Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów"

Transkrypt

1 Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów White Paper 56 Wersja 2

2 Streszczenie Współczesne pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym wymagają precyzyjnie określonego, stabilnego środowiska pracy, aby wrażliwe urządzenia elektroniczne mogły optymalnie pracować. Standardowy klimatyzator jest nieodpowiedni do pomieszczeń ze sprzętem elektronicznym, gdyż może doprowadzić do wyłączeń systemu i awarii elementów. System precyzyjnego chłodzenia utrzymuje temperaturę oraz wilgotność powietrza w bardzo wąskim zakresie, dzięki czemu zapewnia stabilność środowiska, jakiej wymagają wrażliwe urządzenia elektroniczne, co pozwala uniknąć kosztownych przestojów. 2

3 Definicja współczesnych pomieszczeń ze sprzętem elektronicznym to nie tylko pomieszczenia komputerowe Obecne wymagania dotyczące precyzyjnej ochrony środowiska pracy nie ograniczają się tylko do tradycyjnego centrum danych czy pomieszczenia ze sprzętem komputerowym obejmują również zastosowania w większych pomieszczeniach kilkupokojowych, określanych jako Technology Rooms (pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym). Zastosowania w typowych pomieszczeniach ze sprzętem elektronicznym obejmują: 1. Pomieszczenia kilkupokojowe ze sprzętem medycznym (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa) 2. Pomieszczenia o wysokim standardzie czystości (tzw. clean rooms) 3. Laboratoria 4. Pomieszczenia z drukarkami/kopiarkami/studia projektowe CAD 5. Serwerownie 6. Obiekty szpitalne (bloki operacyjne, sale izolacyjne) 7. Telekomunikacja (rozdzielnie telekomunikacyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej) Dlaczego potrzebny jest system precyzyjnego chłodzenia? Przetwarzanie informacji jest niezbędnym czynnikiem wszelkich operacji o kluczowym znaczeniu. Dlatego prawidłowe funkcjonowanie firmy uzależnione jest od niezawodności pomieszczeń ze sprzętem elektronicznym. Sprzęt IT wytwarza wyjątkowo skoncentrowane obciążenie cieplne, a jednocześnie jest bardzo wrażliwy na zmiany temperatury i wilgotności powietrza. Wahania temperatury i/lub wilgotności powietrza mogą stwarzać problemy od błędów funkcjonalnych po całkowite wyłączenie systemu. Może to powodować duże straty finansowe, w zależności od długości przerwy oraz wartości straconego czasu i danych. Standardowy klimatyzator nie jest przystosowany do obsługi skoncentrowanego obciążenia cieplnego oraz profilu obciążenia cieplnego pomieszczeń ze sprzętem elektronicznym. Nie został również zaprojektowany do utrzymywania dokładnych poziomów temperatury i wilgotności wymaganych w tych zastosowaniach. Systemy precyzyjnego chłodzenia służą do dokładnej kontroli temperatury i wilgotności. Zapewniają wysoką niezawodność przez cały rok, łatwość serwisowania, uniwersalność i nadmiarowość systemu, niezbędne do zapewnienia działania pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym przez 24 godziny na dobę. 3

4 Założenia projektowe dotyczące poziomów temperatury i wilgotności powietrza Utrzymywanie zakładanych przez projekt poziomów temperatury i wilgotności powietrza ma kluczowe znaczenie dla niezawodności działania pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym. Zakładane przez projekt poziomy powinny być następujące: F (22 24 C) oraz 35 50% wilgotności względnej. Tak samo jak szkodliwe są nieodpowiednie warunki otoczenia, również nagłe wahania temperatury mogą mieć negatywny wpływ na działanie sprzętu. Jest to jeden z powodów, dla których sprzęt pozostawia się włączony nawet wtedy, gdy dane nie są przetwarzane. System precyzyjnego chłodzenia jest tak zaprojektowany, aby utrzymywać temperaturę na poziomie ±1 F (0,56 C) oraz wilgotność względną na poziomie ±3 5% przez 24 godziny na dobę, 8760 godzin w roku. Natomiast klimatyzatory są zaprojektowane tak, aby utrzymywać temperaturę na poziomie 80 F (27 C) oraz wilgotność względną na poziomie 50% jedynie w lecie przy temperaturze 95 F (35 C) i wilgotności względnej wynoszącej 48% na zewnątrz. Przeważnie klimatyzatory nie mają wydzielonej funkcji kontroli wilgotności a proste kontrolery nie są w stanie utrzymać wymaganej tolerancji wartości temperatury, co może spowodować potencjalnie szkodliwe wahania temperatury i wilgotności. Problemy spowodowane przez nieodpowiednie środowisko pracy Nieodpowiednie środowisko pracy pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym będzie miało negatywny wpływ na przetwarzanie i przechowywanie danych. Skutki mogą obejmować uszkodzenie danych, a nawet całkowite wyłączenie lub awarię systemu. 1- Wysokie i niskie temperatury Wysokie lub niskie temperatury otoczenia bądź nagłe wahania temperatury mogą spowodować zakłócenie przetwarzania danych i wyłączenie całego systemu. Wahania temperatury mogą być przyczyną zmiany elektrycznych i fizycznych właściwości układów elektronicznych oraz innych elementów płytek drukowanych, powodując nieprawidłowe funkcjonowanie lub awarię. Problemy te mogą być przejściowe bądź występować przez kilka dni. Nawet przejściowe problemy mogą być trudne do zdiagnozowania i usunięcia. 2- Wysoka wilgotność Wysoka wilgotność może doprowadzić do pogorszenia się jakości taśm i powierzchni, awarii głowicy, kondensacji, korozji, problemów z pobieraniem papieru, migracji jonów srebra i złota powodujących awarie płytek drukowanych i ich elementów. 3- Niska wilgotność Niska wilgotność znacząco zwiększa możliwość wystąpienia wyładowań elektrostatycznych. Wyładowania elektrostatyczne mogą doprowadzić do uszkodzeń danych lub sprzętu. 4

5 Różnice pomiędzy systemem precyzyjnego chłodzenia a klimatyzatorami 1. Współczynnik ciepła jawnego Obciążenie cieplne składa się z dwóch oddzielnych czynników: ciepła jawnego i utajonego. Zmiany ciepła jawnego powodują zmiany temperatury wskazywanej przez termometr suchy. Ciepło utajone jest związane ze zmianami poziomu wilgotności powietrza. Całkowita wydajność systemu chłodzenia to suma usuniętego ciepła jawnego i usuniętego ciepła utajonego. Całkowita wydajność chłodzenia = Chłodzenie jawne + Chłodzenie utajone Współczynnik ciepła jawnego stanowi ułamek całkowitego chłodzenia, które jest jawne. Współczynn ik ciepła jawnego (SHR) = Chłodzenie jawne Chłodzenie całkowite W pomieszczeniu ze sprzętem elektronicznym obciążenie chłodzenia prawie całkowicie składa się z ciepła jawnego pochodzącego ze sprzętu IT, oświetlenia, wyposażenia pomocniczego oraz silników. Obciążenie utajone jest bardzo małe, co wynika z obecności niewielu ludzi, ograniczonego dopływu powietrza z zewnątrz oraz często stosowanej paroizolacji. Wymagany współczynnik ciepła jawnego dla klimatyzatora odpowiadający temu profilowi obciążenia cieplnego jest bardzo wysoki: 0,95 0,99. System precyzyjnego chłodzenia został zaprojektowany tak, aby zapewniać tak wysokie współczynniki. Natomiast klimatyzator zazwyczaj charakteryzuje się współczynnikiem ciepła jawnego rzędu 0,65 0,70, w związku z czym zapewnia zbyt mało chłodzenia jawnego i zbyt dużo chłodzenia utajonego. Nadmiar chłodzenia utajonego oznacza, że zbyt dużo wilgoci jest stale usuwane z powietrza. W celu utrzymania wymaganego zakresu wilgotności względnej o wartości 35 50%, konieczne byłoby ciągłe nawilżanie powietrza, co powodowałoby zużycie dużej ilości energii. Chłodzenie precyzyjne 0,95 0,99 SHR Rysunek 1 Współczynnik ciepła jawnego (SHR) Chłodzenie standardowe 0,70 0,65 SHR Współczynnik ciepła jawnego (SHR) 5

6 2. Precyzyjne sterowanie temperaturą i wilgotnością Systemy precyzyjnego chłodzenia zawierają zaawansowane układy regulacji oparte na mikroprocesorach, niezbędne do szybkiego wykrywania zmieniających się warunków i utrzymywania wąskich zakresów tolerancji, aby zapewnić stabilne środowisko pracy. Systemy precyzyjnego chłodzenia zazwyczaj obejmują kilka urządzeń do chłodzenia i ogrzewania, nawilżacz oraz wydzielony cykl obniżania wilgotności powietrza, co pozwala spełnić wszelkie wymagania dotyczące regulacji temperatury i wilgotności. Klimatyzatory wyposażone są w podstawowe, ograniczone układy regulacji, które nie działają na tyle szybko, aby utrzymać wymagane zakresy tolerancji. Klimatyzatory zwykle nie obsługują cykli ogrzewania oraz nawilżania/obniżania wilgotności niezbędnych do zapewnienia stabilnego środowiska pracy. Elementy te, jeżeli są dostępne, stanowią najczęściej dodatki, a nie części zintegrowanego systemu. 3- Jakość powietrza Systemy precyzyjnego chłodzenia działają z wysokim współczynnikiem przepływu powietrza względem jednostek usuwanego ciepła, zazwyczaj 160 stóp sześciennych na minutę (76 litrów na sekundę) na kw lub wyższym. Ten wysoki współczynnik objętościowy umożliwia przenoszenie większej ilości powietrza w pomieszczeniu, poprawiając cyrkulację powietrza i obniżając ryzyko występowania miejsc o podwyższonej temperaturze. Nowoczesny sprzęt ogólnie pobiera około 76 litrów na sekundę na każdy kw pobranego zasilania, więc bardzo ważne jest, aby przy wlotach do wyposażenia dostępna była odpowiednia ilość chłodnego powietrza. Jeśli tak nie jest, urządzenie pobierze część powietrza z innych części pomieszczenia, powodując często niebezpieczny wzrost temperatury przy wlotach. Wysoki współczynnik CFM/kW urządzeń precyzyjnego chłodzenia umożliwia również przepuszczanie większej ilości powietrza przez filtry, zapewniając większą czystość środowiska pracy. W systemach precyzyjnego chłodzenia zwykle używane są zespoły filtrów z głębokim wkładem harmonijkowym o przeciętnej lub wysokiej wydajności w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w powietrzu. Klimatyzatory działają znacznie poniżej wartości CFM/kW (40 54 Lps/kW). Niska wartość współczynnika CFM może prowadzić do nieodpowiedniej dystrybucji powietrza i większego zanieczyszczenia powietrza. Filtry klimatyzatorów są zwykle płaskim materiałem o niskiej wydajności, który nie usuwa wystarczającej ilości zanieczyszczeń z powietrza. 6

7 4. Godziny pracy Systemy precyzyjnego chłodzenia zostały zaprojektowane tak, aby pracować bez przerwy przez 8760 godzin w roku. Systemy z wybranymi elementami i zastosowaną nadmiarowością zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić jak najkrótszy czas przestoju. Układy regulacji systemu utrzymują warunki w pomieszczeniu dla pełnego zakresu warunków zewnętrznych, w zimie lub w lecie. Klimatyzatory zostały zaprojektowane do pracy w lecie, maksymalnie przez 1200 godzin w roku. System nie jest zaprojektowany do nieprzerwanej pracy przez cały rok. Ani układy regulacji ani system chłodzenia nie zostały zaprojektowane tak, aby pracować bez przerwy lub w zimie. Kryteria dotyczące projektu 1. Gęstość obciążenia Z powodu dużej koncentracji sprzętu gęstość obciążenia w pomieszczeniu ze sprzętem elektronicznym może być pięć razy większa niż w typowym biurze. Systemy muszą być zaprojektowane tak, aby mogły pracować przy tak dużej gęstości obciążenia. Odpowiednia wydajność i dystrybucja powietrza są bardzo ważne. Gęstość obciążenia Biuro: watów/m kw. (5 15 watów/stopę kw.) Pomieszczenie ze sprzętem elektronicznym: watów/m kw. ( watów/stopę kw.) Rysunek 2 Gęstość obciążenia Pomieszczenie ze Biuro sprzętem elektronicznym 2. Temperatura i wilgotność Warunki projektowe powinny być następujące: C (72 75 F) oraz 35 50% wilgotności względnej. 7

8 3. Ilość powietrza Wysoka wartość współczynnika CFM/kW (Lps/kW) w systemach precyzyjnego chłodzenia zwiększa współczynnik ciepła jawnego, poprawia dystrybucję powietrza i zwiększa szybkość filtrowania. Wysoki współczynnik CFM nie powoduje dyskomfortu u pracowników, ponieważ powietrze jest rozprowadzane pod podłogą podniesioną i wydostaje się do pomieszczenia poprzez sprzęt. 4. Czystość powietrza W przypadku braku filtrów zanieczyszczenie powietrza może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. W celu zapewnienia wysokiej wydajności filtry powinny mieć głęboki wkład harmonijkowy. Ważna jest również wielkość filtru filtr musi działać z odpowiednio małą szybkością, aby był wystarczająco wydajny. Konieczna jest regularna wymiana filtrów. 5. Paroizolacja Ponieważ prawie wszystkie materiały konstrukcyjne nie są odporne na wilgoć, w odpowiednio zaprojektowanych pomieszczeniach ze sprzętem elektronicznym musi znajdować się paroizolacja. W przypadku braku paroizolacji pomieszczenie ze sprzętem elektronicznym będzie tracić wilgoć w zimie i gromadzić ją w lecie. Utrudnia to w znacznym stopniu regulację wilgotności i wydłuża czas pracy kompresorów i nawilżaczy, które zużywają dużo energii. Aby utworzyć wydajną paroizolację, sufit powinien być wyłożony warstwą polietylenową, ściany powinny być pomalowane farbą na bazie gumy lub plastiku, drzwi oraz wszystkie rury i poprowadzenia kabli powinny być dokładnie uszczelnione. 6. Wymagania dotyczące dopływu powietrza W pomieszczeniach ze sprzętem elektronicznym coraz częściej pracuje niewiele osób, przez co pomieszczenia te nie wymagają dopływu dużej ilości powietrza. Dopływ powietrza należy zminimalizować w celu ograniczenia ukrytego obciążenia pomieszczenia. Wartość 20 CFM (9,4 Lps) na osobę jest obecnie wystarczająca, aby spełnić normę IAQ (Indoor Air Quality) obowiązującą w Stanach Zjednoczonych. 7. Nadmiarowość Nadmiarowość można uzyskać, używając dodatkowego sprzętu w celu zapewnienia 100% wymaganej wydajności chłodzenia nawet po wyłączeniu lub awarii jednego lub kilku urządzeń. Koszt nadmiarowości należy porównać z planowanym kosztem przestoju pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym. 8

9 Rysunek 3 Nadmiarowość 52 kw 52 kw 52 kw 70 kw 70 kw Obsługuje obciążenie 104 kw Urządzenie nadmiarowe Wydajność 140 kw oznacza przeciążenie 35 kw Należy uwzględnić różnicę między nadmiarowością a nadmierną wydajnością. Obciążenie 70 kw w przypadku systemów 3 x 52 kw lub 4 x 35 kw zapewnia nadmiarowość. Aby sprzęt w stanie spoczynku był uważany za nadmiarowy, wymagana jest oparta na czasie pracy rotacja działania sprzętu oraz interfejs układów regulacji zapewniający automatyczne uruchamianie. 9. Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo klimatyzatorów jest równie ważne, jak bezpieczeństwo pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym, ponieważ bez nich sprzęt nie może działać. Dostęp do urządzeń działających w pomieszczeniu ze sprzętem elektronicznym musi być tak samo ograniczony, jak do sprzętu IT. Sprzęt do odprowadzania ciepłego powietrza na zewnątrz powinien znajdować się na dachu lub w innym bezpiecznym miejscu w obiekcie. Czynniki decydujące o wyborze systemu 1. Obliczenia obciążenia Ciepło w pomieszczeniach ze sprzętem elektronicznym jest generowane przez urządzenia, lampy, ludzi, powietrze z zewnątrz, obciążenia przesyłowe, słońce i wyposażenie pomocnicze (listwy zasilające, zasilacze UPS itd.). Zgodnie z praktyką do obliczenia obciążenia należy użyć wartości 1,39 m kw./kw (15 stóp kw./kw). Bardziej szczegółowe informacje na temat obliczania obciążenia zawiera dokument White Paper 25 firmy APC Calculating Total Cooling Requirements for Data Centers (dostępny tylko w języku angielskim). 9

10 2. Jednolite systemy a. Chłodzony powietrzem Rysunek 5 System chłodzony powietrzem Klimatyzator Kondensator schłodzonego powietrza Konfiguracja systemu System chłodzenia jest podzielony na klimatyzator wewnętrzny i moduł odprowadzania ciepłego powietrza. Kompresory mogą znajdować się w urządzeniach działających w pomieszczeniach i na zewnątrz. Aby zapewnić bezpieczeństwo i umożliwić konserwację, kompresory są zwykle umieszczane w urządzeniach znajdujących się w pomieszczeniach. Rury systemu chłodzenia (dwie dla każdego kompresora) łączą dwie połowy systemu. Projekt przebiegu instalacji rurowej systemu chłodzenia ma krytyczne znaczenie. Projekt musi uwzględniać utratę ciśnienia, szybkość chłodzenia, powrót oleju i pułapki. Moduły serwisowe powinny być instalowane przez wykwalifikowanego montera. Najlepiej stosować w przypadku wielu urządzeń i rozbudowy instalacji. Każdy system stanowi niezależny, samodzielny moduł. 10

11 b. Chłodzony wodą Rysunek 6 System chłodzony wodą Chłodnica kominowa Klimatyzator Zespół pomp Konfiguracja systemu Wewnętrzny klimatyzator jest kompletnym, niezależnym systemem chłodzenia. Ciepło jest odprowadzane do instalacji chłodzenia wodą poprzez wymiennik ciepła w urządzeniu wewnętrznym. Woda chłodząca jest następnie pompowana do chłodni kominowej i ponownie wprowadzana do obiegu. Można używać również innych źródeł wody, takich jak studnie. Chłodnia kominowa powinna znajdować się w chłodnym otoczeniu. Powinna być zaprojektowana z nadmiarowością lub powinno być dostępne awaryjne źródło wody. Jeśli używana jest chłodnia kominowa, konieczne jest uzdatnianie wody. Projekt wodociągu ma o wiele mniejsze znaczenie i jest prostszy w instalacji niż instalacja systemu chłodzenia. System chłodzenia dostarczany z fabryki jest napełniony i przetestowany. 11

12 c. Chłodzony glikolem Rysunek 7 System chłodzony glikolem Klimatyzator Sucha chłodnica Zespół pomp Konfiguracja systemu Urządzenie wewnętrzne jest podobne do systemu chłodzonego wodą. W obiegu znajduje się roztwór glikolu zamiast wody, a odprowadzanie ciepła ma miejsce w wymienniku ciepła wykorzystującym zewnętrzną ciecz i powietrze lub w suchej chłodnicy. Suche chłodnice wymagają mniej czynności konserwacyjnych niż chłodnie kominowe. Doskonale nadaje się do odzyskiwania ciepła. System E.E.R. jest najniższy z trzech typów urządzeń. Do jednej dużej suchej chłodnicy lub zespołu pomp można podłączyć wiele urządzeń. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące nadmiarowości. d. Free cooling glikolem Konfiguracja systemu Urządzenie jest identyczne z urządzeniem chłodzonym glikolem, ale zawiera również wężownicę Free cooling w celu oszczędności energii. Gdy spadnie temperatura na zewnątrz, chłodny roztwór glikolu przepływa przez dodatkową wężownicę Free cooling, a chłodzenie jest uzyskiwane bez uruchamiania kompresora. Zapewnia największy spadek kosztów pracy w odpowiednim klimacie. Dodatkowa wężownica oznacza większą moc silnika dmuchawy. Należy stosować systemy z dużymi wężownicami chłodnicy Free cooling w celu większych oszczędności. Wężownice Free cooling należy instalować przed wężownicą DX w celu uzyskania dodatkowej pojemności przy umiarkowanej temperaturze otoczenia. 12

13 e. Dodatkowa wężownica wody schłodzonej Konfiguracja systemu Dodatkową wężownicę wody schłodzonej można dołączyć do systemu DX w celu zapewnienia pełnej nadmiarowości w pojedynczym urządzeniu. Urządzenie może w przypadku awarii działać jako zapasowy system wody schłodzonej ze 100% modułowym systemem DX. Urządzenie może w razie konieczności działać jako system DX z centralnym zapasowym agregatem wody schłodzonej. Urządzenie może wykorzystywać wodę schłodzoną, jeśli jest dostępna. Na przykład jeśli chłodnica wspomaga głównie proces produkcyjny w fabryce lub klimatyzatory w lecie, a system DX jest włączany, gdy woda schłodzona nie jest już dostępna. f. Woda schłodzona Rysunek 8 System wody schłodzonej Klimatyzator Centralna chłodnica Konfiguracja systemu Woda schłodzona jest dostarczana z centralnej chłodnicy do zespołu urządzeń w pomieszczeniu ze sprzętem elektronicznym. System chłodzenia jest częścią zespołu chłodnicy. Wewnętrzne klimatyzatory zawierają układy regulacji, wężownicę wody schłodzonej, zawór sterowania wodą schłodzoną, dmuchawy, filtry, nawilżacze i grzejniki. Temperatura wody schłodzonej powinna być na tyle wysoka, aby zapewnić utrzymanie wysokiego współczynnika ciepła jawnego (8,33 C/47 F lub wyższa). Nadmiarowość należy rozszerzyć na centralne zespoły agregatu chłodzącego i pompy. Centralny agregat powinien być przygotowany do eksploatacji w warunkach zimowych w celu umożliwienia pracy przez cały rok. 13

14 W niektórych miastach system może wymagać obecności pracowników obsługi. Nie należy łączyć z urządzeniami chłodzącymi, ponieważ temperatura dostarczania schłodzonej wody powinna być różna (5,6 C/42 F w przypadku standardowych urządzeń chłodzących, 8,3 C+/47 F+ w pomieszczeniach ze sprzętem elektronicznym). Koszt posiadania 1. Koszty pracy Koszty klimatyzacji pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym na jedną stopę kwadratową są zwykle dziesięć razy wyższe niż w przypadku klimatyzatora lub systemu klimatyzacji w biurze. Jest to spowodowane całoroczną, a nie sezonową pracą i znacznie zwiększoną gęstością obciążenia cieplnego. Jednak koszty działania systemu precyzyjnego chłodzenia są znacznie mniejsze niż w przypadku klimatyzatora, jeśli oba systemy zastosowano w pomieszczeniu ze sprzętem elektronicznym. Koszty systemu precyzyjnego chłodzenia są niższe niż klimatyzatora w przypadku podobnych zastosowań z następujących powodów: a- System podpodłogowy wysoki współczynnik ciepła jawnego eliminuje zbyt duże obniżenie wilgotności i wynikające z tego działanie nawilżacza. b- Wysoki współczynnik sprawności energetycznej (E.E.R). W przypadku zbyt dużych wężownic, wysokiej wartości współczynnika CFM oraz kompresorów pomp ciepła, systemy komputerowe mają wyższe współczynniki sprawności energetycznej chłodzenia niż konwencjonalne klimatyzatory. c- Urządzenia precyzyjnego chłodzenia składają się z elementów o wysokiej wydajności przeznaczonych do całorocznej pracy. Należy zastosować następujące elementy: Duża, płytka wężownica chłodząca Silniki dmuchaw o wysokiej wydajności Nawilżacze parowe Kompresor pompy ciepła Wysoki współczynnik współczynnik ciepła jawnego Wydzielony cykl obniżania wilgotności Niski prąd znamionowy Łożyska o żywotności godzin Rozszerzone gwarancje 14

15 2. Koszty serwisu Największe koszty serwisu i naprawy powstają głównie podczas przerwy w pracy pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym. Z tego powodu najpierw należy zaplanować nadmiarowość. Jednak, aby w przyszłości je zmniejszyć, można wybrać sprzęt z funkcjami, które znacznie zmniejszą wymagany czas serwisu i napraw. Należy zastosować następujące elementy: a. Śruby w elementach chłodzących. Kompresor i osuszacz filtru powinny być wymieniane bez używania palnika gazowego. b. Podstawowe i dodatkowe miski spustowe. c. Nawilżacz z pojemnikiem, który można szybko wymienić. d. Elementy powinny znajdować się poza strumieniem powietrza w oddzielnej sekcji. e. Wymienny zespół wentylatora. f. Ponumerowane i oznaczone kolorami kable elektryczne. g. Zabezpieczenia przed uruchomieniem silnika zamiast bezpieczników. h. Panele dostępu łatwe w demontażu i/lub mocowane na zawiasach. i. Wezwania serwisu na podstawie czasu pracy. Wnioski W pomieszczeniach ze sprzętem elektronicznym znajdują się czułe urządzenia elektroniczne wymagające do optymalnej pracy określonego środowiska. Zapewniając stabilne środowisko pracy wymagane przez urządzenia elektroniczne, systemy precyzyjnego chłodzenia pomagają uniknąć kosztownych wyłączeń systemu i awarii elementów. 15

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Podstawa zdrowego domu Rekuperacja Danfoss Air

Podstawa zdrowego domu Rekuperacja Danfoss Air MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Podstawa zdrowego domu Rekuperacja Danfoss Air Prosty montaż + Bezobsługowość + Inteligentne sterowanie + Doskonały komfort = Pomysł na wentylację! Rekuperacja Danfoss Air

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali.

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali. 1 POTRZEBA SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Praca przy ciekłym metalu zawsze była i jest niebezpieczna. W przeszłości wysokie temperatury, hałas i dym będący efektem spalania w piecach płomieniowych ustawicznie

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

Różne typy zasilaczy UPS

Różne typy zasilaczy UPS White Paper 1 Wersja 6 Neil Rasmussen > Streszczenie Na rynku funkcjonuje wiele nieporozumień dotyczących różnych typów zasilaczy UPS i ich cech. W tym dokumencie zdefiniowano poszczególne typy zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, 20.5.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150/195 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie.

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Artykuł techniczny DHP-M Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Od czasu kiedy pompy ciepła zdobyły swoją popularność w domach jednorodzinnych, pojawiło

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja zależna od potrzeb

Klimatyzacja zależna od potrzeb Klimatyzacja zależna od potrzeb WISETM Powietrzny system klimatyzacyjny GOLDTM Centrala wentylacyjna - rozwiązanie systemowe CONDUCTORTM Wodny system klimatyzacyjny www.swegon.pl Demand-controlled ventilation

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo