LCD-TV TV32FX555BD. ze zintegrowanym odtwarzaczem Blu-Ray. Model nr: Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LCD-TV TV32FX555BD. ze zintegrowanym odtwarzaczem Blu-Ray. Model nr: Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi LCD-TV ze zintegrowanym odtwarzaczem Blu-Ray Model nr: TV32FX555BD Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. 53V0201A_POL.indd 1 10/26/09 11:54:11 AM

2 Środki ostrożności Ważne ostrzeżenie UWAGA: URZĄDZENIE JEST PRODUKTEM LASEROWYM KLASY 1. NIEMNIEJ JEDNAK URZĄDZENIE WYKORZYSTUJE WIDOCZNY PROMIEŃ LASERA, KTÓRY MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA WZROKU, JEŻELI ZOSTANIE SKIEROWANY BEZPOŚREDNIO NA OCZY. ODTWARZACZ NALEŻY ZAWSZE OBSŁUGIWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ. NA TYLNYM PANELU URZĄDZENIA ZNAJDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCA ETYKIETA OSTRZEGAWCZA. CLASS 1 LASER PRODUCT 2 GDY URZĄDZENIE JEST PODŁĄCZONE DO GNIAZDA ŚCIENNEGO, NIE WOLNO ZBLIŻAĆ OCZU DO OTWORÓW, ABY ZAGLĄDAĆ DO ŚRODKA URZĄDZENIA. UŻYWANIE INNYCH PROCEDUR STEROWANIA, REGULACJI LUB DZIAŁANIA NIŻ OKREŚLONE W TEJ INSTRUKCJI MOŻE PROWADZIĆ DO NARAŻENIA SIĘ NA DZIAŁANIE NIEBEZPIECZNEGO PROMIENIOWANIA. NIE OTWIERAĆ OSŁON I NIE NAPRAWIAĆ SAMODZIELNIE. NAPRAWY ZLECAĆ WYKWALIFIKOW- ANEMU PERSONELOWI. OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAJ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ORAZ ZAPOBIEGAĆ DOKUCZLIWYM ZAKŁÓCENIOM, UŻYWAJ WYŁĄCZNIE ZALECANYCH AKCESORIÓW. Wskazówka dotycząca dysków: Wbudowany odtwarzacz Blu-ray może odtwarzać tylko okrągłe dyski o średnicy 8 cm lub 12 cm. Dyski inne niż okrągłe, np. prostokątne, z wycięciami itp., mogą spowodować znaczne uszkodzenie odtwarzacza, którego naprawa w takiej sytuacji nie jest objęta gwarancją. Nie należy używać uszkodzonych dysków (porysowanych, nadpękniętych). Mogą one, obracając się, pęknąć w odtwarzaczu, powodując znaczne uszkodzenie odtwarzacza, którego naprawa w takiej sytuacji nie jest objęta gwarancją. Ostrzeżenie dotyczące słuchawek Głośne słuchanie muzyki może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu i dlatego nie należy nastawiać maksymalnej głośności podczas korzystania ze słuchawek, zwłaszcza podczas dłuższego użytkowania. Uwaga dotycząca baterii (ważne wyłącznie w UE) Dbaj o środowisko w sprawie informacji dotyczących usuwania zużytych baterii skontaktuj się z lokalnymi władzami. Przekreślony symbol kosza na kółkach mówi, że baterii nie wolno usuwać wraz z odpadami domowymi! Istnieje odrębny system usuwania baterii, który umożliwia odpowiednie przetwarzanie i recykling zgodne z obowiązującym prawem. Szczegóły dotyczące zbiórki i recyklingu w Twojej okolicy można uzyskać u lokalnych władz. Informacje na temat funkcji DVB-T Wszelkie funkcje związane z telewizją cyfrową (z logo DVB) są dostępne wyłącznie w kraju lub na obszarze, gdzie taki sygnał jest transmitowany. Warto zapytać sprzedawcę czy w rejonie, w którym mieszkasz można odbierać sygnał DVB-T. Antena DVB-T musi być podłączona w sposób umożliwiający odbiór DVB-T. Nawet jeżeli telewizor spełnia specyfikacje DVB-T, to kompatybilność z przyszłymi rodzajami transmisji DVB-T nie jest gwarantowana. Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być niedostępne w pewnych krajach. System DVB-T obecny w urządzeniu to FTA (Free to air czyli niekodowany). Wskazówka dotycząca usuwania odpadów Niniejszy symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po zużyciu nie powinien być usuwany wraz z odpadami domowymi. W Unii Europejskiej wydzielone są oddzielne punkty recyklingu. Więcej informacji można znaleźć kontaktując się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. 53V0201A_POL.indd 2 10/26/09 11:54:15 AM

3 Cechy TV Ekran LCD FullHD Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli Wyświetlacz ekranowy w 15 językach (angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, szwedzki, niderlandzki, rosyjski, portugalski, turecki, grecki, fiński, polski, duński lub norweski) NICAM/German A2 STEREO Kabel szerokopasmowy DVB-T Combi-Tuner Pamięć pozycji 2000 kanałów Wideotekst Fastext/TOPtext Pilot zdalnego sterowania Wyłącznik czasowy Ekran panoramiczny 2 gniazda scart Wejście komponent Gniazdo słuchawkowe (mini-wtyczka) Podłączenie do komputera (VGA) (patrz strona 22) 2 wejścia HDMI USB Ethernet Cyfrowe wyjście audio CE symbol gwarantujący zgodność ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej Odtwarzacz BD Cyfrowe wyjście Dolby Digital (AC-3) i DTS Odtwarzanie BD, DVD, MP3/WMA/JPEG i Audio-CD Spis treści Środki ostrożności... 2 Cechy... 3 Spis treści... 3 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 4 Rozmieszczenie urządzeń sterujących... 7 Pilot zdalnego sterowania... 8 Podłączenie anteny Automatyczna konfiguracja Podręcznik szybkiej obsługi dla Menu Wybór źródła sygnału wideo Wybór języka wyświetlacza ekranowego Wyszukiwanie stacji Zmiana kolejności zapisanych kanałów Szukanie uaktualnień Podstawowe operacje Teletekst Odbiór stereo w trybie kanału telewizji analogowej Uwagi dotyczące systemu DVB-T Konfiguracja hasła (Blokada rodzicielska) EPG (Elektroniczny przewodnik po programach) Rozmiar obrazu i rozdzielczość Format obrazu Inne wygodne funkcje Dysk Używanie odtwarzacza dysków Blu-ray Używanie narzędzia Media Launcher (Uruchamianie nośnika) Odtwarzanie specjalne Ekran stanu dysku Powtarzanie odtwarzania Zmiana języka ścieżki dźwiękowej Wyszukiwanie wybranej sceny Listy dialogowe Zmiana kąta Używanie trybu obrazu w obrazie (PIP) Odtwarzanie formatu MP3/WMA/JPEG i Audio CD Wyświetlanie plików JPEG Skrócony przewodnik po menu Setup (Konfiguracja) Standardowe częstotliwości próbkowania i parametry Bitrate Opcje menu Setup (Konfiguracja) Ustawianie kontroli rodzicielskiej dysku Podłączenie komputera Podłączenie urządzenia HDMI lub DVI do wejścia HDMI Podłączenie do innego sprzętu Rozwiązywanie problemów Informacje o licencji Specyfikacja techniczna KARTA GWARANCYJNA V0201A_POL.indd 3 10/26/09 4:11:56 PM

4 4 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie wyprodukowano zgodnie ze wszystkimi bieżącymi przepisami bezpieczeństwa. Następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa powinny chronić użytkowników przed nieostrożnym użytkowaniem i związanym z tym niebezpieczeństwem. Mimo, że urządzenie zostało starannie wykonane i rygorystycznie sprawdzone przed opuszczeniem fabryki, podobnie jak we wszystkich urządzeniach elektrycznych możliwe jest wystąpienie problemów. Jeżeli zauważysz dym, nadmierne gromadzenie się ciepła lub inne niespodziewane zjawiska, należy bezzwłocznie odłączyć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej. Urządzenie powinno być odpowiednio wentylowane! Nie umieszczać nigdy w pobliżu lub pod zasłonami! Zestaw należy podłączać wyłącznie do sieci na prąd zmienny 220~240V / 50Hz - nie wolno nigdy próbować podłączania go do innego rodzaju źródła zasilania. Gniazdo elektryczne powinno znajdować się blisko sprzętu i być łatwo dostępne. Wszelkie naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu. Nie otwierać urządzenia. Amatorska próba naprawy urządzenia może być niebezpieczna i grozi wznieceniem pożaru. Chronić przed gryzoniami. Gryzonie (i również papużki) lubią obgryzać kable elektryczne. Zwierzę może spowodować spięcie (niebezpieczeństwo pożaru!) oraz może zostać śmiertelnie porażone prądem elektrycznym. Wyciągając przewód z sieci zasilania należy zawsze trzymać za wtyczkę. Nie ciągnąć za przewód. Przewód może zostać przeciążony i spowodować spięcie. Nie czyścić na mokro. Używać wyłącznie zwilżonej szmatki, takiej jak do czyszczenia mebli. Nie zanurzać ani nie wkładać pod wodę! Ustawić urządzenie w taki sposób, aby nikt nie potknął się o przewód. Zaleca się instalację urządzenia na nie narażonej na wstrząsy podstawie, aby uniemożliwić jego upadek. Należy pamiętać, że małe dzieci mogą ściągnąć urządzenie ze stołu lub szafki ciągnąc za przewód. Dzieci mogą się podczas takiej czynności zranić. Nie używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. Obudowa i przewód mogą ulec zniszczeniu pod wpływem ciepła. Uważać na dzieci, które naśladują postępowanie dorosłych! Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych! Otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane! Na urządzeniu nie wolno kłaść gazet i żadnych okryć! Pilot zdalnego sterowania nie jest zabawką! Małe dzieci mogą połknąć baterie. Jeżeli dziecko połknie baterię, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Ekran jest wykonany ze szkła i może pęknąć, jeżeli będą na niego działać duże siły. Przy podnoszeniu ostrych odłamków szkła zachować ostrożność. Można się skaleczyć lub zepsuć urządzenie. Jeżeli urządzenie jest zamontowane na ścianie, należy skontaktować się ze sklepem, w którym dokonano zakupu, aby zasięgnąć porady i pozostawić instalację fachowcom. Niedokładna instalacja grozi użytkownikowi obrażeniami. Środki zapobiegające spadnięciu - Jeżeli takie środki nie zostaną podjęte, urządzenie może spaść i spowodować obrażenia. - Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tych środków, należy skontaktować się ze sklepem,gdzie dokonano zakupu. Gdy używana jest podstawa do telewizora, - Sprawdź czy urządzenie stoi w całości na podstawie i jest umieszczone na środku. - Nie zostawiaj otworzonych drzwiczek podstawy. - Możesz skaleczyć się, gdy urządzenie upadnie lub się rozbije, a także możesz przytrzasnąć sobie palce. W przypadku posiadania dzieci należy zachować specjalne środki ostrożności. Unikać stawiania zestawu na powierzchniach, które mogą zostać poddane wibracjom lub wstrząsom. Aby chronić zestaw podczas burzy, należy odłączyć przewód zasilania i antenę. Uwaga: Nie dotykać złączki anteny. Podczas dłuższej nieobecności w domu w celu zachowania bezpieczeństwa odłączyć przewód zasilania. Podczas działania urządzenie nagrzewa się. Nie kłaść na urządzeniu okryć lub koców, aby nie doprowadzić do przegrzania. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Nie stawiać w pobliżu grzejników. Nie umieszczać w miejscu nasłonecznionym. W przypadku postawienia na półce upewnić się, że wokół całego urządzenia pozostaje 10 cm wolnej przestrzeni. Zapewnić wolne miejsce wokół telewizora (Poprawna instalacja na półce). Urządzenie nie może być narażone na krople, ochlapanie a na zestawie nie wolno kłaść przedmiotów z płynami, np. wazonów. Jeżeli do środka dostanie się płyn może spowodować poważne uszkodzenia. Przełącz zestaw na pozycję Wył. i odłącz od sieci zasilania, a następnie, przed ponownym skorzystaniem z urządzenia, skonsultuj się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu. Należy przestrzegać poniższych instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem, które może zagrozić życiu: Chronić przed wilgocią. Nigdy nie używać w łazience lub saunie. Nigdy nie używać w pobliżu łazienki, prysznica lub basenu. Nigdy nie używać, gdy urządzenie uległo zawilgoceniu. Dotyczy to również wilgoci kondensacyjnej, która występuje zimą, gdy zimne urządzenie zostanie wniesione do ogrzewanego mieszkania. Przed uruchomieniem należy pewien czas odczekać, zwłaszcza podczas transportu zimą, do momentu, gdy urządzenie dopasuje się do temperatury pokojowej. Nie stawiać na przewodzie ciężkich przedmiotów. Może to uszkodzić izolację elektryczną. Nigdy nie stosować taśmy izolacyjnej w przypadku uszkodzonego przewodu lub wtyczek. Naprawę lub wymianę powinien wykonać przeszkolony personel serwisu. Nigdy nie korzystać z urządzenia, gdy obudowa jest uszkodzona. Nie wykonywać prowizorycznych napraw - w razie konieczności wymienić na nową obudowę. Przed czyszczeniem urządzenia wyjąć przewód z sieci zasilania. Aby zapobiec pożarowi, nigdy nie kłaść świeczek lub otwartego ognia na telewizorze lub w jego pobliżu. 53V0201A_POL.indd 4 10/26/09 11:54:15 AM

5 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Przymocowanie stojaka UWAGA: Wyłączyć wtyczkę przewodu zasilania z wejścia prądu zmiennego. Przed rozpoczęciem rozłożyć materiał amortyzujący, aby umieścić na nim telewizor. Nie dotykaj i nie naciskaj ekranu telewizora, aby nie pękło szkło. 1) Umieścić telewizor na stole częścią frontową do dołu. 2) Dopasować dolną płytę stojaka (w zestawie), tak jak pokazano na rysunku. Można ją dopasować tylko w jednym kierunku. 3) Docisnąć zgodnie z kierunkiem strzałki. Umieścić podstawę w otworze dla stojaka, upewniając się, że symbol skierowany jest w stronę panelu LCD (do przodu). Na koniec umocować dolną płytkę za pomocą 4 śrub (w zestawie). Demontaż podstawy Aby zawiesić telewizor na ścianie, należy rozmontować podstawę, wykręcając 3 śruby (O, patrz strona 10) z części tylnej. Podstawę należy całkowicie odłączyć. Zmiana miejsca lub przenoszenie urządzenia Gdy urządzenie ma zostać przesunięte należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilania oraz odłączyć antenę, przewody podłączeniowe i wszelkie zabezpieczenia przeciwwypadkowe. Przesuwanie bez wykonania powyższych czynności może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń na skutek upadku urządzenia. Przy rozpakowywaniu i przenoszeniu urządzenia muszą brać udział przynajmniej dwie osoby i podczas wykonywania tych czynności urządzenie musi być w pozycji pionowej. Jeżeli podstawa telewizora posiada kółka nastawne, należy zdjąć osłony kół i pchać podstawę przytrzymując urządzenie. Należy zawsze podtrzymywać urządzenie, gdy podstawa jest przesuwana, gdyż urządzenie może spaść i spowodować obrażenia. Urządzenie może pozostawić wgniecenia w drewnianych stołach z bardzo miękkiego drewna na skutek swojej dużej wagi. Politura do mebli może sprawiać, że gumowe stopki będą niszczyć się i rozpuszczać. Na stole mogą pojawić się czarne odciski. Dlatego należy stosować wyłącznie podstawy pod telewizory, które zostały specjalnie do tego celu skonstruowane. Gdy telewizor stoi na podstawie z kółkami, należy te kółka zabezpieczyć. Podstawa może przesunąć się i można doznać obrażeń, jeżeli kółka nie zostały zabezpieczone. Jeżeli podstawa stoi na miękkiej powierzchni, np. na macie lub dywanie, należy zdjąć kółka. Odległość pomiędzy oczami a ekranem powinna być od 3~4 razy większa od przekątnej ekranu. Oglądanie ze zbyt bliskiej odległości może zmęczyć wzrok. Podczas instalowania monitora na stole nie wolno umieszczać jego podstawy na krawędzi. Może to spowodować, że monitor spadnie powodując poważne obrażenia dzieci lub osób dorosłych a także doprowadzić do uszkodzenia monitora. Możliwe niepożądane efekty na ekranie LCD: Jeżeli stały (nie poruszający się) obraz pozostaje na ekranie LCD przez dłuższy okres czasu, może on na trwałe odcisnąć się na panelu telewizora LCD i spowodować, że pozostaną na nim niewielkie lecz nieusuwalne tzw. zjawy. Ten rodzaj uszkodzenia NIE JEST OBJĘTY GWARANCJĄ. Nie należy nigdy pozostawiać telewizora włączonego przez dłuższy czas, gdy wyświetlają się na nim następujące formaty lub obrazy: stałe obrazy np. paski z notowaniami giełdowymi, strony gry wideo, loga stacji telewizyjnych i strony internetowe. specjalne formaty, które nie wykorzystują całego ekranu. Na przykład oglądanie obrazu letterbox (16:9) na normalnym (4:3) wyświetlaczu (czarne paski na górze i na dole ekranu); lub oglądanie normalnego obrazu (4:3) na wyświetlaczu szerokoekranowym (16:9) (czarne paski po prawej i lewej stronie ekranu). 5 53V0201A_POL.indd 5 10/26/09 11:54:15 AM

6 6 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Odległość oglądania Nowy telewizor FullHD-ready zaprojektowany został, aby wyświetlać sygnały HD o wysokiej rozdzielczości przy najdoskonalszej jakości odbioru. Obecnie dostępne są następujące źródła sygnału HD: 1. Odbiornik satelitarny DVB-S2-HDTV 2. Odbiornik kablowy HDTV 3. Odtwarzacz Blu-ray Jedynie wyżej wymienione źródła oferują najwyższej jakości obraz HD przy maksymalnej rozdzielczości i nowy telewizor FullHD-ready pozwala z tego korzystać. Aby odtwarzać takie sygnały przy pełnej rozdzielczości, należy podłączyć się do źródła przy użyciu kabla HDMI (nie załączony w zestawie). Zalecana najmniejsza odległość oglądania przy tego typu sygnałach HD to 1 metr. Można oglądać również z dalszej odległości, jednak pewne szczegóły obrazu HD mogą być niedostrzegalne. Obraz standardowy Wszelkie inne źródła oferują standardową rozdzielczość maksymalnie 576 linii, np. telewizja analogowa i cyfrowa telewizja kablowa, MPEG-2-DVB-T, odbiornik satelitarny DVB-S, odtwarzacz DVD, VHS itd. Przy wszystkich obrazach w formacie 16:9 analogowa telewizja kablowa transmituje tylko 432 linie. Dla porównania źródła HD oddają 1080 linii. Przy ponad dwukrotnie większej ilości linii obraz HD jest znacznie bardziej szczegółowy w porównaniu do obrazu telewizji analogowej. Lub też odwrotnie: obraz analogowy zapewnia bardzo słabą jakość, jeśli wyświetlany jest na odbiornikach FullHD-TV. Dlatego w przypadku analogowej telewizji cyfrowej najbliższą zalecaną odległością oglądania jest 2,5 metra. Można też oglądać z większej odległości. Jeśli jednak taki słaby obraz oglądany jest z odległości bliższej niż zalecana, łatwo dostrzec można niską jakość cechującą ten sygnał. Jak poprawić jakość obrazu analogowej telewizji kablowej Telewizja kablowa pojawiła się 60 lat temu i jest obecnie dosyć przestarzała. Dostawca telewizji kablowej nie jest już w stanie poprawić jakości obrazu analogowego. Można jednak stosunkowo niskim kosztem polepszyć jakość przestawiając się na lepszej jakości cyfrową telewizję kablową. Należy zapytać dostawcę telewizji kablowej o szczegóły na temat obniżonej ceny w okresie próbnym, nieodpłatnego odbiornika cyfrowego itd. Możliwe niepożądane efekty na ekranie LCD: Jeżeli stały (nie poruszający się) obraz pozostaje na ekranie LCD przez dłuższy okres czasu, może on na trwałe odcisnąć się na panelu telewizora LCD i spowodować, że pozostaną na nim niewielkie lecz nieusuwalne tzw. zjawy. Ten rodzaj uszkodzenia NIE JEST OBJĘTY GWARANCJĄ. Nie należy nigdy pozostawiać telewizora włączonego przez dłuższy czas, gdy wyświetlają się na nim następujące formaty lub obrazy: stałe obrazy np. paski z notowaniami giełdowymi, strony gry wideo, loga stacji telewizyjnych i strony internetowe. specjalne formaty, które nie wykorzystują całego ekranu. Na przykład oglądanie obrazu letterbox (16:9) na normalnym (4:3) wyświetlaczu (czarne paski na górze i na dole ekranu); lub oglądanie normalnego obrazu (4:3) na wyświetlaczu szerokoekranowym (16:9) (czarne paski po prawej i lewej stronie ekranu). Ważne! Instrukcja czyszczenia telewizora LCD. Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Przed czyszczeniem wyłączyć całkowicie zasilanie zestawu i wyjąć wtyczkę z sieci zasilania. Uważać, aby nie porysować przedniego panelu pokrytego warstwą plastiku jest bardzo podatny na przypadkowe zadrapania (np. paznokciem lub innym ostrym przedmiotem). Podczas czyszczenia zdjąć biżuterię, która mogłaby zarysować powierzchnię (np. pierścionki, bransoletki, itp.). Do czyszczenia używać bezpyłowej ściereczki i czystej wody upewniwszy się, że ściereczka jest dobrze wykręcona (wilgotna a nie mokra); sprawdzić także czy nie ma na niej brudu, który mógłby porysować powierzchnię. Wytrzeć zestaw do czysta stosując minimalny nacisk. Nie używać standardowych płynów do czyszczenia szyb. Zawarty w nich alkohol / amoniak rozpuszczą zewnętrzną powłokę szyby. Nigdy nie używać rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika. Nigdy nie używać specjalnych środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia monitorów komputerowych lub telewizorów CRT. Na koniec ostrożnie wytrzeć do sucha czystą, bezpyłową ściereczką. Do czyszczenia zestawu nie używać papierowych ręczników lub chusteczek wilgotny papier może ulegać rozkładowi lub pozostawić za sobą smugę kurzu. Niektóre papiery posiadają właściwości ścierne i mogą porysować ekran. Oszczędzanie elektryczności Duży pobór energii występuje wyłącznie przy maksymalnej jasności wyświetlacza. Maksymalna jasność jest potrzebna przy świetle dziennym, aby można było uzyskać jasny obraz o pełnym kontraście. Gdy w otoczeniu jest mniej światła, np. wieczorem, obraz może być zbyt jasny i może emitować oślepiające światło. Jasność wyświetlacza można zmniejszyć do żądanej wartości w menu Podświetlenie (patrz str. 19). Jeżeli w menu Podświetlenie zostanie ustawiona mniejsza wartość, oszczędność energii może wzrosnąć do 30%. Przy ustawieniu DBC (Dynamic Backlight Control) (patrz str. 19), jasność wyświetlacza zmienia się w zależności od sygnału wideo. Pobór mocy zmienia się wraz z jasnością scen wideo. Ciemniejsze sceny wymagają mniejszej ilości energii niż jasne sceny. Przy włączonej opcji DBC pobór mocy jest w sumie mniejszy. Uwaga: Maksymalne wartości kontrastu są osiągane tylko przy maksymalnym ustawieniu (100) opcji Podświetlenie. Największe oszczędności energii uzyskuje się przy jak najmniejszym ustawieniu opcji Background. Z powodów technicznych, przy przyciemnionym wyświetlaczu i włączonej funkcji DBC słyszalny jest niski, szumiący dźwięk. Jest to zjawisko normalne i nie trzeba się nim martwić. W żadnym wypadku nie jest to wada konstrukcyjna. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach ów niski, szumiący dźwięk przeszkadzałby w odbiorze w bardzo cichym otoczeniu, należy wyzerować wartość opcji Podświetlenie do wartości fabrycznej 100 i wyłączyć DBC. 53V0201A_POL.indd 6 10/26/09 11:54:16 AM

7 Rozmieszczenie urządzeń sterujących Odtwarzacz BD Opis wskaźników i urządzeń sterujących 1. Czujnik zdalnego sterowania 2. Wskaźnik (Tryb gotowości/wł.): Wskaźnik LED świeci się na czerwono w trybie gotowości, a na niebiesko w trybie Wł. 3. Głośniki 4. EJECT (WYSUŃ): Wysuwa płytę. 5. (Głośność) przyciski +/ / W menu: Ustawienia 6. (Kanał) /PLAY ( ) przyciski: Naciśnij, aby przejść na kanał zapisany w pamięci na wyższej pozycji. Tryb BD: Odtwarzanie. W menu: Ustawienia. 7. (Channel) /STOP ( ) przyciski: Naciśnij, aby przejść na kanał zapisany w pamięci na niższej pozycji. Tryb BD: Stop. W menu: Ustawienia. 8. Przycisk MENU: aby wyświetlić ekran menu. 9. Przycisk TV/AV/PC/ENTER: wybór trybu wejścia dla TV/AV/COMPONENT/HDMI/PC/BD. W menu: używany jako przycisk ENTER. 10. Przycisk (Zasilanie): Przygotowanie: Podłącz przewód zasilania do AC220~240V/50Hz. a) Jeśli wskaźnik trybu gotowości świeci się na czerwono, można wyłączyć zasilanie, naciskając raz na przycisk zasilania. Wskaźnik trybu gotowości powinien przestać świecić. b) Jeśli wskaźnik trybu gotowości się nie świeci, można włączyć zasilanie, naciskając raz na przycisk zasilania. Wskaźnik trybu gotowości powinien zaświecić się na niebiesko. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci, należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazda. 7 53V0201A_POL.indd 7 10/26/09 11:54:17 AM

8 Pilot zdalnego sterowania Aktywowanie menu 11 Wyjście z ekranu menu Głośność Zmiana kanału telewizyjnego lub strony telegazety w górę lub w dół 13 Przyciski nawigacyjne 8 Funkcja Włączenie trybu oczekiwania lub włączenie zasilania Strona 11 Wyświetlenie numeru programu 13, 24 Wybór obsługi telewizji/bd 23 Wysunięcie dysku 23 Wybór kanału 13 Wybór strony telegazety 14 Wprowadzenie hasła 29 Wybór źródła wejściowego 12 Wybór formatu obrazu 18 Wyświetlenie przewodnika EPG 16 (Electronic Progr. Guide) Wyłączenie lub włączenie dźwięku 13 Zapamiętanie Lista kanałów 13 Obraz nieruchomy 13 Telegazeta WŁ. / Telewizja + 14 telegazeta / WYŁ. Przełączanie między obecnym a ostatnio wybranym kanałem 13 Wyświetlenie listy dialogowej 25 Wybór dostępnego dźwięku 14 programu Zmiana języka ścieżki dźwiękowej 24 BD Wywołanie menu Setup 27 (Konfiguracja) Naciśnięcie w trybie PIP powoduje 25 włączenie lub wyłączenie listy dialogowej dodatkowego materiału wideo. Naciśnięcie w trybie PIP powoduje 25 włączenie lub wyłączenie dźwięku dodatkowego materiału wideo. Naciśnięcie w trybie Blu-ray 26 powoduje otwarcie menu podręcznego. Naciśnięcie w trybie Blu-ray powoduje otwarcie górnego menu. Powtórzenie bieżącego tytułu, 24 rozdziału, utworu lub powtórzenie wszystkiego. Powtórzenie określonej części dysku 24 Blu-ray, DVD lub CD. Wyszukiwanie wybranej sceny 25 Naciśnięcie w trybie Audio CD powoduje odtworzenie piosenek w kolejności losowej. Włączenie lub wyłączenie trybu 25 obrazu w obrazie (PIP). Zatrzymanie strony tekstu 14 Wybór innego kąta oglądania (jeśli 25 dostępny) na dysku Blu-ray lub DVD. Odsłonięcie odpowiedzi strony kwizu 14 W przypadku dysku Blu-ray lub DVD 24 przeskok po jednej klatce do przodu. Wybór podstrony 14 Powiększenie telegazety 14 Do przodu w zwolnionym tempie 24 Przyciski sterowania BD 23, 24 Przyciski Fastext/TOPtext Niektóre dyski Blu-ray (obsługujące standard Java ) są zaprogramowane tak, aby te przyciski umożliwiały dostęp do określonych funkcji odtwarzania. Po włożeniu dysku Blu-ray Java należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie lub w dokumentacji dołączonej do dysku V0201A_POL.indd 8 10/26/09 11:54:18 AM

9 Z Pilot zdalnego sterowania Instalowanie baterii Używaj baterii typu UM3 (rozmiar AA). Nie używaj starych lub słabych baterii. Jeżeli baterie są słabe, pilot może nie pracować poprawnie. Zużyte baterie wymieniaj na nowe. Nie próbuj ładować zwykłych baterii może to prowadzić do wybuchu. Uwaga: Ze zużytych baterii może wyciekać żrący elektrolit, co może doprowadzić do uszkodzenia pilota dlatego zużyte baterie należy niezwłocznie usuwać. 1 Otwórz komorę baterii. 2 Zainstaluj baterie w pokazany poniżej sposób, uważając na właściwą biegunowość. 3 Zamknij komorę baterii. Zasięg działania pilota zdalnego sterowania Czujnik zdalnego sterowania Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania Maksymalna odległość ok. 5m Okno nadajnika Pilot zdalnego sterowania nie będzie właściwie pracował w następujących przypadkach: a) Jeżeli jasne światło słoneczne pada na przód urządzenia. b) Jeżeli między urządzeniem a pilotem znajdzie się jakaś przeszkoda. Z Z Z Z Z c) Jeżeli baterie nie zostaną prawidłowo zainstalowane. d) Jeżeli baterie są słabe. 9 53V0201A_POL.indd 9 10/26/09 11:54:24 AM

10 3 HDMI / DVI 1 2 PC / DVI AUDIO PC-INPUT AV 1 COMPONENT AV 2 Y Pb Pr AUDIO AV 3 VIDEO AUDIO DIGITAL AUDIO COAXIAL Podłączenie anteny Uwaga: Przed podłączeniem innych urządzeń: Aby uniknąć potencjalnego ryzyka zniszczenia zestawu, przed wykonaniem podłączeń należy upewnić się, że wszystkie elementy są wyłączone i odłączone od źródła zasilania. Zaplanuj żądane podłączenia. Po wykonaniu podłączeń, podłącz ponownie urządzenie do sieci zasilania i włącz zestaw. Podłącz antenę w sposób pokazany poniżej (A). Podłączenie do innego sprzętu wyjaśniono na stronach 32~34. Jeżeli masz problem z odbiorem, skontaktuj się ze specjalistą od anten. Tył (N) CAM (L) (M) (A) (B) (C) (K) (O) HDMI / DVI 1 PC / DVI AUDIO COMPONENT Y AV 3 VIDEO (D) Pb AUDIO 2 PC-INPUT AV 1 Pr AUDIO DIGITAL AUDIO COAXIAL (E) AV 2 10 (A) Antena DVB-T: Podłącz antenę DVB-T jeżeli w Twojej okolicy jest dostępny sygnał DVB-T. Lub podłącz do analogowego podłączenia kablowego. Wbudowany tuner combi odbiera wszystkie analogowe programy kablowe i kanały DVB-T. (B) Gniazdo C.I.: dla płatnej telewizji DVB-T-PayTV (brak jeszcze operatorów) (C) Gniazdko HEADPHONE: Podłącz słuchawki za pomocą mini-wtyczki (3,5 mm) do tego gniazdka. (D) Wejście VIDEO (AV3): Wejście dla analogowego sygnału A/V (Kompozyt). Patrz str. 33 (E) Wyjście DIGITAL AUDIO COAXIAL: wyjście cyfrowe dla dźwięku DVB-T (patrz str. 33, 34). (F) Wejście KOMPONENT: Patrz str. 33 (G) Gniazdo Scart (AV1/AV2): Do podłączenia kabla Scart. Patrz str. 32, 33. (H) Wejście PC INPUT (PC): Patrz str. 30. (I) Wejście PC/DVI AUDIO: Patrz str. 30, 31. (J) Wejście HDMI/DVI (HDMI1/HDMI2): Patrz str. 31 (K) Źródło zasilania: Podłączaj dostarczony przewód zasilania wyłącznie do sieci na prąd zmienny V/50Hz - nie wolno nigdy próbować podłączania go do innego rodzaju źródła zasilania. Nie próbuj nigdy naprawiać przewodu zasilania za pomocą taśmy izolującej - naprawę powinien wykonać specjalista lub przewód należy wymienić. Nie pozwól, aby zwierzęta domowe chodziły swobodnie wokół przewodu. Zwierzęta przegryzając przewód mogą zostać śmiertelnie porażone prądem elektrycznym i spowodować zagrożenie dla innych. (L) Wejście ETHERNET: Podłączyć to urządzenie do Internetu, by pobierać informacje BD-Live. (M) Wejście USB: Do tego złącza można podłączyć urządzenie USB. Patrz P.23. (N) (O) (J) (I) (H) (G) (G) (F) Otwory na wsporniki: Tutaj przymocuj wsporniki do zawieszania na ścianie (nie załączone). Aby powiesić telewizor na ścianie, wyjmij te śruby, a następnie zdejmij podstawę. Przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy rozłóż coś miękkiego na czym można położyć telewizor. 53V0201A_POL.indd 10 10/26/09 11:54:25 AM

11 Automatyczna konfiguracja Wbudowany tuner umożliwia odbiór kanałów telewizyjnych z analogowej telewizji kablowej lub DVB-T. Jeśli jednak odbierasz kanały telewizyjne za pośrednictwem oddzielnego odbiornika, nie ma potrzeby wykonywania automatycznego strojenia telewizora. Należy ustawić tylko odpowiedni język i przejść do następnego rozdziału. Przy pierwszym uruchomieniu telewizora po zakupie standardowo pojawi się menu Instalacja Autom. Rozpocznij Instalacja Autom, podłączając analogową telewizję kablową, jeśli jest dostępna. Zaczekaj, aż telewizor zapamięta wszystkie kanały telewizyjne i odłącz telewizję kablową. Następnie podłącz kabel anteny DVB-T, jeśli sygnał jest dostępny. Przeprowadź ponownie automatyczne strojenie dla telewizyjnych kanałów cyfrowych (patrz strona 12, szukanie uaktualnień). Uwaga: Jeśli analogowa telewizja kablowa jest niedostępna (lub zaprzestano jej używania), należy podłączyć antenę DVB-T (nie załączona w zestawie) i rozpocząć automatyczne strojenie dla kanałów DVB-T. Przygotowanie: Naciśnij (Zasilanie) na urządzeniu lub (Wł./Tryb gotowości) na pilocie zdalnego sterowania. 1 Pojaw się menu Instalacja Autom.. Naciśnij lub, aby wybrać żądany język. Następnie naciśnij. Instalacja Autom. Wybierz język: English Deutsch Français Español Italiano Polski Nederlands Język 2 Naciśnij lub, aby wybrać kraj. Następnie naciśnij. Instalacja Autom. Wybierz kraj: W. Brytania Niemcy Francja Hiszpania Włochy Polska Belgia 3 Teraz podłącz antenę (kablową lub DVB-T). Następnie naciśnij, aby rozpocząć automatyczne strojenie. Przebieg strojenia będzie wyświetlany w procentach. Uwaga: Prosimy zachować cierpliwość - proces automatycznego strojenia może trwać kilka minut. Kiedy wyświetli się 100%, naciśnij przycisk ENTER, aby zakończyć. Uwaga: Aby przerwać automatyczne strojenie, naciśnij podczas procesu przycisk RETURN. PROCES AUTOMATYCZNEGO STROJENIA ROZPOCZNIE SIĘ SAMOCZYNNIE TYLKO PODCZAS PIERWSZEGO URUCHOMIENIA ZESTAWU. NIEMNIEJ JEDNAK MOŻNA PONOWIĆ TEN PROCES PRZEZ MENU SYSTEMOWE (patrz strona 12). Kraj Podręcznik szybkiej obsługi dla Menu Upewnij się, że antena i źródło zasilania są podłączone w sposób opisany na poprzedniej stronie. Przygotowania: Uruchomić urządzenie za pomocą przycisku (zasilanie) znajdującym się na urządzeniu. Wskaźnik (Wł./Tryb gotowości) zapali się na niebiesko. Wysz. kanał menu i na przykład: wybierz Wysz. kanał. 1 Naciśnij INPUT SELECT. Wybierz TV. Naciśnij MENU. 2 Naciśnij lub, aby wybrać a następnie naciśnij. 3 Naciśnij lub, aby wybrać Kanały, a następnie naciśnij. Kraj Język audio Język audio 2-gie Kanały W. Brytania Polski Polski Jeśli kanał ma ustawioną funkcję Blokada kanału (strona 16), Naciśnij ENTER Pojawi się okno na hasło. Należy wpisać hasło. 4 Naciśnij lub, aby wybrać Wysz. kanał. Wysz. kanał. Szuk aktual Pomiń kanał Sort. kanał. Edycja kanału Dokł. stroj. kan. anal.... na kolejnych stronach MENU może być wywoływane w taki sam sposób jak tutaj. 5 Naciśnij MENU, aby powrócić do normalnego ekranu. Uwaga: Jeżeli przez ok. 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, Menu automatycznie zniknie V0201A_POL.indd 11 10/26/09 11:54:27 AM

12 Wybór źródła sygnału wideo Naciśnij INPUT SELECT, aby odbierać sygnał z innego urządzenia podłączonego do telewizora np. magnetowid lub odtwarzacz DVD. Możesz wybrać każde źródło sygnału w zależności od tego do jakich gniazd wejściowych podłączyłeś swoje urządzenia. Wybór Złącza TV AV1 AV2 AV3 Komponent HDMI1 HDMI2 Blu-ray PC Aby wybrać źródło sygnału wideo, naciśnij INPUT SELECT lub /. Następnie wciśnij przycisk ENTER na ok. 6 sekund. Wybór języka wyświetlacza ekranowego 1 Wybierz (o ile nie został już wybrany podczas pierwszego uruchomienia zestawu). Następnie naciśnij. Język OSD Zarządzanie energią Ustawienia czasu Napis Teletekst Wspólny interfejs Reset ustaw. TV 2 Naciśnij lub, aby wybrać żądany język. 3 Naciśnij MENU, aby powrócić do normalnego ekranu. Wyszukiwanie stacji Polski Wył. Uwaga! Wszystkie wcześniej zapamiętane kanały zostaną usunięte w Kroku 2. Nowe wyszukiwanie kanałów rozpocznie się automatycznie. Przygotowanie: Upewnij się, że antena jest podłączona do wejścia antenowego (patrz str. 10). Wybierz TV (patrz wyżej). Następnie naciśnij MENU. 1 Naciśnij lub, aby wybrać a następnie naciśnij. 2 Wybierz Wysz. kanał, a następnie naciśnij. Wysz. kanał. Szuk aktual Pomiń kanał Sort. kanał. Edycja kanału Dokł. stroj. kan. anal. 3 Funkcja automatycznego strojenia wyszuka dostępne transmisje i zapisze kanały w odpowiedniej kolejności. Podczas wyszukiwania dźwięk jest wyciszony. Gdy wszystkie programy zostaną zapisane (100%), naciśnij RETURN kilka razy, aby powrócić do normalnego ekranu. Zmiana kolejności zapisanych kanałów Automatyczny wybór stacji ustawia stacje w określonej kolejności. Można jednak zmienić tą kolejność. 1 Naciśnij MENU. Wybierz opcję Kanały w i naciśnij. 2 Wybierz żądaną opcję, a następnie naciśnij. Wysz. kanał. Szuk aktual Pomiń kanał Sort. kanał. Edycja kanału Dokł. stroj. kan. anal. Opis poszczególnych opcji ustawień: Pomiń kanał: Naciskaj lub, aby wybrać kanał, który chcesz ominąć i naciśnij ENTER. Pojawi się symbol. Sort. kanał: Naciśnij lub, aby wybrać kanał, który chcesz przesunąć, a następnie naciśnij ENTER. Naciśnij lub, aby wybrać pozycję, na którą chcesz przesunąć kanał, a następnie naciśnij ENTER. Edycja kanału: Edycja kanału: Naciskaj lub, aby wybrać kanał, który chcesz edytować i naciśnij ENTER. Wyświetlą się następujące opcje. - Numer kanału: Wybierz żądany numer pozycji od 0 do 9 i naciśnij ENTER. - System kolorów (tylko dla telewizji analogowej): System kolorów jest ustawiony automatycznie. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian, gdyż mogą one powodować zakłócenie dźwięku lub obrazu. - System Dźw. (tylko dla telewizji analogowej): Prawidłowy system dźwiękowy został zainstalowany. Wszelkie zmiany mogą powodować zakłócenia. Dokł. stroj. kan. anal. (tylko dla telewizji analogowej): Zainstalowane prawidłowo i optymalnie. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian, gdyż mogą one powodować zakłócenie dźwięku lub obrazu. Obraz wideo może być również zakłócony. 3 Naciśnij MENU, aby powrócić do normalnego ekranu. Szukanie uaktualnień Jeśli chcesz wyszukać i zapisać tylko nowe kanały, wybierz i przeprowadź funkcję Szuk aktual w Kroku 2 wyszukiwania stacji (po lewej stronie). Dotąd zapamiętane kanały zostaną zachowane i dodany będzie tylko nowy kanał. Wysz. kanał. Szuk aktual Pomiń kanał Sort. kanał. Edycja kanału Dokł. stroj. kan. anal V0201A_POL.indd 12 10/26/09 11:54:28 AM

13 Wybór kanału Za pomocą przycisków numerycznych. Przykład: Podstawowe operacje Nr 2: Naciśnij 0 i w ciągu 2 sekund naciśnij 2. Nr 29: Naciśnij 2 i w ciągu 2 sekund naciśnij 9. Nr 929: Naciśnij 9, 2, 9 tak jak powyżej. Naciśnij P + lub aby zmienić kanał w górę lub w dół. Zabiera to około 2 sekundy. Jeżeli przy automatycznym wyszukiwaniu zapisano jedynie 5 stacji, pojawi się tylko 5 wybranych stacji. Pominięte kanały nie pojawią się (patrz str. 12). Lista Kanałów Lista Kanałów pokazuje listę wszystkich odbieranych programów. Naciśnij CH LIST, aby wyświetlić Lista Kanałów. Naciśnij lub, aby wybrać żądany kanał. Naciśnij CH LIST, aby wyświetlić wybrany kanał. Po ponownym naciśnięciu CH LIST wyświetlą się Szczegóły Kanałów Wyświetlacz informacyjny Naciśnij. Informacja dotycząca programu pojawi się na ok. 4 sekundy. Poniższa ilustracja podaje przykład odbioru kanału DVB ARTE 3_ARTE_Monosco_0820_0000_0030_ABCDEFGHI 2:00-2:30 Age : 4 TTX STTL 2:30-3:30 3_ARTE_Monosco_0820_0000_0030_Audio6_ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZab cdefghijklmnopqrstuvwxyz_abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrs 1/2 tuvwxyz_abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz_abcdefg 1. Nazwa kanału 2. Stan blokady 3. Dostępny teletekst DVB 4. Dostępne napisy dialogowe DVB 5. Język napisów dialogowych 6. Język audio 7. Format audio 1/6 English Stereo English 576i SD 3_ARTE_Monosco_0820_0030_ Format wideo 9. Numer kanału 10. Są więcej niż dwie strony. 11. Szczegóły programu 12. Czas trwania następnego programu 13. Klasyfikacja rodzicielska 14. Czas trwania programu 15. Tytuł programu Uwaga: Jeśli obecnie oglądany kanał DVB dysponuje więcej niż jednym językiem audio lub językiem napisów dialogowych, można zmieniać je przy każdym naciśnięciu AUDIO lub SUBTITLE. Jeśli wybrany zostanie kanał DVB z dźwiękiem Dolby Digital (dźwięk przestrzenny), dźwięk z głośników urządzenia głównego nie będzie emitowany. Dźwięk Dolby Digital można odbierać tylko przez wzmacniacz wyposażony w dekoder Dolby Digital. (patrz strona 34) Niektóre emisje DVB mogą nie oferować napisów dialogowych w różnych językach. Szybki podgląd Przycisk umożliwia powrót do ostatniego wybranego kanału. Nawet w trybie wejścia zewnętrznego przywrócony zostanie ostatnio wybrany kanał. WYCISZENIE Naciśnij. Dźwięk zostanie wyłączony. Wyciszenie można wyłączyć naciskając ponownie lub + lub. Nieruchomy obraz Naciśnij FREEZE, aby zatrzymać obraz. Aby anulować nieruchomy obraz, naciśnij ponownie FREEZE. Uwaga: Funkcja nieruchomy obraz dostępna jest tylko w trybie wejścia ATV/DTV. W trybie nieruchomy obraz niedostępna jest opcja PICTURE SIZE - rozmiar obrazu. (tryb nieruchomy obraz zostanie wyłączony) Uwaga: Jeżeli wbudowany tuner nie otrzymuje podczas działania telewizora żadnego sygnału (np. nie podłączono żadnej anteny), to po ok 15 minutach telewizor przejdzie w stan czuwania. Teletekst Teletekst jest wysyłany strona po stronie. Zestaw może automatycznie zapamiętać do 1000 stron ale dostęp do nich można uzyskać dopiero, gdy zostaną zapamiętane. Może to chwilę potrwać. Menu dla TELETEKST pozwala zainstalować język teletekstu. Wyświetlone zostają tylko języki wspierane przez kanał. W Polsce jest to zazwyczaj język Polski. Fastext/TOPtext Fastext/TOPtext to teletekst ze specjalną strukturą folderów. W dolnej części ekranu znajdują się cztery pola w różnych kolorach (czerwone, zielone, żółte i niebieskie). Pola prowadzą bezpośrednio do stron w nich pokazanych. Kolorowe przyciski na pilocie zdalnego sterowania odpowiadają kolorowym polom.naciśnij przycisk w odpowiednim kolorze, aby aktywować żądane pole 13 53V0201A_POL.indd 13 10/26/09 11:54:30 AM

14 Włączanie / wyłączanie teletekstu Teletekst nie jest transmitowany przez wszystkie kanały. Wybierz kanał, który emituje teletekst. Naciśnij. Zobaczysz stronę teletekstu. (Jeżeli pokaże się 100 bez żadnej informacji tekstowej, może to oznaczać, że wybrany kanał nie obsługuje teletekstu.) Naciśnij ponownie. Ekran telewizora podzieli się na dwie części, na których jednocześnie wyświetlane będą informacje teletekstu oraz bieżąco transmitowany program. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć teletekst. Naciśnij ponownie, aby znowu włączyć teletekst. Wyświetli się ostatnio zapamiętana strona. TELETEKST TELETEKST Uwaga: Gdy teletekst jest włączony nie można zmieniać kanału. Jeżeli będziesz chciał zmienić kanał, wyłącz teletekst. Wybór strony Naciskaj P + lub dopóki nie wyświetli się żądana strona lub wprowadź żądaną stronę używając 10 przycisków numerycznych. Jeżeli pomylisz się, po prostu zakończ wprowadzanie nieprawidłowego 3-cyfrowego numeru strony, a następnie wprowadź ponownie żądany numer strony lub naciśnij jeden z kolorowych przycisków teletekstu, aby wyświetlić stronę z Fastetext/TOPtext. Zatrzymanie strony W niektórych kanałach strony są podzielone na podstrony. Podstrony są automatycznie kolejno wyświetlane w trakcie transmisji. Aby zatrzymać stronę, naciśnij. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić następną podstronę. Bezpośrednie wybieranie podstron W razie konieczności można bezpośrednio wybierać podstrony. Przykład: Strona 128 z ARD (niemiecki teletekst) obejmuje 2 podstrony. W prawym górnym rogu zobaczysz, na przykład, 1/2. Oznacza to, że w danym momencie wyświetlana jest pierwsza z dwóch podstron. Naciśnij, aby wybrać podstronę 2. Pojawią się 4 kreski (----) Wprowadź Pojawienie się podstrony 0002 może zabrać nawet minutę. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć funkcje podstrony. Inne strony teletekstu można wybierać tylko, gdy funkcja podstrony jest wyłączona. Powiększenie Aby powiększyć stronę, naciśnij. Zostanie powiększona albo górna albo dolna połowa ekranu. Każde naciśnięcie powoduje przełączenie pomiędzy wyświetlaniem górnej lub dolnej połowy ekranu a pełnym obrazem. Odpowiadanie na quizy Niektóre strony zawierają pytania quizowe z ukrytymi odpowiedziami. Naciśnij, aby wyświetlić odpowiedzi. Odbiór stereo w trybie kanału telewizji analogowej Wbudowany tuner może wykrywać i otrzymywać automatycznie transmisje NICAM stereo. Po naciśnięciu lub zmianie kanału typ sygnału widoczny jest w wyświetlanej informacji (strona 13) Emisja sygnału Nicam Stereo Nicam Stereo 576i SD 2 Emisja sygnału Nicam Mono Nicam Mono 576i SD 2 Emisja sygnału Nicam Dual1 Nicam Dual1 576i SD 2 Emisja sygnału Nicam Dual2 Nicam Dual2 576i SD 2 Emisja sygnału German A2 stereo Stereo 576i SD 2 Gdy możliwy jest 2-kanałowy odbiór dźwięku, można wybrać preferowany rodzaj dźwięku za pomocą przycisku AUDIO. Po każdym naciśnięciu AUDIO, kanał dźwiękowy przełączy się na dostępny alternatywny kanał. Odbiór dźwięku 2-kanałowego NICAM (niedostępne w Niemczech) 5 5 Nicam Dual 1 576i SD Nicam Dual 2 576i SD Odbiór dźwięku 2-kanałowego w Niemczech 5 Dual 1 576i SD Dual 2 576i SD Uwaga: W przypadku złego odbioru, dźwięk stereo również może być zakłócony. Rodzaj dźwięku emisji może nie zostać zapamiętany, jeśli wyłączone jest zasilanie V0201A_POL.indd 14 10/26/09 4:11:56 PM

15 Uwagi dotyczące systemu DVB-T System DVB-T jest ciągle w fazie rozwoju. Informacje na temat bieżącego etapu rozwoju można znaleźć u wyspecjalizowanego sprzedawcy. Jako usługa cyfrowa DVB-T działa inaczej niż dawniejszy system odbioru telewizji analogowej. Możliwości odbioru: W przeciwieństwie do telewizji kablowej, DVB-T jest odbierany przez anteny pokojowe lub dachowe. Antena pokojowa wystarcza do odbioru w strefie transmisji DVB-T. Antena dachowa może być konieczna do odbioru na obrzeżach tej strefy. Może wystąpić konieczność ustawienia anteny dachowej w innym kierunku. W celu otrzymania informacji o strefie odbioru i obrzeżu strefy należy skontaktować się z wyspecjalizowanym sprzedawcą. Poza obrzeżem strefy odbiór DVB-T nie jest możliwy. W kwestiach związanych z zakłóceniami odbioru należy skontaktować się ze specjalistą od anten. Tuner tego urządzenia nie daje antenom pokojowym wystarczającego napięcia. Aktywne anteny pokojowe muszą być wyposażone w oddzielne źródło zasilania. Jakość odbioru: Odbiór DVB-T działa w zasadzie albo bardzo dobrze albo wcale. Nie ma łagodnego przejścia polegającego na stopniowym obniżaniu jakości odbioru. Przy maksymalnym zakresie odbioru występują cyfrowe zakłócenia: obraz zatrzymuje się, pojawiają się efekty blokowe, dźwięk niknie a czasami odbiór zanika całkowicie. Jeżeli zauważysz zakłócenia w odbiorze DVB-T, to na ogół nie jest to wina telewizora. Jeżeli występują zakłócenia w odbiorze, należy skontaktować się ze specjalistą od anten. Kontrola jakości odbioru DVB-T nie jest objęta bezpłatną gwarancją udzielaną przez producenta telewizora. Jakość obrazu i dźwięku: Pojedynczy nadajnik nadaje do 4 kanałów telewizyjnych na jednej częstotliwości transmisji. Jest to możliwe dzięki kompresji zgodnej ze standardem MPEG, która przypomina cyfrowe przechowywanie danych na DVD. Szybkość transmisji danych DVB-T jest znacznie niższa; obecnie maksymalna szybkość transmisji wideo wynosi ok. 4Mbps a dźwięku 256kbps. Przy wolnych szybkościach transmisji mogą pojawić się widoczne zakłócenia (np. efekt blokowy) chociaż w samym pobliżu nadajnika odbiór jest doskonały. Efekt blokowy nie jest winą odbiornika. Wynika on z niskiej szybkości przesyłu danych. Cyfrowy dźwięk DVB-T może być przesyłany do cyfrowego wzmacniacza przez cyfrowe wyjście telewizora. Format obrazu Obrazy są przesyłane w formacie 4:3, letterbox 4:3 (z czarnymi pasami nad i pod obrazem) i formacie anamorficznym 16:9 (bez czarnych pasów). Obecnie maksymalna rozdzielczość transmisji to 704x576. Kodowanie Kodowanie jest w zasadzie możliwe ale do tej pory żadne kanały DVB-T nie są kodowane. Do odbioru kodowanych kanałów wymagany jest moduł CAM i karta dostępu. Moduły CAM można otrzymać od wyspecjalizowanego sprzedawcy a kartę dostępu od poszczególnych nadawców. Gniazdo CI w tym urządzeniu obsługuje moduły CAM i dlatego umożliwia odbiór kodowanych kanałów. Blokada rodzicielska Podobnie jak DVD, DVB-T umożliwia ograniczenie dostępu ze względu na wiek. Obecnie żadne kanały nie są wyposażone w takie ograniczenia. Urządzenie jednak posiada funkcję ustawiania ograniczeń wiekowych chronionych hasłem, która działa, jedynie gdy emitowane są poszczególne programy. Elektroniczny przewodnik po programach EPG (Electronic Program Guide) EPG należy do sygnału DVB-T i zawiera rozkład na 8 dni. Ten telewizor może odbierać i wyświetlać informacje EPG nadawane przez sygnał DVB-T. Dekoder EPG dla tego telewizora nie będzie współpracował z telewizją kablową ani satelitarną V0201A_POL.indd 15 10/26/09 11:54:31 AM

16 Konfiguracja hasła (Blokada rodzicielska) Blokada rodzicielska jest to funkcja udostępniana przez nadawcę kanału. Jeśli funkcja nie jest wspierana bezpośrednio przez dany kanał, blokada rodzicielska nie będzie działała. Obecnie brak jest kanałów wspierających blokadę rodzicielską. Naciśnij MENU. Wybierz i naciśnij. 1 2 Pojawi się komunikat Hasła. Wciśnij używając przycisków numerycznych. (Jest to hasło domyślne.) 3 Wybierz żądaną opcję i naciśnij. Blokada kanału: Naciskaj lub, aby wybrać kanał, który chcesz zablokować i naciśnij ENTER. Pojawi się symbol. Blokada programu: Naciśnij lub aby wybrać żądaną ocenę (patrz na komunikat). Zmiana hasła: Wpisz wybrane nowe hasło za pomocą przycisków numerycznych (upewnij się, że pamiętasz hasło). Po wybraniu nowego hasła należy wpisać je ponownie dla potwierdzenia. 4 Naciśnij RETURN, aby powrócić do normalnego ekranu. Podczas przełączania się na inny kanał, gdy wybrana jest usługa z klasyfikacją rodzicielską (wyższą, niż została ustawiona), kanał zostanie zablokowany. Nacisnąć przycisk ENTER, aby przejść do ekranu wprowadzania hasła. Następnie wprowadzić hasło, aby rozpocząć oglądanie kanału. Jeśli obecnie oglądany kanał wspiera klasyfikację rodzicielską, ocena będzie wyświetlona w informacji na temat kanału (patrz strona 13). EPG (Elektroniczny przewodnik po programach) Menu przewodnika pokazuje wykaz dostępnych programów na kolejne 8 dni łącznie z dniem dzisiejszym. 1 Naciśnij GUIDE (EPG), aby wyświetlić menu przewodnika. Lista usług Telewizja l Przewodnik TV Data ogląd.: Nd., 20 Sie STU MNO VWXYZ TCM PQR ARTE DEF SAT.1 Poprz.strona 1:00 1:01 1:02 1:03 1:04 1:05 2:10 3:00 Nast. strona Czas bieżący: Nd., 20 Sie 01:00:52 679_VWXYZ_Monosco_0820_ _VWXYZ_Monosco_0820_ _VWXYZ_Monosco_0820_ _VWXYZ_Monosco_0820_ _VWXYZ_Monosco_0820_ _VWXYZ_Monosco_0820_ _VWXYZ_Monosco_0820_ _VWXYZ_Monosco_0820_... 1:00 ~ 1:01 Brak kategorii Lista usług: Wyszczególnia wszystkie dostępne usługi. Listę usług można przewijać za pomocą lub, lista wydarzeń będzie odpowiednio odświeżana. Aby przewijać listę usług strona po stronie, naciśnij czerwony lub zielony klawisz. Lista wydarzeń: Wyświetla wydarzenia w postaci siatki rzędów. Naciśnij, aby wejść do Listy wydarzeń. Można naciskać lub, aby przeglądać wszystkie wydarzenia. Można łatwo przejść do Poprz. dzień lub Nast. dzień w liście wydarzeń naciskając klawisz czerwony lub zielony (data bieżąco przeglądanego programu jest widoczna w górnym prawym rogu). 2 W liście wydarzeń można otworzyć szczegóły wydarzenia dla zaznaczonego programu, wciskając klawisz żółty. Szczegóły wydarzenia zawierają rozszerzony opis wydarzenia. Aby powrócić do listy wydarzeń, naciśnij klawisz żółty. Aby opuścić menu, naciśnij ENTER lub RETURN. Lista wydarzeń 16 53V0201A_POL.indd 16 10/26/09 11:54:31 AM

17 Rozmiar obrazu i rozdzielczość Rozdzielczość i jakość obrazu Filmy panoramiczne są emitowane w różnej rozdzielczości. Poniższa tabela pokazuje opcje rozdzielczości dla mediów transmitujących filmy panoramiczne. Rozdzielczość sygnału panoramicznego Media transmisji Analogowa telewizja kablowa Cyfrowa telewizja kablowa DVB-T Satelita (DVB-S) Najlepszą jakość obrazu można osiągnąć przy sygnale wejścia o rozdzielczości 1920 x Niska rozdzielczość analogowej telewizji kablowej nie jest zalecana dla urządzeń FullHD, gdzie daje gorszą jakość obrazu. Jednakże analogowa telewizja kablowa całkowicie wystarcza dla analogowych telewizorów lampowych. DVD Satelita HDTV (DVB-S2) 432i x 704 (Letterbox) Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie 576i x 704 (anamorficzny) Nie Tak Tak Tak Tak Tak Nie 720 x 1280 (HD) Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak 1080i x 1920 (HD) Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak Blu-ray- Disc Jakość obrazu i czarne pasy Filmy panoramiczne mają różne formaty. Format to stosunek pomiędzy szerokością a wysokością obrazu. Na przykład, dla filmu 16:9 stosunek szerokości do wysokości wynosi 16:9 lub 1,78:1. Jedynie filmy 16:9 wypełniają cały ekran HD-ready bez czarnych pasów. A zatem czarne pasy będą zawsze widoczne, gdy odbierany będzie inny format niż 16:9. Na przykład 4:3, który powoduje wyświetlanie pionowych czarnych pasów po prawej i po lewej stronie. Jeżeli obraz 4:3 zostanie powiększony do formatu 16:9 będzie albo zniekształcony (patrz rysunek) lub niektóre części obrazu będą ucięte na górze i na dole. Jest to całkowicie normalne zjawisko a nie wina telewizora panoramicznego. Obraz 4:3 w stosunku 1:1 na ekranie 16:9 Powiększony obraz 4:3 na ekranie 16:9 Filmy Super Cinemascope są szersze niż filmy 16:9. Na przykład występują w formacie 2,4:1 lub 22:9. Czyli szerokość jest większa niż dla 16:9. A zatem filmy Super Cinemascope powodują wyświetlanie czarnych pasów na górze i na dole we wszystkich zestawach telewizyjnych HD-ready. W przypadku modeli TV32FX555BD nie można pozbyć się czarnych pasów przy filmach w formacie Super Cinemascope. Format i rozdzielczość obrazu Pomiędzy odbieranym formatem obrazu a rozdzielczością nie ma związku. Na przykład format Super Cinemascope może być odbierany w każdej rozdzielczości, nawet jeżeli rozdzielczość HD wynosi 1080ix1920. Również przy odbiorze HDTV, zestaw HD-ready może wyświetlać czarne pasy na górze i na dole ekranu V0201A_POL.indd 17 10/26/09 11:54:32 AM

18 Format obrazu Rozmiar obrazu Wymagany format obrazu można ustawić naciskając przycisk PICTURE SIZE. Naciskaj PICTURE SIZE dopóki nie wyświetli się żądany obraz. Naciskając przycisk przechodzisz przez następujące formaty: Auto, 4:3, 16:9, 14:9, Kino, REAL (tylko HDMI). Opcja REAL (RZECZYWISTY) prezentuje obraz HDMI w rozmiarze oryginalnym, bez wypełniania nim ekranu. Opcja REAL (RZECZYWISTY) służy do wyświetlania obrazów HD w formacie 1920x1080. Należy sprawdzić, czy urządzenie odtwarzające przesyła sygnał w tym formacie. W przeciwnym razie obraz może być wyświetlany z czarnym obramowaniem. W obszarze tego czarnego obramowania mogą być widoczne inne programy (które nie są częścią obrazu telewizyjnego). Nie jest to szkodliwe dla telewizora. Auto Obraz jest automatycznie wyświetlany w formacie wypełniającym ekran, tylko gdy odbierany jest sygnał WSS-TV. Przykład: Jeżeli analogowy tuner otrzymuje obraz letterbox z sygnału WSS, to wyświetlany obraz wygląda w taki sposób: Ilustracja 1: Obraz letterbox jest powiększony WSS: Publiczni nadawcy wysyłają podczas transmisji identyfikator formatu 16:9, sygnał WSS (WideScreenSignalling), aby zapewnić automatyczne przekształcenie na 16:9. Większość prywatnych nadawców nie nadaje sygnału WSS. Ich filmy 16:9 są zawsze transmitowane w formacie letterbox. Automatic nie rozpoznaje niczego bez sygnału WSS i nie zmienia automatycznie rozmiaru obrazu. Użyj przycisku PICTURE SIZE, aby ustawić wymagany rozmiar obrazu dla kanałów prywatnych. Inne formaty Naciskaj PICTURE SIZE dopóki nie osiągniesz żądanego rozmiaru. 4:3 Obraz jest wyświetlany w formacie 4:3 z czarnymi pasami po prawej i lewej stronie. 16:9 Szerokość obrazu będzie prawidłowo powiększona. Format 16:9 jest szczególnie odpowiedni dla odtwarzaczy DVD, stacji DVB-T, DVB-C i odbiorników satelitarnych, które mogą transmitować i wyświetlać filmy 16:9 bez czarnych pasów. W menu konfiguracyjnym zestawu, ustaw go w taki sposób, aby pokazywał, że podłączono telewizor 16:9. 14:9 Obraz jest nieco powiększony ale nie do pełnej szerokości ekranu. Czarne pasy pozostają po prawej i lewej stronie a także na górze i na dole. Kino Użyj formatu Kino, aby powiększyć mały obraz letterbox 4:3. Jak rozpoznać czy nadawca / zestaw używa sygnału letterbox 4:3, który jest zbyt niski? Naciskaj przycisk PICTURE SIZE na pilocie zdalnego sterowania aż pojawi się format 4:3. Jeżeli obraz będzie otoczony czarną obwódką tak jak na ilustracji, to jest to obraz letterbox 4:3. W zależności od nadawcy / zestawu taki obraz jest zbyt mały dla ekranu 16:9 FullHD. Kino powiększa zbyt mały obraz tak jak to jest możliwe. Pojawia się widoczne pogorszenie ostrości, tak jakby pocztówkę powiększyć do rozmiaru plakatu. Ten nieostry wygląd zależy od sygnałów wejściowych, które są zbyt niskie i nie jest w żadnym wypadku wadą konstrukcyjną telewizora. Obraz 4:3 letterbox powiększony do formatu Kino. Oryginalny (tylko tryb HDMI) Obraz jest wyświetlany w oryginalnym rozmiarze. Uwaga: W trybie PC funkcja rozmiaru obrazu dostępna jest tylko w formacie 16:9 lub 4:3. Zewnętrzne odbiorniki mogą automatycznie regulować rozmiar obrazu przez przewód SCART. Należy zapoznać się z instrukcją dla zewnętrznego odbiornika V0201A_POL.indd 18 10/26/09 11:54:33 AM

19 Inne wygodne funkcje Ustawienia domyślne można zmieniać według własnych preferencji. Wybrany element Wskazówka Ustawienia Obrazu Pamięć Ustawienia własne Sport Jasny i dynamiczny obraz (ustawienie fabryczne) Standard Standardowa jakość obrazu (ustawienie fabryczne) Film Ustawienie obrazu fi lmowego (ustawienie fabryczne) Jasność / Kontrast / Kolor / Odcień / Ostrość Obraz można ustawić według własnych preferencji. Temperatura Koloru Niebieskawy (Zimny) / Neutralny (Średni) / Czerwonawy (Ciepły) / Pamięć. Regulacja wzmocnienia kanału czerwonego (R), zielonego (G) i niebieskiego (B). Zaawansowane video DNR Niebieskie tło Wł. / Wył. Podświetlenie Niski / Średni / Wysoki / Wył. Czasami wprowadzenie wysokiej jakości sygnału HD nie jest możliwe. Odbierany sygnał jest zbyt słaby lub zakłócony, np. film wideo w formacie letterbox lub zakłócony sygnał analogowej telewizji kablowej. DNR może nieznacznie zmniejszyć zakłócenia spowodowane wadliwym sygnałem wejściowym. Można ustawić telewizor w taki sposób, aby automatycznie włączał niebieski ekran i wyciszał dźwięk, jeżeli sygnał jest słaby lub nie ma go wcale. Możesz użyć funkcji Podświetlenie, aby wyregulować jasność ekranu w celu uzyskania lepszej wyrazistości obrazu. Tryb HDMI Patrz str. 31. DBC Użyj tej funkcji, aby automatycznie zmieniać Wł. / Wył. podświetlenie w zależności do jasności obrazu. Podświetlenie będzie jasne w przypadku jasnej sceny i ciemne w przypadku ciemnej sceny. W trybie DBC Wł. opcja Podświetlenie jest niedostępna. VGA Patrz str. 30. Resetuj Wybierz Resetuj, aby zresetować wartości Ustawienia Obrazu, Jasność, Kontrast, Kolor, Odcień, Ostrość, Temperatura Koloru i Podświetlenie do wartości fabrycznych. Balans/ Basy / Tony wysokie Otoczenie Wł. / Wył. Equalizer Głośnik Wył. / Rock / Pop / Na żywo / Taneczna / Techno / Klasyczna / Łagodna Wł. / Wył. Dźwięk można ustawić według własnych preferencji. Funkcja Otoczenie przetwarza sygnał dźwiękowy, aby rozszerzyć i pogłębić pole odsłuchu w celu stworzenia imitacji dźwięku przestrzennego z głośników telewizyjnych. Funkcja działa w przypadku sygnałów stereo z audycji telewizyjnej lub wejścia AV. Rodzaj częstotliwości audio można zmieniać. Można ustawić wyjście audio z głośnika na Wł. lub Wył V0201A_POL.indd 19 10/26/09 11:54:33 AM

20 Inne wygodne funkcje Wybrany element Stabilizacja dźw. Wł. / Wył. Ustawienia opisu audio Opis Audio Wł. / Wył. Głośność Resetuj Wskazówka Głośność dostosuje się automatycznie, tak że każdy kanał nadawany będzie przy jednakowym poziomie głośności. Ustawienie ścieżki dźwiękowej dla niedowidzących. Opcja ta jest dostępna tylko, kiedy Opis audio ustawiony jest na Wł. Naciśnij, aby wejść do pozostałych opcji. Ustawienie ścieżki dźwiękowej dla niedowidzących. Polega to na dodatkowej narracji werbalnej opisującej szczegóły danego obrazu nadawanej obok normalnego dźwięku i przeznaczonej dla osób o słabym wzroku. Poziom głośności można dostosować również dla ścieżki dźwiękowej dla niedowidzących. Wybierz Resetuj, aby zresetować wartości Balans, Basy i Tony wysokie do wartości fabrycznych. Kraj Język audio Ustaw kraj, w którym produkt będzie używany. Wybierz dowolny język narracji, jeśli obecnie oglądany kanał DTV dysponuje więcej niż jednym językiem. Opcja ta nie jest dostępna dla kanału ATV. Język audio 2-gie Wybierz drugi dowolny język narracji, jeśli obecnie oglądany kanał DTV nie ma ustawionego języka w powyższej opcji Język audio. Jeśli ustawiony drugi język narracji nie jest dostępny na tym kanale, pierwszy wyświetlony język narracji będzie wybrany automatycznie. Ta opcja nie jest dostępna dla kanału ATV. Kanały Patrz str. 12. Język OSD Patrz str. 12. Zarządzanie energią Ta funkcja służy do kontroli zarządzania zasilaniem. Wł. / Wył. Jeśli przez określony czas nie jest doprowadzony sygnał wideo w trybie komputera PC, zostaje automatycznie włączony tryb oczekiwania. Po ponownym odebraniu sygnału wideo następuje automatyczny powrót do trybu włączenia. Ustawienia czasu Strefa czasowa Jeśli czas wyświetlany w informacjach o kanale jest nieprawidłowy, dostosuj parametry czasu, aż pojawi się prawidłowa strefa czasowa. Można tego zazwyczaj dokonać, wybierając Auto V0201A_POL.indd 20 10/26/09 11:54:33 AM

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie Spis treści Funkcje... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Tryb 3D i obrazy 3D... 4 OSTRZEŻENIE... 4 UWAGA NA ZDROWIE!... 5 Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

EESTI LC-39LD145V POLSKI SRPSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD

EESTI LC-39LD145V POLSKI SRPSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-39LD145V EESTI POLSKI LCD VÄRVITELEVIISOR TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD TELEVIZOR U BOJI KASUTUSJUHEND INSTRUKCJA OBSŁUGI PRIRUČNIK O RUKOVANJU SRPSKI Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie

Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie Spis treści Środki bezpieczeństwa... 35 Informacje ekologiczne... 37 TV - funkcje... 38 Przyciski kontrolne i obsługa TV... 38 Załączone akcesoria... 38 Przegląd pilota... 39 Instalowanie baterii w pilocie...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja obsługi Telewizor LCD. Pamiętaj, aby przeczytać. Instrukcja szybkiego uruchamiania. Nr modelu TX-L32EM6E

Spis treści. Instrukcja obsługi Telewizor LCD. Pamiętaj, aby przeczytać. Instrukcja szybkiego uruchamiania. Nr modelu TX-L32EM6E Nr modelu TX-L32EM6E Instrukcja obsługi Telewizor LCD Bardziej szczegółowe instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi na płycie CD-ROM. Do wyświetlenia instrukcji obsługi z płyty CD-ROM wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Monitor LED z funkcją telewizora

Monitor LED z funkcją telewizora Monitor LED z funkcją telewizora (MFM TV) Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Środki ostrożności... 3 Cyrkulacja powietrza... 3 Uszkodzenie spowodowane przegrzaniem. 3 Zasilanie... 3 strzeżenie... 3 Co robić... 3 Czego nie robić... 3 Instalacja i ważne informacje...

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-H5200 HT-HS5200 2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis,

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Dekoder ADB-2840. Instrukcja obsługi

Dekoder ADB-2840. Instrukcja obsługi Dekoder ADB-2840 Instrukcja obsługi Dekoder ADB-2840 Instrukcja obsługi Copyright 2012 EVIO Polska SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. PODŁĄCZENIE DEKODERA... 5 1.2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Opis... 5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Uwagi ogólne... 12 Przygotowanie...

Spis treści Opis... 5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Uwagi ogólne... 12 Przygotowanie... Odtwarzacz DVD MEDION LIFE P71014 (MD 83533) Instrukcja obs³ugi Lista kodów Spis treści Opis... 5 Urządzenie główne... 5 Pilot... 7 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Użyte w instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

Notacje użyte w tym przewodniku

Notacje użyte w tym przewodniku Notacje użyte w tym przewodniku Wskazuje zawartość, która może spowodować niepoprawne działanie lub uszkodzenie urządzenia. Wskazuje przydatne informacje dodatkowe i porady dotyczące danego tematu. s Wskazuje

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo