raport pierwszy kwartał 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport pierwszy kwartał 2010"

Transkrypt

1 raport pierwszy kwartał 2010 mediacap sa 1 mediacap SA

2 NOTA PRAWNA Niniejszy raport kwartalny został pierwotnie opublikowany pod nazwą EM Lab SA. Spółka zmieniła markę na MEDIACAP SA w dniu 14/09/2010 i wobec tej zmiany w celach wyłącznie informacyjnych, przygotowana została obecna wersja raportu, w której stara nazwa zastąpiona została nową dla uspójnienia raportów okresowych w Formalnie obowiązujący raport okresowy za ten okres jest dostępny pod adresem: 2 mediacap SA

3 Spis treści: I. List od Zarządu 4 II. Sprawozdanie z działalności zarządu MEDIACAP SA (EM Lab SA) za I Q Dane ewidencyjne 7 Zarząd Spółki 7 Rada Nadzorcza 7 Akcjonariat Spółki 9 Opis działalności 11 Istotne wydarzenia 14 Wybrane dane finansowe 15 Wyniki finansowe analiza 24 Strategia rozwoju Spółki 26 Oświadczenie Zarządu w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect 28 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 32 III. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk 33 IV. Dane kontaktowe 41 3 mediacap SA

4 I. List od Zarządu Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2010 roku. Kwartał ten przyniósł wiele zmian w życiu EM Lab SA, które fundamentalnie wpłyną na jej dalszy rozwój. Kluczowym wydarzeniem w tym okresie było doprowadzenie do przejęcia przez EM Lab SA agencji reklamowej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o., polskiego oddziału wiodącego europejskiego holdingu reklamowego Scholz & Friends Group. Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. jest jedną z najczęściej nagradzanych agencji reklamowych w Polsce i pracuje dla takich klientów, jak Tchibo, Mercedes-Benz, Frito-Lay, Pfizer czy Nestle. 75% udziałów w tej spółce należy obecnie do EM Lab SA, co w istotny sposób przyczyniło się do skokowego wzrostu przychodów Spółki. W pierwszym kwartale zamknęły się one na poziomie ,65 PLN netto, co oznacza wzrost o 128% wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym. Dzięki tej transakcji EM Lab SA stała się liczącym graczem na polskim rynku grup reklamowych. Przejęcie Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. to jednak nie tylko wzrost udziałów w rynku dla EM Lab SA, ale również szansa na poszukiwanie synergii kosztowych. Pomimo tak dynamicznego wzrostu przychodów Spółki, jej koszty rosły znacznie wolniej. To pozwoliło na istotne poprawienie wyniku, który na koniec kwartału wyniósł ,38 PLN netto wobec ,51 PLN netto w roku poprzednim (poprawa o 38%). Należy pamiętać, że rynek, na którym Spółka pracuje, jest sezonowy, i wobec bardzo ograniczonych wydatków klientów w styczniu i lutym, strata w pierwszym kwartale jest zjawiskiem zwyczajowym. Dodatkowym korzystnym zjawiskiem, jakie nastąpiło, w tym okresie, jest wzrost udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem z poziomu 7% do 15% w sprawozdaniu jednostkowym. Ponad dwukrotnie większy udział aktywów trwałych daje spółce i jej inwestorom większą stabilność. Oczywiście pozostają w spółce obszary do poprawy. W kolejnych kwartałach będziemy dążyć przede wszystkim do zmniejszenia wysokiego wskaźniki obrotu należnościami (obecnie 492 dni) oraz zobowiązaniami (173 dni). Obecne poziomy wynikają z charakteru realizacji wspólnych projektów dla największych klientów i przesunięciami w płatnościach z tego tytułu. 4 mediacap SA

5 Będziemy jednak silnie zabiegać o istotne skrócenie tych cykli. Rok 2010 pozostaje trudnym okresem dla branży mediowej i reklamowej. O ile zahamowany został intensywny spadek wydatków klientów, o tyle na powrót do silnego wzrostu będziemy musieli poczekać co najmniej do roku Przykład EM Lab SA pokazuje jednak, że można ten okres wykorzystać do atrakcyjnych przejęć i budowy udziałów w rynku i to na tym aspekcie będziemy chcieli skupić się w kolejnych kwartałach. Z wyrazami szacunku Jacek Olechowski Prezes Zarządu Członek Zarządu, Edyta Gurazdowska Dyrektor Finansowy 5 mediacap SA

6 II Sprawozdanie z działalności ZarzĄdu mediacap SA W Q mediacap SA

7 1. Dane ewidencyjne Spółka MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (kod ), ul. Bema 65, powstała w wyniku przekształcenia spółki EM Lab Sp. z o.o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , powstałej zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 1697/98 z 05 marca Przekształcenie nastąpiło zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały. Zgromadzenia Wspólników EM Lab SA z dnia 12 lutego Statut EM Lab SA został przyjęty aktem notarialnym Rep. A nr 3028/2008 w dniu 12 lutego Ostatnia zmiana statutu Spółki miała miejsce 28 maja 2008, Rep. A nr 7101/2008. Data rejestracji w KRS EM Lab SA 24 czerwca Zgodnie ze Statutem czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. 2. Zarząd Spółki Na dzień 31 grudnia 2009 Zarząd Spółki składał się z: Julian Kozankiewicz Edyta Gurazdowska Prezes Zarządu Członek Zarządu Od dnia 23 lutego 2010 Zarząd Spółki składa się z: Jacek Olechowski Edyta Gurazdowska Prezes Zarządu Członek Zarządu 3. Rada Nadzorcza Na dzień 31 grudnia 2009 Rada Nadzorcza składała się z: Jacek Olechowski Tomasz Grzybowski Hubert Janiszewski Jacek Welc Marek Żołędziowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 7 mediacap SA

8 Od dnia 23 lutego 2010 Rada Nadzorcza składa się z: Hubert Janiszewski Tomasz Grzybowski Julian Kozankiewicz Jacek Welc Marek Żołędziowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 8 mediacap SA

9 4. Akcjonariat Spółki Na dzień 31 grudnia 2009 wg informacji posiadanej przez Spółkę akcjonariat przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Liczba posiadanych akcji Procentowy udział Procentowy udział (lub Nazwa) stan na dzień posiadanych akcji posiadanych akcji w kapitale zakładowym w głosach na WZA Posella Management Ltd ,21% 27,21% Frinanti Trading Ltd ,12% 15,12% Versalin Properties Ltd ,06% 14,06% Dritosa Management Ltd ,00% 6,00% Pozostali (poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA) ,61% 37,61% SUMA ,00% 100,00% W ramach programu skupu akcji własnych w celu sfinansowania transakcji Spółka na dzień 31 marca 2010 nabyła własnych akcji. Akcjonariat stan na dzień % Posella management ltd. 15% frinanti trading LTD. 14% versalin propeties ltd. 6% dritosa management ltd. 38% pozostali (powyżej 5% ogólnej liczby głosów na wza) 9 mediacap SA

10 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta od dnia, na który został sporządzony raport roczny za Imię i nazwisko (lub Nazwa) Posella Management Ltd Frinanti TradingLtd Versalin Properties Ltd Dritosa Management Ltd Liczba posiadanych akcji stan na dzień Zmiany w stanie posiadania akcji Liczba posiadanych akcji stan na Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym 27,21% 15,12% 14,06% 6,00% Procentowy udział posiadanych akcji w głosach na WZA 27,21% 15,12% 14,06% 6,00% Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę (na dzień 31 marca 2010), zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami w okresie od dnia, na który został sporządzony raport roczny za Imię i nazwisko (lub Nazwa) Liczba posiadanych akcji stan na dzień Zmiany w stanie posiadania akcji Liczba posiadanych akcji stan na Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Procentowy udział posiadanych akcji w głosach na WZA Osoby zarządzające Jacek Olechowski Edyta Gurazdowska ,31% 3,31% ,22% 0,22% Osoby nadzorujące Julian Kozankiewicz ,60% 3,60% Tomasz Grzybowski ,87% 1,87% Hubert Janiszewski ,22% 0,22% Jacek Welc 0,00% 0,00% Marek Żołędziowski 0,00% 0,00% Powiązania członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów: Jacek Olechowski jest właścicielem spółki Posella Management Limited. Tomasz Grzybowski jest właścicielem spółki Dritosa Management Limited. Marek Żołędziowski jest właścicielem spółki Versalin Properties Limited. Filip Friedmann jest właścicielem spółki Frinanti Trading Limited. 10 mediacap SA

11 5. Opis działalności Spółka EM Lab SA prowadziła w I Q 2010 działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie kompleksowych realizacji eventowych oraz realizacji kampanii ambient media, czyli opartych na niestandardowych formach reklamy zewnętrznej. Cechą charakterystyczną dla branży, w której działa Spółka, jest występowanie sezonowości sprzedaży. Osłabienie popytu występuje w pierwszym kwartale, w szczególnościw miesiącach styczniu i lutym, natomiast zwiększenie sprzedaży występuje w IV kwartale, w szczególności w miesiącach listopad i grudzień. W I Q 2010 Spółka zrealizowała kilka dużych projektów, co pozwoliło na osiągnięcie lepszych wyników za I Q 2010 niż w analogicznym okresie 2009 roku. a) Określenie segmentów działalności Spółki Do głównych usług świadczonych przez Spółkę należą usługi w zakresie marketingu, w tym w szczególności: Kompleksowe realizacje eventowe, czyli organizacja wydarzeń promocyjnych, w szczególności organizacja imprez małych oraz masowych (w przypadku wydarzeń na świeżym powietrzu powyżej 1000 osób), zarówno biletowanych, jak i z wolnym wstępem, w których marka sponsora gra istotną rolę i jest mocno komunikowana do zgromadzonych; Działania promocyjne z udziałem promotorów oraz hostess, czyli działania prowadzone w centrach handlowych, w przestrzeni miejskiej (na ulicach) oraz w innych lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu ludzi, polegające na rozdawaniu próbek produktów (sampling), ulotek lub zbieraniu informacji (ankietowaniu) od przechodniów; Opracowywanie strategii eventowych, czyli tworzenie koncepcji oraz mierzenie efektów organizacji eventów dla klientów w obszarach business to business oraz business to consumer; Działania z zakresu wsparcia sprzedaży, czyli tworzenie działań oraz animacji, pozwalających nawiązać interakcje z konsumentami oraz wspomóc sprzedaż produktów i usług; Budowa baz danych, czyli zbieranie bazy danych konsumentów podczas wydarzeń promocyjnych lub podczas promocji sprzedażowych, w celu wykorzystania jej w celach sprzedaży usług lub produktów klienta; 11 mediacap SA

12 Działania z zakresu ambient media, czyli realizowanie kampanii promocyjnych w przestrzeni miejskiej oraz w przestrzeniach handlowych, polegające na niestandardowej ekspozycji marki klienta lub jego produktów z wykorzystywaniem niestandardowych form reklamy zewnętrznej. Organizacja działań incentive, czyli działania polegające na organizacji zagranicznych oraz krajowych wyjazdów, będących częścią programu motywacyjnego dla pracowników lub partnerów handlowych klienta; Organizacja konferencji i wydarzeń prasowych, czyli organizowanie konferencji prasowych prezentujących nowe produkty oraz usługi przed gronem zaproszonych dziennikarzy oraz przedstawicieli mediów. Ze względu na fakt, iż umowy z niektórymi klientami zawierane są na świadczenie pełnych pakietów usług z zakresu marketingu (obejmujących co najmniej kilka rodzajów usług spośród wymienionych powyżej), nie jest możliwe sporządzenie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na rodzaje świadczonych usług. Również w zakresie sprawozdawczości wewnętrznej (rachunkowość zarządcza) Spółka traktuje wszystkie świadczone przez siebie usługi jako objęte jednym segmentem działalności. b) Określenie głównych aktywności w I Q 2010 w powiązaniu z klientami W I Q 2010 do klientów Spółki zaliczały się takie firmy, jak (w porządku alfabetycznym): Firma: Branża: Henkel Polska Sp. z o.o. FMCG Spółka przeprowadziła akcję wizerunkową dla marki Clin opierającą się na zespołach promocyjnych myjących okna konsumentów. Te same działania agencja realizowała w roku Tegoroczna akcja oznacza ponowne nawiązanie współpracy z Henkel Polska Sp. z o.o. Firma: Branża: Netia SA Telekomunikacja Spółka kontynuowała współpracę w zakresie obsługi rynku klientów korporacyjnych. Charakter współpracy, jak i zakres prac pozostał bez zmian. Pierwsze wydarzenia z cyklu spotkań z klientami oraz konferencji miały miejsce w kwietniu 2010, zaś pierwszy kwartał był okresem przygotowań do nich. 12 mediacap SA

13 Firma: Branża: P4 Sp. z o.o. (operator marki Play) Telekomunikacja Spółka kontynuowała obsługę tego klienta w zakresie ambient mediów i eventów. W szczególności zrealizowała TEDx Warsaw konferencje na temat światowych trendów, której kluczowym sponsorem był P4 Sp. z o.o. Zakres współpracy w I Q 2010 był podobny do analogicznego okresu w roku poprzednim. Firma: Branża: Pfizer Polska Sp. z o.o. Farmacja EM Lab SA zorganizowała spotkanie integracyjne dla pracowników firmy. Pfizer Polska zrealizował również pierwsze działania reklamowe z podmiotem zależnym Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. pod kątem marki Centrum. Firma: Branża: PZU SA Ubezpieczenia Spółka w ramach podpisanej 3-letniej umowy zrealizowała spotkania z klientami, wewnętrzne spotkania z pracownikami firmy oraz Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Firma: Branża: ST1 Polska Sp. z o.o. Media Spółka kontynuowała realizację akcji promocyjnych wspierających otwarcia stacji benzynowych. Firma: Branża: Tchibo Warszawa Sp. z o.o. FMCG Spółka wsparła klienta w organizacji konferencji wewnętrznej klienta. Było to pierwsze zlecenie ze strony klienta, który od lat współpracuje ze spółką zależną Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. W drugim kwartale planowane są kolejne wspólne projekty z tym klientem. 13 mediacap SA

14 c) Działania EM Lab SA w związku z sytuacją rynkową W I Q 2010 działania Zarządu skupiły się na trzech głównych kwestiach: Na poziomie strategicznym działania Zarządu dalej były skupione na realizacji kluczowego celu z IPO, czyli znalezieniu atrakcyjnego podmiotu do przejęcia w celu konsolidacji rynku i dywersyfikacji przychodów. W lutym 2010 została podpisana umowa z niemieckim holdingiem Scholz & Friends Group GMBH, na mocy której EM Lab SA nabył SA 75% udziałów w polskim oddziale holdingu spółki Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. Spółka będzie kontynuowała działania w tym obszarze. W związku nabyciem pakietu większościowego w Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o działania Zarządu skupiły się na poszukiwaniach synergii. Poprzez zastosowanie bardziej optymalnych rozwiązań na poziomie administracyjnym Zarząd zredukował koszty administracyjne o 12% (w sumie dla EM Lab SA i Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.). Synergia jest poszukiwana także po stronie przychodowej. W ramach nowej współpracy już w marcu rozpoczęły się prace nad pierwszym projektem dla klienta Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o., tj. dla Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Spółka kontynuowała rozwijanie oferty w zakresie niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej (tzw. ambient mediów). W I Q 2010 Spółka zatrudniła szefa sprzedaży z dużym doświadczeniem w swojej branży. Nowy zespół doprowadził do podpisania pierwszego kontraktu w tym zakresie z firmą LG Poland. Spółka planuje dalszy rozwój tego obszaru, między innymi poprzez dalsze rekrutacje. 6. Istotne wydarzenia a. 12 lutego Spółka nabyła 75% udziałów w spółce Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. za łączną kwotę ,00 PLN. Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. wchodzi w skład największego europejskiego holdingu reklamowego Scholz & Friends Group GMBH i świadczy usługi komplementarne do usług wykonywanych przez EM Lab SA. Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie reklamy i marketingu. Do jej kluczowych klientów należą: Tchibo, Mercedes-Benz, Nestle, Frito-Lay i Parlament Europejski. b. 23 lutego nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu. DotychczasowyPrezes Zarządu Julian Kozankiewicz wszedł w skład Rady Nadzorczej. Natomiast dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Olechowski objął funkcję Prezesa Zarządu. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Hubert Janiszewski. 14 mediacap SA

15 7. Dane finansowe a) Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE okres od do okres od do okres od do okres od do okres od do okres od do Skonsolidowane Jednostkowe Jednostkowe Skonsolidowane Jednostkowe Jednostkowe Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , , , , , ,75 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , , , ,14 III. Zysk (strata) brutto , , , , , ,69 IV. Zysk (strata) netto mniejszości ,92 0,00 0, ,04 0,00 0,00 V. Zysk (strata) netto , , , , , ,69 X. Aktywa razem , , , , , ,49 XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , , , ,65 XIII. Kapitał własny razem , , , , , ,85 XIV. Liczba akcji XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,03-0,02-0,05-0,01-0,01-0,01 XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,40 0,42 0,48 0,10 0,11 0,10 15 mediacap SA

16 Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych W przypadku danych bilansowych użyto średniego kursu NBP ustalonego na ostatni dzień okresu, którego dotyczą prezentowane dane. W przypadku danych pochodzących z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów podawanych przez NBP na ostatni dzień miesiąca wchodzącego w skład okresu sprawozdawczego. ROK KURS EUR 2009 średni na koniec okresu 4,7013 średni w okresie 4, ,1458 3, mediacap SA

17 b) Rachunek wyników Dane w tys. PLN okres od do Skonsolidowane okres od do Jednostkowe MEDIACAP SA okres od do Jednostkowe MEDIACAP SA A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , ,13 I. Przychód ze sprzedaży produktów , , ,13 II. Zmiana stanu produktów (zwiększeniewartość dodatnia, zmiejszenie wartość ujemna) , , ,72 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,04 B. Koszty działalności operacyjnej , , ,73 I. Amortyzacja , , ,40 II. Zużycie materiałów i energii , , ,28 III. Usługi obce , , ,87 IV. Podatki i opłaty, w tym: 4 040, ,98 509,50 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , ,40 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , ,59 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , ,85 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , ,84 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , ,60 D. Pozostałe przychody operacyjne 6 128,83 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 6 128,83 E. Pozostałe koszty operacyjne 5 126,23 1,23 1,03 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 5 126,23 1,23 1,03 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , ,63 17 mediacap SA

18 Dane w tys. PLN okres od do Skonsolidowane okres od do Jednostkowe MEDIACAP SA okres od do Jednostkowe MEDIACAP SA G. Przychody finansowe , , ,82 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: , , ,82 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 37,95 0,27 H. Koszty finansowe , , ,70 I. Odsetki, w tym: , , ,63 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 61,89 35,90 178,07 I. Zysk (strata) na sprzedazy całości lub części udziałów jedn.podporządkowanych J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H +/- I) , , ,51 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I.-K.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne L. Odpis wartości firmy ,15 I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne ,15 II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne M. Odpis ujemnej wartości firmy I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności O. Zysk (strata) brutto (J +/- K - L + M +/- N) , , ,51 P. Podatek dochodowy Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zyski (straty) mniejszości ,92 S. Zysk (strata) netto (O - P -Q +/- R) , , ,51 18 mediacap SA

19 c) Aktywa Dane w tys. PLN koniec okresu Skonsolidowane koniec okresu Jednostkowe MEDIACAP SA koniec okresu Jednostkowe MEDIACAP SA A. AKTYWA TRWAŁE , , ,95 I. Wartości niematerialne i prawne , , ,30 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne , , ,39 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne ,91 II. Wartość firmy jednostek popdprządkowanych ,90 1. Wartość firmy - jednostki zależne ,90 2. Wartość firmy - jednostki współzależne III. Rzeczowe aktywa trwałe , , ,65 1. Środki trwałe , , ,65 a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , ,06 c) Urządzenia techniczne i maszyny , , ,81 d) Środki transportu , , ,51 e) Inne środki trwałe , , ,27 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie IV. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek V. Inwestycje długoterminowe ,70 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,70 a) w jednostkach powiązanych ,70 - udziały lub akcje ,70 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 19 mediacap SA

20 Dane w tys. PLN b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe koniec okresu Skonsolidowane koniec okresu Jednostkowe MEDIACAP SA VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe koniec okresu Jednostkowe MEDIACAP SA B. AKTYWA OBROTOWE , , ,31 I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe , , ,88 1. Nalezności od jednostek powiązancyh , , ,44 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: , , ,44 - do 12 miesięcy , , ,44 - powyżej 12 miesięc b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek , , ,44 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: , , ,93 - do 12 miesięcy , , ,93 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , , ,48 c) inne , , ,03 d) dochodzone na drodze sądowej 20 mediacap SA

21 Dane w tys. PLN koniec okresu Skonsolidowane koniec okresu Jednostkowe MEDIACAP SA koniec okresu Jednostkowe MEDIACAP SA III. Inwestycje krótkoterminowe , , , Krótkoterminowe aktywa finansowe , , , 8 0 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , środki pieniężne w kasie i na rachunkach , , , inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , ,63 SUMA AKTYWÓW , , ,26 21 mediacap SA

22 d) Pasywa Dane w tys. PLN koniec okresu Skonsolidowane koniec okresu Jednostkowe MEDIACAP SA koniec okresu Jednostkowe MEDIACAP SA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , , ,48 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) , ,40 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , , ,99 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,74 VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego , , ,51 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. KAPITAŁY MIEJSZOŚCI ,03 C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA , , ,78 I. Rezerwy na zobowiązania , ,40 919,18 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy , ,40 919,18 - długoterminowe - krótkoterminowe , ,40 919,18 II. Zobowiązania długoterminowe , , ,32 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek , , ,32 a) kredyty i pożyczki ,76 b) z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , , ,32 d) inne 22 mediacap SA

23 Dane w tys. PLN koniec okresu Skonsolidowane koniec okresu Jednostkowe MEDIACAP SA koniec okresu Jednostkowe MEDIACAP SA III. Zobowiązania krótkoterminowe , , ,37 1. Wobec jednostek powiązanych 5 463, , ,06 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 463, , ,06 - do 12 miesięcy 5 463, , ,06 - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek , , ,31 a) kredyty i pożyczki ,67 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , , ,92 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , , ,44 - do 12 miesięcy , , ,44 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , , ,87 h) z tytułu wynagrodzeń ,00 i) inne , ,53 626,08 3. Fundusze specjalne ,82 IV. Rozliczenia międzyokresowe , , ,91 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , , ,91 - długoterminowe ,91 - krótkoterminowe , , ,00 SUMA PASYWÓW , , ,26 23 mediacap SA

24 8. Wyniki finansowe analiza Na koniec I Q 2010 w stosunku do analogicznego okresu 2009 suma bilansowa sprawozdania jednostkowego zmalała o ponad 2%. Natomiast skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I Q 2010 wykazuje sumę bilansową większą o prawie 17% w stosunku do I Q 2009 sprawozdania jednostkowego. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły o ponad 61%, porównując jednostkowe sprawozdanie finansowe za I Q 2009 i Jednocześnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe wykazuje środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na zbliżonym poziomie do sprawozdania jednostkowego, co oznacza, że na koniec I Q 2010 sprawozdanie finansowe spółki zależnej w tej pozycji wykazywało niewielką kwotę. Należności krótkoterminowe zmalały o 39% przy czym zmieniła się struktura należności. Należności od jednostek powiązanych spadły o 67% w stosunku do wartości na koniec I Q Natomiast należności od pozostałych jednostek wzrosły o ponad 25%. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wykazuje należności krótkoterminowe na poziomie 3,5 mln PLN, co oznacza spadek o 25,5% w stosunku do I Q 2009 sprawozdania jednostkowego EM Lab. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrósł z poziomu 24,8% do poziomu 33,5%. Wskaźnik ten przyjmuje wartość ponad 48% w sprawozdaniu skonsolidowanym. Określa on udział zobowiązań w finansowaniu działalności firmy. Im wyższy poziom tego wskaźnika tym wyższe ryzyko finansowe. Wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań wynosi 173 dni. Wskaźnik ten wskazuje, że jednostka reguluje swoje zobowiązania średnio po prawie pół roku (wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań liczony był jako stosunek przeciętnego stanu zobowiązań do kosztów działalności operacyjnej). Wskaźnik obrotu należnościami wynosi 492 dni. Wskaźnik ten informuje, że Spółka otrzymuje zapłatę średnio po ponad roku (wskaźnik obrotu należnościami liczony był jak stosunek przeciętnego stanu należności do przychodów). Tak wysoki wskaźnik obrotu należnościami wynika z faktu, że na koniec I Q 2009 były nieproporcjonalnie wysokie należności od jednostek powiązanych. Należności te wynikały z realizacji wspólnych kampanii dla głównego klienta. Dla sprawozdania skonsolidowanego wskaźnik przyjmuje odpowiednio wartości 417 dni dla obrotu należnościami i 187 dni dla obrotu zobowiązaniami. Wzrósł wskaźnik płynności pierwszego i drugiego stopnia z 1,2 do 2,38. Wskaźnik ten spada w sprawozdaniu skonsolidowanym do poziomu 1,24.Wartości wskaźników informują, że posiadane przez jednostkę należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne pokrywają całość zobowiązań bieżących. Równa wartość wskaźników I i II stopnia informuje, że Spółka nie posiada zapasów. 24 mediacap SA

25 Nadal dominujący udział w aktywach Spółki stanowią aktywa obrotowe. Udział ten zmalał z poziomu 92,3% do poziomu 85,1%, a dla sprawozdania skonsolidowanego wskaźnik ten przyjmuje wartość 79,5%. Znaczną pozycję w aktywach Spółki stanowią inwestycje krótkoterminowe. Ich udział wzrósł z 26,7% do poziomu 44,1%. Wzrost ten jest spowodowany 160% wzrostem środków pieniężnych. Wskaźnik ten dla sprawozdania skonsolidowanego wynosi 37%. Niższy wskaźnik dla sprawozdania skonsolidowanego w stosunku do sprawozdania jednostkowego wynika z faktu, że spółka zależna na koniec kwartału posiadała niewielkie środki pieniężne. Udział należności krótkoterminowych w aktywach ogółem uległ zmniejszeniu z poziomu 71% do poziomu 48%. Dla sprawozdania skonsolidowanego wskaźnik ten wynosi niespełna 53%. W stosunku do tożsamego okresu w ubiegłym roku dwukrotnie wzrosła pozycja aktywów trwałych. Wzrost ten jest spowodowany zakupieniem 75% udziałów w firmie Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o., co jest pokazane w bilansie jako długoterminowe aktywa finansowe. Jednostka za I Q 2010 wypracowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 2,77 mln PLN. W analogicznym okresie 2009 przychód ten wyniósł 1,56 mln PLN. Daje to ponad 78% wzrost obrotów. Biorąc pod uwagę przychody skonsolidowane, obserwujemy ponad dwukrotny wzrost przychodów (+128%). Przy 78% wzroście przychodów EM Lab obserwujemy 38% wzrost kosztów działalności operacyjnej co wskazuje na większą efektywność działań. Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych Spółka zakończyła I Q 2010 stratą na poziomie 232 tys. PLN podczas gdy strata za I Q 2010 dla skonsolidowanego rachunku wyników wyniosła 365 tys. PLN a za I Q 2009 wyniosła 590 tys. PLN. 25 mediacap SA

26 9. Strategia rozwoju Spółki Kluczowym celem strategicznym EM Lab SA od debiutu na NewConnect w lipcu 2008 było powiększenie bazy przychodowej i dywersyfikacja świadczonych usług poprzez znalezienie i przejęcie innego podmiotu świadczącego usługi z szeroko pojętego zakresu usług reklamowych. Przejęcie wiodącej na rynku agencji reklamowej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o., obsługującej w zakresie kompleksowych strategii reklamowych takich klientów, jak Tchibo, Mercedes-Benz, Nestle czy Frito-Lay, zrealizowało ten podstawowy cel. Obecnie, kiedy EM Lab SA uzyskała już status pełnoprawnego gracza na polskim rynku grup marketingowych strategia Zarządu jest skupiona na: - wspólnej obsłudze klientów przez spółki grupy, czyli zwiększenie przychodów poprzez tzw. cross-sell - poszukiwaniu nowych obszarów, w których grupa mogłaby obsługiwać swoich obecnych klientów, czyli zwiększenie przychodów poprzez tzw. up-sell. Realizacja obu tych celów może zostać istotnie przyśpieszona w przypadku realizacji przejęcia takiej spółki, która nie tylko zwiększy szansę na cross-sell i up-sell, dzięki posiadaniu atrakcyjnych produktów i klientów. Dlatego Zarząd będzie intensywnie kontynuował swoje wysiłki w dziedzinie poszukiwania atrakcyjnych podmiotów do przejęć. Równolegle Spółka prowadzi prace nad wygenerowaniem maksymalnych synergii kosztowych pomiędzy EM Lab SA a przejętą Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. Elementem tych działań było między innymi połączenie siedzib obu spółek, które pozwoli znacznie obniżyć koszty administracyjne. Szczegółowa strategia rozwoju spółki wraz z określeniem preferowanych profili spółek do potencjalnego przejęcia zostanie podana do informacji inwestorów w drugim kwartale Już dziś należy jednak podkreślić, że kluczowym celem strategii spółki jest możliwość debiutu na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie do końca 2012, co pozwoli spółce zapewnić inwestorom większą płynność oraz przyciągnie inwestorów instytucjonalnych, którzy mogą być kluczowi przy dalszym finansowaniu rozwoju Spółki. 26 mediacap SA

27 Główni konkurenci EM Lab SA Z uwagi na dość zróżnicowany zakres usług agencji reklamowych nie jest możliwe określenie procentowego udziału w rynku. Do roku 2009 głównych konkurentów Spółka identyfikowała pośród innych graczy na rynku usług eventowych. Dzięki przejęciu Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. i poszerzeniu zakresu działalności Spółki, w kolejnym roku lista ta zostanie poszerzona o grono kluczowych grup reklamowych. Główni konkurenci Prowokator Fabryka Pomysłów HAVAS Publicis Groupe WPP Omnicom Interpublic Mocne strony Polska agencja głównie zajmująca się działaniami eventowymi. obecna na rynku od 15 lat. Mocna baza klientów oraz kilka kontraktów na stałą obsługę marek, takich jak Gilette lub PTC (operator marki Era). Prowadzi również działalność poligraficzną. Lokalna agencja zajmująca się ambient mediami. Zalety spółki to kreatywność pomysłów oraz dynamicznie działający zespół. Mimo iż agencja obecna jest na rynku od roku 2004, nie osiągnęła jednak poziomu rozwoju reprezentowanego przez MEDIACAP SA. Międzynarodowy holding reklamowy z silną obecnością w Polsce poprzez grupę Euro RSCG Poland. Kluczowy gracz na rynku below-the-line, należący do międzynarodowego holding Havas. Do jej kluczowych klientów należą między innymi: Philip Morris czy Peugeot Citroen i Auchan. Obok działalności reklamowej i eventowej, spółka ma rozwinięte kompetencje w zakresie obsługi baz danych. Wiodący międzynarodowy holding reklamowy z silną obecnością w Polsce, poprzez 5 agencji reklamowych (Saatchi & Saatchi, Publicis, G7, Leo Burnett i PZL) oraz szereg domów mediowych. Wiodący międzynarodowy holding reklamowy z silną obecnością w Polsce, poprzez kilka agencji reklamowych (m.in. Grey, Young & Rubicam, Ogilvy Gruppa 66) oraz szereg domów mediowych. Wiodący międzynarodowy holding reklamowy z silną obecnością w Polsce, poprzez kilka agencji reklamowych (m.in. DDB Warszawa, TBWA, BBDO) oraz szereg domów mediowych. W skład grupy wchodzi kilka spółek zajmujących się między innymi działaniami field marketingowymi oraz eventami. Mocna i stabilna współpraca z Kompanią Piwowarską. Agencja wyróżniana jako najlepsza agencja roku Wiodący międzynarodowy holding reklamowy z silną obecnością w Polsce, poprzez kilka agencji reklamowych (m.in. McCann Erickson) oraz szereg domów mediowych. 27 mediacap SA

28 10. Oświadczenie dotyczące stosowania Dobrych praktyk Oświadczenie Zarządu EM LAB SA w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 w sprawie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect. Lp. 1 2 Dobra praktyka Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI / NIE / NIE DOTYCZY 3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 3.1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 3.4 Życiorysy zawodowe członków organów spółki, 3.5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 3.6 dokumenty korporacyjne spółki, 3.7 zarys planów strategicznych spółki, NIE opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy), strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, 3.11 ( skreślony ), opublikowane raporty bieżące i okresowe, NIE NIE KOMENTARZ Informacje będą uzupełnione w II Q 2010 Plany strategiczne zostaną opublikowane w II Q 2010 W związku z sytuacją na rynku reklamowym Spółka podjęła decyzję o niepublikowaniu prognoz na mediacap SA

29 Lp Dobra praktyka kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 3.15 ( skreślony ), pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI / NIE / NIE DOTYCZY NIE Nie dotyczy 3.20 Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, NIE 3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 3.22 ( skreślony ) Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną, powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. Nie dotyczy Nie dotyczy KOMENTARZ Informacje będą uzupełnione w II Q 2010 Spółka nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą Informacje będą uzupełnione w II Q 2010 Spółka nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą Spółka nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą 29 mediacap SA

30 Lp. Dobra praktyka OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI / NIE / NIE DOTYCZY KOMENTARZ 8 Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy Nie dotyczy Spółka nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą 9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym: a informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art Kodeksu spółek handlowych. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. Nie dotyczy Spółka nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą Praktyką Spółki jest uczestniczenie w obradach walnego zgromadzenia całego Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczeją Spółka organizuje spotkania bez udziału byłego Autoryzowanego Doradcy, ale informuje go o organizowanych spotkaniach. Najbliższe jest zaplanowane na II Q mediacap SA

31 Lp a Dobra praktyka Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ( Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 17 ( skreślony ) OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI / NIE / NIE DOTYCZY NIE KOMENTARZ Emitent rozpocznie publikowanie raportów miesięcznych począwszy od raportu za kwiecień. 31 mediacap SA

32 6. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego: Zarząd Spółki EM Lab SA oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę EM Lab SA, oraz że przedstawione dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki EM Lab SA oraz jego wynik finansowy. Zarówno jednostkowy, jak i skonsolidowany. Ponadto Zarząd Spółki EM Lab SA oświadcza, że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Z wyrazami szacunku Jacek Olechowski Prezes Zarządu Członek Zarządu, Edyta Gurazdowska Dyrektor Finansowy 32 mediacap SA

33 III Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk 33 mediacap SA

34 Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Spółki EM Lab SA i prowadzonej przez nią działalności. Każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzona przez Spółkę działalność, sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. Ryzyko związane z prognozami i planowaniem. Ryzyko związane z prognozami i planowaniem niesie ze sobą niebezpieczeństwo, że prognozy stanowiące podstawę podjęcia decyzji o rozpoczęciu planowanych przez Spółkę inwestycji nie sprawdzą się na skutek zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym, prawnym lub społecznym. Prognozy dotyczące wyników finansowych czy planowanych inwestycji mogą okazać się chybione, mimo przyjęcia słusznych założeń w procesie prognozowania. Ryzyko związane z niepowodzeniem strategii. Spółka nadal planuje rozwój m.in. poprzez akwizycje innych podmiotów rynku marketingowego. Pewne nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności mogą uniemożliwić realizację strategii przejęcia funkcjonujących innych podmiotów. Może okazać się, że na rynku brak jest podmiotów spełniających wymagania Spółki lub cena danego podmiotu może okazać się zbyt wysoka. Istnieje możliwość wzrostu konkurencji na rynku Spółki w kwestii akwizycji innych podmiotów. Ryzyko związane z planami Spółki dotyczącymi akwizycji innych podmiotów. Strategia Spółki zakłada rozwój m.in. poprzez akwizycje innych funkcjonujących w branży usług marketingowych podmiotów. Nabywanie udziałów lub akcji innych podmiotów wiąże się z ryzykiem, iż rzeczywista sytuacja finansowa oraz perspektywy rozwojowe tych podmiotów mogą się okazać istotnie gorsze, niż to wynikało z ich oceny, dokonanej przed akwizycją. Może się również okazać, iż ostateczne koszty, poniesione przez Spółkę w związku z dokonywanymi akwizycjami, okażą się wyższe od wcześniej planowanych. Pojawienie się takich sytuacji może w przyszłości wywrzeć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. 34 mediacap SA

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie spółki Telemedycyna Polska S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Oświadczenie spółki K&K HERBAL POLAND SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

Bardziej szczegółowo

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych Oświadczenie DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT Oświadczenie i3d SA w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 fax:+48 22 404 84 80 www.blupreipo.com.pl kontakt@blupreipo.com.pl Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie zarządu BLU PRE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu na temat stosowania przez GC INVESTMENT S.A. zasad ładu korporacyjnego GC Investment S.A. wprowadziła swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Gdańsk, 19.12.2011 r. Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Nazwa 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie Zarządu NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania przez Spółkę zasad zawartych w załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r. Strona 1 OŚWIADCZNEI ZARZĄDU SPÓŁKI ROBINSON

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY Oświadczenie Zarządu Igoria Trade S.A. w sprawie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku Nr 1 Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A. OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S A Oświadczenie spółki Sunex SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie odnośnie stosowania

Oświadczenie odnośnie stosowania INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ AIRWAY MEDIX S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT uchwalonym uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA /NIE/NIE DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE OŚWIADCZE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (Spółka) w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Dobra praktyka 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny jednostkowy Raport roczny jednostkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EDISON S.A. www.edison.pl biznes bez papieru 1. Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012 OŚWIADCZE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012 Pkt. Zasada Deklaracja Uwagi 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Numer zasady OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Zasada Dobrych Praktyk 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Katowice dn. 14-05- 2013

Katowice dn. 14-05- 2013 Oświadczenie Graphic S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. 21 marca 2017 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO 4 3.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 2 Dobra praktyka Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie ALDA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK.

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK. Oświadczenie OPEN-NET S.A. o przestrzeganiu zasad zawartych w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Zarząd R&C UNION S.A. poniżej przedstawia informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SMS KREDYT HOLDING S.A. DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT W 2015 ROKU Wrocław, 31 marca 2016 roku Zasada nr Opis Zasady 1 Spółka powinna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r. Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. 1 SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY.3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A.

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Odnośnie punktu 1-5 Dobrych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 2 II. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 3 III. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad. Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA // DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzid przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r.

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r. RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. 1 SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa 11 maja 2011 r.

Warszawa 11 maja 2011 r. Warszawa 11 maja 2011 r. Oświadczenie Zarządu TAMEX Obiekty Sportowe S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r.

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

Power Price Spółka Akcyjna. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Power Price Spółka Akcyjna. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 1 RAPORT ROCZNY Power Price Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za 2011 rok

Raport roczny za 2011 rok Innowacyjna nauka języków obcych LANGLOO.COM S.A. Raport roczny za 2011 rok www.langloo.com Warszawa, 16.04.2012 r. Spis treści: I. Pismo Zarządu... 2 II. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2011... 3

Bardziej szczegółowo

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie Rocca S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008r. Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY ZA ROK OBROTOWY 2013 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. RAPORT ROCZNY. jednostkowy ZA ROK OBROTOWY 2013 r.

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY ZA ROK OBROTOWY 2013 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. RAPORT ROCZNY. jednostkowy ZA ROK OBROTOWY 2013 r. RAPORT ROCZNY jednostkowy r. Paproć, 22 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na EURO)...

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie AUTO-SPA S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie AUTO-SPA S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie AUTO-SPA S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA // DOTYCZY KOMENTARZ Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę Spółka

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. za rok obrotowy obejmujący okres od roku do roku

RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. za rok obrotowy obejmujący okres od roku do roku RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 7 czerwca 2013 roku 1 Spis treści RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. ZA

Bardziej szczegółowo

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 roku Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Netwise S.A.

Raport Roczny Netwise S.A. Raport Roczny Netwise S.A. ROK OBROTOWY 2013 Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Spis treści 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PATENT FUND S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA PATENT FUND S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PATENT FUND S.A. RAPORT ROCZNY ROK SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 3 I. Oświadczenie Zarządu Patent Fund S.A.... 4 Oświadczenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2014 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2014. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2014 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2014. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2014 Midven S.A. Warszawa, maj 2015 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2014... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Netwise S.A.

Raport Roczny Netwise S.A. Raport Roczny Netwise S.A. ROK OBROTOWY 2014 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Spis treści 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY PRIME MINERALS S.A. ZA ROK 2014

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY PRIME MINERALS S.A. ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY PRIME MINERALS S.A. ZA ROK 2014 Warszawa, dnia 30.04.2015 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, Przekazuję na Państwa ręce raport roczny Prime Minerals S.A. za 2014

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2014 r.

RAPORT ROCZNY ZA 2014 r. RAPORT ROCZNY ZA 2014 r. Sporządzony zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A. ul. Hoża 51 00-681 Warszawa Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 roku PODSTAWA PRAWNA Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 r. 25 marca 2016 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO...5 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Spółki FABRYKA FORMY S.A. za okres od r. do r.

RAPORT ROCZNY Spółki FABRYKA FORMY S.A. za okres od r. do r. RAPORT ROCZNY Spółki FABRYKA FORMY S.A. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis Treści 1. Pismo Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Roczne sprawozdanie finansowe: Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect.

Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. Rok

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013 Midven S.A. Warszawa, maj 2014 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2013... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, z przyjemnością przekazujemy raport roczny Certus Capital S.A. za 2013

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok 2014

Raport roczny za rok 2014 Raport roczny za rok 2014 Warszawa, dnia 03 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI Podstawowe informacje o spółce 3 Pismo zarządu 4 Wybrane dane finansowe za rok 2014 5 Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres RAPORT ROCZNY z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2015-31.12.2015 Opole, dnia 18 kwietnia 2016 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo