONIA 2012/04/M/ST2/00240 Rozwój narzędzi do symulacji stochastycznych dla potrzeb fizyki wysokich energii w zderzaczu LHC ( ) coordinator: prof. Maciej Skrzypek M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

7 Granty (stan na ) National Centre for Research and Development Project Programm Lider/02/35/L-2/10NCBiR/2011 Matrix Elements and Exclusive Parton Densities for Large Hadron Collider ( ), coordinator: doctor Krzysztof Kutak Foundation for Polish Science Programme Program POMOST Project: Development and application of algorithms for analysis and interpretation of experimental data of multidimensional nature. Case of tau decay data at B- factories and predictions of Resonance Chiral Theory deduced from QCD, ( ), coordinator: dr Olga Shekhovtsova M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

8 Granty (stan na ) Polish Ministry of Science and Higher Education Projects Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców: Dr Krzysztof Kutak ( ) Project to which IFJ PAN contributes, but is not a signatory to the contract 7. PR, PEOPLE - Marie Curie Initial Training Network Project: LHCPhenoNet - Advanced Particle Phenomenology in the LHC area Contract No: PITNG-GA ( ) Polish Coordinator: Uniwersytet Ślaski w Katowicach Coordinator at IFJ PAN: Prof. Stanisław Jadach M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

9 Konferencje (współ)organizowane 2013: Cracow Epiphany Conference on the Physics after the First Phase of the LHC r, 100 osób (M. Skrzypek) Workshop on tau lepton decays: hadronic currents from Belle BaBar data and LHC signatures, r. 25 osób (Z. Was) LHCPhenoNet Summer School r., główny organizator: Uniwersytet Ślaski, (M. Skrzypek, S. Jadach) M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

10 Konferencje (współ)organizowane 2012: Cracow Epiphany Conference on Present and Future of b-physics, r. 93 osoby (M. Skrzypek) CERN Council Open Symposium on European Strategy for Particle Physics, r. 500 osób (M. Skrzypek) Workshop - The tau lepton: hadronic currents and data of Belle and BaBar experiments - for the new physics signatures at LHC r. 24 osoby (Z. Was) 2011: Cracow Epiphany Conference on the First Year of the LHC r. 119 osób (M. Skrzypek) M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

11 Tematyka badań Co robimy? Szukamy metod rozwiazania kwantowej teorii pola, czyli Modelu Standardowego oddziaływań fundamentalnych 60 lat trwało sformułowanie ogólnej metody obliczeń poprawek pierwszego rzędu (jednopętlowych), np. dla eē 4fermiony... trzeba wymyślić nowe metody dla każdego rzędu/wielkości/grafu Pytamy co się dzieje w skali Plancka a nie obliczyliśmy poprawek dla LHC... minimalna zmiana masy H lub t destabilizuje wszechświat Musimy rozwiazać QFT do rzędu (choćby w przybliżeniu)... takie złożone i dokładne sa eksperymenty Metoda powinna być typu stochastycznego (Monte Carlo)... detektory sa skomplikowane M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

12 Główne projekty badawcze Elektrosłabe efekty multifotonowephotos O. Shekhovtsova rozpady leptonu τ (EW+QCD) TAUOLA O. Shekhovtsova procesy eē f f KKMC (przyszłe zderzacze) procesy eē f ff f KoralW (przyszłe zderzacze) Chromodynamika elementy macierzowe dla kaskad A. van Hameren fizyka małego x Bjorkena, faktoryzacja k T K. Kutak kaskady partonowe dla dużego x Bj. M. Skrzypek M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

13 Symulacje kaskad partonowych w QCD w przybliżeniu NLO S. Jadach (IFJ PAN) M. Skrzypek (IFJ PAN) O. Gituliar (IFJ PAN) W. Płaczek (UJ) M. Mangano (CERN) S. Sapeta (CERN) A. Siódmok (Manchester U.) A. Kusina (SMU Texas) Cel: stworzyć pierwsza kaskadę partonowa zawierajac a pełne przybliżenie niewiodace, next-to-leading, w kaskadzie-drabinie jak i w twardym elemencie macierzowym. Powód: precyzja pomiarowa LHC wymaga rachunków na poziomie next-to-leading a nawet next-next-to-leading M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

14 Poprawki radiacyjne w QCD - kaskady partonów p h 2 W/Z h 1 h n p FAKTORYZACJA PDF w protonie z eksperymentu w niższych E kaskada part. równ. ewolucji Monte Carlo twardy proces skończony rzad Monte Carlo hadronizacja modelowanie M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

15 Historia symulacji stochastycznych w QCD LO równanie: 1972 LO LO rozw. stochast: 1985,PYTHIA, HERWIG kaskada: LO el. macierzowy: LO NLO NLO NLO NNLO NNLO równanie: 1978 rozw. stochast: 2003,POWHEG, kaskada: LO el. macierzowy: NLO rozw. stochast: 2008,Jadach et al. kaskada: NLO el. macierzowy: NLO równanie: 2003 rozw. stochast:????,???? M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

16 gluon Wymyślić metodę, wyliczyć jadra, elementy macierzowe, transformacje kinematyczne,... γ * quark gluon 1 st order corrections procedura rewagowania quark Virt proton Born D [1] B (x, Q) = e S ISR ( X n=0 x n n nx p=1 n n W 2 p nx p 1 X p=1 j=1 2 = n 2 p j 1 ) = e S ISR ( δ x=1 + X ny Z ) nx nx p 1 + d 3 (1) η i ρ1b (k i) 1 + β (1) 0 (zp) + X W( k p, k j ) δ Q x= nj=1 xj. n=1 i=1 Q>a i >a p=1 p=1 j=1 i 1 M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

17 ... napisać program Przyczynki LO i NLO w kaskadzie-drabinie M. Skrzypek (NZ42) NZ42 Przeglad / 17

18

19

20 ! # % & ()) () & ) (( (( (( +, +. + /((((& ()) () & / (( (( +,

21 % 5 6 7& : % 6!.;7 4 < 14 =4 9 6!.;7 4 >4 ; < 6!.;7 4 4; 6 #>? !.; = 7 4 Α4 + 68;7 4 Β4 > 4 34 > >4 > 6 # > > 6!.;7 4 Β 6!.;7 ) 1 + & & = & > & 8>=

22 Α ; #+& +< < Χ < ; #+& +< 4 4 %& = 4 +< Χ +< 4 4 %& ; #+& + +< 4 4 %& #+;4 & +< 4 94 &! 4 ; < 4 # ) ( Β < 3 +< 4 4 %& ; #+

23 > & & > 4, % &!=>& > & Α < Ε () 3+!Ε () Α # < () Α 3+!Ε () Α +=+ 2 Α Φ >2 6 >2 7 Α 0 > >2 2 > 1 < < () )()Γ 4 Β >

24 Matrix elements for the high-energy regime at LHC Andreas van Hameren The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences 000

25 Hard scattering cross sections within collinear factorization 1 2 h1 h 2 n... 3 σ h1,h 2 n(p 1,p 2 ) = a,b PDFs are related to the structure of the hadrons, universal to the scattering process dx 1 dx 2 f a (x 1,µ)f b (x 2,µ) ˆσ a,b n (x 1 p 1,x 2 p 2 ;µ) ˆσ a,b n (p a,p b ;µ) = dφ(p a,p b {p} n ) M a,b n (p a,p b {p} n ;µ) 2 O(p a,p b,{p} n ) Phase space (includes spin/color summation) governs the kinematics Matrix element (squared) contains model parameters, governs the dynamics Observable, imposes phase space cuts 002 Matrix elements for the high energy regime at LHC Andreas van Hameren

26 High energy factorization Catani, Ciafaloni, Hautmann 1991 σ h1,h 2 QQ = ( d 2 dx 1 k 1 F(x 1,k 1 )d 2 dx 2 m 2 k 2 F(x 2,k 1 ) ˆσ gg x 1 x 2 x 1 x 2 s, k 1 m, k ) 2 m l 1 l 2 k 1 k l µ 1 l µ 2 Imposing high-energy kinematics, k µ 1 = x 1l µ 1 +kµ 1, kµ 2 = x 2l µ 2 +kµ 2 with l 1,2 k 1,2 = 0, the amplitude for g g Q Q is gauge invariant. We generalized this to arbitrary processes. 007 Matrix elements for the high energy regime at LHC Andreas van Hameren

27 Forward 3 jet production AvH, Kutak, Kotko 2013 dσ AB 3j = b d 2 dxa k A F(x A,k A ) x A dx B f b/b (x B )dσ g b 3j(x A,k A,x B ) Unintegrated pdfs F from Kutak, Sapeta 2012 : (linear) BFKL non-linear unified BK/DGLAP for proton non-linear unified BK/DGLAP for Pb angular decorrelation: φ 13 = φ hardest φ softest nuclear modification factor: ( ) ( ) 1 dσ dσ dφ 13 Pb dφ 13 proton dσ/dϕ 13 [pb] jetsproductionat kinematiccuts: 20GeV<p T3 <p T2 <p T1 3.2< η 1,2,3 <4.9 proton nonlinear Pb nonlinear proton linear =7.0TeV ϕ 13 xxxxxxx R(ϕ 13 ) jetsproductionat s=7.0tev kinematiccuts: 20GeV<p T3 <p T2 <p T1 3.2< η 1,2,3 < Matrix elements for the high energy regime at LHC Andreas van Hameren ϕ 13

28 Collaboration A. van Hameren, K. Kutak, P. Kotko Multi-gluon helicity amplitudes with one off-shell leg within high energy factorization JHEP 1212 (2012) 029 Helicity amplitudes for high-energy scattering JHEP 1301 (2013) 078 Three jet production and gluon saturation effects in p-p and p-pb collisions within high-energy factorization Phys.Rev. D88 (2013) A. van Hameren, K. Kutak, T. Salwa Scattering amplitudes with off-shell quarks Phys.Lett. B727 (2013) A. van Hameren, M. Bury BCFW construction of helicity amplitudes with one off-shell leg in preparation 024 Matrix elements for the high energy regime at LHC Andreas van Hameren

29 Outlook C++ Monte Carlo program LxJet for the calculation of up to 3 jet processes with one off-shell initial-state gluon (P. Kotko) Fortran Monte Carlo for arbitrary processes with up to 2 off-shell initial-state partons (A. van Hameren) Form program Ogime to calculate helicity amplitudes with an arbitrary number of off-shell legs (P. Kotko) these programs are/will become public applied in a comparison of DPS/SPS for pp c cc c (with R. Maciuła and A. Szczurek) will be applied to calculations for various processes, eg. with vector bosons and jets in the final state it will be investigated how to move to Next-To-Leading order precision the possibility of a BCFW construction for 2 off-shell legs will be investigated 025 Matrix elements for the high energy regime at LHC Andreas van Hameren

30 !! # % & (#) # % +,& +. /#0 τ >π + π π ν 1! 2 2 πν τ Κν τ 2π ν τ 2Κν τ Κπν τ 3πν τ ΚΚπν τ Κππν τ 2πην τ 4πν τ 5 πν τ 88%

31 3 π + π π ) σ χ χ, π 0 π 0 π 4 55π 6 ))

32 ! 37,, :. +; 9 :.! < =3= >;<. ; =,. +%! 7 =3?7 1. <. 8 =3? ;?. 8 :. & =3? 9. 7!? 1 9?, 1 ;?.,.! Α 8? 1 9.

33 ) & &! ## #! %% & (( && ) ( &&(! # #! %& %( ) +,./ # # 3 #+ 4# # 3 0 5/ %8 4, 4 /89./: + 1 ; << # #! + = 5 ># 6? 1: 6 8 2# 6!!? 1 # % & % (

REFERATY WYGŁOSZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW IFJ PAN W 2014 R.

REFERATY WYGŁOSZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW IFJ PAN W 2014 R. REFERATY WYGŁOSZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW IFJ PAN W R. Ia. PLENARNE REFERATY PROSZONE NA KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH LP. TYTUŁ IMIĘ NAZWISKO TYTUŁ REFERATU NAZWA ZJAZDU LUB KONFERENCJI KRAJ

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki

Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki UPOWSZECHNIANIE NAUKI Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki I. ORGANIZACJA KONFERENCJI W roku 2013 zorganizowano samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami 12 konferencji

Bardziej szczegółowo

Metody eksperymentalne w fizyce wysokich energii

Metody eksperymentalne w fizyce wysokich energii Metody eksperymentalne w fizyce wysokich energii prof. dr hab. A.F.Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych IFD Wykład XIII Metody Monte Carlo Symulacja procesów fizycznych Symulacja detektorów

Bardziej szczegółowo

Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1)

Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1) Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1) Zakłady: NZ11. Zakład Oddziaływań Leptonów prof. nadzw. Grażyna Nowak NZ13. Zakład Liniowego Zderzacza prof. nadzw. Leszek Zawiejski NZ14. Zakład Eksperymentu

Bardziej szczegółowo

Podróże fizyków. 2010-10-07 Michał Turała

Podróże fizyków. 2010-10-07 Michał Turała Podróże fizyków do początków Wszechświata 1 Tytułem wstępu podróże ciekawskich Herodota ok. 484 426 p.n.e. 2 Tytułem wstępu podróże dóż ciekawskich ki Kolumba Żaglowiec l i Santa Maria 1451-1506 3 Tytułem

Bardziej szczegółowo

Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B

Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B Andrzej Bożek Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego Kraków, maj 2013 r. rozprawa habilitacyjna Praca ta była wspierana przez

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ W dniu 31 sierpnia 2007 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych

Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych Załącznik nr 2a do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (file: Konecki_autoreferatPL.pdf) dr Marcin Konecki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki Warszawa, 30 grudnia 2014 r. Autoreferat

Bardziej szczegółowo

AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science

AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science Annual Report 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DZIA LALNOŚCI NAUKOWEJ

PODSUMOWANIE DZIA LALNOŚCI NAUKOWEJ Dr Ewa G ladysz-dziaduś Instytut Fizyki Jadrowej, PAN, Kraków, Polska Za l acznik 5 PODSUMOWANIE DZIA LALNOŚCI NAUKOWEJ 1. Wykszta lcenie - stopnie naukowe: Magister Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Materiały 4 Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków

Materiały 4 Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków Materiały 4 Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków pod redakcją Krzysztofa Malarza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 18-20 listopada 2005 WSTĘP W dniach

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS

INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS FACULTY OF PHYSICS WARSAW UNIVERSITY REPORT 2003-2004 Warsaw 2005 Director: E-mail: Deputy director: E-mail: Deputy director: E-mail: Prof. dr hab. Andrzej Twardowski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / CONTENT

SPIS TREŚCI / CONTENT SPIS TREŚCI / CONTENT Wstęp Introduction... A. Gałkowski 3 Modelowanie zjawisk w układach typu Z-pinch Modelling of Z-pinch discharge... W. Stępniewski 39 35 lat historii Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej

Bardziej szczegółowo

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych Realizowane projekty, na realizację których środki zostały w ramach postępowań konkursowych zagranicznych PROGRAM HORISON2020 EUROfusion_IFJ 633053 Implementation of activities described in the Roadmap

Bardziej szczegółowo

Wykład podczas wystawy w ramach Festiwalu Nauki 2010. Projekt ESFRI Extreme Light Infrastructure ELI

Wykład podczas wystawy w ramach Festiwalu Nauki 2010. Projekt ESFRI Extreme Light Infrastructure ELI Wykład podczas wystawy w ramach Festiwalu Nauki 2010 Projekt ESFRI Extreme Light Infrastructure ELI Dlaczego największe na świecie lasery powstaną w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii, a nie w Polsce? Henryk

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Raport Roczny Instytutu Fizyki 2011 b) Ms V V K K Q Q M A Ms K M K A A Q - quartz Ca - calcite A - albite M - microcline K - kaolinite Ms - muscovite V - vermiculite H - hematite Q Q Q Q Q Q H Q Q Ms A

Bardziej szczegółowo

HITY 2011. Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych

HITY 2011. Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN Fundacja Pro Kataliza Biuro Współpracy z Zagranicą PAN HITY 2011 Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych Kraków 18-20.05.2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT SAMOOCENY z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

ROCZNY RAPORT SAMOOCENY z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uwaga! Przygotowany, zaprezentowany i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału - październik /listopad przesłany do Prorektora ds. Kształcenia i na adres e-mail: uzjk@agh.edu.pl do 15 listopada ROCZNY

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering O3 Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej Problems of plasma and laser engineering 102 O3 Zagad. techniki plazmowej... Probl. of plasma & laser... Jerzy Mizeraczyk 113 W ramach działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field

Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field Ludmil Drenchev Jerzy J. Sobczak Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field This project is funded by the Ministry of Education, Youth and

Bardziej szczegółowo

Prezentacja CCB i projektu Gantry. Przegląd IFJ PAN, 27-28 stycznia 2014. Paweł Olko

Prezentacja CCB i projektu Gantry. Przegląd IFJ PAN, 27-28 stycznia 2014. Paweł Olko Prezentacja CCB i projektu Gantry Przegląd IFJ PAN, 27-28 stycznia 2014 Paweł Olko Cyklotronowe Bronowice Schemat organizacyjny CCB Cyklotronowe Bronowice CCB w planie zadaniowym IFJ PAN Temat 4. BADANIA

Bardziej szczegółowo

B) Publikacje wchodzqce w sklad osi4gnigcia naukowego:

B) Publikacje wchodzqce w sklad osi4gnigcia naukowego: Zal4cznik 4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub tw6rczych prac zawodowych oraz informacja o osi4gnigciach dydaktycznych, wsp6lpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiqcych

Bardziej szczegółowo

Chair of Electrical Machines E-21

Chair of Electrical Machines E-21 Chair of Electrical Machines E-21 SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITIES OF CHAIR OF ELECTRICAL MACHINES Scientific and research activities of the Chair of Electrical Machines are associated with the general

Bardziej szczegółowo

Dynamics of far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches

Dynamics of far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches A Doctoral Dissertation Dynamics of far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches Piotr Dziekan Supervisor: dr hab. Bogdan Nowakowski, prof. nadzw. IChF PAN Institute of

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015 STRESZCZENIA Joanna BIEDROŃSKA

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 4/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK ŁAGODA,

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonałości. Badań Materiałów Porowatych

Centrum Doskonałości. Badań Materiałów Porowatych Centrum Doskonałości Badań Materiałów Porowatych Spis treści 1. Charakterystyka ogólna Centrum... 5. Formy i zakres działalności Centrum... 8 3. Struktura organizacyjna i zasoby badawcze Centrum... 1 4.

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF ELECTRONIC SYSTEMS ANNUAL REPORT

INSTITUTE OF ELECTRONIC SYSTEMS ANNUAL REPORT WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF ELECTRONIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2009 Warsaw, March 2010 Institute of Electronic Systems Nowowiejska 15/19

Bardziej szczegółowo

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006 Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006 Activity of the Szewalski Institute of Fluid Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences in 2006 Instytut obejmuje

Bardziej szczegółowo