ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO DLA DOSTAW POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT: 1. Dostawa serwera Dell PowerEdge R Dostawa i montaŝ zasilaczy UPS 15 kva i 10 kva 3/3 3. Dostawa i wdroŝenie scentralizowanego systemu backupu 4. Dostawa routera i przełączników Cisco O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI OKREŚLONE W INSTRUKCJI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI DOSTAWY I ROBOTY BUDOWLANE W MIEJSKIEJ ENERGETYCE CIEPLNEJ SP. Z O.O. W KOSZALINIE I NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer: III v.10 Strona 1 z 17

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 1. Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zawartość oferty Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej konsorcjum Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Załączniki:...16 Numer: III v.10 Strona 2 z 17

3 1. Informacje o zamawiającym ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. ŁuŜycka 25A Koszalin Numer telefonu: Numer faksu: Strona internetowa: Adres poczty elektronicznej: Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 2. Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty euro dla dostaw ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego w podstronie pn. Przetargi Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego Rodzaj zamówienia dostawa. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiot zamówienia dotyczy wdroŝenia systemów podniesienia bezpieczeństwa IT: Przedmiot zamówienia składa się z czterech zadań. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na realizację jednego, kilku lub wszystkich zadań. Zadanie nr 1: Dostawa serwera Dell PowerEdge R710 (1 sztuka) wraz z niŝej wymienionym wyposaŝeniem marki Dell: szafa serwerowa 42 U 1 sztuka, panel LCD + klawiatura 1 sztuka, przełącznik konsoli KVM 1 sztuka, Windows Server 2008 R2 Standard, English, 64-bit 1 licencja, User CAL do Windows Server sztuk. Zadanie nr 2: Dostawa, montaŝ i rozruch dwóch zasilaczy awaryjnych UPS marki Socomec Sicon UPS, serii Green Power, o mocach 15 kva (1 szt.) i 10 kva (1 szt.). Zadanie nr 3: Dostawa i wdroŝenie scentralizowanego systemu backupu, obejmującego: serwer Dell PowerEdge R510 1 sztuka, biblioteka taśmowa Dell PV124T 1 sztuka, Numer: III v.10 Strona 3 z 17

4 oprogramowanie Symantec BackupExec 2010, usługę wdroŝenia. Zadanie nr 4: Dostawa routera i przełączników Cisco: router Cisco 2921 Security Bundle w/sec license PAK 1 sztuka; przełącznik Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base 2 sztuki; przełącznik Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP LAN Base 8 sztuk Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: Zadanie nr 1: Dostawa serwera Dell PowerEdge R710. Parametry serwera Dell: 1) obudowa do montaŝu w szafie serwerowej do maks. 6 3,5-calowych dysków twardych i procesorów Intel 55xx/56xx (bez obsługi wewnętrznego napędu TBU); 2) dwa procesory Intel Xeon E5645 Processor (2.40GHz, 6C, 12M Cache, 5.86 GT/s QPI, 80W TDP, Turbo, HT), DDR3-1333MHz; 3) Riser with 2 PCIe x8 + 2 PCIe x4 Slots 1 S; 4) PE R710 Rack Bezel; 5) 24GB pamięci dla 2 procesorów (6x4GB w dwubankowych modułach RDIMM) 1333MHz; 6) cztery dyski twarde 146GB SAS 15000obr./min 3,5-calowy Hot Plug; 7) PERC H700 zintegrowany kontroler RAID, 512MB pamięci podręcznej, do płyty montaŝowej x6; 8) 16X DVD-ROM napęd SATA; 9) wbudowana karta Gigabit Ethernet z funkcją TOE i odciąŝaniem iscsi klucz sprzętowy; 10) wysokowydajny nadmiarowy zasilacz sieciowy (2 PSU) 870W, ustawienia BIOS zwiększające wydajność; 11) dwa przewody zasilające 2M Rack Power Cord C13/C14 12A; 12) idrac6 Enterprise; 13) szyny montaŝowe Sliding Ready Rack Rails with Cable Management Arm; 14) system operacyjny: Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition, English, Includes 10 CALs, 64 bit, z Hyper-V; 15) konfiguracja macierzy dyskowej: C5 MSS macierz R10 dla kontrolera PERC 6i/H700, od 4 do 6/8 dysków; 16) wymagania dotyczące gwarancji i serwisu: a) Base Warranty; b) 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty; c) No Warranty Upgrade; d) Declined Proactive Maintenance. Szczegółowy opis elementów wyposaŝenia: 1) szafa serwerowa o wysokości 42 U: a) PE U Rack with Doors and Side Panels, Standard Packaging; b) dwie listwy zasilające PDU Basic, 1U (0U 4210 Rack Only), 1ph 16A V, In(C20) Out(13*C13); c) dwa przewody zasilające 3.7M PDU Input Power Cord (Wall to 16A 1ph PDU) IEC309-16A plug to IEC320 C19 socket, 250V; Numer: III v.10 Strona 4 z 17

5 d) półka na podzespoły do szaf stałych z 2/4-wspornikowymi szynami statycznymi, 1U zestaw; e) montaŝ: Installation of a Dell PowerEdge Rack; f) wymagania dotyczące gwarancji i serwisu: Base Warranty; 1Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty; No Warranty Upgrade. 2) panel LCD + klawiatura z tabliczką dotykową: a) monitor LCD: 1U LCD (17in) with DELL Rack Rails; b) klawiatura: US (QWERTY) Rack Keyboard with touchpad (Kit); 3) przełącznik konsoli KVM: a) PE 180AS Analogue 8 Port KVM Switch (includes 1x12ft cable); b) osiem zestawów: USB Server Interface Pod including 1 x 7ft and 1 x 12ft Cables (Kit); c) wymagania dotyczące gwarancji i serwisu: Base Warranty; 1Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty; No Warranty Upgrade. Zadanie obejmuje dostawę serwera z wyposaŝeniem (poza szafą) do biurowca MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, przy ulicy ŁuŜyckiej 25A. Szafę serwerową naleŝy dostarczyć do biurowca kotłowni DPM, przy ulicy Mieszka I 20A w Koszalinie i zmontować w serwerowni w powyŝszej lokalizacji. Serwerownia znajduje się na parterze. Zadanie obejmuje dostawę dwóch systemów Windows Server 2008 R2, English, 64-bit: jeden razem z serwerem Dell (wersja Enterprise z Hyper-V, OEM), drugi w kanale MOLP (wersja Standard), a takŝe licencje Windows Server CAL 2008 MOLP UsrCAL w ilości 85 sztuk. Wykonawca moŝe skorzystać z aktywnej umowy Open: Agrement Number: ZZS1204, License Number: , Dokument Number: Dostawę serwera z wyposaŝeniem oraz montaŝ szafy naleŝy wykonać i zakończyć w godzinach pracy zamawiającego, tj. między 7:00, a 15:00 w dni robocze. MontaŜ szafy musi odbyć się w obecności pracowników zamawiającego. Zadanie nr 2: Dostawa i montaŝ dwóch zasilaczy UPS 15 kva i 10 kva. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest dostawa, montaŝ i rozruch dwóch zasilaczy awaryjnych UPS: jednego o mocy pozornej 15 kva i mocy czynnej 13,5 kw, a drugiego o mocy pozornej 10 kva i mocy czynnej 9 kw, oba zasilacze marki Socomec Sicon UPS, serii Green Power, spełniające poniŝsze warunki: 3-fazowe na wejściu i na wyjściu (3/3); technologia on-line o podwójnej konwersji w standardzie VFI-SS-111 (IEC ); współczynnik mocy wejściowej: 0,99; współczynnik mocy wyjściowej równy 0,9; współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu wejściowego THDi < 2,5 % architektura IGBT; praca prostownika w szerokim zakresie napięcia wejściowego (-40 % do +20 %) i częstotliwości (od 45 Hz do 65 Hz) przy zasilaniu sieciowym; Numer: III v.10 Strona 5 z 17

6 sprawność w trybie on-line 96 % dla 50 % obciąŝenia, 96 % dla 75 % obciąŝenia oraz 95,5 % dla 100 % obciąŝenia potwierdzona certyfikatem; zdolność zwarciowa falownika 3,54 In przez 40 ms (dla UPS-a 10 kva), 3,73 In przez 40 ms (dla UPS-a 15 kva); zdolność zwarciowa bajpasu 83 In przez 20 ms (dla UPS-a 10 kva), 55,5 In przez 20 ms (dla UPS-a 15 kva); czas podtrzymania przy maksymalnym poborze mocy: min. 10 minut zamawiający nie przewiduje dalszej rozbudowy baterii, więc obudowa nie musi zawierać zapasowej przestrzeni na ten cel; Ŝywotność akumulatorów minimum 5 lat; graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD pełna diagnostyka UPS (komunikaty w języku polskim); wyposaŝenie komunikacyjne: 1 x port szeregowy RS 232, 1 x wbudowane złącze sieci LAN, 2 x gniazda dla dodatkowych kart komunikacyjnych; moŝliwość podłączenia wyłącznika przeciwpoŝarowego, wewnętrzny elektroniczny i ręczny przełącznik obejścia serwisowego. Zadanie obejmuje równieŝ dostawę i montaŝ: 1 szt. zewnętrznego przełącznika obejścia technicznego (by-pass), 1 szt. wyłącznika awaryjnego przeciwpoŝarowego, materiałów potrzebnych do montaŝu i rozruchu. Zasilacze naleŝy dostarczyć, ustawić i podłączyć do instalacji elektrycznych w poniŝszych lokalizacjach, w pomieszczeniach przeznaczonych na zasilacze UPS, znajdujących się na parterze: biurowiec kotłowni DPM w Koszalinie, przy ulicy Mieszka I 20A zasilacz 15 kva, biurowiec MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, przy ulicy ŁuŜyckiej 25A zasilacz 10 kva. Podłączenie do instalacji elektrycznej zgodnie z załączonymi schematami elektrycznymi (załączniki nr 1 i 3). Zasilacz 15 kva, przeznaczony do montaŝu na ulicy Mieszka I, zastąpi pracujący tam zasilacz Socomec Sicon Digsys 10 kva 3/3. Zadanie obejmuje odłączenie starego zasilacza i podłączenie w jego miejsce dostarczonego zasilacza, wliczając podłączenie istniejących: zewnętrznego by-pass a i wyłącznika p.poŝ. w taki sposób, aby sieć elektryczna pracowała jak przed zmianą zasilacza. W załączniku nr 1 znajduje się schemat ideowy tablicy RGK na Mieszka I. W przypadku biurowca przy ulicy ŁuŜyckiej 25A sytuacja jest następująca: Budynek ma dedykowaną instalację elektryczną dla zasilania sprzętu komputerowego (instalacja nr 1). Znajdująca się w budynku serwerownia ma odrębną, dedykowaną instalację elektryczną dla zasilania serwerów, składającą się w rzeczywistości z dwóch równoległych instalacji (instalacja nr 2 i 3). Do kaŝdej w/w instalacji są doprowadzone trzy fazy rozdzielone do róŝnych obwodów. Instalacja dla sprzętu komputerowego (1) i jedna z instalacji serwerowni (2) są podłączone do zasilacza Socomec Masterys MC 30 kva 3/3, zaś druga instalacja serwerowi (3) jest aktualnie podłączona bezpośrednio do sieci miejskiej. Zadanie obejmuje podłączenie dostarczonego zasilacza 10 kva do instalacji serwerowni (3). Schemat ideowy znajduje się w załączniku nr 2. NaleŜy zachować zgodność faz między instalacjami serwerowni (2 i 3), gdyŝ gniazda tych instalacji są sparowane w modułach naściennych serwer z dwoma zasilaczami będzie podłączony do jednego modułu: jeden zasilacz serwera do instalacji 2, drugi do instalacji 3. W załączniku nr 3 znajduje się rysunek tablicy rozdzielczej RK-UPS2. Przy dostarczonym zasilaczu 10 kva na ul. ŁuŜyckiej 25A, naleŝy zamontować dostarczony przełącznik obejścia technicznego (by-pass), a przy głównym wejściu do budynku dostarczony Numer: III v.10 Strona 6 z 17

7 wyłącznik awaryjny przeciwpoŝarowy. Zadanie obejmuje równieŝ połoŝenie przewodu do wyłącznika p.poŝ. oraz podłączenie go do zasilacza 10 kva. Orientacyjna długość przewodu to 30 metrów, moŝna go poprowadzić w istniejących korytkach sieci komputerowej ponad podwieszanym stropem. DołoŜenie nowych korytek natynkowych jest wymagane jedynie na krótkich odcinkach w zaleŝności od wyboru trasy przez wykonawcę. Dostawa i instalacja zasilaczy UPS moŝe być rozłoŝona na kilka dni. Wszystkie czynności naleŝy wykonać w godzinach pracy zamawiającego, tj. między 7:00, a 15:00, jedynie czynności wymagające odcięcia napięcia w instalacjach odbiorczych naleŝy wykonać w dni robocze po godzinie 15:00. Wszystkie prace instalacyjne muszą odbywać się w obecności pracowników zamawiającego. Po montaŝu kaŝdego z zasilaczy wykonawca: uruchomi zasilacz, przeprowadzi stosowne testy i pomiary, przeszkoli pracowników zamawiającego z podstawowej obsługi zasilacza. Zamawiający wymaga dla obu zasilaczy minimum 36 miesięcy gwarancji, rozpoczynających się od dnia podpisania przez obie strony protokołu uruchomienia. Gwarancją muszą być objęte równieŝ akumulatory. Zamawiający zamierza zlecać okresowe odpłatne przeglądy (1 lub 2 razy w roku) niezaleŝnie od gwarancji przeglądów nie naleŝy wliczać do ceny oferty. Zadanie nr 3: Dostawa i wdroŝenie scentralizowanego systemu backupu. Przedmiot zamówienia w zadaniu nr 3, obejmuje: 1) dostawa serwera Dell PowerEdge R510, oprogramowania do backupu Symantec Backup Exec oraz biblioteki taśmowej Dell PowerValut LTO-5, w konfiguracji zgodnej ze specyfikacją podaną poniŝej; 2) montaŝ urządzeń w szafie serwerowej i podłączenie biblioteki do dostarczonego serwera; 3) instalacja oprogramowania backupu na dostarczonym serwerze oraz po jednym agencie: Windows Server 2008 i Microsoft SQL Server; 4) testowanie poprawności wykonywania backupu; 5) krótki instruktaŝ dla 3 pracowników zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi biblioteki taśm i programu backupu. Dostarczony system musi być kompletny z punktu wiedzenia tworzenia backupu, poza zestawem taśm, które nie wchodzą w skład przedmiotu zamówienia. Parametry serwera Dell PowerEdge R510: 1) obudowa: serwer PowerEdge R510 Rack Chassis for Up to 8x 3.5" Hot Plug HDDs and Intel 55xx/56xx Processors, LCD Diags, Supports Hot Swap PSUs; 2) jeden procesor Intel Xeon E5645 (2,40GHz, 6C, 12MB pamięci podręcznej, 5,86 GT/s QPI, 80W TDP, Turbo, HT), DDR3-1333MHz; 3) bez dodatkowego procesora (radiator tylko dla 1 procesora); 4) PE R510 Rack Bezel; 5) 12GB pamięci dla 1 procesora (3x4GB dwubankowe moduły RDIMM) 1333MHz; 6) pięć dysków twardych 2TB Near Line SAS 6Gb/s 7,2tys. obr./min 3,5-cala, Hot Plug; 7) zewnętrzny kontroler SAS 6Gb/s; 8) zintegrowany kontroler RAID, PERC H MB pamięci podręcznej, do obudowy na 8 dysków twardych; 9) napęd 16x DVD-ROM SATA (R510/R515); Numer: III v.10 Strona 7 z 17

8 10) przewód SATA Cable for Optical Drive for 8xHDD Chassis; 11) nadmiarowy zasilacz (2 jednostki) 750W, do obudowy na 8 i 12 dysków twardych Hot Plug; 12) przewód zasilający 2x Rack Power Distribution Unit Power Cord; 13) idrac6 Enterprise; 14) partycja systemowa z uaktywnioną tablicą GPT; 15) system operacyjny Windows Server 2008 R2, Standard Edition, wersja angielska, zawiera 5 licencji; 16) szyny montaŝowe Sliding Ready Rack Rails with Cable Management Arm; 17) konfiguracja macierzy dyskowej: C25 Hot-Swap 8HD - R5 for PERC 6i/H700, Min. 3 Max. 8 Hot Plug Driver; 18) montaŝ: Installation of a Dell Server, Storage or Peripheral Device, PE Server MWT; 19) wymagania dotyczące gwarancji i serwisu: Base Warranty; 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty; No Warranty Upgrade; Declined Proactive Maintenance. Parametry biblioteki taśmowej Dell PowerVault LTO-5: 1) biblioteka PV124T LTO5-140 SAS 1MAG 2U ALD z czytnikiem kodów kreskowych (z taśmą czyszczącą); 2) interfejs SAS 6 Gb/s; 3) jedna sztuka taśmy LTO-5 i jedna sztuka taśmy czyszczącej; 4) przewód 2m SAS 6Gb/s do zewnętrznej taśmy; 5) szyny montaŝowe: Rapid Rack Rails Fixed, 2U; 6) montaŝ: Installation of a Dell PV Tape Autoloader or Library, MWT; 7) wymagania dotyczące gwarancji i serwisu: Base Warranty; 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty; No Warranty Upgrade. Ilość licencji i agentów oprogramowania Symantec Backup Exec 2010 for Windows: 1) licencja na Symantec Backup Exec na serwer bakupujący z systemem Windows Server sztuki; 2) agent dla systemu MS Windows Server 2003 / sztuki; 3) agent dla bazy danych MS SQL Server 2005 / sztuki. Do powyŝszego oprogramowania naleŝy dostarczyć roczny nadzór (maintenance). Zamawiający posiada oprogramowanie backupu CA BrightStore ARCserve Backupu r11.5 szczegóły w załączniku nr 4. Szczegółowy zakres usługi wdroŝenia: 1) analiza środowiska zamawiającego i przygotowanie wstępnego projektu (konfiguracja backup, polityki); 2) instalacja i konfiguracja Backup Exec 2010 na wcześniej przygotowanym serwerze R510 (z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Server 2008 R2), konfiguracja biblioteki taśmowej PV124T do wykonywania kopii na taśmy; 3) dodatkowa konfiguracja środowiska Backup Exec 2010 w zakresie: a) konfiguracja agentów/kopii zapasowych dla istniejącego środowiska konfiguracja 1 agenta dla Windows i 1 agenta dla SQL; Numer: III v.10 Strona 8 z 17

9 b) konfiguracja polityk kopii zapasowych w modelu disk to disk to tape ; 4) testy funkcjonalne rozwiązania w zakresie przygotowanych polityk kopii zapasowych; testy odtworzeniowe jeden test dla kaŝdego typu agenta (Windows, SQL), nie więcej niŝ 100 GB danych na agenta; 5) szkolenie powdroŝeniowe przeprowadzone po lub w trakcie wdroŝenia z obsługi rozwiązania BE 2010 (warsztaty bazujące na infrastrukturze zamawiającego, maks. 1 dzień). Dostawa i instalacja elementów systemu backup u moŝe być rozłoŝona na kilka dni. Wszystkie czynności naleŝy wykonać w dni robocze w godzinach pracy zamawiającego, tj. między 7:00, a 15:00. Prace instalacyjne muszą odbyć się w obecności pracowników zamawiającego, którzy będą jednocześnie asystowali przy realizacji zadania. Zadanie nr 4: Dostawa routera i przełączników Cisco. Przedmiot zamówienia w zadaniu nr 4, obejmuje dostawę: 1) router Cisco 2921 Security Bundle w/sec license PAK 1 sztuka: a) z kartą przełącznikową Four port 10/100/1000 Ethernet switch interface card 1 sztuka; 2) przełącznik Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base 2 sztuki: a) do kaŝdej sztuki w/w przełącznika jeden moduł uplink Catalyst 3K-X 1G Network Module option PID (łącznie 2 moduły w zamówieniu); b) trzeci zasilacz (na dwa switche) Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply 1 sztuka; 3) przełącznik Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP LAN Base 8 sztuk; 4) moduł światłowodowy GE SFP, LC connector SX transceiver 6 sztuk. Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia Cisco, będące przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 4, pochodziły z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucji firmy Cisco, co naleŝy potwierdzić oświadczeniem producenta po zrealizowaniu dostawy. Oświadczenie naleŝy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia Cisco były dostarczone z wykupionym wsparciem producenta na 1 rok na poziomie: 8 godzin x 5 dni x następny dzień roboczy. Dostawę całości zamówienia w zadaniu 4 naleŝy wykonać jednorazowo w godzinach pracy zamawiającego, tj. między 7:00, a 15:00 w dni robocze Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców W przypadku zamiaru wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest w załączniku nr 8, wskazać: nazwę (firmę) kaŝdego z podwykonawców, zakresy prac, jakie będą wykonywane przez podwykonawców Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest kaŝda osoba trzecia, której, wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: 1) poddostawców, 2) osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. Numer: III v.10 Strona 9 z 17

10 4. Termin wykonania zamówienia ZAMAWIAJĄCY Termin wykonania zamówienia: zadanie nr 1 do 5 tygodni, od dnia zawarcia umowy; zadanie nr 2 do 6 tygodni, od dnia zawarcia umowy; zadanie nr 3 do 5 tygodni, od dnia zawarcia umowy; zadanie nr 4 do 5 tygodni, od dnia zawarcia umowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5.1. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnia warunki dotyczące: a) wiedzy i doświadczenia zawodowego: jeŝeli wykaŝe, Ŝe: posiada: 1) dla zadania nr 1: status Partnera firmy Dell; 2) dla zadania nr 2: certyfikat autoryzacji w zakresie dystrybucji, montaŝu, instalacji i serwisowania produktów SOCOMEC SICON UPS na terenie Polski; 3) dla zadania nr 3: status Partnera firmy Dell; 4) dla zadania nr 4: status Partnera z certyfikatem Gold lub Silver firmy Cisco. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy dla kaŝdego zadania odrębnie, w zakresie niezbędnym dla wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zawodowego: 1) dla zadania nr 1: trzy lub więcej dostawy serwerów Dell (do montaŝu w szafie, kasetowe lub wolnostojące), pamięci masowych Dell (rozwiązania dla biznesu) lub infrastruktury szaf serwerowych wykazane dostawy mogą zawierać dowolną kombinację powyŝszych elementów Dell, przy czym kaŝda z wykazanych dostaw musi zawierać co najmniej jeden serwer Dell, a cena Ŝadnej z wykazanych dostaw nie moŝe być mniejsza niŝ 3/4 ceny ofertowej w zadaniu nr 1; 2) dla zadania nr 2: trzy lub więcej dostawy minimum jednego zasilacza UPS marki Socomec Sicon łącznie z podłączeniem zasilacza do instalacji zamawiającego, przy czym cena Ŝadnej z wykazanych dostaw nie moŝe być mniejsza niŝ 3/4 ceny ofertowej w zadaniu nr 2; Numer: III v.10 Strona 10 z 17

11 3) dla zadania nr 3: dwie lub więcej dostawy, z których kaŝda wykazana dostawa musi zawierać co najmniej jedną bibliotekę taśmową Dell i oprogramowanie do centralnego backupu firmy Symantec oraz montaŝ dostarczonych urządzeń i konfigurację oprogramowania, a cena Ŝadnej wykazanej dostawy nie moŝe być mniejsza niŝ 3/4 ceny ofertowej w zadaniu nr 3; 4) dla zadania 4: trzy lub więcej dostawy dowolnych urządzeń Cisco do montaŝu w szafie 19, w dowolnej ilości, a kaŝda wykazana dostawa musi mieć cenę nie mniejszą niŝ 3/4 ceny ofertowej w zadaniu nr 4. b) potencjału kadrowego: jeŝeli wykaŝe, Ŝe dla zadania nr 2 dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne niezbędne uprawnienia wymagane ustawą Prawo Energetyczne świadectwa kwalifikacyjne typu D i E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montaŝu kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zuŝywających energię elektryczną (Grupa 1 pkt. 2). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą,,spełnia nie spełnia. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5 SIWZ, do oferty naleŝy dołączyć: 6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór druku) załącznik nr Dokumenty potwierdzające posiadanie statusu Partnera lub autoryzacji w poszczególnych zadaniach Dla potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zawodowego, określonego w pkt 5.2 ppkt a SIWZ, do oferty naleŝy dołączyć wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŝycie (wzór druku) załącznik nr Dla potwierdzenia spełniania warunku potencjału kadrowego, określonego w pkt 5.2 ppkt b SIWZ, do oferty naleŝy dołączyć dla zadania nr 2, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz wskazanie podstawy dysponowania potencjałem kadrowym (wzór druku) załącznik nr 10. Do wykazu naleŝy załączyć: aktualne niezbędne uprawnienia wymagane ustawą Prawo Energetyczne świadectwa kwalifikacyjne typu D i E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montaŝu kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zuŝywających energię elektryczną (Grupa 1 pkt. 2). 6a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, Ŝe nie podlegają wykluczeniu na podstawie 87 Instrukcji udzielania zamówień na podstawie, której prowadzone jest niniejsze postępowanie: Numer: III v.10 Strona 11 z 17

12 6a.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór druku) - załącznik nr Zawartość oferty 7.1. W skład oferty muszą wchodzić: Formularz oferty (wzór druku) załącznik nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Forma pełnomocnictwa zgodna z pkt SIWZ Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 6 i 6a Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nich prac (wzór druku) załącznik nr 8. Nie dołączenie wykazu do oferty będzie równoznaczne z wykonywaniem przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców Oświadczenie o transakcjach handlowych i wysokości kapitału zakładowego, zgodnie z art. 230 KSH, dotyczy spółek z o.o. (wzór druku) załącznik nr Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 8.1. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8.1, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Pytania naleŝy kierować na adres: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie Koszalin ul. ŁuŜycka 25A fax: Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcy, który zapytania przesłał do zamawiającego oraz wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na własnej stronie internetowej. Numer: III v.10 Strona 12 z 17

13 8.8. Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, jeŝeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, a takŝe zamieści informację na własnej stronie internetowej PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 9.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy i zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeŝeniem, Ŝe dokumenty i oświadczenia przekazywane przez wykonawców na wezwanie zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłoŝone osobiście. Tylko forma pisemna jest zawsze dopuszczalna Osobami upowaŝnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 1) w sprawach formalnych: Wanda Michalak tel. (94) od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00. 2) w sprawach technicznych: Krzysztof Glinka tel od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 07:30 a 14: Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 11. Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 30 dni. 12. Opis sposobu przygotowania ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w jednym egzemplarzu Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Oferta musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŝ język polski winien być złoŝony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iŝ wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŝącą Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Dołączone do oferty dokumenty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy na kaŝdej stronie dokumentu, na której znajduje się jego treść za zgodność z oryginałem, z zastrzeŝeniem pkt 12.6 i SIWZ. Numer: III v.10 Strona 13 z 17

14 12.5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała opis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty Opis szczegółowych wymagań dotyczących zawartości oferty określa pkt 7 SIWZ Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwości dekompletacji zawartości oferty brak takiego zszycia oferty nie skutkuje jej odrzuceniem, ale zamawiający nie odpowiada za dekompletację oferty W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty; zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na (tytuł postępowania).. Zamówienie nr. Nie otwierać przed Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŝytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z informacji. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty naleŝy przesłać/składać do dnia r. do godz. 12:00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sekretariat, pokój nr Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone zapisem Zmiana. Podobnie, w przypadku Numer: III v.10 Strona 14 z 17

15 powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzone napisem Wycofane. Koperty oznaczone w podany wyŝej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności Wykonawca nie moŝe wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert Z zawartością ofert nie moŝna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 12:30 w siedzibie zamawiającego pokój nr Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące cen i terminu wykonania zamówienia Oferty złoŝone po terminie zamawiający zwróci po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia. 14. Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (do drugiego miejsca po przecinku) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia/oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego Cena moŝe być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości ceny Cena nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŝy przedstawić w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Za cenę uwaŝa się cenę brutto (łącznie z naleŝnym podatkiem VAT). 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Kryterium oceny ofert: najniŝsza cena dla poszczególnych zadań Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniŝszą ceną dla poszczególnych zadań. 16. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej konsorcjum 16.1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia: Oferta powinna być podpisana przez członków konsorcjum, zgodnie z zasadami reprezentacji albo pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z pkt SIWZ Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5 SIWZ muszą spełniać łącznie wszystkie podmioty składające ofertę wspólną Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 6a.1 i oraz dokument z pkt SIWZ, musi złoŝyć kaŝdy podmiot oddzielnie Podmioty zobowiązane są do złoŝenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik moŝe być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być podpisane przez prawnie Numer: III v.10 Strona 15 z 17

16 upowaŝnionych przedstawicieli kaŝdego z partnerów oraz zostać dołączone do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Umocowanie to moŝe wynikać równieŝ z treści dołączonej do oferty umowy Oferta Spółki Cywilnej jest ofertą wspólną. 17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji, tj. z najniŝszą ceną na poszczególne zadanie Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie wyboru. Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców o ich wykluczeniu lub odrzuceniu ich ofert podając uzasadnienie wykluczenia lub odrzucenia Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty Wykonawcy, którzy złoŝyli ofertę wspólną, przed podpisaniem umowy dostarczą do zamawiającego umowę o ich współpracy W przypadku, gdy okaŝe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najniŝszą cenę chyba, Ŝe w postępowaniu złoŝona została tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Nie przewiduje się wnoszenia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wykonawcami wybranymi w wyniku niniejszego postępowania stanowi załącznik nr Umowa z danym wykonawcą będzie zawierała zapisy tylko o tych zadaniach, których realizacja zostanie powierzona temu wykonawcy. Zapisy dotyczące pozostałych zadań będą z umowy usunięte Wymagana jest naleŝyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Załączniki: Schemat ideowy tablicy RGK w MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. Mieszka I 20A - załącznik nr 1. Instalacje elektryczne ul. ŁuŜycka 25A dla zasilania komputerów - załącznik nr 2. Tablica RK-UPS 2 - załącznik nr 3. Licencja programu CA BrightStor ARCserve Backup - załącznik nr 4. Formularz oferty - (wzór druku) załącznik nr 5. Projekt umowy załącznik nr 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku) załącznik nr 7. Numer: III v.10 Strona 16 z 17

17 Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nich prac (wzór druku) załącznik nr 8. Wykaz wykonanych dostaw z ostatnich trzech lat (wzór druku) załącznik nr 9. Informacja o potencjale kadrowym (wzór druku) załącznik nr 10. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór druku) załącznik nr 11. Oświadczenie o transakcjach handlowych (wzór druku) załącznik nr 12. Koszalin, dnia r. Zatwierdzam PREZES ZARZĄDU DYREKTOR mgr GraŜyna Bielawska - Cieśla /podpis na oryginale/ Numer: III v.10 Strona 17 z 17

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania.

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 12.11.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2013 Zakup sprzętu wraz z instalację i uruchomieniem systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 387 000 EURO DLA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21, IX piętro tel. 12/623-74-80, fax 12/632-52-15, godziny otwarcia: pon. pt. 7.30 15.30 www.uppk.pl

KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21, IX piętro tel. 12/623-74-80, fax 12/632-52-15, godziny otwarcia: pon. pt. 7.30 15.30 www.uppk.pl URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21, IX piętro tel. 12/623-74-80, fax 12/632-52-15, godziny otwarcia: pon. pt. 7.30 15.30 www.uppk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/PO IG/PARP/2013 Przeworsk, dn. 2013.12.06

Zapytanie ofertowe nr 19/PO IG/PARP/2013 Przeworsk, dn. 2013.12.06 Zapytanie ofertowe nr 19/PO IG/PARP/2013 Przeworsk, dn. 2013.12.06 B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Lubomirskich 1E 37-200 Przeworsk tel. 166490098 fax. 166490099 e-mail: sekretariat@engineering-bp.com

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Projekt Nr UAD-POIG.08.02.00-24-100/10-00. Tytuł: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Nr UAD-POIG.08.02.00-24-100/10-00. Tytuł: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt Nr UAD-POIG.08.02.00-24-100/10-00 Tytuł: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B. ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA SERWERÓW NA POTRZEBY WDROŻENIA SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REGULAMINOWEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Inowrocław, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Inowrocław, dnia r. Inowrocław, dnia 28.10.2015 r. "TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Jacewska 89 88-100 Inowrocław ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013 1. Zamawiający GroMar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź NIP: 725-16-36-609 Regon: 471628860 2. Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 Wrocław, 11.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 W związku z realizacją projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) 8144051, 8144518, 8143534, 8144577 e-mail: lorm@ praca.gov.pl ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent.

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 414 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 418 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa i wdrożenie serwerów Cisco Znak sprawy: PN/2014/0002/PS/DZA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Pruszków, dnia 24 września 2012r. Maculewicz Consulting Sławomir Maculewicz ul. Kraszewskiego 48/5 05-800 Pruszków tel. +48 (22) 738-71-60 fax +48 (22) 738-71-61 biuro@maculewicz.pl www.maculewicz.pl ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Numer ogłoszenia w BZP: 69765-2015; data zamieszczenia w BZP: 14.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO, O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW, DO KTÓREGO

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartośćnie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 do zamówienia nie stosuje sięustawy Prawo zamówieńpublicznych)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Program Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Kontrole roczne i ekspertyzy obiektów MEC Sp. z o.o. w Koszalinie.

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Kontrole roczne i ekspertyzy obiektów MEC Sp. z o.o. w Koszalinie. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów Page 1 of 5 Warszawa: Usługa polegająca na wynajmie autokarów i autobusów (duŝych mikrobusów) wraz z kierowcami - 2 części Numer ogłoszenia: 349707-2008; data zamieszczenia: 04.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi dowozu uczniów z dzielnic: Wygorzele, Jaroszowice, Urbanowice do ZSP Nr 2 Gimnazjum Nr 8 w Tychach, ul. Jedności 51 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Informacje

Bardziej szczegółowo

ZZN/T/292 /2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

ZZN/T/292 /2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy: ZZN/T/292 /2014 ZAPYTANIE OFERTOWE na: - świadczenie usług kominiarskich w budynkach komunalnych w zarządzie PGKiM sp. z o.o. w Koninie. Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora

Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora Siedlce, 18 kwietnia 2013 r. w ramach projektu Model kształcenia przez całe życie w oparciu

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA I MOTAś SYSTEMU EWAKUACJI I HIGIENIZACJI OSADU

p.n.: DOSTAWA I MOTAś SYSTEMU EWAKUACJI I HIGIENIZACJI OSADU M I EJ SK I E P R ZE DS IĘB I OR S TW O W OD OC IĄG ÓW I K AN AL I Z A CJ I S P. Z O. O. W LĘBOR KU UL. PIONIERÓW 2, 84-300 LĘBORK tel. (0 59) 863 47 71; fax (0 59) 863 47 70 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach tel. centrala (25) 644-61-22, fax: (25) 633-57-47 e-mail: sekretariat@praca.siedlce.pl ul. K. Pułaskiego 19/21 08-110 Siedlce OA.0440-4/MKr/2013 Siedlce, dnia 24 września

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Surochów, dnia rok. dotyczące zakupu i instalacji serwera z oprogramowaniem systemowym i oprzyrządowaniem ZAMAWIAJĄCY

Zapytanie ofertowe. Surochów, dnia rok. dotyczące zakupu i instalacji serwera z oprogramowaniem systemowym i oprzyrządowaniem ZAMAWIAJĄCY Surochów, dnia 28.08.2014 rok Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i instalacji serwera z oprogramowaniem systemowym i oprzyrządowaniem ZAMAWIAJĄCY Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego W Surochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENE USŁUGI TRANSPORTOWEJ w związku z organizacją wizyty studyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi 1403 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak spr.: ZP 11/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/48/2014 Wrocław, dnia 26 listopada 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-09-04 11:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Digitalizacja dokumentów ze zbioru Archiwum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-07-13 13:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zukowo.pl śukowo: USŁUGI PRZEWOZOWE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2 Łódź, 7.06.203 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy dostawy, instalacji i konfiguracji urządzeń w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania Strona 1 z 6 Rzeszów: Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania remontowego pn.: Renowacja i konserwacja zabytkowych

Bardziej szczegółowo