Produkcja systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych, kontrola jakości oraz recykling wewnątrz zakładowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "16-5-2011. Produkcja systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych, kontrola jakości oraz recykling wewnątrz zakładowy"

Transkrypt

1 Produkcja systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych, kontrola jakości oraz recykling wewnątrz zakładowy

2 2 Agenda: Firma Wavin Polimery na rynku budowlanym Produkcja oraz system kontroli jakości w firmie Wavin Laboratorium Zakładowe PVC a środowisko

3 Grupa Wavin historia 3 mln euro W odpowiedzi na problem korodujących rur do przesyłania wody lokalna spółka wodociągowa w Holandii opracowuje pierwsze na świecie rury tworzywowe do wody. Powstaje Wavin Firma Shell przejmuje 50% udziałów w firmie Wavin Powstaje Wavin Technology & Innovation centrum badań i rozwoju. Zaczyna funkcjonować Wavin Overseas centralna organizacja koordynująca eksport Shell sprzedaje swoje udziały Grupie Kapitałowej CVC Wavin przejmuje firmę Hepworth Building Products Wavin wchodzi na giełdę koniec lat 50-tych lata 60-te lata 70-te lata 80-te lata 90-te Wavin rozpoczyna działalność w Niemczech, Danii i Irlandii. Dalsza ekspansja geograficzna na rynkach Europy Zachodniej. Dywersyfikacja oferty opakowania z tworzyw sztucznych. Wavin kładzie nacisk na rozwiązania systemowe oraz rozwija produkty dla budownictwa. 25% obrotu generują produkty inne niż systemy instalacyjne. Powrót do podstawowej działalności (rezygnacja z produkcji opakowań) Wavin kładzie nacisk na rozwiązania systemowe oraz rozwija produkty dla budownictwa. Wavin rozpoczyna ekspansję na rynki Europy Wschodniej Ekspansja w sektorze ciepłej i zimnej wody. Przejęcia innych firm m.in. akwizycja firmy Pilsa Plastic w Turcji w 2008 roku przychód

4 Wavin Metalplast - Buk historia 4 mln PLN Metalplast-Buk jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce wchodzi w spółkę z kapitałem zagranicznym i staje się częścią międzynarodowego koncernu Wavin 1995 Wavin jako pierwsza firma z branży otrzymuje certyfikat ISO Podział oferty na dwie grupy produktów: Wavin dla domu oraz Wavin systemy doskonałe 1999 Powstanie Regionu CEE obejmującego Polskę, Czechy oraz Ukrainę, a od 2006 roku także Rosję Przyznanie certyfikatu ISO Rozpoczęcie produkcji studzienek inspekcyjnych Tegra Rodzina Wavin powiększa się o firmy Arot z siedzibą w Lesznie oraz Multilayer Pipe Company z siedzibą w Strzelinie 2005 Wavin Metalplast-Buk przejął od firmy Uponor Polska linię produktów do ciepłej/zimnej wody Bor plus wraz z prawem do marki Bor plus oraz zakładem produkcyjnych w Sochaczewie lata 60-te Rozpoczęcie budowy fabryki w Buku pod Poznaniem oraz uruchomienie produkcji kanalizacji wewnętrznej i spłuczek lata 70-te i 80-te Okres intensywnej modernizacji. Nowe technologie pozwalają na unowocześnienie produkcji. Poszerzony zostaje asortyment m.in. o systemy rynnowe lata 90-te Dynamiczny rozwój firmy. Dzięki rozszerzeniu oferty i aktywnym działaniom rynkowym, a także modernizacji produkcji, firma odnotowuje znaczny wzrost sprzedaży Ekspansja sprzedaży w kraju jak i na rynki zagraniczne. Dalsze poszerzanie oferty dzięki akwizycjom, a także ciągłemu rozwijaniu nowych produktów Dalsza ekspansja sprzedaży oraz poszerzanie oferty: separatory Labko, Wavin X-Stream, ogrzewanie podłogowe Wavin Tempower, system zagospodarowania wód deszczowych Wavin Intesio. Lata 60-te Lata 70 i 80-te Lata 90-te przychód

5 Bezkonkurencyjna obecność Grupy Wavin 5 Holandia Centrala Wavin Szwecja Norwegia Dania Niemcy Finlandia Estonia Łotwa Zakłady produkcyjne Sprzedaż Estonia Łotwa Irlandia Wielka Brytania Belgia Litwa Białoruś Rosja Litwa Rosja Białoruśs Francja Portugalia Hiszpania Włochy Czechy Chorwacja Węgry Serbia Polska Ukraina Rumuni Słowacja a Bułgaria Turcja Czechy Chorwacja Węgry Bułgaria Polska Ukraina Rumunia Słowacja Turcja Najbardziej rozległa w Europie sieć zakładów produkcyjnych Obecność w 29 krajach Zakłady produkcyjne w 18 krajach Lider rynkowy na szybko rosnących rynkach Europy Środkowo - Wschodniej Wiodąca pozycja na rynku w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Krajach Nadbałtyckich Akwizycja Pilsa Plastic w Turcji w 2008 roku

6 Centra produkcyjne 6 WPO Buk WPO Sochaczew

7 7 Polimery (gr. polymeres - wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami Tworzywa sztuczne - materiały, których podstawowym składnikiem są syntetyczne lub naturalne związki wielkocząsteczkowe (polimery) z dodatkiem napełniaczy, zmiękczaczy, stabilizatorów i barwników

8 Rozwiązania Wavin 8 Ciepła/ zimna woda Odwodnienie dachu Rozsączanie pionowe Kanalizacja wewnętrzna Rury osłonowe Przyłącza wody Ogrzewanie podłogowe Grzanie i chłodzenie płaszczyznowe Skrzynki rozsączające Kanalizacja zewnętrzna Studzienki inspekcyjne Wpusty Studzienki włazowe Odwodnienia liniowe

9 9 System instalacji sanitarnych i grzewczych Tigris Alupex System kształtek wciskanych smartfix System instalacji sanitarnych i grzewczych Bor plus System instalacji sanitarnych i grzewczych Hep 2 O Ogrzewanie podłogowe, Chłodzenie i ogrzewanie powierzchniowe Wavin Tempower Systemy rynnowe Kanion Systemy instalacyjne i budowlane Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS Podciśnieniowe odwadnianie dachów Wavin QuickStream Przyłącza kanalizacyjne Drenaż opaskowy Kanalizacja wewnętrzna PVC SiTech Kanalizacja o podwyższonych właściwościach akustycznych

10 10 Studnie Tegra 600 System PVC do przesyłania wody System PE ciśnieniowy przesyłania wody Wavin TS DOQ Systemy renowacyjne Skrzynki retencyjno - rozsączające Studnie Tegra 425 Systemy infrastrukturalne Intesio Studnie Tegra 1000 Kanalizacja zewnętrzna z PVC Kanalizacja zewnętrzna z rur dwuściennych Wavin X-Stream Systemy drenarskie Pompownie ścieków Separatory oleju, tłuszczu i piasku

11 Innowacje 11 Systemy instalacyjne dla budownictwa Złączki wciskane Wavin smartfix Systemy infrastrukturalne Powiększenie rodziny TEGRA Tegra 425 oraz Tegra 1000 NG (nowa generacja) Studzienka inspekcyjna dn 400 z rurą karbowaną Ogrzewanie podłogowe Wavin Tempower Kanalizacja niskoszumowa Wavin SiTech IT Sewer liniowe układy rozsączająco-retencyjne i Vertcal IT punktowe układy rozsączające Intesio Inteligentne rozwiązania Wavin do zagospodarowania wód deszczowych

12 E Nasilenie efektu Motory rynku Zamienniki 12 Kluczowe trendy Miedź Ciepła & zimna woda Zastosowanie tworzyw sztucznych w ciepłej i zimnej wodzie 1 100% 80% Beton i ceramika Infrastruktura 60% Żeliwo Kanalizacja wewnętrzna 40% 20% Żeliwo sferoidalne Infrastruktura 0% Plastics Metals Trendy w stosowaniu zamienników sprzyjają tworzywom sztucznym Udział tworzyw sztucznych w rynku wzrósł z 22% w 1992 do 53% w 2008r. 1) źródło: KWD 2006

13 Motory rynku Zamienniki 13 Łatwość instalacji X

14 Motory rynku Efektywność energetyczna 14 Efektywność energetyczna Wymagania odnośnie efektywności energetycznej określa dyrektywa EPBD i pozostałe uregulowania unijne) Wzrost zapotrzebowania na rozwiązania komfortowe i prozdrowotne Wzrost nacisku na estetyczne rozwiązania Ogrzewanie grzejnikowe Nierównomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu Ogrzewanie podłogowe Rozkład temperatury w pomieszczeniu bliski idealnemu Źródło: Komisja Europejska

15 Motory rynku Zmiany klimatyczne Zmiany klimatyczne Przewiduje się, że średnia roczna opadów i odpływu wody deszczowej 1 zwiększy się w Europie Północnej i zmniejszy w Europie Południowej Gwałtowne opady deszczu będą spodziewane częściej na terenach w większą średnią opadów rocznych, czyli w Europie Północnej Postępujący proces urbanizacji powoduje przyrost powierzchni utwardzonych, a w rezultacie większą ilość wody deszczowej do zagospodarowania Źródło: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1) Cześć opadów, która nie wyparuje i nie wsiąknie w grunt, ale spływa po powierzchni ziemi do odbiorników

16 Intesio inteligentne rozwiązania Wavin do zagospodarowania wód deszczowych 16 Zbieranie Transport Podczyszczenie Infiltracja/ retencja Powtórne wykorzystanie Odwodnienia liniowe Studzienki deszczowe Wpusty dachowe Rury/kształtki Studzienki kanalizacyjne Regulatory przepływu Separatory Osadniki piasku Filtry Liniowe układy transportująco - rozsączające Punktowe układy rozsączające Skrzynki rozsączające Zbiorniki KOCEPCJA ROZWIĄZANIA, DOBÓR ELEMENTÓW

17 Produkcja w Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o 17 Rok 2010 PVC 24,5 tys. ton (980 cystern) PE 7,7 tys. ton (310 cystern) PP - 8,3 tys. ton (330 cystern) PP-R 1,1 tys. ton (48 naczep) Stabilizatory 842 tony Barwniki 190 ton Kreda 3,3 tys. Ton Modyfikatory PVC 128 ton Uszczelki 18 mln szt.

18 Produkcja w Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o 18 PVC rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej oraz kanalizacji wewnętrznej, rury drenarskie i karbowane, rynny, rury ciśnieniowe do przesyłania wody rury do przesyłania wody PE

19 Produkcja w Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o 19 PP rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej systemu X-Stream, studzienki rury systemu BORplus

20 Ocena zgodności 20 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Art Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo ( ) 3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Art Przy dokonywaniu oceny zgodności, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować następujące metody: 1) wstępne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez producenta lub notyfikowaną jednostkę; (...) 5) wewnętrzną (zakładową) kontrolę produkcji; (...) Art Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem ust. 2-4, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

21 Zadania Laboratorium Zakładowego 21 Kontrola jakości materiałów produkcyjnych Badania typu wyrobów gotowych Bieżąca kontrola produkcji Badania pełne wyrobów gotowych Inspekcje obszarów produkcyjnych Nadzór nad wyposażeniem kontrolno - pomiarowym

22 Zadania Laboratorium Zakładowego 22 Zespół Magazynów Przyjęcie dostawy surowca na magazyn tranzytowy Laboratorium Chemiczne Sprawdzenie zgodności z wymaganiami (ocena świadectwa / badania) Wynik badań Negatywny Zwrot do dostawcy Pozytywny Laboratorium Chemiczne Zwolnienie surowca do produkcji Wydział produkcyjny Produkcja wyrobów gotowych Laboratorium Chemiczne Laboratorium Mechaniczne Sprawdzenie zgodności z wymaganiami (badania laboratoryjne) Wynik badań Negatywny Procedura Postępowanie z wyrobem wadliwym Pozytywny Zwolnienie wyrobu do sprzedaży

23 Laboratorium Zakładowe 23 Wdrożony system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja PCA nr AB 1256

24 Akredytacja 24 Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to "atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności". Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzorcowań, badań i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

25 Metody badawcze 25 Laboratorium chemiczne oznaczanie czasu indukcji utleniania poliolefin na mikrokalorymetrze skaningowym oznaczanie wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw sztucznych na automatycznym plastometrze oznaczanie gęstości poliolefin metodą kolumny gradientowej oznaczanie dyspersji pigmentu oznaczanie części lotnych oznaczanie temperatur topnienia i stopnia krystaliczności polimerów metodą mikrokalorymetrii skaningowej badanie procesu żelowania mieszanek PVC na plastografie Brabendera oznaczanie zawartości ołowiu i wapnia w mieszankach PVC metodą miareczkowania oznaczanie liczby K i lepkości zredukowanej PVC na automatycznym wiskozymetrze Ubbeloda oznaczanie temperatury mięknienia wg Vicata

26 Metody badawcze 26 Laboratorium mechaniczne oznaczanie odporności rur na ciśnienie wewnętrzne przy próbie hydrostatycznej w zakresie temperatur 20 95oC oznaczanie odporności na powolną propagację pęknięć rur oznaczanie odporności rur na zaciskanie oznaczanie zmian długości rur w wyniku ogrzewania oznaczanie sztywności i elastyczności obwodowej rur oznaczanie wydłużenia przy zerwaniu, naprężenia rozciągającego na granicy plastyczności i przy maksymalnym obciążeniu sprawdzanie geometrii rur badanie połączeń zgrzewanych badanie odporności rur z PVC na dichlorometan badanie odporności rur na uderzenie zewnętrzne metodą spadającego ciężarka badanie zmian w wyniku ogrzewania kształtek wtryskiwanych badanie odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury systemów kanalizacji wewnętrznej z tworzyw sztucznych badanie szczelności połączeń kielichowych rur i kształtek kanalizacji zewnętrznej sztuczne starzenie tworzyw sztucznych metodą naświetlania lampami ocena zmiany barwy tworzyw sztucznych po starzeniu za pomocą kolorymetru oraz w skali szarej badanie ścieralności rur oznaczanie odporności rur na powolną propagację pęknięcia - test stożka

27 Badanie odp. na wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne 27 Metoda badania: PN-EN ISO 1167 Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Cel badania: Celem badania jest sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej rur na wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne. Parametry badania, tj. temp. wody, naprężenie w ściance rury i minimalny wymagany czas testu są dobrane w taki sposób, aby symulować pracę rury pod nominalnym ciśnieniem, przy temperaturze 20 o C, przez okres 50 lat.

28 Badanie odp. na wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne 28 Wyposażenie badawcze: Stanowiska automatycznie regulujące ciśnienie, wanny termiczne i korki do testów ciśnieniowych. [Producent SCITEQ A/S]

29 Badanie wydłużenia przy zerwaniu i granicy plastyczności 29 Metoda badania: PN-EN ISO 6259 "Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie właściwości mechanicznych podczas rozciągania". Cel badania: Celem badania jest sprawdzenie właściwości plastycznych polimeru, z którego wykonana jest rura. Wadliwy surowiec lub nieprawidłowy proces wytłaczania mogą spowodować pogorszenie właściwości plastycznych polimeru.

30 SIŁA / NAPRĘŻENIE Badanie wydłużenia przy zerwaniu i granicy plastyczności 30 Wyposażenie badawcze: Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa z ekstensometrem. [Producent INSTRON Ltd, LLOYD Ltd] Rys. Wykres siły rozciągającej w funkcji wydłużenia. F max F g.p. punkt granicy plastyczności punkt zerwania i maksymalnego obciążenia próbki WYDŁUŻENIE DL DL WZ 100% L 0 F WR A GP granica plastyczności; WR wytrzymałość na rozciąganie; WZ wydłużenie przy zerwaniu A 0 pole powierzchni początkowego przekroju poprzecznego próbki; L 0 początkowa długość odcinka pomiarowego próbki. max 0 GP F g. p. A 0

31 Oznaczanie sztywności i elastyczności obwodowej 31 Metody badania: PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywności obwodowej". PN-EN 1446 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie elastyczności obwodowej. Cel badania: Celem badania jest oznaczenie sztywności obwodowej rury oraz odporności na mechaniczne deformacje - elastyczności. Badanie pozwala sprawdzić rzeczywistą klasę sztywności rury (SN 2, 4, 8), a stosowane jest głównie dla rur o ściance strukturalnej.

32 Oznaczanie sztywności i elastyczności obwodowej 32 Wyposażenie badawcze: Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa. [Producent INSTRON Ltd, LLOYD Ltd] Load (N) 4000 Z1 1% of Load drop Percentage Strain Load (N) 1400 CS5206 Determination of Ring Stiffness Nominal Diameter: Internal Diameter: Sample Length: 06/ mm About mm About mm Preload Deflection (mm)

33 Badanie wskaźnika szybkości płynięcia 33 Metoda badania: PN-EN ISO 1133 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych. Cel badania: MFR jest praktyczną miarą płynności stopionego tworzywa. Wskaźnik szybkości płynięcia ma decydujący wpływ na proces wytłaczania rur oraz zgrzewanie doczołowe rur.

34 Badanie wskaźnika szybkości płynięcia 34 Aparatura badawcza: Plastometr obciążnikowy typ Zwick Aflow z oprogramowaniem komputerowym firmy Zwick /Niemcy/

35 Badanie czasu indukcji utleniania OIT 35 Metoda badania: PN-EN 728 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i kształtki z poliolefin. Oznaczanie czasu indukcji utleniania. Cel badania: Określenie czasu w którym stabilizatory, antyutleniacze i inne dodatki obecne w surowcu lub wyrobie gotowym wstrzymują utlenianie samego polimeru. Badanie czasu indukcji utleniania jest wykonywane dla surowca oraz dla rur i nie może być mniejszy niż 20 minut.

36 Badanie czasu indukcji utleniania OIT 36 Aparatura badawcza: Mikrokalorymetr skaningowy typ DSC 821 z oprogramowaniem STARe firmy Mettler -Toledo /Szwajcaria/

37 Polityka środowiskowa 37 Wavin zobowiązuje się do ochrony środowiska naturalnego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkim, którzy pracują dla firmy i współpracują z firmą. Wierzymy, że wszystkich wypadków można uniknąć poprzez skuteczny system zarządzania HSE (health, safety and environment), który wspomaga ogólne działania biznesowe. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (TEPPFA The European Plastic Pipe and Fitting Association) jesteśmy w pełni zaangażowani w proces pozyskiwania i przetwarzania zużytych elementów systemów z tworzyw sztucznych w całej Europie.

38 Cele proekologiczne Wavin ) 38 Zmniejszenie zużycia energii o 10% Zmniejszenie emisji CO 2 o 20% Zmniejszenie zużycia wody o 20% Redukcja ścieków przedostających się do gleby do 0% Wzrost użycia produktów z recyklingu o 20% 1) Mierzone w stosunku do produkcji w tonach

39 Recykling w Wavinie 39 Wewnętrzny odpady z własnej produkcji są mielone i ponownie przetwarzane Zewnętrzny przetwarzanie przemiałów zewnętrznych, np. z produkcji profili okiennych

40 Cykl produkcji wyrobu na obszarze wtrysku 40

41 Przetwórstwo PVC a środowisko 41 VINYL 2010, to dobrowolne zobowiązanie czołowych międzynarodowych przedsiębiorstw związanych z produkcją, przetwórstwem i obrotem oraz pracami projektowymi i rozwojowymi w dziedzinie PVC. Porozumienie ma na celu permanentną poprawę wizerunku przemysłu PVC, a głównym zadaniem członków jest rozwiązanie problemu odpadów zwłaszcza poużytkowych z PVC. Do zrealizowania był dziesięcioletni program obejmujący wszystkie etapy życia produktu: od jego wytworzenia, aż po utylizację. Chociaż w 2010 r. zgodnie z postanowieniami program miał się zakończyć, to jednak przedłużono jego istnienie o kolejne 10 lat. W tej chwili Vinyl 2010 realizowany jest w 16 krajach Europy, w tym oczywiście w Polsce

42 Program Vinyl Recykling PVC w Polsce: kg ,51 tys. ton ,64 tys. ton ,22 tys. Ton Firmami zaangażowanymi w uczestnictwo w Programie są w Polsce takie firmy jak CTS-TCT Polska, Dyla Polska, Orianex, Pipelife Polska, Poliplast, VEKA Polska oraz Wavin Metalplast. Także włocławski Anwil aktywnie wspierał działania realizowane w ramach programu. Łącznie na Polskę przypada 5,19 proc. Całego europejskiego udziału w zakresie recyklingu PVC. W 2010 r. wyniósł on aż 254,81 tys. ton i był o 68 tys. ton lepszy niż w roku wcześniejszym.

43 Dodatki do PVC 43 PVC bez dodatków nie byłby szczególnie przydatną substancją. Dodatki wpływają na modyfikację wielu właściwości PVC (przetwórstwo, kolor, elastyczność, ). Żywotność wyrobów z PVC 10 do 100lat. Wymaga to zastosowania stabilizatorów. Wszystkie polimery wymagają stabilizatorów; PVC nie różni się w tym zakresie.

44 Stabilizatory 44 Stabilizatory Zapobiegają degradacji termicznej podczas przetwórstwa Zapobiegają lub ograniczają utlenianie i degradację pod działaniem probieniowania UV Stabilizacja na działanie pleśni i mokrobów (zastosowanie w niewielu przypadkach)

45 Stabilizatory ołowiowe w PVC 45 Obawy o ewentualny negatywny wpływ ołowiu na zdrowie ludzi i środowisko. Stabilizatory ołowiowe w produktach PVC są unieruchomione w matrycy tworzywa sztucznego i związki ołowiu nie zostaną uwolnione w okresie użytkowania wyrobów. Stosowanie stabilizatorów ołowiowych jest bezpieczne dla konsumentów. Ryzyko podczas przetwórstwa.

46 Stabilizatory ołowiowe w PVC 46 Dobrowolne zobowiązanie przedstawicieli przemysłu do całkowitego wycofania ze stosowania stabilizatorów ołowiowych do roku 2015 W systemach do przesyłu wody pitnej zakończono stosowanie stabilizatorów ołowiowych w roku 2005

47 Stabilizatory ołowiowe w PVC 47 Redukcja stosowania stabilizatorów ołowiowych w Europie: Pierwszy cel tymczasowy redukcja 15% - został osiągnięty w roku 2004 (na rok przed planowanym terminem) Redukcja o 35% - osiągnięta w roku 2007 Target 50% - rok 2010

48 Ciekawe linki 48 PVC i inne tworzywa sztuczne (The European Plastic Pipes and Fittings Association ) Laboratoria badawcze

49 Dziękuję za uwagę 49

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH EPIC B2134, J3412, X71 kwiecień 2011 Katalog produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Solutions for Essentials Spis treści Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U EPIC B54, J341, X75 styczeń 01 Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U Katalog produktów NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU System rur gładkościennych i kształtek z PVC-u do budowy kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej

Bardziej szczegółowo

EPIC A22, J341, X725 lipiec 2008. Katalog produktów. Drenaż opaskowy DO ODWADNIANIA GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU

EPIC A22, J341, X725 lipiec 2008. Katalog produktów. Drenaż opaskowy DO ODWADNIANIA GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU EPIC A22, J341, X725 lipiec 2008 Drenaż opaskowy Katalog produktów DO ODWADNIANIA GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce Wstęp Wstęp Wieloletnie doświadczenie Wavin jest

Bardziej szczegółowo

Fakty o tworzywach sztucznych 2007. Analiza produkcji, zapotrzebowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w roku 2007 w Europie

Fakty o tworzywach sztucznych 2007. Analiza produkcji, zapotrzebowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w roku 2007 w Europie Fakty o tworzywach sztucznych 2007 Analiza produkcji, zapotrzebowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w roku 2007 w Europie Październik 2008 1 2 Spis treści Metodologia i zmiany str. 4 Rok 2007 w skrócie

Bardziej szczegółowo

Część I Podczyszczanie

Część I Podczyszczanie EPIC B524, J3412, X725 styczeń 2013 Systemy do zagospodarowania wód deszczowych Część I Podczyszczanie Osadniki wirowe i separatory piasku Separatory substancji ropopochodnych Metody doboru urządzeń Osprzęt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA

INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA Instalacji kanalizacji zewnętrznej z PVC-U Instalacji kanalizacji wewnętrznej z PP Instalacji sieci wodociągowych z PVC-U POLIPLAST Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica Spalice

Bardziej szczegółowo

DN/OD 75 i 160. DN/OD 75, 90, 110, 125 i 160. Kompletne systemy wodociągowe z żeliwa sferoidalnego w sieciach rozdzielczych

DN/OD 75 i 160. DN/OD 75, 90, 110, 125 i 160. Kompletne systemy wodociągowe z żeliwa sferoidalnego w sieciach rozdzielczych Nowe średnice: 75 i 160 75, 90, 110, 125 i 160 Kompletne systemy wodociągowe z żeliwa sferoidalnego w sieciach rozdzielczych Gama Blutop Spis treści Strona 3 W harmonii ze zmieniającymi się potrzebami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPA KAPITAŁOWA LENTEX 21 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK do skonsolidowanego sprawozdania finansowego PRZYCHODY 477 MLN ZŁ EBITDA 81,95 MLN ZŁ ZYSK NETTO 49,54 MLN ZŁ Spis

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUROWE O ŚCIANKACH STRUKTURALNYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 13476 DOBRZE DZIAŁAJĄCE SYSTEMY RUROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SYSTEMY RUROWE O ŚCIANKACH STRUKTURALNYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 13476 DOBRZE DZIAŁAJĄCE SYSTEMY RUROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH Tiem Meijering Teppfa SYSTEMY RUROWE O ŚCIANKACH STRUKTURALNYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 13476 DOBRZE DZIAŁAJĄCE SYSTEMY RUROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WSTĘP Systemy rurowe o ściankach strukturalnych zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lentex

Grupa Kapitałowa Lentex Grupa Kapitałowa Lentex SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 PRZYCHODY 370,86 mln zł EBITDA 57,14 mln zł ZYSK NETTO 65,22 mln zł 20 marca 2015 roku 1 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2007 ROK

RAPORT ROCZNY ZA 2007 ROK RAPORT ROCZNY ZA 2007 ROK Zielona Góra, 02.06.2008 2 Szanowni Akcjonariusze, Z ogromną satysfakcją przedstawiamy Państwu Raport za 2007 rok firmy LUG S.A. Celem niniejszego Raportu jest zaprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U. Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów

Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U. Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów Spis treści Rury ciśnieniowe z PE Krah Rury profilowane Krah Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26 2010 Raport Roczny 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) nr 3/2010 (5) biuletyn nr 3/2010 (5) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Dane podstawowe na temat Projektu: Tytuł

Bardziej szczegółowo

04/ / 4 / 20 / 21. Co zrobić żeby otrzymać zapłatę? Zawory kątowe grzybkowe Alterna. Węże gazowe. kwartalnik programu tadmar partner.

04/ / 4 / 20 / 21. Co zrobić żeby otrzymać zapłatę? Zawory kątowe grzybkowe Alterna. Węże gazowe. kwartalnik programu tadmar partner. kwartalnik programu tadmar partner 4 04/ 2014 pażdziernik porady akademii tadmar Zawory kątowe grzybkowe Alterna Węże gazowe Altech / 21 / 4 / 20 Co zrobić żeby otrzymać zapłatę? tadmar Zaloguj się do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Raport Roczny 2014

Spis treści. Raport Roczny 2014 Raport Roczny 2014 Raport Roczny 2014 Spis treści 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 7 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki 10 Akcjonariusze T.C. Dębica S.A. 11

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. W 2012 ROKU Piechowice, 21 marca 2013 r. Spis Treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Podstawowe informacje o POLCOLORIT S.A.... 5 1.2 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności RADPOL S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności RADPOL S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności RADPOL S.A. za rok 2013 za okres 01.01.2013-31.12.2013r. CZŁUCHÓW, 18.03.2014 r. Spis treści 1. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok

PEGAS NONWOVENS S.A. Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok PEGAS NONWOVENS S.A. Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Najważniejsze dane finansowe 2007 r.... 5 3 Rok 2007 rokiem realizacji planów... 6 4 List Dyrektora Generalnego...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Październik 2002 SPIS TREŚCI Spis tabel...

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

MX-X Nowa odsłona. Uroczyste otwarcie Oddziału Gdańsk. Pomarańczowa rewolucja E-samochody pod okiem STILL. RX 50 produktem roku 2011!

MX-X Nowa odsłona. Uroczyste otwarcie Oddziału Gdańsk. Pomarańczowa rewolucja E-samochody pod okiem STILL. RX 50 produktem roku 2011! Biuletyn informacyjny 2/2012 Uroczyste otwarcie Oddziału Gdańsk Pomarańczowa rewolucja E-samochody pod okiem STILL RX 50 produktem roku 2011! MX-X Nowa odsłona OD REDAKCJI 3 SPIS TREŚCI biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo

już dziś sprostaj wymaganiom przyszłości

już dziś sprostaj wymaganiom przyszłości une conception et un développement de Wilhelm & Co już dziś sprostaj wymaganiom przyszłości INNOWACYJNE SYSTEMY DO BUDOWY NOWOCZESNYCH CENTRÓW handlowych ORAZ CENTRÓW LOGISTYCZNYCH www.rehau.pl Budownictwo

Bardziej szczegółowo