Studia przypadków instytucjonalnego wsparcia transferu wiedzy i technologii z państwowych jednostek badawczych do biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia przypadków instytucjonalnego wsparcia transferu wiedzy i technologii z państwowych jednostek badawczych do biznesu"

Transkrypt

1 Studia przypadków instytucjonalnego wsparcia transferu wiedzy i technologii z państwowych jednostek badawczych do biznesu Research and Innovation Services University of Oulu VTT Ventures Ltd. Cambridge Enterprise Ltd. Dr inż. Janusz Marszalec, MBA Innovatech Consulting ul. Śniadeckich 12/16 m. 39, Warszawa tel. (22) , fax (22) , kom Warszawa, 2012

2 1 Research and Innovation Services University of Oulu Uniwersytet w Oulu przykłada bardzo dużą wagę do transferu technologii, komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych i know-how uczelni i jej pracowników. Działania w imieniu Uniwersytetu prowadzi specjalna jednostka organizacyjna wewnątrz uniwersytetu Research and Innovation Services. Uwagę zwraca bardzo dobra organizacja procesu, dokładnie określone metody działania, opracowana szczegółowo koncepcja ich prowadzenia i towarzyszące akty regulacyjne Uniwersytetu, które dokładnie opisują najdrobniejsze zagadnienia i problemy, które mogą pojawić się w procesie komercjalizacji. Wpływa to pozytywne na aktywność pracowników, którzy wiedzą od początku jakie zasady obowiązują, są świadomi możliwości i ograniczeń, znają swoje korzyści finansowe i w obszarze wyników naukowych. Regulacje stanowią też jasną bazę dla instytucji zewnętrznych, współpracujących w procesie komercjalizacji. Postępowanie takie przyspiesza działania, pozwala uniknąć spowalniania procesu w przypadku wątpliwości. Opracowana w projekcie finansowanych ze środków TEKES metodyka NABC Need, Approach, Benefit, Competition zwraca uwagę naukowców na główne siły napędowe komercjalizacji i jest niezwykle ważna dla sukcesu uniwersytetu i jej pracowników w transferze technologii i know-how. Uwagę zwraca także niewielki zespół Research and Innovation Services, który w przypadku potrzeby korzysta z zewnętrznych ekspertów aby utrzymać niskie koszty swojej działalności przy zachowaniu maksimum profesjonalizm. Dotychczasowe osiągnięcia organizacji są znaczne (od 2006 roku 36 firm spin-off). Widoczne to jest zarówno w liczbie powstałych nowych firm spin-off jak również z roli tych firm, jaką odgrywają w obszarach, w których działają. Firmy od razu patrzą na rynek globalny. Ważne jest także, że takie globalne szanse są właściwie pielęgnowane, otrzymują potrzebne wsparcie finansowe i profesjonalne, tak od Research and Innovation Services jak i partnerów inwestycyjnych, którzy dbają o ich właściwy rozwój.

3 2 VTT Ventures Ltd. VTT Ventures stanowi przykład kiedy instytucja naukowo-badawcza tworzy spółkę celową (spółkę prawa handlowego) dla komercjalizacji wyników badan naukowych, praw własności intelektualnej i transferu opracowanych w niej nowych technologii. Rozwiązanie takie pozwala spółce działać na rynku w sposób i na zasadach znanych i rozumianych przez środowisko biznesowe, które jest jej naturalnym partnerem. Partnerzy biznesowi mają przez to większą chęć do współpracy, podejmowania wspólnych działał, podejmowania wspólnego ryzyka, wspólnego finansowania powstających firm spin-off i pracy nad ich rozwojem i wzrostem. VTT Ventures jest młodą firmą (działa formalnie od stycznia 2010 roku) i w okresie tym wykreowała 17 firm spin-off w obszarze technologii, których właścicielem jest VTT. Nawet uwzględniając fakt, że działania przygotowawcze wewnątrz VTT do podjęcia tego rodzaju działań dla transferu posiadanych technologii trwały już od roku 2005 to jest to znaczne osiągnięcie. Powstające firmy spin-off charakteryzuje wysoki poziom innowacyjności na skalę międzynarodową. Działają one w obszarze technologii elektronicznych, telekomunikacyjnych i informatycznych, biotechnologii, medycyny i ekologii. Prowadzona przez VTT Ventures praca edukacyjna wśród naukowców VTT jest niezwykle ważna dla sukcesu transferu technologii, komercjalizacji wyników badań badań i posiadanego know-how w dłuższej perspektywie czasu. Przygotowuje z jednej strony kadrę dla przyszłych firm spin-off. Z drugiej daje naukowcom perspektywę komercyjnego spojrzenia na ich prace naukowo badawcze, co pozwala uwzględniać elementy praktycznej użyteczności wyników badań, pamiętać o rynku i kliencie, a tym samym podejmować nowe kierunki prac badawczych, które być może bez tego nigdy by nie mogły zaistnieć. Ma to szczególne znaczenie jeżeli uwzględni się międzynarodową ekspansję samego VTT.

4 3 Cambridge Enterprise Ltd. Działalność Cambridge Enterprise ilustruje bardzo dobrą organizację transferu technologii na Uniwersytecie Cambridge i bardzo bliską współpracę OTT z pracownikami naukowo badawczymi Uniwersytetu. Przy czy, co jest niezwykle ważne, jest to współpraca interaktywna, dwustronna, gdyż zarówno OTT kieruje wiele swoich działań do twórców praw własności intelektualnej jak i naukowcy uczestniczą (poprzez Radę Nadzorczą, Enterprise Champions oceniających pracę OTT) w urealnianiu działań Cambridge Enterprise, byciu blisko naukowców, rozwiązywaniu ich problemów i dostrzeganiu nowych, gorących kierunków w rozwoju nauki i technologii. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, zwiększającym efektywność działań OTT są Enterprise Champions Mistrzowie Przedsiębiorczości na wydziałach Uniwersytetu. Działając w środowisku naukowym, będąc naukowcami a jednocześnie będąc agentami przedsiębiorczości i komercjalizacji wiedzy, są świetnymi łącznikami pomiędzy pracownikami naukowo - badawczymi i wydziałami a Cambridge Enterprise Ltd. A będąc naukowcami łatwiej jest im rozumieć specyfikę badań i mentalność naukowców, mają przez to wysoką wiarygodność, rozumieją niuanse badań i łatwiej jest im dotrzeć do tego naukowego rdzenia, który tworzy unikalne wartości dodane. Posiadając jednocześnie wiedzę i doświadczenie biznesowego patrzenia na naukę są oni podstawowym ogniwem w łańcuch transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych. Warto zwrócić uwagę, że finansowanie organizowane przez Cambridge Enterprise dla transferu technologii pochodzi często z kilku różnych źródeł, co z jednej strony zmniejsza ryzyko każdego z inwestorów, z drugiej zaś powoduje, że większa grupa niezależnych specjalistów dokonuje krytycznej analizy koncepcji i potencjału przyszłego biznesu, jak również pracuje później nad komercjalizacją technologii i rozwojem firmy. Podejście takie ma swój istotny udział w sukcesie procesu komercjalizacji.

5 4 Podsumowanie i wnioski 1. Przedstawiono analizę przepadków trzech znanych w świecie ośrodków transferu technologii: Research and Innovation Services University of Oulu, VTT Ventures Ltd. i Cambridge Enterprise Ltd. 2. Każdy z ośrodków ma własną metodykę postępowania, dostosowaną do warunków swoich organizacji i krajowej polityki innowacyjności i transferu technologii, ale efektywność prowadzonych działań we wszystkich analizowanych ośrodkach jest wysoka. Zespoły ludzkie i nakłady finansowe są niskie w stosunku do liczby i jakości dokonywanych komercjalizacji wiedzy i transferu technologii, a w przypadku Uniwersytetu Cambridge także świadczonych usług doradczych. 3. Ważne jest dostosowanie metod postępowania OTT do organizacji ale w organizacji (uniwersytecie czy ośrodku badawczym) stworzona musi być najpierw infrastruktura prawna do działania podstawowe wytyczne i nadrzędne wartości paradygmatu, który przyświeca zarówno organizacji naukowo badawczej jak i jej ośrodkowi transferu technologii. Takie rozwiązanie gwarantuje sprawne i efektywne działanie bez potrzeby ciągłego poszukiwania rozwiązań w sytuacjach wątpliwych. 4. W Finlandii współpraca nauki z przemysłem zawsze była bardzo silna, zaś obecnie w obliczu trudności głównego fińskiego gracza na rynkach międzynarodowej Nokii nacisk na transfer technologii i komercjalizację wyników badań jeszcze się nasilił. Uważa się, że to 1000 małych firm spin-off ma szansę zastąpić potęgę Nokii, której rola dla fińskiej gospodarki była przez wiele lat bardzo ważna, także dla ogromnej liczby małych i średnich firm z nią kooperujących. 5. Cambridge Enterprise ilustruje ogromną siłę Uniwersytetu Cambridge i jego światową innowacyjność nie tylko w wąskich niszach i niewielkich udoskonaleniach, ale także w całkowicie nowym spojrzeniu na wiele dziedzin nauki i udzielanie praktycznych odpowiedzi na wielkie współczesne wyzwania, zwłaszcza w medycynie i ochronie zdrowia.

6 6. Uwagę zwraca fakt, że innowacyjne rozwiązania nie koncentrują się wokół rozwiązań informatycznych i e-biznesu ale dotyczą bardzo szerokiej gamy obszarów wiedzy i technologii, często o dużej składowej elementów hardware (elektroniki, optyki), technologii medycznych i biotechnologii dla farmacji i nowych metod leczenia, zagadnień związanych z nowymi źródłami energii i ekologią. 7. Na uwagę zasługuje fakt, ze inwestycje OTT w tworzone firmy spin-off i spin-out są zwykle wielkości kilkuset tysięcy złotych. Środki te, zainwestowane we właściwe technologie, przy bardzo dobrym zarządzaniu rozwojem firmy i jej wzrostem, przynoszą w ciągu kilku lat kilkukrotnie wyższe przychody z realizacji dokonanych inwestycji. 8. We wszystkich analizowanych przypadkach to OTT przejmują na siebie wszelką biurokracją związaną z pisaniem różnego rodzaju wniosków i poszukiwaniu finansowania, zaś naukowiec przychodzi często tylko ze szkicem swojej koncepcji (jak np. dr. Daniel Wheeler, który przyszedł do Cambridge Enterprise z rysunkiem pomysłu na urządzenie do bezpiecznego aplikowania zawartości ampułek z lekarstwami do strzykawek oraz mechanicznego ich znakowania aby zmniejszyć liczbę pomyłek w podawaniu w szpitalach pacjentom leków, które znane jest obecnie jako SAFERamp). Koncepcja ta jest następnie rozwijana do innowacyjnego rozwiązania technologicznego na dużą, światową skalę, przynosząc ogromne korzyści wszystkim stronom zaangażowanym w jej dalszy rozwój.

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Aleksandra Bąkowskiego Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Wybrane

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

BUDOWA UCZELNIANYCH CENTRÓW KOMPETENCYJNYCH

BUDOWA UCZELNIANYCH CENTRÓW KOMPETENCYJNYCH PAWEŁ MADEJ ŁUKASZ SZCZYGIELSKI e-mail: Pawel.Madej@zie.pg.gda.pl, lukasz.szczygielski@zie.pg.gda.pl Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi w Wielkiej Brytanii i Finlandii Propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi w Wielkiej Brytanii i Finlandii Propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi w Wielkiej Brytanii i Finlandii Propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości!

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości! (dokument do konsultacji) Warszawa 2008 W nowoczesnym społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Audycja audio: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

2011 Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

2011 Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorczości akademickiej

Poradnik przedsiębiorczości akademickiej Poradnik przedsiębiorczości akademickiej Poradnik przedsiębiorczości akademickiej Wydanie elektroniczne Lublin, 2011 Projekt okładki Redakcja techniczna TRUE COLOURS Tomasz Piech Spis treści Wstęp...7

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość Akademicka

Przedsiębiorczość Akademicka Przedsiębiorczość Akademicka stan, bariery i przesłanki rozwoju redakcja naukowa Bogusław Plawgo Łomża 2011 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA STAN, BARIERY I PRZESŁANKI ROZWOJU Recenzent dr hab. Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w województwie pomorskim

Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w województwie pomorskim Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w województwie pomorskim Gdańsk, luty 2014 Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w województwie pomorskim. Publikacja została wykonana w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Bielsko-Biała 2010 Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Bardziej szczegółowo

Strategia Innowacji Województwa Śląskiego

Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 - projekt Katowice 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument

Bardziej szczegółowo

INNO-BROKER TEORIA I PRAKTYKA

INNO-BROKER TEORIA I PRAKTYKA INNO-BROKER TEORIA I PRAKTYKA Publikacja powstała w ramach projektu Projekt PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw - INNO-BROKER współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo