ZADANIE NR I - Badania histopatologiczne i patomorfologiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIE NR I - Badania histopatologiczne i patomorfologiczne"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do cz. II Warunków konkursu ofert Nr DO. 334/22/2011. Wykaz świadczeń zdrowotnych, z podziałem na poszczególne zadania objęte konkursem ofert ZADANIE NR I - Badania histopatologiczne i patomorfologiczne 1. Badanie histologiczne podstawowe (wycinek) w cenie należy uwzględnić niezbędne barwienia dodatkowe (histochemiczne) 2. Ocena histologiczna gastrobiopsji, z uwzględnieniem obecności Helicobacter pylori w barwieniu dodatkowym 3. Ocena histologiczna gotowego preparatu wykonanego poza Zakładem Patomorfologii 4. Wykonanie preparatu histologicznego bez oceny 5. Biopsja gruboigłowa nerki i wątroby w cenie należy uwzględnić niezbędne barwienia dodatkowe (histochemiczne) 6. Biopsja gruboigłowa szpiku w cenie należy uwzględnić niezbędne odczyny immunohistochemiczne 7. Badanie węzłów chłonnych śledziony i innych narządów z rozrostami nowotworowymi układu chłonnego w cenie należy uwzględnić niezbędne odczyny immunohistochemiczne 8. Cytologia złuszczeniowa (za wyjątkiem ginekologicznej) 9. Cytologia ginekologiczna 10. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa 11. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG 12. Barwienie preparatu cytologicznego bez oceny 13. Badanie immunohistochemiczne (uwarunkowane wykonywaniem w jednostce oferenta podstawowych badań histologicznych) jeden odczyn 14. J/w 2-3 odczyny 15. J/w 4-5 odczynów 16. J/w powyżej 5 odczynów 17. Badanie immunohistochemiczne (bez warunku wykonywania przez oferenta podstawowych badań histologicznych) każdy odczyn 18. Badanie immunohistochemiczne bez oceny każdy odczyn 19. Badanie w mikroskopie elektronowym transmisyjnym 20. Ocena preparatów półcienkich w mikroskopie świetlnym 21. FISH (Fluorescent in Situ Hybrydization) HER2 22. Ocena obecności przeciwciał w surowicy przy podejrzeniu chorób autoimmunizacyjnych z określeniem miana 23. Ocena obecności antygenów rozpuszczalnych (ENA) w surowicy przy wysokim mianie przeciwciał przeciwjądrowych 24. Ocena obecności przeciwciał klasy IgA, IgG i IgM oraz włóknika i składowych C1q i C3c dopełniacza w biopsji gruboigłowej nerki każde przeciwciało 25. Ocena obecności przeciwciał klasy IgA, IgG i IgM oraz składowej C3c dopełniacza w wycinku skóry każde przeciwciało 26. Badanie autopsyjne (w cenie nie należy uwzględniać badań histologicznych) 27. Konsultacja - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 1 z 12

2 ZADANIE II badania mikrobiologiczne 1. Posiew plwocinyw kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 2 Posiew bronchoaspiratu w kierunku prątków gruźlicy(bakterioskopia i posiew 3 Posiew wydzieliny oskrzelowej w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 4 Posiew płynu z jamy płucnej w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 5 Posiew PMR w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 6 Posiew popłuczyn żołądkowych w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 7 Posiew popłuczyn oskrzelowycyh w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 8 Posiew moczu w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 9 Posiew wydzieliny z drenu w kierunku prątków gruźlicy (bakerioskopia i posiew 10 Posiew punktatu z węzła w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 11 Posiew płynu stawowego w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 12 Posiew (inny materiał) w kierunku prątków gruźlicy (bakterioskopia i posiew 13 Lekowrażliwość (test na 4 leki-sm, INH, EMB, RMP + identyfikacja) 14 Lekowrażliwość (test na 4 leki OFL, ETA, CAP, CS + identyfikacja) 15 Szczepy atypowe wstępna identyfikacja 16 Posiew plwociny w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 17 Posiew bronchoaspiratu w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 18 Posiew wydzieliny oskrzelowej w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 19 Posiew płynu z jamy opłucnej w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 20 Posiew PMR w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 21 Posiew popłuczyn żołądkowych w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 22 Posiew popłuczyn oskrzelowych w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 23 Posiew moczu w systemie w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 24 Posiew wydzieliny z drenu w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 25 Posiew punktatu z węzła w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 26 Posiew płynu stawowego w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 27 Posiew (inny materiał) w systemie MB/BACT (bakterioskopia, posiew na p. płynne + posiew 28 Lekowrażliwość w systemie MB/BACT (test na 4 leki SM, INH, EMB, RMP) 29 Identyfikacja test niacynowy - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 2 z 12

3 ZADANIE III badania toksykologiczne Toksykologia oznaczenia jakościowe: 1. Alkaloidy tropanowe (atropina, skopolamina), w 100 ml moczu przypadkowego 2. Hydrazyd kwasu izonikotynowego w moczu przypadkowym (INH) 3. Impiramina w moczu przypadkowym 4. Pochodne fenotiazyny w moczu przypadkowym 5. Salicylany w moczu przypadkowym Testy immunochromatograficzne na obecność narkotyków i leków uzależniających 1. Amfetamina w moczu przypadkowym 2. Opiatyw moczu przypadkowym (morfina) 3. Kannabinoidy w moczu przypadkowym (THC) 4. Benzodiazepiny w moczu przypadkowym 5. Barbiturany w moczu przypadkowym Toksykologia - oznaczenia ilościowe 1. Benzodiazepiny ilościowo w moczu przypadkowym 2. Amfetamina ilościowo w moczu przypadkowym 3. Kannabinoidy ilościowo w moczu przypadkowym 4. Digoxina ilościowo w surowicy 5. Alkohol etylowy ilościowo w surowicy Miejsce wkłucia odkażać tylko środkami wodnymi. NIGDY ALKOHOLOWYMI. Transport powyżej 60 min. próbka pierwotna odwirowana lecz nie otwierana, w temp. chłodni (5±3 O C) i dostarczyć tak szybko jak to możliwe, aby odwirować. 6. Alkohol metylowy ilościowo, supernatant (2 ml 20% TCA + 1 ml krwi pełnej zestaw metodyczno-odczynnikowy). Miejsce wkłucia odkażać tylko środkami wodnymi. NIGDY ALKOHOLOWYMI. Transport powyżej 60 min. próbka pierwotna odwirowana lecz nie otwierana, w temp. chłodni (5±3 O C) i dostarczyć tak szybko jak to możliwe, aby odwirować. 7. Glikol etylenowy ilościowo w surowicy. Miejsce wkłucia odkażać tylko środkami wodnymi. NIGDY ALKOHOLOWYMI. Transport powyżej 60 min. próbka pierwotna odwirowana lecz nie otwierana, w temp. chłodni (5±3 O C) i dostarczyć tak szybko jak to możliwe, aby odwirować 8. Hemoglobina tlenkowęglowa % (HbCC)= karboksyhemoglobina, krew pobrana beztlenowo na heparynę litu Transport w temp. chłodni (5±3 O C) i dostarczyć tak szybko jak to możliwe 9. Methemoglobina %(methb) krew pobrana beztlenowo na heparynę litu. Transport w temp. chłodni (5±3 O C) i dostarczyć tak szybko jak to możliwe 10. Karbamazepina ilościowo w surowicy 11. Opiaty ilościowo w moczu przypadkowym 12. Paracetamol ilościowo w surowicy 13. Salicylany ilościowo w surowicy 14. Teofilina ilościowo w surowicy 15. Trójcykliczne antydepresanty ilościowo w surowicy 16. Kwas walproinowy ilościowo w surowicy Diagnostyka zatruć grzybami 1. Identyfikacja zarodników grzybów w kale (ZAR-K) 2. Identyfikacja zarodników grzybów w popłuczynach z żołądka (ZAR-P) - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 3 z 12

4 ZADANIE IV terapia izotopowa i badania scyntygraficzne 1. Terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy podanie izotopu Na 131 I 2. Terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości podanie izotopu strontu 3. Terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości podanie izotopu samaru 4. Terapia izotopowa synowektomii radioizotopowych 5. Scyntygrafia z zastosowaniem pochodnych somatostatyny 6. Scyntygrafia nadnerczy 7. Scyntygrafia wentylacyjna płuc 8. Scyntygrafia cytrynianem galu 9. Scyntygrafia znakowanymi leukocytami 10. Scyntygrafia przytarczyc (badanie subtrakcyjne przy użyciu Na99mTcO4 i MIBI 99mTc) 11. Scyntygrafia dróg łzowych 12. Scyntygrafia ślinianek 13. Scyntygrafia kości miejscowa 3-fazowa 14. Scyntygrafia ognisk zapalnych kości (Nanocoll) 15. Scyntygrafia perfuzyjna płuc 16. Cholescyntygrafia 17. Badanie refleksu żołądkowo-przełykowego 18. Badanie motoryki przełyku 19. Badanie opróżniania żołądka z pokarmów płynnych 20. Badanie opróżniania żołądka z pokarmów stałych 21. Badanie miejsc krwawienia 22. Badanie uchyłka Meckela 23. Renoscyntygrafia 24. Renoscyntygrafia test z captoprilem 25. Scyntygrafia statyczna nerek 26. Wentrykulografia radioizotopowa techniką bramkową (MUGA) 27. Mammoscyntygrafia MIBI 99mTc 28. Badanie przecieku L/R w krążeniu małym (DTPA 99mTc) 29. Badanie czynności serca metodą I pasażu (DTPA 99 mtc) 30. Scyntygrafia jamy otrzewnowej 31. Scyntygrafia przytarczyc (badanie subtrakcyjne przy użyciuna99mtco4 i MIBI 99mTc) uzupełnione badaniem SPECT 32. Scyntygrafia perfuzyjna mózgu techniką SPECT 33. Scyntygrafia perfuzyjna mózgu techniką SPECT, test z acetazolamidem 34. Scyntygrafia zmian ogniskowych w mózgu techniką SPECT (MIBI 99mTc) 35. Scyntygrafia statyczna nerek uzupełniona badaniem SPECT 36. Scyntygrafia kości badanie SPECT 37. Scyntygrafia wątroby i śledziony techniką SPECT 38. Scyntygrafia naczyniaków wątroby techniką SPECT 39. Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca technika SPECT - badanie spoczynkowe (MIBI 99mTc) 40. Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca techniką SPECT - badanie wysiłkowe (MIBI 99mTc) 41. Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca techniką SPECT badanie wysiłkowe i spoczynkowe (MIBI 99mTc) dwa badania 42. Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca techniką SPECT (MIBI 99mTc) badanie z obciążeniem farmakologicznym (dipirydamol) 43. Scyntygrafia kości badanie całego ciała 44. Scyntygrafia kości całego ciała uzupełniona scyntygrafią miejscową 45. Scyntygrafia tarczycy - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 4 z 12

5 46. Scyntygrafia tarczycy przy użyciu Na 131-I 47. Limfoscyntygrafia 48. Poziom wolnej tyroksyny (FT4) 49. Poziom wolnej trójjodotyroniny (FT3) 50. Poziom TSH 51. Poziom przeciwciał przeciw receptorom TSH (TSI) 52. Poziom przeciwciał snty-tpo 53. Poziom hormonu wzrostu 1 punkt krzywej 54. Poziom wolnej podjednostki beta HCG 55. Jodochwytność tarczycy (Na 131-I)-(T24h i T48h) 56. Scyntygrafia tarczycy przy użyciu Na 131-I i jodochwytność tarczycy (T24h i T48h) 57. Scyntygrafia całego ciała przy uzyciu Na 131-I 58. Scyntygrafia całego ciała przy użyciu Na 131-I uzupełniona pomiarem jodochwytności tarczycy 59. Scyntygrafia receptorów adrenergicznych (MIBG 123-I) 60. Procedura znakowania i podania preparatu do radioimmunoterapii (Zevalin) - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 5 z 12

6 ZADANIE V zabiegi endowaskularne obwodowe 1. Zabiegi diagnostyczne (arteriografie/flebografie) 1.1 Arteriografie przeglądowe aorty i jej gałęzi wraz z tętnicami kończyn dolnych z zastosowaniem cewnika przeglądowego 1.2 Arteriografie wybiórcze gałęzi aorty z zastosowaniem cewników wybiórczych 1.3 Flebografie przeglądowe i wybiórcze przeglądowa żył głównych i wybiórcze dopływów żył głównych z zastosowaniem cewnika przeglądowego lub cewników wybiórczych 2. Angioplastyka i stentowanie naczyń obwodowych 2.1 Stentowanie tętnic szyjnych z neuroprotekcją (implantacja stentu naczyniowego do zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej i/lub wspólnej z zastosowaniem neuroprotekcji filtrowej lub okluzyjnej) - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 6 z 12

7 2.2. Stentowanie tętnic łuku aorty i kręgowych z neuroprotekcją (implantacja stentu naczyniowego do zwężenia pnia ramienno-głowowego lub tętnicy kręgowej z zastosowaniem neuroprotekcji filtrowej lub okluzyjnej) 2.3 Angioplastyka balonowa (PTA) tętnic lub żył obwodowych bez użycia stentu (zabieg PTA z zastosowaniem cewnika balonowego dotyczy wszystkich tętnic i żył obwodowych) 2.4 Angioplastyka balonowa (PTA) tętnic lub żył wielonaczyniowa bez użycia stestu (zabieg PTA z zastosowaniem 2-3 cewników balonowych dotyczy wszystkich tętnic i żył obwodowych) 2.5 Angioplastyka balonowa (PTA) tętnic żył wielonaczyniowa z użyciem stentu (zabieg PTA z zastosowaniem 2-3 cewników balonowych dotyczy wszystkich tętnic i żył obwodowych) 2.6 Stentowanie tętnic i żył obwodowych z użyciem 1 stentu (zabieg stentowania z zastosowaniem 1 stentu samorozprężalnego lub stentu montowanego na balonie dotyczy wszystkich tętnic i żył obwodowych) 2.7 Stentowanie tętnic i żył obwodowych z użyciem 2 stenów (zabieg angioplastyki/stentowania z zastosowaniem 2 stentów samorozprężalnych lub stentów na balonie) 2.8 Stentowanie tętnic i żył obwodowych z użyciem 3-4 stentów (zabieg stentowania z zastosowaniem 2-4 stentów samorozprężalnych lub stentów na balonie) 2.9 Stentowanie tętnic i żył obwodowych z użyciem stentów uwalniających leki antyproliferacyjne dotyczy tętnic goleni, tętnic nerkowych i podkolanowych) 2.10 Angioplastyka balonowa (PTA) z użyciem balonu tnącego (zabieg angioplastyki balonowej z zastosowaniem balonu tnącego nawroty zwężeń w stentach, zwężenie pooperacyjne, zwężenie przetok dializacyjnych) 2.11 Angioplastyka balonowa (PTA) krioplastyka balonowa tętnic obwodowych (zabieg angioplastyki balonowej z zastosowaniem systemu z balonem do krioplastyki nawroty zwężeń w stentach, zwężenie tętnic udowych, podkolanowych) 2.12 Implantacja stentu pokrywanego (zaopatrzenie tętniaka tętnicy obwodowej, przetoki t-ż lub innej malformacji przy użyciu stentu pokrywanego) 2.13 Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (VUS) (wewnątrznaczyniowe obrazowanie tętnic i żył podczas wykonywania zabiegu angioplastyki balonowej i/lub stentowania, krioplastyki, itp.) 3. Embolizacje wewnątrznaczyniowe obwodowe 3.1 Embolizacja narządowa bez użycia leków (embolizacja urazów naczyń, nowotworów złośliwych, krwawiących nowotworów złośliwych, krwawiących nowotworów łagodnych, łagodnych malformacji naczyniowych przy użyciu różnych środków embolizacyjnych) 3.2 Chemoembolizacja nowotworów złośliwych (embolizacja nowotworów złośliwych przy użyciu cząstek embolizacyjnych nasycownych cytostatykiem) 3.3 Embolizacja ttniaków/pseudotętniaków obwodowych (przezcewnikowe zaopatrzenie tętniaka przy użyciu klejów tkankowych, spiral embolizacyjnych, stentów pokrywanych i innych materiałów embolizacyjnych) 3.4 Embolizacja obwodowych malformacji naczyniowych tętniczo-żylnych (przezcewnikowe zaopatrzenie przetok tętniczo-żylnych przy użyciu klejów tkankowych, spiral embilizacyjnych, stentów pokrywanych i innych materiałów embolizacyjnych) 4. Inne zabiegi endowaskularne 4.1 Wprowadzenie filtra stałego, lub czasowego do żyły głównej (przezskórne wprowadzenie filtra czasowego lub stałego, usuwalnego do żyły głównej u chorego z zagrażającą zatorowością płucną) 4.2 Usunięcie filtra z żyły głównej (usunięcie filtra z żyły głównej przy użyciu specjalnego zestawu do usuwania filtrów) 4.3 Wykrzepienie tętniaka (przezskórne lub przez cewnikowe podanie leku trąbogennego do tętniaka/tętniaka rzekomego w celu jego wykrzepienia) 4.4 Tromboliza/Fibrynoliza celowana (farmakologiczna lub farmakomechaniczna tromboliza przezcewnikowa z zastosowaniem specjalnych cewników i leków - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 7 z 12

8 fibrynolitycznych) 4.5 Mechaniczne udrożnienie naczyń obwodowych (udrożnienie naczyń obwodowych innych niż mózgowe i wieńcowe przy użyciu specjalnych systemów udrażniania naczyń np.. mechanicznych, laserowych lub innych) 4.6 Wewnątrznaczyniowe usunięcie ciała obcego z układu naczyniowego (przezcewnikowe usunięcie ciała obcego z naczynia przy użyciu specjalnych urządzeń m pętle, chwytaki, itp.) ZADANIE VI radiologiczne zabiegi nienaczyniowe, wykonywane pod kontrolą obrazowania radiologicznego (rtg, usg, TK, MR) 1 Nefrostomia przezkórna (przezskórne wprowadzenie cewnika drenującego do miedniczki nerkowej u chorego z wodonerczem) 2 Szynowanie moczowodu (przezskórne wprowadzenie cewnika typu double pomiędzy miedniczkę netrkową a pęcherzem) 3 Angioplastyka balonowa moczowodu (przezkórna angioplastyka balonowa zwężenia moczowodu) 4 Stentowanie moczowodu (implantacja stentu naczyniowego do zwężenia odcinka moczowodu) 5 Drenaż dróg żółciowych przezskórny (wprowadzenie przezskórne cewnika drenującego do dróg żółciowych drenaż zewnętrzny lub wewnętrzno-zewnętrzny) 6 Angioplastyka balonowa dróg żółciowych (przezskórna diagnostyka balonowa zwężeń dróg żółciowych) - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 8 z 12

9 7 Stentowanie dróg żółciowych (implantacja stentu naczyniowego do zwężenia odcinka ) 8 Usuwanie złogów żółciowych przez dren Kehra (usuwanie złogów żółciowych przez dren Kehra przy użyciu technik wewnątrznaczyniowych np. przy użyciu koszyczka Dormia). 9 Stentowanie przełyku (implantacja stentu pokrywanego u chorego ze zwężeniem przełyku) 9.1 Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej 9.2 Usunięcie zwężenia przełyku 9.3 Zabiegi naprawcze przełyku - inne 10 Stentowanie tchawicy (implantacja stentu pokrywanego u chorego z przetoką lub zwężenim tchawicy) 11 Drenaż torbieli/ropnia przezskórny (przezskórne wprowadzenie cewnika drenującego do torbieli lub ropnia) 11.1 Opróżnienie torbieli nerki 11.2 Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej 11.3 Opróżnienie zmiany wątroby 11.4 Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem) 12 Drenaż torbieli ropnia przezskórny z podaniem leku (przezskórne wprowadzenie cewnika drenującego do torbieli lub ropnia podanie leku obliterującego, antybiotyku lub innego) 12.1 Opróżnienie torbieli nerki 12.2 Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej 12.3 Opróżnienie zmiany wątroby 12.4 Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem) 13 Osteoplastyka/cementoplastyka przezkórna (embilizacja tętniaka lub naczynia mózgowego przy użyciu 2-5 spiral) ZADANIE VII badania densytometryczne 1. Badanie densytometryczne października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 9 z 12

10 ZADANIE VIII konsultacja cytopatologiczna preparatów tarczycy 1. Konsultacja cytopatologiczna preparatów biopsji tarczycy przy podejrzeniu nowotworu. Konsultacja wykonywana wyłącznie przez specjalistę z dziedziny patomorfologii, posiadającego stopień naukowy lub tytuł naukowy i co najmniej 10-letnie doświadczenie w ocenie cytologicznej tarczycy (*). (*) należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w cz. I ZADANIE IX ocena biopatów nerki 1. Ocena biopatów nerki wykonywana wyłącznie przez specjalistę patomorfologa oceniającego samodzielnie minimum 200 biopsji nerek własnych (*). (*) należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w cz. I ZADANIE X badania genetyczne i molekularne 1 Ocena mutacji w genie K-RAS 2 Ocena mutacji JAK techniką ASO-PCR 3 Ocena obecności transkryptu BCR/ABL techniką RT-PCR 4 Ocena obecności transkrypu BCR/ABL techniką N-PCR - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 10 z 12

11 5 Ocena translokacji (9:22) w MPN techniką FISH 6 Ocena del (17p13.1) lub del (11q22.3) w CLL techniką FISH 7 Ocena del (17p.13.1), del (13q14), t(4;14)(p16;q32) lub hiperdiploidii w MM techniką clg-fish 8 Dodatkowe oznaczenie badanie mutacji genu BCR-ABL 9 Badanie mutacji FLT3 10 Badanie RQ PCR (MRD) 11 Panel MRD (RT-PCR i RQ-PCR) 12 Rearanżacja genów Ig lub TCR BCL1-IGH, BCL2-IGH 13 Badanie genu fuzyjnego: BCR-ABL, AML1-ETO, MLL-AF4, CBFB-MYH11.MLL- PDT.PML-RARA, TEL-AML1, E2APBX1, SIL-TAL1, ETV6-PDGFRB, FIP1L1- PDGFRA 14 Diagnostyka ostrej białaczki szpikowej (panel) 15 Diagnostyka białaczki limfoblastycznej (panel) 16 Rearanżacja genów TCR (TCRB, TCRG, TCRD) (panel) 17 Rearanżacja genów Ig (IGH, IGK, IGL) (panel) 18 Diagnostyka przewlekłej białaczki szpikowej (panel) 19 JAK2 V617F metodą ARMS PCR 20 Analiza mutacji KD BCR-ABL(RQ-PCR i sekwencjonowanie) 21 Dodatkowa reakcja PCR 22 Ocena ekspresji BAALC 23 Mutacje NPM1 24 Badanie FISH z sondą genową (z hodowlą in vitro): BCR-ABL, AML1-ETO, CBFB, PML-RARA, MLL, ETV6, FIP1L1-CHIC2-PDGFRA, 7q-,5q-,20q-, MYB, MALT, IGH, IGH-CCND1, FGFR3-IGH, IGH-MAF 25 Badanie FISH z sondą centromerową (bez hodowli in vitro) 26 Badanie FISH z sondą genową (bez hodowli in vitro) 27 Ocena kariotypu (GTG) 28 Diagnostyka przewlekłej białaczki limfocytowej (panel FISH:p53,ATM,RB1,cen12) ZADANIE XI Inne badania 1. test potwierdzenia Western Blot w kierunku wirusa HIV metodą jakościową immunoblotingu. 1 Test d-xylozy - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 11 z 12

12 2 Odczyn TPHA 3 GNC (u kobiety + czystość pochwy) 4 GNC (u mężczyzny) 5 GNC (u kobiety) 6 GNC (tylko posiew) 7. Grzybica (preparat bezpośredni) 8. Drożdżyca (posiew) 9. Grzybica (posiew) 10. Siarczan dehydroepiandosteronu DHEA 11. Androstendiol OH Progesteron - 27 października 2011 r. warunki konkursu cz. II Załącznik Nr 1 Strona 12 z 12

Wykaz świadczeń zdrowotnych, objętych konkursem ofert z podziałem na poszczególne zadania. Szacunkowa liczba badań w okresie 12 miesięcy

Wykaz świadczeń zdrowotnych, objętych konkursem ofert z podziałem na poszczególne zadania. Szacunkowa liczba badań w okresie 12 miesięcy Załącznik Nr do cz. II Warunków konkursu ofert Nr DO. 33/6/0 Wykaz świadczeń zdrowotnych, objętych konkursem ofert z podziałem na poszczególne zadania ZADANIE I. Konsultacja cytopatologiczna preparatów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając

Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając R A D I O L O G I A Z A B I E G O W A Radiologia Zabiegowa Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając

Bardziej szczegółowo

Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. dr n.med. Jolanta Meller

Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. dr n.med. Jolanta Meller Radiologia zabiegowa dr n.med. Jolanta Meller Radiologia zabiegowa wykorzystuje metody obrazowania narządów oraz sprzęt i techniki stosowane w radiologii naczyniowej do przeprowadzania zabiegów leczniczych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Wykaz świadczeń zdrowotnych, objętych konkursem ofert z podziałem na poszczególne zadania. Szacunkowa liczba badań w okresie 12 miesięcy

KOMUNIKAT. Wykaz świadczeń zdrowotnych, objętych konkursem ofert z podziałem na poszczególne zadania. Szacunkowa liczba badań w okresie 12 miesięcy Zamość, dnia 1września 01 r. DO. 334/16/01 KOMUNIKAT Udzielający Zamówienie informuje, że został zmieniony wykaz świadczeń zdrowotnych objętych konkursem, tj.: w Zadaniu Nr III wykreślono poz. nr 3, 4

Bardziej szczegółowo

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego ICD9 kod Nazwa 03.31 Nakłucie lędźwiowe 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej 23.0103 Porada lekarska 23.0105 Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Oddział Terapii Izotopowej

Oddział Terapii Izotopowej Źródło: http://www.cskmswia.pl Wygenerowano: Czwartek, 3 września 2015, 12:26 Oddział Terapii Izotopowej Kierownik Oddziału: dr n. med. Tadeusz Budlewski specjalista chorób wewnętrznych, medycyny nuklearnej

Bardziej szczegółowo

Opis programu Leczenie radioizotopowe

Opis programu Leczenie radioizotopowe Opis programu Leczenie radioizotopowe I. Leczenie radioizotopowe z zastosowaniem 131-I Leczenie dotyczy schorzeń tarczycy (choroby Graves-Basedowa, wola guzowatego, guzów autonomicznych). Polega ono na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 do SWKO FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY PAKIET NR I BADANIA TOKSYKOLOGICZNE PROPONOWANA CENA WARTOŚĆ NAZWA BADANIA ILOŚĆ NA ROK JEDNOSTKOWA ZAMÓWIENIA (ILOŚĆ X CENA) Standardowy Panel Lekowy Barbiturany

Bardziej szczegółowo

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Lp. Nazwa badania Cena netto (PLN) badania wykonanego: w dniach i godzinach normalnej pracy w pozostałe dni i godziny 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

do Szczegółowych warunków konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Megrez sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach OFERTA

do Szczegółowych warunków konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Megrez sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach OFERTA Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Megrez sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach Tychy dnia, 2012 r. Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR I BADANIA TOKSYKOLOGICZNE

PAKIET NR I BADANIA TOKSYKOLOGICZNE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWK PAKIET NR I BADANIA TOKSYKOLOGICZNE L.P. NAZWA BADANIA METODA/MATERIAŁ ILOŚĆ CENA 1 BADANIA WARTOŚĆ (ILOŚĆ X CENA) LEKI: 1 BARBITURANY 5 2 SALICYLANY 5 3 KARBAMAZEPIN 5 4 TRÓJCYKLICZNE

Bardziej szczegółowo

Arteriografia pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej

Arteriografia pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej ' Załącznik Nr 1 Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 lutego 2016 r. ~ Lp. Nazwa badania Cena netto (PLN) badania wykonanego: w dniach i godzinach normalnej pracy w pozostałe dni i godziny

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena badania w zł Pracownia radiologii (rtg) 1 87.04.1 Tomografia siodła tureckiego 64,00 2 87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej CENNIK BADAŃ od r.

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej CENNIK BADAŃ od r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka, 100, tel.(81) 537-44-28 Zał. Nr. 9 Zakład Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł Załącznik nr 1 PAKIET I Lp w zł 1 Helicobacter pylori IgM w surowicy 2 Helicobacter pylori IgG w surowicy 3 Toksoplazmoza IgM 500 4 Toksoplazmoza IgG 500 5 Toksawidność IgG 6 Borelioza IgM - ilościowo

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 13.03.2015r.

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 13.03.2015r. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 13.03.2015r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zakończeniu konkursu oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o zakończeniu konkursu oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Gdańsk, dnia 13.07.2010r. Zawiadomienie o zakończeniu konkursu oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr postępowania: 15/E/P/2010 przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Zarządzenia nr... z dnia... AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul. Żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG

Załącznik nr... do Zarządzenia nr... z dnia... AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul. Żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul.żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG ULTRASONOGRAFIA USG jamy brzusznej /wątroby, układu moczowego, trzustki, pęcherzyka 1. żółciowego, nerek/

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 16.06.2015r.

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 16.06.2015r. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 16.06.2015r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010 Załącznik nr 3 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 Rentgenodiagnostyka CENNIK USŁUG 2010 L.p. Badanie Cena PLN 1. RTG klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.01.2017r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET [1]

Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET [1] Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET [1] Dane kontaktowe: rejestracja tel.: 41 36-74-850 sekretariat, tel.: 41 36-74-860 fax: 41 36-74-887 e-mail: zmnsco@onkol.kielce.pl [2] Kierownik: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.02.2016r.

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.02.2016r. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.02.2016r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG 1. Czaszka twarzoczaszka 70,00 2. Czaszka oczodoły 70,00 3. Czaszka zatoki 70,00 4. Czaszka żuchwa PA boczna 100,00 5. Czaszka PA i prawoboczne 100,00 6. Czaszka

Bardziej szczegółowo

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 PLACÓWKA MEDYCZNA 1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP. Harmonogram pracy gabinetów zabiegowych PCCHP

Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP. Harmonogram pracy gabinetów zabiegowych PCCHP Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP Przychodnia jest czynna: poniedziałek 7.05 18.00 wtorek 7.05 15.00 środa 7.05 15.00 czwartek 7.05 15.00

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII NACZYNIOWEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej Warszawa 2002

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. prowadzonej przez. 3. Krajowego Rejestru Sądowego.. 4. Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Formularz oferty. prowadzonej przez. 3. Krajowego Rejestru Sądowego.. 4. Ewidencji Działalności Gospodarczej. ... (pieczęć oferenta) Formularz oferty na wykonywanie usług diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław Kancelaria: (071)733-12-00 Sekretariat: (071)733-11-00 Fax: (071)733-12-09 strona internetowa: www.aszk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ EPCW Zdjęcie panoramiczne zębów Zdjęcie panoramiczne zębów płyta CD Zdjęcie cefalomertyczne Zdjęcie cefalometryczne płyta CD Zdjęcie zębów stykowe cyfrowo (film) Zdjęcie zębów

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka

I. Rentgenodiagnostyka UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, tel. (058) 727 05 05 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

Cena 1 oznaczenia netto PLN

Cena 1 oznaczenia netto PLN / pieczęć oferenta/..., data... PAKIET I - BADANIA WIRUSOLOGICZNE Lp. Rodzaj oznaczenia. Ilość oznaczeń 1 anty-hbc IgM 15 2 anty HBc Total 15 3 anty-hbe 5 4 Hbe antygen 20 5 MONONUKLEOZA 30 IgG 6 MONONUKLEOZA

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r. Kod Nazwa badania Cena 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa 9,00 172 Androstendion 60,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 54/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 4 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 4 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 54/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 4 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Wielkopolski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X Choroby układu nerwowego Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu * 2 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu * 3 Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe * 4 Duże zabiegi wewnątrzczaszkowe * 5

Bardziej szczegółowo

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ. LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ. LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń 1. Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy 1) gamma kamera planarna lub scyntygraf;

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W PODKARPACKIM CENTRUM CHORÓB PŁUC W RZESZOWIE, UL. RYCERSKA 2

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W PODKARPACKIM CENTRUM CHORÓB PŁUC W RZESZOWIE, UL. RYCERSKA 2 Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W PODKARPACKIM CENTRUM CHORÓB PŁUC W RZESZOWIE, UL. RYCERSKA 2 L.p. Nazwa usługi Cena w zł Porady i zabiegi 1. Porada lekarza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE Nr postępowania LD 4320/1/11 1. Uwagi wstępne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r. Kod Nazwa badania Cena 242 17 OH progesteron 80,00 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa

Bardziej szczegółowo

Pakiet I. Barwniki hematologiczne i inne odczynniki gotowe. cena jednostkowa netto zł. Lp. Asortyment nr kat. oferenta.

Pakiet I. Barwniki hematologiczne i inne odczynniki gotowe. cena jednostkowa netto zł. Lp. Asortyment nr kat. oferenta. Pakiet I. Barwniki hematologiczne i inne odczynniki gotowe Lp. Asortyment nr kat. oferenta ilość opakowań 1. Płyn rozcieńczający krwinki białe (Tűrka) 2 1 op. a 150 ml 2. Barwnik Giemsy (roztwór ) do barwienia

Bardziej szczegółowo

Zabiegi wewnątrznaczyniowe w chorobach niedokrwiennych kończyn i OUN

Zabiegi wewnątrznaczyniowe w chorobach niedokrwiennych kończyn i OUN Zabiegi wewnątrznaczyniowe w chorobach niedokrwiennych kończyn i OUN KATERDA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab. n. med. Jacek Wroński Techniki wewnątrznaczyniowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Zestaw I - Badania densytometryczne

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Zestaw I - Badania densytometryczne Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Zestaw I - Badania densytometryczne L.P. Rodzaj badania Cena 1. Badanie densytometryczne szyjki kości udowej 2. Badanie densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/2010 na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/2010 na świadczenia zdrowotne OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/2010 na świadczenia zdrowotne Uprzejmie informuję, że wybrano następujące oferty: Lp. Nazwa świadczenia Nazwa oferenta Zadanie nr 1 badania radiologiczne

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

Rak tarczycy. Jadwiga Szymczak. Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Rak tarczycy. Jadwiga Szymczak. Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Rak tarczycy Jadwiga Szymczak Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Uproszczona klasyfikacja nowotworów złośliwych tarczycy wg ATA A. Rak

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 badania laboratoryjne różne

Pakiet nr 1 badania laboratoryjne różne Zał. Nr 2 do Regulaminu Konkursu ofert nr EM/4/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pakiet nr 1 badania laboratoryjne różne Białko C 8 Białko S 8 Miedź wydalanie w moczu 8 Miedź w surowicy 5 Ołów w surowicy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Diagnostyka obrazowa (radiologia) Kod modułu LK.3.F.007

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Diagnostyka obrazowa (radiologia) Kod modułu LK.3.F.007 SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Diagnostyka obrazowa (radiologia) Kod modułu LK.3.F.007 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Protokół. W dniu 8-10 stycznia 2014r. komisja dokonała oceny oraz wyboru ofert dotyczących zakupu procedur medycznych na 2014 r.

Protokół. W dniu 8-10 stycznia 2014r. komisja dokonała oceny oraz wyboru ofert dotyczących zakupu procedur medycznych na 2014 r. Zielona Góra dn.14.01.2014r. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na badania diagnostyczne realizowane poza Szpitalem Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 120 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 60 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

BADANIE. załacznik nr 2

BADANIE. załacznik nr 2 załacznik nr 2 BADANIE liczba badań przewidziana na 24 miesiące 1. Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) 40 2. Białko do elektroforezy 25 3. AFP Alfa-fetoproteina 2 4. P/c anty-hcv 10 5. Albuminy

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

GODZINY PODCZAS KTÓRYCH MOŻNA ZADZWONIĆ LUB ZGŁOSIĆ SIĘ OSOBIŚCIE,

GODZINY PODCZAS KTÓRYCH MOŻNA ZADZWONIĆ LUB ZGŁOSIĆ SIĘ OSOBIŚCIE, Kierownik pracowni: Mirosław Jagoda Szpital Powiatowy w Węgrowie ul. Kościuszki 201 GODZINY PODCZAS KTÓRYCH MOŻNA ZADZWONIĆ LUB ZGŁOSIĆ SIĘ OSOBIŚCIE, ŻEBY ZAPISAĆ SIĘ NA BADANIA: USG, TOMOGRAFIĘ, BIOPSJĘ.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE NUKLEARNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w medycynie nuklearnej Warszawa 2002 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 09.12.2013 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Oddziale

Bardziej szczegółowo

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE Współczesne metody obrazowania chorób naczyń angiografia klasyczna metodą Seldingera cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) ultrasonografia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr1 do umowy nr...

Załącznik nr1 do umowy nr... Załącznik nr1 do umowy nr... L.p. Nazwa badania wartość brutto PLN 1. Leki - oznaczenie ilościowe we krwi (surowica/osocze) Digoksyna - metoda oznaczenia turbidymetryczna z pomiarem kinetycznym Fenobarbital

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Rodzaj badania wynik w dniach 1. 17-OH Progesteron 7 25 2. ACTH (hormon adenokortykotropowy) 7 30 3. AFP (alfa-fetoproteina) 5 30 4. AMH 7 30 5. Aldosteron 7 5 6. Alfa1

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4. Spis Autorów Wstęp

Spis treści ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4. Spis Autorów Wstęp Spis treści Spis Autorów Wstęp ROZDZIAŁ 1 Metabolizm w chirurgii 1.1. Informacje wstępne...1 1.2. Podział ustroju...1 1.3. Prawa równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej...2 1.4. Skład elektrolitowy

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.) Pacjent został zakwalifikowany do operacji przez dr..

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.) Pacjent został zakwalifikowany do operacji przez dr.. LAPAROSKOPIA APPENDECTOMIA CHOLECYSTEKTOMIA dr Informacja dla pacjentów i rodziców dzieci operowanych z powodu zmian chorobowych pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego i innych operacji metodą laparoskopową

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

KaŜde badanie z uŝyciem promieniowania jonizującego teoretycznie moŝe wywołać niekorzystne skutki biologiczne w naszym organizmie. Dotyczy to zarówno

KaŜde badanie z uŝyciem promieniowania jonizującego teoretycznie moŝe wywołać niekorzystne skutki biologiczne w naszym organizmie. Dotyczy to zarówno Medycyna Nuklearna Medycyna nuklearna zajmuje się zastosowaniem izotopów promieniotwórczych w diagnozowaniu chorób oraz w ich leczeniu. Izotop jest odmianą tego samego pierwiastka, który posiada taką samą

Bardziej szczegółowo

Bóle w klatce piersiowej. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

Bóle w klatce piersiowej. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Bóle w klatce piersiowej Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Bóle w klatce piersiowej Najczęstsza przyczyna konsultacji szpitalnych Największy niepokój chorego Najczęstsza po

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Cena jednostkowa za 1 badanie

Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Cena jednostkowa za 1 badanie Załącznik nr 2. Formularz ofertowo cenowy. Nazwa Wykonawcy: Adres Tel. faks.. Nr konta NIP. Regon. Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Pakiet nr 1 (pakiet analityczny) Lp. Rodzaj badania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

wielkość opakowania ilość opakowań rocznie

wielkość opakowania ilość opakowań rocznie Pakiet I. Odczynniki i akcesoria do analizatora hematologicznego Cell -Dyn 3700 Lp Asortyment nr kat. firmy ABBOTT nr kat. wielkość opakowania ilość opakowań 1. Isotonic Diluent a 20 L 99231 13 2. Detergent

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa za 1 badanie

Cena jednostkowa za 1 badanie Załącznik nr 2. Formularz ofertowo cenowy. Nazwa Wykonawcy: Adres Tel. faks.. Nr konta NIP. Regon. Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Pakiet nr 1 (pakiet analityczny) Lp. Rodzaj badania

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13 I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA A. HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia krwi 22 parametrowa 10,00 1 dzień Rozmaz krwi ( preparat barwiony ) 10,00 1 dzień Retikulocyty 7,00 1 dzień OB. 5,00 1 dzień APTT 10,00

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ WEWNĘTRZNO - KARDIOLOGICZNY

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ WEWNĘTRZNO - KARDIOLOGICZNY WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ WEWNĘTRZNO - KARDIOLOGICZNY Kod usługi Nazwa usługi A26 ZABIEGI ZWALCZAJĄCE BÓL 1NA UKŁADZIE 5.51.01.0001026 WSPÓŁCZULNYM 5.51.01.0001031

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 200 2 Mocz - posiew + antybiogram 130 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 280 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 150 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

Cennik odpłatnych świadczeń

Cennik odpłatnych świadczeń Załącznik 3a dodany Zarządzeniem Dyrektora IK z 05.02.2014 r., zmieniony zarządzeniem z 18.04.2014r. Cennik odpłatnych świadczeń KONSULTACJE LEKARSKIE Kardiolog 130,00 Kardiochirurg 150,00 Kardiolog -

Bardziej szczegółowo

ARS MEDICAL Sp. z o.o. - CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH - obowiązuje od 21 listopada 2016 r.

ARS MEDICAL Sp. z o.o. - CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH - obowiązuje od 21 listopada 2016 r. Audiometr z opisem 37,00 zw. 37,00 Audiometr bez opisu 26,00 zw. 26,00 Badanie bezdechu sennego 620,00 zw. 620,00 Badanie immunofenotypów 200,00 zw. 200,00 Badanie urodynamiczne 470,00 zw. 470,00 Biopsja

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADANIA Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

CENNIK BADANIA Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ CENNIK BADANIA Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ ADRES,TELEFON, E-MAIL ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk Rejestracja: 59 8460 188 faks: 59 8460 198 e-mail: mikrobiologia@szpital.slupsk.pl GODZINY

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. prowadzonej przez. 3. Krajowego Rejestru Sądowego.. 4. Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Formularz oferty. prowadzonej przez. 3. Krajowego Rejestru Sądowego.. 4. Ewidencji Działalności Gospodarczej. ... (pieczęć oferenta) Formularz oferty na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień Marcin Stępie pień Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Cele diagnostyki rozpoznanie choroby nowotworowej; ocena zaawansowania

Bardziej szczegółowo

I. CENNIK OSOBODNI OPIEKI SZPITALNEJ * L.p. Rodzaj świadczeń Cena. 3 Oddział Kardiologiczny cena osobodnia 641 zł

I. CENNIK OSOBODNI OPIEKI SZPITALNEJ * L.p. Rodzaj świadczeń Cena. 3 Oddział Kardiologiczny cena osobodnia 641 zł I. CENNIK OSOBODNI OPIEKI SZPITALNEJ * L.p. Rodzaj świadczeń Cena 1 2 I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym cena osobodnia II Oddział Chorób Wewnętrznych cena osobodnia 333 zł

Bardziej szczegółowo

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ (obowiązuje od 01 czerwca 2015 roku) załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 oraz ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie kosztów w leczenia i ich odniesienie do wyceny punktowej. katalogu NFZ na przykładzie. przezskórnych

Monitorowanie kosztów w leczenia i ich odniesienie do wyceny punktowej. katalogu NFZ na przykładzie. przezskórnych Monitorowanie kosztów w leczenia i ich odniesienie do wyceny punktowej katalogu NFZ na przykładzie przezskórnych rnych interwencji wieńcowych w Polsce Lech Poloński, Mariusz GąsiorG III Katedra i Oddział

Bardziej szczegółowo

Cennik nr 6 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Wartość 1 pkt = 56,00 zł

Cennik nr 6 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Wartość 1 pkt = 56,00 zł kod grupy kod produktu Cennik nr 6 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Wartość 1 pkt = 56,00 zł A01 5.51.01.0001001 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu 139 30 6 A02 5.51.01.0001002 Zabiegi wewnątrzczaszkowe

Bardziej szczegółowo

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A59 bóle głowy A87b inne choroby układu nerwowego < 18 r.ż. C56 poważne choroby gardła, uszu i nosa C57 inne choroby gardła, uszu i nosa C56b poważne choroby gardła, uszu i nosa < 18

Bardziej szczegółowo

Wzorce protokołów operacyjnych w chirurgii ogólnej i naczyniowej. Jamal J.Hoballah, Carol E. H. Scott-Conner(red.nauk.) Tom 1. Przedmowa.

Wzorce protokołów operacyjnych w chirurgii ogólnej i naczyniowej. Jamal J.Hoballah, Carol E. H. Scott-Conner(red.nauk.) Tom 1. Przedmowa. Wzorce protokołów operacyjnych w chirurgii ogólnej i naczyniowej Jamal J.Hoballah, Carol E. H. Scott-Conner(red.nauk.) Tom 1 Przedmowa Wprowadzenie Sekcja 1 Przełyk 1. Ezofagektomia: Prawostronna torakotomia

Bardziej szczegółowo

SPEŁNIENIE DRUGIEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

SPEŁNIENIE DRUGIEGO KRYTERIUM OCENY OFERT PN/9OL/09/0 Załącznik nr 8 SPEŁNIENIE DRUGIEGO KRYTERIUM OCENY OFERT PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawy odczynników. Kryterium jakości odczynników (pakiety nr: -, 0-, 7) Nr Nazwa Parametry oceniane Wartość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Kod usługi Nazwa usługi 5.51.01.0001001 A01 ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE Z POWODU POWAŻNEGO URAZU 5.51.01.0001002

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 8. BADANIA GENETYCZNE

Warunki udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 8. BADANIA GENETYCZNE Załącznik nr do Zarządzenia.. Warunki udzielania świadczeń w rodzaju: zdrowotne kontraktowane odrębnie 8. BADANIA GENETYCZNE 8.1 WARUNKI WYMAGANE Załącznik nr 2 do rozporządzenia cz. I lit. M Lp 913-916

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH mgr PIOTR ZIELIŃSKI 44 200 Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 tel. 32 42 38 313 www.laborpz.pl labor.pz@wp.pl punkt pobrań czynny: poniedziałek piątek : 6:30 17:00 sobota:

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PREMIUM MEDICAL:

PAKIETY PREMIUM MEDICAL: PAKIETY PREMIUM MEDICAL: Pakiet 5 konsultacji w cenie 4 Pakiet badań laboratoryjnych Pakiet badań prenatalnych Pakiet dla aktywnych Pakiet endokrynologiczny Pakiet Dojrzała Kobieta Pakiet ginekologiczny

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania pacjenta, zasady pobierania materiału do badania, trwałość próby oraz sposób jej przechowywania, warunki transportu

Sposób przygotowania pacjenta, zasady pobierania materiału do badania, trwałość próby oraz sposób jej przechowywania, warunki transportu L.p. Rodzaj badania Sposób przygotowania pacjenta do badania Zasada pobrania materiału do badania Trwałość próby oraz sposób przechowywania Zadanie 1 1 2 3 4 Antygen Chlamydia trachomatis (pobranie wymazu

Bardziej szczegółowo

Układ moczowy metody diagnostyczne

Układ moczowy metody diagnostyczne Układ moczowy metody diagnostyczne Ultrasonografia (USG) Tomografia komputerowa Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej Urografia Angiografia Cystografia mikcyjna Pielografia wstępujaca Tomografia rezonansu

Bardziej szczegółowo

Szacowana ilość badań rocznie Dorośli: szt. 30. szt. 30

Szacowana ilość badań rocznie Dorośli: szt. 30. szt. 30 Dorośli: netto w 1 RTG przewodu pokarmowego przełyk. 2 3 Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego (wlew cieniujący). Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego (żołądek, dwunastnica). 4 Seriogram

Bardziej szczegółowo

InviMed Poznań. In vitro. II wizyta (wizyta kwalifikująca do procedury) Kontrola stymulacji (wizyty lekarskie w trakcie monitoringu cyklu)

InviMed Poznań. In vitro. II wizyta (wizyta kwalifikująca do procedury) Kontrola stymulacji (wizyty lekarskie w trakcie monitoringu cyklu) InviMed Poznań In vitro Pakiet IVF ICSI 6.700 PLN II wizyta (wizyta kwalifikująca do procedury) Kontrola stymulacji (wizyty lekarskie w trakcie monitoringu cyklu) Punkcja jajników (ze znieczuleniem) Procedury

Bardziej szczegółowo

1 Diagnostyka. patomorfologiczna zasady i cele. Wenancjusz Domagała

1 Diagnostyka. patomorfologiczna zasady i cele. Wenancjusz Domagała Wenancjusz Domagała 1 Diagnostyka patomorfologiczna zasady i cele Patologia (patomorfologia) jest nauką o przyczynach, mechanizmach, objawach i skutkach choroby ocenianych na poziomie morfologicznym, biochemicznym

Bardziej szczegółowo

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy)

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy) Centrum Pulmonologii i posiada w swojej strukturze 8 oddziałów szpitalnych w tym Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej ( zamiennie - torakochirurgii) Oddział został utworzony w latach 50 tych ubiegłego stulecia

Bardziej szczegółowo