Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów"

Transkrypt

1 Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów White Paper 56 Wersja 2

2 Streszczenie Współczesne pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym wymagają precyzyjnie określonego, stabilnego środowiska pracy, aby wrażliwe urządzenia elektroniczne mogły optymalnie pracować. Standardowy klimatyzator jest nieodpowiedni do pomieszczeń ze sprzętem elektronicznym, gdyż może doprowadzić do wyłączeń systemu i awarii elementów. System precyzyjnego chłodzenia utrzymuje temperaturę oraz wilgotność powietrza w bardzo wąskim zakresie, dzięki czemu zapewnia stabilność środowiska, jakiej wymagają wrażliwe urządzenia elektroniczne, co pozwala uniknąć kosztownych przestojów. 2

3 Definicja współczesnych pomieszczeń ze sprzętem elektronicznym to nie tylko pomieszczenia komputerowe Obecne wymagania dotyczące precyzyjnej ochrony środowiska pracy nie ograniczają się tylko do tradycyjnego centrum danych czy pomieszczenia ze sprzętem komputerowym obejmują również zastosowania w większych pomieszczeniach kilkupokojowych, określanych jako Technology Rooms (pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym). Zastosowania w typowych pomieszczeniach ze sprzętem elektronicznym obejmują: 1. Pomieszczenia kilkupokojowe ze sprzętem medycznym (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa) 2. Pomieszczenia o wysokim standardzie czystości (tzw. clean rooms) 3. Laboratoria 4. Pomieszczenia z drukarkami/kopiarkami/studia projektowe CAD 5. Serwerownie 6. Obiekty szpitalne (bloki operacyjne, sale izolacyjne) 7. Telekomunikacja (rozdzielnie telekomunikacyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej) Dlaczego potrzebny jest system precyzyjnego chłodzenia? Przetwarzanie informacji jest niezbędnym czynnikiem wszelkich operacji o kluczowym znaczeniu. Dlatego prawidłowe funkcjonowanie firmy uzależnione jest od niezawodności pomieszczeń ze sprzętem elektronicznym. Sprzęt IT wytwarza wyjątkowo skoncentrowane obciążenie cieplne, a jednocześnie jest bardzo wrażliwy na zmiany temperatury i wilgotności powietrza. Wahania temperatury i/lub wilgotności powietrza mogą stwarzać problemy od błędów funkcjonalnych po całkowite wyłączenie systemu. Może to powodować duże straty finansowe, w zależności od długości przerwy oraz wartości straconego czasu i danych. Standardowy klimatyzator nie jest przystosowany do obsługi skoncentrowanego obciążenia cieplnego oraz profilu obciążenia cieplnego pomieszczeń ze sprzętem elektronicznym. Nie został również zaprojektowany do utrzymywania dokładnych poziomów temperatury i wilgotności wymaganych w tych zastosowaniach. Systemy precyzyjnego chłodzenia służą do dokładnej kontroli temperatury i wilgotności. Zapewniają wysoką niezawodność przez cały rok, łatwość serwisowania, uniwersalność i nadmiarowość systemu, niezbędne do zapewnienia działania pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym przez 24 godziny na dobę. 3

4 Założenia projektowe dotyczące poziomów temperatury i wilgotności powietrza Utrzymywanie zakładanych przez projekt poziomów temperatury i wilgotności powietrza ma kluczowe znaczenie dla niezawodności działania pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym. Zakładane przez projekt poziomy powinny być następujące: F (22 24 C) oraz 35 50% wilgotności względnej. Tak samo jak szkodliwe są nieodpowiednie warunki otoczenia, również nagłe wahania temperatury mogą mieć negatywny wpływ na działanie sprzętu. Jest to jeden z powodów, dla których sprzęt pozostawia się włączony nawet wtedy, gdy dane nie są przetwarzane. System precyzyjnego chłodzenia jest tak zaprojektowany, aby utrzymywać temperaturę na poziomie ±1 F (0,56 C) oraz wilgotność względną na poziomie ±3 5% przez 24 godziny na dobę, 8760 godzin w roku. Natomiast klimatyzatory są zaprojektowane tak, aby utrzymywać temperaturę na poziomie 80 F (27 C) oraz wilgotność względną na poziomie 50% jedynie w lecie przy temperaturze 95 F (35 C) i wilgotności względnej wynoszącej 48% na zewnątrz. Przeważnie klimatyzatory nie mają wydzielonej funkcji kontroli wilgotności a proste kontrolery nie są w stanie utrzymać wymaganej tolerancji wartości temperatury, co może spowodować potencjalnie szkodliwe wahania temperatury i wilgotności. Problemy spowodowane przez nieodpowiednie środowisko pracy Nieodpowiednie środowisko pracy pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym będzie miało negatywny wpływ na przetwarzanie i przechowywanie danych. Skutki mogą obejmować uszkodzenie danych, a nawet całkowite wyłączenie lub awarię systemu. 1- Wysokie i niskie temperatury Wysokie lub niskie temperatury otoczenia bądź nagłe wahania temperatury mogą spowodować zakłócenie przetwarzania danych i wyłączenie całego systemu. Wahania temperatury mogą być przyczyną zmiany elektrycznych i fizycznych właściwości układów elektronicznych oraz innych elementów płytek drukowanych, powodując nieprawidłowe funkcjonowanie lub awarię. Problemy te mogą być przejściowe bądź występować przez kilka dni. Nawet przejściowe problemy mogą być trudne do zdiagnozowania i usunięcia. 2- Wysoka wilgotność Wysoka wilgotność może doprowadzić do pogorszenia się jakości taśm i powierzchni, awarii głowicy, kondensacji, korozji, problemów z pobieraniem papieru, migracji jonów srebra i złota powodujących awarie płytek drukowanych i ich elementów. 3- Niska wilgotność Niska wilgotność znacząco zwiększa możliwość wystąpienia wyładowań elektrostatycznych. Wyładowania elektrostatyczne mogą doprowadzić do uszkodzeń danych lub sprzętu. 4

5 Różnice pomiędzy systemem precyzyjnego chłodzenia a klimatyzatorami 1. Współczynnik ciepła jawnego Obciążenie cieplne składa się z dwóch oddzielnych czynników: ciepła jawnego i utajonego. Zmiany ciepła jawnego powodują zmiany temperatury wskazywanej przez termometr suchy. Ciepło utajone jest związane ze zmianami poziomu wilgotności powietrza. Całkowita wydajność systemu chłodzenia to suma usuniętego ciepła jawnego i usuniętego ciepła utajonego. Całkowita wydajność chłodzenia = Chłodzenie jawne + Chłodzenie utajone Współczynnik ciepła jawnego stanowi ułamek całkowitego chłodzenia, które jest jawne. Współczynn ik ciepła jawnego (SHR) = Chłodzenie jawne Chłodzenie całkowite W pomieszczeniu ze sprzętem elektronicznym obciążenie chłodzenia prawie całkowicie składa się z ciepła jawnego pochodzącego ze sprzętu IT, oświetlenia, wyposażenia pomocniczego oraz silników. Obciążenie utajone jest bardzo małe, co wynika z obecności niewielu ludzi, ograniczonego dopływu powietrza z zewnątrz oraz często stosowanej paroizolacji. Wymagany współczynnik ciepła jawnego dla klimatyzatora odpowiadający temu profilowi obciążenia cieplnego jest bardzo wysoki: 0,95 0,99. System precyzyjnego chłodzenia został zaprojektowany tak, aby zapewniać tak wysokie współczynniki. Natomiast klimatyzator zazwyczaj charakteryzuje się współczynnikiem ciepła jawnego rzędu 0,65 0,70, w związku z czym zapewnia zbyt mało chłodzenia jawnego i zbyt dużo chłodzenia utajonego. Nadmiar chłodzenia utajonego oznacza, że zbyt dużo wilgoci jest stale usuwane z powietrza. W celu utrzymania wymaganego zakresu wilgotności względnej o wartości 35 50%, konieczne byłoby ciągłe nawilżanie powietrza, co powodowałoby zużycie dużej ilości energii. Chłodzenie precyzyjne 0,95 0,99 SHR Rysunek 1 Współczynnik ciepła jawnego (SHR) Chłodzenie standardowe 0,70 0,65 SHR Współczynnik ciepła jawnego (SHR) 5

6 2. Precyzyjne sterowanie temperaturą i wilgotnością Systemy precyzyjnego chłodzenia zawierają zaawansowane układy regulacji oparte na mikroprocesorach, niezbędne do szybkiego wykrywania zmieniających się warunków i utrzymywania wąskich zakresów tolerancji, aby zapewnić stabilne środowisko pracy. Systemy precyzyjnego chłodzenia zazwyczaj obejmują kilka urządzeń do chłodzenia i ogrzewania, nawilżacz oraz wydzielony cykl obniżania wilgotności powietrza, co pozwala spełnić wszelkie wymagania dotyczące regulacji temperatury i wilgotności. Klimatyzatory wyposażone są w podstawowe, ograniczone układy regulacji, które nie działają na tyle szybko, aby utrzymać wymagane zakresy tolerancji. Klimatyzatory zwykle nie obsługują cykli ogrzewania oraz nawilżania/obniżania wilgotności niezbędnych do zapewnienia stabilnego środowiska pracy. Elementy te, jeżeli są dostępne, stanowią najczęściej dodatki, a nie części zintegrowanego systemu. 3- Jakość powietrza Systemy precyzyjnego chłodzenia działają z wysokim współczynnikiem przepływu powietrza względem jednostek usuwanego ciepła, zazwyczaj 160 stóp sześciennych na minutę (76 litrów na sekundę) na kw lub wyższym. Ten wysoki współczynnik objętościowy umożliwia przenoszenie większej ilości powietrza w pomieszczeniu, poprawiając cyrkulację powietrza i obniżając ryzyko występowania miejsc o podwyższonej temperaturze. Nowoczesny sprzęt ogólnie pobiera około 76 litrów na sekundę na każdy kw pobranego zasilania, więc bardzo ważne jest, aby przy wlotach do wyposażenia dostępna była odpowiednia ilość chłodnego powietrza. Jeśli tak nie jest, urządzenie pobierze część powietrza z innych części pomieszczenia, powodując często niebezpieczny wzrost temperatury przy wlotach. Wysoki współczynnik CFM/kW urządzeń precyzyjnego chłodzenia umożliwia również przepuszczanie większej ilości powietrza przez filtry, zapewniając większą czystość środowiska pracy. W systemach precyzyjnego chłodzenia zwykle używane są zespoły filtrów z głębokim wkładem harmonijkowym o przeciętnej lub wysokiej wydajności w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w powietrzu. Klimatyzatory działają znacznie poniżej wartości CFM/kW (40 54 Lps/kW). Niska wartość współczynnika CFM może prowadzić do nieodpowiedniej dystrybucji powietrza i większego zanieczyszczenia powietrza. Filtry klimatyzatorów są zwykle płaskim materiałem o niskiej wydajności, który nie usuwa wystarczającej ilości zanieczyszczeń z powietrza. 6

7 4. Godziny pracy Systemy precyzyjnego chłodzenia zostały zaprojektowane tak, aby pracować bez przerwy przez 8760 godzin w roku. Systemy z wybranymi elementami i zastosowaną nadmiarowością zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić jak najkrótszy czas przestoju. Układy regulacji systemu utrzymują warunki w pomieszczeniu dla pełnego zakresu warunków zewnętrznych, w zimie lub w lecie. Klimatyzatory zostały zaprojektowane do pracy w lecie, maksymalnie przez 1200 godzin w roku. System nie jest zaprojektowany do nieprzerwanej pracy przez cały rok. Ani układy regulacji ani system chłodzenia nie zostały zaprojektowane tak, aby pracować bez przerwy lub w zimie. Kryteria dotyczące projektu 1. Gęstość obciążenia Z powodu dużej koncentracji sprzętu gęstość obciążenia w pomieszczeniu ze sprzętem elektronicznym może być pięć razy większa niż w typowym biurze. Systemy muszą być zaprojektowane tak, aby mogły pracować przy tak dużej gęstości obciążenia. Odpowiednia wydajność i dystrybucja powietrza są bardzo ważne. Gęstość obciążenia Biuro: watów/m kw. (5 15 watów/stopę kw.) Pomieszczenie ze sprzętem elektronicznym: watów/m kw. ( watów/stopę kw.) Rysunek 2 Gęstość obciążenia Pomieszczenie ze Biuro sprzętem elektronicznym 2. Temperatura i wilgotność Warunki projektowe powinny być następujące: C (72 75 F) oraz 35 50% wilgotności względnej. 7

8 3. Ilość powietrza Wysoka wartość współczynnika CFM/kW (Lps/kW) w systemach precyzyjnego chłodzenia zwiększa współczynnik ciepła jawnego, poprawia dystrybucję powietrza i zwiększa szybkość filtrowania. Wysoki współczynnik CFM nie powoduje dyskomfortu u pracowników, ponieważ powietrze jest rozprowadzane pod podłogą podniesioną i wydostaje się do pomieszczenia poprzez sprzęt. 4. Czystość powietrza W przypadku braku filtrów zanieczyszczenie powietrza może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. W celu zapewnienia wysokiej wydajności filtry powinny mieć głęboki wkład harmonijkowy. Ważna jest również wielkość filtru filtr musi działać z odpowiednio małą szybkością, aby był wystarczająco wydajny. Konieczna jest regularna wymiana filtrów. 5. Paroizolacja Ponieważ prawie wszystkie materiały konstrukcyjne nie są odporne na wilgoć, w odpowiednio zaprojektowanych pomieszczeniach ze sprzętem elektronicznym musi znajdować się paroizolacja. W przypadku braku paroizolacji pomieszczenie ze sprzętem elektronicznym będzie tracić wilgoć w zimie i gromadzić ją w lecie. Utrudnia to w znacznym stopniu regulację wilgotności i wydłuża czas pracy kompresorów i nawilżaczy, które zużywają dużo energii. Aby utworzyć wydajną paroizolację, sufit powinien być wyłożony warstwą polietylenową, ściany powinny być pomalowane farbą na bazie gumy lub plastiku, drzwi oraz wszystkie rury i poprowadzenia kabli powinny być dokładnie uszczelnione. 6. Wymagania dotyczące dopływu powietrza W pomieszczeniach ze sprzętem elektronicznym coraz częściej pracuje niewiele osób, przez co pomieszczenia te nie wymagają dopływu dużej ilości powietrza. Dopływ powietrza należy zminimalizować w celu ograniczenia ukrytego obciążenia pomieszczenia. Wartość 20 CFM (9,4 Lps) na osobę jest obecnie wystarczająca, aby spełnić normę IAQ (Indoor Air Quality) obowiązującą w Stanach Zjednoczonych. 7. Nadmiarowość Nadmiarowość można uzyskać, używając dodatkowego sprzętu w celu zapewnienia 100% wymaganej wydajności chłodzenia nawet po wyłączeniu lub awarii jednego lub kilku urządzeń. Koszt nadmiarowości należy porównać z planowanym kosztem przestoju pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym. 8

9 Rysunek 3 Nadmiarowość 52 kw 52 kw 52 kw 70 kw 70 kw Obsługuje obciążenie 104 kw Urządzenie nadmiarowe Wydajność 140 kw oznacza przeciążenie 35 kw Należy uwzględnić różnicę między nadmiarowością a nadmierną wydajnością. Obciążenie 70 kw w przypadku systemów 3 x 52 kw lub 4 x 35 kw zapewnia nadmiarowość. Aby sprzęt w stanie spoczynku był uważany za nadmiarowy, wymagana jest oparta na czasie pracy rotacja działania sprzętu oraz interfejs układów regulacji zapewniający automatyczne uruchamianie. 9. Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo klimatyzatorów jest równie ważne, jak bezpieczeństwo pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym, ponieważ bez nich sprzęt nie może działać. Dostęp do urządzeń działających w pomieszczeniu ze sprzętem elektronicznym musi być tak samo ograniczony, jak do sprzętu IT. Sprzęt do odprowadzania ciepłego powietrza na zewnątrz powinien znajdować się na dachu lub w innym bezpiecznym miejscu w obiekcie. Czynniki decydujące o wyborze systemu 1. Obliczenia obciążenia Ciepło w pomieszczeniach ze sprzętem elektronicznym jest generowane przez urządzenia, lampy, ludzi, powietrze z zewnątrz, obciążenia przesyłowe, słońce i wyposażenie pomocnicze (listwy zasilające, zasilacze UPS itd.). Zgodnie z praktyką do obliczenia obciążenia należy użyć wartości 1,39 m kw./kw (15 stóp kw./kw). Bardziej szczegółowe informacje na temat obliczania obciążenia zawiera dokument White Paper 25 firmy APC Calculating Total Cooling Requirements for Data Centers (dostępny tylko w języku angielskim). 9

10 2. Jednolite systemy a. Chłodzony powietrzem Rysunek 5 System chłodzony powietrzem Klimatyzator Kondensator schłodzonego powietrza Konfiguracja systemu System chłodzenia jest podzielony na klimatyzator wewnętrzny i moduł odprowadzania ciepłego powietrza. Kompresory mogą znajdować się w urządzeniach działających w pomieszczeniach i na zewnątrz. Aby zapewnić bezpieczeństwo i umożliwić konserwację, kompresory są zwykle umieszczane w urządzeniach znajdujących się w pomieszczeniach. Rury systemu chłodzenia (dwie dla każdego kompresora) łączą dwie połowy systemu. Projekt przebiegu instalacji rurowej systemu chłodzenia ma krytyczne znaczenie. Projekt musi uwzględniać utratę ciśnienia, szybkość chłodzenia, powrót oleju i pułapki. Moduły serwisowe powinny być instalowane przez wykwalifikowanego montera. Najlepiej stosować w przypadku wielu urządzeń i rozbudowy instalacji. Każdy system stanowi niezależny, samodzielny moduł. 10

11 b. Chłodzony wodą Rysunek 6 System chłodzony wodą Chłodnica kominowa Klimatyzator Zespół pomp Konfiguracja systemu Wewnętrzny klimatyzator jest kompletnym, niezależnym systemem chłodzenia. Ciepło jest odprowadzane do instalacji chłodzenia wodą poprzez wymiennik ciepła w urządzeniu wewnętrznym. Woda chłodząca jest następnie pompowana do chłodni kominowej i ponownie wprowadzana do obiegu. Można używać również innych źródeł wody, takich jak studnie. Chłodnia kominowa powinna znajdować się w chłodnym otoczeniu. Powinna być zaprojektowana z nadmiarowością lub powinno być dostępne awaryjne źródło wody. Jeśli używana jest chłodnia kominowa, konieczne jest uzdatnianie wody. Projekt wodociągu ma o wiele mniejsze znaczenie i jest prostszy w instalacji niż instalacja systemu chłodzenia. System chłodzenia dostarczany z fabryki jest napełniony i przetestowany. 11

12 c. Chłodzony glikolem Rysunek 7 System chłodzony glikolem Klimatyzator Sucha chłodnica Zespół pomp Konfiguracja systemu Urządzenie wewnętrzne jest podobne do systemu chłodzonego wodą. W obiegu znajduje się roztwór glikolu zamiast wody, a odprowadzanie ciepła ma miejsce w wymienniku ciepła wykorzystującym zewnętrzną ciecz i powietrze lub w suchej chłodnicy. Suche chłodnice wymagają mniej czynności konserwacyjnych niż chłodnie kominowe. Doskonale nadaje się do odzyskiwania ciepła. System E.E.R. jest najniższy z trzech typów urządzeń. Do jednej dużej suchej chłodnicy lub zespołu pomp można podłączyć wiele urządzeń. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące nadmiarowości. d. Free cooling glikolem Konfiguracja systemu Urządzenie jest identyczne z urządzeniem chłodzonym glikolem, ale zawiera również wężownicę Free cooling w celu oszczędności energii. Gdy spadnie temperatura na zewnątrz, chłodny roztwór glikolu przepływa przez dodatkową wężownicę Free cooling, a chłodzenie jest uzyskiwane bez uruchamiania kompresora. Zapewnia największy spadek kosztów pracy w odpowiednim klimacie. Dodatkowa wężownica oznacza większą moc silnika dmuchawy. Należy stosować systemy z dużymi wężownicami chłodnicy Free cooling w celu większych oszczędności. Wężownice Free cooling należy instalować przed wężownicą DX w celu uzyskania dodatkowej pojemności przy umiarkowanej temperaturze otoczenia. 12

13 e. Dodatkowa wężownica wody schłodzonej Konfiguracja systemu Dodatkową wężownicę wody schłodzonej można dołączyć do systemu DX w celu zapewnienia pełnej nadmiarowości w pojedynczym urządzeniu. Urządzenie może w przypadku awarii działać jako zapasowy system wody schłodzonej ze 100% modułowym systemem DX. Urządzenie może w razie konieczności działać jako system DX z centralnym zapasowym agregatem wody schłodzonej. Urządzenie może wykorzystywać wodę schłodzoną, jeśli jest dostępna. Na przykład jeśli chłodnica wspomaga głównie proces produkcyjny w fabryce lub klimatyzatory w lecie, a system DX jest włączany, gdy woda schłodzona nie jest już dostępna. f. Woda schłodzona Rysunek 8 System wody schłodzonej Klimatyzator Centralna chłodnica Konfiguracja systemu Woda schłodzona jest dostarczana z centralnej chłodnicy do zespołu urządzeń w pomieszczeniu ze sprzętem elektronicznym. System chłodzenia jest częścią zespołu chłodnicy. Wewnętrzne klimatyzatory zawierają układy regulacji, wężownicę wody schłodzonej, zawór sterowania wodą schłodzoną, dmuchawy, filtry, nawilżacze i grzejniki. Temperatura wody schłodzonej powinna być na tyle wysoka, aby zapewnić utrzymanie wysokiego współczynnika ciepła jawnego (8,33 C/47 F lub wyższa). Nadmiarowość należy rozszerzyć na centralne zespoły agregatu chłodzącego i pompy. Centralny agregat powinien być przygotowany do eksploatacji w warunkach zimowych w celu umożliwienia pracy przez cały rok. 13

14 W niektórych miastach system może wymagać obecności pracowników obsługi. Nie należy łączyć z urządzeniami chłodzącymi, ponieważ temperatura dostarczania schłodzonej wody powinna być różna (5,6 C/42 F w przypadku standardowych urządzeń chłodzących, 8,3 C+/47 F+ w pomieszczeniach ze sprzętem elektronicznym). Koszt posiadania 1. Koszty pracy Koszty klimatyzacji pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym na jedną stopę kwadratową są zwykle dziesięć razy wyższe niż w przypadku klimatyzatora lub systemu klimatyzacji w biurze. Jest to spowodowane całoroczną, a nie sezonową pracą i znacznie zwiększoną gęstością obciążenia cieplnego. Jednak koszty działania systemu precyzyjnego chłodzenia są znacznie mniejsze niż w przypadku klimatyzatora, jeśli oba systemy zastosowano w pomieszczeniu ze sprzętem elektronicznym. Koszty systemu precyzyjnego chłodzenia są niższe niż klimatyzatora w przypadku podobnych zastosowań z następujących powodów: a- System podpodłogowy wysoki współczynnik ciepła jawnego eliminuje zbyt duże obniżenie wilgotności i wynikające z tego działanie nawilżacza. b- Wysoki współczynnik sprawności energetycznej (E.E.R). W przypadku zbyt dużych wężownic, wysokiej wartości współczynnika CFM oraz kompresorów pomp ciepła, systemy komputerowe mają wyższe współczynniki sprawności energetycznej chłodzenia niż konwencjonalne klimatyzatory. c- Urządzenia precyzyjnego chłodzenia składają się z elementów o wysokiej wydajności przeznaczonych do całorocznej pracy. Należy zastosować następujące elementy: Duża, płytka wężownica chłodząca Silniki dmuchaw o wysokiej wydajności Nawilżacze parowe Kompresor pompy ciepła Wysoki współczynnik współczynnik ciepła jawnego Wydzielony cykl obniżania wilgotności Niski prąd znamionowy Łożyska o żywotności godzin Rozszerzone gwarancje 14

15 2. Koszty serwisu Największe koszty serwisu i naprawy powstają głównie podczas przerwy w pracy pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym. Z tego powodu najpierw należy zaplanować nadmiarowość. Jednak, aby w przyszłości je zmniejszyć, można wybrać sprzęt z funkcjami, które znacznie zmniejszą wymagany czas serwisu i napraw. Należy zastosować następujące elementy: a. Śruby w elementach chłodzących. Kompresor i osuszacz filtru powinny być wymieniane bez używania palnika gazowego. b. Podstawowe i dodatkowe miski spustowe. c. Nawilżacz z pojemnikiem, który można szybko wymienić. d. Elementy powinny znajdować się poza strumieniem powietrza w oddzielnej sekcji. e. Wymienny zespół wentylatora. f. Ponumerowane i oznaczone kolorami kable elektryczne. g. Zabezpieczenia przed uruchomieniem silnika zamiast bezpieczników. h. Panele dostępu łatwe w demontażu i/lub mocowane na zawiasach. i. Wezwania serwisu na podstawie czasu pracy. Wnioski W pomieszczeniach ze sprzętem elektronicznym znajdują się czułe urządzenia elektroniczne wymagające do optymalnej pracy określonego środowiska. Zapewniając stabilne środowisko pracy wymagane przez urządzenia elektroniczne, systemy precyzyjnego chłodzenia pomagają uniknąć kosztownych wyłączeń systemu i awarii elementów. 15

Ewolucja systemów klimatyzacji

Ewolucja systemów klimatyzacji LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Ewolucja systemów klimatyzacji Hybrid City Multi (HVRF) - pierwszy na świecie dwururowy system do równoczesnego chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła DLA INSTALATORÓW, PROJEKTANTÓW

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że 1% energii na świecie zużywany jest na chłodzenie serwerowni?

Czy wiesz, że 1% energii na świecie zużywany jest na chłodzenie serwerowni? WSPÓŁCZYNNIK CHŁODZENIA EER 33 (30 C/40%RH dla powietrza zewnętrznego) Czy wiesz, że 1% energii na świecie zużywany jest na chłodzenie serwerowni? Firma Ekonair posiada rozwiązania w postaci klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać chłodzenie wymagane w centrach danych

Jak obliczać chłodzenie wymagane w centrach danych Jak obliczać chłodzenie wymagane w centrach danych Neil Rasmussen White Paper 25 Wersja 1 Streszczenie W niniejszym dokumencie opisano metodę obliczania ciepła wydzielanego przez sprzęt komputerowy oraz

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Lekcja 13. Klimatyzacja

Lekcja 13. Klimatyzacja Lekcja 13. Klimatyzacja Jednym z bardzo często popełnianych błędów jest mylenie klimatyzacji z wentylacją. Wentylacja to wymiana powietrza w pomieszczeniu. Dzięki niej z pomieszczenia usuwane jest zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła.

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła. Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do naturalnego tzw. swobodnego ochładzania

Bardziej szczegółowo

next next Precyzyjne klimatyzatory powietrza ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem lub wbudowanymi skraplaczami chłodzonymi wodą 6,4 108 kw R410A

next next Precyzyjne klimatyzatory powietrza ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem lub wbudowanymi skraplaczami chłodzonymi wodą 6,4 108 kw R410A 15 next Precyzyjne klimatyzatory powietrza ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem lub wbudowanymi 6,4 108 kw R410A E C A C UP DOWN RCGROUP SpA 19632013 fiftycoolyears 1 9 6 3 2 0 1 3 fiftycoolyears 16

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Produkty wymiany ciepła

Produkty wymiany ciepła System Ochrony Antykorozyjnej Baltibond zinc Sprzęt firmy BAC odróżnia się od wielu innych... TSU-C/D TSU-M 325-5060 kwh 834-2082 kwh System ochrony antykorozyjnej Baltibond CZAS EKSPLOATACJI OOWANIE +

Bardziej szczegółowo

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna NOWE URZĄDZENIA VRF EP-YLM Wysoka sezonowa efektywność energetyczna Pierwszy na świecie płaskorurowy (płaskokanałowy) wymiennik ciepła z aluminium Moc grzewcza dostępna także podczas Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI

AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI Agregaty wody lodowej z serii GR1A to zespoły jednoblokowe ze skraplaczem chłodzonym powietrzem.

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310, AQUA-AIR DR70

OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310, AQUA-AIR DR70 Bart Import Poland 64-500 Szamotuły ul. Dworcowa 34 tel. +48 61 29 30 685 fax. +48 61 29 26 144 www.aqua-air.pl OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310,

Bardziej szczegółowo

Redukcja ukrytych kosztów związanych z modernizacją - systemu zasilania w centrum danych

Redukcja ukrytych kosztów związanych z modernizacją - systemu zasilania w centrum danych Redukcja ukrytych kosztów związanych z modernizacją - systemu zasilania w centrum danych Richard Sawyer White Paper 73 Streszczenie Skalowanie systemu zasilania używanych systemów zasilaczy UPS prowadzi

Bardziej szczegółowo

Czym jest chłodzenie ewaporacyjne?

Czym jest chłodzenie ewaporacyjne? Czym jest chłodzenie ewaporacyjne? Praktycznie klimatyzacja ewaporacyjna jest odpowiedzialna np. za chłodną bryzę nad morzem. Wiatr wiejący od strony morza w kierunku plaży, powoduje odparowanie wody,

Bardziej szczegółowo

Wymiary i opis techniczny modułu pompy

Wymiary i opis techniczny modułu pompy VIII Wymiennik glikolowy WG-01 Wymiennik WG-01 służy do dogrzewania powietrza czerpanego z zewnątrz przez rekuperator w okresie zimowym oraz jego schładzania podczas występowania letnich upałów. W połączeniu

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Prestige

Klimatyzator LG Prestige Klimatyzator LG Prestige Klimatyzatory naścienne LG serii Prestige z technologią lnverter V charakteryzują się niskim zużyciem energii w trybie chłodzenia i grzania (klasa energetyczna A+++), dużą wydajnością

Bardziej szczegółowo

Sprężarki olejowe. VB5-37 kw

Sprężarki olejowe. VB5-37 kw Sprężarki olejowe V5-37 kw Zróżnicowane rozwiązania. trakcyjne cenowo opcje. Zamknięte sprężarki śrubowe firmy erius TM z serii V5-37 kw to wydajność w konkurencyjnej cenie. Od samodzielnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy Koncern Swegon Szwedzki koncern Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakres szerokiej oferty wchodzą nie tylko pojedyncze urządzenia, ale

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator naścienny ecorelax. dc inverter

Klimatyzator naścienny ecorelax. dc inverter Klimatyzator naścienny ecorelax dc inverter DC Inverter to nowa linia klimatyzatorów LENNOX znacznie redukujących koszty eksploatacji. Płynna regulacja wydajności powoduje, że klimatyzatory LENNOX potrafią

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator ścienny LG Deluxe 2,5kW DM09RP

Klimatyzator ścienny LG Deluxe 2,5kW DM09RP Klimatyzator ścienny LG Deluxe 2,5kW DM09RP Najnowsza seria klimatyzatorów LG Deluxe dostępna od 2017r została wyposażona w zintegrowany moduł WiFi pozwalający na zdalne sterowanie pracą klimatyzatora.

Bardziej szczegółowo

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi SPIS TREŚCI Usuwanie problemów 3 Kody błędów 4 Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli wystąpi nieprawidłowe działanie. Klimatyzator

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Standard

Klimatyzator LG Standard Klimatyzator LG Standard Klimatyzator ścienny split LG Standard należy do bardzo cichych klimatyzatorów, posiadający ponadto dwa rodzaje filtrów - antyalergiczny i potrójny. Mocny nadmuch jednostki wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Nowa. , obniżenie zużycia energii oraz chroniące ich budżet.

Nowa. , obniżenie zużycia energii oraz chroniące ich budżet. SYSTEMY ŹRÓDŁO CIEPŁA - WODA Nowa możliwość w Wzrasta zapotrzebowanie właścicieli domów na wymianę układów grzewczych na bardziej efektywne, bardziej oszczędne pod względem kosztów i bardziej przyjazne

Bardziej szczegółowo

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatację i produkcję, oraz specjaliści od sprężonego powietrza obowiązkowo wyposażają swoje sieci

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatację i produkcję, oraz specjaliści od sprężonego powietrza obowiązkowo wyposażają swoje sieci Jakość Osuszacze MDX-DX charakteryzują się wysoką niezawodnością. Posiadają elementy najwyższej jakości, testowane w ekstremalnych warunkach. Bez względu na obciążenie, temperatura punktu rosy jest stała.

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator ścienny LG Standard Plus 3,5kW PM12SP

Klimatyzator ścienny LG Standard Plus 3,5kW PM12SP Klimatyzator ścienny LG Standard Plus 3,5kW PM12SP Standard Plus to ekonomiczny klimatyzator z bogatym wyposażeniem. LG wyposażyło serię Standard Plus w jonizator Plasmaster Plus odpowiedzialny za uzdatnianie

Bardziej szczegółowo

URP. Centrale rekuperacyjne o wysokiej sprawności 65% 3 rozmiary o wydajnościach od 1500 do 5500 m3/h

URP. Centrale rekuperacyjne o wysokiej sprawności 65% 3 rozmiary o wydajnościach od 1500 do 5500 m3/h URP Centrale rekuperacyjne o wysokiej sprawności 65% 3 rozmiary o wydajnościach od 1500 do 5500 m3/h Centrale rekuperacyjne URP są zaprojektowane tak by wymusić recyrkulację powietrza I zapewnić wysoki

Bardziej szczegółowo

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom.

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT MSL seria 2,2-15 kw Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT Seria MSL Sprężarki MSL, w sposób idealny łączą w sobie prostotę budowy oraz przystępność cenową sprężarek

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Przemiany powietrza. Centrale klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Zakres Zadania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA

INSTRUKCJA SERWISOWA INSTRUKCJA SERWISOWA Klimatyzator kasetonowy typu Multisplit. CNAUX.PL SPIS TREŚCI Usuwanie problemów: Kody błędów 3 5 USUWANIE PROBLEMÓW Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011 Gabriel Miczka Przedsiębiorstwo tel/fax: +48 32 2319678; mobile: +48 601482447 http://powerauditing.com; e-mail: office@gabrielmiczka.com PowerAuditing.com Zimno z ciepła Chłodziarki adsorpcyjne Podsystemy

Bardziej szczegółowo

Certified Data Center Professional Training

Certified Data Center Professional Training Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK258S Certified Data Center Professional Training Dni: 2 Opis: Jest to dwudniowe szkolenie poświęcone najważniejszym elementom Ośrodków Przetwarzania Danych. Omawianie

Bardziej szczegółowo

t E termostaty k r A M fazowe r c E t ja ta c k Af A u E M d or r AH f M In o p

t E termostaty k r A M fazowe r c E t ja ta c k Af A u E M d or r AH f M In o p MAHLE Aftermarket Informacja o produktach Termostaty fazowe Konwencjonalna regulacja temperatury: bezpieczeństwo w pierwszym rzędzie Optymalny przebieg procesu spalania w silniku samochodu osobowego zapewnia

Bardziej szczegółowo

Wynajem Tymczasowych Instalacji Chłodniczych Zastosowania w Przemyśle

Wynajem Tymczasowych Instalacji Chłodniczych Zastosowania w Przemyśle Wynajem Tymczasowych Instalacji Chłodniczych Zastosowania w Przemyśle 19. Edycja Sympozjum Technicznego PLASTECH 11.-12.IV.2013 Serock +48 608 496 419 pawel.andersohn@aggreko.pl Aggreko Polska Sp. z o.o

Bardziej szczegółowo

EER/COP 32. Klimatyzatory ewaporacyjne (adiabatyczne)

EER/COP 32. Klimatyzatory ewaporacyjne (adiabatyczne) EER/COP 32 W klimatyzatorze ewaporacyjnym bezpośrednim w temp. powietrza 30 C i wilgotności 40%RH z 1 kw dostarczonej energii elektrycznej można uzyskać 32 kw odczuwalnej mocy chłodniczej. 1 / 7 KLIMATYZATORY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna.

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 2. BUDOWA. 3. ZASADA DZIAŁANIA. 3.1. SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA. 4. CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA I SPRAWNOŚCI. 5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 6.

Bardziej szczegółowo

CAŁKOWITA SZCZELNOŚĆ! System dystrybucji pary korzystający z dostępnej pary Condair ESCO. Nawilżanie powietrza i chłodzenie przez parowanie

CAŁKOWITA SZCZELNOŚĆ! System dystrybucji pary korzystający z dostępnej pary Condair ESCO. Nawilżanie powietrza i chłodzenie przez parowanie CAŁKOWITA SZCZELNOŚĆ! System dystrybucji pary korzystający z dostępnej pary Condair ESCO Nawilżanie powietrza i chłodzenie przez parowanie System dystrybucji pary korzystający z dostępnej pary Specjalne

Bardziej szczegółowo

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Spożywczym

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Spożywczym Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Spożywczym Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna 18-19 marca 2013 r. Światowy lider wynajmu generatorów i urządzeń

Bardziej szczegółowo

SYSTEM M-Thermal Midea

SYSTEM M-Thermal Midea SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła woda-powietrze Model LV (1,9 do 17,1 kw)

Pompy ciepła woda-powietrze Model LV (1,9 do 17,1 kw) Pompy ciepła woda-powietrze Model LV (1,9 do 17,1 kw) 2 Pompy ciepła woda-powietrze Kompaktowe, efektywne i bogate w opcje Seria LV Pompa ciepła typu LV woda-powietrze oferuje szeroki zakres i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 Osuszacze powietrza typu OP 130 firmy IGLOO to wysokosprawne profesjonalne kompaktowe urządzenia do usuwania wilgoci i osuszania powietrza w zamkniętych

Bardziej szczegółowo

SCK. Sprężarki powietrza SCK 41-100

SCK. Sprężarki powietrza SCK 41-100 SCK Sprężarki powietrza SCK 41-100 ALUP Zaawansowana technologia. Wieloletnie doświadczenie. Firma Alup Kompressoren, to ponad 85 lat doświadczenia w przemyśle. Od wielu lat dostarczamy rozwiązania odpowiadające

Bardziej szczegółowo

URPX. Centrale rekuperacyjne o bardzo wysokiej sprawności 90% 3 rozmiary o wydajnościach od 1350 do 5500 m3/h

URPX. Centrale rekuperacyjne o bardzo wysokiej sprawności 90% 3 rozmiary o wydajnościach od 1350 do 5500 m3/h URPX Centrale rekuperacyjne o bardzo wysokiej sprawności 90% 3 rozmiary o wydajnościach od 1350 do 5500 m3/h Centrale rekuperacyjne URPX są zaprojektowane tak by wymusić recyrkulację powietrza I zapewnić

Bardziej szczegółowo

Ulepszona architektura centrów danych o wysokiej sprawności i gęstości

Ulepszona architektura centrów danych o wysokiej sprawności i gęstości Ulepszona architektura centrów danych o wysokiej sprawności i gęstości White Paper 126 Wersja 1 by Neil Rasmussen > Streszczenie Infrastruktura zasilania i chłodzenia centrów danych na całym świecie generuje

Bardziej szczegółowo

Typ SCHOOLAIR-B. Strona główna > Produkty > Systemy wentylacji zdecentralizowanej > Jednostki do montażu w parapecie i pod parapetem > Typ SCHOOLAIR-B

Typ SCHOOLAIR-B. Strona główna > Produkty > Systemy wentylacji zdecentralizowanej > Jednostki do montażu w parapecie i pod parapetem > Typ SCHOOLAIR-B Typ SCHOOLAIR-B Zdecentralizowany system wentylacji oparty na urządzeniach typu SCHOOLAIR-B zapewnia indywidualną i energooszczędną wentylację klas szkolnych oraz innych pomieszczeń. Zadaniem jednostki

Bardziej szczegółowo

Działanie i ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego do wytwarzania wody lodowej w systemach klimatyzacyjnych.

Działanie i ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego do wytwarzania wody lodowej w systemach klimatyzacyjnych. Działanie i ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego do wytwarzania wody lodowej w systemach klimatyzacyjnych. Wykonał Kolasa Adam SiUChiK Sem VIII Co kryje się pod pojęciem FREE - COOLING? Free

Bardziej szczegółowo

SCENTRALIZOWANE I ROZPROSZONE ZASILACZE AWARYJNE UPS: PORÓ WNANIE DELTA POWER SOLUTIONS

SCENTRALIZOWANE I ROZPROSZONE ZASILACZE AWARYJNE UPS: PORÓ WNANIE DELTA POWER SOLUTIONS SCENTRALIZOWANE I ROZPROSZONE ZASILACZE AWARYJNE UPS: PORÓ WNANIE DELTA POWER SOLUTIONS Wprowadzenie Wszędzie tam, gdzie wymagane są nieprzerwane dostawy energii elektrycznej, istnieje potrzeba korzystania

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Osady nieorganiczne i organiczne na powierzchniach wymiany ciepła powodują spadek wydajności wymiany

Bardziej szczegółowo

Wdrożenia projektów oszczędzania energii w zakładzie Coca-Cola w Tyliczu. Krynica-Zdrój 2012

Wdrożenia projektów oszczędzania energii w zakładzie Coca-Cola w Tyliczu. Krynica-Zdrój 2012 Wdrożenia projektów oszczędzania energii w zakładzie Coca-Cola w Tyliczu Krynica-Zdrój 2012 SPIS TREŚCI 1. FREE COOLING 2. PODNIESIENIE WYDAJNOŚCI KOMPRESORÓW 3. CENTRALNY SYSTEM CIEPŁA 4. SYETEM BRICKS

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

Vo4Home. Optymalizacja napięcia w Twoim domu

Vo4Home. Optymalizacja napięcia w Twoim domu Optymalizacja napięcia w Twoim domu Co to jest optymalizacja napięcia? Optymalizacja napięcia jest to elektryczna technika oszczędzania energii, która jest zainstalowana szeregowo z sieci zasilającej w

Bardziej szczegółowo

Multi V IV-generacji LG Electronics - więcej niż standard

Multi V IV-generacji LG Electronics - więcej niż standard Multi V IV-generacji LG Electronics - więcej niż standard Multi V IV-generacji stworzono na bazie przełomowych w dziedzinie HVAC rozwiązań technologicznych stosowanych w systemach VRF. LG Electronics przy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Multi-Split

Urządzenia Multi-Split Urządzenia Multi-Split MODEL Pdesign (kw) Klasa energetyczna Wydajność SEER sezonowa (według Pdesign (kw) normy EN14825) Klasa energetyczna (Strefa umiar.) SCOP Ilość obsługiwanych jednostek wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

OGRZEWANIE NADMUCHOWE W TWOIM DOMU!

OGRZEWANIE NADMUCHOWE W TWOIM DOMU! SYSTEMY OGRZEWANIA NADMUCHOWEGO FIRMY NORDYNE INC. OGRZEWANIE NADMUCHOWE W TWOIM DOMU! Wybór sposobu ogrzewania to jeden z najtrudniejszych wyborów, przed jakimi stają inwestorzy. Co wybrać, żeby było

Bardziej szczegółowo

DX FREE-COOLING DX FREE-COOLING ODZYSK CIEPŁA MARNOTRAWSTWO ENERGII POWAŻNIE SZKODZI ŚRODOWISKU

DX FREE-COOLING DX FREE-COOLING ODZYSK CIEPŁA MARNOTRAWSTWO ENERGII POWAŻNIE SZKODZI ŚRODOWISKU DX FREE-COOLING ODZYSK CIEPŁA DX FREE-COOLING MARNOTRAWSTWO ENERGII POWAŻNIE SZKODZI ŚRODOWISKU Odpowiedzialne działania Strategia długoterminowa Marnotrawstwo energii oznacza w konsekwencji przyczynianie

Bardziej szczegółowo

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw Powietrze Ziemia Woda Modulacja Modulowana pompa ciepła woda/woda 40 120 kw Heliotherm Sensor Solid M Pompa ciepła woda/woda o kompaktowej budowie, efektywnej płynnej modulacji mocy grzewczej, posiadająca

Bardziej szczegółowo

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA Kompaktowa zabudowa Sprężone powietrze to coś więcej niż tylko sprężanie Sprężone powietrze jest niezbędnym nośnikiem energii we wszystkich gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( )

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( ) PL 222484 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222484 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 406309 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Stan dzisiejszy i tendencje rozwoju Wytwornice wody lodowej są obecnie podstawowym elementem systemu klimatyzacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw Powietrze Ziemia Woda Modulacja Modulowana pompa ciepła solanka/woda 30 100 kw Heliotherm Sensor Solid M Pompa ciepła solanka/woda o kompaktowej budowie, efektywnej płynnej modulacji mocy grzewczej, posiadająca

Bardziej szczegółowo

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw Powietrze Ziemia Woda Modulowana pompa ciepła powietrze/woda 30 55 kw Heliotherm Sensor Solid Split Pompa ciepła powietrze/woda o kompaktowej budowie, efektywnej płynnej modulacji mocy grzewczej, posiadająca

Bardziej szczegółowo

Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop

Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do wydania w języku angielskim 11 Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

SUSZARNIE PRZEPŁYWOWE: SERIA C ORAZ SUSZARNIE VJATKA

SUSZARNIE PRZEPŁYWOWE: SERIA C ORAZ SUSZARNIE VJATKA SUSZARNIE PRZEPŁYWOWE: SERIA C ORAZ SUSZARNIE VJATKA SUSZARNIE PRZEPŁYWOWE WYDAJNE I JEDNOLITE SUSZENIE ZIARNA Nowoczesne, przepływowe suszarnie Mepu wykorzystujące ciepłe powietrze suszą ziarno w delikatny,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 1 KLIMATYZATORY ROZSZERZONA OCHRONA GWARANCYJNA NA KLIMATYZATORY WHIRLPOOL Od 1 czerwca 2013 roku firma Whirlpool wprowadziła rozszerzoną ochronę gwarancyjną na wszystkie

Bardziej szczegółowo

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła VAM-FA Wentylacja z odzyskiem ciepła Czyste powietrze z zewnątrz Zużyte powietrze po wymianie ciepła Czyste powietrze po wymianie ciepła Zużyte powietrze z pomieszczenia System wentylacji z odzyskiem ciepła

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać zapotrzebowanie mocy w centrach danych

Jak obliczać zapotrzebowanie mocy w centrach danych Jak obliczać zapotrzebowanie mocy w centrach danych Richard Sawyer White Paper 3 Streszczenie Częścią procesu projektowania centrów danych jest dopasowanie wymagań dotyczących zasilania i chłodzenia urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wysokiej jakości komponenty systemu klimatyzacji precyzyjnej

Wysokiej jakości komponenty systemu klimatyzacji precyzyjnej Wysokiej jakości komponenty systemu klimatyzacji precyzyjnej Spełniają wszystkie wymogi związane z CE oraz IEC. Przystosowane do zasilania elektrycznego o wartości 380V±20%. Dodatkowo wyposażone w moduł

Bardziej szczegółowo

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Rozbudowane instalacje chłodnicze stawiają przed nami sporo wymagań. Zapotrzebowanie cieplne układów nie jest stałe i wciąż się zmienia. Załączanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby PRZEMYSŁOWE SUSZARKI BĘBNOWE Cynkowany cylinder w zie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby Duże drzwi i otwór - łatwe ładowanie i rozładowanie - bardzo wytrzymałe zawiasy

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz Wytwarzanie prądu w elekrowniach konwencjonalnych W elektrowniach kondensacyjnych większa część włożonej energii pozostaje niewykorzystana i jest tracona

Bardziej szczegółowo

ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK:

ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK: ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK: INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA Jaga Oxygen nie jest tradycyjnym systemem wentylacji, ale inteligentnym i energooszczędnym systemem odświeżania powietrza. Rozwiązania Oxygen Hybrid

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi parownikami, lamelowymi skraplaczami i czynnikiem

Bardziej szczegółowo

T30 11/14 Bar. Sprężarki tłokowe powietrza

T30 11/14 Bar. Sprężarki tłokowe powietrza T30 11/14 Bar Sprężarki tłokowe powietrza Ingersoll Rand T30 stał się liderem wśród produktów w swojej klasie już od momentu rozpoczęcia jego sprzedaży w 1929 roku. Nie ma sobie równych pod względem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager DARCO Anna Majkowska product manager O WENTYLACJI WENTYLACJA TO WYMIANA POWIETRZA: do budynku doprowadzamy świeże zewnętrze, aby usunąć zanieczyszczenia z wnętrza Co usuwamy? O WENTYLACJI H 2 O CO CO 2

Bardziej szczegółowo

Kompresor śrubowy GD-VSI7 7,5/13, 400V, GUDEPOL

Kompresor śrubowy GD-VSI7 7,5/13, 400V, GUDEPOL ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘDNY ZINTEGROWANY SYSTEM CHŁODZENIA PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI

ENERGOOSZCZĘDNY ZINTEGROWANY SYSTEM CHŁODZENIA PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI ENERGOOSZCZĘDNY ZINTEGROWANY SYSTEM CHŁODZENIA PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI SIRE to zaawansowany, w pełni automatyczny system chłodzenia wody technologicznej. System SIRE w wersji ze

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter W dzisiejszym, nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Program Prezentacji 1) Wstęp 2) Podnoszenie sprawności kotłowni parowych 3) Współpraca agregatów

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ INFORMACJI NA INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZETWORNICA ELEKTRONICZNA 12V DC na 230V AC 24V DC na 230V AC

WIĘCEJ INFORMACJI NA  INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZETWORNICA ELEKTRONICZNA 12V DC na 230V AC 24V DC na 230V AC INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA ELEKTRONICZNA 12V DC na 230V AC 24V DC na 230V AC Modele w serii: SINUS 600, SINUS 1000, SINUS 1500, SINUS 3000, SINUS 4000 VOLT POLSKA SP. Z O.O. ul. Grunwaldzka 76 81-771

Bardziej szczegółowo

SF4120V. linea. Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l

SF4120V. linea. Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l EAN13: 8017709208660 WZORNICTWO / OBSŁUGA Srebrne szkło Stopsol + stal

Bardziej szczegółowo