I. Ogólne warunki umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Ogólne warunki umowy"

Transkrypt

1 I. Ogólne warunki umowy A. Zakres obowiązywania 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z treści i usług oferowanych przez Operatora, czyli Funstage Spielewebseiten Betriebsges.m.b.H, na stronie internetowej (nazywanej poniżej również stroną internetową GameTwist ), w aplikacjach Game Twist Apps lub w innej formie elektronicznej, o ile nie ustalono dla poszczególnych treści i usług odrębnych, samodzielnych i/lub uzupełniających warunków korzystania. Niniejszy regulamin dotyczy w szczególności treści i usług wykorzystywanych przez użytkowników w ramach strony internetowej GameTwist w formie wiadomości , SMS-ów, postów na forach lub czacie lub treści publikowanych na stronie, np. zdjęć udostępnianych w dziale Treści zamieszczane przez użytkowników, zakupu wirtualnych dóbr i walut. GameTwist Apps to mobilne aplikacje, które użytkownik może pobrać u zewnętrznych sprzedawców; GameTwist Apps umożliwiają Użytkownikowi korzystanie z gier na telefonach typu Smartphone oraz urządzeniach typu Tablet. 2. Rodzaj korzystania z treści i usług, zwłaszcza za pośrednictwem komputera, przenośnych urządzeń i/lub innego sprzętu i/lub oprogramowania komputerowego nie ma żadnego wpływu na obowiązywanie niniejszego regulaminu. 3. Operator, Funstage Spielewebseiten Betriebsges.m.b.H, wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie. 4. Rejestrując się w serwisie, Użytkownik potwierdza pełną znajomość regulaminu jak również jego całkowitą akceptację przez aktywację pola kontrolnego Akceptuję regulamin oraz naciśnięcie przycisku Rejestracja. 5. W przypadku stwierdzenia różnic pomiedzy niniejszą wersją a wersją niemiecką Regulaminu, oraz opisów reguł gier, ważność ma wersja niemiecka "Ogólnych warunków regulaminowych" lub opisy reguł gier w języku niemieckim. Dotyczy to wszystkich treści na niniejszej stronie internetowej. B. Miejsce zawarcia umowy i właściwość sądu 1. Wszelkie powiązania prawne między Operatorem a Użytkownikiem podlegają prawu austriackiemu z wyłączeniem jego norm odsyłających. Miejscem wykonania świadczenia jest Wiedeń. 2. Sądem, do którego należy zwracać się w przypadku wszelkich sporów związanych z zawarciem, trwaniem lub zakończeniem stosunku prawnego między Operatorem a Użytkownikiem, jest sąd okręgowy dla I dzielnicy miasta Wiednia. C. Przedmiot umowy 1. Na stronie (zwanej dalej w skrócie stroną lub GameTwist ) Operator oferuje platformę gier. Umożliwia ona Użytkownikom udział w grach za pośrednictwem konta gościa lub bezpłatnego konta standardowego. Operator oferuje ponadto aplikacje GameTwist App, w ramach których Użytkownik może założyć oraz korzystać ze standardowego konta. Konto standardowe może tym samym być używane za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji GameTwist App. Odrębne warunki dla aplikacji GameTwist można znaleźć w punkcie M. Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji GameTwist zawarte zostały w dziale FAQ często zadawane pytania na stronie GameTwist.

2 2. Operator może według własnego uznania uzależnić dostęp do platformy gier, jak również do poszczególnych gier, aplikacji GameTwist App oraz oferowanych w nich treści i/lub świadczeń od określonych warunków (np. posiadania określonego rodzaju konta) w poszczególnych wypadkach warunki te zostaną ogłoszone na stronie. Dostęp do platformy gier oraz poszczególnych gier, aplikacji GameTwist App oraz oferowanych w nich treści i/lub usług może ponadto zostać w dowolnym czasie tymczasowo lub trwale ograniczony. Odpowiednia informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej. 3. Operator zastrzega sobie prawo do bieżącego poszerzania, modyfikowania i uzupełniania oferty. D. Warunki uczestnictwa 1. Prawo do uczestnictwa w grach i korzystania z usług oferowanych na stronie, w GameTwist App przysługuje wyłącznie w zakresie faktycznie oferowanym przez Operatora oraz z uwzględnieniem wszystkich warunków i ograniczeń ustanowionych przez Operatora. Ww. ograniczenia i/lub warunki mogą obowiązywać wszystkich użytkowników, grupy użytkowników lub pojedynczych użytkowników. Zakres usług oferowany w ramach GameTwist App nie odpowiada zakresowi usług oferowanych na stronie internetowej oraz umieszczonych na niej gier. 2. Wyłączną odpowiedzialność za konfigurację techniczną urządzenia docelowego Użytkownika ponosi Użytkownik. Ze szczegółami zalecanej konfiguracji można zapoznać się w zakładce Pomoc w punkcie FAQ często zadawane pytania. Operator oferuje Użytkownikowi bezpłatną pomoc udzielaną pocztą elektroniczną oraz pomoc odpłatną w formie infolinii. Użytkownikowi nie przysługuje prawo stałego dostępu do infolinii, ani też do otrzymania w określonym terminie odpowiedzi na pytanie przesłane pocztą elektroniczną. Opłaty za korzystanie z infolinii opublikowane są na stronie. 3. Inne oferowane bezpłatnie świadczenia dodatkowe nie są częścią świadczenia, do którego zobowiązany jest Operator, a ich oferta może zostać wycofana przez niego w dowolnym czasie. E. Zgłoszenie / rejestracja 1. Konto gościa: 1.1 Konto gościa umożliwia ograniczone użytkowanie konta mające na celu wypróbowanie gier standardowych na GameTwist bez rejestracji i wybrania nazwy użytkownika. Korzystanie z narzędzi komunikacyjnych na GameTwist nie jest możliwe z kontem gościa. Również w GameTwist App możliwe jest konto gościa, które nazywane jest Guest Account. To konto umożliwia korzystanie z GameTwist App, ogranicza jednak możliwość otrzymania darmowych twistów. Twisty zakupione w ramach Guest Accounts zostają po rejestracji zostać dodane do konta standardowego. 1.2 Dostęp do gier ogranicza się do próbnych partii standardowych gier w pokojach dla początkujących. 2. Konto standardowe: 2.1 Poprzez dokonanie prawidłowej rejestracji na stronie GameTwist lub w ramach aplikacji GameTwist Użytkownik otwiera tzw. konto standardowe. Z konta standardowego można

3 korzystać na stronie oraz w aplikacjach GameTwist App. W ramach Gametwist App warunkiem otrzymywania darmowych twistów jest posiadanie konta standardowego. 2.2 Każda naturalna osoba może posiadać jedno konto standardowe. Rejestracja konta standardowego jest bezpłatna, umożliwia korzystanie z gier standardowych i zapewnia następujące usługi specjalne: dostęp do standardowych gier na stronie określenie osobistego profilu gracza korzystanie z listy znajomych GameTwist na stronie korzystanie systemu wymiany wiadomości GameTwist na stronie korzystanie systemu roszczeń GameTwist na stronie pozyskiwanie punktów bonusowych (tzw. twistów) 3. Rejestracja konta standardowego 3.1 Rejestracja powinna zawierać następujące prawidłowe, jednoznaczne i pełne informacje: a. osobisty, poufny pseudonim (nazwę użytkownika, tzw. nick), przy czym nie przysługuje prawo do nazwy użytkownika o określonym brzmieniu. Nazwa użytkownika musi być jednoznaczna i niepowtarzalna. Niedopuszczalne są nazwy obraźliwe, nieobyczajne, gorszące, propagujące przemoc, narodowosocjalistyczne itp., nazwy zawierające określenia linków internetowych lub do nich w oczywisty sposób nawiązujące, jak również nazwy użytkownika dające do zrozumienia, że Użytkownikowi przysługują określone rozszerzone prawa (w szczególności prawa administratora) itp. Operator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia, zablokowania i usunięcia niedozwolonych nazw użytkownika w dowolnym czasie. Aktywacja konta nastąpi po zmianie nazwy użytkownika na nazwę dozwoloną. b. hasło nie przysługuje prawo do hasła o określonym brzmieniu c. adres przez zaznaczenie okienka ze zgodą na otrzymywanie newslettera Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości mailowych od Operatora i firm partnerskich. Zgodę można w każdej chwili wycofać, korzystając ze osobistych ustawień konta. 3.2 Korzystanie ze specjalnych funkcji konta standardowego lub konta gier przeglądarkowych możliwe jest za pośrednictwem linku aktywującego konto, który jest przesyłany pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem rejestracji. Do aktywacji konta przez użytkownika udział w grach lub zakup pakietu twistów w sklepie nie jest możliwy. 3.3 Prawidłowe dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z zawarciem umowy między Użytkownikiem a Operatorem o korzystaniu z treści i usług oferowanych na GameTwist, w ramach aplikacji GameTwist App. 3.4 W przypadku podania nieprawidłowych informacji Operator jest uprawniony do całkowitego lub częściowego uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do treści i usług oraz do odmowy wydania ewentualnych zdobytych twistów.

4 3.5 Użytkownik zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych, a w przypadku zmiany nazwiska, adresu, adresu itp. do niezwłocznego wprowadzenia tych zmian na stronie za pośrednictwem zakładki Zmiana danych, a w aplikacji GameTwist App w punkcie Edytuj profil. Użytkownik ma również obowiązek chronić swoje dane dostępu przed nieuprawnionymi osobami trzecimi. Każda czynność dokonana z konta Użytkownika, bądź przy użyciu jego danych przypisywana jest Użytkownikowi. F. Prawa do treści 1. Rejestrując konto i/lub korzystając z usług i treści oferowanych na GameTwist oraz GameTwist App, Użytkownik uznaje, że wszelkie treści zawarte na GameTwist oraz aplikacjach GameTwist są wyłączną i nieograniczoną własnością Operatora. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony, aplikacji GameTwist oraz z usług i wszelkich zawartych w nich treści i informacji wyłącznie w ramach osobistego, prywatnego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz do ich niezmieniania, niekopiowania, niepublikowania, nierozpowszechniania ani niewykorzystywania w inny sposób, jak również do nieingerowania przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych w stronę, GameTwist App, usługi i wszelkie oferowane treści oraz informacje. 2. Wszelkie treści własne, przekazane pośrednio lub bezpośrednio przez Użytkownika Operatorowi za pośrednictwem GameTwist i/lub aplikacji GameTwist App (np. fotografie, pytania, wskazówki dotyczące gier i organizacji itp.), przechodzą na wyłączną i nieograniczoną własność Operatora. Nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za te treści. Wprowadzając wszelkiego rodzaju treści własne, łącznie z opisem technicznych procesów gry i rozwiązań taktycznych, Użytkownik zrzeka się wszelkich praw do tych treści. G. Zakaz nadużywania 1. Na GameTwist, w aplikacjach GameTwist zabrania sie zachowań stanowiących nadużycie. Mają one miejsce w szczególności, choć nie wyłącznie, w wypadku, gdy: naruszane są zasady komunikacji między użytkownikami (patrz punkt H.); umyślnie podawane są nieprawdziwe lub mylące informacje; dochodzi do prób wpływania na wynik partii gry poprzez zmowy, ingerencje w oprogramowanie lub użycie innych niedozwolonych środków; umyślnie doprowadza się do zakłóceń i błędów w funkcjonowaniu, aby wpłynąć na przebieg gry; jedna osoba fizyczna otworzyła więcej niż jedno konto standardowe. naruszone zostały inne punkty regulaminu. 2. Ponadto Użytkownik: nie będzie podejmował prób dekompilacji lub tworzenia replik oprogramowania gier GameTwist oraz GameTwistApp, ani też nie będzie ingerował w to oprogramowanie w inny sposób; nie będzie on również opracowywał oprogramowania ingerującego w oprogramowanie gier na GameTwist oraz GameTwist App bądź w komunikację w strukturze klient serwer;

5 nie będzie posługiwał się oprogramowaniem umożliwiającym stosowanie sztucznej inteligencji lub pozwalającym na tworzenie profili innych graczy, czy też na zmowę między użytkownikami; nie będzie stosował oprogramowania, które według oceny Operatora umożliwia Użytkownikowi oszustwa lub zdobywanie niesprawiedliwej przewagi wobec innych graczy; będzie korzystał z gier i usług na GameTwist wyłącznie za pomocą przeglądarki internetowej; nie będzie posługiwał się skryptami nieautoryzowanymi przez Operatora; nie będzie używał oprogramowania umożliwiającego mu analizę strony, GameTwist App lub poszczególnych gier, odtwarzanie lub powielanie ich lub też umożliwiającego inny rodzaj ingerencji w stronę, aplikacje GameTwist, poszczególne gry oraz ich oprogramowanie; nie będzie stosował programów nadmiernie obciążających serwer. 3. Operator zastrzega sobie prawo podjęcia w razie potrzeby koniecznych kroków, mających na celu wykrycie i udaremnienie użycia przez Użytkownika opisanego powyżej oprogramowania, w szczególności zidentyfikowanie bądź zlokalizowanie programów zainstalowanych na komputerze lub (przenośnym) urządzeniu Użytkownika oraz prawo do tworzenia profili zachowania graczy w celach kontrolnych. Jeżeli Operator stwierdzi lub będzie mieć uzasadnione podejrzenie dotyczące użycia zabronionego oprogramowania, jest on uprawniony do zablokowania konta Użytkownika na minimalny okres sześciu (6) miesięcy i/lub całkowitego lub częściowego, tymczasowego lub trwałego wykluczenia Użytkownika z użytkowania strony oraz GameTwist App, pozostałych treści i usług oferowanych przez Operatora, jak również platform wszelkich zależnych od niego lub powiązanych z nim przedsiębiorstw. H. Komunikacja między graczami i inne zachowania 1. Użytkownik odpowiada za to, aby utworzone przez niego treści nie naruszały przepisów ustawowych ani praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania sfery prywatnej innych użytkowników, do niezamieszczania treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, gorszących, gloryfikujących przemoc, narodowosocjalistycznych, rasistowskich, ksenofobicznych lub w inny sposób dyskryminujących, mających charakter pornograficzny lub wulgarny oraz do zaniechania gróźb i wszelkiego rodzaju napastowania. 2. Nie zezwala się też m.in. na: zamieszczanie reklam przeprowadzanie ankiet rozsyłanie tzw. łańcuszków posługiwanie się nazwą administratora zdobywanie danych osobowych innych użytkowników bez ich wyraźnego zezwolenia rozsyłanie wirusów komputerowych i bugów itp. ani na jakiekolwiek inne wpływanie na cudze systemy i programy komputerowe

6 rozsyłanie wiadomości służących wyłącznie propagowaniu przekonań religijnych, politycznych i światopoglądowych przeszkadzanie innym użytkownikom przez wprowadzanie pozbawionych sensu kombinacji znaków itp. wszelkiego rodzaju umyślne blokowanie gry i procesów komunikacji. I. Kary za nadużycie W wypadku niewłaściwych zachowań Użytkownika Operator zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Operator ma również prawo do przerwania partii gry znajdującej się w toku, do zablokowania Użytkownika po uprzednim powiadomieniu go lub bez powiadamiania oraz do usunięcia ewentualnych środków na koncie i/lub ich zatrzymania. J. Wypowiedzenie 1. Obie strony umowy, czyli Operator i Użytkownik, mają prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Użytkownik wypowiada umowę, wysyłając wiadomość zawierającą jego imię i nazwisko oraz nazwę użytkownika na adres W razie utraty odpowiedzi na pytanie bezpieczeństwa, na adres musi zostać przesłana kopia ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dane wpisane w profilu muszą zgadzać sie z danymi w przedstawionym dokumencie. Wraz z wypowiedzeniem umowy Użytkownik traci prawo do korzystania ze swojego konta i do powiązanych z kontem usług i treści oraz wirtualnych zasobów, takich jak wirtualna waluta, które tracą ważność po usunięciu konta. 2. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy ani razu nie nastąpi zalogowanie do konta Użytkownika, zostanie ono usunięte z powodu nieaktywności. Przed ostatecznym usunięciem konta jego właściciel co najmniej dwukrotnie otrzyma powiadomienie na adres podany w danych konta. Wraz z usunięciem konta Użytkownik traci prawo do korzystania ze swojego konta i do powiązanych z kontem usług i treści oraz wirtualnych zasobów, takich jak wirtualna waluta, które tracą ważność po usunięciu konta. K. Twisty ( punkty bonusowe ) 1. W promocjach różnego rodzaju można zdobyć punkty bonusowe, tzw. twisty. Twisty można zdobywać i wykorzystywać w różnych grach na stronie oraz w aplikacjach GameTwist. 2. Graczom posiadającym jedynie konto gościa możliwość ta nie przysługuje. 3. Warunki przyznawania twistów zostały objaśnione FAQ często zadawane pytania w zakładce Pomoc. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania bieżących zmian w systemie bonusowym. 4. Użytkownik ma możliwość uzyskania twistów poprzez swoją aktywność na stronie lub w GameTwist App lub drogą kupna w sklepie na stronie lub w ramach App GameTwist. W celu zasięgnięcia dalszych informacji por. Punkt M. Dobra wirtualne. L. GameTwist Apps 1 Operator oferuje na stronie internetowej i poza nią wybrane gry również w formie zezwalającej na pobranie na przenośne urządzenia Użytkownika. Wyłączną odpowiedzialność za konfigurację techniczną urządzenia docelowego Użytkownika ponosi Użytkownik.

7 2 GameTwist Apps przeznaczone są wyłącznie na telefony typu Smartphone oraz urządzenia typu Tablet. 3. GameTwist Apps oferowane są przez zewnętrznych sprzedawców, dlatego jako obowiązujące uznawane są warunki danego sprzedawcy. 4. Wraz z rejestracją Użytkownik zgadza się na udostępnienie Operatorowi następujących danych swojego urządzeniaw celach korekty błędów i poprawy jakości App: numer wersji używanego Gametwist App, model urządzenia numer wersji systemu operacyjnego, wolne miejsce na dysku, przebieg procesowy App, właściwości ekranu, konfiguracje sprzętowe jak również środowisko software, ustawienia systemowe, logi systemowe i, o ile istnieją, informacje o wbudowanych odbiornikach radiowych i ich konfiguracji. 5. Poprzez poprawne zakończenie procesu rejestracji aplikacji GameTwist App utworzone zostanie standardowe konto zapewniające dostęp z użyciem tych samych danych dostępu do standardowych gier na GameTwist. 6. GameTwist Apps pobierane są na urządzenie docelowe użytkownika poprzez łącze internetowe. Wysokość powstałych w ten sposób opłata zależna jest od danego operatora internetu lub telefonii komórkowej i naliczane są niezależnie od siebie. Naliczone przez operatora internetu lub telefonii komórkowej koszta połączeń (jak i opłaty abonamentowe) nie wchodzą w zakres usługi oferowanej przez Operatora i naliczane są dodatkowo i z wyszczególnieniem przez danego operatora internetu lub telefonii komórkowej. 7. Oferta aplikacji GameTwist App zamieszczona jest na stronie. Operator zastrzega sobie prawo do bieżącej modyfikacji, ograniczania i/lub poszerzania oferty i aplikacji GameTwist App, jak również wprowadzania zmian w opłatach za aplikacje GameTwist App w każdej chwili i bez podania przyczyny. Operator ma również prawo wycofania z oferty aplikacji GameTwist według własnego uznania. Skorzystanie z ww. uprawnień przez Operatora nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami wobec Użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odszkodowania, gdyby warunki korzystania z GameTwist App uległy modyfikacji lub ograniczeniom. 8. Zawarte w ofercie Operatora aplikacje GameTwist App podlegają ochronie praw autorskich i znaków towarowych. Użytkownik ma prawo do zapisania aplikacji GameTwist na swoim urządzeniu docelowym. Surowo zabrania się innego rodzaju zapisywania, kopiowania, innych form powielania, przetwarzania lub rozpowszechniania pobranych przez Użytkownika gier. M. Dobra wirtualne 1. Operator oferuje na stronie oraz w aplikacjach GameTwist możliwość zdobywania i wykorzystywania wirtualnych dóbr i/lub walut. Oferowane dobra i waluty mogą różnić się w zależności od rodzaju gry. 2. Użytkownik może nabyć prawo do wykorzystania dóbr wirtualnych na stronie i w aplikacjach GameTwist App, uiszczając opłatę lub wykorzystując wirtualną walutę. Nabycie dóbr lub walut wirtualnych daje Użytkownikowi jedynie prawo do wykorzystania ich w grze zgodnie z jej regułami; nabycie jakichkolwiek dodatkowych praw (np. praw własności) w odniesieniu do nabytych dóbr lub walut jest wykluczone. Przedmiotem kupna jest wyłącznie ograniczona czasowo, treściowo i miejscowo licencja użytkowania tych dóbr lub walut w ramach danej gry zgodnie z jej regułami.

8 Dobra i waluty wirtualne nabyte w ramach aplikacji GameTwist App dostępne są za pośrednictwem konta standardowego na stronie GameTwist. 3. Wirtualna waluta w grze Slots-Pharaoh s Way jest określana jako kredyty. Kredyty są potrzebne do gry i mogą być pozyskiwane za pomocą posiadanych przez użytkownika zasobów twistów. Wymiana kredytów na twisty nie jest możliwa. 4. Niezależnie od terminologii używanej na stronie, w poszczególnych aplikacjach GameTwist App, kupując wirtualne dobra lub waluty Użytkownik nabywa zgodnie z niniejszymi warunkami regulaminu wyłącznie ograniczoną czasowo, treściowo i miejscowo licencję użytkowania tych dóbr lub walut w ramach danej gry zgodnie z jej regułami. Wyklucza się zwrot, wykup lub rekompensatę w niewirtualnych środkach płatniczych. W wypadku naruszenia niniejszych warunków regulaminu Operator ma prawo do odebrania jednej lub wszystkich licencji uprawniających do korzystania z wirtualnych dóbr lub walut. Po zakończeniu stosunku umownego, niezależnie od jego przyczyny, wygasają wszelkie licencje uprawniające do korzystania z wirtualnych dóbr lub walut. Dobra/waluty posiadane w momencie zakończenia stosunku umownego tracą swoją ważność. Nie przysługuje prawo do ich rekompensaty. 5. Nie zezwala się Użytkownikowi na przeniesienie swojego konta i znajdujących się na nim dóbr i walut wirtualnych na osoby trzecie. Konto gracza uprawniające do korzystania z usług oferowanych na stronie, aplikacjach GameTwist App, wszelkie dane na serwerach Operatora oraz wszelkie treści umieszczone przez użytkowników stanowią wyłączną i nieograniczoną własność Operatora. 6. Z ofertą dóbr i walut wirtualnych można zapoznać się na stronie i/lub w ramach aplikacji GameTwist. Operator zastrzega sobie prawo do bieżącej modyfikacji, ograniczania i/lub poszerzania oferty dóbr i walut wirtualnych, jak również do bieżącej korekty opłat za dobra i waluty wirtualne w każdej chwili i bez podania przyczyny. Operator ma również prawo do usunięcia według swojego uznania wirtualnych dóbr/walut z oferty lub też do ich nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania. Korzystanie przez Operatora z ww. uprawnień nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami wobec Użytkownika. Użytkownikowi nie przysługują roszczenia o odszkodowanie w wypadku, gdy wykorzystywane przez niego dobra/waluty zostały usunięte z oferty lub są oferowane na innych warunkach. Zasada ta obowiązuje zarówno w wypadku dóbr/walut oferowanych tymczasowo, jak i będących w stałej ofercie. Operatorowi przysługuje również stałe prawo do usunięcia lub modyfikacji konta gracza i związanej z nim historii konta lub wirtualnych dóbr/walut bez podania przyczyny. W tym wypadku Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wyklucza się inne roszczenia Użytkownika. 7. Płatność za dobra wirtualna i wirtualne waluty realizowana jest na stronie internetowej GameTwist w postaci płatności jednorazowej, albo jako bieżące płatności w określonym przedziale czasowym (miesiąc, rok); w ramach GameTwist Apps wirtualne dobra/waluta mogą zostać zakupione u zewnętrznych sprzedawców. Osoby niepełnoletnie winny uzyskać zgodę swoich rodziców/opiekunów prawnych oraz środki finansowe na opłacenie dóbr/walut wirtualnych. 8. Aby móc pozyskiwać na stronie GameTwist dobra/waluty wirtualne, użytkownik musi udostępnić następujące informacje odnośnie swojej osoby: a. Imię i nazwisko b. Datę urodzenia c. Płeć

9 d. Adres e. Numer telefonu f. Pytanie bezpieczeństwa i odpowiedź 9. Główna walutą służącą do zakupu wirtualnych dóbr i waluty na stronie internetowej jest euro ( ). Oferowane są również inne waluty. Ceny za wirtualne dobra i waluty ukazywane są również w walutach innych krajów, pod warunkiem, że są one wspierane przez stronę internetową. Jeśli gracz korzysta z innej waluty niż euro, wtedy przy okazji płatności dana waluta przeliczana jest na euro. Wszystkie ceny w walucie innej niż euro przeliczane są w oparciu o aktualny, dzienny kurs walutowy Centralnego Banku Europejskiego. 10. Płatność za wirtualne dobra/waluty następuje w walucie niewirtualnej w formach opisanych na stronie internetowej bądź w ramach aplikacji GameTwist w formach płatności oferowanych przez operatorów trzecich. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie form płatności bez podania przyczyny. Zastrzega on sobie również prawo do powiązania możliwości korzystania z poszczególnych form płatności z określonymi warunkami. Operator nie gwarantuje stałego udostępniania wszystkich form płatności. 11. Wirtualne dobra/waluty uważane są za opłacone w momencie, w którym należna kwota nieodwołalnie wpłynie na rachunek Operatora. Wszystkie transakcje na rachunku i/lub transakcje pieniężne są kontrolowane przez Operatora. Wszelkie podejrzane transakcje na rachunku i/lub transakcje pieniężne zgłaszane są właściwym władzom. 12. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy przydzielenia wirtualnych dóbr/walut według swego uznania bądź do wprowadzenia ograniczeń liczby przydzielanych dóbr/walut lub kwoty całkowitej. W wypadku podejrzenia oszustwa, naruszenia prawa lub postanowień niniejszego regulaminu Operatorowi przysługuje prawo do zamrożenia procesów nabywania dóbr/walut i związanych z tym transakcji płatniczych do wyjaśnienia sytuacji. Ponadto obowiązują postanowienia zawarte w punkcie I. 13. Operator ma prawo do publikowania wszelkich obrazów i zapisów wideo z gry umieszczonych przez Użytkownika (w całości lub części) oraz do sprawozdawania o nich w każdy możliwy sposób z podaniem nazwy użytkownika. Dotyczy to również obrazów, filmów wideo itp. samodzielnie utworzonych przez Użytkownika. Transmitując i wytwarzając obrazy oraz filmy wideo, Użytkownik wyraża swoją wyraźną zgodę na publikowanie ww. sprawozdań. Jednocześnie Użytkownik przyznaje w ten sposób Operatorowi nieodpłatnie i nieodwołalnie wszelkie konieczne dla tego sprawozdawania, nieograniczone rzeczowo, czasowo i miejscowo, wyłączne prawa do użytkowania, wykorzystywania, publikowania, przetwarzania i powielania obrazów oraz filmów wideo. Roszczenie odszkodowawcze ze strony Użytkownika jest wykluczone. II. OCHRONA DANYCH 1. Wraz z rejestracją Użytkownik jednoznacznie zezwala Operatorowi na wykorzystanie danych podanych podczas rejestracji oraz na gromadzenie i przetwarzanie nieosobowych danych dotyczących użytkowania. Podczas gromadzenia i przetwarzania danych Użytkownika Operator przestrzega odpowiednich przepisów ustawowych dotyczących ochrony danych osobowych. Dane przetwarzane są automatycznie i nie mogą być udostępniane bez pisemnej zgody Użytkownika. W wypadku nadużycia zastrzega się możliwość przekazania tych danych organom ścigania.

10 2. Operator jest uprawniony do gromadzenia i analizowania danych o połączeniach, w szczególności źródłowego i docelowego adresu IP oraz wszystkich innych plików logowania, w celu ochrony komputerów własnych i komputerów osób trzecich. Operator jest ponadto uprawniony do prowadzenia statystyk użytkowania, nie odnoszących się bezpośrednio do danych osobowych, na co Użytkownik wyraża zgodę, dokonując rejestracji. 3. W celu dopasowywania strony i aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkowników i na bieżąco rozwijać lub optymalizować ich wzornictwo i jakość, operator stosuje pliki cookies, retargeting cookies i narzędzia śledzenia. a. Pliki cookies i retargeting cookies Pliki cookies to małe pliki, które przy odwiedzaniu strony lub aplikacją są zapisywane na dysku twardym komputera czy też na mobilnym urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki retargeting cookies rejestrują obok zwyczajów użytkownika związanych z użytkowaniem stron internetowych (zarówno w zakresie strony czy aplikacji, jak i poza nim), także dane socjodemograficzne (np. wiek i płeć użytkownika). Pliki cookies pomagają ustalić, w jakie gry gra użytkownik, oraz dodatkowo jak często (pory dnia, dni tygodnia) i jak długo użytkownik korzysta ze strony/aplikacji lub pojedynczych gier. Ponadto, zapisywane są również dane socjodemograficzne takie jak wiek i płeć użytkownika. Zapisane poprzez pliki cookies dane są przeglądane, przetwarzane oraz wykorzystywane przez operatora do dopasowywania aplikacji do indywidualnych potrzeb i zainteresowań danych użytkowników oraz do sporządzania statystyk i tworzenia grup użytkowników. Ponadto, dane te są stosowane również do emitowania przez strony trzecie zindywidualizowanych reklam. Zapisane w ten sposób dane są na bieżąco aktualizowane i rozszerzane w zależności od zachowania użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez operatora plików cookies i retargeting cookies. Ponadto, użytkownik wyraża jasno zgodę na przetwarzanie przekazanych mu oraz pozyskanych przez niego danych (np. wieku i płci użytkownika) w sposób zautomatyzowany (np. elektronicznie poprzez pliki cookies). b. Narzędzia śledzenia Narzędzia śledzenia dotyczą usług stron trzecich wspierających operatora w ocenie statystycznej i analizie zachowania. Operator wykorzystuje pozyskaną w ten sposób wiedzę do optymalizacji wzgl. dalszego rozwoju strony i aplikacji. Stosowane tutaj narzędzia śledzenia to MobileApp Tracking (MAT) Tune, Adobe Analytics i Facebook App Tracking. 4. Operator zobowiązuje się do zastosowania wszelkich dostępnych mu technicznych rozwiązań w celu ochrony zgromadzonych danych Użytkownika, nie ponosi jednak odpowiedzialności prawnej, jeżeli osoby trzecie w bezprawny sposób wejdą w posiadanie tych danych i wykorzystają je. Jakakolwiek odpowiedzialność prawna za szkody wynikające z tytułu działalności osób trzecich zostaje tym samym kategorycznie wykluczona. 5. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość dostępu i wglądu w zapisane dane z poziomu ustawień swojego profilu na stronie GameTwist lub w ograniczonym stopniu za pośrednictwem aplikacji GameTwist.

11 6. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do usunięcia lub zmiany dotyczących go danych. Operator zobowiązuje się do usunięcia danych wskazanych przez Użytkownika. Wraz z usunięciem danych, których podanie wymagane jest do założenia konta, usuwane jest jednocześnie przypisane do nich konto użytkownika. 7. Operator zapewnia, że przetwarzanie danych w transakcjach płatniczych będzie się odbywało zgodnie z dyrektywami PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I GWARANCJA 1. Wyklucza się roszczenia o odszkodowanie kierowane do Operatora, powiązanych z nim przedsiębiorstw, podmiotów trzecich, którym Operator powierzył wykonanie zobowiązania w związku z oferowanymi na stronie treściami oraz usługami oraz treściami i usługami oferowanymi w ramach aplikacji GameTwist App, jeżeli powstałe szkody nie zostały spowodowane umyślnie przez Operatora, powiązane z nim przedsiębiorstwa lub podmioty trzecie, którym Operator powierzył wykonanie zobowiązań, lub w wyniku rażącego zaniedbania. Wyłączenie od odpowiedzialności obejmuje ponadto wszelką odpowiedzialność prawną za przerwanie dostępności, utratę danych lub informacji, awarie urządzeń przetwarzających dane, utratę zarobku, szkody pośrednie i utratę majątku, o ile jest to zgodne z przepisami ustawowymi. Wyklucza się ponadto odpowiedzialność cywilną Operatora za usterki, opóźnienia i/lub przerwy w funkcjonowaniu strony GameTwist i oferowanych na niej usług oraz treści, jak również aplikacji GameTwist App i oferowanych za ich pośrednictwem usług i treści. Operator nie ponosi także odpowiedzialności cywilnej za przerwy lub ograniczenia w dostępności aktualnej strony internetowej GameTwist i oferowanych na niej treści i usług, aplikacji GameTwist App i oferowanych za ich pośrednictwem treści i usług, o ile nie są one wynikiem umyślnych działań bądź rażącego zaniedbania Operatora lub podmiotów trzecich, którym Operator powierzył wykonanie zobowiązania. Wszystkie warunki wyłączenia odpowiedzialności cywilnej nie obowiązują w przypadku uszczerbku na zdrowiu. 2. Operator i powiązane z nim przedsiębiorstwa nie udzielają gwarancji stałej dostępności i bezbłędnego funkcjonowania oferowanych usług i treści, podejmą jednak w ramach dostępnych możliwości starania, aby naprawić ewentualne błędy lub rozwiązać problemy. W myśl przepisów ustawowych Operator i/lub osoby, którym Operator powierzył wykonanie zobowiązania, ponoszą odpowiedzialność cywilną za szkody nie objęte zakresem zastosowania (austriackiej) ustawy o odpowiedzialności za produkty wadliwe tylko, jeżeli dowiedziono, że szkoda ta wynikła z powziętego zamiaru lub rażącego zaniedbania. 3. Operator nie gwarantuje stałego, nieprzerwanego funkcjonowania strony, aplikacji GameTwist App, poszczególnych gier ani oferowanych w nich treści, usług oraz wirtualnych dóbr i/lub walut, bezbłędności oprogramowania i/lub tez całkowitego usunięcia wszystkich stwierdzonych błędów, ani też nie ponosi za to odpowiedzialności cywilnej. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za to, czy strona, aplikacje GameTwist App oraz serwery, przez które następuje dostęp do nich, nie zawierają wirusów lub innych szkodliwych elementów, mogących wyrządzić szkody na sprzęcie lub oprogramowaniu komputerowym Użytkownika. Wyklucza sie gwarancję i odpowiedzialność cywilną za specyficzne właściwości wirtualnych dóbr czy walut oferowanych w ramach gier lub za powiązane z nimi następstwa dla przebiegu gry.

12 4. Operator nie przejmuje odpowiedzialności cywilnej za gry, poszczególne partie gier lub ich wyniki, jeżeli zostały one przerwane, przedwcześnie zakończone lub w jakikolwiek sposób zakłócone w wyniku ewentualnych usterek technicznych. 5. Operator nie przejmuje odpowiedzialności cywilnej za błędy przy wprowadzaniu, przekazywaniu i ocenie danych oraz za treść, kompletność i prawidłowość przekazywanych i wymaganych danych. W szczególności Operator zastrzega sobie prawo do późniejszego skorygowania oczywistych błędów przy wprowadzaniu lub ocenie wyników (wynikających np. z pomyłki co do osoby gracza), informacji o stawkach obowiązujących w grze, cenach, udziałach procentowych itp. 6. Operator nie przejmuje odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania konta przez Użytkownika lub osoby trzecie. 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek szkody, spowodowane okolicznościami, na które nie ma wpływu (siła wyższa itp.). 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkownika, zastrzegając sobie jednak prawo do usunięcia znanych mu treści naruszających warunki użytkowania lub przepisy ustawowe, jak również możliwość udostępnienia tych treści organom ścigania na zarządzenie sądu lub władz. 9. W razie naruszenia niniejszego regulaminu Użytkownik jest zobowiązany zwolnić Operatora z odpowiedzialności za wszelkie powiązane z tym szkody oraz z roszczeń osób trzecich, a także zrekompensować powstałe przez to straty, zwrócić koszty oraz naprawić szkody. IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Operator zastrzega sobie prawo do bieżącego poszerzania, modyfikowania i uzupełniania oferty. 2. Użytkownik jednoznacznie akceptuje fakt, że listy rankingowe nie przedstawiają jego rzeczywistych umiejętności w grze, gdyż prawie każda z oferowanych gier, choćby w niewielkim stopniu, zawiera czynniki losowe. Operator zapewnia w tym miejscu ponownie, że generowanie liczb losowych przeprowadzane jest przy pomocy generatora liczb losowych o międzynarodowej renomie, a Operator nie ma na to żadnego wpływu. Więcej informacji o generatorze liczb losowych można uzyskać za pośrednictwem pomocy udzielanej pocztą elektroniczną. 3. Informacje o zmianach w niniejszym regulaminie rozsyłane są Użytkownikom pocztą elektroniczną, publikowane na stronie internetowej lub dostarczane za pomocą aplikacji GameTwist. W przypadku gdy Użytkownik jest informowany o zmianach wiadomością , uznaje się je za przyjęte, jeżeli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec nich w ciągu dwóch tygodni od momentu otrzymania wiadomości. O takim trybie postępowania Użytkownik zostanie powiadomiony wraz z informacją o zmianach w regulaminie. Zgłoszenie sprzeciwu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego zapoznawania się z aktualnymi warunkami regulaminu. 4. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia dotyczące przedmiotowego stosunku umownego obowiązują tylko w wypadku, jeżeli nadesłano je na piśmie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej bądź zostały zamieszczone na stronie lub w aplikacji GameTwist. 5. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać Operatorowi zmiany swoich danych osobowych poprzez ich aktualizację na stronie lub w aplikacji GameTwist. W przypadku gdy klient nie zgłosi ww.

13 zmian i w związku z tym nie otrzyma prawnie obowiązujących oświadczeń Operatora na ostatnio podany adres zamieszkania lub , uważa się te oświadczenia za doręczone. 6. Rejestrując się na GameTwist, każdy Użytkownik uznaje, że niniejsze warunki regulaminu są wyłączną własnością (intelektualną) Operatora. 7. Nawet w wypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych reguł i warunków niniejszej umowy jej pozostałe części zachowują skuteczność. Zasada ta nie obowiązuje w wypadku, w którym postępowanie zgodnie z niniejszą umową stanowi rażącą niedogodność dla jednej ze stron. 8. W Wielkiej Brytanii nasz zespół supportowy osiągalny jest pod numerem (numer płatny), oraz pod numerem V. Zarządzenia specjalne dla FACEBOOK APP na GAMETWIST A. Warunki ogólne 1. Operator oferuje aplikację Facebook na GameTwist App. Ten app umożliwia użytkownikom korzystanie z różnych, udostępnionych przez operatora gier przez Facebook. 2. Operator może przyznać dostęp do Facebook App na GameTwist oraz do tamtejszych gier, treści, serwisu i/ albo usług w połączeniu z określonymi warunkami (np. określone rodzaje kont). Ponadto dostęp do Facebook App na GameTwist oraz do zawartych w nim gier, treści, serwisu i/ albo usług może w każdym momencie zostać ograniczony, na czas określony lub nieokreślony. Ograniczenia dostęu mogą zostać podane do wiadomości w zakresie GameTwistFacebookApp. B. Warunki użytkowania 1. Użytkownik potwierdza całkowitą znajomość warunków regulaminu aktywując opcję Potwierdzam znajomość regulaminu i uruchamiając przycisk umożliwiający dostęp do Facebook App na GameTwist i tym samym daje wyraźną zgodę na przestrzeganie warunków regulaminu. 2. Roszczenia dotyczące korzystania z gier, usług i serwisu na GameTwist Facebook App będą brane pod uwagę tylko w określonym przez operatora zakresie, w zgodzie z ustanowionymi przez operatora warunkami i/ albo ograniczeniami. Takie ograniczenia i/ albo warunki mogą dotyczyć wszystkich, grupy albo tylko pojedynczych użytkowników. Zakres usług gier oferowanych w GameTwist Facebook App nie odpowiada temu na stronie internetowej i oferowanych na niej gier. C. Własność treści 1. Rejestrując konto i/ albo korzystając z serwisu, usług i/ albo treści aplikacji Facebook App na GameTwist, użytkownik uznaje fakt, że wyłącznym i nieograniczonym prawem własności całości treści GameTwist Facebook App dysponuje operator. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze wszystkich oferowanych na Gametwist Facebook App usług oraz zawartych tam treści i informacji w zgodnym z przeznaczeniem prywatnym zakresie oraz do zaniechania wszelkich form wykorzystania lub eksploatacji wykraczających poza ramy prywatnego użytkowania, co zawiera wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie lub sprzedaż w jakiejkolwiek formie oraz wprowadzania modyfikacji w oparciu o środki techniczne, które mogłyby w jakiejkolwiek formie ingerować w serwis, usługi i we wszystkie zawarte w Gametwist Facebook App treści i informacje. 2. Wszelkie treści umieszczane na Gametwist Facebook App (np. fotografie, pytania, wskazówki dotyczące gier i organizacji itp.) przechodzą na wyłączną i nieograniczoną własność operatora, a

