Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi

2 Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją Bezpieczeństwo Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa w celu prawidłowego korzystania z telefonu. Chociaż telefon komórkowy jest wytrzymały, nie należy narażać go na uderzenia, rzucać nim, upuszczać na ziemię, poddawać działaniu wysokiego ciśnienia, zginać ani przebijać. Nie należy korzystać z telefonu komórkowego w wilgotnych warunkach, np. w łazience. Należy unikać umyślnego zamaczania lub zanurzania telefonu komórkowego w wodzie. Nie należy włączać telefonu komórkowego w miejscach, gdzie jest to zakazane, gdzie jego działanie może powodować zakłócenia lub innego rodzaju niebezpieczeństwo. Nie należy korzystać z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu. Należy przestrzegać regulaminów i zarządzeń obowiązujących w szpitalach i innych placówkach medycznych. Należy zawsze wyłączać telefon komórkowy w pobliżu urządzeń medycznych. Telefon należy ponadto wyłączać w samolocie, bowiem może on zakłócać działanie urządzeń kierujących lotem. Telefon należy wyłączyć w pobliżu wysoko precyzyjnego sprzętu elektronicznego, ponieważ może on wpływać na jego działanie. Nie należy próbować rozmontowywać telefonu ani jego akcesoriów. Naprawy telefonu mogą przeprowadzać wyłącznie osoby wykwalifikowane. Telefonu komórkowego ani jego akcesoriów nie należy umieszczać w skrzyniach z silnym polem elektromagnetycznym. Nie należy przybliżać do telefonu nośników magnetycznych, ponieważ promieniowanie z telefonu może skasować zapisane na nich dane. Nie należy korzystać z telefonu w środowisku, gdzie panują wysokie temperatury oraz w pobliżu gazów wybuchowych, np. na stacji paliw. Telefon komórkowy i akcesoria należy chronić przed dziećmi. Dzieci nie powinny korzystać z telefonu komórkowego bez nadzoru. Należy używać tylko homologowanych baterii i ładowarek, aby nie doszło do wybuchu. Należy przestrzegać wszystkich przepisów i zarządzeń dotyczących korzystania z urządzeń bezprzewodowych. Korzystając z danego urządzenia bezprzewodowego należy szanować prywatność i prawa ustawowe innych ludzi. Nie należy korzystać z telefonu komórkowego w samolocie, szpitalu, na stacji paliw ani w warsztacie samochodowym. Osoby posiadające implanty medyczne (kardiostymulator, pompa insulinowa, itd.) powinny zachowywać co najmniej 15 cm odległość między telefonem komórkowym a implantem, a w trakcie rozmowy trzymać telefon po stronie bardziej oddalonej od implantu. Korzystając z kabla USB należy dokładnie przestrzegać stosownych zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia telefonu komórkowego lub komputera.

3 Zastrzeżenia prawne 2014 Caterpillar CAT, CATERPILLAR, odnośne logo, Caterpillar Yellow, Caterpillar Corporate Yellow oraz wykorzystywana w niniejszych materiałach identyfikacja wizualna firmy i produktu stanowią znaki handlowe spółki Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez zgody. Bullitt Mobile Ltd jest właścicielem licencji Caterpillar Inc. Znaki towarowe Bullitt Mobile Ltd oraz stron trzecich są zawsze własnością odpowiednich właścicieli. Odtwarzanie i publikowanie całości lub części niniejszego dokumentu w dowolnej formie i przy użyciu dowolnych mediów wymaga uprzedniej zgody spółki Caterpillar na piśmie. Produkt opisany w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie objęte prawem autorskim lub udzielane na licencji. Użytkowników obowiązuje zakaz odtwarzania, rozpowszechniania, modyfikowania, dekompilowania, rozpracowywania, rozszyfrowywania, wyodrębniania, odtwarzania kodu źródłowego, wynajmowania, przydzielania i licencjonowania przedmiotowego oprogramowania lub sprzętu, jeżeli podobne ograniczenia nie są zabronione przez obowiązujące przepisy prawa lub jeżeli działania te nie zostały zatwierdzone przez odnośnego właściciela praw autorskich i licencji. Uwaga Działanie niektórych opisanych tu funkcji produktu i akcesoriów jest uzależnione od zainstalowanego oprogramowania, mocy i ustawień lokalnej sieci, oraz może podlegać aktywacji lub ograniczeniom ze strony operatorów lokalnej sieci lub operatorów usług sieciowych. Dlatego podane tu opisy nie muszą być w pełni zgodne z nabytym produktem lub akcesoriami. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji informacji i specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez uprzedzenia lub zobowiązań wobec użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za legalność i jakość żadnych produktów pobieranych lub wczytywanych przy pomocy niniejszego telefonu komórkowego, w tym m.in. tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, niewbudowanego oprogramowania chronionego przez prawo autorskie. Wszelkie konsekwencje wynikające z instalacji i stosowania wspomnianych produktów na niniejszym telefonie komórkowym ponosi użytkownik. BRAK GWARANCJI Treść niniejszej instrukcji jest przygotowana według aktualnego stanu. Jeżeli odnośne przepisy prawa nie przewidują inaczej, w odniesieniu do dokładności, niezawodności i treści niniejszej instrukcji nie obowiązują żadne gwarancje bezpośrednie ani dorozumiane, w tym m.in. gwarancje pokupności i przydatności do danego celu. W zakresie maksymalnie dopuszczanym przez odnośne przepisy prawa producent niniejszego urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, uboczne, pośrednie i wtórne, szkody z tytułu utraconego zysku, udziału w rynku, obrotów, danych, dobrego imienia lub spodziewanych oszczędności. Przepisy importowe i eksportowe Klienci będą przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów i rozporządzeń eksportowych i importowych oraz uzyskają wszelkie konieczne zgody i zezwolenia państwowe w zakresie eksportu, reeksportu i importu produktów wymienionych w niniejszej instrukcji, w tym oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

4 Spis treści Smartfon Cat B15Q...0 Instrukcja obsługi...0 Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją...0 Zastrzeżenia prawne...0 Spis treści...0 Przedstawiamy smartfon Cat B Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego...1 Podstawowe funkcje pod ręką...1 Telefon komórkowy - pierwsze kroki...2 Jak włączyć i wyłączyć telefon komórkowy...6 Jak wygląda ekran podstawowy...6 Korzystanie z ekranu dotykowego...6 Jak zablokować i odblokować ekran...7 Wyświetlacz... 8 Układ wyświetlacza...8 Panel powiadomień...9 Ikony skrótów...9 Foldery...10 Tapety...10 Transfer mediów do / z Twojego telefonu komórkowego...10 Korzystanie z trybu samolotowego...10 Telefonowanie Odbieranie lub odrzucanie połączeń...12 Inne operacje w trakcie połączenia...12 Korzystanie ze spisu połączeń...13 Ludzie Komunikacja z kontaktami...15 Korzystanie z klawiatury ekranowej...15 Wiadomości SMS i MMS Wi-Fi Przeglądarka Bluetooth Rozrywka Usługi Google Korzystanie z aplikacji Mapy...29 Korzystanie z YouTube...30 Korzystanie z Play Store...31 Synchronizacja informacji... 32

5 Zarządzanie kontami...32 Zmiana synchronizacji kont...33 Korzystanie z innych aplikacji Korzystanie z kalendarza...33 Korzystanie z budzika...34 Korzystanie z menadżera plików...35 Kalkulator...36 Zarządzanie telefonem komórkowym Ustawienie daty i godziny...36 Ustawienie wyświetlacza...36 Ustawienie dzwonka...37 Ustawienie usług telefonu...38 Konfiguracja funkcji dualnej SIM...38 Zabezpieczenie telefonu komórkowego...39 Zarządzanie aplikacjami...39 Jak zwolnić pamięć telefonu komórkowego...40 Resetowanie telefonu komórkowego...40 Specyfikacje Załącznik Ostrzeżenia i środki ostrożności...42 Akcesoria...43 Czyszczenie i konserwacja...44 Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)...44 Połączenia alarmowe...44 Deklaracja FCC...45 Informacje o narażeniu na promieniowanie o częstotliwościach radiowych (SAR)...45 Ochrona słuchu...46 Deklaracja zgodności...46 Zgodność z SAR CE...47 Informacje na temat likwidacji i utylizacji...47

6

7 Przedstawiamy smartfon Cat B15Q B15Q to wodoszczelny i pyłoszczelny telefon komórkowy klasy IP67, który jest wystarczająco wytrzymały na to, aby wytrzymać upadek z wysokości 1,8 m na twardą powierzchnię. Jest wyposażony w dotykowy wyświetlacz pojemnościowy ze szkłem odpornym na zadrapania. System operacyjny Android oferuje cały szereg aplikacji firmy Google, jest też możliwe zainstalowanie tysięcy dalszych aplikacji dla systemu operacyjnego Android dostępnych za pośrednictwem sklepu Google Play Store. Telefon komórkowy umożliwia przeglądanie stron internetowych, wysyłanie wiadomości lub słuchanie muzyki. Jest wyposażony w akumulator o wysokiej pojemności i możliwość rozbudowania pamięci aż do 32 GB. Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego PRZÓD Schemat telefonu TYŁ 1. Słuchawka 2. Gniazdo słuchawkowe 3. Wyłącznik główny 4. Przedni aparat fotograficzny 5. Czujnik oświetlenia i przybliżenia 6. Przyciski głośności 7. Tylny aparat fotograficzny 8. Lampa błyskowa LED 9. Głośnik 10. Zamek osłony tylnej 11. Przycisk światła / spustu 12. Przycisk z powrotem 13. Mikrofon 14. Przycisk Home 15. Przycisk Menu 16. Port USB Podstawowe funkcje pod ręką Przycisk zasilania Przycisk Ekran Przycisk Menu Przycisk Powrót Wciśnięcie powoduje włączenie telefonu komórkowego. Wciśnięcie i przytrzymanie otwiera menu z opcjami telefonu. Wciśnięcie przy włączonym telefonie powoduje zgaszenie lub aktywację wyświetlacza. Przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku Home uruchamia usługę Google Search i Google Now. Przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku Menu wyświetla aktualnie włączone aplikacje. Krótkie przyciśnięcie przycisku Menu z ekranu startowego pozwala na wyświetlenie wszystkich ustawień ekranu i ikon. Dotknięcie pozwala powrócić na poprzednio używany ekran. Pozwala również zamknąć klawiaturę ekranową. Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi 1

8 Telefon komórkowy - pierwsze kroki Jak zdjąć obudowę telefonu 1. Zamknięcie tylnej obudowy ustaw w pozycji otwarte. 2. Wsuń czubek palca pod tylną obudowę. 3. Podważ obudowę i zdejmij ją. 4. W ten sposób można dostać się do gniazda baterii. 2 Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi

9 1. Otwórz gniazdo na kartę pamięci. 2. Wsuń kartę microsd do gniazda, jak pokazano na obrazku. Kartę microsd należy zawsze wsuwać złotymi stykami do dołu. Montaż karty (kart) SIM Wsuń kartę (karty) SIM jak pokazano na obrazku. Pamiętaj, że złote styki muszą być skierowane do dołu, a ścięty róg trzeba skierować w stronę gniazda baterii. Kartę SIM należy zawsze wsuwać złotymi stykami do dołu. Oba gniazda na karty SIM umożliwiają korzystanie z usług 3G, jednak tylko jedna z nich może być aktywowana w danym momencie. Montaż baterii Wsuń baterię. Styki baterii muszą zostać wsunięte w złącza w gnieździe baterii. Aby wyjąć baterię, należy podważyć ją palcem. Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi 3

10 Zamontowanie tylnej obudowy 1. Należy upewnić się, że pokrywa jest w odpowiednim położeniu. 2. Wsuń zaczepy w górnej części tylnej pokrywy do właściwych otworów w telefonie. 3. Przymocuj pokrywę na miejscu, dociskając. Należy uważać, żeby nie odkształcić występów na pokrywie baterii. 4. Wciśnij i przytrzymaj pokrywę tylną w dolnej części i przesuń zatrzask tylnej pokrywy w lewo, blokując pokrywę. 4 Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi

11 Ładowanie baterii Przed rozpoczęciem ładowania baterii należy sprawdzić, czy jest właściwie umieszczona w telefonie. 1. Kabel USB znajdujący się w zestawie z telefonem komórkowym przyłącz do ładowarki. Należy korzystać wyłącznie z ładowarek i kabli zatwierdzonych przez spółkę Cat. Niezatwierdzony sprzęt może prowadzić do uszkodzenia telefonu lub wybuchu baterii. 2. Otwórz pokrywę wejścia USB. Wsuń kabel USB do wejścia USB na telefonie komórkowym. Nie należy wsuwać kabla USB na siłę. Należy sprawdzić, czy wtyczka jest przekręcona w dobrą stronę. Odwrotne wsunięcie styku może powodować szkody nieobjęte gwarancją. 3. Drugi koniec kabla włóż do ładowarki i wsuń do gniazdka. Jeżeli źródło zasilania jest niestabilne, może to spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego. 4. Po zakończeniu ładowania odłącz styk od urządzenia, a następnie - wyjmij ładowarkę z gniazdka. W trakcie ładowania nie należy nigdy wyjmować baterii - może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Jeżeli bateria jest całkowicie wyładowana nie da się włączyć telefonu zaraz po podłączeniu do ładowarki. Bateria musi się przez kilka minut ładować, dopiero potem można podjąć próbę włączenia telefonu. Ważne informacje o baterii Jeżeli bateria nie była przez dłuższy czas używana może wystąpić problem z włączeniem telefonu zaraz po rozpoczęciu ładowania. Bateria musi się przez kilka minut ładować przy wyłączonym telefonie, dopiero potem można podjąć próbę jego włączenia. W tym czasie na wyświetlaczu może nie pojawić się animacja świadcząca o ładowaniu. Po pewnym czasie bateria zacznie się szybciej rozładowywać niż w przypadku nowych baterii. Kiedy dojdzie do wyraźnego skrócenia czasu działania baterii po należytym naładowaniu, należy zastąpić ją nową baterią podobnego typu. Korzystanie z usług przesyłu danych dodatkowo obciąża baterię i skraca czas jej działania. Czas ładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i wieku baterii. Kiedy bateria jest słaba, telefon poinformuje o tym odpowiednim sygnałem dźwiękowym i ostrzeżeniem na ekranie. Kiedy bateria jest już prawie wyczerpana, telefon automatycznie się wyłączy. Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi 5

12 Jak włączyć i wyłączyć telefon komórkowy Włączanie telefonu komórkowego Wciśnij przycisk Zasilanie. Po pierwszym włączeniu telefonu otworzy się startowy ekran główny. Wybierz preferowany język a potem kliknij na ikonę Start, aby kontynuować konfigurację telefonu komórkowego. Jeżeli Twoja karta SIM umożliwia zabezpieczenie za pomocą osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN), przed włączeniem ekranu głównego musisz wprowadzić ten numer. Aby zakończyć proces konfiguracji potrzebne jest połączenie z siecią Wi-Fi lub dostęp do danych. Teraz zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto Google lub utworzenie nowego konta i zakończyć proces konfiguracji. Proces wytwarzania nowego konta można przeskoczyć i wrócić doń później. Niemniej jednak konto Google jest niezbędne do korzystania z niektórych usług Google, które oferuje Twój telefon komórkowy. Wyłączanie telefonu komórkowego 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie, aby otworzyć menu z opcjami telefonu. 2. Dotknij Wyłącz. 3. Wybierz OK. Jak wygląda ekran podstawowy Po zalogowaniu się lub włączeniu telefonu pojawia się ekran podstawowy. Jest to miejsce, skąd można dostać się do wszystkich funkcji telefonu. Pokazuje ikony aplikacji, widgety, skróty i inne elementy. Ekran podstawowy można dostosować do własnych potrzeb - zmienić tapetę, układ elementów. Ekran podstawowy ma również ikonę uruchamiania aplikacji ( ). Po jej wybraniu pojawią się wszystkie zainstalowane aplikacje, które można uruchomić. Korzystanie z ekranu dotykowego Korzystanie z ekranu dotykowego Dotknięcie: Przez dotknięcie palcem wybierasz dany element, potwierdzasz wybór lub uruchamiasz aplikację. Dotknięcie i przytrzymanie: Dotknij element palcem i przytrzymaj, dopóki telefon nie zareaguje. Jeżeli na przykład chcesz otworzyć menu opcji dla aktywnego ekranu, dotknij go i przytrzymaj palec do czasu pojawienia się menu. Swipe: Przesuwaj palcem po ekranie pionowo lub poziomo. Na przykład przesuwanie palcem w lewo lub w prawo pozwala przemieszczać się między zdjęciami. Przeciąganie: Dotknij danego elementu palcem i przytrzymaj. Następnie przeciągnij go w inne 6 Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi

13 miejsce ekranu. Przeciąganie pozwala przesuwać lub usuwać ikony. Zmiana orientacji ekranu telefonu komórkowego W większości telefonów orientacja ekranu zmienia się wraz ze zmianą położenia telefonu, jeżeli przekręcamy go z pozycji pionowej i z powrotem. Patrz: Automatyczna zmiana orientacji ekranu strona 37. Jak zablokować i odblokować ekran Blokowanie ekranu Jeżeli telefon jest włączony, wciśnięcie przycisku Zasilanie powoduje zablokowanie ekranu. Pomimo zablokowanego ekranu można nadal odbierać wiadomości i połączenia. Jeżeli z telefonu nie korzysta się przez pewien czas, ekran zablokuje się automatycznie. Odblokowanie ekranu Ekran wywołuje się przez wciśnięcie przycisku Zasilanie. Następnie można go odblokować przeciągając ikonę z kłódką ( ) na ikonę odblokowania ( ). Aby skorzystać z aparatu ( ) lub funkcji wyszukiwania Google ( ), należy przeciągnąć ikonę kłódki ( ) na właściwą ikonę. Jeżeli użytkownik ustawi wzór odblokowujący ekran, telefon zażąda, aby narysować go w celu odblokowania ekranu. Szczegóły w rozdziale Zabezpieczenie telefonu komórkowego przez zablokowanie ekranu na str. 38. Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi 7

14 Wyświetlacz Układ wyświetlacza Powiadomienia i informacje o stanie Na górnej krawędzi ekranu znajduje się pasek stanu. Pokazuje on powiadomienia, takie jak informacja o nieodebranym połączeniu lub odebrane wiadomości (po lewej stronie) i ikony stanu telefonu, takie jak stan baterii (po prawej stronie) i aktualną godzinę. Ikony powiadomień Ikony stanu Połączenie z siecią komórkową GPRS Połączenie z siecią komórkową EDGE Połączenie z siecią komórkową 3G Podłączony do sieci komórkowej HSDPA Podłączony do sieci komórkowej HPA+ Siła sygnału sieci komórkowej Szukam sygnału sieci Brak sygnału Połączenie z siecią Wi-Fi Roaming Tryb samolotowy Ikony stanu Włączony Bluetooth Połączenie z urządzeniem Bluetooth Brak karty SIM Włączone wibracje Dźwięk wyłączony Bardzo słaba bateria Słaba bateria Bateria jest częściowo wyładowana Bateria pełna Bateria się ładuje Odbieranie danych na temat położenia z GPS Ikony powiadomień Nowa wiadomość Nowa wiadomość tekstowa lub multimedialna Budzik włączony Nadchodzące wydarzenie Synchronizacja danych Problem z logowaniem lub synchronizacją Rozmowa przychodząca Nieodebrane połączenie Włączony głośnik Mikrofon telefonu jest wyłączony Pobieranie danych Telefon podłączony przez kabel USB Wykonano zrzut ekranu 8 Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi

15 Panel powiadomień Telefon komórkowy powiadamia o nowych odebranych wiadomościach lub nadchodzących wydarzeniach. Ponadto panel powiadomień informuje o budziku i ustawieniach - np. aktywacji budzika. Po otwarciu panelu powiadomień można zobaczyć operatora sieci bezprzewodowej lub wiadomości, przypomnienia czy powiadomienia o zdarzeniu. Jak otworzyć panel powiadomień 1. Jeżeli na panelu powiadomień pojawi się nowa ikona powiadomienia, należy go dotknąć i przeciągnąć w dół, aby go otworzyć. 2. Dotknięcie powiadomienia spowoduje otwarcie danej aplikacji. Jak zamknąć panel powiadomień Jeżeli chcesz od razu zamknąć powiadomienie (bez czytania), przytrzymaj je i przeciągnij w lewą lub prawą stronę ekranu. Aby zamknąć panel powiadomień należy przeciągnąć jego dolną część w górę. Ikony skrótów Jak dodać nowy element na wyświetlaczu 1. Dotknij na ekranie głównym. Dotknij kartę APLIKACJE, aby wyświetlić aplikacje. 2. Aby dodać element należy przeciągnąć ikonę danej aplikacji na ekran podstawowy. Przesuwanie elementu na ekranie 1. Dotknij ikony danej aplikacji na ekranie głównym i przytrzymaj ją, dopóki ikona się nie powiększy. 2. Trzymając palec na wyświetlaczu przeciągnij ikonę w wybrane miejsce na ekranie. Następnie zdejmij z niej palec. W danym miejscu ekranu podstawowego musi być wystarczająco dużo przestrzeni na daną ikonę. Usuwanie elementu na ekranie 1. Dotknij danej ikony na ekranie podstawowym i przytrzymaj ją, dopóki ikona się nie powiększy. 2. Trzymając palec na wyświetlaczu przeciągnij ikonę na ikonę Usuń. 3. Kiedy element stanie się czerwony, zdejmij palec. W ten sposób dany element zostanie usunięty z ekranu podstawowego. Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi 9

16 Widgety Widget (mini-aplikacja) umożliwia wyświetlanie i podgląd danej aplikacji, a także - korzystanie z niej. Widgety można umieścić na ekranie głównym w postaci ikon lub okna podglądu. Telefon zawiera kilka zainstalowanych widgetów. Dodatkowo można je pobierać z Google Play Store. Widget można dodać na dowolny ekran w następujący sposób: 1. Dotknij Przycisk Menu na ekranie głównym. Wyświetl daną aplikację przez dotknięcie WIDGETÓW. 2. Aby dodać element należy przeciągnąć dany widget na dany ekran podstawowy. Foldery Jak utworzyć folder Przeciągnij ikonę aplikacji lub skrótu i opuść ją nad podobną aplikacją. Zmiana nazwy folderu 1. Otwórz folder przez dotknięcie. 2. W pasku tytułu wprowadź nową nazwę. 3. Po zakończeniu wciśnij przycisk Powrót. Tapety Zmiana tapety 1. Na ekranie startowym naciśnij przycisk Menu lub dotknij i przytrzymaj ekran startowy. 2. Kliknij na WALLPAPER (tapeta). 3. Przejrzyj dostępne tapety i wybierz jedną z nich. Korzystanie z pamięci USB Korzystanie z karty microsd jako pamięci USB Jeżeli chcesz przenieść swoją ulubioną muzykę i zdjęcia z komputera na kartę microsd w telefonie komórkowym, musisz ustawić kartę microsd jako pamięć USB. 1. Podłącz telefon komórkowy do komputera przez kabel USB. (Przy pierwszym podłączeniu na komputerze zostaną automatycznie zainstalowane potrzebne sterowniki). 2. Pojawi się okienko dialogowe, w którym należy dotknąć Włączyć pamięć USB, aby potwierdzić, że chcesz przenieść pliki. Karta microsd zostanie pokazana na komputerze jako dysk wymienny. Teraz można przenosić pliki z komputera na karty microsd w telefonie. Jeżeli pamięć USB jest włączona nie wszystkie funkcje są dostępne. 10 Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi

17 Korzystanie z trybu samolotowego Istnieją miejsca, gdzie należy wyłączyć bezprzewodowe podłączenie telefonu. Jednak nie trzeba zupełnie wyłączać telefonu, a jedynie zmienić tryb na samolotowy. 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilania. 2. W menu opcji wybierz Tryb samolotowy. Można również skorzystać z aplikacji Ustawienia, opcja Sieci zwykłe i bezprzewodowe, a następnie przejść do trybu samolotowego. Telefonowanie Dzwonić można na kilka sposobów. Można wybrać numer na klawiaturze, wybrać kontakt z listy, ze strony internetowej lub dokumentu zawierającego numer telefonu. W trakcie rozmowy można odbierać inne połączenia przychodzące lub przekierować je do poczty głosowej. Można również wykonywać konferencje telefoniczne z udziałem kilku osób. Jeżeli telefon posiada podwójną kartę SIM, w trakcie rozmowy z użyciem jednej karty SIM druga będzie nieaktywna i nie może być użyta do odbierania innych połączeń. Realizacja połączenia Aby doszło do realizacji połączenia należy skorzystać z aplikacji Telefon lub wybrać numer z aplikacji Ludzie lub spis połączeń. W trakcie rozmowy można wcisnąć środkowy przycisk Ekran podstawowy i wrócić na podstawowy ekran, aby skorzystać z innych funkcji. Aby powrócić na widok rozmowy, należy przeciągnąć w dół pasek powiadomień i dotknąć opcji Aktualna rozmowa. Palce nie powinny zasłaniać mikrofonu. Wybór numeru na klawiaturze i rozmowa 1. Dotknij na ekranie głównym. Jeżeli korzystasz z kontaktów lub spisu połączeń, dotknij symbol Telefonu. Można też dotknąć a następnie - Telefon ( ). 2. Dotknij odpowiednie klawisze numeryczne i wybierz numer telefonu. Telefon posiada funkcję przewidywania numerów - podczas wprowadzania numeru telefon automatycznie przeszukuje wszystkie kontakty i podaje listę numerów pasujących do danej konfiguracji. Więcej numerów zgodnych z wprowadzaną sekwencją można wyświetlić po ukryciu klawiatury. 3. Po wprowadzeniu numeru lub wybraniu kontaktu wciśnij. Jeżeli w telefonie znajdują się już dwie karty SIM, dotknij właściwą sieć, a następnie wykręć numer. Istnieje możliwość wprowadzenia sieci, która ma być używana do przesyłu danych. Patrz Ustawienie sieci domyślnej. Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi 11

18 Nawiązywanie połączenia z listy kontaktów 1. W celu wyświetlenia listy kontaktów kliknij i wybierz People ( ) (Ludzie). Jeżeli już dzwonisz, naciśnij przycisk Menu lub kliknij na Options (Opcje) i wybierz People (Ludzie). 2. Na liście kontaktów dotknij kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie. 3. Dotknij. Jeżeli w telefonie znajdują się już dwie karty SIM, dotknij właściwą sieć, z której chcesz wykręcić numer. Nawiązywanie połączenia ze spisu połączeń 1. W celu wyświetlenia historii wszystkich rozmów kliknij > Phone (Telefon) ( ) > zakładka Call Log (Protokoły) (lewy dolny róg ekranu). 2. Dotknij przy kontakcie, z którym chcesz nawiązać połączenie. Odbieranie lub odrzucanie połączeń Odbieranie lub odrzucanie połączeń W przypadku połączenia przychodzącego otwiera się ekran połączenia przychodzącego z identyfikacją dzwoniącego i innymi informacjami na jego temat, wprowadzonymi w aplikacji Ludzie. Aby odebrać połączenie przytrzymaj i przeciągnij ikonę w prawo ( ). Aby odrzucić połączenie przytrzymaj i przeciągnij ikonę w lewo ( ). Po przytrzymaniu zmienia się automatycznie na. Zakończenie połączenia Aby zakończyć aktualne połączenie dotknij. Inne operacje w trakcie połączenia Telekonferencja Jeżeli otrzymujemy nowe połączenie przychodzące w trakcie trwania innego połączenia, można je połączyć z aktualnie trwającą rozmową. Jest to funkcja telekonferencji. Telekonferencję można również zorganizować z kilkoma połączeniami naraz. Informacje na temat obsługi telekonferencji i dopuszczalnej liczby uczestników można uzyskać od operatora sieci. 1. Jeżeli chcesz rozpocząć telekonferencję, wybierz numer pierwszego uczestnika. Następnie w trakcie połączenia dotknij. 2. Wprowadź numer telefonu osoby, która ma dołączyć do połączenia, a następnie dotknij lub wybierz kontakt ze spisu połączeń lub zakładki Ludzie. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone. 3. Po uzyskaniu połączenia z dodanym kontaktem, należy dotknąć, aby rozpocząć telekonferencję. 4. Jeżeli chcesz dodać kolejnych uczestników, dotknij i powtórz kroki 2 i Aby zakończyć telekonferencję i rozłączyć wszystkich uczestników, dotknij.. 12 Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi

19 Przełączanie między połączeniami Jeżeli w trakcie połączenia masz kolejne połączenie przychodzące, możesz przełączać się między oboma połączeniami. 1. Prowadząc dwa połączenia należy dotknąć ikony. 2. Aktualne połączenie zostanie zawieszone, aby można było odebrać drugie połączenie. Korzystanie ze spisu połączeń Spis połączeń zawiera listę wybranych, odebranych i nieodebranych połączeń. Przy pomocy spisu połączeń można szybko odszukać niedawno wybierany numer lub dodać dany numer do kontaktów. Dodawanie elementów do listy Ludzie 1. Dotknij na ekranie podstawowym, a następnie przejdź na Spis połączeń. 2. Dotknij elementu, który chcesz dodać. 3. Dotknij Dodaj do kontaktów. 4. Dodaj do istniejącego kontaktu lub dotknij Utwórz nowy kontakt. Usuwanie elementów z listy 1. Dotknij na ekranie podstawowym i przejdź na kartę Spis połączeń. 2. Wybierz element, który chcesz usunąć. 3. Wciśnij klawisz Menu, a następnie dotknij Usuń ze spisu połączeń. Usuwanie spisu połączeń 1. Dotknij na ekranie podstawowym i przejdź na kartę Spis połączeń. 2. Wciśnij klawisz Menu, a następnie dotknij Usuń > > > OK. Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi 13

20 Ludzie Aplikacja ludzie pozwala na zapisywanie i zarządzanie takimi informacjami, jak numery telefonu i adresy kontaktów. Wystarczy zapisać dane kontaktowe w telefonie komórkowym, aby uzyskać łatwy dostęp do ludzi, z którymi chcemy się komunikować. Otwieranie aplikacji Ludzie W przypadku nowego telefonu komórkowego bez kontaktów, aplikacja Ludzie otwiera komunikat ze wskazówkami, jak dodać kontakty do telefonu komórkowego. Możliwe sposoby uruchamiania aplikacji: Dotknij, następnie Ludzie ( ), aby pokazać listę kontaktów. Dotknij na ekranie podstawowym i przejdź na kartę Ludzie. Na przesuwanej liście zostaną pokazane wszystkie kontakty w telefonie. Kopiowanie kontaktów Kontakty można kopiować z karty SIM, telefonu, karty pamięci lub pamięci USB oraz na wszystkie te elementy. 1. Na liście kontaktów dotknij Menu, następnie Import/Eksport. 2. Wybierz źródło, z którego chcesz skopiować kontakty i dotknij Dalej. 3. Wybierz, dokąd mają zostać skopiowane kontakty i dotknij Dalej. 4. Wybierz kontakty, które chcesz skopiować i dotknij OK. Jak dodać kontakt 1. Na liście kontaktów dotknij, aby dodać nowy kontakt. 2. Wybierz miejsce, gdzie kontakt zostanie zapisany. 3. Wprowadź imię i nazwisko kontaktu, następnie wprowadź wszystkie szczegóły, takie jak numer telefonu i adres. 4. Na koniec dotknij Gotowe, aby zapisać informacje kontaktowe. Jak dodać kontakt do ulubionych 1. Dotknij kontakt, który ma zostać dodany do ulubionych. 2. Dotknij ikonę, która zmieni się w białą ikonę ( ). Wyszukiwanie kontaktu 1. Aby wyszukać kontakt dotknij na liście kontaktów. 2. Wprowadź imię szukanego kontaktu. W trakcie wpisywania pod polem wyszukiwania pojawią się odpowiednie imiona i nazwiska.. 14 Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi

21 Edycja kontaktu Informacje zapisane w kontakcie można edytować. 1. Dotknij na liście kontaktów kontakt, który chcesz edytować. 2. Wciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij Edytuj. 3. Dotknij kategorię informacji kontaktowych, taką jak imię, nazwisko, numer telefonu lub adres , aby dostać się do danej informacji o kontakcie. 4. Wprowadź odnośne zmiany informacji kontaktowych i dotknij Gotowe. Jeżeli chcesz anulować wszystkie zmiany wprowadzone w danych kontaktowych, wciśnij przycisk Powrót. Komunikacja z kontaktami Karta Kontakty lub Ulubione umożliwia szybkie połączenia lub wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS) na domyślny numer danego kontaktu. Można również otworzyć szczegóły i wyświetlić listę wszystkich możliwych metod komunikacji z danym kontaktem. W niniejszej części opisano komunikację z kontaktem z otwartej listy kontaktów. Komunikacja z kontaktem 1. Dotknij na liście kontaktów kontakt, z którym chcesz się skomunikować. 2. Na ekranie ze szczegółami kontaktu można wykonać jedną z następujących czynności: Dotknąć numeru telefonu i nawiązać połączenie. Dotknąć i wysłać wiadomość tekstową. Dotknąć i nawiązać połączenie wideo. Usuwanie kontaktu 1. Na liście kontaktów dotknij kontakt, który chcesz usunąć. 2. Wciśnij przycisk Menu i dotknij w opcjach Usuń. 3. Dotknij OK, aby potwierdzić usunięcie kontaktu. Korzystanie z klawiatury ekranowej Wyświetlanie panelu klawiatury Do wprowadzania tekstu służy klawiatura ekranowa. Niektóre aplikacje automatycznie otwierają klawiaturę. W innych należy dotknąć pole tekstowa, aby pokazała się klawiatura. Klawiaturę otwiera się dotykając miejsca, gdzie ma zostać wprowadzony tekst. Aby ją schować należy wcisnąć przycisk Powrót. Korzystanie z klawiatury na szerokość Jeżeli użytkownikowi nie podoba się klawiatura lub trudno jest z niej korzystać, może przekręcić telefon komórkowy na bok. Na ekranie pojawi się klawiatura na szerokość, posiadająca większe klawisze. Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi 15

22 Zmiany ustawień klawiatury 1. Dotknij > Ustawienia ( ) > Język i wprowadzanie danych. 2. Na klawiaturze Android dotknij i zmień ustawienia klawiatury. Wiadomości Aplikacja Wiadomości umożliwia przesyłanie i odbiór wiadomości tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS) z każdym, kto korzysta z telefonu obsługującego SMS-y i MMS-y. Aplikacja umożliwia czytanie i wysyłanie i. SMS i MMS Otwieranie funkcji wiadomości Możliwe sposoby otworzenia aplikacji: Dotknij na ekranie podstawowym. Dotknij > Wiadomości ( ). Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych Otwiera się okno Wiadomości, gdzie można tworzyć nowe wiadomości lub otwierać aktualne wątki z wiadomościami. 1. Dotknij, aby utworzyć nową wiadomość tekstową lub multimedialną. Dotknij aktualną komunikację SMS-ową i otwórz ją. 2. Wprowadź numer telefonu do pola Do lub dotknij i wybierz kontakt z listy Ludzie. W trakcie wprowadzania numeru telefonu pojawią się pasujące kontakty. Można dotknąć sugerowanego adresata lub dalej wprowadzać numer telefonu. 3. Dotknij pola wiadomości, aby wprowadzić tekst. Jeżeli w trakcie tworzenia wiadomości wciśniesz przycisk Powrót, wiadomość zostanie zapisana na liście jako wersja robocza. Dzięki temu wystarczy dotknąć wiadomości, by kontynuować jej pisanie. 4. Po zakończeniu dotknij. Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty SIM, dotknij sieć, z której chcesz wysłać wiadomość. W tym oknie pojawiają się również odpowiedzi. Z odbieranych i wysyłanych wiadomości powstaje wątek. Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych 1. Dotknij na ekranie. 2. Wprowadź numer telefonu do pola Do lub dotknij i wybierz kontakt z listy Ludzie. 3. Dotknij pola wiadomości, aby wprowadzić tekst. 4. Wciśnij przycisk Menu i otwórz panel opcji. Dotknij Dodaj temat.. 16 Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi

23 5. Wprowadź temat wiadomości. Telefon komórkowy działa teraz w trybie wiadomości multimedialnych. 6. Dotknij, aby wybrać typ pliku multimedialnego do załączenia do wiadomości. 7. Po zakończeniu dotknij. Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty SIM, dotknij sieć, z której chcesz wysłać wiadomość. Otwieranie i wyświetlanie wiadomości multimedialnych 1. Wejdź na listę wiadomości i otwórz komunikację przez dotknięcie. 2. Kolejne dotknięcie wyświetla wiadomość multimedialną. 3. Przesunięcie w górę lub w dół pokazuje poprzedni lub następny obraz. Jak odpowiedzieć na wiadomość 1. Na liście wiadomości dotknięciem otworzyć dany wątek z wiadomościami tekstowymi lub multimedialnymi. 2. Dotknij pole tekstowe i wprowadź wiadomość. 3. Dotknij. Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty SIM, dotknij sieć, z której chcesz wysłać wiadomość. Zmiany ustawienia wiadomości W widoku listy wiadomości wciśnij Menu, następnie wybierz Ustawienia i edytuj ustawienia wiadomości. Telefon komórkowy umożliwia również łatwe korzystanie z a. Aplikacja umożliwia skonfigurowanie ulubionych usług owych. Są to konta typu POP3, IMAP lub Exchange. Otwieranie a Możliwe sposoby otworzenia aplikacji: Dotknij na ekranie podstawowym. Użyj > ( ). Dodawanie kont owych Korzystając z a po raz pierwszy należy ustawić konto. Kreator ustawień a zawiera instrukcje konfiguracji konta w wielu popularnych systemach mailowych, co pozwala korzystać i pracować z tego samego konta owego jak na komputerze w przeglądarce internetowej lub z inną aplikacją ową. 1. Uruchom aplikację . Patrz Otwieranie a. 2. Wprowadź swój adres owy i hasło. 3. Dotknij Dalej. Urządzenie automatycznie rozpozna wszystkie ustawienia a. Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi 17

24 Jeżeli chcesz ustawić ręcznie, dotknij Ustawienia ręczne. Jeżeli korzystasz z ustawień ręcznych i nie znasz parametrów swojego konta, musisz zapytać o nie operatora. 4. Wybierz protokół podłączenia do a, odpowiedni do swoich potrzeb. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i wprowadź wszystkie dane serwera, domeny, nazwę użytkownika, hasło i inne potrzebne informacje. Dotknij Dalej, by kontynuować. Ustawienia konta mogą być różne w zależności od typu usług owych. Szczegóły ustawianych parametrów można uzyskać od operatora. 5. Ustaw częstotliwość sprawdzania nowych wiadomości i dotknij Dalej. 6. Wprowadź wyświetlaną nazwę użytkownika i konta. Wyświetlana nazwa konta pojawia się na ekranie aplikacji Dotknij Dalej. Po wstępnym ustawieniu aplikacja owa otworzy się i pokaże zawartość skrzynki z odebraną pocztą. Dodawanie kont owych 1. Po utworzeniu pierwszego konta owego wciśnij Menu i dotknij Ustawienia. 2. Wybierz Dodaj konta i utwórz kolejne konto owe. 3. Powtórz kroki 2-6 z części Dodawanie kont owych. Dodając kolejne konta owe można również wybrać opcję pozwalającą na wysyłanie wszystkich wychodzących wiadomości z nowego konta. Wyświetlanie wiadomości owej 1. Na ekranie odebranych wiadomości dotknij i otwórz Dotknij i otwórz folder, a następnie dotknij wiadomości, którą chcesz przeczytać. Tworzenie i wysyłanie wiadomości owych 1. Dotknij Przycisk Menu na ekranie odebranych wiadomości. Jeżeli chcesz przejść na inne konto owe, dotknij pole wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij dane konto. 2. W polu Do wprowadź adres owy adresata. 3. Wpisz temat i treść a. 4. Jeżeli wiadomość ma zawierać załącznik, wybierz Menu, a następnie - Załącz plik. Wybierz typ pliku, a następnie konkretny plik do załączenia. 18 Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi

25 5. Po zakończeniu dotknij. Jeżeli w trakcie pisania a wciśniesz przycisk Powrót, aktualna wiadomość zostanie zapisana jako wersja robocza. Jak odpowiedzieć na wiadomość ową 1. Dotknij wiadomość ową, którą chcesz wyświetlić i na którą chcesz odpowiedzieć. 2. Wybierz lub > Odpowiedz wszystkim, jeżeli chcesz odpowiedzieć na wiadomość. Usuwanie konta owego 1. Na ekranie odebranych wiadomości wciśnij przycisk Menu, a następnie - Ustawienia. 2. Dotknij konto owe, które chcesz usunąć. 3. Dotknij Usuń konto. 4. Wybierz OK. Zmiana ustawień konta owego Wiele ustawień konta owego można zmieniać, np. częstotliwość sprawdzania poczty, sposób powiadamiania o nowych ach oraz szczegółowe ustawienia serwerów wykorzystywanych przez konto do wysyłania i odbierania i. 1. Aby zmienić ustawienia wiadomości na ekranie odebranych wiadomości wciśnij przycisk Menu, a następnie - Ustawienia. 2. Dotknij Ustawienia ogólne lub jedno z kont owych. 3. Dotknij jedną z opcji i zmień dane ustawienia. Ustawienie poczty odebranej i wysłanej na koncie zależy od typu usługi: IMAP, POP3 lub Exchange. Dane można wprowadzać ręcznie, ale zazwyczaj konieczne jest skontaktowanie się z operatorem a w celu sprawdzenia właściwych ustawień konta. Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi 19

26 Wi-Fi Wi-Fi umożliwia bezprzewodowy dostęp do szerokopasmowego połączenia z Internetem. Jeżeli chcesz korzystać z Wi-Fi na telefonie komórkowym, konieczny jest dostęp do punktu dostępowego (hotspot). Sygnał Wi-Fi mogą osłabiać różne przeszkody. Włączenie Wi-Fi 1. Dotknij > Ustawienia ( ). 2. Na ekranie Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij Wi-Fi i ustaw parametr jako Włączony. Połączenie z siecią bezprzewodową 1. Włącz Wi-Fi. 2. W sekcji sieci Wi-Fi zostanie wyświetlona lista wykrytych sieci Wi-Fi. Dotknij jedną z nich, żeby się z nią połączyć. 3. Jeżeli wybrana sieć jest otwarta, połączenie nastąpi w sposób automatyczny. Jeżeli sieć jest zabezpieczona i podłączasz się do niej po raz pierwszy, musisz wprowadzić hasło, a następnie kliknąć Połącz. W przypadku łączenia z zabezpieczona siecią bezprzewodową, z której już wcześniej korzystano, nie ma potrzeby ponownego wprowadzania hasła, jeżeli nie doszło do zresetowania ustawień telefonu komórkowego na ustawienia domyślne. Na ekranie ustawień Wi-Fi można dotknąć i dodać nową sieć Wi-Fi. Przeglądarka Telefon komórkowy obsługuje przeglądarkę służącą do przeglądania stron internetowych. 20 Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi

27 Bluetooth Telefon komórkowy obsługuje Bluetooth - technologię do bezprzewodowego łączenia się z innymi urządzeniami Bluetooth, co pozwala na udostępnianie plików znajomym, rozmowy z zestawem głośno-mówiącym (hands-free) z użyciem słuchawek Bluetooth z mikrofonem, a także - przenoszenie zdjęć z telefonu na komputer. Aby Bluetooth działało, nie wolno być dalej niż 10 metrów od innych urządzeń z Bluetooth. Pamiętaj, że bariery, np. ściany, i inny sprzęt elektroniczny może zakłócać połączenie Bluetooth. Włączanie Bluetooth 1. Dotknij > Ustawienia ( ). 2. W Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij Bluetooth i ustaw jako Włączone. Po włączeniu na pasku powiadomień pojawi się ikona Bluetooth. Jeżeli Bluetooth jest włączone, telefon wykrywa inne urządzenia z Bluetooth, ale pozostaje dla nich niewidoczny. 3. Jeżeli telefon ma być widoczny dla innych urządzeń z Bluetooth, należy dotknąć nazwę modelu danego telefonu. Parowanie i przyłączanie urządzenia z Bluetooth Bluetooth w telefonie komórkowym obsługuje: Profil zestawu głośnomówiącego (HFP): Umożliwia korzystanie z zestawu głośnomówiącego z Bluetooth. Profil słuchawek (HSP): Umożliwia korzystanie ze słuchawek mono z Bluetooth z mikrofonem. Profil push (OPP): Umożliwia przenoszenie plików z pomocą Bluetooth. Profil zaawansowanego przesyłu audio (A2DP): Umożliwia korzystanie ze słuchawek stereo z Bluetooth z mikrofonem. Profil zdalnego sterowania A/V (AVRCP): Umożliwia kontrolować na odległość odtwarzanie dźwięku przez słuchawki Bluetooth. Przed skorzystaniem z Bluetooth należy sparować własny telefon komórkowy z innym urządzeniem Bluetooth w następujący sposób: 1. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączona. 2. Jeżeli tak, telefon będzie wyszukiwać sprzęt Bluetooth w swoim zasięgu (wyszukiwanie można uruchomić. również samodzielnie dotykając Wyszukaj urządzenia). 3. Dotknij urządzenie, z którym chcesz sparować telefon komórkowy. 4. Aby dokończyć parowanie, wprowadź hasło parujące. Po utworzeniu konkretnych par urządzeń, do przyłączenia do tego samego urządzenia Bluetooth nie będzie już konieczne wprowadzenie hasła. Wysyłanie plików przez Bluetooth Bluetooth umożliwia udostępnianie obrazów, wideo lub muzyki rodzinie i znajomym. Sposób przesyłania plików przez Bluetooth: Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi 21

28 1. Dotknij > Menadżer plików ( ) i otwórz menadżera plików. 2. Dotknij plik przeznaczony do wysłania. 3. Dotknij > Bluetooth i wybierz sparowane urządzenie. Odłącz lub rozparuj urządzenia Bluetooth 1. Dotknij > Ustawienia ( ). 2. W części Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij Bluetooth. 3. Na ekranie wyboru podłączonego urządzenia dotknij i odłącz urządzenie wybierając Rozparuj. Rozrywka Telefon komórkowy to nie tylko urządzenie do porozumiewania się i osobisty asystent, ale również źródło różnorodnej rozrywki. Można nim robić zdjęcia, nakręcać klipy wideo i audio, ściągać i słuchać muzykę. Zdjęcia i nagrania wideo Aparat łączy w sobie funkcje klasycznego aparatu i kamery umożliwiającej nagrywanie i udostępnianie zdjęć i filmów. Uruchamianie aparatu fotograficznego Aby uruchomić aparat dotknij > Aparat ( ). Aparat zamyka się przyciskiem Powrót lub Ekran podstawowy. Robienie zdjęć 1. Dotknij > Aparat ( ). Aby przełączać między przednim i tylnym aparatem dotknij. 2. Przygotuj zdjęcie na ekranie podglądu. Przeciągając możesz zbliżać lub oddalać dany obiekt. Przeglądanie zdjęć 1. Po zrobieniu zdjęcia, pojawi się jego podgląd w rogu ekranu ujęcia. Aby obejrzeć zdjęcie, dotknij podgląd. 2. Na ekranie pojawią się różne przyciski o następującej funkcji: Dotknij, aby udostępnić w wybranej aplikacji. Dotknij > OK i usuń fotografię. Jeżeli chcesz obejrzeć inne zdjęcia i filmy w galerii, dotknij. 3. Jeżeli chcesz wyświetlić podgląd kilku zdjęć, dotknij ekran i przeciągnij palec w lewo lub w prawo. 22 Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi

29 Nagrywanie filmów 1. Dotknij > Aparat ( ). 2. Kliknięcie uruchomi nagrywanie. 3. Wyświetli się uwidocznienie trybu nagrywania a w prawym górnym rogu również czasomierz. Obiekt możesz przybliżyć / oddalić poprzez zsunięcie lub rozsunięcie palców na ekranie. Kliknij na obok czasomierza w celu zatrzymania nagrywania. Czasomierz zacznie migać. W celu ponownego uruchomienia nagrywania kliknij na dalszy obok czasomierza. Przeglądanie filmów Po zrobieniu filmu wideo, pojawi się jego podgląd w rogu ekranu ujęcia. Aby obejrzeć film, dotknij podgląd. Korzystanie z galerii Aplikacja Galeria umożliwia automatyczne wyszukiwanie obrazów i filmów na karcie microsd. Galeria umożliwia porządkowanie zdjęć i filmów w plikach, wyświetlanie lub modyfikowanie zdjęć, oglądanie filmów i ustawianie zdjęcia jako tapety lub zdjęcia kontaktów. Otwieranie galerii Aby otworzyć aplikację dotknij > Galeria ( ). Aplikacja galeria przyporządkowuje zdjęcia i filmy do folderów w zależności od ich lokalizacji. Dotknij folder, aby wyświetlić znajdujące się w nim filmy i zdjęcia. Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi 23

30 Przeglądanie zdjęć 1. W galerii dotknij folder ze zdjęciami, które chcesz przeglądać. 2. Dotknij zdjęcie, aby obejrzeć je w trybie pełnoekranowym. Aby oglądać następne lub poprzednie zdjęcia w tym trybie, wystarczy przesuwać je w lewo lub w prawo. 3. Aby zrobić zbliżenie, rozciągnij zdjęcie między dwoma palcami na ekranie w miejscu, które chcesz powiększyć. Zdjęcie ze zbliżeniem można przesuwać. Rada: Aplikacja do przeglądania zdjęć obsługuje funkcję automatycznego obracania. Jeżeli obrócisz telefon, zdjęcie obraca się razem z nim. Przycinanie zdjęć 1. Wyświetl zdjęcie, przyciśnij przycisk Menu, następnie dotknij Przytnij. 2. Zastosuj funkcję przycinania, żeby wybrać tę część zdjęcia, która ma zostać przycięta. Funkcję do przycinania przeciągaj za środek. Jeżeli przeciągniesz ramkę do przycinania za krawędź, zmieni się rozmiar zdjęcia. Jeżeli przeciągniesz ramkę za róg, zmieni się rozmiar zdjęcia bez zmiany proporcji między długością i szerokością. 3. Dotknij OK, żeby zapisać przycięte zdjęcie. Wybierz Anuluj, aby odrzucić wprowadzone zmiany. Ciesz się muzyką Na karcie microsd można nagrać pliki muzyczne z komputera i słuchać muzyki na telefonie komórkowym. Kopiowanie muzyki na kartę microsd 1. Podłącz telefon do komputera przez kabel USB i aktywuj kartę microsd. 2. Wybierz dysk USB na komputerze i otwórz go. 3. Utwórz folder w katalogu głównym karty microsd (np. Muzyka). 4. Skopiuj muzykę z komputera do nowego folderu. 5. Po skopiowaniu dezaktywuj dysk USB w systemie operacyjnym komputera, aby bezpiecznie odłączyć telefon komórkowy. 6. Odłącz telefon komórkowy od komputera. Otwieranie biblioteki mediów Dotknij > Odtwarzaj muzykę ( ), aby otworzyć bibliotekę mediów. Aplikacja Muzyka porządkuje pliki muzyczne w zależności od ich lokalizacji. Zawiera sześć kart: Listy, Ostatnie, Wykonawcy, Albumy, Piosenki i Gatunki. 24 Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi

31 Odtwarzanie muzyki 1. Dotknij jedną z kategorii na ekranie biblioteki mediów. 2. Dotknij piosenkę, którą chcesz odtworzyć. Rada: Słuchając muzyki, można wcisnąć przycisk Powrót, aby jednocześnie korzystać z innej aplikacji. Muzyka będzie nadal odtwarzana. Jeżeli chcesz wrócić do elementów sterujących odtwarzaniem, otwórz panel powiadomień i dotknij piosenkę. Dodawanie muzyki do listy 1. Dotknij jedną z kategorii na ekranie biblioteki mediów. 2. Przytrzymaj utwór, dotknij Dodaj do listy na menu opcji. 3. Wybierz listę do odtwarzania lub dotknij Nowa lista i dodaj do niej utwór. Odtwarzanie listy 1. Dotknij kartę Listy na ekranie biblioteka muzyki. 2. Przytrzymaj listę, którą chcesz odtworzyć. 3. Dotknij Odtwórz i uruchom odtwarzanie listy. Słuchanie radia FM Radio FM pozwala słuchać stacji radiowych FM na telefonie komórkowym. Ponieważ Radio FM wykorzystuje słuchawki stereo jako antenę, najpierw należy wsunąć je do gniazda audio na telefonie, a dopiero później uruchomić aplikację. Uruchamianie radia FM 1. Dotknij > radio FM ( ), żeby otworzyć aplikację. 2. Radio FM automatycznie wyszukuje dostępne kanały FM, zapisuje je w ustawieniach oraz ustawia się na pierwszym odnalezionym kanale FM. Ustawianie częstotliwości radia FM Możliwe metody postępowania: wybierz stację, której chcesz słuchać przy pomocy lub ustaw częstotliwość ręcznie dotykając lub. dodaj aktualną stację do listy ulubionych przy pomocy wyświetl listę ulubionych dotykając włącz głośnik dotykając jeżeli chcesz odszukać wszystkie dostępne kanały, użyj > Szukaj. Aby wstrzymać na chwilę słuchanie radia dotknij, aby ponownie włączyć - wybierz. Aby zmienić inne parametry ustawienia radia wybierz > Ustawienia RDS. Ustaw dane parametry i dotknij OK. Wyłącz radio przy pomocy > Zakończ. Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi 25

32 Nagrywanie radia FM Aby nagrać radio, dotknij > Nagraj FM, a następnie: rozpocznij nagrywanie dotykając. zatrzymaj nagrywanie dotykając, a następnie wprowadź nazwę pliku i dotknij Zapisz. jeżeli chcesz odsłuchać zapisany plik, dotknij. Usługi Google Po pierwszym włączeniu telefonu komórkowego należy dotknąć logo systemu Android, aby zacząć z niego korzystać. Należy zalogować się na swoim koncie Google, co umożliwi korzystanie z usługi Gmail, Google Calendar i innych aplikacji Google. Telefon zażąda również zalogowania się na koncie Google w celu ściągania aplikacji z Play Store. Jeżeli w telefonie komórkowym nie ma karty SIM, nie można połączyć się z siecią komórkową ani korzystać z usług głosowych i przesyłu danych, jednak można przyłączyć się do sieci Wi-Fi, zalogować się do konta Google i korzystać ze wszystkich funkcji telefonu oprócz rozmów komórkowych. Po uruchomieniu telefonu z systemem Android po raz pierwszy bez karty SIM, telefon zapyta, czy chcesz przyłączyć się do sieci Wi-Fi (zamiast sieci komórkowej) i ustawić telefon. Jeżeli użytkownik posiada konto Google, wystarczy Zalogować się, wprowadzając nazwę użytkownika i hasło. Tworzenie konta Google Jeżeli nie masz konta Google, możesz je utworzyć w następujący sposób: 1. Dotknij > Ustawienia ( ). 2. W sekcji Konta dotknij Dodaj konto. 3. Dotknij Google i utwórz konto Google. 4. Dotknij Nowe, żeby utworzyć nowe konto. 5. Wprowadź imię i nazwisko i dotknij. 6. Wprowadź nazwę użytkownika i dotknij. Telefon komórkowy przyłączy się do serwera Google i sprawdzi, czy dana nazwa użytkownika jest dostępna. Jeżeli jest używana przez innego użytkownika, musisz wprowadzić inną nazwę lub wybrać nazwę z podanych propozycji. 7. Wprowadź i potwierdź hasło do konta Google. 8. Ustaw informacje do odzyskiwania dostępu (alternatywny i pytanie zabezpieczające i dotknij. 9. Dotknij Połącz z Google+ jeżeli chcesz korzystać z Google+ lub Nie teraz, jeżeli chcesz przeskoczyć ten krok. 26 Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi

33 10. Zapoznaj się z regulaminem i dotknij, aby dokończyć konfigurację konta. 11. Wprowadź kod uwierzytelniający i dotknij. 12. Wprowadź dane swojej karty kredytowej, aby móc kupować w Google Play Store, następnie dotknij Zapisz. Jeśli chcesz, możesz przeskoczyć ten krok wybierając Pomiń. Korzystanie z Gmaila Gmail to internetowe usługi owe firmy Google. Ustawiając telefon po raz pierwszy użytkownik korzysta z aktualnego konta Gmail lub tworzy nowe. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Gmail na telefonie, w skrzynce odebranej poczty będą wiadomości z Twojego konta Gmail online. Otwieranie Gmaila Dotknij > Gmail ( ). Wyświetli się lista odebranych wiadomości. Wszystkie e, które chcesz mieć na telefonie komórkowym, będą w folderze odebranych wiadomości. Przełączanie między kontami Jeżeli chcesz przejść na inne konto owe, dotknij pole wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij konto, które chcesz wyświetlić. Tworzenie i wysyłanie i 1. Na liście odebranych wiadomości dotknij. 2. W polu Do wprowadź adres owy adresata. Jeżeli wiadomość jest przeznaczona do kilku adresatów, ich adresy należy oddzielić przecinkiem. Jeżeli chcesz wysłać kopię (CC) lub ukrytą kopię (Bcc) a do innych adresatów, wciśnij Menu, a następnie dotknij Dodaj kopię/ukrytą kopię. 3. Wprowadź temat a i treść wiadomości. Jeżeli chcesz załączyć obraz, wciśnij przycisk Menu, dotknij Załącz plik i wybierz obraz, który chcesz załączyć. 4. Po napisaniu a dotknij. Odpowiadanie na i przekazywanie i 1. Na liście odebranych wiadomości dotknij , który chcesz przekazać, lub na który chcesz odpowiedzieć. 2. Wybierz Odpowiedz ( ), Odpowiedz wszystkim ( > Odpowiedz wszystkim) lub Przekaż ( > Przekaż). 3. Możliwe czynności: Jeżeli wybrałeś Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim, wprowadź treść wiadomości. Jeżeli wybrałeś Przekaż, wprowadź adresata wiadomości i dodaj tekst, który ma być częścią przekazywanej wiadomości. 4. Dotknij Smartfon Cat B15Q Instrukcja obsługi 27

Smartfon Cat B15. Instrukcja obsługi

Smartfon Cat B15. Instrukcja obsługi Smartfon Cat B15 Instrukcja obsługi Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją Bezpieczeństwo Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa w celu prawidłowego korzystania z

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

Telefon Cat B100 Instrukcja obsługi Cat B100 Phone User manual

Telefon Cat B100 Instrukcja obsługi Cat B100 Phone User manual Telefon Cat B100 Instrukcja obsługi Cat B100 Phone User manual Proszę się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem używania telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

ZTE Blade III Pro. Telefon komórkowy WCDMA/GSM Instrukcja obsługi

ZTE Blade III Pro. Telefon komórkowy WCDMA/GSM Instrukcja obsługi ZTE Blade III Pro Telefon komórkowy WCDMA/GSM Instrukcja obsługi 1 INFORMACJE PRAWNE Copyright 2013 ZTE CORPORATION. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

LG-P500. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MMBB0393914 (1.2) G

LG-P500. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MMBB0393914 (1.2) G WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P500 P/N : MMBB0393914

Bardziej szczegółowo

Twój HTC Desire S Instrukcja obsługi

Twój HTC Desire S Instrukcja obsługi Twój HTC Desire S Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Wprowadzenie Zawartość opakowania 8 Twój telefon 8 Pokrywa dolna 10 Klapka komory akumulatora 12 Karta SIM 13 Karta pamięci 14 Akumulator

Bardziej szczegółowo

Twój telefon HTC Wildfire. Instrukcja obsługi

Twój telefon HTC Wildfire. Instrukcja obsługi Twój telefon HTC Wildfire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-E430 MFL67882010 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E430 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

GT540 Poniższa instrukcja ułatwi Ci zapoznanie się z obsługą telefonu.

GT540 Poniższa instrukcja ułatwi Ci zapoznanie się z obsługą telefonu. P O L S K I E N G L I S H Pytania ogólne 0-801 54 54 54 0-22 454 54 54 (z tel. komórkowych) * koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora. Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. LG-H440n. www.lg.com MFL68908001 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. LG-H440n. www.lg.com MFL68908001 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH User Guide LG-H440n MFL68908001 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H440n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

ANDROID 4.4 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES

ANDROID 4.4 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES ANDROID 4.4 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Dla Androida 4.4.2 1 Informacje o Instrukcji Użytkownika Ta Instrukcja Użytkownika została specjalnie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

LIGHT. Instrukcja obsługi

LIGHT. Instrukcja obsługi LIGHT Instrukcja obsługi INFORMACJE PRAWNE Copyright 2010 ZTE CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Żadna z części niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana we fragmentach, kopiowana, tłumaczona

Bardziej szczegółowo

ANDROID 4.2 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA SMARTFONÓW Z PROCESOREM MTK

ANDROID 4.2 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA SMARTFONÓW Z PROCESOREM MTK ANDROID 4.2 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA SMARTFONÓW Z PROCESOREM MTK 1 Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Dla Androida 4.2.1 2 Informacje o Instrukcji Użytkownika Ta Instrukcja Użytkownika została specjalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia M2 D2303/D2305/D2306

Instrukcja obsługi. Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Instrukcja obsługi Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Spis treści Czynności przygotowawcze...6 Informacje o tej instrukcji obsługi...6 Omówienie...6 Montaż...7 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...8 Do czego

Bardziej szczegółowo

GT-I5510 Instrukcja obsługi

GT-I5510 Instrukcja obsługi GT-I5510 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

GT-S5570. Instrukcja obsługi

GT-S5570. Instrukcja obsługi GT-S5570 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Xperia E1 D2004/D2005

Instrukcja obsługi Xperia E1 D2004/D2005 Instrukcja obsługi Xperia E1 D2004/D2005 Spis treści Czynności przygotowawcze...6 Omówienie...6 Montaż...7 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...8 Do czego jest potrzebne konto Google?...8 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia T3 D5102/D5103/D5106

Instrukcja obsługi. Xperia T3 D5102/D5103/D5106 Instrukcja obsługi Xperia T3 D5102/D5103/D5106 Spis treści Czynności przygotowawcze...6 Informacje o tej instrukcji obsługi...6 Omówienie...6 Montaż...7 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...9 Do czego

Bardziej szczegółowo

ANDROID 4.2 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES

ANDROID 4.2 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES ANDROID 4.2 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Dla Androida 4.2.2 2 Informacje o Instrukcji Użytkownika Ta Instrukcja Użytkownika została specjalnie

Bardziej szczegółowo