procella ME Podręcznik użytkownika Wersja 3 / Lipiec 2004 Doku-Nr: E-PD 12 PL / procella_me Copyright 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "procella ME Podręcznik użytkownika Wersja 3 / Lipiec 2004 Doku-Nr: E-PD 12 PL / procella_me Copyright 2004"

Transkrypt

1 procella ME Podręcznik użytkownika Wersja 3 / Lipiec 2004 Doku-Nr: E-PD 12 PL / procella_me Copyright 2004 Q-DAS GmbH Eisleber Str. 2 D Weinheim Tel.: ++49/6201/ Fax: ++49/6201/ Internet: Hotline: Tel.: ++49/6201/ Fax: ++49/6201/ Wersja polska

2 2 procella

3 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 3 Wstęp Uprzejmie dziękujemy za zaufanie, z jakim wiąże się nabycie programu procella. Życzymy Państw wielu sukcesów w pracy z narzędziami jakości firmy Q-DAS. Wskazówka Oferujemy szkolenia omawiające nasze produkty. Szczegółowych informacji chętnie udzielamy na życzenie. Wszystkie aktualne informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej i Prześlemy też na życzenie indywidualną ofertę szkoleniową i treningową. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo podjąć samodzielnie naukę, proponujemy naszą literaturę fachową z zakresu statystyki. Prawa i gwarancje Wszystkie prawa do dokumentacji i do oprogramowania qs-stat posiada Q-DAS GmbH w Niemczech. Informacje zawarte w tym dokumencie i w funkcji pomocy oprogramowania mogą zostać zmienione w dowolnym czasie i bez wcześniejszego zawiadomienia. Q-DAS GmbH nie podejmuje żadnych zobowiązań związanych z tym dokumentem. Legalne nabycie oprogramowania i podręczników pozwala na używanie oprogramowania zgodnie z liczbą nabytych licencji. Kopiowanie dozwolone jest tylko w celu zabezpieczenia danych (kopie robocze). Ten, kto kopiuje oprogramowanie na nośniki lub inne media w celu innym niż do własnego użytku zgodnie z warunkami licencji, popełnia przestępstwo. Ograniczenia gwarancji Mimo wysiłku nie jest możliwe uniknięcie błędów i pomyłek w dokumentacji. Za wskazówki i uwagi jesteśmy zawsze bardzo wdzięczni.

4 4 procella

5 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 5 Spis treści Wstęp... 3 Prawa i gwarancje... 3 Ograniczenia gwarancji... 3 Spis treści Wprowadzenie Struktura podręcznika Instalacja Wymagania systemowe Instalacja na jednym stanowisku pracy Instalacja sieciowa / Update-systemu Konfiguracja procelli Administracja planów kontroli Administracja plików z planami kontroli Administracja planów kontroli w bazie danych Lokalna i centralna administracja planów kontroli Centralne zarządzanie planami kontroli w plikach Centralne zarządzanie planami kontroli w bazie Konfiguracja i administracja użytkowników Prawa grup użytkowników Definicja nowej grupy użytkowników Dodawanie użytkownika do grupy użytkowników Zmiana danych użytkownika Usuwanie użytkownika Usuwanie grupy użytkowników Ustawienia startowe programu Automatyczny dialog wyboru planu kontroli Logowanie użytkownika w systemie Okna danych wyświetlane przez program Konfiguracja paska menu Konfiguracja paska ikon Ustawienia systemowe - Ogólne Konfiguracja rejestracji danych Standard Automatyczny zapis pomiarów Zachowaj... 47

6 6 procella Wygląd arkusza pomiarów Dane dodatkowe Kontrola granic Lista selekcji cech / wyrobów Korzystanie z katalogów Katalogi w pliku (plik Katalogi.dfd) Katalogi w bazie danych Edycja katalogów Subkatalogi Wykorzystanie katalogów w programie Konfiguracja strategii analizy Wybór strategii analizy Przygotowanie pracy z procellą Założenia do utworzenia planu kontroli Schemat procesu rejestracji danych Nowy planu kontroli Wykorzystanie planów kontroli jako wzorców Konfiguracja rejestracji pomiarów - Dane Kolejność rejestracji pomiarów Konfiguracja kart kontroli jakości Konfiguracja - Przejmuj Rejestracja pomiarów Rejestracja danych pomiarowych Arkusz pomiarów Przegląd/ Rejestracja Rejestracja danych w arkuszu pomiarów Rejestracja online: procella online i SPC Podłączenie przyrządu pomiarowego Karty kontrolne - procella bez qs-stat Schemat wykorzystania kart kontrolnych Przygotowanie Zapis wyliczonej karty kontrolnej Wyliczanie kart kontrolnych Zakładanie tymczasowych kart kontrolnych Konfiguracja tymczasowych kart kontrolnych Konfiguracja kart położenia Shewharta Konfiguracja kart odbioru dla położenia Konfiguracja kart rozrzutu... 99

7 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Ręczne wprowadzanie granic interwencji Faza przygotowawcza Granice interwencji w karcie położenia Granice interwencji w karcie rozrzutu Karty kontrolne - procella z qs-stat Przygotowanie procelli Wyliczanie i zapis KKJ w qs-stat Karty kontrolne - procella SPC i online Przygotowanie Zakładanie karty położenia w procelli SPC Konfiguracja strategii analizy procelli Karta Ogólne Karta Ostrzeżenia z kart kontrolnych Karta Alarmy Karta Wyliczenie tymczasowej KKJ Analizy statystyczne w procelli SPC Konfiguracja okna Wyniki analizy Dodawanie i edycja elementów Zakres analizy Sprawozdania Podgląd sprawozdania na ekranie Druk sprawozdań Designer formularzy Standardowy folder formularzy sprawozdań Sprawozdanie standardowe Klucze funkcyjne Cechy złożone Kody błędów Ocena całkowita Wykresy Ostrzeżenia Analizy statystyczne Indeks

8 8 procella

9 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 9 1 Wprowadzenie 1.1 Struktura podręcznika Podręcznik przeznaczony jest dla administratorów systemu procella ME, którzy przygotowują miejsca pracy użytkownikom. Celem podręcznika jest ukazanie w przejrzysty sposób, jak przygotować stanowisko pracy. Przegląd funkcji systemu znajdą Państwo w podręczniku Funkcje systemu qs-stat, w którym podana jest lista dostępnych funkcji i znaczenie ikon programowych (Buttons). Prosimy o wyrozumiałość, że w podręczniku tym nie możemy zamieścić informacji dotyczących statystycznych podstaw pracy systemu. Przekroczyłoby to znacznie ramy tego podręcznika. Do nabycia potrzebnej wiedzy z zakresu statystyki, w szczególności dotyczącej kart kontrolnych, polecamy zakup naszej książki Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych, maszyn i procesów produkcyjnych, wydanej przez Notika System w Warszawie. Do celów ćwiczeniowych polecamy nasz podręcznik Przykłady wykorzystania systemu qs-stat. Analizując interesujące przykłady praktyczne uzyskają Państwo umiejętności ułatwiające pracę z naszym oprogramowaniem.

10 10 procella 2 Instalacja System powinien być instalowany wyłącznie w komputerach z zainstalowaną funkcją kalendarza ponieważ tylko w ten sposób wraz z rejestrowanymi danymi pomiarowymi zapisywane będą data i czas pomiaru.. Rejestrowane dane powinny w regularnych odstępach czasu, codziennie lub częściej przy większym napływie danych, być zapisywane na innych nośnikach (dyskietki, serwery, streamery, dyski optyczne, etc.). Backup jest podstawą bezpieczeństwa pracy systemu. 2.1 Wymagania systemowe Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Monitor: Dysk twardy Stacja dysków Pentium 750 MHZ lub podobny 128 MB RAM 1024 x 768 i więcej dla 256 kolorów (konfiguracja standardowa) 17 cali 10,0 GB HDD (EIDE albo SCSI) CD-ROM (Do instalacji z CD) Systemy operacyjne Windows 2000 Windows NT Service Pack 6 Windows XP Użycie szybszego procesora, większej pamięci roboczej oraz większy dysk twardy mogą znacznie podwyższyć szybkość działania systemu.

11 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Instalacja na jednym stanowisku pracy Przed instalacją programu należy zakończyć wszystkie inne programy pracujące w komputerze. Instalację wykonuje program instalacyjny InstallShield. Ten sam program InstallShield przeprowadza też odinstalowanie oprogramowania procella / qs-stat. Procedura instalacji przebiega standardowo. Podczas instalacji do wykonania są następujące kroki : Proszę włożyć dysk CD do stacji CD-ROM i zaczekać Instalacja powinna wystartować automatycznie. Jeśli to nie nastąpi, proszę postąpić następująco : o Proszę otworzyć z Eksploratora Windows stację dysków i wywołać program Setup.exe kliknięciem myszy bądź : o Kliknąć przycisk Start, a potem Uruchom o W polu Otwórz proszę podać stację dysków CD-ROM i nazwę programu Setup.exe. Przykład : F:\Setup.exe gdzie stacja CD ma literę F. Język instalacji (niemiecki lub angielski) niema żadnego wpływu na późniejszy język pracy programu (np. polski) Program instalacyjny sprawdza, w komputerze istnieje już instalacja tego oprogramowania, a następnie wyświetla meldunek powitalny. Proszę teraz kliknąć Dalej by kontynuować rozpoczęcie instalacji. Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju instalacji: Określenie Einzelplatz-Installation oznacza instalację jednostanowiskową.. Przed dalszą kontynuacją należy przyjąć warunki licencji. Standardowa ścieżka docelowa dla programu C:\Q-DAS\ QSSTAT_ME. Używając przycisku Durchsuchen (Browse) można zmienić ścieżkę i podając w polu Pfad (Path) nową nazwę. Wybór typu instalacji. Do wyboru mamy 3 typy (Standard, Minimalna i Użytkownika) instalacji. Typu Standard (Typical) używa większość użytkowników Typ Minimalna (Compact) instaluje program z minimum koniecznych opcji.

12 12 procella Typ Użytkownika (Custom) polecamy tylko doświadczonym użytkownikom. Tutaj można wybrać potrzebne opcje instalacji. Program Setup instaluje oprogramowanie w podanym folderze i przeprowadza, o ile to konieczne, Update potrzebnych plików w folderze systemowym Windows. W folderze Windows umieszczany jest pliki QSSTAT2000.INI, wspólny dla wszystkich modułów. 2.3 Instalacja sieciowa / Update-systemu Szczegółowe informacje na temat instalacji qs-stat ME w sieci komputerowej (Instalacja serwera i klienta) oraz instalacji nowych wersji systemu (Update) znaleźć można w osobnym podręczniku instalacyjnym. Podręcznik znajduje się także na płycie CD w formie pliku PDF w folderze \Documents 1. W podręczniku znaleźć można także dalsze wskazówki na temat przypadków szczególnych i problemów, jakie mogą pojawić się podczas instalacji, a także sposobów ich rozwiązywania. W wersji polskiej jest to folder \Dokumentacja. W polskiej wersji firma Notika dostarcza dodatkowy dysk zawierający wszystkie polskie elementy programu oraz pełną polską dokumentację. Dysk ten wysyłamy także bezpłatnie na życzenie. 1 W polskiej wersji dostępny jest ponadto folder Dokumentacja z polską dokumentacją

13 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Konfiguracja procelli Przed rozpoczęciem konfiguracji stanowiska pracy programu procella należy odpowiedzieć na cztery zasadnicze pytania: 1. Jaki ma być sposób zapisu danych Pliki czy baza danych? 2. Gdzie dane będą zapisywane lokalnie czy centralnie? 3. Ilu użytkowników pracować będzie na tym stanowisku jeden czy wielu? 4. Jakie ma być okno startowe użytkownika Jakie okna powinien użytkownik widzieć po otwarciu programu? Rozdział 3.1 omawia administrowanie danych w przypadku użycia plików i bazy danych do zapisywania wyników. Pytanie, czy dane rejestrowane będą lokalnie, czy też mają być dostępne centralnie, jest przedmiotem rozważań rozdziału 3.2. Konfiguracja użytkowników instalacji oraz definicja praw użytkowników opisane zostały w Rozdziale 3.3. Rozdział 3.4 zajmuje się wyglądem okna startowego programu. 3.1 Administracja planów kontroli Program łączy w sobie cztery zadania: Definicja planów kontroli Rejestracja danych kontrolnych Wizualizacja danych kontrolnych Nadzór procesów z wykorzystaniem kart kontrolnych Na początek zbudujemy plan kontroli, do którego wprowadzą Państwo cechy kontrolne badanego wyrobu. Następnie program użyty zostaje do przeprowadzenia kontroli zgodnie z założonym planem.

14 14 procella Przykład: Badanie dotyczy wału korbowego. Kontrolowane są trzy cechy Średnica zewnętrzna, Chropowatość powierzchni i Długość. Należy więc najpierw założyć plan kontroli dla wyrobu Wał. W planie tym należy podać założenia kontrolne dla cech Średnica zewnętrzna, Chropowatość powierzchni i Długość. Zgodnie z założonym planem w arkuszu pomiarowym programu podać można uzyskiwane wartości pomiarowe. Wskazówka: Dokładne wskazówki potrzebne do utworzenia planu kontroli znaleźć można w Rozdziale 4.3. Tutaj omówimy tylko ogólną konfigurację programu. Wyrób: Wał korbowy Cecha 1: Średnica Pomiary Cecha 2: Chropowatość Pomiary Cecha 1: Długość Pomiary Arkusz wyrobu Arkusze cech Arkusz pomiarów Plan kontroli Rejestracja pomiarów

15 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 15 Program zarządzać może planami kontroli i przynależnymi do nich wartościami pomiarowymi na dwa sposoby: W plikach DFQ (albo jako pliki DFD-/DFX 2 ) W bazie danych (opcjonalna baza wymaga nabycia) Wykorzystanie opcjonalnej bazy danych przynosi pewne korzyści ponieważ baza umożliwia dużo większą różnorodność analiz statystycznych i większe możliwości kryteriów selekcji danych Administracja plików z planami kontroli Wykorzystując pliki do zapisu planów kontroli stajemy przed pytaniem, jak odnaleźć raz zapisane dane. Do tego celu służy polecenie menu Pliki/Dane Selekcja wyrobu. Polecenie menu Pliki/Dane Selekcja wyrobu Polecenie otwiera okno Selekcja wyrobu z pliku. Przy pierwszym otwarciu okno dialogowe Selekcja wyrobu z pliku jest puste. Okno dialogowe Selekcja wyrobu przy pierwszym wywołaniu 2 Plik DFQ zawiera zarówno plan kontroli jak i wyniki pomiarowe. Plik DFD zawiera tylko plan kontroli, a plik DFX tylko same pomiary.

16 16 procella By wybrać folder, w którym zapisane są pliki planów kontroli należy najpierw kliknąć przycisk Szukaj wyrób. Teraz wyświetlone zostaje okno dialogowe Wybór ścieżki, z którego zostaje wybrany folder przeszukiwany następnie przez program w poszukiwaniu plików z danymi wyrobów (Plany kontroli). Uwaga: Program szuka co prawda plików w podanym folderze, dodatkowo należy jednak podać, że nowe pliki planów kontroli zapisywane będą w tym samym folderze! Instrukcja dotycząca tej definicji znajduje się w Rozdziale 3.2, na str. 23. Okno dialogowe Wybór ścieżki W pokazanym przykładzie wybrana została ścieżka do folderu Testy. W wersji niemieckiej przykłady dostarczane są w folderze Tests. Po wybraniu ścieżki w oknie polecenia wyświetlone zostają wszystkie pliki (plany kontroli), znalezione w folderze.

17 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 17 Okno dialogowe Selekcja wyrobu z pliku po definicji ścieżki folderu Szukanie planów kontroli określonego wyrobu By znaleźć plany kontroli określonych wyrobów uaktywnić można funkcję wyszukiwania. Typowym przykładem jest szukanie nazw wyrobów. Szukanie według zawartości kolumny Wyszukiwanie omówione jest na przykładzie kolumny z nagłówkiem Nazwa wyrobu. Można je jednak zastosować do dowolnej kolumny. Proszę kliknąć myszą nagłówek kolumny Nazwa wyrobu w oknie Selekcja wyrobu. Nagłówek kolumny w oknie Selekcja wyrobu z pliku Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek tej kolumny. Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny Nazwa wyrobu. System wyświetla następujące okno:

18 18 procella a po selekcji Z wyświetlonego menu należy wybrać polecenie Szukaj:. W ten sposób następuje uaktywnienie funkcji wyszukiwania według własności kolumny, tutaj nazwy wyrobu. Wyświetlone zostaje też okno dialogowe Kryterium: Nazwa wyrobu. Szukaj: Nazwa wyrobu Po każdym następnym wywołaniu polecenia Pliki/Dane Selekcja wyrobu z pliku wyświetlane będzie teraz okno z nazwami wyrobów. W polu dialogowym proszę podać nazwę wyrobu, którego plan kontroli ma zostać otwarty. Szukanie następuje po kliknięciu OK. Po otwarciu planu możliwa jest rejestracja pomiarów. Uwaga Program otwiera po selekcji tylko pierwszy plik zawierający plan kontroli z nazwą danego wyrobu. W przypadku istnienia wielu plików z wyrobami o tej samej nazwie nie jest wyświetlane żadne dodatkowe okno selekcji, a wybierany tylko pierwszy wyrób. Dlatego proszę nadawać wyrobom zawsze jednoznaczne nazwy. (Tylko w przypadku bazy danych wyświetlana jest lista selekcji wyrobów o tych samych nazwach). Wskazówka: Zmiana kolumny selekcji wymaga dwukrotnego wejścia do okna dialogowego i kliknięcia polecenia Szukaj:. Pierwsze kliknięcie usuwa starą nazwę selekcji, a drugie kliknięcie aktywizuje nową kolumnę.

19 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Konfiguracja kolumn okna selekcji z pliku Kolumny wyświetlane w oknie Selekcja wyrobu z pliku można też zmienić. Do tego celu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nagłówka wybranej kolumny w wyświetlonym menu wybrać należy polecenie Nowa kolumna. Nowa kolumna wstawiona będzie na lewo od kolumny, której nagłówek został zaznaczony myszą: Po wybraniu polecenia Nowa kolumna wyświetlona zostaje lista możliwych do wstawienia kolumn (Nowa Kolumna). Okno z listą możliwych do wstawienia kolumn 3 Należy zaznaczyć odpowiednią nazwę i potwierdzić OK. Wybór możliwy jest też dwukrotnym kliknięciem myszy. 3 Uwaga! Obcięcie części okien dialogowych wiąże się z wyborem Dużych czcionek w systemie Windows. Użycie Małych czcionek prowadzi do wyświetlania okien prawidłowo. (Przyp. Tłum.)

20 20 procella Wskazówka: Funkcji wyszukiwania użyć można też dla tych nowych kolumn. Szukanie jest identyczne jak dla kolumny z nazwą wyrobu. Następny rozdział dotyczy zarządzania bazą danych. Użytkownicy, którzy nie wykorzystują bazy danych, mogą go pominąć Administracja planów kontroli w bazie danych Opisy zawarte w tym rozdziale odnoszą się wyłącznie do pracy z bazą danych Microsoft Access. Access stanowi składnik pakietu Office i musi być zakupiony osobno. Interfejs do bazy danych jest opcją systemu qs- STAT /procella. Instalacja bazy wymaga najpierw odpowiedniego folderu. Standardowo baza instalowana jest w folderze instalacyjnym systemu qs- STAT /procella o nazwie Databases. Bazę można jednak umieścić w dowolnym folderze. Szczegóły przenoszenia bazy danych omówione są w Rozdziale 3.2.2, na stronie 24. Selekcje danych z bazy możliwe są na dwa sposoby: 1. Przyśpieszony odczyt z polecenia menu Pliki/Dane Odczyt z bazy danych 2. Rozbudowana funkcja selekcji z polecenia menu Pliki/Dane Selekcja z bazy danych Pliki/Dane Odczyt z bazy danych Najpierw przyśpieszony odczyt wyrobów z bazy. By wybrać dane wyrobu (plany kontroli) z bazy danych należy wywołać polecenie menu Pliki/Dane Odczyt z bazy danych. Polecenie wyświetla okno dialogowe Odczyt z bazy danych.

21 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 21 Zawsze potwierdzać klawiszem Return Podane tutaj dane dodatkowe użyte będą z nowymi pomiarami Okno dialogowe Selekcja wyrobu z bazy Uwaga Wykonanie filtru wymaga zawsze uprzedniego potwierdzenia danych w polach tekstowych klawiszem <Return>. W liście wyboru Odczyt z bazy zobaczyć można, jakie plany kontroli spełniają kryteria wyszukiwania. Dwukrotne kliknięcie potrzebnego planu z listy (alternatywnie można kliknąć plan jednokrotnie i potwierdzić to kliknięciem OK) otwiera i wczytuje plan kontroli do programu łącznie z danymi pomiarowymi. Pliki/Dane Selekcja z bazy danych Druga możliwość to rozszerzona selekcja przez użycie polecenia menu Pliki/Dane Selekcja z bazy danych. Polecenie to otwiera następujące okno dialogowe o tej samej nazwie. W oknie dialogowym podać można szereg kryteriów selekcji. Zdefiniowane zestawy kryteriów zapisać można jako filtry:

22 22 procella Okno dialogowe Odczytu z bazy danych Sposób odczytu informacji o wyrobach (planach kontroli) z bazy danych omówiony został w podręcznikach Korzystanie z bazy danych Q- DAS oraz Przykłady wykorzystania systemu qs-stat. 3.2 Lokalna i centralna administracja planów kontroli W przypadku instalacji jednostanowiskowej plany kontroli i dane pomiarowe zapisywać można lokalnie na tym komputerze, na którym program został zainstalowany. Lokalny zapis danych jest też ustawieniem standardowym po instalacji systemu. Oczywiście także w przypadku instalacji lokalnej można podać docelowo ścieżki innych folderów, do których program może mieć dostęp. Takie postępowanie jest identyczne, jak w przypadku centralnej administracji planów kontroli i zostało omówione w Rozdziale Centralna administracja pomyślana jest dla przypadku, kiedy wielu użytkowników pracuje równolegle nas tych samych danych.

23 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Centralne zarządzanie planami kontroli w plikach Pliki, które mają być dostępne dla użytkowników w sieci muszą być zapisane na centralnie dostępnym dysku. Ten rozdział opisuje, w jaki sposób można dokonać zapisu plików na centralnym dysku sieciowym. Wspólny dysk sieciowy musi być udostępniony wymagającym tego stanowiskom pracy. Udostępnianie folderów sieciowych omawiane jest w dokumentacji systemu komputerowego. Poniżej zakładamy, że dysk sieciowy jest już dostępny Konfiguracja folderów w programie qs-stat /procella Krok 1: Otwarcie dialogu konfiguracyjnego. Polecenie menu Ustawienia Ustawienia systemowe Ścieżki plików otwiera okno dialogowe definicji folderów z plikami do odczytu i zapisu danych. Polecenie menu Ustawienia Ustawienia systemowe Ścieżki Okno dialogowe definicji folderów

24 24 procella Krok 2: Definicja folderu. Po lewej stronie okna dialogowego Foldery plików znajduję się okna wyboru dysku Dysk i folderu. Tutaj wybrać należy dysk sieciowy, na którym zapisywane będą pliki danych. Z widocznej poniżej listy istniejących na dysku folderów kliknięciem wybrać należy potrzebny folder i przy naciśniętym przycisku myszy przeciągnąć go do odpowiedniego pola tekstowego z grupy Odczyt / Zapis danych po prawej stronie. Przeciągnięcie nazwy do pola Odczytuj z definiuje folder, w którym program szuka plików z danymi, a przeciągnięcie do pola Zapisuj w określa folder, w którym nowe pliki będą zapisywane. Krok 3: Zapisanie ustawień. Kliknięcie myszą przycisku Zapisz dane zachowuje aktualne ustawienia. Od tej chwili program będzie zapisywał nowe pliki i szukał istniejących plików w podanych folderach. Uwaga: Polecenie menu Pliki/Dane Selekcja wyrobu wymaga oddzielnego ustawienia ścieżki sieciowej, co omówione zostało także w Rozdziale Centralne zarządzanie planami kontroli w bazie Opisy zawarte w tym rozdziale odnoszą się wyłącznie do pracy z bazą danych Microsoft Access. Access stanowi składnik pakietu Office i musi być zakupiony osobno. Interfejs do bazy danych jest opcją systemu qs- STAT /procella. System posiada także interfejsy sieciowych baz danych takich, jak Oracle czy MS SQL. Instalacja stanowisk roboczych z dostępem do baz danych na serwerze następuje z reguły w wykonaniu pracownika firmy Q-DAS w ramach projektu roboczego. By szereg stanowisk roboczych miało jednoczesny dostęp do bazy Access, baza musi znajdować się na udostępnionym dysku sieciowym. System qs-stat /procella musi otrzymać informację, gdzie znajduje się baza Access. Sposób udostępniania dysków sieciowych zależy od systemu operacyjnego komputera i nie stanowi przedmiotu podręcznika. Tutaj zakładamy istnienie dostępnych dysków sieciowych. Uwaga: Postępowanie związane z instalacją i obsługą bazy danych omówione zostało szczegółowo w podręczniku Korzystanie z bazy danych Q-DAS (E PD 15 PL)

25 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Konfiguracja i administracja użytkowników Administracja użytkowników wymaga uprzedniego zalogowania jako użytkownik Konfigurations-User. Jest to możliwe bez zamykania programu z polecenia menu Ustawienia Ustawienia systemowe Logowanie. System wyświetla okno dialogowe. Logowanie użytkownika Po selekcji użytkownika należy podać hasło i potwierdzić. Standardowe hasło użytkownika Konfigurations-User nowego systemu po instalacji to superuser. Po zalogowaniu użytkownik posiada prawa wymagane do administracji użytkowników systemu. Polecenie menu Ustawienia Ustawienia systemowe Użytkownicy otwiera okno definicji i administracji użytkowników. Polecenie menu Ustawienia Ustawienia systemowe Użytkownicy

26 26 procella Po otwarciu okno dialogowe użytkowników wygląda następująco: Struktura grup i nazwisk użytkowników Opcja logowania użytkownika przy starcie programu. Wymuszenie logowania z hasłem użytkownika Dialog Użytkownicy Każdy użytkownik musi należeć do Grupy użytkowników. Grupy użytkowników mają strukturę drzewa. Na rysunku widoczne są grupy Prüfer (kontroler), Meister (mistrz), Abteilungsleiter (kierownik działu) i Systemadministrator (administrator systemu). Każda grupa posiada indywidualne prawa i własności. Niemieckie nazwy można samemu zmienić na polskie. Użytkownik Konfigurations-User nie może zostać usunięty z grupy użytkowników Systemadministrator. Jego standardowe hasło superuser powinno zostać jednak zmienione by zabezpieczyć system przez nieuprawnionymi zmianami.

27 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 27 Uwaga By założyć albo usunąć użytkownika lub grupę użytkowników należy zalogować się jako Konfigurations-User. Użytkownik Konfigurations-User należy do grupy Systemadministrator i posiada wszystkie prawa do zmiany ustawień programowych. Polecamy usilnie zmianę hasła superuser. W grupie Systemadministrator istnieje też użytkownik SuperUser, którego hasło brzmi po instalacji superuser. Proszę zmienić i to hasło by uniknąć zmian przez nieupoważnione osoby Prawa grup użytkowników By wyświetlić prawa grupy użytkowników należy kliknąć nazwę tej grupy. Po prawej stronie wyświetlona zostanie lista dostępnych opcji praw: Rejestracja pomiarów Użytkownik ma prawo zapisu danych w arkuszu pomiarów Edycja pomiarów Użytkownik ma prawo zmiany istniejących już w arkuszu pomiarów danych Plan kontroli Użytkownik może zakładać nowe plany kontroli Edycja planu kontroli Użytkownik może edytować dane w arkuszach wyrobu i cech Selekcja DB dla grup użytkowników Użytkownik może dokonać selekcji danych z bazy i przypisać je wybranym grupom użytkowników Edycja katalogów Prawo edycji katalogów danych dodatkowych, tzn. zmiany i dodawania danych oraz edycji subkatalogów Zapis w bazie danych Wszyscy członkowie grupy mają prawo do zapisu danych w bazie Usuwanie wyrobu z bazy danych: Użytkownicy mają prawo do usuwania wyrobów z bazy. Zmiana strategii analizy Użytkownik może edytować lub definiować nowe strategie analiz Konfiguracja systemu

28 28 procella Użytkownik ma prawo do zmiany konfiguracji systemu Wybór strategii analizy Użytkownicy grupy mają prawo do zmiany strategii analizy na inną, niezależnie od prawa do edycji samej strategii Selekcje graficzne 1 Użytkownicy mają prawo do wykonywania selekcji Usuwanie wyskoków 1 Użytkownicy grupy mogą wykluczać z analiz wartości rozpoznane jako wyskoki Wybór rozkładu 1 Grupa użytkowników ma prawo do zmiany wyliczonego w strategii analizy statystycznego ozkładu wartości pomiarowych Edycja KKJ z analizy 1 Grupa użytkowników ma prawo wyliczoną w strategii KKJ z analizy wyliczyć ponownie z innymi parametrami Edycja KKJ z SPC Grupa użytkowników ma prawo wyliczoną w strategii KKJ z SPC wyliczyć ponownie z innymi parametrami Edycja pól wyników Użytkownicy z grupy mają prawo do zmiany zawartości i wyglądu tabel wyników, np. Formularz 3 Wyświetlanie sygnatur 2 Użytkownicy tej grupy mają prawo do zobaczenia istniejących sygnatur. Tworzenie sygnatury 2 Użytkownicy mają prawo do tworzenia nowych sygnatur Zmiana operatora podczas pracy Bez tej opcji dla użytkowników z tej grupy nazwiskiem operatora jest wyłącznie nazwisko podane podczas otwieranie programu Rozszerzona selekcja cech 1 Tylko w wersji programowej procella SPC

29 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Nie dotyczy programów procella i procella SPC Po zalogowaniu jako Konfigurations-User można zmienić i dostosować do potrzeb nazwy istniejących grup użytkowników. Można też zdefiniować nowe grupy, co opisane jest w następnym rozdziale Definicja nowej grupy użytkowników W oknie Użytkownicy kliknąć trzeba prawym przyciskiem myszy nazwę dowolnej grupy użytkowników. Program wyświetla menu: Po kliknięciu polecenia Nowa grupa program przechodzi do definicji nowej grupy:

30 30 procella Prawa grupy użytkowników Nazwa nowej grupy użytkowników Wycinek okna dialogowego Nowej Grupy Użytkowników W polu tekstowym Grupa użytkowników należy podać nazwę nowej grupy. Ponieważ pola zaznaczyć można prawa przewidziane dla grupy z listy praw. Definicję grupy zakończyć należy kliknięciem OK Grupa Logowanie Windows Wykorzystanie niektórych funkcji systemu wymaga korzystania z logowania użytkownika w systemie Windows. Do tego celu konieczne jest założenie grupy specjalnej użytkowników. Grupa ta nie jest założona po instalacji systemu. Kliknięcie prawym przyciskiem listy grup użytkowników otwiera menu podręczne, którego ostatni punkt to Utwórz grupę logowania Windows. Po wybraniu system proponuje automatycznie niemiecką nazwę Windows-Anmeldung = Zameldowanie Windows. Nazwę grupy można zmienić, ale nie można jej już usunąć. Nie można też grupy założyć ponownie, ponieważ punkt ten nie jest już widoczny. Jednocześnie zostaje odblokowany punkt Użyj logowania Windows. Umieszczanie użytkowników w tej grupie nie jest konieczne Dodawanie użytkownika do grupy użytkowników W polu Użytkownicy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę grupy, do której ma należeć użytkownik i z menu wybrać polecenie Nowy Użytkownik.

31 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 31 Program wyświetla okno dialogowe w którym podać można potrzebne dane i informacje o nowym użytkowniku: Wyświetlana przy logowaniu nazwa użytkownika Tutaj można edytować katalogi Dane użytkownika, jakie podawane będą w sprawozdaniach Zamiast wpisywać można dane przejąć z katalogu Użytkownik podany jako domyślny jest wybierany automatycznie przy starcie programu kiedy wybór nie nastąpił przy starcie programu Dialog konfiguracji nowego użytkownika Podczas edycji używać można myszy lub klawisza TAB. Pola Nazwa, Zakład i Wydział podawane są w nagłówkach formularzy sprawozdań. W ten sposób możliwa jest identyfikacja wykonawcy analizy statystycznej. Warunkiem tego jest jednak poprawne zalogowanie w programie! Opcje meldowania użytkownika: Użytkownik może zmieniać swoje dane W przypadku zaznaczenia opcji każdy użytkownik może edytować swoje (tylko swoje!) własności. Edycja zawiera też zmianę hasła. Protokół i blokada podwójnego logowania

32 32 procella Ta opcja zapobiega wielokrotnemu logowaniu jednego użytkownika. Oznacza to, że po zalogowaniu użytkownika jego nazwa zostaje zablokowana przed możliwością powtórnego wyboru. Użyj logowania Windows Ta opcja staje się dostępna dopiero po założeniu nowej grupy Logowanie Windows. Sposób zakładania grupa omówiony jest w Rozdziale Po zaznaczeniu opcji system qs-stat będzie wykorzystywał sposób zameldowania użytkownika w systemie. Użytkownicy. Którzy meldują się po raz pierwszy są automatycznie przypisywani do tej grupy. Ich prawa odpowiadają prawom grupy. Przerwij po błędzie hasła Zaznaczenie tej opcji otwiera automatycznie następujące okno dialogowe: Po osiągnięciu maksymalnej liczby prób połączenia użytkownik zostaje zablokowany w bazie danych. Tylko Konfigurations-user może odblokować takiego użytkownika. By móc wysyłać informacje pocztą , administrator musi najpierw dokonać Konfiguracji poczty . Wskazówka: W przypadku zablokowania użytkowników po awarii komputera inny użytkownik może przyciskiem Wymelduj wszystkich użytkowników resetować program umożliwiając ich ponowne zameldowanie. W podobny sposób można zdefiniować można innych użytkowników. Po zakończeniu konfiguracji należy kliknąć OK.

33 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Zmiana danych użytkownika Parametry użytkowników zmienić mogą zarówno sami użytkownicy, jak i Konfigurations-User. Sposób postępowania jest następujący: 1. Polecenie menu Ustawienia Ustawienia systemowe Użytkownicy 2. Kliknąć należy przycisk Otwórz poziomy po lewej stronie 3. Należy kliknąć użytkownika z listy Teraz możliwa jest zmiana tekstów lub ponowny wybór z list menu. Dokładniejszy opis konfiguracji nie jest konieczny Usuwanie użytkownika Usunąć użytkownika może Superuser lub Konfigurations-User. Sposób postępowania wygląda następujący: Polecenie menu Ustawienia Ustawienia systemowe Użytkownicy W lewym oknie przycisk Otwórz poziomy Zaznaczenie dane użytkownika prawym przyciskiem myszy W wyświetlonym menu kliknąć polecenie Usuń użytkownika Wybór należy potwierdzić dla bezpieczeństwa Te operacje wykonać należy przed usuwaniem całej grupy użytkowników Usuwanie grupy użytkowników Należy zalogować się jako Konfigurations-User. Tylko on posiada prawa do usuwania grup użytkowników. Usuwając grupę należy zwrócić uwagę na to, że usunięcie nie jest możliwe dopóki w grupie znajduje się jakiś użytkownik. Należy więc najpierw usunąć wszystkich użytkowników, a następnie można usunąć już pustą grupę.

34 34 procella Polecenie menu Ustawienia Ustawienia systemowe Użytkownicy Prawym przyciskiem myszy należy zaznaczyć daną grupę Z pokazanej listy wybrać polecenie Usuń grupę użytkowników Wybór należy potwierdzić dla bezpieczeństwa Uwaga: Usunięcie grupy użytkowników Zameldowanie Windows (Zobacz Rozdział ) nie jest możliwe. 3.4 Ustawienia startowe programu Automatyczny dialog wyboru planu kontroli By kontroler nie musiał każdorazowo otwierać ręcznie swojego planu kontroli z menu można program skonfigurować tak, że przy otwieraniu programu automatycznie wyświetlony zostanie jeden z dialogów : Otwórz plik Selekcja wyrobu Odczyt z bazy danych Selekcja z bazy danych Quick-filter Selektionsauswahl Konfiguracja funkcji automatycznego wyświetlania dialogu znajduje się w menu Ustawienia Ustawienia systemowe Ogólne. System wyświetla okno Ustawienia. Tu należy zaznaczyć Dialog przy otwieraniu programu. Kliknięcie przycisku po prawej stronie otwiera okno selekcji Dialog startowy. Okno dialogowe Dialog startowy

35 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 35 W oknie należy zaznaczyć opcję, które automatycznie wyświetlana będzie po starcie programu i kliknąć OK. Teraz w oknie Ustawienia trzeba zachować zmiany konfiguracji przyciskami Zapisz dane i OK: Logowanie użytkownika w systemie Program można ustawić tak, że podanie nazwiska użytkownika będzie konieczne. Korzyści z takiego postępowania: Jednoznaczna identyfikacja użytkowników Identyfikacja użytkownika o ile została podana przejmowana jest do sprawozdań i planów kontroli. W ten sposób można zawsze stwierdzić, kto wykonał analizę bądź kontrolę. Ograniczenia praw użytkowników Prawa użytkowników mogą zostać ograniczone tak, że zmiany ustawień programowych nie będą dla niektórych użytkowników możliwe. Unikanie nieupoważnionego wykorzystania programu Aktywizacja haseł pozwala na zameldowanie tylko przez użytkowników znających hasła. Konfiguracja użytkowników i logowanie omówione są w Rozdziale Okna danych wyświetlane przez program Okna danych wyświetlane przez program automatycznie przy starcie dają się dowolnie wybrać i skonfigurować, a ustawienia konfiguracji dadzą się zachować: Krok 1: Otwarcie i rozmieszczenie wszystkich okien, jakie mają być wyświetlone po otwarciu planu kontroli

36 36 procella Przykład: Po otwarciu planu kontroli wyświetlone mają być okna Przegląd/ Rejestracja i Sieć prawdopodobieństwa. Ustawianie okien wyświetlanych przy otwieraniu programu Krok 2: By zachować daną konfigurację okien należy wywołać polecenie menu Okna Lista otwartych okien. Polecenie menu Okna Lista otwartych okien W otwartym oknie podana jest Lista otwartych okien.

37 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 37 Okno Lista otwartych okien Zachować ustawienia można na dwa sposoby: 1. Z opcją Zachowaj wygląd okna z danymi Konfiguracja okien obowiązuje TYLKO DLA AKTUALNEGO planu kontroli. 2. Bez opcji Zachowaj wygląd okna z danymi Wybrane ustawienie okien jest ważne dla WSZYSTKICH planów kontroli. Konfiguracja obowiązuje dla wszystkich planów, które nie mają własnego schematu. Po dokonaniu zmian konieczne jest zapisanie konfiguracji przyciskiem Zapisz dane.

38 38 procella 3.5 Konfiguracja paska menu Prawa konfiguracji paska menu posiada tylko Konfigurations-User. Zmiany logowania dokonać można z polecenia menu Ustawienia - Ustawienia systemowe Ogólne Zaloguj jako użytkownik. W oknie dialogowym wybrać należy użytkownika Konfigurations-User. Jego hasło po instalacji to standardowo Superuser. Zmiany pasków menu dotyczą zawsze jednej grupy użytkowników co oznacza, że zmiany obejmują wszystkich użytkowników danej grupy. Konfiguracja paska menu przebiega zależnie od potrzeb następująco: Krok 1: Otwarcie konfiguracji paska menu. Funkcję otwiera polecenie menu Ustawienia Ustawienia systemowe Pasek menu. Polecenie menu Ustawienia Ustawienia systemowe Pasek menu Polecenie otwiera Okno dialogowe Konfiguracja paska menu. Niebieskie haczyki oznaczają, że punkt menu jest dostępny dla danej grupy użytkowników. Tutaj definiowana jest grupa użytkowników, dla której menu będzie zmienione. Okno dialogowe Konfiguracji pasków menu

39 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 39 Krok 2: Wybór grupy użytkowników, dla której pasek menu ma zostać zmieniony. Do tego celu leży kliknąć rozwijalne menu i wybrać potrzebną grupę użytkowników. Przykładowo użyjemy nazwy Meister (Majster). Krok 3: Dostosowanie paska menu. By przykładowo z menu Moduł usunąć słowo procella proszę kliknąć punkt Moduł na pasku Menu. Menu rozwijalne Moduł zostaje otwarte. By wyłączyć punkt menu należy usunąć niebieski haczyk po lewej stronie jego nazwy. Menu wygląda wtedy następująco: Teraz menu Moduł nie będzie dla grupy Meister w przyszłości zawierało punktu procella. Podobnie zmienić można inne punkty. By zachować zmiany: Zapisz dane i OK. Uwaga: Menu domyślne zawiera wszystkie możliwe punkty, a Menu aktualne pokazuje obraz menu, jaki będzie widoczny po ponownym otwarciu programu, niezależnie od tego, w którym menu zrobiono zmiany.

40 40 procella Konfiguracja paska ikon Pasek ikon można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Sposób przeprowadzani zmian wygląda następująco: Krok 1: Otwarcie konfiguracji paska ikon następuje z polecenia menu Ustawienia Ustawienia systemowe Ogólne Otwarte zostaje okno konfiguracji Ustawienia. Krok 2: Włączanie i wyłączanie całego paska ikon. Okno dialogowe Ustawienia

41 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 41 Zaznaczenie pola Pokaż pasek ikon wyświetla pasek ikon a usunięcie zaznaczenia ukrywa go. Zmiany należy zachować kliknięciem Zapisz dane i OK. By indywidualnie zmienić pasek ikon należy zaznaczyć wyświetlanie i kliknąć ikonę pop prawej stronie funkcji. System wyświetla okno dialogowe ze wszystkimi możliwymi ikonami systemu: Okno ustawień paska ikon Znaczenie poszczególnych ikon opisane jest w podręczniku Funkcje systemu qs-stat - Przegląd Włączenie i wyłączanie poszczególnych zestawów ikon Zaznaczaniem pola po lewej stronie można włączać i wyłączać całe zestawy ikon, które wtedy nie będą wyświetlane. Włączanie i wyłączanie poszczególnych ikon

42 42 procella Wyłączanie wyświetlania ikon następuje przez ich kliknięcie. Szare, nieaktywne ikony nie są wyświetlane. Ponowne kliknięcie uaktywnia ikonę. Krok 3: Zapisanie zmian. Po dokonaniu zmian należy kliknąć przycisk Zapisz ustawienia, a potem OK. Wskazówka: By dostosować pasek ikon globalnie dla wszystkich nowych użytkowników, zmian musi dokonać użytkownik Konfigurations-User. Dokonane przez niego zmiany będą obowiązywać dla wszystkich nowych użytkowników systemu. Konfiguracja paska ikon i paska menu odgrywa w procelli istotną rolę. Usunięcie zbędnych poleceń zwiększa przejrzystość programu i zmniejsza znacznie możliwość popełnienia błędu. W warunkach produkcyjnych jest to własność bardzo istotna.

43 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Ustawienia systemowe - Ogólne W tym rozdziale omówiona zostaną ogólne ustawienia systemu. Dotyczy to Paska stanu na dole ekranu, druku wykresów bez kolorowego tła, dialogu startowego itp. Ogólne ustawienia systemowe zmienić można z polecenia menu Ustawienia Ustawienia systemowe Ogólne. Pokaż pasek stanu Pasek stanu na dole ekranu możny wyłączyć usuwając zaznaczenie po lewej stronie. Indywidualna konfiguracja elementów paska możliwa jest po kliknięciu otwierającego okno Ustawienia: Zmiany potwierdzane są przyciskami Zapisz dane i OK. Kończ program bez zapytania Ta opcja zapobiega wyświetleniu przed każdym zakończeniem programu dodatkowego zapytania: Kolor okna głównego Wyłączenie opcji skutkuje białym tłem głównego okna programu.

44 44 procella By powrócić do okna głównego w kolorze należy zaznaczyć Kolor okna głównego i następnie kliknięciem otworzyć okno z możliwymi kolorami. Wybór potrzebnego koloru potwierdzony być musi poleceniem Zapisz dane i OK. Uwaga: System nie zachowuje ostatnio użytego koloru i brak jest możliwości powrotu do koloru poprzedniego. Menu wyboru koloru tła okna głównego programu Białe tło wykresów na ekranie Zaznaczenie opcji skutkuje białym tłem wszystkich wyświetlanych wykresów. Usunięcie przywraca dawne kolory tła wykresu. Białe tło wydruków (kolorowych) Opcja pozwala na uzyskanie białego tła wszystkich wydruków, co niejednokrotnie zwiększa ich czytelność. Białe tło sprawozdań (na ekranie) Pole należy zaznaczyć jeśli sprawozdania w Podglądzie mają mieć białe, czytelne tło. W polach wartości podaj wszystkie pomiary Dzięki tej opcji dla wszystkich wartości pomiarowych podane zostaną wszystko odnoszące się do nich informacje W odniesieniu do wyrobu Ta opcja decyduje, czy wykresy przeglądowe odnoszą się do jednego wyrobu, czy do wielu wyrobów. (Zaznaczone = Dla wyrobu). Przykład: Przegląd wyników tylko dla cech wyrobu wał korbowy. Wtedy pole musi być aktywne. Kiedy przegląd ma być wykonany dla cech wszystkich wyrobów planu, opcję należy usunąć.

45 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 45 Nie resetuj zoomu wykresów Powiększenie (zoom) wykresów pozostaje zachowane nawet po zmianie cechy. Powiększenie wykresów przeniesione zostaje w ten sposób na pozostałe cechy. Wyświetlaj listę cech przed otwarciem planu Przy otwieraniu plików z wieloma cechami przed ich otwarciem jest wyświetlana lista wyrobów i cech z możliwością selekcji. Aktualizuj wykresy natychmiast po analizie Wykresy wyświetlane będą już po analizie pierwszej cechy. W przypadku otwierania plików z bardzo wieloma cechami (do 1000) daje to oszczędność czasu. Aktualizuj wykresy po zmianie cechy Wykresy aktualizowane będą każdorazowo po analizie nowej cechy podczas otwierania pliku z wieloma cechami. Wyłącz cechy bez pomiarów Pliki dawne mają format DOS Ta opcja wykorzystywana jest tylko przy odczycie i konwersji plików danych ze starszych wersji systemu qs-stat, używających kodowania DOSu. Program dokonuje konwersji znaków ze strony kodowej DOS 850 do strony 1250 Windows. Zapis danych z tą opcją przetwarza format Windows do formatu DOS. Uwaga Kiedy otrzymaliśmy zestaw starszych danych w formacie DOS i chcemy, by teksty pisane były prawidłowo w nowym programie w formacie Windows, należy dokonać konwersji danych. Funkcję należy uaktywnić PRZED otwarciem pliku i następnie usunąć PRZED ponownym zapisaniem danych. Na odwrót, w ten sposób możliwe jest zapisanie nowych danych w starym formacie DOS. Program nie konwertuje jednak znaków specyficznych dla systemu Windows. Grupowanie tolerancji pozycji jak w 3.xx Dane pomiarowe tolerancji pozycji, zebrane w wersji 3.xx programu qs-stat mają nieco inną strukturę. W przypadku takich

46 46 procella danych konieczne jest uaktywnienie opcji poprawnego grupowania cech tolerancji pozycji. Dawna struktura 3.xx Nowa struktura ME Przejmuj dane dodatkowe przy obliczeniach Wykorzystując nową strukturę danych tolerancji pozycji można, w zależności od wybranej strategii analizy, wyliczyć cechę nadrzędną. W przypadku, gdy z danymi pomiarowymi pozycji podane zostały również dane dodatkowe, mogą one zostać przejęte przez jedną z nadrzędnych cech grupowych. Dialog przy otwieraniu programu Ta funkcja odpowiada życzeniom klientów by przy otwieraniu programu natychmiast uruchamiać wybrany plan kontroli. Przycisk otwiera okno wyboru typu dialogu startowego w celu otwarcia lub odczytania pliku. (Funkcja ta omawiana jest w Rozdziale 3.4.1, na Stronie 34). Jeżeli dialog nie jest potrzebny, wybrać należy konfigurację: Bez dialogu albo wyłączyć całkowicie tę funkcję.

47 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Konfiguracja rejestracji danych Standard Polecenie menu Ustawienia - Konfiguracja rejestracji pomiarów Standard otwiera okno dialogowe Konfiguracja rejestracji pomiarów Standard. W oknie dialogowym dokonać można zmian standardowych ustawień programu zależnie od potrzeb Automatyczny zapis pomiarów Zachowaj Ze względu na bezpieczeństwo rejestrowane wyniki pomiarów powinny być możliwie często zapisywane. Między dwoma zapisami dane znajdują się tylko w tymczasowej pamięci roboczej komputera. Każda awaria systemu prowadzić może do ich utraty. Częstość zapisu danych można dowolnie konfigurować: Zapisywanie po każdym pomiarze Zapisywanie po każdej próbie losowej Po pomiarze wyrobu (zapis, kiedy zakończona pomiar wszystkich cech danego wyrobu) Dialog: Ustawienia / Konfiguracja rejestracji pomiarów Standard Zachowaj

48 48 procella Automatyczny zapis Nie Zapis automatycz ny działa? Tak Pełna próba losowa? Nie Zapisywać po każdym pomiarze? Nie Tak Tak Zapis po każdej próbie losowej? Nie Tak Automatyczny zapis danych Dalsze pomiary? Nie Tak Rejestracja danych dodatkowych (Rozdział ) Zachowaj dane / plan kontroli

49 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Wygląd arkusza pomiarów Jeśli preferowanym sposobem rejestracji jest wykorzystanie arkusza pomiarów, jego wygląd powinien zostać dostosowany do aktualnych potrzeb. Dialog konfiguracji wyglądu arkusza pomiarów Grupa Wyświetlaj cechy Arkusz pomiarowy można indywidualnie dostosować do potrzeb: Pojedynczo W arkuszu pokazana będzie tylko aktualnie mierzona cecha Obok siebie Wszystkie cechy są wyświetlane obok siebie. Obok siebie (względem wyrobu) Wyświetlane są wszystkie cechy aktualnego wyrobu. Grupa Tryb edycji danych Ta grupa określa sposób działania edycji danych. Dane są 2 możliwości: Przejmuj uderzenia klawiszy W tym wypadku pierwsze uderzenie klawisza zostanie natychmiast przejęte i użyte do zmiany zawartości pola pomiarowego.

50 50 procella Zaznaczaj istniejący rekord Pierwsze uderzenie klawisza zaznacza tylko pole pomiarowe, dopiero drugie uderzenie z klawiatury edytuje zawartość pola. Grupa Tytuł kolumny Tytuł kolumny rejestracji pomiarów Przycisk otwiera okno z listą możliwych nazw do wyboru. Grupa Wyświetlaj katalog Możliwe jest kilka sposobów wyświetlania pól katalogowych: Klucz wewnętrzny Dane katalogowe numerowane będą zgodnie z wewnętrznym kluczem (numerem) katalogowym, np. 1, nadanym przez program. Numer w katalogu Wyświetlana będzie kolumna Numer (np. P001) z katalogu. Numery nadaje użytkownik w edycji katalogu. Dalsze informacje znajdują się w punkcie Ustawienia systemowe - Katalogi. Nazwa Wyświetlane będą dane z kolumny Nazwa, np. Operator 1, danego katalogu. Dalsze informacje znajdują się w punkcie Ustawienia systemowe - Katalogi. Różnica jasności między kolumnami Różnica jasności kolumn znacznie zwiększa czytelność arkusza i może być dowolnie ustalana.

51 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Dane dodatkowe To okno dialogowe daje możliwość konfiguracji następujących elementów arkusza rejestracji danych: Jakie dane dodatkowe musi podać użytkownik przy rejestracji Kiedy program ma żądać podania danych dodatkowych W grupie Dane dodatkowe wybrać można te dane dodatkowe, które mają być rejestrowane przez operatora. W arkuszu rejestracji użytkownik widzi tylko te dane dodatkowe, które tutaj zostały zaznaczone. Dialog Ustawienia Konfiguracja rejestracji pomiarów Standard Dane dodatkowe Grupa Pola maski danych dodatkowych Definiuje, jakie dane dodatkowe maj być podawane przez użytkownika Uwaga: Informacje, dla jakich (wyskoki?) pomiarów te dane dodatkowe mają być zapisywane przez program razem z danymi, podane są w Rozdziale 4.4.3, na Stronie 75. Grupa Otwieraj okno danych dodatkowych (procella) Definiuje, kiedy okno danych dodatkowych będzie wyświetlane Grupa Obowiązek rejestracji danych dodatkowych Dialog zamknąć można po podaniu wszystkich zaznaczonych danych dodatkowych. W przypadku Obowiązku zmiany danych

52 52 procella dodatkowych zamknięcie możliwe jest dopiero wtedy, gdy nowe dane różnią się od poprzednich. Schemat rejestracji danych dodatkowych Rejestracja danych Tak Start planu kontroli? Nie Nie Dane dod. na starcie? Próba los. pełna? Nie Dane dod. na pocz. pomiaru? Nie Tak Tak Tak Dane dod. przed każdą próbą? Nie Dialog danych dodatkowych P O M I A R

53 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Kontrola granic W oknie definiowane jest zachowanie programu podczas rejestracji pomiarów. Wymusza sygnał dźwiękowy Wymusza podanie zdarzenia przy wystąpieniu alarmu Wyłącza kontrolę granic Włącza wszystkie granice Okno Konfiguracja rejestracji pomiarów Standard Kontrola granic By rozpoznać np. błędne pomiary, można ustalić sygnał akustyczny albo wymusić reakcję przez wyświetlenie ostrzeżenia. Przykład: Ostrzeżenie, że podany pomiar leży poza tolerancją Należy pamiętać, że stwierdzenie naruszenia granic możliwe jest tylko wtedy, kiedy odpowiednie granice zostały podane w arkuszu cech.

54 54 procella Lista selekcji cech / wyrobów To okno dialogowe definiuje wygląd listy wyrobów i cech, jaka może być wyświetlana np. z ikony. Okno Standard Lista selekcji cech/ Wyrobów Przy ustawieniach standardowych lista może wyglądać następująco: Lista selekcji cech/ Wyrobów Konfiguracja pozwala na dostosowanie wyglądu listy do potrzeb. Uwaga: Listy tej nie należy mylić z podobną listą wyboru cechy.

55 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Korzystanie z katalogów Aktywizacja katalogów danych dodatkowych wykonywana jest w menu Ustawienia Ustawienia systemowe Katalogi Menu Ustawienia Ustawienia systemowe Katalogi Otwarte zostaje okno dialogowe Konfiguracja katalogów. Katalogi danych dodatkowych znajdować się mogą w pliku lub w bazie danych. Wskazówka: Użycie bazy danych możliwe jest tylko w przypadku nabycia opcjonalnej bazy Q-DAS. Przed wykorzystaniem katalogi należy dostosować do potrzeb. Okno dialogowe Konfiguracja katalogów

56 56 procella Katalogi w pliku (plik Katalogi.dfd) Pierwszy przypadek to plik katalogów. Przycisk Dane katalogowe z pliku otwiera okno dialogowe Otwórz wyboru pliku katalogowego. Okno dialogowe Otwórz (plik katalogu danych dodatkowych) Standardowe ustawienie to niemieckie Kataloge.dfd. W wersji polskiej należy wybrać Katalogi_POL.dfd i kliknąć Otwórz. By plik katalogów mógł być wykorzystany przez wielu użytkowników, musi znajdować się na udostępnionym dysku sieciowym (zob. Rozdział 3.2.1). Przycisk Edycja w Konfiguracji katalogów otwiera okno edycji:

57 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 57 Następny krok to dostosowanie katalogów do sytuacji. Z podręcznego menu wybrany zostaje katalog do edycji. Zmiany należy potwierdzić OK. Wskazówka: By wszystkie stanowiska robocze miały dostęp do jednej bazy danych, musi znajdować się ona na centralnym udostępnionym dysku sieciowym. Realizacja tego omówiona została w Rozdziale Katalogi w bazie danych By korzystać z bazy danych z katalogami danych dodatkowych należy zaznaczyć pole Używaj katalogu z bazy danych. Konfiguracja katalogów Katalogi z bazy danych Wskazówka: By wszystkie stanowiska robocze miały dostęp do jednej bazy danych, musi znajdować się ona na centralnym udostępnionym dysku sieciowym. Realizacja tego omówiona została w Rozdziale Uwaga: Baza katalogów Q-DAS jest też bazą danych Q-DAS, w której zapisywane są dane pomiarowe. Stąd użycie bazy danych katalogów możliwe jest tylko w przypadku nabycia opcjonalnej bazy Q-DAS. Przed wykorzystaniem konieczne jest dostosowanie zawartości katalogów do własnych wymagań przez zmianę lub dodanie nowych elementów do katalogów, np. rejestrowane zdarzenia są zawsze specyficzne dla danego procesu produkcji. Przycisk Edycja otwiera okno dialogowe Edycja katalogów.

58 58 procella Edycja katalogu głównego z podziałem na subkatalogi Edycja katalogów Edycja katalogów przebiega identycznie w przypadku plików jak i bazy danych. Z rozwijalnego menu wybrany zostaje potrzebny katalog, a dokonanie zmian potwierdzone kluczem OK. Posiadając mysz z kółkiem (scrolling) wybór katalogu do edycji można sobie ułatwić: zaznaczyć rozwijalne menu (niebieski kolor) i obracając kółkiem. Po znalezieniu katalogu należy kliknąć odpowiednie pole, przy czym pierwsze kliknięcie zaznacza całe pole, a ponowne kliknięcie umożliwia jego edycję. Nowa pozycja: Nowe pozycje wpisywane są na końcu katalogu Edycja: Wystarczy zmienić odpowiedni tekst. Usuwanie: Pozycję należy kliknąć prawym przyciskiem myszy. System wyświetla polecenie. Kliknięcie usuwa rekord danych. Subkatalogi Katalogi: Parametrów procesu, Przyczyn, Środków korygujących i Zdarzeń podzielić można na podkatalogi. Podkatalogi można przypisać

59 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 59 indywidualnie cechom w arkuszu cech. Przy dużych katalogach ułatwia to użytkownikom znalezienie potrzebnego parametru. Edycja subkatalogów nie jest możliwa. Edytowane są tylko katalogi główne, a zmiany system przejmuje automatycznie do subkatalogów. Tworzenie nowych i usuwanie subkatalogów By utworzyć nowy subkatalog należy wyświetlone okno subkatalogów kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Nowy subkatalog. W oknie dialogowym podać wystarczy nazwę. i dalej Wstawienie nowej pozycji do subkatalogu polega na zaznaczeniu jej w katalogu głównym i przeciągnięciu myszą przy naciśniętym lewym przycisku z katalogu głównego do subkatalogu. Usuwanie wykonuje się z polecenia Usuń pozycję po zaznaczeniu jej prawym przyciskiem myszy. Pozycja usunięta z subkatalogu pozostaje w katalogu głównym. By utworzyć nową pozycję subkatalogu należy dodać ją najpierw do katalogu głównego, a następnie przeciągnąć do subkatalogu. Pozycje usuwane z katalogu głównego znikają także z subkatalogów. Wykorzystanie katalogów w programie Katalogi dostępne są natychmiast po wybraniu i zakończeniu edycji. W arkuszu cech do każdej cech przyporządkować można pasujący katalog zdarzeń i katalog parametrów procesu. W systemie zdefiniowane jest 16 katalogów danych dodatkowych i cztery typy subkatalogów. Najważniejszy z nich to katalog zdarzeń. Wykorzystanie katalogu jednostek wymaga dodatkowych zmian pola Jednostki w arkuszu cech. Zmiany konieczne są także dla wszystkich danych dodatkowych w arkuszach wyrobu i cech ponieważ ich uaktywnienie blokuje odpowiednie pola (zaznaczone zostają na zielono) tak, że nie jest już możliwe wprowadzanie tam danych, a tylko selekcja z odpowiedniego katalogu. Informacje na ten temat zawiera osobny podręcznik.

60 60 procella 3.7 Konfiguracja strategii analizy Strategią analizy nazywamy sposób, w jaki program dokonuje analizy danych. Program zawiera standardowo szereg strategii różnych firm bądź strategii zgodnych z międzynarodowymi wytycznymi. Istnieje też możliwość tworzenia własnych indywidualnych strategii Wybór strategii analizy Polecenie menu Ustawienia Konfiguracja strategii analizy otwiera arkusz konfiguracji strategii analiz. W oknie tym widoczny jest schemat blokowy realizacji wybranej strategii. Okno Konfiguracja strategii analizy Przykład strategii Q-DAS 1 Uwaga: Pełny obraz arkusza wyświetlany jest tylko przy rozdzielczości ekranu 1280 punktów

61 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 61 Strategię analizy wybrać można z rozwijalnego menu u góry ekranu. Wygląd okna zmienia się zależnie od wybranej strategii. Strategia analizy zgodnie z normą QS9000 W przypadku, gdy żadna z oferowanych strategii nie odpowiada potrzebom zakładu, utworzyć można własną strategię. Udzielimy chętnie pomocy przy tworzeniu własnej strategii. Wybór strategii analizy jest najważniejszym elementem konfiguracji systemu. Strategia może być zadana przez odbiorcę lub ustalona przez wewnętrzne uzgodnienia systemu kontroli jakości w zakładzie. Po wybraniu strategia analizy nie powinna być w ogóle zmieniania. Tylko w ten sposób zapewnić można porównywalność uzyskiwanych wyników. Strategie analizy zabezpieczone są hasłem przed zmianami. Hasło to jest takie samo, jak w przypadku użytkownika SuperUser. Strategia, według której przeprowadzona została analiza, podawana jest na dole każdego formularza drukowanego sprawozdania.

62 62 procella 4 Przygotowanie pracy z procellą procella jest systemem SPC. Rejestracja danych możliwa jest z klawiatury (procella ) lub poprzez interfejs online (procella online) dla systemów pomiarowych posiadających taki interfejs. Pomiary przedstawiane są graficznie łącznie z najważniejszymi wskaźnikami statystycznymi nadzoru procesu. System posiada stąd następujące możliwości: Rejestracja danych Wizualizacja procesu Nadzór procesu z użyciem kart kontrolnych procella posiada ten sam Moduł Rejestracji Danych, co i qs-stat. W ten sposób użytkownicy qs-stat nie muszą się przyzwyczajać do nowego programu. Program posiada jednak uproszczone arkusze rejestracji Przegląd/Rejestracja. Użytkownik może je łączyć dowolnie z innymi wykresami albo używać w zadanej standardowej konfiguracji. Potrzebną maskę rejestracji wybrać można w zależności od potrzeb. Dzięki interfejsom do systemów pomiarowych procella pozwala na automatyczną rejestrację pomiarów. Wizualizacja procesu to stosowane szeroko wykresy pomiarów, histogram i sieć prawdopodobieństwa. Wszystkie wykres aktualizowane są z każdym nowym pomiarem lub próbą losową. Liczba wyświetlanych prób losowych zależy od możliwości ekranu komputera i może być ustalana indywidualnie. Wykresy słupkowe wyników i szkice mierzonych wyrobów z zaznaczeniem punktów pomiarowych dla poszczególnych cech uzupełniają możliwości obrazowania. Daje to pełny ogólny obraz procesu. Do nadzorowania procesu używane są karty kontrolne. Parametry nadzoru, rodzaj karty kontrolnej i kryteria nadzoru (granice interwencji) ustalane są bądź we wstępnej fazie analizy w oparciu o dane analizy wstępnej w programie qs-stat, albo wprowadzane ręcznie bezpośrednio w procelli. qs-stat i procella współpracują blisko ze sobą. Ze względu na identyczną strukturę danych analiza wstępna i ustalanie parametrów procesu mogą być wykonane przez każdy z programów. Analizy wyników dokonuje qs-stat. Uzyskane informacje dostępne są na powrót w procelli, która przejmuje dalszą rejestrację pomiarów i

63 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 63 nadzór produkcji na stanowisku roboczym. W przypadku, gdy qs-stat nie dostarczył potrzebnych danych, są one podawane w procella. Wydruki Rejestracja pomiarów Selekcja Analizy statystyczne Parametry nadzoru procesu Formaty Q-DAS ASCII Baza danych Q-DAS procella online Rejestracja danych procella Ręczna konfiguracja parametrów Wizualizacja procesu Nadzór procesu Kiedy podczas nadzoru wystąpią zakłócenia procesu, można je skomentować praktycznymi meldunkami. Teksty meldunków można dostosować do każdorazowej możliwej sytuacji procesu.

64 64 procella Wersja SPC programu procella zawiera obok modułu online również procella SPC możliwość dokonywania analiz statystycznych analogicznie do qs-stat zgodnie z ustaloną wcześniej strategią analizy. Wyniki drukowane są tak samo jak i w qs-stat. Program posiada znacznie więcej funkcji niż to jest każdorazowo potrzebne. Dlatego powinien być dostosowany do wykonywanego zadania. Ta indywidualna konfiguracja może zostać zapisana i otwierana jest automatycznie przy wywoływaniu programu. 4.1 Założenia do utworzenia planu kontroli Zasadnicze pytanie, na które należy odpowiedzieć przed założeniem nowego planu kontroli: 1. Jaki wyrób lub wyroby (podzespół) będą badane? 2. Jakie cechy wyrobu będą nadzorowane? 3. Do jakiego rodzaju należą te cechy (mierzalne, atrybutywne)? 4. Jaka będzie liczność prób losowych mierzonych cech? 5. Jakie są wartości nominalne cech (żądane, docelowe)? 6. Jakie warunki specyfikacji (Tolerancje, granice naturalne) obowiązują dla cech? 7. Jakie wymagania zdolności procesu stawiane są dla cech: krytyczne, istotne, ważne, mniej ważne albo mało ważne? 8. Czy cechy nadzorowane będą online, czy offline? 9. W jakiej kolejności i w jakich odstępach czasu pobierane będą dane pomiarowe? 10. Jakimi środkami kontrolnymi badane będą cechy? 11. Czy pomiary rejestrowane będą z klawiatury, czy poprzez interfejs online? 12. Czy zakłócenie w procesie będzie wymagało zarejestrowania zdarzenia (skwitowanie zakłócenia)? 13. Jakie informacje dodatkowe będą rejestrowane razem z pomiarami i jeśli tak, to kiedy będą wykorzystywane? 14. Czy będzie kontrola naruszenia granic i alarmów oraz kiedy mają być wyświetlane informacje? 15. Czy plan wymaga zmiany okna rejestracji, czy wystarczy arkusz standardowy? Po zebraniu potrzebnych informacji można rozpocząć zakładanie nowego planu kontroli.

65 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Schemat procesu rejestracji danych Start programu Plan kontroli Rejestracja danych dod. (Rozdz ) Pomiar = 1 wartość dla cechy 1 lub 1 wartość dla n cech Wykonanie pomiaru i zapis danych (Rozdz ) (Rozdz ) Kontrola granic? Ta Naruszenia granic? Ta Przejąć pomiar? Nie Nie Nie Ta Pokaż KKJ (Rozdz ) Automatyczny zapis (Rozdz ) Ta Dalszy pomiar? Nie Zachować dane / Plan kontroli Tak Dalsza praca? Nie Wymeldowanie lub koniec programu

66 66 procella 4.3 Nowy planu kontroli Plan kontroli nowego wyrobu lub podzespołu zakładany jest i polecenia menu Pliki/Dane Nowy plik danych. Gotowy plan kontroli zapiać można w pliku z polecenia Zapisz jako... lub w bazie danych z polecenia Zapisz w bazie danych. Menu Pliki/ Dane: Nowy plan kontroli / Zapisz jako.. z Zapisz w bazie Krok 1: Wstawianie nowych cech System wyświetla okno dialogowe Wstaw nową cechę. Należy ustalić, ile cech należy do wyrobu i jakiego typu: mierzalne, tolerancje pozycji czy atrybutywne. Ustaleni liczby i typów cech Cechy mierzalne Cechami mierzalnymi są cechy, które albą dają się mierzyć, albo ocenić przy pomocy skali ocen, np. noty 1 do 5.

67 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 67 Tolerancje pozycji Tego typu cechy to głównie środki wierconych otworów, których pozycje mają tolerancję w kierunku X i Y. Cechy atrybutywne Jako atrybutywne uważane są cechy, dla których możliwa jest wyłącznie ocena dobry ( niedobry (OK. / nok). Karta Zbiorcza Niezgodności Karta Zbiorcza Niezgodności przewidziana jest do analizy wielu różnych cech atrybutywnych jednocześnie. Każda cecha traktowana jest przy tym jako rodzaj niezgodności i zliczana oddzielnie. Krok 2: Arkusz wyrobu. Definicję cech zakończyć należy OK. System wyświetla automatycznie Arkusz wyrobu. Arkusz wyrobu z informacjami opisującymi produkowany element W arkuszu podać wystarczy tylko potrzebne w późniejszej identyfikacji dane po czym przejść do arkusza cech: Ctrl+Tab albo kliknięcie myszą ikony arkusza cech. Wyświetlony zostaje zawsze arkusz pierwszej cechy i można wprowadzić jej parametry. Wprowadzenie danych w arkuszach wyrobu, cech i pomiarów nie wymaga potwierdzenia żadnym kluczem. Po zmianach na życzenie zapisany zostaje cały plik danych.

68 68 procella W arkuszu cech podanie potrzebnych informacji jest konieczne Po wprowadzeniu koniecznych danych przejściu do następnej cechy służy ikona Następna cechy bądź klawisz Następna strona. Uwaga: W arkuszu brak przycisków Poprzednia/Następna cecha i Zachowaj. Do kartkowania służą odpowiednie ikony i klawisze. Zapis danych następuje też automatycznie po zamknięciu arkusza. Przypisanie katalogu zdarzeń do cechy W przypadku, gdy zakłócenia procesów komentowane są zdarzeniami należy ustalić katalog zdarzeń. Przed użyciem funkcja ta musi być jednak uaktywniona. Wykorzystanie katalogów daje jednoznaczność oznakowań i sposobów zapisu zdarzeń. Daje to możliwość filtrowania danych na podstawie zdarzeń. Definicja katalogów omówiona została w Rozdziale na stronie 55. Katalog parametrów procesu By użytkownik miał możliwość przypisania do cechy specyficznych parametrów procesu w arkuszu cech wybrać należy odpowiedni katalog parametrów procesu. Również ten katalog musi zostać uprzednio zdefiniowany w systemie. Definicja parametrów omówiona została w Rozdziale na stronie 55.

69 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 69 Sposób rejestracji Parametry cech podawane są ręcznie lub wczytywane automatycznie w procelli SPC i procelli Online. Wczytywanie online wymaga urządzenia przesyłającego dane cech w formacie Q-DAS. Wskazówka: Arkusze wyrobów i cech dają się dowolnie konfigurować. Oba arkusze można dopasować do własnych potrzeb. Zmienne są: Budowa arkuszy (położenie pól maski) Nazwy tekstowe opisu pól rejestracji danych Wyświetlane pola (Jakie dane mają być rejestrowane) Budowa arkuszy opisana jest w plikach definicyjnych ze skryptami. Pliki definicyjne można edytować zwykłym edytorem tekstów. Dokumentację dotyczącą definicji arkuszy wyrobów i cech wysyłamy na życzenie. Przy tym polecamy odpowiednie szkolenia. Istnieje też możliwość dokonania potrzebnych zmian na życzenie przez nas Wykorzystanie planów kontroli jako wzorców Z pewnością zakładanie nowych planów kontroli za każdym razem, kiedy badany ma być seryjny artykuł jest żmudne. Istnieje jednak możliwość założenia pełnego planu kontroli ze wszystkimi cechami wyrobu i zapisanie tego planu bez danych pomiarowych. Takie plany bez danych pomiarowych nazywamy po prostu wzorcami planów. Użytkownik otwiera plan wzorcowy i wprowadza tylko pomiary. By móc z takiej funkcji korzystać bez niebezpieczeństwa zniszczenia wzorca program musi odczytywać plany z jednego folderu i zapisywać wyniki w innym. Dlatego w konfiguracji folderów odczyt i zapis plików są od siebie niezależne. Krok 1: Utworzenie pliku wzorcowego planu kontroli. Dla każdego badanego wyrobu zakładamy plan kontroli bez wprowadzania pomiarów! Krok 2: Zachowanie pliku z wzorcowym planem kontroli. Plik zapisany być musi w folderze udostępnionym dla operatorów. Zalecane jest utworzenie na dysku sieciowym nowego folderu o nazwie Wzorce. Krok 3: Konfiguracja folderów w programie. Program musi otrzymać informację, skąd mają być brane wzorce i gdzie zapisywane mają być gotowe plany kontroli z danymi pomiarowymi.

70 70 procella Konfiguracja folderów następuje w menu Ustawienia Ustawienia systemowe Ścieżki plików: System wyświetla okno dialogowe Foldery plików Dialog Foldery plików : przeciąganie myszą nazw folderów odczytu i zapisu Nazwę folderu można wpisać z klawiatury lub przeciągnąć lewym przyciskiem myszy do odpowiedniego pola po prawej stronie. W naszym przypadku przeciągnięte zostały nazwy Wzorce do pola Odczytuj i Testy do pola Zapisuj w. Wzorce planów pobierane będą z folderu Wzorce, a gotowe plany kontroli z pomiarami zapisywane w Testy. Foldery odczytu planów i zapisu danych mogą różnić się między sobą. Proszę pamiętać, by po zmianach konfiguracji zachować nowe ustawienia kliknięciem Zapisz dane. W przeciwnym wypadku zmiany zostaną utracone.

71 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 71 Uwaga: Tworząc wzorcowe plany kontroli należy pamiętać, by je zapisywać w folderze Wzorce. Do tego celu najlepiej jest wykorzystać polecenie menu Pliki/Dane Zapisz jako.. To polecenie pozwala na ręczne ustawienie folderu zapisu bez konieczności zmiany konfiguracji folderów i ponownego jej odwołania po zakończeniu pracy. Plany i wzorce planów zapisywane są zawsze w folderze zdefiniowanym w konfiguracji. Natychmiast po zmianie konfiguracji użytkownicy zapisywać będą wszystkie nowoutworzone plany kontroli w podanym folderze. Bez dokonania zmiany w folderze Wzorce zapisywane byłyby nie tylko wzorce, ale i gotowe plany. Dokonane zmiany obowiązują dla: Dla wersji jednostanowiskowych tylko dla jednego stanowiska pracy, nawet jeśli instalacji jest więcej niż jedna. Dla wersji sieciowej dla wszystkich użytkowników programu.

72 72 procella 4.4 Konfiguracja rejestracji pomiarów - Dane Polecenie menu Ustawienia Konfiguracja rejestracji pomiarów- Dane otwiera okno dialogowe w którym zdefiniowane jest zachowanie programu podczas rejestracji danych w arkuszu pomiarów Kolejność rejestracji pomiarów Konfiguracja ta wiąże się zasadniczo z możliwością rejestracji całej próby losowej jednej cech i przejście do następnej, albo pomiar po jednym pomiarze z każdej cechy aż do wypełnienia próby losowej. W oknie dialogowym ustalić można kolejność rejestracji i moment automatycznej zmiany mierzonej cechy przez program. Okno dialogowe Konfiguracja rejestracji pomiarów-dane Istnieją następujące możliwości zmiany cechy podczas rejestracji: Automatyczna zmiana cechy po każdym pomiarze Zmiana cechy po x pomiarach Automatyczna zmiana cechy po każdej pełnej próbie losowej Zmiana cechy po x próbach losowych Zmiana cechy wyłącznie manualnie

73 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 73 Po zaznaczeniu pola Przeskocz pola danych dodatkowych kursor przeskakuje automatycznie pola, o ile są wyświetlane. Rejestracja pomiarów całego wyrobu na raz W przypadku, gdy wszystkie cechy jednego wyrobu mają być zebrane jednym ciągiem, dobrze jest zaznaczyć Pomiar wyrobu. Przyśpiesza to znacznie ręczną rejestrację danych pomiarowych. Dla przykładu nie następuje wtedy wyświetlanie karty kontrolnej po każdym pomiarze. Także z rejestracją danych dodatkowych program czeka, aż wszystkie cechy wyrobu zostały zmierzone. By zachować dokonane ustawienia konieczne jest kliknięcie OK Konfiguracja kart kontroli jakości Kliknięcie pola QRK otwiera okno dialogowe definicji kart kontrolnych. Dialog Konfiguracja rejestracji pomiarów Dane KKJ procella przeznaczona jest do nadzorowania procesów produkcji. Najważniejszym narzędziem nadzoru procesu jest karta kontrolna. W oknie KKJ podać można, w przypadku jakich zdarzeń system wyświetlać powinien, automatycznie lub na życzenie, w osobnym oknie alarmową kartę kontrolną. Nazwy przypadków, w których wyświetlana ma być karta kontrolna, są łatwe do rozumienia.

74 74 procella Schemat wyświetlania karty kontrolnej Pomiar zarejestrowany Nie KKJ pokazać? (Rozdz. 8.3) Tak Pokazanie KKJ Nie Wystąpił alarm? Próba losowa pełna? Nie KKJ po naruszeni u stabilnośc Nie Tak Tak KKJ po każdej próbie? Wyświetl KKJ alarmu Automatyczny zapis (Rozdz )

75 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Konfiguracja - Przejmuj Okno dialogowe Przejmuj służy ustaleniu, jakie dane dodatkowe przejmowane są przez program automatycznie do każdego kolejnego pomiaru. Wystarczy wtedy podać dane jeden raz i będą one przypisywane także wszystkim następnym pomiarom aż do usunięcia lub zmiany. Konfiguracja rejestracji pomiarów - Dane Przejmuj Kiedy odpowiednie pole nie jest zaznaczone, dane dodatkowe zapisywane są tylko jeden raz, tzn. tylko z aktualnym pomiarem, dla którego nastąpiła rejestracja. Następujące po nich pomiary zapisywane są bez danych dodatkowych. Zachowywanie nie jest jednolite dla wszystkich cech: System zapisuje zawsze automatycznie datę i czas pomiaru. Opcja Przejmuj powoduje tylko, że wszystkie pomiary mają ten sam czas, co pierwszy z nich. W odróżnieniu od starszych wersji programu w procelli ME zdarzenia przejmowane są także razem z pomiarami. Dlatego należy pamiętać, by usunąć zdarzenia, przyczyny i środki korygujące, kiedy nie są już potrzebne.

76 76 procella Uwaga W programie zdefiniować można dane dodatkowe, kalie musi być wprowadzać operator,. Można też zmienić wygląd pól danych dodatkowych w arkuszu rejestracji. Konfiguracji służy polecenie Dane dodatkowe ( Rozdz na stronie 51.) Polecenie Wszystko jako wzorzec dla nowego wyniku pozwala przejąć także ostatni pomiarowej i ma sens tylko przy ręcznej rejestracji w arkuszu pomiarowym. Powoduje przejęcie także ostatniego pomiaru jako wzorzec dla nowego i może przyśpieszyć ręczną rejestrację Rejestracja pomiarów Transformacja liniowa może znacznie ułatwić ręczną rejestrację pomiarów w arkuszu pomiarowym. Szpalta kontrolna wyświetlana jest w arkuszu pomiarowym obok kolumny z pomiarami. Jest ona wizualną pomocą dla operatora i pokazuje, czy wprowadzane pomiary leżą wewnątrz granic specyfikacji. Dialog Konfiguracja rejestracji pomiarów-dane Opcje rejestracji pomiarów Pokaż wykres kontrolny W Arkuszu pomiarowym można obok kolumny z pomiarami w celu nadzoru wyświetlić wykres kontrolny. Szpalta kontrolna może mieć

77 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 77 postać jako Smiley albo jako Wykres słupkowy. Zawsze, kiedy uzyskiwane pomiary leżą poza tolerancją, wykresy mają kolor czerwony. Dla poprawnych pomiarów kolor wykresów jest zielony, a dla pomiarów na granicy żółty. Przykład: Transformacja liniowa Uproszczenie rejestracji oznacza, że operator wprowadza tylko zmieniające się cyfry pomiaru. Resztę wyliczeń wykonuje program. Przykład: Pomiary leżą w granicach 30,00. Zmieniają się tylko dwa miejsca po przecinku. Dzięki Transformacji nie trzeba wpisywać czterech cyfr i przecinka, a tylko ostatnie dwie. W polu Wielkość odniesienia wpisać należy 30, a w polu Pozycja rejestracji: 2, co oznacza dwa miejsca po przecinku. Wartość mnożona jest przez 0,01 i dodane zostaje do niej 30. By np. uzyskać 30,11 wystarczy wpisać 11. Wzór do obliczania pomiaru ma postać: Wynik = Stała addytywna Pozycja rejestracji Podana wartość W przykładzie: 30,11 = Prościej jest definiować transformację bezpośrednio w arkuszu pomiarów. Prawy przycisk myszy wyświetla menu, z poleceniem Transformacja liniowa. W oknie podać należy stałą addytywną i współczynnik multiplikacji, w przykładzie 0,01: Oba sposoby definicji transformacji liniowej mają ten sam skutek. Ważnym elementem jest definicja cechy złożonej z kilku innych, połączonych wzorem transformującym (Arkusz cech).

78 78 procella 4.5 Rejestracja danych pomiarowych Istnieją zasadniczo dwa sposoby rejestracji danych w procelli. Rejestracja z maski Przegląd / Rejestracja Rejestracja w Arkuszu pomiarów Arkusz pomiarów Przegląd/ Rejestracja Arkusz Przegląd/Rejestracja przewidziany jest do rejestracji danych metodą online, z automatycznych przyrządów pomiarowych. Wyniki pomiarów przesyłane są prawie natychmiast do komputera i przetwarzane, np. w karcie kontrolnej. W przypadku naruszenia granic interwencji operator ma możliwość regulacyjnej ingerencji w proces produkcji. Otwarcie arkusza Przegląd/Rejestracja Arkusz Przegląd/Rejestracja otwierany jest standardowo zawsze po otwarciu nowego planu kontroli z pliku albo bazy danych. Arkusz ten można też zawsze ponownie otworzyć z polecenia menu Edycja Przegląd/Rejestracja: Menu Edycja Przegląd/Rejestracja

79 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 79 Arkusz rejestracji danych Przegląd/Rejestracja 1 Konfiguracja arkusza Przegląd/Rejestracja - Wykresy By arkusz rejestracji dostosować do własnych potrzeb operatora proszę otworzyć najpierw sam arkusz Przegląd/Rejestracja. W otwartym oknie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, co powoduje wyświetlenie menu konfiguracji arkusza Menu podręczne konfiguracji arkusza Kliknięcie Konfiguracji okna otwiera okno dialogowe Konfiguracja.

80 80 procella Okno dialogowe konfiguracji arkusza rejestracyjnego Kliknięcie okna Konfiguracja prawym przyciskiem myszy otwiera menu umożliwiające wstawianie i usuwanie elementów z arkusza: Polecenie Nowy element wstawia puste okno rezerwacji miejsca dla elementu, który ma być wstawiony.

81 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 81 Okno rezerwacji miejsca dla elementu Ekran konfiguracji z oknami rezerwacji i wykresami Okno rezerwacji należy przeciągnąć do potrzebnej pozycji. Teraz można dostosować wielkość i położenie pozostałych elementów arkusza myszą tak, by sobie nawzajem nie przeszkadzały. Przykład uporządkowania okien rezerwacji i wykresów Rezerwacja nowego miejsca Teraz należy kliknąć prawym przyciskiem myszy okno rezerwacji i wybrać z menu polecenie Własności:

82 82 procella Wyświetlone zostaje okno Wstaw element (Lista). Wybór wykresu Kliknięcie węzła Wykresy i grafiki otwiera listę dostępnych wykresów. Wybrany wykres należy przeciągnąć do pustego okna rezerwacji w oknie Konfiguracja. Wykres pojawia się natychmiast w miejsce okna rezerwacji W ten sam sposób wstawić można dowolnie wiele wykresów do arkusza Przegląd /Rejestracja. Okno Wstaw element zamknąć można kliknięciem OK. Pasek przycisków arkusza Przegląd / Rejestracja Również pasek przycisków arkusza przeglądu i rejestracji dostosować można do potrzeb użytkownika. Pasek należy kliknąć prawmy przyciskiem myszy. Otwarte zostaje następujące menu: Menu konfiguracji paska przycisków Polecenie Konfiguracja otwiera okno Konfiguracja. Funkcja ta pozwala na dostosowanie liczby i wielkości przycisków wyświetlanych w arkuszu. Wystarczy zmienić zawartość pól liczby wierszy i kolumn paska przycisków.

83 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 83 Dodawanie nowych funkcji do paska przycisków. By np. zastąpić na pasku funkcję Alarm KKJ przez funkcję Usuń próbę losową, proszę najpierw przeciągnąć przycisk Alarm KKJ na powrót do listy funkcji w białym polu. Proszę przeciągnąć przycisk Alarm KKJ na listę Lista przycisków Usuwanie funkcji i zwalnianie przycisku Proszę przeciągnąć funkcję Usuń próbę losową na puste miejsce. Wypełnianie przycisku nową funkcją

84 84 procella Teraz opróżnione miejsce zapełnić można przez funkcję Usuń próbę losową. Nowe oznakowanie funkcji wyświetlone zostaje na przycisku. Według tej samej metody zmienić można funkcję dowolnego przycisku w zależności od potrzeb. Zachowanie zmian następuje kliknięciem OK. Konfiguracja pozwala też przypisać funkcjom programowym kombinacje klawiszy. Celem tej operacji jest uniknięcie używania myszy komputerowej. Przycisk Klawisze skrótów otwiera okno definicji sterowania programem z klawiatury. Tutaj wybrać można potrzebną funkcję i przypisać jej potrzebną kombinację klawiszy. By zachować zmiany należy koniecznie kliknąć przycisk Zachowaj, a następnie OK przed opuszczeniem konfiguracji Rejestracja danych w arkuszu pomiarów Nie wszystkie dane rejestrowane są natychmiast. Często dane zbierane są przez pewien okres czasu w formularzu na papierze i na przykład na koniec zmiany wprowadzane ręcznie do komputera. Do tego celu przeznaczony jest Arkusz pomiarów. Otwieranie arkusza pomiarów Otwarcie Arkusza pomiarów możliwe jest zawsze z polecenia menu Edycja Arkusz pomiarów. Metoda alternatywna otwarcia to ikona na pasku ikon, nie zawsze jednak dostępna. Wygląd i sposób pracy Arkusza pomiarów podczas rejestracji (kolejność rejestracji cech) ustawić można indywidualnie. Konfiguracja wyglądu arkusza omówiona została w Rozdziale Wygląd arkusza pomiarów, natomiast dostosowanie sposobu pracy arkusza do potrzeb jest przedmiotem Rozdziału 4.4 Konfiguracja rejestracji pomiarów - Dane.

85 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 85 Okno arkusza pomiarów W przypadku wyświetlania zbyt wielu elementów (cechy, dane dodatkowe, wykresy kontrolne) arkusz pomiarów może być nieprzejrzysty. Najprostszy sposób zmiany wyglądu to kliknięcie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybór z menu odpowiedniej opcji. Dwa najistotniejsze to: Wyświetl pola dodatkowe i Szpalta kontrolna. Dalszy punkt to liczba wyświetlanych cech. Zmienić można ją w menu: Konfiguracja rejestracji pomiarów Standard.

86 86 procella 4.6 Rejestracja online: procella online i SPC Mając do dyspozycji wersje procella online lub procella SPC można dane pomiarowe odczytywać bezpośrednio z przyrządów pomiarowych do programu. Warunkiem jest wysyłanie danych do portu RS232 komputera przez sam przyrząd pomiarowy Podłączenie przyrządu pomiarowego Krok 1: Podłączenie do komputera. Przyrząd pomiarowy podłączany jest do portu RS232 (port szeregowy) komputera. Krok 2: Instalacja przyrządu w programie. Po otwarciu planu kontroli należy otworzyć arkusz cech i wybrać cechę, jaka ma być mierzona przez przyrząd metodą online. Na rysunku poniżej pokazany jest przykład wału korbowego, którego średnica mierzona ma być suwmiarką online. Definicja przyrządu pomiarowego w arkuszu cech Krok 3: Konfiguracja interfejsu. Po wyborze przyrządu system automatycznie otwiera okno ustawienia przyrządu.

87 Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 87 Port interfejsu szeregowego Konfiguracja interfejsu RS232 Okno przyrządu Okno konfiguracji portu Port: Port COM komputera z podłączeniem przyrządu pomiarowego. Kanał W przypadku multiplexera z wieloma przyrządami należy podać kanał pomiarowy przyrządu mierzącego daną cechę. Grupowanie kanałów rejestracji: Początek grupy cech mierzonych jednocześnie przez multiplexer. Dla zaznaczonych cech program oczekuje wezwania, resztę wysyła sam. Sposób rejestracji Hier muss das am jeweiligen Kanal angeschlossene Messmittel ausgewählt werden. Przycisk Konfiguracja otwiera okno konfiguracji portu szeregowego, jakich wymaga przyrząd pomiarowy lub multiplexer. Konfigurację rejestracji przyrządów online omawia szczegółowo podręcznik RS232.

88 88 procella 5 Karty kontrolne - procella bez qs-stat W procelli istnieją dwie możliwości zakładania kart kontrolnych: Wyliczanie tymczasowych kart kontrolnych Ręczne ustalanie granic dla kart kontrolnych 5.1 Schemat wykorzystania kart kontrolnych 1 Tak Istnieje zachow 2 Nie Zawsze brać zachowaną KKJ? Tak 4 Nie Automatycz ne obliczenia? 6 Ręczne podawanie granic Tak 5 vorl. wyliczanie KKJ Online Tak Przejmij zachowaną KKJ jako online KKJ 3 Automatycz ne obliczenia? 5 Tak vorl. wyliczanie KKJ Online Tak 6 Nowa karta KKJ online (Używana w procelli do alarmów) Bez KKJ Punkty 1 do 5: Zob. Rozdział 5.2 Punkt 6: Zob. Rozdział 5.5

89 Fehler! Formatvorlage nicht definiert Przygotowanie Przed założeniem karty kontrolnej w procelli należy dokonać następujących ustawień w strategii analizy. Krok 1: Otwarcie konfiguracji strategii analizy następuje z polecenia menu Ustawienia Konfiguracja strategii analizy. Krok 2: Zalogowanie jako Konfigurations-User. Zmiany konfiguracji zabezpieczone są hasłem. Po kliknięciu przycisku Zmień wyświetlona zostaje maska logowania. Należy zalogować się jako Konfigurations-User. Standardowe hasło po instalacji to Superuser. Krok 3: Otwarcie konfiguracji procelli. Należy kliknąć czerwony przycisk w dolnej części okna konfiguracji oznakowany jako procella. Kliknięcie otwiera konfigurację używanej przez procellę KKJ. Krok 4: Ustalenie karty kontrolnej, która ma być używana przez program. W oknie dialogowym Konfiguracja analizy: procella proszę otworzyć kartę Wyliczenie tymczasowej KKJ.

90 90 procella 2 3,4 = Nie 3,4 = Tak 3 Należy zaznaczyć, jeśli tymczasowa KKJ ma być wyliczana zawsze, kiedy w pliku danych brak jest wyliczonej KKJ. 5 Wyliczanie tymczasowej karty kontrolnej Punkty 2 do 5 odpowiadają punktom ze schematu w Rozdz By uaktywnić funkcję należy zaznaczyć polecenie Przejmuj Online- KKJ razem z danymi (=wyliczoną z danych pomiarowych systemu SPC) i kliknąć OK. W oknie Konfiguracja strategii analizy należy koniecznie zapisać zmiany kliknięciem Zachowaj. Dalsze informacje dotyczące analiz w procelli My.SPC podane są w Rozdziałach 8 i 9 podręcznika.

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Moduł CRM. Wersja 3.56.303

Moduł CRM. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 5 Charakterystyka modułu 7 1. Przeznaczenie modułu 7 2. Budowa modułu 8 3. Obsługa okien 11 4. Ikony i skróty klawiszowe 18 5. Drukowanie dokumentów 21 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.86.327

Moduł Serwis. Wersja 3.86.327 Moduł Wersja 3.86.327 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 13 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Aritech. Oprogramowanie kontroli dostępu. Podręcznik instalatora. dla systemu MS Windows

Aritech. Oprogramowanie kontroli dostępu. Podręcznik instalatora. dla systemu MS Windows Aritech Oprogramowanie kontroli dostępu Podręcznik instalatora dla systemu MS Windows LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY ARITECH WAŻNE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: Umowa licencyjna firmy Aritech stanowi prawną

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika

Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika Gospodarka Materiałowa Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1.1 1.2 Zasady... gospodarki materiałowej 1-1 Zadania... programu 1-2 Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft CORAX OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft CORAX OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft CORAX OPIS SYSTEMU Radom, wrzesień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o. jest

Bardziej szczegółowo