Paragon Scripting Language. Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paragon Scripting Language. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Paragon Scripting Language Podręcznik użytkownika

2 Wstęp... 3 Wyjaśnienie gramatyki... 3 Gramatyka PSL... 3 Semantyka Kody strefy czasowej Kody lokalne Kody błędów Opcje wiersza poleceo Prosty przykład... 50

3 Wstęp Produkty firmy Paragon obsługują dwa tryby wykonywania: przetwarzanie interakcyjne i wsadowe. Tryb interakcyjny ma interfejs graficzny i wymaga, aby użytkownik wykonał operacje. Pracując w trybie wsadowym można kontrolowad operacje za pomocą pliku poleceo skryptu. Plik skryptu to plik tekstowy zapisany w języku skryptowym firmy Paragon. Pozwala on na zautomatyzowanie procedur tworzenia kopii zapasowych dysku/partycji lub klonowania o dowolnej złożoności. Poza tym obsługuje wszystkie operacje dostępne w trybie interakcyjnym, zapewnia on dodatkowe funkcje, takie jak wykonywanie warunkowe, podprogramy, interakcje powtarzalne, analizę właściwości dysku/partycji, zarządzanie błędami itp. <język> ::= {<komenda>} Wyjaśnienie gramatyki Użyjmy przykładu do opisu języka skryptowego firmy Paragon notacji Backusa-Naura (BNF). BNF używa następujących określeo: <język> ::= {<komenda>} - oznacza, że język warunkowy jest zestawem nieujemnej liczby poleceo, ponieważ znak,- określa kolejnośd nieujemnych liczb argumentów. <komenda> ::= <zwykła_komenda> <zaawansowana_komenda> - oznacza, że polecenie warunkowe może byd: zwykła_komenda lub zaawansowana_komenda. <zwykła_komenda> ::= [<prefiks>] <infix> <postfix> - oznacza, że warunek zwykła_komenda zawiera trzy składniki: prefiks, infix i postfix. Warunek prefiks może byd dostępny lub niedostępny w zwykła_komenda. Jako przykład zapiszmy opis identyfikatora w języku C za pomocą BNF: <identyfikator> ::= <litera_lub_podkreślenie> {<litera_lub_podkreślenie> <cyfra>} <litera_lub_podkreślenie>::= a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _ <cyfra> ::= Oznacza to, że pierwszy znak w identyfikatorze to litera_lub_podkreślenie, a inne mogą byd literą_lub podkreśleniem lub cyfrą. Zarezerwowane słowa są podkreślone. Zarezerwowane słowa nie uwzględniają wielkości liter. Pomiędzy tymi dwoma warunkami, użytkownik może umieścid dowolną liczbę spacji, tabulatorów, nowych wierszy, a nawet komentarzy za pomocą /* dla otwartego komentarza i */ dla zamkniętego komentarza. Użytkownik może również skomentowad dowolny ciąg z // symbolu, aż do kooca wiersza. Warunek <dowolny symbol> pozwala użytkownikowi zapisad dowolny symbol. Gramatyka PSL Jak już wspomnieliśmy program PSL to plik tekstowy, który zawiera sekwencje poleceo PSL i komentarze. Komentarz może zostad umieszczony w tym samym wierszu co polecenie lub może zostad umieszczony w bloku komentarzy, który zawiera kilka ciągów. Każde polecenie PSL zaczyna się od nowego wiersza i może byd poprzedzone przez etykietę. Struktura programu PSL zawiera główny program i jego procedury. Początek programu zbiega się z początkiem pliku, a

4 jego koniec z koocem pliku. Nie ma specjalnych operatorów określających początek i koniec programu głównego. Procedury umieszczane są wewnątrz programu głównego i każda procedura musi byd poprzedzona specjalnym operatorem, który wskakuje na kolejną pozycję programu głównego (tzn. przechodzi do kolejnej procedury). Początek każdej procedury identyfikowany jest przez etykietę, a koniec identyfikowany jest przez koocowe słowo kluczowe. Polecenie to przywraca wykonywanie programu do punktu, w którym ta procedura została wywołana. <język> ::= <komenda> {<komenda>} <komenda> ::= [<etykieta>] <komenda Paragon partition manager> <komenda Paragon drive backup> <komenda specjalna> <komenda sieciowa> <komenda globalna> <komenda_psr> <komenda_bm> <komenda globalna> ::= <wybierz dysk> <wybierz cel> <wybierz przechowywany plik> <wybierz archiwum bazowe> <wybierz dysk do skopiowania> <wybierz cel kopiowania> <odznacz wszystko> <zastosuj> <cofnij> <sprawdź opcje> <blok ustawieo> <zatrzymaj> <niebieski ekran> <odznacz wszystko> ::= ODZNACZ WSZYSTKO <niebieski ekran> ::= ZAINSTALUJ NIEBIESKI EKRAN/NIEBIESKI EKRAN=<ciąg> /SKRYPT=<ciąg> /URUCHOM PONOWNIE ODINSTALUJ NIEBIESKI EKRAN <etykieta> ::= <nazwa> : <nazwa> ::= <litera_lub_podkreślenie>,<litera_lub_podkreślenie> <cyfra>- <litera_lub_podkreślenie> ::= a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _ <cyfra> ::= <komenda Paragon partition manager> ::= <utwórz partycję> <formatuj partycję> <ustaw flagę dla partycji> <zmieo rozmiar partycji> <modyfikuj partycję> <usuo partycję> <wymaż> <oczyśd wolne miejsce> <chroo> <przenieś partycję> <kopiuj partycję> <kopiuj dysk> <zmieo SID> <zamontuj lub odmontuj> <lista> <oczyśd dysk> <scal partycje> <defragmentuj> <aktualizuj mbr> <komenda Paragon drive backup> ::= <operacje z dyskiem twardym> <operacje z partycją> <operacje z dyskietką> <operacje z MBR> <operacje z pierwszą ścieżką> INTEGRALNOŚD <pwd lub brak> <pwd lub brak> ::= <ciąg> <ciąg> ::=,<dowolny symbol>- <ciąg> + <ciąg> (<ciąg>) STRINGDEC (<argument rozmiaru>) STRINGHEX (<argument rozmiaru>) STRING (<nazwa>) STRINGPARAMETER (<nazwa>) STRINGDAYOFWEEK (<argument rozmiaru>) STRINGMONTH (<argument rozmiaru>) STRINGTIME (<argument rozmiaru>) SUBSTRING (<ciąg>, <argument rozmiaru>, <argument rozmiaru>) CODETOCHAR (<argument rozmiaru>) USERSTRING POPSTR DIRELEMENT (<nazwa pliku*>, <argument rozmiaru>) <komenda specjalna> ::= <idź do> <cykl> <warunek> <drukuj> <zapytaj> <debuguj> <wykonaj powłokę> <domyślne odpowiedz> <uruchom ponownie> <ustaw zmienne> <błąd> <koniec> <wyłącz_program> <ustaw wartośd> <ustaw ciąg> <operacje na pliku> <operacje na stosie> <znajdź> <wyłącz> <dyskretny> <xfind> ::= XFIND OPTIONS <opcje xfind> {<opcje xfind>} ENDOPTIONS BEGIN {<komenda>} ENDXFIND

5 <opcje xfind> ::= RESULT = <nazwa> RECURSIVE = OFF RECURSIVE = DIRECTORIES FIRST RECURSIVE = DIRECTORIES LAST RECURSIVE = FILES FIRST RECURSIVE = FILES LAST RECURSIVE LEVEL = <argument rozmiaru> DIRECTORIES = <chroo przełącznik dysku> FILES = <chroo przełącznik dysku> MASK = <ciąg> START = <nazwa pliku*> SEARCH = DEEP SEARCH = WIDE <dyskretny> ::= SILENT <chroo przełącznik dysku> <operacje na stosie> ::= PUSHSTR (<ciąg>) PUSHNUM (<argument rozmiaru>) <operacje na pliku> ::= FILEDELETE (<nazwa pliku*>) FILEMAKEDIR (<nazwa pliku*>) FILEDELETEDIR (<nazwa pliku*>) FILERENAME (<nazwa pliku*>, <nazwa pliku*>) FILECOPY (<nazwa pliku*>, <nazwa pliku *>) FILEMERGE (<nazwa pliku*>, <nazwa pliku*>) <ustaw zmienne> ::= SET VARIABLE <ciąg> <ustaw wartośd> ::= SET VALUE <nazwa> = <argument rozmiaru> <ustaw ciąg> ::= SET STRING <nazwa> = <ciąg> <operacje na dysku twardym> ::= <magazynuj dysk twardy> <przywród dysk twardy> <magazynuj dysk twardy> ::= <wybierz wszystkie partycje [OPTIONS <opcje magazynowania> {<opcje magazynowania>}] <magazynuj> <wybierz dysk> ::= SELECT DRIVE <specyfikacja dysku> SELECT DISK <specyfikacja dysku> <specyfikacja dysku> ::= <Paragon magic number> <argument rozmiaru> <nazwa dysku sieciowego> <nazwa linux> <nazwa dysku sieciowego> ::= </></><host></><ścieżka> </> ::= / \ <nazwa linux> ::= hda hdb hdc hdd sda sdb <Paragon magic number> ::= PARAGON < sdc liczba sdd> <wybierz wszystkie partycje> ::= SELECT PARTITIONS ALL <wybierz plik magazynowania> ::= IMG = <nazwa pliku*> <wybierz archiwum bazowe> ::= BASE = <nazwa pliku*> <litera> ::= a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z <liczba> ::= [-]<cyfra> {<cyfra>} [-]<maska hex> <cyfra niezerowa> ::= <opcje magazynowania> ::= <tylko struktura magazynowania> <kompresja> <podział> <hasło> <sektor po sektorze> <etykieta archiwum> <nazwy automatyczne> <inkrementalna> <oszacowanie> HOTBACKUP <parametry hotbackup> TEMPDRIVE <litera> NOTEMPFILES NOSIGNATURE

6 <oszacowanie> ::= ESTIMATION (<argument rozmiaru>, <nazwa ciągu>) <inkrementalna> ::= INCREMENT = <ciąg> <nazwy automatyczne> ::= AUTONAMES <opcje sprawdzania> ::= CHECK SURFACETEST <etykieta archiwum> ::= LABEL = <ciąg> <sektor po sektorze> ::= CAS <hasło> ::= PWD = <ciąg> <podziel> ::= MFS = <argument rozmiaru> <kompresja> ::= CMP = <argument rozmiaru> <poziom kompresji> ::= <cyfra> <tylko struktura magazynowania> ::= SSO <sprawdzanie złych sektorów> ::= CBS <weryfikacja zapisu> ::= RAV = <argument rozmiaru> <pozycja startowa> ::= START = <argument rozmiaru> <magazynuj> ::= STORE <przywród dysk twardy> ::= <wyczyśd dysk> <wybierz wszystkie obrazy> *OPTIONS <opcje przywracania> {<opcje przywracania>}] <przywród> <oczyśd dysk> ::= DELETE ALL <aktualizacja mbr> ::= UPDATE MBR <wybierz wszystkie obrazy> ::= SELECT IMAGE ALL <opcje przywracania> ::= <sprawdzanie złych sektorów> <hasło> <weryfikacja zapisu> <pozycja startowa> AUTORESIZE <przywród> ::= RESTORE <operacje z partycją> ::= <magazynuj partycje> <przywród partycje> <magazynuj partycje> ::= {<wybierz partycje>} [OPTIONS <opcje magazynowania> {<opcje magazynowania>}] <magazynuj> <wybierz partycję> ::= SELECT PARTITION <argument rozmiaru> SELECT PARTITION <litera> SELECT PARTITION <ciąg> SELECT PARTITION FIRST SELECT PARTITION LAST SELECT PARTITION EXTENDED SELECT PARTITION LARGEST SELECT PARTITION SMALLEST SELECT PARTITION NEXT SELECT PARTITION PREVIOUS SELECT PARTITION OFFSET <argument rozmiaru> SELECT PARTITION VARIABLE <ciąg>

7 SELECT PARTITION PRIMARY <argument rozmiaru> SELECT PARTITION LOGICAL <argument rozmiaru> SELECT PARTITION ADDRESS <argument rozmiaru> <przywród partycję> ::= <wybierz obraz> [<opcje przywracania obrazu>] {<wybierz obraz> [<opcje przywracania obrazu>+- *OPTIONS <opcje przywracania>,<opcje przywracania>-+ <przywród> <wybierz miejsce docelowe> ::= <wybierz partycję> <wybierz wolne miejsce> <wybierz wolne miejsce> ::= SELECT FREESPACE FIRST SELECT FREESPACE LAST SELECT FREESPACE LARGEST SELECT FREESPACE SMALLEST SELECT FREESPACE <argument rozmiaru> SELECT FREESPACE OFFSET <argument rozmiaru> SELECT FREESPACE PRIMARY <argument rozmiaru> SELECT FREESPACE LOGICAL <argument rozmiaru> SELECT FREESPACE ADDRESS <argument rozmiaru> <wybierz obraz> ::= <wybierz wszystkie obrazy> SELECT IMAGE <argument rozmiaru> <opcje przywracania obrazu> ::= RESIZE IMAGE NO RESIZE IMAGE PROPORTIONAL RESIZE IMAGE <argument rozmiaru> RESIZE IMAGE MAX RESIZE IMAGE MOST SPACE <operacje z dyskietką> ::= <magazynuj dyskietkę> <przywród dyskietkę> <magazynuj dyskietkę> ::= <wybierz dyskietkę> *OPTIONS <opcje magazynowania>,<opcje magazynowania>}] <magazynuj> <przywród dyskietkę> ::= <wybierz dyskietkę> *OPTIONS <opcje przywracania>,<opcje przywracania>-+ <przywród> <wybierz dyskietkę> ::= SELECT FLOPPY <argument rozmiaru> SELECT FLOPPY <litera> <operacje z MBR> ::= <magazynuj MBR> <przywród MBR> <magazynuj MBR> ::= <wybierz mbr> [OPTIONS <opcje magazynowania> {<opcje magazynowania>}] <magazynuj> <przywród MBR> ::= <wybierz mbr> *OPTIONS <opcje przywracania>,<opcje przywracania>-+ <przywród> <wybierz MBR> ::= SELECT MBR <specyfikacja dysku> <operacje z pierwszą ścieżką> ::= <magazynuj pierwszą ścieżkę> <przywród pierwszą ścieżkę> <magazynuj pierwszą ścieżkę> ::= <wybierz pierwszą ścieżkę> *OPTIONS <opcje magazynowania>,<opcje magazynowania>}] <magazynuj> <przywród pierwszą ścieżkę> ::= <wybierz pierwszą ścieżkę> *OPTIONS <opcje przywracania> {<opcje przywracania>-+ <przywród> <wybierz pierwszą ścieżkę> ::= SELECT FIRST TRACK <specyfikacja dysku> <utwórz partycję> ::= CREATE /FS = <typ partycji> {<opcje tworzenia>} <typ partycji> ::= FAT FAT32 HPFS LINUXEXT2 LINUXSWAP NTFS EXTENDED UNFORMATTED LINUXEXT3 LINUXREISER LINUXSWAP2 <opcje tworzenia> ::= /LABEL = <ciąg> /SIZE = <argument rozmiaru> /POSITION = <wyrównaj> /ID = <argument rozmiaru>

8 <wyrównaj> ::= BEGINNING END <argument rozmiaru> <formatuj partycję> ::= FORMAT <specyfikacja formatowania> {/NTBUILDINFORMAT} /FS = <typ fs> {<opcje formatowania>} <specyfikacje formatowania> ::= <ciąg> NO NAME UNKNOWN <typ fs> ::= FAT FAT32 HPFS LINUXEXT2 LINUXSWAP NTFS LINUXSWAP2 LINUXEXT3 LINUXREISER <opcje formatowania> ::= /LABEL = <ciąg> /CLUSTER = <argument rozmiaru> /ROOT = <argument rozmiaru> /BOOT = <argument rozmiaru> <ustaw flagę partycji> ::= <opcje flagi> <opcje flagi> ::= HIDE UNHIDE SET ACTIVE SET INACTIVE <zmieo rozmiar partycji> ::= <zmieo rozmiar> <powiększ rozmiar> <zmieo rozmiar lewej granicy> <powiększ rozmiar lewej granicy> <pomniejsz rozmiar lewej granicy> <pomniejsz rozmiar> <zmieo rozmiar po> <zmieo rozmiar przed> <zmieo rozmiar> ::= RESIZE <parametr zmiany rozmiaru> [/CLUSTERSIZE = <argument rozmiaru>] <parametr zmiany rozmiaru> ::= MAX MIN <argument rozmiaru> <rozmiar klastera> ::= <powiększ rozmiar> ::= RESIZE LARGER <parametr zmiany rozmiaru> [/CLUSTERSIZE = <argument rozmiaru>] <zmieo rozmiar lewej granicy> ::= RESIZE LEFT BOUNDARY <parametr zmiany rozmiaru> <powiększ rozmiar lewej granicy> ::= RESIZE LEFT BOUNDARY LARGER <parametr zmiany rozmiaru> <pomniejsz rozmiar lewej granicy> ::= RESIZE LEFT BOUNDARY SMALLER <parametr zmiany rozmiaru> <pomniejsz rozmiar> ::= > RESIZE SMALLER <parametr zmiany rozmiaru[/>clustersize = <rozmiar klastera] <zmieo rozmiar po> ::= > RESIZE SPACE AFTER <parametr zmiany rozmiaru[/>clustersize = <rozmiar klastera] <zmieo rozmiar przed> ::= RESIZE SPACE BEFORE <parametr zmiany rozmiaru> <modyfikuj partycję> ::= <konwertuj> <zmieo rozmiar katalogu głównego> <zmieo rozmiar obszaru rozruchu> <zmieo rozmiar klastera> <zmieo etykietę woluminu> <zmieo numer seryjny> <zmieo ID partycji> <konwertuj> ::= CONVERT TO FAT CONVERT TO FAT32 CONVERT TO HPFS CONVERT TO NTFS CONVERT TO PRIMARY CONVERT TO LOGICAL <zmieo rozmiar katalogu głównego> ::= RESIZE ROOT <parametr zmiany rozmiaru> <zmieo rozmiar obszaru rozruchu> ::= RESIZE BOOT <parametr zmiany rozmiaru>

9 <zmieo rozmiar klastera> ::= RESIZE CLUSTER <parametr zmiany rozmiaru> <zmieo etykietę woluminu> ::= [LABEL />SETLABEL = <string] <zmieo numer seryjny> ::= SERIAL [/SETSERIAL = <argument rozmiaru>] <zmieo ID partycji> ::= PARTITIONID [/SETID = <argument rozmiaru>] <usuo partycję> ::= DELETE <opcje usuwania> <opcje usuwania> ::= <ciąg> NO NAME LINUXSWAP UNKNOWN <wymaż> ::= {WIPE {<opcje wymazywania>} WIPE DISK {<opcje wymazywania>} <opcje wymazywania>::= <wymaż stare opcje> METHOD = CUSTOM <wymaż stare opcje> METHOD = <US_DOD US_NAVY_RLL US_NAVY_MFM BRITISH_HMG_INFOSEC GERMAN_VSLTR AUSTRALIAN_ASCI_33 RUSSIAN_GOST GUTTMANS SCHNEIDERS PARAGONS> <wymaż nowe opcje> <wymaż nowe opcje> ::= <VERIFY = <argument rozmiaru> <wymaż stare opcje> ::= MASK = <argument rozmiaru> PASS = <argument rozmiaru> PERCENTS = <argument rozmiaru> <maska hex> ::= 0x<cyfra hex>{<cyfra hex>} <cyfra hex> ::= <cyfra> A B C D E F <oczyśd wolne miejsce> ::= CLEAR {<opcje wymazywania>} <chroo> ::= <chroo partycję> <chroo dysk> <chroo partycję> ::= <chroo partycję> <nie chroo partycji> <chroo dysk> ::= SET DRIVE READ ONLY MODE <chroo przełącznik dysku> <chroo partycję> ::= PROTECT PARTITION FIRST PROTECT PARTITION LAST PROTECT PARTITION <nie chroo partycji> ::= UNPROTECT PARTITION FIRST UNPROTECT PARTITION LAST UNPROTECT PARTITION <chroo przełącznik dysku> ::= ON OFF <przenieś partycję> ::= <przenieś na lewo> <przenieś na prawo> <przenieś miejsce przed> <przenieś miejsce po> MOVE {<opcje kopiowania partycji>} <przenieś na lewo> ::= MOVE LEFT <parametr zmiany rozmiaru> <przenieś na prawo> ::= MOVE RIGHT <parametr zmiany rozmiaru> <przenieś miejsce przed> ::= MOVE SPACE BEFORE <parametr zmiany rozmiaru> <parametr przenoszenia> ::= MAX <argument rozmiaru> <przenieś miejsce po> ::= MOVE SPACE AFTER <parametr zmiany rozmiaru>

10 <kopiuj partycję> ::= COPY {<opcje kopiowania partycji>} <opcje kopiowania partycji> ::= /SIZE = <argument rozmiaru> /POSITION = <argument rozmiaru> AUTORESIZE <kopiowanie dysku> ::= COPYDISK {<opcje kopiowania dysku>} <opcje kopiowania dysku> ::= NO_FREESPACES PROPORTIONAL <parametr zmiany rozmiaru> <zmieo SID> ::= SID <ciąg> SID DISK <ciąg> <montuj lub odmontuj> ::= UMOUNT MOUNT <litera> MOUNT <ciąg> MOUNT ALL UMOUNT ALL <lista> ::= LIST (<argument rozmiaru>, <argument rozmiaru>) MOUNTLIST (<argument rozmiaru>, <argument rozmiaru>) FULLLIST (<argument rozmiaru>, <argument rozmiaru>) <scal partycje> ::= MERGE <ciąg> <defragmentuj> ::= DEFRAGMENT MFT DEFRAGMENT PARTITION {<opcje defragmentowania>} <opcje defragmentowania> ::= SKIP SWAP SORT TIME ASCENDING SORT TIME ASIS SORT TIME DESCENDING SORT DIRECTORIES FIRST SORT DIRECTORIES ASIS SORT DIRECTORIES LAST SORT FILES FIRST SORT FILES ASIS SORT FILES LAST SORT LARGEST FIRST SORT LARGEST ASIS SORT LARGEST LAST SORT SMALLEST FIRST SORT SMALLEST ASIS SORT SMALLEST LAST <wybierz dysk do skopiowania> ::= SELECT COPY DRIVE <specyfikacja dysku> SELECT COPY DISK <specyfikacja dysku> <wybierz miejsce docelowe kopii> ::= <wybierz partycję> <wybierz wolne miejsce> <wybierz partycję do skopiowania> ::= SELECT COPY PARTITION <argument rozmiaru> SELECT COPY PARTITION <litera> SELECT COPY PARTITION <ciąg> SELECT COPY PARTITION FIRST SELECT COPY PARTITION LAST SELECT COPY PARTITION EXTENDED SELECT COPY PARTITION LARGEST SELECT COPY PARTITION SMALLEST SELECT COPY PARTITION NEXT SELECT COPY PARTITION PREVIOUS SELECT COPY PARTITION OFFSET <argument rozmiaru> SELECT COPY PARTITION VARIABLE <ciąg> SELECT COPY PARTITION PRIMARY <argument rozmiaru> SELECT COPY PARTITION LOGICAL <argument rozmiaru> SELECT COPY PARTITION ADDRESS <argument rozmiaru> <wybierz wolne miejsce> ::= SELECT COPY FREESPACE FIRST SELECT COPY FREESPACE LAST SELECT COPY FREESPACE LARGEST SELECT COPY FREESPACE SMALLEST SELECT COPY FREESPACE <argument rozmiaru> SELECT COPY FREESPACE OFFSET <argument rozmiaru> SELECT COPY FREESPACE PRIMARY <argument rozmiaru> SELECT COPY FREESPACE LOGICAL <argument rozmiaru> SELECT COPY FREESPACE ADDRESS <argument rozmiaru> <idź do> ::= GOTO <etykieta> CALL <etykieta> <drukuj> ::= PRINT <ciąg> PRINTDEC <argument rozmiaru> PRINTHEX <argument rozmiaru> <zapytaj> ::= ASK <debuguj> ::= SCO <chroo przełącznik dysku> <wykonaj powłokę> ::= EXEC FILE <nazwa pliku*> *PARAMETERS <ciąg>,<ciąg>- ENDPARAMETERS+ RUN

11 FILE <nazwa pliku*> *PARAMETERS <ciąg>,<ciąg>- ENDPARAMETERS+ <domyślnie odpowiedz> ::= CONFIRM <chroo przeącznik dysku> <cykl> ::= <cykl dysku> <cykl partycji> <zrób.. podczas cyklu> <zrób.. podczas cyklu> ::= DO {<komenda>} WHILE (<klauzula>) <cykl dysku> ::= FOR ALL DISKS {<komenda>} ENDFOR <cykl partycji> ::= FOR ALL PARTITIONS {<komenda>} ENDFOR <warunek> ::= IF (<klauzula>) THEN {<komenda>} ENDIF [ELSE {<komenda>} ENDELSE ] <klauzula> ::= <jeśli klauzula> <klauzula> AND <klauzula> <klauzula> OR <klauzula> NOT <klauzula> (<klauzula>) <jeśli klauzula> ::= <jeśli rozruchowa> <jeśli ukryta> <jeśli podstawowa> <jeśli rozszerzona> <jeśli logiczna> <jeśli fat> <jeśli rozmiar> <jeśli system plików> <jeśli czas> <zapytaj> <jeśli kod błędów> <jeśli istnieje> <jeśli nazwa zamontowana> <jeśli etykieta woluminu> <jeśli nieznana> <jeśli niesformatowana> <jeśli errornoeuse> <jeśli wolna> <jeśli istnieje plik> <jeśli plik to dir> <jeśli system operacyjny> <jeśli porównasz ciągi> <jeśli podźródło jest rozszerzone> <jeśli podźródło jest rozszerzone> ::= SUBSOURCEEXTENDED (<nazwa pliku*>, <ciąg>, <argument rozmiaru>) <jeśli porównasz ciągi> ::= STRINGSEQUAL (<ciąg>, <ciąg>) STRINGSNOTEQUAL (<ciąg>, <ciąg>) STRINGSCASEEQUAL (<ciąg>, <ciąg>) STRINGSCASENOTEQUAL (<ciąg>, <ciąg>) <jeśli system operacyjny> ::= OS <równy> <nazwa systemu operacyjnego> <nazwa systemu operacyjnego> ::= DOS WIN95 OSR2 WIN98 WINME WINNT WIN2K WINXP LINUX OS2 BEOS BLUESCREEN <jeśli plik to dir> ::= FILEISDIR (<nazwa pliku*>) <jeśli istnieje plik> ::= FILEEXIST (<nazwa pliku*>) <jeśli wolna> ::= FREE (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli nieznana> ::= UNKNOWN (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli niesformatowana> ::= UNFORMATTED (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli errornoeuse> ::= ERRORNOEUSE (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli kod błędów> ::= <argument błędu> <porównanie> <następny argument błędu> <argument błędu> ::= ERRORCODE (<argument rozmiaru>) <następny argument błędu> ::= <argument błędu> <argument rozmiaru> <jeśli istnieje> ::= <jeśli istnieje dysk> <jeśli istnieje partycja>

12 <jeśli istnieje dysk> ::= EXIST (<wskaźnik dysku>) <jeśli istnieje partycja> ::= EXIST (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli nazwa zamontowana> ::= MOUNT (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <równe> <ciąg> <jeśli etykieta woluminu> ::= VOLUMELABEL (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <równe> <ciąg> <jeśli rozruchowa> ::= BOOT (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli ukryta> ::= HIDDEN (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli podstawowa> ::= PRIMARY (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli rozszerzona> ::= EXTENDED (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli logiczna> ::= LOGICAL (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli fat> ::= FAT (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <wskaźnik dysku> ::= CURDISK <wskaźnik dysku> <wskaźnik partycji> ::= CURPARTITION <argument rozmiaru> <litera> <ciąg> FIRST LAST EXTENDED LARGEST SMALLEST <jeśli rozmiar> ::= <argument rozmiaru> <porównanie> <argument rozmiaru> <porównanie> ::= < <= >= > ==!= <> <argument rozmiaru> ::= (<argument rozmiaru>) - <argument rozmiaru> <argument rozmiaru> <arytmetyczne> <argument rozmiaru> SIZEDISK (<wskaźnik dysku>) SIZEPARTITION (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) SIZEFREE (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) SIZEUSED (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <liczba> <wartośd> <parametr> PARTTYPE (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) STARTSECTOR (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) ENDSECTOR (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) BOOTSIZE (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji >) ROOTSIZE (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji) CLUSTERSIZE (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) FATNUMBER (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) ROOTFILES (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) STRINGLENGTH (<ciąg>) FILESIZE (<nazwa pliku*>) NOWTIME DAYOFMONTH (<argument rozmiaru>) HOUR (<argument rozmiaru>) DAYOFYEAR (<argument rozmiaru>) MONTH (<argument rozmiaru>) MINUTE (<argument rozmiaru>) SECOND (<argument rozmiaru>) DAYOFWEEK (<argument rozmiaru>) YEAR (<argument rozmiaru>) SUBQUANTITY (<nazwa pliku*>, <ciąg>) SOURCESIZE (<nazwa pliku*>, <ciąg>) SUBSOURCESIZE (<nazwa pliku*>, <ciąg>, <argument rozmiaru>) SUBSOURCEDISK (<nazwa pliku*>, <ciąg>, <argument rozmiaru>) SUBSOURCESTART (<nazwa pliku*>, <ciąg>, <argument rozmiaru>) CHARTOCODE (<ciąg>) POPNUM DIRCONTENTS (<nazwa pliku*>) FILECREATETIME (<nazwa pliku*>) FIL nazwa pliku YTIME (<nazwa pliku*>) FILEACCESSTIME (<nazwa pliku*>) <wartośd> ::= VALUE (<nazwa>) <parametr> ::= PARAMETER (<nazwa>) <arytmetyczne> ::= - + * / <jeśli system plików> ::= FILESYSTEM (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <równe> <typ fs> <równe> ::= ==!= <>

13 <uruchom ponownie> ::= REBOOT <komenda sieciowa> ::= <zamknij składnik> <sprawdź obecnośd> <zamknij składnik> ::= CLOSE <zamknij plik> {; <zamknij plik>} <zamknij plik> ::= <nazwa pliku*> <sprawdź obecnośd> ::= PRESENCE <zamknij plik> {; <zamknij plik>} <jeśli czas> ::= TIME (<godzina> : <minuta> <dzieo> : <miesiąc> : <rok>) <godzina> ::= <cyfra> <cyfra> <minuta> ::= <cyfra> <cyfra> <dzieo> ::= <cyfra> <cyfra> <miesiąc> ::= <cyfra> <cyfra> <rok> ::= <cyfra> <cyfra> <zastosuj> ::= APPLY <argument rozmiaru> APPLY ALL <cofnij> ::= UNDO <argument rozmiaru> UNDO ALL <zatrzymaj> ::= PAUSE (<argument rozmiaru>) <błąd> ::= STRERROR (<następny argument błędu>) <wyjdź z programu> ::= EXIT (<następny argument błędu>) <zakoocz> ::= ENDCALL <blok ustawieo> ::= SETTINGS,<komendy ustawieo>- ENDSETTINGS <komendy ustawieo> ::= SURFACETEST <chroo przełącznik dysku> VERIFY <chroo przełącznik dysku> COPYONETOONE <chroo przełącznik dysku> ALLOW64KCLUSTER <chroo przełącznik dysku> DONOTHIDETARGET <chroo przełącznik dysku> COPYINSTEADOFMOVE <chroo przełącznik dysku> BIGDRIVES <chroo przełącznik dysku> COMPRESSIONLEVEL <argument rozmiaru> SIDAFTERDISK <chroo przełącznik dysku> SIDAFTERPARTITION <chroo przełącznik dysku> DEFAULTSIDCHANGER <chroo przełącznik dysku> NODELLABEL <chroo przełącznik dysku> TIMESHIFT <argument rozmiaru> OEMCODEPAGE <argument rozmiaru> TIMEZONE <argument rozmiaru> LANGNUMBER <argument rozmiaru> SLAVECFG <chroo przełącznik dysku> NOTFORSLAVE <chroo przełącznik dysku> ENABLERESTART <chroo przełącznik dysku> ENABLEVIRTUALDB <chroo przełącznik dysku> AUTOCONVERTTOFAT32 <chroo przełącznik dysku> SIDPARAMSLENGTH <argument rozmiaru> SIDPARAMS <ciąg> HOTBACKUP <parametry hotbackup> TEMPDRIVE <litera> <parametry hotbackup> ::= OPTIONAL ALWAYS LOCKIMPOSSIBLE NEVER <nazwa pliku> - jest <ciągiem>, ale ja swoją własną gramatykę. <nazwa pliku> ::= <plik zwyczajny> <plik UFSD> <plik CD/DVD>

14 <plik zwyczajny> ::= <dysk><ścieżka> <plik zwyczajny bez kresek> ::= <dysk bez kresek><ścieżka> <plik UFSD> ::= UFSD:</></><plik zwyczajny bez kresek> <plik CD/DVD> ::= CDB:</></><numer></><ścieżka> <dysk> ::= <dysk dos> <dysk linux> <dysk powszechny> <plik sieciowy> <dysk bez kresek> ::= <dysk dos> <nazwa linux><liczba></> HARD<liczba></><ID partycji><(select)</> <dysk dos> ::= <litera>:</> <dysk linux> ::= </><nazwa linux><numer></> </> <plik sieciowy> ::= </></><host></><ścieżka> <host> ::= <adres IP> <ciąg> <adres IP> ::= <numer IP>.<numer IP>.<numer IP>.<numer IP> <numer IP> ::= <cyfra>[<cyfra>][<cyfra>] <ścieżka> ::= {<dowolny symbol>} <dysk powszechny> ::= </>HARD<numer></><ID partycji></> (SELECT)</> <ID partycji> ::= PARTITION<numer> PARTSTART<numer> PRIMARY<numer> LOGICAL<numer> <komenda psr> ::= <ustaw opcje psr> <zainstaluj psr> <odinstaluj psr> <ustaw opcje psr> ::= PSR OPTIONS <wybierz typ scenariusza> <wybierz typ systemu operacyjnego> *<wybierz źródłowy dir> <wybierz źródłowe iso>+ <wybierz instalację dir> *<wybierz limit czasu>] *<wybierz klucz>+ *<wybierz wiadomośd>+ ENDOPTIONS <zainstaluj psr> ::= zainstaluj PSR <odinstaluj psr> ::= odinstaluj PSR <wybierz typ scenariusza> ::= PSR_SCENARIO_TYPE = <typ scenariusza> <typ scenariusza> :: = PSR_SCENARIO_BOOT PSR_SCENARIO_REBOOT <wybierz typ systemu operacyjnego> ::= PSR_OS_TYPE = <typ systemu operacyjnego> <typ systemu operacyjnego> :: = PSR_OS_DOS PSR_OS_LINUX PSR_OS_ALL PSR_OS_WINPE <wybierz źródłowy katalog> ::= PSR_SOURCE_DIR = <ciąg> <wybierz źródłowe iso> ::= PSR_SOURCE_ISO = <ciąg> <wybierz katalog do instalacji> ::= PSR_INSTALL_DIR = <ciąg>

15 <wybierz limit czasowy> ::= TIMEOUT = <ciąg> <wybierz klucz> ::= KEY = <klucz> <klucz> ::= KEY_A KEY_Z KEY_0 KEY_9 KEY_F1 KEY_F12 KEY_ESC KEY_MINUS KEY_EQUALS KEY_BACKSPACE KEY_TAB KEY_OPENBRACE KEY_CLOSEBRACE KEY_ENTER KEY_COLON KEY_QUOTE KEY_BACKSLASH KEY_COMMA KEY_DOT KEY_SLASH KEY_SPACE KEY_HOME KEY_END KEY_PGUP KEY_PGDN KEY_INSERT KEY_DELETE KEY_UP KEY_DOWN KEY_LEFT KEY_RIGHT KEY_ASTERISK_PAD KEY_MINUS_PAD KEY_PLUS_PAD KEY_LSHIFT KEY_RSHIFT KEY_LCONTROL KEY_RCONTROL KEY_LALT KEY_RALT KEY_SCRLOCK KEY_NUMLOCK KEY_CAPSLOCK <wybierz wiadomośd> ::= MESSAGE = <ciąg> <komenda bm> ::= <ustaw opcje bm> <zainstaluj bm> <odinstaluj bm> <ustaw opcje bm> ::= BM OPTIONS *<wybierz ścieżkę bm>+ *<wybierz limit czasowy>+ *<wybierz klucz>+ *<wybierz wiadomośd>+ *<użyj starego mbr>+ ENDOPTIONS <zainstaluj bm> ::= BM INSTALL BM INSTALL ON DISK <argument rozmiaru> <odinstaluj bm> ::= BM UNINSTALL <wybierz ścieżkę bm> ::= BM = <ciąg> <użyj starego mbr> ::= OLDMBR Semantyka Każda operacja wstępnie definiuje algorytm operacji. Na przykład operacja taka jak magazynowanie partycji/dysku, przywracanie partycji/dysku wymaga najpierw ustawienia odpowiedniego dysku/partycji i pliku kopii zapasowej. Dla operacji takich jak tworzenie, formatowanie, zmiana rozmiaru, modyfikacja, usuwanie, wymazywanie, czyszczenie wolnego miejsca, chronienie, przenoszenie, sprawdzanie powierzchni użytkownik musi wybrad dysk/partycję. Numerowanie dysków/partycji zawsze zaczyna się od zera. Przyjrzyjmy się niektórym operacjom i ich kontrolerom. UNSELECT ALL: Odznacza wszystkie wcześniej zaznaczone elementy (dyski i partycje). OPTIONS: Określa początek grupy opcji. ENDOPTIONS: określa koniec pola opcji. SELECT DRIVE: SELECT DISK: Wybiera dysk twardy. SELECT PARTITIONS ALL: Wybiera wszystkie partycje na dysku.

16 IMG: Określa ścieżkę i nazwę pliku obrazu. BASE: Określa ścieżkę i nazwę pliku bazowego archiwum dla inkrementalnej kopii zapasowej. BLUESCRN INSTALL: Aktywuje niebieski ekran przy następnym uruchomieniu ponownym Windows (tylko edycja Win32). /BLUESCRN ścieżka do folderu Bluescrn.exe. Jeśli ustawione jest "", skrypty automatycznie wyszukają Bluescrn.exe w../bluescrn,./, /Bluescrn,../. /SCRIPT ścieżka do skryptu do włączenia trybu bluescreen. /REBOOT ponowne uruchomienie z aktualnego skryptu (opcjonalnie). BLUESCRN UNINSTALL Usuwa bluescreen z rejestru Windows. LABEL: Określa etykietę woluminu lub etykietę pliku obrazu dla partycji. CAS: Określa tryb kopiowania sektor po sektorze. Wszystkie dane włączając w to pliki usunięte zostaną zapisane. PWD: Określa hasło. INCREMENT: Określa inkrementalną kopię zapasową. Parametr ten używany jest do ustawienia hasła dla archiwum bazowego (jeśli nie ma hasła do bazowego archiwum, parametr ten pozostaje niewypełniony). AUTONAMES: Określa automatyczną generację kolejnego zapisu. MFS: Określa maksymalny rozmiar pliku obrazu (w KB). Kiedy limit zostanie osiągnięty obraz zostanie podzielony. CMP: Określa poziom kompresji obrazu. SSO: Przechowuje tylko strukturę systemu. NOTEMPFILES: Anuluje przetwarzanie plików tymczasowych (na przykład pagefile.sys). NOSIGNATURE: Archiwum nie będzie podpisane. STORE: Rozpoczyna operację tworzenia kopii zapasowej. DELETE ALL: Usuwa wszystkie dane z dysku.

17 UPDATE MBR: Aktualizuje MBR o wartośd domyślną. SELECT IMAGE ALL: Wybiera obrazy wszystkich partycji w pliku obrazu. RESTORE: Rozpoczyna operację przywracania. Wszystkie dane zostaną przywrócone na wybrane wolne miejsce. SELECT PARTITION: Wybiera partycje po ich numerze, literze, nazwie woluminu. SELECT PARTITION FIRST: Wybiera pierwszą partycję na dysku SELECT PARTITION LAST: Wybiera ostatnią partycję dysku. SELECT PARTITION EXTENDED: Wybiera partycję rozszerzoną dysku. SELECT PARTITION LARGEST: Wybiera największą partycję dysku. SELECT PARTITION SMALLEST: Wybiera najmniejszą partycję dysku. SELECT PARTITION NEXT: Wybiera następną partycję dysku. SELECT PARTITION PREVIOUS: Wybiera poprzednią partycję dysku. SELECT PARTITION OFFSET: Wybiera partycję po jej sektorze startowym. SELECT PARTITION ADDRESS: Wybiera partycję z określonym sektorem. SELECT FREESPACE FIRST: Wybiera pierwsze wolne miejsce na dysku. SELECT FREESPACE LAST: Wybiera ostatnie wolne miejsce na dysku. SELECT FREESPACE LARGEST: Wybiera największe miejsce na dysku. SELECT FREESPACE SMALLEST: Wybiera najmniejsze miejsce na dysku. SELECT FREESPACE: Wybiera wolne miejsce po numerze.

18 SELECT FREESPACE OFFSET: Wybiera wolne miejsce po sektorze startowym. SELECT FREESPACE ADDRESS: Wybiera wolne miejsce określonego sektora. SELECT IMAGE: Wybiera obraz w obrazie pliku. RESIZE IMAGE NO: Rozmiar ostatniego wybranego obrazu nie będzie zmieniony podczas przywracania. RESIZE IMAGE PROPORTIONAL: Proporcjonalnie zmienia rozmiar ostatniego wybranego obrazu podczas przywracania. RESIZE IMAGE: Podczas przywracania zmienia rozmiar ostatniego wybranego rozmiaru w zależności od określonego rozmiaru (w KB). RESIZE IMAGE MAX: Zmienia rozmiar ostatniego wybranego rozmiaru do maksymalnej wielkości podczas przywracania. RESIZE IMAGE MOST SPACE: Zmienia rozmiar partycji do maksymalnej wielkości podczas przywracania. SELECT FLOPPY: Wybiera dyskietkę po jej nazwie lub numerze. SELECT MBR: Wybiera dysk do operacji tworzenia kopii zapasowej/przywrócenia MBR. SELECT FIRST TRACK: Wybiera dysk do operacji tworzenia kopii zapasowej/przywrócenia pierwszej ścieżki. CREATE: Tworzy nową partycję i formatuje ją (opcjonalnie). FS: Określa typ systemu plików partycji SIZE: Określa rozmiar w KB. POSITION: Określa pozycje partycji: początek bloku, koniec bloku lub sektor startowy. ID: Określa ID partycji dla nowo utworzonej partycji (bez formatowania). BEGINNING: Określa, że utworzona partycja musi byd umieszczona na początku wolnego miejsca. END:

19 Określa, że utworzona partycja musi byd umieszczona na koocu wolnego miejsca. FORMAT Formatuje wybraną partycję. NTBUILDINFORMAT: Podczas operacji formatowania ogranicza dostępne wartości w zależności od używanego systemu operacyjnego. CLUSTER: Określa liczbę sektorów na klastery. BOOT: Określa liczbę sektorów rozruchowych. ROOT: Określa liczbę wpisów katalogu głównego. HIDE: Ukrywa wybraną partycję. UNHIDE: Pokazuje wybraną partycję. SET ACTIVE: Ustawia wybraną partycję na rozruchową. SET INACTIVE: Ustawia wybraną partycję na nie rozruchową. RESIZE: Zmienia rozmiar wybranej partycji. CLUSTERSIZE: Ustawia określony rozmiar klastera. MAX: Zmienia rozmiar do możliwej maksymalnej wielkości. MIN: Zmienia rozmiar do możliwej minimalnej wielkości. (określone przez ilośd przechowywanych danych). RESIZE LARGER: Zwiększa rozmiar partycji o określoną wartośd. RESIZE LEFT BOUNDARY: Zmienia rozmiar partycji rozszerzonej poprzez przeniesienie jej lewej granicy. RESIZE LEFT BOUNDARY LARGER: Zwiększa rozmiar partycji rozszerzonej poprzez zmianę jej lewej granicy. RESIZE LEFT BOUNDARY SMALLER: Zmniejsza rozmiar partycji rozszerzonej poprzez zmianę jej lewej granicy.

20 RESIZE SMALLER: Zmniejsza rozmiar partycji poprzez określenie inkrementalnej zmiany w rozmiarze. RESIZE SPACE AFTER: Zmienia rozmiar partycji poprzez określenie ilości wolnego miejsca, jakie pozostanie po niej po zakooczeniu operacji. RESIZE SPACE BEFORE: Zmienia rozmiar partycji poprzez określenie ilości wolnego miejsca, jakie pozostanie przed nią po zakooczeniu operacji. CONVERT TO FAT: Konwertuje partycję FAT32 lub NTFS do FAT. CONVERT TO FAT32: Konwertuje partycję FAT lub NTFS do FAT32. CONVERT TO HPFS: Konwertuje partycję FAT do HPFS. CONVERT TO NTFS: Konwertuje partycję FAT do NTFS. CONVERT TO PRIMARY: Konwertuje partycję logiczną do podstawowej. CONVERT TO LOGICAL: Konwertuje partycję podstawową do logicznej. RESIZE ROOT: Zmienia numer elementów w katalogu głównym partycji FAT. RESIZE BOOT: Zmienia numer sektorów rozruchowych. RESIZE CLUSTER: Zmienia numer sektorów na klaster. SETLABEL: Zmienia etykietę woluminu wybranej partycji. SERIAL: Bez określonych parametrów, opcja ta wyświetla numer seryjny wybranej partycji. SETSERIAL: Określa numer seryjny. PARTITIONID: Bez określonych parametrów, opcja ta wyświetla ID wybranej partycji. SETID: Określa ID partycji. DELETE:

21 Usuwa wybraną partycję. WIPE: Wymazuje partycję za pomocą maski i sprawdza rezultat. WIPE DISK: Wymazuje dysk za pomocą maski i sprawdza rezultat. MASK: Określa maskę wymazywania. PASS: Określa numer przebiegu wymazywania. PERCENTS: Określa rozmiar obiektu do weryfikacji w procentach (0-100). CLEAR: Wypełnia wolne miejsce przy pomocy maski i sprawdza rezultat. SET DRIVE READ ONLY MODE: Ustawia lub usuwa ochronę dysku przez zapisem. Opcja ta nie działa dla bloków wolnego miejsca. PROTECT PARTITION FIRST: Ustawia ochronę przed zapisem dla pierwszej partycji. Opcja ta nie działa dla bloków wolnego miejsca. PROTECT PARTITION LAST: Ustawia ochronę przed zapisem dla ostatniej partycji. Opcja ta nie działa dla bloków wolnego miejsca. PROTECT PARTITION: Ustawia ochronę przed zapisem dla wybranej partycji. Opcja ta nie działa dla bloków wolnego miejsca. UNPROTECT PARTITION FIRST: Usuwa ochronę przed zapisem dla pierwszej partycji. UNPROTECT PARTITION LAST: Usuwa ochronę przed zapisem dla ostatniej partycji. UNPROTECT PARTITION: Usuwa ochronę przed zapisem dla wybranej partycji. MOVE: Przenosi wybraną partycję do wybranej kopii partycji. MOVE LEFT: Przenosi wybraną partycję na lewo. MOVE RIGHT: Przenosi wybraną partycję na prawo. MOVE SPACE BEFORE: To samo co move right. MOVE SPACE AFTER:

22 To samo co move left. COPY: Kopiuje jedną partycję na drugą. SELECT COPY DRIVE: SELECT COPY DISK: Wybiera dysk do operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION: Wybiera partycję do operacji kopiowania po jej numerze, literze lub etykiecie woluminu. SELECT COPY PARTITION FIRST: Wybiera pierwszą partycję jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION LAST: Wybiera ostatnią partycję jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION EXTENDED: Wybiera partycję rozszerzoną jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION LARGEST: Wybiera największą partycję jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION SMALLEST: Wybiera najmniejszą partycję jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION NEXT: Wybiera następną partycję jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION PREVIOUS: Wybiera poprzednią partycję jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION OFFSET: Wybiera partycję po przesunięciu jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION ADDRESS: Wybiera partycję określonego sektora jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE FIRST: Wybiera pierwszy blok wolnego miejsca jako docelową partycję do operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE LAST: Wybiera ostatni blok wolnego miejsca jako docelową partycję do operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE LARGEST: Wybiera największy blok wolnego miejsca jako docelową partycję do operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE SMALLEST: Wybiera najmniejszy blok wolnego miejsca jako docelową partycję do operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE OFFSET: Wybiera blok wolnego miejsca po przesunięciu jako docelową partycję do operacji kopiowania.

23 SELECT COPY FREESPACE ADDRESS: Wybiera blok wolnego miejsca określonego sektora jako docelową partycję do operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE: Wybiera po numerze blok wolnego miejsca jako docelową partycję do operacji kopiowania. GOTO: Przechodzi do etykiety. PRINT: Drukuje wiadomośd znajdującą się na ekranie. PRINTDEC: Drukuje liczbę znajdującą się na ekranie w formacie dziesiątkowym. PRINTHEX: Drukuje liczbę znajdującą się na ekranie w formacie szesnastkowym. ASK: Oczekuje na odpowiedź użytkownika. Parametr ten jest 'prawdziwy', kiedy użytkownik wprowadzi 'y', 'Y' lub Enter, w innym przypadku jest 'fałszywy. SCO: Sprawdza tylko składnie skryptu. EXEC FILE: Uruchamia plik binarny. Komenda ta przełoży wykonanie skryptu, dopóki program nie zostanie zakooczony. Po jego zakooczeniu status programu dostępny będzie za pomocą komendy ERRORCODE. RUN FILE: Uruchamia plik binarny wraz ze skryptem. CONFIRM: Jeśli potwierdzenie jest wyłączone, używane będą domyślne odpowiedzi. W innym przypadku, użytkownik będzie poproszony o podanie wymaganej odpowiedzi. FOR ALL DISKS: Pętla, każda iteracja, której wybrano następny dysk. ENDFOR: Zakooczenie pętli. FOR ALL PARTITIONS: Pętla, każda iteracja, której wybrano następną partycję. IF: Warunek rozgałęziania. THEN: Gałąź ta jest wykonywana, kiedy wyrażenie warunkowe przyjmuje wartośd 'prawdziwa'. ENDIF: Koniec gałęzi prawdziwa.

24 ELSE: Gałąź ta jest wykonywana, kiedy wyrażenie warunkowe przyjmuje wartośd 'fałszywa'. ENDELSE: Koniec gałęzi prawdziwa. AND: Koniunkcja OR: Rozłączenie. NOT: Odmowa. BOOT: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli partycja jest rozruchowa, w innym przypadku 'fałszywa'. HIDDEN: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli partycja jest ukryta, w innym przypadku 'fałszywa'. PRIMARY: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli partycja jest podstawowa, w innym przypadku 'fałszywa'. EXTENDED: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli partycja jest rozszerzona, w innym przypadku 'fałszywa'. LOGICAL: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli partycja jest logiczna, w innym przypadku 'fałszywa'. FAT: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli partycja posiada system plików FAT, w innym przypadku 'fałszywa'. CURDISK: Aktualnie wybrany dysk. CURPARTITION: Aktualnie wybrana partycja. FIRST: Pierwsza partycja dysku. LAST: Ostatnia partycja dysku. EXTENDED: Rozszerzona partycja dysku. LARGEST: Największa partycja dysku. SMALLEST: Najmniejsza partycja dysku.

25 SIZEDISK: Zwraca rozmiar dysku (w KB). SIZEPARTITION: Zwraca rozmiar partycji (w KB). SIZEFREE: Zwraca ilośd wolnego miejsca partycji (w KB). SIZEUSED: Zwraca ilośd używanego miejsca partycji (in KB). FILESYSTEM: Zwraca typ systemu plików partycji. REBOOT: Uruchamia ponownie komputer. CLOSE: Wychodzi z uruchomionego składnika. PRESENCE: Sprawdza obecnośd wszystkich klientów w grupie multiemisji lub samodzielnych klientów. Czeka aż ten warunek będzie 'prawdziwy'. TIME: Jeśli określony czas upłynął, ale aktualny skrypt nie jest uruchomiony, zwraca wartośd 'prawdziwa', w innym przypadku 'fałszywa'. CHECK: Sprawdza integralnośd systemu plików aktualnej partycji. SURFACETEST: Sprawdza powierzchnię aktualnej partycji. ERRORCODE: Zwraca wartośd kodu błędu dla określonej liczby operacji. Jeśli liczba równa jest 1, operacja zwraca kod błędu dla ostatniej operacji, jeśli 2 do przedostatniej, itp. EXIST: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli istnieje określony dysk lub partycja. FREE: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli określona partycja jest wolnym blokiem. MOUNT: Zwraca ścieżkę dla zamontowad partycji tzn. C:\ pod DOS/Windows lub /mnt/dos/ pod LINUX. UNMOUNT: Odmontowuje określoną partycję. MOUNT ALL: W DOS/Windows montuje wszystkie nadające się do zamontowania partycje określonego dysku poprzez przypisanie dostępnych liter. Nie działa to pod Linux.

26 UNMOUNT ALL: Odmontowuje wszystkie możliwe do zamontowania partycje określonego dysku. LIST: Drukuje informacje o partycjach. Pierwszy parametr to numer dysku, drugi partycja. Użyj -1 jako pierwszy parametr, aby wybrad wszystkie dyski. Możesz również użyd -1 jako drugi parametr, aby wybrad wszystkie partycje. MOUNTLIST: Drukuje informacje o montowaniu partycji. Pierwszy parametr to numer dysku, drugi partycja. Użyj -1 jako pierwszy parametr, aby wybrad wszystkie dyski. Możesz również użyd -1 jako drugi parametr, aby wybrad wszystkie partycje. FULLLIST: Drukuje szczegółowe informacje o partycjach w przyjaznej formie. Pierwszy parametr to numer dysku, drugi partycja. Użyj -1 jako pierwszy parametr, aby wybrad wszystkie dyski. Możesz również użyd -1 jako drugi parametr, aby wybrad wszystkie partycje. MERGE: Scala partycje wybraną za pomocą komendy select copy partition z partycją wybraną za pomocą komendy select partition do katalogu określonego jako operator scalania. VOLUMELABEL: Zwraca etykietę woluminu partycji. APPLY: Wykonuje określoną liczbę operacji wirtualnych. APPLY ALL: Wykonuje wszystkie operacje wirtualne. UNDO: Anuluje określoną liczbę operacji wirtualnych. UNDO ALL: Anuluje wszystkie operacje wirtualne. PAUSE: Określa limit czasu (w sekundach). Jeśli wprowadzona wartośd to 0, oczekuje na naciśnięcie dowolnego klawisza. AUTORESIZE: Naprawia rozmiar partycji docelowej automatycznie, aby zajęła całe dostępne miejsce. UNKNOWN: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli system plików jest nieznany w innym przypadku 'fałszywa'. UNFORMATTED: Zwraca wartośd 'prawdziwa', partycja nie jest sformatowana w innym przypadku 'fałszywa'. ERRORNOEUSE: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli jest jakikolwiek problem w MBR-> strukturze EPR w innym przypadku 'fałszywa'.

27 SET VARIABLE: Przypisuje zmienną nazwę dla aktualnej partycji. Nie działa to w przypadku bloków wolnego miejsca. SET VALUE: Przypisuje określoną wartośd dla określonej zmiennej. SHUTDOWN: Wyłącza komputer ze skryptu. VALUE: Zwraca wartośd zmiennej. PARAMETER: Zwraca wartośd parametru wiersza poleceo. SELECT PARTITION VARIABLE: Wybiera partycję za pomocą zmiennej przypisanej do niej. SELECT COPY PARTITION VARIABLE: Wybiera partycję docelową za pomocą zmiennej przypisanej do niej. PARAGON: Wybiera partycję, za pomocą Paragon magic number. SELECT PARTITION PRIMARY: Wybiera po numerze partycję podstawową. SELECT PARTITION LOGICAL: Wybiera po numerze partycję logiczną. SELECT FREESPACE PRIMARY: Wybiera po numerze podstawowe wolne miejsce. SELECT FREESPACE LOGICAL: Wybiera po numerze logiczne wolne miejsce. SELECT COPY PARTITION PRIMARY: Wybiera po numerze partycję podstawową do operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION LOGICAL: Wybiera po numerze partycję logiczną do operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE PRIMARY: Wybiera po numerze podstawowe wolne miejsce do operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE LOGICAL: Wybiera po numerze logiczne wolne miejsce do operacji kopiowania. STRERROR: Drukuje opis błędu. EXIT: Wychodzi z programu i zwraca określony skrypt kodu wyjścia.

28 CALL: Wywołuje procedurę. ENDCALL: Zwraca kontrolę po punkcie wywołania tej procedury. CBS: Szuka złych sektorów podczas operacji. RAV: Określa liczbę przebiegów dla weryfikacji zapisu. COPYDISK: Kopiuje jeden dysk na inny. NO_FREESPACES: Kopiuje jeden dysk na inny z pominięciem bloków wolnego miejsca. PROPORTIONAL: Kopiuje jeden dysk na inny z proporcjonalną zmianą określonych wartości maksimum/minimum, jeśli są one dostępne. SETTINGS: Określa początek bloku ustawieo. ENDSETTINGS: Określa koniec bloku ustawieo. SURFACETEST: Włącza/wyłącza test powierzchniowy. VERIFY: Włącza/wyłącza weryfikację danych podczas przenoszenia. START: Wskazuje sektor startowy do przywrócenia. COPYONETOONE: Włącza/wyłącza kopiowanie wszystkich sektorów 1:1. ALLOW64KCLUSTER: Włącza/wyłącza rozmiar klasterów 64Kb dla systemu plików FAT. DONOTHIDETARGET: Włącza/wyłącza ukrycie docelowej partycji podstawowej. COPYINSTEADOFMOVE: Włącza/wyłącza kopiowanie zamiast przenoszenia dla sąsiadujących bloków. BIGDRIVES: Włącza/wyłącza obsługę sterowników o dużej pojemności. COMPRESSIONLEVEL:

29 Określa domyślny poziom kompresji dla operacji tworzenia kopii zapasowych (0-9). SIDAFTERDISK: Włącza/wyłącza zmieniacza SID po operacjach dysku. SIDAFTERPARTITION: Włącza/wyłącza zmieniacza SID po operacjach partycji. DEFAULTSIDCHANGER: Włącza/wyłącza parametry domyślne zmieniacza SID. NODELLABEL: Włącza/wyłącza monit użytkownika etykiety woluminu, w przypadku usunięcia partycji. TIMESHIFT: Określa czas przesunięcia w minutach. OEMCODEPAGE: Określa kod domyślny i numer strony. TIMEZONE: Określa kod strefy czasowej. LANGNUMBER: Określa domyślny numer języka dla aktualnego kodu strony. SLAVECFG: Włącza/wyłącza aktualizacje konfiguracji dysku podrzędnego. NOTFORSLAVE: Włącza/wyłącza odświeżanie układu dysku podrzędnego. ENABLERESTART: Włącza/wyłącza operacje ponownego uruchomienia systemu. ENABLEVIRTUALDB: Włącza/wyłącza operacje wirtualne tworzenia kopii zapasowych/przywracania. AUTOCONVERTTOFAT32: Włącza/wyłącza konwersję FAT16 do FAT32. SIDPARAMSLENGTH: Określa długośd domyślną wiersza poleceo zmieniacza SID. SIDPARAMS: Określa domyślny ciąg poleceo zmieniacza SID. SID: Zmienia SID partycji, w zależności od określonych parametrów. Jeśli nie określono parametrów, użyta zostanie wartośd domyślna. SID DISK: Zmienia SID dysku, w zależności od określonych parametrów. Jeśli nie określono parametrów, użyta zostanie wartośd domyślna.

30 PARTTYPE: Zwraca typ partycji z MBR. STARTSECTOR: Zwraca sektor startowy partycji. ENDSECTOR: Zwraca sektor koocowy partycji. BOOTSIZE: Zwraca liczbę sektorów rozruchowych. ROOTSIZE: Zwraca rozmiar katalogu głównego. CLUSTERSIZE: Zwraca rozmiar klastera. FATNUMBER: Zwraca liczbę kopii FAT. ROOTFILES: Zwraca liczbę flików katalogu głównego. INTEGRITY: Sprawdza integralnośd archiwum. UFSD: Dostęp do pliku za pomocą UFSD (Universal File System Driver). CDB: Tworzenie kopii zapasowych/przywracanie pliku z/do urządzenia CD/DVD. Urządzenie określone jest przez numer sekwencji. (SELECT): Tworzenie kopii zapasowych/przywracanie pliku z/do wybranej partycji. PARTSTART: Określa partycje po jej sektorze startowym. PARTITION: Określa partycje po jej numerze sekwencji. STRING: Uzyska ciąg z ciągu zmiennego. STRINGPARAMETER: Uzyskaj ciąg z parametru ciągu. STRINGDEC: Tworzy ciąg w postaci dziesiątkowej. STRINGHEX:

31 Tworzy ciąg w postaci szesnastkowej. SET STRING: Przypisuje określoną wartośd ciągu do określonej zmiennej. STRINGLENGTH: Zwraca długośd określonego ciągu. SUBQUANTITY: Jeśli archiwum jest wielowoluminowe, SUBQUANTITY zwraca numery woluminu, przy użyciu nazwy pliku archiwum i jego hasła. SOURCESIZE: Zwraca rozmiar partycji/dysku zawartym w archiwie przy użyciu nazwy pliku archiwum i jego hasła. SUBSOURCESIZE: Jeśli archiwum jest wielowoluminowe, SUBSOURCESIZE zwraca rozmiar partycji, zawartej w archiwie. Argumenty dla tej komendy to: nazwa pliku archiwum, hasło i numer (oparty o 0). SUBSOURCEDISK: Jeśli archiwum jest wielowoluminowe, SUBSOURCEDISK zwraca dysk źródłowy partycji (oparty o 0), zawartej w archiwie. Argumenty dla tej komendy to: nazwa pliku archiwum, hasło i numer (oparty o 0) SUBSOURCESTART: Jeśli archiwum jest wielowoluminowe, SUBSOURCESTART: zwraca sektor źródłowy partycji, zawartej w archiwie. Argumenty dla tej komendy to: nazwa pliku archiwum, hasło i numer (oparty o 0). SUBSOURCEEXTENDED: Jeśli archiwum jest wielowoluminowe, SUBSOURCEEXTENDED zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli dane archiwum zawiera partycje rozszerzoną. Argumenty dla tej komendy to: nazwa pliku archiwum, hasło i numer (oparty o 0). CHARTOCODE: Zwraca kod ASCII pierwszego znaku ciągu. FILESIZE: Zwraca rozmiar określonej nazwy pliku. FILEEXIST: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli istnieje określony plik. FILEISDIR: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli określony plik jest katalogiem. FILEDELETE: Usuwa określony plik. FILEMAKEDIR: Tworzy określony katalog. FILEDELETEDIR: Usuwa określony katalog. FILERENAME:

32 Zmienia nazwę pierwszego określonego pliku do drugiego określonego pliku. FILECOPY: Kopiuje pierwszy określony plik, do drugiego określonego pliku. FILEMERGE: Załącza drugi określony plik do kooca pierwszego. ESTIMATION: Kalkuluje szacowany rozmiar archiwum. Pierwszy parametr: 1 złe oszacowani, 2 szybkie oszacowanie, 3 dobre oszacowanie, 4 najlepsze oszacowanie. Drugi parametr wartośd nazwy zawierającej wynik operacji. NOWTIME: Zwraca ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. STRINGDAYOFWEEK: Zwraca reprezentacje ciągu dnia w tygodniu (Niedziela,, Sobota) określonego parametru. Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. STRINGMONTH: Zwraca reprezentacje miesięcy ciągu (Styczeo,, Grudzieo) określonego parametru. Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. STRINGTIME: Zwraca reprezentację ciągu określonego parametru w zależności od następującej formy: Sun Jan 4 15:39: Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. SUBSTRING: Wyodrębnia podciąg z określonego ciągu. Parametry: 1) ciąg, z którego ma zostad wyodrębniony, 2) symbol startu, z którego wyodrębnid (oparty o 0), 2)maksymalna długośd wyodrębnianego podciągu. CODETOCHAR: Konwertuje kod ASCII do znaku i zwraca ciąg zawierający ten znak. DAYOFMONTH: Zwraca dzieo w miesiącu określonego parametru (1...31) Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. HOUR: Zwraca godzinę określonego parametru (1...23) Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. DAYOFYEAR: Zwraca dzieo w roku określonego parametru ( ) Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. MONTH: Zwraca miesiąc określonego parametru (0...11) Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. MINUTE: Zwraca minutę określonego parametru (0...59) Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. SECOND: Zwraca sekundę określonego parametru (0...59) Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. DAYOFWEEK:

Partition Manager 11 Free. Podręcznik użytkownika

Partition Manager 11 Free. Podręcznik użytkownika Partition Manager 11 Free Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Partition Manager 11 Free... 4 Omówienie funkcji... 4 Główne funkcje... 4 Przyjazny użytkownikowi interfejs, który minimalizuje wykonanie

Bardziej szczegółowo

Rescue Kit 11.0 Professional. Podręcznik użytkownika

Rescue Kit 11.0 Professional. Podręcznik użytkownika Rescue Kit 11.0 Professional Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Rescue Kit 11... 4 Składniki produktu... 5 Omówienie funkcji... 5 Główne funkcje... 5 Obsługiwane technologie... 7 Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager 2 / 68 Quick User's Manual Spis treści 1 Paragon Hard Disk Manager 6.0...6 1.1.1 Wersja Personal... 7 1.1.2 Wersja Professional i

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika Hard Disk Manager 12 Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Hard Disk Manager 12... 5 Składniki produktu... 6 Omówienie funkcji... 6 Funkcje... 7 Przyjazny użytkownikowi interfejs, który

Bardziej szczegółowo

Drive Backup 11 Small Business Server. Podręcznik użytkownika

Drive Backup 11 Small Business Server. Podręcznik użytkownika Drive Backup 11 Small Business Server Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...6 Co nowego w Drive Backup 11...6 Składniki produktu...7 Omówienie funkcji...7 Główne funkcje...7 Przyjazny użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Drive Backup 10.0 Professional. Podręcznik użytkownika

Drive Backup 10.0 Professional. Podręcznik użytkownika Drive Backup 10.0 Professional Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...6 Co nowego w Drive Backup 10.0...6 Składniki produktu...7 Omówienie funkcji...7 Główne funkcje...7 Przyjazny użytkownikowi interfejs,

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika

Hard Disk Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika Hard Disk Manager for Virtual Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 7 Co nowego w Disk Manager for Virtual Server... 7 Składniki produktu... 8 Omówienie funkcji... 9 Główne funkcje... 9 Przyjazny użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Partition Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika

Partition Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika Partition Manager for Virtual Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 8 Co nowego w Partition Manager for Virtual Server... 8 Składniki produktu... 9 Omówienie funkcji... 9 Główne funkcje... 9 Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35 Spis treści Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 1.1. Co oznaczają skróty DOS i MS-DOS?...11 1.2. Co oznacza skrót XP?...11 1.3. Z jakich elementów składa się system komputerowy?...12 1.4.

Bardziej szczegółowo

Partition Manager Server. Podręcznik użytkownika

Partition Manager Server. Podręcznik użytkownika Partition Manager Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 7 Co nowego w Partition Manager Server... 7 Składniki produktu... 8 Omówienie funkcji... 8 Główne funkcje... 8 Przyjazny użytkownikowi interfejs,

Bardziej szczegółowo

Disk Wiper 15 Professional

Disk Wiper 15 Professional Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Disk Wiper 15 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstation

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstation Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstation Opis wiersza polecenia Spis treści 1. Tryb wiersza polecenia i używanie skryptów w systemie Windows... 3 1.1. Praca w trybie wiersza polecenia... 3 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika Paragon Deployment Manager Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Główne funkcje... 4 Instalacja i zawartośd pakietu... 5 Zawartośd pakietu... 5 Minimalne wymagania systemowe... 6 Procedura instalacji... 7

Bardziej szczegółowo

DMDE. Instrukcja obsługi. DM Disk Editor and Data Recovery Software. Wersja 2.10. Wersja instrukcji od 03.07.2014. 2005-2014 Dmitrij Sidorov

DMDE. Instrukcja obsługi. DM Disk Editor and Data Recovery Software. Wersja 2.10. Wersja instrukcji od 03.07.2014. 2005-2014 Dmitrij Sidorov DMDE DM Disk Editor and Data Recovery Software Instrukcja obsługi Wersja 2.10 Wersja instrukcji od 03.07.2014 2005-2014 Dmitrij Sidorov Spis treści Pomoc DMDE... 3 Pomoc kontekstowa... 3 O DMDE... 4 O

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 10 Home

Backup & Recovery 10 Home Paragon-Software Poland Sp. z o. o. ul. Śląska 22/21, 42-217 Częstochowa, Polska Tel.: +48 (34) 343 81 81 Email: kontakt@paragon-software.pl www.paragon-software.pl Backup & Recovery 10 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 14 Suite

Hard Disk Manager 14 Suite Paragon Software Poland sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 14 Suite Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 12 Home

Backup & Recovery 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Backup & Recovery 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 10 Suite. Podręcznik użytkownika

Backup & Recovery 10 Suite. Podręcznik użytkownika Backup & Recovery 10 Suite Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...4 Główne funkcje...4 Składniki produktu...5 Pierwsze kroki...5 Dystrybucja...5 Kontakt z Paragon Software...7 Wymagania systemowe...7

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Programowanie strukturalne 1 Instalacja Turbo-Pascala Z dyskietki Należało włożyć nośnik do stacji i po zmianie bieżącego dysku na daną stację wpisać w wierszu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UPGRADE UTILITIES 2010 SUITE. Podręcznik użytkownika

SYSTEM UPGRADE UTILITIES 2010 SUITE. Podręcznik użytkownika SYSTEM UPGRADE UTILITIES 2010 SUITE Podręcznik użytkownika Spis treści Bezproblemowe i bezpieczne migracje do Windows 7...3 Tworzenie kopii zapasowej bieżącego systemu...3 Tworzenie rozruchowego nośnika

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Professional

Partition Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition. Update 5. Opis wiersza polecenia

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition. Update 5. Opis wiersza polecenia Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Update 5 Opis wiersza polecenia Spis treści 1 Tryb wiersza polecenia i używanie skryptów w systemie Windows...3 1.1 Narzędzie wiersza poleceń agenta

Bardziej szczegółowo

Update 2. Podręcznik użytkownika

Update 2. Podręcznik użytkownika Update 2 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie...7 1.1 Co to jest Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co to jest Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nowości w tej wersji... 8 1.4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

DOS WYBRANE ZAGADNIENIA

DOS WYBRANE ZAGADNIENIA DOS WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Wstęp DOS (ang. Disk Operating System), dyskowy system operacyjny rodzina systemów operacyjnych, często utożsamiana z najstarszym systemem operacyjnym komputerów IBM-PC i zgodnych,

Bardziej szczegółowo

Drive Copy 12 Professional

Drive Copy 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Drive Copy 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo