Raport analityczny dla spółki. Coal Energy S.A. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport analityczny dla spółki. Coal Energy S.A. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A."

Transkrypt

1 Raport analityczny dla spółki Coal Energy S.A. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 29 listopada 2012 r.

2 Informacje o firmie Coal Energy SA Adres: avenue J. F. Kennedy 46A, L-1855, Luksemburg tel strona internetowa: Akcjonariat Lyca ste Holdings Limited 75,0% ING OFE 8,5% Pozostali 16,5% Źródło: Notoria Zarząd Viktor Vyshnevetskyy dyrektor generalny Mykhailo Zolotarov dyrektor ds. działalności górniczej Oleksandr Reznyk dyrektor ds. wzbogacania węgla i przetwarzania odpadów Oleksandr Ilchenko dyrektor finansowy Igor Nikitenko dyrektor działu sprzedaży i obrotu Yulia Kopytko dyrektor działu prawnego Oleksandr Chausovskyy dyrektor działu sprawozdawczości MSSF Rada dyrektorów Viktor Vyshnevetskyy przewodniczący rady dyrektorów i dyrektor generalny Mykhailo Zolotarov członek rady dyrektorów Oleksandr Reznyk członek rady dyrektorów Arthur David Johnson niezależny dyrektor niewykonawczy Jacob Mudde niezależny dyrektor niewykonawczy Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin niezależny dyrektor niewykonawczy Działalność Coal Energy jest trzecim pod względem zasobów i siódmym pod względem wielkości produkcji prywatnym producentem węgla kamiennego na Ukrainie. Spółka eksploatuje dziesięć kopalń, posiada 306,7 mln ton rezerw węgla objętych koncesjami. Działalność obejmuje wydobycie, wzbogacanie oraz sprzedaż węgla energetycznego i koksowego. Grupa współpracuje z większością dużych elektrowni, koksowni i hut stali dzięki korzystnemu położeniu w obrębie największego w kraju Donieckiego Zagłębia Węglowego Donbas. Coal Energy rozwija również eksport poprzez sprzedaż węgla energetycznego elektrowniom w Mołdawii, Bułgarii, Słowacji i innych krajach. Spółka zajmuje się także utylizacją zwałowisk, w efekcie czego odzyskuje nadający się do sprzedaży węgiel i generuje Jednostki Redukcji Emisji gazu (ERU), które mogą być przedmiotem sprzedaży w trybie określonym w Protokole z Kioto. Historia Początki Coal Energy sięgają 1995 r., kiedy to powstała pierwsza należąca do późniejszej grupy kapitałowej spółka Donprombiznes LLC założona przez grupę przedsiębiorców, którzy postanowili produkować sprzęt górniczy, świadczyć usługi budowlane i

3 doradcze podmiotom prowadzącym działalność górniczą na Ukrainie. W latach 90. niektóre ze spółek należących dziś do grupy prowadziły działalność w ramach tzw. grupy Mechanic. Początkowo obejmowała ona zakłady konstrukcji maszyn, obróbki metali i produkcji części zapasowych oraz przedsiębiorstwa budowlane współpracujące z kopalniami. Od 1995 r. grupa Mechanic wypracowała rozległą wiedzę ekspercką w zakresie wszystkich aspektów działalności górniczej, w tym przywracania wydobycia w zamkniętych kopalniach i wykorzystywania porzuconych rezerw węgla. W 2001 r. zapadła decyzja o rozpoczęciu własnej działalności górniczej w oparciu o zakupioną wówczas kopalnię Prepodobnogo Sergiya Radonezhskogo. Kolejne lata to okres przejmowania kolejnych kopalń, modernizacji zakładów wzbogacania węgla, utylizacji zwałowisk i zwiększania zdolności produkcyjnych. W II kwartale 2010 r. na potrzeby debiutu na GPW utworzono spółkę holdingową Coal Energy, która zadebiutowała nad Wisłą na początku sierpnia 2011 r. pozyskując z oferty publicznej akcji 225 mln zł. Strategia Grupa skupia się na komercjalizacji posiadanych niewydobytych rezerw węgla oraz na podniesieniu zyskowności dzięki zwiększeniu wydajności operacyjnej i wykorzystaniu dobrej pozycji logistycznej. Strategia zwiększania produkcji opiera się wyłącznie na eksploatacji istniejących kopalń. Grupa zakończyła w nich prace poszukiwawcze i złożyła wnioski o nowe koncesje, które zwiększą rezerwy węgla o 286,9 mln ton. Plany Coal Energy planuje zwiększać wolumen produkcji, tak by w 2016 r. osiągnąć około 4,8 mln ton węgla zbywalnego rocznie. W tym celu spółka zwiększy liczbę eksploatowanych ścian wydobywczych o 45%, poszerzy mechanizację procesu wydobywczego oraz dokona modernizacji sprzętu górniczego. Podstawowe dane finansowe (na ) Cena akcji (PLN) 14,74 Zakres z 52 tygodni (PLN) 10,2 29 Stopa zwrotu 12 miesięcy (%) 48,3 Średni wolumen obrotów na sesję w 2011 r. (tys. szt.) Średni wolumen obrotów na sesję w 2012 r. (tys. szt.) Średni wolumen obrotów na sesję w III kwartale 2012 r. (tys. szt.) 15,7 10,4 2,5 Kapitalizacja rynkowa (PLN mln) 515,4 Wartość księgowa (PLN mln) 416,1 Akcje w wolnym obrocie (%) 16,5 Liczba akcji Cena/zysk 4,50 Cena/wartość księgowa 1,24 III kwartał 2012 Przychody (tys. USD) Wynik operacyjny (tys. USD) Wynik netto (tys. USD) Marża zysku brutto ze sprzedaży 40,3% Marża zysku operacyjnego 31,2% Marża zysku brutto 26,7% Marża zysku netto 21,8% Źródło: Notoria Planowana modernizacja zakładów wzbogacania węgla, w tym zastosowanie bardziej zaawansowanych i mniej szkodliwych dla środowiska technologii wzbogacania, pozwoli zmniejszyć straty węgla powstające w trakcie przetwarzania oraz zwiększyć jakość produktu końcowego. Spółka planuje budowę dodatkowych linii kolejowych, punktów przeładunkowych i obiektów do magazynowania węgla, które pozwolą lepiej zarządzać kosztami transportu. Do 2016 r. spółka chce w 100% sprzedawać węgiel zawierając umowy 3

4 ramowe. Coal Energy chce też całkowicie wyeliminować pośredników, którzy obecnie odpowiadają za około 30% sprzedaży grupy. Uwagi Coal Energy stara się o 70 mln USD kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Pozyskane środki emitent chce przeznaczyć na rozwój procesu odzyskiwania węgla z hałd, budowę zakładu wzbogacania węgla w kopalni Swjatoj Matrony Moskowskoj i mechanizację robót w kopalni Czapajewa. Kredyt ma również powiększyć kapitał obrotowy spółki. Ostateczna decyzja w sprawie przyznania kredytu może zapaść na posiedzeniu Rady Dyrektorów banku 27 listopada. Notowania Źródło: Notoria Debiut ukraińskiej spółki wydobywczej na GPW wypadł co prawda niezbyt okazale, bo akcje potaniały do 19,2 zł, czyli o 4% wobec ceny emisyjnej 20 zł, ale kolejne tygodnie były już zdecydowanie łaskawsze. W marcu można było spieniężyć walory powyżej 28 zł, czyli z 40% zarobkiem względem ceny z oferty publicznej. Od kilkunastu miesięcy trwa jednak realizacja zysków, której niestety dla akcjonariuszy nie zdołało powstrzymać wsparcie wynikające z luki hossy 20,10-21,0 zł ukształtowanej na wykresie we wrześniu 2011 r. Sprzedający swoją siłę zaznaczyli dużą czarną świecą, po której byki oddały całkowicie pole bez walki. Dopiero w rejonie 16 zł podaż nieco odpuściła, ale kupujący wydają się nie mieć siły aby doprowadzić do bardziej przekonującego odbicia. Inna sprawa, że brak im też argumentów fundamentalnych. Wyniki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca nie stanowiły wystarczającego wsparcia dla odwrócenie niekorzystnych notowań. Na domiar złego spółka nie ukrywa, że w przyszłym roku nie ma się co raczej spodziewać znaczącej poprawy wyników. Toteż nic dziwnego, że kurs akcji pogłębia historyczne minima. 4

5 Dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (tys.usd) IIIQ'11 IIIQ'12 zmiana % BILANS Aktywa ,7 Aktywa trwałe ,2 Aktywa obrotowe ,4 Zapa sy ,5 Kapitał własny ,5 Kapitał zakładowy ,0 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,4 Zobowiązania długoterminowe ,7 Zobowiązania krótkoterminowe ,6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży ,6 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,5 Zysk (strata) brutto ,5 Zysk (strata) netto ,7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,8 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,1 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,6 Przepływy pieniężne netto ,0 Środki pieniężne na początek okresu ,4 Środki pieniężne na koniec okresu ,4 Liczba akcji (tys.) Wartość księgowa na jedną akcję 2,08 2,90 39,49 Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,17 0,74 Źródło: spółka Wskaźniki finansowe ZYSKOWNOŚĆ IIIQ'11 IIIQ'12 Marża zysku brutto ze sprzedaży 46,7% 38,0% Marża zysku operacyjnego 35,6% 27,8% Marża zysku brutto 25,4% 22,9% Marża zysku netto 18,6% 18,9% Stopa zwrotu z kapitału własnego 31,6% 22,8% Stopa zwrotu z aktywów 19,5% 14,5% PŁYNNOŚĆ Kapitał pracujący

6 Wskaźnik płynności bieżącej 3,37 2,47 Wskaźnik płynności szybkiej 3,07 2,05 Wskaźnik podwyższonej płynności 2,80 0,77 AKTYW NOŚĆ IIIQ'11 IIIQ'12 Rotacja należności 7,8 99,9 Rotacja zapasów 28,0 47,7 Cykl operacyjny 35,8 147,6 Rotacja zobowiązań 90,6 112,0 Cykl konwersji gotówki -54,8 35,6 Rotacja aktywów obrotowych 194,5 200,3 Rotacja aktywów 343,5 469,0 ZADŁUŻENIE Wskaźnik pokrycia majątku 142,3% 110,8% Stopa zadłużenia 38,4% 36,3% Wskaźnik obsługi zadłużenia 14,6 18,3 Dług/EBITDA 14,6 22,2 Źródło: Notoria Analiza porównawcza konkurencji Wybrane dane za 2011 r. Coal Energy* Bogdanka JSW NWR Sadovaya Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) Wynik z działalności operacyjnej (tys. PLN) Wynik netto (tys. PLN) Wynik netto na akcję (PLN) 2,71 6,50 17,50 2,26 0,82 Wartość księgowa na akcję (PLN) 9,26 62,71 69,09 12,63 5,51 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (tys. PLN) Aktywa (tys. PLN) Kapitał własny (tys. PLN) Marża zysku operacyjnego 32,4% 20,4% 29,1% 16,9% 12,9% Marża zysku brutto 27,3% 20,9% 28,8% 11,5% 10,6% Marża zysku netto 21,7% 17,0% 22,3% 8,1% 11,5% Zwrot na kapitale (ROE) 29,2% 10,4% 25,3% 17,9% 14,9% Zwrot na aktywach (ROA) 20,1% 7,2% 15,3% 5,7% 10,1% Wskaźnik płynności bieżącej 3,44 1,31 1,89 2,08 5,28 Stopa zadłużenia 30,9% 30,3% 38,0% 68,2% 32,2% * - rok obrotowy 2011/2012; źródło: Notoria 6

7 Coal Energy pod względem aktywów i kapitałów własnych jest spółką dwukrotnie większą od najbliższego ukraińskiego konkurenta grupą Sadovaya. Może też się poszczycić sporo wyższymi przychodami i zyskiem. Ale w porównaniu ze spółkami węglowymi z Polski i Czech nadal jest mikrusem i raczej nigdy nie dogoni gigantów. Na koniec poprzedniego roku Analiza sektora Światowy rynek węgla stymulowany jest głównie przez popyt krajów regionu Pacyfiku na czele z Chinami i Indiami. Kraje te potrzebują coraz więcej węgla do produkcji energii elektrycznej, na którą popyt szybko rośnie. Chiny do końca 2012 r. chcą oddać do użytku elektrownie węglowe o mocy 94 GW, co oznacza, że wkrótce będą potrzebowały o mln ton węgla rocznie więcej niż obecnie. Udział Chin w produkcji węgla na świecie jest prawie czterokrotnie większy niż udział Arabii Saudyjskiej w światowej produkcji ropy. Udział Chin w światowym popycie na węgiel jest przeszło dwa razy większy niż udział USA w światowym popycie na ropę, a wewnętrzny rynek chiński węgla jest przeszło trzykrotnie większy niż cały międzynarodowy handel tym surowcem. Największe zasoby węgla mają Stany Zjednoczone aż 270 mld ton. I są drugim po Chinach producentem czarnego złota. Roczne zużycie węgla w USA wynosi około 1 mld ton. Produkcję energii pokrywa się w 75% węglem. Niemal takie same zasoby węgla mają Rosjanie, ale roczne zużycie sięga około 300 mln ton. Chińczycy natomiast potrzebują rocznie około 1,5 mld ton. W Unii Europejskiej narzucane limity emisji dwutlenku węgla prowadzą do zastępowania węgla innymi rodzajami energii, w tym głównie energią obrachunkowego Coal Energy miał zdecydowanie najwyższą stopę zadłużenia przekraczającą 90%, ale ten problem udało się już rozwiązać i teraz wynosi ona już tylko 31%, co jest wielkością zbliżoną do pozostałych spółek z branży. Góruje natomiast nad nimi jeśli chodzi o stopy zwrotu z aktywów i kapitałów. odnawialną. Zaprzestaje się planowania elektrowni węglowych, a realizacja już zaplanowanych projektów często jest zawieszana. W skali globalnej węgiel jest drugim po ropie surowcem energetycznym na świecie pod względem zużycia. Całkowite roczne zapotrzebowanie szacuje się około 5,3 mld ton. Około trzy czwarte zużywa się jako paliwo w elektrowniach. Biorąc pod uwagę dzisiejsze zapotrzebowanie szacowane zasoby węgla wystarczyłyby na około 300 lat, podczas gdy ropy starczy na około lat. Roczna produkcja węgla w Republice Czeskiej wynosi około 60 mln ton. Prawie 70% produkcji energii elektrycznej pokrywają elektrownie spalające węgiel. Praktycznie cała produkcja węgla koksowego trafia do stalowni, 2/3 energetycznego węgla kamiennego zużywa się do produkcji energii elektrycznej i ciepła a 1/3 w zakładach przemysłowych. Węgiel w Polsce będzie tracił na znaczeniu jako paliwo dla elektroenergetyki, ale i tak na długo pozostanie paliwem strategicznym. Wyzwaniem jest utrzymanie zdolności wydobywczych i konkurencyjności wobec importu. Udział węgla w strukturze źródeł energii pierwotnej wynosi przekracza 50%, produkuje się z niego ponad 90% energii elektrycznej i stanowi około 75% paliw używanych przez ciepłownictwo. W perspektywie do 2030 r. udział węgla jako źródła energii pierwotnej ma spaść do około 7

8 40%, a jako źródła produkcji energii elektrycznej netto do około 56%. W najbliższych latach można się spodziewać znaczącego zwiększenia zapotrzebowania na węgiel w Niemczech. Do 2022 r. nasi zachodni sąsiedzi zamkną wszystkie elektrownie atomowe. W efekcie w ciągu najbliższych lat Niemcy będą więc zmuszeni zwiększyć zużycie węgla oraz gazu ziemnego w celach energetycznych. Niewykluczone, że będą sprowadzać węgiel z tak odległych rynków jak amerykański, czy australijski i południowoafrykański. W USA trwa budowa elektrowni węglowych o mocy 18 GW, które mają być oddane do użytku do końca 2012 roku. Szacuje się, że z tego powodu USA będą potrzebowały rocznie o mln ton węgla więcej niż obecnie. To napędza koniunkturę na węgiel i wywołuje presje na wzrost jego cen. Wieści z branży Z powodu słabego popytu na węgiel energetyczny i spadku wolumenu sprzedaży, od połowy października kopalnia Sadovaya czasowo przerywa prace wydobywcze, a kopalnia Rassvet- 1 będzie przeprowadzać planowane prace remontowe. Po tej informacji kurs akcji poszedł bardzo mocno w dół. Wcześniej Sadovaya obniżyła prognozy na 2012 r. Zgodnie z nimi, zysk netto ma wynieść 11,625 mln USD (-12% r/r), EBITDA 16,46 mln USD (+5% r/r) przy przychodach na poziomie 86,66 mln USD. Pierwotna prognoza spółki na 2012 r. zakładała osiągnięcie 158,5 mln USD przychodów, 66,2 mln USD EBITDA i 50,1 mln USD zysku netto. New World Resources obniżyło całoroczny plan wydobycia z 10,8 11 do 10,3 mln ton węgla. Ceny koksu i węgla koksowego na ten rok będą niższe wskutek spadku popytu w Chinach, będących największym na świecie producentem stali oraz powrotu na rynek kopalni australijskich, które wstrzymały produkcję w ubiegłym roku z powodu powodzi. się pojawić Kompania Węglowa, nie ma natomiast mowy u upublicznieniu akcji Katowickiego Holdingu Węglowego. Kompania Węglowa planuje budowę elektrowni węglowej o mocy 900 MW. Inwestycja, która ma być gotowa do 2018 r., pochłonie w sumie około 4 mld zł. Połowę wyłoży KW. O inwestycji spółka rozmawia z partnerami z Chin i Korei Południowej. Jastrzębska Spółka Węglowa zakłada, że w IV kwartale 2012 r. i w I 2013 r. grupa może odnotować stratę netto. Wszystko przez spadające ceny węgla koksującego. W III kwartale globalna cena węgla koksującego spadła do 200 z 210 USD za tonę w II kwartale. Lubelski Węgiel Bogdanka w latach dostarczy Elektrowni Połaniec węgiel za ok. 2,86 mld zł netto. Wydobycie Bogdanki w 2012 r. ma wynieś około 8 mln ton, co w ocenie analityków Domu Maklerskiego Banku BPS przełoży się na wzrost przychodów do poziomu blisko 1,8 mld zł (+40% r/r). Zysk netto grupy wzrośnie skokowo o 124% r/r i wyniesie 331 mln zł. Według wiceszefa resortu gospodarki odpowiedzialnego za górnictwo i energetykę, w 2014 r. na giełdzie może 8

9 Analiza makroekonomiczna Wskaźniki makro na koniec 2011 r.: Polska Ukraina PKB (mld EUR) 345,2 128,0 PKB na 1 mieszkańca (tys. EUR) 9,0 2,8 Dynamika PKB (%) 4,3 5,2 Deficyt budżetowy (% PKB) -5,1 1,7 Inflacja (%) 4,3 4,6 Bezrobocie (%) 12,5 8,5 Eksport towarów (mld EUR) 125,3 52,8 Import towarów (mld EUR) 138,2 63,7 Źródło: MG Polska Dynamika Produktu Krajowego Brutto w II kwartale 2012 r. wyniosła zaledwie 2,4%, podczas gdy oczekiwano wyniku +2,9%. Dane oczyszczone z wahań sezonowych wskazują, że spowolnienie obserwowane w drugim kwartale dotknęło przede wszystkim sektor przemysłowy oraz handel, w tym branżę motoryzacyjną. Korzystnie wypadły natomiast pozostałe sektory usług. Z danych GUS wynika, że spadają nowe zamówienia w przemyśle. Są o 5,2% niższe niż rok temu, w tym zagraniczne o 7,3% niższe niż rok temu. Według analityków Ministerstwa Gospodarki, w II połowie 2012 r. dynamika produktu powinna być zbliżona do 2%. Resort obniżył całoroczną prognozę wzrostu PKB w 2012 r. do 2,5 z 3,0% prognozowanych wcześniej. Eksperci oczekują kontynuacji pozytywnego wkładu eksportu netto na dynamikę PKB. Ograniczone powinno zostać spowolnienie konsumpcji prywatnej. Ponadto analitycy resortu prognozują, że poziom inwestycji w drugiej połowie 2012 r. będzie zbliżony do analogicznego okresu ubiegłego roku. Rząd przyjął projekt budżetu na 2013 r., który zakłada, że deficyt nie przekroczy 35,5 mld zł. Gospodarka będzie rozwijać się w przyszłym roku w tempie 2,2%, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7%. Dochody zaplanowano na kwotę 299,18 mld zł, wydatki na 334,78 mld zł. Wpływy z podatku VAT mają być wyższe o 4%, z akcyzy o 3,4%, z podatku CIT o 11,3%, zaś z PIT o 6,2%. Planowane jest utrzymanie zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej. Według wiceministra pracy Jacka Męciny stopa bezrobocia we wrześniu może wynieść 12,5-12,6%, a na koniec roku zbliży się do 13%. Mimo niezadowolenia i protestów różnych ugrupowań społecznych, podniesienie wieku emerytalnego zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn do 67. roku życia stało się faktem. Ustawa nowelizująca przepisy ustawy o emeryturach i rentach, bez poprawek uchwalona przez Sejm. Reforma emerytalna będzie przeprowadzana stopniowo. Rozpocznie się z początkiem 2013 r. i obejmie kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. Od 1 lutego 2012 r. pracodawcy i samozatrudnieni płacą składkę rentową wyższą o 2 punkty procentowe od 9

10 dotychczasowej. Według ekspertów Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, będzie to oznaczało nie tylko wzrost bezrobocia, ale też powiększanie się szarej strefy w gospodarce. Ukraina W ciągu ośmiu miesięcy 2012 r. dynamika wzrostu PKB Ukrainy zmniejszyła się do 1,5%. Spowolnienie gospodarcze jest spowodowane recesją w krajach europejskich oraz wysoką ceną importowanego rosyjskiego gazu. Najbardziej skurczyła się branża budowlana (-8%). Natomiast w górnictwie i handlu detalicznym odnotowano wzrosty odpowiednio o 3,2% oraz 16%. Zgodnie z zatwierdzonymi wcześniej przez rząd założeniami rozwoju społecznogospodarczego Ukrainy na rok 2012, wzrost PKB miał wynieść 3,9-6,5%, inflacja 7,9%, a bezrobocie 7,2-7,7%. Na 2013 r. rząd prognozuje zwyżkę PKB o 4,5%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że realny wzrost PKB Ukrainy w 2012 r. wyniesie 3%, średnioroczna inflacja 3,8%, inflacja 7,4%, a deficyt rachunku bieżącego bilansu płatniczego 6,4% PKB. gospodarczego Ukrainy. Według instytucji realny wzrost PKB w 2012 r. wyniesie 2%. Poprzednio BŚ spodziewał się dynamiki na poziomie 2,5%, wcześniej zaś 3,8%, a nawet 4,5%. W 2012 r. Ukraina musi zapłacić prawie 12 mld USD w ramach obsługi zadłużenie zagranicznego. Na razie jednak inwestorzy opuszczają kraj, wystraszeni rezygnacją Kijowa z porozumienia z MFW. Zamiast pakietu MFW rząd ukraiński wybrał renegocjacje z Rosją cen importu gazu. Jak co roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, odżywa konflikt gazowy między Ukrainą i Rosją. Kijów oficjalnie powiadomił rosyjski Gazprom, że w 2013 r. kupi od niego tylko 24,5 mld metrów sześciennych gazu, podczas gdy kontrakt obliguje ją do odbierania co najmniej 41,6 mld rocznie. Ukraina chce tym sposobem zmusić Rosję do obniżki cen za błękitny surowiec. Z kolei Moskwa niezmiennie twierdzi, że jedynym sposobem na rozwiązanie problemu ceny gazu dla Ukrainy jest jej wejście do Unii Celnej utworzonej przez Rosję, Białoruś i Kazachstan oraz rezygnacja z integracji z Unią Europejską. Bank Światowy ponownie skorygował mocno w dół swoje prognozy rozwoju Podsumowanie Coal Energy jest średniej wielkości spółką wydobywczą, dynamicznie rozwijającą się w czasach prosperity na węgiel. Ostatnio jednak wraz załamaniem koniunktury na wydobywany surowiec spółka przeżywa pewne trudności. Przy podejmowaniu decyzji o kupnie akcji spółki działającej na mało stabilnym ukraińskim rynku trzeba brać pod uwagę dodatkowo szereg innych ryzyk. Szczególnie wiele zależy od arbitralnych decyzji administracyjnych, np. udzielanych corocznie licencji na poszukiwanie i wydobycie surowców. W tłustych czasach spółka pokazała, że może rozwijać się dynamicznie. Teraz musi udowodnić, że potrafi ciąć koszty i przetrwać w niesprzyjających warunkach makroekonomicznych. 10

Raport analityczny dla spółki. Plaza Centers N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. Plaza Centers N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Plaza Centers N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 22 października 2012 r. 1 Informacje o firmie Plaza Centers N.V.

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 30 listopada 2012 r. 1 Informacje o firmie Ronson Europe N.V.

Bardziej szczegółowo

Olympic Entertainment Group AS

Olympic Entertainment Group AS Raport analityczny dla spółki Olympic Entertainment Group AS przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 21 grudnia 2012 r. 1 Informacje o firmie Olympic Entertainment

Bardziej szczegółowo

bmp media investors AG

bmp media investors AG Raport analityczny dla spółki bmp media investors AG przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 21 stycznia 2013 r. 1 Informacje o firmie bmp media investors

Bardziej szczegółowo

bmp media investors AG

bmp media investors AG Raport analityczny dla spółki bmp media investors AG przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 11 października 2012 r. 1 Informacje o firmie bmp media investors

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. CEZ a.s. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 31 lipca 2012 r.

Raport analityczny dla spółki. CEZ a.s. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 31 lipca 2012 r. Raport analityczny dla spółki CEZ a.s. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 31 lipca 2012 r. 1 Informacje o firmie CEZ a.s. Adres: Duhova 2/1444, 140

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. Sopharma AD. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. Sopharma AD. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Sopharma AD przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 5 czerwca 2012 r. 1 Informacje o firmie Sopharma AD Adres: 16 Iliensko

Bardziej szczegółowo

Cinema-City International NV

Cinema-City International NV Raport analityczny dla spółki Cinema-City International NV przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 20 marca 2012 r. Informacje o firmie Cinema-City International

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 30 listopada 2011 r. 1 Informacje o firmie Ronson Europe N.V.

Bardziej szczegółowo

Astarta Holding NV. Raport analityczny dla spółki. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Astarta Holding NV. Raport analityczny dla spółki. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Astarta Holding NV przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 22 maja 2013 r. 1 Informacje o firmie Astarta Holding NV Adres:

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej.

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Analiza Spółki JSW przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach grupy analityczno-inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Olympic Entertainment Group AS

Olympic Entertainment Group AS Raport analityczny dla spółki Olympic Entertainment Group AS przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 23 listopada 2011 r. 1 Informacje o firmie Olympic

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 4 października 2011 r. 1 Informacje o firmie Ronson Europe N.V.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

bmp media investors AG

bmp media investors AG Raport analityczny dla spółki bmp media investors AG przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 16 grudnia 2011 r. 1 Informacje o firmie bmp media investors

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZESA ZARZĄDU... 5 PODSUMOWANIE ROKU... 7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Szybki wzrost i wolne przepływy. (nowa)

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Szybki wzrost i wolne przepływy. (nowa) RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 113, Cena docelowa (PLN) 148, Min 52 tyg (PLN) 74,8 Max 52 tyg (PLN) 129,2 Kapitalizacja (mln PLN) 3843,5 EV (mln PLN) 3939,6 Liczba akcji (mln szt.)

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce WARUNKI PROWADZENIA FIRM W POLSCE 2014 1 Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców C R A P O R T Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny przygotowany dla GPW przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny przygotowany dla GPW przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny przygotowany dla GPW przez Notoria Serwis S.A. 29 kwietnia 2011 r. 1 Informacje o firmie Fortuna Entertainment Group N.V. Adres: Strawinskylaan 809 WTC T.A/L 8, 1077XX, Amsterdam tel.

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P. Przychody [mln PLN] 52,9 69,0 92,4 93,5 93,9 94,2. EBITDA [mln PLN] 8,2 16,1 25,7 26,2 29,1 29,3

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P. Przychody [mln PLN] 52,9 69,0 92,4 93,5 93,9 94,2. EBITDA [mln PLN] 8,2 16,1 25,7 26,2 29,1 29,3 AKUMULUJ WYCENA 21,4 PLN 13 MAJA 2011 Spodziewamy się silnych wyników Bumechu w 1Q 11 i 2Q 11. Oczekujemy, że przychody wzrosną odpowiednio do 21,9 mln PLN (+36,7% r/r) i 26,0 mln PLN (+100,1% r/r), a

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku

Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania... 3 1.1. Uwarunkowania społeczno gospodarcze...3 1.1.1. Trendy w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za rok 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za rok 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za rok 2010 Katowice, 2011-04-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 3

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo