Załącznik nr 7 do uchwały Rady NCN nr 57/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 7 do uchwały Rady NCN nr 57/2014 z dnia 10 lipca 2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do uchwały Rady NCN nr 57/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. Wykaz projektów badawczych własnych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki w dziale Nauk o Życiu ocenionych przez Zespół Ekspertów. Lp. Numer projektu Numer umowy Tytuł projektu 1 N N /B/P01/2010/38 Występowanie patogennych dla ludzi ameb typu "limax" i bakterii z rodzaju Legionella pneumophila w podgrzanych wodach oraz implikacje dotyczące ryzyka ich jednoczesnej inwazji Kierownik projektu dr Elżbieta Lalke - Porczyk Jednostka naukowa Mikołaja Kopernika\ Biologii i Nauk o Ziemi Koszty planowane Koszty poniesione ,00 zł ,00 zł Stanowisko Zespołu Ekspertów 2 N N /B/P01/2010/39 Fototransformacja syntetycznego estrogenu z grupy steroidów w wodach Zatoki Gdańskiej dr hab.waldemar Józef Grzybowski Gdański ,00 zł ,00 zł 3 N N /B/P01/2011/40 Wpływ wybranych czynników środowiskowych na usuwanie fitopatogenów z wody dr inż. Tomasz Oszako Badawczy Leśnictwa ,00 zł ,00 zł 4 N N /B/P01/2011/40 Możliwości oraz uwarunkowania przyrodnicze, technologiczne i ekonomiczne zwiększenia podaży drewna do celów energetycznych dr inż. Piotr Tadeusz Gołos Badawczy Leśnictwa ,00 zł ,00 zł 1

2 5 N N /B/P01/2008/35 6 N N /B/P01/2009/37 7 N N /B/P01/2008/35 8 N N /B/P01/2010/38 Małoinwazyjne endoluminalne technologie wspomagane śródzabiegową identyfikacją unerwienia w leczeniu nowotworów odbytnicy. Prospektywne badania kliniczne, elektrofizjologiczne i czynnościowe Wpływ treningu wytrzymałościowego na stabilność metaboliczną mięśni szkieletowych człowieka w relacji do indukowanej treningiem biogenezy mitochondriów Analiza przydatności techniki MLPA (Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification) dla identyfikacji delecji i duplikacji regionów subtelomerowych w wybranych wskazaniach do diagnostyki przedurodzeniowej w oparciu o kryteria ultrasonograficzne Ocena przydatności kwestionariusza CANE w analizie potrzeb opiekuńczych osób starszych - możliwość optymalizacji opieki i jej kosztów dr Piotr Julian Wałęga Jerzy Andrzej Żołądź dr Lech Dudarewicz prof. dr Katarzyna Wieczorowska- Tobis Jagielloński\Col legium Medicum\ Lekarski Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; Rehabilitacji Ruchowej "Centrum Zdrowia Matki Polki" Medyczny im. Karola Marcinkowskie go w Poznaniu/ Lekarski II ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,41 zł ,00 zł ,86 zł ,00 zł ,00 zł 2

3 9 N N /B/P01/2009/37 Plakat medyczny jako narzędzie polityki zdrowotnej w Polsce w latach dr hab. Krzysztof Fryderyk Krajewski-Siuda Śląski Medyczny w Katowicach/ Zdrowia Publicznego ,00 zł ,91 zł 10 N N /B/P01/2011/40 Parametryzacja granicznej warstwy atmosfery dla celów prognoz pogody i symulacji klimatu inż. Zbigniew Sorbjan Geofizyki PAN ,00 zł ,00 zł 11 N N /B/P01/2011/40 12 N N /B/P01/2009/36 13 N N /B/P01/2010/38 Seksualność pacjentek po mastektomii Badanie zmian genetycznych w raku żołądka, ze szczególnym uwzględnieniem nadekspresji oraz mutacji w domenie kinazowej receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) - znaczenie prognostyczne oraz potencjalne implikacje terapeutyczne Wpływ modulowania ekspresji glutaminaz na fenotyp komórek linii glejaka ludzkiego i ich wrażliwość na związki alkilujące dr hab. Zbigniew Kazimierz Lew-Starowicz dr Tomasz Artur Stokłosa dr Monika Szeliga Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie\ Rehabilitacji Warszawski Medyczny; I Lekarski z Oddziałem Stomatologiczn ym Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskieg o PAN ,00 zł ,70 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3

4 14 N N /B/P01/2010/39 Topologia chromosomów w plemnikach mężczyzn z zaburzoną spermatogenezą dr Ewa Magdalena Wiland Genetyki Człowieka PAN ,00 zł ,00 zł 15 N N /B/P01/2010/39 16 N N N N N N /B/P01/2010/ /B/P01/2010/ /B/P01/2011/40 Analiza wpływu hormonu tarczycy trijodotyroniny na ekspresję mikrorna w raku nerki typu jasnokomórkowego Rola bioaktywnych lipidów wewnątrzkomórkowych w indukcji insulinooporności mięśni szkieletowych i wątroby Badanie podłoża molekularnego rdzeniowego zaniku mięśni w grupie pacjentów bez homozygotycznej utraty genu SMN1. Poszukiwanie mutacji punktowych w genie SMN1 i IGHMBP2 Pochodzenie, status gatunkowy i naturalne odnawianie unikalnej kserotermicznej populacji dębu w rezerwacie "Bielinek" nad Odrą Alicja Halina Macke-Nauman dr hab. Adrian Chabowski dr Maria Jędrzejowska dr Igor Chybicki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomoweg o Medyczny w Białymstoku; Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskieg o PAN Kazimierza Wielkiego ,00 zł ,42 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4

5 19 N N B/P01/2011/40 Genetyczne uwarunkowania ewolucji sygnałów płciowych u sikory modrej (Cyanistes caeruleus) dr Szymon Drobniak Jagielloński ,00 zł ,96 zł 20 N N /B/P01/2010/38 21 N N /B/P01/2010/38 22 N N /B/P01/2010/38 23 N N /B/P01/2010/39 Ocena możliwości prowadzenia rozmnożeń nasiennych mikrobulw i roślin in vitro w warunkach polowych Analiza zmienności kodowania chemicznego unerwienia błony śluzowej jelita w rozpoznawaniu i ocenie natężenia procesu chorobowego niespecyficznych zapaleń jelit u psów Zdrowotność marchwi uprawianej w systemie rolnictwa ekologicznego i integrowanego oraz zmiany w zawartości związków fenolowych Zmienność genetyczna wirusa biegunki bydła i choroby błon śluzowych w aspekcie kontroli i zwalczania zakażeń bydła dr inż. Sławomir Wróbel dr hab. Andrzej Rychlik dr hab. inż. Bożena Cwalina- Ambroziak dr Mirosław Paweł Polak Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Badawczy Warmińsko- Mazurski w Olsztynie; Weterynaryjnej Warmińsko- Mazurski w Olsztynie; Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Państwowy Weterynaryjny - Państwowy Badawczy ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5

6 24 N N /B/P01/2010/39 25 N N /B/P01/2010/38 26 N N /B/P01/2010/39 27 N N /B/P01/2010/39 28 N N /B/P01/2010/38 Próba określenia wariantów Escherichia coli wywołujących kolibakteriozy drobiu w aspekcie plastyczności genomu baktrii zwiazanej z transferem genów Wykorzystanie kontrolowanego stresu w stadium rozsady w celu zwiększenia tolerancji oberżyny (Solanum melongena L.) na niską temperaturę uprawy Wpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie oraz kształtowanie się wskaźników wegetacyjnych łanu wybranych odmian rzepaku ozimego w aspekcie doradztwa nawozowego i prognozownia plonu Dynamika wzrostu i plonowania bobu (Vicia faba L.) w reakcji na zmianę potencjału gleby do odżywienia roślin potasem i siarką Sterowanie światłem w uprawie bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) i melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) w pojemnikach dr Maciej Kuczkowski dr hab. Agnieszka Maria Sękara dr hab. inż. Bogdan Kulig dr hab. inż. Przemysław Barłóg dr inż. Barbara Frąszczak Przyrodniczy we Wrocławiu; Weterynaryjnej Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Rolniczo- Ekonomiczny Poznaniu; Rolnictwa i Bioinżynierii Poznaniu; Ogrodniczy ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,69 zł ,00 zł ,00 zł 6

7 29 N N /B/P01/2010/39 30 N N /B/P01/2010/38 31 N N /B/P01/2010/39 32 N N /B/P01/2010/39 33 N N /B/P01/2010/39 Uwarunkowania ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej z wykorzystaniem ubezpieczeń Ilościowa i transkryptomiczna charakterystyka komórek macierzystych w gruczole sutkowym bydła Stres termiczny podczas produkcji rozsady jako element modelowania wzrostu i rozwoju roślin kalafiora oraz brokułu Możliwości biologicznego zwalczania ostrożenia polnego (Cirsium arvense (L.) Scop.) poprzez wykorzystanie patogenów grzybowych Produkcyjno-ekonomiczna i środowiskowa optymalizacja uprawy roli w zmianowaniu roślin dr inż. Aleksandra Stefania Wicka Tomasz Kazimierz Motyl dr inż. Andrzej Kalisz dr inż. Zbigniew Karolewski dr hab. inż. Dariusz Jaskulski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Weterynaryjnej Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Ogrodniczy Poznaniu; Ogrodniczy Technologiczno -Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Rolnictwa i Biotechnologii ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,20 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,46 zł 7

8 34 N N /B/P01/2010/39 Regulacja procesów wzrostu, rozwoju i metabolizmu wtórnego u grzybów z rodzaju Verticillium i Alternaria w warunkach in vitro i in vivo przez gumy wytwarzane w owocowych drzewach pestkowych dr Elżbieta Węgrzynowicz- Lesiak Ogrodnictwa w Skierniewicach ,00 zł ,00 zł 35 N N /B/P01/2010/38 Przemiany społecznoprzestrzenne wsi w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym dr Marcin Ryszard Wójcik Łódzki; Nauk Geograficznych ,00 zł ,00 zł 36 N N /B/P01/2010/39 37 N N /B/P01/2010/39 38 N N /B/P01/2011/40 Molekularne interakcje pomiędzy makrofagami i komórkami nowotworowymi guzów sutka suk Wpływ termoterapii stosowanej po zbiorze jabłek na zdrowotność i jakość owoców Statystyczne wspomaganie selekcji mieszańców we wstępnych doświadczeniach genetyczno-hodowlanych jednopowtórzeniowych dr Magdalena Król inż. Marek Grabowski Stanisław Franciszek Mejza Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Weterynaryjnej Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Ogrodniczy Poznaniu; Rolnictwa i Bioinżynierii ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 8

9 39 N N /B/P01/2010/38 Ocena przydatności pasowej uprawy roli (ang. strip tillage) do doglebowej aplikacji płynnych nawozów organicznych dr inż. Tomasz Piotr Piechota Poznaniu; Rolniczy ,00 zł ,00 zł 40 N N /B/P01/2010/39 41 N N /B/P01/2010/39 42 N N /B/P01/2010/39 43 N N /B/P01/2008/34 Wodoodporność agregatów warstwy ornej gleb mineralnych Ocena i modyfikacja testów glebowych do szacowania stopnia wysycenia gleb fosforanami Prenatalne i postnatalne programowanie tempa dojrzewania płciowego owiec oraz jego wpływ na poziom leptyny i ekspresję układu KiSS-1/GPR54 w przysadce mózgowej Synteza i ocena farmakologiczna in vitro i in vivo pochodnych dekstrometorfanu jako selektywnych inhibitorów receptorów nikotynowych dr hab. Henryk Marian Czachor dr inż. Urszula Piszcz dr hab. Urszula Kosior-Korzecka dr hab. Dariusz Matosiuk Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN Przyrodniczy we Wrocławiu; Przyrodniczo- Technologiczny Lublinie; Weterynaryjnej Medyczny - Lublin ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,08 zł ,00 zł ,00 zł 44 N N /B/P01/2010/39 Środowiskowe skutki zmian właściwości materii organicznej gleb pobagiennych Andrzej Kazimierz Łachacz Warmińsko- Mazurski w Olsztynie ,00 zł ,00 zł 9

10 45 N N N N N N N N N N N N /B/P01/2011/ /B/P01/2009/ /B/P01/2010/ /B/P01/2010/ /B/P01/2010/ /B/P01/2010/39 Rola i zakres niezbędnych uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski Rola pyłowych utworów lessopodobnych oraz pokryw soliflukcyjnych w kształtowaniu wybranych siedlisk na Pogórzu Wielickim Ocena skuteczności rekultywacji gleby zdegradowanej przy wykorzystaniu wskaźników biologicznych Norniki o znanych rodowodach - komponent genetyczny i inne źródła zmienności fenotypowej oceniane przy użyciu "animal model" Wpływ obcego gatunku ryby, babki łysej (Neogobius gymnotrachelus), na występowanie głowacza białopłetwego (Cottus gobio) Analiza możliwości oceny potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych części wód w oparciu o wskaźniki makrofitowe dr Bogusława Baran-Zgłobicka dr Andrzej Kacprzak Jadwiga Furczak Joanna Gliwicz dr Tomasz Kakareko dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz Marii Curie- Skłodowskiej Jagielloński Lublinie Muzeum i Zoologii PAN Mikołaja Kopernika Poznaniu ,00 zł ,69 zł ,00 zł ,14 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 10

11 51 N N N N N N N N /B/P01/2010/ /B/P01/2011/ /B/P01/2011/ /B/P01/2011/40 Wpływ substancji organicznej na rozpuszczalność i formy metali ciężkich oraz arsenu w glebach zanieczyszczonych poddanych rekultywacji Oszacowanie i porównanie emisji związków azotu i fosforu w dorzeczach Wisły i Odry w latach oraz prognozy jej redukcji na lata Proces kumulacji trwałych zanieczyszczeń organicznych w osadach dennych strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego i wpływ depozycji atmosferycznej na ten proces Modelowanie i analiza działania wstępnej części osadowej w małych nizinnych zbiornikach wodnych inż. Anna Małgorzata Karczewska dr Tomasz Kowalkowski dr hab. inż. Elżbieta Izabela Niemirycz dr inż. Joanna Helena Wicher- Dysarz Przyrodniczy we Wrocławiu Mikołaja Kopernika Gdański Poznaniu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,63 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,55 zł 55 N N /B/P01/2009/37 Poliizoprenoidy - biosynteza oraz rola produktów ich utleniania Ewa Kula- Świeżewska Biochemii i Biofizyki PAN ,00 zł ,00 zł 56 N N /B/P01/2009/36 Rola modyfikacji posttranslacyjnych histonów rdzeniowych i niehistonowych białek towarzyszących w regulacji struktury chromatyny we wczesnym rozwoju dr hab. Ewa Anita Borsuk Warszawski ,00 zł ,00 zł 11

12 zarodkowym myszy N N N N /B/P01/2010/ /B/P01/2010/38 Rola kompleksu zgodności tkankowej (MHC) w rozrodzie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos Rola oscylatora szyszynkowego w okołodobowej organizacji odporności nieswoistej ptaków (na przykładzie samców kury domowej): wpływ ciągłego światła i egzogennej melatoniny Jacek Władysław Radwan prof. Krystyna Józefa Skwarło- Sońta Jagielloński Warszawski ,00 zł ,57 zł ,00 zł ,00 zł 59 N N /B/P01/2010/38 Genomowe i pozagenomowe działanie androgenów w pęcherzyku jajnikowym świni - badania in vitro dr Małgorzata Marta Duda Jagielloński ,00 zł ,72 zł N N N N /B/P01/2010/ /B/P01/2010/38 Nierówności społeczne w Polsce w dobie transformacji ustrojowej: antropologicznosocjologiczne badania 19- letnich mężczyzn Taksonomia i filogeneza ramienic (Charophyta) rodzaj Chara sekcja Hartmania - na podstawie badań morfologicznych i molekularnych dr Alicja Eleonora Szklarska dr Jacek Urbaniak Zakład Antropologii PAN Przyrodniczy we Wrocławiu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 12

13 62 N N N N N N N N N N /B/P01/2009/ /B/P01/2010/ /B/P01/2008/ /B/P01/2010/ /B/P01/2008/35 Rewizja taksonomiczna i wybrane aspekty fitogeograficzne gatunków z rodzaju Stipa L. sekcja Stipa w Górach Zerawszańskich (zachodni Pamiro-Ałaj) Wpływ glikozylacji białek adhezyjnych na oddziaływanie komórek czerniaka ocznego ze śródbłonkiem Zmienność układu przestrzennego i uporządkowania krajobrazu Pomorza Zachodniego w świetle analizy kartograficznoteledetekcyjnej Zastosowanie analiz stabilnych izotopów tlenu w badaniach grup pradziejowych na przykładzie pochówków z wielokulturowego, neolitycznego stanowiska w Bronocicach - badania pilotażowe Wpływ zróżnicowania dziennych wydatków energetycznych na śmiertelność zimową nornika północnego Microtus oeconomus dr Marcin Nobis dr Małgorzata Elżbieta Przybyło dr Mieczysław Jan Kunz dr hab. Krzysztof Szostek mgr Paulina Anna Szafrańska Jagielloński Jagielloński Mikołaja Kopernika Jagielloński Biologii Ssaków PAN ,00 zł ,87 zł ,00 zł ,45 zł ,00 zł ,27 zł ,00 zł ,58 zł ,00 zł ,00 zł 13

14 67 N N /B/P01/2008/35 68 N N /B/P01/2010/38 69 N N /B/P01/2011/40 70 N N /B/P01/2009/37 71 N N /B/P01/2010/39 Analizy zmienności genetycznej i zapasożycenia bobra, Castor fiber w Polsce: określenie konsekwencji translokacji oraz imigracji na strukturę i liczbę zróżnicowanych populacji Biologia pałeczki ropy błękitnej - analiza transkryptomiczna mutantów par Pseudomonas aeruginosa Ocena wpływu nanocząstek tlenków metali na cytotoksyczność wybranych substancji czynnych leków ocenianą w testach Spirotox oraz Protoxkit F Skuteczność leczenia farmakologicznego i chirurgicznego nowotworów hormonozależnych psów monitorowanych koncentracją adduktów DNA w zależności od rodzaju stwierdzonych receptorów i zastosowanego leczenia Ocena farmakogenetycznych czynników ryzyka wystąpienia oporności na klopidogrel u chorych z cukrzycą typu 2 dr Magdalena Maria Konior dr Aneta Agnieszka Bartosik dr hab. Grzegorz Leszek Nałęcz- Jawecki dr Adam Brodzki dr Marta Karaźniewicz- Łada Ochrony Przyrody PAN Biochemii i Biofizyki PAN Warszawski Medyczny\ Farmaceutyczn y Lublinie Weterynaryjnej Medyczny im. Karola Marcinkowskie go w Poznaniu\ Farmaceutyczn y ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 14

15 72 N N /B/P01/2011/40 73 N N /B/P01/2009/36 74 N N /B/P01/2010/39 75 N N /B/P01/2008/35 76 N N /B/P01/2009/37 Określenie klinicznej wartości nadekspresji protoonkogenu HER2, receptora estrogenowego i receptora progesteronowego w wybranych nowotworach złośliwych ślinianek Wpływ polimorfizmu genów kodujących receptory KIR i ich ligandy na zachorowanie na zapalenia przyzębia przewlekłe Częste, powtarzalne zmiany w genach potencjalnie predysponujących do przykurczu Dupuytrena oraz dziedziczne markery zwiększonego ryzyka nowotworów złośliwych różnych narządów w populacji osób chorych na przykurcz Dupytrena Wpływ skrobi opornej RS4 w dietach o zróżnicowanej zawartości białka na biodostępność składników mineralnych u szczurów Wistar. Ocena związku wybranych polimorfizmów DNA wykazujących asocjację z cukrzycą typu 2 z rozwojem cukrzycy ciążowej. Analiza efektu fenotypowego Wojciech Jerzy Golusiński dr Małgorzata Mazurek-Mochol Andrzej Żyluk dr inż. Dagmara Orzeł Jacek Szamatowicz Medyczny im. Karola Marcinkowskie go w Poznaniu\ Lekarski II Pomorski Medyczny w Szczecinie\ Lekarsko- Stomatologiczn y Pomorski Medyczny w Szczecinie\ Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Przyrodniczy we Wrocławiu/ / Nauk o Żywności Medyczny w Białymstoku\ Lekarski z Oddziałem ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 15

16 badanych wariantów i ich znaczenia w prognozowaniu ryzyka cukrzycy ciążowej Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 77 N N N N N N /B/P01/2010/ /B/P01/2010/ /B/P01/2010/39 Lokalne systemy wód podziemnych wysoczyzn młodoglacjalnych na przykładzie Wzgórz Szymbarskich na Pojezierzu Kaszubskim Zastosowanie tomografii komputerowej do analizy zagrożenia zgnilizną odziomkową jodły (Abies alba L.) w drzewostanach objętych ochroną rezerwatową w Karpackiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej Podstawy teoretycznometodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studium z metodologii geografii miast inż. Bohdan Kozerski inż. Stanisław Niemtur Prof. dr hab. Wiesław Maik Politechnika Gdańska; Inżynierii Lądowej i Środowiska Badawczy Leśnictwa Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,24 zł 80 N N /B/P01/2010/39 Określenie mechanizmu działania PBDE w jajniku na podstawie wskaźnikowego kongeneru BDE-47 dr Anna Ptak Jagielloński; Biologii i Nauk o Ziemi ,00 zł ,30 zł 81 N N /B/P01/2010/39 Wydzielanie i rola leukotrienów w eksperymentalnie indukowanych stanach zapalnych macicy świni: badania in vitro i in vivo Barbara Jana Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN ,00 zł ,00 zł 16

17 82 N N /B/P01/2010/38 Udział substancji P i galaniny oraz ich receptorów w eksperymentalnie wywołanym stanie zapalnym okrężnicy Krzysztof Wąsowicz Warmińsko- Mazurski w Olsztynie; Weterynaryjnej ,00 zł ,00 zł Michał Karoński Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki 17

B A D A N I A N A U K O W E w 2012 roku

B A D A N I A N A U K O W E w 2012 roku UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE B A D A N I A N A U K O W E w 2012 roku (SPRAWOZDANIE) Materiały na posiedzenie Senatu Akademickiego w dniu 26 marca 2013 r. Materiały przygotowali i zestawili

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia 1 AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI badania doradztwo szkolenia wdrożenia al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ar.krakow.pl Niniejsza publikacja jest dofinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015 IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Wrocław, 18-19 kwietnia 2015 Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego HARMONOGRAM KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WYDZIAŁ ROLNICZO - EKONOMICZNY 3 36 2. WYDZIAŁ LEŚNY

Bardziej szczegółowo

Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Sprawozdanie z działalności Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki za rok 2013 Przygotowanie i opracowanie na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych: Agnieszka Gryta-Siepsiak (DON) Ewa Kawiak-Jawor

Bardziej szczegółowo

Projekty krajowe - badania stosowane - PBR X

Projekty krajowe - badania stosowane - PBR X Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty krajowe - badania stosowane - PBR X Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów.

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów. Lista projektów rekomendowanych do wsparcia złoŝonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numer wniosku POIG-01.01.02-00-109/09

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFERT ZAMIESZCZONYCH W BAZIE OFERT TECHNOLOGICZNO-USŁUGOWYCH CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UWM w Olsztynie STAN NA STYCZEŃ 2011 r.

WYKAZ OFERT ZAMIESZCZONYCH W BAZIE OFERT TECHNOLOGICZNO-USŁUGOWYCH CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UWM w Olsztynie STAN NA STYCZEŃ 2011 r. 1 Badania biologiczne prof. dr hab. Alicja Boroń Wydział Biologii Katedra Zoologii 2 Opracowanie metody skutecznego zwalczania pasożytniczych chorób pszczoły miodnej dr hab. Rajmund Sokół, prof. Katedra

Bardziej szczegółowo

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r.

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Moment promocji doktorów habilitowanych przez Rektora Uniwersytetu i Dziekana Wydziału Moment promocji doktorskiej przez Prodziekana i Promotora

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 WYDZIAŁ OGRODNICZY 1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2 b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 c. ZAKŁAD GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN i NASIENNICTWA 10 d. ZAKŁAD ŻYWIENIA ROŚLIN

Bardziej szczegółowo

M A P A P O L S K I E J B I O C H E M I I

M A P A P O L S K I E J B I O C H E M I I M A P A P O L S K I E J B I O C H E M I I Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to Tradycja i Nowoczesność http://www.sggw.pl Dr inż. Krzysztof Szwejk Rzecznik prasowy SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wierzę, że polska uczona i polski uczony jeszcze nie raz zadziwi świat

BIULETYN. informacyjny. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wierzę, że polska uczona i polski uczony jeszcze nie raz zadziwi świat Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie BIULETYN informacyjny Wierzę, że polska uczona i polski uczony jeszcze nie raz zadziwi świat wywiad z Ewą Kopacz Marszałek Sejmu RP s. 55 6.2013 nr

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI Polskiej Akademii Nauk ul. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2009 rok SPIS TREŚCI Informacja o Instytucie... A Sprawozdanie merytoryczne...i Temat

Bardziej szczegółowo

VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015. Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Abstrakty

VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015. Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Abstrakty VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015 Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju Abstrakty VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015 Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 WYDZIAŁ ROLNICZO- EKONOMICZNY 1 INSTYTUT EKONOMICZNO SPOŁECZNY...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych Anna Błajet-Kosicka Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych" Jestem absolwentką Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie pracuję

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 11 12 lutego 2014 Wykaz wynalazków prezentowanych przez Eurobusiness-Haller

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO... 2 KIS 1. TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE... 2 KIS 2. DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ORAZ W MEDYCYNIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

Andrzej Anioł, Janusz Zimny, Wiesław Podyma, Barbara Janik-Janiec. Krajowy Program Bezpieczeństwa Biologicznego w Polsce

Andrzej Anioł, Janusz Zimny, Wiesław Podyma, Barbara Janik-Janiec. Krajowy Program Bezpieczeństwa Biologicznego w Polsce Andrzej Anioł, Janusz Zimny, Wiesław Podyma, Barbara Janik-Janiec Krajowy Program Bezpieczeństwa Biologicznego w Polsce Radzików 2002 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zamawiający: Ministerstwo Środowiska

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PROJEKTY ROZWOJOWE L.P. Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy/Lidera konsorcjum Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu przez NCBiR w zł Data

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. str. 127 145 i 252) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Nauka praktyce PROGRAM. 15 17 września 2004 roku, Warszawa

XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Nauka praktyce PROGRAM. 15 17 września 2004 roku, Warszawa XII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Nauka praktyce PROGRAM 15 17 września 2004 roku, Warszawa Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydawnictwo SGGW KOMITET

Bardziej szczegółowo

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI ANALIZA GOSPODARCZYCH OBSZARÓW WZROSTU I INNOWACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane technologie syntezy funkcjonalizowanych silseskwioksanów do zastosowań w materiałach specjalnych.

Zaawansowane technologie syntezy funkcjonalizowanych silseskwioksanów do zastosowań w materiałach specjalnych. Ścieżka / obszar: ścieżka A, Nauki chemiczne 1 245077 2 247199 3 247018 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; INNOSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; PRZEDSIEBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROZENIOWE

Bardziej szczegółowo