ANKIETA. Restrukturyzacja ukierunkowana była na przekształcenia w procesie adaptacji nowo zatrudnionych pracowników.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANKIETA. Restrukturyzacja ukierunkowana była na przekształcenia w procesie adaptacji nowo zatrudnionych pracowników."

Transkrypt

1 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Katedra Systemów i Metod Zarządzania tel. do sekretariatu (032) Osoba prowadząca badania: Adrian Pyszka ANKIETA zmierzająca do ustalenia form i zakresu outplacementu 1 w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie I. WSTĘP Szanowni Państwo, Przedstawiona ankieta została opracowana z myślą o zbadaniu procesów outplacementu w polskich przedsiębiorstwach. Dodatkowo Państwa doświadczenie w tym zakresie może wskazać na istnienie lub brak zależności między stosowanym podejściem do restrukturyzacji przedsiębiorstwa a formą i zakresem realizowanego Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje posłużą wyłącznie do celów naukowych. Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż nigdzie nie zostanie ujawniona nazwa przedsiębiorstwa i nazwisko osoby wypełniającej ankietę. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety. II. CZĘŚĆ ZASADNICZA Proszę zaznaczyć (kółkiem) odpowiedź, która Pani (-a) zdaniem najlepiej oddaje specyfikę restrukturyzacji i zrealizowanego outplacementu w Waszym przedsiębiorstwie. NR A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 W TRAKCIE RESTRUKTURYZACJI ZASOBÓW LUDZKICH NASZEJ FIRMY: Restrukturyzacja koncentrowała się na zmianach w ogólnej liczbie zatrudnionych w naszej Firmie. Restrukturyzacja koncentrowała się na zmianach w metodach planowania zatrudnienia oraz rekrutacji i selekcji pracowników do naszej Firmy. Zmiany restrukturyzacyjne prowadziły do szukania oszczędności w wynagrodzeniach pracowniczych (cięcie kosztów, zamrożenie płac itp.). Zmiany restrukturyzacyjne prowadziły do stworzenia motywującego, proefektywnościowego systemu wynagrodzeń. Restrukturyzacja ukierunkowana była na zmiany w strukturze kwalifikacji/kompetencji zatrudnionych. Restrukturyzacja ukierunkowana była na przekształcenia w procesie adaptacji nowo zatrudnionych pracowników. Zmiany restrukturyzacyjne obejmowały przekształcenia w strukturze według wieku i wykształcenia pracowników naszej Firmy. Zmiany restrukturyzacyjne obejmowały wprowadzenie kompleksowych metod oceny oraz motywowania naszych pracowników. 1 Outplacement określany również jako zwolnienia monitorowane lub Program Aktywizacji Zawodowej, jest to proces pomocy osobie zwolnionej lub przewidzianej do zwolnienia, w ramach którego oferowane są usługi umożliwiające pracownikowi i firmie przejście przez zmiany w zatrudnieniu. 1

2 A.9 A.10 Osoby wytypowane do zwolnienia motywowano finansowo do skorzystania z odejść dobrowolnych (w ramach tzw. Planu Odejść Dobrowolnych). Starano się zwolnić pracowników oferując jedynie wymagane prawem odprawy pieniężne. A.11 Nie było jasno sformułowanej strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL). Strategia ZZL była sformułowana i realizowana w powiązaniu ze strategią ogólną A.12 naszej Firmy. A.11 Proszę podać dodatkowe informacje ukazujące istotę prowadzonej w Państwa Firmie restrukturyzacji zasobów ludzkich:... NR B.1 W REALIZOWANYM PROGRAMIE OUTPLACEMENTU: Oferowano doradztwo w zakresie zmiany pracy jedynie osobom zwalnianym i/lub przewidzianym do zwolnienia z naszej Firmy. B.2 Oferowano doradztwo w zakresie realizacji programu zwolnień i/lub outplacementu jedynie kierownictwu naszej Firmy. B.3 Oferowane wsparcie wobec zwalnianych osób miało charakter zindywidualizowany. B.4 Oferowane wsparcie wobec zwalnianych osób miało charakter zestandaryzowany 2. B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 Celem było przygotowanie zwalnianej osoby do ubiegania się o pracę na innym stanowisku wewnątrz naszej Firmy. Celem było przygotowanie zwalnianej osoby do ubiegania się o pracę poza naszą Firmą u innego pracodawcy lub w ramach własnej działalności gospodarczej. Przygotowaniami i realizacją zwolnień oraz szkoleń dla osób zwalnianych zajęła się zewnętrzna firma doradcza (komercyjna lub/i społeczna). Przygotowaniami i realizacją zwolnień oraz szkoleń dla osób zwalnianych zajęli się specjaliści naszej Firmy. Finansowanie udziału i dobór szkoleń był dokonany samodzielnie przez pracowników przewidzianych do zwolnienia. B.10 Finansowanie udziału i dobór szkoleń dla zwalnianych osób realizowała nasza Firma. B.11 W podejmowanych działaniach nie brano pod uwagę aktywizacji otoczenia 3 naszej Firmy. 2 Zestandaryzowane doradztwo - dominowały szkolenia grupowe i warsztaty o jednakowym (podobnym) zakresie i charakterze wobec wszystkich uczestników biorących w nich udział, kierowane do pracowników niższego i średniego szczebla 2

3 B.12 Konieczne było wykreowanie silnego wsparcia aktywizującego otoczenie naszej Firmy. B.13 Interesariusze 4 naszej Firmy przeszkadzali w realizacji programu B.14 Interesariusze naszej Firmy pomagali w jego realizacji. B.15 Podjęte działania outplacementowe miały charakter jednorazowego programu. B.16 Procesy outplacementu utrwaliły się w ZZL 5 naszej Firmy. B.17 B.18 B.19 B.20 B.21 B.22 B.23 Celem oferowanego wsparcia dla zwalnianej osoby była pomoc w znalezieniu nowej pracy, najszybciej jak to tylko możliwe (stosowano pośrednictwo pracy). Celem oferowanego wsparcia dla zwalnianej osoby była zmiana sposobu patrzenia na własną karierę zawodową i styl życia, postrzegania zatrudnienia. Wsparcie wobec zwalnianej osoby ukierunkowane było na pomoc psychologiczną w przejściu przez sytuację utraty pracy oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Wsparcie wobec zwalnianej osoby ukierunkowane było na wyrobienie marketingowej postawy i umiejętności sprzedaży własnej osoby na rynku pracy. Szkolenie i wsparcie pracowników zwalnianych i/lub naszej Firmy (służb i pracowników pozostających) dostarczane było przez organizacje społeczne i/lub państwowe (Urząd Pracy, Agencje Państwowe, Stowarzyszenia i Fundacje). Szkolenie i wsparcie pracowników zwalnianych i/lub naszej Firmy (służb i pracowników pozostających) dostarczane było przez komercyjną firmę doradczą. Uczestnicy programu mogli korzystać z pomocy w ramach zewnętrznego Centrum Kariery 6. B.24 Uczestnicy programu mogli korzystać z pomocy w ramach wewnętrznego Centrum Kariery. B.23 Proszę podać dodatkowe informacje ukazujące istotę zrealizowanego w Państwa Firmie outplacementu: 3 Aktywizacja otoczenia może być realizowana poprzez wszelkie działania pobudzające lokalną przedsiębiorczość, tworzenie nowych miejsc pracy, odnajdywanie ukrytych miejsc pracy i pracodawców poszukujących pracowników (poprzez targi pracy, stronę WWW ze zwalnianymi osobami, ogłoszenia w prasie i mediach, ściąganie nowych inwestorów na lokalny rynek itp.) 4 Interesariusze - organizacje wewnętrzne i zewnętrzne wobec naszej firmy (pracownicy, związki zawodowe, organizacje rynku pracy, pracodawcy, instytucje rządowe i/lub lokalna społeczność, dostawcy, odbiorcy itp.) 5 ZZL Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 6 Zewnętrzne Centrum Kariery (Aktywizacji Zawodowej) zlokalizowane poza terenem firmy zwalniającej pracowników np. w firmie doradczej realizującej usługę outplacementu i prowadzone przez zewnętrznych specjalistów. 3

4 NR W TRAKCIE RESTRUKTURYZACJI NASZEJ FIRMY: C.1 Celem było przetrwanie (ratunek naszej Firmy przed upadkiem). C.2 Celem była ekspansja (wzrost konkurencyjności Firmy na rynku). C.3 Podjęte zmiany obejmowały tylko wybrane obszary działania naszej Firmy. C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 Podjęte zmiany obejmowały większość obszarów lub całą naszą Firmę (miały charakter kompleksowy) Zmiany polegały na wycofywaniu się (pozbywaniu się) i/lub wydzielaniu na zewnątrz niektórych działalności i majątku z naszej Firmy. Zmiany polegały na rozwijaniu i/lub pozyskiwaniu dziedzin (biznesów, firm) umożliwiających dalszy (szybszy) rozwój naszej Firmy. Zmiany były wynikiem procesu prywatyzacji, komercjalizacji i/lub zmianą właściciela, czy wejściem partnera strategicznego do naszej Firmy. Zmiany były wynikiem przygotowań do upublicznienia naszej Firmy poprzez debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW w Warszawie). C.9 Nie realizowano nowych inwestycji. C.10 Dokonano wielu nowych inwestycji. C.11 Zmiany restrukturyzacyjne były ukierunkowane na zamykanie nierentownych, przestarzałych zakładów i oddziałów. C.12 Zmiany restrukturyzacyjne były ukierunkowane na otwieranie nowych zakładów, filii C.15 Proszę podać dodatkowe informacje ukazujące istotę prowadzonej w Państwa Firmie restrukturyzacji: NR W NASZEJ FIRMIE MOŻNA BYŁO ZAOBSERWOWAĆ, IŻ W ZWIĄZKU Z REALIZOWANYM OUTPLACEMENTEM: 1 zdecydowanie spadł 2 spadł 3 spadł, ale nieznacznie 4 nie zmienił się 5 nieznacznie wzrósł 6 wzrósł 7 zdecydowanie wzrósł D.1 D.2 D.3 Poziom absencji wśród pracowników nieprzewidzianych do zwolnienia w trakcie Poziom fluktuacji wśród nieprzewidzianych do zwolnienia pracowników w trakcie Poziom wydajności pracy pracowników nieprzewidzianych do zwolnienia w trakcie D.4 Poziom przychodów brutto naszej Firmy w trakcie D.5 Poziom morale pracowników nieprzewidzianych do zwolnienia w trakcie 4

5 D.6 D.7 Poziom zaangażowania w sprawy naszej Firmy pracowników nieprzewidzianych do zwolnienia w trakcie Poziom odczuwanej niepewności zatrudnienia (złość, stres, troska o dochody, obawa przed zmianami) przez pracowników nieprzewidzianych do zwolnienia. D.8 Poziom satysfakcji pracowników nieprzewidzianych do zwolnienia w trakcie outplac. D.9 Poziom wypadków w okresie wypowiedzeń w porównaniu z okresem przed zwolnieniami. D.10 Poziom wzajemnych oskarżeń i konfliktów w naszej Firmie. D.11 Poziom dokonywanych kradzieży i sabotaży. D.12 Ilość pozwów do sądu pracy ze strony zwalnianych pracowników. D.13 Ilość składanych podań o pracę płynących z lokalnego rynku pracy. D.14 Atrakcyjność na rynku pracy naszej Firmy jako miejsca przyjaznego pracownikowi. D.15 Aprobata testowania nowych rozwiązań i otwartość na zmiany ze strony pozostających w naszej Firmie pracowników. D.16 Nr Poziom poparcia ze strony partnerów społecznych dla naszej Firmy (np. związków zawodowych). W NASZEJ FIRMIE MOŻNA BYŁO ZAOBSERWOWAĆ, IŻ W OKRESIE REALIZACJI OUTPLACEMENTU: D.17 Ponad połowa osób, które znalazły nową pracę zrobiło to w 3 miesiące po zwolnieniu D.18 D.19 Większość osób (80%), które znalazły nową pracę zrobiło to w 6 miesięcy po zwolnieniu. Dominowało poczucie, że Firma postąpiła uczciwie i najlepiej jak tylko mogła w danych okolicznościach. D.20 Osoby, które przystąpiły do udziału w outplacemencie zrobiły to dobrowolnie. D.21 Do outplacementu przystąpiła większość zwolnionych osób, którym zaproponowano udział w tym programie. D.22 Udało się osiągnąć zgodność harmonogramu outplacementu z planem początkowym. E.18 Proszę podać dodatkowe informacje ukazujące efekty / skutki outplacementu w Państwa Firmie: III. METRYCZKA Bardzo proszę wypełnić poniższą metryczkę. Pozwoli to na lepsze zrozumienie procesu restrukturyzacji i outplacementu w Państwa Firmie a także przeprowadzenie analiz statystycznych. 1. Naszą firmę założono w... roku. 2. Program outplacement w naszej Firmie przeprowadzono w... roku. 3. Restrukturyzacja naszej Firmy trwała: a) do 2-ch lat b) 2-5 lat c) 5-10 lat d) 4. Program outplacementu w naszej Firmie trwał: a) 1 3 m-ce b) 3 6 m-cy c) 6-12 m-cy d) powyżej 10 lat i nadal trwa ponad 1 rok 5

6 5. Liczba pracowników, którym zaoferowano outplacement w ramach realizowanego programu zwolnień: powyżej a) 1-50 b) c) d) e) f) Liczba pracowników naszej Firmy: a) przed realizacją outplacementu b) aktualnie 7. Najliczniejszą grupę pracowników w przedsiębiorstwie stanowiły osoby z wykształceniem: A. Przed realizacją zwolnień z wykorzystaniem outplacementu: zasadniczym a) wyższym b) średnim c) d) podstawowym zawodowym B. Aktualnie: zasadniczym a) wyższym b) średnim c) d) podstawowym zawodowym 8. Branża (kategoria) wg EKD (Europejskiej Klasyfikacji Działalności); proszę zakreślić jedną właściwą kategorię odzwierciedlającą kluczową działalność firmy: a) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo b) rybołówstwo i rybactwo c) górnictwo i kopalnictwo d) działalność produkcyjna e) zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę f) budownictwo g) handel hurtowy i detaliczny; a także naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego h) hotele i restauracje i) transport, gospodarka magazynowa i łączność j) pośrednictwo finansowe k) obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów l) administracja publiczna i obrona narodowa, gwarantowana prawnie opieka socjalna m) edukacja n) ochrona zdrowia i opieka socjalna o) pozostała działalność usługowa komunalna, socjalna i indywidualna p) gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników q) organizacje i zespoły międzynarodowe 9. Forma prawna naszej Firmy to: a) spółka z o.o. b) spółka akcyjna c) inna (jaka?) Nasza Firma należy do grupy kapitałowej w ramach: a) holdingu b) koncernu c) innej (jakiej?) Inwestor strategiczny (główny udziałowiec, podmiot dominujący) w naszej Firmie to kapitał: a) polski prywatny b) zagraniczny c) Skarbu Państwa c) inny (jaki?) Sytuację finansową naszej Firmy w okresie realizacji outplacementu można było określić jako: a) bardzo dobrą b) dobrą c) średnią d) słabą e) złą Bardzo dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety. Jego elektroniczna wersja oraz wnioski z badań znajdą się na W razie pojawienia się jakichkolwiek niejasności lub dodatkowych komentarzy do ankiety proszę o kontakt z Adrianem Pyszką na a W sprawie ewentualnych referencji dotyczących niniejszego badania proszę o kontakt z: Prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok tel. (032) i/lub Prof. zw. dr hab. Janusz Strużyna tel. (032)

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników

Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników Redakcja naukowa Magdalena Klimczuk-Kochańska Autorzy Magdalena Klimczuk-Kochańska: rozdziały 1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.8, 3.9,

Bardziej szczegółowo

1. Szczegóły efektywnej realizacji doboru próby... 3 1.1. Liczebność warstw... 3

1. Szczegóły efektywnej realizacji doboru próby... 3 1.1. Liczebność warstw... 3 Spis treści 1. Szczegóły efektywnej realizacji doboru próby... 3 1.1. Liczebność warstw... 3 1.1.1. Wymiar pogrupowanych sekcji i działów PKD... 5 1.1.2. Wymiar podregionalny... 6 1.1.3. Wymiar wielkości

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU DZIAŁAŃ WP1 ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ANIMATORÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWYM

WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU DZIAŁAŃ WP1 ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ANIMATORÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWYM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU DZIAŁAŃ WP1 ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ANIMATORÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWYM Program LEONARDO DA VINCI projekt Kształcenie

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy ze środków Funduszu Pracy na terenie miasta Lublin Podsumowanie lat 2004-2011

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy ze środków Funduszu Pracy na terenie miasta Lublin Podsumowanie lat 2004-2011 Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy ze środków Funduszu Pracy na terenie miasta Lublin Podsumowanie lat 24-211

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Badania współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Raport podsumowujący badania realizowane przez Pentor

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO 1

INWESTYCJE W ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO 1 Dr ANNA BAGIEŃSKA Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka INWESTYCJE W ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO 1 Streszczenie Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego oznaczają nakłady na doskonalenie i kształcenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Raport z badania ankietowego przedsiębiorstw Instytut Badań Strukturalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice. Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.pl Kontakt dotyczący CSR: beata.pilichowska@workservice.pl www.workservice.pl

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 1/2010) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, marzec 2010 r. Wstęp... 3 Synteza... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy.

Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy. Artykuł 1 - Prawo do pracy W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do pracy, Umawiające się Strony zobowiązują się: 1. przyjąć, jako jeden z ich zasadniczych celów i obowiązków, osiągnięcie i

Bardziej szczegółowo

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY Człowiek najlepsza inwestycja diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego RAPORT KOŃCOWY 2013 POMORSKI BAROMETR

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014 Przedsiębiorcy z dotacją Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorcy z dotacją Efektywność dotacji na założenie działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce Jacek Klich Jacek Klich Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING DEVELOPMENT ELECTRONIC

Bardziej szczegółowo