Patologia sutka zmiany zapalne i proliferacyjne. Molekularne podstawy kancerogenezy w raku sutka.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Patologia sutka zmiany zapalne i proliferacyjne. Molekularne podstawy kancerogenezy w raku sutka."

Transkrypt

1 Patologia sutka zmiany zapalne i proliferacyjne. Molekularne podstawy kancerogenezy w raku sutka.

2 Sutek Gruczoł mlekowy Gruczoł sutkowy Pierś Gruczoł piersiowy

3

4 Zaburzenia rozwojowe Zapalenia Zmiany włókniste i torbiele Zmiany proliferacyjne Nowotwory nabłonkowe Nowotwory nabłonkowo-mezenchymalne Nowotwory nienabłonkowe Przerzuty nowotworowe do sutka

5 CK 8,18,19, MUC1 CK 5,6, 14, AKTYNA, SMA, MASPINA, p63, KADHERYNA P, BIAŁKO S-100, CD 10 Końcowa jednostka przewodowozrazikowa= PRZEWÓD ZEWNĄTRZZRAZIKOWY I WEWNĄTRZZRAZIKOWY I PĘCHERZYKI WYDZIELNICZE

6 KOMÓRKI LUMINALNE NABŁNKOWE (wydzielanie i wchłanianie) Komórki mioepitalalne Podścielisko tkanka łączna włóknista i tłuszczowa, wyspecjalizowana wewnątrz zrazików bez włókien elastycznych

7

8 Zapalenia sutka Różnicować - Rak zapalny sutka

9 Ostre ropne zapalenie sutka Wczesna laktacja Bakterie przez szczelinowate pęknięcia brodawki podczas karmienia Zaleganie wydzieliny czynnik sprzyjający

10

11 Okołoprzewodowe zapalenie sutka Nawracający ropień okołobrodawkowy Metaplazja płaskonabłonkowa przewodów mlecznych Brak związku z laktacją Palenie papierosów Tapetowanie zatok nabłonkiem wielowarstwowym płaskim

12 Odczyn na keratynę przewlekły resorpcyjny proces zapalny Bolesne zgrubienie pod otoczką brodawki z widocznym rumieniem Nawroty po wycięciu i drenażu blizna wciągająca brodawkę

13

14 Rozstrzenia przewodów wyprowadzających sutka r.ż. Zanik struktur wydzielniczo-przewodowych zastój wydzieliny przenikanie lipidów okołoprzewodowy odczyn zapalny Rozszerzone przewody z bezpostaciowym, białkowym materiałem Komórki piankowate (komórki siary) Ziarniniaki cholesterolowe Włóknienie okołoprzewodowe Mastitis obliterans

15

16

17 Żółtawy/ brązowy wyciek z brodawki Rzadko zaczerwienienie i ból Nieregularne zgrubienie pod brodawką Zaciąganie skóry i brodawki obkurczanie tkanki łącznej włóknistej

18 Gruźlica sutka Bardzo rzadka Rozsiew krwiopochodny odosobniony guz z martwica serowatą, jamistym rozpadem, przetokami i włóknieniem

19

20 Sarkoidoza sutka 2-3 dekada nieregularny guz + powiększone węzły Twardy guz o nieregularnym obrysie Zmiana u kobiet z ustalonym rozpoznaniem

21 Ziarniniakowe zapalenie zrazików sutka 33 lat, etiologia nieznana, doustna antykoncepcja Guzowate zgrubienie nieostro odgraniczone Zwykle poza okolica brodawki Brak wycieku z brodawki Ziarniniakowe zapalenie= komórki nabłonkowate, olbrzymie wielojądrowe, limfocyty, komórki plazmatyczne

22 Odczyn komórkowy na antygeny w wydzielinie lub komórkach zrazika Hiperplazja przewodzików, złuszczanie komórek, zatykanie światła, rozdęcie przewodów

23 Zapalenie plazmatycznokomórkowe Po długiej laktacji Hiperplazja nabłonka Plazmocyty Histiocyty

24 Martwica tkanki tłuszczowej Radioterapia, zabiegi chirurgiczne, uraz (kobiety otyłe) Ograniczone ognisko martwicy z przewlekłym odczynem zapalnym wokół Twardy, bezbolesny, dość dobrze odgraniczony guz, średnio 2 cm śr.

25 Początkowo ognisko krwotoczne i martwica (jama z gęstym płynem i martwiczymi fragmentami) Ostatecznie szarobiały na przekroju guzek z czerwonymi ogniskami Martwica otoczona lipofagami i neutrofilami Na obwodzie tkanka łączna i naciek zapalny z komórek jednojądrzastych

26 W części centralnej lipofagi, hemosyderyna, kryształy lipidów, wielojądrowe komórki olbrzymie typu około ciała obcego Torbiel z nawapnieniami lub ognisko bliznowatej tkanki łącznej o nieregularnym obrysie z zwapnieniami

27 Zmiany włóknisto-torbielowate Najczęstsza zmiana, obustronna Hormony (nadmiar estrogenów) Nieregularne wyczuwalne stwardnienia, czasem bolesne Brak zwiększonego ryzyka raka Dysplasia benigna mammae Mastopathia fibroso-cystica Morbus Reclus

28 Liczne torbiele różnej wielkości wśród biało-szarawej tkanki łącznej Treść mętna żółtawa lub brązowa

29 Torbiele Metaplazja apokrynowa Włóknienie (wskutek pękania torbieli) Gruczolistość prosta zwiększenie rozmiarów zrazików Zwapnienia

30 Wieloboczne kwasochłonne komórki z widocznym jąderkiem i ziarnista cytoplazmą

31 Zmiany proliferacyjne Gruczolistość włókniejąca (szkliwiejąca) 1,5-2x Rozrosty nabłonka przewodów lub zrazików (4-5x), rozrost nieatypowy nawet o charakterze hyperplasia florida 1,5-2x Gwiaździsta blizna zależnie od składowych ryzyko raka sutka

32 Gwiaździsta blizna Zmiany proliferacyjne o nieregularnym kształcie; r.ż. Głównie mikroskopowych rozmiarów Makroskopowo może przypominać małe ognisko naciekającego raka (twarde, nieregularny obrys) Włókniejąca gwiaździsta zmiana, Łącznotkankowe podścielisko charakterze blizny albo jako zmiana o charakterze proliferacyjnym

33 Radial scar Zmiana złożona w obrazie mikroskopowym Część centralna utworzona przez gęstą tkankę łączną włóknisto-szklistą i otoczona promieniście przez struktury nabłonkowe wykazujące większy stopień rozszerzenia i hiperplazji Rozrosty nabłonka Gruczolistość zwiększenie rozmiarów zrazików Włóknienie Torbiele

34 Kwiat stokrotki w małym powiększeniu, część centralna otaczają promieniście struktury nabłonkowe o większym stopniu rozszerzenia i proliferacji. W części centralnej gęsta szklisto-włóknista tkanka łączna

35 Ściany przewodów otoczone gruba warstwą włókien elastycznych Metaplazja apokrynowa Ogniskowow może być adenosis sclerosans

36 Gruczolistość włókniejąca Łagodna zmiana wywodząca się z TDLU Zwiększona liczba nieregularnych, wydłużonych elementów gruczołowych wraz z towarzyszącym rozrostem podścieliska Przed menopauzą (około 30 r.ż.) Ze względu na obecność mikrozwapnień może być widoczna w mammografii Wyczuwalne ognisko o wzmożonej spoistości Twardy dobrze odgraniczony guzek/ zmiana nieostro odgraniczona Brak torbieli i martwicy

37 Zachowana budowa zrazikowa, ale zraziki są powiększone i zniekształcone

38 Rozrost nabłonka Może dotyczyć przewodów lub zrazików (TDLU) Nadmierna proliferacja - wzrasta liczba warstw komórek Rozrost zwykły i atypowy

39

40 Rozrosty nabłonka Przewodowy/ zrazikowy zwykły Przewodowy/ zrazikowy z atypią Zwiększona liczba warstw nabłonka Zmiana mikroskopowa w TDLU Współwystępowanie z zmianami wyczuwalnymi

41 Rozrost nabłonka zwykły utypical ductal hyperplasia UDH Fizjologicznie w ciąży Grubość nabłonka zwiększona w różnym stopniu do zamknięcia światła włącznie Wieloogniskowe

42 Rozrost przewodowy zwykły 1. MILD HYPERPLASIA liczba warstw do 3 2. moderate hyperplasia liczba warstw większa niż 3, możliwe wtórne światła, układy sitowate lub mikrobrodawkowate, układanie jąder wzdłuż długiej osi komórki - biegną w jednym kierunku 3. severe-florid całe światło, sitowaty, brodawkowaty

43 Ductal Hyperplasia of Breast : Florid (hyparplasia florida)

44 Potwierdzenie komórek mioepitelialnych Różnorodność komórek histiocyty, limfocyty, komórki apokrynowe (populacja heterogenna) Różnicowanie UDH z ADH

45

46

47 Rozrost przewodowy atypowy

48 Rozrost zrazikowy atypowy

49

50 Czynniki genetyczne, hormonalne, środowiskowe Sporadyczne i genetycznie uwarunkowane Istniejące ryzyko podlega modyfikacji

51 BRCA1, BRCA2 Inaktywacja genów o dużej penetracji Zmutowany allel przekazany od jednego z rodziców, drugi inaktywowany przez mutacje somatyczną BRCA1, BRCA2 40% RODZINNIE UWARUNKOWANYCH RAKÓW SUTKA, 3-8% wszystkich raków sutka CHEK2, TP53 (Li-Fraumeni), PTEN (zespół Cowdena), ATM, LKB1 (zespół Peutz-Jeghersa)

52 Rak jajnika, rak jelita grubego, prostaty, trzustki Uczestnictwo w naprawie DNA (rekombinacja homologiczna) Inaktywacja obu alleli Rzadko inaktywacja w nowotworach sporadycznych (inne geny supresorowe inaktywowane w rodzinnych i sporadycznych)

53 Czynniki ryzyka Płeć Wiek Geografia Choroby proliferacyjne sutka Okres od pierwszej do ostatniej miesiączki Porody (donoszona ciąża pełne zróżnicowanie komórek nabłonkowych zrazików) Otyłość Doustna hormonalna antykoncepcja/ HTZ Dieta, używki Promieniowanie jonizujące Rasa

54 KOMÓRKI POŚREDNIE KOMÓRKI MACIERZYSTE (ER-) dla komórek progenitorowych (ER-): A. KOMÓRKI GRUCZOŁOWE B. KOMÓRKI MIOEPITELIALE Komórka pośrednia jasna duża komórka zlokalizowana przypodstawnie rzadko dzieląca się W czasie rozwoju zarodkowego do 30 tyg. pęcherzyki wydzielnicze i przewody rozwijają się z KOMÓRKI MACIERZYSTEJ I PROGENITOROWEJ bez udziału estrogenu (obie komórki są ER-) Około 30 tyg. życia zarodkowego powstaje z komórki progenitorowej komórka prekursorowa ER+ DLA KOMÓREK NABŁONKA GRUCZOŁOWEGO. Dzieli się ona w odpowiedzi na estrogeny i bierze udział w rozwoju gruczołu sutkowego i wpływa parakrynnie na otaczające komórki ER-

55

56

57 TYP LUMINALNY A WYSOKO ZRÓŻNICOWANE, DOSKONAŁA PROGNOZA Ekspresja receptorów ER/PR Niska aktywność proliferacyjna Brak amplifikacji genu HER2 SKUTECZNA TERAPIA HORMONALNA

58 HER2/NEU (ERBB2) Gen kodujący receptor amplifikowany w 25-30% raków sutka, także gruczolakorakach płuc, jajników, ślinianek Szczególna wrażliwość na wpływ mitogenny małych ilości czynników wzrostu Wysoki poziom białka HER2 niekorzystny czynnik rokowniczy Przeciwciała blokujące zewnątrzkomórkową domenę receptora

59 TYP LUMINALNY B EKSPRESJA RECEPTORÓW STEROIDOWYCH WYSOKI INDEKS PROLIFERACYJNY MOŻLIWA EKSPRESJA HER2

60 TYP HER2 NADEKSPREAJA/ AMPLIFIKACJA HER2 BRAK RECEPTORÓW NISKO ZRÓŻNICOWANE NIEKORZYSTNE ROKOWANIE

61 Typ podstawny Zmiany genetyczne w najmniej zróżnicowanych komórkach macierzystych lub progenitorowych o fenotypie ER- Głównie G3 Brak efektu HT POTRÓJNIE UJEMNE (HER2-, ER-, PR-) Nosicielki mutacji BRCA1

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Wydano dzięki grantowi edukacyjnemu EGIS Polska Sp. z o.o. ISBN: 978-83-932476-0-8 Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków

Bardziej szczegółowo

SPONTANICZNE NOWOTWORY OŚRODKOWEGO ORAZ OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I PRZYSADKI MÓZGOWEJ U ZWIERZĄT

SPONTANICZNE NOWOTWORY OŚRODKOWEGO ORAZ OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I PRZYSADKI MÓZGOWEJ U ZWIERZĄT SPONTANICZNE NOWOTWORY OŚRODKOWEGO ORAZ OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I PRZYSADKI MÓZGOWEJ U ZWIERZĄT Zenon Sołtysiak SPONTANICZNE NOWOTWORY OŚRODKOWEGO ORAZ OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I PRZYSADKI MÓZGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Rak piersi Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Warszawa 2011 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO

BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO Nienaruszony preparat operacyjny winien zostać przekazany patologowi bez pierwotnego rozcinania materiału przez chirurga. Opis operacji z odpowiednimi informacjami jest niezbędny

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

DERMATOLOGIA STRESZCZENIE PODRĄCZNIKA JABŁOŃSKA, MAJEWSKI CHOROBY SKÓRY I CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

DERMATOLOGIA STRESZCZENIE PODRĄCZNIKA JABŁOŃSKA, MAJEWSKI CHOROBY SKÓRY I CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ DERMATOLOGIA STRESZCZENIE PODRĄCZNIKA JABŁOŃSKA, MAJEWSKI CHOROBY SKÓRY I CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ Spis treści 1. Budowa i funkcje skóry 2. Symptomatologia ogólna chorób skóry (semiotyka) 3. Objawy

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY WĄTROBY i TRZUSTKI

NOWOTWORY WĄTROBY i TRZUSTKI NOWOTWORY WĄTROBY i TRZUSTKI WYKONANO W RAMACH NARODOWEGO GRANTU: MODYFIKACJA I WDROŻENIE PROGRAMU NAUCZANIA ONKOLOGII W POLSKICH UCZELNIACH MEDYCZNYCH PRZYGOTOWANO W KATEDRZE ONKOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ,

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DO DIAGNOSTYKI HISTOPATOLOGICZNEJ NOWOTWORÓW

ZALECENIA DO DIAGNOSTYKI HISTOPATOLOGICZNEJ NOWOTWORÓW ZALECENIA DO DIAGNOSTYKI HISTOPATOLOGICZNEJ NOWOTWORÓW 1 Opracowanie grafczne Piotr Berezowski Adaptacja wersji elektronicznej Mirosław Śnietura Dariusz Lange Niniejszą publikację sfinansowano ze środków

Bardziej szczegółowo

ZMIANY POSTĘPOWE I NOWOTWORY

ZMIANY POSTĘPOWE I NOWOTWORY Ćwiczenie 16. ZMIANY POSTĘPOWE I NOWOTWORY cz. I Rozrosty nabłonkowe - rozrosty nabłonka płaskiego: metaplazja płaskonabłonkowa, nowotwory łagodne i złośliwe. Pojęcie zróżnicowania i dojrzałości nowotworów.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Jednostka chorobowa. Czas analizy [dni roboczych] Literatura Gen. Cena [PLN] Materiał biologiczny. Badany Gen. Chorobowa testu OMIM TM

Jednostka chorobowa. Czas analizy [dni roboczych] Literatura Gen. Cena [PLN] Materiał biologiczny. Badany Gen. Chorobowa testu OMIM TM Jednostka chorobowa Jednostka Oznaczenie Chorobowa testu OMIM TM Badany Gen Literatura Gen OMIM TM Opis/cel badania Zakres analizy Materiał biologiczny Czas analizy [dni roboczych] Cena [PLN] ALZHEIMERA

Bardziej szczegółowo

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia ogólne obrzęku limfatycznego 1. Definicje obrzęk limfatycznego.

Zagadnienia ogólne obrzęku limfatycznego 1. Definicje obrzęk limfatycznego. Zagadnienia ogólne obrzęku limfatycznego 1. Definicje obrzęk limfatycznego. Obrzęk chłonny kończyny górnej, klatki piersiowej, piersi po BCT jest wynikiem nagromadzenia się w tkankach płynu, komórek odpornościowych

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób nowotworowych www.diag.pl Wstęp Choroby nowotworowe są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Rak prostaty, piersi, płuc, jelita grubego i pęcherza są

Bardziej szczegółowo

ONKOLOGICZNA PORADNIA GENETYCZNA WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII. ZESPOŁY DZIEDZICZNE

ONKOLOGICZNA PORADNIA GENETYCZNA WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII. ZESPOŁY DZIEDZICZNE ONKOLOGICZNA PORADNIA GENETYCZNA WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII. ZESPOŁY DZIEDZICZNE CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESPOŁÓW DZIEDZICZNYCH. Młody wiek występowania zachorowań na nowotwory. Wieloogniskowość zmian

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie patologicznych zmian skórnych 514[01].Z1.02

Rozpoznawanie patologicznych zmian skórnych 514[01].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Małek Rozpoznawanie patologicznych zmian skórnych 514[01].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Analiza składników DNA guzów nowotworowych mózgu u człowieka

Analiza składników DNA guzów nowotworowych mózgu u człowieka UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI I Anna-Maria Barciszewska Analiza składników DNA guzów nowotworowych mózgu u człowieka Praca doktorska Promotor Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Onkologia ginekologiczna

Onkologia ginekologiczna Podział nowotworów trzonu macicy Rak błony śluzowej trzonu macicy Nowotwory mezenchymalne mięśniaki nowotwory mezenchymalne potencjalnie złośliwe mięśniakomięsak gładkokomórkowy Nowotwory podścieliska

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia nowotworów wieku dziecięcego

Epidemiologia nowotworów wieku dziecięcego Guzy lite u dzieci Epidemiologia nowotworów wieku dziecięcego Przyczyna zgonów dzieci do 5 roku życia: wypadki - 49% nowotwory - 10% wady wrodzone - 8% choroby serca i układu oddechowego - 8% inne choroby

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Redakcja: Krzysztof Herman, Michał Jarząb Zespół autorski: Krzysztof Herman, Michał Jarząb, Agnieszka Fijołek-Warszewska, Daria Handkiewicz-Junak, Barbara Jarząb,

Bardziej szczegółowo

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version - 1 - GENETYKA ĆWICZENIA Wstęp telomery (T/A) 1-4 G 1-8 ; telomeraza komórki macierzyste, gonady, nowotwory mutacje: liczbowe (1:50), strukturalne (1:1000), genowe (1:10 10 ) mitdna: 2 rrna + 22 trna +

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne P R C P R Z E G L Ą D O W Jerzy Walecki, Elżbieta Chojnacka Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP w Warszawie Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Bardziej szczegółowo

Rak. Rak co to takiego?

Rak. Rak co to takiego? Rak Rak co to takiego? Wokół raka narosło wiele mitów. Czasami już samo to słowo wzbudza lęk. Warto jednak zdobywać wiedzę na temat tej choroby i nauczyć się przed nią bronić. Rak to nie jest jedna choroba,

Bardziej szczegółowo

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO. Michu Wrocław 2011 wersja 1.1

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO. Michu Wrocław 2011 wersja 1.1 GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO Michu Wrocław 2011 wersja 1.1 2 SPIS TREŚCI 1. C. o przebiegu prawidłowym zapłodnienie, płód i popłód, imm. aspekty c., zmiany ustrojowe w przebiegu c., rozpoznanie c. i TP, organizacja

Bardziej szczegółowo

Rak piersi diagnostyka

Rak piersi diagnostyka Rak piersi diagnostyka Dziedziczny rak piersi i jajnika najczęściej jest spowodowany mutacjami w genie BRCA1 na chromosomie 17q21. Obserwowane są powtarzalne mutacje, z których trzy stanowią ponad 90%

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego

Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego ISSN 1734 5251 Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego Jerzy Walecki 1, Elżbieta Jurkiewicz² 1 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego CMKP w Warszawie ²Instytut Pomnik Centrum

Bardziej szczegółowo

4KROKI WYGRAĆ Z RAKIEM

4KROKI WYGRAĆ Z RAKIEM NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nr 1/Listopad 2010 WYGRAĆ Z RAKIEM 4KROKI ABY WYPRZEDZIĆ NOWOTWÓR Profi laktyka Czujność onkologiczna ratuje życie Rak nerki Nowe terapie

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO Wersja 2.00 ************************ ************************ ************************

Bardziej szczegółowo