14 roszczenie do rekompensaty za te treści nie przysługuje. Roszczenie rekompensaty nie przysługuje. Użytkownik przekazuje wszystkie prawa do treści, które pojawią się w jakiejkolwiek formie. Dotyczy to również procesów gry oraz taktycznych. D. Twisty (waluta wirtualna) 1. Użytkownik otrzymuje wirtualną walutę, tzw. Twisty za różnego rodzaju działania na Facebook App na GameTwist. Użytkownik może zastawiać twisty w grach na stronie GameTwist, bądź w grach dostępnych w GameTwist Facebook App. 2. Użytkownik może otrzymać darmowe twisty za swoją aktywność na GameTwist Facebook App. Ponadto użytkownik ma możliwość zakupienia twistów w Facebook App. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie I. M. Dobra wirtualne. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z gier jedynie za zgodą prawnego opiekuna oraz mając wystarczające środki finansowe, za które kupują pakiety twistów. 3. Użytkownik może zakupić wirtualną walutę w aplikacji GameTwist Facebook App, korzystając z naszego sklepu online dostępnego przez Facebook. Użytkownik ma wówczas prawo do korzystania z twistów według warunków gry; wykraczające poza te warunki prawa do twistów (np. własność) są wykluczone. Przedmiotem zakupu jest wyłącznie prawo korzystania, które jest ograniczone pod względem czasu, treści oraz lokalizacji, dające prawo do korzystania z twistów w ramach gier oraz zgodnie z zasadami gier. Z twistów zakupionych w ramach aplikacji GameTwist Facebook App można korzystać również przez zalogowanie się na standardowym koncie użytkownika na stronie GameTwist. Z twistów, które właściciel konta standardowego na GameTwist nabył na stronie internetowej, można korzystać również na GameTwist Facebook App. 4. Pakiety twistów dostępne w ofercie można znaleźć w GameTwist Facebook App. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty pakietów twistów, jej redukcji i/ albo powiększenia jak również zmiany cen w każdym momencie i bez podania powodu. Ponadto operator rości sobie prawo, aby usunąć oferty odpłatne, bądź nieodpłatne pakietów twistów według własnego uznania. Korzystając z tego prawa, operator nie posiada żadnych zobowiązań wobec użytkownika. Wszelkie dalsze roszczenia gracza dotyczące rekompensaty za zmianę warunków nabycia twistów nie będą brane pod uwagę. Obowiązuje to zarówno dla pakietów twistów dostępnych w ofercie stale jak i tymczasowo. Ponadto operator ma w każdej chwili prawo do usunięcia lub korekty konta, twistów i połączonej z nim historii konta bez podania powodów. W tym przypadku gracz ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie dalsze roszczenia gracza są wykluczone. E. Pozostałe postanowienia 1. Pozostałe postanowienia z sekcji V stanowią pomoc i uzupełnienie warunków ogólnych z sekcji od I do IV.

I. Ogólne warunki umowy

I. Ogólne warunki umowy I. Ogólne warunki umowy A. Zakres obowiązywania 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z treści i usług oferowanych przez Operatora, czyli Funstage Spielewebseiten Betriebsges.m.b.H, na stronie

Bardziej szczegółowo

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733.

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733. REGULAMIN SERWISU GWARANCJUSZ.PL z dn. 30.12.2014 r. 1. Przedmiot regulaminu i terminologia Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu Gwarancjusz.pl, zwanego dalej Portalem. Portalu Gwarancjusz.pl

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę.

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę. materiał pobrany ze strony www.zdrowieija.pl Regulamin serwisu Autor: redakcja portalu 10-02-2010 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne...

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne... REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Odpowiedzialność za treść... 2 4. Obszar obowiązywania

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 Definicje Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia należy rozumieć następująco: Regulamin niniejszy Regulamin regulujący warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja

Regulamin platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja Regulamin platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja Niniejszy regulamin korzystania z platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZPITALNEGO PORTALU E- SZPITAL 1 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu e-szpital udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów (zwanym dalej Szpitalem).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu REGULAMIN Korzystania z Platformy e-learningowej 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych w zakresie bhp w formie samokształcenia kierowanego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY UŻYWANIA APLIKACJI FLY2EY

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY UŻYWANIA APLIKACJI FLY2EY POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY UŻYWANIA APLIKACJI FLY2EY TWORZONYCH I UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM PORTALU FACEBOOK.COM I. SŁOWNIK POJĘĆ I ZASADY OGÓLNE 1. Zasady ogólne. 1. Funkcjonalne narzędzie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Regulamin korzystania z serwisu 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.platformaecho.pl jako Usługodawcę. 2 1. Usługobiorcą

Bardziej szczegółowo

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców.

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców. WARUNKI Dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej podlegają następującym warunkom użytkowania ( Warunki ). Uprzejmie prosimy o dokładne przeczytanie tych warunków użytkowania przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane?

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane? P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.yourboard.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.pwdadwokaci.com. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego www.pwdadwokaci.com. 1. Postanowienia ogólne Warszawa, dnia 31 stycznia 2015 r. Regulamin serwisu internetowego www.pwdadwokaci.com 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.pwdadwokaci.com jest spółka pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji Going.

Regulamin korzystania z aplikacji Going. Regulamin korzystania z aplikacji Going. I. Wstęp 1. Właścicielem serwisu i administratorem danych jest firma Maciej Gastoł MG Software z siedzibą w Krakowie, adres: os. Oświecenia 44/170 31-636 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną serwisu SKINOBRANIE.PL

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną serwisu SKINOBRANIE.PL Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną serwisu SKINOBRANIE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach serwisu skinobranie.pl,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl, pobieranej i uruchomianej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl Polityka prywatności serwisu iwisher.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL z dnia 05/02/2015 r. 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z dostępem i korzystaniem z Panelu Klienta firmy K2 Search.

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl (zwany dalej: Regulaminem ) określa ogólne zasady działania serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera warunki i zasady korzystania z kursów

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. Regulamin 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób: Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SOFTWARE GURU Bogusz Pękalski za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem polisawchmurze.pl, na innych domenach

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. Informacje wstępne

Regulamin 1. Informacje wstępne Regulamin 1. Informacje wstępne 1. Poniższy regulamin (zwany dalej Regulaminem) opisuje zasady oraz warunki korzystania z serwisu tangopm.com (zwanego dalej Serwisem). Zapisy Regulaminu wraz z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji I. Postanowienia ogólne II. III. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH.

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. 1. Warunki ogólne. 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Bazę danych oraz faktyczne jej udostepnienia przez

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Regulamin Uczestnictwa w Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3, której Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego. 1 Informacje ogólne

Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego. 1 Informacje ogólne Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego 1 Informacje ogólne 1. Regulamin niniejszy Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Platforma ma za zadanie: 1.1. Wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w SZ RP. 1.2. Pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy, kompetencji

Bardziej szczegółowo