PROGRAM SZCZEGÓŁOWY. 9:30-11:30 Sesja plenarna I - Molekularne mechanizmy powstawania nowotworów Przewodniczący sesji - prof.: M. Zabel, L.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SZCZEGÓŁOWY. 9:30-11:30 Sesja plenarna I - Molekularne mechanizmy powstawania nowotworów Przewodniczący sesji - prof.: M. Zabel, L."

Transkrypt

1 44 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Wojanów, września 2010 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Poniedziałek, :00-18:00 Rejestracja uczestników 18:00-20:00 Uroczyste otwarcie Sympozjum (Sala Wojanowska) Wykład inauguracyjny - dr hab. Michał Nowicki (Poznań) "Angiogeneza - (nie)doceniany problem w dziedzinie badań podstawowych oraz klinicznych" Wykład okolicznościowy - prof. dr hab. Hieronim Bartel (Łódź) "Profesor Leszek Cieciura, histolog w mundurze - wspomnienie" Występ kwartetu Michelangelo Ensemble 20:00 Spotkanie inauguracyjne - kolacja (Restauracja Kasztanowa) Wtorek, :00-9:30 Walne Zebranie członków PTHiC (Sala Wojanowska) 9:30-11:30 Sesja plenarna I - Molekularne mechanizmy powstawania nowotworów Przewodniczący sesji - prof.: M. Zabel, L. Chyczewski 9:30-10:00 Molekularne mechanizmy karcynogenezy wykorzystywane w diagnostyce nowotworów. dr hab. Janusz Ryś (Kraków) 10:00-10:15 Komórki macierzyste nowotworowe - hipotezy. Hoser G., Kawiak J. (Warszawa) 10:15-10:30 Wstępne wyniki oceny poziomu ekspresji genów MVP, TEP1 i PARP4 w rakach jajnika. Urry K. D., Szaflarski W., Sujka P., Januchowski R., Jaszczyńska-Nowinka K., Savan A., Dzięgiel P., Nowicki M., Zabel M. (Poznań, Wrocław) 10:30-10:45 Korelacja ekspresji białek MCM2, MCM3 i MCM7 z antygenem proliferacyjnym Ki-67 oraz metalotioneiną (MT) w rakach płaskonabłonkowych krtani. Nowińska K., Ciesielska U., Pastuszewski W., Dzięgiel P. (Wrocław, Namsos) 10:45-11:00 Rola ekspresji podoplaniny (D2-40) w fibroblastach towarzyszących guzom w rakach przewodowych gruczołu piersiowego. Puła B., Owczarek T., Jethon A., Piotrowska A., Gomułkiewicz A., Iżykowska I., Calik J., Wojnar A., Witkiewicz W., Ugorski M., Dzięgiel P., Podhorska-Okołów M. (Wrocław) 11:00-11:30 System do konfokalnego, przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym. Marek Michałowski, Becton Dickinson 11:30-12:00 Przerwa kawowa

2 12:00-14:00 Sesja plenarna II - Wykorzystanie metod biologii molekularnej w morfologii Przewodniczący sesji - prof.: J. Kawiak, Z. Kmieć 12:00-12:30 Oksygenaza hemowa-1 w nowotworach - nasz fałszywy przyjaciel. prof. dr hab. Alicja Józkowicz (Kraków) 12:30-12:45 Zastosowanie białek fluorescencyjnych do badania lokalizacji oraz aktywności izoform receptorów błonowych i jądrowych. Żmijewski M., Słomiński A. (Gdańsk, Memphis) 12:45-13:00 Znaczenie diagnostyki immunohistologicznej wycinków mięśnia sercowego w rozpoznawaniu przewlekłego zapalenia mięśnia sercowego. Helewski K., Kowalczyk-Ziomek G., Harabin-Słowińska M., Wyrobiec G., Reichman-Warmusz E., Nowak J., Spinczyk B., Wojnicz R. (Katowice, Zabrze) 13:00-13:15 Występowanie PTHrP w śliniankach podżuchwowych, podjęzykowych i przyusznych u drobnych gryzoni. Czykier E., Zabel M., Seidel J. (Białystok, Poznań) 13:15-13:30 Ekspresja metalotionein 1-2 (MT) w korelacji z nasileniem apoptozy w komórkach kanalików nerkowych szczurów intoksykowanych doksorubicyną. Chmielewska M., Symonowicz K., Owczarek T., Podhorska-Okołów M., Ugorski M., Dzięgiel P. (Wrocław) 13:30-13:45 Wpływ melatoniny na przeżywalność ludzkich keratynocytów, fibroblastów oraz komórek melanoma poddanych działaniu promieniowania ultrafioletowego. Iżykowska I., Cegielski M., Podhorska-Okołów M., Dzięgiel P. (Wrocław) 13:45-14:00 Komórki macierzyste MIC-1 i ich potencjał regeneracyjny. Cegielski M., Iżykowska I., Bochnia M., Dziewiszek W., Zabel M., Dzięgiel P. (Wrocław, Poznań) 14:00-16:00 Przerwa na lunch 16:00-18:00 Sesje plakatowe (Sala Wojanowska) (Szczegółowy program prezentacji plakatów znajduje się poniżej) 20:00 Uroczysty bankiet (Restauracja Kasztanowa) Środa, :00-10:45 Sesja plenarna III - Molekularne aspekty biologii rozrodu Przewodniczący sesji - prof.: B. Bilińska, H. Bartel 9:00-9:30 Galaktozylotransferaza UDP-galaktoza:ceramid (UGT-8) - nowy marker prognostyczny w raku gruczołu piersiowego. prof. dr hab. Maciej Ugorski (Wrocław) 9:30-9:45 Ekspresja receptora ghreliny GHSR-1a a odpowiedź plemników człowieka, knura i szczura na ghrelinę in vitro. Łukaszyk A., Kotwicka M., Jankowska A., Ruciński M.,Kasprzak A.,Sterzyńska K., Ziółkowska A., Ruchała M. (Poznań)

3 9:45-10:00 Wpływ 17-beta estradiolu i genisteiny na biologię plemników ludzkich. Kotwicka M., Jendraszak M., Skibińska I., Karasińska-Osmola J., Czarnecka-Kłos R., Jędrzejczak P. (Poznań) 10:00-10:15 Czy polimorfizm genów biosyntezy estrogenów CYP17 i CYP19 wpływa na wiek wystąpienia menopauzy u kobiet? Rumianowski B., Laszczyńska M., Adler G., Brodowska A., Piasecka M., Ciechanowicz A. (Szczecin) 10:15-10:45 Mikroskopia wirtualna w nauczaniu histologii. Krzysztof Borkowski, Olympus 10:45-11:00 Przerwa kawowa 11:00-13:15 Sesja plenarna IV - Varia Przewodniczący sesji - prof.: A. Grzanka, M. Majewski 11:00-11:30 Układ limfatyczny w patogenezie miażdżycy. prof. dr hab. Andrzej Szuba (Wrocław) 11:30-11:45 Dystrybucja kalbindyny D-28k i kolokalizacja z wybranymi neuropeptydami w jądrach ciała suteczkowatego w rozwoju postnatalnym świnki morskiej. Robak A., Równiak M., Bogus-Nowakowska K., Wasilewska B., Najdzion J., Kolenkiewicz M., Żakowski W., Majewski M. (Olsztyn) 11:45-12:00 Wpływ LPS, TNF, TGF-beta1 i IL-4 na ekspresję i produkcję MMPs, TIMPs oraz wybranych cytokin przez błony maziowe szczurów inkubowane in vitro. Hyc A., Iwan A., Niderla-Bielińska J., Moskalewski S. (Warszawa) 12:00-12:15 Reorganizacja puli aktyny jądrowej i cytoplazmatycznej po indukcji doksorubicyną w komórkach CHO AA8 z wyciszoną ekspresją kofiliny. Grzanka D., Marszałek A., Gagat M., Izdebska M., Grzanka A. (Bydgoszcz) 12:15-12:30 Asymetryczna ekspresja receptora estrogenowego typu I w mięśniach głębokich grzbietu u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną. Rusin B., Kotwicka M., Głodek A., Andrusiewicz M., Jankowska A., Kotwicki T. (Poznań) 12:30-12:45 Wpływ angiotensyny II na komórki kanalików proksymalnych nerek szczura w badanich in vitro. Piotrowska A., Chmielewska M., Dzięgiel P., Podhorska-Okołów M. (Wrocław) 12:45-13:15 High Content Screening methods for anti-cancer agents. Hans Pirard, PerkinElmer 13:15-13:30 Podsumowanie i oficjalne zakończenie sympozjum

4 SESJE PLAKATOWE (16:00-18:00, Sala Wojanowska) Molekularne mechanizmy powstawania nowotworów Przewodniczący - prof.: M. Jeleń, A. Marszałek 001. Wrażliwość komórek gwiaździaka anaplastycznego na indukcję zaprogramowanej śmierci pod wpływem kwercetyny i Temodalu. Dorota Bądziul, Joanna Jakubowicz-Gil, Ewa Langner, Tomasz Piersiak, Wojciech Rzeski, Antoni Gawron (Lublin) 002. Ekspresja cząsteczki adhezyjnej ALCAM/CD166 w raku płaskonabłonkowym krtani - doniesienie wstępne. Magdalena Bodnar, Wojciech Kaźmierczak, Andrzej Marszałek (Bydgoszcz, Poznań) 003. Ocena ekspresji genów HER2/neu, PTEN, H-ras, COX-2, APC, E-kadheryny, DCC oraz receptorów estrogenowych i progesteronowych w raku endometrium. Patrycja Grosman- Dziewiszek, Dariusz Samulak, Agnieszka Gomułkiewicz, Piotr Dzięgiel, Maciej Zabel (Wrocław, Poznań) 004. Ekspresja receptorów melatoniny MT1R w rakach przewodowych gruczołu piersiowego. Karolina Jabłońska, Agata Zemła, Bartosz Puła, Agnieszka Gomułkiewicz, Aleksandra Piotrowska, Andrzej Wojnar, Piotr Dzięgiel (Wrocław, Poznań) 005. Wykrywanie komórek raka krążących we krwi pacjentów z nowotworami na podstawie ekspresji genów CGB i GNRH1. Anna Jankowska, Mirosław Andrusiewicz, Anna Szczerba, Krystyna Adamska, Ewa Nowak-Markwitz, Jerzy B. Warchoł (Poznań) 006. Rola ekspresji receptorów Angiotensyny II (AT-1R, AT-2R) w raku przewodowym gruczołu piersiowego. Aleksandra Jethon, Bartosz Puła, Aleksandra Piotrowska, Andrzej Wojnar, Piotr Dzięgiel, Marzena Podhorska-Okołów (Wrocław, Poznań) 007. Zastosowanie techniki mikromacierzy tkankowych w ocenie aktywności proliferacyjnej w rakach przewodowych gruczołu piersiowego. Christopher Kobierzycki, Bartosz Puła, Marzena Podhorska-Okołów, Aleksandra Piotrowska, Piotr Dzięgiel (Wrocław, Poznań) 008. Porównanie ekspresji antygenu Ki-67 i metalotionein (MT) w łagodnych i złośliwych zmianach tarczycy. Anna Królicka, Christopher Kobierzycki, Bartosz Puła, Marzena Podhorska-Okołów, Marta Rzeszutko, Wojciech Rzeszutko, Jerzy Rabczyński, Paweł Domosławski, Beata Wojtczak, Janusz Dawiskiba, Piotr Dzięgiel (Wrocław, Poznań) 009. Ekspresja białka Hsp27 w rakach przewodowych gruczołu piersiowego. Krzysztof Kurnol, Jędrzej Grzegrzółka, Paweł Piotrów, Christopher Kobierzycki, Bartosz Puła, Karolina Jabłońska, Aleksandra Piotrowska, Piotr Dzięgiel, Marzena Podhorska-Okołów (Wrocław, Poznań) 010. Wpływ etopozydu na organizację i poziom wybranych białek cytoszkieletu w komórkach linii niedrobnokomórkowego raka płuc A549 indukcja procesów starzenia i śmierci komórek. Anna Litwiniec, Alina Grzanka, Anna Helmin-Basa, Lidia Gackowska, Agnieszka Żuryń, Mariusz Szczepański, Dariusz Grzanka (Bydgoszcz, Toruń) 011. Rola galaktozyloceramidu (GalCer) i UGT8 w oporności komórek raka piersi na apoptozę. Otrzymanie komórek MDA MB 231 z zahamowaną ekspresją UGT8 i GalCer. Tomasz Owczarek, Piotr Dzięgiel, Maciej Ugorski (Wrocław)

5 012. Wpływ epikatechiny na pęknięcia DNA wywołane działaniem etopozydu w splenocytach szczurów z ostrą białaczka szpikową. Monika Papież, Karolina Banyś (Kraków) 013. Wpływ kurkuminy na pęknięcia DNA wywołane działaniem etopozydu w splenocytach szczurów z ostrą białaczka szpikową. Monika Papież, Karolina Banyś (Kraków) 014. Kurkumina zmniejsza poziom oksydacyjnych uszkodzeń DNA indukowanych etopozydem w komórkach szpiku kostnego szczurów z białaczką promielocytową. Monika Papież, Oksana Urban (Kraków) 015. Analiza zmian wewnątrzkomórkowych po indukcji śmierci komórki z użyciem izotiocyjanianu fenyloetylu i sulforafanu w linii niedrobnokomórkowego raka płuca H1299. Andrzej Pawlik, Mariusz Szczepański, Lidia Gackowska, Alina Grzanka (Bydgoszcz, Toruń) 016. Ekspresja sulfatydu galaktozyloceramidu w liniach komórkowych ludzkiego raka piersi. Ewa Plażuk, Alicja Solatycka, Piotr Dzięgiel, Maciej Ugorski (Wrocław) 017. Immuno- i hybrydocytochemiczna analiza ekspresji IL-2 i IL-2R w rakach płuc. Karolina Sterzyńska, Aldona Kasprzak, Piotr Dzięgiel, Maciej Zabel (Poznań, Wrocław) 018. Analiza ekspresji EpCAM w komórkach hodowanych linii ludzkiego raka sutka. Karolina Sterzyńska, Bartosz Kempisty, Maciej Zabel (Poznań) 019. Ocena ekspresji czynników regulujących angiogenezę w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci. Patrycja Sujka, Michał Nowicki, Katarzyna Derwich, Maciej Zabel (Poznań) 020. Organizacja wybranych białek cytoszkieletu w komórkach linii niedrobnokomórkowego raka płuca A549 pod wpływem działania mieszaniny kurkuminy i cisplatyny. Mariusz Szczepański, Andrzej Pawlik, Anna Litwiniec, Lidia Gackowska, Izabela Kubiszewska, Dariusz Grzanka, Alina Grzanka (Bydgoszcz, Toruń) 021. Ekspresja cyklooksygenazy 2 (COX-2) w łagodnych i złośliwych nowotworach nabłonkowych jelita grubego człowieka badania immunohistochemiczne z wykorzystaniem poliklonalnych przeciwciał pierwotnych. Justyna Urban, Łukasz Kuźbicki, Barbara W. Chwirot (Toruń) 022. Nowe pochodne witaminy D hamują wzrost chomiczych (Ab) oraz mysich (B16-F10) komórek czerniaka. Tomasz Wąsiewicz, Paulina Szyszka, Andrzej Słomiński, Michał Żmijewski (Gdańsk, Memphis) 023. Białka MDM2, p53 i p16 w nowotworach mieloproliferacyjnych. Ewa Wiśniewska, Ewa Mizera-Nyczak, Grzegorz Dworacki, Andrzej Marszałek (Bydgoszcz, Poznań) 024. Wpływ wybranych cytokin na proces nowotworzenia w jelicie grubym. Małgorzata Żebrowska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew Banaszkiewicz, Jadwiga Korenkiewicz, Andrzej Marszałek (Bydgoszcz, Poznań) 025. Ekspresja cykliny B1 w komórkach linii niedrobnokomórkowego raka płuc A549 traktowanych doksorubicyną w aspekcie starzenia się i śmierci komórki. Agnieszka Żuryń, Lidia Gackowska, Anna Grzanka-Tykwińska, Alina Grzanka (Bydgoszcz, Toruń)

6 Wykorzystanie metod biologii molekularnej w morfologii Przewodniczący - prof.: I. Kasacka, M. Podhorska-Okołów 026. AgNOR-ocena aktywności proliferacyjnej komórek naskórka u chorych z łuszczycą, wypryskiem kontaktowym i rakiem podstawnokomórkowym. Anna Chruściel (Łódź) 027. Ocena fenotypowa komórek LAM w materiale biologicznym pochodzącym od chorej na limfangioleiomiomatozę i wyprowadzonej z niego linii komórkowej. Irmina Grzegorek, Elżbieta Gębarowska, Piotr Dzięgiel, Andrzej Szuba (Wrocław, Poznań) 028. Ocena przydatności nanocząsteczek w lokalizacji filamentów aktynowych komórek linii CHO AA8 na poziomie fluorescencyjnej mikroskopii konfokalnej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Magdalena Izdebska, Maciej Gagat, Dariusz Grzanka, Alina Grzanka (Bydgoszcz) 029. Metodyka komputerowej oceny ilościowej ekspresji reakcji histochemicznej w mikroskopii wirtualnej na przykładzie oceny stopnia włóknienia w śródmiąższu wątroby. Joanna Jagielska, Elżbieta Kaczmarek, Marcin Chmielewski, Celina Helak-Łapaj, Agnieszka Seraszek (Poznań) 030. Wpływ genów CGB1 i CGB2 kodujących podjednostkę beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej na wzrost komórek nowotworowych. Anna Jankowska, Beata Burczyńska, Aleksandra Głodek, Marta Kubiczak, Agnieszka Gromadzka, Paulina Urbaniak, Ewa Nowak- Markwitz, Jerzy B. Warchoł (Poznań) 031. Zastosowanie elektronowego mikroskopu transmisyjnego w diagnostyce choroby zakaźnej u drobiu. Teresa A. Karpińska, Wojciech Kozaczyński, Michał Reichert (Puławy) 032. Zmiana liczby i rozmieszczenia komórek wytwarzających somatostatynę w żołądku szczurów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym. Irena Kasacka, Joanna Łapińska, Ewa Arciszewska, Iza Janiuk (Białystok, Siedlce) 033. Immunohistochemiczna identyfikacja i lokalizacja komórek wytwarzających gastrynę (G) i somatostatynę (D) w żołądku człowieka. Irena Kasacka, Wojciech Łebkowski, Ewa Arciszewska, Joanna Łapińska, Iza Janiuk (Białystok, Siedlce) 034. Populacja odnawiająca nabłonek rdzenia grasicy w różnych okresach życia osobniczego. Katarzyna Kowalska, Agnieszka Malińska, Zuzanna Podemska, Natalia Iżycka, Renata Brelińska (Poznań) 035. Cyklooksygenaza-2 i fluorescencja indukowana formaliną w diagnostyce melanocytarnych zmian skóry człowieka - porównanie parametrów diagnostycznych. Łukasz Kuźbicki, Dariusz Lange, Anita Strączyńska-Niemiec, Barbara W. Chwirot (Toruń, Gliwice) 036. Hodowla jednowarstwowa komórek szyszynki gęsi badania nad adrenergiczną regulacją wydzielania melatoniny. Bogdan Lewczuk, Natalia Szczepaniak-Trzaska, Barbara Przybylska- Gornowicz (Olsztyn) 037. Zmiany w ekspresji pinopsyny w szyszynce ptaków w trakcie rozwoju powylęgowego - różnice gatunkowe. Bogdan Lewczuk, Natalia Szczepaniak-Trzaska, Barbara Przybylska- Gornowicz (Olsztyn) 038. Czy badania immunohistochemiczne są wiarygodne? Doniesienie wstępne. Joanna Maciejewska, Magdalena Bodnar, Marek Grabiec, Małgorzata Walentowicz, Andrzej Marszałek (Toruń, Poznań)

7 039. Zaburzenia hemostazy tkankowej w badaniu immunohistologicznym wycinków mięśnia sercowego chorych z przewlekłą niewydolnością serca. Edyta Reichman-Warmusz, Małgorzata Żaba, Helena Orzechowska, Natalia Matysiak, Bożena Gajewska, Krzysztof Helewski, Beata Spinczyk, Romuald Wojnicz (Katowice, Zabrze) 040. Homeozy kręgosłupa u ludzi. Jan Rowiński, Katarzyna Celińska, Dorota Bylina, Aleksy Dmitryev (Biała Podlaska, Grodno) 041. Budowa tętnic wieńcowych człowieka - wyniki badań histochemicznych i pomiarów grubości warstw tętnic. Jan Rowiński, Janusz Dzięcioł, Dorota Bylina, Anna Niemcunowicz- Janica (Biała Podlaska, Białystok) 042. Analiza morfometryczna wirtualnych preparatów histologicznych na przykładzie ekspresji białka S100 w pęcherzykach żółciowych. Agnieszka Seraszek, Elżbieta Kaczmarek, Aldona Kasprzak, Mirosław Szmyt, Celina Helak-Łapaj, Joanna Jagielska (Poznań) 043. Histologiczny i immunohistochemiczny obraz dysplazji siatkówki u zwierząt drapieżnych opis przypadku u psa i kota. Natalia Szczepaniak-Trzaska, Bogdan Lewczuk (Olsztyn) 044. Morfologiczne zmiany oligodendrocytów istoty szarej środkowej u starych szczurów. Agata Wawrzyniak-Gacek (Lublin) 045. Ultrastruktura oligodendrocytów istoty szarej środkowej u starych samców szczurów. Agata Wawrzyniak-Gacek (Lublin) Molekularne aspekty biologii rozrodu Przewodniczący - prof.: M. Laszczyńska, B. Wiszniewska 046. Czy 4-tert-oktylfenol może indukować owulację u samic nornicy rudej (Clethrionomys glareolus S.)? Jerzy Galas, Anna Hejmej, Małgorzata Durlej, Dominik Marko (Kraków) 047. Atrezja pęcherzyków jajnikowych u niedojrzałych płciowo myszy kolczystych (Acomys cahirinus). Monika Hułas-Stasiak, Dorota Bądziul (Lublin) 048. Występowanie białka oreksyny B w przysadce świń w czasie cyklu rujowego. Tadeusz Kamiński, Nina Smolińska, Anna Nitkiewicz, Anna Maleszka, Jadwiga Przała (Olsztyn) 049. Ocena integralności genomu plemników i molekularnej architektury ich błony komórkowej ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzn z astenozoospermią. Anna Kazienko, Małgorzata Piasecka, Dariusz Gączarzewicz, Maria Laszczyńska (Szczecin) 050. Identyfikacja spermatogonialnych komórek macierzystych i kolejnych generacji komórek gametogenicznych w 7- i 14-dniowej gonadzie szczura. Agnieszka Kolasa, Kamila Misiakiewicz, Irena Baranowska-Bosiacka, Mariola Marchlewicz, Barbara Wiszniewska (Szczecin) 051. Zmiany morfologiczne nabłonka plemnikotwórczego gonady szczura jako objaw przewlekłego podawania letrozolu. Anna Kondarewicz, Agnieszka Kolasa, Mariola Marchlewicz, Lidia Wenda-Różewicka, Barbara Wiszniewska (Szczecin) 052. Morfofunkcjonalna analiza jąder i pęcherzyków nasiennych nornicy rudej pod wpływem oktylphenolu. Małgorzata Kotula-Balak, Anna Hejmej, Jolanta Sadowska, Barbara Bilińska (Kraków)

8 053. Dystrybucja i gęstość włókien nerwowych zawierających substancję P, peptyd kodowany genem kalcytoniny oraz galaninę w torbielowatych jajnikach świń. Anna Kozłowska, Joanna Wojtkiewicz, Mariusz Majewski, Barbara Jana (Olsztyn) 054. Zawartość katecholamin oraz wzór noradrenergicznego unerwienia torbielowato zmienionych jajników świń. Anna Kozłowska, Joanna Wojtkiewicz, Mariusz Majewski, Mariusz Piskuła, Barbara Jana (Olsztyn) 055. Analiza zmian morfologii i ekspresji wimentyny w gonadzie męskiej ogiera. Marta Łydka, Małgorzata Kotula-Balak, Ilona Kopera-Sobota, Marian Tischner, Barbara Bilińska (Kraków) 056. Detekcja i lokalizacja białka oreksyny A w przysadce świni w czasie cyklu rujowego. Anna Maleszka, Nina Smolińska, Anna Nitkiewicz, Jadwiga Przała, Tadeusz Kamiński (Olsztyn) 057. Wpływ tokoferolu na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w najądrzu dojrzałych płciowo szczurów intoksykowanych ołowiem. Mariola Marchlewicz, Irena Baranowska- Bosiacka, Monika Zawiślak, Anna Kondarewicz, Agnieszka Kolasa, Dagmara Szypulska, Adam Grzegrzółka, Barbara Wiszniewska (Szczecin) 058. Wpływ estrogenów na ekspresję c-kit-r w populacji spermatogoniów jądra szczura. Kamila Misiakiewicz, Agnieszka Kolasa, Mariola Marchlewicz, Barbara Wiszniewska (Szczecin) 059. Lokalizacja białka oreksyny A w macicy świń w czasie cyklu rujowego. Anna Nitkiewicz, Nina Smolińska, Anna Maleszka, Jadwiga Przała, Tadeusz Kamiński (Olsztyn) 060. Struktura macicy oraz immuno-lokalizacja komórkowej ekspresji rodziny glikoprotein ciążowych PAG (Pregnancy-Associated Glycoprotein) podczas wczesnej ciąży u niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos; Carnivora). Grzegorz Panasiewicz, Marta Majewska, Martyna Bieniek, Małgorzata Wardzyńska, Alexander Saveljev, Zygmunt Giżejewski, Bożena Szafrańska (Olsztyn, Kirov) 061. Morfometria łożyska liścieniowatego oraz immuno-lokalizacja komórkowej ekspresji rodziny glikoprotein ciążowych PAG (Pregnancy-Associated Glycoprotein) u łosia (Alces alces; Cervidae). Grzegorz Panasiewicz, Marta Majewska, Martyna Bieniek, Aleksandra Zamojska, Alexander Saveljev, Zygmunt Giżejewski, Bożena Szafrańska (Olsztyn, Kirov) 062. Ekspresja akwaporynowych kanałów wodnych AQP1, AQP5 i AQP9 w tkankach macicy świni w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży. Mariusz Skowroński, Agnieszka Skowrońska (Olsztyn) 063. Lokalizacja białka oreksyny B w macicy świń w czasie cyklu rujowego. Nina Smolińska, Anna Nitkiewicz, Anna Maleszka, Jadwiga Przała, Tadeusz Kamiński (Olsztyn) 064. Ekspresja surwiwiny i PCNA w komórkach endometrium eutopowego i ektopowego. Maria Wołuń-Cholewa, Ewa Nowak-Markwitz, Krzysztof Szymanowski (Poznań) Varia Przewodniczący - prof.: B. Jodłowska-Jędrych, S. Moskalewski 065. Wpływ propranololu na układ neurosekrecyjny wielkokomórkowy w doświadczalnej nadczynności tarczycy. Ewa Arciszewska, Irena Kasacka, Joanna Łapińska (Białystok)

9 066. Ekspresja podjednostek receptora NMDA w mózgu szczurów eksponowanych na leki przeciwpsychotyczne. Katarzyna Bogus, Alicja Czekała, Anna Wiaderkiewicz, Piotr Czekaj, Marek Krzystanek, Artur Pałasz, Ryszard Wiaderkiewicz (Katowice) 067. Indukowane toksyną botulinową (BTX), ω-konotoksyną GIVa (CTX) i tetrodotoksyną (TTX) zmiany w cholinergicznym (przywspółczulnym) wzorze unerwienia ściany pęcherza moczowego świni. Agnieszka Bossowska, Ewa Lepiarczyk, Joanna Haraźna, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski (Olsztyn, Warszawa) 068. Ekspresja receptora FAS w tkance mięśnia sercowego szczurów po aplikacji Atorwastatyny i alkoholu etylowego. Patrycja Chylińska-Wrzos, Tomasz Niedzielski, Jolanta Milewska, Barbara Jodłowska-Jędrych (Lublin) 069. Ocena przeżywalności wybranych linii komórkowych (MCF-7, BM, NHDF) poddanych działaniu cystatyny zawieszonej w glicerolu. Łucja Cwynar, Renata Brykner, Elżbieta Gębarowska, Piotr Dzięgiel, Marzena Podhorska-Okołów, Andrzej Szuba, Antoni Polanowski, Krzysztof Gołąb, Jakub Gburek (Wrocław, Poznań) 070. Ocena aktywności glukozo-6-fosfatazy w śliniance podżuchwowej szczura eksponowanego na kadm i/lub cynk z wodą do picia. Ewa Dąbrowska, Rafał Letko, Elżbieta Kulikowska- Karpińska, Małgorzata Brzóska (Białystok) 071. Kinetyka dystrybucji komórek krwi pępowinowej w krwi i narządach limfatycznych myszy NSG. Grażyna Hoser, Magdalena Ambrożek, Danuta Wasilewska, Eugeniusz Machaj, Jerzy Kawiak (Warszawa) 072. Ocena polimorfizmów pojedynczego nukleotydu zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie poznanych mutacji w genie NPHS2 u dzieci z zespołem nerczycowym. Małgorzata Jaroniec, Danuta Ostalska-Nowicka, Katarzyna Zaorska, Bartłomiej Kempisty, Michał Nowicki (Poznań) 073. Ultrastruktura astrocytów w hipokamie szczurów hartowanych lipopolisacharydem w pilokarpinowym modelu epilepsji. Jadwiga Jaworska-Adamu, Mirosława Dmowska, Regina Cybulska, Aleksandra Krawczyk, Ryszard Schoenborn, Bożena Pawlikowska-Pawlęga, Renata Śnieżko (Lublin) 074. Struktura astrocytów hipokampa szczurów hartowanych lipopolisacharydem w pilokarpinowym modelu epilepsji. Jadwiga Jaworska-Adamu, Mirosława Dmowska, Regina Cybulska, Aleksandra Krawczyk, Ryszard Schoenborn, Renata Śnieżko (Lublin) 075. Ekspresja IGF-I oraz białek wirusowych (C, NS3, NS5A) w wątrobie pacjentów z przewlekłym zakażeniem HCV. Aldona Kasprzak, Agnieszka Adamek, Wiesława Przybyszewska, Karolina Sterzyńska, Agnieszka Seraszek, Iwona Mozer-Lisewska, Maciej Zabel (Poznań) 076. Tkankowa ekspresja białek błony śluzowej pęcherzyka żółciowego u pacjentów z objawową kamicą żółciową. Aldona Kasprzak, Wojciech Malkowski, Wiesława Przybyszewska, Joanna Surdyk-Zasada, Celina Helak-Łapaj, Agnieszka Seraszek, Mirosław Szmyt, Elżbieta Kaczmarek, Maciej Zabel (Poznań) 077. Analiza ekspresji markerów żyłek postkapilarnych z wysokim śródbłonkiem (HEV) w przewlekłym zapaleniu przyzębia. Aldona Kasprzak, Maciej Tomczak, Anna Surdacka, Wiesława Przybyszewska, Agnieszka Seraszek, Joanna Jagielska, Elżbieta Kaczmarek (Poznań)

10 078. Stężenie cytokin prozapalnych w surowicy koreluje z długością telomerów i poziomem wrażliwości komórek NK na proces aktywacji. Lucyna Kaszubowska, Jan Jacek Kaczor, Łukasz Hak, Agnieszka Dettlaff-Pokora, Magdalena Szaryńska, Zbigniew Kmieć (Gdańsk) 079. Wpływ transportanu i jego pochodnych na komórki linii HCT116 i HT29. Marzena Kotwas, Kamila Siedlecka, Jarosław Ruczyński, Brygida Parfianowicz, Agnieszka Jóźwik, Grzegorz Stasiłojć, Piotr Rekowski, Zbigniew Kmieć (Gdańsk) 080. Wpływ preconditioningu niedokrwiennego i podawania TNF-α na zdolności regeneracyjne i apoptozę hepatocytów podczas zespołu niedokrwienno-reperfuzyjnego wątroby szczura. Grażyna Kowalczyk-Ziomek, Krzysztof Helewski, Piotr Czekaj, Eugeniusz Czecior, Marzena Harabin-Słowińska, Marek Michalski, Ryszard Wiaderkiewicz, Romuald Wojnicz (Zabrze, Katowice) 081. Udział tenascyny C w degeneracji natywnych i homogennych aortalnych zastawek serca. Grzegorz J. Lis, Ewa Jasek, Mariusz Gajda, Jan A. Litwin, Urszula Czubek, Małgorzata Jasińska, Bogusław Kapelak, Jerzy Sadowski (Kraków) 082. Własności biologiczne hybrydowych materiałów kompozytowych na bazie polimeru PCL w hodowli z komórkami MG-63. Elżbieta Menaszek, Anna Ścisłowska-Czarnecka, Ewa Stodolak, Maciej Boguń (Kraków, Łódź) 083. Ekspresja czynnika von Willebranda oraz trombomoduliny w wycinkach biopsyjnych skóry chorych na twardzinę ograniczoną. Marek Michalski, Helena Orzechowska, Krzysztof Helewski, Edyta Reichman-Warmusz, Grażyna Kowalczyk-Ziomek, Marzena Harabin- Słowińska, Agnieszka Sikora, Romuald Wojnicz (Zabrze) 084. Wpływ Atorwastatyny w interakcji z alkoholem etylowym na ekspresję kaspazy 3 w hepatocytach szczurów. Tomasz Niedzielski, Patrycja Chylińska-Wrzos, Paweł Zakrzewski, Barbara Jodłowska-Jędrych (Lublin) 085. Ekspresja naczyniowego czynnika wzrostu oraz czynnika tkankowego w wycinkach błony śluzowej w przewlekłej chorobie zapalnej jelita grubego. Helena Orzechowska, Marek Michalski, Edyta Reichman-Warmusz, Katarzyna Stęplewska, Andrzej Gabriel, Jacek Liczko, Oliwia Segiet, Małgorzata Żaba, Romuald Wojnicz (Zabrze) 086. Subkomórkowa lokalizacja syntetazy indolilo-3-acetylo-asparaginianu w siewkach grochu. Maciej Ostrowski, Maciej Gagat, Alina Grzanka, Anna Jakubowska (Toruń, Bydgoszcz) 087. Ekspresja RANKL i OPG w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (colitis ulcerosa). Marcin Stanisławowski, Piotr Wierzbicki, Piotr Wiśniewski, Krystian Adrych, Marian Smoczyński, Zbigniew Kmieć, Krzysztof Sworczak (Gdańsk) 088. Wpływ wybranych toksyn na kodowanie chemiczne neuronów współczulnych zwoju krezkowego tylnego (IMG) świni. Joanna Wojtkiewicz, Agnieszka Bossowska, Ewa Lepiarczyk, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski (Olsztyn, Warszawa)

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe SKÓRA ZWIERCIADŁEM WNĘTRZA CZŁOWIEKA I JEGO ZDROWIA Karpacz, 14-17 maja 2015, Hotel Gołębiewski PROGRAM SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego KOMITET ORGANIZACYJNY ORGANIZATOR XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Kobieta XXI wieku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 41-100 Tychy, ul. Edukacji 102 Tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A N A U K O W E w 2012 roku

B A D A N I A N A U K O W E w 2012 roku UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE B A D A N I A N A U K O W E w 2012 roku (SPRAWOZDANIE) Materiały na posiedzenie Senatu Akademickiego w dniu 26 marca 2013 r. Materiały przygotowali i zestawili

Bardziej szczegółowo

Aerozoloterapia chorób układu oddechowego

Aerozoloterapia chorób układu oddechowego Środa, 9 września 2015 r. 14.00 15.30 SPOTKANIE SEKCJI PIELĘGNIARSTWA ALERGOLOGICZNEGO SALA MANRU 14.00 14.30 Regulacje prawne NFZ w alergologii Prof. Bolesław Samoliński (Warszawa) 14.30 15.00 Rola pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

LIST POWITALNY. Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

LIST POWITALNY. Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy SPIS TREŚCI Listy Powitalne 2-3 Patronat Honorowy 4 Komitet Naukowy 4 Komitet Organizacyjny 5 Kontakt w Sprawach Naukowych 6 Kontakt w Sprawach Organizacyjnych 6 Program 7 Program Ramowy 8-11 Program Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 1 SPIS TREŚCI

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 1 SPIS TREŚCI Spis treści 1. Zagadnienia ogólne.......... 1 1.1. Rozwój ginekologii od empirii do nauki Zbigniew Słomko, Edmund Waszyński... 1 1.1.1. Cel i zakres informacji............ 1 1.1.2. Ginekologia u zarania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

MATERIAŁY KONFERENCYJNE KOMISJA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK VI SYMPOZJUM WSPÓŁCZESNA MYŚL TECHNICZNA W NAUKACH MEDYCZNYCH I BIOLOGICZNYCH MATERIAŁY KONFERENCYJNE Wrocław, 19-20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i swoim własnym mam zaszczyt powitać Państwa podczas XXXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kongres odbywa

Bardziej szczegółowo

XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Nauka praktyce PROGRAM. 15 17 września 2004 roku, Warszawa

XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Nauka praktyce PROGRAM. 15 17 września 2004 roku, Warszawa XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Nauka praktyce PROGRAM 15 17 września 2004 roku, Warszawa Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydawnictwo SGGW KOMITET

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PACJENT PODMIOTEM OPIEKI W SYSTEMIE NAUK O ZDROWIU Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie PROGRAM SZCZECIN 25

Bardziej szczegółowo

Podsesja 3 NEUROCHIRURGIA, ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA, OTOLARYNGOLOGIA

Podsesja 3 NEUROCHIRURGIA, ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA, OTOLARYNGOLOGIA PROGRAM KONFERENCJI PIĄTEK 03-04-2009 SESJA KLINICZNA ZABIEGOWA Podsesja 1 CHIRURGIA OGÓLNA I ENDOKRYNOLOGICZNA METODA VAC ALTERNATYWĄ W LECZENIU ZAKAśONYCH IMPLANTÓW W CHIRURGII PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie XLII Zjazd Psychiatrów Polskich Miejsce psychiatrii

Bardziej szczegółowo

1 Czy nam i naszym dzieciom grożą negatywne skutki niedoboru jodu?

1 Czy nam i naszym dzieciom grożą negatywne skutki niedoboru jodu? streszczenia badań oryginalnych oraz opisów przypadków prezentowane podczas sesji plakatowej XXXVI Zjazdu TIP w dniu 26 kwietnia 2008 roku RYCINA 1 Stężenie jodu w moczu ogółem 1 Czy nam i naszym dzieciom

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób nowotworowych www.diag.pl Wstęp Choroby nowotworowe są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Rak prostaty, piersi, płuc, jelita grubego i pęcherza są

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWYCH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH

VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWYCH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWYCH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Angiologicznego Sekcji Radiologii Zabiegowej PLTR KATOWICE, 5-7 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

SESJA 6 BŁONY KOMÓRKOWE: SYGNALIZACJA I BIOENERGETYKA PLAKATY

SESJA 6 BŁONY KOMÓRKOWE: SYGNALIZACJA I BIOENERGETYKA PLAKATY SESJA 6 BŁONY KOMÓRKOWE: SYGNALIZACJA I BIOENERGETYKA PLAKATY 152 SESJA 6 PLAKATY P06-01 AKTYWNOŚĆ BŁONOWA KWASU MERULINOWEGO Maria Stasiuk, Arkadiusz Kozubek Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowo Szkoleniowej

Program Konferencji Naukowo Szkoleniowej Program Konferencji Naukowo Szkoleniowej Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia (www.chnia.ump.edu.pl) Patronat Honorowy J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treś ci. 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko

Spis treś ci. 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko Spis treś ci 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko Prace oryginalne 127 Marta Bażydło, Katarzyna Żułtak-Bączkowska, Liliana Zaremba-Pechmann, Iwona Rotter, Beata Karakiewicz Analiza stosowania leków

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca Program Biuro Organizacyjne III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Dobieszków 15-17 Październik 2009 385 Prozakrzepowe działanie

Bardziej szczegółowo

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015 IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Wrocław, 18-19 kwietnia 2015 Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego HARMONOGRAM KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA 3 1 PL0002313 Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA Biochemikalia i odczynniki chemiczne do badań w naukach przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI Polskiej Akademii Nauk ul. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2009 rok SPIS TREŚCI Informacja o Instytucie... A Sprawozdanie merytoryczne...i Temat

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY CONGRESSIONAL PAPERS Materiały III Konferencji Sekcji Endokrynologii Molekularnej PTE Prace przedstawione podczas III KONFERENCJI SEKCJI ENDOKRYNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I Katarzyna Hen Ocena stężenia osteoprotegeryny oraz kompleksu intima-media u chorych z zespołem metabolicznym Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Sesja Kardiologiczna

Sesja Kardiologiczna Sesja Kardiologiczna Organizatorzy: Radosław Dębiec - rdebiec@op.pl- 600928707 Michał Kasprzak - mkacprzak@tlen.pl- 608446135 We wszelkich sprawach związanych z prezentacją pracy w tej sesji prosimy o

Bardziej szczegółowo

Lp. Imie i nazwisko Temat pracy Jednostka

Lp. Imie i nazwisko Temat pracy Jednostka ZESTAWIENIE PRAC WŁASNYCH NA WYDZIALE LEKARSKIM 2008 r. Lp. Imie i nazwisko Temat pracy Jednostka 1. Mgr Grzegorz Zając 2. Lek. med. Tomasz Gach 3. Lek. med. Wojciech Milanowski 4. Dr n. med. Diana Hodorowicz-

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM POSTĘPY ENDOKRYNOLOGII DOŚWIADCZALNEJ

SYMPOZJUM POSTĘPY ENDOKRYNOLOGII DOŚWIADCZALNEJ SYMPOZJUM POSTĘPY ENDOKRYNOLOGII DOŚWIADCZALNEJ Łódź, 5-6 października 004 roku ORGANIZATORZY: Sekcja Endokrynologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Komisja Endokrynologii i Metabolizmu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU Kierunek ANALITYKA MEDYCZNA Rok akademicki 2015 / 2016 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo