PROGRAM KONWERSATORIUM, SESJI NAUKOWEJ I WARSZTATÓW PTK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KONWERSATORIUM, SESJI NAUKOWEJ I WARSZTATÓW PTK"

Transkrypt

1 PROGRAM KONWERSATORIUM, SESJI NAUKOWEJ I WARSZTATÓW PTK Czwartek, 27 czerwca 2013 r. 9:00 9:15 OTWARCIE KONWERSATORIUM 9:15 9:40 Mariusz Jaskólski, Joanna Śliwiak, Zbigniew Dauter, Airlie McCoy, Randy J. Read Center for Biocrystallographic Research, Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poznan, Poland; Department of Crystallography, Faculty of Chemistry, A. Mickiewicz University, Poznań, Poland; Synchrotron Radiation Research Section, National Cancer Institute, Argonne National Laboratory, Argonne; Department of Haematology, University of Cambridge, Cambridge Modulated structure of a tetartohedrally twinned protein crystal with 28 molecules in the asymmetric unit 9:40 10:05 Anna Bujacz Instytut Biochemii Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka From crystal structure to function MTA phosphorylase from antarctic soil metagenomic library 10:05 10:25 Maura Malińska, Katarzyna N. Jarzembska, Anna M. Goral, Andrzej Kutner, Krzysztof Woźniak, Paulina M. Dominiak Faculty of Chemistry, University of Warsaw Sunitinib from charge density distribution to interactions with proteins 10:25 10:45 Joanna Śliwiak, Zbigniew Dauter, Mariusz Jaskólski Center for Biocrystallographic Research, Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poznań; Synchrotron Radiation Research Section, MCL, National Cancer Institute, Argonne National Laboratory, Argonne; Department of Crystallography, Faculty of Chemistry, A. Mickiewicz University, Poznań Crystal structure of Hyp-1 protein from St John s wort in complex with melatonin 10:45 11:00 Katarzyna Banaszak, Wojciech Rypniewski Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań Badanie w krysztale powinowactwa białka do kationów metali R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 11:00 11:30 PRZERWA

2 11:30 11:50 Małgorzata Szczesio, Andrzej Olczak, Adam Truchlewski, Marek L. Główka Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka Struktura molekularna arylopiperazyn 11:50 12:05 Agnieszka Rybarczyk-Pirek, Lilianna Chęcińska Zakład Chemii Strukturalnej i Krystalografii, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki Polimorfizm 2-trichlorometylo-3H-4-chinazoliny analiza oddziaływań międzycząsteczkowych z zastosowaniem powierzchni Hirshfelda 12:05 12:25 Małgorzata Domagała, Piotr Matczak, Marcin Palusiak Katedra Chemii Teoretycznej i Strukturalnej, Uniwersytet Łódzki Wiązania halogenowe i wodorowe w wybranych układach modelowych 12:25 12:45 Henryk Drozdowski Zakład Optyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań Nowe poglądy na strukturę roztworów 12:45 13:05 Anna Gągor, Paweł Zajdel, Daniel Többens Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences, Wrocław; Institute of Physics, University of Silesia, Katowice; Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH Phase transitions in CsFe(MoO4)2 antiferromagnet. Neutron diffraction and high pressure studies 13:05 13:30 Andrzej Szytuła, B. Penc, S. Baran, Ya. Kalychak, Yu. Tyvanchuk, A. Hoser Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego im. M. Smoluchowskiego, Kraków; Katedra Chemii Analitycznej, Uniwersytet Lwowski im. Ivana Franko, Lwów; Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Berlin Korelacja między stechiometrią, strukturą krystaliczną, a własnościami magnetycznymi na przykładzie związków Tb2Ni2-xIn R-6 R-7 R-8 R-9 R-10 R-11 13:30 15:00 OBIAD 15:00 15:30 Mathias Meyer, Tadeusz Skarżyński, Marcus J. Winter Agilent Technologies, Wrocław Yarnton Advances in X-ray crystallography 15:30 16:00 Luca Russo Rigaku Europe, Ettlingen Rigaku brings photon counting, shutterless detection technology to the broad crystallographic user community: the P200 series presented 16:00 16:25 Eric Hovestreydt, Holger Ott, Severine Freisz, Joerg Kaercher, Greg Wachter, Leo Stephen Bruker AXS GmbH, Karlsruhe; Bruker AXS Inc., Madison Shutterless CMOS detector data processing using the Bruker APEX2 and PROTEUM2 software suites R-12 R-13 R-14

3 16:25 16:45 Joerg Bolze, Szmon Stolarek PANalytical B.V., Almelo; PANalytical B.V., Warszawa SCATTERX 78 A high-performance SAXS/WAXS module on a multipurpose X-ray diffractometer platform 16:45 17:05 Katarzyna Luberda-Durnaś, Dariusz Mucha, Elżbieta Bielańska, Wiesław Łasocha Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Kraków; Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Hybrydowe organiczno-nieorganiczne materiały warstwowe będące prekursorami półprzewodników 17:05 17:25 Arkadiusz Chruściel, E. Dynowska, K. Jabłońska, A. Reszka, I. Demchenko, Z. Flisak, K. Czaja, J. Janik, B. Sacher-Majewska MEXEO Kędzierzyn-Koźle, Konsorcjum Naukowe ADVANCE DMC; Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa; Uniwersytet Opolski, Konsorcjum Naukowe ADVANCE DMC Badania strukturalnych uwarunkowań właściwości katalizatorów dimetalocyjankowych R-15 R-16 R-17 17:30 19:00 SESJA PLAKATOWA A 19:00 21:00 SPOTKANIE TOWARZYSKIE ZAPRASZA AGILENT TECHNOLOGIES

4 Piątek, 28 czerwca 2013 r. 9:00 9:15 Agnieszka Pietrzyk Center for Biocrystallographic Research, Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poznań, An unexpected complex of arylphorins in silkworm hemolymph 9:15 9:30 Joanna Loch, Mateusz Czub, Mira Ludwikowska, Sylwia Świątek, Krzysztof Lewiński Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Struktury krystaliczne β-laktoglobuliny z mleka koziego 9:30 9:45 Justyna Dominikowska, Marcin Palusiak Katedra Chemii Teoretycznej i Strukturalnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki EL miara aromatyczności oparta na jednoelektronowej funkcji gęstości 9:45 10:00 Tomasz Seidler, Katarzyna Stadnicka, Benoît Champagne Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Kraków; Laboratory of Theoretical Chemistry, University of Namur, Belgium Charge density polarization of nonlinear optical chromophores effect on calculated bulk electric properties 10:00 10:15 Stanisław J. Skrzypek Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH, Kraków Przegląd badań monokryształów i bikryształów w aspekcie anizotropii dyfuzji i właściwości mechanicznych 10:15 10:30 Marek Paściak Fyzikální Ústav, Akademie Věd České Republiky, Praha Badanie lokalnej struktury materiałów ferroelektrycznych 10:30 10:45 Mariusz Jaskólski Zakład Krystalografii, Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań Nie z tej Ziemi krystalografia na Marsie R-18 R-19 R-20 R-21 R-22 R-23 R-24 11:00 11:30 PRZERWA 11:30 13:30 SESJA PLAKATOWA B 12:30 14:30 Zamknięte posiedzenie Komitetu Krystalografii PAN 13:30 15:00 OBIAD 15:00 15:10 WRĘCZENIE NAGRÓD PRZEWODNICZĄCEJ KOMITETU KRYSTALOGRAFII PAN ZA NAJLEPSZE PREZENTACJE PLAKATOWE ZAKOŃCZENIE KONWERSATORIUM

5 15:10 16:30 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYSTALOGRAFICZNEGO VI SESJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYSTALOGRAFICZNEGO OTRZYMYWANIE MONOKRYSZTAŁÓW I ICH ZNACZENIE W BADANIACH NAUKOWYCH ZORGANIZOWANA DLA UCZCZENIA ROKU JANA CZOCHRALSKIEGO 16:30 16:50 Joachim Kusz Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice Znaczenie monokryształów w rentgenowskich badaniach strukturalnych 16:50 17:10 Ewa Grzanka, Robert Czernecki, Szymon Grzanka, Marcin Krysko, Piotr Perlin, Tadeusz Suski, Michał Leszczyński, Michał Boćkowski Institute of High Pressure Physics, Warszawa; TopGaN, Warszawa Microstructural properties of (AlGaIn)N laser structures 17:10 17:30 Zbigniew Bukowski Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław Otrzymywanie monokryształów związków międzymetalicznych metodą krystalizacji z topników metalicznych 17:30 17:50 Kamil F. Dziubek, Michał Kaźmierczak, Kinga Ostrowska, Andrzej Katrusiak Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań Świat za diamentowymi oknami: krystalizacja w komorze ciśnieniowej S-1 S-2 S-3 S-4 17:50 18:10 PRZERWA 18:10 18:30 Anna E. Kozioł, Barbara Mirosław, Anna Lubecka, Anna Woźniak, Robert Rejdak Zakład Krystalografii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; Klinika Okulistyki Ogólnej, Uniwersytet Medyczny, Lublin Łzy naturalne i sztuczne wykorzystanie testu krystalizacji łez (ferning test) 18:30 18:45 Maria Lefeld-Sosnowska Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski Rentgenowska topografia dyfrakcyjna badania monokryształów otrzymywanych metodą Czochralskiego S-5 S-6

6 18:45 19:00 Agnieszka Malinowska, Maria Lefeld-Sosnowska, Edyta Wierzbicka, Anna Pajączkowska, Marek Świrkowicz, Tadeusz Łukasiewicz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa; Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Rentgenowska topografia dyfrakcyjna wybranych materiałów tlenkowych 19:00 19:15 Wojciech Wierzchowski, K. Wieteska, A. Malinowska, E. Wierzbicka, M. Lefeld-Sosnowska, M. Świrkowicz, T. Łukasiewicz, A. Pajączkowska, C. Paulmann Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa; Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock-Świerk, Warszawa; Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego; HASYLAB w DESY, Hamburg Synchrotronowa topografia dyfrakcyjna w badaniach struktury defektowej monokryształów otrzymywanych metodą Czochralskiego S-7 S-8 19:15 ZAKOŃCZENIE SESJI 19:20 20:00 WIECZÓR FILMOWY POŚWIĘCONY JANOWI CZOCHRALSKIEMU Prowadzenie: Paweł Tomaszewski Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław 1. Jan Czochralski w Berlinie (1927), opr. Paweł Tomaszewski (2012), 6 minut 2. Alchemik znad Wisły, Marek Pisarski (1997), 20 minut 3. Jan Czochralski - wielki nieznany. Pocztówki z życia (wersja reżyserska), Andrzej Kałuszko (2013), 6 minut Sobota, 29 czerwca 2013 r. 9:00 13:30 WARSZTATY POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYSTALOGRAFICZNEGO "KRYSTALIZACJA BIAŁEK SZTUKA CZY RZEMIOSŁO?" Grzegorz Bujacz, Anna Bujacz, Agnieszka Pietrzyk Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka; Centrum Badań Biokrystalograficznych, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań 13:30 14:30 OBIAD

WYKAZ PUBLIKACJI I WYSTĄPIEŃ, PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ITME W 2012 ROKU

WYKAZ PUBLIKACJI I WYSTĄPIEŃ, PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ITME W 2012 ROKU INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH SO Ośrodek Informacji Naukowej i Technicznej ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa Tel. 22 835 30 41/9 w. 108, 129, 498 e-mail: ointe@itme.edu.pl Joanna.Suska@itme.edu.pl

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE MATERIAŁY ~ ELEKTRONICZNE ITMI INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH Instytut Technologii Materiatów Elektronicznych ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa sekretarz naukowy Ośrodek Informacji Naukowej

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ W dniu 31 sierpnia 2007 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

IV KRAJOWA KONFERENCJA NANOTECHNOLOGII NANO 2010

IV KRAJOWA KONFERENCJA NANOTECHNOLOGII NANO 2010 IV KRAJOWA KONFERENCJA NANOTECHNOLOGII NANO 2010 Poznań, 28.06-02.07 2010 Patronat honorowy: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol Opracowanie książki i projekt

Bardziej szczegółowo

AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science

AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science Annual Report 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015 IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Wrocław, 18-19 kwietnia 2015 Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego HARMONOGRAM KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

- 2006-90. rocznica opracowania metody Czochralskiego

- 2006-90. rocznica opracowania metody Czochralskiego Paweł E. Tomaszewski Wrocław, 4 lutego 2006 r. BIBLIOGRAFIA PRAC O JANIE CZOCHRALSKIM Bibliografia obejmuje książki, artykuły w czasopismach naukowych i w prasie, fragmenty książek, słowników i encyklopedii,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH

ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH Jacek Ulański Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Molekularnej jacek.ulanski@p.lodz.pl II Warsztaty Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki FlexNet

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki

Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki UPOWSZECHNIANIE NAUKI Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki I. ORGANIZACJA KONFERENCJI W roku 2013 zorganizowano samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami 12 konferencji

Bardziej szczegółowo

Załacznik II Spis literatury dla kierunku Inżynieria Biomedyczna w zasobach Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Załacznik II Spis literatury dla kierunku Inżynieria Biomedyczna w zasobach Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego Załacznik II Spis literatury dla kierunku Inżynieria Biomedyczna w zasobach Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego Wykaz książek i podręczników do Inżynierii Biomedycznej dostępnych w Bibliotece Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich

Program XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich Program XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich Godz. NIEDZIELA 9 września 2007 Biuro Zjazdu rozpoczyna pracę w miejscu zakwaterowania uczestników (D.S. Kordecki, ul. Kordeckiego 15) Od poniedziałku 10 września

Bardziej szczegółowo

PLAN KONWERSATORIUM CZWARTEK, 17.09.2015. 17.00-17.10 Ceremonia otwarcia WI1

PLAN KONWERSATORIUM CZWARTEK, 17.09.2015. 17.00-17.10 Ceremonia otwarcia WI1 PLAN KONWERSATORIUM CZWARTEK, 17.09.2015 15.00-17.00 Rejestracja uczestników 17.00-17.10 Ceremonia otwarcia 17.10-19.10 Wykłady Inauguracyjne (WI1, WI2) WI1 Thierry Langer, University of Vienna, Austria

Bardziej szczegółowo

2014 Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi

2014 Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ WWW.FNP.ORG.PL ISSN: 1506-0853 RAPORT ROCZNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 2014 Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi RAPORT ROCZNY FUNDACJI NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator:

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie Kongres organizowany

Bardziej szczegółowo

Congress of Young IT Scientists

Congress of Young IT Scientists Congress of Young IT Scientists International conference 6th edition Miedzyzdroje, Poland 22-24 September 2011 2 Organizator Sejmiku Młodych Informatyków (Organizator) Organizatorami cyklicznej konferencji

Bardziej szczegółowo

Dzień I - 10.12.2014 r.

Dzień I - 10.12.2014 r. Panelowe spotkania dyskusyjne PAN O/ Lublin sale audytoryjne Targi Lublin, ul. Dworcowa 11 Dzień I - 10.12.2014 r. 08.30-09.00- Rejestracja uczestników 09.00-09.15- Uroczyste otwarcie Spotkań Panelowych

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH KOMUNIKAT 2 IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH Ustroń, 6 8 października 2010 Organizatorzy Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach

Bardziej szczegółowo

Konferencja na temat

Konferencja na temat Konferencja na temat INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DŹWIGNIĄ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO SPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE AS A TOOL TO DEVELOP INFORMATION SOCIETY Warszawa, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii. Zespoły, badania, aparatura, granty

Wydział Chemii. Zespoły, badania, aparatura, granty Wydział Chemii Zespoły, badania, aparatura, granty Wydział Chemii Ingardena 3, 30-060 Kraków www.chemia.uj.edu.pl Dziekan: Prof. dr hab. Grażyna Stochel Prodziekan ds. nauki i współpracy Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa2013 Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne 25-28 czerwca 2013 Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne www.po-wie-fo-na.pl Organizatorzy Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r. 2006 Bydgoszcz SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2009 I. WSTĘP

Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2009 I. WSTĘP 28 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2009 I. WSTĘP Według stanu w dniu 31.12.2009 r. Oddział skupiał 11 członków, w tym 4 członków rzeczywistych PAN ( zał. 1 ). W maju 2009 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY 19.00 19.00 19.30 19.30 20.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTG 20.30 20.30 21.00 21.00 21.30 21.30

PROGRAM RAMOWY 19.00 19.00 19.30 19.30 20.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTG 20.30 20.30 21.00 21.00 21.30 21.30 PROGRAM RAMOWY WTOREK, 0 WRZEŚNIA 203 ŚRODA, WRZEŚNIA 203 08.30 08.30 09.00 09.00 09.30 09.30 0.00 0.00 0.30 0.30.00.00.30.30 2.00 2.00 2.30 2.30 3.00 3.00 3.30 3.30 4.00 4.00 4.30 4.30 5.00 5.00 5.30

Bardziej szczegółowo

gender equality and work-life balance health environment climate change health health environment environment climate change climate change

gender equality and work-life balance health environment climate change health health environment environment climate change climate change No. ID Path Acronym Project Title Program area (CORE, CCS) /Categoty (SGS) 1 196048 Core GENDEQU Gender equality at the university 2 196065 Core NEOMICS 3 196105 Core LINKAGE 4 196128 Core CLISED 5 196190

Bardziej szczegółowo

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 7-11 września 2008 OPOLE PROGRAM ZJAZDU ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Chemiczne Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

XI KONFERENCJA Naukowa

XI KONFERENCJA Naukowa XI KONFERENCJA Naukowa Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE) 27-30 września 2013 PIĄTEK 27.09.2013 8.00-9.00 Msza Święta za zmarłych Profesorów w Kościele O. Dominikanów, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 2013 INFORMATOR UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII UNIVERSITY OF GDAŃSK FACULTY OF CHEMISTRY

GDAŃSK 2013 INFORMATOR UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII UNIVERSITY OF GDAŃSK FACULTY OF CHEMISTRY GDAŃSK 2013 INFORMATOR UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII UNIVERSITY OF GDAŃSK FACULTY OF CHEMISTRY 1 WITAMY NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO WELCOME TO THE FACULTY OF CHEMISTRY UNIVERSITY OF

Bardziej szczegółowo

Przegląd Uniwersytecki

Przegląd Uniwersytecki 12/2008 Przegląd Uniwersytecki PISMO INFORMACYJNE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Wydział Chemii UWr Stulecie urodzin prof. Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej prezentacje Wydział Chemii UWr WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo