EGFR pharmdx. Nr kat. K testów do stosowania w aparacie Dako Autostainer Wydanie 9/27/2006. Przeznaczenie Do stosowania w diagnostyce in vitro.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGFR pharmdx. Nr kat. K1494 50 testów do stosowania w aparacie Dako Autostainer Wydanie 9/27/2006. Przeznaczenie Do stosowania w diagnostyce in vitro."

Transkrypt

1 1 EGFR pharmdx Nr kat. K testów do stosowania w aparacie Dako Autostainer Wydanie 9/27/2006 Przeznaczenie Do stosowania w diagnostyce in vitro. Zestaw EGFR pharmdx jest przeznaczony do jakościowych testów immunohistochemicznych (IHC) w celu wykrywania ekspresji receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR) w tkankach prawidłowych i nowotworowych, standardowo utrwalanych do badania histopatologicznego. Zestaw EGFR pharmdx pozwala na swoiste wykrywanie białka EGFR (HER1) w komórkach wykazujących ekspresję EGFR. Stosowanie zestawu EGFR pharmdx jest wskazane jako pomocnicza metoda identyfikacji pacjentów z rakiem jelita grubego, spełniających kryteria leczenia preparatem ERBITUX (cetuximab) lub Vectibix (panitumumab). Streszczenie i informacje ogólne Wprowadzenie Receptor nabłonkowego czynnika wzrostu o masie 170 kd, należący do receptorów transbłonowych, jest kodowany przez ludzki gen HER1. W skład białka receptora EGFR wchodzi zewnątrzkomórkowa domena wiążąca ligandy, rejon transbłonowy oraz domena wewnątrzkomórkowa z wewnętrzną aktywnością białka kinazy tyrozynowej. Receptor EGFR jest homologiczny ze związkami należącymi do rodziny receptorów EGF/erbB, np. HER2/erbB2 lub neu, HER3/erbB3 i HER4/erbB4. 1,2 Wiele rodzajów prawidłowych komórek, w tym wiele typów komórek nabłonkowych oraz nowotworów wywodzących się z tych komórek wykazuje ekspresję białka receptora EGFR. 3-9 Do komórek nienabłonkowych wykazujących ekspresję EGFR należą komórki mięśni gładkich i nerwów obwodowych oraz fibroblasty. 10 Swoistość Mysie przeciwciała monoklonalne, klon 2-18C9, skierowane przeciw ludzkim antygenom EGFR są dostarczane jako supernatant hodowli tkankowej komórek hybrydoma. Przeciwciała są wytwarzane przez myszy immunizowane EGFR otrzymywanym metodą immunoprecypitacji z komórek linii A431 ludzkiego raka nabłonkowatego. Wyniki mapowania epitopów wskazują, ze przeciwciała rozpoznają epitop zlokalizowany w pozakomórkowym regionie o wysokiej zawartości cysteiny w obrębie łączącej subdomeny S2, proksymalnie do domeny transbłonowej. Mapowanie najważniejszych aminokwasów wskazuje, że epitop ma strukturę konfirmacyjną, zależną od mostków dwusiarczkowych w macierzystej cząsteczce. 11 Wykazano, że opisywany klon przeciwciał monoklonalnych nie wykazuje reakcji krzyżowej z HER2, HER3, HER4 ani końcem wektora myc. Często spotyka się odczyn cytoplazmatyczny. Niemniej jednak, testy należy powtórzyć jeżeli znaczne zabarwienie cytoplazmy utrudnia identyfikację barwienia diagnostycznego błony komórkowej i interpretację wyników. Zasady procedury W skład zestawu IHC EGFR pharmdx wchodzą odczynniki konieczne do przeprowadzenia całej procedury barwienia ICH dla preparatów utrwalanych metodą standardową i utrwalanych w parafinie. W zastosowanym zestawie po zakończeniu inkubacji pierwotnych przeciwciał monoklonalnych 2-18C9 z ludzkim białkiem EGFR następuje reakcja z gotowym barwnym odczynnikiem produkowanym w oparciu o technologię stosowaną do wytwarzania dekstranu. W skład odczynnika wchodzą cząsteczki wtórnych przeciwciał owczych skierowanych przeciw antygenom mysim oraz cząsteczki peroksydazy chrzanowej połączone ze wspólnym polimerowym szkieletem dekstranu. W ten sposób wyeliminowano konieczność sekwencyjnego stosowania przeciwciała wtórnego i koniugatu peroksydazy. Po dodaniu chromogenu następuje przemiana enzymatyczna, której efektem jest widoczny produkt reakcji zlokalizowany w miejscu występowania antygenu. Następnie można wykonać barwienie kontrastowe i nakryć preparat szkiełkiem nakrywkowym. Wynik reakcji interpretuje się za pomocą mikroskopii świetlnej. Dostarczane są również dwa preparaty kontrolne zawierające utrwalane i zatapiane w parafinie komórki ludzkie o nasileniu odczynu 2+ i 0. Preparaty są przeznaczone do kontroli wydajności zestawu odczynnikowego. Odczynniki Nr kat. K1494 odpowiada automatycznemu barwieniu przy użyciu aparatu DAKO Autostainer. Wyszczególnione materiały wystarczają na wykonanie 50 testów (50 szkiełek mikroskopowych inkubowanych z odczynnikiem Primary Antibody to EGFR Protein i 50 szkiełek inkubowanych z odpowiadającą ujemną próbą kontrolną Negative Control Reagent). Liczbę testów obliczono na podstawie badania przy użyciu aparatu EGFR pharmdx Autostainer i gotowych odczynników. Materiał znajdujący się w zestawie wystarcza na wykonanie co najwyżej 10 pojedynczych serii oznaczeń. ( ) PL_005 tr. 1/14

2 Dostarczane materiały Ilość Opis 2x11 ml Proteinase K Enzym proteolityczny < 0,1% Proteinase K rozcieńczony buforem Tris-HCI zawierającym azydek sodu o stężeniu 0,015 mol/l. 2x11 ml Peroxidase Block roztwór nadtlenku wodoru o stężeniu 3%. 1x12 ml EGFR pharmdx Monoclonal Mouse IgG 1 Antibody Nadsącz hodowli tkankowej monoklonalnych przeciwciał mysich IgG 1 skierowanych przeciw antygenom ludzkiego EGFR (klon 2-18C9) w buforze Tris-HCl zawierającym białko stabilizujące i roztwór azydku sodu o stężeniu 0,015 mol/l. 1x11 ml Mouse IgG 1 Negative Control Reagent Nadsącz hodowli tkankowej monoklonalnych przeciwciał mysich IgG 1 w buforze Tris-HCl zawierającym białko stabilizujące i roztwór azydku sodu o stężeniu 0,015 mol/l. 2x11 ml Labelled Polymer, HRP Polimer dekstranowy skoniugowany z peroksydazą chrzanową oraz przeciwciała kozie izolowane ze względu na powinowactwo, skierowane przeciw antygenom mysim. Dostarczany w buforze Tris-HCl zawierającym białko stabilizujące i środek przeciwbakteryjny. 10x11 ml DAB+ Substrate Buffer Roztwór buforowy substratu, ph 7,5, zawierający roztwór nadtlenku wodoru o stężeniu < 0,1%, substancje stabilizujące, substancje wzbogacające i środek przeciwbakteryjny. 2x3 ml Liquid DAB+ Chromogen Roztwór 3,3 -diaminobenzydyny o stężeniu 5% w roztworze chromogenu. 2x1 l Wash Buffer 10x Roztwór soli fizjologicznej z buforem Tris o ph 7,6, zawierający preparat Tween 20. 2x5 szkiełek EGFR pharmdx Control Slides Na każdym szkiełku znajdują się wycinki z dwóch linii komórek ludzkich, odwirowane, utrwalone w formalinie i osadzone w parafinie, reprezentujące umiarkowany poziom ekspresji EGFR i brak ekspresji EGFR. Nasilenie odczynu wirowanych komórek wynosi 2+ i 0. Linia komórkowa: CAMA-1 Poziom ekspresji: 0 Linia komórkowa: HT-29 Poziom ekspresji: 2+ ( ) PL_005 tr. 2/14

3 Materiały wymagane, ale niedostarczane Roztwór wodorotlenku amonu o stężeniu 15 mol/l rozcieńczony do 0,037 mol/l Barwienie kontrastowe: Hematoksylina, roztwór alkoholowy lub wodny, np. Dako Hematoxylin (nr kat. S3302) lub Dako Automation Hematoxylin (nr kat. S3301) Szkiełka nakrywkowe Woda destylowana lub dejonizowana (woda do odczynników laboratoryjnych) Suszarka umożliwiająca utrzymanie temperatury C Etanol absolutny i roztwór o stężeniu 95% Mikroskop świetlny (wzmocnienie obiektywu 4x 40x) Środki do zatapiania, np. Dako Faramount (nr kat. S3025), Dako Glycergel (nr kat. C0563) lub Dako Ultramount (nr kat. S1964) Tkanki o dodatnim i ujemnym odczynie, do stosowania w charakterze próby kontrolnej (zobacz część Kontrola jakości) Szkiełka mikroskopowe Fisher SuperFrost Plus, szkiełka z warstwą poli-l-lizyny, szkiełka elektrostatyczne lub szkiełka Dako Silanized Slides (nr kat. S3003) (zobacz część Przygotowanie preparatów) Naczynia lub kąpiele do barwienia Minutnik (pomiar w odstępach 2 30 minut) Butelka z roztworem płuczącym Ksylen, toluen lub substytuty ksylenu Pipeta 1 ml Aparat Dako Autostainer Universal Staining System (nr kat. S3400) lub Autostainer Plus (nr kat. S3800) z oprogramowaniem Dako Autostainer w wersji lub wyższej. Koniecznie elementy przedstawiono w instrukcji dla użytkownika aparatu Dako Autostainer. Uwaga: Wszystkie odczynniki dostępne w zestawie lub oddzielnie (np. Dako Wash Buffer [nr kat. S3006]) są przeznaczone do stosowania wyłącznie w opisywanym teście. Warunkiem przeprowadzenia testu zgodnie z zaleceniami jest niestosowanie zamienników. Przygotowanie materiału Materiał biopsyjny należy traktować tak, by zachować fragmenty tkanek do wykonania odczynów IHC. Dla wszystkich preparatów należy stosować standardowe metody przeprowadzania tkanek. 13 Do testowania za pomocą systemu EGFR pharmdx nadają się preparaty przygotowane przy użyciu następujących substancji utrwalających: obojętnej buforowanej formaliny 10% (stęż. Objętościowo-objętościowe), niebuforowanej formaliny 10% (stęż. Objętościowo-objętościowe), niebuforowanej formaliny 25% (stęż. Objętościowo-objętościowe), AFA (mieszanina alkoholu, kwasu octowego i formaliny), utrwalacza PEN firmy Richard-Allen Scientific i płynu Bouina. Próbki tkanek utrwalonych w preparacie Anatech s PreFer nie nadają się do testowania w systemie EGFR pharmdx. Stosowanie systemu EGFR pharmdx w przypadku tkanek utrwalonych w preparacie PreFer powoduje zniekształcenie morfologii tkanek i może prowadzić do błędnych wyników. 14 Skrawki zatapiane w parafinie Do badań nadają się tkanki poddawane rutynowemu przeprowadzaniu i zatapiane w parafinie. Preparaty biopsyjne należy pociąć na bloki o grubości 3 lub 4 mm i utrwalać przez okres właściwy dla danej substancji utrwalającej. Następnie tkanki poddaje się uwodnieniu i oczyszczeniu stosując serię kąpieli alkoholowych i ksylenowych, po czym nasącza płynną parafiną. Temperatura parafiny nie powinna przekraczać 60 C. Właściwie utrwalone i zatopione bloczki tkanek wykazujących ekspresję białka EGFR nadają się do sporządzania preparatów po dowolnym okresie przechowywania, o ile były utrzymywane w chłodnym miejscu, w temperaturze (15 25 C). 13,15 Preparaty tkankowe należy pociąć na skrawki o wymiarach 3 5 µm. Po sporządzeniu skrawków należy umieścić preparaty na szkiełkach mikroskopowych i przełożyć do suszarki. Zaleca się stosowanie następujących rodzajów szkiełek mikroskopowych: Fisher SuperFrost Plus, Dako Silanized Slides (nr kat. S3003), szkiełka elektrostatyczne lub pokryte warstwą poli-l-lizyny. Stojaki na szkiełka należy osuszyć, uderzając o pochłaniający ręcznik w celu usunięcia wody znajdującej się pod warstwą parafiny i na szkiełku, a następnie suszyć w temperaturze pokojowej przez jedną godzinę. Następnie stojak wraz z preparatami należy umieścić na jedną godzinę w cieplarce, w temperaturze C. Po wyjęciu preparatów z cieplarki należy usunąć nadmiar wody, uderzając o pochłaniający ręcznik w celu usunięcia wody znajdującej się pod warstwą parafiny i na szkiełku, a następnie znów suszyć w cieplarce przez jedną godzinę. Po wyjęciu z cieplarki, preparaty należy przechowywać w temperaturze pokojowej aż do czasu ich schłodzenia i stwardnienia parafiny. Aby zachować antygenowość, skrawki tkankowe zatopione na szkiełkach (Fisher SuperFrost Plus, szkiełka z warstwą poli-l-lizyny, szkiełka elektrostatyczne lub szkiełka Dako Silanized Slides [nr kat. S3003]) powinny zostać poddane barwieniu w ciągu 2 miesięcy od sporządzenia skrawków, o ile skrawki były przechowywane w temperaturze pokojowej (20 25 C). 14 Szczegółowe informacje dotyczące przygotowywania próbek przedstawiono w podręczniku Dako Immunochemical Staining Methods 16 lub 13. i 15. pozycji piśmiennictwa. Z uwagi na brak odpowiednich badań, nie zaleca się stosowania opisywanego testu w odwapnionych tkankach. Preparaty służące do oceny EGFR i weryfikacji obecności nowotworu należy przygotowywać w tym samym czasie. Zaleca się stosowanie co najmniej 5 szkiełek jednego do badania obecności nowotworu, dwóch do oceny białka EGFR (jedno szkiełko dla przeciwciał pierwotnych i jedno dla odczynnika Negative Control Reagent) oraz dwóch szkiełek zapasowych. Środki ostrożności 1. Odczynniki przeznaczone dla przeszkolonych Użytkowników. 2. Opisywany produkt zawiera silnie toksyczny związek czysty azydek sodu (NaN 3). Stężenie NaN 3 występujące w produkcie nie jest klasyfikowane jako niebezpieczne. Niemniej jednak, w wyniku reakcji NaN 3 z ołowiem lub miedzią wchodzącymi w skład instalacji kanalizacyjnych mogą powstawać silnie wybuchowe azydki metali. Przy usuwaniu resztek odczynników należy używać dużych ilości wody do przepłukiwania, aby uniknąć gromadzenia się azydku w instalacji kanalizacyjnej Tak jak w wypadku każdego produktu otrzymywanego z materiału biologicznego, podczas pracy z próbkami i odczynnikami należy stosować odpowiednie procedury. 4. Aby uniknąć tworzenia nieswoistego odczynu należy ograniczyć do minimum zanieczyszczenie mikrobiologiczne odczynnika. 5. Stosowanie innych niż opisane parametrów czasu inkubacji, temperatury lub metod może powodować błędne wyniki badania. 6. Dostarczone odczynniki mają optymalne rozcieńczenia. Zwiększanie rozcieńczenia może powodować utratę odczynu antygenów. ( ) PL_005 tr. 3/14

4 7. Nie należy zastępować przeciwciał pierwotnych ani odczynników kontroli ujemnej przeciwciałami pierwotnymi lub odczynnikami kontroli ujemnej należącymi do różnych partii produkcyjnych (numery partii podano na etykietach fiolek), bądź pochodzącymi od różnych producentów. 8. W przypadku ekspozycji na silne światło może nastąpić pogorszenie wydajności preparatów Labeled Polymer, Liquid DAB+ Chromogen i gotowego roztworu DAB+ Substrate-Chromogen. Nie należy przechowywać składników systemu ani wykonywać barwienia w silnym oświetleniu, takim jak bezpośrednie światło słoneczne. 9. Należy stosować właściwe wyposażenie ochronne, zabezpieczające przed kontaktem odczynnika ze skórą lub oczami. 18 Niewykorzystany odczynnik należy usuwać zgodnie ze stosownymi przepisami lokalnymi i ogólnokrajowymi. 10. Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej jest dostępna na żądanie Użytkowników. Zagrożenia i warunki bezpiecznego stosowania DAB Chromogen R 40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego. R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą R68 Istnieje ryzyko nieodwracalnych skutków. S35 Niniejszy materiał wraz z opakowaniem musi być usuwany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S 36/37 Należy stosować odpowiednią odzież i rękawice ochronne. Jako zasadę należy przyjąć zakaz pracy z produktem osobom w wieku poniżej 18 lat. Użytkowników należy starannie poinstruować co do właściwych procedur pracy, niebezpiecznych własności produktu i środków ostrożności (zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 94/33/WE). Przechowywanie Zestaw EGFR pharmdx należy przechowywać w temperaturze 2 8 C. Preparaty kontrolne muszą być również przechowywane w temperaturze 2 8 C. Tak przygotowany roztwór Substrate-Chromogen Solution (DAB) zachowuje trwałość przez ok. 5 dni, o ile jest przechowywany w temperaturze 2 8 C. Nie należy używać zestawu po upływie daty ważności wydrukowanej na zewnętrznej części opakowania zestawu. Ponieważ nie istnieją ewidentne objawy wskazujące na utratę trwałości produktu, należy wykonywać badanie próbek pochodzących od pacjenta i jednocześnie dodatni i ujemny odczyn kontrolny. Jeżeli odczynniki są przechowywane w warunkach innych niż podane na wkładce informacyjnej do opakowania, Użytkownik powinien sprawdzić ich jakość. 12 Instrukcja Użytkowania Przygotowanie odczynników Przed przystąpieniem do barwienia należy przygotować następujące odczynniki: Wash Buffer Solution Przygotować wystarczającą ilość roztworu bufora płuczącego, rozcieńczając odczynnik Wash Buffer wodą destylowaną lub dejonizowaną (wodą do odczynników laboratoryjnych) w stosunku 1:10, dla potrzeb kolejnych etapów oznaczenia. W przypadku zmętnienia należy odrzucić bufor. Substrate-Chromogen Solution (DAB+) Roztwór należy dokładnie wymieszać przed użyciem. Wytrącanie się osadu nie wpływa na jakość odczynu. Przygotowanie roztworu DAB+ Substrate-Chromogen Solution: dodać 11 kropli roztworu Liquid DAB+ Chromogen do jednej fiolki zawierającej roztwór DAB+ Substrate Buffer i wymieszać. Odrzucić niewykorzystany roztwór. Uwaga: Roztwór Liquid DAB+ Chromogen w butelce może przyjmować odcienie od przejrzystego do jasnofioletowo-brązowego. Barwa roztworu nie wpływa na wydajność produktu. Stosować rozcieńczenie zgodnie z opisem przedstawionym powyżej. Dodanie nadmiernej ilości roztworu Liquid DAB+ Chromogen do buforu DAB+ Substrate spowoduje pogorszenie jakości dodatniego odczynu. Barwienie kontrastowe W razie potrzeby przygotować wodny roztwór amoniaku do barwienia kontrastowego na niebiesko. W celu przygotowania wodnego roztworu amoniaku o stężeniu 0,037 mol/l należy wymieszać 2,5 (±0,5) ml wodorotlenku amonu 15mol/L (stężonego) z 1 litrem wody do odczynników laboratoryjnych. Niewykorzystany wodny roztwór amoniaku o stężeniu 0,037 mol/l można przechowywać w temperaturze pokojowej (20 25 C) w szczelnie zamkniętej butelce przez okres do 12 miesięcy. Środek do zatapiania preparatu Zaleca się stosowanie następujących wodnych środków do zatapiania: gotowego preparatu Dako Faramount Aqueous Mounting Medium Ready-to-use (nr kat. S3025) lub Dako Glycergel Mounting Medium (nr kat. C0563). Przed użyciem należy przeprowadzić preparat Glycergel w stan płynny, ogrzewając do temperatury ok. 40 (±5) C. Można również stosować bezwodne środki do zatapiania, np. Dako Ultramount (nr kat. S1964). Wykonanie odczynu w aparacie Dako Autostainer Uwagi dotyczące procedury Przed przystąpieniem do wykonania odczynu Użytkownik powinien uważnie przeczytać podane instrukcje i zaznajomić się ze wszystkimi elementami zestawu (zobacz część Środki ostrożności). Więcej informacji przedstawiono w instrukcji dla użytkownika aparatu DAKO Autostainer, Universal Staining System, User Guide. ( ) PL_005 tr. 4/14

5 Przed przystąpieniem do wykonania odczynu wszystkie odczynniki należy doprowadzić do temperatury pokojowej (20 25 C). Wszystkie procedury inkubacji należy przeprowadzać również w temperaturze pokojowej. Podczas wykonywania barwienia nie można dopuścić do wysychania skrawków tkankowych. Wysuszone skrawki tkankowe mogą powodować nasilenie nieswoistego odczynu. Odparafinowanie i ponowne uwadnianie Przed przystąpieniem do wykonania odczynu należy usunąć parafinę z preparatów w celu usunięcia środka zatapiającego i ponownego uwodnienia. Należy unikać niecałkowitego usunięcia parafiny ponieważ pozostałości środka zatapiającego powodują nasilenie nieswoistego odczynu. 1. ETAP. Umieścić preparaty w kąpieli ksylenowej i inkubować przez 5 (±1) minut. Zmienić kąpiel i jednokrotnie powtórzyć procedurę. 2. ETAP. Strząsnąć nadmiar płynu i umieścić preparaty w absolutnym etanolu na 3 (±1) minuty. Zmienić kąpiel i jednokrotnie powtórzyć procedurę. 3. ETAP. Strząsnąć nadmiar płynu i umieścić preparaty w roztworze etanolu o stężeniu 95% na 3 (±1) minuty. Zmienić kąpiel i jednokrotnie powtórzyć procedurę. 4. ETAP. Strząsnąć nadmiar płynu i umieścić preparaty w wodzie do odczynników laboratoryjnych na 5 (±1) minut. 5. ETAP. Strząsnąć nadmiar buforu i umieścić preparaty w buforze płuczącym. Rozpocząć wykonywanie odczynu zgodnie z opisem w części Wykonanie odczynu. Po wykonaniu barwienia 40 preparatów należy zmienić roztwór ksylenu i alkoholu. Można stosować ksylen lub substytuty ksylenu, takie jak preparat Histoclear. System EGFR pharmdx obejmuje etap preparatyki wstępnej trawienia enzymem proteolitycznym. Skrawki tkankowe mogą niekiedy być poddawane zbyt intensywnemu trawieniu, co powoduje uszkodzenie błon komórkowych i struktury tkanek. Wykonując odczyn należy zwracać baczną uwagę na czas trwania trawienia proteolitycznego. Uwaga: W przypadku powtarzającego się zbyt intensywnego trawienia można dodatkowo utrwalić preparaty; skrawki utrwalane w 10% obojętnym roztworze buforowanej formaliny, należy dodatkowo utrwalić w 10% obojętnym roztworze buforowanej formaliny przez 10 minut po odparafinowaniu. Zobacz opis procedury poniżej: Postępowanie po zakończeniu utrwalania 1. Odparafinować skrawki i zanurzyć w wodzie do odczynników laboratoryjnych. 2. Zanurzyć preparaty w 10% neutralnym roztworze buforowanej formaliny na 10 min. 3. Dwukrotnie przepłukać preparaty wodą dejonizowaną lub destylowaną. 4. Kontynuować procedurę barwienia przy użyciu systemu EGFR pharmdx. Przebieg automatycznego barwienia Więcej informacji przedstawiono w instrukcji dla użytkownika aparatu DAKO Autostainer, Universal Staining System, User Guide. 1. ETAP. Wybrać protokół i zaprogramować serię odczynów. 2. ETAP. W celu konfiguracji oprogramowania i rozpoczęcia programu EGFR pharmdx należy zastosować programy Auto (automatyczne). 3. ETAP. Umieścić fiolki z odczynnikami w statywie na odczynniki aparatu DAKO Autostainer zgodnie z generowaną przez oprogramowanie mapą odczynników. 4. ETAP. Umieścić szkiełka mikroskopowe w aparacie DAKO Autostainer zgodnie z generowaną przez oprogramowanie mapą szkiełek. 5. ETAP. Rozpocząć serię odczynów. 6. ETAP. Wyjąć szkiełka z aparatu DAKO Autostainer. Przejść do etapu Barwienie kontrastowe i zatapianie. Uwaga: Po zakończeniu etapu z roztworem DAB+ Substrate-Chromogen należy przemyć szkiełka wodą destylowaną. W aparacie DAKO Autostainer w wersji 02 i 03 następuje automatyczne przemycie szkiełek wodą destylowaną po zakończeniu etapu z substratem i chromogenem. W aparacie DAKO Autostainer w wersji 01 do przemywania szkiełek stosowany jest roztwór buforu. Tak więc szkiełka barwione w aparacie w wersji 01 muszą być przemyte wodą destylowaną po wyjęciu z aparatu Autostainer. ( ) PL_005 tr. 5/14

6 Rysunek 1. Tabela programowania aparatu Autostainer Przedstawia zaprogramowaną serię oznaczeń wykonywaną w aparacie DAKO Autostainer. Powyższa tabela programowania stanowi Główny szablon protokołu, zawierający elementy wymagane do prowadzenia oznaczeń we wszystkich systemach detekcji razem z zestawem EGFR pharmdx. W przedstawionej przykładowej tabeli widoczne są jedynie odczynniki EGFR. Barwienie kontrastowe (instrukcje dla hematoksyliny) Barwny produkt końcowy reakcji barwienia jest nierozpuszczalny w alkoholu i wodzie. Można stosować roztwór alkoholowy lub wodny hematoksyliny, np. Dako Hematoxylin (nr kat. S3302) lub Dako Automation Hematoxylin (nr kat. S3301). Nie stosować regresyjnego barwienia kontrastowego. 1. ETAP. Wyjąć szkiełka z aparatu Dako Autostainer i wykonać barwienie kontrastowe hematoksyliną, zgodnie z opisem poniżej. 2. ETAP. Zanurzyć preparaty w kąpieli z hematoksyliny. Inkubować przez 2 5 minut, w zależności od stężenia stosowanego roztworu hematoksyliny. 3. ETAP. Ostrożnie przepłukać wodą do odczynników laboratoryjnych. Należy zadbać, by pozostałości hematoksyliny zostały dokładnie wypłukane.opcjonalnie: Dziesięciokrotnie zanurzyć preparaty w kąpieli wodnego roztworu amoniaku o stężeniu 0,037 mol/l (zobacz część Przygotowanie odczynnika) Etap z użyciem wodnego roztworu amoniaku nie jest wymagany w przypadku stosowania preparatów Dako Hematoxylin (nr kat. S3302) lub Dako Automation Hematoxylin (nr kat. S3301). Uwaga: Zdecydowanie zaleca się stosowanie preparatu Dako Automation Hematoxylin (nr kat. S3301). Po pięciominutowym okresie inkubacji, w wyniku barwienia kontrastowego powstaje końcowy produkt reakcji o barwie jasnofioletowej lub niebieskiej, niezakłócający swoistego odczynu immunologicznego. Silne barwienie kontrastowe może maskować słabą ekspresję EGFR. 4. ETAP. Ostrożnie przepłukiwać wodą do odczynników laboratoryjnych przez 2 5 minut. Zatapianie preparatu Zaleca się stosowanie następujących wodnych środków do zatapiania: gotowego preparatu Dako Faramount Aqueous Mounting Medium Ready-to-use (nr kat. S3025) lub Dako Glycergel Mounting Medium (nr kat. C0563). Przed użyciem należy przeprowadzić preparat Glycergel w stan płynny, ogrzewając do temperatury ok. 40 (±5) C. Można również używać bezwodnych środków do zatapiania, np. Dako Ultramount (nr kat. S1964). Uwaga: Odczyt odczynu można przeprowadzić w dogodnym momencie. Niemniej jednak, jeżeli na powierzchni preparatów znajduje się wodny środek do zatapiania, ekspozycja na silne światło może powodować zblaknięcie. Aby ograniczyć blaknięcie, należy przechowywać preparaty w zaciemnionym pomieszczeniu o temperaturze pokojowej (20 25 C). Kontrola jakości Stosowanie w laboratorium Użytkownika innych niż zalecane metod utrwalania, przeprowadzania i zatapiania tkanek może spowodować istotne różnice wyników, wymagające regularnego wykonywania dodatkowej wewnętrznej kontroli jakości, niezależnie od standardowych załączonych preparatów kontroli jakości Dako. ( ) PL_005 tr. 6/14

7 W USA należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kontroli jakości wydanymi przez Kolegium Patologów Amerykańskich jako Program certyfikacji immunohistochemicznej (College of American Pathologists CAP: Certification Program for Immunohistochemistry). Dodatkowe informacje przedstawiono w dokumencie Kontrola jakości CLSI dla zatwierdzonych wytycznych dot. immunocytochemii (NCSS Quality Assurance for Immunocytochemistry Approved Guideline), 19 oraz pozycjach piśmiennictwa Preparaty kontrolne EGFR pharmdx (w zestawie) Każdy z dwóch dostarczanych preparatów kontrolnych zawiera odwirowane komórki pochodzące z dwóch ludzkich linii komórkowych utrwalane w formalinie i zatapiane w parafinie, o nasileniu odczynu 2+ i 0. Dla każdego odczynu należy wykonać barwienie jednego preparatu kontrolnego. Ocena linii komórkowych preparatów kontrolnych Dako świadczy o ważności serii odczynów. Preparaty kontrolne nie powinny być używane pomocniczo w interpretacji wyników pacjenta. Tkanka do dodatniej próby kontrolnej Preparaty kontrolne należy sporządzić ze świeżych materiałów autopsyjnych, biopsyjnych lub chirurgicznych, możliwie szybko przeprowadzanych i zatopionych w sposób analogiczny do próbki (próbek) pochodzącej od pacjenta. Dodatnia kontrola tkankowa potwierdza właściwe przygotowanie tkanek i prawidłową technikę barwienia. Dla wszystkich serii odczynów i dla każdego rodzaju warunków badania należy uwzględnić jedną dodatnią kontrolę tkankową. Tkanki stosowane jako dodatnie próby kontrolne powinny dawać słaby odczyn dodatni, wskazujący na zdolność do wykrycia niewielkich zmian czułości przeciwciał pierwotnych. Preparaty kontrolne dostarczane z opisywanym systemem lub preparaty przeprowadzane w sposób odmienny od próbek pochodzących od pacjenta pozwalają wyłącznie na weryfikację wydajności odczynników; te preparaty nie pozwalają na weryfikację prawidłowego przygotowania tkanek. Znane dodatnie kontrole tkankowe powinny być stosowane wyłącznie w celu monitorowania jakości badanych tkanek i odczynników testowych, a NIE pomocniczo podczas formułowania swoistych rozpoznań próbek pochodzących od pacjenta. Jeżeli nie udaje się potwierdzić dodatniego odczynu za pomocą dodatnich kontroli tkankowych należy uznać, że wyniki preparatów testowych są nieważne. Do prawidłowych rodzajów komórek, które można użyć do uzyskania słabo dodatniego odczynu EGFR należą komórki nabłonka gruczołowego stercza oraz prawidłowy nabłonek oskrzeli płucnych. Ponieważ barwienie EGFR jest heterogenne, słabe odczyny prawidłowych struktur tkankowych mogą być interpretowane jako ujemne. Onerwie zapewnia silnie dodatnią kontrolę wewnętrzną. Do prawidłowych tkanek o umiarkowanie dodatnim odczynie EGFR zalicza się komórki nabłonkowe szyjki macicy i skóry. Tkanka do ujemnej próby kontrolnej Należy stosować ujemną kontrolę za pomocą tkanki dającej odczyn ujemny, w której nie występują białka EGFR. Dla każdej serii odczynów tkanka powinna zostać utrwalona, przeprowadzona i poddana zatapianiu w sposób identyczny do próbki (próbek) pochodzącej od pacjenta, w celu weryfikacji swoistości przeciwciał pierwotnych i identyfikacji swoistego odczynu tła. W charakterze wewnętrznej kontroli ujemnej można wykorzystywać różne rodzaje komórek pochodzące z większości przekrojów tkankowych. Pochodzenie tkanek kontrolnych powinno zostać zweryfikowane przez Użytkownika. Jeżeli w badaniu tkanek stanowiących ujemną próbę kontrolną uzyskuje się swoisty odczyn, wyniki uzyskane dla próbek pochodzących od pacjenta należy uznać za nieważne. Do struktur tkankowych, które mogą być wykorzystane w charakterze ujemnych kontroli zalicza się kardiomiocyty. Komórki zrazików trzustkowych dają również ujemny odczyn EGFR, natomiast komórki nabłonka przewodu żółciowego odczyn dodatni. Ponieważ odczyn limfocytów w teście EGFR pharmdx jest ujemny, te komórki można stosować jako ujemną kontrolę wewnętrzną. Nieswoisty odczynnik do kontroli ujemnej W celu oceny występowania odczynu nieswoistego i ułatwienia interpretacji swoistego odczynu w miejscach występowania antygenów, w wycinku każdej próbki pochodzącej od pacjenta, w miejsce przeciwciał pierwotnych należy stosować odczynnik Negative Control Reagent. Czas inkubacji odczynnika Negative Control Reagent powinien odpowiadać czasowi stosowanemu w przypadku przeciwciał pierwotnych. Weryfikacja odczynu Przed pierwszym zastosowaniem systemu do wykonywania odczynów Użytkownik powinien zweryfikować jakość barwienia. W tym celu należy wykonać testy serii wewnętrznych tkanek kontrolnych o znanej charakterystyce odczynów w zakresie IHC, odpowiadających tkankom o dodatnim i ujemnym odczynie. Powyższe procedury weryfikacji należy powtarzać dla każdej nowej partii testów. Dodatkowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości przedstawiono w tej części wkładki informacyjnej produktu, wymaganiach dotyczących kontroli jakości przedstawionych w dokumencie Program certyfikacji immunohistochemicznej CAP (Certification Program for Immunohistochemistry) i (lub) dokumencie Kontrola jakości CLSI dla zatwierdzonych wytycznych dot. immunocytochemii (NCSS Quality Assurance for Immunocytochemistry Approved Guideline). 19 Do weryfikacji odczynu można stosować tkanki raków o znanych odczynach EGFR oraz tkanki o ujemnym odczynie. ( ) PL_005 tr. 7/14

8 Tabela 1: Cel codziennej kontroli jakości Rodzaj tkanki: utrwalona i przeprowadzona identycznie jak próbki pochodzące od pacjenta. Preparat kontrolny dostarczany przez firmę Dako. Dodatnia tkanka kontrolna: tkanki lub komórki zawierające antygen docelowy (mogą występować w tkankach pacjenta). Idealna próba kontrolna jest tkanką wykazującą słabo dodatni odczyn i możliwie największą czułość na utratę własności przez przeciwciała lub antygeny. Ujemna tkanka kontrolna: tkanki lub komórki z oczekiwanym ujemnym wynikiem odczynu (mogą występować w tkankach pacjenta lub dodatniej kontroli tkankowej). Swoisty system Antibody & Detection System Wyłącznie odczyn z preparatami kontrolnymi. Ocena linii komórkowych preparatów kontrolnych Dako świadczy o ważności serii odczynów. Kontrola wszystkich etapów badania. Weryfikacja odczynnika i procedur stosowanych do odczynu EGFR. Detekcja niepożądanej reakcji krzyżowej przeciwciał z komórkami lub strukturami komórkowymi. Dodatkowe informacje: w zestawie dostępne nieswoiste przeciwciała (Mouse IgG 1 Negative Control Reagent). Detekcja nieswoistego odczynu tła. Detekcja nieswoistego odczynu tła. Tkanka pacjenta. Detekcja odczynu swoistego. Detekcja nieswoistego odczynu tła. Interpretacja odczynu Ocena preparatów powinna być prowadzona przez patologa pod mikroskopem świetlnym. Wszystkie analizy należy prowadzić na podstawie oceny części preparatu zawierającej utkanie nowotworu. W celu oceny obecności i nasilenia odczynu immunocytochemicznego należy stosować obiektyw o powiększeniu 10x lub 20x. Do interpretacji należy wybierać jedynie komórki prawidłowe, gdyż w komórkach z martwicą lub degeneracją często występują odczyny nieswoiste. 19 Linie komórkowe dające odczyn dodatni i ujemny załączono do każdego z zestawów EGFR pharmdx w celu weryfikacji serii odczynów podczas każdego badania. Odpowiedni odczyn kontrolnej linii komórkowej stanowi dowód na prawidłowe funkcjonowanie testu EGFR pharmdx. odczynu błonowego kontrolnej linii komórkowej CAMA-1 (0) i barwienie całego lub części obwodu komórek kontrolnej linii komórkowej HT-29 na kolor brązowy (2+) wskazuje, że wynik serii odczynów jest ważny. Jeżeli intensywność barwienia linii komórkowej kontroli dodatniej jest zbyt słaba lub zbyt silna należy powtórzyć test z uwagi na ryzyko otrzymania wyniku fałszywie dodatniego lub fałszywie ujemnego. Ilustracje zamieszczono w Przewodniku interpretacji wyników testu EGFR pharmdx. W teście EGFR pharmdx odczyn dotyczy głównie błon komórkowych, przez co barwienie jest widoczne wzdłuż całego obwodu komórki lub jego części. Rozmieszczenie zabarwienia jest często heterogenne, ze zróżnicowanym natężeniem odczynu w obrębie pojedynczego nowotworu. Występowanie odczynu obserwowano również w cytoplazmie i przestrzeni pozakomórkowej. Często obserwuje się barwienie cytoplazmy. Niemniej jednak jeżeli intensywne zabarwienie cytoplazmy utrudnia identyfikację barwienia diagnostycznego błony komórkowej i interpretację wyników, należy powtórzyć test. Przypadki nowotworów należy przekazywać jako dodatnie lub ujemne ze względu na EGFR na podstawie obserwowanego odczynu ocenianej struktury błony komórkowej. Dodatni wynik ekspresji EGFR jest zdefiniowany jako barwienie błony komórki nowotworowej silniejsze niż odczyn tła, obejmujące cały obwód komórki lub jego część. barwienia błonowego silniejszego niż odczyn tła należy przekazywać jako wynik ujemny ze względu na EGFR. W zależności od czasu inkubacji i stężenia roztworu hematoksyliny, barwienie kontrastowe powoduje wybarwienie jąder komórkowych na kolor blady do ciemnoniebieskiego. Nadmierne lub niecałkowite barwienie kontrastowe może utrudniać interpretację wyników. Tabela 2: Wyniki barwienia EGFR pharmdx Wynik przekazywany lekarzowi prowadzącemu leczenie Nowotwór EGFR-ujemny Nowotwór EGFR-dodatni Definicja barwienia błon komórkowych silniejszego niż tło we wszystkich komórkach nowotworowych Odczyn dodatni definiuje się jako wystąpienie jakiegokolwiek barwienia błon komórek nowotworu ponad poziom tła, niezależnie czy barwienie dotyczy całego obwodu komórki czy jego części. Intensywność odczynu Udział procentowy wybarwionych komórek nowotworowych 1+, 2+ lub 3+ > 0% Powyższe definicje wyników dodatnich i ujemnych są zgodne z piśmiennictwem, 24 ale w niektórych kontekstach może być konieczne zmodyfikowanie ich (Patrz sekcja Ograniczenia swoiste dla opisywanego produktu poniżej) ( ) PL_005 tr. 8/14

9 Ograniczenia metody Ograniczenia ogólne IHC jest wieloetapową metodą diagnostyczną, wymagającą specjalistycznego przeszkolenia w doborze odpowiednich odczynników, wyborze tkanek, utrwalaniu i przeprowadzaniu, przygotowaniu preparatów do IHC i interpretacji wyników barwienia. Odczyn tkankowy jest uzależniony od obróbki i przeprowadzenia tkanki przed wykonaniem barwienia. Nieprawidłowe utrwalanie, zamrażanie, rozmrażanie, przemywanie, suszenie, ogrzewanie lub zanieczyszczenie skrawków domieszką innych tkanek lub płynów może powodować artefakty, ukrycie przeciwciał lub wyniki fałszywie ujemne. Przyczyną sprzecznych wyników może być stosowanie zmiennych metod utrwalania i zatapiania lub naturalne zmienne czynniki związane z tkankami. Nadmierne lub niecałkowite barwienie kontrastowe może utrudniać prawidłową interpretację wyników. Interpretacja kliniczna dodatniego lub ujemnego odczynu musi być prowadzona w kontekście objawów klinicznych, morfologicznych i innych kryteriów histopatologicznych. Interpretacja kliniczna dodatniego lub ujemnego odczynu musi być uzupełniona przez badania morfologiczne, wykonywanie odpowiednich prób kontrolnych i innych badań diagnostycznych. Odpowiedzialność związana z interpretacją wybarwionego preparatu spoczywa na wykwalifikowanym histopatologu, dysponującym doświadczeniem obejmującym stosowane przeciwciała, odczynniki i metody. Barwienie należy wykonać w akredytowanej pracowni histopatologicznej, pod nadzorem histopatologa odpowiedzialnego za przegląd wybarwionych preparatów i właściwe wykonanie dodatnich i ujemnych prób kontrolnych. Tkanki pochodzące od osób z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B i zawierające antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg) mogą wykazywać nieswoiste barwienie w reakcji z peroksydazą chrzanową. 25 W tkankach, które nie zostały uprzednio przetestowane odczynniki mogą wykazywać nieoczekiwane reakcje. Nie można wykluczyć wystąpienia nieoczekiwanych reakcji również w przetestowanych tkankach z uwagi na zmienność biologiczną ekspresji antygenów w tkankach nowotworów i innych zmienionych chorobowo tkankach. 22 W przypadku uzyskania nieoczekiwanych reakcji należy przesłać odpowiednią dokumentację do działu wsparcia technicznego firmy Dako. Wiązanie białek lub produktów reakcji na drodze mechanizmów innych niż immunologiczne może być przyczyną wyników fałszywie dodatnich. Wyniki fałszywie dodatnie mogą również wystąpić na skutek aktywności podobnej do peroksydazy (erytrocyty) i endogennej aktywności persksydazy (cytochromu C). 21 Uwaga: Odczynniki i instrukcje dostarczane z systemem opracowano z myślą o uzyskaniu optymalnych wyników. Dodatkowe rozcieńczenie odczynników bądź nieprzestrzeganie czasu lub temperatury inkubacji może spowodować uzyskanie błędnych lub niezgodnych wyników. Ograniczenia swoiste dla opisywanego produktu Odsetek odpowiedzi klinicznych u przyjmujących cetuximab pacjentów EGFR-ujemnych i EGFR-dodatnich z odczynem w mniej niż jednym procencie komórek nowotworowych nie jest znany, ponieważ w próbach klinicznych leku nie uczestniczyli pacjenci spełniający te kryteria. Nowotwory, w których dodatni odczyn ze względu na EGFR występuje w 1% komórek, uznaje się za wykazujące ekspresję EGFR będącą obowiązującym obecnie wskazaniem do użycia cetuximabu. Pacjenci, u których odczyn błonowy z zestawem EGFR wystąpił w mniej niż jednym procencie komórek nowotworu, nie zostali włączeni do randomizowanej klinicznej próby kontrolnej panitumumabu, dlatego aktywność panitumumabu u tej populacji pacjentów nie jest znana. Nowotwory, w których >1% komórek wykazuje odczyn EGFR-dodatni, uznaje się za wykazujące ekspresję EGFR, co stanowi obecnie wskazanie do stosowania leku panitumumab. Wyniki fałszywie ujemne mogą być spowodowane procesem stopniowego rozkładu antygenu w tkankach. Jeżeli próbki przechowywano w temperaturze pokojowej (20 25 C), powinny być poddane barwieniu w ciągu 2 miesięcy od osadzenia preparatów tkankowych na 14, 26 szkiełkach. W celu uzyskania optymalnych, powtarzalnych wyników, w preparatach utrwalanych standardowo i zatapianych w parafinie należy zastosować proteolityczne trawienie białka EGFR. Charakterystyka wydajnościowa Swoistość Testowano reaktywność przeciwciał przeciw EGFR, klon 2-18C9 (2-18C9) z liniami komórkowymi wykazującymi ekspresję EGFR, HER2, HER3 i HER4. W testach Western blot lizatów komórkowych SKBR3 i A431 z przeciwciałami 2-18C9 uzyskano prążek odpowiadający masie cząsteczkowej 170 kd, zgodnej ze znaną masą cząsteczkową EGFR. Stwierdzono również, że klon 2-18C9 pozwala na rozpoznanie formy receptora EGFRvIII (145 kd) w badaniach immunohistochemicznych, cytometrii przepływowej i Western blot transfekowanych linii komórkowych. W badaniach eksperymentalnych metodą Western blot, przeciwciała 2-18C9 nie wykazywały reakcji z HER2, natomiast wykazywały reaktywność z lizatami komórek CAMA-1, ekstraktami białkowymi z transformowanych pod względem HER-3 szczepów E. coli BL-21 oraz transfekowanych lizatów komórkowych CHO-HER4. Poza tym w transfekowanych komórkach jajników chomika chińskiego (Chinese Hamster Ovary CHO) wykazujących ekspresję genu myc (końca wektora), zarówno samodzielnie jak i łącznie z jednym z białek z rodziny HER, stosowano hodowlę w szkiełkach z komorami hodowlanymi. Wykonano utrwalanie w formalinie i zatapianie w parafinie oraz test z przeciwciałami anty-myc i anty-2-18c9. Przeciwciała anty-myc dawały odczyn z wszystkimi pięcioma transfekowanymi liniami komórkowymi CHO, natomiast przeciwciała anty-2-18c9 dawały odczyn jedynie z komórkami CHO transfekowanymi genem HER1. Próby kliniczne Próby kliniczne cetuximabu Przeprowadzono trzy badania z użyciem cetuximabu w grupie pacjentów z rakiem jelita grubego (CRC) (EMD , IMCL CP i IMCL CP ). Dodatni wynik odczynu IHC EGFR Dako stosowano jako jedno z kryteriów spełnienia warunków badania. W 2 z 3 badań, w tym badaniu osiowym EMD , próg dodatniego wyniku ustalono dla odczynu o nasileniu 1+ (zakres wyników wynosił od 0 do +3) obecnego w 1% wszystkich komórek nowotworowych. Ten próg ustalono, ponieważ analiza podgrup uwzględniających wszystkie progi kryteriów odczynu błonowego i inne kryteria różnicujące nie pozwoliła na wykrycie istotnych różnic pod względem wyników klinicznych. ( ) PL_005 tr. 9/14

10 Badanie osiowe cetuximabu Do badania osiowego (EMD ) zakwalifikowano pacjentów, u których za pomocą testu EGFR pharmdx stwierdzono obecność komórek dodatnich ze względu na EGFR. We wszystkich nowotworach objętych badaniem odsetek komórek EGFR-dodatnich wynosił co najmniej 1% i nowotwory takie opisywano jako wykazujące ekspresję EGFR. Pacjenci z nowotworami wykazującymi ekspresję EGFR otrzymywali cetuximab w monoterapii lub cetuximab łącznie z irinotekanem. Badano 577 preparatów nowotworów. W 474 z 577 (82%, 95% przedział ufności = 78,1%, 86,1%) preparatów raka jelita grubego stwierdzono dodatni wynik badania na ekspresję EGFR. 329 pacjentów badanych testem EGFR pharmdx rozdzielono w sposób losowy w stosunku 2:1 do dwóch grup badania osiowego leku. W grupie pacjentów otrzymujących irinotekan i cetuximab uzyskano odsetek odpowiedzi klinicznych wynoszący 50/218 (22,9%, 95% przedział ufności = 17,5%, 29,1%). W grupie pacjentów otrzymujących wyłącznie cetuximab uzyskano odsetek odpowiedzi klinicznych wynoszący 12/111 (10,8%, 95% CI = 5,7%, 18,1%). Cetuximab stosowano tylko u pacjentów, u których test Dako wykazał ekspresję EGFR, zgodnie z powyższą definicją. Procentowa wartość odpowiedzi klinicznych w przypadku pacjentów bez ekspresji EGFR jest nieznana i jako taka nie może być uwzględniona w porównaniach. Nie stwierdzono korelacji między nasileniem odpowiedzi nowotworu na leczenie a odsetkiem komórek wykazujących dodatni odczyn EGFR lub nasileniem odczynu na EGFR (patrz Tabela 3). Tabela 3: Badanie osiowe cetuximabu (EMD ) odsetkowe wartości odpowiedzi Całkowita liczba badanych pacjentów Odsetkowa wartość odpowiedzi # pacjentów otrzymujących cetuximab i irinotekan Odsetkowa wartość odpowiedzi # pacjentów otrzymujących cetuximab EGFR pharmdx + ( 1%) 474* 50/218 (22,9%, 12/111 (10,8%, 95% CI = 17,5%, 29,1%) 95% CI = 5,7%, 18,1%) EGFR pharmdx Nie leczeni Nie leczeni *329 pacjentów rozdzielono w sposób losowy w stosunku 2 :1 do dwóch grup badania leku. # Ustalono, że odsetek odpowiedzi klinicznych oznacza procentowy udział pacjentów, u których uzyskano zmniejszenie o 50% sumy prostopadłych średnic mierzalnej tkanki nowotworowej (tj. zmniejszenie rozmiarów guza obliczane na podstawie jego powierzchni o co najmniej 50%), utrzymujące się przez co najmniej 28 dni. Procentowy udział określano w odniesieniu do całej populacji badania. Badania dodatkowe cetuximabu W fazie badań cetuximabu test EGFR pharmdx stosowano w ramach kryteriów włączania pacjentów do badania osiowego EMD oraz jednego badania dodatkowego (IMCL CP ). W badaniu IMCL CP testowano 140 preparatów. Z tej liczby stwierdzono dodatni wynik badania EGFR pharmdx w 105 z 140 (75%, 95% CI = 66,9%, 83,1%) preparatów raka jelita grubego. Do badania włączono w sumie 61 pacjentów, a cetuximab otrzymywało 57 pacjentów. W drugim badaniu dodatkowym (IMCL CP ), prototypowy zestaw EGFR pharmdx, w skład w którego wchodziły przeciwciała pierwotne identyczne do opisywanych powyżej, stosowano w celu włączenia pacjentów do badania. Testowano w sumie 412 preparatów pobranych od 401 pacjentów. Dodatni wynik badania stwierdzono u 292 z 401 (72,8%, 95% CI = 68,0%, 77,6%) pacjentów. Do badania zakwalifikowano 139 pacjentów; 138 pacjentów otrzymywało leczenie skojarzone za pomocą cetuximabu i irinotekanu. Tabela 4: Podsumowanie wartości procentowych dodatniego wyniku EGFR u pacjentów z rakiem jelita grubego Nr badania Badanie osiowe EMD Badanie dodatkowe IMCL CP Badanie prototypowe EGFR IMCL CP Odsetek EGFR-dodatnich (l. Dodatnich/l. Badanych) % EGFRdodatnich 95% przedziały ufności 474/577 82,1% 78,1 86,1% 105/140 75,0% 66,9 83,1% 292/401 72,8% 68,0 77,6% Badania kliniczne panitumumabu Dane o skuteczności uzasadniające stosowanie panitumumabu w leczeniu pacjentów z odpornym na leczenie przerzutowym rakiem okrężnicy (mcrc) uzyskano z badań pacjentów, u których nowotwory były EGFR-dodatnie w badaniu za pomocą testu Dako EGFR pharmdx. Kontrolowana randomizowana próba kliniczna panitumumabu Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie porównawcze panitumumabu ( , towarzyszące badanie w okresie wydłużonym: ) z najlepszym leczeniem podtrzymującym (BSC) w porównaniu z samym najlepszym leczeniem podtrzymującym chorych na przerzutowego raka okrężnicy, u których nieskuteczna była chemioterapia środkami zawierającymi oksaliplatynę i irynotekan, i u których odczyn błonowy EGFR występował w 1% badanych komórek nowotworu. W obu grupach leczenia mediana odsetka komórek nowotworowych z dodatnim odczynem błonowym EGFR wynosiła 20% (zakres: od 1% do 100%). W badaniu w grupie leczonej panitumumabem z towarzyszącym BSC zaobserwowano znamienną statystycznie poprawę w pierwotnym punkcie końcowym (zdefiniowanym jako czas przeżycia bez progresji, PFS) w porównaniu z grupą objętą tylko BSC (p < 0,0001, próba warstwowa log-rank). W tej randomizowanej próbie kontrolowanej odsetek odpowiedzi klinicznych wynosił 8,3% (19/229, 95% przedział ufności: 5,1%, 12,6%), przy czym uwzględniano odpowiedzi pełne albo częściowe (zmodyfikowane kryteria RECIST) o potwierdzonym czasie trwania co najmniej 4 tygodnie. Odpowiedni odsetek odpowiedzi u 174 pacjentów przeniesionych z leczenia BSC do leczenia panitumumabem w towarzyszącym badaniu w okresie przedłużonym wynosił 9,8% (17/174, 95% przedział ufności: 5.8%,15.2%). ( ) PL_005 tr. 10/14

11 Nie stwierdzono korelacji między wpływem leczenia na czas przeżycia bez progresji a odsetkiem komórek wykazujących dodatni odczyn błonowy EGFR lub nasileniem odczynu z EGFR. (Zobacz tabelę 5 poniżej). Tabela 5: Wpływ leczenia na czas przeżycia bez progresji a odczyn z EGFR Badanie Liczba pacjentów / zdarzeń Stopień ryzyka a 95-procentowy przedział ufności dla stopnia ryzyka Wartość p Wszyscy randomizowani 463 / 401 0,54 (0,44; 0,66) <0,0001 % odczynów błonowych z EGFR b 1-<10% 114 / 91 0,46 (0,30; 0,71) 0, % 182 / 157 0,55 (0,40; 0,76) 0,0004 >35% 164 / 150 0,56 (0,40; 0,78) 0,0007 Maksymalne nasilenie odczynu błonowego z EGFR / 113 0,61 (0,41; 0,90) 0, / 206 0,49 (0,37; 0,65) <0, / 80 0,61 (0,39; 0,97) 0,0379 a Stopnie ryzyka dla panitumumabu z leczeniem BSC względem samego leczenia BSC oszacowano na podstawie modelu proporcjonalnego ryzyka Coxa skorygowanego dla punktacji ECOG i regionu geograficznego. Wartość < 1,0 oznacza niższą średnią częstość zdarzeń i dłuższy czas do wystąpienia zdarzenia dla grupy leczonej panitumumabem z BSC względem grupy objętej tylko BSC. b wykluczono 3 pacjentów, u których nowotwór wykazywał odczyn błonowy z EGFR w < 1% komórek (naruszenia protokołu) c wykluczono 2 pacjentów, u których nowotwór wykazywał odczyn błonowy z EGFR w < 1% komórek i maksymalne nasilenie odczynu błonowego z EGFR < 1+ (naruszenia protokołu) Tabela 6: Podsumowanie wartości procentowych przypadków ekspresji EGFR u pacjentów z rakiem jelita grubego Nr badania Badanie osiowe Stosunek ekspresji EGFR (l. dodatnich/l. badanych) % EGFRdodatnich 95-procentowe przedziały ufności 735/ ,2% 70,4 75,9% Powtarzalność Powtarzalność między seriami odczynów Powtarzalność między seriami odczynów testowano w ciągu 3 dni przy użyciu manualnej metody badania w dwóch pracowniach. W każdej pracowni dwóch patologów badało 5 różnych preparatów po 4 dodatnie i 1 ujemny. Zróżnicowane nasilenie odczynu preparatów randomizowano i maskowano. Uzyskano znakomitą powtarzalność (100%), dla wyników dodatnich i ujemnych ze względu na EGFR odpowiednio 0 oraz 1+, 2+ i 3+. Nasilenie odczynu różniło się o 1+ w dwóch spośród dodatnich preparatów i o 2+ w jednym preparacie. W jednym z testów dodatni fragment tkankowy został niemal całkowicie spłukany ze szkiełka. Dwa preparaty z ujemnym wynikiem badania pozostały ujemne. Powtarzalność odczynów między pracowniami Powtarzalność między pracowniami testowano w trzech pracowniach położonych w różnych obszarach geograficznych, przy użyciu 30 randomizowanych i maskowanych preparatów zawierających tkanki o różnych nasileniach odczynu IHC. Świeżo przygotowane preparaty przesłano do każdej z pracowni w celu wykonania odczynów ręcznych i automatycznych oraz oceny przez histopatologa. Wartość procentowa powtarzalności między pracowniami wyniosła 100% dla dychotomicznego badania dodatnie/ujemne; zarówno w badaniu metodą manualną jak i automatyczną 0 oznaczało wynik ujemny, a 1+, 2+ i 3+ dodatni dla ekspresji białka EGFR. Immunoreaktywność W tabeli 7. przedstawiono podsumowanie immunoreaktywności testu EGFR pharmdx w panelu prawidłowych tkanek. Zaleca się stosowanie podanych tkanek. Wszystkie skrawki utrwalano w formalinie i zatapiano w parafinie. ( ) PL_005 tr. 11/14

12 Tabela 7: Podsumowanie odczynów uzyskanych w prawidłowych tkankach przy użyciu przeciwciał EGFR pharmdx* Rodzaj tkanki (liczba testowanych przypadków) Nadnercza (2) Szpik kostny (3) Gruczoły sutkowe (2) Mózg/móżdżek (3) Mózg/mózgowie (3) Szyjka macicy (3) Jelito grube (3) Przełyk (2) Serce (3) Nerki (3) Wątroba (3) Płuca (3) Komórki międzybłonka (3) Jajniki (3) Trzustka (3) Przytarczyce (1) Nerwy obwodowe (3) Przysadka mózgowa (3) Gruczoł krokowy (3) Ślinianki (3) Mięśnie szkieletowe (3) Skóra (3) Jelito cienkie (3) Śledziona (3) Żołądek (3) Jądra (3) Grasica (3) Tarczyca (3) Migdałki (3) Macica (3) Struktura wykazująca dodatnią ekspresję EGFR oraz rodzaj odczynu Komórki kory (2+): Odczyn cytoplazmatyczny Komórki nabłonka zrazików (2+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Warstwa drobinowa (1+): Odczyn przestrzeni pozakomórkowej Komórki warstwy podstawnej nabłonka wielowarstwowego płaskiego (2+): Odczyn błonowy ** Komórki warstwy podstawnej nabłonka wielowarstwowego płaskiego (2+): Odczyn błonowy Cewki (1+): Odczyn cytoplazmatyczny (ziarnisty) Hepatocyty (sinusoidy) (3+); Przewodziki żółciowe (3+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Komórki wyścielające pęcherzyki płucne/komórki podstawne nabłonka płaskiego (komórki mioepitelialne) (2+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Komórki międzybłonka (2+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Przewody trzustkowe (2+): Odczyn błonowy Wypustki komórek nerwowych (1+): Odczyn włókienkowy Komórki nabłonka gruczołowego (2+): Odczyn błonowy Struktury przewodzików (1+): Odczyn cytoplazmatyczny Komórki podstawne nabłonka płaskiego (2+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Nabłonek płaski (3+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Nabłonek gruczołów endometrium (2+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Komórki podścieliska endometrium (2+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Warstwa mięśniowa: * W przypadku większości testowanych tkanek stwierdzono odczyn fibroblastów w tkance podścieliska (1+), onerwia i komórek mioepitelialnych. Niekiedy obserwowano endogenny odczyn eozynofilów wywoływany przez peroksydazę. **Obserwowano zmienny odczyn immunologiczny prawidłowego nabłonka jelita grubego. ( ) PL_005 tr. 12/14

13 Rozwiązywanie problemów Tabela 8.: Rozwiązywanie problemów Problem Prawdopodobna przyczyna Zalecane postępowanie 1. barwienia preparatów. 2. Słabe barwienie preparatów. 3. Nadmierne barwienie tła we wszystkich preparatach. 4. Tkanka oddziela się od szkiełka. 5. Nadmiernie silny odczyn swoisty. 6. Słaby odczyn 2+ kontrolnej linii komórkowej. 7. Nadmierne trawienie preparatu tkankowego. 1a. Błąd programowania. Odczynniki nie są używane we właściwej kolejności. 1b. Fiolki z odczynnikami nie zostały wprowadzone we właściwe położenia w statywach odczynników. 1c. Niedostateczna ilość odczynników w fiolce. 1d. Azydek sodu obecny w kąpieli z buforem płuczącym. 1a. Sprawdzić tabelę programowania zweryfikować, czy seria odczynów została prawidłowo zaprogramowana. 1b. Sprawdzić mapę odczynników zweryfikować odpowiednie położenie fiolek z odczynnikami. 1c. Przed rozpoczęciem serii, należy dopilnować by w fiolce znajdowała się odpowiednia ilość odczynników. Wymagane objętości przedstawiono w Mapie odczynników. 1d. Stosować świeży bufor płuczący dostarczany z zestawem. 2a. Niedostateczny czas inkubacji. 2a. Przejrzeć instrukcje podane w części Wykonanie odczynu. 2b. Użyto niewłaściwej metody utrwalania. 2c. Zbyt długi czas inkubacji z Proteinase K. 2b. Dopilnować, by tkanki pacjenta nie były poddawane nadmiernemu utrwalaniu i że jest stosowana zatwierdzona substancja utrwalająca (zobacz część Przygotowanie materiału). 2c. Dopilnować, by roztwór Proteinase K był inkubowany przez nie dłużej niż 5 min. 3a. Niecałkowicie usunięta parafina. 3a. Stosować świeże roztwory do przemywania; postępować zgodnie z opisem procedury w części Usuwanie parafiny i ponowne uwadnianie. 3b. Podczas zatapiania skrawków zastosowano pochodne skrobi. 3c. Preparaty nie są odpowiednio przemywane. 3d. Wysychanie skrawków podczas wykonywania odczynu. 3e. Dochodzi do wysuszenia szkiełek podczas wkładania do aparatu Dako Autostainer. 3f. Nieswoiste wiązanie odczynników do skrawka tkanki. 4a. Zastosowano niewłaściwe szkiełka mikroskopowe. 5a. Użyto niewłaściwej metody utrwalania. 5b. Zbyt długie czasy inkubacji odczynników. 5c. Użyto niewłaściwego roztworu płuczącego. 6a. Niedostateczne trawienie enzymatyczne Proteinase K. 3b. Unikać stosowania jakichkolwiek dodatków zwiększających przyczepność skrawków do szkiełek mikroskopowych. Wiele takich preparatów wykazuje reaktywność immunologiczną. 3c. Dopilnować, by aparat Autostainer został odpowiednio przygotowany do serii. Dopilnować, aby dostępna była wystarczająca ilość buforu, wystarczająca na przeprowadzenie całej serii. Jeżeli to konieczne, po etapie wizualizacji może być konieczne dodatkowe płukanie. 3d. Dopilnować, by na szkiełka były nanoszone odpowiednie objętości odczynnika. Należy dopilnować, by podczas pracy aparatu Autostainer, pokrywa była zamknięta, a aparat nie był narażony na działanie nadmiernie wysokich temperatur lub przeciągów. 3e. Należy dopilnować, by szkiełka pozostały zwilżone buforem podczas wkładania do aparatu i przed rozpoczęciem badania serii. 3f. Dopilnować właściwego utrwalania preparatów i (lub) upewnić się, że preparat nie zawiera obszarów martwicy. 4a. Stosować szkiełka elektrostatyczne (Fisher SuperFrost Plus) lub silanilizowane (Dako Silanized Slides, nr kat. S3003). 5a. Dopilnować, by były stosowane jedynie zatwierdzone substancje utrwalające i metody utrwalania (zobacz część Przygotowanie materiału). 5b. Przejrzeć instrukcje podane w części Wykonanie odczynu. 5c. Stosować wyłącznie rozcieńczony bufor płuczący dostarczany z zestawem. 6a. Dopilnować, by zaprogramowany czas inkubacji roztworu Proteinase K wynosił 5 min. 6b. Niedostateczny czas inkubacji. 6b. Zweryfikować, czy dla danej serii zaprogramowano właściwe czasy inkubacji. 6c. Nastąpiła utrata własności preparatu kontrolnego. 7a. Zbyt długi czas inkubacji z Proteinase K. 6c. Sprawdzić datę ważności i warunki przechowywania zestawu podane na etykiecie opakowania. 7a. Dopilnować, by roztwór Proteinase K był inkubowany nie dłużej niż przez 5 min. 7b. Niewłaściwe utwalanie. 7b. Po zakończeniu utrwalania stosować procedurę opisaną w protokole wykonywania odczynu dla nowych preparatów; wykonać barwienie przy użyciu standardowej procedury. Uwaga: Więcej informacji podano w części Troubleshooting w publikacji Dako Handbook: Immunochemical Staining Methods, 3rd Edition, 16 the Atlas of Immunohistology, 23 or Immunoperoxidase Techniques. A Practical Approach to Tumor Diagnosis. 20 W razie wystąpienia niezwykłego odczynu należy się skontaktować z działem wsparcia technicznego firmy Dako. ( ) PL_005 tr. 13/14

14 Piśmiennictwo 1. Carpenter G, Cohen S. Epidermal growth factor. J Biol Chem 1990; 265: Riese DJ, Stern DF. Specificity within the EGF family/erbb receptor family signaling network. Bioessays 1998; 20:41 3. Coussens L, Yang-Feng TL, Liao Y-C, Chen E, Gray A, McGrath J, Seeburg PH, Libermann TA, Schlessinger J, Francke U, Levinson A, Ullrich A. Tyrosine kinase receptor with extensive homology to EGF receptor shares chromosomal location with neu oncogene. Science 1985; 230: Yamamoto T, Ikawa S, Akiyama T, Semba K, Nomura N, Miyajima N, Saito T, Toyoshima K. Similarity of protein encoded by the human c-erb-b-2 gene to epidermal growth factor receptor. Nature 1986; 319: Schechter AL, Hung M-C, Vaidyanathan L, Weinberg RA, Yang-Feng TL, Francke U, Ullrich A, Coussens L. The neu gene: An erbbhomologous gene distinct from and unlinked to the gene encoding the EGF receptor. Science 1985; 229: Gusterson B, Cowley G, Smith JA, Ozanne B. Cellular localization of human epidermal growth factor receptor. Cell Biol Intl Rpts 1984; 8(8): Gullick WJ. Prevalence of aberrant expression of the epidermal growth factor receptor in human cancers. Br Med Bull 1991; 47(1):87 8. Sainsbury JRC, Farndon JR, Sherbet GV, Harris AL. Epidermal-growth-factor receptors and oestrogen receptors in human breast cancer. Lancet 1985; 1(8425): Ozanne B, Richards CS, Hendler F, Burns D, Gusterson B. Over-expression of the EGF receptor is a hallmark of squamous cell carcinomas. J Pathol 1986; 149:9 10. Werner MH, Nanney LB, Stoscheck CM, King LE. Localization of immunoreactive epidermal growth factor receptors in human nervous system. J Histochem Cytochem 1988; 36: Pii K, Andersen FG, Jensen S, Spaulding B. Characterization of a new monoclonal antibody, clone 2-18C9, for the measurement of Epidermal Growth Factor Receptor expression in solid tumors. Am Assoc Canc Res 95 th annual meeting, Abst #5029 Orlando, Fl Mar Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988: Final Rule, 57 FR7163, February 28, Sheehan DC, Hrapchak BB. Theory and practice of histotechnology. St. Louis: The C. V. Mosby Co Atkins D, Reiffen KA, Tegtmeier CL, Winther H, Bonato MS and Störkel S. Immunohistochemical detection of EGFR in paraffinembedded tumor tissues: Variation in staining intensity due to choice of fixative and storage time of tissue sections. J Histochem Cytochem 2004; 52: Kiernan JA. Histological and histochemical methods: Theory and practice. New York: Pergamon Press Boenisch T, Farmilo AJ, Stead RH. Handbook: Immunochemical Staining Methods. 3rd Edition. Dako Department of Health, Education and Welfare, National Institute for Occupational Safety and Health, Rockville, MD. Procedures for the decontamination of plumbing systems containing copper and/or lead azides. DHHS (NIOSH) Publ. No , Current 13. August 16, CLSI (formerly NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards)). Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections; Approved guideline. Villanova, PA Order code M29-A2 19. CLSI (formerly NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards)). Quality assurance for immunocytochemistry; Approved guideline. Villanova, PA Order code MM4-A. 20. Nadji M, Morales AR. Immunoperoxidase techniques. A practical approach to tumor diagnosis. Chicago: Amer Soc Clin Pathol Press Elias JM, Gown AM, Nakamura RM, Wilbur DC, Herman GE, Jaffe ES, Battifora H, Brigati DJ. Special report: quality control in immunohistochemistry. Amer J Clin Pathol 1989; 92: Herman GE, Elfont EA. The taming of immunohistochemistry: The new era of quality control. Biotech Histochem 1991; 66: Tubbs RR, Gephardt GN, Petras RE. Specimen processing and quality assurance. In: Atlas of immuno-histology. Chicago: Amer Soc Clin Pathol Press 1986; Goldstein NS, Armin M. Epidermal growth factor receptor immunohistochemical reactivity in patients with American Joint Committee on Cancer Stage IV colon adenocarcinoma: implications for a standardized scoring system. Cancer 2001; 92: Omata M, Liew CT, Ashcavai M, Peters RL. Nonimmunologic binding of horseradish peroxidase to hepatitis B surface antigen: A possible source of error in immunohistochemistry. Amer J Clin Pathol 1980; 73: Press MF, Hung G, Godolphin W, Slamon DJ. Sensitivity of HER-2/neu antibodies in archival tissue samples: Potential source of error in immunohistochemical studies of oncogene expression. Cancer Res 1994; 54:2771 ( ) PL_005 tr. 14/14

EGFR pharmdx. Nr kat. K testów metodą manualną Wydanie 05/2015. Przeznaczenie Do stosowania w diagnostyce in vitro.

EGFR pharmdx. Nr kat. K testów metodą manualną Wydanie 05/2015. Przeznaczenie Do stosowania w diagnostyce in vitro. EGFR pharmdx Nr kat. K1492 35 testów metodą manualną Wydanie 05/2015 Przeznaczenie Do stosowania w diagnostyce in vitro. Zestaw EGFR pharmdx jest przeznaczony do jakościowych testów immunohistochemicznych

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz rozesłane mailowo do Oferentów w dniu r.

Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz rozesłane mailowo do Oferentów w dniu r. ZAPYTANIE OFERTOWE ROCZNE nr 07/2017/M/CELONKO z dnia 15.02.2017 NA MATERIAŁY ZUŻYWALNE I ODCZYNNIKI DLA FIRMY CELON PHARMA SA Z SIEDZIBĄ W Kiełpinie w ramach programu STRATEGMED II, projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Nr kat. K5001 Wydanie 6. Do uŝytku z automatami firmy Dako do wykonywania odczynów immunohistochemicznych. Zestaw zawiera odczynniki wystarczające

Bardziej szczegółowo

Przeciwciała królicze w zestawie c-kit pharmdx pozwalają na swoistą detekcję białka c-kit w komórkach wykazujących ekspresję antygenu CD117.

Przeciwciała królicze w zestawie c-kit pharmdx pozwalają na swoistą detekcję białka c-kit w komórkach wykazujących ekspresję antygenu CD117. c-kit pharmdx Nr kat. K1906 25 testów metodą manualną Przeznaczenie Do stosowania w diagnostyce in vitro. Zestaw c-kit pharmdx jest przeznaczony do jakościowych testów immunohistochemicznych (IHC) w celu

Bardziej szczegółowo

Roztwór buforowy zawierający nadtlenek wodoru, detergent i azydek sodu o stężeniu 0,015 mol/l.

Roztwór buforowy zawierający nadtlenek wodoru, detergent i azydek sodu o stężeniu 0,015 mol/l. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 testów do stosowania w urządzeniu Autostainer Link 48 Przeznaczenie Do badań diagnostycznych in vitro. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx jest jakościowym testem immunohistochemicznym

Bardziej szczegółowo

HercepTest for Automated Link Platforms

HercepTest for Automated Link Platforms HercepTest for Automated Link Platforms Nr kat. SK001 Wydanie 22 (129287-001) P04456PL_01_SK00121-2/2016.05 s. 1/40 Spis treści Strona Przeznaczenie...3 Streszczenie i informacje ogólne - sutek...4 Zasady

Bardziej szczegółowo

HercepTest for the Dako Autostainer

HercepTest for the Dako Autostainer HercepTest for the Dako Autostainer Nr kat. K5207 Wydanie 19 Do barwienia immunocytochemicznego. Zestaw na 50 testów (100 szkiełek). (128391-001) P04087PL_K520721-2/2015.05 s. 1/53 Spis treści Strona Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx. SK testów do stosowania w urządzeniu Autostainer Link 48. Spis treści

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx. SK testów do stosowania w urządzeniu Autostainer Link 48. Spis treści PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 testów do stosowania w urządzeniu Autostainer Link 48 Spis treści 1. Przeznaczenie... 2 2. Podsumowanie i wyjaśnienia... 2 2.1 NSCLC...2 2.2 Czerniak...2 3. Zasada procedury...

Bardziej szczegółowo

HercepTest Nr kat. K5204

HercepTest Nr kat. K5204 HercepTest Nr kat. K5204 Wydanie 21 Do barwienia immunocytochemicznego. Zestaw na 35 testów (70 szkiełek). (129260-001) P04454PL_01/K520421-2/2016.05 s. 1/56 Spis treści Strona Przeznaczenie... 4 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Monoclonal Rabbit Anti-Human Cytokeratin 8/18 Clone EP17/EP30. Nr kat. M3652. Przeznaczenie

Monoclonal Rabbit Anti-Human Cytokeratin 8/18 Clone EP17/EP30. Nr kat. M3652. Przeznaczenie Monoclonal Rabbit Anti-Human Cytokeratin 8/18 Clone EP17/EP30 Nr kat. M3652 Przeznaczenie Do badań diagnostycznych in vitro. Przeciwciała Monoclonal Rabbit Anti-Human Cytokeratin 8/18, Clone EP17/EP30,

Bardziej szczegółowo

W testach Western blot lizatu komórek MCF-7 przeciwciało znakuje duŝe pasmo 67 kda odpowiadające oczekiwanej masie cząsteczkowej ER α (4).

W testach Western blot lizatu komórek MCF-7 przeciwciało znakuje duŝe pasmo 67 kda odpowiadające oczekiwanej masie cząsteczkowej ER α (4). FLEX Przeciwciało Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone SP1 Ready-to-Use (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Nr kat. IS151 Przeznaczenie Synonimy antygenu Podsumowanie i wyjaśnienie Odczynnik

Bardziej szczegółowo

Dako DuoCISH. Nr kat. SK108. Wydanie 2.

Dako DuoCISH. Nr kat. SK108. Wydanie 2. Dako DuoCISH Nr kat. SK108 Wydanie 2. Zestaw zawiera odczynniki wystarczające do wykonania 20 testów. Do uŝytku ręcznego lub zautomatyzowanego w aparatach Dako Autostainer. (115912-002) SK108/PL/ULH 20090810

Bardziej szczegółowo

Techniki immunoenzymatycznego oznaczania poziomu hormonów (EIA)

Techniki immunoenzymatycznego oznaczania poziomu hormonów (EIA) Techniki immunoenzymatycznego oznaczania poziomu hormonów (EIA) Wstęp: Test ELISA (ang. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), czyli test immunoenzymatyczny (ang. Enzyme Immunoassay - EIA) jest obecnie szeroko

Bardziej szczegółowo

Immunologia komórkowa

Immunologia komórkowa Immunologia komórkowa ocena immunofenotypu komórek Mariusz Kaczmarek Immunofenotyp Definicja I Charakterystyczny zbiór antygenów stanowiących elementy różnych struktur komórki, związany z jej różnicowaniem,

Bardziej szczegółowo

Procedura pobrania i transportu materiału do badania

Procedura pobrania i transportu materiału do badania Procedura pobrania i transportu materiału do badania A. Do badań cytogenetycznych - hematoonkologia A1. KARIOTYP - żywe komórki A2. FISH - żywe komórki A3. FISH materiał z bloczków parafinowych B. Do badań

Bardziej szczegółowo

Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3. Nr kat. M3653. Przeznaczenie

Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3. Nr kat. M3653. Przeznaczenie Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3 Nr kat. M3653 Przeznaczenie Do badań diagnostycznych in vitro. Przeciwciała Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1, Clone 22C3, są przeznaczone do stosowania w immunohistochemii.

Bardziej szczegółowo

Materiał i metody. Wyniki

Materiał i metody. Wyniki Abstract in Polish Wprowadzenie Selen jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Selen jest wbudowywany do białek w postaci selenocysteiny tworząc selenobiałka (selenoproteiny).

Bardziej szczegółowo

PD-L1 IHC 28-8 pharmdx. SK testów do stosowania w urządzeniu Autostainer Link 48

PD-L1 IHC 28-8 pharmdx. SK testów do stosowania w urządzeniu Autostainer Link 48 PD-L1 IHC 28-8 pharmdx SK005 50 testów do stosowania w urządzeniu Autostainer Link 48 Przeznaczenie Do badań diagnostycznych in vitro. PD-L1 IHC 28-8 pharmdx jest jakościowym testem immunohistochemicznym

Bardziej szczegółowo

+ ± ± + + + (+) + + (+) Jak uzyskać dobry wynik patomorfologiczny? Virchow 2020(50) Andrzej Marszałek. utrwalanie ROZPOZNANIE.

+ ± ± + + + (+) + + (+) Jak uzyskać dobry wynik patomorfologiczny? Virchow 2020(50) Andrzej Marszałek. utrwalanie ROZPOZNANIE. Virchow 2020(50) Jak uzyskać dobry wynik patomorfologiczny? Andrzej Marszałek makroskopowo + ± mikroskopowo ± + + + (+) IHC + + (+) badania genetyczne + + (?) Katedra I Zakład Pathomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215

StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215 StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215 100 ml, 250 ml, 500 ml Nr kat. 038-100, 038-250, 038-500 Nietosyczny roztwór wodny do przechowywania i zabezpieczania różnego rodzaju tkanek

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 30 wrzesień 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 30 wrzesień 2016 TESTY CIĄŻOWE I DIAGNOSTYCZNE > Model : 9048435 Producent : HYDREX PRZED.TECH.HANDL. Testy paskowe Insight BIAŁKO Test są przeznaczone do wykonania ogólnego badania moczu w warunkach domowych. Testy BIAŁKO

Bardziej szczegółowo

0,3% nadtlenek wodoru z azydkiem sodu i lewamizolem.

0,3% nadtlenek wodoru z azydkiem sodu i lewamizolem. Dako EnVision + Dual Link System-HRP (DAB+) Nr kat. K4065 Przeznaczenie Do stosowania w diagnostyce in vitro. PoniŜsze instrukcje dotyczą Dako EnVision+ Dual Link System-HRP (DAB+). Opisywany system jest

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KOMÓRKI KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO- FAZOWYM; BARWIENIA CYTOCHEMICZNE KOMÓREK

BIOLOGIA KOMÓRKI KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO- FAZOWYM; BARWIENIA CYTOCHEMICZNE KOMÓREK BIOLOGIA KOMÓRKI KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO- FAZOWYM; BARWIENIA CYTOCHEMICZNE KOMÓREK KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO-FAZOWYM;

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-03/16 Załącznik Nr 6

AE/ZP-27-03/16 Załącznik Nr 6 AE/ZP--0/ Załącznik Nr Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr - Lp Parametry wymagane Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr poz..... Surowica antyglobulinowa

Bardziej szczegółowo

ROTA-ADENO Virus Combo Test Device

ROTA-ADENO Virus Combo Test Device Kod produktu: 8.04.73.0.0020 ROTA-ADENO Virus Combo Test Device Tylko do diagnostyki in vitro Przechowywać w 2-30 C ZASTOSOWANIE Wykrywanie antygenów Rotawirusów i Adenowirusów w próbkach kału. WSTĘP Rotawirusy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do cytometrii przepływowej: metody znakowania komórek

Wprowadzenie do cytometrii przepływowej: metody znakowania komórek Fakultet: Cytometria zastosowanie w badaniach biologicznych Wprowadzenie do cytometrii przepływowej: metody znakowania komórek Nadzieja Drela Zakład Immunologii WB UW ndrela@biol.uw.edu.pl Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Kit for rapid detection Legionella pneumophilla

Kit for rapid detection Legionella pneumophilla Kit for rapid detection Legionella pneumophilla Zestaw do szybkiej detekcji bakterii Legionella w próbkach wody opiera się na wykorzystaniu immunomagnetycznych kulek. Są to cząsteczki superparamagnetyczne,

Bardziej szczegółowo

PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific

PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific Specjalnie dla Was przetestowaliśmy w naszym laboratorium odczynniki firmy Thermo Scientific umożliwiające przeprowadzanie reakcji

Bardziej szczegółowo

Novabeads Food DNA Kit

Novabeads Food DNA Kit Novabeads Food DNA Kit Novabeads Food DNA Kit jest nowej generacji narzędziem w technikach biologii molekularnej, umożliwiającym izolację DNA z produktów spożywczych wysoko przetworzonych. Metoda oparta

Bardziej szczegółowo

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000 Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Korzystny wpływ skryningu na zmniejszenie umieralności z powodu raka

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 MECHANIZMY PROMUJĄCE WZROST ROŚLIN

ĆWICZENIE 5 MECHANIZMY PROMUJĄCE WZROST ROŚLIN ĆWICZENIE 5 MECHANIZMY PROMUJĄCE WZROST ROŚLIN CZĘŚĆ TEORETYCZNA Mechanizmy promujące wzrost rośli (PGP) Metody badań PGP CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1. Mechanizmy promujące wzrost roślin. Odczyt. a) Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

FLEX Monolclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Clone PgR 636 Ready-to-Use (Link) Nr kat. IR068. Przeznaczenie

FLEX Monolclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Clone PgR 636 Ready-to-Use (Link) Nr kat. IR068. Przeznaczenie FLEX Monolclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Clone PgR 636 Ready-to-Use (Link) Nr kat. IR068 Przeznaczenie Synonimy antygenu Streszczenie i informacje ogólne Dostarczony odczynnik Do badań diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków 1 Wnioski naukowe Ogólne podsumowanie oceny naukowej dotyczącej kwasu nikotynowego/laropiprantu

Bardziej szczegółowo

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Zawartość 2 1.1 Składniki zestawu 2 2. Opis produktu 2 2.1 Założenia metody 2 2.2 Instrukcja 2 2.3 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wirus zapalenia wątroby typu B

Wirus zapalenia wątroby typu B Wirus zapalenia wątroby typu B Kliniczne następstwa zakażenia odsetek procentowy wyzdrowienie przewlekłe zakażenie Noworodki: 10% 90% Dzieci 1 5 lat: 70% 30% Dzieci starsze oraz 90% 5% - 10% Dorośli Choroby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

Odczynniki do barwień immunohistochemicznych na okres 36 misięcy (2 400 barwień) Nazwa własna asort.

Odczynniki do barwień immunohistochemicznych na okres 36 misięcy (2 400 barwień) Nazwa własna asort. Pakiet nr Załącznik nr Odczynniki do barwień immunohistochemicznych na okres 36 misięcy (2 400 barwień) L.p System wizualizacyjny wraz ze wszystkimi potrzebnymi odczynnikami i materiałami zużywalnymi Nazwa

Bardziej szczegółowo

i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.

i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia. Załącznik nr 19 Zestawienie stawek jednostkowych dla Ogólnopolskiego programu nowotworów głowy i szyi Stawki jednostkowe określone poniżej dotyczą świadczeń zdrowotnych, które będą udzielane w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

Ocena ekspresji genu ABCG2 i białka oporności raka piersi (BCRP) jako potencjalnych czynników prognostycznych w raku jelita grubego

Ocena ekspresji genu ABCG2 i białka oporności raka piersi (BCRP) jako potencjalnych czynników prognostycznych w raku jelita grubego Aleksandra Sałagacka Ocena ekspresji genu ABCG2 i białka oporności raka piersi (BCRP) jako potencjalnych czynników prognostycznych w raku jelita grubego Pracownia Biologii Molekularnej i Farmakogenomiki

Bardziej szczegółowo

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6 RT31-020, RT31-100 RT31-020, RT31-100 Zestaw TRANSCRIPTME RNA zawiera wszystkie niezbędne składniki do przeprowadzenia syntezy pierwszej nici cdna na matrycy mrna lub całkowitego RNA. Uzyskany jednoniciowy

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Wprowadzenie: Większość lądowych organizmów kręgowych część jonów amonowych NH + 4, produktu rozpadu białek, wykorzystuje w biosyntezie

Bardziej szczegółowo

FLEX Monolclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Clone PgR 636 Ready-to-Use (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Nr kat. IS068.

FLEX Monolclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Clone PgR 636 Ready-to-Use (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Nr kat. IS068. FLEX Monolclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Ready-to-Use (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Nr kat. IS068 Przeznaczenie Do badań diagnostycznych in vitro. Przeciwciała FLEX Monoclonal Mouse

Bardziej szczegółowo

Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215

Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215 Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215 20 izolacji Nr kat. 895-20D Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 100 µg 1 Skład zestawu Składnik

Bardziej szczegółowo

IMMUNOHISTOCHEMICZNA OCENA MERKERÓW PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ W RAKU JELITA GRUBEGO

IMMUNOHISTOCHEMICZNA OCENA MERKERÓW PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ W RAKU JELITA GRUBEGO IMMUNOHISTOCHEMICZNA OCENA MERKERÓW PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ W RAKU JELITA GRUBEGO EWA STĘPIEŃ ZAKŁAD PATOMORFOLOGII OGÓLNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU KIEROWNIK I OPIEKUN PRACY: Dr KATARZYNA GUZIŃSKA-USTYMOWICZ

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO IMMUNOLOGICZNEGO

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO IMMUNOLOGICZNEGO Załącznik nr 2 SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO IMMUNOLOGICZNEGO CZĘŚĆ I - STRESZCZENIE DOKUMENTACJI I A IB I B 1 I

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowa reakcji antygen - przeciwciało. Mariusz Kaczmarek

Ocena jakościowa reakcji antygen - przeciwciało. Mariusz Kaczmarek Ocena jakościowa reakcji antygen - przeciwciało Mariusz Kaczmarek Antygeny Immunogenność - zdolność do wzbudzenia przeciwko sobie odpowiedzi odpornościowej swoistej; Antygenowość - zdolność do reagowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Genomic Maxi AX Direct

Genomic Maxi AX Direct Genomic Maxi AX Direct Uniwersalny zestaw o zwiększonej wydajności do izolacji genomowego DNA z różnych materiałów. Procedura bez etapu precypitacji. wersja 0517 10 izolacji Nr kat. 995-10D Pojemność kolumny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY IMMUNOHISTOCHEMII. Odpowiedź immunologiczna. Determinanty antygenowe (epitopy) Surowice. Antygeny

PODSTAWY IMMUNOHISTOCHEMII. Odpowiedź immunologiczna. Determinanty antygenowe (epitopy) Surowice. Antygeny PODSTAWY IMMUNOHISTOCHEMII Odpowiedź immunologiczna zachodzi pomiędzy antygenem, a układem odpornościowym wyróżniamy dwa rodzaje odpowiedzi: humoralną i komórkową Antygeny substancje obce dla organizmu,

Bardziej szczegółowo

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama Opis preparatu: b. Saccharomyces cerevisiae preparat z hodowli

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do żywienia pozajelitowego

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do żywienia pozajelitowego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa odczynników do oznaczeń immunohistochemicznych Numer ogłoszenia: 391598-2014;

Bardziej szczegółowo

Działania niepożądane radioterapii

Działania niepożądane radioterapii Działania niepożądane radioterapii Powikłania po radioterapii dzielimy na wczesne i późne. Powikłania wczesne ostre występują w trakcie leczenia i do 3 miesięcy po jego zakończeniu. Ostry odczyn popromienny

Bardziej szczegółowo

badanie moczu Zwierzę Typ cewnika moczowego Rozmiar (jedn. francuskie) * gumy lub dla kocurów polietylenowy Elastyczny winylowy, z czerwonej

badanie moczu Zwierzę Typ cewnika moczowego Rozmiar (jedn. francuskie) * gumy lub dla kocurów polietylenowy Elastyczny winylowy, z czerwonej badanie moczu Rozmiary cewników... 139 Rutynowe postępowanie przy badaniu moczu... 140 Ogólne badanie moczu... 141 Badanie osadu moczu... 142 Tabela ph moczu dla kryształów moczu 142 Komórki i wałeczki...

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologie w diagnostyce

Nanotechnologie w diagnostyce Nanotechnologie w diagnostyce Diagnostyka endoskopowa Nanotechnologie mogą być przydatne w diagnostyce niedostępnych miejsc w badaniach endoskopowych. Temu mogą służyć mikrokamery wielkości antybiotyku,

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć

Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć Kilka ważnych porad dla kobiet chorych na raka piersi Konsultacja merytoryczna: dr hab. n. med. Lubomir Bodnar Warto wiedzieć więcej o swojej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ Puławy 2013 Opracowanie: Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, mgr inż. Kinga Urbaniak,

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczanie aktywności lipazy trzustkowej i jej zależności od stężenia enzymu oraz żółci jako modulatora reakcji enzymatycznej.

1. Oznaczanie aktywności lipazy trzustkowej i jej zależności od stężenia enzymu oraz żółci jako modulatora reakcji enzymatycznej. ĆWICZENIE OZNACZANIE AKTYWNOŚCI LIPAZY TRZUSTKOWEJ I JEJ ZALEŻNOŚCI OD STĘŻENIA ENZYMU ORAZ ŻÓŁCI JAKO MODULATORA REAKCJI ENZYMATYCZNEJ. INHIBICJA KOMPETYCYJNA DEHYDROGENAZY BURSZTYNIANOWEJ. 1. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU Zgodnie z normą 9 l/155/ecc (93/112/EC) Data wystawienia: 21.02.2003 Zmiany dnia: 16.01.2003 Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z

Bardziej szczegółowo

Metody immunocytochemiczne. Barwienie fluorescencyjne komórek prawidłowych i nowotworowych PRAKTIKUM Z BIOLOGII KOMÓRKI (BT 206, BT 231)

Metody immunocytochemiczne. Barwienie fluorescencyjne komórek prawidłowych i nowotworowych PRAKTIKUM Z BIOLOGII KOMÓRKI (BT 206, BT 231) Metody immunocytochemiczne. Barwienie fluorescencyjne komórek prawidłowych i nowotworowych PRAKTIKUM Z BIOLOGII KOMÓRKI () Metody immunocytochemiczne... Metody immunocytochemiczne. Barwienie fluorescencyjne

Bardziej szczegółowo

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR)

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z rodzaju Salmonella techniką Real Time PCR Nr kat.: BAC01-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU HOMEOPATYCZNEGO, W TYM PRODUKTU HOMEOPATYCZNEGO WETERYNARYJNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU HOMEOPATYCZNEGO, W TYM PRODUKTU HOMEOPATYCZNEGO WETERYNARYJNEGO ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU HOMEOPATYCZNEGO, W TYM PRODUKTU HOMEOPATYCZNEGO WETERYNARYJNEGO 2. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU Wypełnia pracownik przyjmujący wniosek,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH WOREK 10 KG 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY proszek do sporządzania roztworu na skórę produkt złożony 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH Co zawiera Ciechociński szlam leczniczy

Bardziej szczegółowo

Metody immunocytochemiczne. Barwienie fluorescencyjne komórek prawidłowych i nowotworowych PRAKTIKUM Z BIOLOGII KOMÓRKI (BT 106)

Metody immunocytochemiczne. Barwienie fluorescencyjne komórek prawidłowych i nowotworowych PRAKTIKUM Z BIOLOGII KOMÓRKI (BT 106) Metody immunocytochemiczne. Barwienie fluorescencyjne komórek prawidłowych i nowotworowych PRAKTIKUM Z BIOLOGII KOMÓRKI (BT 106) Metody immunocytochemiczne. Barwienie fluorescencyjne komórek prawidłowych

Bardziej szczegółowo

Dako LSAB2 System-HRP. Nr kat. K ml Nr kat. K ml Nr kat. K ml. Przeznaczenie Do stosowania w diagnostyce in vitro.

Dako LSAB2 System-HRP. Nr kat. K ml Nr kat. K ml Nr kat. K ml. Przeznaczenie Do stosowania w diagnostyce in vitro. Dako LSAB2 System-HRP Nr kat. K0672 15 ml Nr kat. K0673 15 ml Nr kat. K0675 110 ml Przeznaczenie Do stosowania w diagnostyce in vitro. Instrukcje dotyczą uniwersalnego systemu Dako Labelled Streptavidin-Biotin2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2) Dz.U.07.138.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)2) z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Szacuje się, że wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów GOSPODARKA ODPADAMI Ćwiczenie nr 5 Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów I. WPROWADZENIE Nieodpowiednie składowanie odpadków na wysypiskach stwarza możliwość wymywania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI. Ćwiczenie 3 ANALIZA TRANSPORTU SUBSTANCJI NISKOCZĄSTECZKOWYCH PRZEZ

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI. Ćwiczenie 3 ANALIZA TRANSPORTU SUBSTANCJI NISKOCZĄSTECZKOWYCH PRZEZ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI Ćwiczenie 3 ANALIZA TRANSPORTU SUBSTANCJI NISKOCZĄSTECZKOWYCH PRZEZ BŁONĘ KOMÓRKOWĄ I. WSTĘP TEORETYCZNY Każda komórka, zarówno roślinna,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E załącznik nr 19 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania

Bardziej szczegółowo

Techniki histologiczne barwienie

Techniki histologiczne barwienie Struktury histologiczne są optycznie obiektami fazowymi nie zmieniają ani amplitudy fali światła (obiekty nie są ciemniejsze ani jaśniejsze), ani jej długości (barwa), a jedynie powodują załamanie światła

Bardziej szczegółowo

SPEŁNIENIE DRUGIEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

SPEŁNIENIE DRUGIEGO KRYTERIUM OCENY OFERT PN/9OL/09/0 Załącznik nr 8 SPEŁNIENIE DRUGIEGO KRYTERIUM OCENY OFERT PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawy odczynników. Kryterium jakości odczynników (pakiety nr: -, 0-, 7) Nr Nazwa Parametry oceniane Wartość

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. UCZESTNICY WARSZTATÓW: Lekarze rezydenci i specjaliści, technicy w pracowniach diagnostycznych i histopatologicznych

Spółka z o.o. UCZESTNICY WARSZTATÓW: Lekarze rezydenci i specjaliści, technicy w pracowniach diagnostycznych i histopatologicznych e-mail: kawaska@kawaska.pl WARSZTATY: TECHNIKI MIKROSKOPOWE I INFORMATYCZNE W BADANIU PRÓBEK BIOLOGICZNYCH, CZ. 1 Objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Patologów pod przewodnictwem Prezes Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KOMÓRKI. Mikroskopia fluorescencyjna -2 Przyżyciowe barwienia organelli wewnątrzkomórkowych

BIOLOGIA KOMÓRKI. Mikroskopia fluorescencyjna -2 Przyżyciowe barwienia organelli wewnątrzkomórkowych BIOLOGIA KOMÓRKI Mikroskopia fluorescencyjna -2 Przyżyciowe barwienia organelli Wstęp Komórki eukariotyczne, w odróżnieniu od komórek prokariotycznych (bakterie, archeony) posiadają wysoce skomplikowaną

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20)

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 511 Poz. 42 Załącznik B.4. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

wielkość opakowania ilość opakowań rocznie

wielkość opakowania ilość opakowań rocznie Pakiet I. Odczynniki i akcesoria do analizatora hematologicznego Cell -Dyn 3700 Lp Asortyment nr kat. firmy ABBOTT nr kat. wielkość opakowania ilość opakowań 1. Isotonic Diluent a 20 L 99231 13 2. Detergent

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie aktywności proteolitycznej trypsyny metodą Ansona

Oznaczanie aktywności proteolitycznej trypsyny metodą Ansona Oznaczanie aktywności proteolitycznej trypsyny metodą Ansona Wymagane zagadnienia teoretyczne 1. Enzymy proteolityczne, klasyfikacja, rola biologiczna. 2. Enzymy proteolityczne krwi. 3. Wewnątrzkomórkowa

Bardziej szczegółowo

ALGALTOXKIT F Procedura testu

ALGALTOXKIT F Procedura testu ALGALTOXKIT F Procedura testu 1 PRZYGOTOWANIE STANDARDOWEJ POŻYWKI A B C D - KOLBKA MIAROWA (1 litr) - FIOLKI Z ROZTWORAMI POŻYWEK A (2 fiolki), B, C, D - DESTYLOWANA (lub dejonizowana) WODA 2 A PRZENIEŚĆ

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA HANDLOWA LEKU GOTOWEGO SALICYLOL 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH (W PRZELICZENIU NA 100g)

Bardziej szczegółowo

XIII. Staphylococcus, Micrococcus ćwiczenia praktyczne

XIII. Staphylococcus, Micrococcus ćwiczenia praktyczne XIII. Staphylococcus, Micrococcus ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Ocena wzrostu szczepów gronkowców na: a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK) typ hemolizy morfologia kolonii.. b. podłożu

Bardziej szczegółowo

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska Dane mikromacierzowe Mateusz Markowicz Marta Stańska Mikromacierz Mikromacierz DNA (ang. DNA microarray) to szklana lub plastikowa płytka (o maksymalnych wymiarach 2,5 cm x 7,5 cm) z naniesionymi w regularnych

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki ABX Minidil LMG 10L A91A00218DPL Wersja poprawiona 1. Identyfikacja produktu oraz producenta 1.1. Identyfikacja produktu Nazwa produktu: ABX Minidil LMG 10L Kod produktu: Ref.: 0802010

Bardziej szczegółowo

Genomic Midi AX. 20 izolacji

Genomic Midi AX. 20 izolacji Genomic Midi AX Uniwersalny zestaw o zwiększonej wydajności do izolacji genomowego DNA z różnych materiałów. Procedura z precypitacją DNA. wersja 0517 20 izolacji Nr kat. 895-20 Pojemność kolumny do oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Plasmid Mini. 50 izolacji, 250 izolacji. Zestaw do izolacji plazmidów wysokokopijnych wersja Nr kat ,

Plasmid Mini. 50 izolacji, 250 izolacji. Zestaw do izolacji plazmidów wysokokopijnych wersja Nr kat , Plasmid Mini Zestaw do izolacji plazmidów wysokokopijnych wersja 1016 50 izolacji, 250 izolacji Nr kat. 020-50, 020-250 Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 20 µg. 1 Skład zestawu Składnik 50 izolacji

Bardziej szczegółowo

Nieaktualna wersja Rozdziału 6 Zmieniona i aktualna wersja Rozdziału 6

Nieaktualna wersja Rozdziału 6 Zmieniona i aktualna wersja Rozdziału 6 Zasada [Komentarze: Dodano pierwsze zdanie.] 6.2 Do zadań Działu Kontroli Jakości należy także opracowywanie, walidacja i wdrażanie wszystkich procedur kontroli jakości, przechowywanie prób referencyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006 Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus 25 października 2006 Dr Tobias J. Tuthill Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Leeds Leeds LS2 9JT www.fbs.leeds.ac.uk

Bardziej szczegółowo

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCÓW, POSIADACZY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo członkowskie Podmiot

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1. Aminokwasy

ĆWICZENIE 1. Aminokwasy ĆWICZENIE 1 Aminokwasy Przygotować 5 (lub więcej) 1% roztworów poszczególnych aminokwasów i białka jaja kurzego i dla każdego z nich wykonać wszystkie reakcje charakterystyczne. Reakcja ksantoproteinowa

Bardziej szczegółowo

Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616

Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616 Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616 10 izolacji Nr kat. 995-10 Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 500 µg 1 Skład zestawu Składnik Ilość Temp. Przechowywania Kolumny

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna.

Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna. Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna. wersja 0916 6 x 20 transformacji Nr kat. 4010-120 Zestaw zawiera

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW Wstęp W przypadku trudno rozpuszczalnej soli, mimo osiągnięcia stanu nasycenia, jej stężenie w roztworze jest bardzo małe i przyjmuje się, że ta

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja: - Nazwa komercyjna: - Numer katalogowy: SY101022, SY101032, SY101112, SY101113 - Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. - Adres: 54-512 Wrocław, ul. Ostródzka 13 - Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO IMMUNOLOGICZNEGO

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO IMMUNOLOGICZNEGO Załącznik nr 2 SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO IMMUNOLOGICZNEGO CZĘŚĆ I STRESZCZENIE DOKUMENTACJI I A Wniosek o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto PAKIET NR 1 Odczynniki hematologiczne do aparatu ABX MICROS 60 Lp. Nazwa/postać/stężenie Opakowanie Ilość do 1. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/ 1 opakowanie 7 = 20 l. 2. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Patentex Oval N, 75 mg, globulki dopochwowe 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 globulka (3,15 g) zawiera: Nonoksynol-9 (INN) 75 mg Pełny

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

II. ODŻELAZIANIE LITERATURA. Zakres wiadomości obowiązujących do zaliczenia przed przystąpieniem do wykonania. ćwiczenia:

II. ODŻELAZIANIE LITERATURA. Zakres wiadomości obowiązujących do zaliczenia przed przystąpieniem do wykonania. ćwiczenia: II. ODŻELAZIANIE LITERATURA 1. Akty prawne: Aktualne rozporządzenie dotyczące jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 2. Chojnacki A.: Technologia wody i ścieków. PWN, Warszawa 1972. 3. Hermanowicz

Bardziej szczegółowo