Paragon Scripting Language. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paragon Scripting Language. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Paragon Scripting Language Podręcznik użytkownika

2 Wstęp... 3 Wyjaśnienie gramatyki... 3 Gramatyka PSL... 3 Semantyka Kody strefy czasowej Kody lokalne Kody błędów Opcje wiersza poleceo Prosty przykład... 50

3 Wstęp Produkty firmy Paragon obsługują dwa tryby wykonywania: przetwarzanie interakcyjne i wsadowe. Tryb interakcyjny ma interfejs graficzny i wymaga, aby użytkownik wykonał operacje. Pracując w trybie wsadowym można kontrolowad operacje za pomocą pliku poleceo skryptu. Plik skryptu to plik tekstowy zapisany w języku skryptowym firmy Paragon. Pozwala on na zautomatyzowanie procedur tworzenia kopii zapasowych dysku/partycji lub klonowania o dowolnej złożoności. Poza tym obsługuje wszystkie operacje dostępne w trybie interakcyjnym, zapewnia on dodatkowe funkcje, takie jak wykonywanie warunkowe, podprogramy, interakcje powtarzalne, analizę właściwości dysku/partycji, zarządzanie błędami itp. <język> ::= {<komenda>} Wyjaśnienie gramatyki Użyjmy przykładu do opisu języka skryptowego firmy Paragon notacji Backusa-Naura (BNF). BNF używa następujących określeo: <język> ::= {<komenda>} - oznacza, że język warunkowy jest zestawem nieujemnej liczby poleceo, ponieważ znak,- określa kolejnośd nieujemnych liczb argumentów. <komenda> ::= <zwykła_komenda> <zaawansowana_komenda> - oznacza, że polecenie warunkowe może byd: zwykła_komenda lub zaawansowana_komenda. <zwykła_komenda> ::= [<prefiks>] <infix> <postfix> - oznacza, że warunek zwykła_komenda zawiera trzy składniki: prefiks, infix i postfix. Warunek prefiks może byd dostępny lub niedostępny w zwykła_komenda. Jako przykład zapiszmy opis identyfikatora w języku C za pomocą BNF: <identyfikator> ::= <litera_lub_podkreślenie> {<litera_lub_podkreślenie> <cyfra>} <litera_lub_podkreślenie>::= a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _ <cyfra> ::= Oznacza to, że pierwszy znak w identyfikatorze to litera_lub_podkreślenie, a inne mogą byd literą_lub podkreśleniem lub cyfrą. Zarezerwowane słowa są podkreślone. Zarezerwowane słowa nie uwzględniają wielkości liter. Pomiędzy tymi dwoma warunkami, użytkownik może umieścid dowolną liczbę spacji, tabulatorów, nowych wierszy, a nawet komentarzy za pomocą /* dla otwartego komentarza i */ dla zamkniętego komentarza. Użytkownik może również skomentowad dowolny ciąg z // symbolu, aż do kooca wiersza. Warunek <dowolny symbol> pozwala użytkownikowi zapisad dowolny symbol. Gramatyka PSL Jak już wspomnieliśmy program PSL to plik tekstowy, który zawiera sekwencje poleceo PSL i komentarze. Komentarz może zostad umieszczony w tym samym wierszu co polecenie lub może zostad umieszczony w bloku komentarzy, który zawiera kilka ciągów. Każde polecenie PSL zaczyna się od nowego wiersza i może byd poprzedzone przez etykietę. Struktura programu PSL zawiera główny program i jego procedury. Początek programu zbiega się z początkiem pliku, a

4 jego koniec z koocem pliku. Nie ma specjalnych operatorów określających początek i koniec programu głównego. Procedury umieszczane są wewnątrz programu głównego i każda procedura musi byd poprzedzona specjalnym operatorem, który wskakuje na kolejną pozycję programu głównego (tzn. przechodzi do kolejnej procedury). Początek każdej procedury identyfikowany jest przez etykietę, a koniec identyfikowany jest przez koocowe słowo kluczowe. Polecenie to przywraca wykonywanie programu do punktu, w którym ta procedura została wywołana. <język> ::= <komenda> {<komenda>} <komenda> ::= [<etykieta>] <komenda Paragon partition manager> <komenda Paragon drive backup> <komenda specjalna> <komenda sieciowa> <komenda globalna> <komenda_psr> <komenda_bm> <komenda globalna> ::= <wybierz dysk> <wybierz cel> <wybierz przechowywany plik> <wybierz archiwum bazowe> <wybierz dysk do skopiowania> <wybierz cel kopiowania> <odznacz wszystko> <zastosuj> <cofnij> <sprawdź opcje> <blok ustawieo> <zatrzymaj> <niebieski ekran> <odznacz wszystko> ::= ODZNACZ WSZYSTKO <niebieski ekran> ::= ZAINSTALUJ NIEBIESKI EKRAN/NIEBIESKI EKRAN=<ciąg> /SKRYPT=<ciąg> /URUCHOM PONOWNIE ODINSTALUJ NIEBIESKI EKRAN <etykieta> ::= <nazwa> : <nazwa> ::= <litera_lub_podkreślenie>,<litera_lub_podkreślenie> <cyfra>- <litera_lub_podkreślenie> ::= a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _ <cyfra> ::= <komenda Paragon partition manager> ::= <utwórz partycję> <formatuj partycję> <ustaw flagę dla partycji> <zmieo rozmiar partycji> <modyfikuj partycję> <usuo partycję> <wymaż> <oczyśd wolne miejsce> <chroo> <przenieś partycję> <kopiuj partycję> <kopiuj dysk> <zmieo SID> <zamontuj lub odmontuj> <lista> <oczyśd dysk> <scal partycje> <defragmentuj> <aktualizuj mbr> <komenda Paragon drive backup> ::= <operacje z dyskiem twardym> <operacje z partycją> <operacje z dyskietką> <operacje z MBR> <operacje z pierwszą ścieżką> INTEGRALNOŚD <pwd lub brak> <pwd lub brak> ::= <ciąg> <ciąg> ::=,<dowolny symbol>- <ciąg> + <ciąg> (<ciąg>) STRINGDEC (<argument rozmiaru>) STRINGHEX (<argument rozmiaru>) STRING (<nazwa>) STRINGPARAMETER (<nazwa>) STRINGDAYOFWEEK (<argument rozmiaru>) STRINGMONTH (<argument rozmiaru>) STRINGTIME (<argument rozmiaru>) SUBSTRING (<ciąg>, <argument rozmiaru>, <argument rozmiaru>) CODETOCHAR (<argument rozmiaru>) USERSTRING POPSTR DIRELEMENT (<nazwa pliku*>, <argument rozmiaru>) <komenda specjalna> ::= <idź do> <cykl> <warunek> <drukuj> <zapytaj> <debuguj> <wykonaj powłokę> <domyślne odpowiedz> <uruchom ponownie> <ustaw zmienne> <błąd> <koniec> <wyłącz_program> <ustaw wartośd> <ustaw ciąg> <operacje na pliku> <operacje na stosie> <znajdź> <wyłącz> <dyskretny> <xfind> ::= XFIND OPTIONS <opcje xfind> {<opcje xfind>} ENDOPTIONS BEGIN {<komenda>} ENDXFIND

5 <opcje xfind> ::= RESULT = <nazwa> RECURSIVE = OFF RECURSIVE = DIRECTORIES FIRST RECURSIVE = DIRECTORIES LAST RECURSIVE = FILES FIRST RECURSIVE = FILES LAST RECURSIVE LEVEL = <argument rozmiaru> DIRECTORIES = <chroo przełącznik dysku> FILES = <chroo przełącznik dysku> MASK = <ciąg> START = <nazwa pliku*> SEARCH = DEEP SEARCH = WIDE <dyskretny> ::= SILENT <chroo przełącznik dysku> <operacje na stosie> ::= PUSHSTR (<ciąg>) PUSHNUM (<argument rozmiaru>) <operacje na pliku> ::= FILEDELETE (<nazwa pliku*>) FILEMAKEDIR (<nazwa pliku*>) FILEDELETEDIR (<nazwa pliku*>) FILERENAME (<nazwa pliku*>, <nazwa pliku*>) FILECOPY (<nazwa pliku*>, <nazwa pliku *>) FILEMERGE (<nazwa pliku*>, <nazwa pliku*>) <ustaw zmienne> ::= SET VARIABLE <ciąg> <ustaw wartośd> ::= SET VALUE <nazwa> = <argument rozmiaru> <ustaw ciąg> ::= SET STRING <nazwa> = <ciąg> <operacje na dysku twardym> ::= <magazynuj dysk twardy> <przywród dysk twardy> <magazynuj dysk twardy> ::= <wybierz wszystkie partycje [OPTIONS <opcje magazynowania> {<opcje magazynowania>}] <magazynuj> <wybierz dysk> ::= SELECT DRIVE <specyfikacja dysku> SELECT DISK <specyfikacja dysku> <specyfikacja dysku> ::= <Paragon magic number> <argument rozmiaru> <nazwa dysku sieciowego> <nazwa linux> <nazwa dysku sieciowego> ::= </></><host></><ścieżka> </> ::= / \ <nazwa linux> ::= hda hdb hdc hdd sda sdb <Paragon magic number> ::= PARAGON < sdc liczba sdd> <wybierz wszystkie partycje> ::= SELECT PARTITIONS ALL <wybierz plik magazynowania> ::= IMG = <nazwa pliku*> <wybierz archiwum bazowe> ::= BASE = <nazwa pliku*> <litera> ::= a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z <liczba> ::= [-]<cyfra> {<cyfra>} [-]<maska hex> <cyfra niezerowa> ::= <opcje magazynowania> ::= <tylko struktura magazynowania> <kompresja> <podział> <hasło> <sektor po sektorze> <etykieta archiwum> <nazwy automatyczne> <inkrementalna> <oszacowanie> HOTBACKUP <parametry hotbackup> TEMPDRIVE <litera> NOTEMPFILES NOSIGNATURE

6 <oszacowanie> ::= ESTIMATION (<argument rozmiaru>, <nazwa ciągu>) <inkrementalna> ::= INCREMENT = <ciąg> <nazwy automatyczne> ::= AUTONAMES <opcje sprawdzania> ::= CHECK SURFACETEST <etykieta archiwum> ::= LABEL = <ciąg> <sektor po sektorze> ::= CAS <hasło> ::= PWD = <ciąg> <podziel> ::= MFS = <argument rozmiaru> <kompresja> ::= CMP = <argument rozmiaru> <poziom kompresji> ::= <cyfra> <tylko struktura magazynowania> ::= SSO <sprawdzanie złych sektorów> ::= CBS <weryfikacja zapisu> ::= RAV = <argument rozmiaru> <pozycja startowa> ::= START = <argument rozmiaru> <magazynuj> ::= STORE <przywród dysk twardy> ::= <wyczyśd dysk> <wybierz wszystkie obrazy> *OPTIONS <opcje przywracania> {<opcje przywracania>}] <przywród> <oczyśd dysk> ::= DELETE ALL <aktualizacja mbr> ::= UPDATE MBR <wybierz wszystkie obrazy> ::= SELECT IMAGE ALL <opcje przywracania> ::= <sprawdzanie złych sektorów> <hasło> <weryfikacja zapisu> <pozycja startowa> AUTORESIZE <przywród> ::= RESTORE <operacje z partycją> ::= <magazynuj partycje> <przywród partycje> <magazynuj partycje> ::= {<wybierz partycje>} [OPTIONS <opcje magazynowania> {<opcje magazynowania>}] <magazynuj> <wybierz partycję> ::= SELECT PARTITION <argument rozmiaru> SELECT PARTITION <litera> SELECT PARTITION <ciąg> SELECT PARTITION FIRST SELECT PARTITION LAST SELECT PARTITION EXTENDED SELECT PARTITION LARGEST SELECT PARTITION SMALLEST SELECT PARTITION NEXT SELECT PARTITION PREVIOUS SELECT PARTITION OFFSET <argument rozmiaru> SELECT PARTITION VARIABLE <ciąg>

7 SELECT PARTITION PRIMARY <argument rozmiaru> SELECT PARTITION LOGICAL <argument rozmiaru> SELECT PARTITION ADDRESS <argument rozmiaru> <przywród partycję> ::= <wybierz obraz> [<opcje przywracania obrazu>] {<wybierz obraz> [<opcje przywracania obrazu>+- *OPTIONS <opcje przywracania>,<opcje przywracania>-+ <przywród> <wybierz miejsce docelowe> ::= <wybierz partycję> <wybierz wolne miejsce> <wybierz wolne miejsce> ::= SELECT FREESPACE FIRST SELECT FREESPACE LAST SELECT FREESPACE LARGEST SELECT FREESPACE SMALLEST SELECT FREESPACE <argument rozmiaru> SELECT FREESPACE OFFSET <argument rozmiaru> SELECT FREESPACE PRIMARY <argument rozmiaru> SELECT FREESPACE LOGICAL <argument rozmiaru> SELECT FREESPACE ADDRESS <argument rozmiaru> <wybierz obraz> ::= <wybierz wszystkie obrazy> SELECT IMAGE <argument rozmiaru> <opcje przywracania obrazu> ::= RESIZE IMAGE NO RESIZE IMAGE PROPORTIONAL RESIZE IMAGE <argument rozmiaru> RESIZE IMAGE MAX RESIZE IMAGE MOST SPACE <operacje z dyskietką> ::= <magazynuj dyskietkę> <przywród dyskietkę> <magazynuj dyskietkę> ::= <wybierz dyskietkę> *OPTIONS <opcje magazynowania>,<opcje magazynowania>}] <magazynuj> <przywród dyskietkę> ::= <wybierz dyskietkę> *OPTIONS <opcje przywracania>,<opcje przywracania>-+ <przywród> <wybierz dyskietkę> ::= SELECT FLOPPY <argument rozmiaru> SELECT FLOPPY <litera> <operacje z MBR> ::= <magazynuj MBR> <przywród MBR> <magazynuj MBR> ::= <wybierz mbr> [OPTIONS <opcje magazynowania> {<opcje magazynowania>}] <magazynuj> <przywród MBR> ::= <wybierz mbr> *OPTIONS <opcje przywracania>,<opcje przywracania>-+ <przywród> <wybierz MBR> ::= SELECT MBR <specyfikacja dysku> <operacje z pierwszą ścieżką> ::= <magazynuj pierwszą ścieżkę> <przywród pierwszą ścieżkę> <magazynuj pierwszą ścieżkę> ::= <wybierz pierwszą ścieżkę> *OPTIONS <opcje magazynowania>,<opcje magazynowania>}] <magazynuj> <przywród pierwszą ścieżkę> ::= <wybierz pierwszą ścieżkę> *OPTIONS <opcje przywracania> {<opcje przywracania>-+ <przywród> <wybierz pierwszą ścieżkę> ::= SELECT FIRST TRACK <specyfikacja dysku> <utwórz partycję> ::= CREATE /FS = <typ partycji> {<opcje tworzenia>} <typ partycji> ::= FAT FAT32 HPFS LINUXEXT2 LINUXSWAP NTFS EXTENDED UNFORMATTED LINUXEXT3 LINUXREISER LINUXSWAP2 <opcje tworzenia> ::= /LABEL = <ciąg> /SIZE = <argument rozmiaru> /POSITION = <wyrównaj> /ID = <argument rozmiaru>

8 <wyrównaj> ::= BEGINNING END <argument rozmiaru> <formatuj partycję> ::= FORMAT <specyfikacja formatowania> {/NTBUILDINFORMAT} /FS = <typ fs> {<opcje formatowania>} <specyfikacje formatowania> ::= <ciąg> NO NAME UNKNOWN <typ fs> ::= FAT FAT32 HPFS LINUXEXT2 LINUXSWAP NTFS LINUXSWAP2 LINUXEXT3 LINUXREISER <opcje formatowania> ::= /LABEL = <ciąg> /CLUSTER = <argument rozmiaru> /ROOT = <argument rozmiaru> /BOOT = <argument rozmiaru> <ustaw flagę partycji> ::= <opcje flagi> <opcje flagi> ::= HIDE UNHIDE SET ACTIVE SET INACTIVE <zmieo rozmiar partycji> ::= <zmieo rozmiar> <powiększ rozmiar> <zmieo rozmiar lewej granicy> <powiększ rozmiar lewej granicy> <pomniejsz rozmiar lewej granicy> <pomniejsz rozmiar> <zmieo rozmiar po> <zmieo rozmiar przed> <zmieo rozmiar> ::= RESIZE <parametr zmiany rozmiaru> [/CLUSTERSIZE = <argument rozmiaru>] <parametr zmiany rozmiaru> ::= MAX MIN <argument rozmiaru> <rozmiar klastera> ::= <powiększ rozmiar> ::= RESIZE LARGER <parametr zmiany rozmiaru> [/CLUSTERSIZE = <argument rozmiaru>] <zmieo rozmiar lewej granicy> ::= RESIZE LEFT BOUNDARY <parametr zmiany rozmiaru> <powiększ rozmiar lewej granicy> ::= RESIZE LEFT BOUNDARY LARGER <parametr zmiany rozmiaru> <pomniejsz rozmiar lewej granicy> ::= RESIZE LEFT BOUNDARY SMALLER <parametr zmiany rozmiaru> <pomniejsz rozmiar> ::= > RESIZE SMALLER <parametr zmiany rozmiaru[/>clustersize = <rozmiar klastera] <zmieo rozmiar po> ::= > RESIZE SPACE AFTER <parametr zmiany rozmiaru[/>clustersize = <rozmiar klastera] <zmieo rozmiar przed> ::= RESIZE SPACE BEFORE <parametr zmiany rozmiaru> <modyfikuj partycję> ::= <konwertuj> <zmieo rozmiar katalogu głównego> <zmieo rozmiar obszaru rozruchu> <zmieo rozmiar klastera> <zmieo etykietę woluminu> <zmieo numer seryjny> <zmieo ID partycji> <konwertuj> ::= CONVERT TO FAT CONVERT TO FAT32 CONVERT TO HPFS CONVERT TO NTFS CONVERT TO PRIMARY CONVERT TO LOGICAL <zmieo rozmiar katalogu głównego> ::= RESIZE ROOT <parametr zmiany rozmiaru> <zmieo rozmiar obszaru rozruchu> ::= RESIZE BOOT <parametr zmiany rozmiaru>

9 <zmieo rozmiar klastera> ::= RESIZE CLUSTER <parametr zmiany rozmiaru> <zmieo etykietę woluminu> ::= [LABEL />SETLABEL = <string] <zmieo numer seryjny> ::= SERIAL [/SETSERIAL = <argument rozmiaru>] <zmieo ID partycji> ::= PARTITIONID [/SETID = <argument rozmiaru>] <usuo partycję> ::= DELETE <opcje usuwania> <opcje usuwania> ::= <ciąg> NO NAME LINUXSWAP UNKNOWN <wymaż> ::= {WIPE {<opcje wymazywania>} WIPE DISK {<opcje wymazywania>} <opcje wymazywania>::= <wymaż stare opcje> METHOD = CUSTOM <wymaż stare opcje> METHOD = <US_DOD US_NAVY_RLL US_NAVY_MFM BRITISH_HMG_INFOSEC GERMAN_VSLTR AUSTRALIAN_ASCI_33 RUSSIAN_GOST GUTTMANS SCHNEIDERS PARAGONS> <wymaż nowe opcje> <wymaż nowe opcje> ::= <VERIFY = <argument rozmiaru> <wymaż stare opcje> ::= MASK = <argument rozmiaru> PASS = <argument rozmiaru> PERCENTS = <argument rozmiaru> <maska hex> ::= 0x<cyfra hex>{<cyfra hex>} <cyfra hex> ::= <cyfra> A B C D E F <oczyśd wolne miejsce> ::= CLEAR {<opcje wymazywania>} <chroo> ::= <chroo partycję> <chroo dysk> <chroo partycję> ::= <chroo partycję> <nie chroo partycji> <chroo dysk> ::= SET DRIVE READ ONLY MODE <chroo przełącznik dysku> <chroo partycję> ::= PROTECT PARTITION FIRST PROTECT PARTITION LAST PROTECT PARTITION <nie chroo partycji> ::= UNPROTECT PARTITION FIRST UNPROTECT PARTITION LAST UNPROTECT PARTITION <chroo przełącznik dysku> ::= ON OFF <przenieś partycję> ::= <przenieś na lewo> <przenieś na prawo> <przenieś miejsce przed> <przenieś miejsce po> MOVE {<opcje kopiowania partycji>} <przenieś na lewo> ::= MOVE LEFT <parametr zmiany rozmiaru> <przenieś na prawo> ::= MOVE RIGHT <parametr zmiany rozmiaru> <przenieś miejsce przed> ::= MOVE SPACE BEFORE <parametr zmiany rozmiaru> <parametr przenoszenia> ::= MAX <argument rozmiaru> <przenieś miejsce po> ::= MOVE SPACE AFTER <parametr zmiany rozmiaru>

10 <kopiuj partycję> ::= COPY {<opcje kopiowania partycji>} <opcje kopiowania partycji> ::= /SIZE = <argument rozmiaru> /POSITION = <argument rozmiaru> AUTORESIZE <kopiowanie dysku> ::= COPYDISK {<opcje kopiowania dysku>} <opcje kopiowania dysku> ::= NO_FREESPACES PROPORTIONAL <parametr zmiany rozmiaru> <zmieo SID> ::= SID <ciąg> SID DISK <ciąg> <montuj lub odmontuj> ::= UMOUNT MOUNT <litera> MOUNT <ciąg> MOUNT ALL UMOUNT ALL <lista> ::= LIST (<argument rozmiaru>, <argument rozmiaru>) MOUNTLIST (<argument rozmiaru>, <argument rozmiaru>) FULLLIST (<argument rozmiaru>, <argument rozmiaru>) <scal partycje> ::= MERGE <ciąg> <defragmentuj> ::= DEFRAGMENT MFT DEFRAGMENT PARTITION {<opcje defragmentowania>} <opcje defragmentowania> ::= SKIP SWAP SORT TIME ASCENDING SORT TIME ASIS SORT TIME DESCENDING SORT DIRECTORIES FIRST SORT DIRECTORIES ASIS SORT DIRECTORIES LAST SORT FILES FIRST SORT FILES ASIS SORT FILES LAST SORT LARGEST FIRST SORT LARGEST ASIS SORT LARGEST LAST SORT SMALLEST FIRST SORT SMALLEST ASIS SORT SMALLEST LAST <wybierz dysk do skopiowania> ::= SELECT COPY DRIVE <specyfikacja dysku> SELECT COPY DISK <specyfikacja dysku> <wybierz miejsce docelowe kopii> ::= <wybierz partycję> <wybierz wolne miejsce> <wybierz partycję do skopiowania> ::= SELECT COPY PARTITION <argument rozmiaru> SELECT COPY PARTITION <litera> SELECT COPY PARTITION <ciąg> SELECT COPY PARTITION FIRST SELECT COPY PARTITION LAST SELECT COPY PARTITION EXTENDED SELECT COPY PARTITION LARGEST SELECT COPY PARTITION SMALLEST SELECT COPY PARTITION NEXT SELECT COPY PARTITION PREVIOUS SELECT COPY PARTITION OFFSET <argument rozmiaru> SELECT COPY PARTITION VARIABLE <ciąg> SELECT COPY PARTITION PRIMARY <argument rozmiaru> SELECT COPY PARTITION LOGICAL <argument rozmiaru> SELECT COPY PARTITION ADDRESS <argument rozmiaru> <wybierz wolne miejsce> ::= SELECT COPY FREESPACE FIRST SELECT COPY FREESPACE LAST SELECT COPY FREESPACE LARGEST SELECT COPY FREESPACE SMALLEST SELECT COPY FREESPACE <argument rozmiaru> SELECT COPY FREESPACE OFFSET <argument rozmiaru> SELECT COPY FREESPACE PRIMARY <argument rozmiaru> SELECT COPY FREESPACE LOGICAL <argument rozmiaru> SELECT COPY FREESPACE ADDRESS <argument rozmiaru> <idź do> ::= GOTO <etykieta> CALL <etykieta> <drukuj> ::= PRINT <ciąg> PRINTDEC <argument rozmiaru> PRINTHEX <argument rozmiaru> <zapytaj> ::= ASK <debuguj> ::= SCO <chroo przełącznik dysku> <wykonaj powłokę> ::= EXEC FILE <nazwa pliku*> *PARAMETERS <ciąg>,<ciąg>- ENDPARAMETERS+ RUN

11 FILE <nazwa pliku*> *PARAMETERS <ciąg>,<ciąg>- ENDPARAMETERS+ <domyślnie odpowiedz> ::= CONFIRM <chroo przeącznik dysku> <cykl> ::= <cykl dysku> <cykl partycji> <zrób.. podczas cyklu> <zrób.. podczas cyklu> ::= DO {<komenda>} WHILE (<klauzula>) <cykl dysku> ::= FOR ALL DISKS {<komenda>} ENDFOR <cykl partycji> ::= FOR ALL PARTITIONS {<komenda>} ENDFOR <warunek> ::= IF (<klauzula>) THEN {<komenda>} ENDIF [ELSE {<komenda>} ENDELSE ] <klauzula> ::= <jeśli klauzula> <klauzula> AND <klauzula> <klauzula> OR <klauzula> NOT <klauzula> (<klauzula>) <jeśli klauzula> ::= <jeśli rozruchowa> <jeśli ukryta> <jeśli podstawowa> <jeśli rozszerzona> <jeśli logiczna> <jeśli fat> <jeśli rozmiar> <jeśli system plików> <jeśli czas> <zapytaj> <jeśli kod błędów> <jeśli istnieje> <jeśli nazwa zamontowana> <jeśli etykieta woluminu> <jeśli nieznana> <jeśli niesformatowana> <jeśli errornoeuse> <jeśli wolna> <jeśli istnieje plik> <jeśli plik to dir> <jeśli system operacyjny> <jeśli porównasz ciągi> <jeśli podźródło jest rozszerzone> <jeśli podźródło jest rozszerzone> ::= SUBSOURCEEXTENDED (<nazwa pliku*>, <ciąg>, <argument rozmiaru>) <jeśli porównasz ciągi> ::= STRINGSEQUAL (<ciąg>, <ciąg>) STRINGSNOTEQUAL (<ciąg>, <ciąg>) STRINGSCASEEQUAL (<ciąg>, <ciąg>) STRINGSCASENOTEQUAL (<ciąg>, <ciąg>) <jeśli system operacyjny> ::= OS <równy> <nazwa systemu operacyjnego> <nazwa systemu operacyjnego> ::= DOS WIN95 OSR2 WIN98 WINME WINNT WIN2K WINXP LINUX OS2 BEOS BLUESCREEN <jeśli plik to dir> ::= FILEISDIR (<nazwa pliku*>) <jeśli istnieje plik> ::= FILEEXIST (<nazwa pliku*>) <jeśli wolna> ::= FREE (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli nieznana> ::= UNKNOWN (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli niesformatowana> ::= UNFORMATTED (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli errornoeuse> ::= ERRORNOEUSE (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli kod błędów> ::= <argument błędu> <porównanie> <następny argument błędu> <argument błędu> ::= ERRORCODE (<argument rozmiaru>) <następny argument błędu> ::= <argument błędu> <argument rozmiaru> <jeśli istnieje> ::= <jeśli istnieje dysk> <jeśli istnieje partycja>

12 <jeśli istnieje dysk> ::= EXIST (<wskaźnik dysku>) <jeśli istnieje partycja> ::= EXIST (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli nazwa zamontowana> ::= MOUNT (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <równe> <ciąg> <jeśli etykieta woluminu> ::= VOLUMELABEL (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <równe> <ciąg> <jeśli rozruchowa> ::= BOOT (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli ukryta> ::= HIDDEN (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli podstawowa> ::= PRIMARY (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli rozszerzona> ::= EXTENDED (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli logiczna> ::= LOGICAL (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <jeśli fat> ::= FAT (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <wskaźnik dysku> ::= CURDISK <wskaźnik dysku> <wskaźnik partycji> ::= CURPARTITION <argument rozmiaru> <litera> <ciąg> FIRST LAST EXTENDED LARGEST SMALLEST <jeśli rozmiar> ::= <argument rozmiaru> <porównanie> <argument rozmiaru> <porównanie> ::= < <= >= > ==!= <> <argument rozmiaru> ::= (<argument rozmiaru>) - <argument rozmiaru> <argument rozmiaru> <arytmetyczne> <argument rozmiaru> SIZEDISK (<wskaźnik dysku>) SIZEPARTITION (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) SIZEFREE (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) SIZEUSED (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <liczba> <wartośd> <parametr> PARTTYPE (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) STARTSECTOR (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) ENDSECTOR (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) BOOTSIZE (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji >) ROOTSIZE (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji) CLUSTERSIZE (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) FATNUMBER (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) ROOTFILES (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) STRINGLENGTH (<ciąg>) FILESIZE (<nazwa pliku*>) NOWTIME DAYOFMONTH (<argument rozmiaru>) HOUR (<argument rozmiaru>) DAYOFYEAR (<argument rozmiaru>) MONTH (<argument rozmiaru>) MINUTE (<argument rozmiaru>) SECOND (<argument rozmiaru>) DAYOFWEEK (<argument rozmiaru>) YEAR (<argument rozmiaru>) SUBQUANTITY (<nazwa pliku*>, <ciąg>) SOURCESIZE (<nazwa pliku*>, <ciąg>) SUBSOURCESIZE (<nazwa pliku*>, <ciąg>, <argument rozmiaru>) SUBSOURCEDISK (<nazwa pliku*>, <ciąg>, <argument rozmiaru>) SUBSOURCESTART (<nazwa pliku*>, <ciąg>, <argument rozmiaru>) CHARTOCODE (<ciąg>) POPNUM DIRCONTENTS (<nazwa pliku*>) FILECREATETIME (<nazwa pliku*>) FIL nazwa pliku YTIME (<nazwa pliku*>) FILEACCESSTIME (<nazwa pliku*>) <wartośd> ::= VALUE (<nazwa>) <parametr> ::= PARAMETER (<nazwa>) <arytmetyczne> ::= - + * / <jeśli system plików> ::= FILESYSTEM (<wskaźnik dysku>, <wskaźnik partycji>) <równe> <typ fs> <równe> ::= ==!= <>

13 <uruchom ponownie> ::= REBOOT <komenda sieciowa> ::= <zamknij składnik> <sprawdź obecnośd> <zamknij składnik> ::= CLOSE <zamknij plik> {; <zamknij plik>} <zamknij plik> ::= <nazwa pliku*> <sprawdź obecnośd> ::= PRESENCE <zamknij plik> {; <zamknij plik>} <jeśli czas> ::= TIME (<godzina> : <minuta> <dzieo> : <miesiąc> : <rok>) <godzina> ::= <cyfra> <cyfra> <minuta> ::= <cyfra> <cyfra> <dzieo> ::= <cyfra> <cyfra> <miesiąc> ::= <cyfra> <cyfra> <rok> ::= <cyfra> <cyfra> <zastosuj> ::= APPLY <argument rozmiaru> APPLY ALL <cofnij> ::= UNDO <argument rozmiaru> UNDO ALL <zatrzymaj> ::= PAUSE (<argument rozmiaru>) <błąd> ::= STRERROR (<następny argument błędu>) <wyjdź z programu> ::= EXIT (<następny argument błędu>) <zakoocz> ::= ENDCALL <blok ustawieo> ::= SETTINGS,<komendy ustawieo>- ENDSETTINGS <komendy ustawieo> ::= SURFACETEST <chroo przełącznik dysku> VERIFY <chroo przełącznik dysku> COPYONETOONE <chroo przełącznik dysku> ALLOW64KCLUSTER <chroo przełącznik dysku> DONOTHIDETARGET <chroo przełącznik dysku> COPYINSTEADOFMOVE <chroo przełącznik dysku> BIGDRIVES <chroo przełącznik dysku> COMPRESSIONLEVEL <argument rozmiaru> SIDAFTERDISK <chroo przełącznik dysku> SIDAFTERPARTITION <chroo przełącznik dysku> DEFAULTSIDCHANGER <chroo przełącznik dysku> NODELLABEL <chroo przełącznik dysku> TIMESHIFT <argument rozmiaru> OEMCODEPAGE <argument rozmiaru> TIMEZONE <argument rozmiaru> LANGNUMBER <argument rozmiaru> SLAVECFG <chroo przełącznik dysku> NOTFORSLAVE <chroo przełącznik dysku> ENABLERESTART <chroo przełącznik dysku> ENABLEVIRTUALDB <chroo przełącznik dysku> AUTOCONVERTTOFAT32 <chroo przełącznik dysku> SIDPARAMSLENGTH <argument rozmiaru> SIDPARAMS <ciąg> HOTBACKUP <parametry hotbackup> TEMPDRIVE <litera> <parametry hotbackup> ::= OPTIONAL ALWAYS LOCKIMPOSSIBLE NEVER <nazwa pliku> - jest <ciągiem>, ale ja swoją własną gramatykę. <nazwa pliku> ::= <plik zwyczajny> <plik UFSD> <plik CD/DVD>

14 <plik zwyczajny> ::= <dysk><ścieżka> <plik zwyczajny bez kresek> ::= <dysk bez kresek><ścieżka> <plik UFSD> ::= UFSD:</></><plik zwyczajny bez kresek> <plik CD/DVD> ::= CDB:</></><numer></><ścieżka> <dysk> ::= <dysk dos> <dysk linux> <dysk powszechny> <plik sieciowy> <dysk bez kresek> ::= <dysk dos> <nazwa linux><liczba></> HARD<liczba></><ID partycji><(select)</> <dysk dos> ::= <litera>:</> <dysk linux> ::= </><nazwa linux><numer></> </> <plik sieciowy> ::= </></><host></><ścieżka> <host> ::= <adres IP> <ciąg> <adres IP> ::= <numer IP>.<numer IP>.<numer IP>.<numer IP> <numer IP> ::= <cyfra>[<cyfra>][<cyfra>] <ścieżka> ::= {<dowolny symbol>} <dysk powszechny> ::= </>HARD<numer></><ID partycji></> (SELECT)</> <ID partycji> ::= PARTITION<numer> PARTSTART<numer> PRIMARY<numer> LOGICAL<numer> <komenda psr> ::= <ustaw opcje psr> <zainstaluj psr> <odinstaluj psr> <ustaw opcje psr> ::= PSR OPTIONS <wybierz typ scenariusza> <wybierz typ systemu operacyjnego> *<wybierz źródłowy dir> <wybierz źródłowe iso>+ <wybierz instalację dir> *<wybierz limit czasu>] *<wybierz klucz>+ *<wybierz wiadomośd>+ ENDOPTIONS <zainstaluj psr> ::= zainstaluj PSR <odinstaluj psr> ::= odinstaluj PSR <wybierz typ scenariusza> ::= PSR_SCENARIO_TYPE = <typ scenariusza> <typ scenariusza> :: = PSR_SCENARIO_BOOT PSR_SCENARIO_REBOOT <wybierz typ systemu operacyjnego> ::= PSR_OS_TYPE = <typ systemu operacyjnego> <typ systemu operacyjnego> :: = PSR_OS_DOS PSR_OS_LINUX PSR_OS_ALL PSR_OS_WINPE <wybierz źródłowy katalog> ::= PSR_SOURCE_DIR = <ciąg> <wybierz źródłowe iso> ::= PSR_SOURCE_ISO = <ciąg> <wybierz katalog do instalacji> ::= PSR_INSTALL_DIR = <ciąg>

15 <wybierz limit czasowy> ::= TIMEOUT = <ciąg> <wybierz klucz> ::= KEY = <klucz> <klucz> ::= KEY_A KEY_Z KEY_0 KEY_9 KEY_F1 KEY_F12 KEY_ESC KEY_MINUS KEY_EQUALS KEY_BACKSPACE KEY_TAB KEY_OPENBRACE KEY_CLOSEBRACE KEY_ENTER KEY_COLON KEY_QUOTE KEY_BACKSLASH KEY_COMMA KEY_DOT KEY_SLASH KEY_SPACE KEY_HOME KEY_END KEY_PGUP KEY_PGDN KEY_INSERT KEY_DELETE KEY_UP KEY_DOWN KEY_LEFT KEY_RIGHT KEY_ASTERISK_PAD KEY_MINUS_PAD KEY_PLUS_PAD KEY_LSHIFT KEY_RSHIFT KEY_LCONTROL KEY_RCONTROL KEY_LALT KEY_RALT KEY_SCRLOCK KEY_NUMLOCK KEY_CAPSLOCK <wybierz wiadomośd> ::= MESSAGE = <ciąg> <komenda bm> ::= <ustaw opcje bm> <zainstaluj bm> <odinstaluj bm> <ustaw opcje bm> ::= BM OPTIONS *<wybierz ścieżkę bm>+ *<wybierz limit czasowy>+ *<wybierz klucz>+ *<wybierz wiadomośd>+ *<użyj starego mbr>+ ENDOPTIONS <zainstaluj bm> ::= BM INSTALL BM INSTALL ON DISK <argument rozmiaru> <odinstaluj bm> ::= BM UNINSTALL <wybierz ścieżkę bm> ::= BM = <ciąg> <użyj starego mbr> ::= OLDMBR Semantyka Każda operacja wstępnie definiuje algorytm operacji. Na przykład operacja taka jak magazynowanie partycji/dysku, przywracanie partycji/dysku wymaga najpierw ustawienia odpowiedniego dysku/partycji i pliku kopii zapasowej. Dla operacji takich jak tworzenie, formatowanie, zmiana rozmiaru, modyfikacja, usuwanie, wymazywanie, czyszczenie wolnego miejsca, chronienie, przenoszenie, sprawdzanie powierzchni użytkownik musi wybrad dysk/partycję. Numerowanie dysków/partycji zawsze zaczyna się od zera. Przyjrzyjmy się niektórym operacjom i ich kontrolerom. UNSELECT ALL: Odznacza wszystkie wcześniej zaznaczone elementy (dyski i partycje). OPTIONS: Określa początek grupy opcji. ENDOPTIONS: określa koniec pola opcji. SELECT DRIVE: SELECT DISK: Wybiera dysk twardy. SELECT PARTITIONS ALL: Wybiera wszystkie partycje na dysku.

16 IMG: Określa ścieżkę i nazwę pliku obrazu. BASE: Określa ścieżkę i nazwę pliku bazowego archiwum dla inkrementalnej kopii zapasowej. BLUESCRN INSTALL: Aktywuje niebieski ekran przy następnym uruchomieniu ponownym Windows (tylko edycja Win32). /BLUESCRN ścieżka do folderu Bluescrn.exe. Jeśli ustawione jest "", skrypty automatycznie wyszukają Bluescrn.exe w../bluescrn,./, /Bluescrn,../. /SCRIPT ścieżka do skryptu do włączenia trybu bluescreen. /REBOOT ponowne uruchomienie z aktualnego skryptu (opcjonalnie). BLUESCRN UNINSTALL Usuwa bluescreen z rejestru Windows. LABEL: Określa etykietę woluminu lub etykietę pliku obrazu dla partycji. CAS: Określa tryb kopiowania sektor po sektorze. Wszystkie dane włączając w to pliki usunięte zostaną zapisane. PWD: Określa hasło. INCREMENT: Określa inkrementalną kopię zapasową. Parametr ten używany jest do ustawienia hasła dla archiwum bazowego (jeśli nie ma hasła do bazowego archiwum, parametr ten pozostaje niewypełniony). AUTONAMES: Określa automatyczną generację kolejnego zapisu. MFS: Określa maksymalny rozmiar pliku obrazu (w KB). Kiedy limit zostanie osiągnięty obraz zostanie podzielony. CMP: Określa poziom kompresji obrazu. SSO: Przechowuje tylko strukturę systemu. NOTEMPFILES: Anuluje przetwarzanie plików tymczasowych (na przykład pagefile.sys). NOSIGNATURE: Archiwum nie będzie podpisane. STORE: Rozpoczyna operację tworzenia kopii zapasowej. DELETE ALL: Usuwa wszystkie dane z dysku.

17 UPDATE MBR: Aktualizuje MBR o wartośd domyślną. SELECT IMAGE ALL: Wybiera obrazy wszystkich partycji w pliku obrazu. RESTORE: Rozpoczyna operację przywracania. Wszystkie dane zostaną przywrócone na wybrane wolne miejsce. SELECT PARTITION: Wybiera partycje po ich numerze, literze, nazwie woluminu. SELECT PARTITION FIRST: Wybiera pierwszą partycję na dysku SELECT PARTITION LAST: Wybiera ostatnią partycję dysku. SELECT PARTITION EXTENDED: Wybiera partycję rozszerzoną dysku. SELECT PARTITION LARGEST: Wybiera największą partycję dysku. SELECT PARTITION SMALLEST: Wybiera najmniejszą partycję dysku. SELECT PARTITION NEXT: Wybiera następną partycję dysku. SELECT PARTITION PREVIOUS: Wybiera poprzednią partycję dysku. SELECT PARTITION OFFSET: Wybiera partycję po jej sektorze startowym. SELECT PARTITION ADDRESS: Wybiera partycję z określonym sektorem. SELECT FREESPACE FIRST: Wybiera pierwsze wolne miejsce na dysku. SELECT FREESPACE LAST: Wybiera ostatnie wolne miejsce na dysku. SELECT FREESPACE LARGEST: Wybiera największe miejsce na dysku. SELECT FREESPACE SMALLEST: Wybiera najmniejsze miejsce na dysku. SELECT FREESPACE: Wybiera wolne miejsce po numerze.

18 SELECT FREESPACE OFFSET: Wybiera wolne miejsce po sektorze startowym. SELECT FREESPACE ADDRESS: Wybiera wolne miejsce określonego sektora. SELECT IMAGE: Wybiera obraz w obrazie pliku. RESIZE IMAGE NO: Rozmiar ostatniego wybranego obrazu nie będzie zmieniony podczas przywracania. RESIZE IMAGE PROPORTIONAL: Proporcjonalnie zmienia rozmiar ostatniego wybranego obrazu podczas przywracania. RESIZE IMAGE: Podczas przywracania zmienia rozmiar ostatniego wybranego rozmiaru w zależności od określonego rozmiaru (w KB). RESIZE IMAGE MAX: Zmienia rozmiar ostatniego wybranego rozmiaru do maksymalnej wielkości podczas przywracania. RESIZE IMAGE MOST SPACE: Zmienia rozmiar partycji do maksymalnej wielkości podczas przywracania. SELECT FLOPPY: Wybiera dyskietkę po jej nazwie lub numerze. SELECT MBR: Wybiera dysk do operacji tworzenia kopii zapasowej/przywrócenia MBR. SELECT FIRST TRACK: Wybiera dysk do operacji tworzenia kopii zapasowej/przywrócenia pierwszej ścieżki. CREATE: Tworzy nową partycję i formatuje ją (opcjonalnie). FS: Określa typ systemu plików partycji SIZE: Określa rozmiar w KB. POSITION: Określa pozycje partycji: początek bloku, koniec bloku lub sektor startowy. ID: Określa ID partycji dla nowo utworzonej partycji (bez formatowania). BEGINNING: Określa, że utworzona partycja musi byd umieszczona na początku wolnego miejsca. END:

19 Określa, że utworzona partycja musi byd umieszczona na koocu wolnego miejsca. FORMAT Formatuje wybraną partycję. NTBUILDINFORMAT: Podczas operacji formatowania ogranicza dostępne wartości w zależności od używanego systemu operacyjnego. CLUSTER: Określa liczbę sektorów na klastery. BOOT: Określa liczbę sektorów rozruchowych. ROOT: Określa liczbę wpisów katalogu głównego. HIDE: Ukrywa wybraną partycję. UNHIDE: Pokazuje wybraną partycję. SET ACTIVE: Ustawia wybraną partycję na rozruchową. SET INACTIVE: Ustawia wybraną partycję na nie rozruchową. RESIZE: Zmienia rozmiar wybranej partycji. CLUSTERSIZE: Ustawia określony rozmiar klastera. MAX: Zmienia rozmiar do możliwej maksymalnej wielkości. MIN: Zmienia rozmiar do możliwej minimalnej wielkości. (określone przez ilośd przechowywanych danych). RESIZE LARGER: Zwiększa rozmiar partycji o określoną wartośd. RESIZE LEFT BOUNDARY: Zmienia rozmiar partycji rozszerzonej poprzez przeniesienie jej lewej granicy. RESIZE LEFT BOUNDARY LARGER: Zwiększa rozmiar partycji rozszerzonej poprzez zmianę jej lewej granicy. RESIZE LEFT BOUNDARY SMALLER: Zmniejsza rozmiar partycji rozszerzonej poprzez zmianę jej lewej granicy.

20 RESIZE SMALLER: Zmniejsza rozmiar partycji poprzez określenie inkrementalnej zmiany w rozmiarze. RESIZE SPACE AFTER: Zmienia rozmiar partycji poprzez określenie ilości wolnego miejsca, jakie pozostanie po niej po zakooczeniu operacji. RESIZE SPACE BEFORE: Zmienia rozmiar partycji poprzez określenie ilości wolnego miejsca, jakie pozostanie przed nią po zakooczeniu operacji. CONVERT TO FAT: Konwertuje partycję FAT32 lub NTFS do FAT. CONVERT TO FAT32: Konwertuje partycję FAT lub NTFS do FAT32. CONVERT TO HPFS: Konwertuje partycję FAT do HPFS. CONVERT TO NTFS: Konwertuje partycję FAT do NTFS. CONVERT TO PRIMARY: Konwertuje partycję logiczną do podstawowej. CONVERT TO LOGICAL: Konwertuje partycję podstawową do logicznej. RESIZE ROOT: Zmienia numer elementów w katalogu głównym partycji FAT. RESIZE BOOT: Zmienia numer sektorów rozruchowych. RESIZE CLUSTER: Zmienia numer sektorów na klaster. SETLABEL: Zmienia etykietę woluminu wybranej partycji. SERIAL: Bez określonych parametrów, opcja ta wyświetla numer seryjny wybranej partycji. SETSERIAL: Określa numer seryjny. PARTITIONID: Bez określonych parametrów, opcja ta wyświetla ID wybranej partycji. SETID: Określa ID partycji. DELETE:

21 Usuwa wybraną partycję. WIPE: Wymazuje partycję za pomocą maski i sprawdza rezultat. WIPE DISK: Wymazuje dysk za pomocą maski i sprawdza rezultat. MASK: Określa maskę wymazywania. PASS: Określa numer przebiegu wymazywania. PERCENTS: Określa rozmiar obiektu do weryfikacji w procentach (0-100). CLEAR: Wypełnia wolne miejsce przy pomocy maski i sprawdza rezultat. SET DRIVE READ ONLY MODE: Ustawia lub usuwa ochronę dysku przez zapisem. Opcja ta nie działa dla bloków wolnego miejsca. PROTECT PARTITION FIRST: Ustawia ochronę przed zapisem dla pierwszej partycji. Opcja ta nie działa dla bloków wolnego miejsca. PROTECT PARTITION LAST: Ustawia ochronę przed zapisem dla ostatniej partycji. Opcja ta nie działa dla bloków wolnego miejsca. PROTECT PARTITION: Ustawia ochronę przed zapisem dla wybranej partycji. Opcja ta nie działa dla bloków wolnego miejsca. UNPROTECT PARTITION FIRST: Usuwa ochronę przed zapisem dla pierwszej partycji. UNPROTECT PARTITION LAST: Usuwa ochronę przed zapisem dla ostatniej partycji. UNPROTECT PARTITION: Usuwa ochronę przed zapisem dla wybranej partycji. MOVE: Przenosi wybraną partycję do wybranej kopii partycji. MOVE LEFT: Przenosi wybraną partycję na lewo. MOVE RIGHT: Przenosi wybraną partycję na prawo. MOVE SPACE BEFORE: To samo co move right. MOVE SPACE AFTER:

22 To samo co move left. COPY: Kopiuje jedną partycję na drugą. SELECT COPY DRIVE: SELECT COPY DISK: Wybiera dysk do operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION: Wybiera partycję do operacji kopiowania po jej numerze, literze lub etykiecie woluminu. SELECT COPY PARTITION FIRST: Wybiera pierwszą partycję jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION LAST: Wybiera ostatnią partycję jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION EXTENDED: Wybiera partycję rozszerzoną jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION LARGEST: Wybiera największą partycję jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION SMALLEST: Wybiera najmniejszą partycję jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION NEXT: Wybiera następną partycję jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION PREVIOUS: Wybiera poprzednią partycję jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION OFFSET: Wybiera partycję po przesunięciu jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION ADDRESS: Wybiera partycję określonego sektora jako cel operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE FIRST: Wybiera pierwszy blok wolnego miejsca jako docelową partycję do operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE LAST: Wybiera ostatni blok wolnego miejsca jako docelową partycję do operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE LARGEST: Wybiera największy blok wolnego miejsca jako docelową partycję do operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE SMALLEST: Wybiera najmniejszy blok wolnego miejsca jako docelową partycję do operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE OFFSET: Wybiera blok wolnego miejsca po przesunięciu jako docelową partycję do operacji kopiowania.

23 SELECT COPY FREESPACE ADDRESS: Wybiera blok wolnego miejsca określonego sektora jako docelową partycję do operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE: Wybiera po numerze blok wolnego miejsca jako docelową partycję do operacji kopiowania. GOTO: Przechodzi do etykiety. PRINT: Drukuje wiadomośd znajdującą się na ekranie. PRINTDEC: Drukuje liczbę znajdującą się na ekranie w formacie dziesiątkowym. PRINTHEX: Drukuje liczbę znajdującą się na ekranie w formacie szesnastkowym. ASK: Oczekuje na odpowiedź użytkownika. Parametr ten jest 'prawdziwy', kiedy użytkownik wprowadzi 'y', 'Y' lub Enter, w innym przypadku jest 'fałszywy. SCO: Sprawdza tylko składnie skryptu. EXEC FILE: Uruchamia plik binarny. Komenda ta przełoży wykonanie skryptu, dopóki program nie zostanie zakooczony. Po jego zakooczeniu status programu dostępny będzie za pomocą komendy ERRORCODE. RUN FILE: Uruchamia plik binarny wraz ze skryptem. CONFIRM: Jeśli potwierdzenie jest wyłączone, używane będą domyślne odpowiedzi. W innym przypadku, użytkownik będzie poproszony o podanie wymaganej odpowiedzi. FOR ALL DISKS: Pętla, każda iteracja, której wybrano następny dysk. ENDFOR: Zakooczenie pętli. FOR ALL PARTITIONS: Pętla, każda iteracja, której wybrano następną partycję. IF: Warunek rozgałęziania. THEN: Gałąź ta jest wykonywana, kiedy wyrażenie warunkowe przyjmuje wartośd 'prawdziwa'. ENDIF: Koniec gałęzi prawdziwa.

24 ELSE: Gałąź ta jest wykonywana, kiedy wyrażenie warunkowe przyjmuje wartośd 'fałszywa'. ENDELSE: Koniec gałęzi prawdziwa. AND: Koniunkcja OR: Rozłączenie. NOT: Odmowa. BOOT: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli partycja jest rozruchowa, w innym przypadku 'fałszywa'. HIDDEN: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli partycja jest ukryta, w innym przypadku 'fałszywa'. PRIMARY: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli partycja jest podstawowa, w innym przypadku 'fałszywa'. EXTENDED: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli partycja jest rozszerzona, w innym przypadku 'fałszywa'. LOGICAL: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli partycja jest logiczna, w innym przypadku 'fałszywa'. FAT: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli partycja posiada system plików FAT, w innym przypadku 'fałszywa'. CURDISK: Aktualnie wybrany dysk. CURPARTITION: Aktualnie wybrana partycja. FIRST: Pierwsza partycja dysku. LAST: Ostatnia partycja dysku. EXTENDED: Rozszerzona partycja dysku. LARGEST: Największa partycja dysku. SMALLEST: Najmniejsza partycja dysku.

25 SIZEDISK: Zwraca rozmiar dysku (w KB). SIZEPARTITION: Zwraca rozmiar partycji (w KB). SIZEFREE: Zwraca ilośd wolnego miejsca partycji (w KB). SIZEUSED: Zwraca ilośd używanego miejsca partycji (in KB). FILESYSTEM: Zwraca typ systemu plików partycji. REBOOT: Uruchamia ponownie komputer. CLOSE: Wychodzi z uruchomionego składnika. PRESENCE: Sprawdza obecnośd wszystkich klientów w grupie multiemisji lub samodzielnych klientów. Czeka aż ten warunek będzie 'prawdziwy'. TIME: Jeśli określony czas upłynął, ale aktualny skrypt nie jest uruchomiony, zwraca wartośd 'prawdziwa', w innym przypadku 'fałszywa'. CHECK: Sprawdza integralnośd systemu plików aktualnej partycji. SURFACETEST: Sprawdza powierzchnię aktualnej partycji. ERRORCODE: Zwraca wartośd kodu błędu dla określonej liczby operacji. Jeśli liczba równa jest 1, operacja zwraca kod błędu dla ostatniej operacji, jeśli 2 do przedostatniej, itp. EXIST: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli istnieje określony dysk lub partycja. FREE: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli określona partycja jest wolnym blokiem. MOUNT: Zwraca ścieżkę dla zamontowad partycji tzn. C:\ pod DOS/Windows lub /mnt/dos/ pod LINUX. UNMOUNT: Odmontowuje określoną partycję. MOUNT ALL: W DOS/Windows montuje wszystkie nadające się do zamontowania partycje określonego dysku poprzez przypisanie dostępnych liter. Nie działa to pod Linux.

26 UNMOUNT ALL: Odmontowuje wszystkie możliwe do zamontowania partycje określonego dysku. LIST: Drukuje informacje o partycjach. Pierwszy parametr to numer dysku, drugi partycja. Użyj -1 jako pierwszy parametr, aby wybrad wszystkie dyski. Możesz również użyd -1 jako drugi parametr, aby wybrad wszystkie partycje. MOUNTLIST: Drukuje informacje o montowaniu partycji. Pierwszy parametr to numer dysku, drugi partycja. Użyj -1 jako pierwszy parametr, aby wybrad wszystkie dyski. Możesz również użyd -1 jako drugi parametr, aby wybrad wszystkie partycje. FULLLIST: Drukuje szczegółowe informacje o partycjach w przyjaznej formie. Pierwszy parametr to numer dysku, drugi partycja. Użyj -1 jako pierwszy parametr, aby wybrad wszystkie dyski. Możesz również użyd -1 jako drugi parametr, aby wybrad wszystkie partycje. MERGE: Scala partycje wybraną za pomocą komendy select copy partition z partycją wybraną za pomocą komendy select partition do katalogu określonego jako operator scalania. VOLUMELABEL: Zwraca etykietę woluminu partycji. APPLY: Wykonuje określoną liczbę operacji wirtualnych. APPLY ALL: Wykonuje wszystkie operacje wirtualne. UNDO: Anuluje określoną liczbę operacji wirtualnych. UNDO ALL: Anuluje wszystkie operacje wirtualne. PAUSE: Określa limit czasu (w sekundach). Jeśli wprowadzona wartośd to 0, oczekuje na naciśnięcie dowolnego klawisza. AUTORESIZE: Naprawia rozmiar partycji docelowej automatycznie, aby zajęła całe dostępne miejsce. UNKNOWN: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli system plików jest nieznany w innym przypadku 'fałszywa'. UNFORMATTED: Zwraca wartośd 'prawdziwa', partycja nie jest sformatowana w innym przypadku 'fałszywa'. ERRORNOEUSE: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli jest jakikolwiek problem w MBR-> strukturze EPR w innym przypadku 'fałszywa'.

27 SET VARIABLE: Przypisuje zmienną nazwę dla aktualnej partycji. Nie działa to w przypadku bloków wolnego miejsca. SET VALUE: Przypisuje określoną wartośd dla określonej zmiennej. SHUTDOWN: Wyłącza komputer ze skryptu. VALUE: Zwraca wartośd zmiennej. PARAMETER: Zwraca wartośd parametru wiersza poleceo. SELECT PARTITION VARIABLE: Wybiera partycję za pomocą zmiennej przypisanej do niej. SELECT COPY PARTITION VARIABLE: Wybiera partycję docelową za pomocą zmiennej przypisanej do niej. PARAGON: Wybiera partycję, za pomocą Paragon magic number. SELECT PARTITION PRIMARY: Wybiera po numerze partycję podstawową. SELECT PARTITION LOGICAL: Wybiera po numerze partycję logiczną. SELECT FREESPACE PRIMARY: Wybiera po numerze podstawowe wolne miejsce. SELECT FREESPACE LOGICAL: Wybiera po numerze logiczne wolne miejsce. SELECT COPY PARTITION PRIMARY: Wybiera po numerze partycję podstawową do operacji kopiowania. SELECT COPY PARTITION LOGICAL: Wybiera po numerze partycję logiczną do operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE PRIMARY: Wybiera po numerze podstawowe wolne miejsce do operacji kopiowania. SELECT COPY FREESPACE LOGICAL: Wybiera po numerze logiczne wolne miejsce do operacji kopiowania. STRERROR: Drukuje opis błędu. EXIT: Wychodzi z programu i zwraca określony skrypt kodu wyjścia.

28 CALL: Wywołuje procedurę. ENDCALL: Zwraca kontrolę po punkcie wywołania tej procedury. CBS: Szuka złych sektorów podczas operacji. RAV: Określa liczbę przebiegów dla weryfikacji zapisu. COPYDISK: Kopiuje jeden dysk na inny. NO_FREESPACES: Kopiuje jeden dysk na inny z pominięciem bloków wolnego miejsca. PROPORTIONAL: Kopiuje jeden dysk na inny z proporcjonalną zmianą określonych wartości maksimum/minimum, jeśli są one dostępne. SETTINGS: Określa początek bloku ustawieo. ENDSETTINGS: Określa koniec bloku ustawieo. SURFACETEST: Włącza/wyłącza test powierzchniowy. VERIFY: Włącza/wyłącza weryfikację danych podczas przenoszenia. START: Wskazuje sektor startowy do przywrócenia. COPYONETOONE: Włącza/wyłącza kopiowanie wszystkich sektorów 1:1. ALLOW64KCLUSTER: Włącza/wyłącza rozmiar klasterów 64Kb dla systemu plików FAT. DONOTHIDETARGET: Włącza/wyłącza ukrycie docelowej partycji podstawowej. COPYINSTEADOFMOVE: Włącza/wyłącza kopiowanie zamiast przenoszenia dla sąsiadujących bloków. BIGDRIVES: Włącza/wyłącza obsługę sterowników o dużej pojemności. COMPRESSIONLEVEL:

29 Określa domyślny poziom kompresji dla operacji tworzenia kopii zapasowych (0-9). SIDAFTERDISK: Włącza/wyłącza zmieniacza SID po operacjach dysku. SIDAFTERPARTITION: Włącza/wyłącza zmieniacza SID po operacjach partycji. DEFAULTSIDCHANGER: Włącza/wyłącza parametry domyślne zmieniacza SID. NODELLABEL: Włącza/wyłącza monit użytkownika etykiety woluminu, w przypadku usunięcia partycji. TIMESHIFT: Określa czas przesunięcia w minutach. OEMCODEPAGE: Określa kod domyślny i numer strony. TIMEZONE: Określa kod strefy czasowej. LANGNUMBER: Określa domyślny numer języka dla aktualnego kodu strony. SLAVECFG: Włącza/wyłącza aktualizacje konfiguracji dysku podrzędnego. NOTFORSLAVE: Włącza/wyłącza odświeżanie układu dysku podrzędnego. ENABLERESTART: Włącza/wyłącza operacje ponownego uruchomienia systemu. ENABLEVIRTUALDB: Włącza/wyłącza operacje wirtualne tworzenia kopii zapasowych/przywracania. AUTOCONVERTTOFAT32: Włącza/wyłącza konwersję FAT16 do FAT32. SIDPARAMSLENGTH: Określa długośd domyślną wiersza poleceo zmieniacza SID. SIDPARAMS: Określa domyślny ciąg poleceo zmieniacza SID. SID: Zmienia SID partycji, w zależności od określonych parametrów. Jeśli nie określono parametrów, użyta zostanie wartośd domyślna. SID DISK: Zmienia SID dysku, w zależności od określonych parametrów. Jeśli nie określono parametrów, użyta zostanie wartośd domyślna.

30 PARTTYPE: Zwraca typ partycji z MBR. STARTSECTOR: Zwraca sektor startowy partycji. ENDSECTOR: Zwraca sektor koocowy partycji. BOOTSIZE: Zwraca liczbę sektorów rozruchowych. ROOTSIZE: Zwraca rozmiar katalogu głównego. CLUSTERSIZE: Zwraca rozmiar klastera. FATNUMBER: Zwraca liczbę kopii FAT. ROOTFILES: Zwraca liczbę flików katalogu głównego. INTEGRITY: Sprawdza integralnośd archiwum. UFSD: Dostęp do pliku za pomocą UFSD (Universal File System Driver). CDB: Tworzenie kopii zapasowych/przywracanie pliku z/do urządzenia CD/DVD. Urządzenie określone jest przez numer sekwencji. (SELECT): Tworzenie kopii zapasowych/przywracanie pliku z/do wybranej partycji. PARTSTART: Określa partycje po jej sektorze startowym. PARTITION: Określa partycje po jej numerze sekwencji. STRING: Uzyska ciąg z ciągu zmiennego. STRINGPARAMETER: Uzyskaj ciąg z parametru ciągu. STRINGDEC: Tworzy ciąg w postaci dziesiątkowej. STRINGHEX:

31 Tworzy ciąg w postaci szesnastkowej. SET STRING: Przypisuje określoną wartośd ciągu do określonej zmiennej. STRINGLENGTH: Zwraca długośd określonego ciągu. SUBQUANTITY: Jeśli archiwum jest wielowoluminowe, SUBQUANTITY zwraca numery woluminu, przy użyciu nazwy pliku archiwum i jego hasła. SOURCESIZE: Zwraca rozmiar partycji/dysku zawartym w archiwie przy użyciu nazwy pliku archiwum i jego hasła. SUBSOURCESIZE: Jeśli archiwum jest wielowoluminowe, SUBSOURCESIZE zwraca rozmiar partycji, zawartej w archiwie. Argumenty dla tej komendy to: nazwa pliku archiwum, hasło i numer (oparty o 0). SUBSOURCEDISK: Jeśli archiwum jest wielowoluminowe, SUBSOURCEDISK zwraca dysk źródłowy partycji (oparty o 0), zawartej w archiwie. Argumenty dla tej komendy to: nazwa pliku archiwum, hasło i numer (oparty o 0) SUBSOURCESTART: Jeśli archiwum jest wielowoluminowe, SUBSOURCESTART: zwraca sektor źródłowy partycji, zawartej w archiwie. Argumenty dla tej komendy to: nazwa pliku archiwum, hasło i numer (oparty o 0). SUBSOURCEEXTENDED: Jeśli archiwum jest wielowoluminowe, SUBSOURCEEXTENDED zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli dane archiwum zawiera partycje rozszerzoną. Argumenty dla tej komendy to: nazwa pliku archiwum, hasło i numer (oparty o 0). CHARTOCODE: Zwraca kod ASCII pierwszego znaku ciągu. FILESIZE: Zwraca rozmiar określonej nazwy pliku. FILEEXIST: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli istnieje określony plik. FILEISDIR: Zwraca wartośd 'prawdziwa', jeśli określony plik jest katalogiem. FILEDELETE: Usuwa określony plik. FILEMAKEDIR: Tworzy określony katalog. FILEDELETEDIR: Usuwa określony katalog. FILERENAME:

32 Zmienia nazwę pierwszego określonego pliku do drugiego określonego pliku. FILECOPY: Kopiuje pierwszy określony plik, do drugiego określonego pliku. FILEMERGE: Załącza drugi określony plik do kooca pierwszego. ESTIMATION: Kalkuluje szacowany rozmiar archiwum. Pierwszy parametr: 1 złe oszacowani, 2 szybkie oszacowanie, 3 dobre oszacowanie, 4 najlepsze oszacowanie. Drugi parametr wartośd nazwy zawierającej wynik operacji. NOWTIME: Zwraca ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. STRINGDAYOFWEEK: Zwraca reprezentacje ciągu dnia w tygodniu (Niedziela,, Sobota) określonego parametru. Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. STRINGMONTH: Zwraca reprezentacje miesięcy ciągu (Styczeo,, Grudzieo) określonego parametru. Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. STRINGTIME: Zwraca reprezentację ciągu określonego parametru w zależności od następującej formy: Sun Jan 4 15:39: Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. SUBSTRING: Wyodrębnia podciąg z określonego ciągu. Parametry: 1) ciąg, z którego ma zostad wyodrębniony, 2) symbol startu, z którego wyodrębnid (oparty o 0), 2)maksymalna długośd wyodrębnianego podciągu. CODETOCHAR: Konwertuje kod ASCII do znaku i zwraca ciąg zawierający ten znak. DAYOFMONTH: Zwraca dzieo w miesiącu określonego parametru (1...31) Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. HOUR: Zwraca godzinę określonego parametru (1...23) Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. DAYOFYEAR: Zwraca dzieo w roku określonego parametru ( ) Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. MONTH: Zwraca miesiąc określonego parametru (0...11) Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. MINUTE: Zwraca minutę określonego parametru (0...59) Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. SECOND: Zwraca sekundę określonego parametru (0...59) Parametr - ilośd sekund z 1 January 1970, 00:00:00. DAYOFWEEK:

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI Funkcja Partycjonowanie dysku Tworzenie nowej partycji Ekspresowe tworzenie partycji Formatowanie partycji Usuwanie partycji Przywracanie usuniętej partycji Przeniesienie/zmiana

Bardziej szczegółowo

Symantec Partition Magic 8

Symantec Partition Magic 8 Symantec Partition Magic 8 - Instrukcja obsługi 2007 EOP 2007.05.21 1 z 11 Symantec Partition Magic 8 Instrukcja Obsługi Instrukcja oparta na wersji 8.0 z niniejszą instrukcją możliwe jest użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Trochę o plikach wsadowych (Windows)

Trochę o plikach wsadowych (Windows) Trochę o plikach wsadowych (Windows) Zmienne środowiskowe Zmienną środowiskową można ustawić na stałe w systemie (Panel sterowania->system- >Zaawansowane ustawienia systemu->zmienne środowiskowe) lub też

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Formatowanie. Formatowanie to proces tworzący na dysku struktury niezbędne do zapisu i odczytu danych.

Formatowanie. Formatowanie to proces tworzący na dysku struktury niezbędne do zapisu i odczytu danych. Formatowanie dysku Formatowanie Formatowanie to proces tworzący na dysku struktury niezbędne do zapisu i odczytu danych. Formatowanie niskiego poziomu Operacja nanoszenia na powierzchnię dysku ścieżek,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie partycjami

Zarządzanie partycjami Zarządzanie partycjami Do tworzenie i usuwania partycji, formatowania dysków i zmiany liter dysków w systemie Windows NT, służy narzędzie graficzne Zarządzanie dyskami lub program diskpart dostępny w konsoli

Bardziej szczegółowo

MANAGER 2010 PROFESSIONALP VS. VIRTUALIZATION WIRTUALIZACJA OBSŁUGIWANE ANAGER 2010 C MANAGER 2010 CORPORATE: Funkcja. Korzyści.

MANAGER 2010 PROFESSIONALP VS. VIRTUALIZATION WIRTUALIZACJA OBSŁUGIWANE ANAGER 2010 C MANAGER 2010 CORPORATE: Funkcja. Korzyści. VIRTUALIZATION MANAGER 2010 PROFESSIONALP VS. VIRTUALIZATION MANAGER 2010 CORPORATE: ANAGER 2010 C Funkcja Opis Korzyści VM 2010 Professional VM 2010 Corporate WIRTUALIZACJA I MIGRACJE Funkcja Connect

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Narzędzie konfiguracji rozruchu

Narzędzie konfiguracji rozruchu Narzędzie konfiguracji rozruchu 1. By skorzystać z narzędzia konfiguracji rozruchu na początek konieczne jest utworzenie płyty ratunkowej bądź wykorzystanie narzędzia IT Edition i uruchomienie maszyny

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 4 Zarządzanie dyskami

ZAJĘCIA 4 Zarządzanie dyskami ZAJĘCIA 4 Zarządzanie dyskami Uwaga ogólna Wykonywanie niektórych ćwiczeń z bieżących zajęć wiąże się ze zmianami w sektorze rozruchowym dysku twardego, które powodują utratę dostępu do systemu Linux.

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak przygotować bootowalny nośnik instalacyjny USB?

Windows 10 - Jak przygotować bootowalny nośnik instalacyjny USB? 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak przygotować bootowalny nośnik instalacyjny Metoda 1 - Media Creation Tool Aby przygotować pendrive z instalatorem systemu Windows 10 należy pobrać narzędzie MediaCreationTool.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Utwórz partycję w Windows 7

Laboratorium - Utwórz partycję w Windows 7 5.0 5.2.4.3 Laboratorium - Utwórz partycję w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz na dysku partycję w formacie FAT32. Przekonwertujesz tą partycję na

Bardziej szczegółowo

Polecenia wewnętrzne:

Polecenia wewnętrzne: Polecenia wewnętrzne DOS-u znajdują się w pamięci operacyjnej komputera, realizowane przez procesor poleceń COMMANDCOM Polecenia zewnętrzne DOS-u są to pliki ściągane do pamięci operacyjnej każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Deployment Console. Wdrażanie klientów poprzez PXE przy użyciu adresu MAC. Szybki przewodnik

Pierwsze kroki z Deployment Console. Wdrażanie klientów poprzez PXE przy użyciu adresu MAC. Szybki przewodnik Pierwsze kroki z Deployment Console. Wdrażanie klientów poprzez PXE przy użyciu adresu MAC Szybki przewodnik Wstęp... 3 Instalacja składników Deployment Console na serwerze... 3 Tworzenie obrazu głównego

Bardziej szczegółowo

@echo off wyłączyliśmy polecenie "echo" Pause>nul oczekiwanie naciśnięcia dowolnego przycisku Pause? echo. przerwa miedzy wierszami

@echo off wyłączyliśmy polecenie echo Pause>nul oczekiwanie naciśnięcia dowolnego przycisku Pause? echo. przerwa miedzy wierszami Pliki wsadowe, Polecenie HELP wypisuje wszystkie dostępne komendy wiersza poleceń. Polecenie HELP XCOPY wyświetli szczegółowy opis użycia polecenia xcopy. Kliknij na Start Uruchom: wpisz: edit. @echo off

Bardziej szczegółowo

MIGRATE TO 3TB. Przewodnik

MIGRATE TO 3TB. Przewodnik MIGRATE TO 3TB Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Migrate to 3TB to podręczne rozwiązanie, które rozwiązuje problem z niekompatybilnością pomiędzy nowoczesnymi systemami operacyjnymi Microsoft

Bardziej szczegółowo

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne Struktura dysku Dyski podstawowe i dynamiczne System Windows 2000 oferuje dwa rodzaje konfiguracji dysków: dysk podstawowy i dysk dynamiczny. Dysk podstawowy przypomina struktury dyskowe stosowane w systemie

Bardziej szczegółowo

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox.

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. Wstępna konfiguracja oprogramowania VirtualBox: Program VirtualBox zainstalowany jest w katalogu c:\programy\virtualbox. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder, Instrukcja 2 SPIS TREŚCI 1 O programie Easy CD/DVD Recorder... 2 2 Minimalne wymagania systemowe... 2 3 Tryb zwykły... 3 3.1 Wymazywanie dysków wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10

Acronis Backup & Recovery 10 Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Opis wiersza polecenia Spis treści 1. Tryb konsoli w systemie Linux... 3 1.1. Tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i inne operacje (trueimagecmd)... 3

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu:

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu: 1. Wprowadzenie Gratulujemy wyboru przenośnej pamięci flash na USB 2.0 marki PQI. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt zadowoli Państwa i pozwoli zabrać ze sobą ulubione filmy, zdjęcia w każdej chwili i

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO

QUICKSTORE PORTABLE PRO PODRĘZNIK QUIKSTOR PORTBL PRO 1. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 1.1 Instalacja (na przykładzie systemu Windows) 1. Włóż do napędu D/DVD dostarczony dysk Tools D. 2. W programie ksplorator

Bardziej szczegółowo

Partition Wizard Home Edition Aplikacja przeznaczona do partycjonowania dysków twardych, obsługująca również macierze RAID oraz dyski o pojemności

Partition Wizard Home Edition Aplikacja przeznaczona do partycjonowania dysków twardych, obsługująca również macierze RAID oraz dyski o pojemności 10 najlepszych darmowych programów do partycjonowania i zarządzania dyskami Odpowiedni podział dysku pozytywnie wpływa na działanie systemu. Prezentujemy 10 najlepszych darmowych programów do partycjonowania

Bardziej szczegółowo

Systemy plików FAT, FAT32, NTFS

Systemy plików FAT, FAT32, NTFS Systemy plików FAT, FAT32, NTFS SYSTEM PLIKÓW System plików to sposób zapisu informacji na dyskach komputera. System plików jest ogólną strukturą, w której pliki są nazywane, przechowywane i organizowane.

Bardziej szczegółowo

Partycje na dysku twardym w Windows Vista

Partycje na dysku twardym w Windows Vista Partycje na dysku twardym w Windows Vista Instalacja systemu operacyjnego Windows Vista jest dość prosta i intuicyjna. Nawet początkującemu użytkownikowi komputera nie powinna sprawić większych problemów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Cel ćwiczenia: Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia i umiejętności instalacji systemu operacyjnego z rodziny Unix bez wykorzystania

Bardziej szczegółowo

TEMAT : System operacyjny MS DOS pliki wsadowe

TEMAT : System operacyjny MS DOS pliki wsadowe Temat : Pliki wsadowe w MS-DOS Każdy system operacyjny ma możliwość przetwarzania wsadowego. Zamiast wielokrotnie wpisywać z klawiatury ciągi poleceń można zapisać je w pliku wsadowych (batch). Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Szyfrowanie i kopie zapasowe PRZY UŻYCIU VERACRYPT I COMODO BACKUP KAMIL BREGUŁA

Szyfrowanie i kopie zapasowe PRZY UŻYCIU VERACRYPT I COMODO BACKUP KAMIL BREGUŁA 2015 Szyfrowanie i kopie zapasowe PRZY UŻYCIU VERACRYPT I COMODO BACKUP KAMIL BREGUŁA SPIS TREŚCI Szyfrowanie... 2 Tworzenie zaszyfrowanego wolumenu... 3 Tworzenie zaszyfrowanej partycji/dysku/pendrive

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Czysta Instalacja systemu Windows XP

Czysta Instalacja systemu Windows XP Czysta Instalacja systemu Windows XP Polega na zainstalowaniu systemu na partycji, gdzie aktualnie nie znajduje się żadna inna wersja systemu Windows, z wyjątkiem tego, który nie działa poprawnie i chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk

Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale Wiadomości Umiejętności konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Politechnika Białostocka Wydział Informatyki mgr inż. Tomasz Łukaszuk Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Wprowadzenie Microsoft Visual SourceSafe jest narzędziem pozwalającym

Bardziej szczegółowo

HARD DISK MANAGER 12 / LISTA FUNKCJI. HDM 12 Professional. HDM 12 Suite. Funkcje. Partycjonowanie dysku

HARD DISK MANAGER 12 / LISTA FUNKCJI. HDM 12 Professional. HDM 12 Suite. Funkcje. Partycjonowanie dysku Funkcje HDM 12 Suite HDM 12 Professional Partycjonowanie dysku Tworzenie partycji Ekspresowe tworzenie partycji Formatowanie partycji Usuwanie partycji Odzyskiwanie partycji Przenoszenie/zmiana rozmiaru

Bardziej szczegółowo

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu Pliki. Operacje na plikach w Pascalu ścieżka zapisu, pliki elementowe, tekstowe, operacja plikowa, etapy, assign, zmienna plikowa, skojarzenie, tryby otwarcia, reset, rewrite, append, read, write, buforowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Dostajemy wiele sygnałów od użytkowników portalu VISTA.PL w sprawie instalacji Windows Vista krok po kroku. W tym FAQ zajmę się przypadkiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ĆWICZENIA NR 4 PRZYGOTOWANIE PAMIĘCI MASOWEJ PARTYCJONOWANIE dr Artur Woike Dyski HDD i SSD muszą być wstępnie przygotowane do pracy. Przygotowanie do pracy odbywa

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne II Laboratorium. Część 1: Pliki wsadowe Windows

Systemy operacyjne II Laboratorium. Część 1: Pliki wsadowe Windows Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inż. Przemysław Pardel v1.02 2010 Systemy operacyjne II Laboratorium Część 1: Pliki wsadowe Windows Zagadnienia do zrealizowania (3h) Budowa pliku

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: z zakresu systemów

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: z zakresu systemów WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Systemy operacyjne NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. 2. Lp Dział programu Funkcje systemu operacyjnego Przygotowanie komputera osobistego do zainstalowania systemu

Bardziej szczegółowo

Administracja systemem Linux p. 1

Administracja systemem Linux p. 1 Administracja systemem Linux mgr inż. Łukasz Kuczyński lkucz@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Administracja systemem Linux p. 1 Start systemu Linux Administracja systemem Linux

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 12 Home

Backup & Recovery 12 Home PARAGON Backup & Recovery 12 Home Polska wersja językowa Backup & Recovery 12 Home to bogate pod względem funkcjonalności oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Nieważne, czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Grudziądz, 2011 Wojciech Boruciński Pojęcia: SID Przygotowanie systemu do klonowania Wykonanie obrazu

Bardziej szczegółowo

Administracja systemem Windows XP

Administracja systemem Windows XP Administracja systemem Windows XP sposoby konfigurowania usług, zarządzania procesami i zasadami bezpieczeństwa systemowego. Proces instalacji systemu Skróty klawiaturowe Polecenia konsoli tekstowej Nazwy

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7

Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7 Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7 PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Tematyka spotkania Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows XP z USB, pendrive-a lub karty pamięci flash

Instalacja Windows XP z USB, pendrive-a lub karty pamięci flash Instalacja Windows XP z USB, pendrive-a lub karty pamięci flash W tym artykule przedstawię jak przygotować instalacje Winodws XP uruchamianą z pamięci USB (Pendrive), zewnętrznych dysków HDD czy kart pamięci

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika Volume Snapshot for Mac OS X Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...3 Migawka kontra archiwizacja pliku...4 Pierwsze kroki...4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB.

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Przed przystąpieniem do modyfikacji należy koniecznie wykonać kopię zapasową bazy, by w razie nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy...P Polecenia podstawowe...p... 18

1. Podstawy...P Polecenia podstawowe...p... 18 Spis treści Wstęp...P... 5 1. Podstawy...P... 7 Wersje systemu MS-DOS 8 Windows NT: konsola czy DOS? 9 Jak uruchomić system MS-DOS 10 Szybkie uruchamianie 13 Okno a pełny ekran 14 Windows 2000/XP a pełnoekranowe

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Update 5. Opis wiersza polecenia

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Update 5. Opis wiersza polecenia Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Update 5 Opis wiersza polecenia Spis treści 1 Tryb konsoli w systemie Linux...3 1.1 Tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i inne operacje (trueimagecmd)...

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu)

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu) System operacyjny mgr inż. Sławomir Kopko System operacyjny (OS - Operating System) zaraz po sprzęcie jest jednym z najważniejszych składników komputera. Najprościej mówiąc jest to oprogramowanie zarządzające

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Co to jest BCD? Jak możemy edytować magazyn BCD?

Co to jest BCD? Jak możemy edytować magazyn BCD? Co to jest BCD? Boot Configuration Data jest magazynem, w którym system Windows Vista (a także późniejsze) przechowują pliki oraz ustawienia aplikacji dotyczące rozruchu. BCDEdit.exe jest edytorem z linii

Bardziej szczegółowo

Symantec Norton Ghost 10

Symantec Norton Ghost 10 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP 2007.05.25 1 z 50 Symantec Norton Ghost 10 Backup i Przywracanie Instrukcja oparta na wersji 10 z niniejszą instrukcją możliwe jest konfigurowanie/użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą Koncepcja pliku Metody dostępu Organizacja systemu plików Metody alokacji Struktura dysku Zarządzanie dyskiem Struktura pliku Prosta sekwencja słów lub

Bardziej szczegółowo

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywracanie ustawień fabrycznych Wersja dokumentacji:1.7 Aktualizacja: 01.03.2017 Beckhoff Automation Sp. z o. o. Spis treści 1. na urządzeniach z Windows Embedded Compact... 3 1.1. Poprzez wgranie fabrycznego obrazu systemu na kartę

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI...

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... SPIS TREŚCI: Od Autora... 11 ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... 13 PROGRAMY PREFERENCYJNE... 15 Czcionki systemowe... 15 Tła okien... 18 Tryb wyświetlania... 22 Zegar i data systemowa... 24 Urządzenia wejścia

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 1, 2 i 3

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 1, 2 i 3 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 1, 2 i 3 1. Praca w środowisku VMware ESXi 1.1. Tworzenie maszyny wirtualnej VMware 1.2. Tworzenie dysków wirtualnych dla maszyny wirtualnej VMware 1.3. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja interfejsu (złącza) PENDRIVE. Plik: 2015-03-30-PEN-01 PEN_45 PL

Konfiguracja interfejsu (złącza) PENDRIVE. Plik: 2015-03-30-PEN-01 PEN_45 PL Konfiguracja interfejsu (złącza) PENDRIVE Plik: 2015-03-30-PEN-01 PEN_45 PL 1. Opis ogólny Interfejs PENDRIVE umożliwia bezpośrednie zapisywanie danych przesyłanych z wagi do pamięci typu pendrive (USB

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Mac

Podręcznik użytkownika dla komputera Mac Podręcznik użytkownika dla komputera Mac Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z Narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania... 4 Bezpieczne wysuwanie dysków...

Bardziej szczegółowo

UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika

UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika OTB (One Touch Backup) Poznań 2009 Uwaga: OTB stosowany jest tylko dla portu USB i nie jest dostępny dla innych portów Obsługiwane systemy plików to zarówno FAT32 jak

Bardziej szczegółowo

MS-DOS polecenia wewnętrzne i

MS-DOS polecenia wewnętrzne i MS-DOS polecenia wewnętrzne i zewnętrzne Polecenia zewnętrzne i wewnętrzne Tekstowy system DOS zawiera dużą liczbę poleceń pozwalających na realizację zadań systemu operacyjnego. Dzielą się one na polecenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Y-3602 Podręcznik użytkownika

Y-3602 Podręcznik użytkownika Y-3602 Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Uwaga Możliwośd obsługi systemu plików zarówno FAT32 jak i NTFS Aby poprawnie korzystad z aplikacji PCCLone EX użytkownik musi byd zalogowany do systemu na koncie

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1)

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) 1. Ustawiamy w biosie bootowanie systemu z CD-ROMu bądź z dyskietki (tworzymy wówczas dyskietki startowe). 2. Aby rozpocząć proces instalacji

Bardziej szczegółowo

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik PARAGON GPT LOADER Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Użytkownicy Windows XP Rozmiar dysków 3TB nie jest obsługiwany przez szeroko popularny system Windows XP 32- bitowy. Pomimo, że dwie nowe

Bardziej szczegółowo

Windows XP Wiersz polecenia

Windows XP Wiersz polecenia Windows XP Wiersz polecenia, opracował Jan Biernat 1 z 7 Windows XP Wiersz polecenia DOS (ang. Disk Operating System) pierwszy przenośny (dyskowy) system operacyjny komputerów PC i mikrokomputerów lat

Bardziej szczegółowo

1. Pamięć wirtualna. 2. Optymalizacja pliku pamięci wirtualnej

1. Pamięć wirtualna. 2. Optymalizacja pliku pamięci wirtualnej 1. Pamięć wirtualna Jeśli na komputerze brakuje pamięci RAM wymaganej do uruchomienia programu lub wykonania operacji, system Windows korzysta z pamięci wirtualnej, aby zrekompensować ten brak. Aby sprawdzić,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Poznań 2010 Spis treści Uwaga... 3 Wymagania systemowe... 3 Instalacja oprogramowania... 4 Tworzenie partycji... 6 FAT32 Format Utility... 8 Przycisk tworzenia kopii zapasowej...

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Paragon Camptune X. Podręcznik użytkownika

Paragon Camptune X. Podręcznik użytkownika Paragon Software Group - PSG ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel.: +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl E-mail: kontakt@paragon-software.pl Paragon Camptune X Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo