Mobile2020 National Working Group

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mobile2020 National Working Group"

Transkrypt

1 Mobile2020 National Working Group Poland Michał Brennek Your Organization. Your Address Postal Code City Country

2 Wstęp Polska Grupa Robocza do spraw Mobilności Aktywnej powstała w ramach projektu mobile2020 pod auspicjami REC Polska. Jest to nieformalna grupa działania, której głównym celem jest wspieranie rozwoju transportu rowerowego (użytkowe wykorzystanie roweru a więc nie wyłącznie sportowe). W 2013 i 2014 roku głównymi zadaniami grupy była pomoc w popularyzacji dobrych rozwiązań w dziedzinie transportu rowerowego oraz próba zaangażowania jak największej liczby małych i średnich miast do programu szkoleń mobile2020. Jako podstawę swej działalności Polska Grupa robocza do spraw Mobilności Aktywnej przyjęła model rozproszony, w którym każdy z członków może zwołać posiedzenie grupy, jednakże, co najmniej raz w roku Polska Grupa Robocza spotyka się w ramach konferencji organizowanych w około ruchu rowerowego. Polska Grupa Robocza do spraw Mobilności Aktywnej jest otwarta dla wszystkich osób i organizacji wdrażających lub chcących wdrożyć projekty z dziedziny transportu rowerowego, a także szukających wiedzy i umiejętności pozwalających w optymalny sposób przeprowadzić tego typu projekty. Grupa ma obecnie postać nieformalnego towarzystwa zarządzanego przez Michała Brenneka (kontakt poniżej), a po uzyskaniu masy krytycznej zostanie przekształcona w jedną z dostępnych form prawnych (najprawdopodobniej stowarzyszenie). Najważniejszymi zadaniami na 2014 rok będą: poszukiwanie finansowania dla miast, członków Polskiej Grupy Roboczej w celu uzyskania certyfikacji systemu transportu rowerowego, wypracowanie synergii pomiędzy istniejącymi projektami związanymi z mobilnością aktywną i zrównoważonym transportem. Wszystkie osoby i instytucje chcące dołączyć do Polskiej Grupy Roboczej do spraw Mobilności aktywnej są proszone o kontakt z Michałem Brennekiem tel Skład Polskiej Grupy roboczej do spraw Mobilności Aktywnej Polska Grupa Robocza ds. Mobilności Aktywnej ma w swoim składzie zarówno osoby prywatne zaangażowane w rozwój użytkowego transportu rowerowego jak i reprezentantów instytucji zrzeszających porozumienia i organizacje pozarządowe, co pozwala na znaczący, ogólnopolski zasięg oddziaływania Grupy, a także zapewnia szerokie możliwości wsparcia dla projektów dotyczących mobilności aktywnej. W dniu kompletowania niniejszego opracowania Polska Grupa robocza ma także 17 członków obserwatorów, którzy w najbliższym czasie zamierzają dołączyć do jej struktury. Tabela 1: Skład Polskiej Grupy Roboczej, rok 2013/2014 Osoba Instytucja Typ uczestnictwa Michał Brennek Project Portfolio Manager Koordynator Polskiej Grupy Roboczej REC Polska Polska Grupa Robocza do spraw Mobilności Aktywnej Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden /5

3 Cezary Grochowski Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Miasta dla Rowerów (17 organizacji) Radosław Lesisz Fundacja Ekorozwoju Agata Rzędowska Dyrektor Marzena Woźniak-Trojanowska Koordynator programu CIFAL Uczestnicy programu mobile 2020 Fundacja Praeceptor International Centre for Local Development CIFAL Płock Instytucjonalne Tomasz Zboch Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Rowerowej Grażyna Anna Nideszczuk Inspektor Wydz. Planowania i Inwestycji Urząd Miasta Kielce Urząd Miasta Puławy Paweł Oroń Kierownik Wydz. Planowania i Urbanistyki Urząd Miasta Puławy Anna Muchowska Inspektor Wydz. Planowania i Urbanistyki Urząd Miasta Starogard Gdański Małgorzata Kwiatkowska Z-ca Naczelnika Wydz. Planowania i Urbanistyki Urząd Miasta Starogard Gdański Dariusz Boryszewski Z Inspektor Wydz. Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Łomży Michał Romanowski Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Urząd Miasta Biała Podlaska Łukasz Hodun Specjalista Urząd Miasta Biała Podlaska Osobiste Danuta Krajanowska Dyrektor wydziału Dróg Urząd Miasta Ostrołęki Elżbieta - Agata Sosińska Kierownik Ref. Kultury, Sportu i Turystyki Urząd Miasta Ostrołęki Michał Przepiórka Oficer Rowerowy Urząd Miasta Lublina Rafał Ejsmont Oficer Rowerowy Urząd Miasta Sopot Osobiste Polska Grupa Robocza do spraw Mobilności Aktywnej Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden /5

4 2. Priorytety Polskiej Grupy Roboczej W ramach spotkań Polskiej Grupy Roboczej wypracowano szereg zaleceń odnośnie podejmowanych działań. Podstawowym priorytetem działania Polskiej Grupy Roboczej jest wypracowanie synergii pomiędzy projektami dotyczącymi mobilności aktywnej realizowanymi w Polsce i w regionie. Zwiększenie synergii ma umożliwić uniknięcie ryzyka niewypracowania w ramach projektów założonych wskaźników. Polska Grupa robocza wspiera wszystkie projekty niezależnie od ich charakteru oraz instytucji wdrażającej. Przy czym podczas pierwszego spotkania Grupy Roboczej ustalono, że Grupa nie może faworyzować w promocji jednej wybranej marki bądź produktu. Drugim priorytetem Grupy Roboczej jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz kultury współdzielenia pasów komunikacyjnych wśród rowerzystów, pieszych i kierowców samochodów. W ramach tego priorytetu prowadzone będą także analizy bezpieczeństwa rozwiązań stosowanych w ruchu rowerowym, oraz działania mające na celu wyjaśnianie mitów, w jakie obrosły niektóre rozwiązania. W ramach priorytetu drugiego prowadzone są takie działania wspierające dialog pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu miejskiego. Trzecim priorytetem grupy roboczej jest włączanie transportu rowerowego w zrównoważony system transportowy miasta poprzez ułatwianie dialogu pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za poszczególne komponenty transportu miejskiego a także poprzez dostarczanie wiedzy, umiejętności i kontaktów ze specjalistami. W ramach tego priorytetu Grupa Robocza wspiera wdrażanie systemowych i kompleksowych rozwiązań w dziedzinie transportu rowerowego, nie tylko w sferze infrastrukturalnej, ale także w sferze usług towarzyszących i promocji. Podstawowy zadaniem tego priorytetu jest także łączenie transportu rowerowego z innymi środkami transportu. Czwartym priorytetem Grupy Roboczej jest monitorowanie i wspieranie działań w dziedzinie transferu wiedzy i umiejętności oraz promocji transportu rowerowego. W ramach tego priorytetu organizowane są od 2014 roku trzy konkursy: konkurs na najlepszą praktykę wspierającą transport rowerowy, konkurs na najlepszego mówcę/trenera w dziedzinie mobilności aktywnej oraz konkurs na najlepsze wydarzenie (on-line lub off-line) promujące mobilność aktywną. Początkiem tego typu działalności był konkurs jeszcze w ramach mobile2020 na miasto/gminę najbardziej przyjazną rowerzystom. 3. Dalszy rozwój i możliwości współpracy Polska Grupa Robocza odbywa jak pokazała dotychczasowa praktyka kilka spotkań w roku w postaci konferencji on-line (tego typu spotkanie może zwołać każdy z członków grupy) oraz 2-3 spotkania robocze podczas konferencji związanych z mobilnością. Te ostatnie mają na celu także pozyskanie owych członków grupy roboczej. W trakcie programu mobile2020 odbył się szereg spotkań związanych z realizacją projektu (kick-off meeting, rozwiązanie konkursu filmowego itd). Polska Grupa Robocza brała także udział w następujących konferencjach międzynarodowych: III i IV Kongresie Mobilności Aktywnej [1] organizowanym przez PUMA Polską Unię Mobilności Aktywnej. W 2014 roku Polska Grupa Robocza wzięła udział w I Kongresie Rozwoju Ruchu Rowerowego zorganizowanym przez członka Polskiej Grupy Roboczej Wrocławską Inicjatywę Rowerową wraz z instytucjami współpracującymi (relacja [2]), gdzie prezentowany był miedzy innymi projekt mobile2020. Kolejna edycja Kongresu odbędzie się w dniach czerwca i także będzie organizowana przez członków Grupy Roboczej. W dalszej części roku, we współpracy z PUMA, Polska Grupa robocza weźmie udział w V Kongresie Mobilności Aktywnej. Polska Grupa Robocza do spraw Mobilności Aktywnej Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden /5

5 [1]: [2]: Dzięki znacznemu zróżnicowaniu członków Grupy Roboczej, osiągnięto zarówno duży zasięg terytorialny, jak i możliwość docierania do większości organizacji zajmujących się rozwojem transportu rowerowego w Polsce. Niestety podczas prac nad uruchomieniem Grupy Roboczej nie udało się uzyskać patronatu wszystkich zainteresowanych ministerstw. Polska Grupa Robocza współpracuje jedynie z Ministerstwem Środowiska jednakże wyzwaniem będzie nawiązanie współpracy z Ministerstwem. Infrastruktury Poniżej przedstawiono listę organizacji, współpraca, z którymi daje potencjał osiągnięcia dobrych efektów w przyszłości: Tabela 2: Dalsze kierunki współpracy Kontakt Organizacja Forma współpracy Insp. dr Mariusz Sokołowski Rzecznik prasowy KGP Izabela Zapolnik, Randy Rzewnicki Ambasada Królestwa Danii w Warszawie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Policja ECF Ambasada Królestwa Danii w Warszawie Ad-hoc Ad-hoc Andrzej B. Piotrowicz Sekrretarz Generalny PUMA Polska Unia Mobilności Aktywnej Dr Piotr Kuropatwiński Polska Unia Mobilności Aktywnej Polska Grupa Robocza do spraw Mobilności Aktywnej Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden /5

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r.

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści Wstęp...4 1. Ogólne założenia projektu KIBICE RAZEM...6 2. Zadania związane z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej drugie półrocze 2011 Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. wspiera szeroko pojętą aktywność obywatelską,

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU List Prezesa Zarządu SA 4 O raporcie 6 1. Odpowiedzialne zarządzanie 10 1.1. Zarządzanie 1.2. Debiut na giełdzie 1.3. Ryzyko pod kontrolą 1.4. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia

Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia Warszawa 2015 Spis treści: Geneza i założenia Strategii.. s. 2 Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

I. PROGRAM WARSZAWA STOLICA INICJATYW LOKALNYCH

I. PROGRAM WARSZAWA STOLICA INICJATYW LOKALNYCH SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA BIURO OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS Z DZIAŁALNOŚCI W 2003 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. (początkowo jako fundacja)

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ISTNIEJACYCH / DZIAŁAJĄCYCH KLASTRÓW ICT

PRZEGLĄD ISTNIEJACYCH / DZIAŁAJĄCYCH KLASTRÓW ICT Przegląd istniejących/działających klastrów ICT w województwie śląskim oraz analiza ich potencjału 1 2 Autor raportu Dr inż. Sławomir Olko (Politechnika Śląska, Wydziała Organizacji i Zarządzania) Publikacja

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością dla poprawy dostępności w regionach

System zarządzania jakością dla poprawy dostępności w regionach System zarządzania jakością dla poprawy dostępności w regionach Dokument D4.2 projektu ISEMOA Data utworzenia dokumentu: Listopad 2012 Koordynator projektu: Michaela Kargl Austrian Mobility Research kargl@fgm.at

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Lipiec 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Nowa usługa dla przedsiębiorców:

Bardziej szczegółowo

Badania bezpieczeństwa transportu czas na integrację

Badania bezpieczeństwa transportu czas na integrację GAMBIT 2008 Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2008 VII Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod honorowym patronatem Cezarego Grabarczyka, Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ 2014 Materiał informacyjny Fundacji Fundusz Współpracy. Do dnia wydruku sprawozdanie rzeczowo-finansowe nie zostało jeszcze zatwierdzone przez Radę Fundacji. Po zatwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

BUDOWA UCZELNIANYCH CENTRÓW KOMPETENCYJNYCH

BUDOWA UCZELNIANYCH CENTRÓW KOMPETENCYJNYCH PAWEŁ MADEJ ŁUKASZ SZCZYGIELSKI e-mail: Pawel.Madej@zie.pg.gda.pl, lukasz.szczygielski@zie.pg.gda.pl Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD MŚP

PROMOCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD MŚP PROMOCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD MŚP Lada Bauer Katerina Bozhinova Michał Malinowski Kristina Maunaga Natalia Walczak Toruń, lipiec 2013 ORGANIZER BUSINESS PARTNER SPONSOR Sendzimir

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla Lokalnych Grup Wsparcia URBACT II

Zestaw narzędzi dla Lokalnych Grup Wsparcia URBACT II Zestaw narzędzi dla Lokalnych Grup Wsparcia URBACT II Czerwiec 2013 r. BUDOWANIE POTENCJAŁU ANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY CZERPANIE JAK NAJWIĘKS- ZYCH KORZYŚCI Z WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ PRACA Z INTERESARIUSZAMI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE Opracowanie: EWA BOGACZ-WOJTANOWSKA Współpraca: ANNA OLECH, MAŁGORZATA KOZIAREK Decydujmy razem to partnerski projekt systemowy, którego głównym celem jest rozwijanie silnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo