Dokumentacja techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja techniczna"

Transkrypt

1 Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 Zespół numer 1 Opiekun: mgr Krzysztof T. Czarkowski Skład zespołu: Łukasz Rumiński kierownik, programista, Michał Kutzner sekretarz, programista, Adrian Dymek programista, Szymon Kwiatkowski programista, Marcin Langa programista.

2 Spis treści Wstęp...3 Status projektu...4 Informacje licencyjne...5 Protokół GaLOP...6 O protokole...6 Struktura komunikatu...6 Struktura standardowa...6 Struktura wykorzystywana do przesyłania łańcuchów znaków...6 Scenariusze komunikacji...7 Objaśnienia skrótów...7 Nawiązanie połączenia...7 Interakcja z serwerem bez otrzymywania informacji zwrotnej...7 Wykorzystywanie skrótów aplikacji...8 Zmiana przypisanego zestawu funkcjonalności gamepada...8 Zakończenie połączenia...8 Opis klas połączenia...9 Diagram klas serwera...10 Opis klas serwera...11 ClientHandler...11 Server...11 ClientInfo...12 ClientInfoList...12 ClientConnection...13 ClientConnectionList...13 Diagram klas klienta...14 Opis klas klienta...15 Client...15 Device...15 DevicesDatabase...16 DeviceMenu...16 PonyMenu...17 PonyFinder...17 Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 2

3 Wstęp Hackney jest pakietem oprogramowania pozwalającym na zdalne sterowanie komputerem za pośrednictwem telefonu komórkowego i interfejsu Bluetooth. Składa się on z serwera, która przyjmuje połączenia i zarządza konfiguracją oraz aplikacji klienckich na platformy mobilne. Głównymi założeniami projektowymi były stworzenie zunifikowanego i skalowalnego interfejsu sterowania zdalnego oraz uproszczenie tego procesu. Dzięki temu liczba obsługiwanych systemów może jeszcze wzrosnąć, a końcowy użytkownik nie powinien mieć problemów z obsługą programu. Wszystkie aplikacje opierają swoje działanie o protokół GaLOP (Grazed and Lightweight Open Protocol) stworzony specjalnie na potrzeby projektu. Nazwa projektu odnosi się do rasy, zarówno koni jak i kuców, pochodzącej z Anglii. Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 3

4 Status projektu Wszelkie prace programistyczne oraz testy zostały ukończone według harmonogramu prac. Błędy wykryte na etapie testowania zostały poprawione a elementy, w których wystąpiły ponownie przetestowane. Projekt w obecnym kształcie, można uznać za ukończony, jednakże nie wyklucza to jego dalszego rozwoju w przyszłości. Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 4

5 Informacje licencyjne Wszelkie znaki towarowe oraz nazwy zastrzeżone użyte w tym dokumencie należą do ich właścicieli i użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych. Programy nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Autorzy zapewniają je w takim stanie, w jakim są ("jak widać") i nie odpowiadają za wszelkie szkody wynikające, bezpośrednio lub pośrednio, z ich użytku. Całość odpowiedzialności w zakresie jakości oraz skuteczności działania ponosi jedynie użytkownik. Aplikacja serwera wykorzystuje bibliotekę BlueCove na zasadach The Apache Software License. Programy klienckie oraz serwer są dostarczane na Berkeley Software Distribution License. Jeśli nie określono inaczej, obowiązują postanowienia powyższej licencji. Pliki graficzne użyte w projekcie, jeśli nie określono inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons BY-NC-SA 3.0. Logo Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernka w Toruniu, widniejące na stronach www projektu, jest własnością Wydziału i użyte zostało za zgodą Dziekana. Aplikacje korzystają z ikon, z pakietu Oxygen Icons dostępnego na licencji GNU Library General Public License lub Creative Commons BY-SA 3.0. Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 5

6 Protokół GaLOP O protokole Głównym zadaniem GaLOP jest dostarczenie szybkiego i niezawodnego sposobu komunikacji pomiędzy urządzeniami mobilnymi a komputerem za pośrednictwem Bluetooth, zachowując jak najmniejszą wielkość komunikatu potrzebną do realizacji pełnej funkcjonalności projektu. Protokół został zaprojektowany tak, by był łatwo rozszerzalny i dodawanie nowych funkcjonalności oraz obsługiwanych platform było możliwie najprostsze. Grazed and Lightweight Open Protocol można tłumaczyć na język polski jako Wypasiony i Otwarty Lekki Protokół. Nazwa ta dobrze go charakteryzuje, a także współgra, wraz ze skrótowcem, z logiem oraz nazwą projektu. Szczegółowa lista typów oraz dokładny opis protokołu znajduje się w szkicu zgłoszonym do Internet Engineering Task Force i dostępnym na serwerze IETF Datatracker oraz na stronie projektu. Poniżej widnieje uogólnione, polskie tłumaczenie. Struktura komunikatu Struktura standardowa TYP ID SESJI TREŚĆ Struktura wykorzystywana do przesyłania łańcuchów znaków TYP ID SESJI TREŚĆ TREŚĆ TREŚĆ TREŚĆ Typ definiuje przeznaczenie komunikatu jak i sposób interpretacji jego treści, ID sesji numer negocjowany zaraz po nawiązaniu połączenia, jednoznacznie identyfikuje podłączonego klienta, Treść zawartość komunikatu zależna od typu. Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 6

7 Scenariusze komunikacji Objaśnienia skrótów KL komunikat wysyłany przez aplikację kliencką, SR komunikat wysyłany przez serwer, DID identyfikator urządzenia, SID identyfikator sesji, GID identyfikator gracza, CONNECTION_HELLO, CONNECTION_GOODBYE... - typy komunikatów. Nawiązanie połączenia KL: CONNECTION_HELLO z DID w bajcie 1 SR: CONNECTION_HELLO z SID w bajcie 1 lub CONNECTION_GOODBYE W przypadku urządzeń z systemem Android: SR: GAMEPAD_PLAYER_SET Klient przedstawia się serwerowi, podając swój typ urządzenia (1 dla urządzeń korzystających z aplikacji dla Java Micro Edition, 2 dla systemu Android). Serwer odsyła identyfikator sesji, wykorzystywany w dalszej komunikacji, który przypisuje urządzeniu na czas połączenia lub komunikat CONNECTION_GOODBYE, w przypadku jego odrzucenia. Jeżeli klient zostanie rozpoznany jako urządzenie z systemem Android, serwer przypisuje mu dostępny zestaw klawiszy dla modułu gamepada. Funkcjonalność ta jest nieaktywna, jeżeli wszystkie cztery zestawy są zajęte. Interakcja z serwerem bez otrzymywania informacji zwrotnej KL: MOUSE_NUMPAD_START_MOVE lub MOUSE_NUMPAD_STOP lub MOUSE_SCREEN_PRESSED lub MOUSE_SCREEN_MOVE lub MOUSE_SCREEN_RELEASED lub KEYBOARD_PRESSED lub GAMEPAD_ACCEL_MOVE lub GAMEPAD_ACCEL_STOP lub GAMEPAD_KEY_PRESSED lub GAMEPAD_KEY_RELEASED Po ustanowieniu połączenia, klient może wejść w interakcję z serwerem. Powyższe komunikaty odpowiadają za manipulację kursorem myszy, klawiaturą, a także realizację akcji sprzężonych z modułem gamepada. Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 7

8 Wykorzystywanie skrótów aplikacji KL: SR: SR: KL: KL: SR: SR: KL: HOTKEY_APPLIST_REQUEST HOTKEY_APPLIST_COUNT z liczbą aplikacji w bajcie 2 jako LC STRING_EXCHANGE (LC razy) HOTKEY_APP_CHOSED HOTKEY_APPHOTKEY_REQUEST HOTKEY_APPHOTKEY_COUNT z liczbą skrótów w bajcie 2 jako HC STRING_EXCHANGE (HC razy) HOTKEY_USED Klient, który chce skorzystać ze skrótów, zgłasza prośbę do serwera o listę aplikacji, dla których zdefiniowano skróty. Serwer odsyła wiadomość, ile pozycji zostanie wysłane, po czym wysyła listę za pomocą komunikatów STRING_EXCHANGE. Klient wybiera, którą aplikację wybrał. Serwer odsyła informację, ile skrótów zdefiniowano, a następnie wysyła listę również za pomocą komunikatów STRING_EXCHANGE. W rezultacie, klient posiada listę możliwych skrótów dla wybranej wcześniej aplikacji i może z nich korzystać. Zmiana przypisanego zestawu funkcjonalności gamepada KL: GAMEPAD_PLAYER_SET z aktualnym GID w bajcie 2 i proponowanym GID w bajcie 3 SR: GAMEPAD_PLAYER_SET z 0 w bajcie 2 i nowym GID w bajcie 3, jeśli dostępny; 0 w przeciwnym wypadku Scenariusz przydatny w sytuacji wieloosobowej rozgrywki realizowanej za pomocą gamepada lub gry jednoosobowej, jeżeli każdy zestaw posiada konfigurację dla innej gry lub programu. Klient zgłasza prośbę o zmianę zestawu. Jeżeli wybrany zestaw jest dostępny (żaden z pozostałych, podłączonych graczy nie korzysta z niego w danym momencie), serwer odsyła komunikat z wybraną przez gracza propozycją. W innej sytuacji, funkcjonalność gamepada staje się nieaktywna (żaden z zestawów nie został przypisany). Klient wciąż może podejmować próby negocjacji przypisania zestawu. Zakończenie połączenia KL: SR: CONNECTION_GOODBYE CONNECTION_GOODBYE Klient przed zakończeniem połączenia wysyła komunikat CONNECTION_GOODBYE do serwera. Serwer gdy stanie się gotowy do zakończenia połączenia, odsyła ten komunikat. Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 8

9 Opis klas połączenia W tym rozdziale zawarty jest uogólniony opis klas istotnych dla połączenia aplikacji klienckiej z serwerem. Szczegółowy opis wszystkich klas wchodzących w skład programów znajduje się w dokumentacji javadoc dostępnej na stronach projektu. Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 9

10 Diagram klas serwera Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 10

11 Opis klas serwera ClientHandler Odpowiada, za komunikację z urządzeniami za pomocą protokołu GaLOP. Każdy odebrany komunikat jest interpretowany, następnie wykonywane są odpowiednie akcje na serwerze oraz odesłana odpowiedź. mdi obiekt klasy informującej o błędach, is strumień wejścia, pozwala na odbieranie komunikatów od klienta, os strumień wyjścia, pozwala na wysyłanie komunikatów do klienta, info informacje o obsługiwanym kliencie. finish() kończy połączenie, sendgoodbye() wysyła komunikat goodbye do klienta, zamyka strumienie. Server Odpowiada za nasłuch na nadchodzące połączenia. Klasa podejmuje decyzję, czy dane połączenie od klienta ma zostać zaakceptowane lub odrzucone. connection pole przechowujące połączenie, socket obiekt gniazda połączenia, allowlist lista dozwolonych urządzeń, UUID ustalony unikalny identyfikator, url adres URL serwera. finish() zakończenie gniazda, setonlistening() ustawia, czy serwer ma nasłuchiwać, setcheckallowlist() ustawia, czy ma sprawdzać klientów, że są na liście dozwolonych. Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 11

12 ClientInfo Reprezentuje dane określonego urządzeniu klienta. name nazwa urządzenia klienta, mac adres urządzenia klienta. getname() zwraca nazwę klienta, getmac() zwraca adres klienta, setname() ustawia nazwę klienta, setmac() ustawia adres klienta. ClientInfoList Reprezentuje listę obiektów zawierających dane o kliencie. item() zwraca element o podanym numerze, containmac() zwraca czy występuje urządzenie o podanym adresie MAC, add() dodaje element do listy, size() zwraca ilość elementów listy, remove() usuwa elementy z listy o indeksach podanych w tablicy przekazanej jako argument. Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 12

13 ClientConnection Zawiera pola dotyczące połączeniu danego klienta. Obiekt klasy ClientInfo z informacjami o urządzeniu, ClientHandler oraz obiekt wątku w który będzie odpowiedzialny za połączenie. getinfo() zwraca dane połączonego klienta, gethandler() zwraca obiekt klasy ClientHandler, sethandler() ustawia obiekt klasy ClientHandler, getthread() zwraca obiekt wątku obsługującego połączenie klienta, createthread() tworzy nowy wątek na podstawie wcześniej ustawionego obiektu ClientHandler. ClientConnectionList Reprezentuje listę obiektów ClientConnection. item() zwraca element o podanym numerze, size() zwraca ilość elementów listy, add() dodaje element do listy, remove() usuwa podany element z listy w zależności od parametru, finishall() kończy wszystkie połączenia, finish() kończy połączenie z klientem o podanym adresie. Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 13

14 Diagram klas klienta Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 14

15 Opis klas klienta Client Rolą tej klasy jest obustronna komunikacja z aplikacją serwera, wykorzystując protokół GaLOP. Dostarcza ona metod do wysyłania i odbierania uprzednio przygotowanych danych w postaci tablic bajtów. connection pole przechowuje połączenie, in strumień wejścia, pozwala na odbieranie komunikatów od serwera, out strumień wyjścia, pozwala na wysyłanie komunikatów do serwera, sessionid unikatowy numer przydzielony klientowi przez serwer, stanowi element komunikatów oraz identyfikuje urządzenie. handshake() specjalny rodzaj komunikatu wysyłany po nawiązaniu połączenia, nie wymaga podania sessionid. W zwrotnym komunikacie klient otrzymuje je lub zostaje odrzucony przez serwer. washandshaken() odpowiada na pytanie czy odpowiedź serwera na Handshake() była pozytywna send() wysyła wcześniej przygotowany komunikat wykorzystując strumień out receive() odbiera komunikat od serwera i zwraca jego wielkość. close() zamyka strumienie i połączenie. Device Klasa reprezentująca urządzenie. name nazwa (Friendly Name) stowarzyszona z urządzeniem, address adres MAC urządzenia. getname() pobranie nazwy urządzenia, getaddress() pobranie adresu urządzenia. Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 15

16 DevicesDatabase Tworzy interfejs do obsługi RecordStore - bazy zawierającej dane o urządzeniach. Pozwala na podstawowe operacje takie jak: dodanie urządzenia, usunięcie go, wylistowanie wpisów z bazy oraz znalezienie urządzenia. size aktualna liczba rekordów w bazie urządzeń, database obiekt klasy RecordStore wykorzystywany do przechowywania danych, knowndevices lista znanych urządzeń pobranych z bazy. adddevice() dodanie urządzenia o zadanej nazwie i adresie do bazy, isknown() odpowiada na pytanie czy urządzenie o określonym adresie MAC znajduje się w bazie, remove() usuwa wszystkie rekordy, getdevices() pobiera dane wszystkich urządzeń z bazy, getnames() pobiera nazwy wszystkich urządzeń z bazy, getsize() zwraca ilość rekordów, update() aktualizuje listę znanych urządzeń. DeviceMenu Implementuje sposób wyboru urządzeń. Tworzy odpowiednie listy i pozwala na wyszukiwanie nowych urządzeń lub wybranie znanych. device identyfikator wybranego urządzenia, type definiuje sposób wyboru urządzenia, agent służy do wyszukiwania urządzeń i serwisów, finder służy do wyszukiwania urządzeń i serwisów, devicelist graficzny interfejs pozwalający na wybór urządzeń. choose() tworzy listę na podstawie dotychczas poznanych urządzeń. Dodaje do tej listy możliwość wyszukiwania urządzeń, search() przekazuje sterowanie obiektom odpowiedzialnym za wyszukiwanie urządzeń, choosefromnew() tworzy listę na podstawie znalezionych urządzeń, choosingpony() przekazuje sterowanie obiektowi odpowiedzialnemu za wybór serwera. Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 16

17 PonyMenu Implementuje sposób wybierania serwera na uprzednio wybranym urządzeniu. ponies tablica zawierająca adresy aktywnych na urządzeniu serwerów, database baza danych wykorzystywana do zapamiętywania nowych urządzeń, device aktualne urządzenie, cmanager zarządza graficznymi elementami aplikacji. choosingpony() sprawdza, czy lista serwerów nie jest pusta, a następnie próbuje nawiązać połączenie. connect() próbuje nawiązać połączenie z serwerem, wysyła Handshake() i przekazuje sterowanie klasie cmanager PonyFinder Rolą tej klasy jest wyszukiwanie urządzeń oraz serwerów. FIND_DEVICES stała definiująca wyszukiwanie urządzeń, FIND_PONIES stała definiująca wyszukiwanie serwerów, currentdevice aktualne urządzenie, phase definiuje fazę w jakiej znajduje się klasa - czy wyszukiwane mają być urządzenia, czy serwery, agent wykorzystywany do wyszukiwania urządzeń bluetooth i serwerów o podanym UUID, devicesnames tablica z nazwami (Friendly Name) urządzeń, devicesaddresses tablica z adresami MAC urządzeń, devices wektor przechowujący urządzenia, ponies wektor przechowujący serwery, menu menu urządzeń. getcurrent() pobiera informacje na temat aktualnego urządzenia, getponies() pobiera listę serwerów dostępną na danym urządzeniu, getdevicesnames() pobiera nazwy urządzeń, setdevices() wypełnia odpowiednie tablice danymi ze znalezionych urządzeń, setdevices() wypełnia odpowiednie tablice danymi ze znanych urządzeń, setcurrent() ustala aktualne urządzenie, setphase() ustala, czy mają być wyszukiwane urządzenia, czy serwery. Hackney Dokumentacja techniczna Programowanie Zespołowe WMiI 2011/12 17

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca dyplomowa Temat pracy: Wieloprotokołowy komunikator

Bardziej szczegółowo

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne 1 z 44 2014-01-03 13:29 SK Moduł 12 From Studia Informatyczne W tym rozdziale zostaną omówione i przedstawione podstawowe usługi sieciowe, z którymi większość użytkowników ma styczność na codzień. Część

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla administratoro w

Szkolenie dla administratoro w Szkolenie dla administratoro w dla Aquanet Prowadzący: Krzysztof Krawczyk Poznań, 21-23 lipca 2015 LANDESK Service Desk LANDESK Service Desk jest aplikacją opisującą przepływ pracy. Zapewnia ona, że wszyscy

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Semeniuk Nr albumu: 214707 Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.20 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTU

DOKUMENTACJA PROJEKTU Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka DOKUMENTACJA PROJEKTU CERN-THESIS-2012-342 01/02/2012 Autorzy: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38)

Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38) Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38) 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zabroniona jest reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

HEPI wielojęzykowy komunikator internetowy w świecie 3D

HEPI wielojęzykowy komunikator internetowy w świecie 3D Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Bedyński Nr albumu: 239764 HEPI wielojęzykowy komunikator internetowy w świecie 3D Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA Praca

Bardziej szczegółowo

UNION SYSTEMS 2000 Sp. z o. o. 00-324 Warszawa ul. Karowa 18a/20 NIP: 525-20-78-955 tel. +48-prefix-22-8283137 e-mail: union@union.com.

UNION SYSTEMS 2000 Sp. z o. o. 00-324 Warszawa ul. Karowa 18a/20 NIP: 525-20-78-955 tel. +48-prefix-22-8283137 e-mail: union@union.com. UNION SYSTEMS 2000 Sp. z o. o. 00-324 Warszawa ul. Karowa 18a/20 NIP: 525-20-78-955 tel. +48-prefix-22-8283137 e-mail: union@union.com.pl Warszawa, 2009-08-21 Dokumentacja techniczna modułu dostępu do

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Niezawodność w rozproszonych systemach bazodanowych

Niezawodność w rozproszonych systemach bazodanowych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Tomasz Weksej Nr albumu: 219722 Niezawodność w rozproszonych systemach bazodanowych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo