Produkcja systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych, kontrola jakości oraz recykling wewnątrz zakładowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "16-5-2011. Produkcja systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych, kontrola jakości oraz recykling wewnątrz zakładowy"

Transkrypt

1 Produkcja systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych, kontrola jakości oraz recykling wewnątrz zakładowy

2 2 Agenda: Firma Wavin Polimery na rynku budowlanym Produkcja oraz system kontroli jakości w firmie Wavin Laboratorium Zakładowe PVC a środowisko

3 Grupa Wavin historia 3 mln euro W odpowiedzi na problem korodujących rur do przesyłania wody lokalna spółka wodociągowa w Holandii opracowuje pierwsze na świecie rury tworzywowe do wody. Powstaje Wavin Firma Shell przejmuje 50% udziałów w firmie Wavin Powstaje Wavin Technology & Innovation centrum badań i rozwoju. Zaczyna funkcjonować Wavin Overseas centralna organizacja koordynująca eksport Shell sprzedaje swoje udziały Grupie Kapitałowej CVC Wavin przejmuje firmę Hepworth Building Products Wavin wchodzi na giełdę koniec lat 50-tych lata 60-te lata 70-te lata 80-te lata 90-te Wavin rozpoczyna działalność w Niemczech, Danii i Irlandii. Dalsza ekspansja geograficzna na rynkach Europy Zachodniej. Dywersyfikacja oferty opakowania z tworzyw sztucznych. Wavin kładzie nacisk na rozwiązania systemowe oraz rozwija produkty dla budownictwa. 25% obrotu generują produkty inne niż systemy instalacyjne. Powrót do podstawowej działalności (rezygnacja z produkcji opakowań) Wavin kładzie nacisk na rozwiązania systemowe oraz rozwija produkty dla budownictwa. Wavin rozpoczyna ekspansję na rynki Europy Wschodniej Ekspansja w sektorze ciepłej i zimnej wody. Przejęcia innych firm m.in. akwizycja firmy Pilsa Plastic w Turcji w 2008 roku przychód

4 Wavin Metalplast - Buk historia 4 mln PLN Metalplast-Buk jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce wchodzi w spółkę z kapitałem zagranicznym i staje się częścią międzynarodowego koncernu Wavin 1995 Wavin jako pierwsza firma z branży otrzymuje certyfikat ISO Podział oferty na dwie grupy produktów: Wavin dla domu oraz Wavin systemy doskonałe 1999 Powstanie Regionu CEE obejmującego Polskę, Czechy oraz Ukrainę, a od 2006 roku także Rosję Przyznanie certyfikatu ISO Rozpoczęcie produkcji studzienek inspekcyjnych Tegra Rodzina Wavin powiększa się o firmy Arot z siedzibą w Lesznie oraz Multilayer Pipe Company z siedzibą w Strzelinie 2005 Wavin Metalplast-Buk przejął od firmy Uponor Polska linię produktów do ciepłej/zimnej wody Bor plus wraz z prawem do marki Bor plus oraz zakładem produkcyjnych w Sochaczewie lata 60-te Rozpoczęcie budowy fabryki w Buku pod Poznaniem oraz uruchomienie produkcji kanalizacji wewnętrznej i spłuczek lata 70-te i 80-te Okres intensywnej modernizacji. Nowe technologie pozwalają na unowocześnienie produkcji. Poszerzony zostaje asortyment m.in. o systemy rynnowe lata 90-te Dynamiczny rozwój firmy. Dzięki rozszerzeniu oferty i aktywnym działaniom rynkowym, a także modernizacji produkcji, firma odnotowuje znaczny wzrost sprzedaży Ekspansja sprzedaży w kraju jak i na rynki zagraniczne. Dalsze poszerzanie oferty dzięki akwizycjom, a także ciągłemu rozwijaniu nowych produktów Dalsza ekspansja sprzedaży oraz poszerzanie oferty: separatory Labko, Wavin X-Stream, ogrzewanie podłogowe Wavin Tempower, system zagospodarowania wód deszczowych Wavin Intesio. Lata 60-te Lata 70 i 80-te Lata 90-te przychód

5 Bezkonkurencyjna obecność Grupy Wavin 5 Holandia Centrala Wavin Szwecja Norwegia Dania Niemcy Finlandia Estonia Łotwa Zakłady produkcyjne Sprzedaż Estonia Łotwa Irlandia Wielka Brytania Belgia Litwa Białoruś Rosja Litwa Rosja Białoruśs Francja Portugalia Hiszpania Włochy Czechy Chorwacja Węgry Serbia Polska Ukraina Rumuni Słowacja a Bułgaria Turcja Czechy Chorwacja Węgry Bułgaria Polska Ukraina Rumunia Słowacja Turcja Najbardziej rozległa w Europie sieć zakładów produkcyjnych Obecność w 29 krajach Zakłady produkcyjne w 18 krajach Lider rynkowy na szybko rosnących rynkach Europy Środkowo - Wschodniej Wiodąca pozycja na rynku w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Krajach Nadbałtyckich Akwizycja Pilsa Plastic w Turcji w 2008 roku

6 Centra produkcyjne 6 WPO Buk WPO Sochaczew

7 7 Polimery (gr. polymeres - wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami Tworzywa sztuczne - materiały, których podstawowym składnikiem są syntetyczne lub naturalne związki wielkocząsteczkowe (polimery) z dodatkiem napełniaczy, zmiękczaczy, stabilizatorów i barwników

8 Rozwiązania Wavin 8 Ciepła/ zimna woda Odwodnienie dachu Rozsączanie pionowe Kanalizacja wewnętrzna Rury osłonowe Przyłącza wody Ogrzewanie podłogowe Grzanie i chłodzenie płaszczyznowe Skrzynki rozsączające Kanalizacja zewnętrzna Studzienki inspekcyjne Wpusty Studzienki włazowe Odwodnienia liniowe

9 9 System instalacji sanitarnych i grzewczych Tigris Alupex System kształtek wciskanych smartfix System instalacji sanitarnych i grzewczych Bor plus System instalacji sanitarnych i grzewczych Hep 2 O Ogrzewanie podłogowe, Chłodzenie i ogrzewanie powierzchniowe Wavin Tempower Systemy rynnowe Kanion Systemy instalacyjne i budowlane Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS Podciśnieniowe odwadnianie dachów Wavin QuickStream Przyłącza kanalizacyjne Drenaż opaskowy Kanalizacja wewnętrzna PVC SiTech Kanalizacja o podwyższonych właściwościach akustycznych

10 10 Studnie Tegra 600 System PVC do przesyłania wody System PE ciśnieniowy przesyłania wody Wavin TS DOQ Systemy renowacyjne Skrzynki retencyjno - rozsączające Studnie Tegra 425 Systemy infrastrukturalne Intesio Studnie Tegra 1000 Kanalizacja zewnętrzna z PVC Kanalizacja zewnętrzna z rur dwuściennych Wavin X-Stream Systemy drenarskie Pompownie ścieków Separatory oleju, tłuszczu i piasku

11 Innowacje 11 Systemy instalacyjne dla budownictwa Złączki wciskane Wavin smartfix Systemy infrastrukturalne Powiększenie rodziny TEGRA Tegra 425 oraz Tegra 1000 NG (nowa generacja) Studzienka inspekcyjna dn 400 z rurą karbowaną Ogrzewanie podłogowe Wavin Tempower Kanalizacja niskoszumowa Wavin SiTech IT Sewer liniowe układy rozsączająco-retencyjne i Vertcal IT punktowe układy rozsączające Intesio Inteligentne rozwiązania Wavin do zagospodarowania wód deszczowych

12 E Nasilenie efektu Motory rynku Zamienniki 12 Kluczowe trendy Miedź Ciepła & zimna woda Zastosowanie tworzyw sztucznych w ciepłej i zimnej wodzie 1 100% 80% Beton i ceramika Infrastruktura 60% Żeliwo Kanalizacja wewnętrzna 40% 20% Żeliwo sferoidalne Infrastruktura 0% Plastics Metals Trendy w stosowaniu zamienników sprzyjają tworzywom sztucznym Udział tworzyw sztucznych w rynku wzrósł z 22% w 1992 do 53% w 2008r. 1) źródło: KWD 2006

13 Motory rynku Zamienniki 13 Łatwość instalacji X

14 Motory rynku Efektywność energetyczna 14 Efektywność energetyczna Wymagania odnośnie efektywności energetycznej określa dyrektywa EPBD i pozostałe uregulowania unijne) Wzrost zapotrzebowania na rozwiązania komfortowe i prozdrowotne Wzrost nacisku na estetyczne rozwiązania Ogrzewanie grzejnikowe Nierównomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu Ogrzewanie podłogowe Rozkład temperatury w pomieszczeniu bliski idealnemu Źródło: Komisja Europejska

15 Motory rynku Zmiany klimatyczne Zmiany klimatyczne Przewiduje się, że średnia roczna opadów i odpływu wody deszczowej 1 zwiększy się w Europie Północnej i zmniejszy w Europie Południowej Gwałtowne opady deszczu będą spodziewane częściej na terenach w większą średnią opadów rocznych, czyli w Europie Północnej Postępujący proces urbanizacji powoduje przyrost powierzchni utwardzonych, a w rezultacie większą ilość wody deszczowej do zagospodarowania Źródło: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1) Cześć opadów, która nie wyparuje i nie wsiąknie w grunt, ale spływa po powierzchni ziemi do odbiorników

16 Intesio inteligentne rozwiązania Wavin do zagospodarowania wód deszczowych 16 Zbieranie Transport Podczyszczenie Infiltracja/ retencja Powtórne wykorzystanie Odwodnienia liniowe Studzienki deszczowe Wpusty dachowe Rury/kształtki Studzienki kanalizacyjne Regulatory przepływu Separatory Osadniki piasku Filtry Liniowe układy transportująco - rozsączające Punktowe układy rozsączające Skrzynki rozsączające Zbiorniki KOCEPCJA ROZWIĄZANIA, DOBÓR ELEMENTÓW

17 Produkcja w Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o 17 Rok 2010 PVC 24,5 tys. ton (980 cystern) PE 7,7 tys. ton (310 cystern) PP - 8,3 tys. ton (330 cystern) PP-R 1,1 tys. ton (48 naczep) Stabilizatory 842 tony Barwniki 190 ton Kreda 3,3 tys. Ton Modyfikatory PVC 128 ton Uszczelki 18 mln szt.

18 Produkcja w Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o 18 PVC rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej oraz kanalizacji wewnętrznej, rury drenarskie i karbowane, rynny, rury ciśnieniowe do przesyłania wody rury do przesyłania wody PE

19 Produkcja w Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o 19 PP rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej systemu X-Stream, studzienki rury systemu BORplus

20 Ocena zgodności 20 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Art Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo ( ) 3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Art Przy dokonywaniu oceny zgodności, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować następujące metody: 1) wstępne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez producenta lub notyfikowaną jednostkę; (...) 5) wewnętrzną (zakładową) kontrolę produkcji; (...) Art Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem ust. 2-4, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

21 Zadania Laboratorium Zakładowego 21 Kontrola jakości materiałów produkcyjnych Badania typu wyrobów gotowych Bieżąca kontrola produkcji Badania pełne wyrobów gotowych Inspekcje obszarów produkcyjnych Nadzór nad wyposażeniem kontrolno - pomiarowym

22 Zadania Laboratorium Zakładowego 22 Zespół Magazynów Przyjęcie dostawy surowca na magazyn tranzytowy Laboratorium Chemiczne Sprawdzenie zgodności z wymaganiami (ocena świadectwa / badania) Wynik badań Negatywny Zwrot do dostawcy Pozytywny Laboratorium Chemiczne Zwolnienie surowca do produkcji Wydział produkcyjny Produkcja wyrobów gotowych Laboratorium Chemiczne Laboratorium Mechaniczne Sprawdzenie zgodności z wymaganiami (badania laboratoryjne) Wynik badań Negatywny Procedura Postępowanie z wyrobem wadliwym Pozytywny Zwolnienie wyrobu do sprzedaży

23 Laboratorium Zakładowe 23 Wdrożony system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja PCA nr AB 1256

24 Akredytacja 24 Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to "atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności". Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzorcowań, badań i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

25 Metody badawcze 25 Laboratorium chemiczne oznaczanie czasu indukcji utleniania poliolefin na mikrokalorymetrze skaningowym oznaczanie wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw sztucznych na automatycznym plastometrze oznaczanie gęstości poliolefin metodą kolumny gradientowej oznaczanie dyspersji pigmentu oznaczanie części lotnych oznaczanie temperatur topnienia i stopnia krystaliczności polimerów metodą mikrokalorymetrii skaningowej badanie procesu żelowania mieszanek PVC na plastografie Brabendera oznaczanie zawartości ołowiu i wapnia w mieszankach PVC metodą miareczkowania oznaczanie liczby K i lepkości zredukowanej PVC na automatycznym wiskozymetrze Ubbeloda oznaczanie temperatury mięknienia wg Vicata

26 Metody badawcze 26 Laboratorium mechaniczne oznaczanie odporności rur na ciśnienie wewnętrzne przy próbie hydrostatycznej w zakresie temperatur 20 95oC oznaczanie odporności na powolną propagację pęknięć rur oznaczanie odporności rur na zaciskanie oznaczanie zmian długości rur w wyniku ogrzewania oznaczanie sztywności i elastyczności obwodowej rur oznaczanie wydłużenia przy zerwaniu, naprężenia rozciągającego na granicy plastyczności i przy maksymalnym obciążeniu sprawdzanie geometrii rur badanie połączeń zgrzewanych badanie odporności rur z PVC na dichlorometan badanie odporności rur na uderzenie zewnętrzne metodą spadającego ciężarka badanie zmian w wyniku ogrzewania kształtek wtryskiwanych badanie odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury systemów kanalizacji wewnętrznej z tworzyw sztucznych badanie szczelności połączeń kielichowych rur i kształtek kanalizacji zewnętrznej sztuczne starzenie tworzyw sztucznych metodą naświetlania lampami ocena zmiany barwy tworzyw sztucznych po starzeniu za pomocą kolorymetru oraz w skali szarej badanie ścieralności rur oznaczanie odporności rur na powolną propagację pęknięcia - test stożka

27 Badanie odp. na wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne 27 Metoda badania: PN-EN ISO 1167 Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Cel badania: Celem badania jest sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej rur na wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne. Parametry badania, tj. temp. wody, naprężenie w ściance rury i minimalny wymagany czas testu są dobrane w taki sposób, aby symulować pracę rury pod nominalnym ciśnieniem, przy temperaturze 20 o C, przez okres 50 lat.

28 Badanie odp. na wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne 28 Wyposażenie badawcze: Stanowiska automatycznie regulujące ciśnienie, wanny termiczne i korki do testów ciśnieniowych. [Producent SCITEQ A/S]

29 Badanie wydłużenia przy zerwaniu i granicy plastyczności 29 Metoda badania: PN-EN ISO 6259 "Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie właściwości mechanicznych podczas rozciągania". Cel badania: Celem badania jest sprawdzenie właściwości plastycznych polimeru, z którego wykonana jest rura. Wadliwy surowiec lub nieprawidłowy proces wytłaczania mogą spowodować pogorszenie właściwości plastycznych polimeru.

30 SIŁA / NAPRĘŻENIE Badanie wydłużenia przy zerwaniu i granicy plastyczności 30 Wyposażenie badawcze: Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa z ekstensometrem. [Producent INSTRON Ltd, LLOYD Ltd] Rys. Wykres siły rozciągającej w funkcji wydłużenia. F max F g.p. punkt granicy plastyczności punkt zerwania i maksymalnego obciążenia próbki WYDŁUŻENIE DL DL WZ 100% L 0 F WR A GP granica plastyczności; WR wytrzymałość na rozciąganie; WZ wydłużenie przy zerwaniu A 0 pole powierzchni początkowego przekroju poprzecznego próbki; L 0 początkowa długość odcinka pomiarowego próbki. max 0 GP F g. p. A 0

31 Oznaczanie sztywności i elastyczności obwodowej 31 Metody badania: PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywności obwodowej". PN-EN 1446 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie elastyczności obwodowej. Cel badania: Celem badania jest oznaczenie sztywności obwodowej rury oraz odporności na mechaniczne deformacje - elastyczności. Badanie pozwala sprawdzić rzeczywistą klasę sztywności rury (SN 2, 4, 8), a stosowane jest głównie dla rur o ściance strukturalnej.

32 Oznaczanie sztywności i elastyczności obwodowej 32 Wyposażenie badawcze: Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa. [Producent INSTRON Ltd, LLOYD Ltd] Load (N) 4000 Z1 1% of Load drop Percentage Strain Load (N) 1400 CS5206 Determination of Ring Stiffness Nominal Diameter: Internal Diameter: Sample Length: 06/ mm About mm About mm Preload Deflection (mm)

33 Badanie wskaźnika szybkości płynięcia 33 Metoda badania: PN-EN ISO 1133 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych. Cel badania: MFR jest praktyczną miarą płynności stopionego tworzywa. Wskaźnik szybkości płynięcia ma decydujący wpływ na proces wytłaczania rur oraz zgrzewanie doczołowe rur.

34 Badanie wskaźnika szybkości płynięcia 34 Aparatura badawcza: Plastometr obciążnikowy typ Zwick Aflow z oprogramowaniem komputerowym firmy Zwick /Niemcy/

35 Badanie czasu indukcji utleniania OIT 35 Metoda badania: PN-EN 728 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i kształtki z poliolefin. Oznaczanie czasu indukcji utleniania. Cel badania: Określenie czasu w którym stabilizatory, antyutleniacze i inne dodatki obecne w surowcu lub wyrobie gotowym wstrzymują utlenianie samego polimeru. Badanie czasu indukcji utleniania jest wykonywane dla surowca oraz dla rur i nie może być mniejszy niż 20 minut.

36 Badanie czasu indukcji utleniania OIT 36 Aparatura badawcza: Mikrokalorymetr skaningowy typ DSC 821 z oprogramowaniem STARe firmy Mettler -Toledo /Szwajcaria/

37 Polityka środowiskowa 37 Wavin zobowiązuje się do ochrony środowiska naturalnego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkim, którzy pracują dla firmy i współpracują z firmą. Wierzymy, że wszystkich wypadków można uniknąć poprzez skuteczny system zarządzania HSE (health, safety and environment), który wspomaga ogólne działania biznesowe. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (TEPPFA The European Plastic Pipe and Fitting Association) jesteśmy w pełni zaangażowani w proces pozyskiwania i przetwarzania zużytych elementów systemów z tworzyw sztucznych w całej Europie.

38 Cele proekologiczne Wavin ) 38 Zmniejszenie zużycia energii o 10% Zmniejszenie emisji CO 2 o 20% Zmniejszenie zużycia wody o 20% Redukcja ścieków przedostających się do gleby do 0% Wzrost użycia produktów z recyklingu o 20% 1) Mierzone w stosunku do produkcji w tonach

39 Recykling w Wavinie 39 Wewnętrzny odpady z własnej produkcji są mielone i ponownie przetwarzane Zewnętrzny przetwarzanie przemiałów zewnętrznych, np. z produkcji profili okiennych

40 Cykl produkcji wyrobu na obszarze wtrysku 40

41 Przetwórstwo PVC a środowisko 41 VINYL 2010, to dobrowolne zobowiązanie czołowych międzynarodowych przedsiębiorstw związanych z produkcją, przetwórstwem i obrotem oraz pracami projektowymi i rozwojowymi w dziedzinie PVC. Porozumienie ma na celu permanentną poprawę wizerunku przemysłu PVC, a głównym zadaniem członków jest rozwiązanie problemu odpadów zwłaszcza poużytkowych z PVC. Do zrealizowania był dziesięcioletni program obejmujący wszystkie etapy życia produktu: od jego wytworzenia, aż po utylizację. Chociaż w 2010 r. zgodnie z postanowieniami program miał się zakończyć, to jednak przedłużono jego istnienie o kolejne 10 lat. W tej chwili Vinyl 2010 realizowany jest w 16 krajach Europy, w tym oczywiście w Polsce

42 Program Vinyl Recykling PVC w Polsce: kg ,51 tys. ton ,64 tys. ton ,22 tys. Ton Firmami zaangażowanymi w uczestnictwo w Programie są w Polsce takie firmy jak CTS-TCT Polska, Dyla Polska, Orianex, Pipelife Polska, Poliplast, VEKA Polska oraz Wavin Metalplast. Także włocławski Anwil aktywnie wspierał działania realizowane w ramach programu. Łącznie na Polskę przypada 5,19 proc. Całego europejskiego udziału w zakresie recyklingu PVC. W 2010 r. wyniósł on aż 254,81 tys. ton i był o 68 tys. ton lepszy niż w roku wcześniejszym.

43 Dodatki do PVC 43 PVC bez dodatków nie byłby szczególnie przydatną substancją. Dodatki wpływają na modyfikację wielu właściwości PVC (przetwórstwo, kolor, elastyczność, ). Żywotność wyrobów z PVC 10 do 100lat. Wymaga to zastosowania stabilizatorów. Wszystkie polimery wymagają stabilizatorów; PVC nie różni się w tym zakresie.

44 Stabilizatory 44 Stabilizatory Zapobiegają degradacji termicznej podczas przetwórstwa Zapobiegają lub ograniczają utlenianie i degradację pod działaniem probieniowania UV Stabilizacja na działanie pleśni i mokrobów (zastosowanie w niewielu przypadkach)

45 Stabilizatory ołowiowe w PVC 45 Obawy o ewentualny negatywny wpływ ołowiu na zdrowie ludzi i środowisko. Stabilizatory ołowiowe w produktach PVC są unieruchomione w matrycy tworzywa sztucznego i związki ołowiu nie zostaną uwolnione w okresie użytkowania wyrobów. Stosowanie stabilizatorów ołowiowych jest bezpieczne dla konsumentów. Ryzyko podczas przetwórstwa.

46 Stabilizatory ołowiowe w PVC 46 Dobrowolne zobowiązanie przedstawicieli przemysłu do całkowitego wycofania ze stosowania stabilizatorów ołowiowych do roku 2015 W systemach do przesyłu wody pitnej zakończono stosowanie stabilizatorów ołowiowych w roku 2005

47 Stabilizatory ołowiowe w PVC 47 Redukcja stosowania stabilizatorów ołowiowych w Europie: Pierwszy cel tymczasowy redukcja 15% - został osiągnięty w roku 2004 (na rok przed planowanym terminem) Redukcja o 35% - osiągnięta w roku 2007 Target 50% - rok 2010

48 Ciekawe linki 48 PVC i inne tworzywa sztuczne (The European Plastic Pipes and Fittings Association ) Laboratoria badawcze

49 Dziękuję za uwagę 49

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 237 Gamrat

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa i infrastruktury

Rozwiązania dla budownictwa i infrastruktury Rozwiązania dla budownictwa i infrastruktury Program produktów DYKA Polska i ich zalety do Państwa dyspozycji Systemy zagospodarowania wody deszczowej Rainbox II, Tunel 300 i Tunel 600 - kompleksowe inteligentne

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B24, J12, X72 maj 7 Kanalizacja zewnętrzna z PVCU Zestawienie produktów DA SYSTEMÓW KANAIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNANYCH I PRZEMYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B42, G211, J35, X71 Styczeń 2005 System zagospodarowania wody deszczowej Azura Zestawienie produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Systemy doskonałe

Bardziej szczegółowo

Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych. Katalog produktów DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ

Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych. Katalog produktów DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ EPI 52, G11, G12, X71 wrzesień 2010 Kształtki zaciskowe Wavin Katalog produktów DO UDOWY SIEI WODOIĄGOWYH I KNLIJI IŚNIENIOWEJ Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych Spis treści/wstęp Spis treści

Bardziej szczegółowo

EPIC A22, J341, X725 lipiec 2008. Katalog produktów. Drenaż opaskowy DO ODWADNIANIA GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU

EPIC A22, J341, X725 lipiec 2008. Katalog produktów. Drenaż opaskowy DO ODWADNIANIA GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU EPIC A22, J341, X725 lipiec 2008 Drenaż opaskowy Katalog produktów DO ODWADNIANIA GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce Wstęp Wstęp Wieloletnie doświadczenie Wavin jest

Bardziej szczegółowo

Capricorn S.A. PRODUCENTURZĄDZEŃ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNCYH

Capricorn S.A. PRODUCENTURZĄDZEŃ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNCYH Capricorn S.A. PRODUCENTURZĄDZEŃ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNCYH Instalacje ogrzewania podłogowego Ogrzewanie grzejnikowe Woda Pitna i użytkowa Systemy odprowadzania wody wewnątrz

Bardziej szczegółowo

System odwadniania dachów płaskich Wavin QuickStream. Cennik. Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 01.08.2011

System odwadniania dachów płaskich Wavin QuickStream. Cennik. Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 01.08.2011 Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 01.08.2011 System odwadniania dachów płaskich Wavin QuickStream Cennik DO PODCIŚNIENIOWEGO ODPROWADZANIA WODY DESZCZOWEJ Z DACHÓW PŁASKICH Solutions for Essentials System

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA SZTUCZNE W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ROZWÓJ RYNKU NA ŚWIECIE I W POLSCE

TWORZYWA SZTUCZNE W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ROZWÓJ RYNKU NA ŚWIECIE I W POLSCE Jerzy Pawlicki, Günter Dreiling, Hugo Hammar, Christophe Salles Borealis TWORZYWA SZTUCZNE W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ROZWÓJ RYNKU NA ŚWIECIE I W POLSCE 1. HISTORIA SUKCESU TWORZYW POLIOLEFINOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik. Separatory Wavin. Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 05.12.2011

Cennik. Separatory Wavin. Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 05.12.2011 Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 05.12.2011 Cennik DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH, DO OCZYSZCZANIA WÓD OPADOWYCH ZE ZLEWNI MIEJSKICH, DRÓG I STACJI PALIW ORAZ ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH I Z GASTRONOMII Na zapytanie

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. WehoPipe RC System rur z PE100 Ø25-1600mm do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów

NOWOŚĆ. WehoPipe RC System rur z PE100 Ø25-1600mm do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów NOWOŚĆ WehoPipe RC Syste rur z PE100 Ø25-1600 do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów Techniki układania rur Techniki bezwykopowe coraz częściej zastępują tradycyjne etody wykopowe, ponieważ

Bardziej szczegółowo

4. Technologia Shortlining i Burstlining KMR. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RCn i Wavin TSDOQ

4. Technologia Shortlining i Burstlining KMR. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RCn i Wavin TSDOQ 4. Technologia EPIC P44, X725 marzec 2012 4. Technologia i Burstlining Renowacja kanałów metodą i bezwykopowa kanalizacyjne. Możliwe jest prowadzenie instalacji bez wymiana kanałów metodą Burstlining są

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI KARTA TECHNICZNA IMMERPE-RT RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI Podstawowe dane rury grzewczej z bariera antydyfuzyjną IMMERPE-RT Pojemność Ilość rury Maksymalne Moduł Kod Średnica Ø Grubość

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Sposoby zbierania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych oraz możliwości jej odprowadzenia do gruntu w oparciu o doświadczenia firmy Wavin

Sposoby zbierania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych oraz możliwości jej odprowadzenia do gruntu w oparciu o doświadczenia firmy Wavin Sposoby zbierania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych oraz możliwości jej odprowadzenia do gruntu w oparciu o doświadczenia firmy Wavin Forum ODWODNIENIE 2014 Kraków, 4-5.06.2014 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. AB 163 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 13 listopada 2015 r. AB 163 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sie wodociągowa Rury z żeliw sferoidalnego, kształtki i łączniki

Sie wodociągowa Rury z żeliw sferoidalnego, kształtki i łączniki Nowa norma EN 545:2010 Początek nowej ery Sieć wodociągowa Rury z żeliwa sferoidalnego, kształtki i łączniki Witamy EN 545:2010! Co to jest EN 545:2010? Jest to norma europejska wykorzystywana w ramach

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Iłża, dnia 29.04.2013r. IGP.271.17.1.2013 Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Zapytania do Zamawiającego: 1. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika obowiązek zastosowania

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM. Instalacje. do wody użytkowej i ogrzewania PP-R

SYSTEM. Instalacje. do wody użytkowej i ogrzewania PP-R SYSTEM do wody użytkowej i ogrzewania PP-R Instalacje SYSTEM instalacyjny PP-R S ystem instalacyjny firmy Pipelife do ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji grzewczych produkowany jest z polipropylenu

Bardziej szczegółowo

Historia rozwoju produktów

Historia rozwoju produktów Wieluń, 2014 Lokalizacja Historia rozwoju produktów Kroki milowe 1996 powstanie marki WIELTON. modernizacja naczep, pierwsza, nowa naczepa marki Wielton, otwarcie działu konstrukcyjnego. 1998-1999 pierwsza

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE

STUDNIE KANALIZACYJNE POLYTEAM Sp. z o.o. Strzelce 13, 56 410 Dobroszyce, tel. (071) 314 19 36 lub 38, fax. (071) 314 19 37, polyteam@polyteam.pl K A T A L O G P R O D U K T Ó W Zakres stosowania Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r.

Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r. Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r. Sustainable zarządzanie realizacja strategii biznesowej, transparentność działań, przestrzeganie standardów etycznych, dbałość o wysoką jakość produktów Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B524, J3412, X725 Czerwiec 5 Kanalizacja zewnętrzna z PVCU Zestawienie produktów DLA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci

Bardziej szczegółowo

System ciśnieniowy z PVC 2. System ciśnieniowy z PE 4. Studnie wodomierzowe 17. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 18.

System ciśnieniowy z PVC 2. System ciśnieniowy z PE 4. Studnie wodomierzowe 17. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 18. Cennik produktów WODOCIĄGI CENNIK Produktów aktualny od 1 października 2012 System ciśnieniowy z PVC 2 System ciśnieniowy z PE 4 Studnie wodomierzowe 17 kanalizacja System kanalizacji zewnętrznej z PVC

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Rurociągi PE produkcji KWH Pipe w MEW i przemyśle. Paweł Pill Dział Przemysłu KWH PIPE POLAND

Rurociągi PE produkcji KWH Pipe w MEW i przemyśle. Paweł Pill Dział Przemysłu KWH PIPE POLAND Rurociągi PE produkcji KWH Pipe w MEW i przemyśle Paweł Pill Dział Przemysłu KWH PIPE POLAND Tak było na początku - lata pięćdziesiąte Kolejne lata - więcej, dalej i głębiej Pierwsza renowacja w Polsce1989

Bardziej szczegółowo

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody INFOMACJE TECHNICZNE 5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody POLO-ECOSAN ML 5 SYSTEMY UOWE . Postęp w dziedzinie wielowarstwowej technologii PP- POLOPLAST udoskonaliło swój niezwykle popularny system

Bardziej szczegółowo

Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne. Systemy rurowe Gamrat. Ceny obowiązują od 01.06.2012

Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne. Systemy rurowe Gamrat. Ceny obowiązują od 01.06.2012 Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne Systemy rurowe Gamrat Ceny obowiązują od 01.06.2012 Hurtowa oferta cenowa 2012 SPIS TREŚCI Rury ciśnieniowe z PVC-U kielichowe 6 3 Kształtki ciśnieniowe z PVC-U

Bardziej szczegółowo

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2.1. RURY I KSZTAŁTKI PVC RURY I KSZTAŁTKI PVC DO KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej do budowy sieci sanitarnych, deszczowych, odwodnień oraz przykanalików

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09. Lawa, pumeks, mieszanka kruszyw mineralnych i ziemi ogrodowej. Maksymalna pojemość wodna

099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09. Lawa, pumeks, mieszanka kruszyw mineralnych i ziemi ogrodowej. Maksymalna pojemość wodna 099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09 Karta techniczna Wzmocniony substrat trawnikowy 0-32 Optigrün typ SR Charakterystyka Substrat pod drogi pożarowe na garażach podziemnych Klasa

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Ocena trwałości powłok malarskich i wypraw tynkarskich elewacyjnych, czyli o prowadzeniu badań starzeniowych w Spektrochemie

Ocena trwałości powłok malarskich i wypraw tynkarskich elewacyjnych, czyli o prowadzeniu badań starzeniowych w Spektrochemie Ocena trwałości powłok malarskich i wypraw tynkarskich elewacyjnych, czyli o prowadzeniu badań starzeniowych w Spektrochemie Konferencja Nowe wyzwania dla chemii budowlanej Warszawa, 11.06.2015 Promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Twój partner w izolacjach

Twój partner w izolacjach Twój partner w izolacjach Nowoczesna fabryka w Sercu Europy O firmie Firma Interchemall Sp. z o.o. jest uznanym producentem i liderem na rynku wyrobów ze spienionych tworzyw sztucznych. Naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj 2013. www.rurgaz.pl RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj 2013. www.rurgaz.pl RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji KATALOG TECHNICZNY Dz e Dz Di RURY PE RURY PE do videoinspekcji RURY PE CL protect (podwyższona odporność na chlor) e RC MULTIsafe (dwuwarstwowe) RC MULTIsafe 3L (trójwarstwowe) RC MAXIprotect PE/PPd PP

Bardziej szczegółowo

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r.

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócone obciążenie art. 199 Dyrektywy VAT 2 Prace budowlane Transakcja Zapewnienie personelu

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor produktów chemiczno-technicznych

Dystrybutor produktów chemiczno-technicznych Dystrybutor produktów chemiczno-technicznych RADKA Polska l Najlepszy dostawca dla Państwa produkcji Składy magazynowe RADKA Polska są na terenie Błoń koło Wrocławia Błonie Wrocław Pochodzenie: NASA /

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 1 2 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 3 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 4 5 Informacje ogólne Wyniki

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez DVGW. Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn

Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez DVGW. Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn Struktura Co oznacza certyfikacja? Jakie są korzyści? Wymagania dot. testowania zaworów w zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

AMARGO. Płyty PE HD, PP-H, PP-C, PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP.

AMARGO. Płyty PE HD, PP-H, PP-C, PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP. , PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP. ul. Pogodna10, Piotrkówek Mały 05-850 Ożarów Mazowiecki NIP: 723-152-09-67 email: biuro@amargo.pl tel: +48 22 758 88 27, 22 244 29 38, 22 201 24 03 fax: +48

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Konferencja naukowo-techniczna Kocierz 23-25 września 2008. www.izostal.com.pl. Prezentacja firmy

Konferencja naukowo-techniczna Kocierz 23-25 września 2008. www.izostal.com.pl. Prezentacja firmy Konferencja naukowo-techniczna Kocierz 23-25 września 2008 www.izostal.com.pl Prezentacja firmy Profil działalności Dostarczanie produktów i usług w ramach inwestycji infrastrukturalnych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система

WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система SYSTEM WEHOPIPE WehoPipe to uniwersalny system pełnościennych rur i kształtek wykonanych z polietylenu (PE) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw na przykładzie zakładu produkcji detergentów Henkel Polska w Raciborzu Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja wewnętrzna

Kanalizacja wewnętrzna Kanalizacja wewnętrzna Program produkcji System HTplus HTplus to kompletny system rur i kształtek kanalizacyjnych nowej generacji przeznaczony do budowy instalacji odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport 326/2012 WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ORAZ GŁĘBOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 2/14, 11 LIPCA 2014R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Europejski system szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła

Europejski system szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła EUCERT Europejski system szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła Przygotował:Sebastian Kaletka i Paweł Lachman PORT PC 0 PORT PC Stowarzyszenie istnieje od stycznia 2011 (wcześniejsze działania

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

Twój niezawodny operator logistyczny

Twój niezawodny operator logistyczny Twój niezawodny operator logistyczny K im jesteśmy? Firma Omida Logistics oferuje sprawdzone rozwiązania z zakresu logistyki oraz spedycji krajowej i międzynarodowej. Nasza centrala mieści się w Sopocie.

Bardziej szczegółowo

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe.

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Bogdan Majka Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Toruń 2012 Copyright by Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty produktowe gwarantem bezpieczeństwa produktów. Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ

Certyfikaty produktowe gwarantem bezpieczeństwa produktów. Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ Certyfikaty produktowe gwarantem bezpieczeństwa produktów Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ Plan prezentacji Znaczenie bezpieczeństwa produktów w zjednoczonej Europie Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Kompetencje SINGLE Pierwszy wybór w zakresie techniki termostatowania 2 Lider technologii z tradycjami 1958 1968 1970 1980 1990

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86 CENNIK 2 Obowiązuje od 15.06.2015 Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej PP 3 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PP InCor 6 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC-U 12 Studnie kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT PRZEMYSŁU U SKÓRZANEGO JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1439 W ZAKRESIE DYREKTYWY 89/686/EWG -ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

INSTYTUT PRZEMYSŁU U SKÓRZANEGO JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1439 W ZAKRESIE DYREKTYWY 89/686/EWG -ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Bogusław Woźniak 91-462 Łódź,, ul. Zgierska 73 Oddział w Krakowie 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9 INSTYTUT PRZEMYSŁU U SKÓRZANEGO JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1439 W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów w Europie i Polsce

Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów w Europie i Polsce Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów w Europie i Polsce Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Prezentacja danych statystycznych Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 Alex.Celinski@gmail.com Rozkład wyników Przedziały 30-minutowe Lp. Przedział Liczebność Częstość czasowy Liczebność Częstość skumulowana skumulowana 1 2:00-2:30

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2015

Ankieta koniunkturalna 2015 Struktura respondentów / branże Budownictwo 11% 3% Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, utylizacja odpadów Przemysł przetwórczy 15% 52% Usługi Handel 19% Struktura respondentów / kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 20.09.2012 Wersja: 20.09.2012. Ogrzewanie podłogowe Wavin. Cennik SYSTEM DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO. Solutions for Essentials

Obowiązuje od 20.09.2012 Wersja: 20.09.2012. Ogrzewanie podłogowe Wavin. Cennik SYSTEM DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO. Solutions for Essentials Obowiązuje od 20.09.2012 Wersja: 20.09.2012 Ogrzewanie podłogowe Wavin Cennik SYSTEM DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Solutions for Essentials Ogrzewanie podłogowe Wavin Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. System Wavin X-Stream SYSTEM RUR DWUŚCIENNYCH I KSZTAŁTEK Z PP WAVIN X-STREAM DLA SYSTEMÓW KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ I DRENAŻU

Katalog produktów. System Wavin X-Stream SYSTEM RUR DWUŚCIENNYCH I KSZTAŁTEK Z PP WAVIN X-STREAM DLA SYSTEMÓW KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ I DRENAŻU EPIC B524 J3412 X721 Maj 2014 System Wavin X-Stream Katalog produktów SYSTEM RUR DWUŚCIENNYCH I KSTAŁTEK PP WAVIN X-STREAM DA SYSTEMÓW KANAIACJI GRAWITACYJNEJ I DRENAŻU Solutions for Essentials Wstęp Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 22 września 2015 r. AB 067 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 499 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów dla IGWP

Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów dla IGWP Wytyczne PL 1002 15 maja 2009 r. Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów dla IGWP Rury o litych ściankach oraz kształtki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do podziemnego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Oceny przy certyfikacji wyrobów dla IGWP

Wytyczne Oceny przy certyfikacji wyrobów dla IGWP Wytyczne PL 1001 15 maja, 2009 r. Wytyczne Oceny przy certyfikacji wyrobów dla IGWP Rury o trzywarstwowej ściance strukturalnej z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do podziemnego

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Środki zarządzania środowiskowego w świetle EMAS na wybranych przykładach wykorzystanie systemu zamówień publicznych

Środki zarządzania środowiskowego w świetle EMAS na wybranych przykładach wykorzystanie systemu zamówień publicznych Środki zarządzania środowiskowego w świetle EMAS na wybranych przykładach wykorzystanie systemu zamówień publicznych Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Generalna Dyrekcja Ochrony

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo