Platan Video Softphone. Instrukcja instalacji i obsługi. ver

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platan Video Softphone. Instrukcja instalacji i obsługi. ver. 1.00.01"

Transkrypt

1 Platan Video Softphone Instrukcja instalacji i obsługi ver

2 ver xx Platan Video Softphone Platan Video Softphone jest produktem firmy:platan Sp. z o.o. sp. k Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (+48) , fax (+48) Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja: Data wydania:

3 Platan Video Softphone ver xx Spis treści 1. Wstęp Przeznaczenie oprogramowania Platan Video Softphone Wymagania sprzętowe Umowa licencyjna Instalacja oprogramowania Platan Video Softphone Ustawienia programu Platan Video Softphone Okno programu Ustawienia programu Konfiguracja konta VoIP Ustawienie audio Ustawienia wideo Ustawienia połączeń Ustawienia SIP i RTP Provisioning Globalna książka telefoniczna Dane użytkownika Inne Konsola przyciski szybkiego wybierania Kontakty ulubione Dodaj/Usuń do ulubionych Połącz z kontaktem w katalogu Ulubione Książka telefoniczna Dodaj nowy kontakt Połącz z kontaktem w książce telefonicznej Historia połączeń Informacja o programie Realizacja połączeń Połączenia wychodzące Połączenia wideo Połączenia audio Obsługa połączenia przychodzące Odebranie połączenia Transfer połączenia bez podnoszenia słuchawki Przełączanie prowadzonej rozmowy

4 ver xx Platan Video Softphone 4

5 Platan Video Softphone 1. Wstęp ver xx 1.1. Przeznaczenie oprogramowania Platan Video Softphone Oprogramowanie Platan Video Softphone jest przeznaczone do realizacji połączeń audio, jak również wideo w systemach telekomunikacyjnych Platan przy wykorzystaniu protokołu SIP 2.0 za pośrednictwem komputera, którego minimalne wymagania zostały zawarte w rozdziale Wymagania sprzętowe pamięć operacyjna - 2GB wolna przestrzeń na HDD 25 MB LAN 10/100 system operacyjny: Windows XP lub nowszy kamera internetowa mikrofon i głośnik Połączenie video realizowane jest jako bypass media, co oznacza, że strumień video przesyłany jest poza systemami telekomunikacyjnymi Platan. Możliwość i jakość połączenia zależy od wykorzystanych urządzeń oraz przepływności i jakości sieci LAN/WAN. Połączenie video dla pojedynczej rozmowy wymaga od 64kb/s nawet do 4Mb/s w obu kierunkach Umowa licencyjna Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji. Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU. Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. Program korzysta z kodu źródłowego następujących projektów: PJSIP Licensed under General Public License (GPL) version 2 or later. Simple DirectMedia Layer Copyright (C) Sam Lantinga This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 5

6 ver xx Platan Video Softphone 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. FFmpeg This software uses libraries from the FFmpeg project under the LGPLv2.1 license. WebRTC Copyright (c) 2011, The WebRTC project authors. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Speex Copyright Xiph.org Foundation Copyright Jean-Marc Valin Copyright Analog Devices Inc. Copyright Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Copyright 1993, 2002, 2006 David Rowe Copyright 2003 EpicGames Copyright Jutta Degener, Carsten Bormann Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 6

7 Platan Video Softphone ver xx IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. GSM coder/decoder Copyright 1992, 1993, 1994 by Jutta Degener and Carsten Bormann, Technische Universitaet Berlin pjsip WebRTC AEC module Copyright (C) 2010 Regis Montoya (aka r3gis - This file is part of pjsip_android. Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. ISO C9x compliant inttypes.h for Microsoft Visual Studio Based on ISO/IEC 9899:TC2 Committee draft (May 6, 2005) WG14/N1124 Copyright (c) 2006 Alexander Chemeris Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. The name of the author may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 7

8 ver xx Platan Video Softphone 2. Instalacja oprogramowania Platan Video Softphone Program instalujemy na dowolnym serwerze spełniającym wymagania opisane w rozdziale 1.2, który jest podłączony do lokalnej sieci komputerowej. Aby zainstalować program Platan Video Softphone należy wykonać czynności: Uruchomić program instalacyjny pvsip exe znajdujący się na dołączonej płycie CD. Wybrać język instalacji Zostanie uruchomione okno kreatora konfiguracji. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować, lub Anuluj, aby zakończyć instalację. Zaakceptować warunki Umowy Licencyjnej. 8

9 Platan Video Softphone ver xx Kreator Instalacji zaproponuje domyślną lokalizację na dysku dla programu. Instalator stworzy skróty do programu w folderze Menu Start. Wybierz dodatkowe opcje. 9

10 ver xx Platan Video Softphone Utwórz ikonę na pulpicie zostanie utworzony skrót na pulpicie systemu Windows. Przenośna instalacja (konfiguracja w katalogu programu) możliwość instalacji programu na nośniku przenośnym (np. pendrive), co umożliwi uruchomienie aplikacji na każdym komputerze, do którego zostanie podłączony nośnik i spełniającym wymogi z rozdziału 1.2, bez konieczności instalacji oprogramowania. Umieść program w Autostarcie program zostanie uruchomiony automatycznie po zalogowaniu się do systemu Windows. Instalator wyświetli wybrane ustawienia programu. Nastąpi instalacja oprogramowania 10

11 Platan Video Softphone ver xx Po zakończeniu instalacji należy kliknąć opcję Zakończ. 11

12 ver xx Platan Video Softphone 3. Ustawienia programu Platan Video Softphone 3.1. Okno programu Dane użytkownika Informacja o zalogowaniu do systemu telekomunikacyjnego Przyciski akcji: połączenie audio/wideo połączenie audio rozłącz połączenie Przyciski wyboru numeru Poczta Głosowa Funkcja nie przeszkadzać Okno podglądu wybranego numeru oraz statusu połączenia Przywołanie okna głównego Wywołanie kontaktów oznaczonych jako Ulubione Wywołanie Książki telefonicznej bazy kontaktów Historia połączeń Wykasowanie pojedynczej wybranej cyfry numeru Wyciszenie mikrofonu Funkcja Flash umożliwia przełączenie rozmowy w trakcie prowadzonej rozmowy Ustawienia programu Informacja o programie Wywołanie konsoli, przycisków szybkiego wybierania Funkcja Transfer. Funkcja umożliwia przełączenie rozmowy przed połączeniem oraz przełączenie rozmowy w trakcie połączenia 3.2. Ustawienia programu Konfiguracja konta VoIP Konfigurację podłączenia do systemu telekomunikacyjnego należy wykonać w menu Ustawienia programu Konto. 12

13 Platan Video Softphone ver xx W celu poprawnej rejestracji programu Platan Video Softphone należy od administratora systemu uzyskać następujące dane: Serwer SIP adres IP lub domenę serwera rejestracji z portem do rejestracji, który umieszczony jest po adresie IP lub domenie, oddzielony :. Przykład :5060 lub voip.platan.pl:5060. Nazwa użytkownika do autoryzacji login w postaci numeru wewnętrznego w systemach telekomunikacyjnych Platan. Hasło autoryzacyjne hasło nadane użytkownikowi wewnętrznemu systemu telekomunikacyjnemu. Sposób przesyłania cyfr w trakcie połączenia metoda wysyłania cyfr (DTMF) w trakcie połączenia, np. w celu wybrania nr. Wewnętrznego podczas DISA, lub w celu dokonania autoryzacji. W programie dostępne są metody transmisji: RFC2833 (RTP) oraz SIP INFO. Użyj dialplanu opcja umożliwiająca automatyczne zestawienie połączenia po wykryciu spełnienia kryterium wyboru numeru. Składnia dialplanu: ( ) - rozpoczęcie i zakończenie dialplanu, - rozdział kontekstów, x - pojedyncza dowolna cyfra, x. - nieskończenie wiele dowolnych cyfr, [136] - cyfra wymagalna 1 lub 3 lub 6, [5-9] - cyfra wymagalna z przedziału <5,9>, Sy - wykonanie sekwencji po y sekundach bez potrzeby zatwierdzenia znakiem # Przykładowy dialplan dla użytkownika centrali w Polsce, gdzie numeracja jest trzy cyfrowa i numery zawierają się w przedziale od bez dostępu do usług systemu telekomunikacyjnego: (2xx [89]x 011[68]xxx 019xxx 0[1-9]xxxxxxxx 000x.S3) W przypadku, gdy funkcja użyj dialplanu jest wyłączona numer wybierany jest po wybraniu opcji wykonania połączenia audio/wideo lub audio. Ogranicz negocjowany zestaw kodeków do 1 przez re-invite opcja umożliwiająca ustawienie wysyłania tylko pierwszego kodeka z zestawu przy inicjowaniu połączenia. Producent zaleca aby ta opcja była odznaczona. 13

14 ver xx Platan Video Softphone Ustawienie audio W menu Ustawienia Audio konfigurowane są parametry audio dla wykonywanych połączeń. VAD (wykrywanie aktywności głosowej) opcja wyłączająca przesyłanie strumienia RTP (oszczędzająca pasmo) w przypadku nie wykrycia głosu. Zalecane wyłączenie opcji. Generuj lokalne dźwięki DTMF klawiatury odtwarzanie dźwięku DTMF w trakcie wybierania cyfr. Wejście audio wybranie mikrofonu w komputerze. Wyjście audio wybranie odbiornika dźwięku w komputerze. Kodeki wybranie i ustawienie priorytetów dla kodeków za pomocą, których prowadzona będzie rozmowa. zaznaczenie kodeka i przesunięcie za pomocą strzałek pozwala na ustawienie priorytetów dla poszczególnych kodeków w trakcie negocjacji dla połączenia Ustawienia wideo W menu Ustawienia Wideo konfigurowane są parametry wideo dla wykonywanych połączeń. 14

15 Platan Video Softphone Zezwól na połączenia video włączenie/wyłączenie połączeń wideo. ver xx Źródło wideo wybór źródła wideo, kamery internetowej. Kodeki wybór kodeków, które będą wykorzystywane przy rozmowie wideo. Rozmiar wideo H264 ustawienie rozmiaru okna dla kodeka H264, na którym prezentowany będzie obraz rozmówcy. H264 FPS ustawienie ilości klatek na sekundę dla kodeka H264 przy prezentowaniu obrazu rozmówcy Ustawienia połączeń Automatyczne odbieranie automatyczne odebranie połaczenia. Sterowanie połączeniami przy użyciu klawiatury Modecom MC-9001 możliwość wybierania numerów i sterowania połączeniem przez klawiaturę komputera. Numer poczty głosowej numer lokalny skrzynki poczty głosowej Ustawienia SIP i RTP 15

16 ver xx Platan Video Softphone Lokalny port SIP UDP (jeśli dostępny; 0=dowolny) port rejestracji, z którego wysyłane są, i na którym odbieramy informacje o rejestracji i żądaniach sieci. Początek zakresu portów RTP UDP (16 portów) początek zakresu portów z których wysyłane są, i na których odbieramy pakiety RTP (głos). Wczesna sesja wideo (odbieraj przed nawiązaniem połączenia) funkcja umożliwiająca zestawienie połączenia strumienia wideo przed zestawieniem toru audio. Funkcję przede wszystkim stosuje się przy połączeniach z wideobramofonami Provisioning Opcja umożliwiająca wykonanie autokonfiguracji programu, na podstawie ustawień z systemu telekomunikacyjnego Platan. Przy zastosowaniu tej funkcjonalności, użytkownik nie musi samodzielnie wprowadzać ustawień omówionych w rozdziałach i Aby skorzystać z autokonfiguracji należy w menu Ustawienia Provisioning wybrać opcję Pobierz konfigurację. Następnie program poprosi o podanie numeru telefonu wewnętrznego. Po wprowadzeniu numeru i zatwierdzeniu, program pobierze ustawienia dla programu. 16

17 Platan Video Softphone ver xx Funkcja auto konfiguracji dostępna jest dla abonentów VoIP w serwerach Proxima i Libra z ustawioną funkcją Auto provisioning dla Platan Video Softphone Globalna książka telefoniczna Oprogramowania Platan Video Softphone może korzystać z globalnej książki telefonicznej na wpisów, która przechowywana jest w serwerach Proxima i Libra. Aby korzystać z globalnej książki telefonicznej w menu Ustawienia Provisioning należy wprowadzić adres http książki. Adres książki to: adresip serwera/get_book.cgi (przykład: /Get_book.cgi) Pobieraj książkę codziennie opcja uruchamiająca pobranie aktualnej globalnej książki telefonicznej z serwera Proxima lub Libra raz dziennie Dane użytkownika Dane, które będą wyświetlane w głównym oknie. Zdjęcie zdjęcie o wymiarach 75 x 60 px, zapisane w formacie bmp. Linie informacji 17

18 ver xx Platan Video Softphone Inne W menu Ustawienia Inne użytkownik może ustawić: język interfejsu, włączyć okno logowania, dla diagnostyki połączeń, włączyć zapis logowania do pliku, włączyć/wyłączyć uruchamianie programu w zasobniku systemowym, włączyć/wyłączyć powiadamianie o połączeniu w zasobniku systemowym Konsola przyciski szybkiego wybierania W programie Platan Video Softphone użytkownik może skorzystać z konsoli przycisków szybkiego wybierania do obserwacji stanu użytkowników wewnętrznych systemu telekomunikacyjnego (wolny/zajęty), jak również za pomocą konsoli może wybierać numer oraz wskazać osobę do której chce przełączyć rozmowę lub chce zrealizować połączenie konsultacyjne. 18

19 Platan Video Softphone ver xx Aby przypisać osobę do przycisku szybkiego wybierania na konsoli należy na polu konsoli kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję edytuj. Następnie można samodzielnie przypisać kontakt lub wybrać kontakt z książki telefonicznej lub historii połączeń Kontakty ulubione Menu kontakty ulubione to pod zbiór kontaktów w książce telefonicznej. Użytkownik w kontaktach ulubionych może przypisać kontakty, do których najczęściej wykonuje połączenia. 19

20 ver xx Platan Video Softphone Dla szybkiego wyszukania kontaktu w bazie należy skorzystać z wyszukiwania kontekstowego, które dopasuje wpis do wpisywanego kryterium Dodaj/Usuń do ulubionych Aby dodać lub usunąć kontakt do kontaktów ulubionych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję dodaj lub edytuj przy wyborze z katalogu książki telefonicznej i po wprowadzeniu danych zaznacz/odznacz opcję Oznacz jako ulubiony. 20

21 Platan Video Softphone Połącz z kontaktem w katalogu Ulubione ver xx Aby wykonać połączenie z osobą zapisaną w menu kontakty ulubione należy na polu z kontaktem kliknąć 2 razy lewym przyciskiem myszy. Program w pierwszej kolejności będzie próbował zestawić połączenie wideo, w przypadku braku możliwości zestawienia połączenia wideo program zestawi połączenia audio Książka telefoniczna Książka telefoniczna zawiera wpisy lokalne jak również z globalnej książki telefonicznej systemu telekomunikacyjnego w przypadku posiadania przez użytkownika uprawnień do korzystania z Globalnej książki telefonicznej. Uprawnienie nadawane w serwerze Libra lub Proxima Dodaj nowy kontakt Aby dodać kontakt do książki telefonicznej należy kliknąć lewym przyciskiem myszy i wybrać opcję dodaj Połącz z kontaktem w książce telefonicznej Aby wykonać połączenie z osobą zapisaną w menu książka telefoniczna należy na polu z kontaktem kliknąć 2 razy lewym przyciskiem myszy. Program w pierwszej kolejności będzie próbował zestawić połączenie wideo, w przypadku braku możliwości zestawienia połączenia wideo program zestawi połączenia audio. 21

22 ver xx Platan Video Softphone Dla szybkiego wyszukania kontaktu w bazie należy skorzystać z wyszukiwania kontekstowego, które dopasuje wpis do wpisywanego kryterium Historia połączeń Historia połączeń zawiera wpisy z przeprowadzonych rozmów i prób połączeń w ruchu przychodzącym i wychodzącym. W historii połączeń zastosowano zestaw filtrów, który ułatwia odnalezienie poszukiwanego wpisu. - wszystkie połączenia - połączenia przychodzące, odebrane - połączenia przychodzące, nieodebrane - połączenia wychodzące, zrealizowane - połączenia wychodzące, niezrealizowane 22

23 Platan Video Softphone ver xx Z historii połączeń użytkownik może dodać kontakt do książki telefonicznej. Aby dodać kontakt do książki telefonicznej na wpisie w historii należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Dodaj do książki telefonicznej. Aby wykonać połączenie z historii połączeń należy kliknąć 2 razy lewym przyciskiem myszy wpis z historii. Program w pierwszej kolejności będzie próbował zestawić połączenie wideo, w przypadku braku możliwości zestawienia połączenia wideo program zestawi połączenia audio. Dla szybkiego wyszukania kontaktu w bazie należy skorzystać z wyszukiwania kontekstowego, które dopasuje wpis do wpisywanego kryterium Informacja o programie W informacjach o programie użytkownik znajdzie dane kontaktowe do firmy Platan oraz telst licencji GPL GNU. 23

24 ver xx Platan Video Softphone 24

25 Platan Video Softphone ver xx 4. Realizacja połączeń 4.1. Połączenia wychodzące Połączenia wideo Aby zrealizować połączenie wideo wybierz numer za pomocą klawiatury programu i wybierz opcję połączenie wideo lub wybierz kontakt z konsoli, książki kontaktów ulubionych, książki telefonicznej, lub historii połączeń. Po zestawieniu połączenia pojawi się okno rozmowy. 25

26 ver xx Platan Video Softphone W trakcie prowadzenia rozmowy dostępne są funkcje: - rozłącz połączenie - wywołaj klawiaturę, aby użyć sygnalizacji DTMF - włącz/wyłącz kamerę - włącz/wyłącz mikrofon - regulacja poziomu głośności - włącz/wyłącz tryb pełnoekranowy Połączenia audio Aby zrealizować połączenie wideo wybierz numer za pomocą klawiatury programu i wybierz opcję połączenie audio 26

27 Platan Video Softphone ver xx lub wybierz kontakt z konsoli, książki kontaktów ulubionych, połączeń. książki telefonicznej, lub historii Po zestawieniu połączenia pojawi się okno rozmowy. W trakcie prowadzenia rozmowy dostępne są funkcje: - rozłącz połączenie - wywołaj klawiaturę, aby użyć sygnalizacji DTMF - włącz/wyłącz mikrofon - regulacja poziomu głośności 27

28 ver xx 4.2. Obsługa połączenia przychodzące Platan Video Softphone Odebranie połączenia Połączenie przychodzące sygnalizowane jest dźwiękiem dzwonienia oraz w przypadku zaznaczenia opcji w ustawieniach Powiadamianie w zasobniku systemowym, pojawi się okienko z informacją o połączeniu. Przy połączeniu przychodzącym użytkownik ma możliwość wykonania następujących opcji: - odbierz połączenie audio - odbierz połączenie wideo - odrzuć połączenie - transfer połączenia bez podnoszenia słuchawki (opis funkcji w rozdziale 4.2.2) - wycisz dzwonek Gdy opcja Powiadamianie w zasobniku systemowym jest odznaczona, wówczas połączenie przychodzące jest sygnalizowane dzwonkiem, w celu odebrania połączenia należy wywołać okno główne programu Platan Video Softphone Transfer połączenia bez podnoszenia słuchawki Funkcja transfer bez podnoszenia słuchawki umożliwia przełączenie rozmowy przychodzącej podczas dzwonienia. Przełączenie rozmowy odbywa się poprzez wybranie funkcji Transfer lub ikony podczas sygnalizacji połączenia przychodzącego w zasobniku systemowym, następnie wybieramy numer i zatwierdzamy funkcją Transfer Przełączanie prowadzonej rozmowy W trakcie prowadzonej rozmowy, użytkownik może wykonać połączenie konsultacyjne lub przełączyć rozmowę do innego użytkownika. Aby wykonać połączenie konsultacyjne lub przełączyć rozmowę, w trakcie prowadzonej rozmowy wideo lub audio należy wywołać klawiaturę. 28

29 Platan Video Softphone ver xx Następnie wybierz opcję Flash lub Transfer następnie wybierz numer z klawiatury osoby, do której chcesz przełączyć rozmowę. Innym sposobem na przełączenie rozmowy jest wywołanie okna głównego i przełączenie rozmowy poprzez kliknięcie kontaktu na konsoli. Po wybraniu osoby można zaanonsować połączenie lub bez anonsowania rozłączyć się. 29

30 ver xx Platan Video Softphone Jeżeli jest to połączenie konsultacyjne, to po konsultacji użytkownik wróci do prowadzonej rozmowy po wybraniu opcji Flash lub Transfer i wybraniu 0. 30

Rozwiązywanie problemów. Dodatek. Spis treści. Bezprzewodowy wzmacniacz sygnału. Instrukcja obsługi. HEOS Extend

Rozwiązywanie problemów. Dodatek. Spis treści. Bezprzewodowy wzmacniacz sygnału. Instrukcja obsługi. HEOS Extend Bezprzewodowy wzmacniacz sygnału Instrukcja obsługi HEOS Extend WPROWADZENIE 3 PRZED ROZPOCZĘCIEM 4 Wymagania systemowe 4 Wymagania dotyczące sieci 4 Wymagania dotyczące sterownika 5 Zapoznanie się z Extend

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Przegląd

Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Przegląd Drukowanie C352 Spis treści 1 Wprowadzenie 1.1 Witamy... 1-3 Znaki towarowe i prawa autorskie... 1-3 Informacje na temat licencji... 1-4 OpenSSL Statement... 1-5 Prawa autorskie... 1-7 1.2 Umowa licencyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5AZU04 SA5AZU08 SA5AZU16

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5AZU04 SA5AZU08 SA5AZU16 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5AZU04 SA5AZU08 SA5AZU16 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-3040MFP/FS-3140MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc

Bardziej szczegółowo

MG7100 series. Podręcznik online. Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu.

MG7100 series. Podręcznik online. Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu. MG7100 series Podręcznik online Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu polski (Polish) Zawartość Najpierw przeczytaj................................................

Bardziej szczegółowo

MG6400 series. Podręcznik online. Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu.

MG6400 series. Podręcznik online. Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu. MG6400 series Podręcznik online Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu polski (Polish) Zawartość Najpierw przeczytaj................................................

Bardziej szczegółowo

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-C8600DN FS-C8650DN

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-C8600DN FS-C8650DN PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-C8600DN FS-C8650DN Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C8600DN/FS-C8650DN Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Dostarczane podręczniki

Dostarczane podręczniki Dostarczane podręczniki Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia KM-2560/KM-3060. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać zurządzenia, przeprowadzać rutynową

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Niniejszy podręcznik obsługi dotyczy modeli FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN i FS-4300DN. Niniejszy podręcznik obsługi został

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3378080

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3378080 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci PODRĘCZNIK OBSŁUGI TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

Podręcznik obsługi. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Podręcznik obsługi TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Niniejszy podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci NPD4947-00 PL

Przewodnik pracy w sieci NPD4947-00 PL NPD4947-00 PL Spis treści Spis treści Wprowadzenie Uwagi... 3 Informacje na temat niniejszego podręcznika... 3 Przestroga, Ważne i Uwaga... 3 Wersje systemów operacyjnych... 3 Podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn/ECOSYS P6026cdn Type B. Niniejszy podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586973

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586973 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI > Wstęp Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Niniejszy Podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 2550ci

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 2550ci PODRĘCZNIK OBSŁUGI TASKalfa 2550ci Wstęp Dziękujemy za zakup TASKalfa 2550ci. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia, przeprowadzać rutynową

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 300i. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4887-01 PL

Przewodnik użytkownika NPD4887-01 PL NPD4887-01 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani

Bardziej szczegółowo

Podręcznik online. LiDE 120

Podręcznik online. LiDE 120 LiDE 120 Podręcznik online Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu Skanowanie Rozwiązywanie problemów polski (Polish) Zawartość Najpierw przeczytaj................................................

Bardziej szczegółowo

ipolis mobile Polski Android wer. 2.5.2

ipolis mobile Polski Android wer. 2.5.2 Polski ipolis mobile Android wer. 2.5.2 Aplikacja ipolis mobile firmy Samsung Techwin to specjalna aplikacja do smartfonów oraz tabletów z systemem Android przeznaczona do zdalnego monitorowania i sterowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik online. LiDE 220

Podręcznik online. LiDE 220 LiDE 220 Podręcznik online Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu Skanowanie Rozwiązywanie problemów polski (Polish) Zawartość Najpierw przeczytaj................................................

Bardziej szczegółowo

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886 Skanery ScanMate i1150/i1180 Podręcznik użytkownika A-61816_pl 5K2886 Licencje innych firm This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Bardziej szczegółowo

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI Spis treści 1 Części urządzenia Elementy z przodu drukarki... 1-2 Elementy z lewej strony drukarki... 1-2 Elementy wewnątrz drukarki... 1-3 Elementy z tyłu drukarki...

Bardziej szczegółowo

ipolis mobile Polski Android wer. 2.2

ipolis mobile Polski Android wer. 2.2 ipolis mobile Polski Android wer. 2.2 Aplikacja ipolis mobile firmy Samsung Techwin to specjalna aplikacja do smartfonów oraz tabletów z systemem Android przeznaczona do zdalnego monitorowania i sterowania

Bardziej szczegółowo