Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie"

Transkrypt

1

2 Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY WYSTAWCY Planowanie kariery zawodowej 03 Sposoby poszukiwania pracy 04 Dokumenty aplikacyjne 08 Rozmowa kwalifikacyjna 11 Negocjacja płacy 13 Autoprezentacja 14 KONTAKT Biuro Karier i Wymiany Międzynarodowej WSPA 27 Biuro Projektu Era inżyniera rozwój potencjału edukacyjnego Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 27 Emperia Holding S.A. 17 abc SoftMAR Magdalena Lis 17 POL-INOWEX S.A. 18 ACIT Sp. z o. o. 18 Miejski Urząd Pracy w Lublinie 19 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 19 Randstad Sp. z o. o. 20 Adecco Poland Sp.z o. o. 20 In Temporis Polska Sp. z o. o. 21 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o. o. 21 Europejskie Forum Studentów AEGEE Lublin 22 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 22 Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 23 Urząd Miasta Lublin 23 Universitas Staż Projekt Sp. z o. o. 24 START PEOPLE Sp. z o. o. 24 AIESEC Polska Komitet Lokalny Lublin 25 PKO Bank Polski S.A Centrum Bankowości Elektronicznej 25 Raben Polska Sp. z o. o. 26 Projekt ERA INŻYNIERA Biuro Projektu: Lublin, ul. Bursaki 12, pokój 107a tel ,

3 Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY Nadchodzi ERA INŻYNIERA! Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kwietnia 2010 roku

4 Planowanie kariery zawodowej Kariera zawodowa oznacza przebieg życia zawodowego. Określana jest jako droga życiowa, zawodowa. Zaplanowanie kariery zawodowej to szansa na sukces. Nie jest tajemnicą, że zaplanowane działania, niezależnie od tego czego dotyczą, częściej przynoszą zamierzone efekty niż działania spontaniczne, nieprzemyślane, chaotyczne. Planowanie ścieżki kariery zawodowej jest procesem: * długotrwałym ponieważ powinien rozpocząć się co najmniej na etapie gimnazjum i trwać przez cały okres życia zawodowego, * dynamicznym ponieważ w trakcie czasu przeznaczonego na na zdobycie kwalifikacji czy umiejętności może zmienić się sytuacja no rynku pracy i konieczne będzie wprowadzenie zmian, które pozwolą nadążyć za tymi zmianami. W planowaniu kariery zawodowej podobnie jak w każdym procesie możemy wyróżnić kilka etapów: * samopoznanie, * poznanie zawodów i rynku pracy, * porównanie własnych zasobów z wymogami rynku pracy, * podjęcie decyzji, wyznaczenie celów, zaplanowanie działań i konsekwentna ich realizacja. Samoocena powinna obejmować takie elementy jak: * cechy charakteru, * wiedzę, * doświadczenie, 03 * posiadane umiejętności i zdolności, * wartości, * zainteresowania zawodowe i pozazawodowe (hobby). Zdobycie informacji o zawodach i rynku pracy jest łatwiejsze, niż myślisz. Możesz je uzyskać bezpośrednio od osób, które dany zawód wykonują - dowiadując się od nich o ich codziennych obowiązkach. Możesz także szukać informacji na ten temat w: * przewodniku po zawodach, * teczkach informacji o zawodach, * filmach zawodoznawczych, * klasyfikacji zawodów i specjalności, * programach komputerowych np. Doradca Na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy znajdziesz ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych, który jest obrazem aktualnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Podjęcie decyzji i wyznaczenie celu zawodowego. Cel może być: * bieżący jego realizacja zajmuje od tygodnia do 3 miesięcy, * krótkoterminowy jego realizacja zajmuje od 3 miesięcy do roku, * średnioterminowy jego realizacja zajmuje od roku do 3 lat, warto te cele rozdzielać na podcele, czyli cele krótkoterminowe, * długoterminowy jego realizacja zajmuje od 3 do 5 lat. Niektóre cele długoterminowe traktowane są przez osobę jako cele życiowe, warto podzielić je na podcele, czyli cele średnioterminowe. Pamiętaj: * wykształć w sobie nawyk planowania, * określ cel główny i cele szczegółowe, Projekt ERA INŻYNIERA Biuro Projektu: Lublin, ul. Bursaki 12, pokój 107a tel ,

5 04 * zapisz swój cel na papierze zapisanie celu zwiększa prawdopodobieństwo jego osiągnięcia o 60%, * cele szczegółowe powinny być proste im prostsze cele szczegółowe, tym większa motywacja do ich realizacji i osiągnięcia głównego celu, * sprawdź czy poszczególne cele nie kolidują ze sobą i wzajemnie się nie wykluczają, * zastanów się jakie bariery mogą utrudnić Ci realizację planu i jak je przezwyciężysz, * skonsultuj swój plan z kimś, kto ma większe doświadczenie lub ze specjalistą np. doradcą zawodowym. Planując swoją ścieżkę kariery zawodowej możesz skorzystać z pomocy doradców zawodowych zatrudnionych w: Biurze Karier i Wymiany Międzynarodowej WSPA w Lublinie ul. Bursaki 12, pok. 128, Lublin, tel Sposoby poszukiwania pracy Rynek pracy jest to miejsce spotkań pracodawców i osób poszukujących pracy, gdzie dochodzi do transakcji zakupu i sprzedaży pracy. W przypadku rynku pracy towarem są kwalifikacje, wiedza, doświadczenie, umiejętności, siła fizyczna, dobry stan zdrowia, chęci do pracy czy wolny czas, którym dysponujesz. Jak wynika z analiz statystycznych od 60 do 85 % wszystkich wolnych miejsc pracy nie jest podawanych do wiadomości publicznej. Tworzą one tzw. ukryty rynek pracy. Pozostała część ofert pracy, czyli od 15 do 40 %, która jest podawana do wiadomości publicznej stanowi jawny rynek pracy. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie ul. Okopowa 5, pok. 052 i 355, Lublin tel lub Powiatowym Urzędzie Pracy ul. Mełgiewska 11, pok. 107 i 108, Lublin tel , wew. 270, 271 Jeżeli studiujesz w systemie zaocznym i jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna możesz skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w urzędzie pracy, w którym jesteś zarejestrowany. Źródło: Program szkolenia Klub Pracy,MGPiPS, Warszawa Poszukując pracy powinieneś mieć świadomość istnienia ukrytego i jawnego rynku pracy. Żeby zwiększyć swoje szanse na podjecie zatrudnienia, powinieneś przede wszystkim starać się przeniknąć do ukrytego rynku pracy, gdzie jest najwięcej wolnych miejsc pracy. Jest to zadanie trudne i wymagające czasu, wysiłku i cierpliwości. Dlatego często mówi się, że poszukiwanie zatrudnienia to praca na pełnym etacie. Wykorzystując różne metody poszukiwania pracy mo- Nadchodzi ERA INŻYNIERA! Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kwietnia 2010 roku

6 żesz dotrzeć zarówno do otwartego jak i ukrytego rynku pracy co zwiększy twoje szanse na szybsze znalezienie satysfakcjonującej pracy. 1. Odpowiadanie na ogłoszenia zamieszczone w mediach (w prasie, radio i telewizji) Odpowiadanie na ogłoszenia prasowe to najpopularniejsza metoda poszukiwania pracy. Korzystając z niej pamiętaj, że jest to metoda ogólnodostępna. Musisz więc odpowiadać na nią natychmiast. Korzystając z tej metody licz się z dużo większą konkurencją niż przy innych metodach. Firmy w ogłoszeniach podają opis idealnego kandydata, o jakiego trudno na rynku pracy. Odpowiadaj na ogłoszenie gdy spełniasz min % oczekiwań pracodawcy. Wybieraj te oferty, które zawierają informacje o pracodawcy. Szukaj ogłoszeń nie tylko w prasie codziennej, ale także w czasopismach specjalistycznych. Jeżeli nie zamierzasz migrować poszukuj ogłoszeń w prasie lokalnej lub wybieraj oferty dotyczące rynku lokalnego. 3. Korzystanie z usług pośrednika pracy 05 Zawodowi pośrednicy pracy zajmują się poszukiwaniem pracy dla innych i kontaktują ich z pracodawcami poszukującymi pracowników. Pośrednicy szukają konkretnej pracy dla konkretnej osoby. Jeżeli chcemy korzystać z tego typu usług musisz mieć jasno określony cel zawodowy. Profesjonalnych pośredników pracy możesz znaleźć w: * powiatowych urzędach pracy, * agencjach pośrednictwa pracy, * biurach karier, * biurach doradztwa personalnego, * agencje pracy tymczasowej. Możemy wyróżnić cztery typy agencji zatrudnienia: * pośrednictwa pracy, * doradztwa personalnego, * poradnictwa zawodowego, * pracy tymczasowej. 2. Zamieszczanie własnych ofert pracy Własna oferta to krótka informacja o kwalifikacjach, rodzaju poszukiwanej pracy, dodatkowych umiejętnościach, uprawnieniach, cechach, wieku. Własne ogłoszenie o pracę możesz wykorzystać: * wywieszając w PUP, * przekazując je do agencji pośrednictwa pracy, * rozwieszając na tablicach ogłoszeń, * składając bezpośrednio u pracodawcy, * umieszczając w lokalnych mediach, * zamieszczając w internecie. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wszystkie agencje zatrudnienia oferujące usługi na terenie kraju muszą posiadać wpis do rejestru agencji zatrudnienia potwierdzony certyfikatem. Informacje na temat agencji zatrudnieniowych znajdziesz na stronie internetowej lub w Wojewódzkich Urzędach Pracy. 4. Targi pracy i giełdy pracy Targi pracy to spotkania większej liczy pracodawców i osób poszukujących pracy organizowane w jednym miejscu w jednym czasie. Gdy istnieje natomiast potrzeba spotkania jednego Projekt ERA INŻYNIERA Biuro Projektu: Lublin, ul. Bursaki 12, pokój 107a tel ,

7 06 pracodawcy z większą grupą osób poszukujących pracy organizowane są giełdy pracy. Uczestnicząc w targach i giełdach pracy możesz: * poznać firmy, * poznać wymagania poszczególnych pracodawców, * zapoznać się z możliwościami zatrudnienia. Targi pracy organizowane są przez: * urzędy pracy, * organizacje pozarządowe, * organizacje pracodawców, * szkoły wyższe. 5. Biura karier Akademickie biura karier są to jednostki działające na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej. Prowadzone są przez szkoły wyższe lub organizacje studenckie działające przy wyższych uczelniach. Pomagają studentom i absolwentom w wejściu na rynek pracy. Do ich zadań należy w szczególności: * dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji, * zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, * prowadzenie baz danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy * pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pacy oraz staże zawodowe, * pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. miejscach pracy, firmach zatrudniających specjalistów z twojej branż. Tutaj też czasami pracodawcy poszukujący specjalistów do pracy zgłaszając oferty pracy. 7. Bezpośredni kontakt z pracodawcą Część pracodawców nie zgłasza informacji o wolnych miejscach pracy do urzędów lub prasy. Nawiązując bezpośredni kontakt z pracodawcami poprzez składanie wizyt w zakładach pracy możesz uzyskać zatrudnienie. W tym przypadku masz większe szanse na podjęcie pracy ponieważ masz mniejszą konkurencję. Zanim wybierzesz się do pracodawcy, skontaktuj się z min telefonicznie i upewnij się, że taka forma kontaktu jest jest mile widziana przez pracodawcę. Korzystając z tej metody przygotuj sobie najpierw listę firm, w których mogą funkcjonować interesują cię stanowiska pracy, zrób plan wizyt i konsekwentnie go realizuj. 8. Siatka kontaktów (networking) Wykorzystywanie prywatnych znajomości w procesie rekrutacji cieszy się dużą popularnością wśród pracodawców. Zaletą tej metody jest fakt, że osoba polecająca swojego znajomego czy krewnego, w pewnym stopniu bierze odpowiedzialność za jego kwalifikacje, rzetelność, uczciwość. Dlatego rozwijaj siatkę kontaktów. Informuj członków swojej rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, że szukasz pracy. Jak wykazują badania jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów poszukiwania pracy. 6. Organizacje i stowarzyszenia osób o określonych kwalifikacjach Są to miejsca gdzie spotkasz ludzi z twojej branży, którzy mogą coś wiedzieć o wolnych 9. Internet Obecnie bardzo popularną metodą poszukiwania pracy jest poszukiwanie przez internet. Z internetu chętnie korzystają osoby poszuku- Nadchodzi ERA INŻYNIERA! Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kwietnia 2010 roku

8 jące pracy jak również pracodawcy poszukujący kandydatów do pracy. Na specjalnych portalach poświęconych pracy znajdziesz informacje nie tylko o wolnych miejscach pracy, ale też wskazówki jak przygotować dokumenty aplikacyjne, wzory życiorysów i listów motywacyjnych, poradniki jak szukać pracy, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Niektóre serwisy umożliwiają umieszczenie CV w bazie przeznaczonej dla pracodawców. Poniżej znajdziesz wybrane adresy stron internetowych związanych z poszukiwaniem pracy. Portale ogólne poświęcone pracy i poradnictwu: * * * * * * * * * * * * * * * * Jedną z podstawowych barier utrudniających absolwentom i osobom młodym podjęcie za- 07 trudnienia jest brak doświadczenia zawodowego. Możesz je zdobyć poprzez praktyki, staże i wolontariat. Wolontariat (łac. volontarius dobrowolny) jest to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinne koleżeńskie przyjacielski. Pracując jako wolontariusz zdobywasz doświadczenie zawodowe, a także możesz: * podnieść swoje kwalifikacje, * spełnić swoje marzenia, * mieć satysfakcję z udzielonej pomocy, * mieć możliwość sprawdzenia się poznania nowych ciekawych ludzi, * nawiązać przyjaźnie. W Polsce wolontariat zaczął aktywnie rozwijać się po 1990 roku. W czerwcu 2003 roku weszła w życie Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która reguluje między innymi kwestie prawne związane z wolontariatem. Więcej informacji na temat wolontariatu możesz znaleźć na stronach internetowych: * * www. wolontariat.ngo.pl, * * * i innych oraz w Biurze karier. Portale poświęcone pracy dla inżynierów: * * * * 9. Wolontariat Projekt ERA INŻYNIERA Biuro Projektu: Lublin, ul. Bursaki 12, pokój 107a tel ,

9 08 Dokumenty aplikacyjne Życiorys zawodowy (CV) Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących między innymi: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (zameldowania), numer PESEL i inne. W związku z gromadzeniem informacji niezbędnych w procesie selekcji kandydatów do pracy, pracodawca może zażądać od kandydatów przedstawienia szeregu dokumentów zawierających te dane, takich jak: życiorys zawodowy (CV - curriculu vitae), list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy, świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach, zaświadczenia o stanie zdrowia i inne. Życiorys zawodowy i list motywacyjny to podstawowe dokumenty, którymi posługujesz się w procesie poszukiwania pracy. Na podstawie analizy tych dokumentów pracodawcy dokonują wstępnej selekcji kandydatów do pracy. Musisz więc poświęcić odpowiednią ilość czasu oraz energii na prawidłowe przygotowanie tych dokumentów aby zachęciły pracodawcę do zaproszenia Cię na rozmowę w sprawie pracy. Przygotowując te dokumenty pamiętaj, że pełnią one w procesie poszukiwania pracy rolę narzędzi marketingowych reklamujących twoją osobę. Nie muszą one zawsze wyglądać jednakowo. Przygotowanie ich podlega jednak pewnym standardom, których musisz przestrzegać przygotowując je. Życiorys zawodowy w procesie rekrutacji traktowany jest jako wizytówka zawodowa. Jego głównym celem jest zachęcenie pracodawcy do spotkania z kandydatem do pracy. CV jest dokumentem przygotowywanym pod kątem konkretnego stanowiska pracy lub jako ogólna oferta współpracy z daną firmą. Dobre rozpoznanie rynku pracy oraz bilans własnych umiejętności, stanowią fundament do napisania profesjonalnego życiorysu. Życiorys ma szansę zainteresować pracodawcę wówczas gdy zawiera prawdziwe, zwięzłe i sprawdzalne informacje oraz dostosowany jest do potrzeb pracodawcy. Powinien być prosty i przejrzysty w formie i mieć estetyczny wygląd. Możesz zostawić go w zakładzie pracy, wysyłać w odpowiedzi na ofertę pracy, dać znajomym, którzy wspierają cię w poszukiwaniu pracy. Profesjonalnie przygotowany życiorys zawodowy powinien zawierać: * dane personalne nazwisko, imię, datę urodzenia, obywatelstwo, adres, numer telefonu, , stan cywilny, * wykształcenie nazwa i adres ukończonej szkoły, data rozpoczęcie i ukończenia nauki, zawód, kwalifikacje, osiągnięcia, * doświadczenie zawodowe okres zatrudnienia, nazwa firmy, stanowisko, zakres obowiązków, * przebyte kursy i szkolenia data, nazwa jednostki szkolącej, uzyskane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności * znajomość języków obcych jaki znasz język i w jakim stopniu zaawansowania, * obsługa komputera rodzaje obsługiwanych programów, * zainteresowania zainteresowania świadczą o typie osobowości, dobrze gdy wiążą się ze stanowiskiem pracy, ale niekoniecz- Nadchodzi ERA INŻYNIERA! Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kwietnia 2010 roku

10 nie, zainteresowania w szczególny sposób mogą zwrócić uwagę na osobę kandydata, gdyż mogą pokrywać się z zainteresowaniami pracodawcy, bądź mogą być zupełnie odmienne i mogą stanowić ciekawy temat do rozmowy kwalifikacyjnej. Pisząc życiorys zawodowy pamiętaj, że: * jest to narzędzie marketingowe promujące osobę, a nie tylko baza danych o niej, * ma koncentrować się na osiągnięciach, umiejętnościach, wartościach, cechach charakteru, * powinien porównywać predyspozycje kandydata z wymogami stawianymi przez firmę (umiejętnościami, kwalifikacjami, wykształceniem, doświadczeniem), * najmocniejsze atuty przedstawiamy na początku. Dobry życiorys nie może być rozwlekły. Warto stosować zasadę jednej strony A4, jej przekroczenie jest akceptowalne tylko wtedy gdy jest to konieczne. Należy rozdzielić poszczególne sekcje tak, aby CV był przejrzysty i czytelny. Informacje należy podawać w odwrotnej kolejności chronologicznej, tak aby zaakcentować to co się robiło ostatnio. Prezentując osiągnięcia należy zacząć od najważniejszych z punktu widzenia pracodawcy. Grubą czcionką można podkreślić elementy, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę pracodawcy. Życiorys musi być napisany rzetelnie, bezbłędnie i estetycznie, bez błędów ortograficznych i gramatycznych,, najlepiej na komputerze używając papieru dobrej jakości. 09 obowiązków i osiągnięcia, taki życiorys jest przejrzysty, pozwala na śledzenie przebiegu zatrudnienia oraz jego ciągłości. * Życiorys funkcjonalny umożliwia przedstawienie doświadczenia zawodowego oraz umiejętności kandydata wg obszarów jego zainteresowań. Daty są tu jedynie uzupełnieniem wiadomości. Pozwala na podkreślenie najważniejszych osiągnięć i silnych stron, które będą niezbędne lub pomocne przy wykonywaniu pracy o którą się ubiega autor. * Życiorys ukierunkowany zawiera szczegółowe informacje dotyczące jedynie pewnej dziedziny doświadczeń zawodowych, pomijając przy tym pozostałe, kandydat przedstawia ofertę mając na względzie ściśle sprecyzowany cel zawodowy. Wymienia się w nim tylko te umiejętności, które odpowiadają danemu stanowisku pracy. * Życiorys alternatywny umiejętności i doświadczenie kandydat przedstawia w formie listu skierowanego do konkretnego pracodawcy. Kandydat określa w nim dziedziny, które go interesują i stanowiska na których chciałby pracować. Zawiera pełen opis faktów z dotychczasowej kariery zawodowej osoby aplikującej. * Życiorys twórczy taka forma pozwala na indywidualne podejście kandydata. Wskazana jest w przypadku osób ubiegających się o stanowiska wymagające szczególnego rodzaju kreatywności. List motywacyjny Rodzaje życiorysów zawodowych: * Życiorys chronologiczny najbardziej popularny, doświadczenie zawodowe przedstawione jest w odwrotnej kolejności chronologicznej, kładziemy w nim nacisk na stanowiska, nazwy zakładów pracy, zakres List motywacyjny to przede wszystkim reklama naszej osoby. Powinien wykazywać związek między osobą, a pracą, o którą się staramy. W związku z tym należy uwypuklić w nim te informacje, które są istotne z tego punktu widzenia. Celem listu motywacyjnego jest prze- Projekt ERA INŻYNIERA Biuro Projektu: Lublin, ul. Bursaki 12, pokój 107a tel ,

11 10 konanie pracodawcy, że jesteś najlepszym kandydatem do pracy na danym stanowisku Ma on zachęcić do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. List aplikacyjny to zwykle: * odpowiedź na ofertę pracy, * odpowiedź na ogłoszenie prasowe, * wprowadzenie do rozmowy kwalifikacyjnej, * podziękowanie za rozmowę, * prośba o pomoc. Treść listu motywacyjnego składa się zawsze z trzech części: * wstępu (przykucie uwagi) treść listu uzależniona jest od tego jaką rolę ma on pełnić. Wstęp powinien być prosty i zrozumiały. Krótko porównaj wymagania pracodawcy ze swoimi kwalifikacjami, a jeżeli list nie dotyczy konkretnego stanowiska wtedy skup się na cechach osobowości i doświadczeniu. * części zasadniczej (wyjaśnienia i przekonanie) musisz tutaj przekonać pracodawcę, że posiadasz doświadczenie i wiedzę zgodną z oczekiwaniami pracodawcy. Wymień korzyści jaki odniesie pracodawca zatrudniając właśnie ciebie. Opisz swoje mocne strony w odniesieniu do potrzeb pracodawcy. Interpretuj wybrane fragmenty życiorysu. Powinieneś tu umieścić również informacje na temat swoich cech osobowościowych. * zakończenia jeszcze raz podkreśl swoją przydatność dla firmy i wysoką motywację do pracy. Wyraź gotowość do spotkania i przekazania dodatkowych informacji na swój temat. Aby ułatwić kontakt podaj telefon i godziny w jakich jesteśmy dyspozycyjny. Porady techniczne: * list zacznij pisać dopiero wtedy gdy skończysz CV, * postaw na estetykę i prostotę, * pisz krótko i zwięźle, * zadbaj o poprawność stylistyczną, ortograficzną i gramatyczną, * stosuj precyzyjne wyrażenia, * nie wybiegaj poza przyjęte standardy, * skieruj swój list do konkretnej osoby, * nie powtarzaj informacji zawartych w CV, * skup się na tym co najważniejsze, * opisz swoją osobowość, * nie powielaj oferty, * jeżeli piszesz list do agencji doradztwa personalnego określ swoje cele zawodowe i oczekiwania wobec potencjalnego pracodawcy. Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy jest to formularz przygotowany przez pracodawcę w formie pytań lub punktów do wypełnienia. Masz w nim określoną ilość miejsca do udzielenia odpowiedzi. Wypełniając kwestionariusz osobowy podajesz tylko te informacje na swój temat, które interesują pracodawcę. Ułatwia to porównanie kandydatów, a także umożliwia zastosowanie techniki komputerowej w procesie selekcji kandydatów do pracy. Jak prawidłowo wypełnić kwestionariusz: * zastosuj się do poleceń najpierw zapoznaj się z treścią kwestionariusza, a następnie wypełnij dokładnie punkt po punkcie. Stosuj się do poleceń. Wskazane obszary wypełnij pismem drukowanym, * wypełnij kwestionariusz porządnie, unikaj skreśleń i poprawek, * podawaj tylko pozytywne informacje. Lepiej zostawić wolne miejsce lub wpisać nie dotyczy, niż podawać negatywne informacje, * wykorzystaj wszystkie wolne miejsca na podanie informacji. Jeśli nie ma wystarcza- Nadchodzi ERA INŻYNIERA! Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kwietnia 2010 roku

12 jąco dużo miejsca w rubryce to napisz na marginesie, * podawaj tylko prawdziwe informacje pamiętaj, że pracodawca ma możliwość sprawdzenia ich ze stanem faktycznym, * w rubryce oczekiwane wynagrodzenie najlepiej wpisz do uzgodnienia, chyba, że pracodawca wyraźnie życzy sobie konkretnej kwoty, * w rubryce referencje należy podać nazwiska osób, które mogą udzielić referencji. Pamiętaj zanim je podasz, uzyskaj od nich zgodę. 11 W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej możemy wyróżnić 4 fazy: * Faza otwarcia obejmuje: powitanie, uścisk dłoni, wskazanie miejsca i zaproszenie, aby kandydat usiadł, osoba prowadząca przedstawia siebie, swoją rolę i pozycję w firmie. Twoje zadanie w tej części rozmowy: * przedstawienie się, * wyjaśnienie celu wizyty, * zadbanie o zrobienie dobrego pierwszego wrażenia. Rozmowa kwalifikacyjna Rozmowa kwalifikacyjna(wywiad interview) to kolejny po analizie dokumentów aplikacyjnych etapem selekcji kandydatów do pracy. Polega na osobistym spotkaniu osoby rekrutującej z poszczególnymi kandydatami. To najważniejszy moment procesu rekrutacji. Od jej wyników będzie zależało czy zostaniesz zatrudniony czy nie. Rozmowa kwalifikacyjna to specyficzna forma wywiadu, którego celem jest uzyskanie przez pracodawce dodatkowych informacji na twój temat, wyjaśnienie wątpliwości jakie mogły się pojawić po zapoznaniu się pracodawcy z twoimi dokumentami. Pracodawca zapraszając Cię na rozmowę kwalifikacyjną będzie chciał uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: * Czy jesteś osobą, którą powinien zatrudnić? * Czy jesteś człowiekiem godnym zaufania? * Czy potrafisz wykonywać powierzoną pracę? * Czy naprawdę chcesz pracować i dlaczego właśnie wybrałeś jego firmę? * Faza nabierania zaufania to zwykle nieformalna konwersacja mająca na celu wprowadzenie miłej atmosfery i rozluźnienie kandydata oraz nawiązanie z nim kontaktu. Pierwsze pytani, które padają w tej fazie rozmowy zaliczane są do kategorii tzw. pytań bezpiecznych. Wprowadzają w sytuację wywiadu dotyczą danych personalnych i stanowią potwierdzenie tego, co jest zawarte w życiorysie. Twoje zadanie to: * życzliwy komentarz, * wyrażenie zainteresowania pracą w firmie poprzez wykorzystanie informacje, jakie zebrałeś w trakcie przygotowań do rozmowy. * Faza fachowa ma na celu pozyskanie jak najwięcej informacji o kandydacie, jego wykształceniu, doświadczeniu, motywacja do pracy, cechach charakteru. Na tym etapie następuje również zweryfikowanie informacji zawartych w CV i liście motywacyjnym. Po wstępnej akceptacji kandydata pracodawca powinien udzielić kandydatowi informacji o stanowisku, przyszłych obowiązkach i warunkach zatrudnienia. Projekt ERA INŻYNIERA Biuro Projektu: Lublin, ul. Bursaki 12, pokój 107a tel ,

13 12 Twoje zadania: * aktywne słuchanie, * przedstawienie się z jak najlepszej strony, * odpowiadanie na pytania jasno i w pozytywnym duchu, * unikanie odpowiedzi tak lub nie, * przemawianie językiem korzyści, * wykazanie, że zależy ci na tej pracy. rozmowy kwalifikacyjnej. Informacje te możesz pozyskać: * od osób zatrudnionych w danej firmie, * od byłych pracowników firmy, jej klientów, * od pośrednika pracy, * z broszur i wewnętrznych publikacji, * z reklam, ulotek i folderów, * z internetu. Pamiętaj!!! Rozmowa kwalifikacyjna to nie przesłuchanie masz prawo zadawać pytania pracodawcy dotyczące przyszłej pracy, * Faza końcowa (zamykająca) obejmuje podsumowanie rozmowy i przekazanie informacji o dalszym postępowaniu selekcyjnym, czyli kiedy i jak zostaniesz powiadomiony o wynikach rozmowy. Twoje zadanie: * podziękuj pracodawcy za rozmowę, * jeżeli pracodawca nie zaoferuje Ci pracy od razu, ani nie poinformuje o terminie powiadomienia o decyzji, zapytaj, kiedy będziesz mógł dowiedzieć się o wyniki, * pożegnaj się, nawet jeżeli nie otrzymasz pracy bądź uprzejmy i nie okazuj irytacji, być może w przyszłości będziesz miał jeszcze kontakt z tym pracodawcą. Każdą rozmowę z potencjalnym pracodawcą powinieneś potraktować jako ważny życiowy egzamin, do którego musisz się odpowiednio przygotować. Aby dobrze wypaść na rozmowie w sprawie pracy powinieneś zebrać jak najwięcej informacji na temat przedsiębiorstwa i stanowiska na jakie aplikujesz. Informacje te będziesz mógł wykorzystać odpowiadając na niektóre z pytań, które zostaną zadane w trakcie Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej przeanalizuj informacje, które podałeś na swój temat w dokumentach aplikacyjnych. Zastanów się, które z nich mogły zainteresować pracodawcę, a które mogły wzbudzić pewne wątpliwości. Przygotuj się do ich wyjaśnienia i uzupełnienia. Zastanów się i opracuj sobie strategię redukcji stresu, który może Ci towarzyszyć w pierwszych minutach rozmowy. Przed rozmową musisz też odpocząć, wyspać się i dotlenić. Perfekcyjne przygotowanie na pewno doda Ci pewności siebie i pomoże zwalczyć stres. Przygotowując się do rozmowy zastanów się jakich odpowiedzi udzieliłbyś na potencjalne pytania pracodawcy. Lista przykładowych pytań od pracodawcy: * Czy wie pan/i czy zajmuje się nasza firma? * Co sądzi pan/i o naszej firmie? * Dlaczego chce pan/i pracować w naszej firmie? * W jaki sposób przygotował/a się pan/i do tej rozmowy? * Czy nasza firma jest jedyną, w której stara się pan/i o pracę? * Co Pan/Pani wie o naszym przedsiębiorstwie? * Proszę podać swoje ostatnie osiągnięcia. * Jakie są pana/i cele zawodowe? * Dlaczego chce pan/i odejść z obecnej firmy? * Jaka była przyczyna pana/i odejścia z po- Nadchodzi ERA INŻYNIERA! Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kwietnia 2010 roku

14 przedniego miejsca pracy? * Dlaczego tak często pan/i zmieniał/a miejsca pracy? * Co było przyczyną długich okresów pana/i pozostawania bez pracy? * Jaką średnią ocen miał/a pan/i w szkole? * Proszę opisać jakiś problem, który udało się panu/i rozwiązać. * Co poza studiowaniem robił/a pan/i, by podnieść swoje kwalifikacje? * Czemu mielibyśmy zatrudnić właśnie pana/ ią? * Czy uważa pan/i, że kwalifikacje jakie pan/i posiada są wystarczające do pracy na tym stanowisku? * Jakie są pana/i zainteresowania, hobby? * Jak spędza pan/i wolny czas? * Jak radzi sobie pan/i ze stresem? * Proszę wymienić 5 swoich wad i 5 zalet. * Jaki jest wg pana/i idealny szef? * Czy lubi pan/i podróżować? * Jakie wartości chciałby/aby pan/i realizować pracując w naszej firmie? * Jak wyobraża sobie pan/i swoja przyszłość zawodową z 5 lub 10 lat * Ile chciałby/aby pan/i zarabiać? * Jakiego wynagrodzenia za pracę u nas pan/i oczekuje? * Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe. * Jakie stanowiska zajmował/a pan/i dotychczas? * Jakie były Pana/Pani główne obowiązki? Lista przykładowych pytań do pracodawcy: * Jaki jest zakres obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku? * Czy otrzymam zakres obowiązków na piśmie? * W jakich godzinach pracuje osoba zatrudniona na tym stanowisku? * Czy będąc zatrudnionym na tym stanowisku 13 będę musiał/a pracować w soboty i niedziele? * Jaki jest poziom płac w Państwa firmie? * Jakiego wynagrodzenia za pracę na tym stanowisku mogę oczekiwać? * Od kiedy mógłbym/mogłabym rozpocząć pracę? * Jakie są możliwości rozwoju na tym stanowisku? * Czy praca na tym stanowisku wiąże się z częstymi wyjazdami i podróżami służbowymi? * Kto będzie moim bezpośrednim przełożonym? Negocjacja płacy Udając się na rozmowę kwalifikacyjną bądź przygotowany na negocjację wynagrodzenia. W tym momencie ponownie możesz wykorzystać wiedzę zdobytą na temat firmy i stanowiska o jakie się ubiegasz. Na podstawie posiadanej wiedzy, możesz negocjować korzystne dla siebie warunki zatrudnienia. Negocjując warunki zatrudnienia kieruj się następującymi zasadami: * podczas spotkania rekrutacyjnego nie podejmuj samodzielnie tematu wynagrodzenia, poczekaj aż pracodawca sam podejmie ten temat, * negocjacje powinieneś rozpocząć dopiero po przedstawieniu propozycji przez pracodawcę, * przed udaniem się na rozmowę w sprawie pracy zbadaj rynek płac w regionie, * nigdy nie zgadzaj się na pierwszą propozycję pracodawca może dojść do wniosku, Projekt ERA INŻYNIERA Biuro Projektu: Lublin, ul. Bursaki 12, pokój 107a tel ,

15 14 że mógł zrobić lepszy interes albo też coś jest nie tak gdy godzisz się na pierwszą propozycję, * żądaj więcej niż się spodziewasz uzyskać warto podać sumę o większą o 10 % od tej której spodziewasz się uzyskać, będziesz miał z czego ewentualnie ustępować i dasz pracodawcy poczucie wygranej w negocjacjach, * oczekiwane warunki płacowe warto formułować jako widełki, dolna ich granica nie może być jednak za niska, widełki dają pracodawcy możliwość negocjowania, * negocjacje zakończ w sposób, który nazywany jest postawą wygrany wygrany. Autoprezentacja Autoprezentacja w psychologii to sposób, w jaki każdy człowiek poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikuje na zewnątrz kim jest, albo za kogo chciałby być uważany. (źródło: Autoprezentacja stanowi aspekt codziennych kontaktów społecznych. Jak wykazują badania sukces życiowy i zawodowy w dużym stopniu zależy od tego, jak jesteśmy postrzegani i oceniani przez innych. Jest bardzo ważna w kontaktach z potencjalnym pracodawcą. Na podstawie pierwszego wrażenia powstaje wyobrażenie o osobie, które może mieć wpływ na decyzję co do jej zatrudnienia. Udając się na rozmowę w sprawie pracy powinieneś wyglądać i zachowywać się profesjonalnie. Przygotowując się do spotkania z przyszłym pracodawcą pamiętaj o następujących zasadach: * sposób ubrania się na rozmowę kwalifikacyjną zależy od charakteru pracy o jaką się ubiegasz, ogólna zasada dotycząca ubierania się na rozmowę kwalifikacyjną brzmi: ubierz się tak jak prawdopodobnie będzie ubrany twój rozmówca tylko trochę lepiej, * wybierz strój, w którym czujesz się dobrze i swobodnie, * nie nakładaj jeansów, koszulek trykotowych i innych sportowych ubrań, * bądź konserwatywny w swoim wyglądzie, rozmowa kwalifikacyjna to nie pokaz najnowszych trendów mody, szczególnie jeśli ubiegasz się o pracę w biurze, * załóż buty zakrywające palce i pięty, buty na niezbyt wysokim obcasie, * sprawdź stan i czystość swoich butów przed wejściem na rozmowę kwalifikacyjną, * kosmetyki (makijaż), zapachy i biżuterię stosuj w ograniczonych ilościach, * unikaj krzykliwych kolorów zarówno w ubiorze jak i makijażu,, * sprawdź stan swoich rąk i fryzury paznokcie muszą być starannie przycięte i czyste, włosy powinny być czyste i bez odrostów, dobrze ułożone lub spięte. Pamiętaj o zasadzie pierwszego wrażenia. Bardzo ważne jest pierwsze wrażenie. Powstaje bardzo szybko i trudno je zmienić. Są osoby, które uważają, że pierwsze wrażenie możesz sprawić tylko raz: * przyjdź na rozmowę trochę wcześniej, lepiej być za wcześnie niż się spóźnić, nie domagaj się jednak wcześniejszego przyjęcia, * zanim wejdziesz spójrz w lustro i dokonaj ostatecznej poprawy swojego wyglądu, * powitanie musi być przyjacielskie, ale nie Nadchodzi ERA INŻYNIERA! Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kwietnia 2010 roku

16 poufałe, mocne, ale nie za bardzo uściśniecie dłoni jest mile widziane, ale tylko wtedy gdy rozmówca wyciągnie swoją dłoń do ciebie, * bardzo ważna jest twoja postawa, to jak stoisz i siedzisz, wyglądasz na bardziej zainteresowanego, gdy siedząc lekko wychylasz się w kierunku rozmówcy, * zwróć uwagę na głos, na pewno będziesz zdenerwowany, ale staraj się aby twój głos brzmiał entuzjastycznie, nie powinieneś mówić bardzo głośno, ale też nie za cicho, najlepszy jest umiarkowany, spokojny i pewny siebie głos, * utrzymuj kontakt wzrokowy z twoim rozmówcą, osoby które unikają kontaktu wzrokowego w czasie rozmowy są uważane za nieśmiałe lub nieszczere, kontakt wzrokowy powinien trwać do ok. 60 % czasu trwania rozmowy, * zwróć uwagę na odruchy bezwarunkowe, staraj się je kontrolować, najlepszą metodą jest obejrzenie siebie na taśmie wideo, * zanim uściśniesz podaną na pożegnanie dłoń, podziękuj rozmówcy za poświęcony czas, doceń zdobyte doświadczenie, jeżeli nie poszło ci najlepiej, spróbuj namówić rozmówcę na następny kontakt. 15 Pamiętaj! Jeżeli zależy ci na pracy nie powinieneś: * spóźnić się na rozmowę, * przed rozmową pić alkoholu, * palić, * mówić źle o byłych pracodawcach, * udzielać wyłącznie odpowiedzi tak i nie, * przerywać rozmówcy, * zwracać rozmówcy uwagi, krytykować go i kłócić się z nim. Projekt ERA INŻYNIERA Biuro Projektu: Lublin, ul. Bursaki 12, pokój 107a tel ,

17 Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie WYSTAWCY Nadchodzi ERA INŻYNIERA! Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kwietnia 2010 roku

18 Emperia Holding S.A abc SoftMAR Magdalena Lis --- Branża: FMCG ul. Mełgiewska 7-9, Lublin tel.: , fax: Jesteśmy jedną z największych i najbardziej aktywnych grup handlowych w Polsce w branży FMCG. Posiadamy oddziały na terenie całego kraju, obsługiwane przez centrale spółek znajdujące się w Lublinie. W 1990 roku, kiedy powstała firma, zatrudnialiśmy kilka osób, obecnie jest nas ponad ! * W obszarze dystrybucji mamy ponad 70 oddziałów, 270 m2 powierzchni magazynowej i pozycji asortymentowych FMCG. * W obszarze handlu detalicznego ponad 2000 placówek handlowych na terenie całego kraju, takich jak :Stokrotka, Delima, Groszek, Milea i inne. Branża: IT ul. Modrzewiowa 4, Lublin tel.: , fax: Jesteśmy wyłącznym na Lubelszczyźnie Autoryzowanym Partnerem firmy InsERT. Posiadamy status IBM Business Partner jak również Voxnet VoIP Partner i Business Partner G DATA Software. Prowadzimy szeroki zakres działalności informatycznej. W sferze usług informatycznych funkcjonujemy na polskim rynku już ponad dziesięć lat. Wprowadzamy nowe produkty i nowe technologie. Rozszerzamy naszą działalność o nowe usługi oraz wdrażamy nowe systemy. Wszelkie rozwiązania techniczne oraz konfiguracja sprzętu wchodzącego w skład systemu są zawsze poprzedzane dokładną analizą i konsultacjami z klientem. W ramach naszych usług proponujemy klientom pomoc techniczną na zasadach serwisu pogwarancyjnego. Jesteśmy fachowcami w swojej dziedzinie oraz lojalnymi partnerami w biznesie. Projekt ERA INŻYNIERA Biuro Projektu: Lublin, ul. Bursaki 12, pokój 107a tel ,

19 18 POL-INOWEX S.A. --- ACIT Sp. z o.o. --- Branża: Budownictwo ul. Handlowa 8, Lublin tel.: , fax: Pol-Inowex S.A. jest firmą świadczącą specjalistyczne i kompleksowe usługi w zakresie demontażu, montażu, pakowania oraz relokacji urządzeń i obiektów przemysłowych. Firma jest obecna na rynku od 1991 r. i ma na swoim koncie kilkadziesiąt tysięcy ton zdemontowanych i zamontowanych maszyn, urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych. Prowadzimy działalność m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich, Hiszpanii, Rosji, Austrii, we Włoszech, na Ukrainie oraz w Polsce dla różnych branż. Obecnie Spółka zatrudnia około 80 osób, stale zwiększając zatrudnienie, dbając jednocześnie o podwyższenie kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej. Firma Pol-Inowex S.A. działa w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, certyfikowany przez Lloyd s Register (Polska) oraz jest w trakcie wprowadzanie Systemu ISO oraz OHAS Branża: IT Aleja Wincentego Witosa 3, Lublin tel.: , fax: Nasza działalność jest ukierunkowana na pomoc firmom różnych branż, w zakresie podstawowych i zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Oferujemy kompleksową obsługę począwszy od analizy potrzeb klienta, konsultacji i projektów, poprzez wdrażanie rozwiązań i systemów, skończywszy na dostawach i konfiguracji sprzętu oraz realizacji projektów. Sprzęt jak również dostarczane przez nas rozwiązania charakteryzują się najwyższym poziomem jakości, zgodnie z panującymi standardami. Specjalizujemy się w sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania. Jesteśmy firmą specjalizującą się ponadto w doradztwie z zakresu pozyskiwania wsparcia z funduszy unijnych oraz zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków europejskich. Wszystkim naszym klientom indywidualnym i instytucjonalnym proponujemy nową formę serwisowania. Oferujemy szkolenia w zakresie informatyki dla osób fizycznych i prawnych, a także audyt sprzętu komputerowego i oprogramowania. Nadchodzi ERA INŻYNIERA! Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kwietnia 2010 roku

20 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie --- Branża: Pośrednictwo pracy ul. Niecała 14, Lublin tel.: , fax: Obszar działania urzędu obejmuje teren miasta Lublina, gminy na prawach powiatu. Miejski Urząd Pracy w Lublinie posiada wyspecjalizowane działy zajmujące się poszczególnymi segmentami rynku pracy. Urząd działa na zasadach bezpłatności, równości, dostępności usług. Głównych zadaniem urzędu jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze odpowiednich pracowników. Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje również zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz w zakresie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy. Wychodzi naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych i poszukujących pracy ukierunkowując swoje działania na rzeczywiste potrzeby klientów, wykorzystując przy tym różnorodne instrumenty rynku pracy takie jak: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zajęcia Klubu Pracy, różnego rodzaju szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, programy specjalne, a także działania promujące przedsiębiorczość. Branża: Pośrednictwo pracy ul. Okopowa 5, Lublin tel.: , fax: Wojewódzki Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną samorządu województwa, która realizuje zadania w zakresie koordynowania regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w województwie. Wybrane komórki organizacyjne: * Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej świadczy bezpłatne usługi w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego w tym badań predyspozycji zawodowych oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. * EURES Europejskie Służby Zatrudnienia sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia EURES Projekt ERA INŻYNIERA Biuro Projektu: Lublin, ul. Bursaki 12, pokój 107a tel ,

21 20 Randstad Sp. z o.o. --- Adecco Poland Sp. z o.o. --- Branża: Doradztwo personalne ul. Jana Sawy 8 lok. 012A, Lublin tel.: , fax: Randstad sp. z o.o. jest wiodącą na polskim rynku agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej, obecną w Polsce od 1994 r. Obecnie firma działa poprzez sieć 56 oddziałów, zlokalizowanych w głównych miastach Polski (w tym 23 biura typu in-house ) i obsługuje ponad 1000 Klientów, do których oddelegowuje średnio pracowników tymczasowych dziennie. Randstad w Polsce zatrudnia 420 pracowników. Ponadto jest pierwszą agencją pracy tymczasowej w Polsce, która uzyskała certyfikat ISO 9001: Szeroki wachlarz usług oferowanych przez Randstad obejmuje: rekrutacje pracowników stałych i tymczasowych, w tym specjalistów z dziedziny finansów, informatyki, produkcji i łańcucha dostaw, dobór i szkolenie pracowników dla Contact Centers, rozwiązania wspierające różne funkcje realizowane w ramach HR, outsourcing kadrowo-płacowy, czy też zaawansowane rozwiązania z zakresu rekrutacji i zarządzania dużymi grupami pracowników tymczasowych (inhouse service). Branża: Doradztwo personalne, agencja pracy ul. Sądowa 2/10, Lublin tel.: , fax: Adecco Poland Sp. z o.o. działa w Polsce od 1994 roku. W 2008 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad osób. Oferujemy szeroki zakres usług: rekrutacja i selekcja pracowników na stałe, rekrutacja pracowników tymczasowych, weryfikacja i ocena kandydatów, ocena pracowników, określenie potencjału oraz kierunków rozwoju, poszukiwania bezpośrednie kluczowych specjalistów, menedżerów oraz na stanowiska kierownicze, rekrutacja do pracy za granicą, program zwolnień monitorowanych, doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy, obsługa pracowników poprzez biuro zlokalizowane na terenie firmy Klienta, outsourcing funkcji z zakresu zarządzania personelem, zarządzanie i koordynacja pracy innych dostawców personelu, wypróbowanie pracownika przed zatrudnieniem na stałe, przeprowadzanie testów manualnych i internetowych. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Pośrednictwa Pracy, Agencją Doradztwa Personalnego oraz Agencją Pracy Tymczasowej. Nadchodzi ERA INŻYNIERA! Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kwietnia 2010 roku

22 In Temporis Polska Sp. z o.o Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. --- Branża: Agencja pracy tymczasowej ul. 1 Maja 16 A, Lublin tel.: , fax: Agencja Pośrednictwa Pracy In Temporis Polska od 2005 roku figuruje w rejestrze agencji zatrudnienia pod numerem rejestracyjnym Od tego czasu prowadzimy działalność na terenie Polski i Francji w zakresie rekrutacji, pośrednictwa pracy, pracy stałej i tymczasowej Branża: IT Al. Kraśnika 35, Lublin tel.: , fax: ZETO jest najdłużej istniejącą firmą informatyczną w województwie lubelskim. Powstała w 1967 roku. Od początku działalności wspieraliśmy rozwój informatyzacji naszego regionu, wdrażając od lat 70-tych własne rozwiązania w przedsiębiorstwach. Głównymi procesami realizowanymi jest outsourcing w zakresie przetwarzania danych informatycznych na komputerach typu mainframe z9 Buisness Class, a także kompleksowa obsługa informatyczna podmiotów z sektora administracji i biznesu włączając w to: projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie systemów informatycznych, produkty i rozwiązania sieci komputerowych i innych sieci dedykowanych, sprzedaż, instalacja i serwis sprzętu komputerowego oraz fiskalnego, kompleksowa obsługa informatyczna przedsiębiorstw. Projekt ERA INŻYNIERA Biuro Projektu: Lublin, ul. Bursaki 12, pokój 107a tel ,

23 22 Europejskie Forum Studentów AEGEE Lublin --- Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny --- Branża: Stowarzyszenie ul. Czwartaków 15/1, Lublin Celem AEGEE jest realizacja projektów, które promują aktywną postawę obywatelską oraz sprzyjają budowaniu europejskiej platformy współpracy pomiędzy młodymi ludźmi z całej Europy. AEGEE jest wspierane przez Komisję Europejską. Posiada status doradcy Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie edukacji i programów nauczania. AEGEE jest członkiem Europejskiego Forum Młodych i kooperuje z UNESCO i OBWE. AEGEE-Lublin powstało w 1993 roku i od tego czasu zrealizowało wiele projektów na szczeblu lokalnym i europejskim. Obecnie lubelski oddział AEGEE liczy ponad 130 członków, przedstawicieli różnych kierunków studiów i uczelni. Poprzez aktywną postawę swoich przedstawicieli AEGEE-Lublin odgrywa bardzo istotną rolę w życiu środowiska akademickiego naszego miasta. Aktywność AEGEE-Lublin można zauważyć na wielorakich polach życia studenckiego, od warsztatów szkoleniowych, przez wymiany międzynarodowe, imprezy kulturowe aż po akcje charytatywne. Branża: Pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe ul. Lubartowska 74 A, Lublin tel.: , fax: Oferta dla osób poszukujących pracy: Poradnictwo zawodowe: * udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia; * udzielanie informacji zawodowych Pośrednictwo pracy * udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia Nadchodzi ERA INŻYNIERA! Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kwietnia 2010 roku

24 Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Urząd Miasta Lublin --- Branża: Pośrednictwo pracy, doradztwo personalne ul. Graniczna 13/3, Lublin tel.: , fax: OHP to państwowa jednostka, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży. OHP są instytucją nowoczesną, wykorzystującą najnowsze rozwiązania i metody pracy z młodzieżą, reagującą na bieżąco na zmieniające się uwarunkowania i potrzeby społeczne młodzieży, a także aktualne wymogi rynku pracy. Ochotnicze Hufce Pracy, jako instytucja rynku pracy, realizują kompleksową działalność w zakresie rynku pracy adresowaną do młodych ludzi w wieku lat. Plac Łokietka 1, Lublin tel.: , fax: www: Urząd Miasta Lublin jest samorządową jednostką organizacyjną, powołaną do realizacji zadań Prezydenta Miasta. Działając na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę Miasta Lublin oraz Prezydenta Miasta Lublin Urząd realizuje następujące zadania: 1. własne gminy i powiatu, 2. zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw, 3. wykonywanie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 4. przejęte na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Urząd Miasta Lublin jest stale doskonalącą się organizacją, wspierającą rozwój Miasta i służącą jego mieszkańcom. Projekt ERA INŻYNIERA Biuro Projektu: Lublin, ul. Bursaki 12, pokój 107a tel ,

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy Rynek pracy to miejsce, w którym spotykają się: -pracodawcy i -osoby poszukujące pracy Pracodawcy potrzebują osób, posiadających określone wykształcenie, zawód, doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Targi Pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY WYSTAWCY Planowanie kariery zawodowej 04 Sposoby poszukiwania pracy 04 Dokumenty aplikacyjne 08

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale roku Tematyka zajęć aktywizacyjnych Termin zajęć Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny?

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny? ZASADY PISANIA LISTU MOTYWACYJNEGO List motywacyjny tworzymy w celu opisania swojej motywacji do pracy na stanowisku, o które aplikujemy oraz uzupełnienia CV, czyli podania dodatkowych, bardziej szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 55, 07-300

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17)

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 39-300 Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 583 02 42 mck.mielec@ohp.pl ppp.mielec@ohp.pl Ochotnicze Hufce Pracy w swojej działalności nawiązują do Ochotniczych Drużyn Roboczych (1932 rok) oraz do Junackich

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem tel. 61/2829361, 61/2837075, 61/2837053, fax 61/2837075 wew. 38 www.pup.srem.pl; e-mail: doradca@pup.srem.pl BANK

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011 5-7.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 12.07 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 14.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

Bardziej szczegółowo

Sko czyłe wła nie szkoł . Przed Tob nowe wyzwania- chcesz wykorzysta zdobyt wiedz i znale wymarzon prac . Zastanawiasz si

Sko czyłe wła nie szkoł . Przed Tob nowe wyzwania- chcesz wykorzysta zdobyt wiedz i znale wymarzon prac . Zastanawiasz si Skończyłeś właśnie szkołę. Przed Tobą nowe wyzwania- chcesz wykorzystać zdobytą wiedzę i znaleźć wymarzoną pracę. Zastanawiasz się jak?? Dotychczas nie pracowałeś albo masz za sobą prace wakacyjne. Pierwszym

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Warsztaty dla bezrobotnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Suwałki 14.03.2007 Pisanie dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja jest procesem zbierania odpowiedniej dla potrzeb organizacji informacji o potencjalnych pracownikach, którego rezultatem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Artykuł I. Aktywne metody poszukiwania pracy Sukces jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej Cię pracy zależy przede wszystkim od Twojej aktywności. Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystasz,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

SAZ Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Adres do korespondencji: ul. Brukselska 7, Warszawa tel.: fax.:

SAZ Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Adres do korespondencji: ul. Brukselska 7, Warszawa tel.: fax.: PRACA TYMCZASOWA DLA CIEBIE PRAKTYCZNY PRZEWODNIK CHCESZ POPRACOWAĆ, ALE NIE JESTEŚ DYSPOZYCYJNY CODZIENNIE I O TEJ SAMEJ PORZE (SZKOŁA, STUDIA, OBOWIĄZKI RODZINNE)? INTERESUJE CIĘ PRACA PRZEZ TYDZIEŃ,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ABK po stażach i praktykach w WSP TWP. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przewodnik ABK po stażach i praktykach w WSP TWP. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przewodnik ABK po stażach i praktykach w WSP TWP Interesują mnie staże i praktyki: SHtraining - firma szkoleniowa Praktyki w dziale rekrutacji Praktyki przy organizacji szkoleń otwartych Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL O INTERIA.PL nasza firma O INTERIA.PL INTERIA.PL Sp. z o.o. powstała w sierpniu 1999 r. jako wspólne przedsięwzięcie lidera polskiego rynku informatycznego firmy Comarch

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki przed przystąpieniem do poszukiwania pracy 1. Analiza zawodu i branży.

Pierwsze kroki przed przystąpieniem do poszukiwania pracy 1. Analiza zawodu i branży. March 4, 2009 Pierwsze kroki przed przystąpieniem do poszukiwania pracy 1. Analiza zawodu i branży. Analiza twojego zawodu oraz branży pomaga w lepszym zrozumieniu rynku pracy, na którym 2. Ustalenie celu

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Metody poszukiwania pracy

Metody poszukiwania pracy Metody poszukiwania pracy Metod poszukiwania zatrudnienia jest wiele, osoby poszukujące pracy często jednak ograniczają się do jednej z nich, nie zdając sobie sprawy z ogółu możliwości. Dobra znajomość,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Bezrobotnych ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem tel.

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Bezrobotnych ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem tel. Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Bezrobotnych ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem tel. 61/28-29-361, fax 61/28-39-099 wew. 31 www.pup.srem.pl; e-mail: doradca@pup.srem.pl

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY ROK ZAŁOŻENIA 1997 Członek FIFPro Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy JAK NAPISAĆ ŻYCIORYS ZAWODOWY PRZEWODNIK Drodzy Piłkarze, Poniżej przedstawiamy Wam, krótki

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011 OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011 4.05 METODY POSZUKIWANIA PRACY 5.05 PISANIE ŻYCIORYSU I LISTU MOTYWACYJNEGO 9-13.05 ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH CECH

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU Tytuł Forma Adresat Korzystaj z sieci komputer w poszukiwaniu pracy Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia prasowe dość popularny sposób poszukiwania pracy. Szybko i łatwo można mieć dostęp do dużej ilości ofert pracy. Równocześnie trzeba się

Ogłoszenia prasowe dość popularny sposób poszukiwania pracy. Szybko i łatwo można mieć dostęp do dużej ilości ofert pracy. Równocześnie trzeba się INFORMACJE O METODACH I SPOSOBACH POSZUKIWANIA PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ, W TYM PRZEZ SIEĆ EURES AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY Sukces, jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej pracy, zależy przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej realizuje usługi z zakresu całożyciowego poradnictwa kariery powstało w 1999 roku

Bardziej szczegółowo

Jak napisać skuteczne ogłoszenie rekrutacyjne? Instrukcja krok po kroku

Jak napisać skuteczne ogłoszenie rekrutacyjne? Instrukcja krok po kroku Jak napisać skuteczne ogłoszenie rekrutacyjne? Instrukcja krok po kroku Dlaczego treść ogłoszenia jest tak istotna? Początkiem udanej rekrutacji jest napisanie skutecznego ogłoszenia. Powinno ono zawierać

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna Rozmowa kwalifikacyjna Cele rozmowy kwalifikacyjnej: uzyskanie osobistego wrażenia dotyczącego kandydata; uzyskanie informacji o kandydacie ustalenie zdolności integracyjnych (pracy w grupie) przeanalizowanie

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem tel. 61/28-29-361, fax 61/28-39-099 wew. 31 www.pup.srem.pl; e-mail: doradca@pup.srem.pl BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Głogowie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov.

ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov. P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov.pl BANK PROGRAMÓW PORAD GRUPOWYCH ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Czym jest poradnictwo zawodowe i jakie są jego formy? Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy i centra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

Rozdział I. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOBZIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie http://pupostroda.pl/strona/centrum-aktywizacji-zawodowej/195 Centrum Aktywizacji Zawodowej Centrum Aktywizacji Zawodowej W Centrum Aktywizacji Zawodowej osoby bezrobotne

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy Podstawy zarządzania II

Rynek pracy Podstawy zarządzania II Rynek pracy Podstawy zarządzania II dr Adrianna Jaskanis ajaskanis@wz.uw.edu.pl www.facebook.com/timowz Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 3 Rozwiązanie Jak się odnaleźć na rynku pracy? Co rozpoznanie swoich

Bardziej szczegółowo

Jak więc zacząć poszukiwania pracy?

Jak więc zacząć poszukiwania pracy? Szkoła zawodowa daje Ci możliwości wyuczenia się w wybranym zawodzie. Po ukończeniu trzeciego roku twoje umiejętności zostaną sprawdzone podczas egzaminu praktycznego i teoretycznego. Pozytywne zdanie

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZ ĘDNICZE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZ ĘDNICZE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZ ĘDNICZE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór

Bardziej szczegółowo

Chełm, 2014 rok. Bank programów

Chełm, 2014 rok. Bank programów Bank programów Podstawa prawna: 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników SPOSOBY REKRUTACJII II SELEKCJII KANDYDATÓW DO PRACY STOSOWANE PRZEZ PRACODAWCÓW REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy kandydatów wolnym stanowiskiem. SELEKCJA jest procesem zbierania

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Warszawa 2012 wersja dokumentu 1.0-7.08.2012 sprawdź na stronie wolontariat.net.pl czy masz aktualną wersję Program Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK KLUB PRACY jest miejscem, w którym osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zdobyć umiejętności z zakresu aktywnego

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl pracownika Tytuł do pracy ebooka Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną Jak powinny brzmieć pytania rekrutacyjne w razie potrzeby podtytuł Jak zorganizować

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Temat: Jak przygotować cv i list motywacyjny? Cel: Przybliżenie zasad konstruowania cv oraz listu motywacyjnego. Czas przeznaczony na warsztat: 45

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 37/2006 z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Czy zastanawiałeś się nad tym, jak powinno wyglądać profesjonalne CV? Przeczytałeś masę poradników dostępnych w internecie i nadal nie wiesz, jak zabrać

Bardziej szczegółowo

Dokumenty aplikacyjne. Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny?

Dokumenty aplikacyjne. Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny? Dokumenty aplikacyjne Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny? Warto postarać się, bo Życiorys i list motywacyjny są Twoją pierwszą formą kontaktu z potencjalnym pracodawcą Traktuj dokumenty aplikacyjne

Bardziej szczegółowo

VI Studenckie Targi Pracy i Praktyk

VI Studenckie Targi Pracy i Praktyk VI Studenckie Targi Pracy i Praktyk Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż Biuro Karier Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II po raz szósty organizuje Studenckie Targi Pracy i

Bardziej szczegółowo

Handlowcu sprzedaj swoje kompetencje w CV

Handlowcu sprzedaj swoje kompetencje w CV 09.06.2015, Warszawa Handlowcu sprzedaj swoje kompetencje w CV Najczęściej poszukiwanymi przez firmy pracownikami są specjaliści handlu i sprzedaży. W I kwartale 2015 r. w serwisie Pracuj.pl pojawiło się

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Jak napisać CV i list motywacyjny

Jak napisać CV i list motywacyjny URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Jak napisać CV i list motywacyjny Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_01_Jak_napisac_CV_145x205.indd 1 2012-11-27 14:13:24 Tylko praca daje

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Rynek pracy państw UE/EOG po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie z dniem 1 maja 2004r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Stopniowo realizowana

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie marzec 2013 7-8.03 11-12.03 ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH CECH UŁATWIAJĄCYCH ZDOBYCIE ZATRUDNIENIA (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 7.03 RADZENIE SOBIE ZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM URZĘDNICZE STANOWISKA KIEROWNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOLU

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM URZĘDNICZE STANOWISKA KIEROWNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 120. 11. 2017 Starosty Opolskiego z dnia 1 marca 2017r. REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM URZĘDNICZE STANOWISKA KIEROWNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM

Bardziej szczegółowo

Podanie składa się w momencie uzyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy lub załącza się do formularza podaniowego.

Podanie składa się w momencie uzyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy lub załącza się do formularza podaniowego. Jak sporządzić listę doświadczeń i umiejętności? 1. Zainteresowania i uzdolnienia: - spisz swoje stałe zainteresowania, kluby, do których należałeś, sporty, jakie uprawiasz, zajęcia szkolne i pozaszkolne,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

quiz na podstawie wyników badań własnych

quiz na podstawie wyników badań własnych quiz na podstawie wyników badań własnych Informacja o quizie Quiz składa się z bloku 10 pytań; W bloku znajduje się 5 pytań podstawowych i 5 pytań rozszerzonych; Po każdych 5 pytaniach prosimy o podsumowaniu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INŻYNIER BUDOWNICTWA - BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE - kod 214203 W klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 82,

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia dla osób b zwalnianych z pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

Program wsparcia dla osób b zwalnianych z pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Program wsparcia dla osób b zwalnianych z pracy Program wsparcia dla osób zwalnianych z pracy WOJEWÓDZKI URZĄD D PRACY Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jest wyspecjalizowaną jednostką

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Listopad 2012

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Listopad 2012 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie Listopad 2012 5-9.11 KURS INSPIRACJI 8.11 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 8.11 KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIE POSZUKIWANIA PRACY

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW w Krakowie Lipiec 2015 15.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 16-17.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 9.00-15.00 20.07 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 22-24.07 WŁASNA FIRMA - ZANIM ZREALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE Na podstawie art. 11, 12 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. ul. Solińskiego 23/4, Tarnów. Telefon , tel. kom Stan cywilny:

Curriculum Vitae. ul. Solińskiego 23/4, Tarnów. Telefon , tel. kom Stan cywilny: 1 2 Curriculum Vitae Dane personalne Data i miejsce urodzenia 11 stycznia 1978 Dąbrowa Tarnowska Adres ul. Solińskiego 23/4, E-mail pzaleska@op.pl Telefon 071 123 45 67, tel. kom. 602 000 111 Stan cywilny:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach z dnia 04 grudnia 2006 roku.

Zarządzenie Nr 2/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach z dnia 04 grudnia 2006 roku. Zarządzenie Nr 2/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach z dnia 04 grudnia 2006 roku. w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania

Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu Podjęcie pracy PIRAMIDA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. w Golczewie. z dnia 25 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. w Golczewie. z dnia 25 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie.

Bardziej szczegółowo