Vedia S.A. Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vedia S.A. Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r."

Transkrypt

1 1 S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

2 2 S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Wprowadzenie Wzrost przychodów i zysku z działalności operacyjnej Wzrost przychodów i zysku w głównej inwestycji Emitenta Historia Zdarzenia istotnie wpływające na działalność emitenta, jakie nastąpiły w 2012 roku Produkcja w spółce zależnej NDEL Asortyment Klienci i logistyka Przewidywany rozwój VEDIA S.A Trendy na rynku elektroniki użytkowej i ich wpływ na strategię sprzedaży Strategia Spłata obligacji serii C Rozwój własnych produktów, wprowadzenie do oferty handlowej Rozwój własnych produktów Smart Metering Poland Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Aktualna sytuacja finansowa Przewidywana sytuacja finansowa Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników w roku 2012 w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie Wyjaśnienie różnicy pomiędzy sprawozdaniem finansowym opublikowanym za 4 kwartał 2012 roku a zaudytowanym sprawozdaniem rocznym za 2012 rok Zamierzenia Zarządu Emitenta w sprawie uporządkowania spraw finansowo korporacyjnych w 2013 roku Nabycie akcji własnych Posiadane przez Emitenta Oddziały Posiadane instrumenty finansowe Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą na Świecie Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce Ryzyko zmian w przepisach prawnych Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko utraty głównych dostawców Ryzyko utraty głównych odbiorców Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w sektorze IT / Consumer electronic Ryzyko uzależnienia od osób zajmujących kluczowe stanowiska Ryzyko wzrostu konkurencji (także zagranicznej) Ryzyko związane z utratą popularności Ryzyko związane z utratą płynności Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz Ryzyko załamania się współpracy z chińskim partnerem Ryzyko związane z prezentacją wyników finansowych Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności rynku Ryzyko ograniczenia płynności obrotu akcjami Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu Ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF... 21

3 3 1. Wprowadzenie Ze względu na duże znaczenie dla rzetelnego obrazu Emitenta mają jego spółki zależne w związku z tym Zarząd Emitenta nie pomija opisu zdarzeń w spółkach zależnych; opis dotyczy Grupy Kapitałowej Vedia S.A Wzrost przychodów i zysku z działalności operacyjnej Przychody Emitenta w 2012 roku wzrosły do ok zł w stosunku do ok zł rok wcześniej. Co stanowi wzrost o ponad 40%. Wzrost był możliwy dzięki sprzedaży towarów, które były nabywane w spółce zależnej New Dragon Electronic Limited (NDEL). Do wzrostu przyczyniła się wyższa wartość jednostkowa oferowanych przez Emitenta towarów przy utrzymanej ilość z roku Dodatkowo Emitent zrealizował sprzedaż do swojej spółki zależnej na kwotę ok zł, przedmiotem tej sprzedaży były usługi jakie Emitent wykonał na rzecz NDEL. Zysk ze sprzedaży wyniósł ok zł co stanowi istotny wzrost w stosunku do straty osiągniętej rok wcześniej na poziomie zł. Wzrost był możliwy dzięki zwiększeniu skali działalności oraz dzięki lekkiemu wzrostowi marży. Jednocześnie koszty działalności operacyjnej zostały lekko obniżone w stosunku do roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł zł i jest obniżony w stosunku do zysku ze sprzedaży o zł. Obniżenie wyniku jest spowodowane aktualizacją wartości magazynu. Decyzją Zarządu wartość magazynu uległa trwałej utracie wartości na kwotę zł. Dodatkowo Spółka realizuje prace badawcze związane z projektem SMEPI, koszty tych prac obciążyły wyniki finansowe ale w opinii Zarządu w przyszłości pozwolą Spółce opracować innowacyjny produkt, będący przyszłym istotnym źródłem przychodów Wzrost przychodów i zysku w głównej inwestycji Emitenta Vedia zainwestowała w spółkę New Dragon Electronic Limited, która dobrze się rozwija i systematycznie zwiększa skalę działalności. Inwestycja ta jest wyceniana w księgach handlowych Emitenta jedynie w cenach nabycia udziałów co w opinii Zarządu Emitenta jest podejściem bardzo konserwatywnym. NDEL jest producentem: odtwarzaczy audio-video, tabletów, czytników książek elektronicznych, a także prowadzi działalność badawczo-rozwojową i marketingową. Produkty Grupy Kapitałowej Emitenta są wyposażone w zyskujący dużą popularność wśród konsumentów system operacyjny Android. W ramach swojej oferty NDEL produkuje i sprzedaje zróżnicowane produkty głównie ze średniej półki cenowej. Przez dwa lata, przychody NDEL zwiększyły się ponad 10-krotnie. Tak spektakularny wzrost był możliwy między innymi dzięki dynamicznemu wzrostowi rynku na jakim działa Emitent oraz dzięki dostępowi do finansowania jego rozwoju. Od 2010 roku przychody NDEL wzrosły jedenastokrotnie a zysk netto czternastokrotnie. Według szacunków Emitenta kolejne lata będą stwarzały szansę na równie dynamiczny rozwój.

4 Historia VEDIA SA została utworzona pod koniec 2007 roku i od samego początku założyciele: Mirosław Włodarczyk i Dariusz Kwiatkowski obecnie pełniący funkcje członków zarządu Emitenta, mieli jasną wizję rozwoju, chcieli stworzyć przedsiębiorstwo produkujące wysokiej jakości urządzenia elektroniki użytkowej i sprzedawać je do odbiorców na całym świecie. Emitent konsekwentnie realizuje te zamierzenia.

5 5 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność emitenta, jakie nastąpiły w 2012 roku 2.1. Inwestycja w spółkę zależną NDEL W 2012 roku VEDIA S.A. rozwijała razem ze swoją spółką zależną działalność operacyjną New Dragon Electronic Limited z siedzibą w Hongkongu i jej w pełni zależną spółkę. Produkcją zajmuje się Shenzhen Smartblue Technology Ltd zlokalizowana na terytorium Chin kontynentalnych w Shenzhen. Jedynym właścicielem Shenzhen Smartblue Technology Ltd jest New Dragon Electronics Limited z siedzibą w Hongkongu. Dzięki rozpoczęciu montażu urządzeń przez NDEL, Emitent uzyskał szereg korzyści. Istotnie zmniejszył się jednostkowy koszt nabycia urządzeń elektronicznych. Vedia posiada pełną kontrolę nad jakością produkcji oraz nie ma ograniczeń w zakresie dostępności linii produkcyjnych Asortyment Emitent współpracuje z biurami projektowymi oraz nieustanne rozszerza funkcjonalność urządzeń, wprowadza nowe produkty oraz podąża za trendami w dziedzinie elektroniki użytkowej. W swoich produktach wykorzystuje licencjonowane technologie oraz spełnia następujące normy międzynarodowe: CE, RoHS, FCC, WMA, MPEG-4 l.3 (MP3), DRM10, DivX, SRS WOW HD, Adobe DRM. Vedia sprzedaje następujące rodzaje urządzeń: Czytniki ebooków wyposażone w kolorowy wyświetlacz emitujący światło typu TFT, Czytniki ebooków wyposażone w monochromatyczny oraz kolorowy wyświetlacz nie emitujący światła, Tablety, Odtwarzacze mp4 i mp3. Podstawowymi produktami sprzedawanymi w 2012r. były czytniki ebooków z kolorowym wyświetlaczem. Według szacunków Emitenta w kolejnych latach dominującą grupą produktową będą multimedialne tablety. Poniżej przedstawiono przykładowe modele Multimedialnych tabletów i czytników: Vedia X55 - Tablet z ekranem o rozmiarze 9.7 cala w technologii IPS (2-giej generacji) i najnowszym procesorem Rockchip dual-core 1.6GHz dzięki czemu szybkość działania jest porównywalna z najpopularniejszymi produktami wiodących światowych producentów urządzeń elektronicznych.

6 6 Vedia X60 - Tablet oparty na tych samych podzespołach bazowych co X55 ale wyposażony w większą liczbę dodatkowych modułów jak np.: moduł łączności bezprzewodowej Bluetooth i 2 kamery o lepszych parametrach technicznych; dodatkowo będzie wyposażony w aluminiową obudowę. Vedia X65 Największy, w ofercie Vedii, tablet o przekątnej 10.1cala, również na matrycy IPS (jak X55 i X60) i procesorze dwurdzeniowym firmy Rockchip. Vedia X20Pro Tablet, który nazwą przypomina udany model X20 ale jest to produkt o innej konstrukcji. Ośmiocalowy ekran na matrycy TFT HD (podwyższona rozdzielność na 1024x768 pixeli) gdzie sercem jest również dwurdzeniowy procesor (znany z modeli X55/X60/X65) RK3066 a wszystko zamknięte w aluminiowej obudowie o grubości 9mm. Poza standardowym wyposażeniem czyli kamerką i portem USB znajdziemy tutaj również wyjście mini-hdmi. Ze względu na swoje niewielkie (jak na tej klasy matrycę) wymiary oraz wagę jedynie 410 gramów uważamy, że 8calowy tablet Vedia X20Pro spotka się z dużym zainteresowaniem odbiorców w kolejnych kwartałach.

7 7 Vedia X36G Tablet z wbudowanym modemem 3G zapewniającym stały dostęp do internetu za pośrednictwem sieci komórkowej. Vedia X36G to model oparty na architekturze i konfiguracji znanego na rynku modelu X36, wyróżniający się ergonomią i brązową aluminiową obudową nadającą prestiżowy charakter urządzeniu. Vedia ereader K10 pierwszy 6-cio calowy czytnik Vedii na rynku polskim w technologii papieru elektronicznego. Zaletą czytnika jest bardzo długi czas pracy na baterii, bardzo cienka obudowa 8,5mm, oraz jedyne 155 gramów wagi. Dzięki zastosowaniu technologii papieru elektronicznego używanie czytnika nie męczy oczu, ponieważ nie jest on źródłem światła a jedynie odbija je. Czytnik obsługuje wszystkie popularne formaty łącznie z formatem MOBI (używanym w czytnikach Kindle firme Amazon) oraz Adobe DRM Klienci i logistyka Głównym rynkiem zbytu dla sprzedawanych przez Emitenta towarów jest rynek Polski. Działalność dystrybucyjna na terenie Polski odbywa się w ten sposób, że towary są wysyłane do odbiorców poprzez firmy kurierskie. Sprzedaż w Polsce odbywa się pod marką VEDIA. Emitent współpracuje z największymi sieciami detalicznymi w Polsce, m.in. Euro-RTV- AGD, Mix Electronics, MediaExpert oraz lokalnymi sklepami detalicznymi i internetowymi.

8 8 Urządzenia firmy VEDIA na terenie Polski objęte są 2-letnią gwarancją w realizowaną w Warszawie, gdzie znajduje się serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

9 9 3. Przewidywany rozwój VEDIA S.A Trendy na rynku elektroniki użytkowej i ich wpływ na strategię sprzedaży W pierwszym półroczu 2013 spółka Vedia będzie skupiała się głównie na 3 grupach produktowych: 1. Urządzenia oparte na ekranach eink w dotykowej technologii infrared i z własnym podświetleniem; urządzenia te będą stanowić główny segment sprzedażowy, ze względu na gwarantowane wsparcie techniczne oraz możliwość otrzymania pomocy ze strony doświadczonych specjalistów w kwestii rozwiązywania problemów technicznych 2. Tablety z procesorem czterordzeniowym. Emitent szacuje, że z początkiem drugiego kwartału 2013 roku ukażą się pierwsze modele tabletów Vedia serii Q100 i serii Q900 z matrycą Retina. 3. Tablety z wbudowanym 3G, w drugiej połowie lutego 2013 roku wzbogacone o wbudowany GPS; dodatkowo w kwietniu zostanie zaktualizowany modem do HSPA+; będzie to najnowszy produkt huawei - Modem MU609T. 4. W połowie 2013 roku planowane jest wprowadzenie do oferty handlowej Emitenta produktów wyposażonych w kolorowy ekran E-Ink. Technologia ta jest już dostępna na rynku jednakże Emitent planuje komercjalizację tej technologii bo znacznie niższych cenach niż dotychczas, co może spotkać się z dużym zainteresowaniem ze strony Klientów Strategia Głównymi celami strategicznymi Emitenta i jego Grupy Kapitałowej na najbliższe 2 lata są: budowanie trwałej bazy odbiorców, poszerzanie asortymentu i zwiększanie zdolności produkcyjnych. Budowanie trwałej bazy odbiorców, Emitent zamierza osiągnąć poprzez oferowanie atrakcyjnych i konkurencyjnych cenowo produktów elektronicznych w ramach sprzedaży typu OEM, czyli pod marką własną odbiorcy. Wybranym odbiorcom będą oferowane inne udogodnienia związane ze współpracą z Emitentem, jak na przykład korzystne warunki płatności za towar lub wyłączność na określone modele urządzeń. Emitent oczekuje dalszego dynamicznego rozwoju sprzedaży w najbliższych latach. Poszerzanie asortymentu będzie realizowane we współpracy z odbiorcami, na zlecenie będą komercjalizowane nowe rozwiązania techniczne, które systematycznie pojawiają się na rynku elektroniki użytkowej. Przykładem może być nowa technologia kolorowego papieru elektronicznego, która według szacunków Emitenta może być istotnym czynnikiem zwiększającym popyt na urządzenia wyposażone w wyświetlacze imitujące papier (ekrany nie emitujące światła). Innym przykładem są kolejne generacje mikroprocesorów, które oferują szereg nowych możliwości i które przyczynią się do powstawania na rynku tańszych, bardziej efektywnych urządzeń elektronicznych. Ponadto Grupa Kapitałowa Emitenta opracowuje własne rozwiązania sprzętowo programistyczne do zbierania informacji na temat zużycia mediów w gospodarstwie domowym i tworzy rozwiązania, które będą mogły być w przyszłości elementem tzw.

10 10 inteligentnego domu, na opracowanie tej technologii Emitent dostał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zwiększanie zdolności produkcyjnych odbywać się będzie poprzez zwiększanie liczby linii produkcyjnych. Ponadto Emitent planuje stosunkowo nieduże inwestycje w urządzenia służące do montażu powierzchniowego oraz urządzenia do produkcji ekranów dotykowych. Realizacja tych zamierzeń pozwoli na zwiększenie marży na produkcji i dalszy wzrost konkurencyjności w stosunku do mniejszych firm działających na chińskim rynku. W kolejnych latach, w opinii Zarządu Emitenta, będzie rósł udział odbiorców z Polski oraz z Ameryki Południowej Spłata obligacji serii C Emitent w 2011 roku podjął uchwałę o emisji obligacji serii C w celu sfinansowania majątku obrotowego w spółce zależnej New Dragon Electronic Limited (NDEL) z siedzibą w Hong Kongu. Wysokość pozyskanych środków z tytułu emisji obligacji wyniosła 4 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane na 2 lata z oprocentowaniem 11,5% rocznie. Źródłem spłaty zobowiązań z tytułu emisji obligacji C będą środki własne Emitenta oraz jego spółki zależnej New Dragon Electronic Limited, zaangażowane w finansowanie majątku obrotowego. W III kwartale 2013 Emitent planuje kolejną emisję akcji, z której pozyskane środki własne będą finansowały majątek obrotowy. W dniu 10 lipca 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vedia SA podjęło uchwałę o emisji akcji serii E. Zostało uzgodnione, że Spółka wyemituje szt akcji a cena emisyjna wyniesie 0,38 zł za jedną akcję Rozwój własnych produktów, wprowadzenie do oferty handlowej W najbliższym okresie zostaną wprowadzone kolejne modele urządzeń elektronicznych, które w znacznym stopniu poszerzą asortyment handlowy Emitenta. Wprowadzone zostaną: K11FL - Zupełnie nowe urządzenie w ofercie Emitenta. Czytnik będzie wyposażony w procesor Rockchip RK2818 z wbudowanym modułem WiFi. Będzie pracował na systemie Linux. Wyróżniającą nowością jaka będzie cechowała ten czytnik to własne podświetlenie (wkomponowane w ramkę ekranu), które uniezależni czytnik od zewnętrznego źródła światła jakie jest wymagane w przypadku innych einków. Urządzenie powinno być gotowe pod koniec marca. W późniejszym terminie zostanie wypuszczony podobny model ale z matrycą Pearl o wyższej rozdzielczości (1024x758) również z przednim podświetleniem. K20FL - Urządzenie bardziej zaawansowane technicznie w porównaniu do K11FL. Główną różnicą będzie użycie systemu android i szybszego procesora jakim jest Rockchip RK2818. Matryca również będzie matrycą o podwyższonej rozdzielczości tj x 768 z przednim podświetleniem. Urządzenie znajdzie się w ofercie Emitenta w drugim kwartale 2013 roku. K18 (2 wersje różniące się obudową) - Ten czytnik to jeden z pierwszych czytnikow eink w ofercie Emitenta z aktywnym dotykiem. Technologia dotyku jaka zostanie

11 11 użyta w K18 to podczerwień. Procesor jaki będzie napędzał K18 to ten sam, który zostanie użyty w K20FL czyli RK2818 a system operacyjny to Android. Poza tym czytnik zostanie wyposażony również w łączność WiFi. Ekran, który zostanie użyty do produkcji K18 to 6cio calowy ekran Pearl z dotykiem na podczerwień. Urządzenie będzie dostępne w drugim kwartale 2013 roku. K20pro - Czytnik z 6cio calowym, wysokiej rozdzielczości (1024x768) ekranem PVI z dotykiem w technologii pojemnościowej i własnym podświetleniem. Obudowa jaka zostanie użyta to obudowa z modelu K20C. Procesor to RK2906 a system to Android. Planowane rozpoczęcie produkcji to początek kwietnia. K80FL Najbardziej zaawansowany technologicznie model w ofercie Emitenta w pierwszej połowie r. Czytnik zostanie wyposażony w procesor Rockchip RK2918, wbudowane WiFi oraz system Andriod, 8-mio calowy ekran zostanie wyposażony w przednie podświetleniem, podobne jak w modelach K20FL czy K20Pro. Nowością jaka będzie wyróżniać ten model od innych czytników to KOLOROWY EKRAN E-Ink. Ponieważ ciągle trwają prace w dziale Badań i Rozwoju nad tym modelem, to spodziewamy się ukończenia projektu pod koniec drugiego kwartału 2013 roku Rozwój własnych produktów Smart Metering Poland Grupa Kapitałowa Emitenta poszukuje również nowych obszarów rozwoju, jak realizowany Projekt Smart Metering Poland (SMEPI). Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badania i Rozwoju w wysokości ok. 1,5 mln złotych i jego celem jest: Opracowanie i wykonanie infrastruktury technicznej służącej do pozyskiwania danych, które są generowane poprzez pomiary zużycia takich mediów jak: woda, gaz, energia elektryczna i energia cieplna. Dodatkowo opracowywana infrastruktura umożliwi pozyskanie danych z czujników: ruchu, dymu, temperatury zewnętrznej, zamknięcia drzwi i okien itp. W początkowym okresie miejscem pomiaru będą gospodarstwa domowe i małe przedsiębiorstwa, później odbiorcami tych rozwiązań będą gospodarstwa rolne, duże firmy i inne podmioty. Infrastruktura techniczna będzie składała się z dwóch podstawowych elementów: o - terminala kontrolnego, który zbiera dane z urządzeń odczytujących i po wstępnej analizie przesyła strumień danych na serwer, gdzie odbywa się dalsza analiza danych; o - urządzeń odczytujących, które identyfikują i przesyłają dane do terminala kontrolnego (czujniki, liczniki, mierniki). Wykonanie oprogramowania, które umożliwi zebranie, uporządkowanie i analizę w mikroskali danych pozyskanych z heterogenicznych źródeł. Następnie oprogramowanie umożliwi wysłanie danych w określonym formacie na zewnętrzny serwer, gdzie będą one przedmiotem dalszych analiz. Oprogramowanie będzie się charakteryzowało nowatorskim podejściem do analizy danych.

12 12 Podstawowym i głównym wyróżnikiem systemu SMEPI będzie umożliwienie szczegółowej analizy danych pochodzących z różnych źródeł. Poniższy schemat przedstawia sytuację, w jaki sposób system oparty o odczyt danych tylko z dwóch źródeł będzie w stanie wygenerować użyteczne informacje. Źródło: opracowanie własne Spółki Dzięki dokładnej analizie uzyskiwanych danych z różnych źródeł system SMEPI będzie w stanie znacznie dokładniej i taniej pozyskiwać informacje i identyfikować zdarzenia. Zastosowanie nowego podejścia do pomiaru zużycia mediów u odbiorców końcowych pozwala na dostarczenie szczegółowych informacji o bieżącym zużyciu mediów, a poprzez przechowywanie danych na serwerze sieciowym umożliwia dostęp do odczytów historycznych. Miernik zużycia energii elektrycznej oraz przepływającej wody przez poszczególne odbiorniki dostarczy informacji o zachowaniach użytkowników. Pozwoli to monitorować zużycie, a dostarczając dużą ilość informacji może wpłynąć na zmianę zachowań konsumentów. Po uwzględnieniu temperatury wewnątrz i na zewnątrz, pory dnia i roku, a także liczby osób w gospodarstwie domowym możliwe będzie przewidywanie zużycia mediów w danym okresie oraz oszacowanie ich kosztu. Nowe szacunki będą znacznie dokładniejsze. W kolejnym etapie rozwoju systemu SMEPI będzie rozwijana taka funkcjonalności jak: możliwość sterowania urządzeniami i całymi obszarami obiektów oraz zarządzania poborem mediów we współpracy z ich dostawcami, jak również uwzględnienie energii generowanej lokalnie przez ogniwa słoneczne, fotowoltaiczne lub małe elektrownie. W ramach projektu zostaną opracowane produkty, których wytwarzanie w przyszłości będzie realizowane przez Spółkę. Koniec fazy badawczej projektu jest planowany na grudzień 2013 roku.

13 13 4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju VEDIA SA kontynuuje prowadzenie projektu Smart Metering Poland, na który otrzymała dofinansowanie w ramach I konkursu Programu INNOTECH. Konkurs był realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła zł. W lipcu 2012 roku została podpisana umowa i została przelana na rachunek Vedia SA pierwsza transza ok zł przyznanego dofinansowania. W opinii Zarządu fakt otrzymania dofinansowania potwierdza zdolność Emitenta do realizowania innowacyjnych projektów badawczych i rozwojowych. Jednocześnie otwiera możliwości do pozyskiwania finansowania na opracowanie i późniejszą komercjalizację nowych kategorii produktowych. 5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 5.1. Aktualna sytuacja finansowa Aktualna sytuacja finansowa jest przedstawiona w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym. W 2012 roku Emitent inwestował i ponosił wydatki na następujące projekty: prowadzenie zagranicznej firmy w Hong Kongu (VEDIA HK Ltd), prowadzenie zagranicznej firmy w Hong Kongu (NDEL) i firmy w Chinach (Smart Blue Technology), rozwój urządzeń elektroniki użytkowej, utrzymanie sieci dystrybucji w Polsce i poza Polską Przewidywana sytuacja finansowa. W 2013 roku wartość sprzedaży realizowana przez VEDIA SA będzie wzrastała, Zarząd Emitenta szacuje, że nastąpi wzrost przychodów w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego. Wyższa sprzedaż będzie możliwa dzięki wyższym cenom jednostkowym asortymentu handlowego. Do tej pory Emitent na polskim rynku sprzedawał produkty o stosunkowo niskiej wartości jednostkowej od połowy 2012 roku wzrasta wartość jednostkowa sprzedawanych produktów. Zarząd Emitenta szacuje że ilości sztuk sprzedawanych produktów również będą większe w 2013 roku. Ponadto Vedia SA w 2013 roku podpisała umowy ramowe o współpracy z importerami sprzętu elektronicznego na rynku Polskim. Vedia będzie sprzedawała sprzęt elektroniczny pod marką własną importera. Realizacja tych umów będzie realizowana z generowaniem marży w Vedia SA. Zarząd Emitenta oczekuje w związku z tym znacznego zwiększenia wartości sprzedaży w polskiej spółce. W 2012 roku Vedia SA poniosła stratę w wysokości ok zł, przyczyną ujemnego wyniku finansowego jest między innymi konieczność obsługi zadłużenia wynikająca z emisji obligacji, kwota kosztów z tego tytułu w 2012 roku wyniosła ok zł. Środki z emisji obligacji zostały zainwestowane w NDEL. W związku z tym w 2013 roku i latach następnych Zarząd Emitenta uzyska niezbędną kwotę z tytułu dywidendy od NDEL, która będzie źródłem

14 14 pokrycia kosztów obsługi zadłużenia w Vedia S.A. Kwota ta będzie tak ustalona, aby pokryć zobowiązania Vedia SA i stopniowo zmniejszać stratę z lat ubiegłych Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników w roku 2012 w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie. Zarząd Spółki nie dokonuje korekty prognozy wyników finansowych dotyczących 2013 roku Wyjaśnienie różnicy pomiędzy sprawozdaniem finansowym opublikowanym za 4 kwartał 2012 roku a zaudytowanym sprawozdaniem rocznym za 2012 rok. W dniu 13 lutego 2013 roku Emitent podał do publicznej wiadomości nieaudytowane uproszczone sprawozdania finansowe w formie raportu kwartalnego. Po dokonaniu przeglądu stanów zapasów według stanu na dzień dokonano odpisu aktualizującego zapasów towarów przestarzałych technicznie, o ograniczonej możliwości sprzedaży na łączną wartość ,06 zł. Zostały dokonane zmiany w rozliczeniach kosztów kwalifikowanych dofinansowania SMEPI. Zgodnie z umową z Narodowym Centrum Badania i Rozwoju intensywność pomocy publicznej w ramach badan przemysłowych stanowi 80%, natomiast w ramach prac rozwojowych 45%. Zgodnie z powyższym została pomniejszona wartość Dotacji w pozostałych przychodach operacyjnych o odpowiednio 20% i 55%, co w sumie stanowi , 01 zł. W sprawozdaniu tym, po konsultacji z Biegłym Rewidentem, została założona rezerwa na odsetki z tytułu emisji obligacji wyceniona na dzień od do roku, co stanowi wartość zł Zamierzenia Zarządu Emitenta w sprawie uporządkowania spraw finansowo korporacyjnych w 2013 roku Emitent przez ostatnie 4 lata prowadził działalność gospodarczą na terenie Polski skąd pozyskiwał kapitał na rozwój oraz za granicą w Hong Kongu i Chinach gdzie inwestował pozyskany kapitał w rozwój swoich spółek zależnych NDEL (HK), Shenzhen SmartBlue Technology Ltd (PRC) i Vedia HK Ltd.(HK). W opinii Zarządu Emitenta przeprowadzone inwestycje zostały zrealizowane z sukcesem, co przedstawiają skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Vedia S.A. Jednakże w wyniku przyjętego sposobu realizowania tych inwestycji powstała konieczność przeprowadzenia kilku działań, które spowodują, że nie tylko ogólny obraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych będzie korzystny ale również poszczególne jednostkowe sprawozdania finansowe. Obecnie ze względu na sposób przeprowadzenia inwestycji zagranicznych sprawozdania Vedia S.A. i Vedia HK Ltd nie przedstawiają się korzystnie. Emitent podejmie następujące działania: Vedia S.A. Emitent wraz z Zarządem Emitenta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NDEL będzie głosował w uchwale o podziale zysku NDEL za wypłatą dywidendy za zaległe lata

15 15 działalności. Kwota otrzymana z tytułu dywidendy od NDEL będzie źródłem pokrycia kosztów obsługi zadłużenia w Vedia S.A. Kwota ta będzie tak ustalona, aby pokryć zobowiązania Vedia SA, nie będzie jednak zbyt duża, aby nie pozbawiać NDEL potencjału obsługi zamówień otrzymywanych od Klientów. Vedia w 2013 roku podpisała umowy ramowe o współpracy z importerami sprzętu elektronicznego na rynku Polskim. Vedia będzie sprzedawała sprzęt elektroniczny pod marką własną importera. Realizacja tych umów będzie realizowana z generowaniem marży w Vedia SA. Vedia HK Ltd W 2012 roku była kontynuowana działalność handlowa spółki Vedia HK Ltd, która nabywała towary od NDEL. Działalność Vedia HK Ltd nie będzie kontynuowana w przyszłości. New Dragon Electronic Limited W 2012 roku działalność handlowa spółki NDEL, rozwijałą się zgodnie z zamierzeniami Emitenta. W kolejnych latach Zarząd Spółki będzie wspierał działalność gospodarczą NDEL tak aby możliwy był dalszy rozwój tej spółki. 6. Nabycie akcji własnych Emitent w 2012 roku nie nabywał akcji własnych. 7. Posiadane przez Emitenta Oddziały Emitent posiada spółkę zależną "VEDIA HK LIMITED" z siedzibą w Hong Kongu, w której VEDIA S.A. objęła udziałów o wartości nominalnej 1 USD i o łącznej wartości nominalnej USD. Udziały te stanowią 100 % kapitału nowej spółki i dają VEDIA S.A głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej, co stanowi 100 % ogólnej liczby głosów. Akcje będą pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Obecnie zgodnie z lokalnym prawem Vedia S.A. opłaciła minimalną liczbę akcji. Emitent posiada spółkę New Dragon Electronic Limited (NDEL) z siedzibą w Hong Kongu. Obecna struktura właścicielska NDEL przedstawia się następująco: VEDIA S.A. posiada szt. akcji NDEL co stanowi 48% wszystkich akcji. 4 osoby pełniące funkcje w organach VEDII SA oraz w NDEL posiadają po szt. akcji (3%) co łącznie stanowi 12% wszystkich akcji ( szt.). Razem VEDIA S.A. z osobami powiązanymi posiada 60% w kapitale zakładowym NDEL. Pozostała część została objęta przez partnera chińskiego. Kapitał NDEL został w całości opłacony gotówką i składa się z sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 USD (dziesięć centów amerykańskich) każda. NDEL założył i jest jedynym właścicielem firmy działającej na terenie Chin o nazwie Smart Blue Technology, w której są zatrudnieni pracownicy i w której następuje montaż urządzeń. Średnioroczne zatrudnienie w tej firmie w 2012 roku wyniosło ok. 200 pracowników.

16 16 8. Posiadane instrumenty finansowe Spółka posiada zobowiązanie wynikające z emisji obligacji serii C, o których Emitent informował w raportach bieżących i niniejszym raporcie. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w punkcie 3.3 zobowiązania z tego tytułu zostaną spłacone w 2013 roku. 9. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych emitowanych przez VEDIA S.A. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez Inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w kraju, ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta, a tym samym mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą na Świecie Sytuacja gospodarcza na świecie ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa rozwoju gospodarki światowej może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta, a tym samym pogorszenie koniunktury może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają między innymi czynniki makroekonomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Do czynników tych zaliczyć można politykę rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, wpływające na podaż pieniądza, wysokości stóp procentowych i kursów walutowych, podatki, wysokość PKB, poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności, itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta.

17 Ryzyko zmian w przepisach prawnych Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego oraz związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji inwestycyjnych. Dodatkowo, istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na obniżenie wartości aktywów Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć na finansową efektywność przedsięwzięć realizowanych przez Emitenta Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko utraty głównych dostawców Działalność Emitenta polega na sprzedaży produktów wytwarzanych przez podmiot zewnętrzny, przy czym znaczący udział w sprzedaży produktów Emitenta mają produkty dostarczane Emitentowi przez kilku znaczących producentów. Fakt powiązania gospodarczego z kilkoma producentami rodzi ryzyko uzależnienia od współpracy z nimi. W przypadku przerwania współpracy z jednym z podmiotów może pojawić się ryzyko przejściowego zmniejszenia sprzedaży i co za tym idzie zmniejszenia udziału w rynku odtwarzaczy multimedialnych Ryzyko utraty głównych odbiorców Produkty i usługi oferowane przez Emitenta dystrybuowane są przez duże sieci detaliczne. Przerwanie współpracy z dużą siecią detaliczną powoduje ryzyko zmniejszenia sprzedaży. Skupienie dystrybucji produktów i usług Emitenta poprzez kilka podmiotów rodzi ryzyko, iż zakłócenia współpracy będą znacząco odbijać się na poziomie sprzedaży Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w sektorze IT / Consumer electronic

18 18 Istotną charakterystyką branży IT / Consumer electronic jest szybkość zachodzących zmian technologicznych, które mają swoje bezpośrednie przełożenie na żywotność produktów oferowanych na rynku odtwarzaczy multimedialnych. Tempo tych procesów oraz ich zakres powoduje, iż Emitent, aby zachować swoją pozycję rynkową zmuszony jest do stałej obserwacji rynku pod względem najnowszych produktów i usług oraz do stałej obserwacji zaplecza technologicznego branży IT, które wpływać będzie na kierunek rozwoju branży. Opisana płynność i dynamika branży IT niesie ze sobą ryzyko ponoszenia znacznych kosztów związanych z koniecznością obserwacji rynku, najnowszych produktów i usług, jak również najnowszych technologii Ryzyko uzależnienia od osób zajmujących kluczowe stanowiska Istotne znaczenie dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta ma know-how posiadane przez osoby nim zarządzające oraz zajmujące kluczowe stanowiska. Odejście większej liczby członków szeroko pojętej kadry kierowniczej Emitenta może negatywnie wpłynąć na jego sytuację majątkową i finansową Ryzyko wzrostu konkurencji (także zagranicznej) Emitent działa na szybko rozwijającym się rynku odtwarzaczy multimedialnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo zaistnienia na tym rynku silnej konkurencji, szczególnie przy włączeniu się podmiotów zagranicznych, z których niektóre posiadają znacznie większe zasoby finansowe niż Emitent. Ponadto Emitent nie dywersyfikuje znacząco swojej działalności. Może to spowodować duże zagrożenie konkurencyjne, gdy produkty na podobnym poziomie co Emitent zaczną oferować inne spółki działające na rynku odtwarzaczy multimedialnych. Znacząca konkurencja ze strony innych podmiotów oferujących produkty podobne do produktów oferowanych przez Emitenta, mogłaby doprowadzić do zwiększonych kosztów inwestycji Ryzyko związane z utratą popularności Na szybko rozwijającym się rynku odtwarzaczy multimedialnych pojawia się coraz więcej podmiotów, oferujących produkty podobne do produktów oferowanych przez Emitenta. Istnieje zagrożenie, iż przy niedostatecznie szerokim wachlarzu oferowanych produktów i powiązanych z nimi usług klienci Emitenta mogą odejść do innych producentów. Utrata popularności Emitenta może nastąpić również wówczas, gdy nie będzie on należycie badał bieżących trendów rynkowych Ryzyko związane z utratą płynności Spółki z Grupy Kapitałowej Vedia SA realizują duże zamówienia od Klientów, w przypadku opóźnienia w zapłacie za wyprodukowany towar, możemy mieć do czynienia z problemami w zakresie regulowania płatności do dostawców co również może wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe Emitenta. Emitent rozwija swoją działalność finansując się kapitałem własnym i obcym. W sytuacji gdy nastąpią utrudnienia w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania mogą nastąpić trudności związane z utrzymaniem płynności finansowej przedsiębiorstwa, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz

19 19 W wypadku nagłego wystąpienia zmiany sytuacji politycznej i/lub ekonomicznej w kraju lub na świecie, mogącej mieć negatywny wpływ na rynki finansowe, w szczególności w Polsce, na działalność Emitenta i/lub zaistnienia innych zdarzeń mających bezpośredni wpływ na samego Emitenta lub jego otoczenie, istnieje ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz. Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz zależy również od wewnętrznej sytuacji samego Emitenta Ryzyko załamania się współpracy z chińskim partnerem W wypadku nagłego odstąpienia od współpracy partnera chińskiego mogą nastąpić negatywne skutki do których możemy zaliczyć istotne zmniejszenie wartości sprzedaży co w konsekwencji będzie skutkowało koniecznością ponoszenia kosztów stałych New Dragon Electronic Limited. W wyniku takiego zdarzenia może nastąpić utrata rentowności Ryzyko związane z prezentacją wyników finansowych Emitent działa na terenie Polski, Chińskiej Republiki Demokratycznej oraz na terenie Hong Kongu. Ewidencję księgową oraz sprawozdawczość finansową prowadzi z zachowaniem zasad prawnych na lokalnych rynkach. Zatrudnia do tych czynności wykwalifikowany personel oraz regularnie korzysta z doświadczonych firm doradczych i audytorskich. Dokłada starań, aby sytuacja finansowa była przedstawiona poprawnie, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym; istnieje jednak ryzyko, że osoby dokonujące badania ksiąg handlowych i sprawozdań finansowych dokonają korekt, które mogą istotnie wpłynąć na poszczególne pozycje Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat. Istnieje również ryzyko opóźnień we współpracy z partnerami Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności rynku Ceny papierów wartościowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w założonym terminie lub ilości albo po określonej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje możliwość poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich nabycia Ryzyko ograniczenia płynności obrotu akcjami Zgodnie z umową zawartą przez wszystkich akcjonariuszy Emitenta posiadających akcje serii A, akcje te nie mogą być zbyte, w okresie do dnia 7 grudnia 2009 roku. Akcjonariusze uprawnieni będą do zbycia części posiadanych przez siebie akcji przed upływem tego terminu w następujących przypadkach: jeżeli cena akcji Emitenta nie będzie niższa niż 1,20 zł możliwość zbycia 5 % akcji, jeżeli cena akcji Emitenta nie będzie niższa niż 2 zł możliwość zbycia dalszych 5 % akcji oraz jeżeli cena akcji Emitenta nie będzie niższa niż 3 zł możliwość zbycia kolejnych 5 % akcji W związku z powyższym we wskazanym okresie w obrocie w alternatywnym systemie obrotu znajdować się może stosunkowo niewielka liczba

20 20 akcji Emitenta, co może skutkować niską płynnością obrotu tymi akcjami i tym samym wpływać na obniżenie ceny akcji Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu Zgodnie z 11 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu, jego organizator może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: na wniosek Emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. Zgodnie z 12 ust. 1 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu, jego organizator może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Zgodnie z 12 ust. 2 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu: w przypadkach określonych przepisami prawa, jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. Ponadto zgodnie z 16 ust 1 pkt 2 i 3 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może: zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie, wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. W przypadku, gdy decyzja o zawieszeniu instrumentów finansowych Emitenta jest wydawana jako sankcja za niewykonywanie przez Emitenta obowiązków określonych w Regulaminie ASO, okres zawieszenia obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące. W świetle pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, co do treści Regulaminu ASO oraz załączników do niego oraz braku ugruntowanej praktyki, Emitent nie może zagwarantować, iż powyżej opisane sytuacje nie będą miały miejsca w odniesieniu do jego instrumentów finansowych. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z 28 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub zagrożony jest interes inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez Komisję instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z 28 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawiesza obrót tymi instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z 28 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu na żądanie

21 21 Komisji Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Zawieszenie notowań akcji na Giełdzie lub ich wykluczenie może mieć negatywny wpływ na płynność akcji w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności może utrudnić akcjonariuszom ich zbywanie. Ryzyko powyższe dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF Spółki notowane w alternatywnym systemie obrotu, w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi są spółkami publicznymi. W związku z powyższym Komisja Nadzoru Finansowego może nakładać na emitentów kary administracyjne w przypadku nie wykonywania przez Spółkę obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W ich wyniku obrót papierami wartościowymi wyemitowanymi przez Spółkę może zostać utrudniony a w skrajnym przypadku uniemożliwiony.

DOKUMENT INFORMACYJNY. M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

DOKUMENT INFORMACYJNY. M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli DOKUMENT INFORMACYJNY M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE

DOKUMENT INFORMACYJNY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE DOKUMENT INFORMACYJNY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 Warszawa 30 maja 2014 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A.

MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A. MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A. z siedzibą w Warszawie Warszawa, 16 października 2014 roku strona 1 z 125 Wstęp Emitent Firma: VENO Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzona na potrzeby wprowadzenia zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C do obrotu na Catalyst prowadzony jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Jujubee S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice KRS 0000410818 jujubee.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i 830.000

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C i akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny LS Tech - Homes z siedzibą w Bielsku - Białej SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C i D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bydgoszczy Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, Akcji serii B oraz Praw Do Akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

NEPTIS S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY AUTORYZOWANY DORADCA

NEPTIS S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY AUTORYZOWANY DORADCA DOKUMENT INFORMACYJNY NEPTIS S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl DOKUMENT INFORMACYJNY TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A oraz Akcji serii

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNET WORKS S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI MOBINI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI MOBINI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI MOBINI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII B DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Dokument informacyjny KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo