Media i Telekomunikacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Media i Telekomunikacja"

Transkrypt

1 Analiza trendów rozwoju branży: Media i Telekomunikacja Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

2 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza trendów rozwoju branży: Media i Telekomunikacja

3 1. Analiza rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego 4 2. Obciążenia administracyjne i regulacyjne branży telekomunikacyjnej Perspektywy wykorzystania technologii teleinformatycznych Zmiany klimatu a działalność operatorów telekomunikacyjnych green ict Sieci dostępowe następnej generacji (NGA): potencjał i ograniczenia 69

4 4 1. Analiza rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego 1.1 Wstęp Punktem wyjścia do rozważań na temat rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego musi być bliższe przyjrzenie się badaniom nad jego stanem obecnym oraz porównanie z osiągnięciami i stopniem zaawansowania w innych państwach Unii Europejskiej. Perspektywy rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego w dużej mierze wskazuje zakres wykorzystania ICT (information and communication technology) w UE i na świecie. Należy spodziewać się, że rozwój usług i potencjału będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie wciąż powstającego lub, jak chcą niektórzy już istniejącego i rozwijającego się Społeczeństwa Informacyjnego. Jego umocnienia oczekują nie tylko decydenci, określający ramy i priorytety rozwoju. Jeszcze ważniejsze jest, że w procesie tym uczestniczą obywatele i podmioty gospodarcze, które jak wskażą zaprezentowane niżej badania, z roku na rok sięgają po coraz bardziej zaawansowane rozwiązania i narzędzia, i możliwości technik telekomunikacyjnych. Coraz ważniejszą rolę w codziennym funkcjonowaniu odgrywa Internet. Niedawny obiekt rozrywki miłośników nowoczesnych technologii dla wielu stał się dziś podstawowym narzędziem dostępu do bankowości, częstym miejscem robienia zakupów czy też ważnym źródłem informacji. Raport IBM Community Development Foundation definiuje Społeczeństwo Informacyjne, jako takie, które charakteryzuje się wysokim stopniem korzystania z informacji w życiu codziennym przez większość obywateli i organizacji. Internet wprowadził niespotykaną wcześniej dynamikę działań do przedsiębiorstw. Dziś każdy dokument może być dostępny na wyciągnięcie ręki. Porównanie cen dostawców firmy stało się możliwe w kilka sekund. Co więcej powoli rozprzestrzenia się Internet Rzeczy. Urządzeń komunikujących się ze sobą bez pośrednictwa człowieka. Nie ma, więc wątpliwości, że szerokorozumiane usługi telekomunikacyjne są trzonem rozwoju społecznego i gospodarczego. Od tego, jak szybki i zaawansowany będzie ich rozwój w Polsce zależy miejsce rodzimej gospodarki na świecie. 1.2 Społeczeństwo informacyjne Johoka Shakai Społeczeństwo Informacyjne, pierwszym który użył tego terminu był japoński publicysta Tadao Umesao. Umieścił go w artykule o ewolucyjnej teorii społeczeństwa opartego na przemysłach informacyjnych. Później określenie to spopularyzował futurolog Kenichi Koyamę (Introduction to Information Theory, 1968). Johoka shakai stało się przez następne lata przedmiotem analiz ekspertów i celem wielu strategii rządowych. Do Europy pojęcie społeczeństwa informacyjnego dotarło w 1978 roku za sprawą francuskich socjologów Alaina Minca i Simona Nora, którzy użyli go w raporcie przygotowanym dla premiera. Uważa się, że pokłosiem tego jest zaangażowanie Francji w rozwój technologii informacyjnych. Dość przypomnieć o Minitelu, który bywa określany jako pradziadek Internetu. Raport IBM Community Development Foundation definiuje Społeczeństwo Informacyjne, jako takie, które charakteryzuje się wysokim stopniem korzystania z informacji w życiu codziennym przez większość obywateli i organizacji. Użytkowaniem jednorodnej lub kompatybilnej technologii informacyjnej na użytek własny, społeczny, edukacji i działalności zawodowej. Umiejętnością przekazywania, odbierania a także szybkiej wymiany danych cyfrowych, bez względu na odległość. Społeczeństwo informacyjne, zgodnie z definicją przyjętą w Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce to takie, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową. Unijny Komisarz Martin Bangemann w swym raporcie z 1994 r. dotyczącym przygotowań Unii Europejskiej do stworzenia społeczeństwa informacyjnego definiując termin Information Society wskazywał przede wszystkim na aspekt możliwości i potencjału. Twierdził, że SI charakteryzuje się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych i wykorzystuje usługi telekomunikacyjne do przekazywania i zdalnego przetwarzania informacji. Kazimierz Krzysztofek i Marek S. Szczepański w Zrozumieć rozwój od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych: podręcznik socjologii... twierdzą, zaś że społeczeństwo, w którym informacja jest intensywnie wykorzystywana w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym; to społeczeństwo, które posiada bogate środki komunikacji i przetwarzania informacji, będące podstawą tworzenia większości dochodu narodowego oraz zapewniające źródło utrzymania większości ludzi. Niezależnie od różnic w sposobie definiowania społeczeństwa informacyjnego pewne jest, że do jego właściwego funkcjonowania potrzebne są kanały komunikacji. Narzędzia służące do przekazywania treści. Rozwój zastosowań i zapotrzebowania wymusza istnienie takich kanałów komunikacji, które mają wystarczającą przepustowość do przekazywania rozbudowanych i obszernych plików. 1.3 Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w polskich przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych na tle innych państw UE W 1997 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) powołała Grupę Roboczą ds. Wskaźników Społeczeństwa Informacyjnego, która miała przygotować definicje i metodologię dostarczania danych, porównywalnych w skali międzynarodowej, odnoszących się do funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej związane z prowadzeniem statystyk SI w UE z 16 kwietnia 2004 r. wskazało ramy dla zbierania i przetwarzania danych w państwach członkowskich. Stworzono jednolity katalog wskaźników, co pozwala uzyskać miarodajne porównania rozwoju w poszczególnych krajach. Bada się zatem zarówno stopień wykorzystania technologii ICT w instytucjach i gospodarstwach domowych, jak również stopień świadomości i zaawansowania użytkowników. W miarę rozwoju technologii teleinformatycznych zakres badań jest stopniowo uzupełniany o nowe obszary. Są one wskazywane zależnie od tych kierunków rozwoju, które uznawane są za kluczowe dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W związku z nową strategią na rzecz społeczeństwa informacyjnego, która zastąpić ma inicjatywę i2010 opracowano Banchmarking Digital Europe Zakres danych, które mają być gromadzone w świetle propozycji zawartych w tym dokumencie odzwierciedla priorytety rozwoju ICT w UE i stanowi co najmniej częściową odpowiedź na pytania w jakich obszarach powinien rozwijać się polski rynek telekomunikacyjny. Zakłada się, że badaniu poddany zostanie: A. Sektor ICT Udział sektora ICT w gospodarce mierzony jako procentowy udział w PKB oraz zatrudnienia Wzrost sektora ICT Współczynnik produktywności sektora ICT w odniesieniu do całej gospodarki Wzrost produktywności w sektorze ICT Wielkości i nominalny wzrost rynku ICT (IT i telko) Wydatki na badania i rozwój w sektorze ICT, jako procent PKB Wydatki na badania i rozwój w sektorze ICT, jako procent wszystkich wydatków na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw Wydatki na badania i rozwój w sektorze ICT, jako procent wartości dodanej Import i eksport towarów i usług w sektorze ICT, jako procent całego eksportu B. Szerokie pasmo i zdolność przyłączeniowa Zasięg szerokopasmowych łącz, jako odsetek populacji mającej dostęp stacjonarny (np. DSL, kabel, światłowód), dostęp bezprzewodowy (np. WiFi, Wimax, Satelita) i komórkowy (np. EDGE, UMTS, HSPA) dostęp do łącz szerokopasmowych według regionów Dostęp do łącz w podziale na szybkość transferu Cena dostępu Liczba użytkowników na 100 mieszkańców (w podziale na rodzaj dostępu) Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu przez łącze szerokopasmowe Miejsca korzystania z Internetu na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy 5

