KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE"

Transkrypt

1 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE WALNE ZGROADZENIE CZŁONKÓW CZĘŚĆ I MATYS PIOTR MARIAN 56 lat, ukończone studia wyższe z fizyki, podyplomowe studia z informatyki i astronomii. Były członek Rady Osiedla, Przedstawiciel ZGCz w Bieczu na Zebranie Przedstawicieli Członków JSM. W życiu zawodowym jest nauczycielem fizyki i informatyki w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu. Atuty: umiejętność logicznej analizy problemów, znajomość problematyki termomodernizacji budynków, doświadczenie w działalności społecznej. Obecnie Prezes Towarzystwa Przyjaciół Biecza i ziemi bieckiej. NOSAL GRZEGORZ STANISŁAW 28 lat, absolwent Wyższej Szkoły Biznesu Louis University w Nowym Sączu-mgr ekonomii oraz Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - podyplomowe studia w zakresie Ekonomiki o specjalności Rachunkowość, posiada Certyfikat Księgowego Nr 10394/2005 wydany przez Ministra Finansów RP, kandydat na Biegłego Rewidenta Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W życiu zawodowym pełni funkcję Głównego Księgowego w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu. Atuty: znajomość rachunkowości finansowej i zarządczej, umiejętność planowania strategicznego, operacyjnego i taktycznego, odpowiedniej komunikacji oraz negocjacji. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, z-ca asystenta Senatora RP Stanisława Koguta przy biurze PiS w Bieczu. Przez Ostatni okres 3 lat zajmował się finansami Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 w Bieczu, biorąc jednocześnie udział w zarządzaniu nieruchomością. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CZĘŚĆ II BYCZEK HALINA 56 lat, absolwentka Politechniki Rzeszowskiej ( inżynier chemik ). Emerytowana pracownica ZTS GAMRAT w Jaśle, gdzie pełniła wiele stanowisk kierowniczych. Współtwórca 2 patentów oraz 14 wniosków racjonalizatorskich. Atuty: umiejętność komunikacji i społecznej pracy z ludźmi. Opiekun Klubu osiedlowego Gamrat. ŁUCKI JAN PAWEŁ 56 lat, wykształcenie średnie techniczne, zawód: elektroenergetyk. Ukończony Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa zakończony egzaminem państwowym. Ławnik Sądu Rejonowego w Jaśle. Posiada znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej oraz uprawnienia dla inspektora bhp.

2 MYŚLIWIEC MAREK 46 lat, wykształcenie średnie. W życiu zawodowym pracownik ZTS Gamrat SA w Jaśle. Radny III Kadencji Rady Miejskiej w Jaśle. Pełnił funkcję: przez 6 lat członka Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle, Przewodniczącego NSZZ Solidarność w OBR ERG w Jaśle, członka Rady Naukowej w OBR ERG w Jaśle, Prezesa Klubu Sportowego JKS Czarni Jasło, z- cy Przewodniczącego Zarządu Osiedla GMRAT w Jaśle. Atuty: umiejętność komunikacji i organizacji pracy z dziećmi i młodzieżą, organizacji imprez sportowych. OLBROT MAREK 46 lat, mechanik samochodowy. W życiu zawodowym jest pracownikiem ZTS Gamrat w Jaśle. Przez 2 kadencje Przewodniczący Zarządu Osiedla Gamrat, w latach Przewodniczący Rady Osiedla Gamrat. Od 2007 r. członek Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. PABIAN EDWARD 75 lat, wykształcenie średnie techniczne. Emeryt. Długoletni pracownik ZTS GAM- RAT Jasło. W kresie od 1976r. do 1991 r. Z-ca Prezesa Spółdzielni Usługowo Technicznej w Jaśle. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania, nadzoru i wykonawstwa instalacji i sieci sanitarnych. Uczestnik kursów i szkoleń o kierunku kierowania i zarządzania przedsiębiorstwami. PIEKARSKA ZOFIA 66 lat, technik. Emerytowany długoletni pracownik ZTS GAMRAT w Jaśle. Przewodnicząca Rady Osiedla Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2 kadencji. Od 2007 r. członek Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Atuty: umiejętność komunikacji, organizacji imprez kulturalno oświatowych, pasjonat pracy z dziećmi. WOŚ JAN 71 lat, wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik chemik. Emeryt. Długoletni pracownik Przedstawicielstwa Wojskowego w Jaśle. Członek Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście II, członek Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Region Bieszczadzki w Krośnie od 2007 r. Z ca Prezesa. Atuty: umiejętność organizowania pracy społecznej, komunikatywność.

3 ŻARNOWSKI SZYMON 35 lat, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o specjalności: finanse, ubezpieczenia i bankowość. Uczestnik wielu szkoleń specjalistycznych organizowanych przez: Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Warszawie, Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, AchieveGlobal LearningSystem Polska Sp. z o.o w Warszawie, Bank Unii Gospodarczej S.A., Spółdzielczy Bank Rozwoju SCh, Bank BPH S.A., Bank Pekao S.A. W życiu zawodowym obecnie pełni funkcje Dyrektora Oddziału Alior Bank S.A. Członek Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle - kadencji Od 2006 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Atuty: umiejętność logicznej analizy problemów, komunikacji, kierowania zespołami ludzkimi, znajomość: finansów, ubezpieczeń i bankowości. WALNE ZGROADZENIE CZŁONKÓW CZĘŚĆ III DĘBSKI STANISŁAW 52 lata, ukończone wyższe studia ma Politechnice Rzeszowskiej. Specjalność: Chemia i Technologia Chemiczna. W życiu zawodowym obecnie pełni funkcje kierownika Wydziału Produkcji Asfaltów Oddział w Jaśle Spółka Lotos Asfalt Gdańsk. Od roku 2004 członek Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowe w Jaśle, w której od grudnia 2006 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Atuty: umiejętność kierowania zasobami ludzkimi, aktywnego uczestniczenia w działalności społecznej. WALNE ZGROADZENIE CZŁONKÓW CZĘŚĆ IV KOSTRZĄB JÓZEF (brak wymaganych 25 podpisów członków JSM popierających tę kandydaturę) Lat 58, ukończone studia wyższe. Posiada wielokierunkowe dokształcenia zawodowe w zakresie: rachunkowości budżetowej, pedagogiki, zarządzania, psychologii społecznej ( kierowania zespołami), zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych, organizacji pracy i inne. Emerytowany urzędnik państwowy. Przedstawiciel ZGCz Osiedla Sikorskiego Szkolna na Zebranie Przedstawicieli Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle, członek - Przewodniczący Rady Osiedla Sikorskiego Szkolna, członek Stowarzyszenia Forum Jasielskiego, członek Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regiony Jasielskiego, członek zarządu Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaśle. PASIOWIEC ALOJZY Lat 45, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Posiada praktyczną znajomość zagadnień z zakresu: organizacji i zarządzania, nadzoru i kontroli, obrotu gospodarczego, weryfikacji dokumentów, prawa karnego i administracyjnego; rzetelny i odpowiedzialny. Atuty: umiejętność planowania strategicznego i analizowania zagrożeń, kształtowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, negocjator. Z Jasłem związany na stałe od 1997 r.

4 WOŹNIACKA DANUTA Lat 47, absolwentka: Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej kierunek Inżynieria Materiałowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytutu Fizyki wydział Matematyki i Fizyki, podyplomowych studiów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. W życiu zawodowym nauczyciel informatyki i przyrody. Prowadzi również bibliotekę szkolną. WALNE ZGROADZENIE CZŁONKÓW CZĘŚĆ V ROJKOWSKI TADEUSZ Lat 61, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Długoletni pracownik INCO Veritas w Tarnowcu. Radny Rady Miejskiej Jasła I i II Kadencji. Członek Wspólnoty Węgierskiej w Warszawie, były prezes Klubu Sportowego JKS 1910 Czarni. Członek Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle I i II Kadencji. Długoletni członek Rady Osiedla Szajnochy. Posiada znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej. WALNE ZGROADZENIE CZŁONKOW CZĘŚĆ VI KREJZA JANUSZ Lat 61, wykształcenie wyższe. Emerytowany nauczyciel. Były członek Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiada doświadczenie w działalności społecznej. MASTALERZ TADEUSZ Lat 57. Długoletni pracownik Przedsiębiorstwa Wierceń Geologicznych i Hydrogeodezyjnych Hydropol w Krakowie. Były pracownik Przedsiębiorstwa Budimex w Warszawie. WALNE ZGROADZENIE CZŁONKOW CZĘŚĆ VII WÓJCIK BOGUSŁAWA Lat 58, wykształcenie średnie zawód pielęgniarka. Emerytowana pracownica Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Radna Rady Miejskiej w Jaśle 2 kadencji. Posiada duże doświadczenie w pracy organów samorządowych w tym w zakresie analizy budżetu i jego wykonania. Obecnie pełni funkcje Prezesa Stowarzyszenia Forum Jasielskiego oraz Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle. Całą wiedzę i doświadczenie nabyte w dotychczasowej pracy zawodowej i społecznej chce wykorzystać w sprawowaniu funkcji członka Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle.

5 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW NA DELEGATÓW NA WOJWÓDZKI ZJAZD BRANŻY SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKA- NIOWEJ PRZED IV KONGRESEM SPÓŁDZIELCZOŚCI CZELUŚNIAK BOLESŁAW Lat 68. Emeryt. Członek Zarządu Osiedla Mickiewicza kilku kadencji. Ławnik Sadu Rejonowego - Sądu Pracy w Jaśle. Społecznik, w tym doświadczenie w pracach organów samorządowych JSM, Przewodniczący Rady Osiedlowej JSM. PRZETACZNIK JANUSZ Lat 50, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej Inżynier budownictwa lądowego, oraz podyplomowych studiów menadżerskich executive MBA. Uczestnik wielu szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania nieruchomościami. Legitymuje się: złożonym w dniu 15 marca 1997 r. z pozytywnym wynikiem egzamin na członka rad nadzorczych JSSP, uzyskaniem: uprawnień z zakresu przeprowadzania lustracji spółdzielni (uprawnienia lustracyjne nr 3747/97) oraz licencji zawodowej zarządcy nieruchomościami (845). Ukończył kurs z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (133/98). Ze spółdzielczością mieszkaniową związany od 1 września 1990 r. W okresach: od 1 września 1990 r. do 30 maja 2004 r. oraz od 26 lipca 2007 r. Prezes Zarządu JSM. Przewodniczący Sejmiku Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Krośnieńskiego ( ), a później Województwa Podkarpackiego, w latach r. Przewodniczący Rady Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z s. w Tarnowie, który zrzesza 132 spółdzielnie., wcześniej przez dwie kadencje z-ca Przewodniczącego Rady, delegat na I i II Kongres Spółdzielczości. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW NA DELEGATÓW NA VI ZJAZD DELEGATÓW MAŁOPOLSKIEGO ZWIAZKU REWIZYJ- NEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PRZETACZNIK JANUSZ KAZIMIERZ WÓJTOWICZ j.w. Lat 59, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ze spółdzielczością mieszkaniową w Jaśle związany od 1978 r. Członek Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej trzech kadencji. Od września 2006 r. Zastępca Prezesa Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Za zgodność z autoryzacją

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna DYREKTOR Monika Bochenek Wykształcenie wyższe ekonomiczne Ukończone w 2006r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział ekonomii; specjalność: strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z otrzymaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10/2012. Data: 2012-03-31. Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 10/2012. Data: 2012-03-31. Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 10/2012 Data: 2012-03-31 Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w związku z odwołaniem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Jacek

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 4 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku

Aneks numer 4 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Aneks numer 4 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z otrzymaniem przez

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości. Życiorysy zawodowe członków Zarządu BOŚ S.A. Mariusz Klimczak Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego

Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego Załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego Lp. Imię i nazwisko Podmiot delegujący Zakres odpowiedzialności Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MARCIN LIKIERSKI Ukończone studia i studia podyplomowe: Akademia Strategicznego PrzywództwaTM Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

MARCIN LIKIERSKI Ukończone studia i studia podyplomowe: Akademia Strategicznego PrzywództwaTM Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: Wiesław Markwas Ma 50 lat, absolwent Akademii Rolniczej (mgr inż. mechanizacji), także studiów podyplomowych zarządzanie biznesem w ZSB w Szczecinie. Od 23 lat pracownik Z.Ch. POLICE SA. Początkowo jako

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie Warszawa, 08 lipca 2015 r. Członkowie Komisji Egzaminacyjnych: Michał Augustyniak Wyższe techniczne magisterskie Maszyny robocze ciężkie - w 1974r. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów

Bardziej szczegółowo

KIEROWNICTWO CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI

KIEROWNICTWO CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI KIEROWNICTWO CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr Waldemar Krawczyk Urodzony w 1959 roku. Absolwent Wydziału Chemii

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) Typ raportu Raport bieżący Numer 32 /2014 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 SEKRETARIAT PNJ Ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa Tel. Fax.: 22/ 630 96 63, 826 35 05 www.pnj, pnj@kig.pl KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONKURSU POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ ELZAB RB-W 21 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2010 Data sporządzenia: 2010-06-24 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat odwołanie i powołanie Członkow Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa

Bardziej szczegółowo

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik. śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji:

Załącznik. śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji: Załącznik śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji: Jacek Maciej Bajorek wyŝsze: magister prawa i administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, radca prawny śyciorys zawodowy 1991-1996

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE Strona Tytułowa 14-15 maja 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Pozakodeksowe

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

wyższe mgr inż. mechanik Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej

wyższe mgr inż. mechanik Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej Warszawa, 08 lipca 2015 r. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych: wyższe Stanisław Araszkiewicz Wyższe techniczne mgr inż. mechanik Wydział Mechaniki Precyzyjnej 1978 rok Rzeczoznawca SIMP Minister Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: Tomasz Cyran Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Filia w Rzeszowie kierunek prawo, tytuł magister prawa, 1984 1990 aplikacja radcowska tytuł radca prawny, 1992 1995 kurs i egzamin dla członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: Franciszek Adamczyk WyŜsze Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Rolniczy, Kierunek: Ekonomika i organizacja produkcji, 1976 University of Connecticut w Hartford w USA, studia podyplomowe z zakresu spraw

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Raport numer: PBG/CG/2/2011 Wysogotowo, 23.06.2011r. Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym listę kandydatów do Rady Nadzorczej VI kadencji PBG S.A.: - Maciej Bednarkiewicz

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo