WYDZIAŁ OGRODNICZY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ OGRODNICZY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ OGRODNICZY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa PUBLIKACJE Wykaz waŝniejszych publikacji za lata r. 1. Wociór S., Baryła P., Czarnecka J., Kwaśniak A., Palonka S., Owocowanie jedenastu odmian jabłoni okulizowanych na M9. Folia Hort., 13/1A: Krawiec M., Tendaj M., Wpływ fazy dojrzałości oraz pozbiorczego dosuszania na plon cebuli dymki. Folia Hort., 13/1A: Chodulska L., Palonka S., Wpływ uszkodzeń nasion fasoli szparagowej (Phaseolus wigaris L.) na ich kiełkowanie w laboratorium i wschody w polu. Folia Hort., 13/1A: Wociór S., Baryła P., Palonka S., Wójcik I., Kapłan M., Wpływ podkładek na plonowanie drzew i jakość owoców trzech odmian jabłoni. Zeszyty Naukowe ISiK w Skierniewicach, t. 9: w 2002 r. 1. Wociór S., Baryła P., Kiczorowski P., Palonka S., Wójcik I., Kapłan M Badania intensywności kwitnienia drzew odmiany Jonagold i czterech jej mutacji okulizowanych na M9. Annales UMCS Lublin, s. EEE, vol. XI: Kiczorowski P Wpływ podkładki na kwitnienie oraz plonowanie jabłoni odmiany Szampion. Annales UMCS Lublin, s. EEE, vol. X: Kapłan M., Wociór S., Badanie wzrostu i plonowania czterech odmian jabłoni na WyŜynie Sandomierskiej. Zeszyty Naukowe ISiK Skierniewice, t. 10: Krawiec M Evaluation of storage losses of onion sets depending on the storage temperature. Folia Hort.Ann. 14/1: r. 1. Wociór S., Kapłan M., Palonka S., Wójcik I Wpływ terminów ścinania podkładek na czop na wzrost okulantów wiśni odmiany Łutówka. Acta Agrobotanica, vol. 56, z.1-2: Wociór S., Płaza E., Wójcik I Obserwacje kwitnienia i plonowania drzew pięciu odmian śliwy. Annales UMCS Lublin, s. EEE, vol. XII: Wociór S., Płaza E., Wójcik I Badania plonowania kilku odmian śliw na WyŜynie Sandomierskiej. Folia Hort. Supl. 2003/1: Krawiec M Wpływ niskiej temperatury w czasie przechowywania dymki na pośpiechowatość cebuli. Folia Hort. Supl. 2003/2: Kapłan M Badanie wzrostu i plonowania czterech mutantów odmiany Jonagold na WyŜynie Sandomierskiej. AR Lublin. Problemy technologii produkcji roślinnej, 1

2 zwierzęcej i Ŝywności. I Konferencja Naukowa Doktorantów, czerwca 2003: r. 1. Krawiec M Wpływ temperatury w czasie przechowywania dymki na pośpiechowatość i plon cebuli. Folia Univ. Agric. Stetin. 239, Agric. 95: Krawiec M Wpływ normy siewu nasion i fazy dojrzałości zbiorczej na plon dymki dwóch odmian cebuli. Annales UMCS Lublin, s. EEE, vol. XIV: r. 1. Wociór S., Kiczorowski P., Wójcik I., Palonka S Wpływ głębokości sadzenia drzew na plonowanie i jakość owoców jabłoni odmiany Elstar na M.9. Acta Agrobotanica, Vol. 58 z. 1: Krawiec M., Palonka S Wartość produkcyjna cebuli dymki w zaleŝności od jej wielkości i sposobu przechowywania. Zesz. Nauk. AR Wroc. Rol. LXXXVI, nr 515: Baryła P., Kapłan M The estimation of the growth and the branching of the six stocks under the cherry and the sweet cherry trees. Ocena wzrostu i rozgałęziania się sześciu podkładek pod wiśnie i czereśnie. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 4(1) 2005: Kapłan M., Baryła P The effect of rootstocks and age trees on the growth and cropping of Szampion cultivar apple trees. Wpływ podkładki i wieku drzew na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Szampion. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 4(1) 2005: Kapłan M Wpływ ręcznego przerzedzania zawiązków na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Szampion. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, s. EEE, vol. XV: Baryła P Wpływ gęstości sadzenia na wzrost i jakość okulantów wiśni odmiany Łutówka na podkładce czereśnia ptasia (Prunus avium L.). Ann. Univ. Mariae Curie- Skłodowska, Lublin, s. EEE, vol. XV: Baryła P ZaleŜność między czynnikami klimatycznymi a wzrostem okulantów wiśni w szkółce. Acta Agrophysica, 6(1): Kiczorowska B., Kiczorowski P Comparison of some chemical components in apples Szampion variety produced in the Lublin province. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 4 (2): r. 1. Wociór S., Kaca M Wpływ rodzaju drzew na intensywność kwitnienia i owocowanie wiśni odmiany Łutówka. Acta Agrobotanica, vol. 59, z :

3 2. Wociór S., Baryła P., Kapłan M., Palonka S., Wójcik I Wpływ podkładki na kwitnienie i owocowanie trzech odmian jabłoni. Acta Agrobotanica, vol. 59, z : Wociór S., Wójcik I., Palonka S Wpływ głębokości sadzenia drzew na wzrost, kwitnienie i produktywność odmiany Elstar na M.9. Acta Agrobotanica, vol. 59, z : Baryła P Wpływ terminów i metod okulizacji na wzrost okulantów wiśni odmiany Łutówka. Acta Agrobotanica, vol. 59, z : Baryła P., Kapłan M Wpływ terminów i sposobów okulizacji na jakość okulantów i wydajność szkółki wiśni odmiany Łutówka. Acta Agrobotanica, vol. 59, z : Kapłan M., Baryła P Wpływ podkładki M.9 i M.26 na wzrost okulantów jabłoni odmiany Szampion i Jonica. Acta Agrobotanica, vol. 59, z : Baryła P., Kapłan M The effect of stocks on the quality of young trees and the nursery efficiency of cherry trees cv. Łutówka. Wpływ podkładek na jakość okulantów i wydajność szkółki wiśni odmiany Łutówka. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 5(1) 2006: Kapłan M., Baryła P The effect of growth regulators on the quality of twoyear-old apple trees of Szampion and Jonica cultivars. Wpływ regulatorów wzrostu na jakość drzewek dwuletnich jabłoni odmiany Szampion i Jonica. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 5(1) 2006: Krawiec M. Palonka S Wpływ wielkości dymki i sposobu jej przechowywania na plon handlowy dwóch odmian cebuli. Folia Hort. Supl. 2006/1: Krawiec M Efect of storage treatments on storage losses of sets of two onion cultivars. International Conference Effects of Pre- and Post-Harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Fruit and Vegetables, maja 2006 Skiern.: Wociór S., Chuchnowski G Badania wzrostu i plonowania kilku odmian jabłoni okulizowanych na podkładkach półkarłowych. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, s. EEE, vol. XVI: Baryła P., Kapłan M Ocena wzrostu i rozgałęziania się okulantów wiśni odmiany Łutówka na sześciu podkładkach. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, s. EEE, vol. XVI: Kapłan M., Baryła P Wpływ ręcznego przerzedzania zawiązków na jakość owoców jabłoni odmiany Szampion. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, s. EEE, vol. XVI: Krawiec M., Palonka S Wartość produkcyjna dymki duŝej niektórych odmian cebuli w zaleŝności od sposobu przechowywania. Ann. Univ. Mariae Curie- Skłodowska, Lublin, s. EEE, vol. XVI: Kapłan M Wpływ preparatów Arbolin 036 SL i Promalin 3,6 SL na wzrost okulantów jabłoni odmian Szampion i Jonica. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. Skiern., t. 14:

4 16. Kiczorowska B., Kiczorowski P., Bochniarz A Kumulacja metali cięŝkich w jabłkach odmiany Szampion pozyskanych z sadów zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich województwa lubelskiego. Acta Agrophysica 2006, 8 (3), Kiczorowska B., Kiczorowski P., Bochniarz A Skład chemiczny skórki i miąŝszu jabłek odmian Jonica i Szampion wyprodukowanych w sadach województwa lubelskiego. Acta Agrophysica, 2006, 8 (2): Kapłan M Wpływ preparatów Arbolin 036 SL i Promalin 3,6 SL na wzrost okulantów jabłoni. XLIV Ogólnopol. Nauk. Konf. Sad. Inst. Sadow. Kwiac., sierpnia 2006 r. Skiern.: r. 1. Wociór S., Baryła P., Palonka S., Wójcik I Wzrost, plonowanie i wielkości owoców 13 odmian jabłoni okulizowanych na podkładce M.9. Rocz. AR Pozn. CCCLXXXIII, Ogrodn. 41: Krawiec M Effect of storage duration and temperature on sets loss and bolting of onion. Vegetable Crops Research Bulletin, Vol. 66/2007: Kiczorowska B., Kiczorowski P Mineral Compounds Content in Flesh and Peel of Apples Jonica, Szampion and Pinova Variety Gathered at Two Harvest Dates. Part I. Macroelements - Short Communication. Polish J. Environ. Stud. Vol. 16, No 3A(2007): Kiczorowska B., Kiczorowski P Mineral Compounds Content in Flesh and Peel of Apples Jonica, Szampion and Pinova Variety Gathered at Two Harvest Dates. Part II. Microelements - Short Communication. Polish J. Environ. Stud. Vol. 16, No 3A(2007): Kiczorowski P., Kiczorowska B Cadmium Accumulation in Apples Jonica Cultivar Produced in Orchards Situated in the Lublin Province Area - Short Communication. Polish J. Environ. Stud. Vol. 16, No 3A(2007): Kiczorowski P., Kiczorowska B Lead Accumulation in Apples Jonica Cultivar Produced in Orchards Situated in the Lublin Province Area - Short Communication. Polish J. Environ. Stud. Vol. 16, No 3A(2007): Knaflewski M. (red.) Ogólna uprawa warzyw. PWRiL Poznań. Dąbrowska B., Krawiec M Materiał siewny roślin warzywnych, r. 1. Wociór S The effect of rootstock on the growth and yielding of Regina cherry trees. Folia Hort. Ann. 20/1, 2008: Wociór S The effect of rootstock on the growth and yielding of cultivar Kordia sweet cherry trees. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7(1): Wociór S The effect of rootstocks on the growth and yielding of sour cherry cv. Łutówka. Acta Agrobotanica, Vol. 61 (1):

5 4. Wociór S Influence of hand thinning of flowers and fruits on yielding and fruit quality of apples cultivar Szampion. Acta Agrobotanica, Vol. 61 (2): Wociór S., Wójcik I., Palonka S Badania wzrostu i plonowania drzew wiśni odmiany Łutówka okulizowanych na dwóch podkładkach. Ann. Univ. Mariae Curie- Skłodowska, Lublin, s. EEE, vol. XVIII, nr 1/2008:

WZROST, PLONOWANIE I WIELKOŚCI OWOCÓW TRZYNASTU ODMIAN JABŁONI OKULIZOWANYCH NA PODKŁADCE M.9. Wstęp

WZROST, PLONOWANIE I WIELKOŚCI OWOCÓW TRZYNASTU ODMIAN JABŁONI OKULIZOWANYCH NA PODKŁADCE M.9. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) STANISŁAW WOCIÓR, PIOTR BARYŁA, SALWINA PALONKA, IRENA WÓJCIK WZROST, PLONOWANIE I WIELKOŚCI OWOCÓW TRZYNASTU ODMIAN JABŁONI OKULIZOWANYCH NA PODKŁADCE

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wzrost i plonowanie drzew wiśni odmiany Łutówka okulizowanych na dwóch podkładkach

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wzrost i plonowanie drzew wiśni odmiany Łutówka okulizowanych na dwóch podkładkach ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XVIII (1) SECTIO EEE 2008 Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PREPARATÓW ARBOLIN 036 SL I PROMALIN 3,6 SL NA WZROST OKULANTÓW JABŁONI ODMIAN SZAMPION I JONICA

WPŁYW PREPARATÓW ARBOLIN 036 SL I PROMALIN 3,6 SL NA WZROST OKULANTÓW JABŁONI ODMIAN SZAMPION I JONICA ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA TOM 14 2006 WPŁYW PREPARATÓW ARBOLIN 036 SL I PROMALIN 3,6 SL NA WZROST OKULANTÓW JABŁONI ODMIAN SZAMPION I JONICA The effect of preparations Arbolin

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTENSYWNOŚCI RĘCZNEGO PRZERZEDZANIA ZAWIĄZKÓW NA WYBRANE CECHY JAKOŚCIOWE JABŁEK ODMIANY SZAMPION

WPŁYW INTENSYWNOŚCI RĘCZNEGO PRZERZEDZANIA ZAWIĄZKÓW NA WYBRANE CECHY JAKOŚCIOWE JABŁEK ODMIANY SZAMPION Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) IWONA SZOT WPŁYW INTENSYWNOŚCI RĘCZNEGO PRZERZEDZANIA ZAWIĄZKÓW NA WYBRANE CECHY JAKOŚCIOWE JABŁEK ODMIANY SZAMPION Z Katedry Sadownictwa Akademii

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A N N L E S U N I V E R S I T T I S M R I E C U R I E - S K Ł O D O W S K L U L I N P O L O N I VOL. XVI SECTIO EEE 2006 Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego kademii Rolniczej w Lublinie 1 Wysza

Bardziej szczegółowo

THE EFFECT OF ROOTSTOCK AND AGE TREES ON THE GROWTH AND CROPPING OF SZAMPION CULTIVAR APPLE TREES

THE EFFECT OF ROOTSTOCK AND AGE TREES ON THE GROWTH AND CROPPING OF SZAMPION CULTIVAR APPLE TREES Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 4(1) 2005, 131-137 THE EFFECT OF ROOTSTOCK AND AGE TREES ON THE GROWTH AND CROPPING OF SZAMPION CULTIVAR APPLE TREES Magdalena Kapłan, Piotr Baryła University of Agriculture

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NASTĘPCZY PREPARATÓW ASAHI SL I TYTANITU STOSOWANEGO W UPRAWIE ROSA MULTIFLORA THUNB. NA JAKOŚĆ OKULANTÓW RÓŻ ODMIANY FLAMINGO.

WPŁYW NASTĘPCZY PREPARATÓW ASAHI SL I TYTANITU STOSOWANEGO W UPRAWIE ROSA MULTIFLORA THUNB. NA JAKOŚĆ OKULANTÓW RÓŻ ODMIANY FLAMINGO. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JOLANTA ADAMIAK, JERZY HETMAN WPŁYW NASTĘPCZY PREPARATÓW ASAHI SL I TYTANITU STOSOWANEGO W UPRAWIE ROSA MULTIFLORA THUNB. NA JAKOŚĆ OKULANTÓW RÓŻ

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ŁUCJA MICHALIK WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Z Katedry Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ Na, K, Ca I Mg W JADALNYCH CZĘŚCIACH W MIĄŻSZU I SKÓRCE JABŁEK ODMIAN UPRAWIANYCH AMATORSKO

ZAWARTOŚĆ Na, K, Ca I Mg W JADALNYCH CZĘŚCIACH W MIĄŻSZU I SKÓRCE JABŁEK ODMIAN UPRAWIANYCH AMATORSKO BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 803 807 Bożena Kiczorowska ZAWARTOŚĆ Na, K, Ca I Mg W JADALNYCH CZĘŚCIACH W MIĄŻSZU I SKÓRCE JABŁEK ODMIAN UPRAWIANYCH AMATORSKO Instytut Żywienia Zwierząt Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW 6-BENZYLOADENINY NA PLONOWANIE CZEREŚNI. Aleksander Gonkiewicz

WPŁYW 6-BENZYLOADENINY NA PLONOWANIE CZEREŚNI. Aleksander Gonkiewicz ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA im. SZCZEPANA PIENIĄŻKA TOM 20 2012 WPŁYW 6-BENZYLOADENINY NA PLONOWANIE CZEREŚNI Influence of 6-benzyladenine on croping of sweet cherry Aleksander

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A N N L E S U N I V E R S I T T I S M R I E C U R I E S K Ł O D O W S K L U L I N P O L O N I VOL. XV SECTIO EEE 2005 Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego kademii Rolniczej w Lublinie PIOTR RYŁ

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XVI SECTIO EEE 2006 Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rodzaju drzew na intensywnoœæ kwitnienia i owocowanie wiœni odmiany utówka STANIS AW WOCIÓR 1, MARCIN KACA 2. Summary

Wp³yw rodzaju drzew na intensywnoœæ kwitnienia i owocowanie wiœni odmiany utówka STANIS AW WOCIÓR 1, MARCIN KACA 2. Summary ACTA AGROBOTANICA Vol. 59, z. 1 2006 s. 471 477 Wp³yw rodzaju drzew na intensywnoœæ kwitnienia i owocowanie wiœni odmiany utówka STANIS AW WOCIÓR 1, MARCIN KACA 2 1 Katedra Nasiennictwa i Szkó³karstwa

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF PRUNING TIME ON YIELDING AND FRUIT QUALITY OF SEVERAL EARLY RIPENING PLUM CULTIVARS

EFFECT OF PRUNING TIME ON YIELDING AND FRUIT QUALITY OF SEVERAL EARLY RIPENING PLUM CULTIVARS Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9(1) 2010, 37-44 EFFECT OF PRUNING TIME ON YIELDING AND FRUIT QUALITY OF SEVERAL EARLY RIPENING PLUM CULTIVARS Ireneusz Sosna University of Environmental and Life Sciences

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI BADAŃNAD PLONOWANIEM ODMIANY JABŁONI LIGOLINA NA RÓŻNYCH KLONACH PODKŁADEK

WSTĘPNE WYNIKI BADAŃNAD PLONOWANIEM ODMIANY JABŁONI LIGOLINA NA RÓŻNYCH KLONACH PODKŁADEK ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA TOM 16 2008 WSTĘPNE WYNIKI BADAŃNAD PLONOWANIEM ODMIANY JABŁONI LIGOLINA NA RÓŻNYCH KLONACH PODKŁADEK Preliminary results of yielding of Ligolina apple

Bardziej szczegółowo

STANIS AW WOCIÓR, IRENA WÓJCIK, SALWINA PALONKA. (Otrzymano: ) Summary. Key words: apple, depth of planting, flowering, cropping efficiency

STANIS AW WOCIÓR, IRENA WÓJCIK, SALWINA PALONKA. (Otrzymano: ) Summary. Key words: apple, depth of planting, flowering, cropping efficiency ACTA AGROBOTANICA Vol. 59 z. 2 2006 s. 199 205 Wp³yw g³êbokoœci sadzenia drzew na wzrost, kwitnienie i produktywnoœæ odmiany 'Elstar' na M.9 STANIS AW WOCIÓR, IRENA WÓJCIK, SALWINA PALONKA Katedra Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz. Jednostka: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa. Adres: ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin. Telefon: 81 52 71 31

Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz. Jednostka: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa. Adres: ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin. Telefon: 81 52 71 31 Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz Stanowisko: profesor nadzwyczajny, Kierownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Jednostka: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa Adres: ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin Telefon:

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE NOWYCH PARCHOODPORNYCH ODMIAN JABŁONI HODOWLI INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA W SKIERNIEWICACH NA RÓŻNYCH TYPACH PODKŁADEK

PLONOWANIE NOWYCH PARCHOODPORNYCH ODMIAN JABŁONI HODOWLI INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA W SKIERNIEWICACH NA RÓŻNYCH TYPACH PODKŁADEK Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) MARIUSZ LEWANDOWSKI, EDWARD ŻURAWICZ PLONOWANIE NOWYCH PARCHOODPORNYCH ODMIAN JABŁONI HODOWLI INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA W SKIERNIEWICACH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRAKTOWANIA INHIBITOREM DZIAŁANIA ETYLENU NA WYBRANE CECHY PRZECHOWYWANYCH JABŁEK

WPŁYW TRAKTOWANIA INHIBITOREM DZIAŁANIA ETYLENU NA WYBRANE CECHY PRZECHOWYWANYCH JABŁEK Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JAN SKRZYŃSKI WPŁYW TRAKTOWANIA INHIBITOREM DZIAŁANIA ETYLENU NA WYBRANE CECHY PRZECHOWYWANYCH JABŁEK Z Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa Akademii

Bardziej szczegółowo

SKŁAD CHEMICZNY SKÓRKI I MIĄśSZU JABŁEK ODMIAN JONICA I SZAMPION WYPRODUKOWANYCH W SADACH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

SKŁAD CHEMICZNY SKÓRKI I MIĄśSZU JABŁEK ODMIAN JONICA I SZAMPION WYPRODUKOWANYCH W SADACH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Acta Agrophysica, 2006, 8(2), 375-383 SKŁAD CHEMICZNY SKÓRKI I MIĄśSZU JABŁEK ODMIAN JONICA I SZAMPION WYPRODUKOWANYCH W SADACH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO BoŜena Kiczorowska, Piotr Kiczorowski, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Warzywnictwa i Roślin Leczniczych za rok 2006

Publikacje pracowników Katedry Warzywnictwa i Roślin Leczniczych za rok 2006 Publikacje pracowników Katedry Warzywnictwa i Roślin Leczniczych za rok 2006 Oryginalne prace twórcze i monografie 1. Dyduch J., Kawecka M. 2006. Zawartość chlorofilu oraz karotenoidów w świeŝym zielu

Bardziej szczegółowo

OCENA WZROSTU, KWITNIENIA I PLONOWANIA KILKU MUTANTÓW BARWNYCH ODMIAN JONAGOLD I GALA W WARUNKACH DOLNEGO ŚLĄSKA

OCENA WZROSTU, KWITNIENIA I PLONOWANIA KILKU MUTANTÓW BARWNYCH ODMIAN JONAGOLD I GALA W WARUNKACH DOLNEGO ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA im. SZCZEPANA PIENIĄŻKA TOM 18 2010 OCENA WZROSTU, KWITNIENIA I PLONOWANIA KILKU MUTANTÓW BARWNYCH ODMIAN JONAGOLD I GALA W WARUNKACH DOLNEGO ŚLĄSKA

Bardziej szczegółowo

Wp³yw podk³adek M.9 i M.26 na wzrost okulantów jab³oni odmiany 'Szampion' i 'Jonica' MAGDALENA KAP AN, PIOTR BARY A

Wp³yw podk³adek M.9 i M.26 na wzrost okulantów jab³oni odmiany 'Szampion' i 'Jonica' MAGDALENA KAP AN, PIOTR BARY A ACTA AGROBOTANICA Vol. 59 z. 2 2006 s. 223 230 Wp³yw podk³adek M.9 i M.26 na wzrost okulantów jab³oni odmiany 'Szampion' i 'Jonica' MAGDALENA KAP AN, PIOTR BARY A Katedra Nasiennictwa i Szkó³karstwa Ogrodniczego

Bardziej szczegółowo

ANNALES U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

ANNALES U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A ANNALES U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XV SECTIO EEE 2005 Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

STANIS AW WOCIÓR, PIOTR KICZOROWSKI, IRENA WÓJCIK, SALWINA PALONKA

STANIS AW WOCIÓR, PIOTR KICZOROWSKI, IRENA WÓJCIK, SALWINA PALONKA ACTA AGROBOTANICA Vol. 58, z. 1 2005 s. 219 225 Wp³yw g³êbokoœci sadzenia drzew na plonowanie i jakoœæ owoców jab³oni odmiany Elstar na M.9 STANIS AW WOCIÓR, PIOTR KICZOROWSKI, IRENA WÓJCIK, SALWINA PALONKA

Bardziej szczegółowo

OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI. Wstęp. Materiał i metody

OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) MONIKA BIENIASZ, MONIKA MAŁODOBRY, WŁODZIMIERZ LECH OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI Z Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa

Bardziej szczegółowo

OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ. Wstęp. Materiał i metody

OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) KAMILA CZERNIAK, EUGENIUSZ KOŁOTA OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ Z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

OCENA WARTOŚCI PRODUKCYJNEJ KILKU NOWYCH ODMIAN GRUSZY NA DWÓCH PODKŁADKACH. Wstęp

OCENA WARTOŚCI PRODUKCYJNEJ KILKU NOWYCH ODMIAN GRUSZY NA DWÓCH PODKŁADKACH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) IRENEUSZ SOSNA, MARTA CZAPLICKA OCENA WARTOŚCI PRODUKCYJNEJ KILKU NOWYCH ODMIAN GRUSZY NA DWÓCH PODKŁADKACH Z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

THE EFFECT OF THE ROOTSTOCK ON GROWTH, YIELDING AND FRUIT QUALITY OF THREE CULTIVARS OF SOUR CHERRY CULTIVATED IN THE WARMIA REGION

THE EFFECT OF THE ROOTSTOCK ON GROWTH, YIELDING AND FRUIT QUALITY OF THREE CULTIVARS OF SOUR CHERRY CULTIVATED IN THE WARMIA REGION Journal of Fruit and Ornamental Plant Research Vol. 18(2) 2010: 177-184 THE EFFECT OF THE ROOTSTOCK ON GROWTH, YIELDING AND FRUIT QUALITY OF THREE CULTIVARS OF SOUR CHERRY CULTIVATED IN THE WARMIA REGION

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOZÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH NA JAKOŚĆ PLONU CZEREŚNI ODMIANY BURLAT

WPŁYW NAWOZÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH NA JAKOŚĆ PLONU CZEREŚNI ODMIANY BURLAT ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2009 z. 539: 73-78 WPŁYW NAWOZÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH NA JAKOŚĆ PLONU CZEREŚNI ODMIANY BURLAT Piotr Chełpiński, Ireneusz Ochmian Katedra Sadownictwa, Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW STRATYFIKACJI NA KIEŁKOWANIE NASION WIŚNI (Prunus cerasus L.)

WPŁYW WARUNKÓW STRATYFIKACJI NA KIEŁKOWANIE NASION WIŚNI (Prunus cerasus L.) Wpływ warunków stratyfikacji na kiełkowanie nasion wiśni (Prunus cerasus L.) 5 WPŁYW WARUNKÓW STRATYFIKACJI NA KIEŁKOWANIE NASION WIŚNI (Prunus cerasus L.) Influence of stratification conditions on seed

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PÓŹNYCH ODMIAN TRUSKAWKI W WARUNKACH POLSKI CENTRALNEJ. Wstęp. Materiał i metody

WZROST I PLONOWANIE PÓŹNYCH ODMIAN TRUSKAWKI W WARUNKACH POLSKI CENTRALNEJ. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) AGNIESZKA MASNY, EDWARD ŻURAWICZ WZROST I PLONOWANIE PÓŹNYCH ODMIAN TRUSKAWKI W WARUNKACH POLSKI CENTRALNEJ Z Zakładu Hodowli Roślin Sadowniczych

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OCENA WARTOŚCI PRODUKCYJNEJ NOWYCH POLSKICH ODMIAN JABŁONI NA RÓŻNYCH TYPACH PODKŁADEK WEGETATYWNYCH

WSTĘPNA OCENA WARTOŚCI PRODUKCYJNEJ NOWYCH POLSKICH ODMIAN JABŁONI NA RÓŻNYCH TYPACH PODKŁADEK WEGETATYWNYCH Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 2016, 24: 91-98 WSTĘPNA OCENA WARTOŚCI PRODUKCYJNEJ NOWYCH POLSKICH ODMIAN JABŁONI NA RÓŻNYCH TYPACH PODKŁADEK WEGETATYWNYCH PRELIMINARY EVALUATION OF THE PRODUCTIVE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) EWA REKOWSKA WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY Z Katedry Warzywnictwa Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZERZEDZANIA ZAWIĄZKÓW I MODYFIKACJI SKŁADU ATMOSFERY W CZASIE PRZECHOWYWANIA NA PRODUKCJĘETYLENU I TRWAŁOŚĆŚLIWEK PO ZBIORZE

WPŁYW PRZERZEDZANIA ZAWIĄZKÓW I MODYFIKACJI SKŁADU ATMOSFERY W CZASIE PRZECHOWYWANIA NA PRODUKCJĘETYLENU I TRWAŁOŚĆŚLIWEK PO ZBIORZE ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA TOM 13 2005 WPŁYW PRZERZEDZANIA ZAWIĄZKÓW I MODYFIKACJI SKŁADU ATMOSFERY W CZASIE PRZECHOWYWANIA NA PRODUKCJĘETYLENU I TRWAŁOŚĆŚLIWEK PO ZBIORZE Ethylene

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ I JAKOŚĆ PLONU OWOCÓW POMIDORA DROBNOOWOCOWEGO W UPRAWIE NA WŁÓKNIE KOKOSOWYM I WEŁNIE MINERALNEJ * Wstęp

WYSOKOŚĆ I JAKOŚĆ PLONU OWOCÓW POMIDORA DROBNOOWOCOWEGO W UPRAWIE NA WŁÓKNIE KOKOSOWYM I WEŁNIE MINERALNEJ * Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JOLANTA KOBRYŃ, ALIAKSANDR ABUKHOVICH, KATARZYNA KOWALCZYK WYSOKOŚĆ I JAKOŚĆ PLONU OWOCÓW POMIDORA DROBNOOWOCOWEGO W UPRAWIE NA WŁÓKNIE KOKOSOWYM

Bardziej szczegółowo

THE EFFECT OF PROHEXADIONE-CA ON SHOOT GROWTH AND CROPPING OF YOUNG APPLE TREES OF JONAGOLD CV.

THE EFFECT OF PROHEXADIONE-CA ON SHOOT GROWTH AND CROPPING OF YOUNG APPLE TREES OF JONAGOLD CV. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ALINA BASAK THE EFFECT OF PROHEXADIONE-CA ON SHOOT GROWTH AND CROPPING OF YOUNG APPLE TREES OF JONAGOLD CV. From Research Institute of Pomology

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA POTASEM NA WZROST I OWOCOWANIE PIĘCIU ODMIAN GRUSZY

WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA POTASEM NA WZROST I OWOCOWANIE PIĘCIU ODMIAN GRUSZY ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA TOM 16 2008 WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA POTASEM NA WZROST I OWOCOWANIE PIĘCIU ODMIAN GRUSZY Influence of different potassium fertilization on growth

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A N N L E S U N I V E R S I T T I S M R I E C U R I E S K Ł O D O W S K L U L I N P O L O N I VOL. XVI SECTIO EEE 2006 Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego kademii Rolniczej w Lublinie PIOTR

Bardziej szczegółowo

WZROST I ROZWÓJ FREZJI UPRAWIANEJ W GRUNCIE W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU SADZENIA. Wstęp

WZROST I ROZWÓJ FREZJI UPRAWIANEJ W GRUNCIE W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU SADZENIA. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) PIOTR SALACHNA, MONIKA PLACEK WZROST I ROZWÓJ FREZJI UPRAWIANEJ W GRUNCIE W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU SADZENIA Z Katedry Roślin Ozdobnych Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (2) SECTIO E 2009 Department of Dendrology and Nursery Production, University of Life Sciences in Poznań Szamotulska 28, 62-081 Przeźmierowo

Bardziej szczegółowo

KWASOWOŚĆOWOCÓW ODMIAN JABŁONI W OKRESIE NAJWIĘKSZEJ PODAŻY DLA PRZETWÓRSTWA

KWASOWOŚĆOWOCÓW ODMIAN JABŁONI W OKRESIE NAJWIĘKSZEJ PODAŻY DLA PRZETWÓRSTWA ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA TOM 15 2007 KWASOWOŚĆOWOCÓW ODMIAN JABŁONI W OKRESIE NAJWIĘKSZEJ PODAŻY DLA PRZETWÓRSTWA The acidity of fruit of apple trees cultivars in the period

Bardziej szczegółowo

Wp³yw terminów i sposobów okulizacji na jakoœæ okulantów i wydajnoœæ szkó³ki wiœni odmiany ' utówka' PIOTR BARY A, MAGDALENA KAP AN WSTÊP.

Wp³yw terminów i sposobów okulizacji na jakoœæ okulantów i wydajnoœæ szkó³ki wiœni odmiany ' utówka' PIOTR BARY A, MAGDALENA KAP AN WSTÊP. ACTA AGROBOTANICA Vol. 59 z. 2 2006 s. 207 214 Wp³yw terminów i sposobów okulizacji na jakoœæ okulantów i wydajnoœæ szkó³ki wiœni odmiany ' utówka' PIOTR BARY A, MAGDALENA KAP AN Katedra Nasiennictwa i

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PREPARATÓW GOËMAR BM 86 I FRUTON NA JAKOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI PRZECHOWALNICZE GRUSZEK ODMIANY KONFERENCJA I DICOLOR. Wstęp

WPŁYW PREPARATÓW GOËMAR BM 86 I FRUTON NA JAKOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI PRZECHOWALNICZE GRUSZEK ODMIANY KONFERENCJA I DICOLOR. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JAN BŁASZCZYK WPŁYW PREPARATÓW GOËMAR BM 86 I FRUTON NA JAKOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI PRZECHOWALNICZE GRUSZEK ODMIANY KONFERENCJA I DICOLOR Z Katedry Sadownictwa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STOSOWANIA PREPARATÓW WAPNOWIT I CALCINIT NA PĘKANIE OWOCÓW CZEREŚNI ODMIANY BURLAT

WPŁYW STOSOWANIA PREPARATÓW WAPNOWIT I CALCINIT NA PĘKANIE OWOCÓW CZEREŚNI ODMIANY BURLAT Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) PIOTR CHEŁPIŃSKI, JANUSZ LEWANDOWSKI, JAN GEMBARA, GRZEGORZ MIKICIUK WPŁYW STOSOWANIA PREPARATÓW WAPNOWIT I CALCINIT NA PĘKANIE OWOCÓW CZEREŚNI

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie Dział: Ogrodnictwo ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt3/art_44.pdf Copyright Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 2007 Tom

Bardziej szczegółowo

GROWTH AND YIELDING IN SIX SCAB-RESISTANT APPLE CULTIVARS GRAFTED ON THREE DWARFING ROOTSTOCKS IN INTEGRATED FRUIT PRODUCTION

GROWTH AND YIELDING IN SIX SCAB-RESISTANT APPLE CULTIVARS GRAFTED ON THREE DWARFING ROOTSTOCKS IN INTEGRATED FRUIT PRODUCTION Journal of Fruit and Ornamental Plant Research Vol. 13, 2005: 19-23 GROWTH AND YIELDING IN SIX SCAB-RESISTANT APPLE CULTIVARS GRAFTED ON THREE DWARFING ROOTSTOCKS IN INTEGRATED FRUIT PRODUCTION A l o j

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF DIFFERENT TREE TRAINING SYSTEMS ON GROWTH AND YIELDING OF TWO APPLE CULTIVARS

EFFECT OF DIFFERENT TREE TRAINING SYSTEMS ON GROWTH AND YIELDING OF TWO APPLE CULTIVARS Journal of Fruit and Ornamental Plant Research Vol. 17(1) 2009: 49-59 EFFECT OF DIFFERENT TREE TRAINING SYSTEMS ON GROWTH AND YIELDING OF TWO APPLE CULTIVARS Krz ysztof Rutkowski, Małgorzata Kantorowicz-Bąk

Bardziej szczegółowo

OCENA PLONOWANIA DWÓCH ODMIAN PAPRYKI SŁODKIEJ W POLU W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW TERMICZNYCH Halina Buczkowska 1, Hanna Bednarek 2

OCENA PLONOWANIA DWÓCH ODMIAN PAPRYKI SŁODKIEJ W POLU W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW TERMICZNYCH Halina Buczkowska 1, Hanna Bednarek 2 Acta Agrophysica, 2005, 5(3), 567-575 OCENA PLONOWANIA DWÓCH ODMIAN PAPRYKI SŁODKIEJ W POLU W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW TERMICZNYCH Halina Buczkowska 1, Hanna Bednarek 2 1 Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI PREPARATU DIRAMID W PRZERZEDZANIU ZAWIĄZKÓW JABŁONI I GRUSZ

OCENA SKUTECZNOŚCI PREPARATU DIRAMID W PRZERZEDZANIU ZAWIĄZKÓW JABŁONI I GRUSZ ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA TOM 14 2006 OCENA SKUTECZNOŚCI PREPARATU DIRAMID W PRZERZEDZANIU ZAWIĄZKÓW JABŁONI I GRUSZ Effectiveness of the preparation Diramid in thinning apple

Bardziej szczegółowo

INFLUENCE OF THE GRANULAR FORMULATION OF FLOROVIT ON THE QUALITY OF APPLE AND SOUR CHERRY MAIDENS IN THE ORGANIC NURSERY PRELIMINARY RESULTS

INFLUENCE OF THE GRANULAR FORMULATION OF FLOROVIT ON THE QUALITY OF APPLE AND SOUR CHERRY MAIDENS IN THE ORGANIC NURSERY PRELIMINARY RESULTS Zygmunt S. GRZYB 1, Wojciech PIOTROWSKI 2, Lidia SAS PASZT 3, Paweł BIELICKI 1 Instytut Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice 1 Zakład Odmianoznawstwa i Szkółkarstwa

Bardziej szczegółowo

rośliny białkowe III. Soczewica i lęd wian. Lublin :

rośliny białkowe III. Soczewica i lęd wian. Lublin : 1. Pięta D., Pastucha A., Patkowska E. 1996. Skuteczność zaprawiania nasion soi (Glycine max (L.) Merrill) bakteriami antagonistycznymi przeciwko grzybom odglebowym. Mat. z Symp. Nowe kierunki w fitopatologii,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz Rudnicka., S. Karczmarczyk, P. Rychter * Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie *Zakład Biochemii WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

Bożena Kiczorowska* Lead and cadmium content in the edible parts of analyzed apples did not exceed permissible

Bożena Kiczorowska* Lead and cadmium content in the edible parts of analyzed apples did not exceed permissible Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Bożena Kiczorowska* Kumulacja ołowiu i kadmu w skórce i miąższu wybranych odmian jabłek Lead and cadmium accumulation in peel and flesh of chosen

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA OCENA PRODUKCJI JABŁEK W WYBRANYM GOSPODARSTWIE SADOWNICZYM

EKONOMICZNA OCENA PRODUKCJI JABŁEK W WYBRANYM GOSPODARSTWIE SADOWNICZYM Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2008 Józef Kowalczuk, Robert Podgajny Katedra Maszyn i Urządzeń Ogrodniczych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie EKONOMICZNA OCENA PRODUKCJI JABŁEK W WYBRANYM GOSPODARSTWIE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KWASU GIBERELINOWEGO NA WZROST I KWITNIENIE NIECIERPKA WALLERIANA (IMPATIENS WALLERIANA HOOK.) Z GRUPY SPELLBOUND

WPŁYW KWASU GIBERELINOWEGO NA WZROST I KWITNIENIE NIECIERPKA WALLERIANA (IMPATIENS WALLERIANA HOOK.) Z GRUPY SPELLBOUND Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ANITA SCHROETER-ZAKRZEWSKA, BEATA JANOWSKA WPŁYW KWASU GIBERELINOWEGO NA WZROST I KWITNIENIE NIECIERPKA WALLERIANA (IMPATIENS WALLERIANA HOOK.)

Bardziej szczegółowo

ROLA PRZERZEDZANIA ZAWIĄZKÓW W BUDOWANIU WYSOKIEJ JAKOŚCI OWOCÓW

ROLA PRZERZEDZANIA ZAWIĄZKÓW W BUDOWANIU WYSOKIEJ JAKOŚCI OWOCÓW Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych ROLA PRZERZEDZANIA ZAWIĄZKÓW W BUDOWANIU WYSOKIEJ JAKOŚCI OWOCÓW Autorzy: Halina Morgaś, dr Tomasz Mrowicki,

Bardziej szczegółowo

REZULTATY BADAŃ NAD NOWYMI SPOSOBAMI UPRAWY GRUSZ EUROPEJSKICH I AZJATYCKICH. Wstęp

REZULTATY BADAŃ NAD NOWYMI SPOSOBAMI UPRAWY GRUSZ EUROPEJSKICH I AZJATYCKICH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ZBIGNIEW BULER, AUGUSTYN MIKA, DANUTA KRZEWIŃSKA, ALOJZY CZYNCZYK, PAWEŁ BIELICKI REZULTATY BADAŃ NAD NOWYMI SPOSOBAMI UPRAWY GRUSZ EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

The effect of Goëmar BM 86 on the yield of three apple varieties, and selected qualitative characteristics of apples

The effect of Goëmar BM 86 on the yield of three apple varieties, and selected qualitative characteristics of apples PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 The effect of Goëmar BM 86 on the yield of three apple varieties, and selected qualitative characteristics of apples Wpływ preparatu Goëmar

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Od Autora...11

SPIS TREŚCI. Od Autora...11 SPIS TREŚCI Od Autora...11 CZĘŚĆ OGÓLNA Wprowadzenie...13 Produkcja, rynek owoców i ich spożycie w Polsce...15 Wymagania przyrodnicze roślin sadowniczych...19 Wymagania drzew karłowych, półkarłowych i

Bardziej szczegółowo

SIŁA WZROSTU ORAZ PLONOWANIE MORELI W WARUNKACH POMORZA ZACHODNIEGO. Growth and yielding of apricot trees in Western Pomerania

SIŁA WZROSTU ORAZ PLONOWANIE MORELI W WARUNKACH POMORZA ZACHODNIEGO. Growth and yielding of apricot trees in Western Pomerania ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA TOM 13 2005 SIŁA WZROSTU ORAZ PLONOWANIE MORELI W WARUNKACH POMORZA ZACHODNIEGO Growth and yielding of apricot trees in Western Pomerania P i o t r

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KONFERENCJI ORAZ SPOTKAŃ OGÓLNOKRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT OGRODNICTWA W ROKU 2014

HARMONOGRAM KONFERENCJI ORAZ SPOTKAŃ OGÓLNOKRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT OGRODNICTWA W ROKU 2014 HARMONOGRAM KONFERENCJI ORAZ SPOTKAŃ OGÓLNOKRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT OGRODNICTWA W ROKU 2014 Lp. Impreza Termin Organizator i miejsce Zrealizowane 1. 2. X Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

GALENA NOWA POLSKA ODMIANA WIŚNI (PRUNUS CERASUS L.) GALENA NEW POLISH SOUR CHERRY (PRUNUS CERASUS L.) CULTIVAR

GALENA NOWA POLSKA ODMIANA WIŚNI (PRUNUS CERASUS L.) GALENA NEW POLISH SOUR CHERRY (PRUNUS CERASUS L.) CULTIVAR Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 2015, 23: 87-97 GALENA NOWA POLSKA ODMIANA WIŚNI (PRUNUS CERASUS L.) GALENA NEW POLISH SOUR CHERRY (PRUNUS CERASUS L.) CULTIVAR Łukasz Seliga, Marek Szymajda, Mariusz

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie Dział: Ogrodnictwo ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt3/art_43.pdf Copyright Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 2007 Tom

Bardziej szczegółowo

USEFULNESS OF FOUR ROOTSTOCKS IN THE PRODUCTION OF ORNAMENTAL APPLE TREES (MALUS PURPUREA REHD.) IN A NURSERY. Introduction

USEFULNESS OF FOUR ROOTSTOCKS IN THE PRODUCTION OF ORNAMENTAL APPLE TREES (MALUS PURPUREA REHD.) IN A NURSERY. Introduction Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXIX (2006) SŁAWOMIR ŚWIERCZYŃSKI, ALEKSANDER STACHOWIAK USEFULNESS OF FOUR ROOTSTOCKS IN THE PRODUCTION OF ORNAMENTAL APPLE TREES (MALUS PURPUREA REHD.) IN A

Bardziej szczegółowo

PRZERZEDZANIE MECHANICZNE JAKO REALNA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH METOD PRZERZEDZANIA KWIATÓW/ZAWIĄZKÓW DRZEW OWOCOWYCH. To m a s z M r o w i c k i

PRZERZEDZANIE MECHANICZNE JAKO REALNA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH METOD PRZERZEDZANIA KWIATÓW/ZAWIĄZKÓW DRZEW OWOCOWYCH. To m a s z M r o w i c k i ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA im. SZCZEPANA PIENIĄŻKA TOM 20 2012 PRZERZEDZANIE MECHANICZNE JAKO REALNA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH METOD PRZERZEDZANIA KWIATÓW/ZAWIĄZKÓW DRZEW OWOCOWYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JAN KRĘŻEL, EUGENIUSZ KOŁOTA WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY Z Katedry

Bardziej szczegółowo

USZLACHETNIANIE NASION WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH POPRZEZ STYMULACJĘ PROMIENIAMI LASERA. Wstęp. Materiał i metody

USZLACHETNIANIE NASION WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH POPRZEZ STYMULACJĘ PROMIENIAMI LASERA. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (7) HANNA SZAJSNER, DANUTA DROZD USZLACHETNIANIE NASION WYBRANYCH GATUNÓW ROŚLIN WARZYWNYCH POPRZEZ STYMULACJĘ PROMIENIAMI LASERA Z atedry Hodowli Roślin

Bardziej szczegółowo

Cięcie i formowanie, nawożenie, nawadnianie, pielęgnacja gleby, mechanizacja przewodniczący doc. dr hab. W. Treder

Cięcie i formowanie, nawożenie, nawadnianie, pielęgnacja gleby, mechanizacja przewodniczący doc. dr hab. W. Treder XLIV Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza Skierniewice, 30-31 sierpnia 2006 PROGRAM 30 sierpnia 2006 r. ISK Sala konferencyjna ISK, ul. Pomologiczna 18, II piętro 10.00 10.05 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELOSKŁADNIKOWYCH NAWOZÓW MINERALNYCH NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY MISKANTA CUKROWEGO 1

WPŁYW WIELOSKŁADNIKOWYCH NAWOZÓW MINERALNYCH NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY MISKANTA CUKROWEGO 1 ZESZYTY PROBLEMOWE POST PÓW NAUK ROLNICZYCH 2009 z. 538: 15-21 WPŁYW WIELOSKŁADNIKOWYCH NAWOZÓW MINERALNYCH NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY MISKANTA CUKROWEGO 1 Jacek Ciubak 1, Edward Krzywy 2, Ewa Krzywy-Gawro

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF PRUNING TIME ON GROWTH, BLOOMING AND CONTENT OF CHEMICAL CONSTITUENTS IN LEAVES OF FOUR EARLY RIPENING PLUM CULTIVARS

EFFECT OF PRUNING TIME ON GROWTH, BLOOMING AND CONTENT OF CHEMICAL CONSTITUENTS IN LEAVES OF FOUR EARLY RIPENING PLUM CULTIVARS Journal of Fruit and Ornamental Plant Research Vol. 18(2) 2010: 151-160 EFFECT OF PRUNING TIME ON GROWTH, BLOOMING AND CONTENT OF CHEMICAL CONSTITUENTS IN LEAVES OF FOUR EARLY RIPENING PLUM CULTIVARS Ireneusz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY NA PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ OWOCÓW TRUSKAWKI ODMIANY FILON

WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY NA PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ OWOCÓW TRUSKAWKI ODMIANY FILON Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (27) IRENEUSZ OCHMIAN 1, JÓZEF GRAJKOWSKI 1, ROLF KIRCHHOF 2 WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY NA PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ OWOCÓW TRUSKAWKI ODMIANY FILON Z 1 Katedry

Bardziej szczegółowo

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) DANUTA DROZD, HANNA SZAJSNER REACJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ Z atedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wprowadzające.

Wiadomości wprowadzające. - Wymagania edukacyjne z warzywnictwa. Wiadomości wprowadzające. znajomość różnych gatunków warzyw umiejętność rozróżniania podstawowych gatunków warzyw znajomość rodzajów produkcji warzywnej znajomość

Bardziej szczegółowo

2 Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Akademia Rolnicza ul. Leszczyńskiego 58, Lublin

2 Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Akademia Rolnicza ul. Leszczyńskiego 58, Lublin Acta Agrophysica, 2006, 8(3), 619-628 KUMULACJA METALI CIĘZKICH W JABŁKACH ODMIANY SZAMPION POZYSKANYCH Z SADÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH MIEJSKICH I PODMIEJSKICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO BoŜena Kiczorowska

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO NA WSCHODY I PLONOWANIE SKORZONERY ODMIANY LANGE JAN. Wstęp

WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO NA WSCHODY I PLONOWANIE SKORZONERY ODMIANY LANGE JAN. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (2004) MIROSŁAW KONOPIŃSKI WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO NA WSCHODY I PLONOWANIE SKORZONERY ODMIANY LANGE JAN Z Katedry Uprawy i Nawożenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PREPARATU GIBRESCOL NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŚLIWEK

WPŁYW PREPARATU GIBRESCOL NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŚLIWEK Acta Agrophysica, 2007, 10(3), 687-694 WPŁYW PREPARATU GIBRESCOL NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŚLIWEK Rafał Rybczyński 1, Teresa Trembińska 2 1 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna

Bardziej szczegółowo

Opis czynności obowiązujących Wykonawcę dla szkółki doświadczalnej

Opis czynności obowiązujących Wykonawcę dla szkółki doświadczalnej ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 2 do umowy L.p. Opis czynności obowiązujących Wykonawcę dla szkółki doświadczalnej Opis czynności 2009 1. Utrzymywanie gleby w szkółce wolnej od chwastów, zgodnie

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU SPOSOBU NAWO ENIA NA ZAWARTO AZOTU W LI CIACH JABŁONI Waldemar Treder, Tadeusz Olszewski

OCENA WPŁYWU SPOSOBU NAWO ENIA NA ZAWARTO AZOTU W LI CIACH JABŁONI Waldemar Treder, Tadeusz Olszewski Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 3(2) 2004, 111-122 OCENA WPŁYWU SPOSOBU NAWO ENIA NA ZAWARTO AZOTU W LI CIACH JABŁONI Waldemar Treder, Tadeusz Olszewski Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

OCENA NIEKTÓRYCH CECH MORFOLOGICZNYCH NIESZPUŁKI ZWYCZAJNEJ (MESPILUS GERMANICA L.) UPRAWIANEJ W WARUNKACH PRZYRODNICZYCH OLSZTYNA.

OCENA NIEKTÓRYCH CECH MORFOLOGICZNYCH NIESZPUŁKI ZWYCZAJNEJ (MESPILUS GERMANICA L.) UPRAWIANEJ W WARUNKACH PRZYRODNICZYCH OLSZTYNA. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JADWIGA WAŹBIŃSKA, BEATA PŁOSZAJ OCENA NIEKTÓRYCH CECH MORFOLOGICZNYCH NIESZPUŁKI ZWYCZAJNEJ (MESPILUS GERMANICA L.) UPRAWIANEJ W WARUNKACH PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

1. Pięta D., Pastucha A Grzyby porażające nasiona soi (Glycine max (L.) Merrill) oraz przydatność niektórych fungicydów jako zapraw

1. Pięta D., Pastucha A Grzyby porażające nasiona soi (Glycine max (L.) Merrill) oraz przydatność niektórych fungicydów jako zapraw 1. Pięta D., Pastucha A. 1993. Grzyby porażające nasiona soi (Glycine max (L.) Merrill) oraz przydatność niektórych fungicydów jako zapraw nasiennych. Biuletyn Warzywniczy, XL: 101-109. 2. Pięta D., Pastucha

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FORM KORON NA WZROST I OWOCOWANIE JABŁONI ODMIANY FLORINA. Influence of the type of tree crown on the growth and fruiting of Florina apple trees

WPŁYW FORM KORON NA WZROST I OWOCOWANIE JABŁONI ODMIANY FLORINA. Influence of the type of tree crown on the growth and fruiting of Florina apple trees ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA TOM 16 2008 WPŁYW FORM KORON NA WZROST I OWOCOWANIE JABŁONI ODMIANY FLORINA Influence of the type of tree crown on the growth and fruiting of Florina

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JOANNA MAJKOWSKA-GADOMSKA 1, BRYGIDA WIERZBICKA 1, MACIEJ NOWAK 2 PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz. Jednostka: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa. Adres: ul. Leszczyńskiego 58, Lublin. Telefon:

Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz. Jednostka: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa. Adres: ul. Leszczyńskiego 58, Lublin. Telefon: Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz Stanowisko: profesor nadzwyczajny, Kierownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Jednostka: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa Adres: ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin Telefon:

Bardziej szczegółowo

GROWTH OF MAIDEN APPLE TREES OF GALAXY AND RUBIN ON ROOTSTOCKS CLONES ORIGINATING FROM CROSSING A.2 B.9

GROWTH OF MAIDEN APPLE TREES OF GALAXY AND RUBIN ON ROOTSTOCKS CLONES ORIGINATING FROM CROSSING A.2 B.9 Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(2) 2011, 49-59 GROWTH OF MAIDEN APPLE TREES OF GALAXY AND RUBIN ON ROOTSTOCKS CLONES ORIGINATING FROM CROSSING A.2 B.9 Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński University

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOŻENIA AZOTEM I POTASEM NA AKTYWNOŚĆ FOTOSYNTETYCZNĄ WIŚNI

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOŻENIA AZOTEM I POTASEM NA AKTYWNOŚĆ FOTOSYNTETYCZNĄ WIŚNI Wpływ nawadniania i nawożenia... INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/I/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 93 101 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA TOM

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA TOM ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA TOM 4 6 WPŁYW SIEWEK RÓŻNYCH TYPÓW GRUSZY KAUKASKIEJ NA WZROST I OWOCOWANIE DWÓCH ODMIAN GRUSZY The effect of different types of Pyrus caucasica seedlings

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA TEMPO WZROSTU ROŚLIN I PLONOWANIE KALAFIORA BIAŁEGO, ZIELONEGO ORAZ ROMANESCO * Wstęp

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA TEMPO WZROSTU ROŚLIN I PLONOWANIE KALAFIORA BIAŁEGO, ZIELONEGO ORAZ ROMANESCO * Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (200) STANISŁAW CEBULA, ANDRZEJ KALISZ, EDWARD KUNICKI WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA TEMPO WZROSTU ROŚLIN I PLONOWANIE KALAFIORA BIAŁEGO, ZIELONEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Skierniewice Zakład Odmianoznawstwa Szkółkarstwa i Nasiennictwa Pracownia Nasiennictwa. Autor: dr Regina Janas

Skierniewice Zakład Odmianoznawstwa Szkółkarstwa i Nasiennictwa Pracownia Nasiennictwa. Autor: dr Regina Janas Janas R. 216. Doskonalenie ekologicznej produkcji ogrodniczej : Ocena fizjologicznych, biologicznych i fizycznych metod Zakład Odmianoznawstwa Szkółkarstwa i Nasiennictwa Pracownia Nasiennictwa OCENA FIZJOLOGICZNYCH,

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIII (3) SECTIO E 2008 Katedra Sadownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin e-mail: pawel.michalski@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

KADM I OŁÓW W JABŁKACH Z SADÓW Z INTEGROWANĄ PRODUKCJĄ

KADM I OŁÓW W JABŁKACH Z SADÓW Z INTEGROWANĄ PRODUKCJĄ Acta Agrophysica, 2009, 14(3), 557-565 KADM I OŁÓW W JABŁKACH Z SADÓW Z INTEGROWANĄ PRODUKCJĄ Wiesław Bednarek 1, Przemysław Tkaczyk 2, Sławomir Dresler 1 1 Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY EVALUATION OF THE GROWTH AND YIELD OF FOUR JAPANESE PLUM CULTIVARS (Prunus salicina Lindl.) GRAFTED ON WANGENHEIM PRUNE SEEDLINGS

PRELIMINARY EVALUATION OF THE GROWTH AND YIELD OF FOUR JAPANESE PLUM CULTIVARS (Prunus salicina Lindl.) GRAFTED ON WANGENHEIM PRUNE SEEDLINGS Journal of Fruit and Ornamental Plant Research Vol. 18(2) 2010: 161-167 PRELIMINARY EVALUATION OF THE GROWTH AND YIELD OF FOUR JAPANESE PLUM CULTIVARS (Prunus salicina Lindl.) GRAFTED ON WANGENHEIM PRUNE

Bardziej szczegółowo

THE EFFECT OF NON-WOVEN PP FABRIC COVERS ON THE YIELDING AND THE FRUIT QUALITY OF FIELD-GROWN SWEET PEPPERS

THE EFFECT OF NON-WOVEN PP FABRIC COVERS ON THE YIELDING AND THE FRUIT QUALITY OF FIELD-GROWN SWEET PEPPERS Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9(4) 2010, 25-32 THE EFFECT OF NON-WOVEN PP FABRIC COVERS ON THE YIELDING AND THE FRUIT QUALITY OF FIELD-GROWN SWEET PEPPERS Łucja Michalik University of Warmia and Mazury

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TERMINU ZBIORU NA WŁAŚCIWOŚCI PRZECHOWALNICZE JABŁEK ODMIANY TOPAZ. The influence of harvest date on the storability of Topaz apples

WPŁYW TERMINU ZBIORU NA WŁAŚCIWOŚCI PRZECHOWALNICZE JABŁEK ODMIANY TOPAZ. The influence of harvest date on the storability of Topaz apples ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA TOM 14 2006 WPŁYW TERMINU ZBIORU NA WŁAŚCIWOŚCI PRZECHOWALNICZE JABŁEK ODMIANY TOPAZ The influence of harvest on the storability of Topaz apples J a

Bardziej szczegółowo

Effect of cultivar on early yield of parsley grown from the late summer sowing

Effect of cultivar on early yield of parsley grown from the late summer sowing 27 FOLIA HORTICULTURAE Ann. 16/2, 2004, 27-32 Effect of cultivar on early yield of parsley grown from the late summer sowing Robert Gruszecki Department of Vegetable and Medicinal Plants University of

Bardziej szczegółowo

PLONOW ANIE WISNI SAMOPŁODNYCH W ROZNYCH KOMBINACJACH ODMIANOWYCH WPROWADZENIE

PLONOW ANIE WISNI SAMOPŁODNYCH W ROZNYCH KOMBINACJACH ODMIANOWYCH WPROWADZENIE PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE ROK XXII 1978 PLONOW ANIE WISNI SAMOPŁODNYCH W ROZNYCH KOMBINACJACH ODMIANOWYCH L. B o r n u s, B. J a b ł o ńs k i, S. K ról, C. Z m a r l i c iki, J. Skowronek WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie Dział: Ogrodnictwo

Nauka Przyroda Technologie Dział: Ogrodnictwo Nauka Przyroda Technologie Dział: Ogrodnictwo ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt3/art_21.pdf Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2008 Tom 2 Zeszyt 3 BEATA

Bardziej szczegółowo

Growth and cropping of two cultivars of peach and nectarine in the conditions of the Sandomierska Plateau

Growth and cropping of two cultivars of peach and nectarine in the conditions of the Sandomierska Plateau Stanisław Wociór 73 FOLI HORTICULTURE nn. 21/1, 2009, 73-80 Growth and cropping of two cultivars of peach and nectarine in the conditions of the Sandomierska Plateau Stanisław Wociór Department of Seed

Bardziej szczegółowo

THE GROWTH AND FLOWERING OF THE SELECTED CULTIVARS OF ORNAMENTAL APPLE TREES DEPENDING ON ROOTSTOCKS USED. Introduction

THE GROWTH AND FLOWERING OF THE SELECTED CULTIVARS OF ORNAMENTAL APPLE TREES DEPENDING ON ROOTSTOCKS USED. Introduction Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXX (2005) SŁAWOMIR ŚWIERCZYŃSKI, ALEKSANDER STACHOWIAK, ANNA KOŁCZYK THE GROWTH AND FLOWERING OF THE SELECTED CULTIVARS OF ORNAMENTAL APPLE TREES DEPENDING ON

Bardziej szczegółowo