Charakterystyka działalności GK Paged. Wycena irekomendacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka działalności GK Paged. Wycena irekomendacja"

Transkrypt

1 Ticker: PGD 16 stycznia 2014 KUPUJ sektor / branża: Przemysł drzewny ISIN PLPAGED ,60 PLN Profil Paged SA zajmuje się bezpośrednio sprzedażą materiałów drzewnych i drewnopochodnych. Działalność całej Grupy Paged koncentruje się obecnie w trzech segmentach: handlowym, sklejkowym i meblowym. Dane podstawowe kurs (16/01/2014) [PLN] Wycena metodą DCF (75%) Wycena porównawcza (25%) Cena docelowa [PLN] 32,83 46,74 54,19 48,60 Liczba akcji [mln szt.] 15,190 Kapitalizacja [mln PLN] 498,7 EV [mln PLN] 670,4 Notowania max cena 52 tygodnie [PLN] 38,85 min cena 52 tygodnie [PLN] 13,00 Mediana obrotów [12 m-ce / tys. szt] 42,5 Struktura akcjonariatu % akcji% głosów CI Consulting Sp. z o.o. S.K.A. 9,8% 9,8% Fresita Limited Alfa S.K.A. 9,4% 9,4% Ksati Investments Sp. z o.o. S.K.A. 9,4% 9,4% Polski Instytut Inwestycyjny Sp. z o.o. 9,4% 9,4% Yellema Holdings Limited S.K.A. 9,4% 9,4% Pozostali 52,6% 52,6% Wykres siły relatywnej 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 02-sty lut mar kwi maj cze-13 PAGED 02-lip sie wrz-13 Witold Wroński, CFA, DI nr 328, MPW nr 2178 Adam Anioł 02-paź-13 WIG 02-lis gru sty-14 Charakterystyka działalności GK Paged Działalność Grupy Paged koncentruje się na produkcji oraz dystrybucji sklejki i mebli oraz handlu produktami przemysłu drzewnego- między innymi tarcicą oraz płytami drewnopochodnymi. Siedziba firmy mieści się w Warszawie, gdzie zlokalizowana jest część handlowa firmy. Projektowanie i produkcjamebli ma miejsce w Jasienicy, gdzie mieści się siedziba spółki Paged Meble S.A. Natomiast produkcją sklejki zajmują sięzakłady spółki"paged-sklejka" S.A. z siedzibą w Morągu oraz"sklejka-pisz" Paged S.A. z siedzibą w Piszu. Grupa jest również zaangażowana w projekt budowy parku handlowego w pobliżu stołecznego lotniska. Dodatkowo posiada ponad połowę udziałów w spółce DTP S.A. notowanej na rynku New Connect, która prowadzi działalność w segmencie wierzytelności. Wynikifinansowe WynikiGK Paged, zarówno po IH jak i po IIIQ 2013 r. oceniamy pozytywnie. Ubiegły rok był dla spółki rekordowy pod kilkoma względami. Spółka dwukrotnie osiągnęła rekordowe wartości przychodów w IQ (181,7 mln PLN) oraz w IIIQ (187 mln PLN). Wyniki Grupy napędzał segment sklejkowy, który osiągnął przychody 284,7 mln PLN po IIIQ, a którego udział w przychodach wyniósł ponad 53%. Istotny wpływ na wyniki miał również segment wierzytelności, który notuje dwucyfrowe dynamiki wzrostu, a swój udział w przychodach Grupy zwiększył już do 18%. Natomiast 20,5% udział w przychodach posiada segment mebli, który wychodzi powoli na prostą, dzięki przeprowadzanej obecnie restrukturyzacji. Biorąc pod uwagę wyniki ogółem, Spółkaosiągnęła po IIIQ 2013 roku 536,1 mln PLN przychodów co stanowi wzrost o 21,1% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Marża na sprzedaży wyniosła 13,7% i jest jednym z najwyższych wyników w historii Grupy. EBIT wyniósł 75,3 mln PLN (przy marży operacyjnej 14%) i był lepszy w stosunkudo rokuwcześniejszegoo109,1%.zkoleiebitda przekroczyłpoziom88mlnpln iz pewnościąprzełamie 100 mln PLN w całym 2013 roku. Grupa wypracowała zysk netto o wartości 59,2 mln PLN(wzrost o 132%r/r) przy marży nettonapoziomie 11%. Tak dynamiczne wzrosty, były w naszej oceniezwiązaneprzedewszystkim z odpowiedzią segmentu sklejki narosnący popyt namateriały drewnopochodnew Polsce i Europie. Połączone siły Sklejki-Pisz oraz Paged- Sklejka, wzmocnione zachodzącym efektem synergii pomiędzy tymi fabrykami, wygenerowały znaczny obrót dla Grupy, przy dość wysokich marżach. Dynamicznie udziały w wynikach Grupy zwiększa segment wierzytelności(grupa DTP), który ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Grupa DTP wyróżnia się na rynku swoją skuteczną strategią oraz bezpiecznym modelem działania (niskie zadłużenie) co widać po wynikach. Po IIIQ 2013 DTP wygenerowała 96,6 mln PLN przychodów osiągając 25,2 mln PLN zysku operacyjnego (marża operacyjna na poziomie 26%). Dobre perspektywy ma przed sobą również segment meblowy, który przechodzi restrukturyzację od początku ubiegłego roku. Między innymi: wdrożono plan restrukturyzacji przy współpracy banku finansującego, zmniejszono koszty ogólnego zarządu, jak również koszty zakupów oraz sprzedaży, rozpoczęto także prace nad nową kolekcją mebli, która ma pomóc w zwiększeniu sprzedaży. Efekty zmian można już zauważyć od IIQ 2013 r. kiedy pojawił się dodatni wynik finansowy. Marża EBIT wyniosła wtedy 1,9% przy przychodach 36,5 mln PLN. Wynik ten był podobny w następnym kwartale, jednak napełne wyniki restrukturyzacji należy poczekać2-3 lata. Prognozy W IVQ 2013 roku prognozujemy osiągnięcieprzychodów napoziomie173,1 mln PLN. Wynika to z mniejszej sprzedaży w segmencie sklejki (94,4 mln PLN, -5% q/q) oraz zdecydowanie mniejszych przychodów w segmencie wierzytelności(25,5 mln PLN; -30% q/q) z powodu zmniejszenia liczby udzielanych pożyczek. Oczekujemy nieco słabszego wyniku EBIT(22,9 mln PLN; spadek o 1,0%) niż w poprzednim kwartale. Zysk netto wyniesie wg nas 17,9 mln PLN przy marży netto 10,3%. Powyższe prognozy implikują przychody ogółem w 2013 roku na poziomie709,1 mln PLN(20,7%r/r); EBITDA na poziomie115,7 mln PLN oraz zysk netto o wartości 77,1 mln PLN. Powyższym wartościom towarzyszyć będzie marżanetto na poziomie 10,9% (wzrosto5,1p.p.r/r). Wycena irekomendacja Wycenę GK Paged sporządziliśmy w oparciu o dwie metody: zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. discounted cash flows - DCF) oraz metodęporównawczą(ang. peer analysis). W związku z wyłączeniem przez nas segmentu wierzytelności z działalności podstawowej PAGED, wartość udziałów w Grupie DTP dołączyliśmy do wyników otrzymanych w każdej z metod. Zastosowanie metody DCF pozwoliło nam oszacować wartość Paged na 71 mln PLN, tj. 46,74 PLN na 1 akcję. Wycenęporównawcząsporządziliśmy w oparciu o mnożniki EV/EBIT, EV/EBITDA oraz P/E dla spółek o podobnym profilu działalności do GK Paged. Wycena mnożnikowa implikujewycenę Spółki na poziomie 823,1 mln PLN, tj. 54,19 PLN na 1 akcję. Ostatecznie wartość spółki szacujemy na poziomie 738,3 mln PLN tj. 48,60 PLN na 1 akcję, co implikuje dyskonto do ceny rynkowej spółki na poziomie 48%. Skłoniło nas to do wydania rekomendacji z zaleceniem KUPUJ dlaakcji tego emitenta. [mln PLN] Przychody zmiana r/r (%) EBIT marża operacyjna Zysk netto marża netto EPS* [PLN] DPS [PLN] P / E P/BV * EPS liczone przy założeniu stałej liczby akcji 15,190 mln P 2014P 2015P 2016P 2017P 539,0 587,3 709,1 696,7 770,7 838,2 898,1 55,6% 9,0% 20,7% -1,8% 10,6% 8,8% 7,1% 45,5 61,1 98,1 125,1 142,9 166,9 188,2 8,4% 10,4% 13,8% 18,0% 18,5% 19,9% 21,0% 28,5 34,3 77,1 105,9 117,7 133,1 144,8 5,3% 5,8% 10,9% 15,2% 15,3% 15,9% 16,1% 1,87 2,26 5,08 6,97 7,75 8,76 9, ,1 14,2 6,3 4,6 4,1 3,7 3,4 2,39 1,42 1,15 0,92 0,75 0,62 0,52 P - prognozy BM BGŻ Informacje nt ujawniania konfilktu interesów, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku znajdują się na ostatniej stronie niniejszej publikacji

2 Struktura kapitałowa Grupy Paged Rys. Schemat graficzny GK Paged - stan na r. Źródło: GK PAGED SA. Działalność Grupy Kapitałowej (GK) Paged koncentruje się na trzech głównych segmentach: sklejkowym; meblowym; zarządzania wierzytelnościami. Oprócz tego GK Paged prowadzi działalność również w segmencie handlowym oraz nieruchomości. sklejkowy za tę działalność GK odpowiedzialne są dwie Spółki: Paged Sklejka S.A oraz "Sklejka-Pisz" Paged S.A. Paged- Sklejka S.A. posiada trzy zakłady produkcyjne w Bartoszycach, Ełku i Morągu. "Sklejka-Pisz" Paged S.A. dysponuje jednym zakładem produkcyjnym w Piszu. Główny obszar działalności to produkcja oraz sprzedaż sklejki i płyty stolarskiej. Sklejka wykorzystywana jest przede wszystkim w budownictwie do budowy ścian działowych, sufitów podwieszanych, rusztowań oraz poszyć dachów. Dodatkowo, używa jej się przy produkcji opakowań, jachtów, żaglówek oraz do wykończenia pomieszczeń na statkach. Sklejka stanowi ważny materiał w przemyśle motoryzacyjnym - produkuje się z niej podłogi w naczepach i przyczepach, elementy karoserii oraz foteli. meblowy - reprezentowany przez Paged Meble e S.A., z siedzibą w Jasienicy oraz brytyjską spółkę handlową BUK Ltd., która(zajmuje się dystrybucją na terenie Wielkiej Brytanii mebli produkowanych zarówno przez Paged Meble S.A. jak i innych producentów). Spółka Paged Meble S.A. posiada trzy zakłady produkcyjne w Jasienicy, Sędziszowie Małopolskim i Jarocinie. Główny obszar działalności i to projektowanie, produkcja i dystrybucja mebli. Paged Meble kieruje swoją ofertę dla rynku mieszkaniowego (dystrybutorzy oraz klienci indywidualni) i kontraktowego (wyposażenie dla hoteli, restauracji, kawiarni) oraz ich sprzedaż w kraju i za granicą. zarządzania wierzytelnościami - za segment obrotu wierzytelnościami odpowiedzialna jest notowana na New Connect Grupa Kapitałowa Debt Trading Partners (DTP). Działająca na polskim rynku windykacyjnym od maja 2010 r. spółka, zajmuje się zakupem, jak również pośrednictwem w zakupie wierzytelności, obsługą portfeli na zlecenie klienta oraz doradztwem w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Spółka na własny rachunek przeprowadza wyceny wierzytelności, pośredniczy w organizacji windykacji prawnej, jak również zleca obsługę wierzytelności wyspecjalizowanym firmom i kancelariom windykacyjnym. 2

3 handlowy wyodrębniony w ramach Paged S.A. oddział. Działalność handlowa prowadzona jest w formie sieci składów handlowych na terenie Polski (obecnie 14 lokalizacji: dwa punkty w Warszawie, Kutno, Kobiór, Płock, Otwock, Nowy Konik, Inowrocław, Radom, Konin, Morąg, Ostrów Wlkp., Jawor, Łodygowice). Główny obszar działalności to sprzedaż sklejki i płyt drewnopochodnych. Spółka zajmuje się bezpośrednio sprzedażą materiałów drzewnych i drewnopochodnych ochodnych (sklejki, okleiny, płyty wiórowe: zwykłe, laminowane i fornirowane, płyty stolarskie, płyty OSB, płyty pilśniowe, płyty MDF i HDF, tarcica, stolarka budowlana i inne). Część z tych towarów pochodzi z segmentu sklejkowego GK Paged. nieruchomości w skład tego segmentu wchodzą spółki odpowiedzialne na nieruchomości inwestycyjne - głównie grunty (Inowrocław, Hipolitów) oraz projekt obiektu handlowego (Park Handlowy Okęcie). GK Paged angażuje się również w inne mniejsze projekty. Na przykład, na początku grudnia 2013 roku, w raporcie bieżącym Grupa poinformowała o nabyciu 49,9% udziałów Ivopol Sp. z o.o. i zobowiązała się do pokrycia ich wkładem pieniężnym w wysokości 2,5 mln PLN. Ze względu na mały udział wartościowy nabytego pakietu akcji, nie bierzmy ich pod uwagę w wycenie Spółki. 3

4 Działalność Grupy Paged Wyk. Struktura przychodów GK Paged w poszczególnych okresach. 0,5% 2010 segment sklejki 2011 % 0,2% segment sklejki* 44,1% 19,6% 35,8% segment handlowy segment mebli segment pozostałej działalności 29,4% 13,1% 57,3% segment handlowy segment mebli segment pozostałej działalności segment nieruchomości 0,2% % 26,9% 3,6% 2012 segment sklejki segment handlowy segment mebli % 0,2% 18,0% I-IIIQ'13 IIIQ'13 segment sklejki segment handlowy segment mebli 12,1% 57,2% segment pozostałej działalności segment nieruchomości segment zarządzania wierzytelnościami 20,5% 8,2% 53,1% segment pozostałej działalności segment nieruchomości segment zarządzania wierzytelnościami 2012 (po wyłączeniu segmentu wierzytelności) % 0,2% segment sklejki 27,9% segment handlowy I-IIIQ'13(po IIIQ'13(po wyłączeniu segmentu wierzytelności) % 0,2% segment sklejki 25,0% segment handlowy 12,5% 59,4% segment mebli segment pozostałej działalności segment nieruchomości 1% 64,8% segment mebli segment pozostałej działalności segment nieruchomości *Zamknięcie transakcji przejęcia 85% akcji spółki Fabryka Sklejka-Pisz. Wyniki finansowe wspomnianej spółki są konsolidowane od IQ 2011 roku. Źródło: GK PAGED S.A. Od 2011 roku największym segmentem GK Paged pod względem przychodów jest sklejka, która stanowi obecnie ok. 53,1% (64,8% po wyłączeniu segmentu wierzytelności) przychodów. Jeszcze rok wcześniej jej udział w przychodach wynosił 35,8%, jednak po wygraniu przez Paged-Sklejka przetargu, w ramach procedury prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa, do GK Paged włączono spółkę Fabryka Sklejka-Pisz. W wyniku tej operacji udział segmentu sklejki w przychodach skonsolidowanych wzrósł do poziomu 57,3% w roku Nieco mniejsze znaczenie odgrywa segment mebli, którego udział pod względem przychodów po IIIQ 13 r. stanowił 20,5% (25% po wyłączeniu segmentu wierzytelności) wobec 44,1% w 2010 roku. Udział segmentu handlowego maleje systematycznie i wynosi obecnie ok. 8,2% (10% po wyłączeniu segmentu wierzytelności), podczas gdy w 2010 roku wynosił blisko 20%. Nominalnie przychody w tym segmencie nie zmalały udział procentowy zmniejszył się w wyniku dynamicznego wzrostu sprzedaży w pozostałych segmentach. Natomiast segment nieruchomości stanowi marginalny udział w wynikach całej Grupy (0,2% przychodów Grupy w okresie I-IIIQ 13 r.). 4

5 Działalność operacyjna GK PAGED sklejkowy Wyk. Wyniki segmentu sklejki w latach [mln PLN] ,0 15,0% , ,0 73,0 75,7 84,7 75,2 91,4 83,8 87,3 73,5 96,6 99,4 88,7 1% 5,0% 94, , ,7 30,9 33,6 27,8 % -5,0% 5,0 25,00-5,0 20-1% IQ'10 IIQ'10 IIIQ'10 IVQ'10 IQ'11 IIQ'11 IIIQ'11 IVQ'11 IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12 IVQ'12 IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13P IQ'10 IIIQ'10 IQ'11 IIIQ'11 IQ'12 IIIQ'12 IQ'13 IIIQ'13-15,0% 25,0% 2% 15,00 15,0% 10 1% 5,00 5,0% 0 IQ'10 IIQ'10 IIIQ'10 IVQ'10 IQ'11 IIQ'11 IIIQ'11 IVQ'11 IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12 IVQ'12 IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13P % Przychody Wynik na sprzedaży EBIT marża EBIT marża na sprzedaży Źródło: GK PAGED S.A. sklejkowy jest jednym z głównych motorów wzrostu GK Paged w ostatnich miesiącach. Wynika to zarówno z czynników egzogenicznych (poprawa koniunktury w sektorach odbiorców sklejki budownictwo oraz motoryzacja) jak i endogenicznych (widać wyraźnie efekty synergii pomiędzy Paged Sklejka S.A. a nabytą w 2010r. Sklejką Pisz). Dobra koniunktura branży przekłada się na poprawę wyników sprzedażowych, a procesy zapoczątkowane wewnątrz GK Paged wspomagają poprawę marż praktycznie na każdym poziomie rachunku wyników. W IIIQ 13 r. segment sklejkowy zanotował przychody na Wyk. Struktura geograficzna sprzedaży spółek sklejkowych Paged za 9M 2013 r. poziomie 99,4 mln PLN, co stanowiło wzrost o 13,9% r/r oraz 12% q/q i było rekordowym wynikiem w historii GK. Spółka wpracowała w IIIQ 13 r. marżę na sprzedaży na poziomie 19,4% wobec 19,0% w IIQ 13 r. oraz 12,9% w IIIQ 12 r. W naszej opinii poprawa marży wynika przede wszystkim z procesów optymalizacji jakie zostały zapoczątkowane w 2010 r. po zakupie przez GK Paged Sklejki Pisz (ograniczenia zatrudnienia, poprawa zarządzania dostawami, poprawa zarządzania sprzedażą). Efekty synergii jeszcze nie są do końca wyczerpane, co dobrze ilustruje porównanie wydajności produkcji w obu spółkach. W 2012 r. produkcja sklejki liczona w metrach sześciennych na pracownika w Sklejce Pisz była o około 15% niższa niż w Paged Sklejka, natomiast wartość sprzedaży na jednego pracownika była w Sklejce Pisz niższa o blisko 28%. 19% 4% 8% 3% 2% 24% 40% Polska Niemcy Pozostałe* Francja Dania Czechy USA *Kategoria Pozostałe zawiera ponad 30 innych państw w Europie i Azji oraz Australię Źródło: GK PAGED S.A. 5

6 GK Paged odpowiada za produkcję ponad 63% sklejki oraz płyt stolarskich w Polsce. Ponadto, połączone moce produkcyjne Paged Sklejka oraz Sklejki-Pisz wyniosły w roku 2012 ok. 150 tys. m 3 rocznie. Wynik ten pozycjonuje Grupę na 8. miejscu w Europie i przynosi wymierne korzyści w postaci efektu skali. W kwietniu 2013 roku, w zakładzie w Piszu oddano do użytku nowoczesną linię do prasowania sklejki oraz nową suszarnię (lipiec 2013). Wymienione inwestycje oraz lepsze obłożenie zakładów produkcyjnych zwiększają potencjalnie wolumen produkcji przy stabilnym poziomie kosztów stałych. Spółki sklejkowe Grupy posiadają najwyższą efektywność produkcji sklejki ze wszystkich polskich producentów (liczona jest w m 3 na pracownika). Dla Paged-Sklejka i Sklejka-Pisz wartość ta wynosiła odpowiednio 95,6 oraz 81,6 w 2012 roku. Natomiast średnia wartość liczona dla pozostałych producentów była niemal dwukrotnie mniejsza i wynosiła 48,1 m 3 na pracownika. Wskaźnik ten dla spółek Grupy od ponad dekady jest wyższy, niż dla reszty producentów, jednak jego dynamiczny wzrost został odnotowany od momentu przejęcia większościowych udziałów w Sklejka-Pisz. W naszej opinii dalsze zwiększanie tego wskaźnika (zwłaszcza w Paged-Sklejka) może być zadaniem trudnym. Pracownicy są obecnie zatrudnieni na trzy zmiany, a zakłady produkcyjne spółek sklejkowych Grupy są wyposażone w jedne z najnowocześniejszych w branży maszyny i linie produkcyjne, więc wzrost produkcji poprzez zastosowanie prostych środków jak zwiększenie zatrudnienia lub modernizacja maszyn jest utrudniony. Niemniej jeszcze przez długi czas produkcja sklejki w Grupie będzie najefektywniejszą na polskim rynku. Ubiegłoroczna produkcja pokrywała już niemal całe obecnie dostępne moce. Spółka jest jednak przygotowana na zaistniałą okoliczność. Zakłady mają możliwość zwiększenia produkcji, poprzez dalszą optymalizację procesów produkcyjnych oraz dalsze inwestycje przekraczające poziom amortyzacji. Jest to proces dość kosztowny, jednak niezbędny aby zachować obecny przyrost produkcji. Z tego powodu, szacujemy, że spółki segmentu sklejkowego przeznaczą w 2014 roku na inwestycje kwotę około 25 mln PLN. Zwiększenie produkcji jest dość istotne dla Spółki, gdyż podobnie jak deficyt surowca, stoi na przeszkodzie do zwiększania przychodów. Klienci zgłaszają znaczne zapotrzebowanie na produkty wytwarzane przez spółki sklejkowe GK Paged, w związku z czym spółki te nie mają trudności z uplasowaniem na rynku wytworzonej produkcji, co ma odzwierciedlenie w spadających zapasach produktów gotowych. Sytuację dobrze oddają średnie zapasy produktów gotowych za ostatnie 12 miesięcy (w dniach sprzedaży) dla spółek sklejkowych Paged, które od grudnia 2010 roku utrzymują się w trendzie spadkowym. W końcówce 2010 roku wartość ta wynosiła 11,7 dni, a tymczasem po trzecim kwartale ubiegłego roku było to już zaledwie 5,4 dnia. Wyk. Udział polskich producentów w produkcji sklejki i płyt stolarskich po 10M 2013 r. 7,0% 2,2% 9,2% 8,6% 9,8% 28,7% 34,5% Paged Sklejka S.A. Sklejka-PISZ PAGED S.A. Sklejka-EKO S.A. Ostrów Wielkopolski OZPS Orzechowo Sklejka-MULTI S.A. Bydgoszcz Biofarm S.A. Białystok PZPS Piotrków Trybunalski Źródło: Raporty okresowe SPPD Bardzo istotne znaczenie dla kształtu całego rynku europejskiego ma rozporządzenie Unii Europejskiej nr 995/2010 w sprawie drewna z 20 października 2010r., które weszło w życie na terenie UE 3 marca 2013 r. Unia Europejska mając na celu ochronę lasów na świecie podjęła środki, które mają na celu kontrolę pozyskiwanego drewna i produktów pochodnych. Wprowadzone rozporządzenie obliguje podmioty, które nabywają drewno i jego pochodne do zachowania należytej staranności przy przeprowadzaniu tego typu transakcji. Oznacza to pojawienie się systemu zarządzania ryzykiem jeśli chodzi o nabywane drewno. System ten powinien składać się z trzech elementów: informacyjnego - podmiot nabywający musi posiadać informację o kraju pozyskania, gatunku, ilości, dostawcy oraz potwierdzenie zgodności; Aby przeciwdziałać niezgodnemu z prawem wyrębowi na całym świecie, rozporządzenie zabrania wprowadzania nielegalnie pozyskanego drewna i produktów pochodzących z takiego drewna do obrotu na rynku UE. Dzieli ono uczestników handlu drewnem lub produktami z drewna na dwie kategorie podmioty i podmioty handlowe. Na każdej z tych kategorii spoczywają odmienne obowiązki. Źródło: wikipedia.org 6

7 oceny ryzyka podmiot, który nabywa drewno musi na podstawie posiadanych informacji stwierdzić czy nabyty towar jest legalny; ograniczania ryzyka - jeżeli podmiot nie ma dostatecznych informacji do podjęcia jednoznacznej decyzji powinien zażądać dodatkowych informacji od kontrahenta. Wprowadzone rozporządzenie rządzenie powoduje, że producenci sklejki muszą dużo baczniejszą uwagę zwracać na kupowany surowiec. Oznaczać to będzie spore problemy dla firm, które próbowały obniżać koszty poprzez zakupy surowców niewiadomego pochodzenia. Pod tym względem GK Paged spełnia wszystkie normy nabywając większość drewna od Lasów Państwowych, a resztę z rynków wschodnich tj. z Ukrainy i Litwy. Wykruszenie się małych podmiotów, które nie będą w stanie pozwolić sobie na nabywanie droższego drewna sprawdzonego pochodzenia może stanowić szansę dla Grupy. W naszej opinii segment sklejki będzie nadal w kolejnych miesiącach jednym z głównych motorów napędowych GK Paged. Przede wszystkim z uwagi na stale utrzymujący się popyt z Europy, przy ograniczonej podaży produktów, której obniżenie spowodowane jest wejściem w życie rozporządzenia UE o drewnie. Oczekujemy, że Spółka wypracuje w tym segmencie ok. 94,4 mln PLN przychodów w IVQ 13 r., co oznacza zmniejszenie q/q o 5%. Czwarty kwartał był z reguły jednym z najgorszych w roku pod względem sprzedaży, lecz w naszej opinii ta tendencja zostanie złamana, z powodu ciągłego wzrostu popytu na sklejkę oraz zmiany profilu geograficznego dostaw surowca do Podmioty czyli zgodnie z definicją w rozporządzeniu osoby, które wprowadzają drewno lub produkty z drewna po raz pierwszy do obrotu na rynku UE mają obowiązek postępować z należytą starannością. Podmioty handlowe zdefiniowane w rozporządzeniu jako osoby zbywające lub nabywające drewno bądź produkty z drewna już wprowadzone do obrotu na rynku UE mają natomiast obowiązek przechowywania informacji na temat dostawców i klientów, aby umożliwić łatwą ich identyfikację. Źródło: wikipedia.org zakładów, która przełożyła się na obniżenie kosztów transportu oraz zwiększenie zakupów surowca. Realizacja naszej prognozy oznaczać będzie wzrost przychodów r/r na poziomie 28,4%. Oczekujemy niewielkiego pogorszenia marży na sprzedaży na poziomie 18,4% wobec 19,4% w IIIQ 13 r. oraz 16,0% w IVQ 13 r. Zysk operacyjny w tym segmencie wyniesie wg nas 17,9 mln PLN (-9,6% q/q oraz wzrost 57,2% r/r) przy zadowalającej marży operacyjnej 19,0%. meblowy Wyk. Wyniki segmentu mebli w latach [mln PLN]. 44,0 45,0 42,0 4 35, ,0 25,0 36,0 2 36,8 37,2 37,6 41,4 38,4 40,1 37,7 42,3 41,8 40,4 39,0 36,5 37,6 15,0% 1% 5,0% 36,5 % 35,8 36,5 15,0 34,0 1-5,0% 32,0 3,00 5,0 2,00-5,0 1,00 IQ'10 IIIQ'10 IQ'11 IIIQ'11 IQ'12 IIIQ'12 IQ'13 IIIQ'13-1% -15,0% 15,0% 1% 5,0% 0 % -1,00-5,0% -2,00-1% -3,00-15,0% Przychody Wynik na sprzedaży EBIT marża EBIT marża na sprzedaży Źródło: GK PAGED S.A. 7

8 Ostatnie kwartały nie były udane dla segmentu mebli. Potwierdziły to również wyniki IIIQ 13 r., kiedy przychody wyniosły 35,8 mln PLN, co stanowiło spadek o blisko 2% q/q oraz 8,3% r/r. Pozytywnie zaskoczyła natomiast rentowność na sprzedaży, która w IIIQ 13 r. wyniosła 2,6% wobec 2,,7% w IIQ 13 r. Wynik nie jest może imponujący, ale należy pamiętać, że w całym 2012 r. Spółka zanotowała marżę na sprzedaży w segmencie mebli na poziomie (-0,9%). Za wyniki segmentu entu w ponad 75% odpowiada Paged Meble S.A., a za pozostałą cześć spółka BUK Ltd. Niskie marże osiągane w tym segmencie związane są przede wszystkim z charakterystyką rynku mebli w Polsce i w Europie. Sprzedaż mebli na rynku krajowym to ok. 38%, a pozostałą część stanowi sprzedaż na rynki eksportowe - głównie do Europy (51%; m.in. Niemcy, Wielka Brytania, Francja oraz Rosja). Stopniowo rośnie znaczenie rynków poza Europą takich jak Japonia czy Australia. Szczególnie atrakcyjny wydaje się być rynek rosyjski, który notuje od kilku lat bardzo dynamiczne wzrosty. Polski eksport mebli do Rosji wyniósł w 2009r. ok. 70 mln EUR, podczas gdy w 2012 r. było to 166 mln EUR (CAGR 54%). Wyk. Struktura geograficzna sprzedaży Paged Meble S.A. za 9M 2013 roku. Wyk. Podział sprzedaży Paged Meble S.A. za 9M 2013 roku wg asortymentu. 7% 2% 2% Europa Polska Azja 38% 51% Australia Pozostałe 11% 28% 8% 53% Krzesła, fotele, taborety i podobne Meble skrzyniowe Stoły, ławy i podobne Pozostałe Źródło: GK PAGED SA. Analizując ten segment należy zwrócić uwagę na istotne zmiany jakie zaszyły na początku ubiegłego roku. Z powodu niezadowalających wyników (przychody segmentu w 2012 roku zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 0,5%, natomiast zysk netto był ujemny i obniżał wynik skonsolidowany o ponad 9,5 mln PLN), przeprowadzano analizę sytuacji w segmencie oraz audyt wewnętrzny. Wykazały one szereg nieprawidłowości jakich dopuścili się członkowie poprzedniego Zarządu Paged Meble S.A. Między innymi wykazano nieuzasadnione zwiększanie kosztów zarządu, brak racjonalnego gospodarowania majątkiem spółki oraz brak skutecznej polityki sprzedażowej i marketingowej. W związku z tym, doszło do zmiany na stanowiskach kierowniczych oraz wdrożono plan restrukturyzacji na lata , 016, który został uzgodniony z właścicielem (Paged S.A.) oraz bankiem finansującym. Plan obejmuje restrukturyzację zatrudniania, produkcji, sprzedaży i marketingu oraz majątku i administracji. Zmiany rozpoczęto od cięcia kosztów m. in. w wynagrodzeniach. Zawarto także pozytywne dla Paged Meble S.A. aneksy do umów kredytowych. Skonsolidowano działy zakupów trzech fabryk (dotychczas w każdej z fabryk funkcjonowała osobna jednostka odpowiedzialna za zakupy, a ich działania nie były skoordynowane), co wzmocni ich pozycję negocjacyjną. Jeśli chodzi o produkcję, zakłady w Jasienicy oraz Sędziszowie pracują przy wysokim stopniu wykorzystania mocy, podczas gdy w zakładzie w Jarocinie wciąż istnieje potencjał dla wzrostu ich wykorzystania. Ma temu służyć między innymi wdrażanie kultury Lean Manufacturing oraz optymalizacja procesów produkcyjnych, co przyczyni się do zwiększenia mocy przy obecnym parku maszynowym (tj. bezinwestycyjnie). W części sprzedażowej dostrzegalna jest reorganizacja działu handlowego oraz rekrutacje nowych sprzedawców. Nie bez znaczenia jest również zwiększenie nacisku na poprawę wzornictwa i atrakcyjności projektów mebli. W naszej opinii plan restrukturyzacyjny jest dobrze przemyślany, o czym świadczy również Aneksy zakładają przesunięcie o 12 miesięcy (do 30 września 2016r.) terminu spłaty pozostałej kwoty kredytu wynikającego z umowy o kredyt inwestycyjny z 20 listopada 2007r.; zmniejszenie wysokości rat kapitałowych w okresie najbliższych 12 miesięcy oraz przedłużenie finansowania spółki kredytem obrotowym (12,40 mln zł), tj. przesunięcie daty ostatecznej spłaty kredytu obrotowego do 29 września 2014 r. Źródło: Raport bieżący 31/2013 zaistniała poprawa wyników już od IIQ 13 r. Obniżono koszty zarządu i sprzedaży, dzięki czemu wynik na sprzedaży był dodatni po raz pierwszy od roku, a marża na tym poziomie rachunku wyników wzrosła do 2,7%. Pełne efekty pojawią się jednak w ciągu kolejnych 2-3 lat. Paged Meble S.A. ma szerokie pole do poprawy jeśli chodzi o marże netto. Średnia rentowność netto dwustu największych polskich producentów mebli w 2012 roku wyniosła 3,4%. Natomiast ta sama wartość dla spółek wyłącznie o dodatniej rentowności wynosi 5,2%. Marża netto dla Paged Meble S.A. w 2012 roku była ujemna i wyniosła (-9,3%). W wyniku restrukturyzacji, w 2014 roku rentowność netto powinna być zbliżona do poziomu break even. Natomiast w roku powinna być bliżej średniej rentowości w branży, czyli ok. 3-4% przy przychodach na poziomie150 mln PLN. 8

9 Wyk. Mapa rentowności netto producentów mebli w Polsce w 2012 roku.* Zysk netto [mln PLN] PAGED MEBLE S.A. -14 Przychody [mln PLN] Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zestawienie największych producentów mebli w Polsce Złota 200 dodatek do miesięcznika Biznes Meble.pl *W celu bardziej przejrzystego obrazu rynku z zestawienia wyłączono 12 największych producentów mebli w Polsce (przychody >250 mln PLN) oraz 1 podmiot o ponadprzeciętnie niskiej rentowności na poziomie (-43,7%) przy stracie netto 29 mln PLN. Łącznie uwzględniono 187 podmiotów. W ostatnim kwartale 2013 roku oczekujemy poprawy sprzedaży o 2% q/q q (36,5 mln PLN) za sprawą lepszego designu mebli oraz zatrudnieniu sztabu sprzedawców. Prognozujemy jednak nieco niższą marżę na sprzedaży (2,3%) niż w poprzedzającym kwartale (2,6%). Nasze szacunki implikują przychody y w tym segmencie w 2013 roku na poziomie 146,4 mln PLN (spadek o 7,2% r/r), przy marży na sprzedaży 1,2% (wzrost o 2,3 p.p. r/r). Natomiast zysk operacyjny wg naszych prognoz będzie wartościowo większy o ponad 4 mln PLN i wyniesie 1,9 mln PLN w całym roku. handlowy Wyk. Wyniki segmentu handlowego w latach [mln PLN]. 25,0 25, ,0 15, ,0 5,0-5,0 20,4 19,4 18,0 18,6 18,5 17,1 17,2 17,1 15,6 16,1 16,1 15,6 16,4 14,6 14,3 13,9 IQ'10 IIQ'10 IIIQ'10 IVQ'10 IQ'11 IIQ'11 IIIQ'11 IVQ'11 IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12 IVQ'12 IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13P 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% % -0,5% 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0-0,10 IQ'10 IIQ'10 IIIQ'10 IVQ'10 IQ'11 IIQ'11 IIIQ'11 IVQ'11 IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12 IVQ'12 IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13P 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% % -0,5% Przychody Wynik na sprzedaży EBIT marża na sprzedaży marża EBIT Źródło: GK PAGED SA. handlowy w GK Paged można określić jako dodatkowy i ułatwiający sprzedaż produktów spółek, który nigdy nie stanowił o sile Grupy zarówno pod względem sprzedaży jak i marż. Produkty Grupy sprzedawane w tym segmencie stanowią zaledwie 30% przychodów (dane za 9M 2013 r.) reszta pochodzi od innych producentów. Natomiast odbiorcami są głównie klienci detaliczni, którzy odpowiadają za 86% zakupów. Osiągane w 2013 r. wyniki w handlu są gorsze r/r i nie oczekujemy 9

10 istotnych zmian w kolejnych kwartałach. W IIIQ 13 r. segment handlowy wypracował 15,6 mln PLN przychodów, co stanowiło spadek o 23,6% oraz wzrost o 12,4% q/q. Nie zaimponował nam również wynik na sprzedaży, gdzie Spółka wypracowała 0,34 mln PLN w IIIQ 13 r. wobec 0,48 mln PLN w IIIQ 12 r. W ciągu trzech kwartałów ubiegłego roku największy udział wg asortymentu sprzedaży miała sklejka (28%), płyty MDF i LDF (22%) oraz płyty wiórowe laminowane (15%). Szacujemy, że Spółka wypracuje w IVQ 13 r. we wspomnianym segmencie ok. 16,4 mln PLN przychodów oraz 0,28 mln PLN zysku na sprzedaży, a także EBIT na poziomie 0,20 mln PLN. Z uwagi na pogodę, czwarty i pierwszy kwartał każdego roku były historycznie najsłabsze jeśli chodzi o wyniki Spółki. Jednak wg nas ta tendencja nie utrzyma się w tym roku, co będzie spowodowane wzrostem wolumenu sprzedaży płyt drewnopochodnych. W 2014 r. nie oczekujemy istotnych zmian, jeśli chodzi o wyniki tego segmentu. nieruchomości Na segment nieruchomości składają się przede wszystkim trzy grunty, które są w posiadaniu dwóch spółek celowych: działka zabudowana obiektami magazynowymi (plus place składowe) w gminie ie Halinów (okolice Warszawy) o powierzchni 167,7 tys. m 2 i wartości ponad 38 mln PLN należąca do Paged Property Sp. z o.o. Sp. k. (teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem rozszerzonego zakresu powierzchni usługowej); grunt stanowi zabezpieczenie dla obligacji korporacyjnych Grupy; grunty rolne w gminie Halinów o powierzchni 11,3 tys. m 2 i wartości 0,1 mln PLN, należące do Paged Property Sp. z o.o. Sp. k. (teren upraw rolnych i ogrodniczych bez prawa do zabudowy); działka budowlana (pod park handlowy) w okolicy warszawskiego Okęcia o powierzchni 20,7 tys. m 2 i wartości 16,7 mln PLN należąca do Mineralna Development Sp. z o.o. GK Paged posiada a także inne nieruchomości, które nie należą do tego segmentu i tym samym przychody oraz koszty związane z tymi obiektami nie są uwzględniane w wynikach segmentu. Charakter wspomnianych nieruchomości jest zróżnicowany - część z nich nie jest zabudowana. Łączna wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych zaliczanych do segmentu nieruchomości wynosi 55 mln PLN (wycena na grudnia 2012 roku). Natomiast wszystkie nieruchomości inwestycyjne w Grupie Paged warte są 72,7 mln PLN. Wyk. Wyniki segmentu nieruchomości w latach [mln PLN].* 0,38 0,36 0,35 oczyscić ze zdzrzenia jednorazowego!! 0,34 0,40 0,32 0,30 0,30 0,20 0,10 0,28 0 0,26-0,10 0,30 IQ'11-0,20 0,20-0,30 0,10-0,40 0-0,50-0,10-0,20-0,30-0,40-0,50 0,36 0,35 0,33 0,33 0,33 0,31 0,31 0,32 10% 0,30 0,305% 0,32 % -5% -10% IIQ'11 IIIQ'11 IVQ'11 IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12 IVQ'12 IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13P -15% -20% -25% 10% 5% % -5% -10% -15% -20% -25% Przychody Wynik na sprzedaży EBIT marża EBIT marża na sprzedaży * Wyniki oczyszczone ze zdarzenia jednorazowego w IVQ 2012 roku, jakim było aktualizacja wartości aktywów inwestycyjnych nych na kwotę 6,6 mln PLN. Źródło GK PAGED SA. 10

11 Podobnie jak segment dystrybucji, segment nieruchomości również nie jest znaczący dla całej Grupy jeśli chodzi o przychody, jak oraz wyniki. Jego celem jest racjonalne zagospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami należącymi do Grupy, stąd nie odnotowuje on istotnych wyników. Dopóki nie ruszy budowa parku handlowego (szczegóły poniżej) znaczne zmiany w tym segmencie nie będą zachodzić. Spółka w IIIQ 13 r. odnotowała dodatni wynik operacyjny (0,1 mln PLN), co jest pozytywnym zaskoczeniem. Przewidujemy podobne wyniki w IVQ 13 r. tj. przychody na poziome 0,32 mln PLN, marża na sprzedaży lepsza o kilka p.p. (-20% vs. -24,4% w 3Q 13). Jednak wyżej wymienionym wartościom będzie towarzyszył ujemny EBIT na poziomie 0,2 mln PLN. Grupa Paged jest inwestorem strategicznym (za pośrednictwem swojej spółki celowej Mineralna Development Sp. z o.o.) inwestycji deweloperskiej, jaką jest budowa Parku Handlowego Sky Park Okęcie na nieruchomości przy ul. Mineralnej 7 w Warszawie. Budowa obiektu ma składać się z dwóch etapów, a podczas każdego ma następować oddanie powierzchni użytkowej ok. 9 tys. m 2. Wg informacji podanych przez Spółkę, dysponuje ona prawomocną decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzją o udzieleniu u pozwolenia na budowę. W roku 2013 trwały nadal prace projektowe dotyczące zmian obejmujących cały obiekt oraz prace projektowe i przygotowawcze dotyczące przebudowy ulicy Mineralnej. Rozpoczęcie budowy zależne jest od stopnia komercjalizacji dostępnej powierzchni użytkowej (minimum 50-60%,). Osiągnięcie odpowiedniego poziomu wynajmu jest wymagane, aby skorzystać z finansowania zewnętrznego. Ze względu na dość wczesny etap inwestycji nie bierzemy jej pod uwagę w wycenie Grupy. Pozostała działalność Na wyniki pozostałej działalność składają się przychody i koszty nieprzypisane do ww. segmentów działalności, jak również wyłączenia powstałe przy konsolidacji. Do segmentu pozostałego zalicza się również całą działalność inwestycyjną Grupy Paged, wykraczającą poza wymienione powyżej segmenty. W rezultatach tego obszaru działalności ujmowane są wyniki m.in. Paged Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawiązanej przez Paged S.A. jako spółka celowa. Podstawowym przedmiotem jej działalności jest działalność inwestycyjna oraz świadczenie usług finansowych, w szczególności mających na celu zapewnienie finansowania innym podmiotom z Grupy Paged oraz usług doradczych, w szczególności na rzecz podmiotów z Grupy Paged. Spółka ta rozpoczęła swoją działalność w okresie e III kwartału 2012 r., uczestnicząc w procesie restrukturyzacji zadłużenia Paged S.A. z tytułu obligacji wyemitowanych w 2010 r. oraz reorganizacji powiązań kapitałowych w Grupie Paged (stąd znaczne obciążenie zysku netto w 2012 roku). Działalność dodatkowa GK PAGED wierzytelności wierzytelności jest reprezentowany w ramach GK Paged przez spółkę akcyjną notowaną na rynku New Connect DTP (udział 54,14%). Spółka ta funkcjonuje w ramach GK Paged od maja 2011 roku., a pierwsze wyniki konsolidowane były od IIIQ 12 r. (konsolidacja metodą pełną). Działalność Grupy DTP koncentruje się głównie na zakupie wierzytelności z sektora bankowego, telekomunikacyjnego oraz użyteczności publicznej. Dodatkowo w ofercie znajduje się również usługa windykacji na zlecenie (inkaso). Na koniec IIIQ 13 r. łączna wartość aktywów, zarządzanych przez spółki segmentu wierzytelności, wyniosła 2,2 mld PLN, z czego 1,9 mld PLN stanowią portfele zakupione, a 0,3 mld PLN portfele zlecone. W grupie DTP działa spółka zależna Finanse Ratalne Sp. z o.o., która zajmuje się udzielaniem pożyczek ratalnych. Tym, co odróżnia DTP od pozostałych spółek z branży jest lekki model działania. Spółka posiada niskie zadłużenie oraz małe zatrudnienie. Dzięki stosunkowi długu do kapitału własnego, który kształtuje się w okolicach jedności, DTP może zwiększyć jeszcze zadłużenie o około 100 mln PLN. Poziom zadłużenia nadal będzie bezpieczny, a uzyskane potencjalnie środki pozwoliłyby zakupić większą liczbę portfeli. Warto zwrócić uwagę za specyficzną strategię jaką kieruje się Grupa DTP w zakupie portfeli. Nie bierze ona bowiem udziału w każdej aukcji, gdyż założeniem spółki są zakupy wyłącznie wyselekcjonowanych portfeli wierzytelności, które przyniosą potencjalnie największe stopy zwrotu. 11

12 Wyk. Wyniki segmentu wierzytelności w latach [mln PLN]. 4 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5,0 18,0 16,0 14,0 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0 35,9 32,9 27,8 25,4 21,4 2,3 3,2 3,2 1 15,0 2 25,0 3 35,0 4 5,0 IIIQ'11 IVQ'11 IQ'12 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% IIQ'12 IIIQ'12 IVQ'12 IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13P IIIQ'11 IQ'12 IIIQ'12 IQ'13 IIIQ'13 IIIQ'11 IVQ'11 IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12 IVQ'12 IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13P 12% 10% 8% 6% 4% 2% % Źródło: Grupa DTP Przychody Wynik na sprzedaży EBIT marża na sprzedaży wierzytelności wypracował w IIIQ 13 r. 35,9 mln PLN oraz 3 mln PLN zysku ze sprzedaży, przy marży na sprzedaży na poziomie 8,5%. Niższa marża w IIIQ 13 r. wynikała przede wszystkim z większego udziału pożyczek dla klientów. W ostatnim kwartale 2013 roku przewidujemy osiągnięcie przychodów na poziomie 25,5 mln PLN, czyli o prawie 30% q/q mniej. Wynik ten będzie jednak posiadał wyższe marże marża brutto wyniesie blisko 15%, a marża EBIT niewiele mniej. W związku z tym, iż działalność Grupy DTP istotnie odbiega od obszaru działalności operacyjnej Grupy Paged, postanowiliśmy wyłączyć ten segment z wyników skonsolidowanych oraz odrębnie wycenić wartość tego segmentu dla Spółki. Wycenę sporządziliśmy w oparciu o dwie metody metodę ROE oraz metodę porównawczą. Ostateczną wartość Grupy DTP otrzymaliśmy obliczając średnią ważoną z dwóch wartości wyceny metodą ROE oraz metodą porównawczą, przy zachowaniu wag odpowiednio 75% oraz 25%. Wyznaczona w ten sposób wartość wynosi 241,6 mln PLN. Grupa Paged posiada 54,14% udziałów w Grupie DTP, zatem wartość tych udziałów wynosi 130,8 mln PLN. Tab. Podsumowanie wycen Grupy DTP Metoda wyceny Metoda ROE Metoda porównawcza (mediana) Wycena Udziały GK Paged Wartość dla GK PAGED Źródło: Prognozy BM BGŻ Wycena [mln PLN] 213,09 327,29 241,64 54,14% 130,82 Waga % 75% 25% 12

13 Tab. Wycena ROE - Grupa DTP Zysk netto zmiana r/r Kapitał własny Narzut kapitałowy Zysk rezydualny zmiana r/r Koszt kapitału własnego Discounting factor Zdyskontowany zysk rezydualny Wartość kapitału własnego na r. Suma zdyskontowanych zysków rezydualnych Wartość rezydualna Zdykontowana wartość rezydualna Wycena DTP ,5 41,7 53,0 60,5 66,5 71,8 76,3 85,5 95,6 105,0 46,9% 28,3% 27,1% 14,1% 9,9% 7,9% 6,3% 12,0% 11,8% 9,9% 137,0 178,7 231,7 292,2 358,7 430,5 506,8 592,3 687,9 792,8 14,39 19,94 27,06 35,34 44,44 54,34 65,01 76, ,54 18,1 21,8 26,0 25,2 22,1 17,4 11,3 8,6 5,5 0,4 20% 19% -3% -12% -21% -35% -24% -36% -92% 10,5% 11,2% 11,7% 12,1% 12,4% 12,6% 12,8% 13,0% 13,1% 13,2% 0,95 0,86 0,77 0,69 0,61 0,54 0,48 0,42 0,38 0,33 17,3 18,7 19,9 17,2 13,4 9,4 5,4 3,7 2,1 0,1 104,5 107,3 4,0 1,3 213,1 Źródło: Prognozy BM BGŻ Tab. Wycena porównawcza - Grupa DTP Spółka Collection House Limited Credit Corp Group Limited Encore Capital Group, Inc. Portfolio Recovery Associates, Inc. Kruk mediana DTP P/E P/BV ROE ROA A/E** 2013P 2014P 2015P 2013P 2014P 2015P 2013P 2013P 2013P 12,6 11,1 10,4 1,7 1,5 1,3 13% 9% 0,69 12,8 11,7 10,9 2,9 2,5 2,3 22,4% 20,7% 0,92 12,9 10,7 8,7 2,1 2,0 1,6 16,4% 4,8% 0,29 15,2 13,4 12,9 3,4 2,8 1,4 22,3% 12,1% 0,54 15,0 13,8 12,2 3,4 2,7 3,4 25,3% 9,5% 0,38 12,9 11,7 10,9 2,9 2,5 1,6 0,2 0,1 0,5 8,9 6,0 4,7 1,9 1,4 1,1 21,2% 13,1% 0,62 Zysk netto Wartość kapitałów własnych 22,1 32,5 41,7 104,5 137,0 178,7 Implikowana cena DTP Wagi dla wskaźników Implikowana wartość spółki (średnia) Wagi dla wskaźników Wycena (mln PLN) 285,9 380,3 455,8 299,2 347,1 288,9 33% 33% 33% 33% 33% 33% 374,0 311,7 25% 75% 327,3 * kursy zamknięcia z dnia 16/01/2014 ** dżwignię finansową obliczono jako iloraz ROE i ROA Źródło: Prognozy BM BGŻ Tab. Rachunek wyników Grupy DTP (mln PLN) P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody ogółem 5,0 zmiana r/r Koszt własny sprzedaży 4,9 Zysk brutto na sprzedaży 0,1 marża brutto na sprzedaży 2,5% Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży 0,1 18,0 122,1 72,6 101,9 131, ,6% 577,2% -40,5% 40,3% 29,3% 21,4% 9,7 85,6 20,2 35,1 45,7 57,9 8,4 36,5 52,4 66,8 86,0 102,1 46,4% 29,9% 72,1% 65,6% 65,3% 63,8% 5,3 7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 3,1 29,0 44,6 58,8 77,8 93,6 EBIT 0,2 marża operacyjna 3,2% Saldo z działalności finansowej 3,0 Zysk (strata) brutto 3,2 marża brutto 63,7% 69,5% 22,4% 55,3% 50,5% 49,7% 46,7% Podatek dochodowy Zysk (strata) netto 3,2 marża netto 63,8% 69,2% 18,1% 44,8% 40,9% 40,2% 37,8% ROE 4,4% Źródło: BM BGŻ, Grupa DTP. 3,1 29,0 44,6 58,8 77,8 93,6 17,3% 23,7% 61,5% 57,7% 59,1% 58,5% 9,4-1,7-4,5-7,3-12,4-19,0 12,5 27,3 40,1 51,5 65,4 74,7 0,1 5,2 7,6 9,8 12,4 14,2 12,5 22,1 32,5 41,7 53,0 60,5 15,1% 21,2% 23,7% 23,3% 22,9% 20,7% P - prognozy BM BGŻ 13

14 Wyniki skonsolidowane segmentów GK PAGED Tab. Wyniki kwartalne GK Paged [mln PLN]. Przychody 127,9 133,2 141,5 Koszty sprzedaży 118,7 123,9 127,2 IQ'11 IIQ'11 IIIQ'11 IVQ' IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12 IVQ' IQ'13 136,4 539,0 151,0 141,4 150,2 144,7 587,3 181,7 123,9 493,7 136,6 131,5 141,5 127,5 537,1 151,8 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13P 2013P 167,3 187,0 173,1 709,1 145,9 164,9 129,2 591,8 Wynik na sprzedaży 9,2 9,3 14,3 marża brutto 7,19% 6,97% 10,11% Pozsotałe przychody operacyjne 0,8 2,3-0,9 Pozsotałe koszty operacyjne 0,6 0,7 1,4 EBIT 9,5 10,9 12,1 marża 7,40% 8,15% 8,52% Przychody finansowe 8,9 1,5 0,9 Koszty finasowe 4,7 5,1 8,6 EBT 13,8 7,2 4,4 TAX 3,3 0,9 1,8 Zysk netto 10,5 6,3 2,6 marża 8,20% 4,73% 1,81% Źródło: Prognozy BM BG, GK PAGED 12,5 45,2 14,4 9,9 8,7 17,2 50,2 29,9 9,13% 8,40% 9,55% 6,98% 5,76% 11,91% 8,54% 16,47% 5,6 7,8 0,9 1,0 2,7 14,5 19,1 1,1 4,9 7,6 1,5 0,3-0,2 6,7 8,3 0,3 13,1 45,5 13,8 10,6 11,6 25,1 61,1 31,0 9,63% 8,45% 9,11% 7,49% 7,75% 17,32% 10,40% 17,05% -2,9 8,5 4,6 1,4 3,4-2,1 7,3 1,2 0,8 19,2 3,3 5,6 3,9 6,4 19,2 5,9 9,5 34,8 15,1 6,4 11,2 16,5 49,2 26,3 0,3 6,3 3,0 2,8 1,3 7,7 14,9 7,9 9,1 28,5 12,0 3,6 9,8 8,8 34,3 18,4 6,69% 5,28% 7,97% 2,56% 6,56% 6,07% 5,84% 10,11% 21,4 22,1 22,2 95,7 12,81% 11,81% 12,84% 13,49% 0,9 1,1 1,2 4,2 1,5 0,1 0,5 2,3 21,3 23,0 22,9 98,1 12,72% 12,30% 13,21% 13,84% 1,5 1,4 2,8 6,9 6,1 0,3 2,6 14,9 16,7 24,1 23,1 90,1-0,3 0,3 5,2 13,0 17,1 23,8 17,9 77,1 10,19% 12,71% 10,34% 10,87% Wyk. Struktura przychodów GK PAGED w poszczególnych okresach [mln PLN]. 50 I-IIIQ ,8 0,9 3,2 442,6 60 I-IIIQ ,7 536, ,4 121, ,7 109,9 43,8 1, sklejkowy meblowy handlowy nieruchomości Pozostałe Razem sklejkowy meblowy handlowy nieruchomości Pozostałe wierzytelności Razem Źródło GK PAGED SA. Wyk. Struktura EBITDA GK PAGED w poszczególnych okresach [mln PLN] I-IIIQ ,7 4,9 1,1 0,4 3,4 47, I-IIIQ ,3 4,5 0,8 0,1 3,9 25,2 88, sklejkowy meblowy handlowy nieruchomości Pozostałe Razem sklejkowy meblowy handlowy nieruchomości Pozostałe wierzytelności Razem Źródło GK PAGED SA. 14

15 Wyk. Struktura zysku netto GK PAGED w poszczególnych okresach [mln PLN]. 35,0 3 25,0 2 15,0 I-IIIQ ,1 2,0 0,6 8,5 20, I-IIIQ ,2 0,3 0,4 0,4 3,4 20,6 59, ,0 1 sklejkowy meblowy handlowy nieruchomości Pozostałe Razem sklejkowy meblowy handlowy nieruchomości Pozostałe wierzytelności Razem Źródło GK PAGED SA. Wyk. Wyniki kwartalne GK Paged [mln PLN] ,0 3 25,0 2 15,0 1 5,0 84,62083, ,6 89,1 127,9 133,2 141,5 136,4 151,0 141,4 150,2 144,7 181,7 167,3 4% 35,0% 3% 25,0% 2% 15,0% 1% 5,0% % 187,0 173,1 4% 35,0% 3% 25,0% 2% 15,0% 1% 5,0% % Przychody Wynik na sprzedaży EBIT marża EBIT marża na sprzedaży Źródło GK PAGED SA. Komentarz do wyników za IH 2013 Wyniki Grupy Paged za IH 2013 roku oceniamy bardzo pozytywnie. Spółka wypracowała w pierwszym półroczu 349 mln PLN przychodów (wzrost o 18,4% h/h oraz o 19,4% r/r). Tak znacznym wzrostom towarzyszyła mniejsza dynamika kosztów, które wzrosły odpowiednio o 11,1% h/h oraz 10,7% r/r. Jest to bardzo dobry rezultat restrukturyzacja kosztowa w segmencie mebli (spadek kosztów o 8% r/r) oraz tańszy surowiec (koszty sprzedaży w segmencie sklejki były stabilne mimo zwiększenia sprzedaży o blisko 6% r/r) miały na niego znaczny wpływ. Głównym motorem przyrostu przychodów był segment wierzytelności, który zwiększył swój udział w przychodach grupy do poziomu 17,4% ( z 3,6% w IIH 2012 roku). Wartościowo przychody tego segmentu wyniosły w 1H 2013 aż 60,7 mln PLN. Za tak znacznym wzrostem stoi zwiększenie nominalne wartości portfeli wierzytelności oraz wolumen udzielanych pożyczek, który wyniósł łącznie 275 mln PLN. Także segment sklejki swoimi wynikami 15

16 znacznie poprawił przychody całej grupy, mimo iż zmniejszył swoje udziały o 1% w stosunku do drugiej połowy 2012 roku. Nominalnie wzrost przychodów w segmencie sklejki wyniósł blisko 25 mln PLN. Spółka wypracowała wynik na sprzedaży dwukrotnej wartości w stosunku do poprzedniego półrocza. Wartość ta wyniosła 51,4 mln PLN i była większa o 98,4 % od wyniku w poprzednim półroczu (25,9 mln PLN) oraz o 111,5% od wyniku rok wcześniej. Marża na tym poziomie wyniosła 14,7% i jest bardzo dobrym wynikiem. Rok wcześniej wartość ta wynosiła odpowiednio 8,8%. Wysoka wartość to zasługa wcześniej już wymienionych segmentów (segment wierzytelności w tym okresie wypracował marżę 36,5% na tym poziomie; segment sklejki 17,6%). W wyniku dodatniego salda na pozostałej działalności operacyjnej, zysk operacyjny był nieznacznie większy i wyniósł 52,3 mln PLN. Natomiast zysk EBITDA wyniósł 60,8 mln PLN. Koszty finansowe wzrosły r/r o 36,6% (w wyniku ujemnej wyceny w otwartych transakcjach skarbowych na kwotę 4,5 mln PLN). W wyniku tego saldo na działalności finansowej pomniejszyło wynik o 9,3 mln PLN. Zysk brutto wyniósł blisko 43 mln PLN, natomiast łącznie wynik netto wyniósł 35,4 mln PLN. Zysk netto był większy o 90,1% w stosunku do ubiegłego półrocza oraz o 126,3% r/r. Znaczny udział (43%) w zysku netto posiada segment wierzytelności, którego udział w przychodach jak wyżej wspomnieliśmy wynosi zaledwie 17%. Świadczy to o dużej, rentowności tego segmentu, jednak przysłania faktyczne wyniki segmentów operacyjnych Grupy. Spółka wygenerowała dodatni przepływ z działalności operacyjnej (9,6mln PLN). Wynik ten byłby niemal dwukrotnie większy, gdyby nie dodatnia zmiana kapitału obrotowego. Największy wpływ na przyrost kapitału obrotowego miały należności, które wzrosły w omawianym okresie o ponad 18,5 mln PLN. Natomiast zobowiązania z tyt. dostaw i usług wzrosły o 9,4 mln PLN. Jeśli chodzi o działalność inwestycyjną, w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej, pojawiły się znaczne wartości związane z nabywaniem oraz sprzedażą aktywów finansowych związane jest to z działalnością segment wierzytelności. Saldo z tych pozycji zwiększyło poziom gotówki o 9 mln PLN. Przepływ z działalności był jednak ujemny (-2,4 mln PLN) w wyniku poczynionych zakupów rzeczowych aktywów trwałych. Spłaty zobowiązań przewyższały istotnie zaciąganie nowych, przez co przepływ z działalności finansowej był ujemny i wyniósł 14,1 mln PLN. Ostatecznie stan środków pieniężnych zmniejszył się o 6,9 mln PLN i na koniec okresu wyniósł dokładnie 16,7 mln PLN. Poziom ten jest całkowicie bezpieczny Komentarz do wyników za IIIQ 2013 Wyniki Grupy Paged za IIIQ 2013 roku, również oceniamy pozytywnie. Trzeci kwartał jest z reguły najlepszy dla Spółki pod względem przychodów. W ubiegłym roku, w tym okresie Grupa osiągnęła przychody rzędu 187 mln PLN była to najwyższa wartość kwartalnie w całej historii Grupy (11,8% q/q oraz 24,5% r/r). Podobnie jak w pierwszym półroczu 2013 roku, największą dynamikę wzrostu przychodów osiągnął segment wierzytelności, który zanotował wzrost blisko 30% wzrost q/q (35,9 mln PLN vs. 27,8 mln PLN w IIQ 13 r.).wynik ten, uplasował powyższy segment na 2. miejscu pod względem przychodów pokonując minimalnie segment mebli (35,8 mln PLN). Istotny wpływ na tak duży wynik miały przede wszystkim odzyski uzyskiwane w procesie windykacji na zakupionych portfelach wierzytelności oraz prowizja z tytułu udzielanych pożyczek. Zwiększył się także udział obsługiwanych portfeli na zlecenie, co poszerza także kompetencje spółki DTP. Niestety jeszcze dynamiczniej niż przychody wzrosły koszty sprzedaży w tym segmencie, które wyniosły 32,9 mln PLN przy dynamice q/q 51,6%. owi sklejki nadal sprzyja dobra koniunktura oraz zwiększony popyt, dzięki czemu pobił najlepszy kwartał (w 1Q 13 r. 96,6 mln PLN) osiągając przychody na poziomie 99,4 mln PLN. Koszty sprzedaży w całej Grupie osiągnęły dynamikę 13,1% q/q, toteż marża na sprzedaży obniżyła się o 1 p.p. (do 11,8%), a wynik na sprzedaży wyniósł 22,1 mln PLN (3,1% q/q oraz 155,4% r/r). Istotnym faktem jest udział segmentu sklejki w tej wartości, który wyniósł aż 87,3%. Widać więc, że wyniki Spółki są mocno uzależnione od tego segmentu. Saldo z pozostałej działalności operacyjnej podwyższyło o ok. 1 mln PLN wynik na sprzedaży i dzięki temu EBIT wyniósł 23 mln PLN (wzrost 8,1% q/q oraz 97,6% r/r). Paged-Sklejka wypracowała 10,3 mln PLN, Sklejka-Pisz 9,51mln PLN natomiast segment wierzytelności 3,1 mln PLN. Dobrym wynikiem EBIT może pochwalić się segment meblowy, który wygenerował 1 mln PLN jest to najwyższa wartość od sześciu kwartałów i została osiągnięta dzięki kontynuowanej restrukturyzacji spółki Paged Meble S.A. W omawianym okresie, ustalono z bankiem finansującym nowy plan finansowania oraz podjęto działania w zakresie sprzedaży i marketingu. Marża z działalności operacyjnej dla całej Grupy wyniosła 12,3% i byłą nieznacznie niższa, niż w poprzednim kwartale. 16

17 Grupa osiągnęła także dodatnie saldo na działalności finansowej (+1,1 mln PLN). Zysk brutto wyniósł zatem 24,1 mln PLN i był większy o 43,8% w stosunku do IIQ 13 r. oraz o 115,4 %większy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Grupa zapłaciła zaledwie 0,3 mln PLN podatku. Ostatecznie Spółka wygenerowała 23,6 mln PLN zysku netto. Wynik ten jest o 39,4% lepszy niż kwartał wcześniej. Marża na tym poziomie wyniosła 12,71% i była najwyższa w historii. Spółka w IIIQ ubiegłego roku wygenerowała łącznie 12,6 mln PLN gotówki, dzięki temu stan środków pieniężnych po trzech kwartałach wynosił 29,3 mln PLN. Przepływ z działalności operacyjnej był na poziomie 15,3 mln PLN. Amortyzacja w tym okresie wyniosła 4,5 mln PLN, zapasy zmniejszyły się o 5,1 mln PLN przy wzroście należności o 6,6 mln PLN. Działalność inwestycyjna była ujemna i wyniosła (-4,6 mln PLN). Saldo z obrotu aktywami finansowymi zwiększyło stan gotówki o 2,9 mln PLN, jednakże wydatki inwestycyjne pomniejszyły gotówkę o ponad 7,4 mln PLN. Środki pieniężne zostały zwiększone także w wyniku działalności finansowej (+1,8 mln PLN). Znacznej poprawie uległy wskaźniki zadłużenia Grupy. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (dług ogółem/aktywa ogółem) w IIIQ 2012 r. wynosił 47,7%, natomiast po IIIQ 2013 r. wskaźnik ten wynosi 45,3%. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego kapitału własnego (zobowiązania długoterminowe/kapitał własny) w IIIQ 2012 r. wynosił 38,2% natomiast po IIIQ 2013 r. wskaźnik ten wynosi 36,6%. Osiągnięcie w/w dobrych wyników, wspierał pro wzrostowy rynek. Popyt na produkty drewnopochodne istotnie wzrósł w omawianym okresie, gdyż przemysł budowlany oraz motoryzacyjny odczuł znaczne ożywienie po ostatnim gorszym okresie. Spółka nie zamierza jednak płynąć tylko z rynkiem. W IH 2013 roku oddała do użytku dwie inwestycje w segmencie sklejki, które zwiększą moce produkcyjne. Rozpoczęto również restrukturyzację segmentu meblowego, a konkretnie Paged Meble S.A., gdyż osiągane przez niego rentowności były bardzo małe. Rynek sprzyja również segmentowi wierzytelności, który z kwartału na kwartał notuje dość zauważalne dynamiki wzrostu. Rynek wierzytelności w Polsce jest bardzo młody i ma duży potencjał wzrostu. Przewiduje się dalszy wzrost outsourcingu usług windykacyjnych i sprzedaży portfeli wierzytelności. Dodatkowo łączna kwota zaległych płatności Polaków non stop rośnie, na czym korzystają spółki takie jak DTP, których rynek jest bardzo rozdrobniony. Wyk. Prognozy przychodów wg segmentów dla GK Paged [mln PLN] P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P CAGR sklejkowy 124,1 308,6 335,9 zmiana r/r 148,8% 8,9% wierzytelności 21,4 122,1 72,6 101,9 131, ,1 213,8 240,5 267,3 295,0 324,7 28,0% zmiana r/r 470,4% -40,5% 40,3% 29,3% 21,4% 16,9% 14,3% 12,5% 11,1% 10,4% 10,1% meblowy 152,9 158,6 157,8 zmiana r/r 3,7% -0,5% 379,1 407,6 439,1 469,9 498,1 523,0 543,9 560,2 571,4 582,8 594,5 12,8% 12,9% 7,5% 7,7% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 146,4 154,4 166,8 176,8 179,4 184,4 191,1 194,5 195,5 199,1 203,2 2,2% -7,2% 5,5% 8,0% 6,0% 1,5% 2,8% 3,7% 1,8% 0,5% 1,9% 2,0% handlowy 67,7 70,3 70,9 60,2 60,9 61,6 58,4 59,2 60,1 61,8 63,0 64,6 67,1 68,1 % zmiana r/r 3,8% 0,8% -15,1% 1,2% 1,1% -5,2% 1,5% 1,5% 2,8% 2,0% 2,4% 3,9% 1,5% nieruchomości 1,3 1,3 zmiana r/r -3,7% 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,8 2,0 2,0 3,7% 4,8% -0,7% 6,7% 5,6% 4,1% -10,6% 2,1% 17,0% 11,4% 6,6% 4,1% Pozostałe przychody 1,6 0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 zmiana r/r -92,6% -93,4% -212,5% 922,2% % % % % % % % % % RAZEM 346,4 539,0 587,3 709,1 696,7 770,7 838,2 898,1 955,8 1011,9 1059,8 1100,4 1145,9 1192,4 1% zmiana r/r 55,6% 9,0% 20,7% -1,8% 10,6% 8,8% 7,1% 6,4% 5,9% 4,7% 3,8% 4,1% 4,1% Źródło GK PAGED SA., Prognozy DM BGŻ. 17

18 Wycena GK Paged Wycenę spółki sporządzono za pomocą: metody opartej na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (Free Cash Flow to Firm) FCFF; metody porównawczej. Metoda oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych jest jedną z najbardziej popularnych metod wyceny przedsiębiorstw. Według metody opartej na przepływach pieniężnych, wartość spółki jest równa sumie (zdyskontowanych odpowiednim ważonym kosztem kapitału) przepływów pieniężnych, pomniejszonej o wartość długu netto. Metoda porównawcza z kolei przedstawia spółkę na tle popularnych mnożników wyznaczonych dla spółek grupy porównawczej. Metoda tworzy benchmark, który staje się wyznacznikiem pozycji spółki w stosunku do branży. Podsumowanie wycen Ostateczną cenę otrzymaliśmy, obliczając średnią ważoną z dwóch wartości wyceny metodą FCFF oraz metodą porównawczą, przy zachowaniu wag odpowiednio 75% oraz 25%. Wyznaczona w ten sposób wartość jednej akcji Paged jest wyższa od obecnej ceny rynkowej. W tej sytuacji zdecydowaliśmy się na rekomendację Kupuj dla walorów Paged i ustalamy cenę docelową na poziomie 48,60 PLN. Tab. Podsumowanie wycen. Metoda wyceny Metoda FCF Metoda porównawcza (mediana) Wycena Obecna cena akcji Potencjał wzrostu Wycena [mln PLN] Wycena 1 akcji [PLN] Waga % 709,99 46,74 75% 823,12 54,19 25% 738,27 48,60 32,83 48% Wycena DCF Wykorzystując metodę FCFF, otrzymaliśmy wartość kapitałów własnych przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 709,99 mln PLN, co implikuje wartość fundamentalną ntalną jednej akcji na poziomie 46,74 PLN. Wycena metodą zdyskontowanych przepływów w pieniężnych została sporządzona przy zachowaniu następujących założeń: w prognozach zakładamy jedynie rozwój organiczny, nie uwzględniając ewentualnych akwizycji; w obliczaniach FCF wyłączyliśmy segment wierzytelności wartość udziałów DTP dla Paged jest ostatecznie dołączona do wartości Spółki po wycenie metodą FCF; stopę wolną od ryzyka przyjęliśmy na poziomie 4,5% w całym okresie prognozy; jest to stopa zwrotu z 10- letnich obligacji skarbowych; premię za ryzyko rynkowe przyjmujemy na poziomie 6%; nominalny koszt kapitału obcego przyjmujemy na poziomie 6% w całym okresie prognozy; współczynnik beta przyjęliśmy na podstawie relewarowanej bety (czyli uwzględniającej stosunek zadłużenia do wartości kapitałów własnych) przy wskaźniku wyjściowym równym 1; wzrost wolnych przepływów po okresie prognozy zakładamy w wysokości 2% w skali roku; w okresie przyjmujemy efektywna stawkę podatkową w zakresie 10-12%, 12%, wynika ona z tarczy podatkowej jaką posiada segment sklejki; w dalszym okresie prognozy przyjmujemy efektywną stopę podatkową na poziomie 19%; 18

19 szacunek nakładów inwestycyjnych w okresie prognozy został oparty o plany inwestycyjne spółki; dla ostatniego roku prognozy przyjmujemy wydatki inwestycyjne na poziomie amortyzacji z roku poprzedniego; nie zakładamy emisji nowych akcji; wszystkie wartości wyrażone są nominalnie; cena akcji została wyliczona na dzień r. Tab. Wycena metodą FCF [mln PLN] 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P Przychody 624,1 EBIT 74,3 Efektywna stopa podatkowa 10% NOPLAT 67,1 Amortyzacja 23,2 CAPEX -34,2 Inwestycje w kapitał obrotowy -7,6 FCFF 48,5 Stopa wolna od ryzyka 4,5% Premia rynkowa 6,0% Beta 1,7 Koszt kapitału własnego 14,8% 668,8 706,4 738,1 768,7 798,1 819,3 833,1 850,9 867,7 77,3 82,9 87,0 90,4 92,4 95,6 95,5 95,7 96,3 10% 10% 11% 11% 19% 19% 19% 19% 19% 69,8 74,6 77,7 80,4 74,8 77,4 77,4 77,5 78,0 25,2 27,2 29,2 30,8 32,5 34,1 35,7 37,4 39,6-35,2-35,2-35,2-35,2-34,8-34,5-34,1-35,7-37,4-8,9-8,5-4,1-14,5-8,6-12,1-9,1-5,3-14,7 50,9 58,1 67,6 61,5 63,9 65,0 69,9 73,9 65,4 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 13,9% 13,2% 12,8% 12,5% 12,1% 11,9% 11,8% 11,6% 11,5% Koszt długu 7,0% Efektywna stopa podatkowa 9,8% Koszt długu po opodatkowaniu 6,3% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 10,1% 10,7% 11,0% 11,3% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 6,3% 6,3% 6,2% 6,2% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% % kapitału własnego 55,5% % długu 44,5% WACC 11,0% 61,0% 66,3% 69,7% 73,1% 75,5% 77,7% 79,5% 81,0% 82,4% 39,0% 33,7% 30,3% 26,9% 24,5% 22,3% 20,5% 19,0% 17,6% 11,0% 10,9% 10,8% 10,8% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% Suma FFCF 404,2 Zdyskontowana TV 299,6 Wartość działalności operacyjnej 703,8 Dług netto 124,6 Wartość kapitału własnego 579,2 Wycena DTP 241,6 Udział Paged w DTP 54,12% Wartość udziałów w DTP 130,8 Wartość PAGED 71 Liczba akcji (mln szt.) 15,2 Wartość 1 akcji 46,74 zł Źródło: BM BGŻ S.A. P - prognozy BM BGŻ Rys. Determinanty wartości Paged w wycenie FCFF (mln PLN) , ,7 171, ,6 47, , wartosci przepływów pieniężnych wartość rezydualna gotówka udziały w DTP wartość spółki PAGED dług wartość kapitału własnego Źródło: BM BGŻ 19

20 Wycena porównawcza Wartość spółki szacowaliśmy na podstawie popularnych wskaźników P/E (stosunek ceny akcji do zysku spółki na jedną akcję), EV/EBIT (stosunek wartości przedsiębiorstwa liczonej jako suma wartości kapitałów własnych dla akcjonariuszy większościowych, długu netto oraz udziałów mniejszościowych spółki do zysku przed oprocentowaniem i opodatkowaniem) oraz EV/EBITDA (stosunek wartości przedsiębiorstwa liczonej jako suma wartości kapitałów własnych, długu netto spółki oraz udziałów mniejszościowych do zysku przed oprocentowaniem ocentowaniem i opodatkowaniem powiększonego o amortyzację). Do wyceny porównawczej wykorzystaliśmy wskaźniki oparte na ubiegłorocznych wynikach oraz konsensusie analityków dla spółek zagranicznych o podobnym profilu działalności. Na podstawie wyceny porównawczej opartej o powyższe wskaźniki otrzymaliśmy wartość jednej akcji Paged na poziomie 54,19 PLN. Tab. Wycena metodą porównawczą Spółka EV/EBITDA EV/EBIT P/E 2013P 2014P 2015P 2013P 2014P 2015P 2013P 2014P 2015P Forte 11,0 9,3 8,0 13,9 11,3 9,8 16,5 13,3 11,8 Grajewo 10,2 8,9 8,2 14,9 12,6 11,3 22,9 20,8 18,3 Barlinek 7,7 7,2 7,0 18,0 14,7 13,6 103,3 19,4 14,0 Nobia AB 10,2 8,4 7,1 15,6 12,0 9,6 23,6 16,1 12,6 Herman Miller INC 9,3 7,9 7,1 11,5 9,6 8,2 18,1 14,8 12,5 Dorel Industries-Cl 9,0 7,0 6,5 12,7 9,0 9,0 14,2 1 9,1 Ekornes ASA 6,5 5,6 5,1 9,4 7,6 6,7 13,1 11,1 9,9 Metsa Board 8,6 7,6 7,5 16,9 13,9 13,2 27,0 16,7 15,0 UPM-Kymmene Corporation 9,1 8,4 8,0 17,1 14,9 13,9 15,4 15,0 13,4 Sonae Industria SGPS 10,9 9,5 7,6 181,3 35,9 16,3-2,1-3,3-13,2 Ethan Allen Interiors 8,9 7,6 6,6 11,1 9,3 8,0 18,6 15,4 13,0 Mediana 9,1 7,9 7,1 14,9 12,0 9,8 18,1 15,0 12,6 Wskaźniki Paged 7,8 6,9 6,5 9,7 9,0 8,7 9,1 7,3 7,1 Implikowana wartość spółki [mln PLN] 610,2 601,3 559,2 856,8 722,0 587,5 993,3 1023,9 889,6 Wagi wskaźników 60% 20% 20% Wycena Paged [mln PLN] 692,3 Wycena DTP 241,6 Udział Paged w DTP 54,12% Wartość udziałów w DTP 130,8 Wartość PAGED 823,1 Wycena 1 akcji 54,19 Źródło: BM BGŻ S.A., Bloomberg, 54,19 zł P - prognozy BM BGŻ Rys. Wycena Paged metodą mnożnikową podsumowanie. Implikowana cena PAGED (mln PLN) 823,1 EV/EBITDA 51,0 EV/EBIT 269,3 P/E 134, Źródło : BM BGŻ 20

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Warszawa, 21 marca 2014 r. Spis treści I. Charakterystyka działalności, ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w I półroczu 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w I półroczu 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w I półroczu 2014 roku Warszawa, 25 sierpnia 2014 r. Spis treści I. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej Paged... 4 II. Zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.)

Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.) Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.) 1. Profil Spółki Grupa Masterlease to niezależny podmiot świadczący usługi leasingowe i zarządzania flotą samochodową w Polsce z kilkunastoletnią historią

Bardziej szczegółowo

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc.

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc. Rekomendacja ZPC Otmuchów S.A. Kupuj - cena docelowa: 13,72 PLN Data sporządzenia: 23 lipca 2012r. Wykres 1. ZPC Otmuchów vs WIG-Spożywczy Źródło: Bloomberg Udział w indeksie WIG: Udział w WIG-PL: Udział

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Paged S.A. w 2014 roku Warszawa, 20 marca 2015 r. Spis treści: I. Podstawowe informacje o Spółce... 5 II. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach...

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Kupuj, cena docelowa 19,8 zł

Kredyt Inkaso Kupuj, cena docelowa 19,8 zł 211-12-21 Kredyt Inkaso Kupuj, cena docelowa 19,8 zł Kredyt Inkaso operuje w branży zarządzania wierzytelnościami uczestnicząc w procesach inwestowania w portfele, których głównymi inicjatorami jest krajowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

Ticker: AMB ISIN: PLAMBRA00013. wypracować 29,7 mln zł (vs. 27,6 rok wcześniej) zysku brutto ze sprzedaży oraz 5,3 mln zł Robert Ogór 0,8% 0,8%

Ticker: AMB ISIN: PLAMBRA00013. wypracować 29,7 mln zł (vs. 27,6 rok wcześniej) zysku brutto ze sprzedaży oraz 5,3 mln zł Robert Ogór 0,8% 0,8% Ambra sektor / branża: Profil przemysł spożywczy Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez spółki zależne oraz sprzedaż eksportową GK Ambra jest również obecna na rynkach słowackim, czeskim,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. W 2012 ROKU Piechowice, 21 marca 2013 r. Spis Treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Podstawowe informacje o POLCOLORIT S.A.... 5 1.2 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014 MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Zdrowe momentum MAGELLAN Wycena Cena bieżąca [PLN] 80,5 Wycena końcowa [PLN] 100,3 Potencjał 24,6% Rekomendacja Podstawowe dane MAGELLAN (YTD = 2,3%) MW TRADE

Bardziej szczegółowo

BBI Development KUPUJ. Czynniki wzrostu. Czynniki ryzyka

BBI Development KUPUJ. Czynniki wzrostu. Czynniki ryzyka 2014-04 2014-05 2014-06 2014-07 2014-08 2014-09 2014-10 2014-11 2014-12 2015-01 2015-02 2015-03 BBI Development sektor / branża: Deweloper komercyjny ISIN: PLNFI1200018 1,64 PLN Profil BBI Development

Bardziej szczegółowo

Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł

Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł 1-1-1 1-11-1 1-12-1 1-1-11 1-2-11 1-3-11 1-4-11 1-5-11 1-6-11 1-7-11 1-8-11 1-9-11 211-1-3 Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł Zdrowy portfel aktywów, którego pięcioletni CAGR wynosi 36,7% przy odpisach

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.)

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.) maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 KRUK / Kredyt Inkaso Wierzytelności 14.05.2015 Przetasowania na rynku Data raportu (14 pkt.) Aktualnie na rynku

Bardziej szczegółowo

Rainbow Tours KUPUJ. Wykres siły relatywnej. Ticker: RBW. sektor / branża: Turystyka ISIN: PLRNBWT00031 24,85 PLN

Rainbow Tours KUPUJ. Wykres siły relatywnej. Ticker: RBW. sektor / branża: Turystyka ISIN: PLRNBWT00031 24,85 PLN 13-08-29 13-09-29 13-10-29 13-11-29 13-12-29 14-01-29 14-02-28 14-03-31 14-04-30 14-05-31 14-06-30 14-07-31 Rainbow Tours sektor / branża: Turystyka ISIN: PLRNBWT00031 24,85 PLN Profil Rainbow Tours jest

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję EQUITY RESEARCH PARTNER Raport inicjujący DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Oczekujemy wzrostu zysku netto w 2015 r. o 15% r/r (do PLN 29m) Niski poziom zadłużenia (0.2x

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Marcin Torzewski Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Warszawa 2009-06-09 Spis treści: 1. Profil Spółki Ciech S.A. i Grupy Kapitałowej Ciech... 3 1.1.Historia...

Bardziej szczegółowo

2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P

2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.6 PLN 1 CZERWIEC 215 Z uwagi na pozytywną ocenę podjętych działań poprawiających wolumeny sprzedaży i dostrzeganą przez nas w 2H 15 perspektywę odbudowy konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo