Zmniejszanie zapotrzebowania na MIPS dla!rodowisk IBM Mainframe przy pomocy narz"dzi BMC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmniejszanie zapotrzebowania na MIPS dla!rodowisk IBM Mainframe przy pomocy narz"dzi BMC"

Transkrypt

1 Zmniejszanie zapotrzebowania na MIPS dla!rodowisk IBM Mainframe przy pomocy narz"dzi BMC (Krótki przegl#d mo$liwo!ci) Jaros!aw Szczepanik CompFort Meridian Polska

2 Agenda Priorytety menagerów IT wg BMC Mainframe Advisory Council 2010 BMC Mainframe Service Management (MSM) Przyk!ady rozwi"za# i referencje klientów

3 BMC Mainframe Advisory Council Lista priorytetów ustalona przez menagerów IT w Reducing the cost of IT (65%) 2. Disaster Recovery (34%) 3. Application Modernization (30%) 4. Business/IT Alignment (29%) Na podstawie ankiety wykonanej przez BMC s Mainframe Advisory Council members world-wide 2010/2011

4 BMC Mainframe Advisory Council Oczekiwania wobec BMC: 1. Ograniczenie wzrostu zapotrzebowania na MIPS 2. Obni$enie ogólnych kosztów IT 3. Dostarczanie inteligentnych rozwi"za# zwi%kszaj"cych produktywno&' pracowników 4. Innowacyjno&' Dla systemów Mainframe, krytyczne jest zapanowanie nad szczytowym zapotrzebowaniem na MIPS

5 Agenda Priorytety menagerów IT wg BMC Mainframe Advisory Council BMC Mainframe Service Management (MSM) Solutions and References

6 Mainframe Service Management (MSM) A BMC Software Business Unit Trzy linie produktów: Data Management DB2, IMS and VSAM Support and Enhance Availability Performance Recovery Productivity MAINVIEW z/os and z/linux Automation and Monitoring z/os Subsystems Storage Transactions Capacity Planning Middleware (BMM) CONTROL/M and D z/os, Unix and WIN Enterprise-wide batch and mainframe output management BSM

7 Podstawowe metody ograniczenia szczytowego zu$ycia MIPS Wykorzystanie bardziej efektywnego oprogramowania, narz%dzi i procesów Przenoszenie obci"$e# na specjalizowane procesory (ziip/zaap) Przenoszenie obci"$e# poza godziny szczytu maksymalnie p!aska krzywa zapotrzebowania na moc Sprawne diagnozowanie i usuwanie problemów powoduj"cych zwi%kszenie zu$ycia MIPS

8 Agenda Priorytety menagerów IT wg BMC Mainframe Advisory Council BMC Mainframe Service Management (MSM) Przyk!ady i referencje

9 Podstawowe metody ograniczenia szczytowego zu$ycia MIPS Wykorzystanie bardziej efektywnego oprogramowania, narz%dzi i procesów Przenoszenie obci"$e# na specjalizowane procesory (ziip/zaap) Przenoszenie obci"$e# poza godziny szczytu maksymalnie p!aska krzywa zapotrzebowania na moc Sprawne diagnozowanie i usuwanie problemów powoduj"cych zwi%kszenie zu$ycia MIPS

10 DB2 UTILITIES Do wydajnej pracy DB2 for z/os potrzebne s" tzw. Utilietes - narz%dzia do utrzymanie bazy w dobrej kondycji oraz wykonywania zabezpiecze# danych. IBM dostarcza pakiet standardowych narz%dzi z baz" Pakiet IBM Utilites jest niezb%dny do eksploatacji DB2 Dla wielu klientów narz%dzia dostarczane z baz" s" niewystarczaj"ce Wydajno&' i zu$ycie zasobów Dost%pno&' danych

11 Efektywne aplikacje i narz"dzia - BMC DB2 UTILITES! Conditional REORG (both IMS and DB2) Reorganize when required, not when scheduled Reorganize based on physical attributes of the objects Reorganize only when it will improve performance (exclusive feature, BMC SQL Performance for DB2)! Conditional COPY (both DB2 and IMS) Copy if object has been updated (plus additonal requirements) Copy does not use much CPU, however, most shops have thousands of objects to be copied

12 Efektywne aplikacje i narz"dzia - BMC DB2 UTILITES Benchmarks Online Reorg 45.5 Million Row Tablespace with 37 Partitions Shrlevel(Change) Update Workload of 2 Million Updates Full Tablespace Reorg No Active ZIIP Benchmark Averages BMC Elapsed Time 1/3 Faster

13 Efektywne aplikacje i narz"dzia - BMC DB2 UTILITES Benchmarks LOAD REPLACE 10 Partition Tablespace 3 Indexes Defined 1 Million Rows Loaded No active ZIIP BMC Elapsed Time 2x Faster

14 Efektywne aplikacje i narz"dzia - BMC DB2 UTILITES Benchmarks Copy+ Cabinet Copy vs. DB2 conventional copy Copying ERP application with 7,797 tablespaces to tape (IBM 3592) 1,692,369 pages, or appx. 6.5 Gb.

15 Efektywne aplikacje i narz"dzia - Cabinet Copy " Saves approx. 1 second per TS/IX as there is no OPEN/CLOSE processing # This is 2.8 hours for 10,000 pagesets! Many TS/IX No BSAM Open/Close Processing BMC COPY Plus Output Dataset Input Image Copy Dataset BMC RECOVER Plus

16 Efektywne aplikacje i narz"dzia - Hybrid Copy with STACK CABINET Many Small IMS/DB2/VSAM Databases A Few Large IMS/DB2/VSAM Databases Single disk Copy dataset BMC COPY Instant Snapshots IMS/DB2 LOGS BMC RECOVER Recovered Databases

17 Referencja: BMC DB2 Utilities Customer BMC SIA-SSB, Italy Credit card online payment IT provider 6,4 billion payments per year for 60 MIO cardholders Huge ERP system on DB2 for z/os Critical Business Problem Transaction timeouts = outage Unnecessary cost due to high CPU usage for DB2 maintenance Reason DB2 Utility runtimes too long for STATS, REORG, UNLOAD and LOAD Requirements Intelligent automation to reduce transaction timeouts and utility runtime Value Elimination of transaction timeouts = increased availability CPU cost for maintenance down to 400min (from 2200min) 75% decrease of time required to REORG

18 Podstawowe metody ograniczenia szczytowego zu$ycia MIPS Wykorzystanie bardziej efektywnego oprogramowania, narz%dzi i procesów Przenoszenie obci"$e# na specjalizowane procesory (ziip/zaap) Przenoszenie obci"$e# poza godziny szczytu maksymalnie p!aska krzywa zapotrzebowania na moc Sprawne diagnozowanie i usuwanie problemów powoduj"cych zwi%kszenie zu$ycia MIPS ziip

19 BMC ziip Support Dost%pne dzi& BMC CMF MONITOR (40%-70%) BMC MAINVIEW for z/os (40%-70%) BMCSORT in DB2 Utilities (2%-8%) DB2 I/O shifting to ziip via BMC XBM technology (10%-70%) BMC CMF MONITOR and BMC MAINVIEW for z/os can offload 40% - 70% of their processing to the ziip processors The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Dost%pne wkrótce BMC SQL Performance for DB2 - Data Collection Additional BMC MAINVIEW Monitoring BMCSORT for IMS Utilities GP MIPS Utilisation RMF Non-zIIP for z/os ziip MIPS Utilisation The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. vs. CMF and MAINVIEW for z/os Monitor GP MIPS Utilisation CMF MAINVIEW for z/os ziip MIPS Utilisation CMF and MAINVIEW for z/os share common code and MIPS resource utilisation CMF MAINVIEW for z/os

20 BMC ziip enablement of DB2 " B!C!"#!$%&"'(%!)*+!,--.!%/01(%2%/3!! - /*!044"5*/0(!("'%/#%!+%67"+%2%/3#!!!!! - " CD*04!02*7/3#!$0+8E!173!A?D!3*!2?D!"#!38="'0(!0/4!F%!&0$%!#%%/! 27'&!&"?&%+! - GH!I:J!=+*47'3#!K(03%#3!LM!$%+#"*/!*/(8N! - I0#4!;0/0?%+!.(7#!K!CEF;=;FN! - O%'*$%+8!;0/0?%+! - PCMI.P><! - >QPCMI!.P><! - EG)H&)IJF& - ORSCGRO!.P><! - KLGKM&)IJF& - P*?!;0#3%+! -.MSPCL! 3*!,--.!0#!U!*)!F*+V! " :;S!"#!,--.!%/01("/?!*/(8!*7+!*F/!'*4%! " S*4%!"#!%("?"1(%!1%'07#%!"3!+7/#!"/!0/!*+5-$8*&FK!&

21 BMC ziip enablement of DB2 products <xbmid> DISPLAY ZIIPSTATS Command to display accumulated ZIIP CPU Processing -XB2A DISPLAY ZIIPSTATS BMC73050I XB2A DISPLAY ZIIPSTATS BMC73900I* XB2A ZIIP ENF Enclave Statistics: Time on ZIIP= 0.01 SEC, Time on CP= 0.01 SEC. BMC73900I* XB2A ZIIP IOS Enclave Statistics: Time on ZIIP= SEC, Time on CP= 7.78 SEC. BMC73900I* XB2A ZIIP MIO Enclave Statistics: Time on ZIIP= SEC, Time on CP= SEC. BMC73900I* XB2A ZIIP XCF Enclave Statistics: Time on ZIIP= 1.12 SEC, Time on CP= 0.01 SEC. BMC73900I* XB2A ZIIP GUE Enclave Statistics: Time on ZIIP= 0.01 SEC, Time on CP= 0.00 SEC. BMC73900I* XB2A ZIIP Total Enclave Statistics: Time on ZIIP= SEC, Time on CP= SEC. You can estimate the amount of offload before implementing the ziip exploitation feature by extracting SRB CPU usage from SMF records for the BMC products you plan to run. This number will be very close to what will become ziip-eligible. This value is usually reported in the JESLOG as follows: IEF376I JOB/ACP099 /STOP CPU 0MIN 00.49SEC SRB 0MIN 00.19SEC

22 BMC ziip enablement of DB2 products Rezultaty testów u klientów BMC Utility (page size) CPU % To ziip CPU on ziip m:ss.xx Total CPU m:ss.xx Copy Plus 158K 42% 0: :17.15 Copy Plus 7M 68% 2: :18.82 Copy Plus 3M 72% 1: :39.27 Unload Plus 158K 19% 0: :05.11 Unload Plus 7m 35% 10: :05.61 Unload Plus 3m 36% 8: :47.40 Reorg Plus 158K 28% 0: :18.06 Reorg Plus 3m 8% 4: :26.56 Recover Plus 7m 15% 0: :13.27 LOADPLUS 158K 6% 0: :11.24 Test Conclusions CPU MIPS offloads varied, but were predominately at the high end or above BMC s posted expectations. Copy+ for DB2 had the highest MIPS offload to the ziip Specialty Processor, with 42%-72% of the total MIPS offloaded.

23 BMC ziip enablement of DB2 products Case Study Swiss Bank 100% CPU Time With IBM DB2 Backup 100% = 10 Mio SFr ca. 40% CPU Savings with BMC = ca. 4 Mio SFr. 60% CPU Time With BMC 100% ziip 60% = 6 Mio SFr ca. 70% ziip offload with BMC = additional 4,2 Mio SFr. 18% CPU Time 30% ziip 18% = 1,8 Mio SFr 0% CPU Time $ With BMC and ziip Offload: Savings of 8,2 Mio SFr. / Year

24 Podstawowe metody ograniczenia szczytowego zu$ycia MIPS Wykorzystanie bardziej efektywnego oprogramowania, narz%dzi i procesów Przenoszenie obci"$e# na specjalizowane procesory (ziip/zaap) Przenoszenie obci"$e# poza godziny szczytu maksymalnie p!aska krzywa zapotrzebowania na moc Sprawne diagnozowanie i usuwanie problemów powoduj"cych zwi%kszenie zu$ycia MIPS

25 Przenoszenie obci#$e% poza godziny szczytu Control-M! Efektywne sterowanie procesami biznesowymi w ramach przedsi%biorstwa.! Nie tylko automatyzacja skryptów/zada#, ale wiele wi%cej.! Business Process Integration, AFTP, Databases, BIM, Forecast,! Pe!na integracja z rozwi"zaniami BSM.! Czwarty raz z rz%du jedyny lider wg Gartner Magic Quadrant 2009 Rolling Average MSU by Logical System MSU/hr CONTROL-M Notifies CTM of APPL status PN PM/MainView CONTROL-M submits jobs based on status 150 MSUused MSU4hAvg PM/MV detects APPL problems 1 PM/MV Restores APPL 4 Service AM PM

26 Podstawowe metody ograniczenia szczytowego zu$ycia MIPS Wykorzystanie bardziej efektywnego oprogramowania, narz%dzi i procesów Przenoszenie obci"$e# na specjalizowane procesory (ziip/zaap) Przenoszenie obci"$e# poza godziny szczytu maksymalnie p!aska krzywa zapotrzebowania na moc Sprawne diagnozowanie i usuwanie problemów powoduj"cych zwi%kszenie zu$ycia MIPS

27 Sprawne diagnozowanie i usuwanie problemów - BSM! Efektywne wykrywanie, diagnozowanie i rozwi"zywanie problemów wydajno&ciowych oraz sytuacji zwi%kszonego (nieuzasadnionego biznesowo) zapotrzebowania na zasoby.! MAINVIEW kompletna rodzina monitorów dla platformy Mainframe! Unikalna, dojrza!a architektura + + MAINVIEW data server! Wszystkie istotne komponenty &rodowiska obj%te monitorowaniem, nowe pojawiaj" si% wraz z rozwojem platformy np. CICS/TG

28 Sprawne diagnozowanie i usuwanie problemów SQL Performance for DB2 # Co warto stroi&? " Które zdania SQL s" najbardziej kosztowne? Analizujemy koszt pojedynczego SQLa x ilo&' wywo!a# # Jaka jest stan aktualny? " (cie$ka dost%pu " Analiza zdania SQL Klasyfikacja warunków: STAGE1/STAGE2?, Filter Faktor?, Indexable? Dost%pne indeksy Statystyki FIRSTKEYCARDF, FULLKEYCARDF, COLCARDF Informacje z poziomu ACCOUTING CLASS 2,3,7,8 Czasy In-DB2 oraz SUSPENSIONS (I/O, LOCKS, inne) # Jak zmieni&? " Niestety brak AI! Potrzebna wiedza teoretyczna (CF96) i do&wiadczenie. " Jest mo$liwo&' What-If analysis Zmiana SQL Text, Dodanie/Usuni%cie IX, Zmiana statystyk IX

29 SQL Performance for DB2 German Customer Reference

30 SQL Performance for DB2 German Customer Reference Company Kastner & Öhler, Austria Retail - Clothing,1.500 Employees, 252Mio) Revenue DB2, Websphere MQ, CICS Supply Chain and Order to Cash Applications Critical Business Problem Expected costly hardware upgrade Reason DB2 CPU consumption to high during peak business hours Requirements Software automation to identify expensive SQLs during peak business hours AND delay hardware upgrade Value HW Upgrade delayed for 12 months 30% more capacity on new machine + 5% less MLC

31 Sprawne diagnozowanie i usuwanie problemów Pool Advisor for DB2 # Narz%dzie do inteligentnego zarz"dzania wszelkiego rodzaju buforami w DB2! Buffer pools (BP)! Group buffer pools (GBP)! RID pools! EDM pools Global Statement Cache DBD Pool, SKCT/SKPT cache! Sort pools! Dost%pne jako samodzielny produkt lub cz%&' rodziny System Performance for DB2! G!ówny komponent rodziny to MAINVIEW for DB2! Cz%sto projekt buforowania w DB2 wykonywany jednorazowo na pocz"tku $ycia aplikacji! Dlatego, strojenie buforów DB2 to cz%sto niedoceniane *ród!o potencjalnych oszcz%dno&ci 2007 BMC Software

32 Sprawne diagnozowanie i usuwanie problemów Pool Advisor for DB2 # Zarz"dzanie buforami DB2 z wykorzystaniem BMC System Performance! Statystyki zbierane w interwa'ach 5 min.! Analizy wykonywane w interwa'ach 5 min. w oparciu o 15 min.!redni# krocz#c#! Rekomendacje lub automatyczne akcje dla ró$nych grup buforów: BP (Size, Threshold), GBP (Directory to Data Entries Ratio, GBP Size, Checkpoint interval), EDM, RID, Sort! Doradca wyja!nia rekomendacje # Rekomendacje mog" by' automatycznie implementowane! Ró$ne strategie implementacji: NORMAL, BALANCE, DECREASE, FORCE # Wspomaganie przypisywania TS/IS do BP! PS o zbli$onych charakterystykach dost"pu w jednym BP - TS/IS, SML/MED/LRG,! Strojenie statyczne - Configuration Advisor: -STO/STA, ALTER

33 SQL Performance for DB2 Austrian Customer Reference Company Drei Banken EDV, Austria Banking, Employees, 1.3 Mio Customers DB2, CICS, ORACLE Critical Business Problem High CPU consumption during peak business hours, Reason Growing e-banking incl. new applications No chargeback of DB2 cost Requirements Automatic and permanent cost optimization within DB2 engine Value 10% less DB2 CPU consumption/year (20% in initial year)

34 Inne obszary Zarz"dzanie pami%ciami masowymi Analitycy nadal utrzymuj", $e &rednio 40-50% zaalokowanej przestrzeni dyskowych jest nie u$ywane. Nadzorowanie pracy DFSMS hsm i rmm bez narz%dzi jest trudne i pracoch!onne MAINVIEW SRM oszcz%dno&ci zapotrzebowania na pami%' dyskow" i CPU Optymalizacja przetwarzania wsadowego Optymalizacja I/O Zrównoleglenie kroków (JCL STEPS) i zada# (JCL JOBS) MAINVIEW BATCH Optimizer oszcz%dno&ci czasu realizacji, I/O i CPU Restarty programów wsadowych Restarty programów d!ugodzia!aj"cych i zu$ywaj"cych du$o CPU long running CPU intensive kosztuj" czas i zasoby Przygotowanie w!asnej logiki inteligentnych restartów skomplikowane i czasoch!onne Application Restart Control for DB2/VSAM (ARC for DB2/VSAM) oszcz%dno&ci czasu i zasobów przy obs!udze restartów

35 Podsumowanie W ofercie BMC jest wiele produktów pozwalaj"cych na zmniejszenie zapotrzebowania na szczytowe zapotrzebowanie na zasoby (MIPS) Obni$one op!aty MLC (WLC) Opó*niona rozbudowa sprz%tu Lepsza wydajno&' i dost%pno&' aplikacji Wiele nowych mo$liwo&ci pojawia si% bez konieczno&ci zakupu dodatkowych licencji Wykorzystanie ziip przez BMC DB2 UTILITIES via PTF Rozszerzenie funkcjonalno&ci przy przej&ciu do rodzin produktów Od potencjalnych klientów wymagana jest aktywno&' w poszukiwaniach i weryfikacji obszarów, w których mog" by' znalezione oszcz%dno&ci Dobrze przygotowany projekt typu Proof of Concept w celu weryfikacji miar technicznych wymaga zaanga$owania dwóch storn Dobrze przygotowany arkusz RtV w celu oszacowania korzy&ci biznesowych wymaga pewnego poziomu otwarto&ci ze strony klienta

36 Dzi"kujemy za uwag"

AGENDA VII Konferencja PDUG Laboratorium IBM w Krakowie Budynek Galileo, Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków

AGENDA VII Konferencja PDUG Laboratorium IBM w Krakowie Budynek Galileo, Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków AGENDA VII Konferencja PDUG Laboratorium IBM w Krakowie Budynek Galileo, Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków Sponsorowana przez 1 8.10.2015 DB2 dla z/os DB2 dla LUW 08:45-09:15 REJESTRACJA 09:15 09:30 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur!

Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur! Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur! Przemys"aw Mazurkiewicz CompFort Meridian Polska Agenda Automatyzacja Strategia i korzy!ci biznesowe Wymagane funkcjonalno!ci Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Workload Automation przy użyciu BMC Control-M. Przyspieszenie dostarczania usług cyfrowych za pomocą Workload Automation

Workload Automation przy użyciu BMC Control-M. Przyspieszenie dostarczania usług cyfrowych za pomocą Workload Automation Workload Automation przy użyciu Przyspieszenie dostarczania usług cyfrowych za pomocą Workload Automation Spis treści 1 2 WPROWADZENIE SZYBSZE I TAŃSZE DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE OBCIĄŻENIAMI Minimalizacja

Bardziej szczegółowo

Poziom podwyższony. Ochrona danych. Macierze dyskowe RAID Automatyczne biblioteki taśmowe Urządzenia do zapisu optycznego na dyskach CD.

Poziom podwyższony. Ochrona danych. Macierze dyskowe RAID Automatyczne biblioteki taśmowe Urządzenia do zapisu optycznego na dyskach CD. 1 Poziom podwyższony Ochrona danych Macierze dyskowe RAID Automatyczne biblioteki taśmowe Urządzenia do zapisu optycznego na dyskach CD. Wprowadzenie Dyski i zasilacze stanowią najsłabsze ogniwo HAS Dyski

Bardziej szczegółowo

Środki zabezpieczeń danych

Środki zabezpieczeń danych Środki zabezpieczeń danych Składowanie i udostępnianie dużych zbiorów danych Key point: The storage market is equivalent in size to the server market today and is growing faster W środowisku zwirtualizowanym

Bardziej szczegółowo

IBM System Storage Zakręceni i Zamotani 2011

IBM System Storage Zakręceni i Zamotani 2011 Mirosław Pura IBM Systems and Technology Group IBM System Storage Zakręceni i Zamotani 2011 Disclaimer Copyright 2011 by International Business Machines Corporation. No part of this document may be reproduced

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment Work Package Number: WP 5 Work Package Title: Capacity building through acquisition, development and upgrading of research equipment

Bardziej szczegółowo

Spis wszystkich funkcjonalności Uptime24

Spis wszystkich funkcjonalności Uptime24 Spis wszystkich funkcjonalności Uptime24 Sprawdzanie dostępności urządzeń w sieci Sprawdzanie parametrów UPS-ów (lista monitorowanych parametrów może się różnić w zależności od modelu) częstotliwość linii

Bardziej szczegółowo

Współczesne systemy przechowywania danych. Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP

Współczesne systemy przechowywania danych. Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP Współczesne systemy przechowywania danych Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP Agenda Podstawy pamięci masowej Architektury pamięci masowej Nowoczesne technologie w pamięciach masowej Macierze

Bardziej szczegółowo

IBM Storwize V7000 Rewolucja

IBM Storwize V7000 Rewolucja IBM Innovation Center IBM Storwize V7000 Rewolucja 2010 IBM Corporation Agenda Storwize V7000 Informacje podstawowe Komponenty Architektura (SAS) i okablowanie Konfiguracja podstawowa Planowanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Klasyczne miary wydajności

Klasyczne miary wydajności 1 Klasyczne miary wydajności MIPS Million Instructructions per Second 1 MIPS DEC VAX11/780 IBM MIPS (S390) Komputer #procesorów MIPS IBM S/390 G6/ZZ7 (664 MHz) 12 1644 IBM S/390 G5/YX6 10 1069 IBM

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Kwicien 2014 Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Karolina Pilarczyk C&SI Partner Manager Agenda Zarządzanie infrastrukturą - monitoring, analiza predykcyjna, optymalizacja zakupów Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Michał Białecki, Jacek Rafalak DB2 - serce unikalnej technologii

Michał Białecki, Jacek Rafalak DB2 - serce unikalnej technologii Michał Białecki, Jacek Rafalak DB2 - serce unikalnej technologii Szczyrk, 25 październik 2014 Mainframe 50 lat na rynku, z czego 30 razem z DB2 Mainframe-kto i dlaczego używa Kto używa mainframe 96 banków

Bardziej szczegółowo

A Method Supporting Monitoring And Repair Processes of Information Systems

A Method Supporting Monitoring And Repair Processes of Information Systems GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics Marek Kamiński A Method Supporting Monitoring And Repair Processes of Information Systems PhD Dissertation Supervisor:

Bardziej szczegółowo

DSR case studies. a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4. a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular.

DSR case studies. a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4. a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular. DSR case studies Spis treści: I. Branża spożywcza a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4 II. Przemysł motoryzacyjny i lotniczy a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular.12

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne sposoby zabezpieczenia danych. Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP

Nowoczesne sposoby zabezpieczenia danych. Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP Nowoczesne sposoby zabezpieczenia danych Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP Agenda Potrzeba ochrona danych i charakterystyki bezpieczeństwa Sposoby zabezpieczenia danych Rodzaje kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi testowymi. Marcin Grabiński

Zarządzanie danymi testowymi. Marcin Grabiński Zarządzanie danymi testowymi Marcin Grabiński Compuware dla Klientów Bank w Polsce strojenie aplikacji przy pomocy Compuware Strobe dało skrócenie czasu kluczowej transakcji CICS z ponad 200ms do 37ms

Bardziej szczegółowo

Oracle Business Intelligence Michał Grochowski Regional Pre-Sales Oracle Business Intelligence PL&Baltics

Oracle Business Intelligence Michał Grochowski Regional Pre-Sales Oracle Business Intelligence PL&Baltics Oracle Business Intelligence Michał Grochowski Regional Pre-Sales Oracle Business Intelligence PL&Baltics Oracle s EPM Vision: Extend Operational Excellence to Management Excellence Competitive Advantage

Bardziej szczegółowo

Robert Bigos IBM Polska Tel: 693935191 Email: robert.bigos@pl.ibm.com

Robert Bigos IBM Polska Tel: 693935191 Email: robert.bigos@pl.ibm.com W drodze do chmury cyfrowej Robert Bigos IBM Polska Tel: 693935191 Email: robert.bigos@pl.ibm.com Agenda Wyzwania związane z infrastrukturą IT spojrzenie globalne Definicje i upiory chmury cyfrowej (cloud

Bardziej szczegółowo

Pingwinaria 2007. Polska Grupa Użytkowników Linuxa

Pingwinaria 2007. Polska Grupa Użytkowników Linuxa Pingwinaria 2007 01 Polska Grupa Użytkowników Linuxa 02 Organizatorzy: Andrzej Boczek Agnieszka Bohosiewicz Krzysztof Leszczyński Konrad Wawruch Opracowanie graficzne: Krzysztof Leszczyński Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności informacji Information availability assessment

Ocena dostępności informacji Information availability assessment dr inż. ANDRZEJ MICHALSKI Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Ocena dostępności informacji Information availability assessment W artykule przeanalizowano pojęcie i znaczenie dostępności

Bardziej szczegółowo

Technologie serwerowe dla wirtualizacji. Jacek Hadryś Market Development Specialist Intel

Technologie serwerowe dla wirtualizacji. Jacek Hadryś Market Development Specialist Intel Technologie serwerowe dla wirtualizacji Jacek Hadryś Market Development Specialist Intel Do 2015 Rozwój internetu i urządzeń z niego korzystających stawia nowe wyzwania dla infrastruktury IT 1. IDC Server

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej dr inż. Wiesław Barcikowski Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Poznań, 16 grudzień 2011r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Nie z każdej CHMURY musi być deszcz Wojciech Wróbel PreSales Manager, Fujitsu. Human Centric Innovation. Fujitsu World Tour 2015. Warszawa 19.05.

Nie z każdej CHMURY musi być deszcz Wojciech Wróbel PreSales Manager, Fujitsu. Human Centric Innovation. Fujitsu World Tour 2015. Warszawa 19.05. Nie z każdej CHMURY musi być deszcz Wojciech Wróbel PreSales Manager, Fujitsu Fujitsu World Tour 2015 Warszawa 19.05.2015 Human Centric Innovation 0 Copyright 2015 FUJITSU Agenda Chmura przydatne definicje

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem z Wersja 2.02 (2011) testowaniem Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International Testing Qualification Board (ISTQB) Wersja angielska słownika wyrażeń związanych została opracowana przez

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH mgr in. T. Goszczyski, mgr in. Z. Pilat, mgr in. M. Sowikowski, mgr in. J. Zieliski Przemysowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MAYCH PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Fujitsu PRIMERGY BX: Wiodące rozwiązania blade dla dynamicznych firm

Fujitsu PRIMERGY BX: Wiodące rozwiązania blade dla dynamicznych firm Fujitsu PRIMERGY BX: Wiodące rozwiązania blade dla dynamicznych firm Adam Dyszkiewicz Servers Product Manager 08.09.2011 1 Copyright 2011 Fujitsu Technology Solutions Po co serwery blade? 2 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo