EGFR pharmdx. Nr kat. K testów do stosowania w aparacie Dako Autostainer Wydanie 9/27/2006. Przeznaczenie Do stosowania w diagnostyce in vitro.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGFR pharmdx. Nr kat. K1494 50 testów do stosowania w aparacie Dako Autostainer Wydanie 9/27/2006. Przeznaczenie Do stosowania w diagnostyce in vitro."

Transkrypt

1 1 EGFR pharmdx Nr kat. K testów do stosowania w aparacie Dako Autostainer Wydanie 9/27/2006 Przeznaczenie Do stosowania w diagnostyce in vitro. Zestaw EGFR pharmdx jest przeznaczony do jakościowych testów immunohistochemicznych (IHC) w celu wykrywania ekspresji receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR) w tkankach prawidłowych i nowotworowych, standardowo utrwalanych do badania histopatologicznego. Zestaw EGFR pharmdx pozwala na swoiste wykrywanie białka EGFR (HER1) w komórkach wykazujących ekspresję EGFR. Stosowanie zestawu EGFR pharmdx jest wskazane jako pomocnicza metoda identyfikacji pacjentów z rakiem jelita grubego, spełniających kryteria leczenia preparatem ERBITUX (cetuximab) lub Vectibix (panitumumab). Streszczenie i informacje ogólne Wprowadzenie Receptor nabłonkowego czynnika wzrostu o masie 170 kd, należący do receptorów transbłonowych, jest kodowany przez ludzki gen HER1. W skład białka receptora EGFR wchodzi zewnątrzkomórkowa domena wiążąca ligandy, rejon transbłonowy oraz domena wewnątrzkomórkowa z wewnętrzną aktywnością białka kinazy tyrozynowej. Receptor EGFR jest homologiczny ze związkami należącymi do rodziny receptorów EGF/erbB, np. HER2/erbB2 lub neu, HER3/erbB3 i HER4/erbB4. 1,2 Wiele rodzajów prawidłowych komórek, w tym wiele typów komórek nabłonkowych oraz nowotworów wywodzących się z tych komórek wykazuje ekspresję białka receptora EGFR. 3-9 Do komórek nienabłonkowych wykazujących ekspresję EGFR należą komórki mięśni gładkich i nerwów obwodowych oraz fibroblasty. 10 Swoistość Mysie przeciwciała monoklonalne, klon 2-18C9, skierowane przeciw ludzkim antygenom EGFR są dostarczane jako supernatant hodowli tkankowej komórek hybrydoma. Przeciwciała są wytwarzane przez myszy immunizowane EGFR otrzymywanym metodą immunoprecypitacji z komórek linii A431 ludzkiego raka nabłonkowatego. Wyniki mapowania epitopów wskazują, ze przeciwciała rozpoznają epitop zlokalizowany w pozakomórkowym regionie o wysokiej zawartości cysteiny w obrębie łączącej subdomeny S2, proksymalnie do domeny transbłonowej. Mapowanie najważniejszych aminokwasów wskazuje, że epitop ma strukturę konfirmacyjną, zależną od mostków dwusiarczkowych w macierzystej cząsteczce. 11 Wykazano, że opisywany klon przeciwciał monoklonalnych nie wykazuje reakcji krzyżowej z HER2, HER3, HER4 ani końcem wektora myc. Często spotyka się odczyn cytoplazmatyczny. Niemniej jednak, testy należy powtórzyć jeżeli znaczne zabarwienie cytoplazmy utrudnia identyfikację barwienia diagnostycznego błony komórkowej i interpretację wyników. Zasady procedury W skład zestawu IHC EGFR pharmdx wchodzą odczynniki konieczne do przeprowadzenia całej procedury barwienia ICH dla preparatów utrwalanych metodą standardową i utrwalanych w parafinie. W zastosowanym zestawie po zakończeniu inkubacji pierwotnych przeciwciał monoklonalnych 2-18C9 z ludzkim białkiem EGFR następuje reakcja z gotowym barwnym odczynnikiem produkowanym w oparciu o technologię stosowaną do wytwarzania dekstranu. W skład odczynnika wchodzą cząsteczki wtórnych przeciwciał owczych skierowanych przeciw antygenom mysim oraz cząsteczki peroksydazy chrzanowej połączone ze wspólnym polimerowym szkieletem dekstranu. W ten sposób wyeliminowano konieczność sekwencyjnego stosowania przeciwciała wtórnego i koniugatu peroksydazy. Po dodaniu chromogenu następuje przemiana enzymatyczna, której efektem jest widoczny produkt reakcji zlokalizowany w miejscu występowania antygenu. Następnie można wykonać barwienie kontrastowe i nakryć preparat szkiełkiem nakrywkowym. Wynik reakcji interpretuje się za pomocą mikroskopii świetlnej. Dostarczane są również dwa preparaty kontrolne zawierające utrwalane i zatapiane w parafinie komórki ludzkie o nasileniu odczynu 2+ i 0. Preparaty są przeznaczone do kontroli wydajności zestawu odczynnikowego. Odczynniki Nr kat. K1494 odpowiada automatycznemu barwieniu przy użyciu aparatu DAKO Autostainer. Wyszczególnione materiały wystarczają na wykonanie 50 testów (50 szkiełek mikroskopowych inkubowanych z odczynnikiem Primary Antibody to EGFR Protein i 50 szkiełek inkubowanych z odpowiadającą ujemną próbą kontrolną Negative Control Reagent). Liczbę testów obliczono na podstawie badania przy użyciu aparatu EGFR pharmdx Autostainer i gotowych odczynników. Materiał znajdujący się w zestawie wystarcza na wykonanie co najwyżej 10 pojedynczych serii oznaczeń. ( ) PL_005 tr. 1/14

2 Dostarczane materiały Ilość Opis 2x11 ml Proteinase K Enzym proteolityczny < 0,1% Proteinase K rozcieńczony buforem Tris-HCI zawierającym azydek sodu o stężeniu 0,015 mol/l. 2x11 ml Peroxidase Block roztwór nadtlenku wodoru o stężeniu 3%. 1x12 ml EGFR pharmdx Monoclonal Mouse IgG 1 Antibody Nadsącz hodowli tkankowej monoklonalnych przeciwciał mysich IgG 1 skierowanych przeciw antygenom ludzkiego EGFR (klon 2-18C9) w buforze Tris-HCl zawierającym białko stabilizujące i roztwór azydku sodu o stężeniu 0,015 mol/l. 1x11 ml Mouse IgG 1 Negative Control Reagent Nadsącz hodowli tkankowej monoklonalnych przeciwciał mysich IgG 1 w buforze Tris-HCl zawierającym białko stabilizujące i roztwór azydku sodu o stężeniu 0,015 mol/l. 2x11 ml Labelled Polymer, HRP Polimer dekstranowy skoniugowany z peroksydazą chrzanową oraz przeciwciała kozie izolowane ze względu na powinowactwo, skierowane przeciw antygenom mysim. Dostarczany w buforze Tris-HCl zawierającym białko stabilizujące i środek przeciwbakteryjny. 10x11 ml DAB+ Substrate Buffer Roztwór buforowy substratu, ph 7,5, zawierający roztwór nadtlenku wodoru o stężeniu < 0,1%, substancje stabilizujące, substancje wzbogacające i środek przeciwbakteryjny. 2x3 ml Liquid DAB+ Chromogen Roztwór 3,3 -diaminobenzydyny o stężeniu 5% w roztworze chromogenu. 2x1 l Wash Buffer 10x Roztwór soli fizjologicznej z buforem Tris o ph 7,6, zawierający preparat Tween 20. 2x5 szkiełek EGFR pharmdx Control Slides Na każdym szkiełku znajdują się wycinki z dwóch linii komórek ludzkich, odwirowane, utrwalone w formalinie i osadzone w parafinie, reprezentujące umiarkowany poziom ekspresji EGFR i brak ekspresji EGFR. Nasilenie odczynu wirowanych komórek wynosi 2+ i 0. Linia komórkowa: CAMA-1 Poziom ekspresji: 0 Linia komórkowa: HT-29 Poziom ekspresji: 2+ ( ) PL_005 tr. 2/14

3 Materiały wymagane, ale niedostarczane Roztwór wodorotlenku amonu o stężeniu 15 mol/l rozcieńczony do 0,037 mol/l Barwienie kontrastowe: Hematoksylina, roztwór alkoholowy lub wodny, np. Dako Hematoxylin (nr kat. S3302) lub Dako Automation Hematoxylin (nr kat. S3301) Szkiełka nakrywkowe Woda destylowana lub dejonizowana (woda do odczynników laboratoryjnych) Suszarka umożliwiająca utrzymanie temperatury C Etanol absolutny i roztwór o stężeniu 95% Mikroskop świetlny (wzmocnienie obiektywu 4x 40x) Środki do zatapiania, np. Dako Faramount (nr kat. S3025), Dako Glycergel (nr kat. C0563) lub Dako Ultramount (nr kat. S1964) Tkanki o dodatnim i ujemnym odczynie, do stosowania w charakterze próby kontrolnej (zobacz część Kontrola jakości) Szkiełka mikroskopowe Fisher SuperFrost Plus, szkiełka z warstwą poli-l-lizyny, szkiełka elektrostatyczne lub szkiełka Dako Silanized Slides (nr kat. S3003) (zobacz część Przygotowanie preparatów) Naczynia lub kąpiele do barwienia Minutnik (pomiar w odstępach 2 30 minut) Butelka z roztworem płuczącym Ksylen, toluen lub substytuty ksylenu Pipeta 1 ml Aparat Dako Autostainer Universal Staining System (nr kat. S3400) lub Autostainer Plus (nr kat. S3800) z oprogramowaniem Dako Autostainer w wersji lub wyższej. Koniecznie elementy przedstawiono w instrukcji dla użytkownika aparatu Dako Autostainer. Uwaga: Wszystkie odczynniki dostępne w zestawie lub oddzielnie (np. Dako Wash Buffer [nr kat. S3006]) są przeznaczone do stosowania wyłącznie w opisywanym teście. Warunkiem przeprowadzenia testu zgodnie z zaleceniami jest niestosowanie zamienników. Przygotowanie materiału Materiał biopsyjny należy traktować tak, by zachować fragmenty tkanek do wykonania odczynów IHC. Dla wszystkich preparatów należy stosować standardowe metody przeprowadzania tkanek. 13 Do testowania za pomocą systemu EGFR pharmdx nadają się preparaty przygotowane przy użyciu następujących substancji utrwalających: obojętnej buforowanej formaliny 10% (stęż. Objętościowo-objętościowe), niebuforowanej formaliny 10% (stęż. Objętościowo-objętościowe), niebuforowanej formaliny 25% (stęż. Objętościowo-objętościowe), AFA (mieszanina alkoholu, kwasu octowego i formaliny), utrwalacza PEN firmy Richard-Allen Scientific i płynu Bouina. Próbki tkanek utrwalonych w preparacie Anatech s PreFer nie nadają się do testowania w systemie EGFR pharmdx. Stosowanie systemu EGFR pharmdx w przypadku tkanek utrwalonych w preparacie PreFer powoduje zniekształcenie morfologii tkanek i może prowadzić do błędnych wyników. 14 Skrawki zatapiane w parafinie Do badań nadają się tkanki poddawane rutynowemu przeprowadzaniu i zatapiane w parafinie. Preparaty biopsyjne należy pociąć na bloki o grubości 3 lub 4 mm i utrwalać przez okres właściwy dla danej substancji utrwalającej. Następnie tkanki poddaje się uwodnieniu i oczyszczeniu stosując serię kąpieli alkoholowych i ksylenowych, po czym nasącza płynną parafiną. Temperatura parafiny nie powinna przekraczać 60 C. Właściwie utrwalone i zatopione bloczki tkanek wykazujących ekspresję białka EGFR nadają się do sporządzania preparatów po dowolnym okresie przechowywania, o ile były utrzymywane w chłodnym miejscu, w temperaturze (15 25 C). 13,15 Preparaty tkankowe należy pociąć na skrawki o wymiarach 3 5 µm. Po sporządzeniu skrawków należy umieścić preparaty na szkiełkach mikroskopowych i przełożyć do suszarki. Zaleca się stosowanie następujących rodzajów szkiełek mikroskopowych: Fisher SuperFrost Plus, Dako Silanized Slides (nr kat. S3003), szkiełka elektrostatyczne lub pokryte warstwą poli-l-lizyny. Stojaki na szkiełka należy osuszyć, uderzając o pochłaniający ręcznik w celu usunięcia wody znajdującej się pod warstwą parafiny i na szkiełku, a następnie suszyć w temperaturze pokojowej przez jedną godzinę. Następnie stojak wraz z preparatami należy umieścić na jedną godzinę w cieplarce, w temperaturze C. Po wyjęciu preparatów z cieplarki należy usunąć nadmiar wody, uderzając o pochłaniający ręcznik w celu usunięcia wody znajdującej się pod warstwą parafiny i na szkiełku, a następnie znów suszyć w cieplarce przez jedną godzinę. Po wyjęciu z cieplarki, preparaty należy przechowywać w temperaturze pokojowej aż do czasu ich schłodzenia i stwardnienia parafiny. Aby zachować antygenowość, skrawki tkankowe zatopione na szkiełkach (Fisher SuperFrost Plus, szkiełka z warstwą poli-l-lizyny, szkiełka elektrostatyczne lub szkiełka Dako Silanized Slides [nr kat. S3003]) powinny zostać poddane barwieniu w ciągu 2 miesięcy od sporządzenia skrawków, o ile skrawki były przechowywane w temperaturze pokojowej (20 25 C). 14 Szczegółowe informacje dotyczące przygotowywania próbek przedstawiono w podręczniku Dako Immunochemical Staining Methods 16 lub 13. i 15. pozycji piśmiennictwa. Z uwagi na brak odpowiednich badań, nie zaleca się stosowania opisywanego testu w odwapnionych tkankach. Preparaty służące do oceny EGFR i weryfikacji obecności nowotworu należy przygotowywać w tym samym czasie. Zaleca się stosowanie co najmniej 5 szkiełek jednego do badania obecności nowotworu, dwóch do oceny białka EGFR (jedno szkiełko dla przeciwciał pierwotnych i jedno dla odczynnika Negative Control Reagent) oraz dwóch szkiełek zapasowych. Środki ostrożności 1. Odczynniki przeznaczone dla przeszkolonych Użytkowników. 2. Opisywany produkt zawiera silnie toksyczny związek czysty azydek sodu (NaN 3). Stężenie NaN 3 występujące w produkcie nie jest klasyfikowane jako niebezpieczne. Niemniej jednak, w wyniku reakcji NaN 3 z ołowiem lub miedzią wchodzącymi w skład instalacji kanalizacyjnych mogą powstawać silnie wybuchowe azydki metali. Przy usuwaniu resztek odczynników należy używać dużych ilości wody do przepłukiwania, aby uniknąć gromadzenia się azydku w instalacji kanalizacyjnej Tak jak w wypadku każdego produktu otrzymywanego z materiału biologicznego, podczas pracy z próbkami i odczynnikami należy stosować odpowiednie procedury. 4. Aby uniknąć tworzenia nieswoistego odczynu należy ograniczyć do minimum zanieczyszczenie mikrobiologiczne odczynnika. 5. Stosowanie innych niż opisane parametrów czasu inkubacji, temperatury lub metod może powodować błędne wyniki badania. 6. Dostarczone odczynniki mają optymalne rozcieńczenia. Zwiększanie rozcieńczenia może powodować utratę odczynu antygenów. ( ) PL_005 tr. 3/14

4 7. Nie należy zastępować przeciwciał pierwotnych ani odczynników kontroli ujemnej przeciwciałami pierwotnymi lub odczynnikami kontroli ujemnej należącymi do różnych partii produkcyjnych (numery partii podano na etykietach fiolek), bądź pochodzącymi od różnych producentów. 8. W przypadku ekspozycji na silne światło może nastąpić pogorszenie wydajności preparatów Labeled Polymer, Liquid DAB+ Chromogen i gotowego roztworu DAB+ Substrate-Chromogen. Nie należy przechowywać składników systemu ani wykonywać barwienia w silnym oświetleniu, takim jak bezpośrednie światło słoneczne. 9. Należy stosować właściwe wyposażenie ochronne, zabezpieczające przed kontaktem odczynnika ze skórą lub oczami. 18 Niewykorzystany odczynnik należy usuwać zgodnie ze stosownymi przepisami lokalnymi i ogólnokrajowymi. 10. Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej jest dostępna na żądanie Użytkowników. Zagrożenia i warunki bezpiecznego stosowania DAB Chromogen R 40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego. R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą R68 Istnieje ryzyko nieodwracalnych skutków. S35 Niniejszy materiał wraz z opakowaniem musi być usuwany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S 36/37 Należy stosować odpowiednią odzież i rękawice ochronne. Jako zasadę należy przyjąć zakaz pracy z produktem osobom w wieku poniżej 18 lat. Użytkowników należy starannie poinstruować co do właściwych procedur pracy, niebezpiecznych własności produktu i środków ostrożności (zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 94/33/WE). Przechowywanie Zestaw EGFR pharmdx należy przechowywać w temperaturze 2 8 C. Preparaty kontrolne muszą być również przechowywane w temperaturze 2 8 C. Tak przygotowany roztwór Substrate-Chromogen Solution (DAB) zachowuje trwałość przez ok. 5 dni, o ile jest przechowywany w temperaturze 2 8 C. Nie należy używać zestawu po upływie daty ważności wydrukowanej na zewnętrznej części opakowania zestawu. Ponieważ nie istnieją ewidentne objawy wskazujące na utratę trwałości produktu, należy wykonywać badanie próbek pochodzących od pacjenta i jednocześnie dodatni i ujemny odczyn kontrolny. Jeżeli odczynniki są przechowywane w warunkach innych niż podane na wkładce informacyjnej do opakowania, Użytkownik powinien sprawdzić ich jakość. 12 Instrukcja Użytkowania Przygotowanie odczynników Przed przystąpieniem do barwienia należy przygotować następujące odczynniki: Wash Buffer Solution Przygotować wystarczającą ilość roztworu bufora płuczącego, rozcieńczając odczynnik Wash Buffer wodą destylowaną lub dejonizowaną (wodą do odczynników laboratoryjnych) w stosunku 1:10, dla potrzeb kolejnych etapów oznaczenia. W przypadku zmętnienia należy odrzucić bufor. Substrate-Chromogen Solution (DAB+) Roztwór należy dokładnie wymieszać przed użyciem. Wytrącanie się osadu nie wpływa na jakość odczynu. Przygotowanie roztworu DAB+ Substrate-Chromogen Solution: dodać 11 kropli roztworu Liquid DAB+ Chromogen do jednej fiolki zawierającej roztwór DAB+ Substrate Buffer i wymieszać. Odrzucić niewykorzystany roztwór. Uwaga: Roztwór Liquid DAB+ Chromogen w butelce może przyjmować odcienie od przejrzystego do jasnofioletowo-brązowego. Barwa roztworu nie wpływa na wydajność produktu. Stosować rozcieńczenie zgodnie z opisem przedstawionym powyżej. Dodanie nadmiernej ilości roztworu Liquid DAB+ Chromogen do buforu DAB+ Substrate spowoduje pogorszenie jakości dodatniego odczynu. Barwienie kontrastowe W razie potrzeby przygotować wodny roztwór amoniaku do barwienia kontrastowego na niebiesko. W celu przygotowania wodnego roztworu amoniaku o stężeniu 0,037 mol/l należy wymieszać 2,5 (±0,5) ml wodorotlenku amonu 15mol/L (stężonego) z 1 litrem wody do odczynników laboratoryjnych. Niewykorzystany wodny roztwór amoniaku o stężeniu 0,037 mol/l można przechowywać w temperaturze pokojowej (20 25 C) w szczelnie zamkniętej butelce przez okres do 12 miesięcy. Środek do zatapiania preparatu Zaleca się stosowanie następujących wodnych środków do zatapiania: gotowego preparatu Dako Faramount Aqueous Mounting Medium Ready-to-use (nr kat. S3025) lub Dako Glycergel Mounting Medium (nr kat. C0563). Przed użyciem należy przeprowadzić preparat Glycergel w stan płynny, ogrzewając do temperatury ok. 40 (±5) C. Można również stosować bezwodne środki do zatapiania, np. Dako Ultramount (nr kat. S1964). Wykonanie odczynu w aparacie Dako Autostainer Uwagi dotyczące procedury Przed przystąpieniem do wykonania odczynu Użytkownik powinien uważnie przeczytać podane instrukcje i zaznajomić się ze wszystkimi elementami zestawu (zobacz część Środki ostrożności). Więcej informacji przedstawiono w instrukcji dla użytkownika aparatu DAKO Autostainer, Universal Staining System, User Guide. ( ) PL_005 tr. 4/14

5 Przed przystąpieniem do wykonania odczynu wszystkie odczynniki należy doprowadzić do temperatury pokojowej (20 25 C). Wszystkie procedury inkubacji należy przeprowadzać również w temperaturze pokojowej. Podczas wykonywania barwienia nie można dopuścić do wysychania skrawków tkankowych. Wysuszone skrawki tkankowe mogą powodować nasilenie nieswoistego odczynu. Odparafinowanie i ponowne uwadnianie Przed przystąpieniem do wykonania odczynu należy usunąć parafinę z preparatów w celu usunięcia środka zatapiającego i ponownego uwodnienia. Należy unikać niecałkowitego usunięcia parafiny ponieważ pozostałości środka zatapiającego powodują nasilenie nieswoistego odczynu. 1. ETAP. Umieścić preparaty w kąpieli ksylenowej i inkubować przez 5 (±1) minut. Zmienić kąpiel i jednokrotnie powtórzyć procedurę. 2. ETAP. Strząsnąć nadmiar płynu i umieścić preparaty w absolutnym etanolu na 3 (±1) minuty. Zmienić kąpiel i jednokrotnie powtórzyć procedurę. 3. ETAP. Strząsnąć nadmiar płynu i umieścić preparaty w roztworze etanolu o stężeniu 95% na 3 (±1) minuty. Zmienić kąpiel i jednokrotnie powtórzyć procedurę. 4. ETAP. Strząsnąć nadmiar płynu i umieścić preparaty w wodzie do odczynników laboratoryjnych na 5 (±1) minut. 5. ETAP. Strząsnąć nadmiar buforu i umieścić preparaty w buforze płuczącym. Rozpocząć wykonywanie odczynu zgodnie z opisem w części Wykonanie odczynu. Po wykonaniu barwienia 40 preparatów należy zmienić roztwór ksylenu i alkoholu. Można stosować ksylen lub substytuty ksylenu, takie jak preparat Histoclear. System EGFR pharmdx obejmuje etap preparatyki wstępnej trawienia enzymem proteolitycznym. Skrawki tkankowe mogą niekiedy być poddawane zbyt intensywnemu trawieniu, co powoduje uszkodzenie błon komórkowych i struktury tkanek. Wykonując odczyn należy zwracać baczną uwagę na czas trwania trawienia proteolitycznego. Uwaga: W przypadku powtarzającego się zbyt intensywnego trawienia można dodatkowo utrwalić preparaty; skrawki utrwalane w 10% obojętnym roztworze buforowanej formaliny, należy dodatkowo utrwalić w 10% obojętnym roztworze buforowanej formaliny przez 10 minut po odparafinowaniu. Zobacz opis procedury poniżej: Postępowanie po zakończeniu utrwalania 1. Odparafinować skrawki i zanurzyć w wodzie do odczynników laboratoryjnych. 2. Zanurzyć preparaty w 10% neutralnym roztworze buforowanej formaliny na 10 min. 3. Dwukrotnie przepłukać preparaty wodą dejonizowaną lub destylowaną. 4. Kontynuować procedurę barwienia przy użyciu systemu EGFR pharmdx. Przebieg automatycznego barwienia Więcej informacji przedstawiono w instrukcji dla użytkownika aparatu DAKO Autostainer, Universal Staining System, User Guide. 1. ETAP. Wybrać protokół i zaprogramować serię odczynów. 2. ETAP. W celu konfiguracji oprogramowania i rozpoczęcia programu EGFR pharmdx należy zastosować programy Auto (automatyczne). 3. ETAP. Umieścić fiolki z odczynnikami w statywie na odczynniki aparatu DAKO Autostainer zgodnie z generowaną przez oprogramowanie mapą odczynników. 4. ETAP. Umieścić szkiełka mikroskopowe w aparacie DAKO Autostainer zgodnie z generowaną przez oprogramowanie mapą szkiełek. 5. ETAP. Rozpocząć serię odczynów. 6. ETAP. Wyjąć szkiełka z aparatu DAKO Autostainer. Przejść do etapu Barwienie kontrastowe i zatapianie. Uwaga: Po zakończeniu etapu z roztworem DAB+ Substrate-Chromogen należy przemyć szkiełka wodą destylowaną. W aparacie DAKO Autostainer w wersji 02 i 03 następuje automatyczne przemycie szkiełek wodą destylowaną po zakończeniu etapu z substratem i chromogenem. W aparacie DAKO Autostainer w wersji 01 do przemywania szkiełek stosowany jest roztwór buforu. Tak więc szkiełka barwione w aparacie w wersji 01 muszą być przemyte wodą destylowaną po wyjęciu z aparatu Autostainer. ( ) PL_005 tr. 5/14

6 Rysunek 1. Tabela programowania aparatu Autostainer Przedstawia zaprogramowaną serię oznaczeń wykonywaną w aparacie DAKO Autostainer. Powyższa tabela programowania stanowi Główny szablon protokołu, zawierający elementy wymagane do prowadzenia oznaczeń we wszystkich systemach detekcji razem z zestawem EGFR pharmdx. W przedstawionej przykładowej tabeli widoczne są jedynie odczynniki EGFR. Barwienie kontrastowe (instrukcje dla hematoksyliny) Barwny produkt końcowy reakcji barwienia jest nierozpuszczalny w alkoholu i wodzie. Można stosować roztwór alkoholowy lub wodny hematoksyliny, np. Dako Hematoxylin (nr kat. S3302) lub Dako Automation Hematoxylin (nr kat. S3301). Nie stosować regresyjnego barwienia kontrastowego. 1. ETAP. Wyjąć szkiełka z aparatu Dako Autostainer i wykonać barwienie kontrastowe hematoksyliną, zgodnie z opisem poniżej. 2. ETAP. Zanurzyć preparaty w kąpieli z hematoksyliny. Inkubować przez 2 5 minut, w zależności od stężenia stosowanego roztworu hematoksyliny. 3. ETAP. Ostrożnie przepłukać wodą do odczynników laboratoryjnych. Należy zadbać, by pozostałości hematoksyliny zostały dokładnie wypłukane.opcjonalnie: Dziesięciokrotnie zanurzyć preparaty w kąpieli wodnego roztworu amoniaku o stężeniu 0,037 mol/l (zobacz część Przygotowanie odczynnika) Etap z użyciem wodnego roztworu amoniaku nie jest wymagany w przypadku stosowania preparatów Dako Hematoxylin (nr kat. S3302) lub Dako Automation Hematoxylin (nr kat. S3301). Uwaga: Zdecydowanie zaleca się stosowanie preparatu Dako Automation Hematoxylin (nr kat. S3301). Po pięciominutowym okresie inkubacji, w wyniku barwienia kontrastowego powstaje końcowy produkt reakcji o barwie jasnofioletowej lub niebieskiej, niezakłócający swoistego odczynu immunologicznego. Silne barwienie kontrastowe może maskować słabą ekspresję EGFR. 4. ETAP. Ostrożnie przepłukiwać wodą do odczynników laboratoryjnych przez 2 5 minut. Zatapianie preparatu Zaleca się stosowanie następujących wodnych środków do zatapiania: gotowego preparatu Dako Faramount Aqueous Mounting Medium Ready-to-use (nr kat. S3025) lub Dako Glycergel Mounting Medium (nr kat. C0563). Przed użyciem należy przeprowadzić preparat Glycergel w stan płynny, ogrzewając do temperatury ok. 40 (±5) C. Można również używać bezwodnych środków do zatapiania, np. Dako Ultramount (nr kat. S1964). Uwaga: Odczyt odczynu można przeprowadzić w dogodnym momencie. Niemniej jednak, jeżeli na powierzchni preparatów znajduje się wodny środek do zatapiania, ekspozycja na silne światło może powodować zblaknięcie. Aby ograniczyć blaknięcie, należy przechowywać preparaty w zaciemnionym pomieszczeniu o temperaturze pokojowej (20 25 C). Kontrola jakości Stosowanie w laboratorium Użytkownika innych niż zalecane metod utrwalania, przeprowadzania i zatapiania tkanek może spowodować istotne różnice wyników, wymagające regularnego wykonywania dodatkowej wewnętrznej kontroli jakości, niezależnie od standardowych załączonych preparatów kontroli jakości Dako. ( ) PL_005 tr. 6/14

7 W USA należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kontroli jakości wydanymi przez Kolegium Patologów Amerykańskich jako Program certyfikacji immunohistochemicznej (College of American Pathologists CAP: Certification Program for Immunohistochemistry). Dodatkowe informacje przedstawiono w dokumencie Kontrola jakości CLSI dla zatwierdzonych wytycznych dot. immunocytochemii (NCSS Quality Assurance for Immunocytochemistry Approved Guideline), 19 oraz pozycjach piśmiennictwa Preparaty kontrolne EGFR pharmdx (w zestawie) Każdy z dwóch dostarczanych preparatów kontrolnych zawiera odwirowane komórki pochodzące z dwóch ludzkich linii komórkowych utrwalane w formalinie i zatapiane w parafinie, o nasileniu odczynu 2+ i 0. Dla każdego odczynu należy wykonać barwienie jednego preparatu kontrolnego. Ocena linii komórkowych preparatów kontrolnych Dako świadczy o ważności serii odczynów. Preparaty kontrolne nie powinny być używane pomocniczo w interpretacji wyników pacjenta. Tkanka do dodatniej próby kontrolnej Preparaty kontrolne należy sporządzić ze świeżych materiałów autopsyjnych, biopsyjnych lub chirurgicznych, możliwie szybko przeprowadzanych i zatopionych w sposób analogiczny do próbki (próbek) pochodzącej od pacjenta. Dodatnia kontrola tkankowa potwierdza właściwe przygotowanie tkanek i prawidłową technikę barwienia. Dla wszystkich serii odczynów i dla każdego rodzaju warunków badania należy uwzględnić jedną dodatnią kontrolę tkankową. Tkanki stosowane jako dodatnie próby kontrolne powinny dawać słaby odczyn dodatni, wskazujący na zdolność do wykrycia niewielkich zmian czułości przeciwciał pierwotnych. Preparaty kontrolne dostarczane z opisywanym systemem lub preparaty przeprowadzane w sposób odmienny od próbek pochodzących od pacjenta pozwalają wyłącznie na weryfikację wydajności odczynników; te preparaty nie pozwalają na weryfikację prawidłowego przygotowania tkanek. Znane dodatnie kontrole tkankowe powinny być stosowane wyłącznie w celu monitorowania jakości badanych tkanek i odczynników testowych, a NIE pomocniczo podczas formułowania swoistych rozpoznań próbek pochodzących od pacjenta. Jeżeli nie udaje się potwierdzić dodatniego odczynu za pomocą dodatnich kontroli tkankowych należy uznać, że wyniki preparatów testowych są nieważne. Do prawidłowych rodzajów komórek, które można użyć do uzyskania słabo dodatniego odczynu EGFR należą komórki nabłonka gruczołowego stercza oraz prawidłowy nabłonek oskrzeli płucnych. Ponieważ barwienie EGFR jest heterogenne, słabe odczyny prawidłowych struktur tkankowych mogą być interpretowane jako ujemne. Onerwie zapewnia silnie dodatnią kontrolę wewnętrzną. Do prawidłowych tkanek o umiarkowanie dodatnim odczynie EGFR zalicza się komórki nabłonkowe szyjki macicy i skóry. Tkanka do ujemnej próby kontrolnej Należy stosować ujemną kontrolę za pomocą tkanki dającej odczyn ujemny, w której nie występują białka EGFR. Dla każdej serii odczynów tkanka powinna zostać utrwalona, przeprowadzona i poddana zatapianiu w sposób identyczny do próbki (próbek) pochodzącej od pacjenta, w celu weryfikacji swoistości przeciwciał pierwotnych i identyfikacji swoistego odczynu tła. W charakterze wewnętrznej kontroli ujemnej można wykorzystywać różne rodzaje komórek pochodzące z większości przekrojów tkankowych. Pochodzenie tkanek kontrolnych powinno zostać zweryfikowane przez Użytkownika. Jeżeli w badaniu tkanek stanowiących ujemną próbę kontrolną uzyskuje się swoisty odczyn, wyniki uzyskane dla próbek pochodzących od pacjenta należy uznać za nieważne. Do struktur tkankowych, które mogą być wykorzystane w charakterze ujemnych kontroli zalicza się kardiomiocyty. Komórki zrazików trzustkowych dają również ujemny odczyn EGFR, natomiast komórki nabłonka przewodu żółciowego odczyn dodatni. Ponieważ odczyn limfocytów w teście EGFR pharmdx jest ujemny, te komórki można stosować jako ujemną kontrolę wewnętrzną. Nieswoisty odczynnik do kontroli ujemnej W celu oceny występowania odczynu nieswoistego i ułatwienia interpretacji swoistego odczynu w miejscach występowania antygenów, w wycinku każdej próbki pochodzącej od pacjenta, w miejsce przeciwciał pierwotnych należy stosować odczynnik Negative Control Reagent. Czas inkubacji odczynnika Negative Control Reagent powinien odpowiadać czasowi stosowanemu w przypadku przeciwciał pierwotnych. Weryfikacja odczynu Przed pierwszym zastosowaniem systemu do wykonywania odczynów Użytkownik powinien zweryfikować jakość barwienia. W tym celu należy wykonać testy serii wewnętrznych tkanek kontrolnych o znanej charakterystyce odczynów w zakresie IHC, odpowiadających tkankom o dodatnim i ujemnym odczynie. Powyższe procedury weryfikacji należy powtarzać dla każdej nowej partii testów. Dodatkowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości przedstawiono w tej części wkładki informacyjnej produktu, wymaganiach dotyczących kontroli jakości przedstawionych w dokumencie Program certyfikacji immunohistochemicznej CAP (Certification Program for Immunohistochemistry) i (lub) dokumencie Kontrola jakości CLSI dla zatwierdzonych wytycznych dot. immunocytochemii (NCSS Quality Assurance for Immunocytochemistry Approved Guideline). 19 Do weryfikacji odczynu można stosować tkanki raków o znanych odczynach EGFR oraz tkanki o ujemnym odczynie. ( ) PL_005 tr. 7/14

8 Tabela 1: Cel codziennej kontroli jakości Rodzaj tkanki: utrwalona i przeprowadzona identycznie jak próbki pochodzące od pacjenta. Preparat kontrolny dostarczany przez firmę Dako. Dodatnia tkanka kontrolna: tkanki lub komórki zawierające antygen docelowy (mogą występować w tkankach pacjenta). Idealna próba kontrolna jest tkanką wykazującą słabo dodatni odczyn i możliwie największą czułość na utratę własności przez przeciwciała lub antygeny. Ujemna tkanka kontrolna: tkanki lub komórki z oczekiwanym ujemnym wynikiem odczynu (mogą występować w tkankach pacjenta lub dodatniej kontroli tkankowej). Swoisty system Antibody & Detection System Wyłącznie odczyn z preparatami kontrolnymi. Ocena linii komórkowych preparatów kontrolnych Dako świadczy o ważności serii odczynów. Kontrola wszystkich etapów badania. Weryfikacja odczynnika i procedur stosowanych do odczynu EGFR. Detekcja niepożądanej reakcji krzyżowej przeciwciał z komórkami lub strukturami komórkowymi. Dodatkowe informacje: w zestawie dostępne nieswoiste przeciwciała (Mouse IgG 1 Negative Control Reagent). Detekcja nieswoistego odczynu tła. Detekcja nieswoistego odczynu tła. Tkanka pacjenta. Detekcja odczynu swoistego. Detekcja nieswoistego odczynu tła. Interpretacja odczynu Ocena preparatów powinna być prowadzona przez patologa pod mikroskopem świetlnym. Wszystkie analizy należy prowadzić na podstawie oceny części preparatu zawierającej utkanie nowotworu. W celu oceny obecności i nasilenia odczynu immunocytochemicznego należy stosować obiektyw o powiększeniu 10x lub 20x. Do interpretacji należy wybierać jedynie komórki prawidłowe, gdyż w komórkach z martwicą lub degeneracją często występują odczyny nieswoiste. 19 Linie komórkowe dające odczyn dodatni i ujemny załączono do każdego z zestawów EGFR pharmdx w celu weryfikacji serii odczynów podczas każdego badania. Odpowiedni odczyn kontrolnej linii komórkowej stanowi dowód na prawidłowe funkcjonowanie testu EGFR pharmdx. odczynu błonowego kontrolnej linii komórkowej CAMA-1 (0) i barwienie całego lub części obwodu komórek kontrolnej linii komórkowej HT-29 na kolor brązowy (2+) wskazuje, że wynik serii odczynów jest ważny. Jeżeli intensywność barwienia linii komórkowej kontroli dodatniej jest zbyt słaba lub zbyt silna należy powtórzyć test z uwagi na ryzyko otrzymania wyniku fałszywie dodatniego lub fałszywie ujemnego. Ilustracje zamieszczono w Przewodniku interpretacji wyników testu EGFR pharmdx. W teście EGFR pharmdx odczyn dotyczy głównie błon komórkowych, przez co barwienie jest widoczne wzdłuż całego obwodu komórki lub jego części. Rozmieszczenie zabarwienia jest często heterogenne, ze zróżnicowanym natężeniem odczynu w obrębie pojedynczego nowotworu. Występowanie odczynu obserwowano również w cytoplazmie i przestrzeni pozakomórkowej. Często obserwuje się barwienie cytoplazmy. Niemniej jednak jeżeli intensywne zabarwienie cytoplazmy utrudnia identyfikację barwienia diagnostycznego błony komórkowej i interpretację wyników, należy powtórzyć test. Przypadki nowotworów należy przekazywać jako dodatnie lub ujemne ze względu na EGFR na podstawie obserwowanego odczynu ocenianej struktury błony komórkowej. Dodatni wynik ekspresji EGFR jest zdefiniowany jako barwienie błony komórki nowotworowej silniejsze niż odczyn tła, obejmujące cały obwód komórki lub jego część. barwienia błonowego silniejszego niż odczyn tła należy przekazywać jako wynik ujemny ze względu na EGFR. W zależności od czasu inkubacji i stężenia roztworu hematoksyliny, barwienie kontrastowe powoduje wybarwienie jąder komórkowych na kolor blady do ciemnoniebieskiego. Nadmierne lub niecałkowite barwienie kontrastowe może utrudniać interpretację wyników. Tabela 2: Wyniki barwienia EGFR pharmdx Wynik przekazywany lekarzowi prowadzącemu leczenie Nowotwór EGFR-ujemny Nowotwór EGFR-dodatni Definicja barwienia błon komórkowych silniejszego niż tło we wszystkich komórkach nowotworowych Odczyn dodatni definiuje się jako wystąpienie jakiegokolwiek barwienia błon komórek nowotworu ponad poziom tła, niezależnie czy barwienie dotyczy całego obwodu komórki czy jego części. Intensywność odczynu Udział procentowy wybarwionych komórek nowotworowych 1+, 2+ lub 3+ > 0% Powyższe definicje wyników dodatnich i ujemnych są zgodne z piśmiennictwem, 24 ale w niektórych kontekstach może być konieczne zmodyfikowanie ich (Patrz sekcja Ograniczenia swoiste dla opisywanego produktu poniżej) ( ) PL_005 tr. 8/14

9 Ograniczenia metody Ograniczenia ogólne IHC jest wieloetapową metodą diagnostyczną, wymagającą specjalistycznego przeszkolenia w doborze odpowiednich odczynników, wyborze tkanek, utrwalaniu i przeprowadzaniu, przygotowaniu preparatów do IHC i interpretacji wyników barwienia. Odczyn tkankowy jest uzależniony od obróbki i przeprowadzenia tkanki przed wykonaniem barwienia. Nieprawidłowe utrwalanie, zamrażanie, rozmrażanie, przemywanie, suszenie, ogrzewanie lub zanieczyszczenie skrawków domieszką innych tkanek lub płynów może powodować artefakty, ukrycie przeciwciał lub wyniki fałszywie ujemne. Przyczyną sprzecznych wyników może być stosowanie zmiennych metod utrwalania i zatapiania lub naturalne zmienne czynniki związane z tkankami. Nadmierne lub niecałkowite barwienie kontrastowe może utrudniać prawidłową interpretację wyników. Interpretacja kliniczna dodatniego lub ujemnego odczynu musi być prowadzona w kontekście objawów klinicznych, morfologicznych i innych kryteriów histopatologicznych. Interpretacja kliniczna dodatniego lub ujemnego odczynu musi być uzupełniona przez badania morfologiczne, wykonywanie odpowiednich prób kontrolnych i innych badań diagnostycznych. Odpowiedzialność związana z interpretacją wybarwionego preparatu spoczywa na wykwalifikowanym histopatologu, dysponującym doświadczeniem obejmującym stosowane przeciwciała, odczynniki i metody. Barwienie należy wykonać w akredytowanej pracowni histopatologicznej, pod nadzorem histopatologa odpowiedzialnego za przegląd wybarwionych preparatów i właściwe wykonanie dodatnich i ujemnych prób kontrolnych. Tkanki pochodzące od osób z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B i zawierające antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg) mogą wykazywać nieswoiste barwienie w reakcji z peroksydazą chrzanową. 25 W tkankach, które nie zostały uprzednio przetestowane odczynniki mogą wykazywać nieoczekiwane reakcje. Nie można wykluczyć wystąpienia nieoczekiwanych reakcji również w przetestowanych tkankach z uwagi na zmienność biologiczną ekspresji antygenów w tkankach nowotworów i innych zmienionych chorobowo tkankach. 22 W przypadku uzyskania nieoczekiwanych reakcji należy przesłać odpowiednią dokumentację do działu wsparcia technicznego firmy Dako. Wiązanie białek lub produktów reakcji na drodze mechanizmów innych niż immunologiczne może być przyczyną wyników fałszywie dodatnich. Wyniki fałszywie dodatnie mogą również wystąpić na skutek aktywności podobnej do peroksydazy (erytrocyty) i endogennej aktywności persksydazy (cytochromu C). 21 Uwaga: Odczynniki i instrukcje dostarczane z systemem opracowano z myślą o uzyskaniu optymalnych wyników. Dodatkowe rozcieńczenie odczynników bądź nieprzestrzeganie czasu lub temperatury inkubacji może spowodować uzyskanie błędnych lub niezgodnych wyników. Ograniczenia swoiste dla opisywanego produktu Odsetek odpowiedzi klinicznych u przyjmujących cetuximab pacjentów EGFR-ujemnych i EGFR-dodatnich z odczynem w mniej niż jednym procencie komórek nowotworowych nie jest znany, ponieważ w próbach klinicznych leku nie uczestniczyli pacjenci spełniający te kryteria. Nowotwory, w których dodatni odczyn ze względu na EGFR występuje w 1% komórek, uznaje się za wykazujące ekspresję EGFR będącą obowiązującym obecnie wskazaniem do użycia cetuximabu. Pacjenci, u których odczyn błonowy z zestawem EGFR wystąpił w mniej niż jednym procencie komórek nowotworu, nie zostali włączeni do randomizowanej klinicznej próby kontrolnej panitumumabu, dlatego aktywność panitumumabu u tej populacji pacjentów nie jest znana. Nowotwory, w których >1% komórek wykazuje odczyn EGFR-dodatni, uznaje się za wykazujące ekspresję EGFR, co stanowi obecnie wskazanie do stosowania leku panitumumab. Wyniki fałszywie ujemne mogą być spowodowane procesem stopniowego rozkładu antygenu w tkankach. Jeżeli próbki przechowywano w temperaturze pokojowej (20 25 C), powinny być poddane barwieniu w ciągu 2 miesięcy od osadzenia preparatów tkankowych na 14, 26 szkiełkach. W celu uzyskania optymalnych, powtarzalnych wyników, w preparatach utrwalanych standardowo i zatapianych w parafinie należy zastosować proteolityczne trawienie białka EGFR. Charakterystyka wydajnościowa Swoistość Testowano reaktywność przeciwciał przeciw EGFR, klon 2-18C9 (2-18C9) z liniami komórkowymi wykazującymi ekspresję EGFR, HER2, HER3 i HER4. W testach Western blot lizatów komórkowych SKBR3 i A431 z przeciwciałami 2-18C9 uzyskano prążek odpowiadający masie cząsteczkowej 170 kd, zgodnej ze znaną masą cząsteczkową EGFR. Stwierdzono również, że klon 2-18C9 pozwala na rozpoznanie formy receptora EGFRvIII (145 kd) w badaniach immunohistochemicznych, cytometrii przepływowej i Western blot transfekowanych linii komórkowych. W badaniach eksperymentalnych metodą Western blot, przeciwciała 2-18C9 nie wykazywały reakcji z HER2, natomiast wykazywały reaktywność z lizatami komórek CAMA-1, ekstraktami białkowymi z transformowanych pod względem HER-3 szczepów E. coli BL-21 oraz transfekowanych lizatów komórkowych CHO-HER4. Poza tym w transfekowanych komórkach jajników chomika chińskiego (Chinese Hamster Ovary CHO) wykazujących ekspresję genu myc (końca wektora), zarówno samodzielnie jak i łącznie z jednym z białek z rodziny HER, stosowano hodowlę w szkiełkach z komorami hodowlanymi. Wykonano utrwalanie w formalinie i zatapianie w parafinie oraz test z przeciwciałami anty-myc i anty-2-18c9. Przeciwciała anty-myc dawały odczyn z wszystkimi pięcioma transfekowanymi liniami komórkowymi CHO, natomiast przeciwciała anty-2-18c9 dawały odczyn jedynie z komórkami CHO transfekowanymi genem HER1. Próby kliniczne Próby kliniczne cetuximabu Przeprowadzono trzy badania z użyciem cetuximabu w grupie pacjentów z rakiem jelita grubego (CRC) (EMD , IMCL CP i IMCL CP ). Dodatni wynik odczynu IHC EGFR Dako stosowano jako jedno z kryteriów spełnienia warunków badania. W 2 z 3 badań, w tym badaniu osiowym EMD , próg dodatniego wyniku ustalono dla odczynu o nasileniu 1+ (zakres wyników wynosił od 0 do +3) obecnego w 1% wszystkich komórek nowotworowych. Ten próg ustalono, ponieważ analiza podgrup uwzględniających wszystkie progi kryteriów odczynu błonowego i inne kryteria różnicujące nie pozwoliła na wykrycie istotnych różnic pod względem wyników klinicznych. ( ) PL_005 tr. 9/14

10 Badanie osiowe cetuximabu Do badania osiowego (EMD ) zakwalifikowano pacjentów, u których za pomocą testu EGFR pharmdx stwierdzono obecność komórek dodatnich ze względu na EGFR. We wszystkich nowotworach objętych badaniem odsetek komórek EGFR-dodatnich wynosił co najmniej 1% i nowotwory takie opisywano jako wykazujące ekspresję EGFR. Pacjenci z nowotworami wykazującymi ekspresję EGFR otrzymywali cetuximab w monoterapii lub cetuximab łącznie z irinotekanem. Badano 577 preparatów nowotworów. W 474 z 577 (82%, 95% przedział ufności = 78,1%, 86,1%) preparatów raka jelita grubego stwierdzono dodatni wynik badania na ekspresję EGFR. 329 pacjentów badanych testem EGFR pharmdx rozdzielono w sposób losowy w stosunku 2:1 do dwóch grup badania osiowego leku. W grupie pacjentów otrzymujących irinotekan i cetuximab uzyskano odsetek odpowiedzi klinicznych wynoszący 50/218 (22,9%, 95% przedział ufności = 17,5%, 29,1%). W grupie pacjentów otrzymujących wyłącznie cetuximab uzyskano odsetek odpowiedzi klinicznych wynoszący 12/111 (10,8%, 95% CI = 5,7%, 18,1%). Cetuximab stosowano tylko u pacjentów, u których test Dako wykazał ekspresję EGFR, zgodnie z powyższą definicją. Procentowa wartość odpowiedzi klinicznych w przypadku pacjentów bez ekspresji EGFR jest nieznana i jako taka nie może być uwzględniona w porównaniach. Nie stwierdzono korelacji między nasileniem odpowiedzi nowotworu na leczenie a odsetkiem komórek wykazujących dodatni odczyn EGFR lub nasileniem odczynu na EGFR (patrz Tabela 3). Tabela 3: Badanie osiowe cetuximabu (EMD ) odsetkowe wartości odpowiedzi Całkowita liczba badanych pacjentów Odsetkowa wartość odpowiedzi # pacjentów otrzymujących cetuximab i irinotekan Odsetkowa wartość odpowiedzi # pacjentów otrzymujących cetuximab EGFR pharmdx + ( 1%) 474* 50/218 (22,9%, 12/111 (10,8%, 95% CI = 17,5%, 29,1%) 95% CI = 5,7%, 18,1%) EGFR pharmdx Nie leczeni Nie leczeni *329 pacjentów rozdzielono w sposób losowy w stosunku 2 :1 do dwóch grup badania leku. # Ustalono, że odsetek odpowiedzi klinicznych oznacza procentowy udział pacjentów, u których uzyskano zmniejszenie o 50% sumy prostopadłych średnic mierzalnej tkanki nowotworowej (tj. zmniejszenie rozmiarów guza obliczane na podstawie jego powierzchni o co najmniej 50%), utrzymujące się przez co najmniej 28 dni. Procentowy udział określano w odniesieniu do całej populacji badania. Badania dodatkowe cetuximabu W fazie badań cetuximabu test EGFR pharmdx stosowano w ramach kryteriów włączania pacjentów do badania osiowego EMD oraz jednego badania dodatkowego (IMCL CP ). W badaniu IMCL CP testowano 140 preparatów. Z tej liczby stwierdzono dodatni wynik badania EGFR pharmdx w 105 z 140 (75%, 95% CI = 66,9%, 83,1%) preparatów raka jelita grubego. Do badania włączono w sumie 61 pacjentów, a cetuximab otrzymywało 57 pacjentów. W drugim badaniu dodatkowym (IMCL CP ), prototypowy zestaw EGFR pharmdx, w skład w którego wchodziły przeciwciała pierwotne identyczne do opisywanych powyżej, stosowano w celu włączenia pacjentów do badania. Testowano w sumie 412 preparatów pobranych od 401 pacjentów. Dodatni wynik badania stwierdzono u 292 z 401 (72,8%, 95% CI = 68,0%, 77,6%) pacjentów. Do badania zakwalifikowano 139 pacjentów; 138 pacjentów otrzymywało leczenie skojarzone za pomocą cetuximabu i irinotekanu. Tabela 4: Podsumowanie wartości procentowych dodatniego wyniku EGFR u pacjentów z rakiem jelita grubego Nr badania Badanie osiowe EMD Badanie dodatkowe IMCL CP Badanie prototypowe EGFR IMCL CP Odsetek EGFR-dodatnich (l. Dodatnich/l. Badanych) % EGFRdodatnich 95% przedziały ufności 474/577 82,1% 78,1 86,1% 105/140 75,0% 66,9 83,1% 292/401 72,8% 68,0 77,6% Badania kliniczne panitumumabu Dane o skuteczności uzasadniające stosowanie panitumumabu w leczeniu pacjentów z odpornym na leczenie przerzutowym rakiem okrężnicy (mcrc) uzyskano z badań pacjentów, u których nowotwory były EGFR-dodatnie w badaniu za pomocą testu Dako EGFR pharmdx. Kontrolowana randomizowana próba kliniczna panitumumabu Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie porównawcze panitumumabu ( , towarzyszące badanie w okresie wydłużonym: ) z najlepszym leczeniem podtrzymującym (BSC) w porównaniu z samym najlepszym leczeniem podtrzymującym chorych na przerzutowego raka okrężnicy, u których nieskuteczna była chemioterapia środkami zawierającymi oksaliplatynę i irynotekan, i u których odczyn błonowy EGFR występował w 1% badanych komórek nowotworu. W obu grupach leczenia mediana odsetka komórek nowotworowych z dodatnim odczynem błonowym EGFR wynosiła 20% (zakres: od 1% do 100%). W badaniu w grupie leczonej panitumumabem z towarzyszącym BSC zaobserwowano znamienną statystycznie poprawę w pierwotnym punkcie końcowym (zdefiniowanym jako czas przeżycia bez progresji, PFS) w porównaniu z grupą objętą tylko BSC (p < 0,0001, próba warstwowa log-rank). W tej randomizowanej próbie kontrolowanej odsetek odpowiedzi klinicznych wynosił 8,3% (19/229, 95% przedział ufności: 5,1%, 12,6%), przy czym uwzględniano odpowiedzi pełne albo częściowe (zmodyfikowane kryteria RECIST) o potwierdzonym czasie trwania co najmniej 4 tygodnie. Odpowiedni odsetek odpowiedzi u 174 pacjentów przeniesionych z leczenia BSC do leczenia panitumumabem w towarzyszącym badaniu w okresie przedłużonym wynosił 9,8% (17/174, 95% przedział ufności: 5.8%,15.2%). ( ) PL_005 tr. 10/14

11 Nie stwierdzono korelacji między wpływem leczenia na czas przeżycia bez progresji a odsetkiem komórek wykazujących dodatni odczyn błonowy EGFR lub nasileniem odczynu z EGFR. (Zobacz tabelę 5 poniżej). Tabela 5: Wpływ leczenia na czas przeżycia bez progresji a odczyn z EGFR Badanie Liczba pacjentów / zdarzeń Stopień ryzyka a 95-procentowy przedział ufności dla stopnia ryzyka Wartość p Wszyscy randomizowani 463 / 401 0,54 (0,44; 0,66) <0,0001 % odczynów błonowych z EGFR b 1-<10% 114 / 91 0,46 (0,30; 0,71) 0, % 182 / 157 0,55 (0,40; 0,76) 0,0004 >35% 164 / 150 0,56 (0,40; 0,78) 0,0007 Maksymalne nasilenie odczynu błonowego z EGFR / 113 0,61 (0,41; 0,90) 0, / 206 0,49 (0,37; 0,65) <0, / 80 0,61 (0,39; 0,97) 0,0379 a Stopnie ryzyka dla panitumumabu z leczeniem BSC względem samego leczenia BSC oszacowano na podstawie modelu proporcjonalnego ryzyka Coxa skorygowanego dla punktacji ECOG i regionu geograficznego. Wartość < 1,0 oznacza niższą średnią częstość zdarzeń i dłuższy czas do wystąpienia zdarzenia dla grupy leczonej panitumumabem z BSC względem grupy objętej tylko BSC. b wykluczono 3 pacjentów, u których nowotwór wykazywał odczyn błonowy z EGFR w < 1% komórek (naruszenia protokołu) c wykluczono 2 pacjentów, u których nowotwór wykazywał odczyn błonowy z EGFR w < 1% komórek i maksymalne nasilenie odczynu błonowego z EGFR < 1+ (naruszenia protokołu) Tabela 6: Podsumowanie wartości procentowych przypadków ekspresji EGFR u pacjentów z rakiem jelita grubego Nr badania Badanie osiowe Stosunek ekspresji EGFR (l. dodatnich/l. badanych) % EGFRdodatnich 95-procentowe przedziały ufności 735/ ,2% 70,4 75,9% Powtarzalność Powtarzalność między seriami odczynów Powtarzalność między seriami odczynów testowano w ciągu 3 dni przy użyciu manualnej metody badania w dwóch pracowniach. W każdej pracowni dwóch patologów badało 5 różnych preparatów po 4 dodatnie i 1 ujemny. Zróżnicowane nasilenie odczynu preparatów randomizowano i maskowano. Uzyskano znakomitą powtarzalność (100%), dla wyników dodatnich i ujemnych ze względu na EGFR odpowiednio 0 oraz 1+, 2+ i 3+. Nasilenie odczynu różniło się o 1+ w dwóch spośród dodatnich preparatów i o 2+ w jednym preparacie. W jednym z testów dodatni fragment tkankowy został niemal całkowicie spłukany ze szkiełka. Dwa preparaty z ujemnym wynikiem badania pozostały ujemne. Powtarzalność odczynów między pracowniami Powtarzalność między pracowniami testowano w trzech pracowniach położonych w różnych obszarach geograficznych, przy użyciu 30 randomizowanych i maskowanych preparatów zawierających tkanki o różnych nasileniach odczynu IHC. Świeżo przygotowane preparaty przesłano do każdej z pracowni w celu wykonania odczynów ręcznych i automatycznych oraz oceny przez histopatologa. Wartość procentowa powtarzalności między pracowniami wyniosła 100% dla dychotomicznego badania dodatnie/ujemne; zarówno w badaniu metodą manualną jak i automatyczną 0 oznaczało wynik ujemny, a 1+, 2+ i 3+ dodatni dla ekspresji białka EGFR. Immunoreaktywność W tabeli 7. przedstawiono podsumowanie immunoreaktywności testu EGFR pharmdx w panelu prawidłowych tkanek. Zaleca się stosowanie podanych tkanek. Wszystkie skrawki utrwalano w formalinie i zatapiano w parafinie. ( ) PL_005 tr. 11/14

12 Tabela 7: Podsumowanie odczynów uzyskanych w prawidłowych tkankach przy użyciu przeciwciał EGFR pharmdx* Rodzaj tkanki (liczba testowanych przypadków) Nadnercza (2) Szpik kostny (3) Gruczoły sutkowe (2) Mózg/móżdżek (3) Mózg/mózgowie (3) Szyjka macicy (3) Jelito grube (3) Przełyk (2) Serce (3) Nerki (3) Wątroba (3) Płuca (3) Komórki międzybłonka (3) Jajniki (3) Trzustka (3) Przytarczyce (1) Nerwy obwodowe (3) Przysadka mózgowa (3) Gruczoł krokowy (3) Ślinianki (3) Mięśnie szkieletowe (3) Skóra (3) Jelito cienkie (3) Śledziona (3) Żołądek (3) Jądra (3) Grasica (3) Tarczyca (3) Migdałki (3) Macica (3) Struktura wykazująca dodatnią ekspresję EGFR oraz rodzaj odczynu Komórki kory (2+): Odczyn cytoplazmatyczny Komórki nabłonka zrazików (2+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Warstwa drobinowa (1+): Odczyn przestrzeni pozakomórkowej Komórki warstwy podstawnej nabłonka wielowarstwowego płaskiego (2+): Odczyn błonowy ** Komórki warstwy podstawnej nabłonka wielowarstwowego płaskiego (2+): Odczyn błonowy Cewki (1+): Odczyn cytoplazmatyczny (ziarnisty) Hepatocyty (sinusoidy) (3+); Przewodziki żółciowe (3+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Komórki wyścielające pęcherzyki płucne/komórki podstawne nabłonka płaskiego (komórki mioepitelialne) (2+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Komórki międzybłonka (2+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Przewody trzustkowe (2+): Odczyn błonowy Wypustki komórek nerwowych (1+): Odczyn włókienkowy Komórki nabłonka gruczołowego (2+): Odczyn błonowy Struktury przewodzików (1+): Odczyn cytoplazmatyczny Komórki podstawne nabłonka płaskiego (2+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Nabłonek płaski (3+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Nabłonek gruczołów endometrium (2+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Komórki podścieliska endometrium (2+): Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny Warstwa mięśniowa: * W przypadku większości testowanych tkanek stwierdzono odczyn fibroblastów w tkance podścieliska (1+), onerwia i komórek mioepitelialnych. Niekiedy obserwowano endogenny odczyn eozynofilów wywoływany przez peroksydazę. **Obserwowano zmienny odczyn immunologiczny prawidłowego nabłonka jelita grubego. ( ) PL_005 tr. 12/14

13 Rozwiązywanie problemów Tabela 8.: Rozwiązywanie problemów Problem Prawdopodobna przyczyna Zalecane postępowanie 1. barwienia preparatów. 2. Słabe barwienie preparatów. 3. Nadmierne barwienie tła we wszystkich preparatach. 4. Tkanka oddziela się od szkiełka. 5. Nadmiernie silny odczyn swoisty. 6. Słaby odczyn 2+ kontrolnej linii komórkowej. 7. Nadmierne trawienie preparatu tkankowego. 1a. Błąd programowania. Odczynniki nie są używane we właściwej kolejności. 1b. Fiolki z odczynnikami nie zostały wprowadzone we właściwe położenia w statywach odczynników. 1c. Niedostateczna ilość odczynników w fiolce. 1d. Azydek sodu obecny w kąpieli z buforem płuczącym. 1a. Sprawdzić tabelę programowania zweryfikować, czy seria odczynów została prawidłowo zaprogramowana. 1b. Sprawdzić mapę odczynników zweryfikować odpowiednie położenie fiolek z odczynnikami. 1c. Przed rozpoczęciem serii, należy dopilnować by w fiolce znajdowała się odpowiednia ilość odczynników. Wymagane objętości przedstawiono w Mapie odczynników. 1d. Stosować świeży bufor płuczący dostarczany z zestawem. 2a. Niedostateczny czas inkubacji. 2a. Przejrzeć instrukcje podane w części Wykonanie odczynu. 2b. Użyto niewłaściwej metody utrwalania. 2c. Zbyt długi czas inkubacji z Proteinase K. 2b. Dopilnować, by tkanki pacjenta nie były poddawane nadmiernemu utrwalaniu i że jest stosowana zatwierdzona substancja utrwalająca (zobacz część Przygotowanie materiału). 2c. Dopilnować, by roztwór Proteinase K był inkubowany przez nie dłużej niż 5 min. 3a. Niecałkowicie usunięta parafina. 3a. Stosować świeże roztwory do przemywania; postępować zgodnie z opisem procedury w części Usuwanie parafiny i ponowne uwadnianie. 3b. Podczas zatapiania skrawków zastosowano pochodne skrobi. 3c. Preparaty nie są odpowiednio przemywane. 3d. Wysychanie skrawków podczas wykonywania odczynu. 3e. Dochodzi do wysuszenia szkiełek podczas wkładania do aparatu Dako Autostainer. 3f. Nieswoiste wiązanie odczynników do skrawka tkanki. 4a. Zastosowano niewłaściwe szkiełka mikroskopowe. 5a. Użyto niewłaściwej metody utrwalania. 5b. Zbyt długie czasy inkubacji odczynników. 5c. Użyto niewłaściwego roztworu płuczącego. 6a. Niedostateczne trawienie enzymatyczne Proteinase K. 3b. Unikać stosowania jakichkolwiek dodatków zwiększających przyczepność skrawków do szkiełek mikroskopowych. Wiele takich preparatów wykazuje reaktywność immunologiczną. 3c. Dopilnować, by aparat Autostainer został odpowiednio przygotowany do serii. Dopilnować, aby dostępna była wystarczająca ilość buforu, wystarczająca na przeprowadzenie całej serii. Jeżeli to konieczne, po etapie wizualizacji może być konieczne dodatkowe płukanie. 3d. Dopilnować, by na szkiełka były nanoszone odpowiednie objętości odczynnika. Należy dopilnować, by podczas pracy aparatu Autostainer, pokrywa była zamknięta, a aparat nie był narażony na działanie nadmiernie wysokich temperatur lub przeciągów. 3e. Należy dopilnować, by szkiełka pozostały zwilżone buforem podczas wkładania do aparatu i przed rozpoczęciem badania serii. 3f. Dopilnować właściwego utrwalania preparatów i (lub) upewnić się, że preparat nie zawiera obszarów martwicy. 4a. Stosować szkiełka elektrostatyczne (Fisher SuperFrost Plus) lub silanilizowane (Dako Silanized Slides, nr kat. S3003). 5a. Dopilnować, by były stosowane jedynie zatwierdzone substancje utrwalające i metody utrwalania (zobacz część Przygotowanie materiału). 5b. Przejrzeć instrukcje podane w części Wykonanie odczynu. 5c. Stosować wyłącznie rozcieńczony bufor płuczący dostarczany z zestawem. 6a. Dopilnować, by zaprogramowany czas inkubacji roztworu Proteinase K wynosił 5 min. 6b. Niedostateczny czas inkubacji. 6b. Zweryfikować, czy dla danej serii zaprogramowano właściwe czasy inkubacji. 6c. Nastąpiła utrata własności preparatu kontrolnego. 7a. Zbyt długi czas inkubacji z Proteinase K. 6c. Sprawdzić datę ważności i warunki przechowywania zestawu podane na etykiecie opakowania. 7a. Dopilnować, by roztwór Proteinase K był inkubowany nie dłużej niż przez 5 min. 7b. Niewłaściwe utwalanie. 7b. Po zakończeniu utrwalania stosować procedurę opisaną w protokole wykonywania odczynu dla nowych preparatów; wykonać barwienie przy użyciu standardowej procedury. Uwaga: Więcej informacji podano w części Troubleshooting w publikacji Dako Handbook: Immunochemical Staining Methods, 3rd Edition, 16 the Atlas of Immunohistology, 23 or Immunoperoxidase Techniques. A Practical Approach to Tumor Diagnosis. 20 W razie wystąpienia niezwykłego odczynu należy się skontaktować z działem wsparcia technicznego firmy Dako. ( ) PL_005 tr. 13/14

14 Piśmiennictwo 1. Carpenter G, Cohen S. Epidermal growth factor. J Biol Chem 1990; 265: Riese DJ, Stern DF. Specificity within the EGF family/erbb receptor family signaling network. Bioessays 1998; 20:41 3. Coussens L, Yang-Feng TL, Liao Y-C, Chen E, Gray A, McGrath J, Seeburg PH, Libermann TA, Schlessinger J, Francke U, Levinson A, Ullrich A. Tyrosine kinase receptor with extensive homology to EGF receptor shares chromosomal location with neu oncogene. Science 1985; 230: Yamamoto T, Ikawa S, Akiyama T, Semba K, Nomura N, Miyajima N, Saito T, Toyoshima K. Similarity of protein encoded by the human c-erb-b-2 gene to epidermal growth factor receptor. Nature 1986; 319: Schechter AL, Hung M-C, Vaidyanathan L, Weinberg RA, Yang-Feng TL, Francke U, Ullrich A, Coussens L. The neu gene: An erbbhomologous gene distinct from and unlinked to the gene encoding the EGF receptor. Science 1985; 229: Gusterson B, Cowley G, Smith JA, Ozanne B. Cellular localization of human epidermal growth factor receptor. Cell Biol Intl Rpts 1984; 8(8): Gullick WJ. Prevalence of aberrant expression of the epidermal growth factor receptor in human cancers. Br Med Bull 1991; 47(1):87 8. Sainsbury JRC, Farndon JR, Sherbet GV, Harris AL. Epidermal-growth-factor receptors and oestrogen receptors in human breast cancer. Lancet 1985; 1(8425): Ozanne B, Richards CS, Hendler F, Burns D, Gusterson B. Over-expression of the EGF receptor is a hallmark of squamous cell carcinomas. J Pathol 1986; 149:9 10. Werner MH, Nanney LB, Stoscheck CM, King LE. Localization of immunoreactive epidermal growth factor receptors in human nervous system. J Histochem Cytochem 1988; 36: Pii K, Andersen FG, Jensen S, Spaulding B. Characterization of a new monoclonal antibody, clone 2-18C9, for the measurement of Epidermal Growth Factor Receptor expression in solid tumors. Am Assoc Canc Res 95 th annual meeting, Abst #5029 Orlando, Fl Mar Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988: Final Rule, 57 FR7163, February 28, Sheehan DC, Hrapchak BB. Theory and practice of histotechnology. St. Louis: The C. V. Mosby Co Atkins D, Reiffen KA, Tegtmeier CL, Winther H, Bonato MS and Störkel S. Immunohistochemical detection of EGFR in paraffinembedded tumor tissues: Variation in staining intensity due to choice of fixative and storage time of tissue sections. J Histochem Cytochem 2004; 52: Kiernan JA. Histological and histochemical methods: Theory and practice. New York: Pergamon Press Boenisch T, Farmilo AJ, Stead RH. Handbook: Immunochemical Staining Methods. 3rd Edition. Dako Department of Health, Education and Welfare, National Institute for Occupational Safety and Health, Rockville, MD. Procedures for the decontamination of plumbing systems containing copper and/or lead azides. DHHS (NIOSH) Publ. No , Current 13. August 16, CLSI (formerly NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards)). Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections; Approved guideline. Villanova, PA Order code M29-A2 19. CLSI (formerly NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards)). Quality assurance for immunocytochemistry; Approved guideline. Villanova, PA Order code MM4-A. 20. Nadji M, Morales AR. Immunoperoxidase techniques. A practical approach to tumor diagnosis. Chicago: Amer Soc Clin Pathol Press Elias JM, Gown AM, Nakamura RM, Wilbur DC, Herman GE, Jaffe ES, Battifora H, Brigati DJ. Special report: quality control in immunohistochemistry. Amer J Clin Pathol 1989; 92: Herman GE, Elfont EA. The taming of immunohistochemistry: The new era of quality control. Biotech Histochem 1991; 66: Tubbs RR, Gephardt GN, Petras RE. Specimen processing and quality assurance. In: Atlas of immuno-histology. Chicago: Amer Soc Clin Pathol Press 1986; Goldstein NS, Armin M. Epidermal growth factor receptor immunohistochemical reactivity in patients with American Joint Committee on Cancer Stage IV colon adenocarcinoma: implications for a standardized scoring system. Cancer 2001; 92: Omata M, Liew CT, Ashcavai M, Peters RL. Nonimmunologic binding of horseradish peroxidase to hepatitis B surface antigen: A possible source of error in immunohistochemistry. Amer J Clin Pathol 1980; 73: Press MF, Hung G, Godolphin W, Slamon DJ. Sensitivity of HER-2/neu antibodies in archival tissue samples: Potential source of error in immunohistochemical studies of oncogene expression. Cancer Res 1994; 54:2771 ( ) PL_005 tr. 14/14

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Test wydzielania IFN-γ krwi pełnej sprawdzający reakcję na antygeny peptydowe ESAT-6 i CFP-10 Do celów diagnostyki in vitro 2 x

Bardziej szczegółowo

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Do wykrywania 7 mutacji w onkogenie K-RAS

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Do wykrywania 7 mutacji w onkogenie K-RAS TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Do wykrywania 7 mutacji w onkogenie K-RAS Do stosowania w aparacie Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Numer kat. 05015278001) oraz Applied BioSystems

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zevalin 1,6 mg/ml zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt Zevalin

Bardziej szczegółowo

B ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay (Test ProbeTec ET wykrywający bakterie z rodziny Chlamydiaceae oparty na amplifikacji DNA)

B ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay (Test ProbeTec ET wykrywający bakterie z rodziny Chlamydiaceae oparty na amplifikacji DNA) B ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay (Test ProbeTec ET wykrywający bakterie z rodziny Chlamydiaceae oparty na amplifikacji DNA) U.S. Nr patentu 5,27,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124;

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Ribosome P jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

QuantiFERON -CMV Ulotka informacyjna 2 x 96

QuantiFERON -CMV Ulotka informacyjna 2 x 96 QuantiFERON -CMV Ulotka informacyjna 2 x 96 Test wydzielania interferonu gamma krwi pełnej sprawdzający reakcję na antygeny peptydowe ludzkiego cytomegalowirusa 0350-0201 Cellestis, firma grupy QIAGEN

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ALIMTA 500 mg proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amyvid 800 MBq/ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 800 MBq of

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NeoRecormo n wielodawkowy 50 000 j.m. liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Privigen 100 mg/ml roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Immunoglobulina ludzka normalna (Ig iv.) Jeden ml zawiera:

Bardziej szczegółowo

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAJĄCYCH MIĘSO NA OBECNOŚD WŁOŚNI METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ WSPOMAGANEGO MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. 1 Opracowano w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Analiza morfometryczna nasilenia włóknienia

Analiza morfometryczna nasilenia włóknienia Mgr Joanna Bulak Analiza morfometryczna nasilenia włóknienia śródmiąższowego w różnych typach kłębuszkowych zapaleń nerek Rozprawa doktorska Zakład Patomorfologii Klinicznej Katedra Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MIRCERA 50 mikrogramów/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna ampułkostrzykawka

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 2 187-197 Praca poglądowa Review Article Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ADVATE 250 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Eprex, 40 000 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Ampułko-strzykawki 1 ampułko-strzykawka o pojemności 0,5

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

TWOJE LABORATORIUM NO 01

TWOJE LABORATORIUM NO 01 TWOJE LABORATORIUM NO 01 31/WIOSNA 2015 Badanie ogólne moczu Trudności diagnostyczne podczas wykonywania i interpretacji wyników badania ogólnego moczu Ocena bezobjawowej mikroskopowej hematurii u osób

Bardziej szczegółowo

TEN PROBLEM DOTYCZY NAS WSZYSTKICH

TEN PROBLEM DOTYCZY NAS WSZYSTKICH 66 grudzień 2013 aktualności biomérieux EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH Oporność na antybiotyki stanowi poważny problem dla opieki zdrowotnej na całym świecie. TEN PROBLEM DOTYCZY NAS WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite LKM-1 ELISA 708745 Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite LKM-1 ELISA 708745 Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite LKM-1 ELISA 708745 Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite LKM-1 jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał LKM-1 w surowicy

Bardziej szczegółowo

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Wydział Lekarski Katedra i Klinika Nefrologii Barbara Tabor Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność RNA tych wirusów u chorych dializowanych Praca doktorska*

Bardziej szczegółowo

STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5

STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5 STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5 A. Zarządzanie jakością w aptekach przygotowujących cytostatyki Certyfikowany system zarządzania jakością (QMS Quality Management System) wdrażany

Bardziej szczegółowo

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych ROZDZIAŁ 4 Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych Wojciech Garczorz Diagnostyka molekularna jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem diagnostyki medycznej. W wielu dziedzinach medycyny

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zoledronic acid Actavis 4 mg/5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka

Bardziej szczegółowo

Komunikat skierowany do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący obecności obcych cząstek w produkcie leczniczym Thyrogen (tyreotropina alfa)

Komunikat skierowany do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący obecności obcych cząstek w produkcie leczniczym Thyrogen (tyreotropina alfa) GENZYME EUROPE BV GOOIMEER 10 1411 DD NAARDEN NETHERLANDS Tel: +31-35-699-1200 Fax: +31-35-694-3214 06/01/2010 Komunikat skierowany do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący obecności obcych cząstek

Bardziej szczegółowo

GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR

GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR ANALIZA KLINICZNA Warszawa, Giotrif (afatynib) w leczeniu I linii chorych na N DRP z mutacją aktywującą genu EGFR analiza

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii 1 Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii Pierre Singer 1, Mette M. Berger 2, Greet Van den Berghe 3, Gianni Biolo 4, Philip Calder 4, AlastairForbes 6, Richard Griffiths 7, Georg Kreyman

Bardziej szczegółowo