ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie KWARTALNIK 1 (51) / 2016

2 RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL Prof. prof.: Kazimierz WORWA przewodniczący, Maciej TANAŚ sekretarz, Olga BAŁAKI- RIEWA, Henryk BEDNARSKI, Michał BOCHIN, Wiktor CZUŻIKOW, Nadieżda DIEJEWA, Rudolf DUPKALA, Józef FRĄŚ, Karl GRATZER, Dieter GREY, Janusz GUDOWSKI, Dietmar JAHNKE, Tatiana JEFIMIENKO, Mariusz JĘDRZEJKO, Norbert KANSWOHL, Henryk KIRSCHNER, Mirosław KMEC, Anatolij KOŁOT, Wiesław KOWALCZEWSKI, Zbigniew KRAWCZYK, Vladimir KRĈMERY, Natalia KUTUZOWA, Stefan M. KWIATKOWSKI, Zbigniew LANDAU, Ella LIBANOWA, Jelena MAKAROWA, František MIHINA, Walery NOWIKOW, Witalij PRAUDE, Michaił ROMANIUK, Wojciech SŁOMSKI, Marek STOROŠKA, Władimir SUDAKOW, Jan SZCZEPAŃSKI, Janusz TANAŚ, Besrat TESFAYE, Zachraij WAR- NALIJ, Nonna ZINOWIEWA ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITIONAL TEAM Zdzisław SIROJĆ redaktor naczelny, Katarzyna BOCHEŃSKA-WŁOSTOWSKA zastępca redaktora naczelnego, Maciej DĘBSKI zastępca redaktora naczelnego, Anna OPALIŃSKA sekretarz redakcji, Jerzy CHORĄŻUK, Jakub Jerzy CZARKOWSKI, Krzysztof KANDEFER, Jurij KARIAGIN, Edyta ŁYSZKOWSKA, Ingrid RUŽBARSKÁ, Maciej SMUK, Magdalena WOŹNICZKO, Agnieszka ZIELIŃSKA REDAKTORZY TEMATYCZNI / THEMATIC EDITORS Prof. prof.: Józef FRĄŚ, Marek GRENIEWSKI, Mariusz JĘDRZEJKO, Zbigniew KRAWCZYK, Zdzisław NOWAKOWSKI, Jan SZCZEPAŃSKI, Maciej TANAŚ REDAKTORZY STATYSTYCZNI / STATISTICAL EDITORS Prof. Brunon GÓRECKI, Tadeusz MIŁOSZ REDAKTORZY JĘZYKOWI / LANGUAGES EDITORS Jęz. pol. Katarzyna BOCHEŃSKA-WŁOSTOWSKA, jęz. ang Małgorzata CZAPLEJEWICZ- KOŁODZIŃSKA, Małgorzata ŻYCKA, jęz. ang., ros. i ukr. Susanna KITAJEWA, jęz. ros. i białorus. TAMARA JAKOWUK, jęz. niem. Barbara KAZUBEK, jęz. ros. i ukr. Jurij KARIA- GIN, jęz słow. i cz. Lenka LACHYTOVÁ, jęz. hiszp. i port. Ramiro Delió BORGES de ME- NESES REDAKTOR TECHNICZNY / TECHNICAL EDITORS Adam POLKOWSKI, DRUK I OPRAWA / PRINTERING AND BINDING Sowa Sp. z o.o Warszawa, ul. Hrubieszowska 6a tel./fax /22/ ; WYDAWCA / PUBLISHER Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel./fax /22/ ; Copyright by Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Wersja papierowa pisma jest wersją pierwotną /The paper version of the journal is the initial release/ Nakład 50 egzemplarzy ISSN

3 Spis treści / Contents ROZPRAWY ARTYKUŁY STUDIA DISSERTATIONS ARTICLES STUDIES Walentyna DIACZUK... 9 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций The role of mass media in public opinion and creation the non-governmental organizations Rola mass mediów w kształtowaniu opinii publicznej i tworzeniu organizacji pozarządowych Wiesław KOWALCZEWSKI Warunki rozwoju zrównoważonego w polskiej gospodarce Conditions for sustainable development in the Polish economy Jelena JAKIMCZUK Проблемы достижения сбалансированности економического развития региона Украины Problems of sustainatle economic development in the Ukraine Problemy zrównoważonego rozwoju gospodarczego Ukrainy Dorota WINIARSKA Sytuacja demograficzna i jej skutki dla wybranych społeczno-gospodarczych obszarów w Polsce Demographic situation and its inpact on the socio-economic Polish areas Anna MIELNIK Правовое регулирование развития экономических отношений Польши и Украины Legal regulation of economic relations Poland and Ukraine Prawne uregulowania stosunków gospodarczych Polski i Ukrainy

4 4 Spis treści / Contents Grzegorz DZIADKOWIEC Ewolucja roli placówki bankowej w nowoczesnym banku detalicznym Ewolution of the role banking institutions in a modern retail bank Rafał BERNAT Procedura podatkowa w Polsce i Serbii studium prawnoporównawcze Tax procedure in Poland and Serbia comparative study Zdzisław SIROJĆ Perspektywy zatrudnienia absolwentów wyższych uczelni rezultaty badania Employment prospects of graduates results of a survey Jolanta BUCZEK Nowe kierunki studiów przesłanki ich uruchamiania. Omówienie wybranych wyników badań New courses of studies reasons for their launch. Discussion of selected research results Daniel ŚLĘZAK, Agata PIOTROWSKA, Kamil KRZYŻANOWSKI, Przemysław ŻURATYŃSKI Edukacja zrowotna metody nauczania i kształcenia Health education teaching and learning Erna MIELNIK Сущность интеллектуальной собственности как особого объекта оценки Essence of intellectual property as a special object assessment Istota własności intelektualnej jako szczególnego obiektu oceny Wiktor W. ARCHIPOW Проблемы оценки и страхования культурных ценностей Problems of evaluation and insurance of cultural values Problemy oceny i ubezpieczenia dzieł sztuki

5 Spis treści / Contents 5 Jurij KARIAGIN, Erna MIELNIK Совершетствование методов оценки стоимости програмнных продуктов Important of methods for assessing the value of the software Doskonalenie metod oceny wartości oprogramowania Rafał GRUPA Metoda eye-tracking nowoczesnym narzędziem marketingowym Eye-tracking method as a modern marketing tool Augusta A. KANIEWSKA, Irina J. MIELNIK Новые технологии и инновации как средство виртуальной коммуникации молодежи Украины и Польши New technology and innovation as a means of youth virtual communications of Ukraine and Poland Nowe technologie i innowacje jako środek wirtualnej komunikacji młodzieży Ukrainy i Polski Daniel ŚLĘZAK, Przemysław ŻURATYŃSKI Problem uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałanie temu zjawisku Problem of alcohol addiction and presention of this phenomenon Natalia ROMANIENKO Культурно творческая жизнь на освобожденной от немецкой оккупации Украине ( гг.) Cultural and artistic life in liberated from German occupation Ukraine ( years) Życie kulturalne na wyzwolonej spod niemieckiej okupacji Ukrainie ( ) Informacje dla autorów / Information for Authors Recenzenci Zeszytów Naukowych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie / Reviewers of Scientific Journals

6

7 ROZPRAWY ARTYKUŁY STUDIA DISSERTATIONS ARTICLES STUDIES

8

9 ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie Nr 1 (51) / 2016 [s. 9-23] ISSN Walentyna DIACZUK Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций Постановка проблемы Развитие и углубление демократии, что является политическим аспектом процесса формирования развитого общества, предусматривает усиление роли общественного мнения в решении проблем, стоящих перед обществом. Однако если другие, прежде всего институциональные, аспекты демократии часто обсуждаются и глубоко изучаются, то вопросы, связанные с формированием общественного мнения, являются малоисследованной областью коммуникативных технологий. Это не означает, что проблемы общественного мнения не были предметом эмпирических социологических исследований. Совсем наоборот, развитие эмпирических исследований общественного мнения является одним из достижений общественных наук в Польше, Украине и других европейских странах. Однако вряд ли можно утверждать, что эмпирические знания и теоретическая проблематика общественного мнения как составного элемента политической системы тесно взаимосвязаны.

10 10 Walentyna DIACZUK На протяжении нашего столетия историки ведут исследования для того, чтобы выяснить, чем же в действительности являлось общественное мнение, причем некоторые из них стремятся определить его с такой точностью, с которой позволяет это сделать современная практика опросов общественного мнения. Цель Сегодня одна из главных характеристик этого поля борьбы состоит в той исключительной роли, которую в нем играют коммерческие исследования и в том факте, что это понятие становится объектом определения, претендующего на научность и предполагающего специфическую процедуру исследования. Изложение основного материала В то время как политические лидеры параллельно учились, как пользоваться новыми средствами массовой информации (СМИ) (радио и телевидением), которые должны были воздействовать на общественное мнение, бурное развитие аудиовизуальных средств коммуникации значительно изменило тип политиков и заставило их искать новые пути к узнаваемости. В условиях научно-технического прогресса в XX веке и появления электронных средств массовой коммуникации (СМК) (радио, телевидение, космическая связь), возможности влияния средств массовой информации (СМИ) на общество резко возросли. Новые средства массовой коммуникации (СМК) позволили современным средствам массовой информации (СМИ) оказывать влияние не только на тонкий слой общества, но и на всю массу населения. Средства массовой информации обращаются к населению на родном языке и в устных формах, доступных для понимания всех, независимо от степени грамотности различных групп населения. Именно этим объясняется резкое расширение социальной базы СМИ и стремительный рост их влияния в сфере формирования общественного мнения. Особенно быстро в новых условиях растет влияние таких видов

11 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций 11 средств массовой информации, как телевидение, радио, интернет коммуникация. Телевидение и радио становятся доминирующими каналами распространения информации, а с недавних пор, многие активные слои населения стали черпать и обмениваться информацией в социальных сетях: Facebook, Twitter, В Контакте. - Нужно заметить что, именно политический срез заметно выделяет украинских пользователей вышеуказанных социальных сетей, и особенно выделяется заказной «российский троллинг». А к вопросу, влияют и должны ли влиять СМИ на формирование общественного мнения или же они должны только информировать общество, бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) О. Попцов в статье «Трудное испытание свободой слова», заявляет: «Цель нашей компании - формирование в сознании зрителей и слушателей нового образа окружающего мира». Таким образом, Попцов нисколько не сомневается в том, что его компания не просто информирует о событиях и проблемах, а создает у зрителя, у слушателей определенный образ, определенное восприятие окружающего их мира. Это особенно четко видно как российское телевидение, формирует новый образ «государства освободителя». В погоне за картинкой с Украины, создает по заказу Кремля пропагандистские сюжеты, где «свидетельница» рассказывает о «распятом бандеровцами мальчике в Донецке», о заблудившихся российских десантниках в Луганской области, о хунте истребляющей население, так называемых, ДНР и ЛНР и т.д. В общественное сознание внедряют миф о президенте Путине, как о защитнике и созидателе «русского мира». Несмотря на то, что мировые информационные источники пишут о кремлевском финансировании войны в Грузии, Молдове, Украине, российский телепотребитель на 50%, искренне верит в мудрость президента Путина. Европейцы же задумываются, кого же дальше пойдет защищать Кремль? Исторический процесс формирования политически грамотного общества был бы невозможен без помощи прессы. СМИ стали каналом, через который

12 12 Walentyna DIACZUK регулируются дебаты и политическое общество существует и действует. Другое дело кому принадлежат СМИ и чей политический заказ выполняют. Трудности поиска однозначного ответа на вопрос о месте и роли СМИ в жизни современного общества порождены многофункциональностью этого института социальной информации. Отражая действительность, жизнь общества, СМИ информируют его членов о событиях и проблемах. Но выполняя эти функции, СМИ приобретают власть над потребителем информации. Во-первых, потому, что они монополизируют (в силу своей оперативности) информационное обслуживание общества. Во-вторых, СМИ, отражая действительность, не могут дать абсолютно объективную картину этой действительности потребителю. Любой орган СМИ, информируя общество о событиях и проблемах, дает толкование событий и популярно объясняет их существо, а также их важность для общества в целом. В конечном итоге, даже и те органы СМИ, которые сознательно не ставят перед собой цель формировать общественное мнение, на практике формирует его. Прежде всего, целенаправленно отсеивается часть информации о фактах и событиях, которые могут, по мнению руководства органа СМИ, влиять на общественное мнение в направлении, невыгодном для органа СМИ, его издателей и спонсоров. В блоке информации, отобранной для публикации, с помощью различных приемов концентрирует внимание потребителей на «позитивно» необходимых элементах, выгодных органу СМИ и его владельцу. Вторым важным направлением манипулирования общественным мнением и формирования взглядов потребителя информации является подбор кадров, комментаторов, обозревателей, аналитиков событий и проблем. Руководство любого органа СМИ привлекает для толкования событий и проблем таких специалистов, которые отвечают политическим вкусам и позициям данного органа. И эти специалисты будут истолковывать, и объяснять их в выгодном для издателя духе и направлении.

13 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций 13 Наконец, в самом крайнем случае, орган СМИ и работающие в нем журналисты получают прямое задание и соответствующую плату за проведение определенной кампании в поддержку той или иной идеи, циркулирующей в обществе. Нарушая право и мораль, они манипулируют потребителем информации, сознательно вводят его в заблуждение, настраивают определенным образом в отношении партий, общественных движений и их лидеров. Формируя общественное мнение в направлении, угодном и выгодном для владельца СМИ, журналистика получает возможность оказывать давление на властные структуры. Влиять на принятие ими тех или иных решений, «подправлять» эти решения в духе, который устраивает владельцев органов СМИ или же их политических союзников. Такие методы влияния на властные структуры, т.е. влияние через общественное мнение, определенным образом сфабрикованное, чаще всего используется СМИ в условиях демократического правового государства. В таком государстве функционирует стройная система выборных властных органов и должностей в аппарате правительства. Поэтому проведение выборных кампаний стало заповедной зоной СМИ, в которой СМИ безраздельно господствуют. В иных системах государственного устройства (абсолютная монархия, диктатура) влияние общественного мнения на властные структуры весьма ограничено, и СМИ лишены возможности использовать его в целях давления на власть. Следует учитывать и еще один канал влияния СМИ на власть. СМИ имеют возможность оказывать непосредственное влияние на структуры власти, минуя общественное мнение. Недавно еженедельник Wprost опубликовал рейтинг самых богатых людей Центральной и Восточной Европы, среди которых оказались польские и украинские олигархи. В Польше олигархия не имеет такого политического влияния как в Украине. Даже если она и оказывает какое-то воздействие на политические процессы, то такое явление имеет очень скрытый характер.

14 14 Walentyna DIACZUK Олигархи боятся, что их отношения с политикой могут быть демаскированы. Ведь если общественное мнение через прессу узнает о связях политика с олигархами, он должен объяснить свою связь с ними. В Украине политики не разъясняют своих связей с олигархами, и это мне кажется существенным отличием. Поэтому украинские олигархи также сильны, как и их российские коллеги. Любая активность средств массовой информации и общественного мнения должна быть ориентирована на мирное урегулирование конфликта, вот такая цель должна лежать в основе философии, и только так возможна научная оценка и рассмотрение любой конкретной акции органа средств массовой информации и общественного мнения по освещению конфликтов. В научной литературе дается множество определений общественного мнения. Одно из них выдвигает на первый план то, что касается «общественных проблем». Другие принимают как наиболее важный для определения критерий публичное высказывание мнения. Третьи требуют, чтобы мнение имело достаточно широкое распространение, чтобы его разделяли многие индивиды. Наконец, некоторые отмечают, что под общественным мнением понимается (по крайней мере, в англосакской политической традиции) мнение народных масс, то есть мнение тех, кто не осуществляет власти, в отличие от точки зрения правящих классов. Хотя элементы этих определений могут в какой-то степени применяться при создании марксистской теории общественного мнения, однако они несут на себе слишком сильный отпечаток определенного рода формализма: в них общественное мнение рассматривается вне контекста теории государства и классового господства, а тем самым упускается из виду возможность такой трактовки общественного мнения, при которой становится возможным показать его роль и значение во всей совокупности политической жизни, и в особенности в рамках системы демократии.

15 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций 15 В марксистской литературе раньше других дал определение общественного мнения Антонио Грамши, заметки которого на эту тему к сожалению, весьма краткие можно было бы рассматривать как наброски марксистской теории общественного мнения. «То, что обычно называют «общественным мнением», писал он, тесно связано с политической гегемонией и является точкой соприкосновения «гражданского общества» и «политического общества». Когда государство намеревается предпринять какую-то не особенно популярную акцию, оно обычно заблаговременно обрабатывает общественное мнение, то есть организует и централизует определенные элементы гражданского общества. «История общественного мнения»: элементы общественного мнения, разумеется, существовали всегда, даже в азиатских сатрапиях, но общественное мнение в том виде, в каком мы понимаем его сегодня, родилось накануне упадка абсолютных монархий, то есть в период борьбы нового буржуазного класса за политическую гегемонию и за завоевание власти. Общественное мнение является политическим содержанием коллективной политической власти. Именно поэтому ведется борьба за монополию органов общественного мнения: СМИ, печати, партий, парламента, с тем чтобы одна и та же сила формировала мнение и одновременно волю нации, чтобы развеять в пыль все, что препятствует формированию этой единой власти. Что же происходит сегодня в Украине, все СМИ, партии фактически финансируются украинскими и про российскими олигархами. Настоящие «агенты влияния» это наши отечественные олигархи, которым принадлежат мощные, способные влиять на общественное мнение СМИ (телеканалы), а также массовые механизмы вербовки лично преданных избирателей и интеллектуальных ресурсов. Сейчас в Украине существует определенный баланс сил между ресурсом власти президента (его ближайшего окружения) и крупными олигархами. Пока чаша весов в их отношениях полностью не перевесила в одну сторону,

16 16 Walentyna DIACZUK до тех пор мы будем наблюдать лишь атаки на структуры, которые не могут дать сдачи в силу своей слабости, неподготовленности или амебности. Вместо поддержки и упрочнения взаимоотношений с медиаторами (неформальными представителями крупных геополитических игроков) агрессию и тревогу власти, возникшую по причине относительно успешной реализации «евромайдана», пытаются перевести в русло борьбы с ними. Общественное мнение не идентично совокупности мнений, высказываемых лицами или группами, из которых складывается общество. Частные мнения, проявляющиеся в сфере деятельности индивидов или исключительно в малых общественных группах, относительно изолированных от совокупности политической системы (например, в семьях, среди соседей, в игровых группах), могут иметь большое потенциальное значение как материал, из которого в определенных условиях может возникнуть общественное мнение, но они еще не являются сами по себе общественным мнением. Можно здесь добавить, что обоснованием для использования определения «исследование общественного мнения» при проведении различного рода зондажей, имеющих целью выяснить взгляды членов какой-либо общности на ту или иную тему, является то, что исследования такого типа в определенной степени преобразуют индивидуальные частные мнения в общественное мнение. Происходит это потому, что суммированные и проанализированные результаты уже представляют собой определенную форму общественного мнения и тем самым становятся элементом политической системы. Однако следует особо подчеркнуть, что ответы опрашиваемых представителей являются лишь суммой частных мнений. Общественным мнением они становятся лишь в результате широкого распространения в обществе. Общественное мнение это исторически обусловленное и изменяющееся состояние общественного сознания больших групп людей, выражаемое публично по проблемам, важным для политической системы. Оно становится элементом функционирования самой политической системы. Общественное

17 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций 17 мнение отсутствует там, где политическая система не допускает какого-либо выражения политических позиций, имеющего целью воздействовать на функционирование системы. Таким образом, общественное мнение не является простой суммой мнений членов общества или какой то средней величиной. Это политическое явление, сущность которого состоит в определении соотношения сил, фактически действующих в обществе. Взгляды индивидов составляют элементы этого сложного уравнения, но не только они определяют характер общественного мнения. Лишь преобразование индивидуально проявляющихся, разрозненных взглядов создает общественное мнение. Характерным для социалистического общественного мнения является то, что в нем своеобразно согласуются точки зрения политического руководства и спонтанно формирующиеся мнения членов сообщества. В некоторых областях это согласование не вызывает никаких проблем, так как преобладающая часть спонтанно формирующихся мнений идентична точке зрения, выдвигаемой политическим руководством. В качестве примера можно указать на необычайно близкое совпадение (почти идентичность) позиции партии и правительства по вопросу послевоенных границ Польши по Одре и Нисе с позицией польских граждан. Однако не по всем вопросам и не с самого начала такое совпадение существует. Во многих случаях необходим сложный процесс формирования общественного сознания и учета его при принятии решений. Существенным элементом данного процесса является формирование и выражение общественного мнения. Пренебрежение сложностью этого процесса, как правило, приводит к деформации и ограничениям демократии и как следствие этого даже к политическим кризисам. Политика, соответствующая принципам демократии в области общественного мнения состоит в том, что активное воздействие на сознание масс происходит с учетом того, какие решения принимаются и как они пропагандируются в обществе. При умелом соединении этих принципов общественное мнение

18 18 Walentyna DIACZUK позволяет объединится индивидам в общественные организации, которые становится могучей силой. К примеру, волонтерские организации в Украине, которые в кратчайшие сроки, мобилизировали украинское общество и дали возможность вновь создать боеспособную украинскую армию. Исследования в области функционирования общественных организаций опираются на фундаментальную теоретическую и эмпирическую базу. В работах классиков социологической мысли М. Вебера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, А. де Токвиля и др. представлен анализ социальных институтов и организаций, групп интересов и групп давления. Проблема повышения роли общественных организаций применительно к странам Запада нашла свое отражение в работах Э. Арато, Р. Арона, А. Лейпхарда, Ю. Хабермаса и др. Сторонники культурологической стратегии анализа общественных организаций считают, что в экономически развитых странах основными причинами тех или иным социальных действий является стремление удовлетворить духовные потребности (А.Турен, Д. Лаперони, Ж. де Торсак, К. Мангейм, М. Мид). Исследования демократических движений в контексте политических и социальных трансформаций в СССР и Украине в 1990-х х гг. были продолжены такими учеными как Л. Гордон, Э. Клопов, В. Пастухов которые в своих работах анализируют состояние и механизмы формирования идеологии организаций общественных движений. Среди работ, рассматривающих проблемы институционализации социальных субъектов в современной Украине, можно выделить труды Новичковой Г. В., Лойко Л. В., Гаевой Н. П., Колодия А. В., Додиной Є. Є. Исследованиям актуальных проблем становления гражданского общества в современной Украине и эффективного функционирования его основных институтов, в том числе общественных объединений, посвящены труды Онищенко О. С., Скрипнюк О. В., Максименко О. М. Среди ученных и политтехнологов широко обсуждается вопрос формирования гражданского общества в современной Украине на основе

19 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций 19 национальной идеи, а, следовательно, и о полнокровной и полноправной политической нации. Если честно говорить, то эта задача в практической плоскости и не ставилась. К примеру, призыв Л. Кучмы к народным депутатам Украины после назначения его премьер-министром: "Скажите, что строить, и я построю", так и не получил отклика. Страна фактически и сегодня не имеет внятно сформулированной, рассчитанной на перспективу стратегии своего развития. В итоге Украина оказалась в глубоком, системном кризисе, из которого никак не может выбраться. В ней утвердились бандитский капитализм, диктатура криминально-олигархического капитала и насквозь коррумпированного чиновничества. Формирование политической нации связано прежде всего с необходимостью обеспечить строгое соблюдение конституционных положений о равноправии всех граждан независимо от их этнической принадлежности и других обстоятельств, преодолеть и пресекать малейшие проявления дискриминации на этой почве, национальной или религиозной нетерпимости, в особенности русофобии, которая при попустительстве власти усиленно навязывается агрессивными национал шовинистскими силами. Отдельного рассмотрения требуют многочисленные предложения относительно федеративного устройства Украины как полиэтнического государства. Методология исследования деятельности общественных организаций и организаций в целом в основном является производной социальной антропологии. Особенности познавательного аппарата социальной антропологии оказались привлекательными для социологов и постепенно оформились в самостоятельную социологическую традицию, которая исследует антропологическими методами проблемы городской жизни и функционирование организаций. Собственно говоря, в литературе по социальным наукам понятие этнографии организаций часто используется в

20 20 Walentyna DIACZUK смысле совокупности «этнографических», качественных методов сбора данных (долговременное включенное наблюдение, глубинные интервью, сбор документов и т. др.), применяемых при изучении организации. Общественные организации это формализованные самостоятельные (неправительственные) неприбыльные объединения граждан, направленные на реализацию разнообразных коллективных интересов и защиту коллективных прав. В таком широком значении к разряду общественных организаций попадают различные по сути учреждения политические партии, собственно общественные организации, организации по интересам, благотворительные фонды и т.п. Очевидно, эти группы организаций необходимо рассматривать отдельно, хотя, с другой стороны, нельзя не видеть их общей сущности как организаций гражданского общества. Закон Украины «Про объединения граждан» (1992 г.) [3] считает таким объединением «добровольное общественное формирование, созданное на основе единства интересов для совместной реализации гражданами своих прав и свобод» (ст. 1). Под это определение попадают как политические партии, так и общественные организации. Исторический процесс формирования политически грамотного общества был бы невозможен без помощи прессы. СМИ стали каналом, через который регулируются дебаты и политическое общество существует и действует. Трудности поиска однозначного ответа на вопрос о месте и роли СМИ в жизни современного общества порождены многофункциональностью этого института социальной информации. Отражая действительность, жизнь общества, СМИ информируют его членов о событиях и проблемах. Но выполняя эти функции, СМИ приобретают власть над потребителем информации. Во-первых, потому, что они монополизируют (в силу своей оперативности) информационное обслуживание общества. Во-вторых, СМИ, отражая действительность, не могут дать абсолютно объективную картину этой действительности потребителю.

21 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций 21 Нельзя не отметить, что существование общественных организаций целиком возможно и в условиях несформированности гражданского общества. В этом случае общественная инициатива прямо или опосредованно инициируется государственной властью. Бесспорно, за своей сущностью подобные объединения очень отличаются от объединений гражданского общества, хотя нельзя отбрасывать и возможности их постепенной трансформации. По крайней мере, возможность существования подобных переходных форм нужно учитывать при анализе типологии общественных учреждений, так называемых переходных обществ, к которым принадлежит ныне и Украина. Список литературы [1] Власть, зеркало или служанка?: энциклопедия жизни современной российской журналистики : в 2 т. М. : Союз журналистов России, [2] Воронков В. Активисты движения сопротивления режиму: Попытка анализа / В. Воронков // Социология общественных движений: эмпирические наблюдения и исследования. СПб., С [3] Гордон Л. Новые социальные движения в России / Л. Гордон, Э. Клопов. М., [4] Грамши А. «Искусство политики» / А. Грамши ; пер. Г. П. Смирнов, С. А. Ошеров. М. : Искусство, [5] Held D. and Hall S. (ed.), The idea of the modern Stale, Open University press, 1984; [6] Negrine A. M., Politics and the Mass media in Britain, London and New York, [7] Закон України про об єднання громадян : за станом на 16 черв р. / Верховна Рада України: офіц. вид. Київ : Парлам. вид-во, с. (Серія «Закони України»).

22 22 Walentyna DIACZUK [8] Костюшев В. В., Общественные движения и коллективные действия в условиях запаздывающей модернизации / В. В. Костюшев // Образ мыслей и образ жизни. М. : Ин т социологии РАН, С [9] Луман Н., Глобализация мирового сообщества / Н. Луман // Социология на пороге XXI века: основные направления исследований. М.: РУСАКИ, С [10] Макаренко О. В., Государство и негосударственные общественные организации: формы поддержки и сотрудничества / О. В. Макаренко, Б. Л. Рудник и др. М.: Сигнал, [11] Общественные организации в политической системе / отв. ред. Ц. А. Ямпольская. М. : Наука, [12] Онищенко О. С., Шляхи реформування в Україні громадянського суспільства / О. С. Онищенко // Правова держава: щоріч. наук. пр. ІДІП НАН. Київ, [13] Пастухов В. Б., Российское демократическое движение: путь к власти / В. Б. Пастухов // Политические исследования С [14] Пригожин А. И., Современная социология организаций: [учебник] / А. И. Пригожин. М. : Интерпракс, (Программа обновления гуманитарного образования в России). [15] Принципи законів про громадські організації. Київ: Центр інновацій та розвитку, Аннотация Ключевые слова: СМИ, общественноe мнениe, общественныe организаци В статье рассматриваются основные методы влияния на формирование общественного мнения в различных системах государственного устройства, и особенно в рамках системы демократия. Трудности поиска однозначного ответа на вопрос о месте и роли СМИ в жизни современного общества порождены многофункциональностью этого института социальной информации.

23 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций 23 The role of mass media in public opinion and creation the non-governmental organizations Key words: public opinion, mass media, civil society, non governmental organizations Summary Public opinion is the political content of collective political power. That is why there is a struggle for the public opinion monopoly: the media, the press, political parties, parliament - in order to have the same force at the same time to form a nation s opinion and will for dispelling all the dust that prevents the formation of a unified government. The real agents of influence are our domestic oligarchs who own media (TV channels), powerful, capable of influencing upon public opinion, as well as mechanisms for mass recruitment of the personally loyal voters and intellectual resources Rola mass mediów w kształtowaniu opinii publicznej i tworzeniu organizacji pozarządowych Streszczenie Słowa kluczowe: mass media, opinia publiczna, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe Artykuł poświęcony jest roli środków masowego przekazu w życiu współczesnych społeczeństw.

24

25 ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie Nr 1 (51) / 2016 [s ] ISSN Wiesław KOWALCZEWSKI Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Warunki rozwoju zrównoważonego w polskiej gospodarce Mający obecnie miejsce szybki rozwój gospodarki rynkowej charakteryzują: globalizacja i rosnąca konkurencyjność. Procesy globalizacji jakie zachodzą w gospodarce światowej prowadzą do umiędzynarodowienia produkcji i wymiany, a jednocześnie do pogłębienia nierównomiernej dynamiki rozwoju wielu gałęzi produkcji. Musimy uznać, że proces globalizacji i tworzenia się społeczeństwa planetarnego jest nieodwracalny. Proces ten, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i postępu technicznego, generuje jednocześnie nierówności i pogłębia ich rozmiary. I chociaż sytuacja biednych w niektórych krajach poprawia się, to jednak przepaść pomiędzy nimi a ludźmi bardziej zamożnymi pogłębia się. Dzisiejszy rozwój powoduje wzrost niezadowolenia i jest czynnikiem konfliktogennym. Przedsiębiorstwa produkcyjne, ażeby utrzymać się na rynku, muszą dostosować się do tych tendencji. To dostosowanie przedsiębiorstw musi polegać na szukaniu rozwiązań koncentrujących się na struktury wewnętrzne sprzyjające poprawie sprawności i efektywności realizowanych procesów ekonomicznych, w powiązaniu z ich otoczeniem rynkowym, tj. z partnerami handlowymi, finansowymi i bankowymi, ale także i z otoczeniem naturalnym.

26 26 Wiesław KOWALCZEWSKI Chcąc zapewnić sobie możliwości rozwoju, wiele przedsiębiorstw zmuszonych jest do wychodzenia ze swoją działalnością poza granice swojego kraju. Rynek międzynarodowy stanowi ogromny rynek zbytu i stwarza przedsiębiorstwom, które potrafią dostać się na ten rynek, ogromne możliwości rozwoju. Powoduje to zmniejszenie zatrudnienia w jednych sektorach i tworzenia się innych. Obserwuje się rozwój usług i zwiększenie zatrudnienia w tej dziedzinie gospodarki. Procesy globalizacji mają przede wszystkim wymiar techniczno-ekonomiczny, a nie cywilizacyjny. Są one następstwem rewolucji informatycznej. Współczesne przedsiębiorstwo przestaje być ograniczone do użytkowania jedynie krajowych zasobów czynników produkcji i może korzystać z tych zasobów w dowolnym miejscu na świecie. Takie przedsiębiorstwo dzięki niebywałemu rozwojowi technik informatycznych może być zarządzane z dowolnego, nawet bardzo oddalonego miejsca. Obecnie w coraz większym stopniu do ważnych kryteriów oceny postępu technicznego zalicza się kryteria ekologiczne. Wynika to z mającej miejsce intensywnej degradacji środowiska naturalnego, która jest rezultatem rozwoju przemysłowego. Jako kryteria ekologiczne przyjmuje się stopień poprawy środowiska naturalnego człowieka albo też zapobieganie do jego zanieczyszczenia. Zwiększona uwaga opinii publicznej i rządów poświęcona zagadnieniom ekologicznym, wywołana szkodami w środowisku naturalnym spowodowanymi działalnością gospodarczą doprowadziła do wprowadzenia zmian w obowiązującym prawie, normach i przepisach, którym muszą podporządkować się przedsiębiorstwa produkcyjne. Konieczność dostosowania wyrobów i technologii do wymagań coraz ostrzejszych norm ekologicznych powoduje, że wiele przedsiębiorstw zmuszonych jest do inwestowania w nowe środki trwałe oraz likwidację lub modernizację starych maszyn i urządzeń. Przykładem może być dostosowanie urządzeń do produkcji papieru z makulatury zamiast z masy drzewnej pochodzącej z wyrębu lasów. Projektowanie i eksploatacja technologicznych i technicznych urządzeń wytwórczych powinna zapewniać minimalizację zużycia energii, surowców, materiałów,

27 Warunki rozwoju zrównoważonego w polskiej gospodarce 27 a także szkodliwego wpływu produkcji i produktów na środowisko. Konieczne jest także ograniczenie ilości odpadów produkcyjnych oraz umożliwienie ich zagospodarowania. Usprawnienie gospodarowania zasobami niezbędne jest w celu racjonalnego ich wykorzystania, zapewnienia ochrony środowiska, jak również poprawy konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Do bardzo istotnych elementów otoczenia przedsiębiorstwa należy zaliczyć także środowisko naturalne, w jakim to przedsiębiorstwo funkcjonuje. Coraz większe znaczenie w ustalaniu strategii przedsiębiorstwa odgrywają elementy ochrony środowiska i odpowiedzialność za jego zanieczyszczenie. Podobnie jak w skali makroekonomicznej występują wzajemne sprzężenia zwrotne miedzy systemem gospodarczym a środowiskiem naturalnym, które analizuje B. Poskrobko, tak i na poziomie mikroekonomicznym istnieje współzależność między działalnością przedsiębiorstwa a jego naturalnym otoczeniem. Systemy zarządzania poszczególnych przedsiębiorstw są sprzężone z systemem zarządzania gospodarką i wypełniając zalecenia norm i regulacji prawnych realizują politykę państwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W swoich planach rozwojowych przedsiębiorstwa są zmuszone wydzielić niezbędne środki finansowe na dostosowanie sposobów produkcji, wyrobów, stosowanych technologii oraz funkcjonujących urządzeń nie tylko do obecnie obowiązujących wymagań ale także do przewidywanego w bliskiej przyszłości zaostrzenia tych wymagań. Dostosowanie działania przedsiębiorstwa do określonych wymagań ochrony środowiska naturalnego powinno być elementem strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Realizacja takiej strategii wymaga ponoszenia nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiska naturalnego. Inwestycje służące ochronie środowiska można podzielić na: inwestycje ochronne końca rury, do których zalicza się inwestycje w całości służące środowisku; redukują one jedynie wielkość zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcyjnym,

28 28 Wiesław KOWALCZEWSKI inwestycje zintegrowane wpływające na proces produkcji w sposób pozwalający na zmniejszenie zanieczyszczeń i powodujący, że sama produkcja staje się czystszą; związane są z zakupem lub modernizacją urządzeń. Procesy integracyjne i globalizacjne niosą za sobą konieczność ponoszenia dodatkowych wysokich kosztów związanych z dostosowaniem do coraz ostrzejszych wymagań dotyczących ochrony środowiska przedsiębiorstw, które przez swoją produkcję w szczególny sposób narażają ekosystemy na degradację. Przedsiębiorstwa muszą się odpowiednio przygotować i dostosować swoją strategię w zakresie ochrony środowiska do tych wymagań. Koszty, jakie muszą ponieść przedsiębiorstwa, są przede wszystkim związane z poniesieniem niezbędnych wydatków na inwestycje proekologiczne oraz na programy zarządzania ochroną środowiska. Realizując procesy dostosowawcze przedsiębiorstwa zmuszone będą do zmiany struktury produkcji, co w konsekwencji pociągnie za sobą zmiany i modernizację ich wyposażenia w środki trwałe. Dostosowanie do standardów światowych procesów technologicznych i linii produkcyjnych będzie wymagać poniesienia znacznych nakładów na niezbędne modernizacje oraz inwestycje związane z budową oczyszczalni ścieków, urządzeń do zmniejszenia emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów do atmosfery, a także urządzeń do ochrony przed hałasem. Do istotnych elementów otoczenia, w jakim funkcjonuje każde przedsiębiorstwo, należy zaliczyć środowisko społeczne i środowisko naturalne. Dostosowanie działania przedsiębiorstwa do określonych wymagań ochrony środowiska naturalnego powinno być elementem strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Wymagania względem środowiska naturalnego są różne w poszczególnych regionach i zależą od mającego miejsce zanieczyszczenia tego środowiska. Realizacja takiej strategii wymaga ponoszenia nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiska naturalnego. W przedsiębiorstwach zachodnioeuropejskich coraz większą uwagę zwraca się na uwzględnienie w strategii firmy elementów odpowiedzialności społecznej i podejmowania działań mających na celu poszanowanie wartości środowiska naturalnego. Te przedsiębiorstwa zachodnie, które przyjęły podejście uznające wartości otoczenia

29 Warunki rozwoju zrównoważonego w polskiej gospodarce 29 naturalnego, zaczynają odczuwać płynące z tego korzyści, a przede wszystkim uznanie społeczności, której przedsiębiorstwo służy. W praktyce i teorii zarządzania dostrzega się obecnie, przez długi czas niedocenianą skomplikowaną naturę przedsiębiorstwa, w tym jego wielokrotne powiązania ze środowiskiem naturalnym. Przedsiębiorstwo, które jest złożonym systemem, nie może budować swojej strategii wyłącznie na kryteriach ekonomicznych. Współczesne przedsiębiorstwo jest w równym stopniu odpowiedzialne za produkcję dóbr i usług, jak również ponosi odpowiedzialność społeczną za tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, ale także odpowiada za środowisko naturalne. Stosunek przedsiębiorstw do problemów ekologicznych i uwzględnianie tych problemów w ich działalności zależy w dużym stopniu od postrzegania korzyści, jakie może przynieść strategia zorientowana na szeroko rozumianą ekologizację produkcji. Do czynników takiej strategii, które mogą przynieść przedsiębiorstwu korzyści, zalicza się: wybór energo- i materiałooszczędnych, bezodpadowych technik i technologii wytwarzania, hermetyzację procesów produkcyjnych, redukcję ilości produkowanych zanieczyszczeń, wytwarzanie produktów przyjaznych środowisku w fazie produkcji, użytkowania jak i późniejszego składowania lub utylizacji, pozyskiwanie z recyklingu surowców i materiałów. Do kontroli i oceny kosztów korzystania z zasobów środowiska i ryzyka zanieczyszczenia środowiska przez przedsiębiorstwo mogą być zastosowane metody kontrolingu. Kontroling w przedsiębiorstwie obejmuje bardzo szeroki zakres działania i może być także z powodzeniem wykorzystywany w problematyce dotyczącej ochrony środowiska. Polskie przedsiębiorstwa są słabo przygotowane do ponoszenia ciężaru ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej. Również niska świadomość kadry menedżerskiej i załóg pracowniczych opóźniają wdrażanie zasad ekorozwoju do praktyki gospodarczej.

30 30 Wiesław KOWALCZEWSKI W celu zmuszenia podmiotów gospodarczych do zachowań pożądanych z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego stosowane są narzędzia regulacji bezpośredniej mające charakter prawno-administracyjny. Występują one w formie nakazów, zakazów, norm standardów i licencji. Podstawą ich stosowania w Polsce jest szereg obowiązujących ustaw. Zunifikowanie polskiego prawa z przepisami Unii Europejskiej z punktu widzenia proekologicznej restrukturyzacji przemysłu i dostosowanie do obowiązujących tam norm powinno przynieść korzystne zmiany w strukturze polskiego przemysłu. Projekt międzynarodowych standardów ISO określa podstawowe wymogi stawiane przedsiębiorstwom odnośnie zarządzania firmą w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i narzuca im obowiązek formułowania własnej polityki z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Wdrażanie tych norm przyczynia się do kontrolowania wpływu działalności przedsiębiorstwa i jego produktów na środowisko naturalne. Zgodnie z normą ISO za aspekt środowiskowy uznaje się te elementy działalności przedsiębiorstwa i te cechy lub komponenty produktu lub usługi, w wyniku których można mówić o oddziaływaniu na środowisko, o skutkach środowiskowych związanych z tą działalnością, usługą lub wyrobem. Natomiast wpływ na środowisko może oznaczać każdą, nawet niewielką zmianę w środowisku, tak niekorzystną, jak i korzystną, która wywołana będzie w całości lub częściowo funkcjonowaniem danego przedsiębiorstwa, jego produktami lub usługami. Jeśli taka zmiana jest znacząca, to aspekt środowiskowy, w wyniku którego ona powstaje, określa się jako aspekt znaczący. System zarządzania środowiskiem stanowi element ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem i zgodnie z normą ISO obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowania, wdrożenia, realizowania, przeglądu i utrzymania polityki środowiskowej. Mając na uwadze dbałość o środowisko, przedsiębiorstwo oszczędza surowce, materiały, stosuje technologie przyjazne środowisku oraz minimalizuje ilości odpa-

31 Warunki rozwoju zrównoważonego w polskiej gospodarce 31 dów. Wdrażanie polityki środowiskowej wymaga ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za osiągnięcie poziomu wymaganego przez normy jakości środowiska. Skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem pozwala przedsiębiorstwu na osiągnięcie szeregu korzyści umożliwiających zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności rynkowej. Ochrona środowiska może być traktowana jako szansa dla przedsiębiorstwa, za pomocą której może ono uzyskać przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorstwa, które chronią środowisko naturalne stosując technologie i wytwarzając produkty ekologicznie czyste, zyskują bardzo dużo w opinii bardziej świadomej części społeczeństwa i traktowane są jako organizacje odpowiedzialne i budzące zaufanie. Pomaga to w osiąganiu sukcesu na rynku, szczególnie w krajach rozwiniętych gospodarczo. Dlatego też zarządzanie przedsiębiorstwem powinno zmierzać do powstrzymania i zaprzestania działań uznawanych za ekologicznie szkodliwe. Ochrona środowiska naturalnego powinna być włączona do wszystkich funkcji przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja przedsiębiorstw na terenie poszczególnych regionów powinna prowadzić do przemian strukturalnych, które będą służyć także ochronie środowiska naturalnego. Może to przebiegać drogą zmniejszenia udziału przemysłów zanieczyszczających atmosferę i wodę, unowocześnienia technologii, instalacji filtrów i stosowania urządzeń ochronnych. Włączenie ochrony środowiska w system celów przedsiębiorstwa powinno znaleźć odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa powinna umożliwiać realizację zadań wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska i będzie ona zawsze uzależniona od konkretnych uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych, w jakich działa przedsiębiorstwo. Z punktu widzenia realizacji zadań wewnętrznych struktura może wzmacniać ekologiczne kompetencje przedsiębiorstwa, przez umożliwienie procesów uczenia się i generowania innowacji, zaś z punktu widzenia realizacji zadań zewnętrznych powinna kształtować politykę względem dostawców, kooperantów oraz firm odbierających odpady.

32 32 Wiesław KOWALCZEWSKI Problemy ochrony środowiska naturalnego powinny być traktowane w zarządzaniu regionalnym szeroko, w tym także jako element wpływający na rozwój gospodarczy, przez wykorzystanie walorów środowiska i walorów krajobrazowych dla celów turystyki i rekreacji oraz jako czynnik mający wpływ na zdrowie mieszkańców. Swobodny przepływ ludzi, towarów, kapitału, myśli technicznej, jeżeli nie spotka kraju dobrze do tego przygotowanego, może zmienić go w rejon zdominowany przez innych kosztem słabnięcia wewnętrznych motywacji i skłonności do twórczego działania. Istoną rolę do odegrania mają tu edukacja i nauka. Jednym z propagatorów roli nauki we współczesnym świecie jest L. C. Thurow z MIT, którego prace naukowe sugestywnie udowadniają znaczenie głoszonych przez niego idei. Dobrym polem obserwacji i analiz są Stany Zjednoczone AP. W ostatnich latach obserwuje się tam silną walkę konkurencyjną między potentatami rynku komputerowego. Chodzi w niej nie tylko o sam produkt, ale w nie mniejszym stopniu o wyprzedzenie z nim na rynku konkurenta. Kto robi to szybciej, uzyskuje tzw. rentę pierwszeństwa, która oznacza szczególny rodzaj zysku. W globalnej gospodarce ci, którzy umieją trafnie zainwestować w przyszłość, mogą zmarginalizować swoich konkurentów. Zastanawiając się, dlaczego Intel oraz Microsoft osiągają wspaniałe wyniki na rynku komputerowym, odpowiada, że dzieje się tak dlatego, że obie korporacje zatrudniając najlepiej wykształconych ludzi, inwestując duże pieniądze w badania i ich zastosowania, oferują swoje produkty kilka miesięcy przed konkurentami. Np. wyprzedzenie przez Intel swoich konkurentów o dziewięć miesięcy przyniosło mu ogromne zyski. Uwagi powyższe uwypuklają siłę i znaczenie inwestowania w człowieka. Jakkolwiek są to przykłady dość spektakularne, nie zmienia to istoty samego problemu. Polska powinna wyciągnąć z tych zjawisk i procesów wnioski dla siebie, zgodnie ze swoimi możliwościami i miejscem, w cywilizacyjnym rozwoju społeczeństw. Ważne jest położenie nacisku na poziom wykształcenia. Źle wykształcone społeczeństwo jest zbyt kruchą podstawą, aby można na niej budować trwałe, nowoczesne konstrukcje. Są to prawdy dzisiaj uniwersalne, które mimo to z najwyższym

33 Warunki rozwoju zrównoważonego w polskiej gospodarce 33 trudem przebijają się do rządzących. Bowiem nie ich szczytne deklaracje o potrzebie rozwoju edukacji i nauki, lecz czyny mogą stanowić sprawdzian zrozumienia jednego z największych wyzwań współczesności. Mamy przy tym świadomość, że gospodarka nie wypracowująca koniecznych zysków, obciążana z roku na rok poważnym ujemnym bilansem płatniczym będzie miała trudności, aby znaczną część środków przeznaczyć na edukację i naukę. Podstawową tendencją obserwowaną we wszystkich rozwiniętych krajach jest subsydiarność, oznaczająca przesuwanie decyzji, środków i odpowiedzialności na najniższy szczebel administracji publicznej. Subsydiarność to zasada, w myśl której władza centralna powinna pełnić funkcje pomocnicze, tj. wykonywać jedynie te zadania, które nie mogą być wykonywane na szczeblu lokalnym. Proces globalizacji wiąże się z tendencją przekazywania władzy na niższe szczeble, jednak nie może to osłabiać autorytetu państwa narodowego. W działalności Unii Europejskiej oznacza to traktowanie subsydiarności jako porządku politycznego, który nie będzie ani super państwem, ani wyłącznie strefą wolnego handlu. Natomiast rola władz centralnych zwiększa się przy sterowaniu procesami i programami przekraczającymi możliwości władz lokalnych, tj. w zakresie zabezpieczenia socjalnego, jeśli zakłada się równość szans w całym kraju, dotyczącymi kosztownych inwestycji, np. w służbie zdrowia, oraz wyrównywania różnic między regionami. Zwiększenie samodzielności przedsiębiorstw i uprawnień lokalnych władz samorządowych nie zmniejsza znaczenia centrum, ponieważ im bardziej aktywne są przedsiębiorstwa, gminy, miasta, powiaty i województwa tym sprawniejszy powinien być system scalający i korygujący. Przyznanie dużych kompetencji samorządom lokalnym jest niewątpliwie słuszne. Należy mieć jednak na uwadze, że istnieje oczywiste niebezpieczeństwo, że niektóre miasta i regiony mogłyby znacznie wyprzedzić inne i pogłębić i tak już mające miejsce nierówności. Ponieważ takie zjawisko byłoby niekorzystne dla całości państwa, wobec tego w takich sytuacjach niezbędna jest koordynacyjna interwencja władz

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Ewa Lisowska Polski Biznes 95. International Journal of Management and Economics 1, 75-78

Ewa Lisowska Polski Biznes 95. International Journal of Management and Economics 1, 75-78 Ewa Lisowska Polski Biznes 95 International Journal of Management and Economics 1, 75-78 1996 75 Резюме Рыночная трансформация в Польше, в Центральной и Бостонной Европе и европейские интеграционные процессы

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY Konferencja Końcowa REKOMENDACJE

ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY Konferencja Końcowa REKOMENDACJE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt WND-POIG 01.01.01-00-009/09 ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU

Bardziej szczegółowo

Kategoria. Nazwa podmiotu.. Nazwisko oceniającego Liczba Kryterium oceny

Kategoria. Nazwa podmiotu.. Nazwisko oceniającego Liczba Kryterium oceny Załącznik Nr 3 Karta Oceny kategorii: Duże i Średnie Przedsiębiorstwo Maks. 50 Ocena odnosi się do podstawowych parametrów ekonomicznej kondycji firmy i jej wkładu w rozwój gospodarczy regionu. Brane są

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Acta Universitatis Wratislaviensis No 3554 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / Michał Kudłacz, Jerzy Hausner (red.). Warszawa, 2017.

Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / Michał Kudłacz, Jerzy Hausner (red.). Warszawa, 2017. Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / Michał Kudłacz, Jerzy Hausner (red.). Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I ROLA MIAST W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język rosyjski Język rosyjski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. F P P F F Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 29/2013/IV z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Спряжение глаголов. Проспрягаем следующие глаголы в инфинитиве: имеют

Спряжение глаголов. Проспрягаем следующие глаголы в инфинитиве: имеют Урок 2. Mieć [мечь] - иметь, являться Спряжение глаголов Проспрягаем следующие глаголы в инфинитиве: Ja mam я имею Ty masz ты имеешь On (Ona) ma он (она) имеет My mamy мы имеем Wy macie вы имеете Oni (One

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja uczelni: konieczność czy szansa? Jerzy Lis, AGH

Konsolidacja uczelni: konieczność czy szansa? Jerzy Lis, AGH Konsolidacja uczelni: konieczność czy szansa? Jerzy Lis, AGH Seminarium Konsolidacja uczelni wyższych, Warszawa, grudzień 2012 Zamiast wstępu: USTAWA podstawy prawne konsolidacji uczelni USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Dr Patrycja Szostok wykaz publikacji

Dr Patrycja Szostok wykaz publikacji Dr Patrycja Szostok wykaz publikacji 1. Transformacja ustrojowa w Polsce a podmiotowość dziennikarzy (w pracy zbiorowej pod redakcją M. Gieruli Współczesny dziennikarz i nadawca, Sosnowiec 2006); 2. Środki

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ klasa I LP (profil ekonomiczno-administracyjny)

PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ klasa I LP (profil ekonomiczno-administracyjny) PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ klasa I LP (profil ekonomiczno-administracyjny) Lp. Temat (treści nauczania) Liczba godzin. Organizacja pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XLVII OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

PROGRAM XLVII OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO PROGRAM XLVII OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO Uwagi wstępne Warszawa 2015 Olimpiada Języka Rosyjskiego jest olimpiadą przedmiotową, której laureaci i finaliści,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Warszawa, 28 marca 2011r. Stawiamy na innowacje Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są: - maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy, zasobów naturalnych

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe Dorota Wyszkowska Anna Rogalewska Białowieża, 4 6 grudzień 2013 Zielona gospodarka na forum międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Plan wykładu Idea globalizacji Taktyka globalizacji Podejścia globalizacji Nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Warsztaty RIS3, Gdańsk, 29/30.10.2013 Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Mirosław Miller Zagadnienia 1. Bariery dla implementacji strategii RIS3 w Polsce 2. Do czego potrzebne są wskaźniki? 3.

Bardziej szczegółowo

Wzorce zrównoważonej produkcji ujęcie regionalne

Wzorce zrównoważonej produkcji ujęcie regionalne Wzorce zrównoważonej produkcji ujęcie regionalne Dr Tomasz Brzozowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Wykład 11. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 1 1. Istota i funkcje zarządzania środowiskowego: Racjonalne zagospodarowanie środowiska wymaga, aby rozwój działalności rozpatrywać w kontekście trzech sfer:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej, działający w ramach Polskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski 1 SZCZYT ZIEMI - Rio+20 20 22. czerwca 2012 Około 50,000 osób z polityki, organizacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Zajęcia w ramach specjalności "zarządzanie strategiczne" prowadzić będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. Doświadczenia te

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie ochrony środowiska (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13 Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby / redakcja naukowa Jarosław S. Kardas, Marzena Wójcik Augustyniak. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści WPROWADZENIE Jarosław Stanisław

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE GDAŃSK 2013 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice20.04.2016 Fundusze do pozyskania w 2016 r. na gospodarkę odpadami

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach / Ekoinnowacje

Kryteria wyboru projektów Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach / Ekoinnowacje Załącznik do uchwały Nr 18/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2017 r. Kryteria wyboru projektów Działanie 1.3 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Technologie bezodpadowe Zarządzanie produkcją i usługami Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo