ZADANIE NR I - Badania histopatologiczne i patomorfologiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIE NR I - Badania histopatologiczne i patomorfologiczne"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do cz. II Warunków konkursu ofert Nr DO. 334/22/2011. Wykaz świadczeń zdrowotnych, z podziałem na poszczególne zadania objęte konkursem ofert ZADANIE NR I - Badania histopatologiczne i patomorfologiczne 1. Badanie histologiczne podstawowe (wycinek) w cenie należy uwzględnić niezbędne barwienia dodatkowe (histochemiczne) 2. Ocena histologiczna gastrobiopsji, z uwzględnieniem obecności Helicobacter pylori w barwieniu dodatkowym 3. Ocena histologiczna gotowego preparatu wykonanego poza Zakładem Patomorfologii 4. Wykonanie preparatu histologicznego bez oceny 5. Biopsja gruboigłowa nerki i wątroby w cenie należy uwzględnić niezbędne barwienia dodatkowe (histochemiczne) 6. Biopsja gruboigłowa szpiku w cenie należy uwzględnić niezbędne odczyny immunohistochemiczne 7. Badanie węzłów chłonnych śledziony i innych narządów z rozrostami nowotworowymi układu chłonnego w cenie należy uwzględnić niezbędne odczyny immunohistochemiczne 8. Cytologia złuszczeniowa (za wyjątkiem ginekologicznej) 9. Cytologia ginekologiczna 10. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa 11. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG 12. Barwienie preparatu cytologicznego bez oceny 13. Badanie immunohistochemiczne (uwarunkowane wykonywaniem w jednostce oferenta podstawowych badań histologicznych) jeden odczyn 14. J/w 2-3 odczyny 15. J/w 4-5 odczynów 16. J/w powyżej 5 odczynów 17. Badanie immunohistochemiczne (bez warunku wykonywania przez oferenta podstawowych badań histologicznych) każdy odczyn 18. Badanie immunohistochemiczne bez oceny każdy odczyn 19. Badanie w mikroskopie elektronowym transmisyjnym 20. Ocena preparatów półcienkich w mikroskopie świetlnym 21. FISH (Fluorescent in Situ Hybrydization) HER2 22. Ocena obecności przeciwciał w surowicy przy podejrzeniu chorób autoimmunizacyjnych z określeniem miana 23. Ocena obecności antygenów rozpuszczalnych (ENA) w surowicy przy wysokim mianie przeciwciał przeciwjądrowych 24. Ocena obecności przeciwciał klasy IgA, IgG i IgM oraz włóknika i składowych C1q i C3c dopełniacza w biopsji gruboigłowej nerki każde przeciwciało 25. Ocena obecności przeciwciał klasy IgA, IgG i IgM oraz składowej C3c dopełniacza w wycinku skóry każde przeciwciało 26. Badanie autopsyjne (w cenie nie należy uwzględniać badań histologicznych) 27. Konsultacja - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 1 z 12

2 ZADANIE II badania mikrobiologiczne 1. Posiew plwocinyw kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 2 Posiew bronchoaspiratu w kierunku prątków gruźlicy(bakterioskopia i posiew 3 Posiew wydzieliny oskrzelowej w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 4 Posiew płynu z jamy płucnej w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 5 Posiew PMR w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 6 Posiew popłuczyn żołądkowych w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 7 Posiew popłuczyn oskrzelowycyh w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 8 Posiew moczu w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 9 Posiew wydzieliny z drenu w kierunku prątków gruźlicy (bakerioskopia i posiew 10 Posiew punktatu z węzła w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 11 Posiew płynu stawowego w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 12 Posiew (inny materiał) w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 13 Lekowrażliwość (test na 4 leki-sm, INH, EMB, RMP + identyfikacja) 14 Lekowrażliwość (test na 4 leki OFL, ETA, CAP, CS + identyfikacja) 15 Szczepy atypowe wstępna identyfikacja 16 Posiew plwociny w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 17 Posiew bronchoaspiratu w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 18 Posiew wydzieliny oskrzelowej w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 19 Posiew płynu z jamy opłucnej w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 20 Posiew PMR w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 21 Posiew popłuczyn żołądkowych w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 22 Posiew popłuczyn oskrzelowych w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 23 Posiew moczu w systemie w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 24 Posiew wydzieliny z drenu w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 25 Posiew punktatu z węzła w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 26 Posiew płynu stawowego w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 27 Posiew (inny materiał) w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 28 Lekowrażliwość w systemie MB/BACT (test na 4 leki SM, INH, EMB, RMP) 29 Identyfikacja test niacynowy - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 2 z 12

3 ZADANIE III badania toksykologiczne Toksykologia oznaczenia jakościowe: 1. Alkaloidy tropanowe (atropina, skopolamina), w 100 ml moczu przypadkowego 2. Hydrazyd kwasu izonikotynowego w moczu przypadkowym (INH) 3. Impiramina w moczu przypadkowym 4. Pochodne fenotiazyny w moczu przypadkowym 5. Salicylany w moczu przypadkowym Testy immunochromatograficzne na obecność narkotyków i leków uzależniających 1. Amfetamina w moczu przypadkowym 2. Opiatyw moczu przypadkowym (morfina) 3. Kannabinoidy w moczu przypadkowym (THC) 4. Benzodiazepiny w moczu przypadkowym 5. Barbiturany w moczu przypadkowym Toksykologia - oznaczenia ilościowe 1. Benzodiazepiny ilościowo w moczu przypadkowym 2. Amfetamina ilościowo w moczu przypadkowym 3. Kannabinoidy ilościowo w moczu przypadkowym 4. Digoxina ilościowo w surowicy 5. Alkohol etylowy ilościowo w surowicy Miejsce wkłucia odkażać tylko środkami wodnymi. NIGDY ALKOHOLOWYMI. Transport powyżej 60 min. próbka pierwotna odwirowana lecz nie otwierana, w temp. chłodni (5±3 O C) i dostarczyć tak szybko jak to możliwe, aby odwirować. 6. Alkohol metylowy ilościowo, supernatant (2 ml 20% TCA + 1 ml krwi pełnej zestaw metodyczno-odczynnikowy). Miejsce wkłucia odkażać tylko środkami wodnymi. NIGDY ALKOHOLOWYMI. Transport powyżej 60 min. próbka pierwotna odwirowana lecz nie otwierana, w temp. chłodni (5±3 O C) i dostarczyć tak szybko jak to możliwe, aby odwirować. 7. Glikol etylenowy ilościowo w surowicy. Miejsce wkłucia odkażać tylko środkami wodnymi. NIGDY ALKOHOLOWYMI. Transport powyżej 60 min. próbka pierwotna odwirowana lecz nie otwierana, w temp. chłodni (5±3 O C) i dostarczyć tak szybko jak to możliwe, aby odwirować 8. Hemoglobina tlenkowęglowa % (HbCC)= karboksyhemoglobina, krew pobrana beztlenowo na heparynę litu Transport w temp. chłodni (5±3 O C) i dostarczyć tak szybko jak to możliwe 9. Methemoglobina %(methb) krew pobrana beztlenowo na heparynę litu. Transport w temp. chłodni (5±3 O C) i dostarczyć tak szybko jak to możliwe 10. Karbamazepina ilościowo w surowicy 11. Opiaty ilościowo w moczu przypadkowym 12. Paracetamol ilościowo w surowicy 13. Salicylany ilościowo w surowicy 14. Teofilina ilościowo w surowicy 15. Trójcykliczne antydepresanty ilościowo w surowicy 16. Kwas walproinowy ilościowo w surowicy Diagnostyka zatruć grzybami 1. Identyfikacja zarodników grzybów w kale (ZAR-K) 2. Identyfikacja zarodników grzybów w popłuczynach z żołądka (ZAR-P) - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 3 z 12

4 ZADANIE IV terapia izotopowa i badania scyntygraficzne 1. Terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy podanie izotopu Na 131 I 2. Terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości podanie izotopu strontu 3. Terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości podanie izotopu samaru 4. Terapia izotopowa synowektomii radioizotopowych 5. Scyntygrafia z zastosowaniem pochodnych somatostatyny 6. Scyntygrafia nadnerczy 7. Scyntygrafia wentylacyjna płuc 8. Scyntygrafia cytrynianem galu 9. Scyntygrafia znakowanymi leukocytami 10. Scyntygrafia przytarczyc (badanie subtrakcyjne przy użyciu Na99mTcO4 i MIBI 99mTc) 11. Scyntygrafia dróg łzowych 12. Scyntygrafia ślinianek 13. Scyntygrafia kości miejscowa 3-fazowa 14. Scyntygrafia ognisk zapalnych kości (Nanocoll) 15. Scyntygrafia perfuzyjna płuc 16. Cholescyntygrafia 17. Badanie refleksu żołądkowo-przełykowego 18. Badanie motoryki przełyku 19. Badanie opróżniania żołądka z pokarmów płynnych 20. Badanie opróżniania żołądka z pokarmów stałych 21. Badanie miejsc krwawienia 22. Badanie uchyłka Meckela 23. Renoscyntygrafia 24. Renoscyntygrafia test z captoprilem 25. Scyntygrafia statyczna nerek 26. Wentrykulografia radioizotopowa techniką bramkową (MUGA) 27. Mammoscyntygrafia MIBI 99mTc 28. Badanie przecieku L/R w krążeniu małym (DTPA 99mTc) 29. Badanie czynności serca metodą I pasażu (DTPA 99 mtc) 30. Scyntygrafia jamy otrzewnowej 31. Scyntygrafia przytarczyc (badanie subtrakcyjne przy użyciuna99mtco4 i MIBI 99mTc) uzupełnione badaniem SPECT 32. Scyntygrafia perfuzyjna mózgu techniką SPECT 33. Scyntygrafia perfuzyjna mózgu techniką SPECT, test z acetazolamidem 34. Scyntygrafia zmian ogniskowych w mózgu techniką SPECT (MIBI 99mTc) 35. Scyntygrafia statyczna nerek uzupełniona badaniem SPECT 36. Scyntygrafia kości badanie SPECT 37. Scyntygrafia wątroby i śledziony techniką SPECT 38. Scyntygrafia naczyniaków wątroby techniką SPECT 39. Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca technika SPECT - badanie spoczynkowe (MIBI 99mTc) 40. Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca techniką SPECT - badanie wysiłkowe (MIBI 99mTc) 41. Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca techniką SPECT badanie wysiłkowe i spoczynkowe (MIBI 99mTc) dwa badania 42. Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca techniką SPECT (MIBI 99mTc) badanie z obciążeniem farmakologicznym (dipirydamol) 43. Scyntygrafia kości badanie całego ciała 44. Scyntygrafia kości całego ciała uzupełniona scyntygrafią miejscową 45. Scyntygrafia tarczycy - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 4 z 12

5 46. Scyntygrafia tarczycy przy użyciu Na 131-I 47. Limfoscyntygrafia 48. Poziom wolnej tyroksyny (FT4) 49. Poziom wolnej trójjodotyroniny (FT3) 50. Poziom TSH 51. Poziom przeciwciał przeciw receptorom TSH (TSI) 52. Poziom przeciwciał snty-tpo 53. Poziom hormonu wzrostu 1 punkt krzywej 54. Poziom wolnej podjednostki beta HCG 55. Jodochwytność tarczycy (Na 131-I)-(T24h i T48h) 56. Scyntygrafia tarczycy przy użyciu Na 131-I i jodochwytność tarczycy (T24h i T48h) 57. Scyntygrafia całego ciała przy uzyciu Na 131-I 58. Scyntygrafia całego ciała przy użyciu Na 131-I uzupełniona pomiarem jodochwytności tarczycy 59. Scyntygrafia receptorów adrenergicznych (MIBG 123-I) 60. Procedura znakowania i podania preparatu do radioimmunoterapii (Zevalin) - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 5 z 12

6 ZADANIE V zabiegi endowaskularne obwodowe 1. Zabiegi diagnostyczne (arteriografie/flebografie) 1.1 Arteriografie przeglądowe aorty i jej gałęzi wraz z tętnicami kończyn dolnych z zastosowaniem cewnika przeglądowego 1.2 Arteriografie wybiórcze gałęzi aorty z zastosowaniem cewników wybiórczych 1.3 Flebografie przeglądowe i wybiórcze przeglądowa żył głównych i wybiórcze dopływów żył głównych z zastosowaniem cewnika przeglądowego lub cewników wybiórczych 2. Angioplastyka i stentowanie naczyń obwodowych 2.1 Stentowanie tętnic szyjnych z neuroprotekcją (implantacja stentu naczyniowego do zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej i/lub wspólnej z zastosowaniem neuroprotekcji filtrowej lub okluzyjnej) - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 6 z 12

7 2.2. Stentowanie tętnic łuku aorty i kręgowych z neuroprotekcją (implantacja stentu naczyniowego do zwężenia pnia ramienno-głowowego lub tętnicy kręgowej z zastosowaniem neuroprotekcji filtrowej lub okluzyjnej) 2.3 Angioplastyka balonowa (PTA) tętnic lub żył obwodowych bez użycia stentu (zabieg PTA z zastosowaniem cewnika balonowego dotyczy wszystkich tętnic i żył obwodowych) 2.4 Angioplastyka balonowa (PTA) tętnic lub żył wielonaczyniowa bez użycia stestu (zabieg PTA z zastosowaniem 2-3 cewników balonowych dotyczy wszystkich tętnic i żył obwodowych) 2.5 Angioplastyka balonowa (PTA) tętnic żył wielonaczyniowa z użyciem stentu (zabieg PTA z zastosowaniem 2-3 cewników balonowych dotyczy wszystkich tętnic i żył obwodowych) 2.6 Stentowanie tętnic i żył obwodowych z użyciem 1 stentu (zabieg stentowania z zastosowaniem 1 stentu samorozprężalnego lub stentu montowanego na balonie dotyczy wszystkich tętnic i żył obwodowych) 2.7 Stentowanie tętnic i żył obwodowych z użyciem 2 stenów (zabieg angioplastyki/stentowania z zastosowaniem 2 stentów samorozprężalnych lub stentów na balonie) 2.8 Stentowanie tętnic i żył obwodowych z użyciem 3-4 stentów (zabieg stentowania z zastosowaniem 2-4 stentów samorozprężalnych lub stentów na balonie) 2.9 Stentowanie tętnic i żył obwodowych z użyciem stentów uwalniających leki antyproliferacyjne dotyczy tętnic goleni, tętnic nerkowych i podkolanowych) 2.10 Angioplastyka balonowa (PTA) z użyciem balonu tnącego (zabieg angioplastyki balonowej z zastosowaniem balonu tnącego nawroty zwężeń w stentach, zwężenie pooperacyjne, zwężenie przetok dializacyjnych) 2.11 Angioplastyka balonowa (PTA) krioplastyka balonowa tętnic obwodowych (zabieg angioplastyki balonowej z zastosowaniem systemu z balonem do krioplastyki nawroty zwężeń w stentach, zwężenie tętnic udowych, podkolanowych) 2.12 Implantacja stentu pokrywanego (zaopatrzenie tętniaka tętnicy obwodowej, przetoki t-ż lub innej malformacji przy użyciu stentu pokrywanego) 2.13 Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (VUS) (wewnątrznaczyniowe obrazowanie tętnic i żył podczas wykonywania zabiegu angioplastyki balonowej i/lub stentowania, krioplastyki, itp.) 3. Embolizacje wewnątrznaczyniowe obwodowe 3.1 Embolizacja narządowa bez użycia leków (embolizacja urazów naczyń, nowotworów złośliwych, krwawiących nowotworów złośliwych, krwawiących nowotworów łagodnych, łagodnych malformacji naczyniowych przy użyciu różnych środków embolizacyjnych) 3.2 Chemoembolizacja nowotworów złośliwych (embolizacja nowotworów złośliwych przy użyciu cząstek embolizacyjnych nasycownych cytostatykiem) 3.3 Embolizacja ttniaków/pseudotętniaków obwodowych (przezcewnikowe zaopatrzenie tętniaka przy użyciu klejów tkankowych, spiral embolizacyjnych, stentów pokrywanych i innych materiałów embolizacyjnych) 3.4 Embolizacja obwodowych malformacji naczyniowych tętniczo-żylnych (przezcewnikowe zaopatrzenie przetok tętniczo-żylnych przy użyciu klejów tkankowych, spiral embilizacyjnych, stentów pokrywanych i innych materiałów embolizacyjnych) 4. Inne zabiegi endowaskularne 4.1 Wprowadzenie filtra stałego, lub czasowego do żyły głównej (przezskórne wprowadzenie filtra czasowego lub stałego, usuwalnego do żyły głównej u chorego z zagrażającą zatorowością płucną) 4.2 Usunięcie filtra z żyły głównej (usunięcie filtra z żyły głównej przy użyciu specjalnego zestawu do usuwania filtrów) 4.3 Wykrzepienie tętniaka (przezskórne lub przez cewnikowe podanie leku trąbogennego do tętniaka/tętniaka rzekomego w celu jego wykrzepienia) 4.4 Tromboliza/Fibrynoliza celowana (farmakologiczna lub farmakomechaniczna tromboliza przezcewnikowa z zastosowaniem specjalnych cewników i leków - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 7 z 12

8 fibrynolitycznych) 4.5 Mechaniczne udrożnienie naczyń obwodowych (udrożnienie naczyń obwodowych innych niż mózgowe i wieńcowe przy użyciu specjalnych systemów udrażniania naczyń np.. mechanicznych, laserowych lub innych) 4.6 Wewnątrznaczyniowe usunięcie ciała obcego z układu naczyniowego (przezcewnikowe usunięcie ciała obcego z naczynia przy użyciu specjalnych urządzeń m pętle, chwytaki, itp.) ZADANIE VI radiologiczne zabiegi nienaczyniowe, wykonywane pod kontrolą obrazowania radiologicznego (rtg, usg, TK, MR) 1 Nefrostomia przezkórna (przezskórne wprowadzenie cewnika drenującego do miedniczki nerkowej u chorego z wodonerczem) 2 Szynowanie moczowodu (przezskórne wprowadzenie cewnika typu double pomiędzy miedniczkę netrkową a pęcherzem) 3 Angioplastyka balonowa moczowodu (przezkórna angioplastyka balonowa zwężenia moczowodu) 4 Stentowanie moczowodu (implantacja stentu naczyniowego do zwężenia odcinka moczowodu) 5 Drenaż dróg żółciowych przezskórny (wprowadzenie przezskórne cewnika drenującego do dróg żółciowych drenaż zewnętrzny lub wewnętrzno-zewnętrzny) 6 Angioplastyka balonowa dróg żółciowych (przezskórna diagnostyka balonowa zwężeń dróg żółciowych) - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 8 z 12

9 7 Stentowanie dróg żółciowych (implantacja stentu naczyniowego do zwężenia odcinka ) 8 Usuwanie złogów żółciowych przez dren Kehra (usuwanie złogów żółciowych przez dren Kehra przy użyciu technik wewnątrznaczyniowych np. przy użyciu koszyczka Dormia). 9 Stentowanie przełyku (implantacja stentu pokrywanego u chorego ze zwężeniem przełyku) 9.1 Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej 9.2 Usunięcie zwężenia przełyku 9.3 Zabiegi naprawcze przełyku - inne 10 Stentowanie tchawicy (implantacja stentu pokrywanego u chorego z przetoką lub zwężenim tchawicy) 11 Drenaż torbieli/ropnia przezskórny (przezskórne wprowadzenie cewnika drenującego do torbieli lub ropnia) 11.1 Opróżnienie torbieli nerki 11.2 Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej 11.3 Opróżnienie zmiany wątroby 11.4 Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem) 12 Drenaż torbieli ropnia przezskórny z podaniem leku (przezskórne wprowadzenie cewnika drenującego do torbieli lub ropnia podanie leku obliterującego, antybiotyku lub innego) 12.1 Opróżnienie torbieli nerki 12.2 Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej 12.3 Opróżnienie zmiany wątroby 12.4 Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem) 13 Osteoplastyka/cementoplastyka przezkórna (embilizacja tętniaka lub naczynia mózgowego przy użyciu 2-5 spiral) ZADANIE VII badania densytometryczne 1. Badanie densytometryczne października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 9 z 12

10 ZADANIE VIII konsultacja cytopatologiczna preparatów tarczycy 1. Konsultacja cytopatologiczna preparatów biopsji tarczycy przy podejrzeniu nowotworu. Konsultacja wykonywana wyłącznie przez specjalistę z dziedziny patomorfologii, posiadającego stopień naukowy lub tytuł naukowy i co najmniej 10-letnie doświadczenie w ocenie cytologicznej tarczycy (*). (*) należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w cz. I ZADANIE IX ocena biopatów nerki 1. Ocena biopatów nerki wykonywana wyłącznie przez specjalistę patomorfologa oceniającego samodzielnie minimum 200 biopsji nerek własnych (*). (*) należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w cz. I ZADANIE X badania genetyczne i molekularne 1 Ocena mutacji w genie K-RAS 2 Ocena mutacji JAK techniką ASO-PCR 3 Ocena obecności transkryptu BCR/ABL techniką RT-PCR 4 Ocena obecności transkrypu BCR/ABL techniką N-PCR - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 10 z 12

11 5 Ocena translokacji (9:22) w MPN techniką FISH 6 Ocena del (17p13.1) lub del (11q22.3) w CLL techniką FISH 7 Ocena del (17p.13.1), del (13q14), t(4;14)(p16;q32) lub hiperdiploidii w MM techniką clg-fish 8 Dodatkowe oznaczenie badanie mutacji genu BCR-ABL 9 Badanie mutacji FLT3 10 Badanie RQ PCR (MRD) 11 Panel MRD (RT-PCR i RQ-PCR) 12 Rearanżacja genów Ig lub TCR BCL1-IGH, BCL2-IGH 13 Badanie genu fuzyjnego: BCR-ABL, AML1-ETO, MLL-AF4, CBFB-MYH11.MLL- PDT.PML-RARA, TEL-AML1, E2APBX1, SIL-TAL1, ETV6-PDGFRB, FIP1L1- PDGFRA 14 Diagnostyka ostrej białaczki szpikowej (panel) 15 Diagnostyka białaczki limfoblastycznej (panel) 16 Rearanżacja genów TCR (TCRB, TCRG, TCRD) (panel) 17 Rearanżacja genów Ig (IGH, IGK, IGL) (panel) 18 Diagnostyka przewlekłej białaczki szpikowej (panel) 19 JAK2 V617F metodą ARMS PCR 20 Analiza mutacji KD BCR-ABL(RQ-PCR i sekwencjonowanie) 21 Dodatkowa reakcja PCR 22 Ocena ekspresji BAALC 23 Mutacje NPM1 24 Badanie FISH z sondą genową (z hodowlą in vitro): BCR-ABL, AML1-ETO, CBFB, PML-RARA, MLL, ETV6, FIP1L1-CHIC2-PDGFRA, 7q-,5q-,20q-, MYB, MALT, IGH, IGH-CCND1, FGFR3-IGH, IGH-MAF 25 Badanie FISH z sondą centromerową (bez hodowli in vitro) 26 Badanie FISH z sondą genową (bez hodowli in vitro) 27 Ocena kariotypu (GTG) 28 Diagnostyka przewlekłej białaczki limfocytowej (panel FISH:p53,ATM,RB1,cen12) ZADANIE XI Inne badania 1. test potwierdzenia Western Blot w kierunku wirusa HIV metodą jakościową immunoblotingu. 1 Test d-xylozy - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 11 z 12

12 2 Odczyn TPHA 3 GNC (u kobiety + czystość pochwy) 4 GNC (u mężczyzny) 5 GNC (u kobiety) 6 GNC (tylko posiew) 7. Grzybica (preparat bezpośredni) 8. Drożdżyca (posiew) 9. Grzybica (posiew) 10. Siarczan dehydroepiandosteronu DHEA 11. Androstendiol OH Progesteron - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 12 z 12

Cennik usług medycznych

Cennik usług medycznych Uwaga: Cennik usług medycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 2014 rok Wszystkie ceny umieszczone

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Cennik procedur medycznych

Cennik procedur medycznych www.wss.olsztyn.pl Cennik procedur medycznych INFORMATOR 2011 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn 1 ul. Grunwaldzka RATUSZ ul. 1-go Maja ul. Pieniężnego ul.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Wykaz świadczeń zdrowotnych, objętych konkursem ofert z podziałem na poszczególne zadania. Szacunkowa liczba badań w okresie 12 miesięcy

KOMUNIKAT. Wykaz świadczeń zdrowotnych, objętych konkursem ofert z podziałem na poszczególne zadania. Szacunkowa liczba badań w okresie 12 miesięcy Zamość, dnia 1września 01 r. DO. 334/16/01 KOMUNIKAT Udzielający Zamówienie informuje, że został zmieniony wykaz świadczeń zdrowotnych objętych konkursem, tj.: w Zadaniu Nr III wykreślono poz. nr 3, 4

Bardziej szczegółowo

Cennik usług medycznych

Cennik usług medycznych 1. Konsultacje specjalistyczne 100.00 100.00 2. Konsultacje profesora 150.00 150.00 1. Konsultacje specjalistyczne 150.00 150.00 2. Konsultacje profesora 250.00 250.00 1. Badanie USG ginekologiczne 70.00

Bardziej szczegółowo

Cennik usług medycznych

Cennik usług medycznych Cennik usług medycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 2014 rok Uwaga: Wszystkie ceny umieszczone

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH www.wss.olsztyn.pl CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH INFORMATOR 2009 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn 1 Kapituła Konkursu POWYŻEJ 400 ŁÓŻEK Henryka Bochniarz Europa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zestaw I - Badania densytometryczne

Załącznik nr 1. Zestaw I - Badania densytometryczne Załącznik nr 1 Zestaw I - Badania densytometryczne L.P. Rodzaj badania Cena 1. Badanie densytometryczne szyjki kości udowej 2. Badanie densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego 3. Badanie densytometryczne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH BADANIA LABORATORYJNE Cennik usług medycznych Lp. Nazwa badania Cena badania w zł 1. Pobranie krwi do badań

Bardziej szczegółowo

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I tylko dla pacjentów nieubezpieczonych SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I Nazwa procedury Kod produktu Kod procedury Cena dla pacjenta 1. Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 5.09.01.0000001

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH obowiązuje od 01.01.2014 r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH obowiązuje od 01.01.2014 r. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH obowiązuje od 01.01.2014 r. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

Wojskowego Instytutu Medycznego

Wojskowego Instytutu Medycznego Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych Wojskowego Instytutu Medycznego Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto. Zwolnione od podatku VAT są: usługi w zakresie opieki

Bardziej szczegółowo

Protokół. W dniu 8-10 stycznia 2014r. komisja dokonała oceny oraz wyboru ofert dotyczących zakupu procedur medycznych na 2014 r.

Protokół. W dniu 8-10 stycznia 2014r. komisja dokonała oceny oraz wyboru ofert dotyczących zakupu procedur medycznych na 2014 r. Zielona Góra dn.14.01.2014r. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na badania diagnostyczne realizowane poza Szpitalem Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ANALITYKI MEDYCZNEJ ul. Indiry Gandhi 14 02-776 Warszawa Tel. (22) 34-96-480 e-mail: pak@ihit.waw.pl L.P. NAZWA BADANIA SYMBOL

PRACOWNIA ANALITYKI MEDYCZNEJ ul. Indiry Gandhi 14 02-776 Warszawa Tel. (22) 34-96-480 e-mail: pak@ihit.waw.pl L.P. NAZWA BADANIA SYMBOL KLINIKA HEMATOLOGII Tel. (22) 34-96-334 Fax. (22) 34-96-335 e-mail: hemsek@ihit.waw.pl 1 Trepanobiopsja szpiku 111-002 2 Biopsja aspiracyjna 111-003 3 Konsultacja pacjenta z zakresu hematologii 111-004

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SZPITALA PROFILAKTYKA, ZACHOWANIE, RATOWANIE, PRZYWRACANIE I POPRAWA ZDROWIA*

CENNIK USŁUG SZPITALA PROFILAKTYKA, ZACHOWANIE, RATOWANIE, PRZYWRACANIE I POPRAWA ZDROWIA* L.p. Kod badania SZPITAL KLINICZNY IM. H. ŚWIĘCICKIEGO UM IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU CENNIK USŁUG SZPITALA PROFILAKTYKA, ZACHOWANIE, RATOWANIE, PRZYWRACANIE I POPRAWA ZDROWIA* Rodzaj usługi F3-DSRiSUM

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SZPITALA W 2010 ROKU

CENNIK USŁUG SZPITALA W 2010 ROKU L.p. Kod badania SZPITAL KLINICZNY IM. H. ŚWIĘCICKIEGO UM IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU CENNIK USŁUG SZPITALA W 2010 ROKU Rodzaj usługi F3-DSRiSUM Edycja 10 Cena w zł BADANIA LABORATORYJNE Hematologia

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY. 20 luty 2012 roku. Szpital Wojewódzki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego

CENNIK KOMERCYJNY. 20 luty 2012 roku. Szpital Wojewódzki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego Strona 1 z 20 CENNIK KOMERCYJNY Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 tel ( 068 ) 329-62 - 00 fax ( 068 ) 327-02

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn Tel. 89 539-82-40, fax. 89 526-91-56 www.poliklinika.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Zestaw I - Badania densytometryczne

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Zestaw I - Badania densytometryczne Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Zestaw I - Badania densytometryczne L.P. Rodzaj badania Cena 1. Badanie densytometryczne szyjki kości udowej 2. Badanie densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 2I i 2R Pracownik ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3. Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 2I i 2R Pracownik ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 2I i 2R Pracownik ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy: Senior Korporacyjny do 85 ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy: Senior Korporacyjny do 85 ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach zakresu Pogotowie Ratunkowe udzielane są wyłącznie wymienione poniżej

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu obowiązujący od 2 kwietnia 2015 r.

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu obowiązujący od 2 kwietnia 2015 r. CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu obowiązujący od 2 kwietnia 2015 r. L.P. Nazwa towaru / usługi (pełna nazwa ) Cena I ŚWIADCZENIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

sutki i prostata tarczyca

sutki i prostata tarczyca l.p. Nazwa Badania METODA MATERIAŁ CENA CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK BADANIA DIAGNOSTYCZNE 1 Badania psychotechniczne 2 3 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BAC narządów powierzchniowych Biopsja pod kontrolą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o wyniku procedury Konkursu Ofert FUNDACJA "Centrum Rozwoju Medycyny" Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o wyniku procedury Konkursu Ofert FUNDACJA Centrum Rozwoju Medycyny Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o wyniku procedury Konkursu Ofert FUNDACJA "Centrum Rozwoju Medycyny" Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa Opracowanie i ocena bioptatów nerek Badanie w mikroskopie świetlnym

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.działdowska 1 tel.: 52-27-380 tel/fax : 621-41-55 e-mail: szpital@litewska.edu.pl

Bardziej szczegółowo