Załącznik nr 7 do uchwały Rady NCN nr 57/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 7 do uchwały Rady NCN nr 57/2014 z dnia 10 lipca 2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do uchwały Rady NCN nr 57/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. Wykaz projektów badawczych własnych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki w dziale Nauk o Życiu ocenionych przez Zespół Ekspertów. Lp. Numer projektu Numer umowy Tytuł projektu 1 N N /B/P01/2010/38 Występowanie patogennych dla ludzi ameb typu "limax" i bakterii z rodzaju Legionella pneumophila w podgrzanych wodach oraz implikacje dotyczące ryzyka ich jednoczesnej inwazji Kierownik projektu dr Elżbieta Lalke - Porczyk Jednostka naukowa Mikołaja Kopernika\ Biologii i Nauk o Ziemi Koszty planowane Koszty poniesione ,00 zł ,00 zł Stanowisko Zespołu Ekspertów 2 N N /B/P01/2010/39 Fototransformacja syntetycznego estrogenu z grupy steroidów w wodach Zatoki Gdańskiej dr hab.waldemar Józef Grzybowski Gdański ,00 zł ,00 zł 3 N N /B/P01/2011/40 Wpływ wybranych czynników środowiskowych na usuwanie fitopatogenów z wody dr inż. Tomasz Oszako Badawczy Leśnictwa ,00 zł ,00 zł 4 N N /B/P01/2011/40 Możliwości oraz uwarunkowania przyrodnicze, technologiczne i ekonomiczne zwiększenia podaży drewna do celów energetycznych dr inż. Piotr Tadeusz Gołos Badawczy Leśnictwa ,00 zł ,00 zł 1

2 5 N N /B/P01/2008/35 6 N N /B/P01/2009/37 7 N N /B/P01/2008/35 8 N N /B/P01/2010/38 Małoinwazyjne endoluminalne technologie wspomagane śródzabiegową identyfikacją unerwienia w leczeniu nowotworów odbytnicy. Prospektywne badania kliniczne, elektrofizjologiczne i czynnościowe Wpływ treningu wytrzymałościowego na stabilność metaboliczną mięśni szkieletowych człowieka w relacji do indukowanej treningiem biogenezy mitochondriów Analiza przydatności techniki MLPA (Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification) dla identyfikacji delecji i duplikacji regionów subtelomerowych w wybranych wskazaniach do diagnostyki przedurodzeniowej w oparciu o kryteria ultrasonograficzne Ocena przydatności kwestionariusza CANE w analizie potrzeb opiekuńczych osób starszych - możliwość optymalizacji opieki i jej kosztów dr Piotr Julian Wałęga Jerzy Andrzej Żołądź dr Lech Dudarewicz prof. dr Katarzyna Wieczorowska- Tobis Jagielloński\Col legium Medicum\ Lekarski Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; Rehabilitacji Ruchowej "Centrum Zdrowia Matki Polki" Medyczny im. Karola Marcinkowskie go w Poznaniu/ Lekarski II ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,41 zł ,00 zł ,86 zł ,00 zł ,00 zł 2

3 9 N N /B/P01/2009/37 Plakat medyczny jako narzędzie polityki zdrowotnej w Polsce w latach dr hab. Krzysztof Fryderyk Krajewski-Siuda Śląski Medyczny w Katowicach/ Zdrowia Publicznego ,00 zł ,91 zł 10 N N /B/P01/2011/40 Parametryzacja granicznej warstwy atmosfery dla celów prognoz pogody i symulacji klimatu inż. Zbigniew Sorbjan Geofizyki PAN ,00 zł ,00 zł 11 N N /B/P01/2011/40 12 N N /B/P01/2009/36 13 N N /B/P01/2010/38 Seksualność pacjentek po mastektomii Badanie zmian genetycznych w raku żołądka, ze szczególnym uwzględnieniem nadekspresji oraz mutacji w domenie kinazowej receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) - znaczenie prognostyczne oraz potencjalne implikacje terapeutyczne Wpływ modulowania ekspresji glutaminaz na fenotyp komórek linii glejaka ludzkiego i ich wrażliwość na związki alkilujące dr hab. Zbigniew Kazimierz Lew-Starowicz dr Tomasz Artur Stokłosa dr Monika Szeliga Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie\ Rehabilitacji Warszawski Medyczny; I Lekarski z Oddziałem Stomatologiczn ym Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskieg o PAN ,00 zł ,70 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3

4 14 N N /B/P01/2010/39 Topologia chromosomów w plemnikach mężczyzn z zaburzoną spermatogenezą dr Ewa Magdalena Wiland Genetyki Człowieka PAN ,00 zł ,00 zł 15 N N /B/P01/2010/39 16 N N N N N N /B/P01/2010/ /B/P01/2010/ /B/P01/2011/40 Analiza wpływu hormonu tarczycy trijodotyroniny na ekspresję mikrorna w raku nerki typu jasnokomórkowego Rola bioaktywnych lipidów wewnątrzkomórkowych w indukcji insulinooporności mięśni szkieletowych i wątroby Badanie podłoża molekularnego rdzeniowego zaniku mięśni w grupie pacjentów bez homozygotycznej utraty genu SMN1. Poszukiwanie mutacji punktowych w genie SMN1 i IGHMBP2 Pochodzenie, status gatunkowy i naturalne odnawianie unikalnej kserotermicznej populacji dębu w rezerwacie "Bielinek" nad Odrą Alicja Halina Macke-Nauman dr hab. Adrian Chabowski dr Maria Jędrzejowska dr Igor Chybicki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomoweg o Medyczny w Białymstoku; Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskieg o PAN Kazimierza Wielkiego ,00 zł ,42 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4

5 19 N N B/P01/2011/40 Genetyczne uwarunkowania ewolucji sygnałów płciowych u sikory modrej (Cyanistes caeruleus) dr Szymon Drobniak Jagielloński ,00 zł ,96 zł 20 N N /B/P01/2010/38 21 N N /B/P01/2010/38 22 N N /B/P01/2010/38 23 N N /B/P01/2010/39 Ocena możliwości prowadzenia rozmnożeń nasiennych mikrobulw i roślin in vitro w warunkach polowych Analiza zmienności kodowania chemicznego unerwienia błony śluzowej jelita w rozpoznawaniu i ocenie natężenia procesu chorobowego niespecyficznych zapaleń jelit u psów Zdrowotność marchwi uprawianej w systemie rolnictwa ekologicznego i integrowanego oraz zmiany w zawartości związków fenolowych Zmienność genetyczna wirusa biegunki bydła i choroby błon śluzowych w aspekcie kontroli i zwalczania zakażeń bydła dr inż. Sławomir Wróbel dr hab. Andrzej Rychlik dr hab. inż. Bożena Cwalina- Ambroziak dr Mirosław Paweł Polak Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Badawczy Warmińsko- Mazurski w Olsztynie; Weterynaryjnej Warmińsko- Mazurski w Olsztynie; Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Państwowy Weterynaryjny - Państwowy Badawczy ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5

6 24 N N /B/P01/2010/39 25 N N /B/P01/2010/38 26 N N /B/P01/2010/39 27 N N /B/P01/2010/39 28 N N /B/P01/2010/38 Próba określenia wariantów Escherichia coli wywołujących kolibakteriozy drobiu w aspekcie plastyczności genomu baktrii zwiazanej z transferem genów Wykorzystanie kontrolowanego stresu w stadium rozsady w celu zwiększenia tolerancji oberżyny (Solanum melongena L.) na niską temperaturę uprawy Wpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie oraz kształtowanie się wskaźników wegetacyjnych łanu wybranych odmian rzepaku ozimego w aspekcie doradztwa nawozowego i prognozownia plonu Dynamika wzrostu i plonowania bobu (Vicia faba L.) w reakcji na zmianę potencjału gleby do odżywienia roślin potasem i siarką Sterowanie światłem w uprawie bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) i melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) w pojemnikach dr Maciej Kuczkowski dr hab. Agnieszka Maria Sękara dr hab. inż. Bogdan Kulig dr hab. inż. Przemysław Barłóg dr inż. Barbara Frąszczak Przyrodniczy we Wrocławiu; Weterynaryjnej Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Rolniczo- Ekonomiczny Poznaniu; Rolnictwa i Bioinżynierii Poznaniu; Ogrodniczy ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,69 zł ,00 zł ,00 zł 6

7 29 N N /B/P01/2010/39 30 N N /B/P01/2010/38 31 N N /B/P01/2010/39 32 N N /B/P01/2010/39 33 N N /B/P01/2010/39 Uwarunkowania ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej z wykorzystaniem ubezpieczeń Ilościowa i transkryptomiczna charakterystyka komórek macierzystych w gruczole sutkowym bydła Stres termiczny podczas produkcji rozsady jako element modelowania wzrostu i rozwoju roślin kalafiora oraz brokułu Możliwości biologicznego zwalczania ostrożenia polnego (Cirsium arvense (L.) Scop.) poprzez wykorzystanie patogenów grzybowych Produkcyjno-ekonomiczna i środowiskowa optymalizacja uprawy roli w zmianowaniu roślin dr inż. Aleksandra Stefania Wicka Tomasz Kazimierz Motyl dr inż. Andrzej Kalisz dr inż. Zbigniew Karolewski dr hab. inż. Dariusz Jaskulski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Weterynaryjnej Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Ogrodniczy Poznaniu; Ogrodniczy Technologiczno -Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Rolnictwa i Biotechnologii ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,20 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,46 zł 7

8 34 N N /B/P01/2010/39 Regulacja procesów wzrostu, rozwoju i metabolizmu wtórnego u grzybów z rodzaju Verticillium i Alternaria w warunkach in vitro i in vivo przez gumy wytwarzane w owocowych drzewach pestkowych dr Elżbieta Węgrzynowicz- Lesiak Ogrodnictwa w Skierniewicach ,00 zł ,00 zł 35 N N /B/P01/2010/38 Przemiany społecznoprzestrzenne wsi w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym dr Marcin Ryszard Wójcik Łódzki; Nauk Geograficznych ,00 zł ,00 zł 36 N N /B/P01/2010/39 37 N N /B/P01/2010/39 38 N N /B/P01/2011/40 Molekularne interakcje pomiędzy makrofagami i komórkami nowotworowymi guzów sutka suk Wpływ termoterapii stosowanej po zbiorze jabłek na zdrowotność i jakość owoców Statystyczne wspomaganie selekcji mieszańców we wstępnych doświadczeniach genetyczno-hodowlanych jednopowtórzeniowych dr Magdalena Król inż. Marek Grabowski Stanisław Franciszek Mejza Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Weterynaryjnej Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Ogrodniczy Poznaniu; Rolnictwa i Bioinżynierii ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 8

9 39 N N /B/P01/2010/38 Ocena przydatności pasowej uprawy roli (ang. strip tillage) do doglebowej aplikacji płynnych nawozów organicznych dr inż. Tomasz Piotr Piechota Poznaniu; Rolniczy ,00 zł ,00 zł 40 N N /B/P01/2010/39 41 N N /B/P01/2010/39 42 N N /B/P01/2010/39 43 N N /B/P01/2008/34 Wodoodporność agregatów warstwy ornej gleb mineralnych Ocena i modyfikacja testów glebowych do szacowania stopnia wysycenia gleb fosforanami Prenatalne i postnatalne programowanie tempa dojrzewania płciowego owiec oraz jego wpływ na poziom leptyny i ekspresję układu KiSS-1/GPR54 w przysadce mózgowej Synteza i ocena farmakologiczna in vitro i in vivo pochodnych dekstrometorfanu jako selektywnych inhibitorów receptorów nikotynowych dr hab. Henryk Marian Czachor dr inż. Urszula Piszcz dr hab. Urszula Kosior-Korzecka dr hab. Dariusz Matosiuk Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN Przyrodniczy we Wrocławiu; Przyrodniczo- Technologiczny Lublinie; Weterynaryjnej Medyczny - Lublin ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,08 zł ,00 zł ,00 zł 44 N N /B/P01/2010/39 Środowiskowe skutki zmian właściwości materii organicznej gleb pobagiennych Andrzej Kazimierz Łachacz Warmińsko- Mazurski w Olsztynie ,00 zł ,00 zł 9

10 45 N N N N N N N N N N N N /B/P01/2011/ /B/P01/2009/ /B/P01/2010/ /B/P01/2010/ /B/P01/2010/ /B/P01/2010/39 Rola i zakres niezbędnych uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski Rola pyłowych utworów lessopodobnych oraz pokryw soliflukcyjnych w kształtowaniu wybranych siedlisk na Pogórzu Wielickim Ocena skuteczności rekultywacji gleby zdegradowanej przy wykorzystaniu wskaźników biologicznych Norniki o znanych rodowodach - komponent genetyczny i inne źródła zmienności fenotypowej oceniane przy użyciu "animal model" Wpływ obcego gatunku ryby, babki łysej (Neogobius gymnotrachelus), na występowanie głowacza białopłetwego (Cottus gobio) Analiza możliwości oceny potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych części wód w oparciu o wskaźniki makrofitowe dr Bogusława Baran-Zgłobicka dr Andrzej Kacprzak Jadwiga Furczak Joanna Gliwicz dr Tomasz Kakareko dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz Marii Curie- Skłodowskiej Jagielloński Lublinie Muzeum i Zoologii PAN Mikołaja Kopernika Poznaniu ,00 zł ,69 zł ,00 zł ,14 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 10

11 51 N N N N N N N N /B/P01/2010/ /B/P01/2011/ /B/P01/2011/ /B/P01/2011/40 Wpływ substancji organicznej na rozpuszczalność i formy metali ciężkich oraz arsenu w glebach zanieczyszczonych poddanych rekultywacji Oszacowanie i porównanie emisji związków azotu i fosforu w dorzeczach Wisły i Odry w latach oraz prognozy jej redukcji na lata Proces kumulacji trwałych zanieczyszczeń organicznych w osadach dennych strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego i wpływ depozycji atmosferycznej na ten proces Modelowanie i analiza działania wstępnej części osadowej w małych nizinnych zbiornikach wodnych inż. Anna Małgorzata Karczewska dr Tomasz Kowalkowski dr hab. inż. Elżbieta Izabela Niemirycz dr inż. Joanna Helena Wicher- Dysarz Przyrodniczy we Wrocławiu Mikołaja Kopernika Gdański Poznaniu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,63 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,55 zł 55 N N /B/P01/2009/37 Poliizoprenoidy - biosynteza oraz rola produktów ich utleniania Ewa Kula- Świeżewska Biochemii i Biofizyki PAN ,00 zł ,00 zł 56 N N /B/P01/2009/36 Rola modyfikacji posttranslacyjnych histonów rdzeniowych i niehistonowych białek towarzyszących w regulacji struktury chromatyny we wczesnym rozwoju dr hab. Ewa Anita Borsuk Warszawski ,00 zł ,00 zł 11

12 zarodkowym myszy N N N N /B/P01/2010/ /B/P01/2010/38 Rola kompleksu zgodności tkankowej (MHC) w rozrodzie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos Rola oscylatora szyszynkowego w okołodobowej organizacji odporności nieswoistej ptaków (na przykładzie samców kury domowej): wpływ ciągłego światła i egzogennej melatoniny Jacek Władysław Radwan prof. Krystyna Józefa Skwarło- Sońta Jagielloński Warszawski ,00 zł ,57 zł ,00 zł ,00 zł 59 N N /B/P01/2010/38 Genomowe i pozagenomowe działanie androgenów w pęcherzyku jajnikowym świni - badania in vitro dr Małgorzata Marta Duda Jagielloński ,00 zł ,72 zł N N N N /B/P01/2010/ /B/P01/2010/38 Nierówności społeczne w Polsce w dobie transformacji ustrojowej: antropologicznosocjologiczne badania 19- letnich mężczyzn Taksonomia i filogeneza ramienic (Charophyta) rodzaj Chara sekcja Hartmania - na podstawie badań morfologicznych i molekularnych dr Alicja Eleonora Szklarska dr Jacek Urbaniak Zakład Antropologii PAN Przyrodniczy we Wrocławiu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 12

13 62 N N N N N N N N N N /B/P01/2009/ /B/P01/2010/ /B/P01/2008/ /B/P01/2010/ /B/P01/2008/35 Rewizja taksonomiczna i wybrane aspekty fitogeograficzne gatunków z rodzaju Stipa L. sekcja Stipa w Górach Zerawszańskich (zachodni Pamiro-Ałaj) Wpływ glikozylacji białek adhezyjnych na oddziaływanie komórek czerniaka ocznego ze śródbłonkiem Zmienność układu przestrzennego i uporządkowania krajobrazu Pomorza Zachodniego w świetle analizy kartograficznoteledetekcyjnej Zastosowanie analiz stabilnych izotopów tlenu w badaniach grup pradziejowych na przykładzie pochówków z wielokulturowego, neolitycznego stanowiska w Bronocicach - badania pilotażowe Wpływ zróżnicowania dziennych wydatków energetycznych na śmiertelność zimową nornika północnego Microtus oeconomus dr Marcin Nobis dr Małgorzata Elżbieta Przybyło dr Mieczysław Jan Kunz dr hab. Krzysztof Szostek mgr Paulina Anna Szafrańska Jagielloński Jagielloński Mikołaja Kopernika Jagielloński Biologii Ssaków PAN ,00 zł ,87 zł ,00 zł ,45 zł ,00 zł ,27 zł ,00 zł ,58 zł ,00 zł ,00 zł 13

14 67 N N /B/P01/2008/35 68 N N /B/P01/2010/38 69 N N /B/P01/2011/40 70 N N /B/P01/2009/37 71 N N /B/P01/2010/39 Analizy zmienności genetycznej i zapasożycenia bobra, Castor fiber w Polsce: określenie konsekwencji translokacji oraz imigracji na strukturę i liczbę zróżnicowanych populacji Biologia pałeczki ropy błękitnej - analiza transkryptomiczna mutantów par Pseudomonas aeruginosa Ocena wpływu nanocząstek tlenków metali na cytotoksyczność wybranych substancji czynnych leków ocenianą w testach Spirotox oraz Protoxkit F Skuteczność leczenia farmakologicznego i chirurgicznego nowotworów hormonozależnych psów monitorowanych koncentracją adduktów DNA w zależności od rodzaju stwierdzonych receptorów i zastosowanego leczenia Ocena farmakogenetycznych czynników ryzyka wystąpienia oporności na klopidogrel u chorych z cukrzycą typu 2 dr Magdalena Maria Konior dr Aneta Agnieszka Bartosik dr hab. Grzegorz Leszek Nałęcz- Jawecki dr Adam Brodzki dr Marta Karaźniewicz- Łada Ochrony Przyrody PAN Biochemii i Biofizyki PAN Warszawski Medyczny\ Farmaceutyczn y Lublinie Weterynaryjnej Medyczny im. Karola Marcinkowskie go w Poznaniu\ Farmaceutyczn y ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 14

15 72 N N /B/P01/2011/40 73 N N /B/P01/2009/36 74 N N /B/P01/2010/39 75 N N /B/P01/2008/35 76 N N /B/P01/2009/37 Określenie klinicznej wartości nadekspresji protoonkogenu HER2, receptora estrogenowego i receptora progesteronowego w wybranych nowotworach złośliwych ślinianek Wpływ polimorfizmu genów kodujących receptory KIR i ich ligandy na zachorowanie na zapalenia przyzębia przewlekłe Częste, powtarzalne zmiany w genach potencjalnie predysponujących do przykurczu Dupuytrena oraz dziedziczne markery zwiększonego ryzyka nowotworów złośliwych różnych narządów w populacji osób chorych na przykurcz Dupytrena Wpływ skrobi opornej RS4 w dietach o zróżnicowanej zawartości białka na biodostępność składników mineralnych u szczurów Wistar. Ocena związku wybranych polimorfizmów DNA wykazujących asocjację z cukrzycą typu 2 z rozwojem cukrzycy ciążowej. Analiza efektu fenotypowego Wojciech Jerzy Golusiński dr Małgorzata Mazurek-Mochol Andrzej Żyluk dr inż. Dagmara Orzeł Jacek Szamatowicz Medyczny im. Karola Marcinkowskie go w Poznaniu\ Lekarski II Pomorski Medyczny w Szczecinie\ Lekarsko- Stomatologiczn y Pomorski Medyczny w Szczecinie\ Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Przyrodniczy we Wrocławiu/ / Nauk o Żywności Medyczny w Białymstoku\ Lekarski z Oddziałem ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 15

16 badanych wariantów i ich znaczenia w prognozowaniu ryzyka cukrzycy ciążowej Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 77 N N N N N N /B/P01/2010/ /B/P01/2010/ /B/P01/2010/39 Lokalne systemy wód podziemnych wysoczyzn młodoglacjalnych na przykładzie Wzgórz Szymbarskich na Pojezierzu Kaszubskim Zastosowanie tomografii komputerowej do analizy zagrożenia zgnilizną odziomkową jodły (Abies alba L.) w drzewostanach objętych ochroną rezerwatową w Karpackiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej Podstawy teoretycznometodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studium z metodologii geografii miast inż. Bohdan Kozerski inż. Stanisław Niemtur Prof. dr hab. Wiesław Maik Politechnika Gdańska; Inżynierii Lądowej i Środowiska Badawczy Leśnictwa Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,24 zł 80 N N /B/P01/2010/39 Określenie mechanizmu działania PBDE w jajniku na podstawie wskaźnikowego kongeneru BDE-47 dr Anna Ptak Jagielloński; Biologii i Nauk o Ziemi ,00 zł ,30 zł 81 N N /B/P01/2010/39 Wydzielanie i rola leukotrienów w eksperymentalnie indukowanych stanach zapalnych macicy świni: badania in vitro i in vivo Barbara Jana Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN ,00 zł ,00 zł 16

17 82 N N /B/P01/2010/38 Udział substancji P i galaniny oraz ich receptorów w eksperymentalnie wywołanym stanie zapalnym okrężnicy Krzysztof Wąsowicz Warmińsko- Mazurski w Olsztynie; Weterynaryjnej ,00 zł ,00 zł Michał Karoński Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki 17

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF

Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF Wartości filtrów: Konkurs 39; Decyzja zakwalifikowany; L.P.: 1 Numer wniosku: N N405 133139 Połączenia gadolinowych kompleksów pochodnych mebrofeniny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( )

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( ) LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH (2010-2011) prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii; Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych prof. zw. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna Wykaz jednostek umieszczonych w wykazie jednostek organizacyjnych, uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach zgodnie z 2 ust 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora po

Bardziej szczegółowo

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Studia magisterskie przedmioty specjalizacyjne Bioinformatyka w analizie genomu Diagnostyka molekularna Elementy biosyntezy

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 0001 Wykreślona 2. 0002 Uniwersytet w 3 0003 Uniwersytet w Instytut

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

28. 06. 2011 - wtorek

28. 06. 2011 - wtorek Program Ogólnopolskiej Konferencja pt.: HODOWLA, UPRAWA I WYKORZYSTANIE PSZENICY ORKISZ (Triticum aestivum ssp. spelta) W WARUNKACH ZMIAN KLIMATU 28. 06. 2011 - wtorek 8 30 9 00 Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji Agnieszka Medyńska-Juraszek, Irmina Ćwieląg Piasecka, Magdalena Dębicka, Piotr Chohura, Cecylia Uklańska-Pusz, Wojciech Pusz 1, Agnieszka Latawiec, Jolanta Królczyk 2 1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych

Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych I Interdyscyplinarne seminarium JCET Dwór w Tomaszowicach 7-9 października, 2010 Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics 7 października 16.00-19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne. Członkowie Oddziału Warszawskiego

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne. Członkowie Oddziału Warszawskiego Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne Członkowie Oddziału Warszawskiego Lp. Imięi nazwisko Miejsce pracy 1. prof. dr hab. Aleksandrowicz- Trzcińska Marta Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, 2. prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 8 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 8 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 8 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie listy organizacji badawczych

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Tytuł Kierownik Główni wykonawcy

Tytuł Kierownik Główni wykonawcy Wykaz realizowanych projektów badawczych przez pracowników Katedry Agrotechnologii Okres realizacji Tytuł Kierownik Główni wykonawcy Oznaczenie/rodzaj/źródło finansowania 1994-1997 Wydajność i wartość

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. M.P.04.26.450 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania dowiadcze i testów na zwierztach (M.P. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

X kadencja lata 2010-2013

X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 Przewodniczący RG prof. dr hab. inż. Józef Lubacz Politechnika Warszawska Wiceprzewodniczący RG prof. dr hab. Jan Madey Uniwersytet Warszawski prof.

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej 13 wrzesień 2011 rok sala Rady Wydziału Biologii, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

Rozkład materiału z biologii do klasy III. Rozkład materiału z biologii do klasy III. L.p. Temat lekcji Treści programowe Uwagi 1. Nauka o funkcjonowaniu przyrody. 2. Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności. -poziomy różnorodności biologicznej:

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE Mikrobiologia Rola mikrobiologii. Świat mikroorganizmów: wirusy, bakterie, archebakterie,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/press.html?print=1

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA Załącznik nr 2 do uchwały nr 444/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH

INFORMATOR O STUDIACH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII INFORMATOR O STUDIACH BIOLOGICZNYCH I BIOTECHNOLOGICZNYCH Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów () Lublin 0 [Fragment plan

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ORAZ CELE I METODY HODOWLI LASU

SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ORAZ CELE I METODY HODOWLI LASU PROGRAM VI SESJI ZIMOWEJ SZKOŁY LEŚNEJ PRZY IBL pt. PRZYRODNICZE, SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ORAZ CELE I METODY HODOWLI LASU Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary, 18 20 marca 2014 r. DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Organizacja seminariów informacyjnych w różnych regionach kraju dla producentów owoców i ekologicznych środków produkcji oraz stowarzyszeń konsumentów

Organizacja seminariów informacyjnych w różnych regionach kraju dla producentów owoców i ekologicznych środków produkcji oraz stowarzyszeń konsumentów Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI KONKURS ETIUDA 2 ATYYKI Rozstrzygnięcie: czerwiec 2014 r. dyscyplin (,, ). W związku z tym, analiza wartości obu tych wskaźników została przeprowadzona na dwóch poziomach: ogółem dla całego konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników. Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych Stanisław Żelichowski

PROGRAM. Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników. Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych Stanisław Żelichowski PROGRAM I DZIEŃ KONFERENCJI, 20 CZERWCA (CZWARTEK) 8.30 10.00 Rejestracja Uczestników i kawa powitalna Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników 10.00 10.20 SESJA I 10.20

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska, Instytut Chemii i Technologii Organicznej Politechnika Śląska, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów

Politechnika Krakowska, Instytut Chemii i Technologii Organicznej Politechnika Śląska, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Mgr inż. Jakubiec Dominika Mgr inż. Janicki Bartosz Mgr inż. Janiszewska Dominika Prof. Jańczuk Bronisław Prof. Jarosz Maciej Pani/Pan Jarosz Małgorzata Prof. Jarzębski Andrzej Pani/Pan Jasińska Kamila

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Epidemiologia fundament zdrowia publicznego... 1

Spis treści. Rozdział 1. Epidemiologia fundament zdrowia publicznego... 1 Spis treści Rozdział 1. Epidemiologia fundament zdrowia publicznego... 1 1.1. Epidemiologia i zdrowie publiczne Anita Gębska-Kuczerowska, Jerzy Bzdęga... 1 1.2. Rola epidemiologii w nauce o zdrowiu publicznym.

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa Kod przedmiotu 13.4-WB-OSOD-MŚr-W-S14_pNadGenMVRC0 Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

Przesłać do: 1. Ministerstwa Środowiska, 2. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 3. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 4.

Przesłać do: 1. Ministerstwa Środowiska, 2. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 3. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 4. Przesłać do: 1. Ministerstwa Środowiska, 2. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 3. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 4. Kancelarii Prezydenta, 5. Kancelarii Sejmu, 6. Kancelarii Senatu. W związku

Bardziej szczegółowo

Czy żywność GMO jest bezpieczna?

Czy żywność GMO jest bezpieczna? Instytut Żywności i Żywienia dr n. med. Lucjan Szponar Czy żywność GMO jest bezpieczna? Warszawa, 21 marca 2005 r. Od ponad połowy ubiegłego wieku, jedną z rozpoznanych tajemnic życia biologicznego wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia i ochrona przyrody

Zagrożenia i ochrona przyrody Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Zagrożenia i ochrona przyrody wskazuje zagrożenia atmosfery powstałe w wyniku działalności człowieka, omawia wpływ zanieczyszczeń atmosfery

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM. SEMESTR I Przedmiot Wykłady Ćwiczenia zaliczenia

Studia stacjonarne I stopnia Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM. SEMESTR I Przedmiot Wykłady Ćwiczenia zaliczenia Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM SEMESTR I Technologia informacyjna 30 Z 3 humanistyczny 1 30 Z 3 Wychowanie fizyczne 30-0 Chemia z biochemią 15 21 E 6 Botanika 15 30-5 Mikrobiologia 15 15 Z 4 Agrometeorologia

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Medycyna Molekularna w Praktyce Klinicznej Typ studiów:

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Leśnym kierunku studiów ochrona przyrody na poziomie studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM

Studia stacjonarne I stopnia Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM SEMESTR I Technologia informacyjna 30 Z 3 humanistyczny 1 30 Z 3 Wychowanie fizyczne 30-0 Chemia z biochemią 15 21 E 6 Botanika 15 30-5 Mikrobiologia 15 15 Z 4 Agrometeorologia

Bardziej szczegółowo

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM.

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM. IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle Kod przedmiotu 13.9-WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM Wydział

Bardziej szczegółowo

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa) RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-

Bardziej szczegółowo

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii do których rozesłano publikację Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Nauki finansowanie badań podstawowych. Prezentacja prof. K.W. Nowak

Narodowe Centrum Nauki finansowanie badań podstawowych. Prezentacja prof. K.W. Nowak Narodowe Centrum Nauki finansowanie badań podstawowych Prezentacja prof. K.W. Nowak Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do finansowania badań podstawowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki we współpracy między Polskim Komitetem ds. UNESCO i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Gdańsk, 14 lutego 2014 Stypendia dla kobiet-naukowców prowadzących badania

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski II o. kierunku ROLNICTWO

Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski II o. kierunku ROLNICTWO Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski II o kierunku ROLNICTWO KIERUNKOWE - OBLIGATORYJNE 1. Podstawowe pojęcia w doświadczalnictwie rolniczym. 2. ZałoŜenia metody analizy wariancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy III AD. 7 godz / tyg rok szkolny 2016/17

Rozkład materiału z biologii dla klasy III AD. 7 godz / tyg rok szkolny 2016/17 Rozkład materiału z biologii dla klasy III AD zakres rozszerzony LO 7 godz / tyg rok szkolny 2016/17 Biologia na czasie 2 zakres rozszerzony nr dopuszczenia 564/2/2012 Biologia na czasie 3 zakres rozszerzony

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia Studia Międzywydziałowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Biotechnologia Studia Międzywydziałowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Kierunek: Biotechnologia Specjalność: Analityka Biotechnologiczna magisterskie 2013 r. Tabela 1. Podział godzin Semestr Nowy program ogółem do wyboru

Bardziej szczegółowo

Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii?

Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii? Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii? Wykorzystanie nowych technik molekularnych w badaniach nad genetycznymi i epigenetycznymi mechanizmami transformacji nowotworowej

Bardziej szczegółowo

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to:

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to: WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Ekologia II.

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

Blok licencjacki genetyczny

Blok licencjacki genetyczny Blok licencjacki genetyczny Za twórcę genetyki uważa się czeskiego zakonnika Grzegorza Mendla, który w 1866 r. odkrył podstawowe prawa przekazywania cech dziedzicznych i postawił hipotezę istnienia jednostek

Bardziej szczegółowo

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów I. Fundusz Promocji Mleka rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 25.11.2013 r. Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

25 marca 2017, godz. 9.00

25 marca 2017, godz. 9.00 ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz SEKCJA DIETETYKI MEDYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, DOJELITOWEGO I METABOLIZMU POLSPEN Kurs specjalistyczny ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH 25 marca 2017, godz.

Bardziej szczegółowo