MEDTRONIC CARELINK 2090

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEDTRONIC CARELINK 2090"

Transkrypt

1 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programator Instrukcja obsługi

2

3 MEDTRONIC CARELINK 2090 Instrukcja obsługi Podręcznik konfiguracji i użytkowania programatora Medtronic CareLink 2090.

4 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli. CareLink, Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart, RemoteView, Reveal, SessionSync, Vitatron

5 Spis treści 1 Wstępne informacje o programatorze Znak zgodności CE Objaśnienie symboli na produktach i opakowaniach Informacje dotyczące niniejszej instrukcji Opis i zastosowanie Ostrzeżenia Środki ostrożności Deklaracja zgodności Zgodność z przepisami Funkcje programatora Zabezpieczenia techniczne i informatyczne programatora Wymagania dotyczące oprogramowania Uzyskiwanie instrukcji technicznych Konfiguracja programatora Elementy systemu Przygotowywanie programatora do pracy Podłączanie urządzeń peryferyjnych Korzystanie z drukarek zewnętrznych Wkładanie papieru do drukarki Przyciski drukarki Odrywanie wydruku Mała ilość papieru Konfigurowanie programatora Funkcje przycisków ekranowych Paleta narzędzi dostępnych między sesjami pacjenta Zmiana ustawienia języka Wyświetlanie i aktualizacja informacji na temat lokalizacji programatora i informacji o sprzęcie Ustawianie godziny i daty programatora Wybór sygnałów dźwiękowych Instrukcja obsługi 5

6 3.7 Sprawdzanie wersji oprogramowania Wybieranie innego oprogramowania Usuwanie innych aplikacji Poprawianie skuteczności wykrywania artefaktów stymulacji Uruchamianie opcji Demonstrations (Programy demonstracyjne) Aktualizacja oprogramowania programatora za pośrednictwem sieci dystrybucji oprogramowania (Software Distribution Network) Sieć dystrybucji oprogramowania (Software Distribution Network) Połączenie z siecią SDN za pośrednictwem połączenia telefonicznego Połączenie z siecią SDN za pośrednictwem połączenia sieciowego Prowadzenie sesji pacjenta Przygotowanie do sesji pacjenta Rozpoczynanie sesji pacjenta Przycisk Emergency VVI (Ratunkowa stymulacja VVI) Kończenie sesji pacjenta Przechowywanie elementów składowych Zarządzanie danymi sesji i raportami Dane sesji Raporty Zapisywanie w postaci pliku PDF Zapisywanie na dyskietce Zapisywanie w pamięci USB Wyświetlanie raportów zapisanych na nośnikach Ustawianie opóźnienia usuwania raportów Ochrona danych pacjentów Ręczne resetowanie urządzenia Vitatron Konsultacja programatora z funkcją RemoteView Informacje o funkcji RemoteView (Obraz zdalny) Ikona statusu RemoteView (Obraz zdalny) Używanie funkcji RemoteView (Obraz zdalny) Prywatność danych Instrukcja obsługi

7 8 SessionSync (Synchronizacja sesji) (Opcja) Informacje o funkcji SessionSync (Synchronizacja sesji) Konfiguracja funkcji SessionSync (Synchronizacja sesji) Włączanie i wyłączanie funkcji SessionSync Ikona statusu SessionSync (Synchronizacja sesji) Użycie automatycznej funkcji SessionSync Korzystanie z ręcznej funkcji SessionSync na zgodnych urządzeniach Opis komunikatów o błędach w funkcji SessionSync Przegląd ekranu SessionSync Status (Status funkcji Synchronizacja sesji) Aktualizacja statusu funkcji SessionSync Test połączenia sieciowego w funkcji SessionSync Konserwacja programatora Czyszczenie elementów składowych systemu Sterylizowanie głowicy programującej, kabla do EKG i odprowadzeń elektrod Wymiana karty PC Card Dane techniczne programatora Istotna informacja Ograniczona gwarancja firmy Medtronic A Pulpit NayaMed A.1 Wstępne informacje o pulpicie NayaMed Indeks Instrukcja obsługi 7

8 1 Wstępne informacje o programatorze 1.1 Znak zgodności CE Znak CE Modele Dotyczy całego sprzętu i oprogramowania marki Medtronic (w tym modeli 2090 i 9986). Dotyczy wszelkiego oprogramowania marki Vitatron (w tym oprogramowania komputerowego VSH02). 1.2 Objaśnienie symboli na produktach i opakowaniach Aby określić, które symbole dotyczą niniejszego produktu, należy zapoznać się z etykietą na opakowaniu oraz produktem. Conformité Européenne (Zgodność z normami Unii Europejskiej). Ten symbol oznacza, że urządzenie spełnia wszystkie wymogi wynikające z aktów prawnych Unii Europejskiej. Stosowanie niniejszego urządzenia może podlegać ograniczeniom licencyjnym obowiązującym w poszczególnych krajach europejskich. Przestroga Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania System spełnia wymagania odpowiednich kanadyjskich i amerykańskich (USA) norm IEC dotyczących bezpieczeństwa. Część typu BF wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta Część typu CF wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta 8 Instrukcja obsługi

9 Numer seryjny Dopuszczalna temperatura Dotyczy tylko odbiorców w USA. Off (Wyłączone) On (Włączone) Urządzenie umożliwia komunikację bezprzewodową Nie należy wyrzucać tego produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi. Instrukcje prawidłowej utylizacji produktu znajdują się pod adresem Nadajnik RF Przestroga: Silny magnes Produkt spełnia wszystkie wymagania stawiane urządzeniom radiokomunikacyjnym przez Australijski Urząd ds. Komunikacji i Mediów (ACMA, Australian Communications and Media Authority) oraz Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Nowej Zelandii w zakresie zarządzania spektrum fal radiowych. Monitor VGA Bateria Dyskietka Instrukcja obsługi 9

10 Gniazdo połączenia sieciowego Gniazdo USB Gniazdo karty PCMCIA Gniazdo mikrofonu Gniazdo słuchawek Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej Prąd przemienny Data produkcji Producent Numer ponownego zamówienia Numer partii produkcyjnej Dopuszczalna wilgotność Zawartość opakowania Programator z zainstalowanym oprogramowaniem 10 Instrukcja obsługi

11 Dokumentacja produktu Akcesoria Nie jest zapewnione bezpieczeństwo podczas badań techniką rezonansu magnetycznego (MR) Numer serii oprogramowania Atestowany składnik UL Chińska norma RoHS Przestroga: Prawo federalne USA dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie Produkt spełnia wymogi określone w normach bezpieczeństwa UL właściwych dla Kanady i USA 1.3 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera charakterystykę i opis funkcji programatora Medtronic CareLink 2090 (nazywanego programatorem ). Uwaga: Kopie ekranu zamieszczone w instrukcji mają wyłącznie charakter orientacyjny. Faktycznie wyświetlane treści i sposób ich prezentacji zależy od opcji wybranych przez użytkownika, środowiska pracy oraz urządzenia, z którego pobierane są dane. Instrukcja obsługi 11

12 1.4 Opis i zastosowanie Programator Medtronic CareLink 2090 jest przenośnym, zasilanym prądem przemiennym z sieci energetycznej systemem opartym na mikroprocesorze i wyposażonym w oprogramowanie służące do programowania wszczepionych urządzeń firmy Medtronic i Vitatron. Ponadto programator oferuje następujące funkcje i elementy: Automatyczną aktualizację oprogramowania za pośrednictwem połączenia modemowego lub lokalnej sieci LAN, w zależności od konfiguracji sprzętowej. Dzięki takiemu połączeniu za pomocą programatora można programować nowe urządzenia i korzystać z nowych funkcji, gdy tylko stają się dostępne. Duży, jasny ekran, który można ustawić w pozycji dogodnej do pracy na siedząco lub na stojąco. Klawiaturę ułatwiającą wprowadzanie informacji. Dużą szybkość drukowania na papierze rejestratora wynoszącą 50 mm/s. Zapis EKG i raportowanie danych diagnostycznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z technicznymi instrukcjami obsługi dostarczonymi wraz z oprogramowaniem i sprzętem. Uwaga: Jeśli włączony jest pulpit NayaMed, do interakcji z wszczepionymi urządzeniami firmy NayaMed można używać środowiska NayaMed. Dodatkowe informacje zawiera Rozdział A Ostrzeżenia Niniejsze ostrzeżenia odnoszą się ogólnie do stosowania programatora do programowania parametrów wszczepionego urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat określonych modeli urządzeń wszczepionych, należy zapoznać się z podręcznikami danego urządzenia i oprogramowania programatora. Uszkodzenie spowodowane uderzeniem Nie należy używać programatora, jeśli został on uszkodzony w wyniku uderzenia. Uderzenie mogło spowodować trwałe uszkodzenie lub odsłonięcie wewnętrznych elementów. Użytkowanie uszkodzonego urządzenia może być niebezpieczne dla użytkownika lub pacjenta. Uszkodzenie urządzenia Jeśli w trakcie kontroli technicznej lub dotyczącej bezpieczeństwa zostanie wykryta usterka mogąca stwarzać zagrożenie dla pacjenta, lekarzy lub innych osób, programator nie może być użytkowany do czasu wykonania właściwej naprawy. Operator musi bezzwłocznie poinformować firmę Medtronic lub Vitatron o tych uszkodzeniach. 12 Instrukcja obsługi

13 Elektrokardiogram (EKG) diagnostyczny Nie należy używać przebiegu EKG wyświetlanego przez programator w celach diagnostycznych ani do zapisu. Jeśli niezbędny jest elektrokardiogram diagnostyczny lub służący do zapisu, należy skorzystać z osobnego aparatu do EKG. Zgodność z urządzeniami Programatora należy używać wyłącznie do pobierania danych ze zgodnych wszczepionych urządzeń firmy Medtronic, Vitatron lub NayaMed oraz do programowania tych urządzeń. W wypadku używania programatora do obsługi innych wszczepionych urządzeń może dojść do bezpośredniej stymulacji poprzez sprzężenie energetyczne. Programator nie jest zgodny z programowalnymi urządzeniami innych producentów. Palne mieszanki gazów anestetycznych Programator nie powinien być używany w obecności palnych mieszanek gazów anestetycznych. Znaczenie dokumentacji urządzenia wszczepialnego Programowanie wszczepionego urządzenia powinno być wykonywane tylko po dokładnym zapoznaniu się z jego podręcznikiem i po dokładnym określeniu odpowiednich wartości parametrów w oparciu o stan pacjenta i stosowany system stymulacji. Instrukcja użytkowania wszczepionego urządzenia zawiera pełny opis jego działania i ważne informacje, takie jak wskazania do zastosowania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i środki ostrożności. Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku i podręczniku dostarczonym wraz z oprogramowaniem programatora ograniczają się do przedstawienia zasad działania programatora i wyboru opcji właściwych dla danej funkcji programowalnej. Niewłaściwe zastosowanie programatora może spowodować błędne lub niezamierzone zaprogramowanie parametrów i niewłaściwe działanie funkcji telemetrii i pomiarów. Elektrody wewnętrzne Nie należy podłączać programatora do przewodów ani elektrod znajdujących się wewnątrz ciała. Programator spełnia wymogi bezpieczeństwa medycznego tylko wtedy, jeśli podłączony jest do elektrod powierzchniowych. Nie jest zapewnione bezpieczeństwo podczas badań techniką rezonansu magnetycznego (MR) Nie jest możliwe bezpieczne użytkowanie programatora podczas badań techniką MR. Nie należy umieszczać programatora w strefie 4 (pomieszczenie z magnesem) zgodnie z definicją American College of Radiology. Funkcja pomiaru Programator jest również przeznaczony do wykrywania i pomiaru częstości impulsu, odstępu przedsionkowo-komorowego, szerokości impulsu i artefaktów spowodowanych działaniem wszczepionego urządzenia. Urządzenie dokonuje tych pomiarów techniką cyfrową za pośrednictwem opcjonalnych elektrod umieszczanych na skórze. Firmy Medtronic i Vitatron nie składają żadnych deklaracji ani nie udzielają gwarancji co do przydatności programatora jako narzędzia diagnostycznego dla lekarza. Modyfikacja urządzenia Niniejsze urządzenie nie może być modyfikowane. Modyfikacje mogą zmniejszać wydajność systemu i wpływać niekorzystnie na bezpieczeństwo pacjenta. Instrukcja obsługi 13

14 Ograniczenie dotyczące napięcia sieci telekomunikacyjnej Podczas korzystania z karty modemowej lub karty combo należy się upewnić, że napięcie sieci telekomunikacyjnej nie jest wyższe niż 125 V. Zbyt wysokie napięcie może spowodować uszkodzenie programatora. 1.6 Środki ostrożności Używanie monitora VGA Aby uniknąć zakłóceń lub wystąpienia prądu udarowego/upływowego, wymagane jest stosowanie zewnętrznego monitora VGA spełniającego odpowiednie normy bezpieczeństwa, np. UL lub IEC Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo utworzonego w ten sposób systemu elektromedycznego. Uszkodzenie kabla do EKG Jeśli po otwarciu opakowania kabel do EKG wygląda na uszkodzony, nie należy go używać. W takim wypadku należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Medtronic lub Vitatron. Ostrożność podczas używania kabla do EKG W celu odłączenia kabla nie należy ciągnąć za izolowany przewód. Naprężenie izolowanego przewodu może spowodować jego uszkodzenie. Elektrokauteryzacja / defibrylacja zewnętrzna Nie należy umieszczać głowicy programującej nad wszczepionym urządzeniem podczas elektrokauteryzacji lub defibrylacji zewnętrznej. Nie zanurzać Należy uważać, aby płyn nie przedostał się do programatora ani do głowicy programującej. Nie wolno zanurzać programatora ani akcesoriów w płynie, jak również myć ich przy użyciu węglowodorów aromatycznych lub chlorowych. Sterylizacja w autoklawie Nie należy sterylizować głowicy programującej ani kabla do EKG i odprowadzeń w autoklawie. Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) Głowica programująca została przetestowana pod kątem zgodności z przepisami przemysłowymi i medycznymi dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych. Używanie poza otoczeniem pacjenta może spowodować nieprawidłowe działanie głowicy programującej. Zakłócenia o częstotliwości radiowej (RF) Przenośne i ruchome urządzenia komunikacyjne działające na częstotliwościach radiowych mogą zakłócać pracę programatora. Mimo że system został zatwierdzony przez odpowiednie organy nadzoru, nie ma gwarancji, że nie znajdzie się on w obszarze zakłóceń oraz że transmisja z nadajnika nie wywoła zakłóceń. Uszkodzenie urządzenia Jeśli obudowa programatora jest popękana lub którekolwiek złącze jest uszkodzone, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Medtronic lub Vitatron. Jeżeli uszkodzona jest izolacja przewodu zasilania lub kabli dodatkowych albo 14 Instrukcja obsługi

15 uszkodzona jest dowolna wtyczka ścienna lub wtyczka przyłączana do urządzenia, należy wymienić daną część i utylizować ją zgodnie z lokalnymi przepisami lub zwrócić do firmy Medtronic. Jakość elektrod Stosowanie wysokiej jakości elektrod ze srebra/chlorku srebra (Ag/AgCl) może zminimalizować powstawanie niskich napięć stałych, które mogą blokować sygnał EKG. Należy stosować elektrody nowe, pochodzące z tego samego pudełka. Skórę pacjenta należy przygotować zgodnie ze wskazówkami dołączonymi do elektrod. Unikanie uszkodzeń spowodowanych przez głowicę programującą Nie należy zbliżać głowicy programującej do żadnych urządzeń ani materiałów, które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem pola magnetycznego, w tym nośników komputerowych, zegarków i innych urządzeń elektronicznych. Etykiety i informacje na produkcie i jego opakowaniach W razie stwierdzenia braku etykiet lub informacji na produkcie lub jego opakowaniu, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic, którego adres i numer telefonu zamieszczono na ostatniej stronie okładki niniejszego dokumentu Środki ostrożności związane ze środowiskiem pracy W celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego działania należy używać urządzenia tak, aby uniknąć uszkodzeń programatora wynikających z oddziaływania czynników środowiskowych mogących uniemożliwić jego prawidłowe działanie. Podczas projektowania i produkcji urządzenia zostały podjęte wszelkie starania mające na celu zminimalizowanie możliwości uszkodzenia urządzenia w trakcie zwykłego użytkowania. Jednakże urządzenia elektryczne są podatne na wiele niekorzystnych oddziaływań w środowisku pracy, między innymi na te wymienione poniżej. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach szpitala lub innej placówki medycznej. Nie należy upuszczać ani niewłaściwie obchodzić się z urządzeniem w sposób, który mógłby spowodować jego fizyczne uszkodzenie. Może to uniemożliwić jego prawidłowe działanie. Nawet jeśli bezpośrednio po upuszczeniu urządzenie będzie działać, mogło dojść do uszkodzenia, które może ujawnić się dopiero w późniejszym czasie. Nie należy dopuszczać do zalania urządzenia. Mimo że projekt i technologia produkcji urządzenia miały na celu zminimalizowanie nieszczelności, może dojść do wniknięcia płynu uniemożliwiającego prawidłowe działanie urządzenia. Na programator może mieć wpływ wyładowanie elektrostatyczne (ESD). W otoczeniu, w którym może dochodzić do powstawania wyładowań elektrostatycznych, jak podłogi wyłożone wykładzinami, przed dotknięciem urządzenia należy rozładować wszelkie ładunki nagromadzone na ciele. Instrukcja obsługi 15

16 Drukarki i inny podłączony sprzęt biurowy należy umieścić w odległości co najmniej 1,5 m (5 stóp) od środowiska, w którym przebywa pacjent. Urządzenia medyczne zasilane elektrycznie, takie jak programator, wymagają zachowania szczególnej ostrożności (w kontekście zgodności elektromagnetycznej) podczas instalowania. Patrz załączona wkładka: Deklaracja zgodności elektromagnetycznej. Nie otwierać urządzenia. Programator jest tak skonstruowany, aby zminimalizować zagrożenia środowiskowe. Otwarcie urządzenia może narazić je na czynniki środowiskowe, a pacjenta lub użytkownika na kontakt z niebezpiecznym napięciem lub prądem. Gwałtowne zmiany temperatury mogą mieć wpływ na właściwe działanie urządzenia. Przed użyciem urządzenia zawsze należy poczekać na ustabilizowanie się temperatury w otoczeniu, w którym urządzenie jest używane. Przedłużone przechowywanie lub używanie urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności może mieć wpływ na jego właściwe działanie. Jeżeli istnieje podejrzenie, że doszło do uszkodzenia, urządzenie należy zwrócić firmie Medtronic lub Vitatron w celu dokonania przeglądu i niezbędnej naprawy. Poza wymienionymi przykładami różne inne czynniki środowiskowe mogą mieć niekorzystny wpływ na właściwe funkcjonowanie urządzenia w warunkach szpitalnych. W celu uchronienia urządzenia przed uszkodzeniem spowodowanym czynnikami środowiskowymi należy zawsze przestrzegać zasad dobrej praktyki postępowania z urządzeniami medycznymi. 1.7 Deklaracja zgodności Firma Medtronic oświadcza, że niniejszy produkt spełnia główne wymagania dyrektywy 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz dyrektywy 90/385/EWG dotyczącej wyrobów medycznych aktywnego osadzania. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z firmą Medtronic lub Vitatron, korzystając z numeru telefonicznego i danych adresowych przedstawionych na ostatniej stronie okładki. 16 Instrukcja obsługi

17 1.8 Zgodność z przepisami Industry Canada, normy ID:3408D-MICS Eksploatacja urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) niniejsze urządzenie nie może powodować zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niepożądane działanie urządzenia. Działania urządzenia nie zakłócają stacje ostrzegania meteorologicznego, satelity meteorologiczne oraz systemy nawigacji satelitarnej operujące w paśmie 400, ,000 MHz. Urządzenie musi akceptować zakłócenia otrzymane, łącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niepożądane działanie Australia / Nowa Zelandia Urządzenie spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Australijski Urząd ds. Komunikacji i Mediów (ACMA, Australian Communications and Media Authority) oraz Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Nowej Zelandii w zakresie zarządzania spektrum fal radiowych. Symbol C-tick oznacza, że produkt spełnia odpowiednie normy dotyczące zgodności elektromagnetycznej (EMC)/łączności radiowej dla produktów korzystających z komunikacji radiowej Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) FCC ID:LF5MICS (dotyczy programatora) FCC ID:LF59767 (dotyczy głowicy programującej) Do systemów komunikacji urządzenia wykorzystujących fale o niskim zakresie częstotliwości ma zastosowanie następujące postanowienie: Urządzenie spełnia wymagania Części 15 zasad FCC. Eksploatacja urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi akceptować zakłócenia otrzymane, łącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niepożądane działanie. Użytkownik zostaje ostrzeżony, że wprowadzanie zmian i modyfikacji, które nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez podmiot odpowiedzialny za zgodność z przepisami, może być podstawą odebrania uprawnień do obsługi urządzenia. Instrukcja obsługi 17

18 1.8.5 Do systemów komunikacji urządzenia wykorzystujących fale o decymetrowym zakresie częstotliwości (UHF) ma zastosowanie następujące postanowienie: Nadajnik ten jest dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi w USA przepisami o usługach komunikacji radiowej w zastosowaniach medycznych, Medical Device Radio Communications Service (47 C.F.R. Part 95), i nie może zakłócać pracy stacji meteorologicznych działających na częstotliwościach MHz (tzn. nadajników i odbiorników używanych do przysyłania danych o pogodzie), satelitów meteorologicznych lub służb satelitarnego badania Ziemi (EESS); urządzenie to musi tolerować wszystkie zakłócenia pochodzące od takich źródeł, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. Nadajnik może być używany wyłącznie zgodnie z przepisami komisji FCC dotyczącymi usług komunikacji radiowej w zastosowaniach medycznych. Analogowa i cyfrowa komunikacja głosowa jest zabroniona. Mimo że nadajnik został zatwierdzony przez Federalną Komisję Łączności (Federal Communications Commission, FCC), nie ma gwarancji, że nie znajdzie się on w obszarze zakłóceń oraz że transmisja z nadajnika nie wywoła zakłóceń. 1.9 Funkcje programatora Na poniższej liście w formie skrótowej zostały opisane niektóre funkcje programatora. Określone funkcje zależą od modelu wszczepionego urządzenia podlegającego programowaniu lub monitorowaniu i od zainstalowanego oprogramowania Funkcje programowania: Stała i tymczasowa regulacja wartości parametrów. Wybór nominalnych wartości parametrów ustalanych przez firmę Medtronic, firmę Vitatron lub przez użytkownika. Przyciski ratunkowe do stymulacji VVI Funkcje telemetryczne: Automatyczne wykrywanie modelu urządzenia i uruchamianie aplikacji po włączeniu programatora i ustawieniu głowicy programującej w prawidłowym położeniu. Automatyczne potwierdzanie zaprogramowanej zmiany. Podawanie obowiązujących w danej chwili zaprogramowanych wartości parametrów i stanu baterii wszczepionego urządzenia. 18 Instrukcja obsługi

19 Podawanie dokonywanych w czasie rzeczywistym pomiarów parametrów działania wszczepionego urządzenia, takich jak napięcie baterii, energia wyjściowa itd. Wyświetlanie i wydruk znaczników telemetrii Marker Channel w celu uproszczenia analizy elektrogramów. Wyświetlanie i wydruk przedsionkowego i/lub komorowego zapisu elektrogramu wewnątrzsercowego pobieranego z biegunów wszczepionego systemu elektrod EKG i inne funkcje diagnostyczne: Okno EKG na ekranach programowania i danych telemetrii zapewnia ciągłą widoczność EKG pacjenta. Zapis EKG wyświetlany w trybie pełnoekranowym z opcją zatrzymania i regulacją amplitudy; zawiera znaczniki Marker Channel, przebiegi EGM lub obie te opcje, jeśli są one dostępne. Ciągły zapis wielokanałowy (na przykład EKG i znaczniki Marker Channel lub EKG i EGM). Funkcje testowe progu stymulacji. Bezpośredni pomiar częstości impulsu, odstępu przedsionkowo-komorowego i szerokości impulsu. Tymczasowe zawieszenie funkcji wszczepionego urządzenia. Wydruk zaprogramowanych i zmierzonych informacji dla zapisu ciągłego Funkcja aktualizacji oprogramowania: Automatyczna aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem połączenia sieciowego, w zależności od konfiguracji sprzętowej. Dzięki takiemu połączeniu za pomocą programatora można programować nowe urządzenia i korzystać z nowych funkcji, gdy tylko stają się dostępne. Aktualizacje udostępniane przez personel firmy Medtronic. Aplikacje kliniczne, które oferują funkcję odinstalowywania, mogą być usuwane z poziomu pulpitu systemu programatora. Instrukcja obsługi 19

20 1.10 Zabezpieczenia techniczne i informatyczne programatora W celu zapewnienia ochrony danych pacjentów oraz bezpieczeństwa działania każdego urządzenia podłączonego do sieci konieczne jest stosowanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa technicznego i informatycznego. Programator jest wyposażony w funkcje ułatwiające skonfigurowanie i stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Funkcje te, w połączeniu z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szpitalach i innych placówkach medycznych, zapewniają bezpieczeństwo fizyczne i informatyczne podczas pracy z programatorem oraz ochronę sieci, do której jest on podłączony Zastosowane w programatorze rozwiązania korzystnie wpływające na bezpieczeństwo Zainstalowane oprogramowanie zostało zatwierdzone przez firmę Medtronic. W programatorze nie można instalować oprogramowania do zastosowań ogólnych. Nadzór nad instalowanym oprogramowaniem minimalizuje stopień potencjalnego narażenia urządzenia na zagrożenia. Wewnętrzne oprogramowanie programatora jest zabezpieczone przed modyfikacją. Po każdym uruchomieniu programatora używana jest czysta wersja zainstalowanego oprogramowania. Czas, przez jaki dane pacjenta mogą być przechowywane w programatorze, jest ograniczony. Usunięcie danych z programatora jest równoznaczne z ich całkowitym wymazaniem w sposób uniemożliwiający odtworzenie. Komunikacja programatora w sieci podlega wewnętrznym ograniczeniom. Do komunikacji w sieci programator używa przyjętych w branży protokołów uwierzytelniania serwerów i szyfrowania przesyłanych danych. Otwierane są tylko wymagane połączenia sieciowe; pozostają one otwarte tylko wtedy, gdy są używane. Komunikacja sieciowa jest inicjowana przez programator. Nieuprawnione do tego oprogramowanie nie może inicjować komunikacji z programatorem. Nieobsługiwane urządzenia sprzętowe, w tym nieobsługiwane urządzenia USB, są przez programator ignorowane i nie są podejmowane próby dostępu do nich. Firma Medtronic wspólnie z partnerami nadal analizuje nowe zagrożenia i ocenia ich możliwy wpływ na programator Rola szpitali i klinik w poprawianiu bezpieczeństwa pracy z programatorami Należy zapewnić skuteczną kontrolę dostępu fizycznego do programatora. W odpowiednio zabezpieczonym środowisku fizycznym nie będzie możliwy dostęp do wewnętrznych elementów programatora. 20 Instrukcja obsługi

21 Programator należy podłączać wyłącznie do zarządzanych, bezpiecznych sieci. Oprogramowanie programatora należy aktualizować każdorazowo po udostępnieniu aktualizacji przez firmę Medtronic Sposób postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia zabezpieczeń programatora Jeżeli istnieje podejrzenie, że doszło do naruszenia zabezpieczeń programatora, należy wyłączyć programator, odłączyć go od sieci, a następnie ponownie uruchomić system. Jeśli programator funkcjonuje w sposób niezgodny z oczekiwaniami, nie należy go dalej używać. Aby uzyskać dalszą pomoc, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Medtronic lub Vitatron Wymagania dotyczące oprogramowania Do działania programator potrzebuje oprogramowania firmy Medtronic i Vitatron. Po zainstalowaniu oprogramowanie pozostaje na dysku twardym programatora. Aby dodać nowe funkcje programatora, firmy Medtronic i Vitatron okresowo aktualizują to oprogramowanie. Programator nie będzie działał prawidłowo, jeżeli nie zostanie w nim zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. Jeśli programator nie działa prawidłowo, należy sprawdzić wersję oprogramowania wczytanego do programatora i w razie konieczności zaktualizować je Uzyskiwanie instrukcji technicznych Instrukcje techniczne firmy Medtronic, łącznie z niniejszą instrukcją, są dostępne w witrynie internetowej zawierającej instrukcje firmy Medtronic w wersji elektronicznej. Adres tej witryny internetowej znajduje się na tylnej stronie okładki niniejszej instrukcji. Witryna umożliwia uzyskanie dostępu w czasie rzeczywistym do najnowszych wersji instrukcji technicznych firmy Medtronic. Instrukcje techniczne mogą być przeglądane online, pobierane i później przeglądane bądź drukowane albo zamawiane poprzez witrynę. W witrynie dostępne są instrukcje techniczne w języku angielskim. Większość instrukcji technicznych dostępna jest także w innych wersjach językowych. W witrynie regularnie umieszczane są nowe instrukcje techniczne. W przypadku niemożności odszukania potrzebnej instrukcji technicznej należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic lub Vitatron. Instrukcja obsługi 21

22 Istnieje możliwość zamawiania drukowanych egzemplarzy instrukcji technicznych. Więcej informacji zawiera witryna internetowa z instrukcjami w wersji elektronicznej. Informacje o uzyskiwaniu instrukcji technicznych firmy NayaMed zawiera Rozdział A Dostęp do witryny z instrukcjami w wersji elektronicznej Aby uzyskać dostęp do witryny z instrukcjami w wersji elektronicznej i odszukać instrukcje techniczne, należy: 1. Wpisać w przeglądarce adres znajdujący się na ostatniej stronie okładki niniejszej instrukcji. 2. Wybrać odpowiedni kraj/region i język (tam, gdzie ma to zastosowanie). 3. Postępować zgodnie ze wskazówkami dostępnymi w witrynie zawierającej instrukcje w formie elektronicznej, aby znajdować, przeglądać, drukować lub zamawiać instrukcje techniczne. 22 Instrukcja obsługi

23 2 Konfiguracja programatora 2.1 Elementy systemu Rycina 1. Elementy składowe programatora widok z przodu 1 Kabel telefoniczny (nie należy do wyposażenia) 2 Przycisk Emergency VVI (Ratunkowa stymulacja VVI) 3 Gniazdo mikrofonu 4 Ekran 5 Gniazdo słuchawkowe 6 Kabel zasilania 7 Papier drukarki 8 Sterowanie drukarką 9 Osłona klawiatury 10 Klawiatura 11 Osłona stacji dyskietek i karty PC 12 Instrukcja obsługi 13 Głowica programująca (zamawiana osobno) 14 Pióro dotykowe 15 Odprowadzenia elektrod 16 Kabel do EKG z wtyczką 17 Kabel sieciowy Ethernet (nie należy do wyposażenia) Uwaga: Należy używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta. Instrukcja obsługi 23

24 Ekran Położenie wyświetlacza można płynnie zmieniać od zamkniętego do niemal poziomego. Opcje programowania wybiera się na ekranie za pomocą pióra dotykowego. Przycisk Emergency VVI (Ratunkowa stymulacja VVI) Służy do włączania stymulacji VVI w przypadku bradykardii. Gniazdo mikrofonu Zarezerwowane do użytku w przyszłości. Gniazdo słuchawkowe Zarezerwowane do użytku w przyszłości. Osłona klawiatury Wysuwa się do przodu, aby osłonić klawiaturę. Klawiatura Służy do wprowadzania danych. Sterowanie drukarką Możliwe jest wybranie prędkości przesuwu papieru: 12,5, 25 lub 50 mm/s. Jednokrotne naciśnięcie przycisku powoduje wybranie prędkości drukowania. W celu zakończenia wydruku należy ponownie nacisnąć ten sam przycisk. Przycisk Paper Advance (Przesuw papieru) pozwala prawidłowo ułożyć papier. Kabel telefoniczny Łączy modem programatora z gniazdkiem telefonicznym. Kabel telefoniczny musi zawierać żyłę o grubości co najmniej 26 AWG. (Nie należy do wyposażenia dostarczanego przez firmę Medtronic). Kabel sieciowy Ethernet Służy do podłączenia programatora do sieci komputerowej placówki medycznej. Należy stosować kabel sieciowy Ethernet kategorii 5 lub lepszy. (Nie należy do wyposażenia dostarczanego przez firmę Medtronic). Papier drukarki Papier do drukarki wewnętrznej. Głowica programująca Zapewnia komunikację między programatorem a urządzeniem wszczepionym pacjentowi. Głowica programująca zawiera silny trwały magnes, nadajnik i odbiornik częstotliwości radiowych oraz wskaźnik świetlny. W trakcie programowania lub pobierania danych należy ją trzymać nad wszczepionym urządzeniem. (Głowicę należy zamówić osobno; nie jest ona dostarczana razem z programatorem). Pióro dotykowe Służy do wyboru opcji na ekranie monitora. Wcześniej ustalone opcje wybiera się, dotykając ekranu piórem. Odprowadzenia elektrod/kabel do EKG Łączy programator z elektrodami umieszczanymi na skórze pacjenta, służącymi do zbierania sygnału EKG oraz pomiarów wymagających powierzchniowej detekcji sygnałów serca lub wszczepionego urządzenia. Przewody oznakowane pięcioma kolorami łączą kabel ze standardowymi jednorazowymi elektrodami powierzchniowymi pacjenta. (Nie należy do wyposażenia dostarczanego przez firmę Medtronic). Uwaga: Jeśli używany jest jest pięciożyłowy kabel z wtyczką, to w przypadku konfiguracji pięcioelektrodowej wtyczkę tę można usunąć. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programatora zawiera informacje dotyczące przygotowania programatora do pracy i funkcji realizowanych między sesjami. 24 Instrukcja obsługi

25 Osłona stacji dyskietek i karty PC Zapewnia dostęp do stacji dyskietek oraz karty PC. Zapewnia także dostęp do portu/portów USB i wbudowanego złącza sieci Ethernet lub złącza równoległego, o ile występują w danym programatorze. Kabel zasilania Łączy programator ze źródłem prądu przemiennego. Rycina 2. Przednie złącza (przy podniesionej klawiaturze) 1 Złącze głowicy programującej (żółty znacznik) 2 Gniazdo analogowego wejścia/wyjścia (zielony znacznik) 3 Złącze kabla do EKG (czarny lub niebieski znacznik) Głowica programująca Złącze głowicy programującej jest oznaczone na żółto. Analogowe złącze wejścia/wyjścia Umożliwia podłączenie do programatora zewnętrznego monitora lub rejestratora. To złącze oznaczone jest na zielono. Kabel do EKG Umożliwia podłączenie kabla EKG do programatora. To złącze oznaczone jest na czarno lub na niebiesko. Rycina 3. Widok z lewej strony 1 Włącznik zasilania 2 Wentylator 3 Gniazdo rozszerzeń (na ilustracji z zainstalowanym analizatorem) 4 Drukarka Instrukcja obsługi 25

26 Włącznik zasilania Steruje dopływem prądu (przemiennego) do programatora. Między wyłączeniem a ponownym włączeniem programatora powinny upłynąć co najmniej 2 sekundy. Wentylator Wewnętrzny wentylator zapewnia ciągły przepływ powietrza i zapobiega przegrzaniu obwodów wewnętrznych. Gniazdo rozszerzeń Umożliwia podłączanie dodatkowych urządzeń, takich jak analizator, który jest dostępny opcjonalnie. Drukarka Wbudowana drukarka termiczna z możliwością wydruku tekstu i grafiki. Zależnie od wybranej funkcji drukarka generuje wydruki danych lub ciągły zapis EKG z towarzyszącymi znacznikami Marker Channel lub zapisem EGM, lub też obie opcje, jeśli odpowiednie dane są dostępne. Rycina 4. Widok z prawej strony 1 Osłona stacji dyskietek i karty PC 2 Odbiornik podczerwieni Osłona stacji dyskietek i karty PC Zapewnia dostęp do stacji dyskietek oraz karty PC. Zapewnia także dostęp do portu/portów USB i wbudowanego złącza sieci Ethernet lub złącza równoległego, o ile występują w danym programatorze. Odbiornik podczerwieni Zarezerwowane do użytku w przyszłości. 26 Instrukcja obsługi

27 Rycina 5. Stacja dyskietek, złącze równoległe, gniazdo kart PC Card, otwarta osłona 1 Gniazdo karty PC Card 2 Złącze równoległe 3 Stacja dyskietek Rycina 6. Stacja dyskietek, port USB, gniazdo kart PC Card, otwarta osłona 1 Gniazdo karty PC Card 2 Stacja dyskietek 3 Zintegrowane gniazdo sieci Ethernet 4 Gniazdo USB Gniazdo karty PC Card Do gniazda karty PC można podłączyć różne typy kart PC Card: kartę modemową, kartę będącą kombinacją karty sieciowej Ethernet oraz karty modemowej nazywaną dalej kartą combo. Te karty PC Card umożliwiają dostęp do sieci dystrybucji oprogramowania lub podłączenie programatora do komputera konsultanta. Ostrzeżenie: Podczas korzystania z karty modemowej lub karty combo należy się upewnić, że napięcie sieci telekomunikacyjnej nie jest wyższe niż 125 V. Zbyt wysokie napięcie może spowodować uszkodzenie programatora. Złącze równoległe Pozwala na podłączenie drukarki do programatora. Stacja dyskietek Obsługuje sformatowane dyskietki o średnicy 90 mm zgodne z formatem IBM. Zintegrowane gniazdo sieci Ethernet Umożliwia połączenie programatora z siecią dystrybucji oprogramowania i systemem zarządzania danymi Paceart za pomocą połączenia sieciowego Ethernet. Instrukcja obsługi 27

28 Gniazdo/-a USB Umożliwia instalację oprogramowania, aktualizację oprogramowania oraz instalację przyszłych aplikacji urządzenia. Port USB może także służyć do podłączania drukarki ze złączem USB, pamięci USB Flash lub interfejsu sieciowego USB (należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu firmy Medtronic). Rycina 7. Widok z tyłu (otwarte drzwiczki pojemnika na kabel zasilania) 1 Gniazdo(a) USB 2 Gniazdo wyjścia VGA 3 Kabel zasilania Gniazdo wyjścia VGA Umożliwia przekazywanie obrazu ekranu programatora do zewnętrznego monitora VGA lub w celu konwersji sygnału wyjściowego do formatu NTSC/PAL i emisji na ekranie telewizyjnym. Przewód zasilający Łączy programator ze źródłem prądu przemiennego. 2.2 Przygotowywanie programatora do pracy Przed przygotowaniem programatora do pracy należy wybrać dla niego bezpieczne miejsce umożliwiające pracę bez blokowania otworów wentylacyjnych po stronie prawej i lewej. Programator wymaga podłączenia przewodu zasilania, więc musi znajdować się w pobliżu gniazda prądu zmiennego. W niniejszej sekcji opisano: Umieszczanie wyświetlacza w odpowiednim położeniu Podłączanie kabla do EKG Podłączanie głowicy programującej Podłączanie kabla zasilania Podłączanie linii telefonicznej Podłączanie kabla sieciowego Ethernet 28 Instrukcja obsługi

29 Włączanie programatora Rozwiązywanie potencjalnych problemów z zakłóceniami Umieszczanie wyświetlacza w odpowiednim położeniu 1. Nacisnąć przyciski znajdujące się po obu stronach uchwytu. 2. Unieść wyświetlacz. 3. Ustawić go pod kątem umożliwiającym wygodny podgląd. Instrukcja obsługi 29

30 2.2.2 Podłączanie kabla do EKG 1. Przesunąć pokrywę klawiatury maksymalnie do tyłu. Nacisnąć zatrzask i odchylić klawiaturę do góry. 2. Zestawić strzałkę na kablu do EKG z czerwoną kropką na złączu EKG. 3. Podłączyć kabel do złącza z czarnym lub niebieskim znacznikiem po prawej stronie. 4. Opuścić w dół klawiaturę, upewniając się, że kabel przechodzi przez wycięcie po prawej lub lewej stronie Informacje na temat kabla do EKG Kabel do EKG i odprowadzenia elektrod urządzenia model 2090 EC/ECL firmy Medtronic łączą programator z elektrodami powierzchniowymi na skórze pacjenta, umożliwiając uzyskanie sygnału EKG i wykonanie pomiarów wymagających powierzchniowej detekcji sygnałów serca i wszczepionych urządzeń. Kabel do EKG jest przeznaczony do pracy z pięcioma przewodami elektrod. Jednakże niektórzy lekarze wolą używać tylko czterech przewodów elektrod. Jeśli używane są cztery przewody elektrod, zaślepkę EKG powierzchniowego należy podłączyć do środkowego gniazda EKG. Uwaga: Niewłaściwe wprowadzenie wtyczki kabla może spowodować uszkodzenie wtyków złącza. 30 Instrukcja obsługi

31 Przestrogi: Jeśli po otwarciu opakowania kabel do EKG wygląda na uszkodzony, nie należy go używać. W takim wypadku należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Medtronic lub Vitatron. W celu odłączenia kabla nie należy ciągnąć za izolowany przewód. Naprężenie izolowanego przewodu może spowodować jego uszkodzenie Podłączanie głowicy programującej 1. Przesunąć pokrywę klawiatury maksymalnie do tyłu. Nacisnąć zatrzask i odchylić klawiaturę do góry. 2. Ustawić w jednej linii czerwone kropki na kablu głowicy programującej i złączu głowicy programującej. Instrukcja obsługi 31

32 3. Podłączyć kabel do złącza głowicy programującej z żółtym znacznikiem po lewej stronie. 4. Opuścić w dół klawiaturę, upewniając się, że kabel przechodzi przez wycięcie po prawej lub lewej stronie Podłączanie kabla zasilania 1. Naciskając oba zatrzaski, otworzyć pokrywę tylną. 2. Podłączyć kabel zasilania do programatora. 3. Podłączyć kabel zasilania do gniazda sieciowego. Programator automatycznie dostosowuje się do dostępnego zasilania sieciowego. 4. Należy upewnić się, że kabel zasilania przechodzi przez wgłębienie po lewej stronie i zamknąć pokrywę. 32 Instrukcja obsługi

33 2.2.6 Podłączanie linii telefonicznej 1. Zlokalizować osłonę stacji dyskietek i karty PC po prawej stronie programatora, a następnie otworzyć osłonę. 2. Podłączyć przewód telefoniczny do złącza RJ-11 zlokalizowanego na karcie modemowej lub na karcie combo. (Pokazano kartę combo). 3. Podłączyć drugi koniec przewodu telefonicznego do analogowego gniazda telefonicznego. 4. W przypadku wymiany karty należy ponownie uruchomić programator przed użyciem Podłączanie kabla sieciowego Ethernet (stosownie do posiadanego urządzenia) Instrukcja obsługi 33

34 1. Zlokalizować osłonę stacji dyskietek i karty PC po prawej stronie programatora, a następnie otworzyć osłonę. 2. Podłączyć kabel sieciowy Ethernet do zintegrowanego gniazda sieci Ethernet. 3. Alternatywnie kabel sieciowy Ethernet można podłączyć do złącza RJ-45 na karcie combo zamiast korzystać ze zintegrowanego złącza sieci Ethernet. 4. Podłączyć drugi koniec kabla sieciowego Ethernet do gniazda sieciowego Włączanie programatora 1. Zlokalizować włącznik zasilania po lewej stronie programatora. 2. Wcisnąć włącznik zasilania Włączanie programatora Uruchomienie urządzenia może zająć 2 minuty podczas pierwszego włączenia programatora po dokonaniu jednej z następujących zmian: Po zainstalowaniu nowego języka klawiatury. Po usunięciu klawiatury (programator był poprzednio włączony z podłączoną klawiaturą). Po dodaniu klawiatury (programator był poprzednio włączony bez podłączonej klawiatury). Po odłączeniu karty PC (programator był poprzednio włączony z podłączoną kartą PC). Po dodaniu karty PC (programator był poprzednio włączony bez podłączonej karty PC). 34 Instrukcja obsługi

35 Rozwiązywanie potencjalnych problemów z zakłóceniami W celu rozwiązania problemów z zakłóceniami pracy programatora przez inne urządzenia należy wykonać co najmniej jedną z poniższych czynności: Obrócić lub przestawić urządzenia. Zwiększyć odległość między urządzeniami. Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie. Zwrócić się o pomoc do firmy Medtronic lub Vitatron. 2.3 Podłączanie urządzeń peryferyjnych Analogowe złącze wejścia/wyjścia pod klawiaturą umożliwia korzystanie z peryferyjnego, elektrycznie odseparowanego rejestratora lub monitora medycznego. Do korzystania ze złącza wejścia/wyjścia potrzebny jest specjalny pomocniczy adapter (niedołączany do programatora). Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Medtronic lub Vitatron. Sygnały obecne na wyjściu zależą od zainstalowanego oprogramowania. Mogą to być następujące sygnały: EKG Telemetria Marker Channel EGM Wykresy specyficzne dla programu Wszystkie urządzenia elektroniczne, które są podłączane do programatora, muszą odpowiadać wymogom bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą IEC Znajdowanie złącza urządzenia peryferyjnego Rycina 8. Znajdowanie złącza urządzenia peryferyjnego 1 Analogowe złącze wejścia/wyjścia oznakowane na zielono (pod klawiaturą) Instrukcja obsługi 35

36 2.4 Korzystanie z drukarek zewnętrznych Po podłączeniu zgodnej drukarki do programatora, istnieje możliwość wydruku pełnostronicowych raportów zawierających dostępne dane sesji. Więcej informacji zawiera podręcznik wszczepionego urządzenia. W tym rozdziale opisano sposób podłączenia drukarki do programatora. Wszystkie drukarki wyszczególnione w oprogramowaniu posiadają certyfikaty IEC 60950, UL lub równoważne. Do programatora można podłączać wyłącznie drukarki wyszczególnione w oprogramowaniu Zgodność drukarek Programator jest zgodny z wieloma rodzajami drukarek. Lista zgodnych drukarek jest dostępna na ekranie Print Queue (Kolejka wydruku). Uwaga: W przypadku programowania urządzenia firmy Vitatron należy zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem urządzenia Vitatron w celu uzyskania informacji na temat drukowania Wyświetlanie listy zgodnych drukarek Niektóre urządzenia współpracują tylko z wewnętrzną drukarką programatora. W takich przypadkach okno Print Queue (Kolejka wydruku) nie jest wyświetlane w trakcie sesji; wyświetlane jest na pulpicie poza sesją. Patrz instrukcja obsługi odpowiedniego urządzenia. W przypadku urządzeń współpracujących z drukarką zewnętrzną należy zapoznać się z poniższą procedurą. 36 Instrukcja obsługi

37 1. Jeśli przeprowadzana jest sesja pacjenta, należy nacisnąć ikonę Reports (Raporty), a następnie wybrać opcję Print Queue (Kolejka wydruku). Jeśli sesja pacjenta nie jest przeprowadzana, należy nacisnąć ikonę Print Queue (Kolejka wydruku). 2. Na ekranie Print Queue (Kolejka wydruku) wybrać pole Printer (Drukarka) w celu otwarcia listy obsługiwanych drukarek Niezbędne elementy W celu podłączenia drukarki do programatora niezbędny jest kabel USB lub kabel interfejsu równoległego drukarki. Kabel USB do drukarki z jednej strony musi być zakończony złączem USB typu A. Drugi koniec kabla musi pasować do gniazda USB drukarki. W przypadku drukarek wyposażonych w interfejs równoległy jeden koniec kabla musi pasować do portu równoległego drukarki. Natomiast drugi koniec musi być zakończony standardowym 25-stykowym męskim złączem D Podłączanie drukarki Przed podłączeniem drukarki do programatora należy zakończyć sesję pacjenta i wyłączyć programator. Uwaga: Metoda połączenia zależy od wersji sprzętowej programatora. Instrukcja obsługi 37

38 Podłączanie do programatora wyposażonego i w złącze równoległe, i w port USB Poniższe kroki mają zastosowanie w przypadku programatorów wyposażonych zarówno w interfejs równoległy, jak i USB dla drukarki. 1. W celu podłączenia drukarki należy zlokalizować właściwe gniazdo. W przypadku drukarek z interfejsem USB należy używać gniazda USB umieszczonego w komorze kabla zasilającego programatora. W przypadku drukarek z interfejsem równoległym należy używać portu równoległego, który znajduje się pod osłoną stacji dyskietek/karty PC po prawej stronie programatora. Otworzyć osłonę, wciskając małą zapadkę pośrodku jej górnej części. 2. Podłączyć kabel drukarki do gniazda USB lub złącza równoległego programatora. 3. Podłączyć drugi koniec kabla do drukarki. Podłączyć kabel zasilania drukarki do odpowiedniego gniazda, a następnie włączyć drukarkę. Upewnić się, że drukarka zawiera papier. Uwaga: Informacje dotyczące podłączania i obsługi drukarki zamieszczono w materiałach informacyjnych załączonych do drukarki. 4. Włączyć programator i wybrać ikonę kolejki wydruku. Uwaga: Wybierając pole Printer (Drukarka) w oknie Print Queue (Kolejka wydruku), należy koniecznie wybrać właściwy sterownik z listy dostępnych sterowników. Od tej chwili można używać programatora z podłączoną drukarką. 38 Instrukcja obsługi

39 Podłączanie do programatora wyposażonego wyłącznie w interfejs USB dla drukarki Poniższe kroki mają zastosowanie w przypadku programatorów wyposażonych wyłącznie w interfejs USB dla drukarki. 1. W celu podłączenia drukarki należy zlokalizować właściwe gniazdo. Jedno gniazdo USB jest umieszczone pod osłoną stacji dyskietek i karty PC, a dwa gniazda mieszczą się pod drzwiczkami kabla zasilania z tyłu programatora. 2. Podłączyć kabel drukarki do gniazda USB umieszczonego z boku lub z tyłu programatora. 3. Podłączyć drugi koniec kabla do drukarki. Podłączyć kabel zasilania drukarki do odpowiedniego gniazda, a następnie włączyć drukarkę. Upewnić się, że drukarka zawiera papier. 4. Włączyć programator i wybrać ikonę kolejki wydruku. Uwaga: Wybierając pole Printer (Drukarka) w oknie Print Queue (Kolejka wydruku), należy koniecznie wybrać właściwy sterownik z listy dostępnych sterowników. Od tej chwili można używać programatora z podłączoną drukarką. 2.5 Wkładanie papieru do drukarki Wbudowana drukarka wymaga specjalnego papieru termicznego dostarczanego w płaskich paczkach. Papier ten można uzyskać bezpośrednio od firmy Medtronic lub Vitatron. Jedno opakowanie papieru do drukarki zawiera sześć oddzielnych paczek papieru. Każda paczka zawiera w przybliżeniu 200 perforowanych arkuszy. Instrukcja obsługi 39

40 2.5.1 Jak wprowadzić papier do drukarki 1. Nacisnąć zatrzask na górze podajnika po lewej stronie programatora. Wysunąć podajnik. Przełożyć uchwyt papieru na koniec podajnika i wyjąć pozostały papier. Uwaga: Podajnik można wyjąć z programatora w celu ułatwienia usunięcia pozostającego w nim papieru. Nacisnąć dźwignię z boku podajnika w kierunku przodu programatora. 2. Rozpakować płaską paczkę papieru do drukarki, wyrzucić karton i rozwinąć górny arkusz. Uwaga: Kiedy papier wkładany jest do podajnika, błyszcząca strona każdego arkusza z dwoma czarnymi kwadratami powinna być skierowana do góry. Czarne kwadraty muszą być umieszczone w kierunku przodu programatora. 3. Wsunąć paczkę papieru w kierunku tyłu podajnika. Przełożyć uchwyt papieru na paczkę papieru. 4. Przełożyć górny arkusz papieru przez uchwyt papieru. Wsunąć podajnik na miejsce. 40 Instrukcja obsługi

41 2.6 Przyciski drukarki Poniższe cztery przyciski sterują określonymi funkcjami drukarki. Rycina 9. Przyciski drukarki 1 50 mm/s 2 25 mm/s 3 12,5 mm/s 4 Paper Advance (Przesuw papieru) 50, 25 lub 12,5 mm/s Trzy przyciski umożliwiają wybór żądanej szybkości przesuwu papieru podczas zapisu elektrokardiogramu, telemetrii Marker Channel oraz zapisu elektrogramu. Po naciśnięciu przycisku wybierana jest szybkość drukarki i włączana lampka kontrolna. Naciśnięcie podświetlonego przycisku zatrzymuje wydruk. Informacja o wybranej szybkości przesuwu papieru jest drukowana jednorazowo wzdłuż górnej krawędzi wykresu. Przyciski te nie mają wpływu na szybkość przesuwu papieru podczas drukowania tekstu. Paper Advance (Przesuw papieru) Po naciśnięciu przycisku Paper Advance (Przesuw papieru) papier jest przesuwany do najbliższej perforacji służącej do oderwania. 2.7 Odrywanie wydruku Aby oderwać wydruk, należy oddzielić pasek papieru w miejscu perforacji. W celu oderwania wydruku znajdującego się w drukarce, należy nacisnąć przycisk Paper Advance (Przesuw papieru). Spowoduje to przesunięcie papieru do miejsca następnej perforacji. Chwycić wydruk blisko drukarki i pociągnąć. Instrukcja obsługi 41

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programator do użytku z urządzeniami firmy Medtronic ivitatron

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programator do użytku z urządzeniami firmy Medtronic ivitatron MEDTRONIC CARELINK 2090 Programator do użytku z urządzeniami firmy Medtronic ivitatron 2090/9986/SW007: 0123 2001 VSC01: 0344 2002 Spis treści 1 Wstępne informacje o programatorze 7 Objaśnienie symboli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonania ćwiczenia Programowanie rozruszników serca z wykorzystaniem Programatora Medtronic 2090

Instrukcja wykonania ćwiczenia Programowanie rozruszników serca z wykorzystaniem Programatora Medtronic 2090 Instrukcja wykonania ćwiczenia Programowanie rozruszników serca z wykorzystaniem Programatora Medtronic 2090 Warszawa 2011 r. Wstępne informacje o programatorze 2090. Opis i zastosowanie Programator Medtronic/Vitatron

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK Programator model 2090/Analizator model 2290 do użytku z urządzeniami firmy Medtronic i Vitatron

PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK Programator model 2090/Analizator model 2290 do użytku z urządzeniami firmy Medtronic i Vitatron PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK Programator model 2090/Analizator model 2290 do użytku z urządzeniami firmy Medtronic i Vitatron 2005 0123 Programator 2090 0 Instrukcja obsługi 0 Podręcznik konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK model 2090

PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK model 2090 PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK model 2090 Dodatek oprogramowanie programatora 2002 0123 Zawartość 3 Zawartość Wprowadzenie 5 Aktualizacja funkcji oprogramowania 5 Przycisk Emergency VVI (Ratunkowa stymulacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Podręcznik użytkownika Certyfikacja Deklaracja FCC Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu 000640465 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLRD2 Numer produktu 64 04 65 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany wygaszacz

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Adapter sieci domowej Powerline 200 (PL200)

Adapter sieci domowej Powerline 200 (PL200) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji Adapter sieci domowej Powerline 200 (PL200) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200 Szybkie uruchamianie Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

BT310 BLUETOOTH USB PRINTER ADAPTER

BT310 BLUETOOTH USB PRINTER ADAPTER 1 Instalacja Przed przystąpieniem do używania adaptera Bluetooth Printer Adapter należy upewnić się, że dana drukarka działa z kablem USB (punkt 1 w Instrukcji szybkiej instalacji). 1.1 Uzyskanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A marzec 2014 2 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie. Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta.

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A 1 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta Tylko lekarz może

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

HP USB-C Travel Dock. Instrukcja obsługi

HP USB-C Travel Dock. Instrukcja obsługi HP USB-C Travel Dock Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INSTALACJI Adapter TV

PRZEWODNIK INSTALACJI Adapter TV PRZEWODNIK INSTALACJI Adapter TV 3 Spis treści Wprowadzenie 4 Adapter TV przegląd 5 Podłączenie zasilania 6 Podłączenie do TV 7 Opcjonalna przejściówka dla połączenia z telewizorem 8 Przygotowanie SoundGate

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu 646746 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Numer produktu 646746 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java jest znakiem towarowym w USA firmy Sun Microsystems, Inc. SD Logo jest znakiem towarowym jego prawnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: 177922-244 Maj 2002 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji kontrolera interfejsu

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo