TEMAT 4: Dobór kadr(w/k) 4.1. Podstawowe pojęcia(w) DOBÓR KADR (OUTPLACEMENT) (INTEGRACJA) 4.2.Dwie strategie doboru kadr(k)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMAT 4: Dobór kadr(w/k) 4.1. Podstawowe pojęcia(w) DOBÓR KADR (OUTPLACEMENT) (INTEGRACJA) 4.2.Dwie strategie doboru kadr(k) 4.2.1."

Transkrypt

1 TEMAT 4: Dobór kadr(w/k) 4.1. Podstawowe pojęcia(w) DOBÓR KADR REKRUTACJA ZWOLNIENIE (OUTPLACEMENT) SELEKCJA 4.2.Dwie strategie doboru kadr(k) Model sita ZATRUDNIENIE (INTEGRACJA) Model sita, czyli orientacja twarda, zakłada, że każdy pracownik jest ukształtowanym człowiekiem i nie podlega istotnym zmianom. Organizacja, która chce osiągnąć sukces, powinna więc zatrudniać najlepszych kandydatów, osoby profesjonalne, wykształcone, ambitne, kreatywne, mogące pochwalić się własnymi dokonaniami zawodowymi i sukcesami. Dla osiągnięcia celu przygotowuje się system sit i filtrów, który w procesie selekcji i rekrutacji służy wyszukiwaniu najlepszych kandydatów, a w stosunku do już zatrudnionych pozwala na zatrzymanie w firmie najlepszych. W organizacjach zarządzanych według tego modelu istnieje niebezpieczeństwo, że pracownicy wybrani z zastosowaniem personalnego sita odejdą z organizacji, gdy inna przedstawi im lepsze warunki pracy i płacy. Ten model zarządzania wyklucza budowanie kultury organizacyjnej opartej na lojalności pracowników. Model sita dostosowany jest do rynku pracodawcy, na którym poszukujących pracy jest więcej niż wolnych miejsc. Ten system, niesprzyjający poczuciu bezpieczeństwa, integracji z firmą, jest stosowany głównie tam, gdzie realizowana jest strategia obniżki kosztów. Nie jest wskazany, gdy konkuruje się marką, jakością produktów lub usług. Zalety i wady modelu sita Zalety modelu sita - preferencja zadaniowa pracowników (ocena pracownika przez wykonywane przez niego zadania) - profesjonalizm w wykonywaniu zadań - niskie koszty szkoleń wewnętrznych - jasne i precyzyjne kryteria doboru kandydatów do pracy Wady modelu sita - duża fluktuacja pracowników - zwiększona konkurencja i rywalizacja wśród pracowników - brak poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji zawodowej - duże koszty osobowe (wysokie płace dla najlepszych)

2 Model kapitału ludzkiego Model kapitału ludzkiego, czyli tzw. orientację miękka, cechuje humanitarne podejście do zatrudnionych, które zakłada, że człowiek rozwija się całe życie, jeżeli tylko zostaną mu stworzone odpowiednie warunki. Kierując się takim założeniem, firmy powinny zatrudniać ludzi o odpowiednich cechach i predyspozycjach osobowościowych, a następnie inwestować w ich rozwój. Przez stosowanie w procesie selekcji metody kapitału ludzkiego dbamy o to, by potencjał kandydata uzyskał szansę rozwoju w pożądanym przez organizację kierunku. W związku z tym w kręgu poszukiwań znajdują się studenci i absolwenci, doświadczeni pracownicy z innych firm oraz obecni pracownicy firmy. Metoda ta umożliwia także każdemu zatrudnionemu poszukiwanie najlepszego dla siebie miejsca w organizacji. Model kapitału ludzkiego może być stosowany w dowolnych warunkach rynku pracy, również wtedy, gdy występuje zdecydowanie rynek pracobiorcy i istnieją ograniczone możliwości rekrutacji kandydatów. Organizacja zorientowana na rozwój swoich pracowników zawsze może pozyskać osoby zainteresowane dalszym doskonaleniem o wystarczająco wysokich kwalifikacjach. Formuła kapitału ludzkiego jest szczególnie efektywna, gdy firma konkuruje wysoką jakością produktów i usług oraz marką. Zalety i wady modelu kapitału ludzkiego Zalety modelu kapitału ludzkiego - stabilizacja pracowników - zaangażowanie pracowników w funkcjonowanie organizacji, poczucie misji - kreatywność pracowników - niskie koszty osobowe (ustabilizowane płace) Wady modelu kapitału ludzkiego - wysokie koszty szkoleń - trudne do pomiaru kryteria kwalifikacyjne 4.3.Schemat efektywnego procesu doboru kadr(k) Fazy procesu. Popyt na pracowników. Analiza obsadzanego stanowiska. Poszukiwanie kandydatów: wybór kanałów rekrutacji, wybór źródeł rekrutacji, kampania rekrutacyjna. Selekcja kandydatów. Zatrudnienie i integracja.

3 4.3.2.Zestaw niezbędnych działań. Potrzeby firmy. Oferty rynku pracy. Analiza stanowiska do objęcia. Planowanie zasobów ludzkich. Potencjalni kandydaci. Profil stanowiska (wymagania). Profil kandydata (posiadane cechy). Wykształcenie praktyka Zdolności osobowość Umiejętności Wykształcenie doświadczenie Zdolności osobowość Umiejętności Nie Adekwatność. Nie Tak Zatrudnienie Rekrutacja kandydatów(k) Fazy procesu rekrutacji 1.Podjęcie decyzji o zasadności rekrutacji 2.Analiza stanowiska pracy, które jest wakatem 3.Ustalenie profilu idealnego kandydata 4.Zebranie zgłoszeń z wybranego źródła rekrutacji 5.Wstępny przegląd kandydatów Źródła i metody rekrutacji Rekrutacja wewnętrzna Zalety: rekrutacji wewnętrznej - powstaje mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu ze względu na dobrą znajomość własnego pracownika, jego mocnych i słabych stron. - wymagany okres adaptacji na nowym stanowisku nie jest zbyt długi - rekrutacja wewnętrzna stwarza naturalną drogę awansu zawodowego swoim pracownikom, - ułatwia wytyczanie indywidualnych ścieżek kariery. - stosunkowo niskie koszty rekrutacji i adaptacji.

4 Rekrutacja wewnętrzna, tak jak każdy proces przebiegający w trakcie poszukiwania nowego menedżera, nie jest pozbawiona wad. Do najczęściej występujących zagrożeń związanych z rekrutacją wewnętrzną zaliczyć należy: - osoby pracujące przez dłuższy okres w tym samym zakładzie pracy często nie widzą niedostatków, bądź też nie zwracają na nie uwagi, co prowadzi do kontynuowania przestarzałych metod pracy i rutyny w zarządzaniu, do powielania popełnianych błędów, - stawka na swoich ogranicza liczbę potencjalnych kandydatów na wakujące stanowisko i stwarza większe prawdopodobieństwo powstania klik, - awansowanie swojego wywołuje czasami uczucie zawiści i niechęci ze strony przynajmniej części jego dotychczasowych współpracowników, Organizacja decydując się na rekrutowanie pracowników za pomocą poszukiwań wewnętrznych, może posłużyć się w tym celu wewnętrznymi kanałami rekrutacji, polegającymi na poszukiwaniu kandydatów zarówno przez kierownictwo organizacji jak i jej służby pracownicze. Dla przeprowadzenia rekrutacji wewnętrznej powinny być wykorzystane rozmaite, powszechnie stosowane sposoby komunikowania się. Najczęstszymi są ogłoszenia wewnętrzne w przedsiębiorstwie, promocja pracowników oraz praktyka tzw. ojców chrzestnych, czyli rekomendacja przez pracowników znajdujących kandydatów z grona pracujących z nimi znajomych osób (praktyka ojców chrzestnych dotyczy też rekrutacji zewnętrznej) Rekrutacja zewnętrzna Poszukiwania zewnętrznych kandydatów, podobnie jak rekrutacja wewnętrzna, posiada zalety i wady. Za poszukiwaniem obcych kandydatów przemawiają następujące czynniki: - potrzebni i niezbędni są pracownicy, mogący wykazać się świeżym i obiektywnym podejściem najpierw do praktycznego rozwiązywania problemów, stojących przed daną instytucją istnieje potrzeba dopływu świeżej krwi, - firma przystępuje do realizacji nowych dla niej zadań, - przedsiębiorstwo, zazwyczaj małe, nie ma możliwości w ramach własnej rezerwy kadrowej- przygotowania kandydatów na stanowiska specjalistyczne i kierownicze, - pożądane jest zatrudnienie osoby nieobciążonej dotychczasowymi nie najlepszymi z punktu widzenia organizacji stosunkami z personelem, Niezależnie jednak od zalet, jakie niesie dobór kadr spośród kandydatów z zewnątrz, występują i tu niedostatki związane z korzystaniem z tego sposobu kwalifikacji. Są nimi: - znaczne ryzyko popełnienia błędu w doborze pracowników na skutek trudności z określeniem rzeczywistych kwalifikacji i predyspozycji kandydatów. - w niektórych przypadkach nowemu pracownikowi potrzebny jest dłuższy czas na adaptację w nieznanym mu środowisku i w tym okresie trudno liczyć na wysoką efektywność pracy tego kierownika; - pracownikowi z zewnątrz może być trudno dopasować się do istniejących układów nieformalnych. - obsadzanie stanowiska kandydatami z zewnątrz związane jest najczęściej z ponoszeniem dodatkowych kosztów czasami dość wysokich na wyższe wynagrodzenie, zapewnienie mieszkania i różnych przywilejów.

5 - korzystanie przede wszystkim z zewnętrznych źródeł doboru kadr może wywołać niekorzystne zjawiska wśród pracowników, liczących na awans, może powodować niechęć do podnoszenia kwalifikacji, apatię i ucieczkę do innych firm Wybrane metody rekrutacji Ogłoszenia prasowe. Ogłoszenia prasowe od wielu lat są nadal najbardziej popularną metodą poszukiwania nowych pracowników w Polsce. Poszukiwania prasowe są bardzo dobrą i efektywną metodą pozyskiwania kandydatów, gdy w grę wchodzi niższy i średni szczebel zarządzania, a podaż pracowników na tego typu stanowiska jest na rynku duża. W przypadku renomowanych firm, których logo jest dobrze znane potencjalnym kandydatom, a firma jest postrzegana jako atrakcyjny pracodawca, wybór tej metody poszukiwań może przynieść dobre rezultaty. Zdecydowaną zaletą tej metody rekrutacji jest pozyskanie dużej, a nawet bardzo licznej grupy kandydatów, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie. Z ogromnej liczby osób można więc wybrać potencjalnie najlepszą. Pracownicy lub firmy specjalistyczne, zajmujące się poszukiwaniem pracowników, menedżerów zmuszone są do ustawicznego, codziennego studiowania i analizowania ogłoszeń prasowych. Nie pozostaje to bez wpływu na wzrost ich popularności, bowiem ogłoszenia prasowe o poszukiwaniu pracowników są niewątpliwie reklamą tej firmy, która ich poszukuje. Zaświadczają przynajmniej o tym, że zakład składający ofertę zatrudnienia rozwija się, nie bankrutuje, nie ogranicza produkcji lub wielkości świadczonych usług. Jak każda z metod rekrutacji, ta również nie jest pozbawiona wad. Przedsiębiorstwa poszukujące menedżerów nie mogą przecież mieć pewności, że dany tytuł, czasopismo, w którym zostało zamieszczone ich ogłoszenie przeczyta naprawdę dobry fachowiec. Zdarza się często, że na ogłoszenia prasowe odpowiadają osoby kompletnie nieodpowiednie na określone stanowisko, poszukujące jakiejkolwiek pracy, po to tylko by ją mieć. Ogromna ilość zgłoszeń powoduje, że czas poświęcony selekcji zostaje mocno wydłużony, a co za tym idzie zwiększa się również ilość czynności administracyjnych, które muszą być w związku z tym wykonane (na przykład wysyłanie powiadomień o decyzji, przyjęciu bądź odrzuceniu danego kandydata). Powoduje to również oczywisty wzrost kosztów. Już na wstępnym etapie przygotowań do zamieszczenia ogłoszenia prasowego należy precyzyjnie określić, kogo tak naprawdę firma poszukuje. Bardzo przydatne będą tu szczegółowe opisy stanowisk z wypunktowanymi wymaganiami kwalifikacyjnymi. Ważne jest dokładne sprecyzowanie, czego oczekuje dana organizacja od kandydata, który ma być w niej zatrudniony. W ogłoszeniu prasowym mogą, ale nie muszą, znaleźć się informacje związane z oferowanym wynagrodzeniem. Na polskim rynku pracy informacje te podawane są niezwykle rzadko. Zastępują je najczęściej lapidarne określenia typu: atrakcyjne wynagrodzenie, wynagrodzenie na konkurencyjnym poziomie. Zwroty te mają charakter niezobowiązujący i pewnie dlatego nie mają wpływu na ilość nadsyłanych ofert. W ogłoszeniu ważna jest informacja o miejscu składania ofert i o formie kontaktu ze zleceniodawcą. Najczęściej będzie to przesłanie ofert pocztą, za pomocą -a bądź faksu. Niektóre firmy mogą jednak zażyczyć sobie osobistego doręczenia CV oraz listu motywacyjnego. Poszukiwania bezpośrednie (direct search)

6 Metoda doboru pracowników za pomocą poszukiwań bezpośrednich (direct search) jest najczęściej wykorzystywana dla znalezienia wybitnych specjalistów. Wobec kandydatów dobieranych w trybie direct search stosuje się inne kryteria niż przy masowej rekrutacji na szeregowe stanowiska. Podczas wyboru zwraca się przede wszystkim uwagę na konkretne umiejętności kandydatów, a także na ich potencjał rozwojowy, gotowość i zdolność uczenia się. Poszukiwania bezpośrednie są swoistą odmianą headhunteringu. Prowadzone są one przez branżowych konsultantów, zajmujących się tą odmianą rekrutacji prowadzonej w oparciu o sprawdzone procedury i sieć kontaktów. Po wyszukaniu kandydatów ustala się wstępną listę osób odpowiadających wymaganiom. Firmy zajmujące się profesjonalnie poszukiwaniami bezpośrednimi zazwyczaj selekcji wstępnej dokonują samodzielnie w oparciu o szczegółowe dane o doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych kandydata. Wybraną w taki sposób grupę poddaje się następnie procedurze weryfikacji ich rzeczywistych kwalifikacji oraz predyspozycji indywidualnych. Weryfikacja ta, to symulacja określonych sytuacji, w których będzie znajdował się przyszły menedżer. W wyniku przeprowadzonych w ten sposób czynności wybranych zostaje co najmniej dwóch kandydatów do przedstawienia zleceniodawcy. Zleceniodawca zawsze może skorzystać z prawa nie decydowania się na żadnego z nich. Wówczas poszukiwania rozpoczynają się od nowa. Bazy danych łowców głów W Polsce sami specjaliści zaczęli odczuwać swoją wartość na rynku pracy. Wartość specjalistów zaczęli również dostrzegać ludzie pracujący w firmach doradztwa personalnego. Właśnie ci ostatni wykonujący zadania wyszukiwania najlepszych zaczęli pośrednio kierować indywidualnymi karierami swoich podopiecznych, a nawet tworzyć grupy wybitnych specjalistów w poszczególnych branżach. Zakres działalności doradców personalnych został zdefiniowany w Deklaracji Zasad Etyczno-Zawodowych Doradztwa Personalnego jako kompleks usług doradczych mających na celu rozwiązanie problemów wykorzystania zasobów ludzkich w firmie Klienta. Definicja ta traktuje doradztwo personalne jako działalność odmienną od pośrednictwa pracy. Za wykonanie zlecenia doradca personalny otrzymuje wynagrodzenie od Klienta, którym jest pracodawca zamierzający zatrudnić wysoko wykwalifikowanego pracownika. Natomiast pośrednictwo pracy jest działalnością nieodpłatną. Usługi doradcy personalnego nie są skierowana do wszystkich pracowników, jak w pośrednictwie pracy, a jedynie do osób spełniających specyficzne kryteria określone w umowie zawartej między doradcą a pracownikiem. Kandydatami najlepszymi dla łowcy głów są osoby doświadczone w wykonywanych przez nie profesjach. Nie są nimi już teraz świeżo upieczeni absolwenci, nawet z najlepszymi dyplomami i kwalifikacjami. W poszukiwaniach menedżera Head Hunter wykorzystuje różne źródła. Najpokaźniejszymi są własne bazy danych w firmach zajmujących się doradztwem personalnym. Znajdują się w nich osoby, które same nadesłały swoje CV oraz te, które zostały wyszukane przez łowców głów nawet, jeżeli nie zgodziły się na zmianę pracy, bądź nie zostały zatrudnione przez potencjalnych pracodawców. W gronie tych, którzy nie zostali wybrani, często znajdują się osoby za dobre lub za drogie na proponowane stanowisko, bądź z umiejętnościami bardzo wąsko specjalistycznymi, na które jest mały popyt. Kopalnią wiedzy są również biuletyny branżowe, katalogi, informacje w Internecie i najlepszych materiałach rankingowych najlepszych przedsiębiorstw w danej branży.

7 Niektóre firmy doradcze określają swoje wynagrodzenie jako trzy- czterokrotność miesięcznej gaży na stanowisku do obsadzenia, inne żądają od dwóch do dziesięciu tysięcy dolarów, w zależności od rangi i rodzaju funkcji. Rekrutacja On-Line We współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi również w Polsce obok programów komputerowych coraz większą rolę zaczynają spełniać Internet i Intranet. Najbardziej popularnym sposobem wykorzystania Internetu w pracy działów HR jest electronic mail czyli po prostu poczta elektroniczna. Coraz więcej firm rekrutuje pracowników poprzez Internet, podając adres elektroniczny do korespondencji z kandydatami. O popularności takiej metody świadczą liczby już ponad 60% wszystkich podań i życiorysów na stanowiska specjalistyczne składanych jest w USA poprzez Internet. W Stanach Zjednoczonych i w Azji prowadzona jest także wideo-rekrutacja używanie Internetu do wideo-konferencji i do rozmowy kwalifikacyjnej. Ważną cechą poczty elektronicznej w procesie rekrutacji jest jej skuteczność wynikająca z szybkości komunikowania się. W ciągu kilku minut list motywacyjny wraz z życiorysem trafia do działu rekrutacji i bez problemu nadawca może upewnić się, że dotarł on do adresata, który równie szybko komunikuje, że korespondencja została przeczytana. Internet w Polsce dopiero zaczyna się rozwijać i serwisy HR nie są tak bardzo popularne i profesjonalnie przygotowane jak w krajach zachodnich. Ze względu jednak na dużo niższy koszt, coraz większą ilość zarejestrowanych kandydatów, dużo większą szybkość procesu rekrutacji, rekrutacyjne serwisy internetowe stają się i u nas coraz bardziej popularne. Nie bez znaczenia są też o wiele większe możliwości graficzne, pozwalające na bardziej atrakcyjne zaprezentowanie się w Internecie, aniżeli na przykład w gazecie. Internet zyskuje coraz większą popularność i znaczenie w procesach rekrutacji. Według badań kanadyjskiej firmy Logos kandydaci znalezieni za pomocą Internetu są lepiej wykształceni, lepiej posługują się komputerem, częściej pracują w branżach pokrewnych aniżeli kandydaci zwerbowani tradycyjnymi metodami. Co więcej, czas procedury rekrutacyjnej jest krótszy średnio o 12 dni Selekcja kandydatów(k) Fazy selekcji 1. Zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów. Dokonujący selekcji analizuje dostarczone oferty, oddziela interesujące od mniej ciekawych. Odrzuconych aplikantów informuje o negatywnej decyzji, wybranych zaprasza się na wstępną rozmowę. 2. Wstępna rozmowa z kandydatem. Zazwyczaj jest prowadzona twarzą w twarz, rzadziej telefonicznie. Dokonujący selekcji stara się zorientować w kwalifikacjach, motywacji, uzdolnieniach i przekonaniach kandydata. 3. Testy. Kandydaci poddawani są testowi lub testom, mającym na celu ustalenie, jakie są ich zainteresowania, zdolności, umiejętności, jakie dominują cechy osobowości. 4. Weryfikacja informacji podanych przez kandydata. Dokonujący selekcji weryfikuje podane przez kandydata informacje. Sprawdzane są referencje, opinie, rekomendacje. 5. Ostateczna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. Spośród osób, które odbyły wstępną rozmowę, wybiera się kilku szczególnie atrakcyjnych kandydatów. W zależności od wagi wolnego stanowiska stosunkowo długą (tym razem) rozmowę

8 prowadzi kierownik ds. personelu właściwej jednostki lub dyrektor personalny oraz menedżer liniowy. Zazwyczaj punktem wyjścia są wyniki testów psychologicznych. W trakcie zmienia się charakter rozmowy staje się ona mniej lub bardziej formalna. 6. Podjęcie decyzji o przyjęciu (odrzuceniu) kandydata. W wyniku ostatecznej rozmowy podejmowana jest decyzja o zatrudnieniu bądź odrzuceniu oferty. 7. Zatrudnienie kandydata. Z wybrana osobą podpisana zostaje umowa o pracę, a pozostałych kandydatów informuje się, że nie zostali przyjęci. Przechowuje się jednak ich akta, gdyż w przyszłości mogą okazać się przydatni dla firmy Analiza dokumentów i wywiad selekcyjny Tabela: Sposób analizowania nadesłanych dokumentów 1. Aspekty formalne czy podanie jest uporządkowane, przejrzyste i zrozumiałe czy jest bezbłędne i kompletne czy metoda i zakres podania odpowiada wakującemu stanowisku 2. Załączniki i życiorys czy załączniki i życiorys są dołączone czy są związane tematycznie z wolnym stanowiskiem pracy 3. Wymagane wykształcenie świadectwa i dyplomy odbyte praktyki zaświadczenia pobyty za granicą 4. Wymagane specjalne umiejętności znajomość języków obcych obsługa komputera i znajomość programów inne (kursy, dodatkowe dokształcenie) 5. Zgodność życiorysu/dokumentów brak przerw analiza następstwa czasowego 6. Przyczyna zmiany miejsca pracy porządek chronologiczny zmian pracy dotychczasowe następstwo zmian pracy (awans, delegacje, przesunięcia poziome) 7. Oceny z czasów nauki i studiów dają dobrą prognozę dalszego kształcenia nieodpowiednie dla prognozy pracy zawodowej jakość pracy magisterskiej jest ważniejsza niż temat 8. Świadectwa pracy i referencje w większości nie można całkowicie na nich polegać uzyskiwane ustnie mają większą siłę wymowy 9. Dodatkowe aspekty specyficznych wymagań doświadczenie zawodowe, mobilność itp. 10. Kwestie nie wyjaśnione - do rozstrzygnięcia podczas rozmowy Po dokonaniu wstępnej selekcji kandydatów, kwalifikacje tych, którzy przechodzą do następnego etapu, sprawdzane są różnymi metodami. Najbardziej podstawową i wszechstronną jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

9 Rozmowa kwalifikacyjna to porozumiewanie się dwóch stron, z których jedna dąży do pozyskania odpowiedniego pracownika, druga do pozyskania dobrego pracodawcy. Strony te chcą przekazać o sobie lub o firmie najważniejsze informacje, a jednocześnie uzyskać odpowiedzi na pytania: czy ta firma jest odpowiednia dla mnie lub czy kwalifikacje i umiejętności tej osoby będziemy mogli wykorzystać w naszej firmie? Tabela: Przykładowa struktura rozmowy kwalifikacyjnej ZAGADNIENIA PYTANIA - na co zwrócić uwagę? - jak sformułować? 1. Przywitanie kandydata, zawiązanie rozmowy - jak kandydat przedstawia się, ile informacji Witamy kandydata, przedstawiamy się z o sobie sprzedaje na samym początku imienia i nazwiska, ewentualnie także - jak nawiązuje kontakt, jak reaguje na uprzejmościowe gesty? 2. Rozpoczęcie właściwej rozmowy kwalifikacyjnej - czy kandydat jest swobodny, otwarty, czy ma skłonności do wylewności wypowiedzi; czy jest spięty, zestresowany? - w jaki sposób kandydat dowiedział się o wakującym miejscu pracy? - ogólna wartość kandydata, jego wiedza o przedsiębiorstwie dodajemy tytuł zajmowanego stanowiska. Zapraszamy do zajęcia miejsca przeznaczonego dla gości, proponujemy kawę bądź herbatę, staramy się stworzyć przyjazną atmosferę. 1. Miał(a) Pan(i) dobrą podróż? 2. Jak Pan(i) tu dojechała? 3. Jak długo Pan(i) jechała? 4. Z którego ogłoszenia dowiedział(a) się Pan(i) o możliwości zatrudnienia w naszej firmie? 5. Czy zna Pan(i) naszą nazwę? 6. Czy wie Pan(i) o naszych perspektywach rozwoju? 3. Wykształcenie kandydata. - ogólny poziom wykształcenia 7. W jakiej uczelni Pan(i) studiował(a), na jakim kierunku? Kiedy? 8. Czy zmienił(a) Pan(i) szkołę albo kierunek studiów? Dlaczego? - zainteresowania, komunikatywność, elastyczność - silne strony zainteresowań, wykazywanie inicjatywy - sprawdzenie umiejętności ustnej prezentacji, zwrócenie uwagi na stopniowanie, logikę, zawartość wypowiedzi 4. Sytuacja osobista i rodzinna. 9. Jakimi przedmiotami w szkole średniej i na studiach interesował(a) się Pan(i) szczególnie? 10.Które przedmioty nie sprawiały Panu(i) przyjemności? 11.Dlaczego wybrał(a) Pan(i) właśnie ten kierunek studiów? 12.Jakie inne szkoły i kursy ukończył(a) Pan(i) 13.Jakie finansowe nakłady Pan(i) w związku z tym musiał(a) ponieść? 14.Jakie przeprowadzał(a) Pan(i) badania do swojej pracy magisterskiej? Do jakich doszedł (doszła) Pan(i) wniosków? Proszę spróbować odpowiedzieć na to pytanie tak, jakby Pan(i) miał(a) na to nie więcej niż 5 minut.

10 - jak miejsce pochodzenia wpływa (nie 15.Gdzie Pan(i) się urodził(a)? wpływa) na kandydata (język, regionalizmy) 16.Gdzie spędził(a) Pan(i) dzieciństwo? - wpływ domu rodzinnego, status socjalny 17.Kim są Pana(i) rodzice? 18.Czy ma Pan(i) rodzeństwo? Co robią obecnie? Czy utrzymuje Pan(i) z nimi kontakty? - zainteresowania pozazawodowe, szerokość 19.Co Pan(i) robi w wolnym czasie? Czy ma horyzontów intelektualnych Pan(i) jakieś hobby? - porównanie aktywności poza pracą z 20.Co robiłby (robiłaby) Pan(i), gdyby aktywnością w życiu zawodowym miał(miała) więcej czasu wolnego? - stosunek do życia w społeczności 21.Gdzie najchętniej mieszkałby (mieszkałaby) Pan(i) w dużym, średnim czy małym mieście, czy też może na wsi? - uprzedzenia 22.Jaki typ człowieka najbardziej Panu(i) odpowiada, a jaki najmniej? 5. Doświadczenie zawodowe - doświadczenie w zawodzie 23.Gdzie Pan(i) pracował(a) po skończeniu nauki? 24.Co to była za firma? Jakie miała obroty? Ilu było zatrudnionych? - wiedza praktyczna 25.Jakie były Pana(i) zadania w firmie? - znaczenie i waga czynności na 26.Komu Pan(i) podlegał(a)? Jakie miał(a) zajmowanym stanowisku - czy kandydat porównał już swoje możliwości z wymaganiami, czy je realnie ocenił? stanowisko? 27.Porównując swoje kwalifikacje z wymaganiami w ogłoszeniu o wakacie jakie widzi Pan(i) zgodności a jakie rozbieżności? - sukces zawodowy, dążenie do celu 28.W jakim stopniu i pod jakim względem praca zadowala Pana (Panią)? 29.Jak układa się Panu(i) współpraca z kolegami? 30.Z jakich powodów powstawały trudności? 31.Jak układała się Panu(i) współpraca z przełożonym? - na jakiej zasadzie został zatrudniony 32.Jak otrzymał(a) Pan(i) posadę? 33.W jakim stopniu spełniły się Pana(i) oczekiwania związane ze stanowiskiem pracy i firmą? - czy motywy są prawdziwe i oczywiste, czy też może być jakaś inna przyczyna chęci zmiany pracy 6. Zdolności i pragnienie rozwoju - jakie cechy mogła rozwijać dotychczasowa praca kandydata 34.Z jakich przyczyn zmienia Pan(i) pracę? (w odniesieniu do ostatniego lub dwóch ostatnich miejsc pracy należy pytać szczegółowo) 35.Jakie zadania do wykonania miał(a) Pan(i) najpierw w firmie? - pilność, podejmowanie decyzji 36.Jakie były motywy zmian rodzaju Pana(i) zadań w firmie? - zainteresowania, kwalifikacje 37.Jak dalece zadowalała Pana (Panią)

11 wykonywana praca? - stosunek do samodzielności 38.Jak dużo swobody miał(a) Pan(i) w pracy? 39.Ilu pracowników podlegało Panu (Pani)? - inicjatywa, pomysłowość, zdolność zjednywania sobie autorytetu - czy kandydat ma skłonności do obciążania winą innych; czy dopuszcza możliwość, że jego pomysły były źle sprzedane 40.Jak daleko sięgały Pana(i) kompetencje? 41.Jakie Pan(i) miał(a) pełnomocnictwa? 42.Jakie pomysły Pan(i) przeforsowała? 43.Jakich pomysłów nie mógł (mogła) Pan(i) przeforsować? 44.Z jakich przyczyn, według Pana(i), nie zostały one zrealizowane? - gotowość współpracy (współdziałania) 45.Jaka była Pana(i) współpraca z kolegami? 46.W jakich sytuacjach pojawiały się problemy? - jak zostały pokonane problemy 47.Proszę opowiedzieć o dwóch trudnych sytuacjach, w jakich ostatnio znalazł(a) się Pan(i). - jak dawno to było? 48.Proszę przedstawić jeszcze jedną - czy opisane sytuacje były rzeczywiście sytuację, z rozwiązania której jest Pan(i) trudne? niezadowolony(a). - wynagrodzenie, dochody 49.Jakie miał(a) Pan(i) wynagrodzenie, - czy opuszcza firmę z własnej inicjatywy, czy może firma chce się go (jej) pozbyć? premie, prowizje? 50.Z jakiej przyczyny chce Pan(i) zrezygnować z dotychczasowej pracy? 51.Jak zareagował Pan(i) przełożony na wypowiedzenie pracy? 7. Oczekiwania na przyszłość Wersja A dla kandydatów z doświadczeniem zawodowym - zorientowanie bardziej na dochody czy na 52.Jakie zadania lub czynności chciałby rodzaj pracy (rozwój) (chciałaby) Pan(i) wykonywać? - praca czy organizacja 53.Co robiłby (robiłaby) Pan(i) najchętniej gdyby miał(a) Pan(i) różne możliwości? 54.Dlaczego stara się Pan(i) akurat o to stanowisko? 55. Czego oczekuje Pan(i) od tej pracy? - zainteresowania, struktura potrzeb 56.Jakie cele chciałby (chciałaby) Pan(i) osiągnąć w ciągu najbliższych 5 lat? - samoświadomość 57.Co jest dla Pana(i) najważniejsze na nowym stanowisku pracy? - czy nie przekracza zakładanego limitu 58.Ile chciałby (chciałaby) Pan(i) zarabiać w naszym przedsiębiorstwie? - czy patrzy realnie 59.Jakie oczekiwania ma Pan(i) w stosunku do przyszłego przełożonego/do przyszłego swojego zakładu pracy? 8. Oczekiwania na przyszłość Wersja B dla początkujących pracowników - zainteresowania, oczekiwania, wyobrażenia 60.Jakie są Pana(i) motywy starania się właśnie o tę pracę? - upodobania do kontaktów z ludźmi, zdolność do improwizacji, pracy 61.Jakie jeszcze stanowiska interesowałyby Pana (Panią)? Proszę wymienić trzy?

12 indywidualnej i w grupie - jaki rodzaj pracy i czynności preferuje kandydat: woli czynności doradcze, związane z decydowaniem czy organizacją? 9. Inne ważne pytania (faza końcowa) -sytuacja rodzinna i jej ewentualny wpływ na atrakcyjność zawodową 62.Jaki inny zawód byłby (byłaby) Pan(i) skłonny (skłonna) wykonywać? 63.Jak opisałby (opisałaby) Pan(i) idealną dla siebie pracę, abstrahując od tego, czy ktoś mógłby Panu(i) taką zaproponować? 64.Kiedy mógłby (mogłaby) Pan(i) zacząć u nas pracę? 65.Jaki ma Pan(i) termin wypowiedzenia umowy w dotychczasowej pracy? 66.Czy jest Pan(i) żonaty (zamężna)? 67.Czy ma Pan(i) dzieci? Ile mają lat? Do jakich szkół chodzą? - sytuacja mieszkaniowa i jej ewentualny 68.Gdzie Pan(i) mieszka? Czy mieszkanie wpływ na aktywność zawodową jest własne czy wynajmowane? Jaka duża to powierzchnia? - poziom wymagań 69.Jak duże mieszkanie chciałby (chciałaby) Pan(i) mieć? 70.Co jest dla Pana(i) ważne w mieszkaniu? Źródło: W. Jarecki, Pozyskiwanie kandydatów, Personel 7-8/98 Prowadzący rozmowę kwalifikacyjną po zakończeniu zadawania pytań, powinien umożliwić ich postawienie również kandydatowi. Przykładowe pytania zadawane przez kandydata mogą dotyczyć: rodzaj czynności na przyszłym stanowisku pracy, konkretnych zadań, podporządkowania, odpowiedzialności, kompetencji, wynagrodzenia i polityki jego wzrostu, stosowanych w firmie zasad podziału zysku, premii, świadczeń socjalnych, ubezpieczeń, możliwości rozwoju, dokształcania, struktury przedsiębiorstwa, programu jego działalności, planów rozwojowych, pracy w delegacji, systemów motywacji pracownika, urlopów (na przykład czy ich terminy są dobrowolne czy przymusowe), czasu pracy (stały, ruchomy, indywidualny itd.) Wybrane współczesne metody selekcji(w) Wywiad strukturalizowany Metoda epizodyczna Metoda zadania problemowego Ośrodek oceny (Assessment Center) 4.6. Zatrudnienie i integracja nowego pracownika(k) W celu:

13 1.ułatwienia początkowych etapów pracy, 2.ukształtowania pozytywnego stosunku do nowej pracy, 3.uzyskania możliwie szybko efektywnych wyników pracownika, 4.zatrzymania nowego pracownika w organizacji, wdraża się program adaptacji i integracji społeczno zawodowej pracowników. Zadaniem tego programu jest dostarczenie nowo zatrudnionemu informacji w zakresie: Kultury organizacyjnej i zwyczajów panujących w firmie (ubiór, zachowanie się itp.) Historii, misji i strategii firmy, struktury, przedmiotu działalności, sytuacji ekonomicznej, planów działalności itp. Charakterystyki stanowiska pracy, norm wydajności, kryteriów osiągnięć, zależności służbowej itp. Wewnętrznego regulaminu pracy i wynagrodzeń Zwolnienia pracowników(k) Redukcja zatrudnienia jest jednym z najtrudniejszych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. Dla względnie sprawnego przeprowadzenia redukcji zatrudnienia niezbędne jest opracowanie z odpowiednim wyprzedzeniem działań, które doprowadzą do uzyskania właściwego poziomu zatrudnienia. Takim działaniem jest opracowanie planu redukcji zatrudnienia. Plan ten należy oprzeć na informacjach dotyczących czasu, terminu dokonywania redukcji zatrudnienia. Przy opracowywaniu i w dalszym etapie wprowadzania planu redukcji zatrudnienia należy pamiętać o następujących zasadach: konieczne jest niezwłoczne informowanie wszystkich pracowników o podjętych działaniach, decyzjach, bowiem niepewność co do utrzymania lub nie utrzymania stanowiska pracy może w znacznym stopniu obniżyć efektywność podjętych przez przedsiębiorstwo działań; osoby, które będą podlegały redukcji zatrudnienia powinny być o tym fakcie powiadamiane przez swoich zwierzchników kiedy tyko taka decyzja zapadnie, natomiast nie jest wskazane, aby pracownik dowiadywał się o tym z plotek; w sposób konsekwentny należy przestrzegać opracowanych wcześniej kryteriów zwolnień, ponieważ czynienie odstępstw od tych kryteriów niweczy sens całej operacji; zwalniani pracownicy zasługują na to aby otrzymać od przedsiębiorstwa wszelką niezbędną pomoc polegającą na udzielaniu informacji o wolnych miejscach pracy poza przedsiębiorstwem, otrzymaniu dni wolnych na poszukiwanie pracy, udzielaniu fachowej pomocy przy opracowywaniu przez pracownika CV, listu motywacyjnego, a przy redukcji na dużą skalę spowodowanej zmianami organizacyjnymi, restrukturyzacją przedsiębiorstwa (w tym także restrukturyzacja zatrudnienia) pomocna jest technika outplacementu - zwolnienia monitorowane. Plan redukcji zatrudnienia obejmuje: całkowitą liczbę osób, które muszą odejść, okres czasu, w którym zwolnienia mają następować; prognozę liczby osób odchodzących w skutek naturalnych ubytków zatrudnienia emerytury; prognozę liczby osób, które odchodzą dobrowolnie oraz wszelkie bodźce finansowe i inne zachęcające do dobrowolnego odejścia z przedsiębiorstwa; prognozę pozostałej liczby osób przeznaczonych do zwolnienia; warunki zwolnień;

14 bodźce finansowe proponowane pracownikom, których przedsiębiorstwo pragnie zatrzymać; wszystkie ustalenia dotyczące przeszkolenia pracowników, które pomoże im w znalezieniu nowej pracy (doradztwo zawodowe, kontakty z innymi pracodawcami, zapewnienie usług konsultantów do spraw outplacementu) ustalenia w sprawie przekazywania poszczególnym pracownikom informacji o zwolnieniach, ich zakresie, a także sposoby informowania związków zawodowych. Outplacement (zwolnienie monitorowane) to określenie programu, który zakłada takie przygotowanie zwalnianych pracowników, aby znaleźli sobie nowe zajęcie, nowe miejsce pracy. Proces ten zaczyna się w chwili poinformowania zatrudnionych o zwolnieniach. Oprócz informacji, wsparcia psychologicznego i szkoleń obejmuje poszukiwanie nowego pracodawcy lub pomoc w założeniu własnego biznesu, lub jeżeli są takie możliwości prawne i chęć samych zwalnianych przejścia na wcześniejszą emeryturę Jakie są cele outplacementu?: 1) powiązanie restrukturyzacji przedsiębiorstwa z restrukturyzacją zatrudnienia; 2) stworzenie wsparcia dla zwalnianych, zwłaszcza osób pozbawionych perspektyw na znalezienie zatrudnienia u innego pracodawcy; 3) przeciwdziałanie konfliktom w przedsiębiorstwie podczas zwolnień 4) troska o odbiór społeczny stylu redukcji i wizerunek pracodawcy; 5) zapobieganie spadkowi poczucia bezpieczeństwa i motywacji u osób nie objętych zwolnieniami; 6) obniżenie realnych kosztów redukcji zatrudnienia; 7) realna pomoc pracownikom w interesie przedsiębiorstwa. Aneks do tematu 4. TYPOWE PYTANIA ZADAWANE W TOKU WYWIADU I SUGEROWANE ODPOWIEDZI. Proszę powiedzieć coś o sobie. Pamiętając o tym, co napisałaś/łeś w CV, pokreśl kilka zasadniczych, dotyczących ciebie faktów, dotychczasowe twoje doświadczenia (dokonania), które mogą mieć znaczenie dla zatrudniającej cię firmy. Zaznacz swe zalety i odnieś je do stanowiska, które pragniesz zdobyć. Wskaż też na coś osobistego, jak zainteresowania i wartości, które cenisz. Pamiętaj, że prowadzący oddał ci inicjatywę. Jakie są Pana/i silne strony? Tu masz możliwość zaprezentowania ( sprzedania ) siebie. Pokaż, że jesteś dumny ze swoich dokonań. Zaprezentuj swoje główne zalety, które twoim zdaniem będą przydatne na stanowisku. Podkreśl twoją inicjatywę, znajomość branży, zdolności kierownicze, specyficzne kwalifikacje niezbędne na tym stanowisku. Jakie są Pana/i słabe strony? To nie jest okazja do zwierzania się ze swych słabości i niedostatków kwalifikacji czy zdolności. Pokaż w odpowiedzi wiarę w siebie i zaznacz jedynie nieważne i nie mające związku ze stanowiskiem, cechy wymagające udoskonalenia. Najlepszą strategią jest pokazywanie zalet jako słabości, np. niestety nie udaje mi się dotrzymywać przyrzeczenia, że przeczytam przynajmniej jedną książkę z literatury pięknej w tygodniu, albo zbytnio wściekam się na siebie, gdy nie udaje się mi zrealizować planu dnia. Dlaczego jest Pan/i zainteresowany/na pracą w naszej firmie?

15 Podkreśl swoje zainteresowanie firmą i pokaż swoją znajomość (dzięki wcześniejszemu przygotowaniu się) jej silnych stron, produktów, sukcesów marketingowych itp. Dlaczego chce Pan/i objąć to właśnie stanowisko? Tu masz okazję wywrzeć na prowadzącym wywiad silne wrażenie zdecydowanej motywacji i swej wiedzy, i wyjaśnić, że na tym właśnie stanowisku będziesz mógł wykazać swe kwalifikacje i zdolności, a w rezultacie osiągnąć sukces. To stanowisko może też być dobrze płatne i zapewniać wiele innych korzyści (samochód firmowy), ale nie jest to moment do mówienia o tym. Podkreślaj raczej możliwości, jakie otwiera przed tobą to stanowisko. Dlaczego powinienem zatrudnić Pana/Panią? Jest to bezpośrednia zachęta do dobrego sprzedania siebie. Wytrzymaj krótką pauzę (dajesz dowód poważnego namysłu nad tą kwestią) i pokaż związek swych dotychczasowych osiągnięć z wymaganiami firmy i obejmowanego stanowiska. Możesz podkreślić szybko się uczę, mam doświadczenie w tej dziedzinie, wiem, że pragnę i mogę odnieść sukces na tym stanowisku. Jakie są Pana/i cele długofalowe, które zamierza Pan/i osiągnąć? Twoja odpowiedź winna dostarczyć korzystnych informacji o tobie zdolności patrzenia na przód i przewidywania, realistycznej oceny zjawisk i swych możliwości, zdolności do planowania kariery, znajomości siebie oraz zaangażowania zawodowego. W odpowiedzi przedstaw plan swej kariery, rozważ różne aspekty swego zaangażowania na tym stanowisku i ogólnie w działalność firmy. Na podstawie wcześniejszego poznania firmy, powinieneś określić czego możesz się rozsądnie spodziewać po 5 i 10 latach pracy. Staraj się przekonać, że gotów jesteś pracować ciężko, by osiągnąć te cele. Jeżeli zostaniesz zapytany Kim chce Pan/i zostać po 10 latach pracy w firmie? możesz odpowiedzieć Chcę być najlepszym lub jednym z najlepszych, niezależnie od tego co będę w tym czasie robić. Jaka jest Pana/i aktualna płaca i jakiej Pan/i oczekuje w naszej firmie? Nie powinieneś dyskutować tej kwestii przed momentem, w którym miałeś/łaś okazję sprzedać dobrze siebie. Podejmij tę kwestię dopiero po tym, jak prowadzący wywiad okaże, że jest zainteresowany zaproponowaniem ci tego stanowiska. Poproś prowadzącego, by określił swą wyjściową propozycję jako podstawę do negocjacji. Nie zapominaj o przyjętym przez siebie wcześniej minimum, które gotów jesteś zaakceptować. Powinieneś wcześniej dowiedzieć się z rozmów lub fachowej lektury, jaka jest rynkowa płaca na podobnych stanowiskach. Jeśli znasz typową rozpiętość płac na podobnych stanowiskach, żądaj płacy w górnym pułapie przedziału. Okaż wyraźnie, że masz pewien plan kariery i chciałbyś rosnąć wraz z rozwojem firmy. Jak znosi Pan/i napięcie w pracy? Staraj się dać przykłady radzenia sobie z napięciem i stresem w dotychczasowej karierze. Co jest dla Pana/i najważniejsze w pracy? Staraj się wywrzeć wrażenie, że zależy ci na dobrym wykonywaniu swojej pracy. Nie dyskutuj płacy i innych korzyści przed realną propozycją zatrudnienia. Możesz odpowiedzieć rzeczą najważniejszą i prawdziwie motywującą mnie jest wykonywanie pożytecznej pracy w firmie, w której liczą się z moim zdaniem i w której będę mógł wnieść pozytywny wkład w realizację jej celów. Czy Pana/i dotychczasowe doświadczenie może być przydatne w naszej firmie? Staraj się maksymalnie nagiąć dotychczasowe doświadczenie do wymagań stanowiska. Jeśli to jest niemożliwe, połóż nacisk na swoje silne strony, jak inicjatywa, wytrwałość, punktualność, zdolności organizatorskie i w jaki sposób możesz je wykorzystać w pracy. Dlaczego zrezygnował/a Pan/i z poprzedniej pracy? Jednym z najgorszych błędów, jakie możesz popełnić w trakcie wywiadu, jest negatywna ocena poprzedniego pracodawcy. Pamiętaj, że w każdym konflikcie są dwie strony, w tym przypadku ty i firma. Zazwyczaj w takiej sytuacji więcej wiarygodności przyznaje się firmie. Jakie są Pana/i zainteresowania pozazawodowe?

16 Pokaż, że rozsądnie wykorzystujesz swój czas, masz różne zainteresowania, które realizujesz wespół z innymi, jako aktywny uczestnik, a nie bierny obserwator. Jeśli masz jakieś szczególne talenty, hobby oraz umiejętności opisz je krótko. W jaki sposób jest Pan/i widziany/a przez innych ludzi? Podkreśl pozytywny charakter dotychczasowych stosunków z ludźmi, sprawne współdziałanie z dotychczasowymi współpracownikami, zarówno przełożonymi, jak i podwładnymi, oraz szacunek, jakim cieszyłeś się u poprzedniego pracodawcy. Proszę powiedzieć coś o swojej uczelni. Odpowiadaj w tonie pozytywnym. Mówienie dobrze o twojej szkole, mówi też dobrze o tobie samym. Wielu pracodawców reaguje pozytywnie na wiadomość, że sam zapracowałeś na swoje studia. PRZYKŁADOWE PYTANIA, KTÓRE TY MOŻESZ ZADAĆ W TOKU WYWIADU. Czy mógłbym zapoznać się z opisem stanowiska? Z kim będę pracować? Gdzie mógłbym się zapoznać ze schematem organizacyjnym? Jakie są możliwości awansu za 2 lata, za 5 lat? Co stało się z osobą, która poprzednio zajmowała to stanowisko? Jakie są wasze główne rynki? Kim są wasi główni konkurenci? Jakie najważniejsze kwalifikacje wymagane są na tym stanowisku? Komu będę podlegać? Jakie są świadczenia dla pracowników w naszej firmie? Czy moja praca wiązać się będzie z podróżami? Czy zatrudnienie będzie wymagać ode mnie przeprowadzki obecnie lub w przyszłości? Ubieganie się o pracę - rozmowa kwalifikacyjna. Wielokrotnie studenci Zarządzania Zasobami Ludzkimi pytali, jak powinna wyglądać ich rozmowa kwalifikacyjna. Poniższe informacje stanowią uzupełnienie do czwartej edycji tego tekstu i skierowane są właśnie do studentów. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA. Złożyłeś życiorys, skontaktowałeś się z firmą i zostałeś zaproszony na rozmowę lub umówiony na spotkanie z jednych z rekrutujących na terenie twojego Uniwersytetu. Generalnie możemy wyróżnić cztery podstawowe zagadnienia, na które musisz zwrócić uwagę przygotowując się do rozmowy, a są to: przygotowanie do rozmowy, zachowanie w trakcie rozmowy, twoje prawa oraz postępowanie po rozmowie kwalifikacyjnej. a) Przygotowanie do rozmowy. Kiedy już dowiesz się, że czeka cię rozmowa kwalifikacyjna musisz rozpocząć przygotowania do niej. Podobnie jak złożony uprzednio życiorys, również drobne

17 przygotowanie może pomóc ci zająć lepszą pozycję wśród ubiegających się o pracę. W pierwszej kolejności powinieneś zdobyć wszystkie możliwe informacje o firmie, w której starasz się o pracę, przede wszystkim jednak odpowiedzieć na pytania: Czym ta firma się zajmuje? Jakie ma rynki zbytu? Kim są jej najwięksi konkurenci? Jak wygląda jej sytuacja finansowa? Większość tych informacji możesz zdobyć w samej firmie, szczególnie jeżeli jest to firma duża i notowana na giełdzie. Dość często źródłem informacji mogą okazać się również ukazujące się w gazetach i magazynach artykuły dotyczące działalności organizacji. Ostatecznie możesz zadzwonić i zadać kilka pytań osobie pracującej w danej firmie. Dodatkowo powinieneś również postarać się zgromadzić jak najwięcej informacji dotyczących konkretnej pracy, o którą się ubiegasz. Dowiedz się, jakie są podstawowe obowiązki związane z danym stanowiskiem pracy, jakie jest wynagrodzenie (jeśli jest to możliwe), dlaczego stanowisko to jest wolne, i co stało się z osobą poprzednio na nim zatrudnioną. Ponieważ dzień rozmowy kwalifikacyjnej zbliża się, musisz rozpocząć do niej przygotowania. Stosownym strojem jest najczęściej garnitur dla mężczyzny oraz kostium dla kobiety. Twój strój świadczy o tobie i powinien komunikować to, co ty byś chciał aby komunikował. Twój osobisty wygląd, czyli to, czy twoje włosy są porządnie ułożone, czy jesteś starannie ogolony (w przypadku mężczyzny), lub czy masz stosowny makijaż (jeśli jesteś kobietą), może okazać się również decydujące. Zanim przybędziesz na rozmowę, powinieneś upewnić się, że wyglądasz tak czysto i schludnie, jak to jest możliwe. b) Zachowanie podczas rozmowy. W dniu rozmowy jest bardzo istotne, aby przyjechać na czas. Jeśli to konieczne, zapewnij sobie pół godziny rezerwy, tak na wszelki wypadek. Poprzez stawienie się na miejscu spotkania chociażby dziesięć minut przed rozpoczęciem rozmowy, dajesz sobie czas na uspokojenie się i relaks. Natomiast przyjazd na ostatnią chwilę, bez tchu i z wypiekami na twarzy, jest niemalże tak zły, jak samo spóźnienie. Zaleca się również, aby powstrzymać chęć zapalenia papierosa oraz pozbyć się gumy do żucia, tuż przed spotkaniem z osobą rekrutującą. Kiedy osoba, która będzie przeprowadzała z tobą wywiad, przyjdzie zaprosić cię do środka (na ogół nie praktykuje się wywoływania kandydatów), wstań, uśmiechnij się i podaj jej rękę (ale nie wyciągaj ręki pierwszy). Właśnie w tym momencie rozmowa kwalifikacyjna się rozpoczęła i możesz nawet stracić pracę, zanim zostanie ci zadane pierwsze pytanie. Powinieneś wykazać się pewnością siebie, a twój uścisk dłoni powinien być stanowczy, lecz nie miażdżący. Możesz wziąć ze sobą kartkę z wydrukowanymi pytaniami, które chciałbyś zadać w trakcie rozmowy. Podczas rozmowy należy siedzieć prosto, przyjmując wygodną pozycję. Na ile jest to możliwe, powinno unikać się zbędnych ruchów ciała takich, jak stukanie palcami o blat biurka, wymachiwanie nogami czy też wiercenie się w fotelu. Wszystkie te czynności rozpraszają uwagę i mogą wywrzeć niekorzystne wrażenie na rozmówcy oraz wpłynąć na jego ocenę. Z osobą przeprowadzającą wywiad należy utrzymywać kontakt wzrokowy, jednak spojrzenie nie może być zbyt natarczywe. Na pytania powinno się odpowiadać spokojnie, utrzymując równy ton głosu. Przede wszystkim jednak nie można

18 zapominać, że rozmowa kwalifikacyjna to obustronne doświadczenie. Prowadzący rozmowę sprawdza cię, ty natomiast sprawdzasz firmę, w której chcesz się zatrudnić. Twoim prawem jest domagać się należnego szacunku w czasie wywiadu. Jeśli otrzymasz ofertę pracy, z pewnością zechcesz upewnić się czy będzie ona dla ciebie ona odpowiednia. Zadając pytania możesz wykorzystać informacje, które zebrałeś przygotowując się do spotkania. Należy jednak unikać nadmiernego wypytywania o system nagradzania pracowników. Zamiast tego wskazane jest skoncentrować się na zadawaniu pytań dotyczących pracy. Duże znaczenie odgrywa precyzja wypowiedzi. Jeśli poczujesz, że twoja odpowiedź wywarła niepożądane wrażenie na rozmówcy, nie obawiaj się jej sprostować, czy też uzupełnić. Nie zapominaj, że ty również masz swoje prawa podczas rozmowy kwalifikacyjnej. c) Twoje prawa. Może zdarzyć się, że zadane pytanie wyda ci się nie związane z pracą czy też niezgodne z prawem. W takim wypadku, nie powinieneś dać się zastraszyć. Jeśli chcesz możesz odpowiadać na wszystkie pytania, ale pamiętaj, że osoba przeprowadzająca wywiad nie jest uprawniona do zadawania tego rodzaju pytań i powinna o tym wiedzieć. Mimo wszystko należy jednak pamiętać, że rozmowa kwalifikacyjna nie jest odpowiednim czasem do zwalczania bezprawnych poczynań twego rozmówcy. d) Po rozmowie kwalifikacyjnej. Na zakończenie spotkania upewnij się, że podziękowałeś swemu rozmówcy za poświęcony ci czas i ponownie uściśnij jego dłoń. Po powrocie do domu zrób krótką notatkę dotyczącą spraw poruszanych podczas rozmowy. Następnie dzień lub dwa po wywiadzie napisz zwięzły list z podziękowaniami za poświęcony ci czas. Dodatkowo zawrzyj w liście coś ważnego co zostało przedyskutowane podczas rozmowy, zwłaszcza jeśli było to dla ciebie korzystne.

19

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja jest procesem zbierania odpowiedniej dla potrzeb organizacji informacji o potencjalnych pracownikach, którego rezultatem

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników SPOSOBY REKRUTACJII II SELEKCJII KANDYDATÓW DO PRACY STOSOWANE PRZEZ PRACODAWCÓW REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy kandydatów wolnym stanowiskiem. SELEKCJA jest procesem zbierania

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI Każdy z nas znajduje się w sytuacji poszukiwania pracy i zastanawia się wtedy, na jakiej podstawie zostajemy przyjęci na dane stanowisko

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl pracownika Tytuł do pracy ebooka Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną Jak powinny brzmieć pytania rekrutacyjne w razie potrzeby podtytuł Jak zorganizować

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

METODY SELEKCJI KANDYDATÓW. Metoda. Forma. Informacje. Wykorzystanie. Wady. Analiza dokumentów. -formularze aplikacyjne POSZUKIWANIE PRACY

METODY SELEKCJI KANDYDATÓW. Metoda. Forma. Informacje. Wykorzystanie. Wady. Analiza dokumentów. -formularze aplikacyjne POSZUKIWANIE PRACY POSZUKIWANIE PRACY (zobacz prezentację) METODY SELEKCJI KANDYDATÓW Metoda Forma Informacje Wykorzystanie Wady Analiza dokumentów -formularze aplikacyjne 1 / 13 -Curriculum Vitae + List Motywacyjny -dane

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna Rozmowa kwalifikacyjna Cele rozmowy kwalifikacyjnej: uzyskanie osobistego wrażenia dotyczącego kandydata; uzyskanie informacji o kandydacie ustalenie zdolności integracyjnych (pracy w grupie) przeanalizowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. ludzkimi. przedsiębiorstwie, ludzkimi. Cele zarządzania zasobami

Zarządzanie zasobami ludzkimi. ludzkimi. przedsiębiorstwie, ludzkimi. Cele zarządzania zasobami Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie Zarządzanie zasobami Zbiór r zadań związanych zanych z pracownikami w przedsiębiorstwie, zmierzających do osiągni gnięcia strategii przedsiębiorstwa i zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki przed przystąpieniem do poszukiwania pracy 1. Analiza zawodu i branży.

Pierwsze kroki przed przystąpieniem do poszukiwania pracy 1. Analiza zawodu i branży. March 4, 2009 Pierwsze kroki przed przystąpieniem do poszukiwania pracy 1. Analiza zawodu i branży. Analiza twojego zawodu oraz branży pomaga w lepszym zrozumieniu rynku pracy, na którym 2. Ustalenie celu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Marzena Targońska, Agnieszka Banasik

Marzena Targońska, Agnieszka Banasik Marzena Targońska, Agnieszka Banasik SZUKASZ PRACY I CHCESZ DOBRZE WYPAŚĆ PRZED PRACODAWCĄ? Nie wiesz, jak zaprezentować swoje zalety i pokazać się z jak najlepszej strony? Przeczytaj nasz poradnik! 2

Bardziej szczegółowo

Podstawy Zarządzania

Podstawy Zarządzania Podstawy Zarządzania mgr Marcin Darecki TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mdarecki@wz.uw.edu.pl Zarządzanie Potencjałem Społecznym Czym jest ZPS? To

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Rozmowa rekrutacyjna. Joanna Kozarzewska

Rozmowa rekrutacyjna. Joanna Kozarzewska Rozmowa rekrutacyjna Joanna Kozarzewska Podstawowe zagadnienia Przygotowanie profilu poszukiwanego pracownika Analiza dokumentów aplikacyjnych Pre-screening telefoniczny Wywiad biograficzny vs wywiad oparty

Bardziej szczegółowo

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji - Partner / Head of Operations ZANIM ZACZNIEMY CO BĘDZIE DALEJ? KIM JESTEM I JAKĄ FIRMĘ REPREZENTUJĘ?

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Wypisz dane potrzebne do napisania życiorysu zawodowego (CV) i listu motywacyjnego według poniższych schematów. Cel zawodowy Doświadczenie zawodowe (przebieg pracy) Wykształcenie Kursy i szkolenia Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale roku Tematyka zajęć aktywizacyjnych Termin zajęć Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy Rynek pracy to miejsce, w którym spotykają się: -pracodawcy i -osoby poszukujące pracy Pracodawcy potrzebują osób, posiadających określone wykształcenie, zawód, doświadczenie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny?

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny? ZASADY PISANIA LISTU MOTYWACYJNEGO List motywacyjny tworzymy w celu opisania swojej motywacji do pracy na stanowisku, o które aplikujemy oraz uzupełnienia CV, czyli podania dodatkowych, bardziej szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Assessment i Development Center Oferta usług Wysokie koszty błędnych decyzji Błędna ocena potencjału pracowników przekłada się na koszty związane z niewłaściwą

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

OSOBISTY PLANER KARIERY

OSOBISTY PLANER KARIERY OSOBISTY PLANER KARIERY Załącznik nr 16 Ćwiczenia Ćwiczenie 8 Schemat indywidualnego Planu Działania Kim jestem? Moje zainteresowania i zdolności: Zainteresowania (krótki opis): Zdolności, preferencje

Bardziej szczegółowo

Sztuka dopasowania CV do oferty pracy. Jak sprawić by CV faktycznie odpowiadało na wymagania i oczekiwania pracodawcy?

Sztuka dopasowania CV do oferty pracy. Jak sprawić by CV faktycznie odpowiadało na wymagania i oczekiwania pracodawcy? Sztuka dopasowania CV do oferty pracy Jak sprawić by CV faktycznie odpowiadało na wymagania i oczekiwania pracodawcy? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen ofert jak analizować potrzeby pracodawców

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów. Raport miesiąca - Idealny pracodawca. 1. Próba badawcza

Płeć respondentów. Raport miesiąca - Idealny pracodawca. 1. Próba badawcza Raport miesiąca - Idealny pracodawca We wrześniu Zielona Linia rozpoczęła realizację nowego cyklu badań ankietowych skupionych wokół tematu wymarzonego pracodawcy w opinii Polaków. W pierwszym badaniu

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć atrakcyjną pracę?

Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Cena szkolenia: za darmo Często spotykam kobiety, które mają swoje marzenia, mnóstwo pomysłów, energii i chęci realizacji swoich aspiracji w życiu zawodowym. Niestety w zderzeniu

Bardziej szczegółowo

Inżynier Idealny praktyczne aspekty rekrutacji na stanowiska techniczne

Inżynier Idealny praktyczne aspekty rekrutacji na stanowiska techniczne Inżynier Idealny praktyczne aspekty rekrutacji na stanowiska techniczne Alpharec Sp. z o.o. to przede wszystkim: rekrutacja i selekcja poszukiwania bezpośrednie menedżerów assessment & development centre

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 2

Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 2 Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 2 Etap I Przygotowanie doradcy zawodowego do przeprowadzenia rozmowy Pytania, które doradca powinien sobie zadać przed podjęciem pracy z klientem/klientką.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz AUDYT KOMPETENCYJNY Piotr Mastalerz AGENDA Co to są kompetencje Procesy, w których są wykorzystywane Przykładowe opisy kompetencji Audyt kompetencyjny K0MPETENCJE 1. Kompetencje to osobiste dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Głogowie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Podanie składa się w momencie uzyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy lub załącza się do formularza podaniowego.

Podanie składa się w momencie uzyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy lub załącza się do formularza podaniowego. Jak sporządzić listę doświadczeń i umiejętności? 1. Zainteresowania i uzdolnienia: - spisz swoje stałe zainteresowania, kluby, do których należałeś, sporty, jakie uprawiasz, zajęcia szkolne i pozaszkolne,

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY Z ODCHODZĄCYMI PRACOWNIKAMI. Białobrzegi, lutego 2013 r.

ROZMOWY Z ODCHODZĄCYMI PRACOWNIKAMI. Białobrzegi, lutego 2013 r. ROZMOWY Z ODCHODZĄCYMI PRACOWNIKAMI 1 EXIT INTERVIEW I ROZMOWA DEREKRUTACYJNA Białobrzegi, 25-26 lutego 2013 r. PRZYCZYNY ODEJŚCIA PRACOWNIKA (członka korpusu służby cywilnej) 2 tzw. naturalne tzw. przymusowe

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY ROK ZAŁOŻENIA 1997 Członek FIFPro Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy JAK NAPISAĆ LIST MOTYWACYJNY PRZEWODNIK Styczeń, 2015r. Drodzy Piłkarze, Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI ŻEBY WYNIOSŁO Z NIEJ JAK NAJWIĘCEJ KORZYŚCI www.sportowywojownik.pl KORZYŚCI - DLA DZIECI: Korzyści, jakie książka Sportowy Wojownik zapewnia dzieciom, można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

Dokumenty aplikacyjne. Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny?

Dokumenty aplikacyjne. Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny? Dokumenty aplikacyjne Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny? Warto postarać się, bo Życiorys i list motywacyjny są Twoją pierwszą formą kontaktu z potencjalnym pracodawcą Traktuj dokumenty aplikacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Wioletta Kilar Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 4.9 Temat zajęć: Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej 1. Cele lekcji: Uczeń: uczestniczy w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej jako pracownik lub pracodawca,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA I PROFIL MENEDŻERA REALIZUJĄCEGO WYKUP

MOTYWACJA I PROFIL MENEDŻERA REALIZUJĄCEGO WYKUP MOTYWACJA I PROFIL MENEDŻERA REALIZUJĄCEGO WYKUP Czy menedżer może być dobrym właścicielem? Dokument przygotowany przez AVALLON Sp. z o.o. Specjalistyczny podmiot działający w obszarze wykupów menedżerskich

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA

WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA 1 P R O S T E Z Ł O Ż O N E S T A Ł E Nieliczne Jednorodne Zasadniczo niezmienne w czasie Liczne Różnorodne Zasadniczo niezmienne w czasie Z M I E N N E Nieliczne Nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety i szkoły wyższe

Uniwersytety i szkoły wyższe Uniwersytety i szkoły wyższe Na uniwersytecie lub szkole wyższej można uczyć się na wielu kierunkach i kursach. Szkolnictwo wyższe oznacza większą swobodę i odpowiedzialność za samego siebie. Studia muszą

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Talentów i Dobre Lekcje. zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na FERIE Z TALENTAMI

Centrum Rozwoju Talentów i Dobre Lekcje. zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na FERIE Z TALENTAMI Centrum Rozwoju Talentów i Dobre Lekcje zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na FERIE Z TALENTAMI otwarte warsztaty i prelekcje 16-20 stycznia 2017 Chcesz poznać swoje talenty i

Bardziej szczegółowo

GOVERNESS LANE. Governess Lane to miejsce, w którym Wyjątkowe Rodziny poznają Wyjątkowe Guwernantki.

GOVERNESS LANE. Governess Lane to miejsce, w którym Wyjątkowe Rodziny poznają Wyjątkowe Guwernantki. GOVERNESS LANE Governess Lane to miejsce, w którym Wyjątkowe Rodziny poznają Wyjątkowe Guwernantki. Witamy w Governess Lane miejscu, w którym Wyjątkowe Rodziny znajdują Wyjątkowe Guwernantki. DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Co możesz zrobić, by spełnić swoje marzenia? Dział Personalny Volkswagen Poznań Sp. z o. o.

Co możesz zrobić, by spełnić swoje marzenia? Dział Personalny Volkswagen Poznań Sp. z o. o. Co możesz zrobić, by spełnić swoje marzenia? Dział Personalny Volkswagen Poznań Sp. z o. o. Agenda 1 Wprowadzenie 2 System rekrutacji 3 Idealny kandydat na pracownika VW Poznań 4 Jak się przygotować, by

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 4 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Formularz nr 4 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Formularz nr 4 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Ocena pracownika na stanowisku kierowniczym I. Dane dotyczące ocenianego

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu Pakiet aplikacyjny Stanowisko: Nr referencyjny: ADM/2014/01 Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: List do kandydatów Szczegóły jak przesyłać

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ?

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ? JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ? Podstawowe wskazówki Jesteś umówiony na rozmowę kwalifikacyjną a twoi rozmówcy mają konkretny cel muszą rozstrzygnąć czy zostaniesz nowym pracownikiem firmy.

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie potencjałem społecznym. Monika Szuba, Julia Motur

Zarządzanie potencjałem społecznym. Monika Szuba, Julia Motur Zarządzanie potencjałem społecznym Czym jest zarządzanie potencjałem społecznym? Jest to proces skoordynowanych działań nastawionych na ukształtowanie sieci współpracowników sprawnie realizujących misję

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Temat: Jak przygotować cv i list motywacyjny? Cel: Przybliżenie zasad konstruowania cv oraz listu motywacyjnego. Czas przeznaczony na warsztat: 45

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny Wydział Geograficzno - Biologiczny W badaniu wzięło udział 15 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: geografia 13 osób turystyka i rekreacja 31 osób biologia osoby 1 1 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny.

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Obudź w sobie lwa Czy potrafisz domagać się tego, co Ci się należy? Czy umiesz powiedzieć "nie", kiedy masz do tego prawo? Czy Twoje opinie i pomysły

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010 ROZWÓJ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW JAKO CEL POLITYKI PERSONALNEJ POLSKICH FIRM POKONYWANIE BARIER WYNIKAJĄCYCH ZE SCHEMATÓW MYŚLENIA I OGRANICZEŃ BUDŻETOWYCH dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacje o badaniu 3. Wyniki badania 6. Motywacje finansowe i benefity pozapłacowe 7. Motywacje pozafinansowe 14.

Spis treści. Informacje o badaniu 3. Wyniki badania 6. Motywacje finansowe i benefity pozapłacowe 7. Motywacje pozafinansowe 14. Styczeń 2015 Spis treści Informacje o badaniu 3 Wyniki badania 6 Motywacje finansowe i benefity pozapłacowe 7 Motywacje pozafinansowe 14 Demotywatory 21 Profil respondentów 23 INFORMACJE O BADANIU Główne

Bardziej szczegółowo

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Sporządzony dla: HR 24 SP. Z O.O. / ŚCIŚLE POUFNE / Osoba badana: Jan Kowalski Data wykonania testu: 2012-07-20 Data sporządzenia raportu: 2012-07-25 i Informacje

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców?

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Aneta Tylutka Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Plan prezentacji 1. Informacje na temat Manpower 2. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK REKRUTERA. Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji

PRZEWODNIK REKRUTERA. Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji PRZEWODNIK REKRUTERA Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji 1 Po co? Dowiesz się: ten przewodnik? jakie standardy opisu kompetencji językowych funkcjonują na świecie, jak precyzyjnie

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW Rynek pracy powinien być polem porozumienia pomiędzy

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

(NIE)REALNE Oczekiwania pracodawców. Jak wyglądają, skąd czerpać o nich wiedzę?

(NIE)REALNE Oczekiwania pracodawców. Jak wyglądają, skąd czerpać o nich wiedzę? (NIE)REALNE Oczekiwania pracodawców. Jak wyglądają, skąd czerpać o nich wiedzę? "Młodego twórczego absolwenta z przynajmniej 10 letnim stażem pracy, perfekcyjną znajomością minimum dwóch języków obcych,

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZARNY DUNAJEC. Rozdział I

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZARNY DUNAJEC. Rozdział I Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2013 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZARNY DUNAJEC Rozdział I Zakres Regulaminu 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

Czym zajmuje się firma, w której chcesz pracować?

Czym zajmuje się firma, w której chcesz pracować? Rozmowa kwalifikacyjna 1 I. PRZED ROZMOWĄ 1. Co powinieneś wiedzieć o sobie? W tej części analizujesz własne kwalifikacje, potrzeby, aspiracje, plany zawodowe, itp. Zanotuj wszystkie ważne informacje na

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi Ćwiczenia III Ocena pracownika Procedury zmierzające do zebrania, sprawdzenia, porównania, przekazania, aktualizacji i wykorzystania informacji uzyskanych od pracowników i

Bardziej szczegółowo

Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej Przemysław Walter Instytut Coachingu i Mentoringu Rozmowa kwalifikacyjna & Autoprezentacja Zwycięskie Strategie Klucz do

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V Zachowania organizacyjne Ćwiczenia V Skuteczna komunikacja Język prosty, zrozumiały, pozbawiony wieloznaczności Zsynchronizowanie mowy werbalnej i niewerbalnej Pozytywny wydźwięk wypowiedzi: Gorzej: Nie

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny. W liście motywacyjnym kandydat na pracownika wyjaśnia, dlaczego chciałby pracować na oferowanym

List motywacyjny. W liście motywacyjnym kandydat na pracownika wyjaśnia, dlaczego chciałby pracować na oferowanym List motywacyjny Informacje ogólne List pokazuje motywację W liście motywacyjnym kandydat na pracownika wyjaśnia, dlaczego chciałby pracować na oferowanym stanowisku. Ponadto przekonuje pracodawcę, że

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie sierpień 2013 1.08 KOMPETENCJE I PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE 10.00-14.00 8.08 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 13.08 PISANIE ŻYCIORYSU I LISTU MOTYWACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Informacja o badaniu CELE BADANIA

Informacja o badaniu CELE BADANIA Student a pracodawca Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Student a pracodawca, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! GFK Polonia, 2017 Badanie - studenci

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo