MEDTRONIC CARELINK 2090

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEDTRONIC CARELINK 2090"

Transkrypt

1 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programator Instrukcja obsługi

2

3 MEDTRONIC CARELINK 2090 Instrukcja obsługi Podręcznik konfiguracji i użytkowania programatora Medtronic CareLink 2090.

4 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli. CareLink, Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart, RemoteView, Reveal, SessionSync, Vitatron

5 Spis treści 1 Wstępne informacje o programatorze Znak zgodności CE Objaśnienie symboli na produktach i opakowaniach Informacje dotyczące niniejszej instrukcji Opis i zastosowanie Ostrzeżenia Środki ostrożności Deklaracja zgodności Zgodność z przepisami Funkcje programatora Zabezpieczenia techniczne i informatyczne programatora Wymagania dotyczące oprogramowania Uzyskiwanie instrukcji technicznych Konfiguracja programatora Elementy systemu Przygotowywanie programatora do pracy Podłączanie urządzeń peryferyjnych Korzystanie z drukarek zewnętrznych Wkładanie papieru do drukarki Przyciski drukarki Odrywanie wydruku Mała ilość papieru Konfigurowanie programatora Funkcje przycisków ekranowych Paleta narzędzi dostępnych między sesjami pacjenta Zmiana ustawienia języka Wyświetlanie i aktualizacja informacji na temat lokalizacji programatora i informacji o sprzęcie Ustawianie godziny i daty programatora Wybór sygnałów dźwiękowych Instrukcja obsługi 5

6 3.7 Sprawdzanie wersji oprogramowania Wybieranie innego oprogramowania Usuwanie innych aplikacji Poprawianie skuteczności wykrywania artefaktów stymulacji Uruchamianie opcji Demonstrations (Programy demonstracyjne) Aktualizacja oprogramowania programatora za pośrednictwem sieci dystrybucji oprogramowania (Software Distribution Network) Sieć dystrybucji oprogramowania (Software Distribution Network) Połączenie z siecią SDN za pośrednictwem połączenia telefonicznego Połączenie z siecią SDN za pośrednictwem połączenia sieciowego Prowadzenie sesji pacjenta Przygotowanie do sesji pacjenta Rozpoczynanie sesji pacjenta Przycisk Emergency VVI (Ratunkowa stymulacja VVI) Kończenie sesji pacjenta Przechowywanie elementów składowych Zarządzanie danymi sesji i raportami Dane sesji Raporty Zapisywanie w postaci pliku PDF Zapisywanie na dyskietce Zapisywanie w pamięci USB Wyświetlanie raportów zapisanych na nośnikach Ustawianie opóźnienia usuwania raportów Ochrona danych pacjentów Ręczne resetowanie urządzenia Vitatron Konsultacja programatora z funkcją RemoteView Informacje o funkcji RemoteView (Obraz zdalny) Ikona statusu RemoteView (Obraz zdalny) Używanie funkcji RemoteView (Obraz zdalny) Prywatność danych Instrukcja obsługi

7 8 SessionSync (Synchronizacja sesji) (Opcja) Informacje o funkcji SessionSync (Synchronizacja sesji) Konfiguracja funkcji SessionSync (Synchronizacja sesji) Włączanie i wyłączanie funkcji SessionSync Ikona statusu SessionSync (Synchronizacja sesji) Użycie automatycznej funkcji SessionSync Korzystanie z ręcznej funkcji SessionSync na zgodnych urządzeniach Opis komunikatów o błędach w funkcji SessionSync Przegląd ekranu SessionSync Status (Status funkcji Synchronizacja sesji) Aktualizacja statusu funkcji SessionSync Test połączenia sieciowego w funkcji SessionSync Konserwacja programatora Czyszczenie elementów składowych systemu Sterylizowanie głowicy programującej, kabla do EKG i odprowadzeń elektrod Wymiana karty PC Card Dane techniczne programatora Istotna informacja Ograniczona gwarancja firmy Medtronic A Pulpit NayaMed A.1 Wstępne informacje o pulpicie NayaMed Indeks Instrukcja obsługi 7

8 1 Wstępne informacje o programatorze 1.1 Znak zgodności CE Znak CE Modele Dotyczy całego sprzętu i oprogramowania marki Medtronic (w tym modeli 2090 i 9986). Dotyczy wszelkiego oprogramowania marki Vitatron (w tym oprogramowania komputerowego VSH02). 1.2 Objaśnienie symboli na produktach i opakowaniach Aby określić, które symbole dotyczą niniejszego produktu, należy zapoznać się z etykietą na opakowaniu oraz produktem. Conformité Européenne (Zgodność z normami Unii Europejskiej). Ten symbol oznacza, że urządzenie spełnia wszystkie wymogi wynikające z aktów prawnych Unii Europejskiej. Stosowanie niniejszego urządzenia może podlegać ograniczeniom licencyjnym obowiązującym w poszczególnych krajach europejskich. Przestroga Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania System spełnia wymagania odpowiednich kanadyjskich i amerykańskich (USA) norm IEC dotyczących bezpieczeństwa. Część typu BF wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta Część typu CF wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta 8 Instrukcja obsługi

9 Numer seryjny Dopuszczalna temperatura Dotyczy tylko odbiorców w USA. Off (Wyłączone) On (Włączone) Urządzenie umożliwia komunikację bezprzewodową Nie należy wyrzucać tego produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi. Instrukcje prawidłowej utylizacji produktu znajdują się pod adresem Nadajnik RF Przestroga: Silny magnes Produkt spełnia wszystkie wymagania stawiane urządzeniom radiokomunikacyjnym przez Australijski Urząd ds. Komunikacji i Mediów (ACMA, Australian Communications and Media Authority) oraz Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Nowej Zelandii w zakresie zarządzania spektrum fal radiowych. Monitor VGA Bateria Dyskietka Instrukcja obsługi 9

10 Gniazdo połączenia sieciowego Gniazdo USB Gniazdo karty PCMCIA Gniazdo mikrofonu Gniazdo słuchawek Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej Prąd przemienny Data produkcji Producent Numer ponownego zamówienia Numer partii produkcyjnej Dopuszczalna wilgotność Zawartość opakowania Programator z zainstalowanym oprogramowaniem 10 Instrukcja obsługi

11 Dokumentacja produktu Akcesoria Nie jest zapewnione bezpieczeństwo podczas badań techniką rezonansu magnetycznego (MR) Numer serii oprogramowania Atestowany składnik UL Chińska norma RoHS Przestroga: Prawo federalne USA dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie Produkt spełnia wymogi określone w normach bezpieczeństwa UL właściwych dla Kanady i USA 1.3 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera charakterystykę i opis funkcji programatora Medtronic CareLink 2090 (nazywanego programatorem ). Uwaga: Kopie ekranu zamieszczone w instrukcji mają wyłącznie charakter orientacyjny. Faktycznie wyświetlane treści i sposób ich prezentacji zależy od opcji wybranych przez użytkownika, środowiska pracy oraz urządzenia, z którego pobierane są dane. Instrukcja obsługi 11

12 1.4 Opis i zastosowanie Programator Medtronic CareLink 2090 jest przenośnym, zasilanym prądem przemiennym z sieci energetycznej systemem opartym na mikroprocesorze i wyposażonym w oprogramowanie służące do programowania wszczepionych urządzeń firmy Medtronic i Vitatron. Ponadto programator oferuje następujące funkcje i elementy: Automatyczną aktualizację oprogramowania za pośrednictwem połączenia modemowego lub lokalnej sieci LAN, w zależności od konfiguracji sprzętowej. Dzięki takiemu połączeniu za pomocą programatora można programować nowe urządzenia i korzystać z nowych funkcji, gdy tylko stają się dostępne. Duży, jasny ekran, który można ustawić w pozycji dogodnej do pracy na siedząco lub na stojąco. Klawiaturę ułatwiającą wprowadzanie informacji. Dużą szybkość drukowania na papierze rejestratora wynoszącą 50 mm/s. Zapis EKG i raportowanie danych diagnostycznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z technicznymi instrukcjami obsługi dostarczonymi wraz z oprogramowaniem i sprzętem. Uwaga: Jeśli włączony jest pulpit NayaMed, do interakcji z wszczepionymi urządzeniami firmy NayaMed można używać środowiska NayaMed. Dodatkowe informacje zawiera Rozdział A Ostrzeżenia Niniejsze ostrzeżenia odnoszą się ogólnie do stosowania programatora do programowania parametrów wszczepionego urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat określonych modeli urządzeń wszczepionych, należy zapoznać się z podręcznikami danego urządzenia i oprogramowania programatora. Uszkodzenie spowodowane uderzeniem Nie należy używać programatora, jeśli został on uszkodzony w wyniku uderzenia. Uderzenie mogło spowodować trwałe uszkodzenie lub odsłonięcie wewnętrznych elementów. Użytkowanie uszkodzonego urządzenia może być niebezpieczne dla użytkownika lub pacjenta. Uszkodzenie urządzenia Jeśli w trakcie kontroli technicznej lub dotyczącej bezpieczeństwa zostanie wykryta usterka mogąca stwarzać zagrożenie dla pacjenta, lekarzy lub innych osób, programator nie może być użytkowany do czasu wykonania właściwej naprawy. Operator musi bezzwłocznie poinformować firmę Medtronic lub Vitatron o tych uszkodzeniach. 12 Instrukcja obsługi

13 Elektrokardiogram (EKG) diagnostyczny Nie należy używać przebiegu EKG wyświetlanego przez programator w celach diagnostycznych ani do zapisu. Jeśli niezbędny jest elektrokardiogram diagnostyczny lub służący do zapisu, należy skorzystać z osobnego aparatu do EKG. Zgodność z urządzeniami Programatora należy używać wyłącznie do pobierania danych ze zgodnych wszczepionych urządzeń firmy Medtronic, Vitatron lub NayaMed oraz do programowania tych urządzeń. W wypadku używania programatora do obsługi innych wszczepionych urządzeń może dojść do bezpośredniej stymulacji poprzez sprzężenie energetyczne. Programator nie jest zgodny z programowalnymi urządzeniami innych producentów. Palne mieszanki gazów anestetycznych Programator nie powinien być używany w obecności palnych mieszanek gazów anestetycznych. Znaczenie dokumentacji urządzenia wszczepialnego Programowanie wszczepionego urządzenia powinno być wykonywane tylko po dokładnym zapoznaniu się z jego podręcznikiem i po dokładnym określeniu odpowiednich wartości parametrów w oparciu o stan pacjenta i stosowany system stymulacji. Instrukcja użytkowania wszczepionego urządzenia zawiera pełny opis jego działania i ważne informacje, takie jak wskazania do zastosowania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i środki ostrożności. Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku i podręczniku dostarczonym wraz z oprogramowaniem programatora ograniczają się do przedstawienia zasad działania programatora i wyboru opcji właściwych dla danej funkcji programowalnej. Niewłaściwe zastosowanie programatora może spowodować błędne lub niezamierzone zaprogramowanie parametrów i niewłaściwe działanie funkcji telemetrii i pomiarów. Elektrody wewnętrzne Nie należy podłączać programatora do przewodów ani elektrod znajdujących się wewnątrz ciała. Programator spełnia wymogi bezpieczeństwa medycznego tylko wtedy, jeśli podłączony jest do elektrod powierzchniowych. Nie jest zapewnione bezpieczeństwo podczas badań techniką rezonansu magnetycznego (MR) Nie jest możliwe bezpieczne użytkowanie programatora podczas badań techniką MR. Nie należy umieszczać programatora w strefie 4 (pomieszczenie z magnesem) zgodnie z definicją American College of Radiology. Funkcja pomiaru Programator jest również przeznaczony do wykrywania i pomiaru częstości impulsu, odstępu przedsionkowo-komorowego, szerokości impulsu i artefaktów spowodowanych działaniem wszczepionego urządzenia. Urządzenie dokonuje tych pomiarów techniką cyfrową za pośrednictwem opcjonalnych elektrod umieszczanych na skórze. Firmy Medtronic i Vitatron nie składają żadnych deklaracji ani nie udzielają gwarancji co do przydatności programatora jako narzędzia diagnostycznego dla lekarza. Modyfikacja urządzenia Niniejsze urządzenie nie może być modyfikowane. Modyfikacje mogą zmniejszać wydajność systemu i wpływać niekorzystnie na bezpieczeństwo pacjenta. Instrukcja obsługi 13

14 Ograniczenie dotyczące napięcia sieci telekomunikacyjnej Podczas korzystania z karty modemowej lub karty combo należy się upewnić, że napięcie sieci telekomunikacyjnej nie jest wyższe niż 125 V. Zbyt wysokie napięcie może spowodować uszkodzenie programatora. 1.6 Środki ostrożności Używanie monitora VGA Aby uniknąć zakłóceń lub wystąpienia prądu udarowego/upływowego, wymagane jest stosowanie zewnętrznego monitora VGA spełniającego odpowiednie normy bezpieczeństwa, np. UL lub IEC Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo utworzonego w ten sposób systemu elektromedycznego. Uszkodzenie kabla do EKG Jeśli po otwarciu opakowania kabel do EKG wygląda na uszkodzony, nie należy go używać. W takim wypadku należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Medtronic lub Vitatron. Ostrożność podczas używania kabla do EKG W celu odłączenia kabla nie należy ciągnąć za izolowany przewód. Naprężenie izolowanego przewodu może spowodować jego uszkodzenie. Elektrokauteryzacja / defibrylacja zewnętrzna Nie należy umieszczać głowicy programującej nad wszczepionym urządzeniem podczas elektrokauteryzacji lub defibrylacji zewnętrznej. Nie zanurzać Należy uważać, aby płyn nie przedostał się do programatora ani do głowicy programującej. Nie wolno zanurzać programatora ani akcesoriów w płynie, jak również myć ich przy użyciu węglowodorów aromatycznych lub chlorowych. Sterylizacja w autoklawie Nie należy sterylizować głowicy programującej ani kabla do EKG i odprowadzeń w autoklawie. Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) Głowica programująca została przetestowana pod kątem zgodności z przepisami przemysłowymi i medycznymi dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych. Używanie poza otoczeniem pacjenta może spowodować nieprawidłowe działanie głowicy programującej. Zakłócenia o częstotliwości radiowej (RF) Przenośne i ruchome urządzenia komunikacyjne działające na częstotliwościach radiowych mogą zakłócać pracę programatora. Mimo że system został zatwierdzony przez odpowiednie organy nadzoru, nie ma gwarancji, że nie znajdzie się on w obszarze zakłóceń oraz że transmisja z nadajnika nie wywoła zakłóceń. Uszkodzenie urządzenia Jeśli obudowa programatora jest popękana lub którekolwiek złącze jest uszkodzone, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Medtronic lub Vitatron. Jeżeli uszkodzona jest izolacja przewodu zasilania lub kabli dodatkowych albo 14 Instrukcja obsługi

15 uszkodzona jest dowolna wtyczka ścienna lub wtyczka przyłączana do urządzenia, należy wymienić daną część i utylizować ją zgodnie z lokalnymi przepisami lub zwrócić do firmy Medtronic. Jakość elektrod Stosowanie wysokiej jakości elektrod ze srebra/chlorku srebra (Ag/AgCl) może zminimalizować powstawanie niskich napięć stałych, które mogą blokować sygnał EKG. Należy stosować elektrody nowe, pochodzące z tego samego pudełka. Skórę pacjenta należy przygotować zgodnie ze wskazówkami dołączonymi do elektrod. Unikanie uszkodzeń spowodowanych przez głowicę programującą Nie należy zbliżać głowicy programującej do żadnych urządzeń ani materiałów, które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem pola magnetycznego, w tym nośników komputerowych, zegarków i innych urządzeń elektronicznych. Etykiety i informacje na produkcie i jego opakowaniach W razie stwierdzenia braku etykiet lub informacji na produkcie lub jego opakowaniu, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic, którego adres i numer telefonu zamieszczono na ostatniej stronie okładki niniejszego dokumentu Środki ostrożności związane ze środowiskiem pracy W celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego działania należy używać urządzenia tak, aby uniknąć uszkodzeń programatora wynikających z oddziaływania czynników środowiskowych mogących uniemożliwić jego prawidłowe działanie. Podczas projektowania i produkcji urządzenia zostały podjęte wszelkie starania mające na celu zminimalizowanie możliwości uszkodzenia urządzenia w trakcie zwykłego użytkowania. Jednakże urządzenia elektryczne są podatne na wiele niekorzystnych oddziaływań w środowisku pracy, między innymi na te wymienione poniżej. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach szpitala lub innej placówki medycznej. Nie należy upuszczać ani niewłaściwie obchodzić się z urządzeniem w sposób, który mógłby spowodować jego fizyczne uszkodzenie. Może to uniemożliwić jego prawidłowe działanie. Nawet jeśli bezpośrednio po upuszczeniu urządzenie będzie działać, mogło dojść do uszkodzenia, które może ujawnić się dopiero w późniejszym czasie. Nie należy dopuszczać do zalania urządzenia. Mimo że projekt i technologia produkcji urządzenia miały na celu zminimalizowanie nieszczelności, może dojść do wniknięcia płynu uniemożliwiającego prawidłowe działanie urządzenia. Na programator może mieć wpływ wyładowanie elektrostatyczne (ESD). W otoczeniu, w którym może dochodzić do powstawania wyładowań elektrostatycznych, jak podłogi wyłożone wykładzinami, przed dotknięciem urządzenia należy rozładować wszelkie ładunki nagromadzone na ciele. Instrukcja obsługi 15

16 Drukarki i inny podłączony sprzęt biurowy należy umieścić w odległości co najmniej 1,5 m (5 stóp) od środowiska, w którym przebywa pacjent. Urządzenia medyczne zasilane elektrycznie, takie jak programator, wymagają zachowania szczególnej ostrożności (w kontekście zgodności elektromagnetycznej) podczas instalowania. Patrz załączona wkładka: Deklaracja zgodności elektromagnetycznej. Nie otwierać urządzenia. Programator jest tak skonstruowany, aby zminimalizować zagrożenia środowiskowe. Otwarcie urządzenia może narazić je na czynniki środowiskowe, a pacjenta lub użytkownika na kontakt z niebezpiecznym napięciem lub prądem. Gwałtowne zmiany temperatury mogą mieć wpływ na właściwe działanie urządzenia. Przed użyciem urządzenia zawsze należy poczekać na ustabilizowanie się temperatury w otoczeniu, w którym urządzenie jest używane. Przedłużone przechowywanie lub używanie urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności może mieć wpływ na jego właściwe działanie. Jeżeli istnieje podejrzenie, że doszło do uszkodzenia, urządzenie należy zwrócić firmie Medtronic lub Vitatron w celu dokonania przeglądu i niezbędnej naprawy. Poza wymienionymi przykładami różne inne czynniki środowiskowe mogą mieć niekorzystny wpływ na właściwe funkcjonowanie urządzenia w warunkach szpitalnych. W celu uchronienia urządzenia przed uszkodzeniem spowodowanym czynnikami środowiskowymi należy zawsze przestrzegać zasad dobrej praktyki postępowania z urządzeniami medycznymi. 1.7 Deklaracja zgodności Firma Medtronic oświadcza, że niniejszy produkt spełnia główne wymagania dyrektywy 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz dyrektywy 90/385/EWG dotyczącej wyrobów medycznych aktywnego osadzania. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z firmą Medtronic lub Vitatron, korzystając z numeru telefonicznego i danych adresowych przedstawionych na ostatniej stronie okładki. 16 Instrukcja obsługi

17 1.8 Zgodność z przepisami Industry Canada, normy ID:3408D-MICS Eksploatacja urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) niniejsze urządzenie nie może powodować zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niepożądane działanie urządzenia. Działania urządzenia nie zakłócają stacje ostrzegania meteorologicznego, satelity meteorologiczne oraz systemy nawigacji satelitarnej operujące w paśmie 400, ,000 MHz. Urządzenie musi akceptować zakłócenia otrzymane, łącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niepożądane działanie Australia / Nowa Zelandia Urządzenie spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Australijski Urząd ds. Komunikacji i Mediów (ACMA, Australian Communications and Media Authority) oraz Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Nowej Zelandii w zakresie zarządzania spektrum fal radiowych. Symbol C-tick oznacza, że produkt spełnia odpowiednie normy dotyczące zgodności elektromagnetycznej (EMC)/łączności radiowej dla produktów korzystających z komunikacji radiowej Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) FCC ID:LF5MICS (dotyczy programatora) FCC ID:LF59767 (dotyczy głowicy programującej) Do systemów komunikacji urządzenia wykorzystujących fale o niskim zakresie częstotliwości ma zastosowanie następujące postanowienie: Urządzenie spełnia wymagania Części 15 zasad FCC. Eksploatacja urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi akceptować zakłócenia otrzymane, łącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niepożądane działanie. Użytkownik zostaje ostrzeżony, że wprowadzanie zmian i modyfikacji, które nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez podmiot odpowiedzialny za zgodność z przepisami, może być podstawą odebrania uprawnień do obsługi urządzenia. Instrukcja obsługi 17

18 1.8.5 Do systemów komunikacji urządzenia wykorzystujących fale o decymetrowym zakresie częstotliwości (UHF) ma zastosowanie następujące postanowienie: Nadajnik ten jest dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi w USA przepisami o usługach komunikacji radiowej w zastosowaniach medycznych, Medical Device Radio Communications Service (47 C.F.R. Part 95), i nie może zakłócać pracy stacji meteorologicznych działających na częstotliwościach MHz (tzn. nadajników i odbiorników używanych do przysyłania danych o pogodzie), satelitów meteorologicznych lub służb satelitarnego badania Ziemi (EESS); urządzenie to musi tolerować wszystkie zakłócenia pochodzące od takich źródeł, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. Nadajnik może być używany wyłącznie zgodnie z przepisami komisji FCC dotyczącymi usług komunikacji radiowej w zastosowaniach medycznych. Analogowa i cyfrowa komunikacja głosowa jest zabroniona. Mimo że nadajnik został zatwierdzony przez Federalną Komisję Łączności (Federal Communications Commission, FCC), nie ma gwarancji, że nie znajdzie się on w obszarze zakłóceń oraz że transmisja z nadajnika nie wywoła zakłóceń. 1.9 Funkcje programatora Na poniższej liście w formie skrótowej zostały opisane niektóre funkcje programatora. Określone funkcje zależą od modelu wszczepionego urządzenia podlegającego programowaniu lub monitorowaniu i od zainstalowanego oprogramowania Funkcje programowania: Stała i tymczasowa regulacja wartości parametrów. Wybór nominalnych wartości parametrów ustalanych przez firmę Medtronic, firmę Vitatron lub przez użytkownika. Przyciski ratunkowe do stymulacji VVI Funkcje telemetryczne: Automatyczne wykrywanie modelu urządzenia i uruchamianie aplikacji po włączeniu programatora i ustawieniu głowicy programującej w prawidłowym położeniu. Automatyczne potwierdzanie zaprogramowanej zmiany. Podawanie obowiązujących w danej chwili zaprogramowanych wartości parametrów i stanu baterii wszczepionego urządzenia. 18 Instrukcja obsługi

19 Podawanie dokonywanych w czasie rzeczywistym pomiarów parametrów działania wszczepionego urządzenia, takich jak napięcie baterii, energia wyjściowa itd. Wyświetlanie i wydruk znaczników telemetrii Marker Channel w celu uproszczenia analizy elektrogramów. Wyświetlanie i wydruk przedsionkowego i/lub komorowego zapisu elektrogramu wewnątrzsercowego pobieranego z biegunów wszczepionego systemu elektrod EKG i inne funkcje diagnostyczne: Okno EKG na ekranach programowania i danych telemetrii zapewnia ciągłą widoczność EKG pacjenta. Zapis EKG wyświetlany w trybie pełnoekranowym z opcją zatrzymania i regulacją amplitudy; zawiera znaczniki Marker Channel, przebiegi EGM lub obie te opcje, jeśli są one dostępne. Ciągły zapis wielokanałowy (na przykład EKG i znaczniki Marker Channel lub EKG i EGM). Funkcje testowe progu stymulacji. Bezpośredni pomiar częstości impulsu, odstępu przedsionkowo-komorowego i szerokości impulsu. Tymczasowe zawieszenie funkcji wszczepionego urządzenia. Wydruk zaprogramowanych i zmierzonych informacji dla zapisu ciągłego Funkcja aktualizacji oprogramowania: Automatyczna aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem połączenia sieciowego, w zależności od konfiguracji sprzętowej. Dzięki takiemu połączeniu za pomocą programatora można programować nowe urządzenia i korzystać z nowych funkcji, gdy tylko stają się dostępne. Aktualizacje udostępniane przez personel firmy Medtronic. Aplikacje kliniczne, które oferują funkcję odinstalowywania, mogą być usuwane z poziomu pulpitu systemu programatora. Instrukcja obsługi 19

20 1.10 Zabezpieczenia techniczne i informatyczne programatora W celu zapewnienia ochrony danych pacjentów oraz bezpieczeństwa działania każdego urządzenia podłączonego do sieci konieczne jest stosowanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa technicznego i informatycznego. Programator jest wyposażony w funkcje ułatwiające skonfigurowanie i stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Funkcje te, w połączeniu z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szpitalach i innych placówkach medycznych, zapewniają bezpieczeństwo fizyczne i informatyczne podczas pracy z programatorem oraz ochronę sieci, do której jest on podłączony Zastosowane w programatorze rozwiązania korzystnie wpływające na bezpieczeństwo Zainstalowane oprogramowanie zostało zatwierdzone przez firmę Medtronic. W programatorze nie można instalować oprogramowania do zastosowań ogólnych. Nadzór nad instalowanym oprogramowaniem minimalizuje stopień potencjalnego narażenia urządzenia na zagrożenia. Wewnętrzne oprogramowanie programatora jest zabezpieczone przed modyfikacją. Po każdym uruchomieniu programatora używana jest czysta wersja zainstalowanego oprogramowania. Czas, przez jaki dane pacjenta mogą być przechowywane w programatorze, jest ograniczony. Usunięcie danych z programatora jest równoznaczne z ich całkowitym wymazaniem w sposób uniemożliwiający odtworzenie. Komunikacja programatora w sieci podlega wewnętrznym ograniczeniom. Do komunikacji w sieci programator używa przyjętych w branży protokołów uwierzytelniania serwerów i szyfrowania przesyłanych danych. Otwierane są tylko wymagane połączenia sieciowe; pozostają one otwarte tylko wtedy, gdy są używane. Komunikacja sieciowa jest inicjowana przez programator. Nieuprawnione do tego oprogramowanie nie może inicjować komunikacji z programatorem. Nieobsługiwane urządzenia sprzętowe, w tym nieobsługiwane urządzenia USB, są przez programator ignorowane i nie są podejmowane próby dostępu do nich. Firma Medtronic wspólnie z partnerami nadal analizuje nowe zagrożenia i ocenia ich możliwy wpływ na programator Rola szpitali i klinik w poprawianiu bezpieczeństwa pracy z programatorami Należy zapewnić skuteczną kontrolę dostępu fizycznego do programatora. W odpowiednio zabezpieczonym środowisku fizycznym nie będzie możliwy dostęp do wewnętrznych elementów programatora. 20 Instrukcja obsługi

21 Programator należy podłączać wyłącznie do zarządzanych, bezpiecznych sieci. Oprogramowanie programatora należy aktualizować każdorazowo po udostępnieniu aktualizacji przez firmę Medtronic Sposób postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia zabezpieczeń programatora Jeżeli istnieje podejrzenie, że doszło do naruszenia zabezpieczeń programatora, należy wyłączyć programator, odłączyć go od sieci, a następnie ponownie uruchomić system. Jeśli programator funkcjonuje w sposób niezgodny z oczekiwaniami, nie należy go dalej używać. Aby uzyskać dalszą pomoc, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Medtronic lub Vitatron Wymagania dotyczące oprogramowania Do działania programator potrzebuje oprogramowania firmy Medtronic i Vitatron. Po zainstalowaniu oprogramowanie pozostaje na dysku twardym programatora. Aby dodać nowe funkcje programatora, firmy Medtronic i Vitatron okresowo aktualizują to oprogramowanie. Programator nie będzie działał prawidłowo, jeżeli nie zostanie w nim zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. Jeśli programator nie działa prawidłowo, należy sprawdzić wersję oprogramowania wczytanego do programatora i w razie konieczności zaktualizować je Uzyskiwanie instrukcji technicznych Instrukcje techniczne firmy Medtronic, łącznie z niniejszą instrukcją, są dostępne w witrynie internetowej zawierającej instrukcje firmy Medtronic w wersji elektronicznej. Adres tej witryny internetowej znajduje się na tylnej stronie okładki niniejszej instrukcji. Witryna umożliwia uzyskanie dostępu w czasie rzeczywistym do najnowszych wersji instrukcji technicznych firmy Medtronic. Instrukcje techniczne mogą być przeglądane online, pobierane i później przeglądane bądź drukowane albo zamawiane poprzez witrynę. W witrynie dostępne są instrukcje techniczne w języku angielskim. Większość instrukcji technicznych dostępna jest także w innych wersjach językowych. W witrynie regularnie umieszczane są nowe instrukcje techniczne. W przypadku niemożności odszukania potrzebnej instrukcji technicznej należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic lub Vitatron. Instrukcja obsługi 21

22 Istnieje możliwość zamawiania drukowanych egzemplarzy instrukcji technicznych. Więcej informacji zawiera witryna internetowa z instrukcjami w wersji elektronicznej. Informacje o uzyskiwaniu instrukcji technicznych firmy NayaMed zawiera Rozdział A Dostęp do witryny z instrukcjami w wersji elektronicznej Aby uzyskać dostęp do witryny z instrukcjami w wersji elektronicznej i odszukać instrukcje techniczne, należy: 1. Wpisać w przeglądarce adres znajdujący się na ostatniej stronie okładki niniejszej instrukcji. 2. Wybrać odpowiedni kraj/region i język (tam, gdzie ma to zastosowanie). 3. Postępować zgodnie ze wskazówkami dostępnymi w witrynie zawierającej instrukcje w formie elektronicznej, aby znajdować, przeglądać, drukować lub zamawiać instrukcje techniczne. 22 Instrukcja obsługi

23 2 Konfiguracja programatora 2.1 Elementy systemu Rycina 1. Elementy składowe programatora widok z przodu 1 Kabel telefoniczny (nie należy do wyposażenia) 2 Przycisk Emergency VVI (Ratunkowa stymulacja VVI) 3 Gniazdo mikrofonu 4 Ekran 5 Gniazdo słuchawkowe 6 Kabel zasilania 7 Papier drukarki 8 Sterowanie drukarką 9 Osłona klawiatury 10 Klawiatura 11 Osłona stacji dyskietek i karty PC 12 Instrukcja obsługi 13 Głowica programująca (zamawiana osobno) 14 Pióro dotykowe 15 Odprowadzenia elektrod 16 Kabel do EKG z wtyczką 17 Kabel sieciowy Ethernet (nie należy do wyposażenia) Uwaga: Należy używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta. Instrukcja obsługi 23

24 Ekran Położenie wyświetlacza można płynnie zmieniać od zamkniętego do niemal poziomego. Opcje programowania wybiera się na ekranie za pomocą pióra dotykowego. Przycisk Emergency VVI (Ratunkowa stymulacja VVI) Służy do włączania stymulacji VVI w przypadku bradykardii. Gniazdo mikrofonu Zarezerwowane do użytku w przyszłości. Gniazdo słuchawkowe Zarezerwowane do użytku w przyszłości. Osłona klawiatury Wysuwa się do przodu, aby osłonić klawiaturę. Klawiatura Służy do wprowadzania danych. Sterowanie drukarką Możliwe jest wybranie prędkości przesuwu papieru: 12,5, 25 lub 50 mm/s. Jednokrotne naciśnięcie przycisku powoduje wybranie prędkości drukowania. W celu zakończenia wydruku należy ponownie nacisnąć ten sam przycisk. Przycisk Paper Advance (Przesuw papieru) pozwala prawidłowo ułożyć papier. Kabel telefoniczny Łączy modem programatora z gniazdkiem telefonicznym. Kabel telefoniczny musi zawierać żyłę o grubości co najmniej 26 AWG. (Nie należy do wyposażenia dostarczanego przez firmę Medtronic). Kabel sieciowy Ethernet Służy do podłączenia programatora do sieci komputerowej placówki medycznej. Należy stosować kabel sieciowy Ethernet kategorii 5 lub lepszy. (Nie należy do wyposażenia dostarczanego przez firmę Medtronic). Papier drukarki Papier do drukarki wewnętrznej. Głowica programująca Zapewnia komunikację między programatorem a urządzeniem wszczepionym pacjentowi. Głowica programująca zawiera silny trwały magnes, nadajnik i odbiornik częstotliwości radiowych oraz wskaźnik świetlny. W trakcie programowania lub pobierania danych należy ją trzymać nad wszczepionym urządzeniem. (Głowicę należy zamówić osobno; nie jest ona dostarczana razem z programatorem). Pióro dotykowe Służy do wyboru opcji na ekranie monitora. Wcześniej ustalone opcje wybiera się, dotykając ekranu piórem. Odprowadzenia elektrod/kabel do EKG Łączy programator z elektrodami umieszczanymi na skórze pacjenta, służącymi do zbierania sygnału EKG oraz pomiarów wymagających powierzchniowej detekcji sygnałów serca lub wszczepionego urządzenia. Przewody oznakowane pięcioma kolorami łączą kabel ze standardowymi jednorazowymi elektrodami powierzchniowymi pacjenta. (Nie należy do wyposażenia dostarczanego przez firmę Medtronic). Uwaga: Jeśli używany jest jest pięciożyłowy kabel z wtyczką, to w przypadku konfiguracji pięcioelektrodowej wtyczkę tę można usunąć. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programatora zawiera informacje dotyczące przygotowania programatora do pracy i funkcji realizowanych między sesjami. 24 Instrukcja obsługi

25 Osłona stacji dyskietek i karty PC Zapewnia dostęp do stacji dyskietek oraz karty PC. Zapewnia także dostęp do portu/portów USB i wbudowanego złącza sieci Ethernet lub złącza równoległego, o ile występują w danym programatorze. Kabel zasilania Łączy programator ze źródłem prądu przemiennego. Rycina 2. Przednie złącza (przy podniesionej klawiaturze) 1 Złącze głowicy programującej (żółty znacznik) 2 Gniazdo analogowego wejścia/wyjścia (zielony znacznik) 3 Złącze kabla do EKG (czarny lub niebieski znacznik) Głowica programująca Złącze głowicy programującej jest oznaczone na żółto. Analogowe złącze wejścia/wyjścia Umożliwia podłączenie do programatora zewnętrznego monitora lub rejestratora. To złącze oznaczone jest na zielono. Kabel do EKG Umożliwia podłączenie kabla EKG do programatora. To złącze oznaczone jest na czarno lub na niebiesko. Rycina 3. Widok z lewej strony 1 Włącznik zasilania 2 Wentylator 3 Gniazdo rozszerzeń (na ilustracji z zainstalowanym analizatorem) 4 Drukarka Instrukcja obsługi 25

26 Włącznik zasilania Steruje dopływem prądu (przemiennego) do programatora. Między wyłączeniem a ponownym włączeniem programatora powinny upłynąć co najmniej 2 sekundy. Wentylator Wewnętrzny wentylator zapewnia ciągły przepływ powietrza i zapobiega przegrzaniu obwodów wewnętrznych. Gniazdo rozszerzeń Umożliwia podłączanie dodatkowych urządzeń, takich jak analizator, który jest dostępny opcjonalnie. Drukarka Wbudowana drukarka termiczna z możliwością wydruku tekstu i grafiki. Zależnie od wybranej funkcji drukarka generuje wydruki danych lub ciągły zapis EKG z towarzyszącymi znacznikami Marker Channel lub zapisem EGM, lub też obie opcje, jeśli odpowiednie dane są dostępne. Rycina 4. Widok z prawej strony 1 Osłona stacji dyskietek i karty PC 2 Odbiornik podczerwieni Osłona stacji dyskietek i karty PC Zapewnia dostęp do stacji dyskietek oraz karty PC. Zapewnia także dostęp do portu/portów USB i wbudowanego złącza sieci Ethernet lub złącza równoległego, o ile występują w danym programatorze. Odbiornik podczerwieni Zarezerwowane do użytku w przyszłości. 26 Instrukcja obsługi

27 Rycina 5. Stacja dyskietek, złącze równoległe, gniazdo kart PC Card, otwarta osłona 1 Gniazdo karty PC Card 2 Złącze równoległe 3 Stacja dyskietek Rycina 6. Stacja dyskietek, port USB, gniazdo kart PC Card, otwarta osłona 1 Gniazdo karty PC Card 2 Stacja dyskietek 3 Zintegrowane gniazdo sieci Ethernet 4 Gniazdo USB Gniazdo karty PC Card Do gniazda karty PC można podłączyć różne typy kart PC Card: kartę modemową, kartę będącą kombinacją karty sieciowej Ethernet oraz karty modemowej nazywaną dalej kartą combo. Te karty PC Card umożliwiają dostęp do sieci dystrybucji oprogramowania lub podłączenie programatora do komputera konsultanta. Ostrzeżenie: Podczas korzystania z karty modemowej lub karty combo należy się upewnić, że napięcie sieci telekomunikacyjnej nie jest wyższe niż 125 V. Zbyt wysokie napięcie może spowodować uszkodzenie programatora. Złącze równoległe Pozwala na podłączenie drukarki do programatora. Stacja dyskietek Obsługuje sformatowane dyskietki o średnicy 90 mm zgodne z formatem IBM. Zintegrowane gniazdo sieci Ethernet Umożliwia połączenie programatora z siecią dystrybucji oprogramowania i systemem zarządzania danymi Paceart za pomocą połączenia sieciowego Ethernet. Instrukcja obsługi 27

28 Gniazdo/-a USB Umożliwia instalację oprogramowania, aktualizację oprogramowania oraz instalację przyszłych aplikacji urządzenia. Port USB może także służyć do podłączania drukarki ze złączem USB, pamięci USB Flash lub interfejsu sieciowego USB (należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu firmy Medtronic). Rycina 7. Widok z tyłu (otwarte drzwiczki pojemnika na kabel zasilania) 1 Gniazdo(a) USB 2 Gniazdo wyjścia VGA 3 Kabel zasilania Gniazdo wyjścia VGA Umożliwia przekazywanie obrazu ekranu programatora do zewnętrznego monitora VGA lub w celu konwersji sygnału wyjściowego do formatu NTSC/PAL i emisji na ekranie telewizyjnym. Przewód zasilający Łączy programator ze źródłem prądu przemiennego. 2.2 Przygotowywanie programatora do pracy Przed przygotowaniem programatora do pracy należy wybrać dla niego bezpieczne miejsce umożliwiające pracę bez blokowania otworów wentylacyjnych po stronie prawej i lewej. Programator wymaga podłączenia przewodu zasilania, więc musi znajdować się w pobliżu gniazda prądu zmiennego. W niniejszej sekcji opisano: Umieszczanie wyświetlacza w odpowiednim położeniu Podłączanie kabla do EKG Podłączanie głowicy programującej Podłączanie kabla zasilania Podłączanie linii telefonicznej Podłączanie kabla sieciowego Ethernet 28 Instrukcja obsługi

29 Włączanie programatora Rozwiązywanie potencjalnych problemów z zakłóceniami Umieszczanie wyświetlacza w odpowiednim położeniu 1. Nacisnąć przyciski znajdujące się po obu stronach uchwytu. 2. Unieść wyświetlacz. 3. Ustawić go pod kątem umożliwiającym wygodny podgląd. Instrukcja obsługi 29

30 2.2.2 Podłączanie kabla do EKG 1. Przesunąć pokrywę klawiatury maksymalnie do tyłu. Nacisnąć zatrzask i odchylić klawiaturę do góry. 2. Zestawić strzałkę na kablu do EKG z czerwoną kropką na złączu EKG. 3. Podłączyć kabel do złącza z czarnym lub niebieskim znacznikiem po prawej stronie. 4. Opuścić w dół klawiaturę, upewniając się, że kabel przechodzi przez wycięcie po prawej lub lewej stronie Informacje na temat kabla do EKG Kabel do EKG i odprowadzenia elektrod urządzenia model 2090 EC/ECL firmy Medtronic łączą programator z elektrodami powierzchniowymi na skórze pacjenta, umożliwiając uzyskanie sygnału EKG i wykonanie pomiarów wymagających powierzchniowej detekcji sygnałów serca i wszczepionych urządzeń. Kabel do EKG jest przeznaczony do pracy z pięcioma przewodami elektrod. Jednakże niektórzy lekarze wolą używać tylko czterech przewodów elektrod. Jeśli używane są cztery przewody elektrod, zaślepkę EKG powierzchniowego należy podłączyć do środkowego gniazda EKG. Uwaga: Niewłaściwe wprowadzenie wtyczki kabla może spowodować uszkodzenie wtyków złącza. 30 Instrukcja obsługi

31 Przestrogi: Jeśli po otwarciu opakowania kabel do EKG wygląda na uszkodzony, nie należy go używać. W takim wypadku należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Medtronic lub Vitatron. W celu odłączenia kabla nie należy ciągnąć za izolowany przewód. Naprężenie izolowanego przewodu może spowodować jego uszkodzenie Podłączanie głowicy programującej 1. Przesunąć pokrywę klawiatury maksymalnie do tyłu. Nacisnąć zatrzask i odchylić klawiaturę do góry. 2. Ustawić w jednej linii czerwone kropki na kablu głowicy programującej i złączu głowicy programującej. Instrukcja obsługi 31

32 3. Podłączyć kabel do złącza głowicy programującej z żółtym znacznikiem po lewej stronie. 4. Opuścić w dół klawiaturę, upewniając się, że kabel przechodzi przez wycięcie po prawej lub lewej stronie Podłączanie kabla zasilania 1. Naciskając oba zatrzaski, otworzyć pokrywę tylną. 2. Podłączyć kabel zasilania do programatora. 3. Podłączyć kabel zasilania do gniazda sieciowego. Programator automatycznie dostosowuje się do dostępnego zasilania sieciowego. 4. Należy upewnić się, że kabel zasilania przechodzi przez wgłębienie po lewej stronie i zamknąć pokrywę. 32 Instrukcja obsługi

33 2.2.6 Podłączanie linii telefonicznej 1. Zlokalizować osłonę stacji dyskietek i karty PC po prawej stronie programatora, a następnie otworzyć osłonę. 2. Podłączyć przewód telefoniczny do złącza RJ-11 zlokalizowanego na karcie modemowej lub na karcie combo. (Pokazano kartę combo). 3. Podłączyć drugi koniec przewodu telefonicznego do analogowego gniazda telefonicznego. 4. W przypadku wymiany karty należy ponownie uruchomić programator przed użyciem Podłączanie kabla sieciowego Ethernet (stosownie do posiadanego urządzenia) Instrukcja obsługi 33

34 1. Zlokalizować osłonę stacji dyskietek i karty PC po prawej stronie programatora, a następnie otworzyć osłonę. 2. Podłączyć kabel sieciowy Ethernet do zintegrowanego gniazda sieci Ethernet. 3. Alternatywnie kabel sieciowy Ethernet można podłączyć do złącza RJ-45 na karcie combo zamiast korzystać ze zintegrowanego złącza sieci Ethernet. 4. Podłączyć drugi koniec kabla sieciowego Ethernet do gniazda sieciowego Włączanie programatora 1. Zlokalizować włącznik zasilania po lewej stronie programatora. 2. Wcisnąć włącznik zasilania Włączanie programatora Uruchomienie urządzenia może zająć 2 minuty podczas pierwszego włączenia programatora po dokonaniu jednej z następujących zmian: Po zainstalowaniu nowego języka klawiatury. Po usunięciu klawiatury (programator był poprzednio włączony z podłączoną klawiaturą). Po dodaniu klawiatury (programator był poprzednio włączony bez podłączonej klawiatury). Po odłączeniu karty PC (programator był poprzednio włączony z podłączoną kartą PC). Po dodaniu karty PC (programator był poprzednio włączony bez podłączonej karty PC). 34 Instrukcja obsługi

35 Rozwiązywanie potencjalnych problemów z zakłóceniami W celu rozwiązania problemów z zakłóceniami pracy programatora przez inne urządzenia należy wykonać co najmniej jedną z poniższych czynności: Obrócić lub przestawić urządzenia. Zwiększyć odległość między urządzeniami. Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie. Zwrócić się o pomoc do firmy Medtronic lub Vitatron. 2.3 Podłączanie urządzeń peryferyjnych Analogowe złącze wejścia/wyjścia pod klawiaturą umożliwia korzystanie z peryferyjnego, elektrycznie odseparowanego rejestratora lub monitora medycznego. Do korzystania ze złącza wejścia/wyjścia potrzebny jest specjalny pomocniczy adapter (niedołączany do programatora). Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Medtronic lub Vitatron. Sygnały obecne na wyjściu zależą od zainstalowanego oprogramowania. Mogą to być następujące sygnały: EKG Telemetria Marker Channel EGM Wykresy specyficzne dla programu Wszystkie urządzenia elektroniczne, które są podłączane do programatora, muszą odpowiadać wymogom bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą IEC Znajdowanie złącza urządzenia peryferyjnego Rycina 8. Znajdowanie złącza urządzenia peryferyjnego 1 Analogowe złącze wejścia/wyjścia oznakowane na zielono (pod klawiaturą) Instrukcja obsługi 35

36 2.4 Korzystanie z drukarek zewnętrznych Po podłączeniu zgodnej drukarki do programatora, istnieje możliwość wydruku pełnostronicowych raportów zawierających dostępne dane sesji. Więcej informacji zawiera podręcznik wszczepionego urządzenia. W tym rozdziale opisano sposób podłączenia drukarki do programatora. Wszystkie drukarki wyszczególnione w oprogramowaniu posiadają certyfikaty IEC 60950, UL lub równoważne. Do programatora można podłączać wyłącznie drukarki wyszczególnione w oprogramowaniu Zgodność drukarek Programator jest zgodny z wieloma rodzajami drukarek. Lista zgodnych drukarek jest dostępna na ekranie Print Queue (Kolejka wydruku). Uwaga: W przypadku programowania urządzenia firmy Vitatron należy zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem urządzenia Vitatron w celu uzyskania informacji na temat drukowania Wyświetlanie listy zgodnych drukarek Niektóre urządzenia współpracują tylko z wewnętrzną drukarką programatora. W takich przypadkach okno Print Queue (Kolejka wydruku) nie jest wyświetlane w trakcie sesji; wyświetlane jest na pulpicie poza sesją. Patrz instrukcja obsługi odpowiedniego urządzenia. W przypadku urządzeń współpracujących z drukarką zewnętrzną należy zapoznać się z poniższą procedurą. 36 Instrukcja obsługi

37 1. Jeśli przeprowadzana jest sesja pacjenta, należy nacisnąć ikonę Reports (Raporty), a następnie wybrać opcję Print Queue (Kolejka wydruku). Jeśli sesja pacjenta nie jest przeprowadzana, należy nacisnąć ikonę Print Queue (Kolejka wydruku). 2. Na ekranie Print Queue (Kolejka wydruku) wybrać pole Printer (Drukarka) w celu otwarcia listy obsługiwanych drukarek Niezbędne elementy W celu podłączenia drukarki do programatora niezbędny jest kabel USB lub kabel interfejsu równoległego drukarki. Kabel USB do drukarki z jednej strony musi być zakończony złączem USB typu A. Drugi koniec kabla musi pasować do gniazda USB drukarki. W przypadku drukarek wyposażonych w interfejs równoległy jeden koniec kabla musi pasować do portu równoległego drukarki. Natomiast drugi koniec musi być zakończony standardowym 25-stykowym męskim złączem D Podłączanie drukarki Przed podłączeniem drukarki do programatora należy zakończyć sesję pacjenta i wyłączyć programator. Uwaga: Metoda połączenia zależy od wersji sprzętowej programatora. Instrukcja obsługi 37

38 Podłączanie do programatora wyposażonego i w złącze równoległe, i w port USB Poniższe kroki mają zastosowanie w przypadku programatorów wyposażonych zarówno w interfejs równoległy, jak i USB dla drukarki. 1. W celu podłączenia drukarki należy zlokalizować właściwe gniazdo. W przypadku drukarek z interfejsem USB należy używać gniazda USB umieszczonego w komorze kabla zasilającego programatora. W przypadku drukarek z interfejsem równoległym należy używać portu równoległego, który znajduje się pod osłoną stacji dyskietek/karty PC po prawej stronie programatora. Otworzyć osłonę, wciskając małą zapadkę pośrodku jej górnej części. 2. Podłączyć kabel drukarki do gniazda USB lub złącza równoległego programatora. 3. Podłączyć drugi koniec kabla do drukarki. Podłączyć kabel zasilania drukarki do odpowiedniego gniazda, a następnie włączyć drukarkę. Upewnić się, że drukarka zawiera papier. Uwaga: Informacje dotyczące podłączania i obsługi drukarki zamieszczono w materiałach informacyjnych załączonych do drukarki. 4. Włączyć programator i wybrać ikonę kolejki wydruku. Uwaga: Wybierając pole Printer (Drukarka) w oknie Print Queue (Kolejka wydruku), należy koniecznie wybrać właściwy sterownik z listy dostępnych sterowników. Od tej chwili można używać programatora z podłączoną drukarką. 38 Instrukcja obsługi

39 Podłączanie do programatora wyposażonego wyłącznie w interfejs USB dla drukarki Poniższe kroki mają zastosowanie w przypadku programatorów wyposażonych wyłącznie w interfejs USB dla drukarki. 1. W celu podłączenia drukarki należy zlokalizować właściwe gniazdo. Jedno gniazdo USB jest umieszczone pod osłoną stacji dyskietek i karty PC, a dwa gniazda mieszczą się pod drzwiczkami kabla zasilania z tyłu programatora. 2. Podłączyć kabel drukarki do gniazda USB umieszczonego z boku lub z tyłu programatora. 3. Podłączyć drugi koniec kabla do drukarki. Podłączyć kabel zasilania drukarki do odpowiedniego gniazda, a następnie włączyć drukarkę. Upewnić się, że drukarka zawiera papier. 4. Włączyć programator i wybrać ikonę kolejki wydruku. Uwaga: Wybierając pole Printer (Drukarka) w oknie Print Queue (Kolejka wydruku), należy koniecznie wybrać właściwy sterownik z listy dostępnych sterowników. Od tej chwili można używać programatora z podłączoną drukarką. 2.5 Wkładanie papieru do drukarki Wbudowana drukarka wymaga specjalnego papieru termicznego dostarczanego w płaskich paczkach. Papier ten można uzyskać bezpośrednio od firmy Medtronic lub Vitatron. Jedno opakowanie papieru do drukarki zawiera sześć oddzielnych paczek papieru. Każda paczka zawiera w przybliżeniu 200 perforowanych arkuszy. Instrukcja obsługi 39

40 2.5.1 Jak wprowadzić papier do drukarki 1. Nacisnąć zatrzask na górze podajnika po lewej stronie programatora. Wysunąć podajnik. Przełożyć uchwyt papieru na koniec podajnika i wyjąć pozostały papier. Uwaga: Podajnik można wyjąć z programatora w celu ułatwienia usunięcia pozostającego w nim papieru. Nacisnąć dźwignię z boku podajnika w kierunku przodu programatora. 2. Rozpakować płaską paczkę papieru do drukarki, wyrzucić karton i rozwinąć górny arkusz. Uwaga: Kiedy papier wkładany jest do podajnika, błyszcząca strona każdego arkusza z dwoma czarnymi kwadratami powinna być skierowana do góry. Czarne kwadraty muszą być umieszczone w kierunku przodu programatora. 3. Wsunąć paczkę papieru w kierunku tyłu podajnika. Przełożyć uchwyt papieru na paczkę papieru. 4. Przełożyć górny arkusz papieru przez uchwyt papieru. Wsunąć podajnik na miejsce. 40 Instrukcja obsługi

41 2.6 Przyciski drukarki Poniższe cztery przyciski sterują określonymi funkcjami drukarki. Rycina 9. Przyciski drukarki 1 50 mm/s 2 25 mm/s 3 12,5 mm/s 4 Paper Advance (Przesuw papieru) 50, 25 lub 12,5 mm/s Trzy przyciski umożliwiają wybór żądanej szybkości przesuwu papieru podczas zapisu elektrokardiogramu, telemetrii Marker Channel oraz zapisu elektrogramu. Po naciśnięciu przycisku wybierana jest szybkość drukarki i włączana lampka kontrolna. Naciśnięcie podświetlonego przycisku zatrzymuje wydruk. Informacja o wybranej szybkości przesuwu papieru jest drukowana jednorazowo wzdłuż górnej krawędzi wykresu. Przyciski te nie mają wpływu na szybkość przesuwu papieru podczas drukowania tekstu. Paper Advance (Przesuw papieru) Po naciśnięciu przycisku Paper Advance (Przesuw papieru) papier jest przesuwany do najbliższej perforacji służącej do oderwania. 2.7 Odrywanie wydruku Aby oderwać wydruk, należy oddzielić pasek papieru w miejscu perforacji. W celu oderwania wydruku znajdującego się w drukarce, należy nacisnąć przycisk Paper Advance (Przesuw papieru). Spowoduje to przesunięcie papieru do miejsca następnej perforacji. Chwycić wydruk blisko drukarki i pociągnąć. Instrukcja obsługi 41

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE To urządzenie może być używane wyłącznie przez upoważniony personel. Rejestracja urządzenia Defibrylator

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA

LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA Ważne informacje!usa!usa Rx Only Śledzenie urządzeń Administracja ds. Żywności i Leków

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600 PORTÉGÉ A600 computers.toshiba-europe.com PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia................................

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika

Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika ML-2855 Series Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika imagine the possibilities Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung. Aby zapewnić sobie bardziej kompleksową obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Automatyczny defibrylator zewnętrzny Defibtech Seria DDU-2000 DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Automatyczny defibrylator zewnętrzny Defibtech Seria DDU-2000 DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Automatyczny defibrylator zewnętrzny Defibtech Seria DDU-2000 DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Podręcznik użytkownika AHA/ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION NACIŚNIJ PRZYCISK "ON" 1 NAŁÓŻ ELEKTRODY PRZESTRZEGAJ

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi komputera notebook HP

Instrukcja obsługi komputera notebook HP Instrukcja obsługi komputera notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Zebra GX420d. Stacjonarna drukarka termiczna. Podręcznik użytkownika

Zebra GX420d. Stacjonarna drukarka termiczna. Podręcznik użytkownika Zebra GX420d Stacjonarna drukarka termiczna Podręcznik użytkownika ii 2008 ZIH Corp. Prawa autorskie do niniejszego podręcznika oraz oprogramowania i/lub oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w drukarce

Bardziej szczegółowo

ThinkCentre M83, M93/p Podręcznik użytkownika. Typy maszyn: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM i 10AN

ThinkCentre M83, M93/p Podręcznik użytkownika. Typy maszyn: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM i 10AN ThinkCentre M83, M93/p Podręcznik użytkownika Typy maszyn: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM i 10AN Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem

Bardziej szczegółowo

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 MS410 Series Podręcznik użytkownika Maj 2013 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 Spis treści 2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...5 Podstawowe informacje o drukarce...7

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Zebra GK420d. Stacjonarna drukarka termiczna. Podręcznik użytkownika

Zebra GK420d. Stacjonarna drukarka termiczna. Podręcznik użytkownika Zebra GK420d Stacjonarna drukarka termiczna Podręcznik użytkownika ii 980608-141 Wer. C GK420d Podręcznik użytkownika 2010-10-25 iii 2010 ZIH Corp. G-Series, GK420d, ZBI, ZBI 2.0, ZBI-Developer, Uni-Ribbon,

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

AED 10 TM Automatyczny defibrylator zewnętrzny

AED 10 TM Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED 10 TM Automatyczny defibrylator zewnętrzny Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 2.07.XX Lipiec, 2009 9650-0145-04 Rev. A ii Welch Allyn AED 10 Automatyczny defibrylator zewnętrzny 2009 Welch Allyn.

Bardziej szczegółowo

PROSIMY, ZASTANÓW SIĘ ZANIM TO WYDRUKUJESZ. Interaktywna tablica SMART Board seria V280 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

PROSIMY, ZASTANÓW SIĘ ZANIM TO WYDRUKUJESZ. Interaktywna tablica SMART Board seria V280 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika PROSIMY, ZASTANÓW SIĘ ZANIM TO WYDRUKUJESZ Interaktywna tablica SMART Board seria V280 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

BP20N/BP20. Podręcznik użytkownika

BP20N/BP20. Podręcznik użytkownika BP20N/BP20 Podręcznik użytkownika Przeczytaj instrukcję uważnie przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem i miej ją dostępną na przyszłość. Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z urządzenia, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika

XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika 2013, Xerox Corporation. Xerox e XEROX com a marca figurativa são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Nazwy produktów i znaki

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi Palmtop Acer seria c500 Travel Companion Instrukcja obsługi 1 Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi palmtopa Acer seria c500, wersja 019 Data wydania: wrzesień

Bardziej szczegółowo