5 6 Wynika z nich, że rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce wciąż pozostaje na relatywnie niskim poziomie, a większość wskaźników plasuje kraj u dołu unijnych rankingów. Odsetek osób korzystających z dostępu do Internetu za pośrednictwem łącz komórkowych Powody nie posiadania dostępu do Internetu w domu Odsetek pracowników korzystających z komputerów podłączonych do Internetu przy wykonywaniu ich stałych obowiązków służbowych Odsetek przedsiębiorstw posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu (stacjonarny lub komórkowy) Odsetek przedsiębiorstw udostępniających swoim pracownikom urządzenia do łączności komórkowej z Internetem Odsetek pracowników, którym udostępniono urządzenia do łączności komórkowej z Internetem C. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne Odsetek osób korzystających z Internetu co najmniej raz w miesiącu Odsetek osób korzystających z Internetu codziennie lub prawie codziennie ostatnich trzech miesięcy w celu wysłania lub odebrania a ostatnich trzech miesięcy w celu nawiązania połączenia głosowego, video-połączenia ostatnich trzech miesięcy w celu podjęcia innych aktywności komunikacyjnych (chaty, komunikatory itd.) ostatnich trzech miesięcy w celu udziału w platformach społecznościowych (facebook, twitter itd.) ostatnich trzech miesięcy w celu słuchania stacji radiowych, oglądania TV ostatnich trzech miesięcy w celu umieszczania w sieci gier, zdjęć, filmów, plików muzycznycn, które mogą być pobrane przez innych użytkowników ostatnich trzech miesięcy w celu pobrania gier, zdjęć, filmów czy muzyki ostatnich trzech miesięcy w celu grania w gry sieciowe Odsetek osób korzystających z Internetu na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy w celu czytania/pobierania treści gazet internetowych/ wiadomości ostatnich trzech miesięcy w celu subskrypcji serwisów wiadomości lub produktów, które będą otrzymywać regularnie (w tym RSS) ostatnich trzech miesięcy w celu znalezienia informacji zdrowotnych (na temat kontuzji, chorób, odżywiania) ostatnich trzech miesięcy w celu znalezienia informacji o edukacji, szkoleniach i kursach ostatnich trzech miesięcy w celu poszukiwania informacji na temat produktów lub usług ostatnich trzech miesięcy w celu pobrania oprogramowania (innego niż gry) ostatnich trzech miesięcy w celu uzyskania możliwości przeczytania lub umieszczenia opinii na stronach internetowych (np. blogi, serwisy społecznościowe itd.) w celu udziału w dyskusji na tematy obywatelskie lub polityczne. ostatnich trzech miesięcy w celu wzięcia udziału w konsultacjach, głosowaniu, badaniach opinii on-line na temat przekonań politycznych ostatnich trzech miesięcy w celu stworzenia strony internetowej lub blogu ostatnich trzech miesięcy w celu umiesz- Odsetek osób, które nigdy nie skorzystały z Internetu jest taki sam, jak częstych użytkowników. czenia stworzonych przez siebie treści (w tym oprogramowania) na jakiejkolwiek stronie umożliwiającej pobranie ostatnich trzech miesięcy w celu udziału w kursie czy szkoleniu on-line ostatnich trzech miesięcy w celu pozyskania informacji z wikipedii lub innych zbiorów kompetencji (tzw. wikis) ostatnich trzech miesięcy w celu zamówienia wizyty lekarskiej ostatnich trzech miesięcy w celu odbycia konsultacji lekarskiej ostatnich trzech miesięcy w celu skorzystania z bankowości elektronicznej ostatnich trzech miesięcy w celu sprzedaży dóbr lub usług ostatnich dwunastu miesięcy w celu nabycia dóbr lub usług ostatnich dwunastu miesięcy w celu zakupów poza granicami kraju Odsetek osób korzystających z Internetu na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy w celu nabycia usług związanych z podróżą lub zakwaterowaniem ostatnich trzech miesięcy w celu znalezienia pracy lub wysłania podania o przyjęcie do pracy ostatnich trzech miesięcy w celu skorzystania z portali społecznościowych o profilu zawodowym Odsetek osób posiadających umiejętności obsługi komputera (żadne, niskie, średnie, wysokie) Odsetek osób posiadających umiejętności obsługi Internetu (żadne, niskie, średnie, wysokie) D. Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach Zintegrowanie wewnętrznych procesów biznesowych: odsetek przedsiębiorstw, których wewnętrzne procesy biznesowe są automatycznie połączone Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących dedykowane aplikacje umożliwiające pracownikom dostęp do usług HR Odsetek przedsiębiorstw komunikujących się i przekazujących dokumentację dostawcom lub klientom drogą elektroniczną z uwzględnieniem rodzajów dokumentów. Odsetek przedsiębiorstw stosujących elektroniczną wymianę informacji związanej z zarządzaniem łańcuchem dostaw z uwzględnieniem ich funkcji biznesowych Odsetek przedsiębiorstw wysyłających lub akceptujących e-faktury Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących kluczowe technologie dla Internetu Rzeczy, z podaniem zastosowania Odsetek przedsiębiorstw posiadających stronę internetową z funkcją e-handlu Odsetek przedsiębiorstw używających oprogramowania CRM Obrót z e-handlu podany jako odsetek całości obrotu Odsetek przedsiębiorstw dokonujących sprzedaży przez Internet Odsetek przedsiębiorstw dokonujących zakupów przez Internet Odsetek przedsiębiorstw dokonujących transakcji internetowych z podziałem na destylację (kraj, UE, Świat) E. e-administracja/e-państwo Dostępność i interaktywność 20 podstawowych usług administracji dla obywateli i przedsiębiorstw Odsetek osób korzystających z Internetu, jako platformy do relacji z władzami i urzędami, poziom zaawansowania Odsetek przedsiębiorstw korzystających z Internetu, jako platformy do relacji z władzami i urzędami, poziom zaawansowania. 1.4 Wyniki badań. W maju 2010 r. opublikowano Europe s Digital Competitiveness Report, który prezentuje wyniki badań nad wykorzystaniem ICT w 27 państwach członkowskich oraz w Islandii, Norwegii I Chorwacji. Badania te 7

6 8 Tymczasem w Polsce z szerokopasmowego dostępu do Internetu korzysta 13,5% populacji a łącza o przepustowości powyżej 2 Mb/s stanowią zaledwie 33,6% wszystkich łącz. przeprowadzone zostały przy zastosowaniu wspólnych wskaźników określonych przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi i wskazane w i2010 Benchmarking Framework. Wynika z nich, że rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce wciąż pozostaje na relatywnie niskim poziomie a większość wskaźników plasuje kraj u dołu unijnych rankingów. Dotyczy to zarówno wskaźników dostępu, jak i korzystania z Internetu przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa. Co więcej odsetek osób, które nigdy nie skorzystały z Internetu jest taki sam, jak częstych użytkowników. Raport stwierdza wprawdzie, że pod względem rozwoju bezprzewodowego Internetu czy rozwoju e-państwa czynione są pewne postępy, lecz nie pozwalają one na opuszczenie dołów rankingów. Dla zobrazowania różnić rozwoju między poszczególnymi państwami, w niniejszym opracowaniu wybrane dane dotyczące Polski przedstawione zostaną w porównaniu do wskaźników pięciu innych państw członkowskich. W piątce tej znajdą się dwa największe (pod względem liczby ludności) państwa, dwa średniej wielkości, z których jedno przystąpiło do UE w tym samym czasie, co Polska oraz jedno o porównywalnej wielkości. Szerokopasmowy Internet W 2009 r. unijny rynek dostępu do szerokopasmowego Internetu był największy na świecie. Dostęp do szerokopasmowego łącza ma 24,8% obywateli. 80% stacjonarnych łącz szerokopasmowych w UE umożliwia dostęp do Internetu z szybkością ponad 2 Mb/s a 18% z nich to łącza o przepustowości powyżej 10 Mb/s. Zgodnie z założeniami strategii Europa 2020 wszyscy europejczycy powinni mieć dostęp do łącz o przepustowości nie niższej niż 30 Mb/s. Tymczasem w Polsce z szerokopasmowego dostępu do Internetu korzysta 13,5% populacji a łącza o przepustowości powyżej 2 Mb/s stanowią zaledwie 33,6% wszystkich łącz. W tabeli nr 1 zaprezentowano dane dotyczące dostępu do szerokopasmowego Internetu na przestrzeni lat w porównaniu ze średnią UE oraz zaznaczeniem miejsca Polski w rankingu dwudziestki siódemki. Pod względem zasięgu DSL niższy (niewiele) wskaźnik ma tylko Rumunia (74%). Na przestrzeni ostatnich trzech lat dynamicznie rozwijał się zarówno w Polsce, jak i w pozostałych państwach członkowskich rynek ruchomego dostępu do Internetu przy wykorzystaniu komputerów przenośnych. Dostęp do sieci poza miejscem pracy lub zamieszkania jest ważny za względu na możliwość osiągnięcia pełnej funkcjonalności wykorzystania Internetu. Pozwala na pozyskanie informacji, umożliwia komunikację czy dostęp do bankowości internetowej z każdego miejsca, w którym znajduje się użytkownik. W Polsce z takiego kanału dostępu korzysta 10 procent populacji, czyli znacznie poniżej unijnej średniej, która wynosi 17 procent. Wprawdzie jest to wynik lepszy niż osiągnięty przez Węgry, lecz od plasującej się w pierwszej trójce Szwecji dzieli nas przepaść. Tam użytkowników bezprzewodowego Internetu jest niemal trzykrotnie więcej. Liderem rankingu wykorzystania bezprzewodowego dostępu do Internetu poza domem lub miejscem pracy jest Luxemburg, w którym 44% populacji sięga po ten kanał dostępu. Druga z kolei jest Dania z 31% udziałem. Różnice między rynkami w wybranych państwach obrazuje wykres nr 1. Korzystanie z Internetu Warto zwrócić uwagę, że w Polsce odsetek użytkowników Internetu, którzy korzystają z sieci codziennie lub niemal codziennie (tzw. frequent Internet users) jest równy odsetkowi tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z Internetem. Takiego stanu rzeczy nie tłumaczą względy demograficzne, duży odsetek osób starszych w społeczeństwie, które z przyczyn oczywistych mogłyby mieć większe trudności z opanowaniem nowoczesnych technologii. W wysoko rozwiniętej pod względem wykorzystania technologii teleinformatycznych Szwecji odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu jest bardzo niski i wynosi zaledwie 7% lecz również zdecydowana większość Państw wyprzedza Polskę pod tym względem. Przy średniej unijnej na poziomie 30% z Internetu nigdy nie korzystało 19% obywateli Niemiec, 26% obywateli Francji czy 36% Hiszpanów i Węgrów oraz 38% Litwinów. Za Polską pozostaje natomiast Bułgaria, w której odsetek osób, które nigdy nie skorzystało z Sieci wynosi 53% czy Portugalia z wynikiem 50%. W tabeli nr 2 przedstawiono wskaźniki korzystania z Internetu w Polsce w latach Pod względem odsetka populacji regularnie, czyli zgodnie z przyjętą metodologią, nie rzadziej niż raz w tygodniu, korzystającego z Internetu Polska odstaje od unijnej średniej w mniejszym stopniu, niż pod względem odsetka osób korzystających z sieci na co dzień. Tabela nr 1 Liderem rankingów pod względem częstotliwości korzystania z Internetu jest Szwecja gdzie 73% populacji codziennie lub niemal codziennie korzysta z sieci. Polska plasuje się pod tym względem na tym samym poziomie, co Hiszpania (39%) lecz odstaje od Węgier, Francji czy Niemiec, co obrazuje wykres nr 2. Wykorzystanie Internetu Badaniu poddawana jest nie tylko częstotliwość korzystania z sieci lecz również sposób jej wykorzystania i zastosowania w życiu obywateli. Sposób i skala wykorzystania Internetu przez użytkowników stanowi jeden z filarów rozwoju funkcjonalności Internetu. Dalszy rozwój Społeczeństwa Informacyjnego jest uwarunkowany trzema głównymi czynnikami rozwojem infrastruktury, rozwojem funkcjonalności oraz wzrostem kompetencji użytkowników i ich gotowością do przenoszenia do sieci kolejnych czynności życia codziennego. Szerokopasmowy Internet Średnia Ranking UE27 Zasięg DSL (jako odsetek populacji) 67, ,6 74, Zasięg DSL na terenach wiejskich 54,8 42,5 42, ,7 23 Penetracja rynku Szer. Internetu 5,2 8,4 11,8 13,5 24,8 25 Transfer odsetek dostępów o prędkości > 2 Mb/s 33,6 22 3G+ zasięg (odsetek populacji) 19,2 25 Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu Odsetek gospodarstw domowych z szerokopasmowym dostępem Odsetek przedsiębiorstw z szerokopasmowym dostępem Odsetek populacji korzystającej z dostępu do Internetu przy wykorzystaniu telefonu komórkowego przez UMTS Odsetek populacji korzystających z bezprzewodowego dostępu do Internetu w laptopie poza domem/pracą Wykres 1: Odsetek populacji korzystających z bezprzewodowego dostępu do Internetu w laptopie poza domem/pracą 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Polska Hiszpania Węgry Francja Niemcy Szwecja 9

7 Propagowanie powszechnego dostępu do Internetu i korzystanie z niego przez wszystkich obywateli europejskich szczególnie poprzez działania na rzecz podnoszenia umiejętności informatycznych i dostępu do sieci jest jednym z założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej. W Polsce wskaźniki wykorzystania Internetu pozostają w tyle za średnią UE. W szkoleniach on-line w 2009 r. uczestniczyło czterokrotnie mniej Polaków niż wynosi średnia unijna. Pracy za pośrednictwem Internetu szukało 9% osób przy średniej unijnej na poziomie 15. Tymczasem po gazety i czasopisma dostępne w Internecie sięgnęło ledwie 18% populacji (średnia unijna 33). Należy spodziewać się wzrostu tych wskaźników w kolejnych latach, w szczególności wobec dążenia Komisji Europejskiej między innymi do stworzenia Dziś niewiele ponad 20 procent Polaków decyduje się płacić rachunki, sprawdzać wysokość salda czy zakładać lokaty przez Internet. jednolitego rynku treści i usług on-line. Ma to być transgraniczny i bezpieczny unijny rynek zasobów cyfrowych i usług w sieci cieszący się dużym zaufaniem o wyraźnie uregulowanych kwestiach praw i objęty odpowiednią ochroną. Tabela nr 3 przedstawia badania nad wykorzystaniem Internetu w Polsce w latach Wykres nr 3 przedstawia dane dotyczące korzystania z usług bankowości internetowej w Polsce i wybranej grupie państw. Można zaryzykować twierdzenie, że stopień wykorzystania Internetu do zarządzania pieniędzmi w dużym stopniu odzwierciedla kulturową gotowość społeczeństwa do traktowania Sieci, jako istotnego narzędzia ułatwiającego codzienne funkcjonowanie. Dziś niewiele ponad 20 procent Polaków decyduje się płacić rachunki, sprawdzać wysokość salda czy zakładać lokaty przez Internet. Nie wiele odbiega to od stosunku do bankowości internetowej Hiszpanów i przewyższa wykorzystanie e-bankingu przez Węgrów. Tym niemniej jest to ponad trzykrotnie mniej niż w Szwecji. E-Państwo W grudniu 2008 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię rozwoju społeczeństw informacyjnego w Polsce do 2013 r.. Prezes Rady Ministrów oświadczył wówczas, że Strategia jest odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne. Strategia ma sprawić, że dwadzieścia podstawowych usług, uznanych w Europie za standardowe będzie wkrótce dostępne przez Internet. Owe 20 podstawowych usług to: a) W przypadku osób prywatnych kwestie związane z; Podatkiem dochodowym Poszukiwaniem pracy Świadczeniami socjalnymi Dokumentami osobistymi Rejestracją samochodu Podaniem o zgodę na budowę Oświadczeniem złożonym policji Tabela nr 2 Tabela nr 3 10 Korzystanie z Internetu Średnia Ranking UE27 Odsetek populacji regularnie korzystający z Internetu (nie rzadziej niż raz w tygodniu) Odsetek populacji często korzystający z Internetu (codziennie lub niemal codziennie) Odsetek populacji, który nigdy nie korzystał z Internetu Wykorzystanie Internetu (odsetek populacji) Średnia UE27 Poszukiwanie informacji o towarach i usługach Umieszczanie własnej twórczości Czytanie gazet/czasopism Korzystanie z bankowości internetowej Granie, pobieranie gier, zdjęć filmów lub muzyki Poszukiwanie informacji zdrowotnych Poszukiwanie pracy, wysyłanie aplikacji Uczestnictwo w szkoleniu on-line Poszukiwanie informacji edukacyjnych, o szkoleniach lub kursach Ranking 11 Wykres nr 2: Odsetek populacji często korzystający z Internetu Wykres nr 3: Korzystanie z bankowości internetowej 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Polska Hiszpania Węgry Francja Niemcy Szwecja Polska Hiszpania Węgry Francja Niemcy Szwecja

8 12 Zarówno w porównaniu z wybranymi państwami członkowskimi, jak i w porównaniu z unijną średnią odsetek podstawowych spraw obywatelskich, które mogą być w pełni załatwione przez Internet jest dramatycznie niski. Widać do na wykresie nr 4. Przy średniej europejskiej na poziomie 66% Polska ma wskaźnik przeszło dwukrotnie niższy i plasuje się tym samym na końcu unijnej tabeli. Bibliotekami publicznymi Świadectwem urodzenia Zapisami do szkoły wyższej Zawiadomieniem o przeprowadzce Usługami zdrowotnymi b) W przypadku przedsiębiorstw i działalności gospodarczej kwestie związane z: Składką na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Podatkiem od przedsiębiorstw Podatkiem VAT Rejestracją nowej firmy Zgłaszaniem danych do urzędu statystycznego Deklaracją celną Zezwoleniami związanymi z przepisami ochrony środowiska Zamówieniami publicznymi Tabela nr 4 prezentuje zakres wykorzystania usług e-państwa w Polsce. Zarówno w porównaniu z wybranymi państwami członkowskimi, jak i w porównaniu z unijną średnią odsetek podstawowych spraw obywatelskich, które mogą być w pełni załatwione przez Internet jest dramatycznie niski. Widać do na wykresie nr 4. Przy średniej europejskiej na poziomie 66% Polska ma wskaźnik przeszło dwukrotnie niższy i plasuje się tym samym na końcu unijnej tabeli. Polska nie wypada o wiele lepiej w kategorii wykorzystania tego kanału komunikacji z administracją przez obywateli. 18% społeczeństwa ma do czynienia z e-państwem przy średniej unijnej na poziomie 30% O wiele lepsze są wskaźniki dotyczące zarówno możliwości, jak i wykorzystania kanałów elektronicznych do kontaktu z administracją w przypadku przedsiębiorstw. 88% podstawowych spraw urzędowych, może być w pełni załatwione przez Internet przez przedsiębiorstwa (średnia unijna 86%), co plasuje Polskę na 8 miejscu w dwudziestce siódemce. Z możliwości tej korzysta natomiast 61% przedsiębiorstw, czyli o 10 pkt. procentowych mniej niż wynosi średnia dla UE. 61% to wynik niedaleki od Hiszpanii, Węgier czy Niemiec, wciąż jednak jest to mniej niż w Szwecji czy Francji, co obrazuje wykres nr 5. Wykres nr 4: Odsetek spraw obywatelskich które w pełni mogą być załatwione przez Internet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% e-handel Jednym z ważnych elementów funkcjonowania Internetu jest e-handel. Najczęściej spotykaną formą są portale aukcyjne i sklepy internetowe. Nad tradycyjnymi placówkami handlowymi górują one dostępnością (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), bogactwem asortymentu, szybkim dostępem do nieograniczonej ilości informacji (popartych zdjęciami lub multimedialnymi prezentacjami produktów) oraz możliwością wyboru najbardziej dogodnej dla klienta formy płatności. Dodatkowo zwykle ceny towarów lub usług oferowanych w Internecie są do kilkudziesięciu procent niższe niż w sklepach tradycyjnych. Jest to związane między innym z mniejszymi niż w przypadku stacjonarnych miejsc sprzedaży kosztami stałymi. Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 5 polscy internauci wciąż traktują możliwość dokonywania zakupów w sieci z większym dystansem niż wynikałoby to ze średniej dla całej Unii Europejskiej, która wynosi 37%. Zamawianie towarów i usług przez Internet na własny użytek najmniej popularne jest w Rumunii 13 Polska Hiszpania Węgry Francja Niemcy Szwecja Tabela nr 4 e-państwo Średnia UE27 Ranking Wykres nr 5: Wykorzystanie e-administracji w przedsiębiorstwach Odsetek podstawowych spraw obywatelskich, które w pełni mogą być załatwione przez Internet Odsetek podstawowych spraw urzędowych, które mogą być w pełni załatwione przez Internet przez przedsiębiorstwa Odsetek populacji korzystających z usług z zakresu e-administracji Odsetek populacji korzystających z e-administracji do nadawania formularzy Odsetek przedsiębiorstw korzystających z e-administracji Odsetek przedsiębiorstw korzystających z e-administracji w celu nadawania formularzy Odsetek przedsiębiorstw korzystających z kanałów dostępu e-administracji w celu przedstawienia oferty w przetargu publicznym % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Polska Hiszpania Węgry Francja Niemcy Szwecja

9 14 Polski rynek ICT ma duży potencjał wzrostu w drodze do wyrównania różnić w rozwoju między pozostałymi państwami UE. robi to zaledwie 2% społeczeństwa. Dla porównania w Danii i Szwecji z tego sposobu robienia zakupów korzysta ponad 60% populacji. Na wykresie nr 6 zaprezentowano popularność e-handlu w Polsce na tle wybranych państw członkowskich. Z powyższych badań wynika, że Polski rynek ICT ma duży potencjał wzrostu w drodze do wyrównania różnić Tabela nr 5 w rozwoju między pozostałymi państwami UE. Jednocześnie nie wykorzystanie tego potencjału może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki. Aby właściwie wykorzystać szanse i zmniejszyć dystans dzielący Polskę od pozostałych państw UE konieczne jest odpowiedzialne i zaangażowane podejście profesjonalistów rynku ICT i decydentów. Niezbędne jest wypracowanie mechanizmu równoległego wzrostu kultury i kompetencji korzystania z sieci przez obywateli, przedsiębiorstwa i instytucje, stworzenie odpowiednich ram prawnych gwarantujących bezpieczeństwo i przejrzystość norm regulujących aktywność internetową, doprowadzenie do rozwoju dostępu do szybkiego szerokopasmowego Internetu a także stymulowanie rozwoju kontentu i przenoszenia takich dziedzin funkcjonowania społeczeństwa, jak chociażby administracja do świata wirtualnego. Średnia Ranking UE ehandel Odsetek populacji zamawiający towary i usługi przez Internet na użytek prywatny Odsetek populacji zamawiający towary lub usługi od sprzedawców z innych państw UE Odsetek populacji sprzedający towaru lub usługi na aukcjach internetowych Odsetek osób zamawiających lub kupujących treści dostępne online ehandel, jako odsetek obrotu przedsiębiorstw Odsetek przedsiębiorstw robiących zakupy w Sieci Odsetek przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż w Internecie Telefonia stacjonarna i ruchoma W Komunikacie Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z r. podnoszona jest między innymi kwestia przyszłości usług głosowych. Według Komisji rynki usług telefonii głosowej stają się coraz bardziej dojrzałe przy jednoczesnym spadku tempa rozwoju w sektorze. Szansą na utrzymanie trwałego wzrostu ma być innowacja w zakresie modeli biznesowych i usług. Za niezbędne uznaje się też przejście do środowiska następnej generacji, co stworzy nowe możliwości i wyzwania. Istotnie nominalne nasycenie rynku w państwach Unii Europejskiej znacznie przekracza 100%. Według danych GUS za pierwszy kwartał 2010 r. w Polsce wynosi ono 118,5%. Oznacza to, że na rynku znajduje Aby właściwie wykorzystać szanse i zmniejszyć dystans dzielący Polskę od pozostałych państw UE konieczne jest odpowiedzialne i zaangażowane podejście profesjonalistów rynku ICT i decydentów. się ponad 45 milionów aktywnych kart SIM. Tym niemniej jest to wynik nieznacznie poniżej średniej dla całej Unii Europejskiej, która wynosi ponad 121%. Do grupy państw o najwyższym wskaźniku penetracji rynku telefonii komórkowej w Unii Europejskiej należy Bułgaria. W ostatnim kwartale 2009 roku wyniósł on 138,9%,czyli o 17% więcej od średniej unijnej. Powodem takiego stanu rzeczy jest wysokość opłat za połączenia do innych sieci. Bułgarzy zazwyczaj posiadają więcej niż jeden telefon, z których każdy działa w innej sieci. Pozwala to na minimalizowanie konieczności wykonywania połączeń między jedną siecią a drugą i ograniczenie kosztów połączeń. Nie można jednak zignorować faktu, że w całej Unii Europejskiej rynek usług telefonii stacjonarnej i głosowej stanął w obliczu załamania tempa wzrostu. Poniższa tabela prezentuje dane z sektora zebrane przez Europejskie Obserwatorium Technik Informacyjnych. W sytuacji, w której penetracja rynku osiąga tak wysoki poziom a bariera dostępności w zasadzie nie istnieje na lokalnych rynkach kluczowe stają się czynniki zadowolenia z usług i wyboru konsumenckiego. PBS DGA na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadził w 2009 r. badanie konsumenckie polskiego Rynku Telekomunikacyjnego, wśród klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Klienci indywidualni Z badań tych wynika, że 44% respondentów użytkuje wyłącznie telefon komórkowy, a 40,9% zarówno stacjonarny, jak i komórkowy. Tymczasem 10,5 15 Wykres nr 6: Zamawianie towarów i usług na użytek prywatny 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Polska Hiszpania Węgry Francja Niemcy Szwecja Tabela nr 6 Stacjonarna telefonia głosowa oraz stacjonarny dostęp do Interntu i usług internetowych Udział w przychodach Tempo wzrostu branży usług telekomunikacyjnych -2,5% 36% Stacjonarna telefonia głosowa -6,3% 24% Dostęp do Internetu i usług marketingowych 5,6% 12% Telefonia ruchoma i usługi ruchomej transmisji danych 0,6% 47% Telefonia ruchoma -1,8% 36% Usługi ruchomej transmisji danych 9,3% 11% Usługi transmisji danych dla przedsiębiorstw 0,6% 7% Płatne 11,7% 10%

10 44% wyłącznie respondentów użytkuje wyłącznie telefon komórkowy, a 40,9% zarówno stacjonarny, jak i komórkowy. Tymczasem 10,5 ankietowanych ma telefon stacjonarny a 4,6% żadnego. Większość badanych firm korzysta zarówno z telefonów stacjonarnych i ruchomych. W grupie respondentów było to 66% firm. Przeszło jedna piąta przedsiębiorstw 20,7% ma na wyposażeniu wyłącznie telefony komórkowe, a 12,7 tylko telefon lub telefony stacjonarne. ankietowanych ma wyłącznie telefon stacjonarny a 4,6% żadnego. Warto zwrócić uwagę na czynniki, jakim kierują się respondenci przy wyborze usług telefonii ruchomej. Za bardzo ważny czynnik przy wyborze oferty 68% respondentów uznało atrakcyjność cenową oferty (1,1% za zupełnie nieważną), atrakcyjność promocji i rabatów 61,4%, atrakcyjność aparatów 44,1%, szeroki zakres usług 33,2 (dla 4,4% nie ma to zupełnie znaczenia) a dostępność obsługi i linii informacyjnych dla abonentów za bardzo ważne uznało 29,5%. Osoby nie posiadające żadnego telefonu komórkowego zostały spytane o przyczyny takiego stanu rzeczy. Odpowiedzi przedstawione są na poniższym wykresie. O przyczyny nie posiadania telefonu spytano także respondentów, którzy nie posiadają telefonu stacjonarnego. Ich odpowiedzi umieszczono na poniższym wykresie: PBS DGA na zlecenie UKE zbadał między innymi poziom zadowolenia klientów z usług operatorów telekomunikacyjnych zarówno telefonii ruchomej, jak i telefonii stacjonarnej. Wyniki poszczególnych operatorów funkcjonujących są zbliżone zarówno w przypadku telefonii ruchomej, jak i stacjonarnej. *Należy zaznaczyć, że próba powyższego badania była stosunkowo niewielka, w przypadku NOM był to wyłącznie jeden respondent. Wykres nr 7: Odpowiedzi na pytanie o powody nieposiadania telefonu komórkowego w ujęciu procentowym. (można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi) Wykres nr 9: Poziom zadowolenia z usług operatora telefonii ruchomej Wykres nr 10: Poziom zadowolenia z usług operatora telefonii stacjonarnej 16 Nie wiem Inna przyczyna 4,4 4,3 4,5 4,0 3,5 17 Ma słaby zasięg tam gdzie mieszkam Nie lubię komórek Nie potrzebuję bo rzadko dzwonię i odbieram tel. Telefon komórkowy jest za drogi 4,2 4,1 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Wystarczy mi telefon stacjonarny 3,9 Era Orange Plus 0 Play Era TP Netia Dialog NOM* Inny Wykres nr 8: Odpowiedzi na pytanie o powody nieposiadania telefonu stacjonarnego w ujęciu procentowym. (można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi) Nie wiem Inny powód Oczekuję na przyłączenie Korzystam z budek telefonicznych Mieszkam tu tymczasowo Niedawno się wprowadziłem i jeszcze nie mam Używam telefonu rodziny mieszkającej w pobliżu Nie jest potrzebny Wystarcza telefon w miejscu pracy Jest za drogi Wystarcza mi telefon komórkowy Wykres nr 11: Odsetek respondentów oceniających jakość usług wybranych operatorów stacjonarnych jako wysokoą lub pełną satysfakcję TP SA Wykres nr 12: Poziom satysfakcji z usług telefonii ruchomej od 1 do 5 4,15 4,10 4,05 4,00 3,95 3,90 3,85 Netia Plus Era Orange

11 Klienci Instytucjonalni Badania ujawniają, że większość badanych firm korzysta zarówno z telefonów stacjonarnych i ruchomych. W grupie respondentów było to 66% firm. Przeszło jedna piąta przedsiębiorstw 20,7% ma na wyposażeniu wyłącznie telefony komórkowe, a 12,7 tylko telefon lub telefony stacjonarne. W telefony komórkowe zaopatrzyło się 87,4% przedsiębiorstw a w stacjonarne 79,3%. Mniej popularna jest za to technologia Voice over IP (VoIP) czyli połączenia głosowe przez Internet. Korzysta z niej 6,4% firm stosując do tego komputery a 5,4% wyposażone jest w technologię pozwalającą na korzystanie z VoIP przez telefon stacjonarny. Niewielki odsetek firm 1,7% wykorzystuje do technologii VoIP telefony komórkowe. Klienci instytucjonalni prezentują wysoki poziom satysfakcji z jakości usług telefonii stacjonarnej, co przedstawione zostało na poniższym wykresie: Również ich ocena jakości usług telefonii komórkowej jest zbliżona i podobna do tej, jaką prezentują klienci indywidualni. Podsumowanie Z Przedstawionych badań i analiz wynika, że przytoczona już wcześniej teza Komisji Europejskiej o dojrzałości rynku usług telekomunikacyjnych w warstwie usług głosowych znajduje pełne uzasadnienie i określenie to adekwatne jest również do polskiego rynku. Wprawdzie, z rankingu UKE wynika, że w 2008 r. Polska znajdowała się na 22 miejscu pod względem penetracji rynku telefonii ruchomej, to wynik ten można uznać za zadowalający gdyż różnice między poszczególnymi krajami oraz między wartością dla Polski a średnią Europejską nie był znaczący. Penetracja rynku w Polsce po odjęciu nieaktywnych użytkowników wyniosła wówczas ok. 97,5% wobec 101% średniej UE. Dziś usługi głosowe w telefonii stacjonarnej i ruchomej dostępne są dla każdego. Warto zwrócić uwagę, że, jak wynika z badań 4,6% respondentów nie posiada telefonu komórkowego. Jak przyczynę tego stanu rzeczy czynniki związane z dostępnością ekonomiczną lub technologiczną (cena lub zasięg) usługi łącznie podaje 1/3 respondentów z tej grupy czyli ok. 1,5% przebadanych. W przypadku osób nie posiadających telefonu stacjonarnego, jako przyczynę barierę ekonomiczną wskazało 24,6% respondentów. Teoretycznie, jest więc to grupa większa niż w przypadku telefonii ruchomej. Jednakże przeszło 74% respondentów odpowiedziało, że do realizacji ich potrzeb wystarcza telefon komórkowy. Zgoła inaczej wygląda sytuacja rynku usług transmisji danych. Dotyczy to zarówno dostępu do szerokopasmowego Internetu ruchomego, jak i stacjonarnego. Dość spojrzeć na statystki porównujące penetrację rynku w Polsce i innych państwach członkowskich UE prezentowane na opublikowanych przez Komisję Europejską wykresach. Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość szerokopasmowego Internetu jest realizowana w Polsce przez łącza o prędkości transferu nie przekraczającego 2 Mbps. Większą przepustowość ma 33,6% łącz, co plasuję Polskę na 22 miejscu pośród unijnej dwudziestki siódemki. Poniżej znajduje się wykres prezentujący średnią przepustowość łącz w UE w ostatnich latach wraz z podaną średnią ceną za usługę. Wykres nr 13: Wskaźnik penetracji usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, styczeń 2010 Wykres nr 14: Użytkownicy Internetu szerokopasmowego według przepustowości łączy i (średnie) ceny dostępu w UE, % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 13,0% 13,0% 13,5% 14,8% 17,0% 18,6% 18,7% 18,9% 19,1% 19,3% 20,6% 21,5% 22,2% 22,2% 22,7% 22,9% 24,8% 26,0% 26,8% 29,1% 29,4% 29,8% 30,3% 30,4% 31,5% 32,1% 37,7% 37,8% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 71,53 47,80 51,33 41,28 56,73 49,63 39,35 41,43 33,61 33, % 40% 31,54 0% Wykres nr 14: Wskaźnik penetracji rynku przez ruchome usługi szerokopasmowe specjalne karty/modemy/klucze do transmisji danych (z wyłączeniem innych usług), styczeń ,18 0,16 0,14 0,12 BG RO PL SK EL PT HU LT CZ LV IT ES CY IE AT SI EU27 EE MT BE FI UK FR DE SE LU NL DK 10,5% 10,7% 11,9,5% 15,1% 16,1% 17,0% 30% 20% 10% 0% do 512 kb/s 39,38 31,72 36,17 28,75 33,17 25,81 grudzień 2007 grudzień 2008 grudzień ,65 30,59 31, kb/s-1mb/s 1-1Mb/sMb/s 2-8 Mb/s 8-30 Mb/s* > 30 Mb/s 100 Mb/s 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0 średnia dla UE, styczen 2010 średnia dla UE, styczen ,1% 1,3% 1,5% 1,7% 1,7% 1,7% 1,8% 2,0% 2,2% 3,2% 3,3% 3,5% 3,8% 4,0% 4,3% 4,8% 5,1% 6,7% 6,8% Źródło: Szacunki Komisji Europejskiej dotyczące dostępu do Internetu szerokopasmowego według przepustowości łączy. Źródło danych cenowych: Van Dijk Managament Consultants. CY LU NL EE LV BE MT EL RO SI FR CZ ES DE PL LT SK UK IT IE DK SE AT PT FI

12 20 2. Obciążenia administracyjne i regulacyjne branży telekomunikacyjnej Małgorzata Kalinowska Sektor telekomunikacyjny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki, zarówno w Polsce, Europie jak i na świecie. 2.1 WSTĘP Otoczenie regulacyjne, w którym działają przedsiębiorstwa, ma istotny wpływ na ich działalność, konkurencyjność, możliwości inwestycyjne, innowacyjność, a także zdolność tworzenia nowych miejsc pracy. Dlatego istotne jest, by przepisy prawa były proste, zrozumiałe, efektywne, a także by zapewniały przewidywalność prawną oraz właściwą relację kosztów do ich efektów. Każdy akt prawny, a nawet pojedynczy przepis prawa rodzi za sobą, bezpośrednio lub w sposób pośredni, koszty. Przedsiębiorcy ponoszą koszty w związku z nakładanymi na nich obowiązkami np. w zakresie zmiany ich produktów lub usług czy procesów produkcyjnych (takie koszty określa się często mianem kosztów merytorycznych). Inne wiążą się z wykonywaniem obowiązków w zakresie przekazywania organom państwowym i osobom prywatnym informacji na temat ich działalności, produkcji lub świadczonych usług (często określane są one jako koszty administracyjne). Sektor telekomunikacyjny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki, zarówno w Polsce, Europie jak i na świecie. Komisja Europejska uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie. Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej, w związku z opublikowaną w dniu 17 maja 2010 r. Agendą Cyfrową, połowa wzrostu produkcyjności odnotowanego w Europie w ciągu ostatnich 15 lat wynika z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i tendencja ta będzie się prawdopodobnie nasilać. 1 Jest to jednak także sektor, który charakteryzuje się wysokim poziomem interwencjonizmu, a zakres regulacji w związku z wykonywaniem działalności telekomunikacyjnej stale wzrasta. Wprawdzie z jednej strony w ostatnich latach poczynione zostały istotne zmiany w zakresie uzyskiwania uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, to jednak obserwowany jest stały wzrost regulacji związanych z jej wykonywaniem. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione najistotniejsze, z punktu widzenia prowadzonej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych działalności, sektorowe obciążenia administracyjne i regulacyjne oraz krótka analiza tendencji zmian w tym zakresie. Przedstawione poniżej obowiązki nie wyczerpują jednak całego katalogu obowiązków i obciążeń spoczywających na tych podmiotach. 2.2 SEKTOROWE RAMY PRAWNE Stan obecny Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny, podobnie jak każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, podlega regulacjom prawnym o charakterze horyzontalnym. Jednakże przedsiębiorcy telekomunikacyjni poddani są również regulacjom sektorowym, które (ze względu na ich poziom i zakres) mają kluczowy wpływ na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność telekomunikacyjną jest ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U z późn. zm., dalej Prawo telekomunikacyjne lub Pt ), która szczegółowo określa warunki oraz zasady podejmowania i wykonywania działalności telekomunikacyjnej, a także prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ustawa Prawo telekomunikacyjne implementuje pakiet dyrektyw w sprawie łączności elektronicznej (dalej Nowe Ramy Regulacyjne 2002 ), na który składają się następujące dyrektywy: 1. Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny, podobnie jak każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, podlega regulacjom prawnym o charakterze horyzontalnym. Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (Dz. U. L z dnia 24 kwietnia 2002 r., dalej dyrektywa o dostępie ); Dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. U. L z dnia 24 kwietnia 2002 r., dalej dyrektywa o zezwoleniach ); Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. U. L z dnia 24 kwietnia 2002 r., dalej dyrektywa ramowa ); Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (Dz. U. L z dnia 24 kwietnia 2002 r., dalej dyrektywa o usłudze powszechnej ) Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz. U. L z dnia 31 lipca 2002 r., dalej dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej ) Istotne kwestie związane z prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej zostały także uregulowane w następujących aktach prawa wspólnotowego: Rozporządzenie (WE) nr 2887/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie uwolnionego dostępu do pętli lokalnej (Dz. U. L z dnia 30 grudnia 2000 r., dalej Rozporządzenie w sprawie uwolnionego odstępu do pętli lokalnej ); Rozporządzenie (WE) nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniające dyrektywę ramową (Dz. U. L z dnia 29 czerwca 2007 r., dalej Rozporządzenie w sprawie roamingu ); Rozporządzenie (WE) nr 544/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie nr 717/2007 (Dz. U. L z dnia 29 czerwca 2009 r.). Szereg aspektów regulacyjnych zostało także zaadresowanych przez Komisję Europejską w szczegółowych zaleceniach i wytycznych. Jakkolwiek nie mają one wiążącego charakteru, to jednak krajowe organy regulacyjne powinny je uwzględniać w najszerszym możliwym zakresie. Przepisy prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego określają jednak tylko ramy prawne, w których zakresie mogą prowadzić swoją politykę krajowe organy regulacyjne. Regulatorzy posiadają spory zakres uznaniowości w zakresie praktycznego realizowania niektórych przepisów. Dlatego, jak pokazuje doświadczenie, pomimo iż przepisy w zakresie sieci i usług łączności elektronicznej obejmują wszystkie kraje Unii Europejskiej, to sytuacja, pod względem zakresu regulacji i obciążeń administracyjnych, w poszczególnych państwach członkowskich może się różnić zasadniczo, właśnie ze względu na sposób wykonywania swoich uprawnień przez krajowych regulatorów. Istotną kwestią jest także sposób implementacji przepisów prawa wspólnotowego do krajowego porządku prawnego. Nieprawidłowa implementacja tych przepisów może prowadzić do nadmiernych obciążeń przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz kreować istotne ryzyko związane z jej wykonywaniem. Funkcje regulacyjne w Polsce dzielone są przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej Prezes UKE, Regulator ) oraz Ministra Infrastruktury (dalej MI ). Przyszłe uregulowania Nowe Ramy Regulacyjne 2002 zostały znowelizowane w 2009 r. poprzez następujące akty prawa unijnego: Dyrektywę 2009/140/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. zmienia- 21

13 22 jącą dyrektywę ramową, dyrektywę o dostępie, dyrektywę o zezwoleniach (Dz. U. UE L z dnia 18 grudnia 2009 r.); Dyrektywę 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę o usłudze powszechnej, dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz. U. UE L z dnia 18 grudnia 2009); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. nr (WE)1211/2009 ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Dz. U. UE L z 18 grudnia 2009 r.). Powyżej wspomniane rozporządzenie nie wymaga implementacji, jednakże część obowiązków i uprawnień BEREC wynikających ze zmiany art. 7 Dyrektywy ramowej będzie mogło być wykonywane dopiero po zaimplementowaniu dyrektywy 2009/140/WE. Z kolei, dyrektywy 2009/140/WE oraz 2009/136/WE (dalej Nowe Ramy Regulacyjne 2009 ) mają zostać wdrożone przez państwa członkowskie w terminie do dnia 25 maja 2011 roku. Dyrektywa 2009/140/WE uchyliła również Rozporządzenie w sprawie uwolnionego dostępu do pętli lokalnej. Nowelizacja pakietu dyrektyw w sprawie łączności elektronicznej z 2009 r. wprowadza sporo istotnych zmian. Z jednej strony przewiduje ona rozwiązania, których celem jest zwiększanie możliwości oraz bodźców inwestycyjnych (np. wprowadzanie zasady pewności prawnej, określanie i regulowanie rynków lokalnych, stopniowanie obowiązków, rozwiązania w zakresie podziału ryzyka, bardziej elastyczne podejście do wykorzystywania częstotliwości, itp.). Z drugiej jednak strony, poprzez wzmocnienie uprawnień abonentów, znacznie wzrastają także obciążenia przedsiębiorców (np. w zakresie obowiązków informacyjnych). Wzmocniona zostaje także władza krajowego organu regulacyjnego. Uzyskuje on m.in. nowe, bardzo daleko idące instrumenty regulacyjne, takie jak funkcjonalna separacja. W chwili obecnej w Ministerstwie Infrastruktury toczą się prace związane z implementacją Nowych Ram Regulacyjnych 2009 r. Dnia 20 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca Prawo telekomunikacyjne (Dz.U , dalej nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego z 2009 r. ), która jest skutkiem Nabycie uprawnień do wykonywania działalności telekomunikacyjnej nie wiąże się obecnie z ponoszeniem żadnych dodatkowych kosztów. wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ze stycznia 2009 r. Na podstawie tej ustawy zarejestrowani użytkownicy telefonów pre-paid zostaną objęci definicją abonenta i otrzymają te same prawa co dotychczasowi abonenci. Dodatkowym krajowym aktem prawnym, który wprowadza uregulowania w zakresie prowadzenia działalności telekomunikacyjnej jest ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która w zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wprowadza rozwiązania, które mają przyczynić się do ułatwienia inwestycji telekomunikacyjnych, ale nakłada także na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki, w szczególności informacyjne, które spowodują wzrost obciążeń administracyjnych. 2.3 WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ Sposób nabywania uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w Polsce uległ istotnej zmianie we wrześniu 2004 r., wraz z wejściem w życie nowego Prawa telekomunikacyjnego. Działalność telekomunikacyjna podlega obecnie wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa UKE. Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru, na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wniosku, w terminie 7 dni od dnia jego wpływu. Następnie, w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu, Prezes UKE z urzędu wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru. Prezes UKE może odmówić wpisu do rejestru wyłącznie w określonych prawem przypadkach. Nabycie uprawnień do wykonywania działalności telekomunikacyjnej nie wiąże się obecnie z ponoszeniem żadnych dodatkowych kosztów. Ani zaświadczenie, ani wniosek (oraz załączniki do wniosku) o wpis do rejestru nie podlegają opłacie skarbowej czy też innym opłatom. Zakres obowiązków informacyjnych o charakterze regularnym jest związany z wielkością przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (mierzoną jego przychodami). A zatem, podjęcie działalności telekomunikacyjnej nie rodzi samo w sobie większych problemów. Dopiero wykonywanie działalności telekomunikacyjnej wiąże się z koniecznością wypełniania szeregu obowiązków. Zakres tych obowiązków nie jest taki sam dla wszystkich przedsiębiorców, ale zależy m.in. od wielkości podmiotu (mierzonego rocznym obrotem), od rodzaju posiadanej sieci oraz rodzaju i zakresu wykonywanej działalności, a także w przypadku niektórych obowiązków od pozycji rynkowej, jaką posiada on na danym rynku właściwym. 2.4 PODSTAWOWE KATEGORIE OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH Obowiązki informacyjne wobec UKE Stan obecny Obowiązki informacyjne ciążące na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych mają różny charakter. Jedne wiążą się z systematycznym przekazywaniem informacji (często w określonej formie), inne wymagają udostępniania lub przekazywania informacji na żądanie Regulatora. a) Obowiązki o charakterze regularnym (art. 7 Pt) Zakres obowiązków informacyjnych o charakterze regularnym jest związany z wielkością przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (mierzoną jego przychodami). Wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zobowiązani do przekazywania Prezesowi UKE w terminie do 31 marca danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Jeśli przychody przedsiębiorcy z działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym przekroczyły kwotę 4 mln złotych, są oni dodatkowo zobowiązani do przekazywania Prezesowi UKE terminie do 30 czerwca rocznego sprawozdania finansowego. Do przekazywania danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej służą specjalne formularze. b) Obowiązki związane z przekazywaniem informacji na żądanie (art. 6 Pt). Oprócz obowiązków związanych z coroczną sprawozdawczością przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zobowiązani do przekazywania na żądanie Prezesa UKE informacji niezbędnych do wykonywania przez Prezesa UKE jego uprawnień i obowiązków określonych w Pt. Uprawnienie przyznane Prezesowi UKE pozwala na zbieranie bardzo szerokiego zakresu informacji dotyczących działalności telekomunikacyjnej. Informacje przekazywane w ramach tego obowiązku to, np. informacje na potrzeby analiz rynkowych, czy na potrzeby sprawozdawcze wobec Komisji Europejskiej. Ze względu na bardzo szerokie uprawnienie, które posiada Regulator, skala uciążliwości związanych z wykonywaniem tych obowiązków informacyjnych zależy od przyjętej przez Prezesa UKE praktyki. Istotne znaczenie ma w szczególności częstotliwość zapytań, wskazywane terminy na przekazanie żądanych informacji, ich zakres, stopień szczegółowości oraz to, czy żądania kierowane z różnych jednostek administracyjnych UKE nie dotyczą tych samych informacji (ale np. w innym formacie). Pozyskiwanie oraz przetwarzanie informacji oraz danych zwłaszcza o wysokim stopniu szczegółowości jest procesem złożonym i czasochłonnym. Po stronie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wymaga to najczęściej powołania i zaangażowania zespołu obejmującego pracowników różnych jednostek organizacyjnych firmy, dedykowanego przygotowaniu odpowiednich danych i informacji. Ponadto, sankcja karna w postaci kary pieniężnej (w wysokości do 3% przychodu) za niewypełnienie obowiązku oraz przekazywanie niepełnych lub nieprawdziwych informacji rodzi konieczność ustanowienia wnikliwych procedur weryfikacji informacji przed ich udostępnieniem. Przepisy stanowią wprawdzie, że żądanie w zakresie przekazania danych powinno być proporcjonalne do celu, a termin na przekazanie informacji adekwatny do zakresu żądania, jednakże nie zawsze żądania Regulatora spełniają te wymogi. Zdarzają się przypadki, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni wzywani są do przekazywania Regulatorowi tych samych lub podobnych informacji kilkukrotnie (np. przy okazji różnych postępowań). Wątpliwości interpretacyjne budzi także kwestia, co należy określić mianem informacji. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są bowiem wzywani do przekazywania informacji przetworzo- 23

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Raport o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce SIEĆ NOWYCH SZANS Raport o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Polityka telekomunikacyjna Inwestycje Konkurencja Warszawa, listopad 2008 Niniejszy raport został przygotowany przez KPMG Advisory

Bardziej szczegółowo

Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa 2009 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Spraw

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt z dnia 14 listopada 2013 r. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie konkurencyjności cyfrowej Europy

Raport w sprawie konkurencyjności cyfrowej Europy Raport w sprawie konkurencyjności cyfrowej Europy Część 1 i2010 Raport roczny na temat społeczeństwa informacyjnego 2009 roku Benchmarking i2010: Tendencje i najważniejsze osiągnięcia Wydanie polskie Tarnów,

Bardziej szczegółowo

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0 Gdańsk, grudzień 2010 Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. UZASADNIENIE DLA INTERWENCJI W OBSZARZE DOSTĘPU DO INTERNETU... 3 1.1. Stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej... 3 Wymiar

Bardziej szczegółowo

Część B Analiza sektorowa rynku i obszarów zastosowań e-gospodarki w Polsce. B1. Społeczeństwo informacyjne

Część B Analiza sektorowa rynku i obszarów zastosowań e-gospodarki w Polsce. B1. Społeczeństwo informacyjne Część B Analiza sektorowa rynku i obszarów zastosowań e-gospodarki w Polsce B1. Społeczeństwo informacyjne Budowanie społeczeństwa informacyjnego jest elementem działań programowych nie tylko Polski, ale

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Listopad 2012 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie do Narodowego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2014 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2014 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI. Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych. Praca nr 11.30.001.6

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI. Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych. Praca nr 11.30.001.6 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych Praca nr 11.30.001.6 TENDENCJE ZMIAN NA POLSKIM RYNKU TECHNOLOGII TELEKOMUNIKACYJNYCH I INFORMATYCZNYCH (ICT) W ROKU 2006. OBRAZ RYNKU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2008 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2005 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r.

Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r. Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r. WKŁAD KOMISJI W DYSKUSJĘ NA TEMAT GOSPODARKI CYFROWEJ, KTÓRA ODBĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: mgr Mirosława Fereńca w składzie: prof. Stanisław Piątek mgr Edward Klimasara mgr

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

G. e-commerce - Janusz Klink

G. e-commerce - Janusz Klink G. e-commerce - Janusz Klink 1. Wprowadzenie W dokumencie pt. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych, w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2014-2016. - projekt -

STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2014-2016. - projekt - STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2014-2016 - projekt - Spis treści WSTĘP... 4 1. SYTUACJA NA RYNKU UŁUG MEDIALNYCH... 4 1.1. Czas i sposób korzystania z mediów... 4 1.2. Wartość rynku reklamy... 7 1.3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2009 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo