Program trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele przez około 15 miesięcy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele przez około 15 miesięcy."

Transkrypt

1 MBA - ZARZĄDZANIE Program nauczania opiera się na klasycznym programie MBA, wzbogaconym o problematykę ważną i aktualną dla polskich organizacji w zakresie współczesnego zarządzania. Cele programu MBA - Zarządzanie: przygotowanie do zarządzania przedsiębiorstwem na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej zarówno w dużych jak i średniej wielkości firmach, funkcjonujących w Polsce jak i na rynkach globalnych, kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych, skutecznego negocjowania, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji międzyludzkich w organizacji, kształtowania partnerskich związków z otoczeniem, dostarczenie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii, prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, stanowiącej podstawę do dalszego kształcenia i zdobywania wiedzy. Program trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele przez około 15 miesięcy. OPŁATY ZA STUDIA Opłata za całość studiów wynosi zł (wpłata jednorazowa przy zapisie lub w trzech równych ratach: I rata przy zapisie, II rata na miesiąc przed rozpoczęciem drugiego semestru, III rata na miesiąc przed rozpoczęciem trzeciego semestru)

2 PODYPLOMOWE STUDIUM OUTSOURCINGU CEL STUDIUM: Celem Studium Outsourcingu w WSHiP im. R. Łazarskiego jest kształcenie kadry kierowniczej, która odpowiedzialna jest za: Identyfikację działań biznesowych, wymagających wsparcia outsourcingiem, Dobór partnerów outsourcingowych, Negocjacje warunków współpracy, Monitorowanie procesu realizacji przedsięwzięcia outsourcingowego, Ocenę opłacalności tej współpracy. : wymiar godzinowy studiów 200 godz. studia trwają 2 semestry zajęcia odbywają się w trybie sobotnio niedzielnym, co dwa tygodnie zajęcia rozpoczynają się w październiku 2009 roku OPŁATY: Opłata za całość studiów wynosi 5800 zł Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie BIURO REKRUTACJI: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Warszawa ul. Świeradowska 43

3 p.363, piętro III, sektor F tel mail: EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI TRENERÓW Nowoczesne organizacje coraz większą uwagę przykładają do świadomego i prawidłowego kształtowania polityki zarządzania kapitałem ludzkim. Coraz szybsze zmiany w otoczeniu biznesowym nakładają na osoby czynne zawodowo konieczność stałego rozwoju zawodowego oraz doskonalenia swoich umiejętności. Klasyczne podejście do procesu nauczania osób dorosłych wypierane jest przez nowoczesne podejście oparte na elastycznych oraz nastawionych na praktyczność i efektywność metodach kształcenia. Studia Podyplomowe "Europejskie Centrum Edukacji Trenerów" w sposób jak najbardziej praktyczny przygotowują studentów do konstruowania i prowadzenia szkoleń biznesowych jako trenerzy wewnętrzni w organizacjach lub trenerzy prowadzący niezależną działalność. Celem studiów jest umożliwienie studentom rozwoju i doskonalenia umiejętności pozwalających na efektywne przekazywanie wiedzy i wspieranie rozwoju dorosłych. Zajęcia będą trwać 2 semestry podczas których zostanie zrealizowanych 260 godzin. Odbywać się dwa razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (sobota-niedziela) OPŁATA Opłata za studia: 6000 PLN za semestr NFORMACJE DODATKOWE Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

4 kontakt: Wszelkich szczegółowych informacji udziela opiekun studiów mgr Andrzej Worotyńki, tel. kontaktowy: , ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) Celem studiów jest wyposażenie jego uczestników w kompetencje pozwalające na budowanie strategii polityki personalnej oraz wypracowanie procedur (instrumentów) polityki kadrowej służących podnoszeniu efektywności zasobów ludzkich. Ze szczególną uwagą zostaną przedstawione słuchaczom programy modernizacji zasobów ludzkich organizacji, programy wprowadzania zmian i reagowania przez dział HR na sytuacje kryzysowe, a także wzbogacania potencjału intelektualnego organizacji. Przewaga ćwiczeń i warsztatów nie tylko pozwoli poznać założenia współczesnego zarządzania funkcją HR, ale przede wszystkim dostarczy wiedzy i konkretnych umiejętności dla konstruowania i stosowania najnowszych narzędzi wykorzystywanych w procesie selekcji, rekrutacji i adaptacji, rozwoju, doskonalenia i oceniania pracowników, budowania organizacyjnych i indywidualnych planów kariery. Studia są dwusemestralne 180 godzin. Zajęcia trwają od października do czerwca i odbywają się w systemie sesji sobotnio-niedzielnych. Forma: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe, treningi, case study PLN Płatność w dwóch ratach semestralnych po 2450 PLN za semestr.

5 INFORMACJE DODATKOWE Wszelkich informacji udziela Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawa, ul. Świeradowska 43 pok. 56, sektor E tel./fax (0-22) , oraz Kierownik Studiów: dr Krystyna Krzekotowska tel ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Studia pozwalają na uzyskanie, pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu zarządzania projektami. Pozwalają na samodzielna realizację projektów. Przygotowują słuchaczy do egzaminu certyfikowanego Project Managera na stopnie C i D. Program studiów został opracowany zgodnie ze standardami International Project Management Association /IMPA/ - międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego ludzi związanych z zarządzaniem projektami. W ten sposób nasi absolwenci uzyskają oprócz wiedzy formalne możliwości o ubieganie się o pracę we wszystkich krajach UE i Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Azji, Australii.Słuchacze zapoznają się z systematyką faz projektu, począwszy od spotkania rozpoczynającego aż do ostatecznego zakończenia i oceny projektu. Równolegle z zajęciami teoretycznymi prowadzone są warsztaty praktyczne, w czasie których uczestnicy opracowują projekty oceniane przez asesorów IPMA. Program trwa 2 semestry PLN

6 INFORMACJE DODATKOWE Informacje dodatkowe można uzyskać w Centrum Kształcenia Podyplomowego WSHiP. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawa, ul Świeradowska 43 pokój 56, sektor E tel./fax /352, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE Przekazanie aktualnej wiedzy na temat ekonomicznych aspektów Zarządzanie Ryzykiem, zapoznanie Słuchaczy z metodami zarządzania ryzykiem w gospodarce rynkowej, zapoznanie ich ze specyfiką kwantyfikacji i analizy ekonomiczno-finansowej ryzyka. Absolwent po ukończeniu Studium ma ułatwioną karierę zawodową w kraju i zagranicą. Studium jest dwusemestralne 180 godzin. Zajęcia rozpoczną się na początku października 2008 roku a zakończą w czerwcu 2009 roku. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedzielę dwa razy w miesiącu, w soboty od 9:00 do 16:00. w niedzielę od 9:00 do 14:20. Forma: wykłady, konwersatoria i ćwiczenia

7 Opłata za całość studiów wynosi PLN ZAPISY Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawa, ul. Świeradowska 43 pok. 56, sektor E tel./fax (0-22) , oraz Kierownik Studiów: dr Tadeusz T. Kaczmarek ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej, profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, opartej na doświadczeniach zachodnich, z uwzględnieniem realiów gospodarki polskiej i rozwinięcie umiejętności analizy przypadków logistycznych. Umożliwienie osobom o różnych kierunkach wykształcenia, a także zainteresowaniach zawodowych osiągnięcie wyższych kwalifikacji przydatnych do rozwiązywania problemów logistycznych w firmie. Podczas studiów prezentowana będzie wiedza dotycząca: logistyki w wymiarze strategicznym, systemowych rozwiązaniach logistycznych na poziomie operacyjnym, zarządzania logistycznego, zarządzania łańcuchami dostaw, z uwzględnieniem przepływów rzeczowych, pieniężnych i informacyjnych, instytucjonalnego i infrastrukturalnego otoczenia logistycznego firmy, analizy przypadków logistycznych. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie na szesnastogodzinnych sesjach zajęciowych (8 godzin w soboty i 8 godzin w niedziele).

8 5200 PLN - Płatność w dwóch ratach semestralnych po 2600 PLN za semestr. NFORMACJE DODATKOWE Informacje dodatkowe można uzyskać w Centrum Kształcenia Podyplomowego WSHiP. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawa, ul Świeradowska 43 pokój 56, sektor E tel./fax /352, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFRASTRUKTURALNYMI Cele programu Podyplomowych Studiów w zakresie Zarządzania Projektami Infrastrukturalnymi: Zdobycie oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej integracji europejskiej, prawa Unii Europejskiej, polityki strukturalnej i regionalnej Unii Europejskiej -dotyczącej zarządzania projektami w sektorze infrastruktury i inżynierii sanitarnej w Polsce. Zapoznanie słuchaczy z aktualnymi etapami przygotowania i zarządzania projektami współfinansowanymi w ramach programów europejskich oraz w ramach innych źródeł finansowania systemy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego [PPP]. Praktyczne zajęcia z zakresu wypełniania Wniosku Aplikacyjnego stanowiącego podstawę ubiegania się beneficjenta-inwestora o środki wsparcia finansowego w ramach konkretnego Programu Operacyjnego na zrealizowanie kluczowych przedsięwzięć i projektów infrastrukturalnych w dziedzinach: budownictwa instalacji i sieci wodociągowych,

9 kanalizacyjnych, budowy oczyszczalni ścieków, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji oraz infrastruktury ciepłownictwa. Przygotowanie specjalistów do zarządzania projektami w ramach unijnych źródeł montażu finansowego dla organizacji zarządzających projektami infrastrukturalnymi w dziedzinie ochrony środowiska. Dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania projektami w sektorze ochrony środowiska, ekonomii, prawodawstwa, procedur instytucjonalnych, unijnego montażu finansowego, prawnych aspektów w realizacji unijnych inwestycji oraz dostarczenie narzędzi stanowiących podstawę do dalszego kształcenia i zdobywania wiedzy. Program trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele przez około 12 miesięcy. Opłata za całość studiów wynosi zł (wpłata jednorazowa przy zapisie lub w trzech równych ratach: I rata przy zapisie, II rata na miesiąc przed rozpoczęciem drugiego semestru, III rata na miesiąc przed zakończeniem II semestru. INFORMACJE DODATKOWE Informacje dodatkowe można uzyskać w Centrum Kształcenia Podyplomowego WSHiP. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawa, ul Świeradowska 43 pokój 56, sektor E tel./fax /352, SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

10 Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom użytecznej wiedzy i praktycznych umiejętności do prowadzenia odpowiedzialnego, uwzględniającego zasady zrównoważonego rozwoju biznesu oraz przejrzystego komunikowania i raportowania wyników prowadzonej działalności. Słuchacze dowiedzą się jak tworząc społecznie odpowiedzialną organizację przy pomocy narzędzi CSR wpływać w istotny sposób na poprawę wizerunku firmy i budować właściwe relacje z otoczeniem. Spotkania z praktykami i zajęcia warsztatowe pozwolą słuchaczom zapoznać się z przykładami programów CSR realizowanymi w polskich przedsiębiorstwach. ORGANIZACJA STUDIÓW Studia obejmują 180 godzin (dwa semestry). Zajęcia trwają od października do czerwca i odbywają się w systemie sesji sobotnio-niedzielnych (średnio co dwa tygodnie). Forma zajęć: wykłady, konwersatoria, zajęcia warsztatowe, analiza przypadków PLN Płatność w dwóch ratach semestralnych po 2500 PLN za semestr. INFORMACJE DODATKOWE I ZAPISY Informacje dodatkowe można uzyskać w Centrum Kształcenia Podyplomowego WSHiP. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawa, ul Świeradowska 43 pokój 56, sektor E tel./fax /352, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MIĘDZYNARODOWYMI W POLSCE

11 Zdobycie oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej integracji europejskiej, prawa Unii Europejskiej, polityki strukturalnej i regionalnej Unii Europejskiej - dotyczącej zarządzania międzynarodowego projektami w Polsce. Zapoznanie słuchaczy z aktualnymi etapami przygotowania i zarządzania projektami współfinansowanymi w ramach programów europejskich i w ramach innych źródeł międzynarodowego finansowania. Praktyczne zajęcia z zakresu wypełniania Wniosku Aplikacyjnego stanowiącego podstawę ubiegania się inwestora-beneficjenta o środki wsparcia finansowego w ramach konkretnego Programu Operacyjnego na zrealizowanie kluczowych przedsięwzięć i projektów w Polsce. Przygotowanie kompetentnych kadr do zarządzania projektami w ramach międzynarodowych źródeł montażu finansowego dla potrzeb struktur organizacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, funkcjonujących w Polsce jak i na rynkach globalnych. Kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych, skutecznego negocjowania, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji międzyludzkich w organizacjach międzynarodowych oraz kształtowanie partnerskich związków z otoczeniem. Dostarczenie wiedzy dla kadr menedżerskich w zakresie zarządzania projektami międzynarodowymi, prawodawstwa, ekonomii, unijnego montażu finansowego, prawnych aspektów w realizacji unijnych inwestycji, stanowiących podstawę do dalszego kształcenia i zdobywania kompetencji w zarządzaniu. ORGANIZACJA STUDIÓW Program trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele przez około 12 miesięcy. Opłata za całość studiów wynosi zł (wpłata jednorazowa przy zapisie lub w trzech równych ratach: I rata przy zapisie, II rata na miesiąc przed rozpoczęciem drugiego semestru, III rata na miesiąc przed zakończeniem II semestru.

12 INFORMACJE DODATKOWE I ZAPISY Informacje dodatkowe można uzyskać w Centrum Kształcenia Podyplomowego WSHiP. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawa, ul Świeradowska 43 pokój 56, sektor E tel./fax /352, ZAKUPY W BIZNESIE przygotowanie do strategicznego oraz taktycznego zarządzania obszarem zakupów w przedsiębiorstwach oraz instytucjach kształtowanie praktycznych umiejętności oraz postaw pożądanych w zarządzaniu zakupami opartym na wyniki, a w szczególności: myślenie całościowe oraz analityczne, elastyczność zachowań, wrażliwość ekonomiczna, funkcjonowanie pod presją czasu, umiejętność negocjowania warunków zakupu, komunikacja i współpraca pozioma transfer nowoczesnej wiedzy o obszarze zakupów, niezbędnej w procesach współpracy z dostawcami oraz realizacji celów zakupowych Program podyplomowych studiów Zakupy w biznesie został oparty o najlepsze praktyki i nowoczesną wiedzę stosowaną zarówno w przedsiębiorstwach i organizacjach międzynarodowych, jak i krajowych. ORGANIZACJA STUDIÓW Program trwa 2 semestry.

13 4500 zł INFORMACJE DODATKOWE I ZAPISY Informacje dodatkowe można uzyskać w Centrum Kształcenia Podyplomowego WSHiP. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawa, ul Świeradowska 43 pokój 56, sektor E tel./fax /352,

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DODATKOWE CERTYFIKATY BRANŻOWE CERTYFIKOWANE KURSY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI Studia podyplomowe na kierunku ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI Kierownik studiów Tomasz Domański Profil słuchacza: Studia podyplomowe przeznaczone są w szczególności dla pracowników i menedżerów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University Northampton University 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów 2 Master of Business Administration WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE

2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Informator 2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE Szanowni Państwo, w Wasze ręce trafia właśnie kolejny informator studiów podyplomowych studiów, które

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

business design KSZTAŁCENIE SZYTE NA MIARĘ

business design KSZTAŁCENIE SZYTE NA MIARĘ KSZTAŁCENIE SZYTE NA MIARĘ STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY informator KURSY I SZKOLENIA ARTYSTYCZNE CAD, GRAFIKA UŻYTKOWA I PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo