ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie KWARTALNIK 1 (51) / 2016

2 RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL Prof. prof.: Kazimierz WORWA przewodniczący, Maciej TANAŚ sekretarz, Olga BAŁAKI- RIEWA, Henryk BEDNARSKI, Michał BOCHIN, Wiktor CZUŻIKOW, Nadieżda DIEJEWA, Rudolf DUPKALA, Józef FRĄŚ, Karl GRATZER, Dieter GREY, Janusz GUDOWSKI, Dietmar JAHNKE, Tatiana JEFIMIENKO, Mariusz JĘDRZEJKO, Norbert KANSWOHL, Henryk KIRSCHNER, Mirosław KMEC, Anatolij KOŁOT, Wiesław KOWALCZEWSKI, Zbigniew KRAWCZYK, Vladimir KRĈMERY, Natalia KUTUZOWA, Stefan M. KWIATKOWSKI, Zbigniew LANDAU, Ella LIBANOWA, Jelena MAKAROWA, František MIHINA, Walery NOWIKOW, Witalij PRAUDE, Michaił ROMANIUK, Wojciech SŁOMSKI, Marek STOROŠKA, Władimir SUDAKOW, Jan SZCZEPAŃSKI, Janusz TANAŚ, Besrat TESFAYE, Zachraij WAR- NALIJ, Nonna ZINOWIEWA ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITIONAL TEAM Zdzisław SIROJĆ redaktor naczelny, Katarzyna BOCHEŃSKA-WŁOSTOWSKA zastępca redaktora naczelnego, Maciej DĘBSKI zastępca redaktora naczelnego, Anna OPALIŃSKA sekretarz redakcji, Jerzy CHORĄŻUK, Jakub Jerzy CZARKOWSKI, Krzysztof KANDEFER, Jurij KARIAGIN, Edyta ŁYSZKOWSKA, Ingrid RUŽBARSKÁ, Maciej SMUK, Magdalena WOŹNICZKO, Agnieszka ZIELIŃSKA REDAKTORZY TEMATYCZNI / THEMATIC EDITORS Prof. prof.: Józef FRĄŚ, Marek GRENIEWSKI, Mariusz JĘDRZEJKO, Zbigniew KRAWCZYK, Zdzisław NOWAKOWSKI, Jan SZCZEPAŃSKI, Maciej TANAŚ REDAKTORZY STATYSTYCZNI / STATISTICAL EDITORS Prof. Brunon GÓRECKI, Tadeusz MIŁOSZ REDAKTORZY JĘZYKOWI / LANGUAGES EDITORS Jęz. pol. Katarzyna BOCHEŃSKA-WŁOSTOWSKA, jęz. ang Małgorzata CZAPLEJEWICZ- KOŁODZIŃSKA, Małgorzata ŻYCKA, jęz. ang., ros. i ukr. Susanna KITAJEWA, jęz. ros. i białorus. TAMARA JAKOWUK, jęz. niem. Barbara KAZUBEK, jęz. ros. i ukr. Jurij KARIA- GIN, jęz słow. i cz. Lenka LACHYTOVÁ, jęz. hiszp. i port. Ramiro Delió BORGES de ME- NESES REDAKTOR TECHNICZNY / TECHNICAL EDITORS Adam POLKOWSKI, DRUK I OPRAWA / PRINTERING AND BINDING Sowa Sp. z o.o Warszawa, ul. Hrubieszowska 6a tel./fax /22/ ; WYDAWCA / PUBLISHER Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel./fax /22/ ; Copyright by Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Wersja papierowa pisma jest wersją pierwotną /The paper version of the journal is the initial release/ Nakład 50 egzemplarzy ISSN

3 Spis treści / Contents ROZPRAWY ARTYKUŁY STUDIA DISSERTATIONS ARTICLES STUDIES Walentyna DIACZUK... 9 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций The role of mass media in public opinion and creation the non-governmental organizations Rola mass mediów w kształtowaniu opinii publicznej i tworzeniu organizacji pozarządowych Wiesław KOWALCZEWSKI Warunki rozwoju zrównoważonego w polskiej gospodarce Conditions for sustainable development in the Polish economy Jelena JAKIMCZUK Проблемы достижения сбалансированности економического развития региона Украины Problems of sustainatle economic development in the Ukraine Problemy zrównoważonego rozwoju gospodarczego Ukrainy Dorota WINIARSKA Sytuacja demograficzna i jej skutki dla wybranych społeczno-gospodarczych obszarów w Polsce Demographic situation and its inpact on the socio-economic Polish areas Anna MIELNIK Правовое регулирование развития экономических отношений Польши и Украины Legal regulation of economic relations Poland and Ukraine Prawne uregulowania stosunków gospodarczych Polski i Ukrainy

4 4 Spis treści / Contents Grzegorz DZIADKOWIEC Ewolucja roli placówki bankowej w nowoczesnym banku detalicznym Ewolution of the role banking institutions in a modern retail bank Rafał BERNAT Procedura podatkowa w Polsce i Serbii studium prawnoporównawcze Tax procedure in Poland and Serbia comparative study Zdzisław SIROJĆ Perspektywy zatrudnienia absolwentów wyższych uczelni rezultaty badania Employment prospects of graduates results of a survey Jolanta BUCZEK Nowe kierunki studiów przesłanki ich uruchamiania. Omówienie wybranych wyników badań New courses of studies reasons for their launch. Discussion of selected research results Daniel ŚLĘZAK, Agata PIOTROWSKA, Kamil KRZYŻANOWSKI, Przemysław ŻURATYŃSKI Edukacja zrowotna metody nauczania i kształcenia Health education teaching and learning Erna MIELNIK Сущность интеллектуальной собственности как особого объекта оценки Essence of intellectual property as a special object assessment Istota własności intelektualnej jako szczególnego obiektu oceny Wiktor W. ARCHIPOW Проблемы оценки и страхования культурных ценностей Problems of evaluation and insurance of cultural values Problemy oceny i ubezpieczenia dzieł sztuki

5 Spis treści / Contents 5 Jurij KARIAGIN, Erna MIELNIK Совершетствование методов оценки стоимости програмнных продуктов Important of methods for assessing the value of the software Doskonalenie metod oceny wartości oprogramowania Rafał GRUPA Metoda eye-tracking nowoczesnym narzędziem marketingowym Eye-tracking method as a modern marketing tool Augusta A. KANIEWSKA, Irina J. MIELNIK Новые технологии и инновации как средство виртуальной коммуникации молодежи Украины и Польши New technology and innovation as a means of youth virtual communications of Ukraine and Poland Nowe technologie i innowacje jako środek wirtualnej komunikacji młodzieży Ukrainy i Polski Daniel ŚLĘZAK, Przemysław ŻURATYŃSKI Problem uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałanie temu zjawisku Problem of alcohol addiction and presention of this phenomenon Natalia ROMANIENKO Культурно творческая жизнь на освобожденной от немецкой оккупации Украине ( гг.) Cultural and artistic life in liberated from German occupation Ukraine ( years) Życie kulturalne na wyzwolonej spod niemieckiej okupacji Ukrainie ( ) Informacje dla autorów / Information for Authors Recenzenci Zeszytów Naukowych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie / Reviewers of Scientific Journals

6

7 ROZPRAWY ARTYKUŁY STUDIA DISSERTATIONS ARTICLES STUDIES

8

9 ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie Nr 1 (51) / 2016 [s. 9-23] ISSN Walentyna DIACZUK Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций Постановка проблемы Развитие и углубление демократии, что является политическим аспектом процесса формирования развитого общества, предусматривает усиление роли общественного мнения в решении проблем, стоящих перед обществом. Однако если другие, прежде всего институциональные, аспекты демократии часто обсуждаются и глубоко изучаются, то вопросы, связанные с формированием общественного мнения, являются малоисследованной областью коммуникативных технологий. Это не означает, что проблемы общественного мнения не были предметом эмпирических социологических исследований. Совсем наоборот, развитие эмпирических исследований общественного мнения является одним из достижений общественных наук в Польше, Украине и других европейских странах. Однако вряд ли можно утверждать, что эмпирические знания и теоретическая проблематика общественного мнения как составного элемента политической системы тесно взаимосвязаны.

10 10 Walentyna DIACZUK На протяжении нашего столетия историки ведут исследования для того, чтобы выяснить, чем же в действительности являлось общественное мнение, причем некоторые из них стремятся определить его с такой точностью, с которой позволяет это сделать современная практика опросов общественного мнения. Цель Сегодня одна из главных характеристик этого поля борьбы состоит в той исключительной роли, которую в нем играют коммерческие исследования и в том факте, что это понятие становится объектом определения, претендующего на научность и предполагающего специфическую процедуру исследования. Изложение основного материала В то время как политические лидеры параллельно учились, как пользоваться новыми средствами массовой информации (СМИ) (радио и телевидением), которые должны были воздействовать на общественное мнение, бурное развитие аудиовизуальных средств коммуникации значительно изменило тип политиков и заставило их искать новые пути к узнаваемости. В условиях научно-технического прогресса в XX веке и появления электронных средств массовой коммуникации (СМК) (радио, телевидение, космическая связь), возможности влияния средств массовой информации (СМИ) на общество резко возросли. Новые средства массовой коммуникации (СМК) позволили современным средствам массовой информации (СМИ) оказывать влияние не только на тонкий слой общества, но и на всю массу населения. Средства массовой информации обращаются к населению на родном языке и в устных формах, доступных для понимания всех, независимо от степени грамотности различных групп населения. Именно этим объясняется резкое расширение социальной базы СМИ и стремительный рост их влияния в сфере формирования общественного мнения. Особенно быстро в новых условиях растет влияние таких видов

11 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций 11 средств массовой информации, как телевидение, радио, интернет коммуникация. Телевидение и радио становятся доминирующими каналами распространения информации, а с недавних пор, многие активные слои населения стали черпать и обмениваться информацией в социальных сетях: Facebook, Twitter, В Контакте. - Нужно заметить что, именно политический срез заметно выделяет украинских пользователей вышеуказанных социальных сетей, и особенно выделяется заказной «российский троллинг». А к вопросу, влияют и должны ли влиять СМИ на формирование общественного мнения или же они должны только информировать общество, бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) О. Попцов в статье «Трудное испытание свободой слова», заявляет: «Цель нашей компании - формирование в сознании зрителей и слушателей нового образа окружающего мира». Таким образом, Попцов нисколько не сомневается в том, что его компания не просто информирует о событиях и проблемах, а создает у зрителя, у слушателей определенный образ, определенное восприятие окружающего их мира. Это особенно четко видно как российское телевидение, формирует новый образ «государства освободителя». В погоне за картинкой с Украины, создает по заказу Кремля пропагандистские сюжеты, где «свидетельница» рассказывает о «распятом бандеровцами мальчике в Донецке», о заблудившихся российских десантниках в Луганской области, о хунте истребляющей население, так называемых, ДНР и ЛНР и т.д. В общественное сознание внедряют миф о президенте Путине, как о защитнике и созидателе «русского мира». Несмотря на то, что мировые информационные источники пишут о кремлевском финансировании войны в Грузии, Молдове, Украине, российский телепотребитель на 50%, искренне верит в мудрость президента Путина. Европейцы же задумываются, кого же дальше пойдет защищать Кремль? Исторический процесс формирования политически грамотного общества был бы невозможен без помощи прессы. СМИ стали каналом, через который

12 12 Walentyna DIACZUK регулируются дебаты и политическое общество существует и действует. Другое дело кому принадлежат СМИ и чей политический заказ выполняют. Трудности поиска однозначного ответа на вопрос о месте и роли СМИ в жизни современного общества порождены многофункциональностью этого института социальной информации. Отражая действительность, жизнь общества, СМИ информируют его членов о событиях и проблемах. Но выполняя эти функции, СМИ приобретают власть над потребителем информации. Во-первых, потому, что они монополизируют (в силу своей оперативности) информационное обслуживание общества. Во-вторых, СМИ, отражая действительность, не могут дать абсолютно объективную картину этой действительности потребителю. Любой орган СМИ, информируя общество о событиях и проблемах, дает толкование событий и популярно объясняет их существо, а также их важность для общества в целом. В конечном итоге, даже и те органы СМИ, которые сознательно не ставят перед собой цель формировать общественное мнение, на практике формирует его. Прежде всего, целенаправленно отсеивается часть информации о фактах и событиях, которые могут, по мнению руководства органа СМИ, влиять на общественное мнение в направлении, невыгодном для органа СМИ, его издателей и спонсоров. В блоке информации, отобранной для публикации, с помощью различных приемов концентрирует внимание потребителей на «позитивно» необходимых элементах, выгодных органу СМИ и его владельцу. Вторым важным направлением манипулирования общественным мнением и формирования взглядов потребителя информации является подбор кадров, комментаторов, обозревателей, аналитиков событий и проблем. Руководство любого органа СМИ привлекает для толкования событий и проблем таких специалистов, которые отвечают политическим вкусам и позициям данного органа. И эти специалисты будут истолковывать, и объяснять их в выгодном для издателя духе и направлении.

13 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций 13 Наконец, в самом крайнем случае, орган СМИ и работающие в нем журналисты получают прямое задание и соответствующую плату за проведение определенной кампании в поддержку той или иной идеи, циркулирующей в обществе. Нарушая право и мораль, они манипулируют потребителем информации, сознательно вводят его в заблуждение, настраивают определенным образом в отношении партий, общественных движений и их лидеров. Формируя общественное мнение в направлении, угодном и выгодном для владельца СМИ, журналистика получает возможность оказывать давление на властные структуры. Влиять на принятие ими тех или иных решений, «подправлять» эти решения в духе, который устраивает владельцев органов СМИ или же их политических союзников. Такие методы влияния на властные структуры, т.е. влияние через общественное мнение, определенным образом сфабрикованное, чаще всего используется СМИ в условиях демократического правового государства. В таком государстве функционирует стройная система выборных властных органов и должностей в аппарате правительства. Поэтому проведение выборных кампаний стало заповедной зоной СМИ, в которой СМИ безраздельно господствуют. В иных системах государственного устройства (абсолютная монархия, диктатура) влияние общественного мнения на властные структуры весьма ограничено, и СМИ лишены возможности использовать его в целях давления на власть. Следует учитывать и еще один канал влияния СМИ на власть. СМИ имеют возможность оказывать непосредственное влияние на структуры власти, минуя общественное мнение. Недавно еженедельник Wprost опубликовал рейтинг самых богатых людей Центральной и Восточной Европы, среди которых оказались польские и украинские олигархи. В Польше олигархия не имеет такого политического влияния как в Украине. Даже если она и оказывает какое-то воздействие на политические процессы, то такое явление имеет очень скрытый характер.

14 14 Walentyna DIACZUK Олигархи боятся, что их отношения с политикой могут быть демаскированы. Ведь если общественное мнение через прессу узнает о связях политика с олигархами, он должен объяснить свою связь с ними. В Украине политики не разъясняют своих связей с олигархами, и это мне кажется существенным отличием. Поэтому украинские олигархи также сильны, как и их российские коллеги. Любая активность средств массовой информации и общественного мнения должна быть ориентирована на мирное урегулирование конфликта, вот такая цель должна лежать в основе философии, и только так возможна научная оценка и рассмотрение любой конкретной акции органа средств массовой информации и общественного мнения по освещению конфликтов. В научной литературе дается множество определений общественного мнения. Одно из них выдвигает на первый план то, что касается «общественных проблем». Другие принимают как наиболее важный для определения критерий публичное высказывание мнения. Третьи требуют, чтобы мнение имело достаточно широкое распространение, чтобы его разделяли многие индивиды. Наконец, некоторые отмечают, что под общественным мнением понимается (по крайней мере, в англосакской политической традиции) мнение народных масс, то есть мнение тех, кто не осуществляет власти, в отличие от точки зрения правящих классов. Хотя элементы этих определений могут в какой-то степени применяться при создании марксистской теории общественного мнения, однако они несут на себе слишком сильный отпечаток определенного рода формализма: в них общественное мнение рассматривается вне контекста теории государства и классового господства, а тем самым упускается из виду возможность такой трактовки общественного мнения, при которой становится возможным показать его роль и значение во всей совокупности политической жизни, и в особенности в рамках системы демократии.

15 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций 15 В марксистской литературе раньше других дал определение общественного мнения Антонио Грамши, заметки которого на эту тему к сожалению, весьма краткие можно было бы рассматривать как наброски марксистской теории общественного мнения. «То, что обычно называют «общественным мнением», писал он, тесно связано с политической гегемонией и является точкой соприкосновения «гражданского общества» и «политического общества». Когда государство намеревается предпринять какую-то не особенно популярную акцию, оно обычно заблаговременно обрабатывает общественное мнение, то есть организует и централизует определенные элементы гражданского общества. «История общественного мнения»: элементы общественного мнения, разумеется, существовали всегда, даже в азиатских сатрапиях, но общественное мнение в том виде, в каком мы понимаем его сегодня, родилось накануне упадка абсолютных монархий, то есть в период борьбы нового буржуазного класса за политическую гегемонию и за завоевание власти. Общественное мнение является политическим содержанием коллективной политической власти. Именно поэтому ведется борьба за монополию органов общественного мнения: СМИ, печати, партий, парламента, с тем чтобы одна и та же сила формировала мнение и одновременно волю нации, чтобы развеять в пыль все, что препятствует формированию этой единой власти. Что же происходит сегодня в Украине, все СМИ, партии фактически финансируются украинскими и про российскими олигархами. Настоящие «агенты влияния» это наши отечественные олигархи, которым принадлежат мощные, способные влиять на общественное мнение СМИ (телеканалы), а также массовые механизмы вербовки лично преданных избирателей и интеллектуальных ресурсов. Сейчас в Украине существует определенный баланс сил между ресурсом власти президента (его ближайшего окружения) и крупными олигархами. Пока чаша весов в их отношениях полностью не перевесила в одну сторону,

16 16 Walentyna DIACZUK до тех пор мы будем наблюдать лишь атаки на структуры, которые не могут дать сдачи в силу своей слабости, неподготовленности или амебности. Вместо поддержки и упрочнения взаимоотношений с медиаторами (неформальными представителями крупных геополитических игроков) агрессию и тревогу власти, возникшую по причине относительно успешной реализации «евромайдана», пытаются перевести в русло борьбы с ними. Общественное мнение не идентично совокупности мнений, высказываемых лицами или группами, из которых складывается общество. Частные мнения, проявляющиеся в сфере деятельности индивидов или исключительно в малых общественных группах, относительно изолированных от совокупности политической системы (например, в семьях, среди соседей, в игровых группах), могут иметь большое потенциальное значение как материал, из которого в определенных условиях может возникнуть общественное мнение, но они еще не являются сами по себе общественным мнением. Можно здесь добавить, что обоснованием для использования определения «исследование общественного мнения» при проведении различного рода зондажей, имеющих целью выяснить взгляды членов какой-либо общности на ту или иную тему, является то, что исследования такого типа в определенной степени преобразуют индивидуальные частные мнения в общественное мнение. Происходит это потому, что суммированные и проанализированные результаты уже представляют собой определенную форму общественного мнения и тем самым становятся элементом политической системы. Однако следует особо подчеркнуть, что ответы опрашиваемых представителей являются лишь суммой частных мнений. Общественным мнением они становятся лишь в результате широкого распространения в обществе. Общественное мнение это исторически обусловленное и изменяющееся состояние общественного сознания больших групп людей, выражаемое публично по проблемам, важным для политической системы. Оно становится элементом функционирования самой политической системы. Общественное

17 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций 17 мнение отсутствует там, где политическая система не допускает какого-либо выражения политических позиций, имеющего целью воздействовать на функционирование системы. Таким образом, общественное мнение не является простой суммой мнений членов общества или какой то средней величиной. Это политическое явление, сущность которого состоит в определении соотношения сил, фактически действующих в обществе. Взгляды индивидов составляют элементы этого сложного уравнения, но не только они определяют характер общественного мнения. Лишь преобразование индивидуально проявляющихся, разрозненных взглядов создает общественное мнение. Характерным для социалистического общественного мнения является то, что в нем своеобразно согласуются точки зрения политического руководства и спонтанно формирующиеся мнения членов сообщества. В некоторых областях это согласование не вызывает никаких проблем, так как преобладающая часть спонтанно формирующихся мнений идентична точке зрения, выдвигаемой политическим руководством. В качестве примера можно указать на необычайно близкое совпадение (почти идентичность) позиции партии и правительства по вопросу послевоенных границ Польши по Одре и Нисе с позицией польских граждан. Однако не по всем вопросам и не с самого начала такое совпадение существует. Во многих случаях необходим сложный процесс формирования общественного сознания и учета его при принятии решений. Существенным элементом данного процесса является формирование и выражение общественного мнения. Пренебрежение сложностью этого процесса, как правило, приводит к деформации и ограничениям демократии и как следствие этого даже к политическим кризисам. Политика, соответствующая принципам демократии в области общественного мнения состоит в том, что активное воздействие на сознание масс происходит с учетом того, какие решения принимаются и как они пропагандируются в обществе. При умелом соединении этих принципов общественное мнение

18 18 Walentyna DIACZUK позволяет объединится индивидам в общественные организации, которые становится могучей силой. К примеру, волонтерские организации в Украине, которые в кратчайшие сроки, мобилизировали украинское общество и дали возможность вновь создать боеспособную украинскую армию. Исследования в области функционирования общественных организаций опираются на фундаментальную теоретическую и эмпирическую базу. В работах классиков социологической мысли М. Вебера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, А. де Токвиля и др. представлен анализ социальных институтов и организаций, групп интересов и групп давления. Проблема повышения роли общественных организаций применительно к странам Запада нашла свое отражение в работах Э. Арато, Р. Арона, А. Лейпхарда, Ю. Хабермаса и др. Сторонники культурологической стратегии анализа общественных организаций считают, что в экономически развитых странах основными причинами тех или иным социальных действий является стремление удовлетворить духовные потребности (А.Турен, Д. Лаперони, Ж. де Торсак, К. Мангейм, М. Мид). Исследования демократических движений в контексте политических и социальных трансформаций в СССР и Украине в 1990-х х гг. были продолжены такими учеными как Л. Гордон, Э. Клопов, В. Пастухов которые в своих работах анализируют состояние и механизмы формирования идеологии организаций общественных движений. Среди работ, рассматривающих проблемы институционализации социальных субъектов в современной Украине, можно выделить труды Новичковой Г. В., Лойко Л. В., Гаевой Н. П., Колодия А. В., Додиной Є. Є. Исследованиям актуальных проблем становления гражданского общества в современной Украине и эффективного функционирования его основных институтов, в том числе общественных объединений, посвящены труды Онищенко О. С., Скрипнюк О. В., Максименко О. М. Среди ученных и политтехнологов широко обсуждается вопрос формирования гражданского общества в современной Украине на основе

19 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций 19 национальной идеи, а, следовательно, и о полнокровной и полноправной политической нации. Если честно говорить, то эта задача в практической плоскости и не ставилась. К примеру, призыв Л. Кучмы к народным депутатам Украины после назначения его премьер-министром: "Скажите, что строить, и я построю", так и не получил отклика. Страна фактически и сегодня не имеет внятно сформулированной, рассчитанной на перспективу стратегии своего развития. В итоге Украина оказалась в глубоком, системном кризисе, из которого никак не может выбраться. В ней утвердились бандитский капитализм, диктатура криминально-олигархического капитала и насквозь коррумпированного чиновничества. Формирование политической нации связано прежде всего с необходимостью обеспечить строгое соблюдение конституционных положений о равноправии всех граждан независимо от их этнической принадлежности и других обстоятельств, преодолеть и пресекать малейшие проявления дискриминации на этой почве, национальной или религиозной нетерпимости, в особенности русофобии, которая при попустительстве власти усиленно навязывается агрессивными национал шовинистскими силами. Отдельного рассмотрения требуют многочисленные предложения относительно федеративного устройства Украины как полиэтнического государства. Методология исследования деятельности общественных организаций и организаций в целом в основном является производной социальной антропологии. Особенности познавательного аппарата социальной антропологии оказались привлекательными для социологов и постепенно оформились в самостоятельную социологическую традицию, которая исследует антропологическими методами проблемы городской жизни и функционирование организаций. Собственно говоря, в литературе по социальным наукам понятие этнографии организаций часто используется в

20 20 Walentyna DIACZUK смысле совокупности «этнографических», качественных методов сбора данных (долговременное включенное наблюдение, глубинные интервью, сбор документов и т. др.), применяемых при изучении организации. Общественные организации это формализованные самостоятельные (неправительственные) неприбыльные объединения граждан, направленные на реализацию разнообразных коллективных интересов и защиту коллективных прав. В таком широком значении к разряду общественных организаций попадают различные по сути учреждения политические партии, собственно общественные организации, организации по интересам, благотворительные фонды и т.п. Очевидно, эти группы организаций необходимо рассматривать отдельно, хотя, с другой стороны, нельзя не видеть их общей сущности как организаций гражданского общества. Закон Украины «Про объединения граждан» (1992 г.) [3] считает таким объединением «добровольное общественное формирование, созданное на основе единства интересов для совместной реализации гражданами своих прав и свобод» (ст. 1). Под это определение попадают как политические партии, так и общественные организации. Исторический процесс формирования политически грамотного общества был бы невозможен без помощи прессы. СМИ стали каналом, через который регулируются дебаты и политическое общество существует и действует. Трудности поиска однозначного ответа на вопрос о месте и роли СМИ в жизни современного общества порождены многофункциональностью этого института социальной информации. Отражая действительность, жизнь общества, СМИ информируют его членов о событиях и проблемах. Но выполняя эти функции, СМИ приобретают власть над потребителем информации. Во-первых, потому, что они монополизируют (в силу своей оперативности) информационное обслуживание общества. Во-вторых, СМИ, отражая действительность, не могут дать абсолютно объективную картину этой действительности потребителю.

21 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций 21 Нельзя не отметить, что существование общественных организаций целиком возможно и в условиях несформированности гражданского общества. В этом случае общественная инициатива прямо или опосредованно инициируется государственной властью. Бесспорно, за своей сущностью подобные объединения очень отличаются от объединений гражданского общества, хотя нельзя отбрасывать и возможности их постепенной трансформации. По крайней мере, возможность существования подобных переходных форм нужно учитывать при анализе типологии общественных учреждений, так называемых переходных обществ, к которым принадлежит ныне и Украина. Список литературы [1] Власть, зеркало или служанка?: энциклопедия жизни современной российской журналистики : в 2 т. М. : Союз журналистов России, [2] Воронков В. Активисты движения сопротивления режиму: Попытка анализа / В. Воронков // Социология общественных движений: эмпирические наблюдения и исследования. СПб., С [3] Гордон Л. Новые социальные движения в России / Л. Гордон, Э. Клопов. М., [4] Грамши А. «Искусство политики» / А. Грамши ; пер. Г. П. Смирнов, С. А. Ошеров. М. : Искусство, [5] Held D. and Hall S. (ed.), The idea of the modern Stale, Open University press, 1984; [6] Negrine A. M., Politics and the Mass media in Britain, London and New York, [7] Закон України про об єднання громадян : за станом на 16 черв р. / Верховна Рада України: офіц. вид. Київ : Парлам. вид-во, с. (Серія «Закони України»).

22 22 Walentyna DIACZUK [8] Костюшев В. В., Общественные движения и коллективные действия в условиях запаздывающей модернизации / В. В. Костюшев // Образ мыслей и образ жизни. М. : Ин т социологии РАН, С [9] Луман Н., Глобализация мирового сообщества / Н. Луман // Социология на пороге XXI века: основные направления исследований. М.: РУСАКИ, С [10] Макаренко О. В., Государство и негосударственные общественные организации: формы поддержки и сотрудничества / О. В. Макаренко, Б. Л. Рудник и др. М.: Сигнал, [11] Общественные организации в политической системе / отв. ред. Ц. А. Ямпольская. М. : Наука, [12] Онищенко О. С., Шляхи реформування в Україні громадянського суспільства / О. С. Онищенко // Правова держава: щоріч. наук. пр. ІДІП НАН. Київ, [13] Пастухов В. Б., Российское демократическое движение: путь к власти / В. Б. Пастухов // Политические исследования С [14] Пригожин А. И., Современная социология организаций: [учебник] / А. И. Пригожин. М. : Интерпракс, (Программа обновления гуманитарного образования в России). [15] Принципи законів про громадські організації. Київ: Центр інновацій та розвитку, Аннотация Ключевые слова: СМИ, общественноe мнениe, общественныe организаци В статье рассматриваются основные методы влияния на формирование общественного мнения в различных системах государственного устройства, и особенно в рамках системы демократия. Трудности поиска однозначного ответа на вопрос о месте и роли СМИ в жизни современного общества порождены многофункциональностью этого института социальной информации.

23 Роль СМИ в формировании общественного мнения в создании общественных организаций 23 The role of mass media in public opinion and creation the non-governmental organizations Key words: public opinion, mass media, civil society, non governmental organizations Summary Public opinion is the political content of collective political power. That is why there is a struggle for the public opinion monopoly: the media, the press, political parties, parliament - in order to have the same force at the same time to form a nation s opinion and will for dispelling all the dust that prevents the formation of a unified government. The real agents of influence are our domestic oligarchs who own media (TV channels), powerful, capable of influencing upon public opinion, as well as mechanisms for mass recruitment of the personally loyal voters and intellectual resources Rola mass mediów w kształtowaniu opinii publicznej i tworzeniu organizacji pozarządowych Streszczenie Słowa kluczowe: mass media, opinia publiczna, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe Artykuł poświęcony jest roli środków masowego przekazu w życiu współczesnych społeczeństw.

24

25 ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie Nr 1 (51) / 2016 [s ] ISSN Wiesław KOWALCZEWSKI Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Warunki rozwoju zrównoważonego w polskiej gospodarce Mający obecnie miejsce szybki rozwój gospodarki rynkowej charakteryzują: globalizacja i rosnąca konkurencyjność. Procesy globalizacji jakie zachodzą w gospodarce światowej prowadzą do umiędzynarodowienia produkcji i wymiany, a jednocześnie do pogłębienia nierównomiernej dynamiki rozwoju wielu gałęzi produkcji. Musimy uznać, że proces globalizacji i tworzenia się społeczeństwa planetarnego jest nieodwracalny. Proces ten, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i postępu technicznego, generuje jednocześnie nierówności i pogłębia ich rozmiary. I chociaż sytuacja biednych w niektórych krajach poprawia się, to jednak przepaść pomiędzy nimi a ludźmi bardziej zamożnymi pogłębia się. Dzisiejszy rozwój powoduje wzrost niezadowolenia i jest czynnikiem konfliktogennym. Przedsiębiorstwa produkcyjne, ażeby utrzymać się na rynku, muszą dostosować się do tych tendencji. To dostosowanie przedsiębiorstw musi polegać na szukaniu rozwiązań koncentrujących się na struktury wewnętrzne sprzyjające poprawie sprawności i efektywności realizowanych procesów ekonomicznych, w powiązaniu z ich otoczeniem rynkowym, tj. z partnerami handlowymi, finansowymi i bankowymi, ale także i z otoczeniem naturalnym.

26 26 Wiesław KOWALCZEWSKI Chcąc zapewnić sobie możliwości rozwoju, wiele przedsiębiorstw zmuszonych jest do wychodzenia ze swoją działalnością poza granice swojego kraju. Rynek międzynarodowy stanowi ogromny rynek zbytu i stwarza przedsiębiorstwom, które potrafią dostać się na ten rynek, ogromne możliwości rozwoju. Powoduje to zmniejszenie zatrudnienia w jednych sektorach i tworzenia się innych. Obserwuje się rozwój usług i zwiększenie zatrudnienia w tej dziedzinie gospodarki. Procesy globalizacji mają przede wszystkim wymiar techniczno-ekonomiczny, a nie cywilizacyjny. Są one następstwem rewolucji informatycznej. Współczesne przedsiębiorstwo przestaje być ograniczone do użytkowania jedynie krajowych zasobów czynników produkcji i może korzystać z tych zasobów w dowolnym miejscu na świecie. Takie przedsiębiorstwo dzięki niebywałemu rozwojowi technik informatycznych może być zarządzane z dowolnego, nawet bardzo oddalonego miejsca. Obecnie w coraz większym stopniu do ważnych kryteriów oceny postępu technicznego zalicza się kryteria ekologiczne. Wynika to z mającej miejsce intensywnej degradacji środowiska naturalnego, która jest rezultatem rozwoju przemysłowego. Jako kryteria ekologiczne przyjmuje się stopień poprawy środowiska naturalnego człowieka albo też zapobieganie do jego zanieczyszczenia. Zwiększona uwaga opinii publicznej i rządów poświęcona zagadnieniom ekologicznym, wywołana szkodami w środowisku naturalnym spowodowanymi działalnością gospodarczą doprowadziła do wprowadzenia zmian w obowiązującym prawie, normach i przepisach, którym muszą podporządkować się przedsiębiorstwa produkcyjne. Konieczność dostosowania wyrobów i technologii do wymagań coraz ostrzejszych norm ekologicznych powoduje, że wiele przedsiębiorstw zmuszonych jest do inwestowania w nowe środki trwałe oraz likwidację lub modernizację starych maszyn i urządzeń. Przykładem może być dostosowanie urządzeń do produkcji papieru z makulatury zamiast z masy drzewnej pochodzącej z wyrębu lasów. Projektowanie i eksploatacja technologicznych i technicznych urządzeń wytwórczych powinna zapewniać minimalizację zużycia energii, surowców, materiałów,

27 Warunki rozwoju zrównoważonego w polskiej gospodarce 27 a także szkodliwego wpływu produkcji i produktów na środowisko. Konieczne jest także ograniczenie ilości odpadów produkcyjnych oraz umożliwienie ich zagospodarowania. Usprawnienie gospodarowania zasobami niezbędne jest w celu racjonalnego ich wykorzystania, zapewnienia ochrony środowiska, jak również poprawy konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Do bardzo istotnych elementów otoczenia przedsiębiorstwa należy zaliczyć także środowisko naturalne, w jakim to przedsiębiorstwo funkcjonuje. Coraz większe znaczenie w ustalaniu strategii przedsiębiorstwa odgrywają elementy ochrony środowiska i odpowiedzialność za jego zanieczyszczenie. Podobnie jak w skali makroekonomicznej występują wzajemne sprzężenia zwrotne miedzy systemem gospodarczym a środowiskiem naturalnym, które analizuje B. Poskrobko, tak i na poziomie mikroekonomicznym istnieje współzależność między działalnością przedsiębiorstwa a jego naturalnym otoczeniem. Systemy zarządzania poszczególnych przedsiębiorstw są sprzężone z systemem zarządzania gospodarką i wypełniając zalecenia norm i regulacji prawnych realizują politykę państwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W swoich planach rozwojowych przedsiębiorstwa są zmuszone wydzielić niezbędne środki finansowe na dostosowanie sposobów produkcji, wyrobów, stosowanych technologii oraz funkcjonujących urządzeń nie tylko do obecnie obowiązujących wymagań ale także do przewidywanego w bliskiej przyszłości zaostrzenia tych wymagań. Dostosowanie działania przedsiębiorstwa do określonych wymagań ochrony środowiska naturalnego powinno być elementem strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Realizacja takiej strategii wymaga ponoszenia nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiska naturalnego. Inwestycje służące ochronie środowiska można podzielić na: inwestycje ochronne końca rury, do których zalicza się inwestycje w całości służące środowisku; redukują one jedynie wielkość zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcyjnym,

28 28 Wiesław KOWALCZEWSKI inwestycje zintegrowane wpływające na proces produkcji w sposób pozwalający na zmniejszenie zanieczyszczeń i powodujący, że sama produkcja staje się czystszą; związane są z zakupem lub modernizacją urządzeń. Procesy integracyjne i globalizacjne niosą za sobą konieczność ponoszenia dodatkowych wysokich kosztów związanych z dostosowaniem do coraz ostrzejszych wymagań dotyczących ochrony środowiska przedsiębiorstw, które przez swoją produkcję w szczególny sposób narażają ekosystemy na degradację. Przedsiębiorstwa muszą się odpowiednio przygotować i dostosować swoją strategię w zakresie ochrony środowiska do tych wymagań. Koszty, jakie muszą ponieść przedsiębiorstwa, są przede wszystkim związane z poniesieniem niezbędnych wydatków na inwestycje proekologiczne oraz na programy zarządzania ochroną środowiska. Realizując procesy dostosowawcze przedsiębiorstwa zmuszone będą do zmiany struktury produkcji, co w konsekwencji pociągnie za sobą zmiany i modernizację ich wyposażenia w środki trwałe. Dostosowanie do standardów światowych procesów technologicznych i linii produkcyjnych będzie wymagać poniesienia znacznych nakładów na niezbędne modernizacje oraz inwestycje związane z budową oczyszczalni ścieków, urządzeń do zmniejszenia emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów do atmosfery, a także urządzeń do ochrony przed hałasem. Do istotnych elementów otoczenia, w jakim funkcjonuje każde przedsiębiorstwo, należy zaliczyć środowisko społeczne i środowisko naturalne. Dostosowanie działania przedsiębiorstwa do określonych wymagań ochrony środowiska naturalnego powinno być elementem strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Wymagania względem środowiska naturalnego są różne w poszczególnych regionach i zależą od mającego miejsce zanieczyszczenia tego środowiska. Realizacja takiej strategii wymaga ponoszenia nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiska naturalnego. W przedsiębiorstwach zachodnioeuropejskich coraz większą uwagę zwraca się na uwzględnienie w strategii firmy elementów odpowiedzialności społecznej i podejmowania działań mających na celu poszanowanie wartości środowiska naturalnego. Te przedsiębiorstwa zachodnie, które przyjęły podejście uznające wartości otoczenia

29 Warunki rozwoju zrównoważonego w polskiej gospodarce 29 naturalnego, zaczynają odczuwać płynące z tego korzyści, a przede wszystkim uznanie społeczności, której przedsiębiorstwo służy. W praktyce i teorii zarządzania dostrzega się obecnie, przez długi czas niedocenianą skomplikowaną naturę przedsiębiorstwa, w tym jego wielokrotne powiązania ze środowiskiem naturalnym. Przedsiębiorstwo, które jest złożonym systemem, nie może budować swojej strategii wyłącznie na kryteriach ekonomicznych. Współczesne przedsiębiorstwo jest w równym stopniu odpowiedzialne za produkcję dóbr i usług, jak również ponosi odpowiedzialność społeczną za tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, ale także odpowiada za środowisko naturalne. Stosunek przedsiębiorstw do problemów ekologicznych i uwzględnianie tych problemów w ich działalności zależy w dużym stopniu od postrzegania korzyści, jakie może przynieść strategia zorientowana na szeroko rozumianą ekologizację produkcji. Do czynników takiej strategii, które mogą przynieść przedsiębiorstwu korzyści, zalicza się: wybór energo- i materiałooszczędnych, bezodpadowych technik i technologii wytwarzania, hermetyzację procesów produkcyjnych, redukcję ilości produkowanych zanieczyszczeń, wytwarzanie produktów przyjaznych środowisku w fazie produkcji, użytkowania jak i późniejszego składowania lub utylizacji, pozyskiwanie z recyklingu surowców i materiałów. Do kontroli i oceny kosztów korzystania z zasobów środowiska i ryzyka zanieczyszczenia środowiska przez przedsiębiorstwo mogą być zastosowane metody kontrolingu. Kontroling w przedsiębiorstwie obejmuje bardzo szeroki zakres działania i może być także z powodzeniem wykorzystywany w problematyce dotyczącej ochrony środowiska. Polskie przedsiębiorstwa są słabo przygotowane do ponoszenia ciężaru ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej. Również niska świadomość kadry menedżerskiej i załóg pracowniczych opóźniają wdrażanie zasad ekorozwoju do praktyki gospodarczej.

30 30 Wiesław KOWALCZEWSKI W celu zmuszenia podmiotów gospodarczych do zachowań pożądanych z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego stosowane są narzędzia regulacji bezpośredniej mające charakter prawno-administracyjny. Występują one w formie nakazów, zakazów, norm standardów i licencji. Podstawą ich stosowania w Polsce jest szereg obowiązujących ustaw. Zunifikowanie polskiego prawa z przepisami Unii Europejskiej z punktu widzenia proekologicznej restrukturyzacji przemysłu i dostosowanie do obowiązujących tam norm powinno przynieść korzystne zmiany w strukturze polskiego przemysłu. Projekt międzynarodowych standardów ISO określa podstawowe wymogi stawiane przedsiębiorstwom odnośnie zarządzania firmą w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i narzuca im obowiązek formułowania własnej polityki z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Wdrażanie tych norm przyczynia się do kontrolowania wpływu działalności przedsiębiorstwa i jego produktów na środowisko naturalne. Zgodnie z normą ISO za aspekt środowiskowy uznaje się te elementy działalności przedsiębiorstwa i te cechy lub komponenty produktu lub usługi, w wyniku których można mówić o oddziaływaniu na środowisko, o skutkach środowiskowych związanych z tą działalnością, usługą lub wyrobem. Natomiast wpływ na środowisko może oznaczać każdą, nawet niewielką zmianę w środowisku, tak niekorzystną, jak i korzystną, która wywołana będzie w całości lub częściowo funkcjonowaniem danego przedsiębiorstwa, jego produktami lub usługami. Jeśli taka zmiana jest znacząca, to aspekt środowiskowy, w wyniku którego ona powstaje, określa się jako aspekt znaczący. System zarządzania środowiskiem stanowi element ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem i zgodnie z normą ISO obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowania, wdrożenia, realizowania, przeglądu i utrzymania polityki środowiskowej. Mając na uwadze dbałość o środowisko, przedsiębiorstwo oszczędza surowce, materiały, stosuje technologie przyjazne środowisku oraz minimalizuje ilości odpa-

31 Warunki rozwoju zrównoważonego w polskiej gospodarce 31 dów. Wdrażanie polityki środowiskowej wymaga ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za osiągnięcie poziomu wymaganego przez normy jakości środowiska. Skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem pozwala przedsiębiorstwu na osiągnięcie szeregu korzyści umożliwiających zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności rynkowej. Ochrona środowiska może być traktowana jako szansa dla przedsiębiorstwa, za pomocą której może ono uzyskać przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorstwa, które chronią środowisko naturalne stosując technologie i wytwarzając produkty ekologicznie czyste, zyskują bardzo dużo w opinii bardziej świadomej części społeczeństwa i traktowane są jako organizacje odpowiedzialne i budzące zaufanie. Pomaga to w osiąganiu sukcesu na rynku, szczególnie w krajach rozwiniętych gospodarczo. Dlatego też zarządzanie przedsiębiorstwem powinno zmierzać do powstrzymania i zaprzestania działań uznawanych za ekologicznie szkodliwe. Ochrona środowiska naturalnego powinna być włączona do wszystkich funkcji przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja przedsiębiorstw na terenie poszczególnych regionów powinna prowadzić do przemian strukturalnych, które będą służyć także ochronie środowiska naturalnego. Może to przebiegać drogą zmniejszenia udziału przemysłów zanieczyszczających atmosferę i wodę, unowocześnienia technologii, instalacji filtrów i stosowania urządzeń ochronnych. Włączenie ochrony środowiska w system celów przedsiębiorstwa powinno znaleźć odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa powinna umożliwiać realizację zadań wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska i będzie ona zawsze uzależniona od konkretnych uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych, w jakich działa przedsiębiorstwo. Z punktu widzenia realizacji zadań wewnętrznych struktura może wzmacniać ekologiczne kompetencje przedsiębiorstwa, przez umożliwienie procesów uczenia się i generowania innowacji, zaś z punktu widzenia realizacji zadań zewnętrznych powinna kształtować politykę względem dostawców, kooperantów oraz firm odbierających odpady.

32 32 Wiesław KOWALCZEWSKI Problemy ochrony środowiska naturalnego powinny być traktowane w zarządzaniu regionalnym szeroko, w tym także jako element wpływający na rozwój gospodarczy, przez wykorzystanie walorów środowiska i walorów krajobrazowych dla celów turystyki i rekreacji oraz jako czynnik mający wpływ na zdrowie mieszkańców. Swobodny przepływ ludzi, towarów, kapitału, myśli technicznej, jeżeli nie spotka kraju dobrze do tego przygotowanego, może zmienić go w rejon zdominowany przez innych kosztem słabnięcia wewnętrznych motywacji i skłonności do twórczego działania. Istoną rolę do odegrania mają tu edukacja i nauka. Jednym z propagatorów roli nauki we współczesnym świecie jest L. C. Thurow z MIT, którego prace naukowe sugestywnie udowadniają znaczenie głoszonych przez niego idei. Dobrym polem obserwacji i analiz są Stany Zjednoczone AP. W ostatnich latach obserwuje się tam silną walkę konkurencyjną między potentatami rynku komputerowego. Chodzi w niej nie tylko o sam produkt, ale w nie mniejszym stopniu o wyprzedzenie z nim na rynku konkurenta. Kto robi to szybciej, uzyskuje tzw. rentę pierwszeństwa, która oznacza szczególny rodzaj zysku. W globalnej gospodarce ci, którzy umieją trafnie zainwestować w przyszłość, mogą zmarginalizować swoich konkurentów. Zastanawiając się, dlaczego Intel oraz Microsoft osiągają wspaniałe wyniki na rynku komputerowym, odpowiada, że dzieje się tak dlatego, że obie korporacje zatrudniając najlepiej wykształconych ludzi, inwestując duże pieniądze w badania i ich zastosowania, oferują swoje produkty kilka miesięcy przed konkurentami. Np. wyprzedzenie przez Intel swoich konkurentów o dziewięć miesięcy przyniosło mu ogromne zyski. Uwagi powyższe uwypuklają siłę i znaczenie inwestowania w człowieka. Jakkolwiek są to przykłady dość spektakularne, nie zmienia to istoty samego problemu. Polska powinna wyciągnąć z tych zjawisk i procesów wnioski dla siebie, zgodnie ze swoimi możliwościami i miejscem, w cywilizacyjnym rozwoju społeczeństw. Ważne jest położenie nacisku na poziom wykształcenia. Źle wykształcone społeczeństwo jest zbyt kruchą podstawą, aby można na niej budować trwałe, nowoczesne konstrukcje. Są to prawdy dzisiaj uniwersalne, które mimo to z najwyższym

33 Warunki rozwoju zrównoważonego w polskiej gospodarce 33 trudem przebijają się do rządzących. Bowiem nie ich szczytne deklaracje o potrzebie rozwoju edukacji i nauki, lecz czyny mogą stanowić sprawdzian zrozumienia jednego z największych wyzwań współczesności. Mamy przy tym świadomość, że gospodarka nie wypracowująca koniecznych zysków, obciążana z roku na rok poważnym ujemnym bilansem płatniczym będzie miała trudności, aby znaczną część środków przeznaczyć na edukację i naukę. Podstawową tendencją obserwowaną we wszystkich rozwiniętych krajach jest subsydiarność, oznaczająca przesuwanie decyzji, środków i odpowiedzialności na najniższy szczebel administracji publicznej. Subsydiarność to zasada, w myśl której władza centralna powinna pełnić funkcje pomocnicze, tj. wykonywać jedynie te zadania, które nie mogą być wykonywane na szczeblu lokalnym. Proces globalizacji wiąże się z tendencją przekazywania władzy na niższe szczeble, jednak nie może to osłabiać autorytetu państwa narodowego. W działalności Unii Europejskiej oznacza to traktowanie subsydiarności jako porządku politycznego, który nie będzie ani super państwem, ani wyłącznie strefą wolnego handlu. Natomiast rola władz centralnych zwiększa się przy sterowaniu procesami i programami przekraczającymi możliwości władz lokalnych, tj. w zakresie zabezpieczenia socjalnego, jeśli zakłada się równość szans w całym kraju, dotyczącymi kosztownych inwestycji, np. w służbie zdrowia, oraz wyrównywania różnic między regionami. Zwiększenie samodzielności przedsiębiorstw i uprawnień lokalnych władz samorządowych nie zmniejsza znaczenia centrum, ponieważ im bardziej aktywne są przedsiębiorstwa, gminy, miasta, powiaty i województwa tym sprawniejszy powinien być system scalający i korygujący. Przyznanie dużych kompetencji samorządom lokalnym jest niewątpliwie słuszne. Należy mieć jednak na uwadze, że istnieje oczywiste niebezpieczeństwo, że niektóre miasta i regiony mogłyby znacznie wyprzedzić inne i pogłębić i tak już mające miejsce nierówności. Ponieważ takie zjawisko byłoby niekorzystne dla całości państwa, wobec tego w takich sytuacjach niezbędna jest koordynacyjna interwencja władz

ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie KWARTALNIK 3 (49) / 2015 RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL Prof. prof.: Kazimierz WORWA przewodniczący, Maciej TANAŚ sekretarz, Jewgenij

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a n a u k o w a Z e s z y t ó w EiNH Grzegorz OSTASZ (przewodniczący) Justyna STECKO

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Przekazujemy w Państwa ręce kolejny 19 (2/2012) Zeszyt Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej Ekonomia i Nauki Humanistyczne. Artykuły zamieszczone w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Tom 1 Nr 2 2015. Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski

Tom 1 Nr 2 2015. Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie http://ksse.pwsz.konin.edu.pl Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Zastępca

Bardziej szczegółowo

BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE

BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE BIAŁYSTOK 2013 ZESZYT 13 BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE Zeszyt nr 13 Redaktor Naukowy Wydawnictwa Temida 2: Cezary Kosikowski Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROSOPON. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne

PROSOPON. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 1/2012 PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum (Poland) Ptoukha Institute for Demography

Bardziej szczegółowo

wewnêtrzny Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku Spis treści

wewnêtrzny Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku Spis treści handel PISMO ŚRODOWISKA BADACZY PROBLEMÓW RYNKU wewnêtrzny ukazuje się od 58 lat rynek przedsiębiorstwo konsumpcja marketing lipiec- -sierpień tom 3 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/4, 60-751 Poznań tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/4, 60-751 Poznań tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK IV NUMER 1 (10) Poznań 2011 2 Rada Programowa Piotr Kwiatkiewicz (przewodniczący) Daniel Fic Stefan Filary Tomasz Frołowicz Magdalena Gawrońska-Garstka

Bardziej szczegółowo

wewnêtrzny Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku Spis treści

wewnêtrzny Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku Spis treści handel PISMO ŚRODOWISKA BADACZY PROBLEMÓW RYNKU wewnêtrzny ukazuje się od 58 lat rynek przedsiębiorstwo konsumpcja marketing lipiec- -sierpień tom 1 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY f P T f ^ Y y t u t g e o g r a f i i 'cłfiacwa i PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY K W A R T A L N I K Tom XLVIII, zeszyt 2 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology

Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management at

Bardziej szczegółowo

S P O Ł E C Z E Ń S T W O I E D U K A C J A Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Nr 2/2013. International Humanist Studies No.

S P O Ł E C Z E Ń S T W O I E D U K A C J A Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Nr 2/2013. International Humanist Studies No. Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Київський національний університет культури і мистецтв S P O Ł E C Z E Ń S T W O I E D

Bardziej szczegółowo

GAZETA SYMPOZJALNA. nr 9. Kapitał ludzki, Kapitał społeczny Polska i jej sąsiedzi

GAZETA SYMPOZJALNA. nr 9. Kapitał ludzki, Kapitał społeczny Polska i jej sąsiedzi XXV Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Zakopane, 18 20 maja 2007 r. GAZETA SYMPOZJALNA Kapitał ludzki, Kapitał społeczny Polska i jej sąsiedzi nr 9 XXV Sympozjum naukowe Współczesna

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

Национальная академия наук Беларуси

Национальная академия наук Беларуси BiTP Vol. 36 Issue 4, 2014 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Safety & Fire Technique Kwartalnik CNBOP-PIB CNBOP-PIB Quarterly Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW EDUCATION OF ECONOMISTS AND MANAGERS. PROBLEMY Problems. INNOWACJE Innovations. PROJEKTY Projects ISSN 1734-087X

EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW EDUCATION OF ECONOMISTS AND MANAGERS. PROBLEMY Problems. INNOWACJE Innovations. PROJEKTY Projects ISSN 1734-087X ISSN 1734-087X EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW EDUCATION OF ECONOMISTS AND MANAGERS nr 2 (32), kwiecień czerwiec 2014 PROBLEMY Problems INNOWACJE Innovations PROJEKTY Projects SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Z e s z y t y Naukowe nr 819 Współczesne Problemy Ekonomiczne Globalizacja Liberalizacja Etyka Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2014 Rada Wydawnicza Adam

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 6 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (1) 2005

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 6 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (1) 2005 ISSN 1643-630X Nr 6 (1) 2005 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Национальная академия наук Беларуси

Национальная академия наук Беларуси BiTP Vol. 35 Issue 3, 2014 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Safety & Fire Technique Kwartalnik CNBOP-PIB CNBOP-PIB Quarterly Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

Rola mieszkalnictwa w ożywieniu i rozwoju gospodarki w latach 2004 2013

Rola mieszkalnictwa w ożywieniu i rozwoju gospodarki w latach 2004 2013 Progress in Economic Sciences Nr 1(2014) ISSN 2300-4088 DOI: http://dx.medra.org/10.14595/pies/01/024 Grzegorz CEMBALA* Rola mieszkalnictwa w ożywieniu i rozwoju gospodarki w latach 2004 2013 Wstęp Celem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

CYWILIZACJA TECHNICZNA

CYWILIZACJA TECHNICZNA CYWILIZACJA TECHNICZNA CYWILIZACJA TECHNICZNA pod redakcją Aleksandry Mreły Jana Owedyka Piotra Wilkoszewskiego Bydgoszcz 2014 RADA WYDAWNICZA Marian Bybluk, Michał Czakowski, Agnieszka Florczak, Janusz

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA

ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA numer 1 Tarnów 2013 Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 22 Prace z Zakresu

Bardziej szczegółowo

Studia z zarządzania międzykulturowego

Studia z zarządzania międzykulturowego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XV, ZESZYT 3 http://piz.san.edu.pl Studia z zarządzania międzykulturowego Redakcja Michał Chmielecki Łódź 2014 Całkowity koszt wydania Zeszytu 3 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE NR 2625 Redaktor serii: Zarządzanie i Technologie Informacyjne Barbara Kożusznik Recenzent Jerzy Gołuchowski Sekretarze

Bardziej szczegółowo

BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. Safety & Fire Technique. Kwartalnik CNBOP-PIB. CNBOP-PIB Quarterly

BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. Safety & Fire Technique. Kwartalnik CNBOP-PIB. CNBOP-PIB Quarterly Vol. 32 Issue 4, 2013 BiTP Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Safety & Fire Technique Kwartalnik CNBOP-PIB CNBOP-PIB Quarterly Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa

Bardziej szczegółowo

Management New Challenges

Management New Challenges Management New Challenges Konferencje Politechnika Lubelska Partnerzy: Management New Challenges Politechnika Lubelska Lublin 2012 XX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE LUBLIN 15-16 MAJA 2012 KOMITET ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo