RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE Nowa rola przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Wersja skrócona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE 2002. Nowa rola przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Wersja skrócona"

Transkrypt

1 RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE 2002 Nowa rola przedsiębiorstw telekomunikacyjnych Wersja skrócona Marzec 2002 r. MIĘDZYNARODOWA UNIA TELEKOMUNIKACYJNA

2 Niniejszy dokument, Raport na temat rozwoju telekomunikacji na świecie: nowa rola przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, został sporządzony w formie wersji skróconej przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU) w 2002 roku. Raport przygotowały Biuro ds. Rozwoju Telekomunikacji oraz Jednostka Planowania Strategicznego. Raport napisali: Tim Kelly, Michael Minges i Vanessa Gray. Taylor Reynolds i Yoshihisa Takada wnieśli wkład w analizę danych. Nathalie Delmas zajmowała się formatowaniem raportu, a Joanna Goodrick jego edycją. Stéphane Rollet zaprojektowała stronę tytułową, a rysunek stworzyła Sophie Minges. Pełny raport, a także bazę danych ITU o wskaźnikach rozwoju telekomunikacji (World Telecommunication Indicators Database), można nabyć na stronie internetowej ITU pod adresem: Autorzy chcieliby podziękować wszystkim tym Państwom Członkowskim ITU i Członkom Sektorowym, operatorom telekomunikacji publicznej, ustawodawcom oraz pozostałym podmiotom i osobom, którzy dostarczyli dane, czy też w inny sposób przyczynili się do powstania tego raportu. Poglądy przedstawione w raporcie są poglądami autorów i nie zawsze odzwierciedlają opinie ITU lub jej członków. Należy zauważyć, że raport został sporządzony w pierwszych miesiącach 2002 roku. W związku z tym dane z końca 2001 roku są danymi wstępnymi i podlegają weryfikacji. 2

3 WERSJA SKRÓCONA RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 Przedmowa Raport na temat rozwoju telekomunikacji na świecie, 2002 został przygotowany z myślą o organizowanej w Istambule (Turcja) w dniach marca 2002 roku Konferencji nt. Rozwoju Telekomunikacji na Świecie. Jest to pierwsza globalna konferencja tego rodzaju, która odbywa się w nowym tysiącleciu. Po upływie dwóch pierwszych lat nowego wieku sektor telekomunikacyjny stanął na rozdrożu. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zmienił się on prawie nie do poznania. Prywatyzacja i konkurencja są na porządku dziennym i wyznaczają kierunek polityki prowadzonej przez większość krajów pragnących unowocześnić swój sektor telekomunikacyjny. Uzyskane rezultaty są zdumiewające, a przy tym przemysł rozwija się w tempie dotąd nie obserwowanym, zwłaszcza od połowy lat 90-tych. Taki wzrost zwiększa rozmiary infrastruktury telekomunikacyjnej i liczbę nowych użytkowników szybciej niż kiedykolwiek przedtem. Dziesięć lat temu państwa, które posiadały sieci telefonii komórkowej lub były podłączone do internetu, stanowiły mniejszość. Dzisiaj, prawie wszystkie narody dysponują jednym i drugim. Zachęcający wydaje się fakt, że do najszybciej rozwijających się państw należą ostatnio kraje najsłabiej rozwinięte. W 2001 roku przekroczyły one psychologiczny próg jednego użytkownika telefonu na 100 mieszkańców. Niemniej w 2001 roku przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zostało odwrócone na poziomie globalnym, zwłaszcza w kluczowych sektorach rynku, np. telefonii komórkowej i internecie. Ceny akcji gwałtownie spadły, a zyski przewidywane przez nowych uczestników rynku w tym sektorze zamieniły się w straty. Czy jest to sygnał wykształcania się nowego, trzeźwego środowiska telekomunikacyjnego, czy tylko krótkotrwała zadyszka? W niniejszym raporcie próbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie, analizując pozycję sektora telekomunikacyjnego, jego osiągnięcia z ostatnich dwudziestu lat, a także kierunki rozwoju w ciągu kilku następnych lat. Co stanie się w dalszej przyszłości jest wielką niewiadomą, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż telefonia komórkowa i internet prawie nie istniały dwadzieścia lat temu. Teraz małżeństwo między obojgiem niesie z sobą obietnicę nowej świetlanej przyszłości dla tego sektora. W ciągu swojej historii sektor telekomunikacyjny wciąż był kreowany na nowo; jako czynnik napędzający wzrost odszedł od przekazywania danych (telegraf), by skoncentrować się na usługach głosowych (telefon), a następnie znowu powrócić do transmisji danych (internet). Wydaje się, że sektor ten raz jeszcze znalazł się na rozstajach dróg, gdyż zmiany technologiczne towarzyszą nowej rzeczywistości rynkowej. Powiew kreatywnej destrukcji, jaki jest odczuwany obecnie w tym sektorze, przyniesie niedolę dla jednych, ale też otworzy możliwości dla wielu innych. Przede wszystkim jednak dla korzystających z usług telekomunikacji, którzy już niedługo będą stanowili większość ludzkości, nastaje nowa era, w której niedobór zastępowany jest obfitą i wszechobecną podażą. 3

4 RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 WERSJA SKRÓCONA 1. Nowy, telekomunikacyjny świat Prywatny, konkurencyjny, mobilny i globalny... Większość krajów przystąpiła do wdrażania reform. Jednak wiele szczegółowych kwestii nadal wymaga dopracowania. Dzisiejszy rynek telekomunikacyjny można scharakteryzować przy użyciu czterech słów: prywatny, konkurencyjny, mobilny i globalny. Tempo, w jakim kształtują się te tendencje, jest zadziwiające. W rzeczywistości jednak, wszystko dzieje się tak szybko, że nawoływania do reformowania sektora nie trafiają w istotę rzeczy. To już się stało. Większość krajów przystąpiła do wdrażania reform. Jednak wiele szczegółowych kwestii nadal wymaga dopracowania. Na początku 2002 roku ponad połowa państw świata przeprowadziła całkowitą lub częściową prywatyzację dominującego operatora telekomunikacyjnego. Nawet w krajach, które nie podjęły jeszcze takich działań, sektor prywatny zyskuje coraz większy udział w rynku. Jedną z tendencji godnych uwagi jest wzrost liczby nowych, prywatnych operatorów telefonii komórkowej tworzonych w oparciu o uzyskaną koncesję, a nie w wyniku prywatyzacji. Kraje, w których działa obecnie prywatny operator dominujący, stanowią 85% światowego rynku pod względem przychodów. Natomiast kraje, gdzie działają operatorzy znajdujący się całkowicie w posiadaniu państwa, i to zarówno w przypadku telefonii komórkowej, jak i stacjonarnej, stanowią jedynie dwa procent (Rys. 1, wykres górny). Choć konkurencja dość znacznie się już rozprzestrzeniła, w większości krajów wciąż zachowały się monopole świadczące usługi w zakresie telefonii stacjonarnej, np. rozmowy lokalne i międzymiastowe. Niemniej przeważająca większość krajów dopuszcza teraz obecność konkurencyjnych przedsiębiorstw w komórkowym i internetowym segmencie rynku, które w coraz większym stopniu zastępują głosowe usługi telefonii stacjonarnej (Rys. 1, wykres dolny). Świadczenie usług telefonii komórkowej przez operatora nie będącego operatorem dominującym wprowadza konkurencję, coraz większa liczba krajów rozwijających się ma więcej abonentów sieci telefonii komórkowej niż stacjonarnej. W państwach, które prawnie nie dopuszczają do funkcjonowania kilku operatorów oferujących usługi w zakresie rozmów międzynarodowych, istnieje konkurencja pośrednia w formie usługi oddzwaniania (call-back), kart telefonicznych, roamingu w telefonii komórkowej czy też transmisji danych głosowych przez internet (VoIP). Usługi telekomunikacyjne nabierają coraz bardziej mobilnego charakteru, to znaczy są one raczej świadczone za pomocą fal radiowych aniżeli sieci telefonii stacjonarnej. Jeszcze do niedawna, bo około 50 lat temu, większość międzynarodowych rozmów telefonicznych była realizowana przez radiowe fale krótkie, a ludzie włączali odbiorniki by usłyszeć najświeższe wiadomości. Patrząc w przyszłość, większość rozmów międzynarodowych może być wykonywana z urządzeń przenośnych, a także do nich łączona. Za pomocą tych samych urządzeń będzie można otrzymywać aktualizacje z internetu i sygnał wideo w czasie rzeczywistym z wielu źródeł rozrzuconych po całym świecie. Obecnie radio znajduje coraz większe zastosowanie w dostarczaniu sieci dostępu, gdy tymczasem sieci przewodowe zapewniają komponent międzymiastowy. Globalizacja wywarła trojakiego rodzaju wpływ na sektor telekomunikacyjny. Po pierwsze, działalność globalna. Wielu dużych operatorów telekomunikacyjnych posiada udziały w operatorach z innych krajów. Coraz trudniej jest znaleźć państwo, które nie posiadałoby inwestora strategicznego z zagranicy. Po drugie, regionalne i wielostronne porozumienia. Rządy państw dość często postanawiały zagwarantować podejmowanie działań na rzecz liberalizacji rynku w porozumieniach i zawartych tam zobowiązaniach, zwłaszcza w kontekście podstawowej umowy telekomunikacyjnej Światowej Organizacji Handlu (WTO). Po trzecie, nowe globalne usługi. Należą do nich: roaming w telefonii komórkowej, globalne systemy satelitarne, karty telefoniczne oraz inne rozwiązania, które pozwalają klientowi nadal korzystać z danej usługi przebywając z dala od rodzimego kraju. Przyszłe usługi telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G) już od początku są projektowane jako usługi o zakresie bardziej globalnym niż krajowym. 4

5 WERSJA SKRÓCONA RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 Rysunek 1: Prywatne, konkurencyjne, mobilne i globalne Stan prywatyzacji sektora telekomunikacyjnego, według krajów i według udziałów w globalnych przychodach, 2001 Według krajów Stan prywatyzacji firm telekom. Operator dominujący, całkowicie lub częściowo prywatny Inni operatorzy prywatni (np. telefonii komórkowej) Brak operatorów prywatnych Według przychodów firm telekom. Stan prawny konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym, według krajów, 2001 Stan prawny konkurencji Rozkład według krajów, 2001 Monopol Konkurencja Międzymiastowe Mnd Lokalne Komórkowe Uwaga: Dane do górnego wykresu zostały zebrane z 201 krajów. Inni operatorzy prywatni odnosi się do odsetka tych krajów na świecie, które nie sprywatyzowały swojego dominującego operatora telefonii stacjonarnej, ale w których działają również inne prywatne przedsiębiorstwa telekomunikacyjne oferujące usługi w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej i rozmów międzynarodowych. Dane na dolnym wykresie odnoszą się raczej do stanu prawnego niż rzeczywistego. Międzymiastowe dotyczy rozmów krajowych, natomiast Mnd do międzymiastowych rozmów międzynarodowych. Komórkowe odnosi się do cyfrowych sieci telefonii komórkowej. Wartości procentowa ukazują kraje, które dopuściły pewien stopień konkurencji. Źródło: ITU. 5

6 RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 WERSJA SKRÓCONA Ramka 1: Gdy jedna przepaść zanika, powstaje druga Uwaga wielu polityków koncentruje się na różnicach dzielących kraje rozwinięte i rozwijające się pod względem ich dostępu do informacji i technologii teleinformatycznych (ICT); tak zwanej przepaści cyfrowej. Wśród ostatnio realizowanych inicjatyw znalazły się: Zespół Zadaniowy Grupy G8 ds. Możliwości Cyfrowych, Zespół Zadaniowy ONZ ds. Technologii Teleinformatycznych oraz Inicjatywa UNDP/Fundacji Markle na rzecz Możliwości Cyfrowych. Ale jak zmierzyć istniejącą przepaść? Czy w ciągu ostatnich dziesięciu lat zwiększyła się ona, czy zmalała? Jeśli brać pod uwagę podstawowy dostęp do telefonu, z pewnością można zauważyć budujące oznaki zmniejszania nierówności. Całkowita penetracja telefonii (telefony stacjonarne i komórkowe) w 1991 roku wyniosła 49,0 w krajach rozwiniętych, 3,3 w krajach rozwijających się i jedynie 0,3 w krajach najsłabiej rozwiniętych. Dziesięć lat później, wartości kształtowały się odpowiednio na poziomach: 121,1; 18,7 i 1,1. Stosunek między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się obniżył się o ponad połowę z 15:1 do 6:1. Niestety różnica między krajami rozwijającymi się a najuboższymi zwiększyła się z 12:1 do 17:1 (Rysunek 1 do Ramki 1, wykres górny). W istocie takie gospodarki rozwijające, jak Chiny czy Wietnam, radzą sobie wyjątkowo dobrze. Nowa przepaść cyfrowa wyraża się w coraz większych różnicach między tymi krajami a krajami najsłabiej rozwiniętymi, zwłaszcza pod względem dostępu do internetu (Rysunek 1 do Ramki 1, wykres dolny). Pocieszający jest jednak fakt, że zwiększa się tempo wzrostu sieci telefonicznych w krajach najbiedniejszych i w 2001 roku było ono najwyższe z tych trzech grup krajów. W Afryce znajduje się obecnie ponad 20 milionów użytkowników telefonów komórkowych, a zatem więcej niż wynosi całkowita populacja Bangkoku. Z końcem 2001 roku liczba abonentów telefonii komórkowej przewyższała liczbę abonentów telefonii stacjonarnej w dwudziestu ośmiu narodach afrykańskich tj. w ponad połowie krajów w tym regionie; jest to wynik wyższy niż na innych kontynentach. Otwierają się jednak nowe przepaście, zwłaszcza pod względem dostępu do internetu. Są one trudniejsze do zmierzenia, ponieważ nie chodzi tylko o sam dostęp, ale także o jego jakość. Na przykład, międzynarodowa przepustowość łącza internetowego (czy też tranzyt IP) jest dobrym miernikiem doświadczeń użytkowników internetu. Im większa przepustowość, tym szybszy czas odpowiedzi obywateli Luksemburga korzysta z większej międzynarodowej przepustowości łącza internetowego niż 760 milionów ludzi zamieszkujących Afrykę. Dlatego też, nawet, jeśli w Afryce znajduje się około 5 milionów użytkowników internetu, wielu z nich może korzystać jedynie z poczty elektronicznej i nie ma możliwości przeszukiwania zasobów sieci WWW. W rzeczywistości dostęp do internetu o dużej szybkości, który stał się modny w wielu wysoko uprzemysłowionych częściach świata, takich jak Korea czy Ameryka Północna, znajduje się wciąż poza zasięgiem nawet w większości krajów rozwijających się. Stąd nowa przepaść cyfrowa dotyczy jakości, a nie tylko ilości. 6

7 WERSJA SKRÓCONA RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 Rysunek 1 do Ramki 1: Przepaść w dostępie do telefonów zmniejsza się... Całkowita liczba użytkowników sieci stacjonarnych i bezprzewodowych na 100 mieszkańców Rozwinięte Przepaść między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się jest coraz mniejsza... Rozwijające się...ale powiększa się przepaść między krajami rozwijającymi się a krajami najuboższymi. Najuboższe ale przepaść w dostępie do internetu staje się coraz większa... Udział użytkowników internetu na świecie Kraje najsłabiej rozwinięte Udział populacji na świecie = 10,6% Udział użytkowników internetu na świecie = 0,3% Chiny Pozostałe kraje rozwijające się Najuboższe Uwaga: Wykres na górze strony jest wykresem logarytmicznym. Rozwinięte odnosi się do Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Hongkongu (Specjalnego Regionu Administracyjnego Chin), Korei Południowej, Singapuru i Tajwanu- Chiny. Najuboższe odnosi się do 49 najsłabiej rozwiniętych krajów. Rozwijające się dotyczy wszystkich pozostałych państw. Źródło: Baza danych ITU World Telecommunication Indicators Database. 7

8 RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 WERSJA SKRÓCONA 2. Znaleźliśmy brakujące ogniwo: telefonia komórkowa Telefonia komórkowa nadała dostępowi do telekomunikacji nowy wymiar... Decydenci muszą potraktować telefonię komórkową jako jeden ze sposobów osiągania założeń polityki społecznej. Posiadając niemal jeden miliard abonentów pod koniec 2001 roku, telefonia komórkowa jest gotowa do wyprzedzenia w pierwszej połowie 2002 roku telefonii stacjonarnej, jako sieć o największej liczbie użytkowników (zob. Rys. 2, wykres górny). Może trudno w to uwierzyć, ale w 1991 roku mniej niż jeden procent mieszkańców Ziemi miało dostęp do telefonu komórkowego, a tylko jedna trzecia państw posiadała bezprzewodową sieć komórkową. Do końca 2001 roku ponad 90 procent krajów dysponowało już siecią bezprzewodową, prawie jeden na każdych sześciu mieszkańców naszej planety posiadał telefon komórkowy i niemal w 100 państwach liczba abonentów telefonii komórkowej przewyższała liczbę abonentów telefonii stacjonarnej (zob. Rys. 2, wykres dolny). Telefonia komórkowa nadała dostępowi do telekomunikacji nowy wymiar. W krajach rozwijających się, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych, zwiększa ona dostęp do telefonu w zadziwiająco krótkim czasie. Z kolei w krajach uprzemysłowionych wskaźnik penetracji telefonii komórkowej wciąż wyprzedza prognozy. Przykładem rewolucji zapoczątkowanej przez telefonię komórkową wśród krajów najsłabiej rozwiniętych jest sytuacja w Ugandzie. Ten wschodnioafrykański kraj przyznał w 1998 roku koncesję drugiemu krajowemu operatorowi (MTN Uganda). MTN skoncentrowała się, i to z dużym sukcesem, na kartach pre-paid, tj. opłacanych z góry i okresowo uzupełnianych. Sieci bezprzewodowe instaluje się szybko, a ponieważ większość Ugandyjczyków nie spełniłaby kryteriów finansowych warunkujących korzystanie z usług opartych na abonamencie, karty pre-paid sprowadziły telekomunikację pod strzechy. Rezultaty były zdumiewające. Całkowita gęstość telefoniczna zwiększyła się w Ugandzie czterokrotnie w latach , wzrastając z 0,41 abonenta na 100 osób do 1,72. W niespełna rok MTN uzyskała pozycję największego operatora kraju. Od tego czasu bynajmniej nie spoczęła na laurach. Prowadzi agresywną politykę rozszerzania sieci na wiejskie obszary kraju zwane przez Ugandyjczyków górnym krajem. Obecnie telefonia komórkowa obejmuje swoim zasięgiem ponad 50 procent ludności, a z usług korzysta około 80 miast. Za przykładem Ugandy z powodzeniem podąża coraz większa liczba najbiedniejszych krajów (zob. Ramka 2). A jak wygląda sytuacja w krajach rozwiniętych? Każdy, kto próbuje przewidzieć, jaka będzie przyszłość społeczeństwa mobilnego, może poprzestać na przykładzie Finlandii, która kreuje światowe trendy we wszystkim, co wiąże się z telefonią komórkową. Był to pierwszy kraj, który uruchomił cyfrową sieć telefonii komórkowej, drugi (po Kambodży), gdzie liczba abonentów telefonii komórkowej przewyższyła liczbę abonentów telefonii stacjonarnej, a także pierwszy, który rozdzielił koncesje na budowę sieci telefonii komórkowej trzeciej generacji. Dzisiaj niemal 90 procent wszystkich dorosłych Finów posiada telefon komórkowy. Sektor telefonii komórkowej dominuje, generując około 60 procent przychodów w przemyśle telefonicznym. Być może bardziej interesującą kwestią jest przekształcanie się telefonów komórkowych w substytut telefonów stacjonarnych, nawet w wysoko rozwiniętej Finlandii. Liczba fińskich gospodarstw domowych wyposażonych w telefon stacjonarny zmniejsza się od 1990 roku, kiedy to osiągnęła najwyższą dotąd wartość 94 procent. 19 procent gospodarstw domowych w Finlandii posiada obecnie telefon komórkowy, a nie posiada telefonu stacjonarnego (tylko dwa procent gospodarstw nie ma żadnego telefonu). Osoby preferujące telefon komórkowy jako substytut telefonu stacjonarnego dzielą się na cztery kategorie: studenci, bezrobotni, jednoosobowe gospodarstwa domowe i osoby często zmieniające miejsce zamieszkania. Z ewentualnym wyjątkiem ostatniej kategorii, wszystkie te osoby znajdują się na uboższym końcu skali dochodowej. Dla nich źródłem powszechnie dostępnych usług są telefony komórkowe, a nie linie telefonii stacjonarnej. Przykład Finlandii ma poważne implikacje dla sposobu regulowania powszechnego dostępu do sektora telekomunikacyjnego jako całości. 8

9 WERSJA SKRÓCONA RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 Rysunek 2: Telefonia komórkowa jako nowa globalna sieć Abonenci telefonii komórkowej i stacjonarnej na świecie, Abonenci telefoniczni, świat (w milionach) Telefonia stacjonarna Telefonia komórkowa Prognoza Kraje, w których liczba posiadaczy telefonów komórkowych przewyższa liczbę abonentów telefonii stacjonarnej, 2001 Telefonia komórkowa stopniowo ogarnia świat Kraje o większej liczbie telefonów komórkowych niż stacjonarnych, 2001 Uwaga: W górnym wykresie lata zostały oparte na danych rzeczywistych; lata na prognozach. Na dolnym wykresie kolorem oznaczono 97 krajów, w których liczba użytkowników telefonii komórkowej jest wyższa niż telefonii stacjonarnej, przy stanie na koniec 2001 roku. Źródło: Baza danych ITU World Telecommunication Indicators Database oraz prognozy ITU. 9

10 RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 WERSJA SKRÓCONA Ramka 2: Postęp krajów najsłabiej rozwiniętych w zakresie telefonii komórkowej Kombinacja telefonii bezprzewodowej, konkurencji oraz kart pre-paid okazała się błogosławieństwem dla najbiedniejszych krajów świata, z których wiele doświadcza niebywałego wzrostu liczby osób mających dostęp do telefonów. Głównymi przyczynami są: Konkurencja stymuluje gwałtowny wzrost. Istnieje bezpośredni związek między liczbą operatorów i rozwojem sieci. Prawie wszystkie najuboższe kraje, którym udało się szybko rozbudować własne sieci telefonii komórkowej, dokonały tego przy pomocy wielu operatorów. Nie wydaje się, aby penetracja telefonii komórkowej była w dużym stopniu zależna od dochodu we wczesnych fazach rozwoju. Zamiast tego, występuje silne pragnienie korzystania z telekomunikacji i być może także znaczne, ukryte bogactwo, które nie figuruje w oficjalnej statystyce. Karty pre-paid pomagają tym, którzy nie spełniliby wymogów związanych z posiadaniem abonamentu i uiszczaniem płatności z dołu. Dlatego najuboższe kraje nie muszą ugrzęznąć w ubóstwie telekomunikacyjnym. Telefonia komórkowa pomaga likwidować listy oczekujących. Potencjalni użytkownicy sieci przewodowej są zmuszeni czekać, aż dominujący operator telefonii stacjonarnej położy w ziemi kabel, przez który będą mogli się połączyć. W przypadku sieci bezprzewodowej konsumenci mogą po prostu kupić telefon komórkowy i zacząć korzystać z niego tak szybko, jak tylko uruchomione zostaną pierwsze stacje bazowe. Ciężar inwestycji zostaje przeniesiony z państwa na konsumenta. Doświadczenia te są powszechnie stosowane. Pod koniec 2001 roku w dwudziestu dwóch z 49 najbiedniejszych krajów liczba abonentów telefonii komórkowej przewyższyła liczbę abonentów telefonii stacjonarnej. W wielu przypadkach transformacja ta trwała zaledwie kilka lat. Nie ma już żadnego powodu, aby którykolwiek z krajów słabo rozwiniętych, posiadający dostateczną wolę polityczną, nie mógł powielić tego przykładu. Korzystający z obydwu rodzajów telefonii Całkowita liczba użytkowników telefonów (stacjonarnych i komórkowych) na 100 mieszkańców Musiało upłynąć 35 lat, by gęstość telefoniczna wzrosła o współczynnik równy 3. Wystarczyło zaledwie 6 lat, by gęstość telefoniczna zwiększyła się o współczynnik równy 6. Madagaskar Źródło: Baza danych ITU World Telecommunication Indicators Database. 10

11 WERSJA SKRÓCONA RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 Ramka 3: Kto jest na pierwszym miejscu pod względem korzystania z telefonu komórkowego? Po kilku latach zajmowania pozycji lidera w dziedzinie telekomunikacji bezprzewodowej, Finlandia straciła niedawno ten tytuł na rzecz, co ciekawe, Wielkiego Księstwa Luksemburga. Do grudnia 2001 roku Luksemburg prawie pokonał 100 procentowy poziom penetracji telefonii komórkowej, a to oznacza, że w tym kraju liczba telefonów komórkowych znajdujących się w użyciu będzie niedługo większa niż liczba obywateli. Częściowo można to wytłumaczyć szacunkową liczbą osób, które codziennie dojeżdżają z sąsiedzkich państw do pracy w Luksemburgu. Od maja 1998 roku, kiedy to dopuszczono przedsiębiorstwa konkurencyjne, luksemburska telefonia komórkowa gwałtownie się rozwija, choć Luksemburg był ostatnim Państwem Członkowskim Unii Europejskiej, które otworzyło ten rynek. Pod koniec 2001 roku Finlandia znalazła się na dziewiątym miejscu pod względem penetracji telefonii komórkowej. Skąd ta różnica? Przyczyną są karty pre-paid. Finlandia ma bardzo niewielu abonentów telefonii komórkowej korzystających z tego typu kart jedynie około dwóch procent w 2000 roku. Gdyby z ogólnej klasyfikacji wyłączono abonamenty typu pre-paid, Finlandia zajmowałaby drugie miejsce. Abonamenty typu pre-paid mogą zniekształcać dane dotyczące liczby użytkowników telefonii komórkowej. Dzieje się tak dlatego, że niektórzy operatorzy nadal uwzględniają abonentów pre-paid, którzy nie korzystali z danej sieci od miesięcy. Użytkownicy mogą również posiadać wiele kont, które pozwalają im korzystać z oferty specjalnej każdego z operatorów. Wreszcie, analizowanie które z państw jest numerem jeden, jest tylko kwestią dumy. Jakkolwiek by mierzyć wskaźnik penetracji telefonii bezprzewodowej, jego obecny poziom w krajach rozwiniętych byłby jeszcze kilka lat temu niewyobrażalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wartości te są podawane w przeliczeniu na jednego mieszkańca, z uwzględnieniem dzieci, możemy bez większych wątpliwości stwierdzić, że segment dorosłych na tym rynku w większości gospodarek uprzemysłowionych osiąga stan nasycenia pod względem liczby telefonów komórkowych. Wskazuje to również kierunek, w którym wskaźnik penetracji zdąża w krajach rozwijających się. Trudno jest jednak przewidzieć, co stanie się później, po osiągnięciu stanu nasycenia. Czy liczba abonentów nadal będzie rosła? Jeden scenariusz zakłada, że wraz z nadejściem bezprzewodowego internetu, typowy użytkownik może kupować abonamenty obejmujące korzystanie z kilku różnych urządzeń, w tym z własnego samochodu i domowego komputera, a także z telefonu komórkowego. Z kolei według innego scenariusza użytkownicy będą mogli kupować kilka różnych telefonów komórkowych w ten sam sposób, w jaki teraz mogliby kupić kilka różnych zegarków lub odbiorników radiowych, by dopasować je do własnego stylu życia. Jedno jest pewne: producenci urządzeń bezprzewodowych są zajęci wymyślaniem nowych sposobów sprzedania nam większej liczby telefonów komórkowych. Największe rynki telefonii komórkowej 10 najlepszych gospodarek pod względem penetracji telefonii komórkowej, 2001 Luksemburg Tajwan Chiny Hongkong SRA Włochy Islandia Izrael Austria Wielka Brytania Finlandia Abonament Pre-paid Ranking 98 Portugalia Uwaga: Udział abonamentów i kart pre-paid został skalkulowany w oparciu w wartości procentowe z 2000 r. Źródło: Baza danych ITU World Telecommunication Indicators Database. 11

12 RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 WERSJA SKRÓCONA 3. Nowe brakujące ogniwo: cyfrowa przepaść Zmienia się charakter przepaści cyfrowej, problemem staje się jakość, nie ilość... Efektywne rozwiązania wymagają istnienia triumwiratu między rządem, agencjami rozwoju i sektorem prywatnym. Stwierdzenie, że dostęp do informacji otwiera drzwi dla większych możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego nie jest niczym nowym. W 1984 roku Komisja ds. Rozwoju Telekomunikacji na Świecie pod przewodnictwem Sir Donalda Maitlanda opublikowała raport zatytułowany Brakujące ogniwo. W raporcie zwracano uwagę na fakt, że brak infrastruktury telekomunikacyjnej w krajach rozwijających się hamuje wzrost gospodarczy. Jednak jego zakres był ograniczony, gdyż koncentrowano się w nim raczej na dostępie do telefonu aniżeli na dzisiejszej szerszej koncepcji technologii teleinformatycznych (ICT). W 1996 roku dr Pekka Tarjanne, ówczesny Sekretarz Generalny ITU, zainicjował realizowany przez agendy ONZ projekt pod hasłem Prawo do telekomunikacji, którego celem było zapewnienie powszechnego dostępu do podstawowych ICT. U podstaw projektu leżała pomoc w zmniejszaniu ubóstwa informacyjnego w krajach rozwijających się. Ten cel jest obecnie centralnym punktem zainteresowania w ramach przygotowań do organizowanego w Genewie w 2003 roku oraz w Tunezji w 2005 roku Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS), który ma skierować uwagę całego świata na tę kwestię. Dzisiaj, to brakujące ogniwo określa się jako przepaść cyfrową. Powszechnie przyjmuje się, że termin ten dotyczy nierównego dostępu do internetu, który jest o wiele mniej równomierny niż dostęp do telefonów (zob. Rys. 3, wykres górny). Tego rodzaju przepaść istnieje nie tylko między krajami o różnym poziomie rozwoju, ale także wewnątrz krajów, na przykład między obszarami miejskimi i wiejskimi, między mężczyznami i kobietami, między osobami wykształconymi a osobami pozbawionymi edukacji, czy też między młodym i starszym pokoleniem. Wynika ona z dysproporcji społeczno-gospodarczych, toteż niewiele różni się od różnic w dochodach czy w dostępie do służby zdrowia bądź edukacji. Zasadniczą przyczyną tych dysproporcji jest ubóstwo. Im mniejszą ilości środków finansowych dysponują obywatele danego kraju, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będą oni korzystali z ICT (zob. Rys. 3, wykres dolny). W krajach rozwijających się udział użytkowników internetu zwiększył się z dwóch procent w 1991 do 23 procent z około pół miliarda użytkowników na świecie w 2001 roku. Jednak zmienia się również charakter przepaści cyfrowej: z podstawowego do zaawansowanego sposobu komunikowania się oraz z aspektów ilościowych na jakościowe (zob. Ramka 1). W krajach wysoko uprzemysłowionych uruchomiono już szereg inicjatyw celem zbadania tego problemu. Dotychczas więcej wypowiedziano słów i zapisano kartek papieru niż podjęto działań. Efektywne rozwiązania wymagają istnienia triumwiratu między rządem, agencjami rozwoju i sektorem prywatnym. Kraje rozwinięte mogą wiele zrobić, by pomóc, na przykład, poprzez finansowanie innowacyjnych projektów nakierowanych na najbiedniejsze warstwy społeczne. Projekty te wykorzystywałyby ICT do poprawienia stopy życiowej społeczności lokalnych, tworzenia firm prowadzących działalność w oparciu o internet (dot.coms) w krajach rozwijających się oraz łatwiejszego ustanawiania podłączenia do internetu w skali międzynarodowej, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych. Rządy w krajach rozwijających się muszą również odgrywać swoją rolę. Polega ona na przyjmowaniu właściwych krajowych strategii ICT ogniskujących się wokół uczestnictwa sektora prywatnego, liberalizacji rynku i bezstronnej regulacji a także na prowadzeniu ambitnej polityki na rzecz zagwarantowania powszechnego dostępu do ICT. 12

13 WERSJA SKRÓCONA RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 Rysunek 3: Przepaść cyfrowa jest przepaścią gospodarczą Rozkład populacji, głównych linii telefonicznych, abonentów telefonii komórkowej oraz użytkowników internetu według klasyfikacji gospodarczej kraju, 2001 Rozkład według klasyfikacji ekonomicznej, 2001 Niski dochód Niższa klasa średnia Wyższa klasa średnia Wysoki dochód Populacja Telefony Telefony komórkowe Związek między internetem (liczba użytkowników na 100 mieszkańców) a bogactwem kraju (PKB na 1 mieszkańca) Internet a bogactwo kraju Penetracja internetem, 2000 PKB na 1 mieszkańca, w USD, 1999 Uwaga: Wykres dolny: skale logarytmiczne. Każdy punkt symbolizuje jedną gospodarkę. PKB według parytetu siły nabywczej. Źródło: Baza danych ITU World Telecommunication Indicators Database. 13

14 RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 WERSJA SKRÓCONA 4. Reforma przedsiębiorstw telekomunikacyjnych: Co zadziałało, a co nie? Trzy zasadnicze elementy reformy: prywatyzacja, konkurencja i bezstronna regulacja... Różnica między szybkim i super szybkim wzrostem często zależy od jakości i terminu przeprowadzenia reform. Na rok 2002 przypada dwudziesta rocznica podjęcia pierwszych działań na rzecz reformowania sektora telekomunikacyjnego, które zostały podjęte dokładnie 8 stycznia 1982 roku. Wtedy to AT&T zgodziła się na złamanie systemu monopolowego Bell. Od tego czasu większość krajów na świecie przystąpiła do wdrażania reform stosując bardzo różne receptury. Raz zainicjowany, proces reformowania jest zwykle nieodwracalny. Większość krajów wzorowała się na recepturach, które obejmują trzy zasadnicze elementy: udział sektora prywatnego, konkurencja rynkowa i powołanie niezależnego organu regulacyjnego. Przyspieszenie tempa wzrostu w sektorze telekomunikacyjnym w ostatnich latach dwudziestego wieku stanowi potwierdzenie słuszności wyboru zasadniczego modelu reformy. Ale co różnicuje kraje o szybkim i o super szybkim wzroście? Wydaje się, że jednym z czynników jest zobowiązanie do bezzwłocznego podejmowania działań i nie pomijanie istotnych etapów. Zarówno Chile, jak i Argentyna prywatyzowały swoich operatorów telekomunikacyjnych mniej więcej w tym samym czasie. Ale gdy Chile podjęły stanowczą decyzję o dopuszczeniu firm konkurencyjnych, Argentyna zawahała się, przyznając dominującemu operatorowi siedmioletni okres wyłączności, który został następnie przedłużony o trzy lata. W rezultacie, gęstość telefoniczna w przypadku telefonii stacjonarnej w Chile, która w okresie prywatyzacji stanowiła połowę tego, czym dysponowała Argentyna, była większa niż w Argentynie, gdy ta po raz pierwszy wprowadziła konkurencję (zob. Rys. 4, wykres górny). Sytuacja kształtuje się podobnie w przypadku telefonii komórkowej. Zarówno warunki w Hongkongu Specjalnym Regionie Administracyjnym Chin, jak i Singapurze wydawały się wręcz idealne do świadczenia tego typu usług, jako że populacja była młoda, mieszkała w miastach i spędzała dzień poza domem. Hongkong wprowadził konkurencję we wczesnej fazie, doprowadzając do utworzenia duopolu w 1988 roku i osiągnięcia stanu pełnej konkurencji w 1993 roku. Singapur nie był pewny tych rozwiązań i opóźniał wejście firm konkurencyjnych na rynek do kwietnia 1997 roku. W konsekwencji Hongkong zyskał przewagę nad sąsiadem w regionie o około 18 miesięcy. Od chwili wprowadzenia konkurencji Singapur stopniowo zmniejsza tę lukę, ale nie udało mu się jeszcze całkowicie jej wyeliminować (zob. Rys. 4, wykres dolny). Jak zatem mierzyć sukces lub porażkę, kiedy wszyscy w mniejszym lub większym stopniu odnieśli zwycięstwo? Jednym ze sposobów jest analiza zmian w klasyfikacjach w czasie. W Tabeli 1 uwzględniono te kraje, które przesunęły się o największą liczbę miejsc w rankingu (w górę lub w dół), jeśli chodzi o całkowitą gęstość telefoniczną (suma użytkowników sieci przewodowych i bezprzewodowych na 100 mieszkańców) w latach Wśród krajów, którym udało się podnieść swój status w ciągu tych dziesięciu lat, znajduje się wiele państw, które rozpoczęły wdrażanie reform zaraz na początku tego okresu, np. Chile, Węgry czy Filipiny, a także kilka państw, które zaczęły reformować stosunkowo niedawno, np. Botswana czy Maroko. Wyróżniającymi się przypadkami są Chiny i Wietnam, jako że oba te kraje prowadziły strategię wzbudzania konkurencji między ministerstwami, a także zachęcania sektora prywatnego do dokonywania inwestycji w ich sektorach telefonii komórkowej. Prawdziwe zaangażowanie rządu w inwestycje telekomunikacyjne może w relatywnie krótkim czasie sprawić ogromną różnicę. Do państw, którym nie powiodło się najlepiej w ciągu tych dziesięciu lat, należą kraje dotknięte wojną domową oraz wiele krajów, które utrzymały kontrolowanych przez Państwo operatorów dominujących. Dlaczego więc na liście znajduje się Kanada? Mimo iż z punktu widzenia polityki podejmowane są właściwe działania, Kanadyjczycy, podobnie do swoich sąsiadów z południa, tak naprawdę nigdy nie fascynowali się telefonią komórkową tak bardzo jak Europejczycy. 14

15 WERSJA SKRÓCONA RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 Rysunek 4: Wdrażanie reform w sektorze Wzrost gęstości telefonicznej w odniesieniu do telefonii stacjonarnej, Chile i Argentyna, Gęstość telefoniczna, w Chile i Argentynie 1990: Prywatyzacja w Argentynie przy zagwarantowaniu 7-letniej wyłączności 1988: Prywatyzacja i dopuszczenie konkurencji w Chile Wyłączność w Argentynie przedłużona o 3 lata Wzrost gęstości telefonicznej w odniesieniu do telefonii komórkowej, Hongkong Specjalny Region Administracyjny Chin i Singapur, Wskaźnik penetracji telefonią komórkową, na 100 mieszkańców Hongkong SRA: Konkurencja w telefonii komórkowej wprowadzona w 1988 roku dla technologii analogowej Przyznanie sześciu dodatkowych koncesji na PCS w 1996 roku Wprowadzenie dodatkowej konkurencji w zakresie cyfrowej telefonii komórkowej w 1993 roku Singapur: Opóźnienie wprowadzenia konkurencji w telefonii komórkowej do kwietnia 1997 r. Źródło: Baza danych ITU World Telecommunication Indicators Database. 15

16 RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 WERSJA SKRÓCONA Tabela 1: Zwycięzcy i przegrani Zmiany w ogólnej klasyfikacji gęstości telefonicznej, lata , dla wybranych krajów Gospodarki przesuwające się na wyższe pozycje Kraj Miejsce w 2000 r. Miejsce w 1990 r. Zmiana Chiny Wietnam Botswana Salwador Jamajka Węgry Mauritius Chile Filipiny Maroko Paragwaj Kambodża Wyspy Ziel. Przyl. Tajwan-Chiny Polska Gospodarki spadające na niższe pozycje Kraj Miejsce w 2000 r. Miejsce w 1990 r. Zmiana Armenia Irak Tadżykistan Uzbekistan Kirgistan Angola Liberia Korea Północna Kanada Turkmenistan Kuba Mołdawia Kazachstan Komory Ukraina Uwaga: Całkowita gęstość telefoniczna jest sumą użytkowników sieci przewodowych i bezprzewodowych na 100 mieszkańców, sklasyfikowano 194 kraje. Źródło: Baza danych ITU World Telecommunication Indicators Database. 16

17 WERSJA SKRÓCONA RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 Ramka 4: Maroko wysuwa się na prowadzenie Afryka Północna dość późno przystąpiła do wdrażania reform. Rynek regionalny został otwarty dopiero w 1998 roku, gdy Egipt przyznał dwie koncesje na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej. Maroko najbiedniejszy kraj w tym regionie również podjął szereg działań na rzecz liberalizacji rynku. W lipcu 1999 roku przyznał on koncesję drugiemu operatorowi telefonii komórkowej, Médi Telecom, ustanawiają rekord wśród krajów rozwijających się pod względem uzyskanej ceny przetargowej, która sięgnęła 902 milionów USD. W grudniu 1999 roku państwo to sprzedało 35 procent udziałów w swoim operatorze dominującym, Maroc Telecom, francuskiej firmie Vivendi. Od tego czasu Maroko wciąż się rozwija. Niegdyś najniższy poziom dostępu do telefonów zamienił się w najwyższy wśród sąsiednich krajów. W sierpniu 2000 roku, zaledwie sześć miesięcy po podjęciu działalności przez drugiego operatora, w Maroku było więcej abonentów telefonii komórkowej niż stacjonarnej. Z końcem czerwca 2001 roku Médi obsługiwała klientów, obejmując około 70 procent ludności Maroka. Nie pozwalając się wyprzedzić, Maroc Telecom wydała około 275 milionów USD na rozbudowę swojej sieci. W porównaniu do pierwotnej liczby klientów wynoszącej zaledwie pod koniec 1999 roku, już w czerwcu 2000 roku liczba klientów Maroc Telecom zwiększyła się do jednego miliona, a następnie do dwóch milionów w listopadzie 2000 roku i trzech milionów w maju 2001 roku. Obecnie około 95 procent populacji Maroka znajduje się w zasięgu sygnału telefonii komórkowej. Pakiet pre-paid wraz z telefonem komórkowym można zakupić już za 408 dirham (36 USD), tj. około 2,6 procent przeciętnego dochodu. Karty do uzupełnienia konta można kupić nawet za 50 dirham (4,44 USD), co w tym przypadku umożliwia przeprowadzenie dziesięciominutowej rozmowy w godzinach szczytu (15-minutowej poza godzinami szczytu). Dlaczego Maroku powiodło się o wiele lepiej niż innym? Po pierwsze, inwestorzy strategiczni Médi chcieli odzyskać koszt opłaty za koncesję, więc podejmowali wszelkie starania, by szybko uruchomić sieć. To samo można powiedzieć o nowych właścicielach Maroc Telecom. Po drugie, relatywnie wysokie taryfy w telefonii stacjonarnej zachęciły do skorzystania z usług telefonii komórkowej; liczba abonentów telefonii stacjonarnej w Maroku rzeczywiście się zmniejszyła w 2001 roku. Po trzecie, w Maroku znajduje się najbardziej niezależny w Afryce Północnej organ regulujący, który wzbudził w inwestorach zaufanie. W przeciwieństwie do Maroka, dominujący operator w Egipcie właściwie sprzedało swoją sieć bezprzewodową. Z kolei Algieria, obserwując rozwój wydarzeń w sąsiednim Maroku, przydzieliła w drodze przetargu drugą koncesję na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej w 2001 roku. Natomiast Tunezja wstrzymała proces przyznawania koncesji z racji swojego niezadowolenia z ofert, jakie wpłynęły do przetargu na drugą koncesję dla telefonii komórkowej. Tymczasem Maroko coraz bardziej dystansuje sąsiednie państwa w regionie. Maroko w akcji Całkowita liczba abonentów telefonicznych (sieci stacjonarne i komórkowe) na 100 mieszkańców, Afryka Północna Maroko Tunezja Egipt Algieria Źródło: Baza danych ITU World Telecommunication Indicators Database. 17

18 RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 WERSJA SKRÓCONA 5. Nowa rola przedsiębiorstw telekomunikacyjnych Obecnie w przemyśle odczuwany jest powiew kreatywnej destrukcji... Sektor telekomunikacyjny musi wykreować się na nowo, gdyż nastaje nowa era obfitej i wszechobecnej podaży. Sektor telekomunikacyjny przeszedł gruntowną transformację w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Konwergencja zmusiła tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych do wkroczenia na nowe obszary, jak na przykład internet czy usługi radiowe lub telewizyjne. Nowe technologie, do których zalicza się komunikacja bezprzewodowa, oraz innowacyjne usługi, takie jak karty pre-paid, zmieniły ekonomikę rozbudowywania sieci, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Działalność nowych uczestników rynku telekomunikacyjnego ma charakter globalny, a ich interesy przebiegają na wskroś różnych sektorów. W 2000 roku wartość tego przemysłu wyniosła prawie jeden bilion USD pod względem przychodów z tytułu świadczonych usług, natomiast zysk wygenerowany przez tylko dziesięciu najlepszych operatorów sięgnął niemal 50 miliardów USD. Skąd zatem bierze się ten pesymizm? W roku kalendarzowym 2001 ogłoszono, że osób straciło pracę. Ceny akcji gwałtownie spadły, a kilka śmiałych przedsięwzięć otoczenie Ziemi satelitami (Iridium) lub kablem światłowodowym (Global Crossing) zakończyło się bankructwem. Słowo internet, którego wzmianka wystarczyła by doprowadzić do przepychanki o opcje akcyjne w latach 90-tych, stało się w nowym wieku brzydkim wyrazem, jako że żywot internetowych firm dot.com kończył się eksplozją dot.bomb. Co zatem poszło źle? Jak zawsze, warto spojrzeć z perspektywy historycznej. Przez większość okresu, który rozpoczął się wraz z końcem II Wojny Światowej, sektor telekomunikacyjny rozwijał się przy zadowalającym tempie wzrostu sieci wynoszącym 5 7 procent rocznie. Ale sytuacja zmieniła się w połowie lat 90-tych, kiedy to tempo wzrostu zaczęło coraz bardziej rosnąć, osiągając w końcu zawrotną wartość 28 procent w 2000 roku. Te dane statystyczne wyrosły na gruncie wzmożonych i zrównoważonych inwestycji. Wiele środków finansowych przeznaczano na zakup akcji przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (np. w drodze prywatyzacji, która przyniosła ponad 100 milionów USD w ostatnich latach XX wieku) oraz opłacenie koncesji na świadczenie usług (które kosztowały mniej więcej tyle samo w pierwszych latach XXI wieku). Ale największą inwestycją okazało się tworzenie nowych sieci i rozbudowa już istniejących. W 2000 roku nakłady inwestycyjne poniesione tylko przez tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych wyniosły ponad 200 miliardów USD, czyli ponad dwukrotnie więcej niż dziesięć lat temu. Biorąc pod uwagę fakt, że zdolność użytkownika do wykonywania i odbierania rozmów telefonicznych lub przeglądania zasobów internetu jest ograniczona, oraz że konkurencja słusznie doprowadziła do obniżenia cen, a co za tym idzie marży zysku, coś musiało się stać. Tym, co w końcu okazało się zawodne, była ufność inwestorów. Obecnie znacznie trudniej jest pozyskać kapitał na ryzykowne przedsięwzięcia związane z budową nowych sieci, przynajmniej w dobrze zaopatrzonych już krajach rozwiniętej części świata. Tylko w gospodarkach rozwijających się, gdzie apetyt konsumentów wciąż nie został zaspokojony, dokonywanie spekulacyjnych inwestycji nadal wydaje się dobrym posunięciem. Wydarzenia z końca lat 90-tych można nazwać pewnego rodzaju radykalnym zwrotem, który zwykle występuje mniej więcej, co pięćdziesiąt lat. Ekonomiści określają go długą falą Kondratiewa, natomiast dziennikarze szaleństwem zakupów. Zasadniczo jest on wynikiem jednoczesnego wystąpienia gwałtownej zmiany technologicznej i zmiany oczekiwań rynkowych związanej, w tym konkretnym przypadku, z wyprzedzeniem telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową oraz zyskaniem przewagi przez transmisję danych nad transmisją głosu. 18

19 WERSJA SKRÓCONA RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 Rysunek 5: Pięćdziesięcioletnia fala Użytkownicy telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu (w miliardach) oraz roczny wzrost (w %) Linie / użytkownicy, w miliardach Linie / użytkownicy, w miliardach Internet T. komórkowa T. stacjonarna Stopa wzrostu Internet T. komórkowa T. stacjonarna Stopa wzrostu Roczna stopa wzrostu, w % Roczna stopa wzrostu, w % Źródło: Baza danych ITU World Telecommunication Indicators Database. 19

20 RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 WERSJA SKRÓCONA 6. Określanie nowych celów Początek nowego wieku jest dogodnym momentem na obranie nowych celów... Dla krajów rozwijających się głównym wskaźnikiem jest teraz zasięg telefonii komórkowej. Raport Maitlanda kończył się apelem nawołującym do zapewnienia całej ludzkości dostępu do telefonu przed końcem XX wieku. Ten raczej abstrakcyjny cel zawsze był trudny do zmierzenia. Obecnie stał się on także nieco zdezaktualizowany, gdyż korzystamy z telefonów komórkowych i internetu. Początek nowego wieku jest dogodnym momentem na ponowne określenie dających się zmierzyć celów związanych z dostępem do technologii teleinformatycznych (ICT). Niezmierne istotne jest dokonanie rozróżnienia między powszechną usługą a powszechnym dostępem. Powszechna usługa odnosi się do wysokiego poziomu penetracji ICT na szczeblu gospodarstwa domowego i jest bardziej odpowiednia dla krajów o dochodzie wysokim i w wyższej klasie średniej. Powszechny dostęp odnosi się do wysokiego poziomu dostępności ICT. Może on być zapewniany w domach, w pracy, szkołach i miejscach publicznych i jest on miernikiem bardziej odpowiednim dla krajów rozwijających się o dochodzie niskim i w niższej klasie średniej. Cele powszechnej usługi ICT obejmują kombinację dostępu do linii telefonicznych, komputerów osobistych i Internetu najbardziej podstawowe elementy warunkujące podłączenie się do czasów on-line. Jeden z problemów stojących przed powszechną usługą ICT polega na tym, iż nie można zmuszać gospodarstw domowych do korzystania z komputerów czy internetu, jeśli sobie tego nie życzą. Jeśli korzyści płynące z ICT zostałyby jednak dobrze zrozumiane, to wydaje się, iż wysoki procent domów korzystałaby z tych dobrodziejstw. Cele w zakresie powszechnej usługi ICT są określane na poziomach osiąganych przez liderów (zob. Rys. 6, wykres dolny). Obejmują one uzyskanie do 2006 roku wskaźnika penetracji telefonii powyżej 90, wskaźnika posiadanych komputerów i wskaźnika abonamentów na dostęp do internetu powyżej 50. Prawdopodobnie wartości te będą musiały zostać w przyszłości zweryfikowane, zwłaszcza w świetle rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu oraz dostępu do internetu przez telefon komórkowy. Każdy kraj uzyskujący dochód wysoki i w wyższej klasie średniej powinien próbować zbierać takie dane statystyczne, aby móc zmierzyć poziom dostępności ICT w swoim narodzie. Telefonia komórkowa jest największą siecią telekomunikacyjną w wielu krajach, a zwłaszcza krajach o niższym dochodzie. Uwzględnienie jej podczas określania powszechnego dostępu wydaje się zatem właściwe. Ponadto telefonia komórkowa ma tę dodatkową zaletę, że łatwo zmierzyć możliwość dostępu do sieci. Byłby on definiowany jako procent populacji znajdującej się w zasięgu naziemnego bezprzewodowego sygnału telefonii komórkowej niezależnie od tego, czy osoby te byłyby abonentami. Jest to pierwszy porównywalny miernik, który pozwala prześledzić realizację zalecenia przedstawionego w raporcie Maitlanda, mianowicie by zapewnić całej ludzkości dostęp do telefonu. W większości krajów rozwiniętych, jak również w niektórych krajach rozwijających się, wskaźnik objęcia populacji zasięgiem telefonii komórkowej wynosi niemal 100 procent. Zważywszy na ogromne znaczenie telekomunikacji, rządy powinny zachęcać swoich operatorów telefonii komórkowej, by do 2006 roku uzyskały wskaźnik zasięgu wynoszący przynajmniej 90 procent. Wszystkie kraje rozwijające się powinny starać się osiągnąć ten poziom wskaźnika dostępności do telekomunikacji. Tabela 2: Milenijne cele ICT Cele w dziedzinie telekomunikacji do zrealizowania przed 2006 r. Gospodarki należące do klasy wyższej i wyższej klasy średniej Gospodarki należące do niższej klasy średniej i klasy o najniższym dochodzie Uwaga: Źródło: Penetracja telefonów w gospodarstwach domowych > 90% Penetracja komputerów w gospodarstwach domowych > 50% Penetracja internetu w gospodarstwach domowych > 50% Wskaźnik objęcia populacji zasięgiem telefonii komórkowej > 90% Penetracja telefonów obejmuje telefony komórkowe i stacjonarne. Wskaźnik objęcia populacji zasięgiem telefonii komórkowej odnosi się do możliwości otrzymywania naziemnych bezprzewodowych sygnałów telefonii komórkowej. ITU. 20

21 WERSJA SKRÓCONA RAPORT NA TEMAT ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI NA ŚWIECIE, 2002 Rysunek 6: Różne cele różnych ludzi Objęcie populacji zasięgiem telefonii komórkowej, wybrane kraje, 2000 Maroko Azerbejdżan Indonezja Kambodża Grenada Sudan Zambia Syria Fidżi Mali Objęcie populacji zasięgiem telefonii komórkowej, 2000 Penetracja telefonów, komputerów (PC) i internetu w gospodarstwach domowych, wybrane kraje, 2000 Penetracja w gospodarstwach domowych, 2000 Islandia Singapur USA Włochy Chile Turcja Meksyk RPA Uwaga: Źródło: W wykresie na górze wskaźnik objęcia populacji zasięgiem telefonii komórkowej odnosi się do procentu populacji, która znajduje się w zasięgu naziemnego bezprzewodowego sygnału telefonii komórkowej. W wykresie na dole, dane dla Islandii odnoszą się do 1998 roku. Dane dla Turcji dotyczą obszarów miejskich. Baza danych ITU World Telecommunication Indicators Database, narodowe agencje statystyczne oraz Nielsen/NetRatings. 21

Ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej

Ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej Ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej Witold Kwaśnicki Rozdział I Tendencje i perspektywy rozwoju telekomunikacji Technologie telekomunikacyjne i informatyczne (Information and Communications

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Raport o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce SIEĆ NOWYCH SZANS Raport o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Polityka telekomunikacyjna Inwestycje Konkurencja Warszawa, listopad 2008 Niniejszy raport został przygotowany przez KPMG Advisory

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt z dnia 14 listopada 2013 r. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0 Gdańsk, grudzień 2010 Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0

Bardziej szczegółowo

Doing Business w Polsce 2015

Doing Business w Polsce 2015 Doing Business w Polsce 2015 PORÓWNANIE REGULACJI DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ SPÓŁKI KRAJOWE W 18 MIASTACH ZE 188 INNYMI GOSPODARKAMI 2015 Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wigor pośród zgiełku Ocena konkurencyjności branży IT w 2009 r.

Wigor pośród zgiełku Ocena konkurencyjności branży IT w 2009 r. Ocena konkurencyjności branży IT w 2009 r. Sponsorowany przez: Raport Economist Intelligence Unit Spis treści: Wstęp 2 Streszczenie 3 Trudne nowe środowisko 7 Utrzymanie tempa rozwoju infrastruktury 10

Bardziej szczegółowo

Od Redaktora Naczelnego

Od Redaktora Naczelnego Andrzej Hildebrandt Od Redaktora Naczelnego Przedstawiamy Państwu pierwszy w 2008 roku, podwójny numer naszego czasopisma. Zeszyt ten zawiera pięć obszernych artykułów autorstwa pracowników Instytutu Łączności,

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Telewizja cyfrowa w Polsce

Telewizja cyfrowa w Polsce Telewizja cyfrowa w Polsce Raport na temat procesu uruchamiania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce Warszawa, listopad 2008 www.mdi.com.pl MDI Strategic Solutions wspomaga zarządzanie strategicznymi

Bardziej szczegółowo

Internet 2005. do sukcesu. Polska, Europa i Świat. Raport strategiczny IAB Polska PIERWSZY MAGAZYN MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Internet 2005. do sukcesu. Polska, Europa i Świat. Raport strategiczny IAB Polska PIERWSZY MAGAZYN MARKETINGU I SPRZEDAŻY IAB KIM JESTEŚMY DOSTĘP DO INTERNETU KONSUMENCI ONLINE REKLAMA ONLINE WITRYNY INTERNETOWE INTERNET W FIRMACH E-COMMERCE BADANIA PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE do sukcesu PIERWSZY MAGAZYN MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO

PERSPEKTYWY POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO PERSPEKTYWY POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO (LIBERALIZACJA, REGULACJA, TECHNOLOGIE) PATRONAT Polskie Forum Strategii Lizbońskiej PERSPEKTYWY POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO (LIBERALIZACJA, REGULACJA,

Bardziej szczegółowo

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki Report Polska Internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania strategicznego

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach?

Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach? The Innovative Actions Network for the Information Society Sieć Innowacyjnych Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie konkurencyjności cyfrowej Europy

Raport w sprawie konkurencyjności cyfrowej Europy Raport w sprawie konkurencyjności cyfrowej Europy Część 1 i2010 Raport roczny na temat społeczeństwa informacyjnego 2009 roku Benchmarking i2010: Tendencje i najważniejsze osiągnięcia Wydanie polskie Tarnów,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, pod redakcją Dominika Batorskiego i Jana M. Zająca z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Dominik Batorski, Dominika Czerniawska,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7 Eko Marketing Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania Dla województwa zachodniopomorskiego Bogdan Kępka 2010 1 Spis treści Wstęp... 4 1. Analiza rynku IT... 7 1.1. Obraz rynku w skali światowej...

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski

Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski Współpracownicy i rozmówcy: Janusz Antonik, Paweł Budrewicz, Jarosław Ciepał, Beata Dąbek, Waldemar Jakowlew,

Bardziej szczegółowo

Przyszła rola sektora telewizji kablowej w kształtowaniu Digital Home (Cyfrowego Domu) w Europie

Przyszła rola sektora telewizji kablowej w kształtowaniu Digital Home (Cyfrowego Domu) w Europie Przyszła rola sektora telewizji kablowej w kształtowaniu Digital Home (Cyfrowego Domu) w Europie POLICY SERIES Liberty Global Policy Series Przyszła rola sektora telewizji kablowej w kształtowaniu Digital

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo