Twoja instrukcja użytkownika HP storageworks d2d100 backup system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP storageworks d2d100 backup system http://pl.yourpdfguides.com/dref/923989"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP storageworks d2d100 backup system. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania Twoja instrukcja użytkownika

2 Skrót instrukcji: zawarte w tym dokumencie mog bez uprzedzenia ulec zmianie. informacje tu zawarte nie mog by rozumiane jako zawierajce dodatkowe gwarancje. HP nie bdzie odpowiedzialne za bldy techniczne czy edytorskie lub pominicia zawarte w dokumencie. Linear Tape-Open, LTO, Logo LTO, Ultrium i Logo Ultrium s znakami towarowymi firm Certance, HP i IBM w USA i/lub innych krajach. Urzdzenie chronione co najmniej jednym z patentów USA o numerach 5,003,307; 5,016,009; 5,463,390; 5,506,580; posiadanymi przez Hi/fn, Inc. Microsoft, Windows, Windows NT i Windows XP s zarejestrowanymi w USA znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Intel i Itanium s znakami handlowymi lub zarejestrowanym znakami handlowymi firmy Intel Corporation i jej oddzialów w USA i innych krajach. AMD jest zarejestrowanym znakiem handlowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Spis treci O podrczniku.. Dla kogo przeznaczony jest ten podrcznik Dokumentacja dodatkowa.. Konwencje i oznaczenia... Wsparcie techniczne firmy HP Naprawa wykonywana przez klienta... Gwarancja.... Rejestracja napdu tamowego..... Serwis informacyjny..... Strony internetowe firmy HP Komentarze do dokumentacji..

3 Przed rozpoczciem pracy Wstp Wymagania sprztowe i programowe... Terminologia.... iscsi..... Host Urzdzenie do tworzenia kopii zapasowych i gniazda na kasetki Strategie rotacji kasetek Pojemno..... Pojemno fizyczna.... Rzeczywista wykorzystana przestrze dyskowa.. Zwizek liczby gniazd z zajtoci przestrzeni dyskowej... Kompresja..

4 Podlczanie i instalacja HP D2D Backup System Podlczanie urzdzenia... Obslugiwane konfiguracje sieci..... Niezalenie urzdzenie w sieci gigabitowej... Bezporednie podlczenie do serwera kopii zapasowych w glównej sieci Kreator instalacji. Przed instalacj na pierwszym komputerze Uruchamianie kreatora instalacji Instalacja zaawansowana Modul wykrywania.... Tryb latarni..... Jeeli HP D2D Backup System jest nowe i nie bylo konfigurowane. Jeeli HP D2D Backup System ma nieprawidlow konfiguracj.. Jeeli nastpila zmiana konfiguracji sieci Microsoft iscsi Initiator Rczna instalacja iscsi initiator. iscsi Initiator.... Karta General.. Karta Discovery Karta Targets...

5 .... Karta Persistent Targets.. Karta Bound Volumes/Devices D2D Backup System 3 Rczna instalacja sterowników Kontrolki.... Znaczenie kontrolek. Sekwencja uruchomieniowa..... Tryb latarni Scenariusze wykonywania kopii zapasowych dla urzdzenia HP D2D Backup System.

6 . Prosta kopia zapasowa..... Kopie zapasowe w biurze.... Serwer plików... Serwer baz danych..... Komputer stacjonarny.... Podsumowanie Stacja robocza o wysokiej wydajnoci.... Glówna kopia zapasowa w autoloaderze. Dodatkowa kopia na napdzie tamowym Podsumowanie Interfejs zarzdzania przez sie.... Dostp do interfejsu zarzdzania przez sie... Strona startowa Summary..... Ikony stanu Urzdzenia i ich konfiguracja..... Wywietlanie urzdze.

7 Edycja szczególowych informacji o urzdzeniu Tworzenie nowego urzdzenia.. Usuwanie urzdze Kasetki i ich konfiguracja.. Zabezpieczanie kasetek przed zapisem... Edycja maksymalnej wielkoci.. Sie i jej konfiguracja Konfiguracja sieci... Przywracanie ustawie fabrycznych sieci... Tryb latarni. Powiadomienia przez Dysk i RAID (Stan).... Stan RAID Zajto dysku.... Fizyczne dyski twarde iscsi..... Wylczenie urzdzenia Administracja.. Przywracanie hasla Firmware.... Wsparcie...

8

9 Archiwizacja na tamie Wymagania Proces archiwizacji na tamie.... Przykladowy scenariusz Obsluga innych napdów tamowych Kompresja Procesy odzyskiwania danych Odzyskiwanie pojedynczych plików Odzyskiwanie danych po awarii komputera Wymiana dysku twardego Czci dostpne do wymiany.... RAID Jak ustali, który dysk ulegl awarii?. Twoja instrukcja użytkownika

10 Jeeli nastpi awaria wikszej liczby dysków Informacje o wyladowaniach elektrostatycznych. Wymiana dysku twardego..... Wymiana calego urzdzenia Rozwizywanie problemów..... Podlczanie sprztu W sieci nie ma wolnego gniazda sieci gigabitowej.. Dostarczony przewód jest za krótki... Podlczam urzdzenie bezporednio do portu 10/100 Base-T w serwerze Uruchamianie kreatora instalacji.. Nie powiodla si instalacja sterowników za pomoc kreatora instalacji... Modul wykrywania nie znalazl urzdzenia..... Nie udalo si pobra iscsi Initiator... Kreator nie utworzyl autoloadera dla komputera... Instalacja rczna

11 ... Rozwizywanie problemów z HP D2D Backup System.. Wlczanie HP D2D Backup System... Wylczanie HP D2D Backup System.. Odlczanie komputerów... Rozwizywanie problemów z urzdzeniami.. Komputer nie moe polczy si z systemem i jego interfejsem zarzdzania przez sie Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych nie widzi urzdzenia Nie mona utworzy nowego urzdzenia Nie wida no D2D Backup System 7 8 O podrczniku Niniejszy podrcznik zawiera informacje na nastpujce tematy: Instalacja HP StorageWorks D2D Backup System Korzystanie z HP StorageWorks D2D Backup System Rozwizywanie problemów z HP StorageWorks D2D Backup System Dla kogo przeznaczony jest ten podrcznik Niniejszy podrcznik jest przeznaczony dla osób instalujcych, eksploatujcych i konserwujcych HP StorageWorks D2D Backup System. Dokumentacja dodatkowa Poza niniejszym podrcznikiem, dodatkowe informacje mona znale w poniszym dokumencie: `Arkusz,,Start here" zawierajcy skrót instalacji opisanej w tym podrczniku (arkusz dostpny w jzyku angielskim, francuskim niemieckim i japoskim) Dokumenty te mona znale w dziale z podrcznikami na stronie internetowej HP Business Support Center: hp.com/support/manuals W dziale Storage (Pamici masowe) naley klikn Storage Solutions (Rozwizania pamici masowych), a nastpnie wybra posiadane urzdzenie. D2D Backup System 9 Konwencje i oznaczenia Tabela 1 Oznaczenia stosowane w podrczniku Oznaczenie Niebieski tekst: Tabela 1 Niebieski, podkrelony tekst: www. hp.com Tekst pogrubiony Naciskane klawisze Tekst wpisywany w interfejsie uytkownika, np. w polu tekstowym Elementy interfejsu uytkownika, które naley klikn lub wybra, np. menu i elementy list, przyciski, zakladki i pola wyboru Opis Odnoniki oraz adresy adresy internetowe Tekst pisany kursyw Tekst pisany czcionk maszynow Wyrónienie tekstu Nazwy plików i katalogów Komunikaty systemowe Kod Polecenia, argumenty i wartoci argumentów Tekst pisany czcionk maszynow, kursyw Zmienne w kodzie Zmienne w poleceniach Tekst pisany czcionk maszynow, pogrubion Wyróniony tekst maszynowy OSTRZEENIE! Informuje, e nieprawidlowe wykonanie podanych instrukcji zagraa zdrowiu lub yciu. OSTRONIE: Informuje, e nieprawidlowe wykonanie podanych instrukcji moe spowodowa uszkodzenie sprztu lub utrat danych. WANE: Zawiera objanienia lub szczególowe instrukcje. UWAGA: Zawiera dodatkowe informacje. Wsparcie techniczne firmy HP Informacje na temat wsparcia technicznego HP na wiecie mona znale na stronie internetowej HP: 10 O podrczniku Przed skontaktowaniem si z HP naley zebra nastpujce informacje: Nazwy modeli i numery oznacze urzdze Numer rejestracyjny pomocy technicznej (jeeli dotyczy) Numery seryjne produktów Komunikaty bldów System operacyjny wraz z wersj Szczególowe pytania Naprawa wykonywana przez klienta Programy naprawy wykonywanej przez klienta HP (CSR Customer Self Repair) umoliwia samodzieln napraw urzdzenia StorageWorks. Jeeli konieczna jest wymiana czci typu CSR, HP wyle taki element bezporednio do klienta, dziki czemu bdzie mona j wymieni w dogodnym momencie. Nie wszystkie czci s typu CSR. Autoryzowany serwis HP ustala indywidualnie, czy dana naprawa moe by wykonana w trybie CSR. Wicej informacji na temat napraw CSR mona uzyska od lokalnego serwisu HP. Klienci na terenie USA mog zapozna si ze stron internetow CSR: Gwarancja Informacje dotyczce gwarancji dla urzdze HP StorageWorks mona znale na stronie internetowej powieconej gwarancjom: Rejestracja napdu tamowego Po zainstalowaniu i przetestowaniu HP D2D Backup System, prosimy o powicenie kilku minut na zarejestrowanie produktu. Napd mona zarejestrowa na stronie internetowej register.hp.com. Prosimy upewni si, e formularz rejestracyjny jest poprawnie wypelniony. Niektóre z pyta s obowizkowe, pozostale nie wymagaj odpowiedzi. Jednak im wicej informacji otrzymamy, tym bardziej bdziemy mogli dostosowa si do Twoich potrzeb. Serwis informacyjny HP zaleca rejestracj produktu na stronie internetowej Subscriber's Choice for Business: Po zarejestrowaniu przesylane bd wiadomoci z informacjami o rozszerzeniach produktu, nowych wersjach sterowników, aktualizacjach firmware oraz innych zasobów zwizanych z danym urzdzeniem. Strony internetowe firmy HP Dodatkowe informacje mona znale na nastpujcych stronach internetowych HP: hp.com D2D Backup System Komentarze do dokumentacji Firma HP jest otwarta na wszelkie uwagi dotyczce dokumentacji. Jeeli chcesz przekaza swoje komentarze i uwagi do dokumentacji, prosimy o przeslanie ich na adres Wszelkie przekazane dane staj si wlasnoci HP. 12 O podrczniku 1 Przed rozpoczciem pracy Wstp HP StorageWorks D2D Backup System jest urzdzeniem pamici masowej typu iscsi skonstruowanym w oparciu o dyski twarde, które emuluje maksymalnie cztery napdy tamowe i moe by wykorzystane do wykonywania kopii zapasowych maksymalnie czterech serwerów sieciowych lub komputerów stacjonarnych. Kade urzdzenie tamowe jest skonfigurowane jako autoloader tamowy 1/8 Ultrium (lub niezaleny napd tamowy Ultrium). Autoloadery mona skonfigurowa jako posiadajce od 8 do 24 gniazd na kasetki.

12 Twoja instrukcja użytkownika

13 Niniejszy przewodnik opisuje, jak zainstalowa i uytkowa urzdzenie HP D2D Backup System. Dostpne s dwa modele: HP D2D Backup System 110, wyposaony w cztery dyski 250 GB HP D2D Backup System 120, wyposaony w cztery dyski 500 GB 1. Kontrolki 2. Przycisk wlcznika 3. Zlcze sieciowe 4. Zlcze zasilania Rysunek 1 Widok z przodu i z tylu HP D2D Backup System D2D Backup System 13 Wymagania sprztowe i programowe Najnowsze informacje na temat polcze i zgodnoci mona znale na stronie HP D2D Backup System naley podlcza do sieci Gigabit Ethernet. Uycie sieci 100 Base-T Ethernet ograniczy wydajno urzdzenia. Uycie sieci 10 Base-T Ethernet w sposób znaczcy ograniczy wydajno urzdzenia. Przykladowe topologie sieci opisano w rozdziale "Obslugiwane konfiguracje sieci" na stronie 20. Do utworzenia kopii zapasowej i odtworzenia danych za pomoc urzdzenia HP D2D Backup System niezbdne jest oprogramowanie obslugujce autoloadery tamowe. Do urzdzenia HP D2D Backup System dolczona jest osobna plyta CD zawierajca oprogramowanie HP Data Protector Express. Urzdzenie jest zgodne z innymi programami najwaniejszych producentów, takich jak HP, Symantec, EMC, Computer Associates i innych. Program Windows Backup jest zgodny tylko z niezalenymi napdami tamowymi utworzonymi w urzdzeniu HP D2D Backup System. Oprogramowanie to nie dziala z autoloaderami utworzonymi w urzdzeniu HP D2D Backup System. Terminologia iscsi HP D2D Backup System jest urzdzeniem iscsi. Oznacza to, e urzdzenie HP D2D Backup System podlcza si bezporednio do sieci, ale w podlczonych komputerach urzdzenie widoczne bdzie jako bezporednio podlczone autoloadery SCSI. Poprawne dzialanie wymaga instalacji inicjatora iscsi. Jest on zwykle pobierany przez kreatora instalacji tak, jak opisano to w rozdziale "Podlczanie i instalacja HP D2D Backup System" na stronie 19. Wicej informacji na temat iscsi mona znale w rozdziale "Instalacja zaawansowana" na stronie 25. Host Kade emulowane urzdzenie tamowe jest niezalenie przypisywane do osobnego komputera-hosta; moe to by serwer sieciowy lub komputer stacjonarny, który bdzie korzystal z napdu do tworzenia kopii zapasowych. Urzdzenie do tworzenia kopii zapasowych jest widoczne na hocie jako lokalnie podlczony autoloader tamowy lub napd tamowy. Urzdzenie do tworzenia kopii zapasowych jest dostpne i zarzdzanie z poziomu oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, które jest uruchomione na komputerze-hocie. Urzdzenie do tworzenia kopii zapasowych nie jest widoczne dla innych urzdze w sieci. Wiele serwerów nie moe wykonywa kopii na pojedynczym urzdzeniu do tworzenia kopii zapasowych. Rysunek 2 na stronie 15 zawiera przykladow konfiguracj z jednym komputerem-hostem. Rysunek 3 na stronie 16 zawiera przykladow konfiguracj z czterema komputerami-hostami. Wicej przykladowych konfiguracji znajdziesz w rozdziale "Podlczanie i instalacja HP D2D Backup System" na stronie Przed rozpoczciem pracy Kreator instalacji zostal uruchomiony na komputerze nr HP D2D Backup System automatycznie utworzyl dla tego komputera autoloader z omioma gniazdami. Rysunek 2 Konfiguracja urzdzenia z jednym komputerem Domylnie, komputer ten widzi tylko jedno urzdzenie: autoloader utworzony dla niego podczas instalacji. Dane z kadego z komputerów s przesylane do odpowiedniego autoloadera. Kade urzdzenie do tworzenia kopii zapasowych jest widoczne tylko dla tego komputera, dla którego zostalo skonfigurowane. Pojedynczy komputer-host moe korzysta z wielu urzdze skonfigurowanych dla niego w HP D2D Backup System, jednak oznacza to, e podlczonych moe by mniej innych komputerów (brak ilustracji, w rozdziale Rysunek 18 na stronie 41 znajduje si przyklad pojedynczego komputera korzystajcego z dwóch urzdze). D2D Backup System HP D2D Backup System moe wykonywa kopie zapasowe maksymalnie czterech komputerów 2. Kreator instalacji automatycznie tworzy autoloader na 8 gniazd dla kadego z komputerów Rysunek 3 Konfiguracja urzdzenia z wieloma komputerami Urzdzenie do tworzenia kopii zapasowych i gniazda na kasetki Urzdzenia do tworzenia kopii zapasowych widoczne s w komputerze jako lokalnie podlczone napdy tamowe, ale fizycznie korzystaj one z powierzchni dyskowej w HP D2D Backup System, która z punktu widzenia komputera widoczna jest w postaci gniazd i kasetek. W zalenoci od stosowanej strategii ochrony danych, kade urzdzenie do tworzenia kopii zapasowych mona skonfigurowa jako napd tamowy HP StorageWorks Ultrium, lub jako autoloader tamowy HP StorageWorks 1/8 z napdem tamowym Ultrium. W przypadku konfiguracji HP D2D Backup System jako niezalenego napdu tamowego, przydzielane jest dla niego 200 GB powierzchni dyskowej. Operacja ta jest równowana podlczeniu napdu tamowego z wloon na stale kasetk o pojemnoci 200 GB, której nie mona wyj z napdu. Umieszczenie kopii na kilku tamach nie jest moliwe, dlatego te kopiowane dane nie mog przekroczy 200 GB. W przypadku konfiguracji HP D2D Backup System jako autoloadera tamowego, dla kadego utworzonego gniazda rezerwowane jest 200 GB powierzchni dyskowej. W sumie otrzymujemy odpowiednik autoloadera z wieloma gniazdami, w których znajduj si kasetki o wielkoci 200 GB. Domylna konfiguracja zawiera 8 gniazd, ale mona utworzy autoloader nawet z 24 gniazdami. W tym rozwizaniu dostpne jest tworzenie kopii na wielu kasetkach, a co waniejsze, moliwe jest stosowanie rónych strategii rotacji kasetek. Strategie rotacji kasetek HP D2D Backup System to bardzo elastyczne urzdzenie, które umoliwia latwe wdroenie wielu rónych strategii rotacji kasetek. Jeeli nie stosujesz jeszcze adnej strategii rotacji noników, przykladowe konfiguracje opisano w rozdziale "Podlczanie i instalacja HP D2D Backup System" na stronie Przed rozpoczciem pracy Pojemno Pojemno fizyczna Fizyczna pojemno HP D2D Backup System 120 wynosi 2,0 TB (2000 GB), natomiast w przypadku modelu HP D2D Backup System 110, jest to 1 TB (1000 GB). Jednak w celu zapewnienia wysokiego bezpieczestwa danych, stosowana jest ochrona danych w postaci macierzy RAID 5. Zmniejsza to dostpn pojemno, jednak zabezpiecza przed utrat danych w przypadku awarii pojedynczego dysku. Rzeczywista pojemno to okolo: 1,5 TB dla modelu HP D2D Backup System GB dla modelu HP D2D Backup System 110 Nie ma moliwoci rozszerzenia fizycznej przestrzeni dyskowej, jednak mona spróbowa zwolni przestrze dyskow. Gdy przestrze dyskowa zacznie si koczy, mona wykona nastpujce czynnoci: Przejrze utworzonr kopie zapasowych tak, aby ustali moliwoci zmniejszenia wielkoci kopii lub skrócenia czasu ich przechowywania. Twoja instrukcja użytkownika

14 Zmie ustawienia tworzenia kopii zapasowych w oprogramowaniu tak, aby nadpisa starsze dane lub usun niepotrzebne kopie. Rzeczywista wykorzystana przestrze dyskowa Domylna, maksymalna wielko kasetki to 200 GB, jednak HP D2D Backup System wykorzystuje tylko tyle przestrzeni dyskowej, ile jest niezbdne do wykonania kopii zapasowej. Pojedyncze kopie zapasowe rzadko zajmuj cal kasetk. Przy domylnej konfiguracji z autoloaderem utworzonym w kreatorze instalacji, zwykle nie wykorzystuje si calej przydzielonej przestrzeni dyskowej. Jednak przy konfiguracji HP D2D Backup System pod ktem bardzo elastycznych schematów rotacji kasetek, konieczne moe okaza si zachowanie ostronoci. Podczas planowania naley wzi pod uwag ponisze czynniki, aby nie przekroczy fizycznej pojemnoci systemu: Liczba gniazd, która zostala utworzona dla autoloadera. Domylne tworzonych jest 8 gniazd, jednak moe ich by nawet 24 (24 x 200 GB = 4,8 TB. Oznacza to, e nie ma moliwoci pelnego wykorzystania teoretycznej pojemnoci takiej konfiguracji.) Liczba utworzonych urzdze. Mona utworzy maksymalnie 4 autoloadery po 24 gniazda. Zwizek liczby gniazd z zajtoci przestrzeni dyskowej Kady utworzone gniazdo zajmuje co najmniej 2 GB powierzchni dyskowej, niezalenie do maksymalnej wielkoci obszaru przydzielonego dla kasetki. Pozostala cz jest przydzielana dynamicznie, jednak pocztkowe 2 GB s zawsze zarezerwowane. Dlatego te naley tylko ustawia tak liczb gniazd, jaka jest niezbdna w danej konfiguracji. Naley pamita, e samo utworzenie autoloadera z 24 gniazdami powoduje zajcie 192 GB powierzchni dyskowej. Tak due autoloadery naley tworzy tylko wtedy, gdy wszystkie gniazda zostan wykorzystane. Dodatkowo, po dodaniu gniazda, nie mona go ju usun. D2D Backup System Zajte zostalo 8 x 2 GB fizycznej przestrzeni dyskowej. 2. Pozostala cz jest przydzielana dynamicznie, jednak pocztkowe 2 GB s zawsze zarezerwowane. Rysunek 4 Pojemno Przykladowe konfiguracje opisane w rozdziale "Podlczanie i instalacja HP D2D Backup System" na stronie 19 pokazuje, jak mona w pelni wykorzysta dostpne gniazda przy tworzeniu projektu rotacji kopii zapasowych tak, aby nie przekroczy dostpnej fizycznej przestrzeni dyskowej. UWAGA: Kontrolki oraz strony statusu w interfejsie zarzdzania przez sie informuj o przekroczeniu 90% pojemnoci dysków HP D2D Backup System. Kompresja HP D2D Backup System nie stosuje sprztowej kompresji do kopiowanych danych, jednak naley pamita, e przy zapisywaniu danych na rzeczywistym napdzie tamowym HP StorageWorks stosowana jest kompresja. Oznacza to, e 200 GB danych zapisanych w HP D2D Backup System wymaga mniejszej przestrzeni na rzeczywistej kasetce. W przypadku zapisania danych na rzeczywistej kasetce nie naley przejmowa si faktem, e dane zajmuj mniej miejsca. Wicej informacji mona znale w rozdziale "Archiwizacja na tamie" na stronie 57. Niektórzy uytkownicy mog zdecydowa si na wlczenie kompresji programowej w stosowanej aplikacji do tworzenia kopii zapasowych w celu zwikszenia dostpnej pojemnoci, jednak moe to spowodowa spowolnienie wykonywania kopii. Naley take pamita, e osignity stopie kompresji moe by inny, ni w przypadku kompresji sprztowej w rzeczywistym napdzie. 18 Przed rozpoczciem pracy 2 Podlczanie i instalacja HP D2D Backup System Zalecany sposób instalacji HP D2D Backup System obejmuje podlczenie urzdzenia do sieci i uruchomienie kreatora instalacji z dolczonej plyty HP StorageWorks CD-ROM na kadym komputerze, na którym tworzone maj by kopie zapasowe (maksymalnie cztery komputery). Komputer, na którym uruchomiony zostanie kreator instalacji musi mie dostp do Internetu, aby moliwe bylo poprawne wykonanie instalacji. Podlczanie urzdzenia 1. Zlcze sieciowe 2. Zlcze zasilania Rysunek 5 Zlcza sieciowe i zasilania 1. Podlcz HP D2D Backup System do zasilania korzystajc z dolczonego przewodu zasilajcego. Dolczony przewód jest zalecany przez HP i odpowiada lokalnym wymaganiom. Szczególowe informacje na temat bezpieczestwa mona znale w podrczniku bezpieczestwa (Safety Guide na plycie HP StorageWorks CD-ROM. 2. Za pomoc dolczonego przewodu Ethernet naley podlczy urzdzenie do gigabitowego przelcznika sieciowego. Uycie sieci 100 Base-T Ethernet ograniczy wydajno urzdzenia. Uycie sieci 10 Base-T Ethernet w sposób znaczcy ograniczy wydajno urzdzenia. Rysunek 6 na stronie 20 pokazuje typow konfiguracj sieci. Inne przyklady sieci opisano w rozdziale "Obslugiwane konfiguracje sieci" na stronie 20. D2D Backup System 19 Rysunek 6 Podlczanie do sieci lokalnej UWAGA: Podczas pierwszej instalacji HP D2D Backup System nie posiada przypisanych ustawie sieciowych i urzdzenie musi znajdowa si w tej samej podsieci co podlczany komputer, aby urzdzenia mogly si komunikowa. Jest to standardowa sytuacja, gdy HP D2D Backup System jest zwykle podlczany do tego samego przelcznika gigabitowego, co komputery, które korzystaj z tego urzdzenia. Obslugiwane konfiguracje sieci HP D2D Backup System mona podlczy do sieci na dwa sposoby: Bezporednio podlczajc do przelcznika sieciowego w danej sieci lokalnej Podlczajc do serwera kopii zapasowych znajdujcego si ju w sieci Niezalenie urzdzenie w sieci gigabitowej HP D2D Backup System jest podlczony do wolnego portu w przelczniku sieci gigabitowej. Moe to by glówna sie, która jest take wykorzystywane doi podlczania szeregu innych urzdze takich, jak komputery, serwery, stacje robocze drukarki, lub dedykowana sie do tworzenia kopii zapasowych, która jest wykorzystywana tylko przez komputery, które musz posiada kopie zapasowe danych. Rysunek 7 na stronie 21 zawiera najprostsz i najczciej stosowan konfiguracj, która zaklada dostpno ju zainstalowanego przelcznika gigabitowego i nie wymaga instalacji adnego dodatkowego sprztu. Wad tej konfiguracji jest zmniejszenie wydajnoci sieci podczas wykonywania kopii z powodu duego jej obcienia ruchem zwizanym z kopiowaniem danych, oraz fakt, e wykonywanie kopii moe zaj wicej czasu. Jeeli jednak wykonywanie kopii zostanie zaplanowane poza normalnymi godzinami pracy, wysokie obcienie sieci nie powinno stanowi problemu. 20 Podlczanie i instalacja HP D2D Backup System Rysunek 7 Podlczenie do sieci firmy W niektórych rodowiskach stosuje si rozwizanie oddzielajce standardowy ruch w sieci od danych zwizanych z kopiami zapasowymi: patrz Rysunek 8 na stronie 21. Stosowana jest to oddzielna, dedykowana sie IP dla wszystkich komputerów, które wymagaj wykonania kopii. Rysunek 8 Podlczenie do dedykowanej sieci do wykonywania kopii zapasowych UWAGA: Pokazany przyklad pokazuje jeden komputer, który jest podlczony do sieci lokalnej, ale nie ma polczenia z sieci dodatkow. Na tym komputerze nie bdzie mona uruchomi kreatora instalacji, ani polczy si z HP D2D Backup System za pomoc przegldarki internetowej. adne dane nie bd mogly by skopiowane do urzdzenia HP D2D Backup System. Twoja instrukcja użytkownika

15 Bezporednie podlczenie do serwera kopii zapasowych w glównej sieci W tej konfiguracji w sieci dostpny jest osobny serwer do wykonywania kopii zapasowych. HP D2D Backup System jest bezporednio podlczony z serwerem pamici masowej i nie jest podlczony do D2D Backup System 21 zwyklej sieci. Zapewnia to dobr wydajno tworzenia kopii zapasowych. Jednak w tej konfiguracji jedynie serwer moe by kopiowany; inne urzdzenia w sieci musz by skonfigurowane tak, aby tworzyly kopie na serwerze kopii zapasowych przez zwykl sie, a to moe mie wplyw na jej wydajno. Rysunek 9 Polczenie z serwerem sieciowym Rysunek 9 na stronie 22 pokazuje, e w tym rozwizaniu niezbdny dodatkowy, gigabitowy interfejs sieciowy w serwerze, co umoliwi komunikacj z HP D2D Backup System. Do podlczenia do gigabitowej karty sieciowej naley w tym przypadku skorzysta z dolczonego do HP D2D Backup przewodu. UWAGA: Jeeli serwer ma kart typu 10/100 Base-T, niezbdny bdzie przewód skorosowany, który nie jest dolczony, Lepszym rozwizaniem, zapewniajcym maksymaln wydajno, jest zakup i instalacja karty gigabitowej. Kreator instalacji Kreator instalacji: Instaluje wszystkie niezbdne sterowniki. Wykrywa HP D2D Backup System w sieci i umoliwia przypisanie mu ustawie sieciowych Tworzy podstawow konfiguracj z autoloaderem, co umoliwia rozpoczcie pracy Jest to zalecany sposób konfiguracji komputera do pracy z HP D2D Backup System, zwlaszcza przy pierwszej konfiguracji komputera. Kreator instalacji automatycznie konfiguruje wszystkie elementy oprogramowania niezbdne do podlczenia i korzystania z HP D2D Backup System. Naley uruchomi ten program na wszystkich komputera, które maj korzysta z HP D2D Backup System. Jeeli nie korzystasz z kreatora instalacji, przejd do rozdzialu "Instalacja zaawansowana" na stronie 25. Przed instalacj na pierwszym komputerze Uruchomienie kreatora instalacji wymaga posiadania niezbdnych uprawnie administracyjnych. 1. Dodatkowo naley zapewni na instalowanym komputerze dostp do Internetu dla kreatora. W przeciwnym wypadku trzeba bdzie zainstalowa rcznie Microsoft iscsi Initiator. Patrz "Microsoft iscsi Initiator" na stronie Podlczanie i instalacja HP D2D Backup System 2. Podczas instalacji HP D2D Backup System konieczne jest przydzielenie urzdzeniu stalego adresu IP. Naley przygotowa odpowiednie ustawienia sieciowe (adres IP, maska podsieci i bramka). W razie potrzeby naley skontaktowa si z administratorem sieci. Nacinij wlcznik z przodu urzdzenia HP D2D Backup System. Podczas wlczania kontrolki poinformuj o przeprowadzeniu testu, po czym wszystkie kontrolki zgasn, poza kontrolk stanu, a do zakoczenia uruchamiania Kontrolki 2. Przycisk wlcznika Rysunek 10 Wlczanie HP D2D Backup System Uruchamianie kreatora instalacji HP D2D Backup System moe wykonywa kopie zapasowe maksymalnie czterech komputerów Na kadym komputerze korzystajcym z systemu naley uruchomi kreator instalacji. Komputerem-hostem moe by serwer, stacja robocza oraz zwykly komputer. 1. Wló plyt CD-ROM dolczon do HP D2D Backup System do napdu w podlczanym komputerze. Kreator powinien uruchomi si automatycznie. Jeeli tak si nie stanie, wyszukaj na plycie plik D2DInstallationWizard. exe i uruchom go rcznie. Wybierz opcj Start the wizard (Uruchom kreator) i postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wykona instalacj. Zwykle wystarczy naciska przycisk Next (Dalej). Kreator instalacji automatycznie skonfiguruje wszystkie elementy oprogramowania niezbdne do podlczenia i korzystania z HP D2D Backup System. Instalacja sklada si z trzech glównych etapów: Instalacja sterowników napdu tamowego: Sterowniki umoliwiaj komunikacj z napdem tamowym, który zostal utworzony w HP D2D Backup System. Wykrycie: Ten etap umoliwia zlokalizowanie HP D2D Backup System w sieci i skonfigurowanie ustawie sieci. Naley wybra odpowiedni HP D2D Backup System na wywietlonej licie. Jeeli jest to pierwszy komputer podlczany do HP D2D Backup System, naley rcznie poda adres IP oraz pozostale parametry sieciowe, dlatego naley przygotowa te informacje przed instalacj. 2. D2D Backup System 23 WSKAZÓWKA: Jeeli jednoczenie konfigurowanych jest kilka urzdze HP D2D Backup System, przydatne moe by okrelenie, które z urzdze jest tym wlaciwym. W tym celu mona skorzysta z trybu Beacon (Latarnia), który powoduje miganie wszystkich kontrolek na wybranym urzdzeniu. Instalacja i konfiguracja iscsi: Jeeli jest ot konieczne, w tym kroku nastpuje pobranie i instalacja programu Microsoft iscsi initiator, polczenie komputera z HP D2D Backup System i skonfigurowanie autoloader na 8 gniazd. Kreator instalacji przygotowuje odnonik do interfejsu zarzdzania przez sie na instalowanym komputerze i umoliwia polczenie si z systemem. Po przypisaniu ustawie sieciowych, HP D2D Backup System jest gotowy do pracy. Wszystkie niezbdne elementy oprogramowania s instalowane na podlczanym komputerze, a nie na HP D2D Backup System. Jedyn rzecz. któr trzeba wykona w urzdzeniu HP D2D Backup System to przygotowanie i zarzdzanie utworzonymi autoloaderami. Operacje te wykonuje si za pomoc interfejsu zarzdzania przez sie. Patrz "Interfejs zarzdzania przez sie" na stronie 43. HP D2D Backup System nie pojawia si jako nowe urzdzenie w Moim komputerze i nie jest mu przydzielona nowa litera dysku, mim i odpowiedni napd tamowy i modul zmiany kaset s widoczne w Menederze urzdze). Do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych naley skorzysta z odpowiedniego oprogramowania. 4. Teraz mona uruchomi kreatora instalacji na pozostalych komputerach, które maj korzysta z systemu. Maksymalnie mona podlczy 4 komputery. Na kolejnych podlczanych komputera wystarczy tylko wybra urzdzenie HP D2D Backup System z listy. Nie trzeba ju zmienia konfiguracji sieciowej Podlczanie i instalacja HP D2D Backup System 3 Instalacja zaawansowana Mimo, i zalecanym sposobem jest instalacja za pomoc kreatora, moliwa jest take rczna instalacja HP D2D Backup System. Rczne uruchamianie poszczególnych faz moe by take konieczne przy rozwizywaniu problemów. W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia: Modul wykrywania Microsoft iscsi initiator Rczna instalacja sterowników Modul wykrywania Discovery Engine (Modul wykrywania) jest wanym elementem instalacji, gdy umoliwia odnalezienie HP D2D Backup System w sieci i przypisanie mu ustawie sieciowych takich, jak adres IP. Jest to take jedyny sposób wyszukania i konfiguracji HP D2D Backup System w sieci. Modul ten mona uruchomi jako cz kreatora instalacji, lub jako oddzielne narzdzie bezporednio z plyty HP StorageWorks CD-ROM. Kreator skopiuje niezaleny modul wykrywania na pulpit komputera. Tryb latarni HP D2D Backup System umoliwia skorzystanie z trybu latarni (Beacon), dziki czemu mona ustali, które urzdzenie jest instalowane, jeeli w sieci znajduje si kilka takich urzdze. Twoja instrukcja użytkownika

16 Jeeli HP D2D Backup System jest nowe i nie bylo konfigurowane Jeeli HP D2D Backup System jest urzdzeniem nowym i nie bylo jeszcze konfigurowane, niezbdne jest poprawne wykonanie tego kroku przed podlczeniem do komputera. Wybierz odpowiednie urzdzenie HP D2D Backup System z listy i zapamitaj jego adres IP. Bdzie on potrzebny podczas konfiguracji Microsoft iscsi Initiator. Patrz "Karta Discovery" na stronie 28. D2D Backup System 25 Jeeli HP D2D Backup System ma nieprawidlow konfiguracj Jeeli nie mona polczy si z interfejsem zarzdzania przez sie urzdzenia HP D2D Backup System, najprawdopodobniej jest ono skonfigurowane nieprawidlowo. Uruchom Discovery Engine, aby sprawdzi adres IP urzdzenia HP D2D Backup System i w razie potrzeby wybierz je ponownie z listy dostpnych w sieci urzdze HP D2D Backup System. Jeeli nada nie moesz si polczy z urzdzeniem, sprawd poprawno konfiguracji Microsoft iscsi Initiator. Patrz "Karta Discovery" na stronie 28. Jeeli nastpila zmiana konfiguracji sieci Jeeli nastpila zmiana konfiguracji infrastruktury sieciowej, konieczne moe by zaktualizowanie konfiguracji sieciowej HP D2D Backup System, aby nadal mona bylo si komunikowa z tym urzdzeniem. Uruchom modul wykrywania (Discovery Engine) i zmie ustawienia sieciowe zgodnie z wymaganiami nowej infrastruktury. Ustawienia te mona zmieni take za pomoc interfejsu zarzdzania przez sie, jeeli zmiana konfiguracji infrastruktury jeszcze nie nastpila. Po zmienia konfiguracji sieciowej HP D2D Backup System, naley take zmieni konfiguracj Microsoft iscsi Initiator na kadym z komputerów. Microsoft iscsi Initiator iscsi to protokól wykorzystywany do przesylania komend SCSI przez sie Ethernet. Definiuje on sposób tlumaczenia pakietów SCSI na pakiety Ethernet i lczy si z odpowiednimi urzdzeniami. iscsi initiator moe by programowy lub sprztowy. HP D2D Backup System obsluguje program iscsi initiator firmy Microsoft i musi on by uruchomiony na kadym komputerze korzystajcym z systemu. Bez Microsoft iscsi initiator komputer nie bdzie mógl si skontaktowa z autoloaderem (lub napdem tamowym) skonfigurowanym na HP D2D Backup System i nie bdzie moliwe wykonywanie kopii zapasowych. Microsoft iscsi initiator musi by pobrany ze strony internetowej firmy Microsoft. 26 Instalacja zaawansowana Rysunek 11 Strona pobierania iscsi Initiator 1, amd 64 Ta wersja jest przeznaczona dla procesorów 64-bitowych amd oraz Intel em64t, jeeli komputer pracuje pod kontrol 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows. 2, ia 64 Ta wersja przeznaczona jest dla procesorów ia-64, np. Itanium oraz HP Integrity. 3, x86 Ta wersja jest przeznaczona dla 32 i 64-bitowych procesorów pracujcych pod kontrol 32-bitowego systemu operacyjnego Windows, np. Windows XP i Server Jeeli pobrana zostanie niewlaciwa wersja, nie bdzie mona jej zainstalowa. Najprostszym sposobem zagwarantowania, e pobrana zostanie odpowiednia wersja jest uruchomienie kreatora instalacji z plyty HP StorageWorks, poniewa sprawdza on automatycznie, która wersja jest potrzebna dla danego komputera. Kreator utworzy take w HP D2D Backup System domylny autoloader z 8 gniazdami. Rczna instalacja iscsi initiator Kreator instalacji moe mie problemy w nastpujcych sytuacjach: Komputer nie ma dostpu do Internetu Konfiguracja zapory firewall uniemoliwia pobranie plików Firma Microsoft przeniosla pliki iscsi initiator na inn stron w swoim serwisie internetowym. Proces zostanie zatrzymany z powodu zbyt wolnego polczenia internetowego Na komputerze podlczonym do Internetu wyszukaj cigu,,iscsi initiator" na stronie firmy Microsoft. W wynikach wyszukiwania wybierz odnonik, który prowadzi na stron pobierania plików i wybierz plik, który odpowiada konfiguracji sprztowej komputera. Pobierz iscsi initiator i zainstaluj go na komputerze, akceptujc wszystkie domylne ustawienia. Jeeli instalacja nie powiedzie si: iscsi Initiator Okno iscsi initiator zawiera szereg kart. Niniejszy rozdzial opisuje informacje, które naley wprowadzi w celu polczenia komputera z HP D2D Backup System. Nie opisano dokladnie znaczenia opcji na wszystkich kartach. Wicej informacji mona znale pobierajc User Guide (Podrcznik uytkownika) na stronie internetowej firmy Microsoft. D2D Backup System 27 Karta General Na karcie General (Ogólne) nie trzeba zwykle zmienia adnych opcji. Opcja Initiator Node Name (Nazwa wzla inicjatora) jest generowana automatycznie, co zapewnia, e nie powtarza si ona w sieci. Inne pola odnosz si do opcji autoryzacji i nie s potrzebne przy korzystaniu z HP D2D Backup System. Naley je ustawi tylko wtedy, gdy wymaga tego polityka bezpieczestwa rodowiska IT. (Jeeli zostanie wprowadzone haslo szyfrujce w polu Secret (Haslo), naley wprowadzi take to haslo w interfejsie zarzdzania przez sie na stronie Advanced iscsi (Zaawansowane ustawienia iscsi). Patrz "iscsi" na stronie 52.) UWAGA: Jeeli za pomoc interfejsu zarzdzania przez sieci zostanie utworzone dodatkowe urzdzenie dla tego komputera, przy tworzeniu naley poda iscsi Initiator Name (Nazwa inicjatora iscsi). Jest to Initiator Node Name (Nazwa wzla inicjatora) z karty General (Ogólne) konfigurowanego komputera. Karta Discovery Na karcie Discovery (Wykrywanie) naley poda adres IP urzdzenia HP D2D Backup System jako portal docelowy. Nie naley zmienia numeru portu. Powinna pozosta tutaj liczba Instalacja zaawansowana Jeeli jest to pierwsza konfiguracja iscsi Initiator, automatycznie zostanie utworzony autoloader z 8 gniazdami i dwoma urzdzeniami docelowymi (modul ladowania i napd tamowy). Jeeli urzdzenia docelowe ju zostaly skonfigurowane wczeniej, pojawi si one na licie. Nowe urzdzenia nie zostan utworzone po raz kolejny. Karta Targets Karta ta zawiera wszystkie dostpne urzdzenia. Przy rcznym uruchomieniu iscsi Initiator, nowe urzdzenia maj stan Inactive (Nieaktywne). Naley najpierw zalogowa si na odpowiednie urzdzenia docelowe dla danego komputera. Naley pamita, e kady autoloader sklada si z dwóch urzdze i naley podlczy osobno kade z nich. Zalecamy wybranie take opcji automatycznego przywracania polczenia po ponownym uruchomieniu w oknie dialogowym Log On To Target (Zaloguj do urzdzenia docelowego). D2D Backup System 29 Karta Persistent Targets Karta Persistent Targets (Stale urzdzenia docelowe) zawiera list urzdze, które zostan podlczone automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera. Podczas pierwszej konfiguracji dane te maj charakter czysto informacyjny. Jeeli jednak potrzebne jest wylczenie automatycznego lczenia si z urzdzeniem, naley wybra to urzdzenie na tej karcie i uy przycisku Remove (Usu). Jeeli konieczne jest odlczenie urzdzenia bez ponownego uruchamiania komputera, przejd na kart Targets (Urzdzenia docelowe), wybierz urzdzenie i kliknij Details (Szczególy). 30 Instalacja zaawansowana Karta Bound Volumes/Devices Nie ma potrzeby zmiany ustawie na karcie Bound Volumes/Devices (Powizane woluminy/urzdzenia). Twoja instrukcja użytkownika

17 Rczna instalacja sterowników Aby komputer mógl rozpozna urzdzenia Ultrium utworzone na HP D2D Backup System, niezbdna jest instalacja sterownika napdu tamowego HP LTO. Nie jest potrzebny osobny sterownik modulu zmiany kasetki, gdy Microsoft Windows zawiera odpowiedni wbudowany sterownik ogólny, a wszystkie aplikacje do tworzenia kopii zapasowych korzystaj z wlasnych sterowników. Sterowniki mona zainstalowa z katalogu ze sterownikami na plycie HP StorageWorks CD-ROM za pomoc dolczonej aplikacji instalacyjnej, lub dokona rcznej instalacji za pomoc plików sterownika. Naley take sprawdzi, czy nie s dostpne aktualizacje sterowników na stronie internetowej HP: com/support. wielu przypadkach sterowniki te s instalowane automatycznie wraz z oprogramowaniem podczas normalnej instalacji. Jeeli oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych jest ju zainstalowane, niezbdna jest rczna aktualizacja sterowników po zainstalowaniu HP D2D Backup System. D2D Backup System Instalacja zaawansowana 4 Kontrolki Znaczenie kontrolek Rysunek 12 Kontrolki 1 2 Aktywno dysku Stan dysku wieci na zielono = Wszystkie dyski dzialaj prawidlowo. Miga na pomaraczowo = Awaria jednego dysku 3 Pojemno dysku wieci na zielono = normalna praca, dostpna wolna przestrze dyskowa. wieci na pomaraczowo = Przekroczono progow pojemno dysków, koczy si miejsce. 4 Stan wieci na zielono = System jest uruchomiony i dziala poprawnie. Miga na zielono = Trwa uruchomienie lub wylczenie systemu. Miga na pomaraczowo = Awaria systemu. 5 Sie Nie wieci = Brak polczenia sieciowego lub sie nie jest skonfigurowana. wieci na zielono = Nawizano polczenie z sieci Gigabit Ethernet. wieci na pomaraczowo = Nawizano polczenie z sieci 10/100Base-T. 6 Zasilanie wieci na zielono = System jest wlczony. Miga na zielono = Trwaj operacje dyskowe Sekwencja uruchomieniowa Podczas wlczania, kontroli poka sekwencj uruchomieniow. Nastpnie wszystkie kontrolki poza kontrolk stanu zgasn, a do zakoczenia uruchamiania. Tryb latarni HP D2D Backup System umoliwia skorzystanie z trybu latarni (Beacon), dziki czemu mona ustali, które urzdzenie jest instalowane, jeeli w sieci znajduje si kilka takich urzdze. D2D Backup System 33 Tryb latarni mona wlczy i wylczy za pomoc interfejsu zarzdzania przez sie. Wlczenie tego trybu powoduje miganie kontrolek na wybranym urzdzeniu. Jeeli tryb ten nie zostanie wylczony za pomoc strony konfiguracji sieci, miganie bdzie trwalo przez 5 minut. 34 Kontrolki 5 Scenariusze wykonywania kopii zapasowych dla urzdzenia HP D2D Backup System HP D2D Backup System lczy w sobie zalety tradycyjnej techniki tworzenia kopii na tamach, jak obsluga skomplikowanych schematów zmiany kasetek, z krótkim czasem wykonywania kopii i odzyskiwania danych, które mona osign tylko przy korzystaniu z dysków twardych. Aplikacje do tworzenia kopii zapasowych umoliwiaj skonfigurowanie schematów rotacji kasetek, które opieraj si na wykorzystaniu kasetek dla okrelonych dni, tygodni i miesicy, czsto korzystajc z rónych zasad przechowywania danych dla kadego z zada tworzenia kopii. Autoloader tamowy tworzony w urzdzeniu HP D2D Backup System umoliwia skorzystanie z takiego samego systemu rotacji kasetek, jak w przypadku rozwizania opartego na prawdziwych kasetkach. Aplikacja do tworzenia kopii zapasowych korzysta z autoloadera skonfigurowanego w HP D2D Backup System tak, jakby bylo to normalne urzdzenie tamowe. Dziki temu aplikacja moe wykonywa kopie w taki sam sposób, jak przypadku rozwiza tamowych. Jednak mona skorzysta tutaj ze znacznie wyszej wydajnoci, poniewa dane zapisywane s na dysku. W niniejszym rozdziale opisano przykladowe scenariusze tworzenia kopii zapasowych. Pozwala to lepiej zrozumie sposób wyliczenia niezbdnej liczby gniazd oraz zapewnia optymalne wykorzystanie dostpnej przestrzeni dyskowej. Prosta kopia zapasowa Kopie zapasowe w biurze Stacja robocza o wysokiej wydajnoci Prosta kopia zapasowa W pitek: wykonanie pelnej kopii zapasowej na jednej kasetce, w celu zapisania pracy wykonanej w cigu tygodnia i zachowanie kasetki przez 4 tygodnie, zanim nastpi nadpisanie danych. Zakladajc, e korzystamy z osobnej kasetki na kad kopi z calego tygodnia, potrzebne s cztery gniazda w autoloaderze. W pozostale dni tygodnia od poniedzialku do czwartku: wykonanie kopii przyrostowych w celu zachowania zmian z danego dnia (jedna kasetka na dzie) i przechowanie kadej kasetki przez tydzie, zanim nastpi nadpisanie danych. Zakladajc, e korzystamy z osobnej kasetki na kad kopi przyrostow z calego dnia, potrzebne s kolejne cztery gniazda w autoloaderze. W pitek w nocy: wykonanie kompletnej kopii danych z kopii zapasowej z pitku na tam do przechowania w innym miejscu. D2D Backup System 35 Rysunek 13 Prosta kopia zapasowa z pojedynczego komputera Scenariusz ten zapewnia krótkie czasy odzyskiwania poszczególnych plików polczon z zabezpieczeniem w postaci przechowywania danych na tamie w innym miejscu. Wymagane jest uycie 8 wirtualnych gniazd autoloadera, dziki czemu scenariusz ten mona wykorzysta bez zmiany ustawie domylnych tworzonego automatycznie autoloadera. Pozostale przyklady w tym rozdziale opisuje bardziej skomplikowane scenariusze. Kopie zapasowe w biurze W biurze znajduj si 3komputery, które wymagaj wykonywania kopii zapasowych: Serwer plików Serwer baz danych Komputer stacjonarny o wysokiej wydajnoci Kade urzdzenie bdzie mialo wlasn kopi na autoloaderze urzdzenia HP D2D Backup System. Na kadym komputerze naley uruchomi kreatora instalacji. Spowoduje to utworzenie autoloadera z 8 gniazdami i przypisanie go do kadego z komputerów. Ponisze przyklady pokazuj, w jaki sposób podejmuje si decyzj co do liczby gniazd w kadym z autoloaderów. W razie potrzeby naley skorzysta z interfejsu zarzdzania przez sie, aby zwikszy liczb gniazd, tak jak opisano to w rozdziale "Edycja szczególowych informacji o urzdzeniu" na stronie 45. Serwer plików Serwer jest wykorzystywany przez wszystkie osoby majce dostp do serwera przy wymianie plików oraz do przechowywania dokumentów z edytorów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych. Kopia zapasowa serwera musi by wykonywana codziennie, przechowywana przez miesic i raz na tydzie kopiowana dodatkowo na tam do przechowywania w innym miejscu. Pocztkowa ilo danych na serwerze to 60 GB. Co dziennie zmienia si okolo 500 MB danych. 36 Scenariusze wykonywania kopii zapasowych dla urzdzenia HP D2D Backup System Liczba wymaganych gniazd Fizyczna przestrze potrzebna w urzdzeniu HP D2D Backup System 4 x 60 GB = 240 GB 4 x 500 MB = 2 GB Wymagania dotyczce danych przechowywanych w innym miejscu 4 x 60 GB = 240 GB Tamy bd uywane w cyklu 4-tygodniowym. Kopie przyrostowe zajm 2GB tygodniowo. 4 x 1 pelna kopia tygodniowa 4 x1 kopia przyrostowa z dnia 8 (nie trzeba zmienia domylnej konfiguracji autoloadera) 242 GB w 1. Twoja instrukcja użytkownika

18 tygodniu Zwiksza si o 2GB na tydzie Rysunek 14 HP D2D Backup System po skonfigurowaniu pierwszego komputera D2D Backup System 37 Serwer baz danych Na tym komputerze znajduje si baza danych klientów. Kopia zapasowa musi by wykonywana co tydzie i co miesic oraz jest przechowywana przez 12 miesicy. Dane s kopiowane do przechowywania w innym miejscu i przechowywane przez 7 lat. Wielko bazy danych to 10 GB. Liczba wymaganych gniazd Fizyczna przestrze potrzebna w urzdzeniu HP D2D Backup System 3 x 10 GB = 30 GB 12 x 10 GB = 120 GB 150 GB (pocztkowo) Wymagania dotyczce danych przechowywanych w innym miejscu 12 x 10 MB = 120 GB Tamy bd wykorzystywane w cyklu 7-letnim. 3 x 1 pelna kopia tygodniowa 12 x 1 pelna kopia tygodniowa 15 (konieczna jest zmiana domylnej liczny gniazd w konfiguracji autoloadera) Rysunek 15 HP D2D Backup System po skonfigurowaniu drugiego komputera 38 Scenariusze wykonywania kopii zapasowych dla urzdzenia HP D2D Backup System Komputer stacjonarny Komputer ten jest wykorzystywany przez inynierów do przechowywania rysunków, specyfikacji technicznych i podobnych dokumentów roboczych. Wymagane jest wykonanie jednej pelnej kopii tygodniowej oraz codziennych kopii przyrostowych. Kopie przechowywane s przez tydzie. Wielko dziennej kopii przyrostowej to 10 GB. Wielko pelne kopii to 250GB, co przekracza przestrze dostpn dla jednego gniazda. Dlatego te kada pelna kopia wymaga uycia dwóch gniazd autoloadera. Liczba wymaganych gniazd Fizyczna przestrze potrzebna w urzdzeniu HP D2D Backup System 1 x 250 = 250 GB 4 x 10 GB = 40 GB 290 GB 1 x 2 na peln kopi tygodniow 4 x 1 na dzienne kopie przyrostowe 6 (nie trzeba zmienia domylnej konfiguracji autoloadera) Rysunek 16 HP D2D Backup System po skonfigurowaniu trzeciego komputera Podsumowanie Zapotrzebowanie serwera plików Zapotrzebowanie serwera Exchange Zapotrzebowanie komputera Szacunkowa ilo potrzebnej przestrzeni dyskowej = 242 GB 150 GB 290 GB 682 GB na koniec pierwszego tygodnia D2D Backup System 39 Przestrze ta mieci si w moliwociach HP D2D Backup System i pozostawia moliwoci dolczenia czwartego komputera, zwlaszcza w przypadku modelu HP D2D Backup System 120. Fileserver 80 GB Database Server 10 GB Desktop PC 250 GB Host LAN Mon Tues Wed Thurs Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk1 Wk2 Wk3 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Wk1 Wk1 Mon Tues Wed Thurs Total 242 GB Total 150 GB Total 290 GB HP StorageWorks D2D Backup System: 1. 5 TB Rysunek 17 Pozostaje moliwo podlczenia kolejnego komputera Stacja robocza o wysokiej wydajnoci Jest to graficzna stacja robocza o wysokiej wydajnoci wykorzystywana przez architekta. Kopiowaniu podlega 250 GB danych w pelni raz na tydzie, oraz okolo 10 GB zmian dokonywanych codziennie. Dane te bd kopiowane na autoloader skonfigurowany w HP D2D Backup System. Dodatkowo, na komputerze znajduje si folder,,wane", który zawiera najnowsze i wane dane, które musz by kopiowanie codziennie i przenoszone na tam po kadym tygodniu. Dane te bd kopiowane na dodatkowy napd tamowy skonfigurowany w HP D2D Backup System. Po uruchomieniu kreatora instalacji na stacji roboczej, tworzony jest autoloader z 8 gniazdami. Niezbdne jest uycie interfejsu zarzdzania przez sie, aby zmieni liczb gniazd i dostosowa j do wymaga stacji roboczej. Naley take skorzysta ze strony Devices (Urzdzenia) w interfejsie zarzdzania, aby utworzy osobny napd tamowy dla folderu,,wane". (Wicej informacji znajdziesz w rozdziale "Tworzenie nowego urzdzenia" na stronie 46). Glówna kopia zapasowa w autoloaderze 250 GB kopiowanych danych to wicej, ni mona przydzieli do jednego gniazda. Dlatego te kada pelna kopia wymaga uycia dwóch gniazd autoloadera. Konieczne jest take wlczenie opcji wykonywania kopii na wielu tamach w oprogramowaniu do tworzenia kopii zapasowych. 40 Scenariusze wykonywania kopii zapasowych dla urzdzenia HP D2D Backup System Liczba wymaganych gniazd Fizyczna przestrze potrzebna w urzdzeniu HP D2D Backup System 4 x 250 GB = 1000 GB 4 x 10 GB = 40 GB 1,04 TB 4 x 2 na kad peln kopi tygodniow 4 x1 kopia przyrostowa z dnia 12 (konieczna jest zmiana domylnej liczny gniazd w konfiguracji autoloadera) Dodatkowa kopia na napdzie tamowym Folder,,WANE" ma 10 GB i wykonywane s 4 kopie przyrostowe na jedne kasetce na osobnym napdzie tamowym. Calkowita ilo danych to 60GB, które s kopiowane na tam co tydzie. Po skonfigurowaniu, komputera na dostp do dwóch urzdze na HP D2D Backup System. Rysunek 18 HP D2D Backup System z jednym komputerem i dwoma urzdzeniami Podsumowanie Glówna kopia zapasowa w autoloaderze Dodatkowa kopia na napdzie tamowym Szacunkowa ilo potrzebnej przestrzeni dyskowej = 1040 GB 60 GB 1,1 TB Jest to pojemno dostpna w modelu HP D2D Backup System 120. D2D Backup System Scenariusze wykonywania kopii zapasowych dla urzdzenia HP D2D Backup System 6 Interfejs zarzdzania przez sie W tym rozdziale znajduje si opis interfejsu zarzdzania przez sie. Jest to glówny interfejs, w którym: Konfiguruje si urzdzenia w HP D2D Backup System Sprawdza i monitoruje si stan systemu Dostp do interfejsu zarzdzania przez sie Dostp interfejsu mona uzyska na dwa sposoby: Z komputera lub serwera: Naley uy skrótu, który zostal utworzony przez kreator instalacji. Z dowolnego komputera podlczonego do sieci: Wpisz adres IP urzdzenia HP D2D Backup System w oknie przegldarki internetowej. Interfejs zarzdzania przez sie wywietli okno logowania: Nazwa uytkownika to Administrator, a domylne haslo to Admin. W obu przypadkach rozpoznawana jest wielko liter. Haslo mona póniej zmieni za pomoc opcji Administration (Administracja). Patrz "Przywracanie hasla" na stronie 54. Strona startowa Summary Po kadym zalogowaniu, wywietlana jest strona Summary (Podsumowanie). Strona ta umoliwia: Wywietlenie informacji na temat HP D2D Backup System oraz utworzonych urzdze do tworzenia kopii zapasowych. Monitorowanie stanu urzdzenia. D2D Backup System Pasek nawigacji Pomoc i wylogowanie Na pasku z boku ekranu mona wybra róne opcje. Opcja Help (Pomoc) powoduje wywietlenie stron z pomoc. Logout (Wylosowanie) zamyka polczenie z HP D2D Backup System. Jeeli kto inny zaloguje si, bieca sesja zostanie automatycznie zakoczona. 3 Informacje o urzdzeniu Szczególowe informacje o stanie W tej czci zawarte s informacje, które opisuj HP D2D Backup System. Jest tutaj adres IP, nazwa sieci, czas od ostatniego wlczenia, numer seryjny HP D2D Backup System. Tutaj zawarte s informacje na temat ogólnego stanu urzdzenia oraz komponentów systemu. Jeeli wystpi jakie problemy, dostpne s dodatkowe informacje. Patrz take "Ikony stanu" na stronie 44. Network (Sie), Disk Usage (Zajta przestrze dyskowa) oraz RAID przenosz uytkownika do odpowiednich stron zawierajcych odpowiednie informacje. Twoja instrukcja użytkownika

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV9022EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV9022EA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 3635MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/03_06/Z Pracownia internetowa w kadej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Instalacja serwera Windows SBS 2003 Premium w wersji dla polskich szkó Zadanie

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo