(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (1) T3 Int.Cl. H02P 9/42 (06.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy /2 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Agregat prądotwórczy i sposób wytwarzania prądu o zadanej częstotliwości sieciowej () Pierwszeństwo: EP (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 07/38 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 11/0 (73) Uprawniony z patentu: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, München, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 ARMIN DE LAZZER, Mülheim, DE PETER NÖVER, Mönchengladbach, DE CHRISTOPH LEHMANN, Neukirchen-Vluyn, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Józef Własienko POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 - 2 - Opis 1 2 [0001] Wynalazek dotyczy agregatu prądotwórczego mającego napęd, prądnicę ze statorem i rotorem oraz przetwornicę częstotliwości, jak i sposobu wytwarzania prądu o zadanej częstotliwości sieciowej. Taki agregat prądotwórczy jest przedstawiony w WO [0002] Typowe agregaty prądotwórcze wykorzystują prądnicę w postaci maszyny synchronicznej. Moc elektryczna jest przy tym oddawana do dyspozycji przez nieruchomą część prądnicy (stator). Wał napędzający prądnicę jest przy tym tożsamy z wałem napędu, który jest przykładowo utworzony w postaci turbiny. Wał jest w prądnicy częścią rotora z uzwojeniem rotora, które generuje magnetyczne pole wzbudzenia, obracające się razem z rotorem i tym samym obracające się z prędkością obrotową napędu. Tym samym jest w prądnicy wytwarzany przepływ pola wirującego, który jest stacjonarny względem obracającego się rotora, tzn. przepływ pola wirującego obraca się z tą samą prędkością obrotową jak napęd i rotor. Przez to, że wyżej wymieniony wał (napędu i rotora) obraca się na przykład przy dwubiegunowej maszynie synchronicznej z częstotliwością sieciową, lub przy maszynach synchronicznych o wyższej liczbie biegunów z ułamkiem częstotliwości sieciowej, przepływ pola wirującego zachodzi z częstotliwością pola wirującego w wysokości częstotliwości sieciowej. Oznacza to, że w statorze jest indukowany prąd przemienny częstotliwości sieciowej. Przez taki sposób postępowania prędkość obrotowa wału jest jednak sztywno sprzężona z częstotliwością. Ogranicza to znacząco elastyczność w kształtowaniu komponentu wytwarzającego moment obrotowy a więc napędu, np. w postaci turbiny

3 gazowej, parowej, wodnej lub silnika tłokowego lub innych agregatów napędowych. [0003] W celu uniknięcia tej wady, przy mniejszych mocach prądnicy, między napęd i prądnicę, mogły dotychczas zostać włączone skrzynie biegów. Inne rozwiązania przewidują, aby całą wychodzącą moc prądnicy dopasować do częstotliwości sieciowej przez elektroniczne przestawienie za pomocą przetwornicy częstotliwości sieciowej. Obydwa opracowania nie nadają się jednak dla dużych mocy wyjściowych. Rozwiązania ze skrzynią biegów są możliwe do około 80 MW mocy. Przestawienie całej mocy prądnicy było realizowane w zależności od prędkości obrotowej do około 2 MW. [0004] Kolejna możliwość polega na tym, aby przeznaczyć prądnicę pracującą jako maszyna synchroniczna do częstotliwości wyjściowej, która odbiega od pożądanej częstotliwości sieciowej. Aby doprowadzić częstotliwość wyjściową do częstotliwości sieciowej, jest stosowany bezpośrednio przy prądnicy silnik elektryczny, który obraca się z częstotliwością sieciową lub z jej ułamkiem i jest napędzany przez prądnicę, pracując w sposób synchroniczny. Silnik dostarcza ze swojej strony częstotliwość sieciową. Ten sposób postępowania jest jednak kapitałochłonny i obarczony stratą, tak że mogą być osiągnięte tylko niewystarczające sprawności. [000] Podsumowując, przy wysokich mocach prądnicy napęd musi więc koniecznie obracać się z częstotliwością sieciową lub jej ułamkiem, co stanowi niepożądany warunek konieczny przy wytwarzaniu prądu przez agregat prądotwórczy. [0006] Pożądanym byłoby, aby osiągnąć odsprzężenie napędu i prądnicy nawet przy dowolnie zadanej częstotliwości sieciowej.

4 - 4-1 [0007] W tym miejscu rozpoczyna się wynalazek, którego celem jest określenie urządzenia i sposobu, za pomocą którego może być wytwarzany prąd o z góry określonej częstotliwości sieciowej, w którym napęd i prądnica pod względem częstotliwości są odsprzężone. [0008] W odniesieniu do sposobu według zastrzeżenia 1, cel jest osiągany za pomocą sposobu podanego na wstępie, w którym w prądnicy, mającej rotor i stator, uzwojenie rotora obraca się ze zmienną częstotliwością obrotową (n); pobierane są wartości mierzone prądnicy, prądnica jest symulowana, oraz jest wydawany sygnał sterujący; oraz na podstawie sygnału sterującego jest wywoływane zasilanie elektryczne uzwojenia rotora w taki sposób, że przy zmiennej częstotliwości obrotowej rotora jest wytwarzany przez uzwojenie rotora przepływ pola wirującego prądnicy ze zmienną względem rotora częstotliwością pola wirującego rotora według wzoru 2, tak, że ustala się określoną częstotliwość pola wirującego statora przy czym n jest częstotliwością obrotową rotora, f 1 jest częstotliwością pola wirującego statora, tzn. częstotliwością przechodzącego przez stator przepływu pola wirującego, f 2 jest częstotliwością pola wirującego rotora, tzn. otrzymywaną względem liczby obrotów rotora częstotliwością przepływu pola wirującego wytworzonego przez uzwojenie rotora, p jest liczbą par biegunów prądnicy.

5 [0009] Innymi słowy: zmienna częstotliwość obrotowa rotora jest wyrównywana przez regulację, która zasila uzwojenie rotora w taki sposób, że przepływ pola wirującego prądnicy prowadzi przez zmienną względem rotora częstotliwość pola wirującego rotora do określonej częstotliwości pola wirującego statora. [00] Odnośnie urządzenia według zastrzeżenia 1, cel jest osiągany przez wynalazek z agregatem prądotwórczym rodzaju podanego na wstępie, mającym: napęd, prądnicę ze statorem i rotorem, oraz przetwornicę częstotliwości, przy czym zgodnie z wynalazkiem: zasilanie jest przeznaczone do obrotu rotora ze zmienną częstotliwością obrotową; rotor ma uzwojenie rotora, które jest przeznaczone do wytworzenia przepływu pola wirującego ze zmienną w stosunku do rotora częstotliwością wirowania pola rotora; przetwornica częstotliwości jest połączona elektrycznie z uzwojeniem rotora; jest przewidziana regulacja, mająca wejście dla wartości mierzonych z prądnicy, jednostkę obliczeniową dla symulacji prądnicy oraz wyjście dla sygnału sterującego dla przetwornicy częstotliwości; przy czym na podstawie sygnału sterującego może zostać wywołane zasilanie elektryczne uzwojenia rotora przez przetwornicę częstotliwości zgodnie ze wzorem, że przy zmiennej częstotliwości obrotowej rotora i

6 - 6 - zmiennej częstotliwości wirowania pola rotora jest osiągana zadana częstotliwość wirowania pola statora, przy czym n jest częstotliwością obrotową rotora, f 1 jest częstotliwością wirowania pola statora, tzn. częstotliwością przechodzącego przez stator przepływu pola wirującego, f 2 jest częstotliwością wirowania pola rotora, tzn. otrzymywaną względem liczby obrotów rotora częstotliwością przepływu pola wirującego wytworzonego przez uzwojenie rotora, p jest liczbą par biegunów prądnicy. 1 2 [0011] Wynalazek opiera się na założeniu, że przez zastosowanie koncepcji wzbudzania, w której nie jest wytwarzane pole wzbudzające nieruchome względem rotora, lecz obracające się względem rotora, w postaci przepływu pola wirującego, można wytworzyć w szczególności zadaną częstotliwość sieciową w statorze prądnicy przez częstotliwość wirowania pola statora, która jest zadana. Może to, innymi słowy, nastąpić dzięki temu, że różnica prędkości obrotowej (częstotliwości obrotowej) wału (rotora) niosącego uzwojenie wzbudzające (uzwojenie rotora) oraz prędkości obiegu (częstotliwości pola wirującego rotora) pola wzbudzającego (przepływ pola wirującego) jest dopasowywana do rotora względnie do wału napędu. Częstotliwość, z którą prądnica oddaje swoją moc, jest przy tym za pomocą odpowiedniej regulacji elektronicznej wzbudzania odsprzężona względem częstotliwości obrotowej napędu dostarczającego moc. [0012] Wynalazek opiera się na przeświadczeniu, że przewidziana do tego prądnica jako część agregatu prądotwórczego stanowi pod względem swojej podstawowej budowy kombinację maszyny synchronicznej i asynchronicznej.

7 Podczas pracy, prądnica jest używana w znacznym stopniu synchronicznie. Analogiczny do maszyny asynchronicznej, w zasadzie możliwy sposób pracy taki, jaki jest znany przykładowo w przypadku silników byłby niekorzystny. W tym przypadku należałoby mianowicie dostarczyć prądnicę w postaci maszyny asynchronicznej z wirnikiem zwartym (klatką), w którym przetwornica częstotliwości (przekształtnik) musiałaby przekształcać całą, wychodzącą ze statora prądnicy, moc. W tym celu należałoby skonstruować przetwornicę częstotliwości pod względem wymiaru jako niekorzystnie przewymiarowaną. Pomysł zgodny z wynalazkiem przewiduje wobec tego, że przetwornica częstotliwości jest połączona elektrycznie z uzwojeniem rotora, to że do zasilania elektrycznego uzwojenia rotora w celu wytworzenia przepływu pola wirującego o zmiennej częstotliwości wirowania pola rotora należy jedynie przekształcić moc rotora. Moc statora może być udostępniona bezpośrednio sieci, tak jak w przypadku typowej maszyny synchronicznej z określoną częstotliwością pola wirującego statora jako częstotliwością sieciową. [0013] Zaproponowany pomysł nadaje się w szczególności do zastosowania w dziedzinie elektrowni, ale również w dziedzinach, gdzie proponowany agregat prądotwórczy jest stosowany jako agregat dla szczytowego obciążenia lub jako mobilna jednostka wytwarzająca energię. Szczególnie w ostatnim przypadku jest mianowicie korzystnym spowodowanie przez zgodny z wynalazkiem pomysł znacznie lepszego zachowania dynamiczne napędu i prądnicy, przy czym mimo to może zostać oddana do dyspozycji zadana częstotliwość pola wirującego statora dla pracy sieci, która to praca nie musi koniecznie spełniać wymagań odnośnie stabilizacji sieci wysokich prądów. Kolejną zaletą niniejszego pomysłu jest

8 to, że proponowany agregat prądotwórczy umożliwia z jednej strony szerokopasmowe wytwarzanie napięć rotora, a z drugiej statora. Tak więc agregat prądotwórczy może być stosowany korzystnie do tego, aby przy umiarkowanych napięciach rotora w zakresie poniżej kilowolta stosować szczególnie wysokie napięcia statora w zakresie kv i więcej, przykładowo przy odbiorze mocy w zakresie od kilowatów do 0-kilowatów. W każdym przypadku przetwornica częstotliwości (przekształtnik) mogłaby być opracowana w sposób szczególnie zwarty i tani, ponieważ musi ona przekształcić jedynie moc rotora. Oznacza to, że w porównaniu z rozwiązaniami ze stanu techniki, w którym jest zazwyczaj przekształcana cała wychodząca moc prądnicy, istnieje zaleta, że elektrotechniczne komponenty sterujące muszą przekształcać niższą moc. Ogólnie mówiąc, prędkość obrotowa wału wytwarzającego moc, tzn. prędkość obrotowa napędu, może być wybrana niezależnie od częstotliwości sieciowej i można mimo to osiągnąć dowolną stałą lub zmienną częstotliwość pola wirującego statora. Pozwala to na korzystniejsze pod względem sprawności komponenty napędu oraz bardziej zwarte ich wykonania. Mogą być więc przykładowo w pracy nadsynchronicznej prądnicy realizowane prędkości obrotowe napędu skrzyni biegów większe niż 3,000 obr/min względnie U/min odpowiada to synchronicznym prędkościom dwubiegunowych maszyn z polem wirującym przy 0 Hz względnie 60 Hz częstotliwości sieciowej. W przypadku prądnicy z czterema biegunami prędkości obrotowe podane wyżej są dwukrotnie mniejsze, w przypadku prądnicy z sześcioma biegunami należy wyżej wymienione prędkości obrotowe podzielić przez trzy. [0014] W odróżnieniu od czystej maszyny synchronicznej, w przedstawionej tutaj zgodnej z wynalazkiem koncepcji

9 regulowanej maszyny synchronicznej można więc bezpośrednio wpływać na przepływ pola wirującego pod względem skutecznej dla statora częstotliwości pola wirującego. Wynika z tego przy odpowiedniej regulacji nie tylko znacznie lepsze zachowanie dynamiczne, lecz pozwala to również na budowę agregatu dla różnych względnie zmiennych częstotliwości sieciowych, lub częstotliwości sieciowych ew. mocnych nieustalonych wahań sieci. Agregat prądotwórczy według koncepcji zgodnej z wynalazkiem zostaje więc dopasowany do częstotliwości sieciowej przede wszystkim przez regulację elektrotechniczną prędkości obrotowej przepływu pola wirującego. Regulacja może być przy tym przeznaczona do zadania częstotliwości pola wirującego statora, przy czym częstotliwość pola wirującego statora odpowiada z reguły częstotliwości sieciowej. Częstotliwość sieciowa może się przy tym w szczególności równać częstotliwości standardowej 0 Hz lub 60 Hz. W zasadzie może być osiągnięta również każda inna lub zmieniająca się dowolnie częstotliwość sieciowa w postaci częstotliwości wirowania pola statora. [001] Korzystne rozwinięcia wynalazku wynikają z zastrzeżeń zależnych i podają szczegółowo korzystne możliwości realizacji koncepcji zgodnej z wynalazkiem pod względem jego zasadniczych zalet i dalszych korzystnych przykładów wykonania. [0016] W sposób szczególnie korzystny regulacja jest połączona co najmniej przez połączenie regulacji z prądnicą i przez połączenie regulacji z przetwornicą częstotliwości, które to połączenia służą do przekazania wartości mierzonych z prądnicy do regulacji względnie do przekazania sygnału sterującego, w szczególności prądowego sygnału sterującego, z regulacji do przetwornicy częstotliwości. Tłem takiego rozwiązania jest to, że w ramach ogólnej

10 koncepcji ma zostać osiągnięte dopasowanie częstotliwości przepływu pola wirującego w celu osiągnięcia zadanej częstotliwości pola wirującego statora przede wszystkim przez dopasowanie częstotliwości wirowania pola rotora. [0017] W szczególności regulacja jest wykonana do tego w postaci regulacji zorientowanej na pole. "Zorientowana na pole" oznacza w tym kontekście, że w szczególności są symulowane istotne strumienie magnetyczne wewnątrz prądnicy przez odpowiedni układ równań różniczkowych. Rejestracja wartości mierzonych dotyczy w szczególności wartości mierzonych takich jak prądy i napięcia statora. Zasadniczo rejestracja wartości mierzonych może być przy tym ograniczona do statora. Rotor mógłby być przy tym symulowany. Korzystnie mogą być jednak również rejestrowane wartości mierzone takie jak prądy i napięcia rotora, jak i prędkość obrotowa względnie przyspieszenie rotora. Można się więc ewentualnie powołać na wartości mierzone rotora, dodatkowo lub jako alternatywa do wartości mierzonych statora, aby wspomóc symulację lub ją ułatwić. Procesor regulacji jest przeznaczony dla symulacji maszynowej, aby podać odpowiedni sygnał sterujący, który podaje elektryczne zasilanie uzwojenia rotora w taki sposób, że tworzony przepływ pola wirującego prowadzi do określonej częstotliwości pola wirującego statora. [0018] W celu przyłączenia do sieci, szczególnie prądnica jest połączona elektrycznie z przyłączeniem do sieci. W celu zasilania prądem przetwornicy częstotliwości, korzystnie przetwornica częstotliwości jest połączona ew. przez transformator z przyłączeniem do sieci. Transformator należy wymiarować w zależności od napięcia sieciowego i mocy agregatu prądotwórczego względnie przetwornicy

11 częstotliwości (przekształtnika) i może on zostać ew. pominięty. [0019] W sposób korzystny przetwornica częstotliwości jest połączona z uzwojeniem rotora przez przyłączenie z pierścieniem ślizgowym. Przyłączenie z pierścieniem ślizgowym może być korzystnie dopasowane do specyficznych właściwości rotora obracającego się podczas pracy. [00] Uzwojenie rotora jest korzystnie utworzone w postaci uzwojenia trójfazowego i rotor ma ferromagnetyczny wydrążony korpus, korzystnie w postaci pakietu blach. W porównaniu ze stanem techniki, w odróżnieniu od rotora czystej maszyny synchronicznej przez przewidziany w nowej koncepcji zmienny strumień mogą powstać prądy wirowe, przy czym są one utrzymywane na możliwie niskim poziomie przez zaizolowane względem siebie blachy pakietu blach. [0021] Napęd jest korzystnie utworzony w postaci turbiny i/lub koła zamachowego. Koło zamachowe może być przykładowo osadzone na wale napędu i zwiększa tym samym masę wału. W ten sposób energia może być pośrednio magazynowana i może być odebrana przykładowo przy obciążeniu szczytowym sieci. Napęd może być ewentualnie utworzony jedynie przez koło zamachowe. Przez odsprzężenie liczby obrotów napędu względem częstotliwości sieciowej może być bowiem przy krótkotrwałych szczytach obciążenia w kontrolowany sposób wykorzystana energia kinetyczna zakumulowana na wale. Jest to szczególnie korzystne w przypadku agregatów prądotwórczych w ramach zdecentralizowanego zasilania energią, przykładowo w przypadku agregatów prądotwórczych, które mają zasilać sieć wyspową. W szczególności w przypadku, gdy agregat prądotwórczy służy jako czysty akumulator energii, koło zamachowe mogłoby zastąpić napęd.

12 [0022] W ramach szczególnie korzystnego przykładu wykonania agregatu prądotwórczego szerokość szczeliny powietrznej między rotorem i statorem wynosi między 1 cm i 8 cm. W przypadku maszyn asynchronicznych szczelina powietrzna wynosi z reguły w zakresie kilku milimetrów i w przypadku maszyn synchronicznych może wynosić powyżej cm, przy czym ustalona w ramach przykładu szczelina powietrzna uwzględnia szczególny wariant prądnicy według niniejszej koncepcji przy pracy ze zmienną częstotliwością. Przez zoptymalizowaną tu szczelinę powietrzną unika się z jednej strony oddziaływania statora na pole i z drugiej strony moc bierna jest utrzymywana możliwie nisko. [0023] Agregat prądotwórczy według nowego rozwiązania jest zasadniczo odpowiedni dla dużych mocy, dla których rozwiązania ze skrzynią biegów w celu odsprzężenia prędkości obrotowej napędu i prądnicy były dotychczas niemożliwe lub nieefektywne. Niniejsze rozwiązanie okazuje sie szczególnie korzystne również w dolnym obszarze mocy, tzn. korzystnie przy mocy poniżej 0 MW, w szczególności poniżej MW, w szczególności poniżej 1 MW. Przy tym obszarze mocy agregat prądotwórczy okazuje się korzystny przede wszystkim dla wytworzenia pola kontrolnego. Tak więc, korzystnie, mogą być wytwarzane w tym obszarze mocy napięcia rotora poniżej 1 kv i napięcia statora powyżej kv. Korzystne jest również zastosowanie, w którym napięcia rotora znajdują sie poniżej kv i/lub napięcia statora leżą powyżej kv. [0024] Poniżej, na podstawie rysunku opisano przykład wykonania wynalazku. Nie ma on na celu miarodajnego przedstawiania przykładu wykonania, służy on raczej wyjaśnieniu, wykonany jest w postaci schematycznej i/lub lekko zniekształconej. Ze względu na uzupełnienia wiedzy

13 wynikającej bezpośrednio z rysunku należy wskazać na właściwy stan techniki. W szczególności rysunek przedstawia: na FIG 1 schemat szczególnie korzystnego przykładu wykonania agregatu prądotwórczego według nowej koncepcji; 1 2 na FIG 2 dwa schematy wyjaśniające pracę nadsynchroniczną względnie podsynchroniczną, które przedstawiają współdziałanie częstotliwości obrotowej n napędu, częstotliwości f 2 pola wirującego rotora, częstotliwości f 1 pola wirującego statora oraz liczby p par biegunów. [002] FIG 1 przedstawia agregat prądotwórczy 1 z napędem 3, który jest tu utworzony w postaci turbiny i dodatkowego koła zamachowego 7. Napęd 3 napędza prądnicę 11 przez wał 9 ze zmienną częstotliwością obrotową n. Częstotliwość obrotowa n jest przy tym częstotliwością obrotową wału 9. Prądnica 11 jest utworzona przez stator 13 oraz rotor 1, przy czym rotor 1 jest bezpośrednio, tzn. bez skrzyni biegów, sprzężony z wałem 9 i również obraca się ze zmienną częstotliwością obrotową n. Oznacza to, że napęd 3 jest zgodnie z korzystnym przykładem wykonania przeznaczony do obracania rotora 1 ze zmienną częstotliwością obrotową n. [0026] W przypadku typowej, wykonanej jako maszyna synchroniczna prądnicy prowadziłoby to w przypadku maszyny dwubiegunowej (para biegunów p = 1) do tego, że częstotliwość obrotowa n równałaby się częstotliwości f 1 pola wirującego statora, ponieważ w przypadku typowych

14 maszyn synchronicznych wytwarza się stacjonarny względem rotora 1 przepływ pola wirującego, które obraca się w taki sposób jak rotor 1 razem z rotorem, tzn. z częstotliwością obrotową n. [0027] W odróżnieniu od takich typowych maszyn synchronicznych, w przedstawionym tu korzystnym przykładzie wykonania agregatu prądotwórczego 1, rotor 1 jest zaopatrzony w symbolicznie przedstawione uzwojenie 17 rotora, które jest utworzone w postaci uzwojenia trójfazowego i jest oznaczone przez symbol "3~". Oznacza to, że uzwojenie rotora jest przeznaczone do wytwarzania przepływu pola wirującego prądnicy 11 ze zmienną względem rotora częstotliwością f 2 pola wirującego rotora. Podobnie jak w przypadku wytwarzania prądu trójfazowego może być wykonany praktycznie każdy rodzaj układu zwojów w uzwojeniu 17 rotora, który przy odpowiednim zasilaniu prądem i/lub napięciem wytworzy poruszające się względem rotora 1 magnetyczne pole wirujące (pole wzbudzające) z częstotliwością f 2 pola wirującego rotora. Prowadzi to do przepływu pola wirującego prądnicy 11, który ma względem statora 13 częstotliwość f 1 pola wirującego statora. Częstotliwość pola wirującego statora zgadza się odpowiednio z zadaną w postaci stałej lub zmiennej częstotliwością sieciową. W przypadku stałej częstotliwości sieciowej napęd 3 oraz prądnica 11 dają się szczególnie odpowiednio skonstruować niezależnie od siebie. W przypadku zmiennej częstotliwości sieciowej częstotliwość pola wirującego statora może być śledzona. [0028] Doprowadzone odpowiednio do tego elektryczne zasilanie uzwojenia 17 rotora jest wykonywane przez przetwornicę częstotliwości 19, która jest w tym celu połączona elektrycznie z uzwojeniem 17 rotora przez

15 połączenie elektryczne oraz przez przyłączenie 14 z pierścieniem ślizgowym. Przyłączenie 14 z pierścieniem ślizgowym oraz połączenie elektryczne 21 tak, jak przedstawiono na FIG 1 przez trzy ukośne kreski, jest przeznaczone dla trzech przewodów fazowych dla trzech faz uzwojenia 17 rotora wykonanego jako uzwojenie trójfazowe. Moc elektryczna może być oddana do dyspozycji przez przetwornicę częstotliwości zgodnie z częstotliwością f 2 pola wirującego rotora ze zmienną częstotliwością f 2 pola wirującego rotora. Moc jest pobierana przez przetwornicę częstotliwości 19 z bliżej nie przedstawionej sieci. W tym celu przetwornica 19 częstotliwości jest połączona przez transformator 23 z przyłączeniem 2 do sieci. Częstotliwość sieciowa odpowiada tu, w przeciwieństwie do częstotliwości f 2 pola wirującego rotora, częstotliwości f 1 pola wirującego statora, tak że przetwornica 19 częstotliwości wykonuje przekształcenie z częstotliwości sieciowej f 1 do częstotliwości f 2 pola wirującego rotora. Przekształcenie następuje w przedstawionym tu przykładzie wykonania jedynie na poziomie napięcia uzwojenia rotora, mianowicie tutaj przy 00 V. W przeciwieństwie do tego, oddanie mocy statora 13 następuje na poziomie napięcia kv, co odpowiada napięciu sieciowemu. Zgodnie z nową koncepcją, w przypadku przedstawionego na FIG 1 szczególnie korzystnego przykładu wykonania agregatu prądotwórczego 1 należy wykonać jedynie przekształcenie częstotliwości na poziomie napięcia rotora (00 V). Typowe koncepcje musiałyby zaś przekształcać pod względem częstotliwości całą moc prądnicy, która występuje tutaj na poziomie napięcia kv. W przypadku przedstawionego tu szczególnie korzystnego przykładu wykonania agregatu prądotwórczego 1, a więc przetwornica 19 częstotliwości, może być korzystnie wykonana zwłaszcza jako

16 zwarta i tania. Transformator 23 dokonuje konieczną dla tego przykładu wykonania transformację napięcia, z napięcia sieciowego wynoszącego kv do napięcia rotora wynoszącego 00 V, i jest w tym celu włączony między przyłączenie 2 do sieci oraz przetwornicę 19 częstotliwości. [0029] Przetwornica 19 częstotliwości mająca na celu przekształcenia częstotliwości, posiada korzystnie przekształtnik wejściowy, obwód pośredni akumulacji energii oraz przekształtnik wyjściowy. Obwód pośredni akumulacji energii może być utworzony korzystnie w postaci kondensatora lub cewki dławikowej. Przetwornica 19 częstotliwości ma ponadto środki do zorientowanego na pole zasilania uzwojenia 17 rotora. Przetwornica 19 częstotliwości ma do tego odpowiednie zawory półprzewodnikowe, które dbają o zasilanie z odpowiednią fazą danego przewodu fazowego uzwojenia 17 rotora, wykonanego jako uzwojenie trójfazowe. [00] Niniejszy agregat prądotwórczy dostarcza tym samym zmienne elektryczne zasilanie uzwojenia 17 rotora przez przetwornicę 19 częstotliwości w taki sposób, że przy zmiennej częstotliwości obrotowej n rotora 1 i zmiennej częstotliwości f 2 pola wirującego rotora względem rotora 1 występuje zadana i tutaj w dużej mierze stała częstotliwość f 1 pola wirującego statora. Określona lub zadana częstotliwość f 1 pola wirującego statora, w szczególności w przypadku mniejszych sieci, może być ewentualnie również nieustalona lub lekko nieustalona. Częstotliwość f 1 pola wirującego statora stanowi tym samym stosunkowo stałą docelową wartość regulowaną. W tym celu zostało obliczone, zadane przez regulację, zmienne zasilanie elektryczne uzwojenia 17 rotora za pomocą przeznaczonej do tego regulacji 27. Ma ona symbolicznie przestawione wejście 29

17 dla wartości mierzonych prądnicy 11, które są rejestrowane przy prądnicy 11 za pomocą czujników 31. Te wartości mierzone przekazuje się przez połączenie 33 regulacji co najmniej od statora i w razie potrzeby również od rotora 1 do regulacji 27. Poza tym regulacja 27 ma jednostkę obliczeniową 3 do symulacji prądnicy 11. Symulując wszystkie występujące w prądnicy 11 strumienie magnetyczne zgodnie z przeznaczonym do tego modelem równań różniczkowych, na wyjście 37 regulacja 27 dostarcza bliżej nie przedstawiony sygnał sterujący, który jest przekazywany do przetwornicy 19 częstotliwości przez kolejne połączenie 39 regulacji. Zgodnie z sygnałem sterującym następuje opisane powyżej zorientowane na pole zasilanie uzwojenia 17 rotora, które jest takiego rodzaju, że przy zmiennej częstotliwości obrotowej n rotora 1 i zmiennej częstotliwości f 2 pola wirującego rotora występuje zadana częstotliwość f 1 pola wirującego statora. [0031] W przypadku przedstawionego na FIG 1 szczególnie korzystnego przykładu wykonania agregatu prądowego 1, jest wyjaśnione przykładowo, że ten agregat prądotwórczy 1 może być korzystnie wykorzystany do wytwarzania wysokich napięć w zakresie kv, przy czym napięcia na uzwojeniu rotora są względnie niskie (00 V). Można więc przy stosunkowo niskiej mocy utworzyć przykładowe pole kontrolne ze zmiennym napięciem. [0032] Ponadto agregat prądotwórczy 1 nadaje się również do zastosowania jako agregat dla obciążenia szczytowego lub jako agregat zasilający sieć pojedynczą. W tym przypadku szczególnie korzystne jest koło zamachowe 7 jako część napędu 3, jako pośredni akumulator energii. W tym przypadku moc agregatu prądotwórczego, odpowiedniego poza tym również dla wyższych mocy, może wynosić również poniżej MW, aby

18 przykładowo w ramach zasilania zdecentralizowanego zasilać sieć wyspową. [0033] Dla konstrukcji prądnicy 11, przewidzianej z przepływem pola wirującego wytworzonego ze zmienną częstotliwością f 1 pola wirującego rotora, okazuje się, jako korzystna, szczelina powietrzna między rotorem i statorem, która jest znacznie większa niż szczelina powietrzna typowych maszyn asynchronicznych, ale z drugiej strony jest mniejsza niż szczeliny powietrzne typowych maszyn synchronicznych. Szerokość takiej szczeliny powietrznej między rotorem i statorem wynosi korzystnie pomiędzy 1 cm i 8 cm. W przypadku przedstawionego na FIG 1 szczególnie korzystnego przykładu wykonania agregatu prądotwórczego 1, szczelina powietrzna między 2 cm i 4 cm uwzględnia przeznaczenie agregatu prądotwórczego 1 dla napięcia rotora wynoszącego 00 V i napięcia statora wynoszącego kv przy odpowiedniej częstotliwości f 2 pola wirującego rotora oraz częstotliwości f 1 pola wirującego statora. [0034] FIG 2 przedstawia, w celu wyjaśnienia, współdziałanie różnych wykorzystywanych w związku z FIG 1 częstotliwości względem wału 9 lub względem rotora 1. Podczas pracy nadsychronicznej (FIG 2A) podawana jest przez przetwornicę 19 częstotliwości moc do uzwojenia 17 rotora. Pole wirujące rotora, które prowadzi do przepływu pola wirującego, obraca się w przeciwnym kierunku do rotora 1 z częstotliwością f 2 pola wirującego rotora. Prowadzi to do częstotliwości f 1 pola wirującego statora, która leży poniżej częstotliwości obrotowej n wału 9 lub rotora 1. [003] Podczas pracy podsynchronicznej, przez przetwornicę 19 częstotliwości jest pobierana moc z uzwojenia 17 rotora. Prowadzące do przepływu pola wirującego pole wirujące

19 rotora obraca się w tym samym kierunku jak rotor z częstotliwością f 2 pola wirującego rotora względem rotora 1. Prowadzi to do tego, że częstotliwość f 1 pola wirującego statora jest większa niż częstotliwość obrotowa n wału 9 względnie rotora 1. Przez sterowanie przetwornicy 19 częstotliwości przeprowadzone według regulacji 27 staje się możliwe dostarczanie, przy zmieniającej się zmiennej częstotliwości obrotowej n (FIG 2A, FIG 2B) częstotliwość f 2 pola wirującego rotora również zmienną i z nią zestrojoną (FIG 2A, FIG 2B) w taki sposób, że częstotliwość f 1 pola wirującego statora otrzymuje określoną względnie zadaną wartość i jest w szczególności względnie stała. W zależności od liczby par biegunów zapewnia się częstotliwość f 1 pola wirującego statora jako wielokrotność lub część częstotliwości sieciowej. [0036] W dotychczasowych typowych sposobach wytwarzania prądu jest przewidziana pracująca jako maszyna synchroniczna prądnica 11 w ramach agregatu prądotwórczego 1, która obraca się siłą rzeczy ze stałą prędkością obrotową, sprzężoną z częstotliwością sieciową. Przez to jest ograniczone zmienne zastosowanie zarówno turbiny, jak i prądnicy 11. Aby osiągnąć odsprzężenie napędu 3 i prądnicy 11 przy stałej częstotliwości sieciowej, przewidziany jest agregat prądotwórczy 1 mający napęd 3, prądnicę 11 ze statorem 13 i rotorem 1b oraz przetwornicę 19 częstotliwości, w którym zgodnie z wynalazkiem napęd 3 jest przeznaczony do obracania rotora 1 ze zmienną częstotliwością obrotową; rotor 1 ma uzwojenie 17 rotora, które jest przeznaczone do wytwarzania przepływu wirującego pola prądnicy 11 ze zmienną względem rotora 1 częstotliwością f 2 pola wirującego rotora; przetwornica 19 jest połączona elektrycznie z uzwojeniem 17 rotora; jest

20 - - przewidziana regulacja 27, mająca wejście 29 dla wartości mierzonych z prądnicy 11, jednostkę obliczeniową 3 dla symulacji prądnicy oraz wyjście 37 dla sygnału sterującego dla przetwornicy 19 częstotliwości; przy czym na podstawie sygnału sterującego można dostarczyć zasilanie elektryczne uzwojenia 17 rotora przez przetwornicę 19 częstotliwości w taki sposób, że przy zmiennej częstotliwości obrotowej n rotora 1 i zmiennej częstotliwości f 2 pola wirującego rotora występuje określona częstotliwość f 1 pola wirującego statora. Poza tym podany jest sposób wytwarzania prądu o zadanej częstotliwości sieciowej.

21 Zastrzeżenia patentowe 1 1. Agregat prądotwórczy (1), mający: - napęd (3); - prądnicę (11) ze statorem (13) i rotorem (1), oraz - przetwornicę (19) częstotliwości, znamienny tym, że - napęd (3) jest przeznaczony do obracania rotora (1) ze zmienną częstotliwością obrotową (n); - rotor (1) ma uzwojenie (17) rotora, które jest przeznaczone do wytworzenia przepływu pola wirującego prądnicy (11) ze zmienną względem rotora (1) częstotliwością (f 2 ) pola wirującego rotora; - przetwornica (19) częstotliwości jest połączona elektrycznie z uzwojeniem (17) rotora; - jest przewidziana regulacja (27), mająca wejście (29) dla wartości mierzonych z prądnicy (11), jednostkę obliczeniową (3) dla symulacji prądnicy oraz wyjście (37) dla sygnału sterującego do przetwornicy (19) częstotliwości; przy czym na podstawie sygnału sterującego można wywołać zasilanie elektryczne uzwojenia (17) rotora przez przetwornicę (19) częstotliwości zgodnie ze wzorem 2, tak że przy zmiennej częstotliwości obrotowej (n) rotora (1) oraz zmiennej częstotliwości (f 2 ) pola wirującego rotora występuje zadana częstotliwość (f 1 ) pola wirującego statora, przy czym n jest częstotliwością obrotową rotora, f1 jest częstotliwością pola wirującego statora, tzn.

22 częstotliwością przechodzącego, przez stator, przepływu pola wirującego, f2 jest częstotliwością pola wirującego rotora, tzn. otrzymywaną względem prędkości obrotowej rotora częstotliwością przepływu pola wirującego wytworzonego przez uzwojenie rotora, p jest liczbą par biegunów prądnicy Agregat prądotwórczy (1) według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że regulacja (27) jest przynajmniej połączona przez połączenie (33) regulacji z prądnicą (11) i przez połączenie regulacji z przetwornicą (39) częstotliwości, które to połączenia są przeznaczone do przekazania wartości mierzonych z prądnicy (11) do regulacji (27) względnie do przekazania sygnału sterującego z regulacji (27) do przetwornicy (19) częstotliwości. 3. Agregat prądotwórczy (1) według zastrzeżenia 1 albo 2, znamienny tym, że regulacja (27) jest regulacją zorientowaną na pole Agregat prądotwórczy (1) według jednego z zastrzeżeń od 1 do 3, znamienny tym, że prądnica (11) jest połączona elektrycznie z przyłączeniem (2) do sieci.. Agregat prądotwórczy (1) według jednego z zastrzeżeń od 1 do 4, znamienny tym, że

23 przetwornica (19) częstotliwości jest połączona elektrycznie z przyłączeniem (2) do sieci. 6. Agregat prądotwórczy (1) według jednego z zastrzeżeń od 1 do, znamienny tym, że przetwornica (19) częstotliwości jest połączona z przyłączeniem (2) do sieci przez transformator (23) Agregat prądotwórczy (1) według jednego z zastrzeżeń od 1 do 6, znamienny tym, że przetwornica (19) częstotliwości jest połączona z uzwojeniem (17) rotora przez przyłączenie (14) z pierścieniem ślizgowym. 8. Agregat prądotwórczy (1) według jednego z zastrzeżeń od 1 do 7, znamienny tym, że uzwojenie (17) rotora jest utworzone w postaci uzwojenia trójfazowego oraz rotor (1) ma ferromagnetyczną bryłę wydrążoną w postaci pakietu blach Agregat prądotwórczy (1) według jednego z zastrzeżeń od 1 do 8, znamienny tym, że napęd (3) jest utworzony w postaci turbiny () i/lub koła zamachowego (7).. Agregat prądotwórczy (1) według jednego z zastrzeżeń od 1 do 9,

24 znamienny tym, że szerokość szczeliny powietrznej między rotorem (1) i statorem (13) wynosi między 1 cm i 8 cm Agregat prądotwórczy (1) według jednego z zastrzeżeń od 1 do, znamienny przez to, że jest zaprojektowany dla mocy poniżej 0 MW, w szczególności poniżej MW, w szczególności poniżej 1 MW. 12. Agregat prądotwórczy (1) według zastrzeżenia 11, znamienny przez to, że jest zaprojektowany dla napięcia rotora poniżej 1 kv oraz napięcia statora powyżej kv. 13. Agregat prądotwórczy (1) według jednego z zastrzeżeń od 1 do 12 w postaci agregatu dla szczytowego obciążenia. 14. Agregat prądotwórczy (1) według jednego z zastrzeżeń od 1 do 12 w postaci zasilacza sieci pojedynczej Sposób wytwarzania prądu o zadanej częstotliwości sieciowej, w szczególności za pomocą agregatu prądotwórczego (1) według jednego z poprzednich zastrzeżeń, w którym w prądnicy (11), mającej rotor (1) i stator (13), - uzwojenie (17) rotora jest obracane ze zmienną częstotliwością obrotową (n);

25 pobierane są wartości mierzone prądnicy (11), prądnica (11) jest symulowana, i jest wyprowadzany sygnał sterujący; oraz - na podstawie sygnału sterującego zostaje wywołane zasilanie elektryczne uzwojenia (17) rotora w taki sposób, że przy zmiennej częstotliwości obrotowej (n) rotora (1) jest wytwarzany przez uzwojenie (17) rotora przepływ pola wirującego prądnicy (11) ze zmienną względem rotora (1) częstotliwością (f 2 ) wirowania pola rotora zgodnie ze wzorem 1, że ustala się zadaną częstotliwość (f 1 ) wirowania pola statora, przy czym n jest częstotliwością obrotową rotora, f1 jest częstotliwością pola wirującego statora, tzn. częstotliwością przechodzącego przez stator przepływu pola wirującego, f2 jest częstotliwością pola wirującego rotora, tzn. otrzymywaną względem prędkości obrotowej rotora częstotliwością przepływu pola wirującego wytworzonego przez uzwojenie rotora, p jest liczbą par biegunów prądnicy. 2 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Pełnomocnik:

26 - 26 -

27 - 27 -

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2337642 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.09 0978272.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 4/08 (06.01) B08B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL PL 224252 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224252 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403166 (51) Int.Cl. B66C 13/08 (2006.01) H02K 7/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.08.09 09807498.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G01R /18 (06.01) G01R 19/

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1716463 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.06.04 04740328.2 (1) Int. Cl. G0B23/02 (06.01) G0B19/406

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 224167 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224167 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391278 (51) Int.Cl. H02P 27/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe.

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe. Silnik prądu stałego - budowa Stojan - najczęściej jest magneśnicą wytwarza pole magnetyczne jarzmo (2), bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe,

Bardziej szczegółowo

W stojanie (zwanym twornikiem) jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego jednofazowego lub znacznie częściej trójfazowe (rys. 7.2).

W stojanie (zwanym twornikiem) jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego jednofazowego lub znacznie częściej trójfazowe (rys. 7.2). Temat: Rodzaje maszyn synchronicznych. 1. Co to jest maszyna synchroniczna. Maszyną synchroniczną nazywamy się maszyną prądu przemiennego, której wirnik w stanie ustalonym obraca się z taką samą prędkością,

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 8294 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.01.08 08001421.0 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych ĆWCZENE 5 Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych 1. CEL ĆWCZENA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami elektrycznego sterowania silnikiem trójfazowym asynchronicznym

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2210706 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.01.2010 10000580.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B24B 21/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy synchronicznej

Badanie prądnicy synchronicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0). Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 174737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 174737 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.0.0 0736119.8 (13) T3 (1) Int. Cl. F03D9/00

Bardziej szczegółowo

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 1. Wiadomości wstępne Silniki asynchroniczne jednofazowe są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571394 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.03.2004 04425137.9 (13) (51) T3 Int.Cl. F23N 3/08 (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów: Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina

Bardziej szczegółowo

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10 PL 215666 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215666 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386085 (51) Int.Cl. H02M 7/48 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Jeżeli zwój znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji B obracamy z prędkością v, to w jego bokach o długości l indukuje się sem o wartości:

Jeżeli zwój znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji B obracamy z prędkością v, to w jego bokach o długości l indukuje się sem o wartości: Temat: Podział maszyn prądu stałego i ich zastosowanie. 1. Maszyny prądu stałego mogą mieć zastosowanie jako prądnice i jako silniki. Silniki prądu stałego wykazują dobre właściwości regulacyjne. Umożliwiają

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2496799 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.11. 77796. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1810954 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.2006 06025226.9 (13) (51) T3 Int.Cl. C03B 9/41 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2328264 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.2009 09171606.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02M 5/27 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości:

Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości: Temat: Prądnice prądu stałego obcowzbudne i samowzbudne. Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości: U I(P) I t n napięcie twornika - prąd (moc) obciążenia - prąd wzbudzenia

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie wirnika

Oddziaływanie wirnika Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1586782 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7 (13) T3 (51) Int. Cl. F16D3/12 F16D3/66

Bardziej szczegółowo

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. 1. Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy (silniki uniwersalne). silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe maja budowę

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125 y Elektrotechnika w środkach transportu 125 Elektrotechnika w środkach transportu 126 Zadania alternatora: Dostarczanie energii elektrycznej o określonej wartości napięcia (ogranicznik napięcia) Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 20/10. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL WUP 05/15. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 20/10. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL WUP 05/15. rzecz. pat. PL 219507 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219507 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387564 (22) Data zgłoszenia: 20.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 239643 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.12.09 0980999.1 (13) (1) T3 Int.Cl. F03D 11/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

Silnik indukcyjny - historia

Silnik indukcyjny - historia Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2271455 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2008 08873743.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2440360 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2010 10723594.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2776315 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.07.2013 13753588.6 (13) (51) T4 Int.Cl. B64C 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1632650 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2004 04020807.6 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 7/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 318714 (22) Data zgłoszenia: 28.02.1997 (11)183420 (13) B1 (51) IntCl7 H02K 33/00 H02K

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13 PL 223028 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223028 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396751 (51) Int.Cl. F24J 2/04 (2006.01) F03B 13/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196881 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340516 (51) Int.Cl. G01R 11/40 (2006.01) G01R 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1754519 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2006 06016676.6 (51) Int. Cl. A62C13/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1601564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2004 04718219.1 (13) T3 (51) Int. Cl. A47C7/74 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego

Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego Silnik repulsyjny Schemat połączeń silnika repulsyjnego Silnik tego typu budowany jest na małe moce i używany niekiedy tam, gdzie zachodzi potrzeba regulacji prędkości. Układ połączeń silnika repulsyjnego

Bardziej szczegółowo

Silniki synchroniczne

Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne są maszynami synchronicznymi i są wykonywane jako maszyny z biegunami jawnymi, czyli występują w nich tylko moment synchroniczny, a także moment reluktancyjny.

Bardziej szczegółowo

HYDROENERGETYKA PRĄDNICE ELEKTRYCZNE. Ryszard Myhan WYKŁAD 5

HYDROENERGETYKA PRĄDNICE ELEKTRYCZNE. Ryszard Myhan WYKŁAD 5 HYDROENERGETYKA PRĄDNICE ELEKTRYCZNE Ryszard Myhan WYKŁAD 5 TYPY PRĄDNICY W małych elektrowniach wodnych są stosowane dwa rodzaje prądnic: prądnice asynchroniczne (indukcyjne) trójfazowe prądu przemiennego;

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO

Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe Ćwiczenie BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO Instrukcja Opracował: Dr hab. inż. Krzysztof Pieńkowski, prof. PWr Wrocław, listopad 2014 r. Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 18293 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18293 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.0.07

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477128 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2004 04076445.8 (51) Int. Cl. A61D1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719485 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL PL 218098 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397353 (22) Data zgłoszenia: 13.12.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2057877 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.11.2008 08019246.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A01C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

- kompensator synchroniczny, to właściwie silnik synchroniczny biegnący jałowo (rys.7.41) i odpowiednio wzbudzony;

- kompensator synchroniczny, to właściwie silnik synchroniczny biegnący jałowo (rys.7.41) i odpowiednio wzbudzony; Temat: Maszyny synchroniczne specjalne (kompensator synchroniczny, prądnica tachometryczna synchroniczna, silniki reluktancyjne, histerezowe, z magnesami trwałymi. 1. Kompensator synchroniczny. - kompensator

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Wiadomości do tej pory Podstawowe pojęcia Elementy bierne Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Moc w układach 1-fazowych Pomiary

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2216107. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2010 10000064.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2216107. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2010 10000064. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 22167 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01. 000064. (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 21/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 H02P 1/34

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 H02P 1/34 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY ( 2 1) Numer zgłoszenia: 329338 (22) Data zgłoszenia: 21.10.1998 (19) PL (11) 189658 (13) B1 (51) IntCl7 H02P 1/34 (54)

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silnik bezkomutatorowy z fototranzystorami Schemat układu przekształtnikowego zasilającego trójpasmowy silnik bezszczotkowy Pojedynczy cykl

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18761 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.03.06 06726163.6 (97)

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E19 BADANIE PRĄDNICY

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim PL 224683 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224683 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 410139 (22) Data zgłoszenia: 14.11.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo