Produkcja systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych, kontrola jakości oraz recykling wewnątrz zakładowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "16-5-2011. Produkcja systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych, kontrola jakości oraz recykling wewnątrz zakładowy"

Transkrypt

1 Produkcja systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych, kontrola jakości oraz recykling wewnątrz zakładowy

2 2 Agenda: Firma Wavin Polimery na rynku budowlanym Produkcja oraz system kontroli jakości w firmie Wavin Laboratorium Zakładowe PVC a środowisko

3 Grupa Wavin historia 3 mln euro W odpowiedzi na problem korodujących rur do przesyłania wody lokalna spółka wodociągowa w Holandii opracowuje pierwsze na świecie rury tworzywowe do wody. Powstaje Wavin Firma Shell przejmuje 50% udziałów w firmie Wavin Powstaje Wavin Technology & Innovation centrum badań i rozwoju. Zaczyna funkcjonować Wavin Overseas centralna organizacja koordynująca eksport Shell sprzedaje swoje udziały Grupie Kapitałowej CVC Wavin przejmuje firmę Hepworth Building Products Wavin wchodzi na giełdę koniec lat 50-tych lata 60-te lata 70-te lata 80-te lata 90-te Wavin rozpoczyna działalność w Niemczech, Danii i Irlandii. Dalsza ekspansja geograficzna na rynkach Europy Zachodniej. Dywersyfikacja oferty opakowania z tworzyw sztucznych. Wavin kładzie nacisk na rozwiązania systemowe oraz rozwija produkty dla budownictwa. 25% obrotu generują produkty inne niż systemy instalacyjne. Powrót do podstawowej działalności (rezygnacja z produkcji opakowań) Wavin kładzie nacisk na rozwiązania systemowe oraz rozwija produkty dla budownictwa. Wavin rozpoczyna ekspansję na rynki Europy Wschodniej Ekspansja w sektorze ciepłej i zimnej wody. Przejęcia innych firm m.in. akwizycja firmy Pilsa Plastic w Turcji w 2008 roku przychód

4 Wavin Metalplast - Buk historia 4 mln PLN Metalplast-Buk jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce wchodzi w spółkę z kapitałem zagranicznym i staje się częścią międzynarodowego koncernu Wavin 1995 Wavin jako pierwsza firma z branży otrzymuje certyfikat ISO Podział oferty na dwie grupy produktów: Wavin dla domu oraz Wavin systemy doskonałe 1999 Powstanie Regionu CEE obejmującego Polskę, Czechy oraz Ukrainę, a od 2006 roku także Rosję Przyznanie certyfikatu ISO Rozpoczęcie produkcji studzienek inspekcyjnych Tegra Rodzina Wavin powiększa się o firmy Arot z siedzibą w Lesznie oraz Multilayer Pipe Company z siedzibą w Strzelinie 2005 Wavin Metalplast-Buk przejął od firmy Uponor Polska linię produktów do ciepłej/zimnej wody Bor plus wraz z prawem do marki Bor plus oraz zakładem produkcyjnych w Sochaczewie lata 60-te Rozpoczęcie budowy fabryki w Buku pod Poznaniem oraz uruchomienie produkcji kanalizacji wewnętrznej i spłuczek lata 70-te i 80-te Okres intensywnej modernizacji. Nowe technologie pozwalają na unowocześnienie produkcji. Poszerzony zostaje asortyment m.in. o systemy rynnowe lata 90-te Dynamiczny rozwój firmy. Dzięki rozszerzeniu oferty i aktywnym działaniom rynkowym, a także modernizacji produkcji, firma odnotowuje znaczny wzrost sprzedaży Ekspansja sprzedaży w kraju jak i na rynki zagraniczne. Dalsze poszerzanie oferty dzięki akwizycjom, a także ciągłemu rozwijaniu nowych produktów Dalsza ekspansja sprzedaży oraz poszerzanie oferty: separatory Labko, Wavin X-Stream, ogrzewanie podłogowe Wavin Tempower, system zagospodarowania wód deszczowych Wavin Intesio. Lata 60-te Lata 70 i 80-te Lata 90-te przychód

5 Bezkonkurencyjna obecność Grupy Wavin 5 Holandia Centrala Wavin Szwecja Norwegia Dania Niemcy Finlandia Estonia Łotwa Zakłady produkcyjne Sprzedaż Estonia Łotwa Irlandia Wielka Brytania Belgia Litwa Białoruś Rosja Litwa Rosja Białoruśs Francja Portugalia Hiszpania Włochy Czechy Chorwacja Węgry Serbia Polska Ukraina Rumuni Słowacja a Bułgaria Turcja Czechy Chorwacja Węgry Bułgaria Polska Ukraina Rumunia Słowacja Turcja Najbardziej rozległa w Europie sieć zakładów produkcyjnych Obecność w 29 krajach Zakłady produkcyjne w 18 krajach Lider rynkowy na szybko rosnących rynkach Europy Środkowo - Wschodniej Wiodąca pozycja na rynku w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Krajach Nadbałtyckich Akwizycja Pilsa Plastic w Turcji w 2008 roku

6 Centra produkcyjne 6 WPO Buk WPO Sochaczew

7 7 Polimery (gr. polymeres - wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami Tworzywa sztuczne - materiały, których podstawowym składnikiem są syntetyczne lub naturalne związki wielkocząsteczkowe (polimery) z dodatkiem napełniaczy, zmiękczaczy, stabilizatorów i barwników

8 Rozwiązania Wavin 8 Ciepła/ zimna woda Odwodnienie dachu Rozsączanie pionowe Kanalizacja wewnętrzna Rury osłonowe Przyłącza wody Ogrzewanie podłogowe Grzanie i chłodzenie płaszczyznowe Skrzynki rozsączające Kanalizacja zewnętrzna Studzienki inspekcyjne Wpusty Studzienki włazowe Odwodnienia liniowe

9 9 System instalacji sanitarnych i grzewczych Tigris Alupex System kształtek wciskanych smartfix System instalacji sanitarnych i grzewczych Bor plus System instalacji sanitarnych i grzewczych Hep 2 O Ogrzewanie podłogowe, Chłodzenie i ogrzewanie powierzchniowe Wavin Tempower Systemy rynnowe Kanion Systemy instalacyjne i budowlane Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS Podciśnieniowe odwadnianie dachów Wavin QuickStream Przyłącza kanalizacyjne Drenaż opaskowy Kanalizacja wewnętrzna PVC SiTech Kanalizacja o podwyższonych właściwościach akustycznych

10 10 Studnie Tegra 600 System PVC do przesyłania wody System PE ciśnieniowy przesyłania wody Wavin TS DOQ Systemy renowacyjne Skrzynki retencyjno - rozsączające Studnie Tegra 425 Systemy infrastrukturalne Intesio Studnie Tegra 1000 Kanalizacja zewnętrzna z PVC Kanalizacja zewnętrzna z rur dwuściennych Wavin X-Stream Systemy drenarskie Pompownie ścieków Separatory oleju, tłuszczu i piasku

11 Innowacje 11 Systemy instalacyjne dla budownictwa Złączki wciskane Wavin smartfix Systemy infrastrukturalne Powiększenie rodziny TEGRA Tegra 425 oraz Tegra 1000 NG (nowa generacja) Studzienka inspekcyjna dn 400 z rurą karbowaną Ogrzewanie podłogowe Wavin Tempower Kanalizacja niskoszumowa Wavin SiTech IT Sewer liniowe układy rozsączająco-retencyjne i Vertcal IT punktowe układy rozsączające Intesio Inteligentne rozwiązania Wavin do zagospodarowania wód deszczowych

12 E Nasilenie efektu Motory rynku Zamienniki 12 Kluczowe trendy Miedź Ciepła & zimna woda Zastosowanie tworzyw sztucznych w ciepłej i zimnej wodzie 1 100% 80% Beton i ceramika Infrastruktura 60% Żeliwo Kanalizacja wewnętrzna 40% 20% Żeliwo sferoidalne Infrastruktura 0% Plastics Metals Trendy w stosowaniu zamienników sprzyjają tworzywom sztucznym Udział tworzyw sztucznych w rynku wzrósł z 22% w 1992 do 53% w 2008r. 1) źródło: KWD 2006

13 Motory rynku Zamienniki 13 Łatwość instalacji X

14 Motory rynku Efektywność energetyczna 14 Efektywność energetyczna Wymagania odnośnie efektywności energetycznej określa dyrektywa EPBD i pozostałe uregulowania unijne) Wzrost zapotrzebowania na rozwiązania komfortowe i prozdrowotne Wzrost nacisku na estetyczne rozwiązania Ogrzewanie grzejnikowe Nierównomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu Ogrzewanie podłogowe Rozkład temperatury w pomieszczeniu bliski idealnemu Źródło: Komisja Europejska

15 Motory rynku Zmiany klimatyczne Zmiany klimatyczne Przewiduje się, że średnia roczna opadów i odpływu wody deszczowej 1 zwiększy się w Europie Północnej i zmniejszy w Europie Południowej Gwałtowne opady deszczu będą spodziewane częściej na terenach w większą średnią opadów rocznych, czyli w Europie Północnej Postępujący proces urbanizacji powoduje przyrost powierzchni utwardzonych, a w rezultacie większą ilość wody deszczowej do zagospodarowania Źródło: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1) Cześć opadów, która nie wyparuje i nie wsiąknie w grunt, ale spływa po powierzchni ziemi do odbiorników

16 Intesio inteligentne rozwiązania Wavin do zagospodarowania wód deszczowych 16 Zbieranie Transport Podczyszczenie Infiltracja/ retencja Powtórne wykorzystanie Odwodnienia liniowe Studzienki deszczowe Wpusty dachowe Rury/kształtki Studzienki kanalizacyjne Regulatory przepływu Separatory Osadniki piasku Filtry Liniowe układy transportująco - rozsączające Punktowe układy rozsączające Skrzynki rozsączające Zbiorniki KOCEPCJA ROZWIĄZANIA, DOBÓR ELEMENTÓW

17 Produkcja w Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o 17 Rok 2010 PVC 24,5 tys. ton (980 cystern) PE 7,7 tys. ton (310 cystern) PP - 8,3 tys. ton (330 cystern) PP-R 1,1 tys. ton (48 naczep) Stabilizatory 842 tony Barwniki 190 ton Kreda 3,3 tys. Ton Modyfikatory PVC 128 ton Uszczelki 18 mln szt.

18 Produkcja w Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o 18 PVC rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej oraz kanalizacji wewnętrznej, rury drenarskie i karbowane, rynny, rury ciśnieniowe do przesyłania wody rury do przesyłania wody PE

19 Produkcja w Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o 19 PP rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej systemu X-Stream, studzienki rury systemu BORplus

20 Ocena zgodności 20 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Art Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo ( ) 3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Art Przy dokonywaniu oceny zgodności, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować następujące metody: 1) wstępne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez producenta lub notyfikowaną jednostkę; (...) 5) wewnętrzną (zakładową) kontrolę produkcji; (...) Art Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem ust. 2-4, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

21 Zadania Laboratorium Zakładowego 21 Kontrola jakości materiałów produkcyjnych Badania typu wyrobów gotowych Bieżąca kontrola produkcji Badania pełne wyrobów gotowych Inspekcje obszarów produkcyjnych Nadzór nad wyposażeniem kontrolno - pomiarowym

22 Zadania Laboratorium Zakładowego 22 Zespół Magazynów Przyjęcie dostawy surowca na magazyn tranzytowy Laboratorium Chemiczne Sprawdzenie zgodności z wymaganiami (ocena świadectwa / badania) Wynik badań Negatywny Zwrot do dostawcy Pozytywny Laboratorium Chemiczne Zwolnienie surowca do produkcji Wydział produkcyjny Produkcja wyrobów gotowych Laboratorium Chemiczne Laboratorium Mechaniczne Sprawdzenie zgodności z wymaganiami (badania laboratoryjne) Wynik badań Negatywny Procedura Postępowanie z wyrobem wadliwym Pozytywny Zwolnienie wyrobu do sprzedaży

23 Laboratorium Zakładowe 23 Wdrożony system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja PCA nr AB 1256

24 Akredytacja 24 Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to "atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności". Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzorcowań, badań i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

25 Metody badawcze 25 Laboratorium chemiczne oznaczanie czasu indukcji utleniania poliolefin na mikrokalorymetrze skaningowym oznaczanie wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw sztucznych na automatycznym plastometrze oznaczanie gęstości poliolefin metodą kolumny gradientowej oznaczanie dyspersji pigmentu oznaczanie części lotnych oznaczanie temperatur topnienia i stopnia krystaliczności polimerów metodą mikrokalorymetrii skaningowej badanie procesu żelowania mieszanek PVC na plastografie Brabendera oznaczanie zawartości ołowiu i wapnia w mieszankach PVC metodą miareczkowania oznaczanie liczby K i lepkości zredukowanej PVC na automatycznym wiskozymetrze Ubbeloda oznaczanie temperatury mięknienia wg Vicata

26 Metody badawcze 26 Laboratorium mechaniczne oznaczanie odporności rur na ciśnienie wewnętrzne przy próbie hydrostatycznej w zakresie temperatur 20 95oC oznaczanie odporności na powolną propagację pęknięć rur oznaczanie odporności rur na zaciskanie oznaczanie zmian długości rur w wyniku ogrzewania oznaczanie sztywności i elastyczności obwodowej rur oznaczanie wydłużenia przy zerwaniu, naprężenia rozciągającego na granicy plastyczności i przy maksymalnym obciążeniu sprawdzanie geometrii rur badanie połączeń zgrzewanych badanie odporności rur z PVC na dichlorometan badanie odporności rur na uderzenie zewnętrzne metodą spadającego ciężarka badanie zmian w wyniku ogrzewania kształtek wtryskiwanych badanie odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury systemów kanalizacji wewnętrznej z tworzyw sztucznych badanie szczelności połączeń kielichowych rur i kształtek kanalizacji zewnętrznej sztuczne starzenie tworzyw sztucznych metodą naświetlania lampami ocena zmiany barwy tworzyw sztucznych po starzeniu za pomocą kolorymetru oraz w skali szarej badanie ścieralności rur oznaczanie odporności rur na powolną propagację pęknięcia - test stożka

27 Badanie odp. na wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne 27 Metoda badania: PN-EN ISO 1167 Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Cel badania: Celem badania jest sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej rur na wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne. Parametry badania, tj. temp. wody, naprężenie w ściance rury i minimalny wymagany czas testu są dobrane w taki sposób, aby symulować pracę rury pod nominalnym ciśnieniem, przy temperaturze 20 o C, przez okres 50 lat.

28 Badanie odp. na wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne 28 Wyposażenie badawcze: Stanowiska automatycznie regulujące ciśnienie, wanny termiczne i korki do testów ciśnieniowych. [Producent SCITEQ A/S]

29 Badanie wydłużenia przy zerwaniu i granicy plastyczności 29 Metoda badania: PN-EN ISO 6259 "Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie właściwości mechanicznych podczas rozciągania". Cel badania: Celem badania jest sprawdzenie właściwości plastycznych polimeru, z którego wykonana jest rura. Wadliwy surowiec lub nieprawidłowy proces wytłaczania mogą spowodować pogorszenie właściwości plastycznych polimeru.

30 SIŁA / NAPRĘŻENIE Badanie wydłużenia przy zerwaniu i granicy plastyczności 30 Wyposażenie badawcze: Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa z ekstensometrem. [Producent INSTRON Ltd, LLOYD Ltd] Rys. Wykres siły rozciągającej w funkcji wydłużenia. F max F g.p. punkt granicy plastyczności punkt zerwania i maksymalnego obciążenia próbki WYDŁUŻENIE DL DL WZ 100% L 0 F WR A GP granica plastyczności; WR wytrzymałość na rozciąganie; WZ wydłużenie przy zerwaniu A 0 pole powierzchni początkowego przekroju poprzecznego próbki; L 0 początkowa długość odcinka pomiarowego próbki. max 0 GP F g. p. A 0

31 Oznaczanie sztywności i elastyczności obwodowej 31 Metody badania: PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywności obwodowej". PN-EN 1446 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie elastyczności obwodowej. Cel badania: Celem badania jest oznaczenie sztywności obwodowej rury oraz odporności na mechaniczne deformacje - elastyczności. Badanie pozwala sprawdzić rzeczywistą klasę sztywności rury (SN 2, 4, 8), a stosowane jest głównie dla rur o ściance strukturalnej.

32 Oznaczanie sztywności i elastyczności obwodowej 32 Wyposażenie badawcze: Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa. [Producent INSTRON Ltd, LLOYD Ltd] Load (N) 4000 Z1 1% of Load drop Percentage Strain Load (N) 1400 CS5206 Determination of Ring Stiffness Nominal Diameter: Internal Diameter: Sample Length: 06/ mm About mm About mm Preload Deflection (mm)

33 Badanie wskaźnika szybkości płynięcia 33 Metoda badania: PN-EN ISO 1133 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych. Cel badania: MFR jest praktyczną miarą płynności stopionego tworzywa. Wskaźnik szybkości płynięcia ma decydujący wpływ na proces wytłaczania rur oraz zgrzewanie doczołowe rur.

34 Badanie wskaźnika szybkości płynięcia 34 Aparatura badawcza: Plastometr obciążnikowy typ Zwick Aflow z oprogramowaniem komputerowym firmy Zwick /Niemcy/

35 Badanie czasu indukcji utleniania OIT 35 Metoda badania: PN-EN 728 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i kształtki z poliolefin. Oznaczanie czasu indukcji utleniania. Cel badania: Określenie czasu w którym stabilizatory, antyutleniacze i inne dodatki obecne w surowcu lub wyrobie gotowym wstrzymują utlenianie samego polimeru. Badanie czasu indukcji utleniania jest wykonywane dla surowca oraz dla rur i nie może być mniejszy niż 20 minut.

36 Badanie czasu indukcji utleniania OIT 36 Aparatura badawcza: Mikrokalorymetr skaningowy typ DSC 821 z oprogramowaniem STARe firmy Mettler -Toledo /Szwajcaria/

37 Polityka środowiskowa 37 Wavin zobowiązuje się do ochrony środowiska naturalnego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkim, którzy pracują dla firmy i współpracują z firmą. Wierzymy, że wszystkich wypadków można uniknąć poprzez skuteczny system zarządzania HSE (health, safety and environment), który wspomaga ogólne działania biznesowe. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (TEPPFA The European Plastic Pipe and Fitting Association) jesteśmy w pełni zaangażowani w proces pozyskiwania i przetwarzania zużytych elementów systemów z tworzyw sztucznych w całej Europie.

38 Cele proekologiczne Wavin ) 38 Zmniejszenie zużycia energii o 10% Zmniejszenie emisji CO 2 o 20% Zmniejszenie zużycia wody o 20% Redukcja ścieków przedostających się do gleby do 0% Wzrost użycia produktów z recyklingu o 20% 1) Mierzone w stosunku do produkcji w tonach

39 Recykling w Wavinie 39 Wewnętrzny odpady z własnej produkcji są mielone i ponownie przetwarzane Zewnętrzny przetwarzanie przemiałów zewnętrznych, np. z produkcji profili okiennych

40 Cykl produkcji wyrobu na obszarze wtrysku 40

41 Przetwórstwo PVC a środowisko 41 VINYL 2010, to dobrowolne zobowiązanie czołowych międzynarodowych przedsiębiorstw związanych z produkcją, przetwórstwem i obrotem oraz pracami projektowymi i rozwojowymi w dziedzinie PVC. Porozumienie ma na celu permanentną poprawę wizerunku przemysłu PVC, a głównym zadaniem członków jest rozwiązanie problemu odpadów zwłaszcza poużytkowych z PVC. Do zrealizowania był dziesięcioletni program obejmujący wszystkie etapy życia produktu: od jego wytworzenia, aż po utylizację. Chociaż w 2010 r. zgodnie z postanowieniami program miał się zakończyć, to jednak przedłużono jego istnienie o kolejne 10 lat. W tej chwili Vinyl 2010 realizowany jest w 16 krajach Europy, w tym oczywiście w Polsce

42 Program Vinyl Recykling PVC w Polsce: kg ,51 tys. ton ,64 tys. ton ,22 tys. Ton Firmami zaangażowanymi w uczestnictwo w Programie są w Polsce takie firmy jak CTS-TCT Polska, Dyla Polska, Orianex, Pipelife Polska, Poliplast, VEKA Polska oraz Wavin Metalplast. Także włocławski Anwil aktywnie wspierał działania realizowane w ramach programu. Łącznie na Polskę przypada 5,19 proc. Całego europejskiego udziału w zakresie recyklingu PVC. W 2010 r. wyniósł on aż 254,81 tys. ton i był o 68 tys. ton lepszy niż w roku wcześniejszym.

43 Dodatki do PVC 43 PVC bez dodatków nie byłby szczególnie przydatną substancją. Dodatki wpływają na modyfikację wielu właściwości PVC (przetwórstwo, kolor, elastyczność, ). Żywotność wyrobów z PVC 10 do 100lat. Wymaga to zastosowania stabilizatorów. Wszystkie polimery wymagają stabilizatorów; PVC nie różni się w tym zakresie.

44 Stabilizatory 44 Stabilizatory Zapobiegają degradacji termicznej podczas przetwórstwa Zapobiegają lub ograniczają utlenianie i degradację pod działaniem probieniowania UV Stabilizacja na działanie pleśni i mokrobów (zastosowanie w niewielu przypadkach)

45 Stabilizatory ołowiowe w PVC 45 Obawy o ewentualny negatywny wpływ ołowiu na zdrowie ludzi i środowisko. Stabilizatory ołowiowe w produktach PVC są unieruchomione w matrycy tworzywa sztucznego i związki ołowiu nie zostaną uwolnione w okresie użytkowania wyrobów. Stosowanie stabilizatorów ołowiowych jest bezpieczne dla konsumentów. Ryzyko podczas przetwórstwa.

46 Stabilizatory ołowiowe w PVC 46 Dobrowolne zobowiązanie przedstawicieli przemysłu do całkowitego wycofania ze stosowania stabilizatorów ołowiowych do roku 2015 W systemach do przesyłu wody pitnej zakończono stosowanie stabilizatorów ołowiowych w roku 2005

47 Stabilizatory ołowiowe w PVC 47 Redukcja stosowania stabilizatorów ołowiowych w Europie: Pierwszy cel tymczasowy redukcja 15% - został osiągnięty w roku 2004 (na rok przed planowanym terminem) Redukcja o 35% - osiągnięta w roku 2007 Target 50% - rok 2010

48 Ciekawe linki 48 PVC i inne tworzywa sztuczne (The European Plastic Pipes and Fittings Association ) Laboratoria badawcze

49 Dziękuję za uwagę 49

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r.

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 lutego 2015 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 237 Gamrat

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa i infrastruktury

Rozwiązania dla budownictwa i infrastruktury Rozwiązania dla budownictwa i infrastruktury Program produktów DYKA Polska i ich zalety do Państwa dyspozycji Systemy zagospodarowania wody deszczowej Rainbox II, Tunel 300 i Tunel 600 - kompleksowe inteligentne

Bardziej szczegółowo

Rury korugowane PP.

Rury korugowane PP. www.dyka.pl 1 1 1 1 1 1 1 DYKA to jeden z największych międzynarodowych producentów systemów rurowych z tworzyw sztucznych z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w branży. Obecnie firma DYKA działa

Bardziej szczegółowo

Drenaż z rur karbowanych PVC-U oraz z rur dwuścienych PP Wavin X-Stream. Cennik. Obowiązuje od Wersja:

Drenaż z rur karbowanych PVC-U oraz z rur dwuścienych PP Wavin X-Stream. Cennik. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 Drenaż z rur karbowanych PVC-U oraz z rur dwuścienych PP Wavin X-Stream Cennik DLA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

System kształtek do instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin smartfix. Cennik

System kształtek do instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin smartfix. Cennik Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 System kształtek do instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin smartfix Cennik SYSTEM ZŁĄCZEK WCISKANYCH PUSH-FIT DO RUR WIELOWARSTWOWYCH SYSTEMU TIGRIS ALUPEX

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B24, J12, X72 maj 7 Kanalizacja zewnętrzna z PVCU Zestawienie produktów DA SYSTEMÓW KANAIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNANYCH I PRZEMYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

Studzienki kanalizacyjne włazowe DN 1000 monolityczne z polietylenu (PE) Cennik. Obowiązuje od Wersja:

Studzienki kanalizacyjne włazowe DN 1000 monolityczne z polietylenu (PE) Cennik. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 01.10.2011 Wersja: 01.10.2011 Studzienki kanalizacyjne włazowe DN 1000 monolityczne z polietylenu (PE) Cennik DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna z rur gładkościennych PVC-U. Cennik

Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna z rur gładkościennych PVC-U. Cennik Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna z rur gładkościennych PVC-U Cennik DLA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

System zagospodarowania wody deszczowej Azura. Cennik. Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych. Obowiązuje od Wersja:

System zagospodarowania wody deszczowej Azura. Cennik. Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 24.0.20 Wersja: 24.0.20 Cennik DO SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych wody deszczowej Azura Produkt

Bardziej szczegółowo

Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych. Katalog produktów DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ

Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych. Katalog produktów DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ EPI 52, G11, G12, X71 wrzesień 2010 Kształtki zaciskowe Wavin Katalog produktów DO UDOWY SIEI WODOIĄGOWYH I KNLIJI IŚNIENIOWEJ Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych Spis treści/wstęp Spis treści

Bardziej szczegółowo

EPIC A22, J341, X725 lipiec 2008. Katalog produktów. Drenaż opaskowy DO ODWADNIANIA GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU

EPIC A22, J341, X725 lipiec 2008. Katalog produktów. Drenaż opaskowy DO ODWADNIANIA GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU EPIC A22, J341, X725 lipiec 2008 Drenaż opaskowy Katalog produktów DO ODWADNIANIA GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce Wstęp Wstęp Wieloletnie doświadczenie Wavin jest

Bardziej szczegółowo

Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych. Cennik. Obowiązuje od Wersja:

Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych. Cennik. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych Cennik DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ Solutions for Essentials Kształtki zaciskowe

Bardziej szczegółowo

Drenaż z rur karbowanych PVC-U oraz z rur dwuścienych PP Wavin X-Stream. Cennik. Obowiązuje od Wersja:

Drenaż z rur karbowanych PVC-U oraz z rur dwuścienych PP Wavin X-Stream. Cennik. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 20.02.2012 Wersja: 20.02.2012 Drenaż z rur karbowanych PVC-U oraz z rur dwuścienych PP Wavin X-Stream Cennik DLA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B42, G211, J35, X71 Styczeń 2005 System zagospodarowania wody deszczowej Azura Zestawienie produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Systemy doskonałe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów EPIC B521, G111, X724 Styczeń 5 Zestawienie produktów DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANAIZACJI CIŚNIENIOWEJ ORAZ INSTAACJI PRZEYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8429/2012 Rury i kształtki kanalizacyjne o nazwach PP SN 10 i PP SN 12 oraz K2-Kan, z polipropylenu (PP), o sztywności obwodowej SN 10 i SN 12 WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja wewnętrzna PVC/PP

Kanalizacja wewnętrzna PVC/PP Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 Kanalizacja wewnętrzna PVC/PP Cennik DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW BYTOWO-GOODARCZYCH Uwaga: Ofertę rur, kształtek i studzienek do wykonania przyłączy kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE projekt AT-15-8057/2015 str. 2/15 Z A ŁĄ C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE.

Bardziej szczegółowo

Capricorn S.A. PRODUCENTURZĄDZEŃ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNCYH

Capricorn S.A. PRODUCENTURZĄDZEŃ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNCYH Capricorn S.A. PRODUCENTURZĄDZEŃ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNCYH Instalacje ogrzewania podłogowego Ogrzewanie grzejnikowe Woda Pitna i użytkowa Systemy odprowadzania wody wewnątrz

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL HOBAS Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych Piotr Pawelczyk 1 AWO-DT-HPL Retencja podziemna o RETENCJA PODZIEMNA budowa podziemnych zbiorników i/lub kolektorów przechwytujących

Bardziej szczegółowo

System odwadniania dachów płaskich Wavin QuickStream. Cennik. Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 01.08.2011

System odwadniania dachów płaskich Wavin QuickStream. Cennik. Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 01.08.2011 Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 01.08.2011 System odwadniania dachów płaskich Wavin QuickStream Cennik DO PODCIŚNIENIOWEGO ODPROWADZANIA WODY DESZCZOWEJ Z DACHÓW PŁASKICH Solutions for Essentials System

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Cennik. Separatory Wavin. Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 05.12.2011

Cennik. Separatory Wavin. Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 05.12.2011 Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 05.12.2011 Cennik DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH, DO OCZYSZCZANIA WÓD OPADOWYCH ZE ZLEWNI MIEJSKICH, DRÓG I STACJI PALIW ORAZ ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH I Z GASTRONOMII Na zapytanie

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B524, J3412, X725 maj 7 Kanalizacja zewnętrzna z PVCU Zestawienie produktów DLA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA SZTUCZNE W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ROZWÓJ RYNKU NA ŚWIECIE I W POLSCE

TWORZYWA SZTUCZNE W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ROZWÓJ RYNKU NA ŚWIECIE I W POLSCE Jerzy Pawlicki, Günter Dreiling, Hugo Hammar, Christophe Salles Borealis TWORZYWA SZTUCZNE W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ROZWÓJ RYNKU NA ŚWIECIE I W POLSCE 1. HISTORIA SUKCESU TWORZYW POLIOLEFINOWYCH

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. WehoPipe RC System rur z PE100 Ø25-1600mm do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów

NOWOŚĆ. WehoPipe RC System rur z PE100 Ø25-1600mm do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów NOWOŚĆ WehoPipe RC Syste rur z PE100 Ø25-1600 do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów Techniki układania rur Techniki bezwykopowe coraz częściej zastępują tradycyjne etody wykopowe, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 14 września 2016 r. AB 163 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów EPIC A22, J341, X725 wrzesień 2005 Drenaż opaskowy Zestawienie produktów DO ODWADNIANIA GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce Informacje ogólne Informacje ogólne Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Cennik. Studzienki kanalizacyjne. Obowiązuje od Wersja:

Cennik. Studzienki kanalizacyjne. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 11.01.2013 Wersja: 11.01.2013 Studzienki kanalizacyjne Cennik Studzienki włazowe Tegra 1000 nowej generacji (NG) Studzienki inspekcyjne Tegra 600 Studzienki inspekcyjne Tegra 425 Studzienki

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI KARTA TECHNICZNA IMMERPE-RT RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI Podstawowe dane rury grzewczej z bariera antydyfuzyjną IMMERPE-RT Pojemność Ilość rury Maksymalne Moduł Kod Średnica Ø Grubość

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ MATERIAŁY, WYMAGANIA I BADANIA Wiktor JASIŃSKI Instytut Filia Wrocław wjasinski@ibdim.edu.pl IDEA ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

4. Technologia Shortlining i Burstlining KMR. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RCn i Wavin TSDOQ

4. Technologia Shortlining i Burstlining KMR. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RCn i Wavin TSDOQ 4. Technologia EPIC P44, X725 marzec 2012 4. Technologia i Burstlining Renowacja kanałów metodą i bezwykopowa kanalizacyjne. Możliwe jest prowadzenie instalacji bez wymiana kanałów metodą Burstlining są

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Badania elementów kominowych

Badania elementów kominowych Badania elementów kominowych Łukasz Grobelny Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1 Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Historia rozwoju produktów

Historia rozwoju produktów Wieluń, 2014 Lokalizacja Historia rozwoju produktów Kroki milowe 1996 powstanie marki WIELTON. modernizacja naczep, pierwsza, nowa naczepa marki Wielton, otwarcie działu konstrukcyjnego. 1998-1999 pierwsza

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Katedra Technologii Chemicznej PW Światowa produkcja tworzyw sztucznych w latach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2010 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r.

Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r. Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r. Sustainable zarządzanie realizacja strategii biznesowej, transparentność działań, przestrzeganie standardów etycznych, dbałość o wysoką jakość produktów Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. AB 163 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 13 listopada 2015 r. AB 163 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sposoby zbierania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych oraz możliwości jej odprowadzenia do gruntu w oparciu o doświadczenia firmy Wavin

Sposoby zbierania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych oraz możliwości jej odprowadzenia do gruntu w oparciu o doświadczenia firmy Wavin Sposoby zbierania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych oraz możliwości jej odprowadzenia do gruntu w oparciu o doświadczenia firmy Wavin Forum ODWODNIENIE 2014 Kraków, 4-5.06.2014 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. Wpusty grawitacyjne Wavin

KATALOG PRODUKTÓW. Wpusty grawitacyjne Wavin KATALOG PRODUKTÓW Wpusty grawitacyjne Wavin Wavin Polska S.A. Wavin Polska jest częścią grupy Wavin lidera w produkcji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego

Bardziej szczegółowo

Sie wodociągowa Rury z żeliw sferoidalnego, kształtki i łączniki

Sie wodociągowa Rury z żeliw sferoidalnego, kształtki i łączniki Nowa norma EN 545:2010 Początek nowej ery Sieć wodociągowa Rury z żeliwa sferoidalnego, kształtki i łączniki Witamy EN 545:2010! Co to jest EN 545:2010? Jest to norma europejska wykorzystywana w ramach

Bardziej szczegółowo

System instalacyjny Hep 2. Cennik. Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce. Obowiązuje od Wersja:

System instalacyjny Hep 2. Cennik. Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 System instalacyjny Hep 2 O Cennik DO SYSTEMÓW INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ INSTALACJI GRZEWCZYCH Największy producent instalacji sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM. Instalacje. do wody użytkowej i ogrzewania PP-R

SYSTEM. Instalacje. do wody użytkowej i ogrzewania PP-R SYSTEM do wody użytkowej i ogrzewania PP-R Instalacje SYSTEM instalacyjny PP-R S ystem instalacyjny firmy Pipelife do ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji grzewczych produkowany jest z polipropylenu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Iłża, dnia 29.04.2013r. IGP.271.17.1.2013 Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Zapytania do Zamawiającego: 1. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika obowiązek zastosowania

Bardziej szczegółowo

Twój partner w izolacjach

Twój partner w izolacjach Twój partner w izolacjach Nowoczesna fabryka w Sercu Europy O firmie Firma Interchemall Sp. z o.o. jest uznanym producentem i liderem na rynku wyrobów ze spienionych tworzyw sztucznych. Naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów EPIC G111, L61, X46, X719 marzec 2008 Wavin smartfix Zestawienie produktów SYSTEM ZŁĄCZEK WCISKANYCH PUSH-FIT DO RUR WIELOWARSTWOWYCH SYSTEMU TIGRIS ALUPEX Największy producent instalacji sanitarnych w

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Cennik luty 2011 Kanalizacja zewnętrzna

Cennik luty 2011 Kanalizacja zewnętrzna Cennik luty 0 Kanalizacja zewnętrzna www.dyka.pl DYKA to jeden z największych międzynarodowych producentów systemów rurowych z tworzyw sztucznych z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w branży. Obecnie

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE

STUDNIE KANALIZACYJNE POLYTEAM Sp. z o.o. Strzelce 13, 56 410 Dobroszyce, tel. (071) 314 19 36 lub 38, fax. (071) 314 19 37, polyteam@polyteam.pl K A T A L O G P R O D U K T Ó W Zakres stosowania Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalnoużytkowy

Program funkcjonalnoużytkowy 1 Nazwa opracowania: Program funkcjonalnoużytkowy Nazwa zamówienia: Kontrakt 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko Adres obiektu budowlanego: Lubsko Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody INFOMACJE TECHNICZNE 5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody POLO-ECOSAN ML 5 SYSTEMY UOWE . Postęp w dziedzinie wielowarstwowej technologii PP- POLOPLAST udoskonaliło swój niezwykle popularny system

Bardziej szczegółowo

Biznes na polu minowym?

Biznes na polu minowym? Biznes na polu minowym? Nadużycia w czasach zwiększonego ryzyka Badanie Nadużyć Gospodarczych Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka (EMEIA) Maj 2013 Sposób badania i profil uczestników Między listopadem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 211 RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities Produkty RADPOL mają szerokie zastosowanie w najbardziej fundamentalnych sektorach nowoczesnej gospodarki. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli Warszawa, 21 lutego 2011 r. Udział ubezpieczeń w gospodarce Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych oraz

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2.1. RURY I KSZTAŁTKI PVC RURY I KSZTAŁTKI PVC DO KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej do budowy sieci sanitarnych, deszczowych, odwodnień oraz przykanalików

Bardziej szczegółowo

DT 18/2007. Projekt budowlany

DT 18/2007. Projekt budowlany DT 18/2007 PPI DOMINO s.c. W. Paprocki, K. Zwornicki w Łomży str. 1 DT 18/2007 Projekt budowlany Temat: Drenaż opaskowy u pruepompownią wód drenażowych. Obiekt: Budynek Sukoły Podstawowej nr 7, Łomża ul.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo