OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZEGO Usługi serwisowe platformy SEKAP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZEGO Usługi serwisowe platformy SEKAP"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZEGO Usługi serwisowe platformy SEKAP 1. Wstęp Urządzenia objęte usługą serwisową są wykorzystywane w ramach realizacji projektu SEKAP. 1.1 Projekt SEKAP Zakres projektu SEKAP obejmował stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz działania analityczne i organizacyjne związane z przygotowaniem 54 Partnerów projektu do wdrożenia tego środowiska. Na środowisko zbudowane w ramach projektu składają się urządzenia teleinformatyczne oraz oprogramowanie. Projekt SEKAP obejmuje Centrum Przetwarzania Danych (CPD) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną. W CPD umieszczone zostały zasoby, z których w sposób zdalny poprzez sieć teleinformatyczną korzystają partnerzy projektu. Dla Partnerów projektu zostały zakupione urządzenia sieci teleinformatycznej. Dołączenie tych urządzeń do indywidualnych zasobów informatycznych Partnerów projektu umożliwiło efektywne korzystanie z aplikacji stworzonych w ramach projektu. W ramach projektu powstało również Centrum Certyfikacji SEKAP, które wystawia certyfikaty niekwalifikowane obywatelom i podmiotom gospodarczym zamierzającym bezpiecznie komunikować się z SEKAP i inicjować e-usługi Publiczne. Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 28

2 2. Miejsce realizacji usług Usługi serwisowe realizowane będą w następujących lokalizacjach: Symbol Nazwa Adres CPD ŚCSI Centrum Przetwarzania Danych serwerownia Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Siedziba Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego PARNER 54 jednostki Katowice, ul. Henryka Dąbrowskiego 23 Katowice, ul. Powstańców 34 Partnerzy: Urząd Miejski w Będzinie Starostwo Powiatowe w Będzinie Urząd Miejski w Bielsku-Białej Starostwo Powiatowe w Bieruniu, Urząd Miejski w Cieszynie Starostwo Powiatowe w Cieszynie Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Częstochowa Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Starostwo Powiatowe w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Gminy Godów Urząd Gminy w Gorzycach Urząd Gminy Hażlach Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój Urząd Gminy w Jaworzu Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 29

3 Urząd Miasta Katowice Urząd Gminy Kłobuck Starostwo Powiatowe w Kłobucku Urząd Miasta Knurów Urząd Miejski w Krzepicach Urząd Gminy Krzyżanowice Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej Urząd Miejski Lubliniec Urząd Gminy Lubomia Urząd Gminy w Marklowicach Urząd Gminy w Mszanie Urząd Gminy Nędza Urząd Gminy Ornontowice Urząd Miasta Orzesze Urząd Gminy Pawłowice Urząd Miasta Piekary Śląskie Urząd Gminy Pietrowice Wielkie Urząd Miejski w Pszczynie Urząd Miasta Pszów Urząd Miejski w Pyskowicach Urząd Miasta Radlin Urząd Miasta Ruda Śląska Urząd Gminy Rudnik Urząd Gminy Rudziniec Urząd Miasta Rybnik Urząd Miasta Rydułtowy Urząd Miasta Siemianowice Śląskie Urząd Miejski w Skoczowie Urząd Miasta Sławków Urząd Gminy Świerklany Urząd Miejski w Toszku Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 30

4 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Miasta Ustroń Urząd Miasta Wodzisław Śląski Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Starostwo Powiatowe w Zawierciu Urząd Gminy Zebrzydowice Urząd Miejski w Żywcu 3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje usługę serwisową elementów infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z załącznikiem A Wykaz sprzętu objętego usługą serwisową. 3.2 Zapewnienie usługi serwisowej sprzętu wymienionego w załączniku A z podanymi maksymalnymi dopuszczonymi czasami naprawy, w tym: a) Gotowość serwisowa do usuwania awarii w czasach (w godzinach roboczych/ poza godzinami roboczymi); b) naprawa urządzenia na miejscu lub podstawienie urządzenia zastępczego (łącznie ze skonfigurowaniem i uruchomieniem sprzętu zastępczego w miejscu instalacji; za utrzymanie stanów magazynowych sprzętu zastępczego odpowiada Wykonawca); c) Zapewnienie napraw sprzętu przez producenta; d) Przegląd serwisowy dotyczy jedynie urządzeń zlokalizowanych w CPD, ŚCSI; e) Przeglądy serwisowe raz na pół roku w tym jeden pełny przegląd; f) Przegląd serwisowy obejmuje sprawdzanie: obciążenia procesora zajętość pamięci zajętość dysków przegląd logów systemowych wentylatorów, zasilaczy sprawności kontrolera macierzowego, serwerów, urządzeń sieciowych sprawności dysków, napędów g) Przegląd serwisowy pełny dodatkowo obejmuje: Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 31

5 Wyłączenie i włączenie urządzeń; Czyszczenie i konserwacja urządzeń Aktualizacja firmware (o ile wymagana) Test podtrzymania zasilania h) Raport z przeprowadzonych przeglądów serwisowych (wydruk); i) Serwis sieci teleinformatycznej (WAN), w tym naprawa sprzętu CISCO; j) Wsparcie techniczne Help Desk: Zapewnienie telefonicznego wsparcia technicznego w godzinach roboczych umożliwiającego udzielenie konsultacji merytorycznych w zakresie rozwiązywania problemów dot. serwisowanego sprzętu; Zapewnienie telefonicznego wsparcia technicznego w godzinach roboczych umożliwiającego udzielenie konsultacji merytorycznych w zakresie rozwiązywania problemów nie zakwalifikowanych jako awarie. k) Instalowanie w CPD i ŚCSI po uzgodnieniu z Zamawiającym i uzyskaniu jego akceptacji, dostępnych w ramach licencji posiadanych aktualizacji systemowego sprzętu objętego usługą serwisową (systemy operacyjne serwerów, oprogramowanie firmware), o ile nie wpłynie negatywnie na działanie urządzeń objętych usługą serwisową w połączeniu z całością funkcjonującej infrastruktury. l) Zapewnienie prawidłowego działania Systemu bez pobierania dodatkowych opłat za wszelkie prace i naprawy serwisowe (wraz z dojazdem, delegacjami, częściami, itp.) za wyjątkiem UPS i wymiany zużytych części lub podzespołów właściwych dla normalnej eksploatacji urządzenia (wg Producenta). m) oprogramowanie do archiwizacji HP Data Protector (10 zakończonych/ rozwiązanych zgłoszeń wsparcia technicznego w okresie trwania umowy nie zaliczanych do awarii sprzętowych), n) Sprzęt CISCO (10 zakończonych/ rozwiązanych zgłoszeń wsparcia technicznego w okresie trwania umowy nie zaliczanych do awarii sprzętowych), o) oprogramowanie zarządzające macierzą dyskową HP Command View (10 zakończonych/ rozwiązanych zgłoszeń wsparcia technicznego w okresie trwania umowy nie zaliczanych do awarii sprzętowych), p) Warunki serwisowe dla urządzenia UPS (co najmniej)*: Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 32

6 Jedna prewencyjna wizyta serwisowa w ciągu roku (zgodnie z zaleceniami producenta; test akumulatorów, test funkcjonalny, przegląd alarmów, czyszczenie, raport z testów) Aktualizacje techniczne Usługi naprawcze, 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie Pomoc telefoniczna dostępna przez całą dobę Obsługa awaryjna, dojazd do klienta w 8 godzin roboczych q) Warunki serwisowe dla macierzy HP Czas naprawy 6 godzin zgłoszenia serwisowe przyjmowane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu części i materiały przewidziane w ramach usługi serwisowej usługa serwisowa w miejscu instalacji 4. Warunki gwarancji 4.1 Wykonawca zapewni usługę serwisową urządzeń. Wszelkie koszty usługi serwisowej są w pełni włączone do ceny ofertowej. Ponadto Wykonawca: a) wykona naprawę sprzętu u Zamawiającego, pod jego nadzorem. b) w przypadku konieczności zabrania sprzętu zobowiązuje się do podstawienia, właściwego skonfigurowanego i uruchomionego sprzętu tymczasowego, który będzie mógł w pełni przejąć funkcje uszkodzonego urządzenia. c) zapewni wykonywanie usługi serwisowej przez wykwalifikowany personel posiadający wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta sprzętu, d) w przypadku uszkodzenia i konieczności wymiany zespołów przechowujących trwale zapisane informacje (dyski twarde, pamięci FLASH) pozostawia wymieniane urządzenia u Zamawiającego, e) do utworzenia obrazu systemu Wykonawca może wykorzystać narzędzia dostępne u Zamawiającego (HP Data Protector, Mondo) lub inne (Zamawiający nie ponosi kosztów instalacji i licencji tych narzędzi), f) wszystkie utworzone obrazy systemu pozostają w siedzibie Zamawiającego, g) w przypadku uszkodzenia i konieczności naprawy poza siedzibą ŚCSI i CPD urządzeń objętych usługą serwisową zespoły przechowujące trwale zapisane informacje (dyski twarde) muszą pozostać u Zamawiającego. h) zapewni prawidłowe (nie ograniczone czasowo i funkcjonalnie) działanie systemu, Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 33

7 i) za wszelkie prace serwisowe wraz z dojazdem, delegacją itp. Wykonawca nie pobiera dodatkowych opłat. j) Przez naprawę dla awarii sprzętowej Zamawiający rozumie naprawę urządzenia na miejscu lub podmianę urządzenia na inne sprawne, działające w systemie i tożsame funkcjonalnie oraz przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia. k) W przypadku zabrania uszkodzonego urządzenia: Wykonawca jest zobowiązany podstawić, skonfigurować (zgodnie z zakresem prac w załączniku A) i uruchomić sprzęt zastępczy Podstawienie sprzętu zastępczego ma się odbyć bez uszczerbku dla funkcjonalności systemu. l) Do sprzętowych awarii serwisowych Zamawiający zalicza: wszystkie awarie elektroniki, wszystkie awarie urządzeń awarie zasilaczy, wentylatorów awarie mechaniczne wynikające z wad konstrukcyjnych i materiałowych. m) W okresie trwania umowy Wykonawca będzie również świadczył konsultacje telefoniczne oraz drogą dla pracowników Zamawiającego. n) Zamawiający podczas uszkodzenia przekaże do Wykonawcy formularz zgłoszeniowy problemu w zakresie infrastruktury sprzętowej. Wykonawca musi się ustosunkować do problemu w taki sposób by Zamawiający był poinformowany o statusie sprawy związanej z naprawą (mailowo). Każde zgłoszenie zakończone naprawą lub wymieniane powinno wrócić do Zamawiającego z opisem wykonywanych czynności/naprawy. o) Czas na usunięcie uszkodzenia liczy się od momentu powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej. p) Podane czasy napraw mogą ulec wydłużeniu w przypadku akceptacji przez Zamawiającego (w tym również w przypadku rezygnacji Zamawiającego z instalacji sprzętu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego) Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 34

8 ZAŁĄCZNIK A Wykaz sprzętu objętego usługą serwisową L.P SERWERY NAZWA Urządz enie krytycz ne 1 PEUP1 HP DL 380G5 Obudowa Rack 2U 2 x Procesor Xeon 5150 (2 x 2,66GHz, FSB 1333MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 20GB E400i 256MB cache z podtrzymaniem bateryjnym 4 x HDD 72GB 10K 2 x Karta 1-portowa 4Gb Fibre Channel (AE311) Linux Fedora Core Boss 4 (licencja Open Source) PostgreSQL 8.2 Co wchodzi w skład Zakres prac Nie Serwer + dyski, obrazu 2 PEUP2 HP DL 380G5 Nie Serwer + dyski, Obudowa Rack 2U 2 x Procesor Xeon 5150 (2 x 2,66GHz, FSB 1333MHz, Cache Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 35

9 L2 4MB) Pamięć 20GB E400i 256MB cache z podtrzymaniem bateryjnym 4 x HDD 72GB 10K 2 x Karta 1-portowa 4Gb Fibre Channel (AE311) Linux Fedora Core Boss 4 (licencja Open Source) PostgreSQL APL1 HP DL 380G5 Obudowa Rack 2U 2 x Procesor Xeon 5150 (2 x 2,66GHz, FSB 1333MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 20GB Złącza 5 x PCI Express E400i 256MB cache z podtrzymaniem bateryjnym 4 x HDD 72GB 10K 2 x Karta 1-portowa obrazu Nie Serwer + dyski, obrazu Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 36

10 4Gb Fibre Channel (AE311) Linux Fedora Core Boss 4 (licencja Open Source) PostgreSQL APL2 HP DL 380G5 Obudowa Rack 2U 2 x Procesor Xeon 5150 (2 x 2,66GHz, FSB 1333MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 20GB Złącza 5 x PCI Express E400i 256MB cache z podtrzymaniem bateryjnym 4 x HDD 72GB 10K 2 x Karta 1-portowa 4Gb Fibre Channel (AE311) Linux Fedora Core Boss 4 (licencja Open Source) Tak Serwer + dyski, obrazu Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 37

11 PostgreSQL MACIERZ HP EVA8000 2C2D (AD519B) 6 BIBLIOTEKA LTO HP Storage Works MSL MAIL HP DL140G3 Obudowa Rack 1U Procesor Xeon 5140 (2 x 2,33GHz, FSB 1333MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 3GB (6 x 512MB, DDR2-667) Złącza 2 x PCI Express Kontroler dysków RAID SAS/SATA 2 x HDD 146GB 15K Karta 2-portowa 4Gb Fibre Channel (A8003A) Red Hat Enterprise Linux, Basic (w ramach licencji zbiorczej) Tak Nie Nie HP EVA8000 2C2D-A 50Hz 42U Cabinet, HP EVA4K/6K/8K 6.0 Controller, 14x HP EVA 300GB 10K FC ADD ON HDD Biblioteka, Robot, Napęd LTO3 Serwer + dyski, Karta FC pełna konfiguracja urządzenia do stanu z przed awarii, wsparcie techniczne doprowadzenie urządzenia do stanu z przed awarii obrazu, rekonfiguracja przełącznika FC (jeżeli wymagana) 8 STREAMER HP Storage Works Nie Streamer Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 38

12 DLA RELAY Ultrium 448 konserwacja. 9 BACKUP HP DL360G5 Obudowa Rack 1U 2 x Procesor Xeon 5150 (2 x 2,66GHz, FSB 1333MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 4GB (4 x 1GB, DDR2-667) Złącza 2 x PCI Express E400i 256MB cache z podtrzymaniem bateryjnym 3 x HDD 72GB 10K 2 x Karta 1-portowa 4Gb Fibre Channel (AE311) Windows 2003 Server Standard Edition English (w ramach licencji MOLP) 10 RELAY HP DL140G3 Obudowa Rack 1U Procesor Xeon 5140 (2 x 2,33GHz, FSB 667MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 1GB (2 x 512MB, DDR2-667) Złącza 2 x PCI Express Nie Serwer + dyski, Karta FC firmware, (jeżeli obrazu, rekonfiguracja przełącznika FC (jeżeli wczytanie aktualnej bazy danych kopii z taśmy, wsparcie techniczne Nie Serwer + dyski, wymagana) Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 39

13 Kontroler dysków RAID SAS/SATA 2 x HDD 72GB 15K Red Hat Enterprise Linux, Basic (w ramach licencji zbiorczej) 11 HTTP1 HP DL140G3 Obudowa Rack 1U Procesor Xeon 5140 (2 x 2,33GHz, FSB 667MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 1GB (2 x 512MB, DDR2-667) Kontroler dysków RAID SAS/SATA 2 x HDD 80GB 7,2K SATA Hot Plug Linux Fedora Core 12 HTTP2 HP DL140G3 Obudowa Rack 1U Procesor Xeon 5140 (2 x 2,33GHz, FSB 667MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 1GB (2 x 512MB, DDR2-667) Nie Serwer + dyski, wymagana) Nie Serwer + dyski, Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 40

14 Kontroler dysków RAID SAS/SATA 2 x HDD 80GB 7,2K SATA Hot Plug Linux Fedora Core 13 AV HP DL140G3 Obudowa Rack 1U Procesor Xeon 5140 (2 x 2,33GHz, FSB 667MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 1GB (2 x 512MB, DDR2-667) Kontroler dysków RAID SAS/SATA 2 x HDD 80GB 7,2K SATA Hot Plug Karta 2-portowa 4Gb Fibre Channel (A8003A) Red Hat Enterprise Linux, Basic (w ramach 14 PRZEŁĄCZN IK SAN x2szt licencji zbiorczej) HP Storage Works SAN Switch 4/32 (A7537A) wymagana) Nie Serwer + dyski, obrazu, Tak Przełącznik + GBIC FC doprowadzenie urządzenia do stanu z przed awarii, Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 41

15 15 PRZEŁĄCZN IK KVM HP TFT7600 Nie KVM + PANEL LCD instalacja 16 UPS UPS Powerware 9355 Nie UPS Naprawa, konserwacja * 17 CC1 HP DL360G5 Obudowa Rack 1U 2 x Procesor Xeon 5150 (2 x 2,66GHz, FSB 1333MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 2GB (4 x 512MB, DDR2-667) E400i 256MB cache 2 x HDD 72GB 10K Napęd DVD/CD-RW 2 x Karta 1-portowa 4Gb Fibre Channel (AE311) Windows 2003 Server Enterprise Edition English (w ramach licencji MOLP) 18 CC2 HP DL360G5 Obudowa Rack 1U 2 x Procesor Xeon 5150 (2 x 2,66GHz, FSB 1333MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 2GB (4 x 512MB, DDR2-667) E400i 256MB cache 2 x HDD 72GB 10K Tak Serwer + dyski, obrazu, odtworzenie bazy danych MS SQL z kopii Tak Serwer + dyski, obrazu, odtworzenie Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 42

16 Napęd DVD/CD-RW 2 x Karta 1-portowa 4Gb Fibre Channel (AE311) Windows 2003 Server Enterprise Edition English (w ramach licencji MOLP) 19 CC3 HP DL360G5 Obudowa Rack 1U Procesor Xeon 5150 (2 x 2,66GHz, FSB 1333MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 2GB (4 x 512MB, DDR2-667) E400i 256MB cache 2 x HDD 72GB 10K Napęd DVD/CD-RW 2 x Karta 1-portowa 4Gb Fibre Channel (AE311) Windows 2003 Server Enterprise Edition English (w ramach licencji MOLP) certyfikatów Nie Serwer + dyski, Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 43

17 20 ACS HP DL360G5 Obudowa Rack 1U Procesor Xeon 5150 (2 x 2,66GHz, FSB 1333MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 2GB (4 x 512MB, DDR2-667) Złącza 2 x PCI Express E400i 256MB cache z podtrzymaniem bateryjnym 4 x HDD 72GB 10K Karta 2-portowa 4Gb Fibre Channel (A8003A) Windows 2003 Server Standard Edition English (w ramach licencji MOLP) 21 CSM HP DL360G5 Obudowa Rack 1U Procesor Xeon 5150 (2 x 2,66GHz, FSB 1333MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 2GB (4 x 512MB, DDR2-667) Złącza 2 x PCI Express E400i 256MB cache z podtrzymaniem TAK Serwer + dyski, obrazu, odtworzenie danych z kopii Nie Serwer + dyski, obrazu, odtworzenie danych z kopii Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 44

18 bateryjnym 4 x HDD 72GB 10K Karta 2-portowa 4Gb Fibre Channel (A8003A) Windows 2003 Server Standard Edition English (w ramach licencji MOLP) 22 DB1 HP DL 380G5 Nie Serwer + dyski, Obudowa Rack 2U Karta FC 2 x Procesor Xeon 5150 (2 x 2,66GHz, FSB 1333MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 4GB (4 x 1GB, DDR2-667) Złącza 5 x PCI Express E400i 256MB cache z obrazu, podtrzymaniem rekonfiguracja bateryjnym przełącznika FC 4 x HDD 72GB 10K (jeżeli Karta Ethernet 2-portowa 2 x Karta 1-portowa 4Gb Fibre Channel (AE311) Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 45

19 Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform, Standard (w ramach licencji zbiorczej) PostgreSQL DB2 HP DL 380G5 Obudowa Rack 2U 2 x Procesor Xeon 5150 (2 x 2,66GHz, FSB 1333MHz, Cache L2 4MB) Pamięć 4GB (4 x 1GB, DDR2-667) Złącza 5 x PCI Express E400i 256MB cache z podtrzymaniem bateryjnym 4 x HDD 72GB 10K Karta Ethernet 2-portowa 2 x Karta 1-portowa 4Gb Fibre Channel (AE311) Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform, Standard (w ramach licencji Nie Serwer + dyski, Karta FC obrazu, rekonfiguracja przełącznika FC (jeżeli Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 46

20 zbiorczej) PostgreSQL GPS/NTP Elproma NTS-3000 Nie - konfiguracja 25 BGP CISCO7604 Nie Cisco 7604 Obudowa 4-slot, SUP32-8GE-3B Zasilacz 2700W AC (2x) Moduł wentylatorów (7604/6504-E) 26 VPN 7206VXRG1/2+VPNK 9 Nie 7206VXR, NPE- G1, VAM2+, AC 27 FW1 ASA5520-AIP10-K9 Nie Dodatkowo: IP-SSM-10, 28 FW2 ASA5510-AIP10-K9 Nie Dodatkowo: IP-SSM-10, 29 R01 CISCO2811-SEC/K9 Nie Dodatkowo: WIC-1B-S/T-V3 MEM CF WIC-1T HWIC-4ESW MEM D 30 R02 CISCO1812/K9 Nie Dodatkowo: MEM CF, wsparcie techniczne, wsparcie techniczne, sygnatur IDS, wsparcie techniczne, sygnatur IDS, wsparcie techniczne wsparcie techniczne wsparcie techniczne Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 47

21 31 R03 CISCO871-SEC-K9 Nie Dodatkowo: MEM870-20U28F wsparcie techniczne 32 SW1 WS-C3560G-24TS-S Nie -, wsparcie techniczne 33 SW2 WS-C3560G-48TS-S Nie -, wsparcie techniczne 34 SW3 WS-C TS Nie -, wsparcie techniczne 35 MARS CISCO MARS 25 Nie -, wsparcie techniczne Przez obraz systemu rozumiemy: system z elementami umożliwiającymi pracę w sieci, wszystkie programy w tym program do odtwarzania. Suma: Czas naprawy: Urządzenia krytyczne 12 godzin zegarowych, (wyjątek stanowi HP EVA8000 2C2D pkt. 3.q) Pozostałe urządzenia w następny dzień roboczy rozumiany jako pn-pt od godz do (NBD). - HP DL 380G5 6szt - HP EVA8000 2C2D (AD519B) 1szt Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 48

22 - HP Storage Works MSL6030 1szt - HP DL360G5 6szt - HP Storage Works Ultrium 448 1szt - HP DL140G3 5szt - HP Storage Works SAN Switch 4/32 (A7537A) 2szt - HP TFT7600 1szt - UPS Powerware szt - Serwer NTP (Elproma NTS-3000) 1 szt. Urządzenia sieciowe: Suma: - WS-C3560G-24TS-S 4szt - WS-C3560G-48TS-S 2szt - WS-C TS 2szt - ASA5520-AIP10-K9 4szt - ASA5510-AIP10-K9 2szt - CISCO7604 2szt VXRG1/2+VPNK9 2szt - CISCO1812/K9 25 szt - CISCO2811-SEC/K9 31 szt - CISCO871-SEC-K9 14 szt - CISCO MARS 25 1szt Czas naprawy dla urządzeń sieciowych NBD. Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 49

23 W zakresie zapewnienia wsparcia dla ścian ogniowych CISCO ASA 55x0 należy również zapewnić aktualizację sygnatur IDS (wszelkie niezbędne koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy). Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia str. 50

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 2

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 2 Załącznik nr 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn. " Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Zamówienie podzielone zostało

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści : 1. POSTANOWIENIA I WYMAGANIA OGÓLNE 2. WYMAGANIA TECHNICZNE NA UTM 2.1. WYMAGANIA TECHNICZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA 2.2. WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA... zawarta w dniu..r. w Nysie pomiędzy: Gminą Nysa Urzędem Miejskim w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, NIP: 753-10-06-938, REGON 000517364, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ 1) Dostawa serwerów wraz z systemami część 1, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ do zadania

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ 1) Dostawa serwerów wraz z systemami część 1, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ do zadania Strona 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ 1) Dostawa serwerów wraz z systemami część 1, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ do zadania Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży,

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży, Załącznik nr 1b do SIWZ - zmieniony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: I. Serwery, macierz dyskowa,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1/17 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego klasy SIEM HP ArcSight Express 7511 funkcjonującego

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Lębork, dnia 22.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul. Gdańska 35 84-300 Lębork tel.

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)/Formularz Oferty Technicznej (FOT)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)/Formularz Oferty Technicznej (FOT) (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) Załącznik nr 1 do SIWZ Sygnatura postępowania: BZP/97/DI/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)/Formularz Oferty Technicznej (FOT) 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z rozbudową

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Załącznik nr 1 do umowy nr Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013 Ciechanów, 15.07.2013 Zamawiający: Hurtownia Elektronarzędzi TOMAX Ul. Sienkiewicza 77 06-400 Ciechanów Tel.: +48 23 673 22 43 NIP: 5661635413 REGON: 130858417 Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo