Dotyczy: Pomocy Państwa N 245/2006 Polska Pomoc dla LG.Philips LCD Poland Sp. z o.o. - MSF 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: Pomocy Państwa N 245/2006 Polska Pomoc dla LG.Philips LCD Poland Sp. z o.o. - MSF 2002"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 2006-VII-19 K(2006)3191wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy Państwa N 245/2006 Polska Pomoc dla LG.Philips LCD Poland Sp. z o.o. - MSF 2002 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA (1) Zgłoszeniem przesłanym w formie elektronicznej w dniu 20 kwietnia 2006 r., zarejestrowanym przez Komisję w tym samym dniu, polskie władze, zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ( Traktat WE ), zgłosiły zamiar przyznania pomocy regionalnej przedsiębiorstwu LG. Philips LCD Poland Sp. z o.o., dla dużego projektu inwestycyjnego, stosownie do Wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych 1 (dalej nazywanych WZR ). (2) Pismem z dnia 6 czerwca 2006 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji. Władze polskie odpowiedziały pismem z dnia 14 czerwca 2006 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 16 czerwca 2006 r. Dodatkowe wyjaśnienia i zobowiązania zostały przedłożone przez władze polskie w dwóch pismach z dnia 6 lipca 2006 r. (o numerach referencyjnych DDO 085 1/103/2006/PP oraz DDO 085 1/106/2006/IF). (3) Władze polskie planują również przyznać pomoc szkoleniową dla LPL Poland w kwocie 0,77 mln EUR według wartości obecnej (0,90 mln EUR według wartości nominalnej). Pomoc szkoleniowa zostanie przyznana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE. 2 1 Dz.U. C 70 z , str Dz.U. L 10 z , str. 20, zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 363/2004 (Dz.U. L 63 z , str. 20). Jej Ekscelencja Pani Anna FOTYGA Minister Spraw Zagranicznych Al. Szucha 23 PL Warszawa Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique/Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 2. OPIS ŚRODKA 2.1. Beneficjent (4) LG. Philips LCD Poland Sp. z o.o. (dalej zwana LPL Poland ) to nowo założone duże przedsiębiorstwo, spółka zależna przedsiębiorstwa LG. Philips LCD Co. Ltd. (dalej zwanego LPL ). W dniu założenia, czyli 6 września 2005 r., LPL nabyło 100% udziałów w LPL Poland. (5) LPL to spółka koreańska, założona we wrześniu 1999 r. jako spółka joint venture przedsiębiorstw LG Electronics Inc. i Koninklijke Philips Electronics N.V. (lub Philips Electronics), w którym każdy z wymienionych podmiotów posiadał 50% udziałów. W lipcu 2004 r. LPL dokonało pierwszej publicznej emisji akcji zwykłych, które dopuszczono do obrotu na Koreańskiej i Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 3 (6) LPL to hurtowy dostawca paneli i modułów do wyświetlaczy TFT-LCD (thin film transistor-liquid crystal display dalej zwanych TFT-LCD ), o różnych rozmiarach i parametrach. Produkty te wykorzystywane są do takich wyrobów jak notebooki, monitory, odbiorniki telewizyjne i podręczne urządzenia elektroniczne takie jak telefony komórkowe i palmtopy, a także do zastosowań przemysłowych i innych, jak na przykład konsole do gier, samochodowe systemy nawigacji, lotnicze przyrządy pokładowe oraz sprzęt diagnostyczny w medycynie. (7) LPL posiada obecnie sześć zakładów produkcji szklanych substratów. Zakłady, które określa się odpowiednio P1, P2, P3, P4, P5 i P6, zlokalizowane są w Gumi, w Korei. Oprócz tego, LPL prowadzi trzy zakłady montażu w Gumi, w Korei oraz w Nanjing, w Chinach. Ponadto w marcu 2004 r. LPL zapoczątkowało prace nad nowym klastrem w celu produkcji wyświetlaczy TFT-LCD w Paju, w Korei, gdzie trwa budowa siódmego zakładu produkcyjnego P Projekt inwestycyjny Produkty (8) LPL planuje uruchomić w Polsce zakład produkcji i montażu w celu wytwarzania dużych modułów TFT-LCD (o wielkości 22 lub większych) do telewizorów. (9) Proces wytwarzania modułów stanowi ostatni krok w produkcji wyświetlaczy TFT-LCD. Produkcja obejmuje kilka etapów. Na początku wytwarza się tylną warstwę szklaną i przednią szybę. Następnie te oba elementy łączy się, a między dwoma szybami umieszcza się materiały ciekłokrystaliczne. Kolejny etap polega na montażu modułów do panelu LCD montuje się różne podzespoły elektroniczne. Tak powstaje moduł, który na ostatnim etapie procesu produkcyjnego umieszcza się w produkcie końcowym, czyli w odbiorniku telewizyjnym. 3 W 2006 r. LGE i Philips są głównymi udziałowcami LPL, a ich udziały wynoszą odpowiednio 37,9% i 32,9%. Pozostałe 29,2% udziałów należy do stron trzecich. 2

3 (10) Obecnie cała światowa produkcja LCD koncentruje się w rzeczywistości w Azji (włącznie z etapem montażu modułów z paneli LCD). Następnie moduły wysyła się do producentów odbiorników telewizyjnych, monitorów komputerowych, notebooków, telefonów komórkowych i palmtopów na całym świecie. (11) Zakład LPL Poland będzie pierwszym tego rodzaju zakładem w Europie, w związku z czym otwiera on drzwi do Unii Europejskiej dla branży LCD. Będzie zaopatrywał przemysł europejski (w tym turecki) w moduły LCD do płaskoekranowych telewizorów, na które popyt w Europie bardzo szybko rośnie. (12) Panel LCD (tzw. komórka ), który jest podstawowym podzespołem gotowego modułu TFT-LCD do zastosowań w telewizorach składanego w LPL Poland, będzie sprowadzany z Korei. Panel LCD to w przybliżeniu [ ] * % łącznych kosztów wyprodukowania gotowego modułu LCD do zastosowań w telewizorach. Pozostałe [ ]% kosztów pochłania proces montażu modułu. 4 (13) Koszty kwalifikowane projektu inwestycyjnego wynoszą 429 mln EUR według wartości nominalnej. 5 (14) Inwestycja ma być realizowana w Kobierzycach, region dolnośląski, który jest obszarem objętym pomocą w myśl art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE, o pułapie pomocy wynoszącym 50% ekwiwalentu dotacji netto Realizacja projektu (15) Początek inwestycji planuje się na wiosnę 2006 r., natomiast uruchomienie produkcji przewiduje się na lato 2007 r. Planuje się, że pełna zdolność produkcyjna zostanie osiągnięta do 2011 r. Według prognoz produkcja w 2007 r. wyniesie 1,40 mln sztuk i wzrośnie do 8,70 mln sztuk w roku Tworzenie miejsc pracy (16) W wyniku inwestycji do 2011 r. powstanie miejsc pracy i około pośrednich miejsc pracy. * Tajemnica służbowa. 4 Wartości liczbowe podano na podstawie danych dotyczących produkcji, udostępnionych przez LPL w Korei, oraz z uwzględnieniem kosztów średniej wielkości modułu (na podstawie dwóch podstawowych rozmiarów 32 i 37 ). Dokładne wartości procentowe dla różnych zakładów produkcyjnych mogą się różnić. Podany stosunek kosztów odzwierciedla rząd wielkości kosztów ogniwa LCD w porównaniu z wartością modułu LCD. 5 Dla łatwiejszego porównania, wszelkie wartości pieniężne w niniejszej decyzji podaje się w EUR po przeliczeniu według kursu wymiany 1EUR = 4,07 PLN, podanego przez polskie władze i przyjętego w umowie inwestycyjnej. 6 Pismo do Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia r., informujące o braku zastrzeżeń do zgłoszonych środków, C (2004) 3230/5. 7 Dane dotyczące produkcji przedstawione w tym ustępie są zgodne z danymi dotyczącymi krótkoterminową mocą produkcyjną, podanymi przez LPL w komunikacie prasowym z dnia 15 lipca 2006 r., który określa krótkoterminową moc produkcyjną na 3 miliony modułów w 2007 r. do osiągnięcia zdolności w wysokości 11 milionów w 2011 r. Aktualna zdolność podana w zgłoszeniu odpowiada 75% - 80% maksymalnej teoretycznej krótkoterminowej mocy produkcyjnej. Różnica pomiędzy obiema wartościami wynika z planowanych i nieplanowanych przestojów z powodu naprawy, zakłóceniami technicznymi lub związanymi z czynnikiem pracowniczym, 3

4 2.3. Klaster elektroniczny w Kobierzycach (17) Inwestycja LPL jest częścią większego przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu klastra elektronicznego w Kobierzycach, w celu produkcji modułów typu TFT-LCD do zastosowań w telewizorach. Klaster obejmuje inwestycje ośmiu przedsiębiorstw. Inwestycje będą realizowane w okresie od 2006 do 2011 r. Oprócz pomocy dla LPL, klaster elektroniczny obejmuje pomoc na realizację następujących, indywidualnie zgłoszonych projektów inwestycyjnych: N 246/2006 Pomoc dla Ohsung (Dong Seo) Display Poland : produkcja komponentów metalowych do podświetlaczy i modułów ciekłokrystalicznych (LCD). N 247/2006 Pomoc dla Lucky SMT : produkcja obwodów drukowanych. N 248/2006 Pomoc dla Yang Electronics : produkcja komponentów z tworzyw sztucznych do podświetlaczy, wytwarzanie innych produktów z tworzyw sztucznych i montowanie obwodów drukowanych. N 249/2006 Pomoc dla Heesung Electronics Poland : produkcja podświetlaczy. N 250/2005 Pomoc dla LG Chem Poland : produkcja polaryzatorów i filtrów PDP. N 251/2006 Pomoc dla LG Innotek Poland : produkcja inwerterów, tunerów telewizyjnych i zespołów zasilających.. N 257/2006 Pomoc dla LG Electronics Wrocław (telewizory): produkcja telewizorów. (18) Dodatkowy projekt inwestycyjny N 256/2006 Pomoc dla LG Electronics Wrocław (Urządzenia gospodarstwa domowego) dotyczący produkcji pralek i lodówek będzie realizowany w tej samej lokalizacji geograficznej. 8 (19) Sześć spośród wyżej wymienionych przedsiębiorstw, poza LGE i Dong Yang Electronics 9, traktuje swoje inwestycje jako okazję do rozpoczęcia działalności w Europie. (20) Chociaż w pierwszej fazie LPL Poland będzie zasadniczo opierało się na dostawcach skoncentrowanych w ramach klastra, to oczekuje się, że ta zależność będzie z czasem coraz mniejsza Cel (21) Środek ma na celu wspieranie rozwoju regionalnego i zatrudnienia w regionie dolnośląskim w Polsce. 8 Zgodnie z formularzem zgłoszeniowym, LG Electronics Wrocław (Urządzenia gospodarstwa domowego) nie będzie uczestniczył w dostawach czy zakupach wewnątrz klastru w Kobierzycach 9 Oba przedsiębiorstwa już prowadzą działalność produkcyjną w Europie np. w Mławie, w Polsce. 4

5 2.5. Koszty kwalifikowane (22) Koszty kwalifikowane wylicza się na podstawie kosztów związanych z inwestycją początkową. 10 Koszty kwalifikowane 11 w rozumieniu Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej (zwanej dalej KPR ) 12 wynoszą 364,87 mln EUR według wartości obecnej 13 (429 mln EUR według wartości nominalnej). W poniższej tabeli I ukazano zestawienie kosztów projektu i kosztów kwalifikowanych na realizację projektu inwestycyjnego według wartości nominalnej. W prognozach uwzględniono uruchomienie nowych linii produkcyjnych, w celu zaspokojenia spodziewanego popytu na moduły TFT-LCD do zastosowań w telewizorach. Tabela I: Koszty projektu (w mln EUR). Wartości nominalne Razem Liczba linii produkcyjnych Kwalifikowane koszty nowej inwestycji [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Budowle i obiekty 184,0 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Wyposażenie i maszyny 178,0 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] QA, IT, FA (*) 67,0 Łączna kwota kosztów [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] kwalifikowanych 429,0 (*) QA = Wyposażenie służące do zapewnienia jakości, IT = wyposażenie na potrzeby technologii informacyjnych, FA = wyposażenie do automatyzacji 2.6. Projekt pomocy i organ przyznający pomoc (23) Władze polskie zamierzają przyznać pomoc dla projektu inwestycyjnego zarówno w ramach istniejących programów pomocy, jak i w formie pomocy ad hoc. Organy przyznające pomoc to Minister Gospodarki, Agencja Rozwoju Przemysłu, Miasto Wrocław, Gmina Kobierzyce oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego. 10 Władze polskie nie korzystają z możliwości obliczenia pomocy na podstawie kosztów tworzenia miejsc pracy, ponieważ wówczas koszty kwalifikowane byłyby niższe. 11 Zgodnie ze treścią zgłoszenia, grunty nie są uwzględnione w kwocie kosztów kwalifikowanych. 12 Dz.U. C 74 z , str Zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy publicznej i stóp referencyjnych/dyskontowych dla 25 Państw Członkowskich obowiązujących od 1 stycznia 2006 r. (Dz.U. C 336 z , str. 11), obowiązującą dla Polski stopę dyskontową w wysokości 5,56% przyjmuje się do wyliczenia wszystkich wartości obecnych, o których mowa w niniejszej decyzji. Wszystkie wartości obecne, podane w niniejszej decyzji, zostały zdyskontowane do roku podpisania umowy inwestycyjnej. 5

6 2.7. Podstawa prawna Podstawę prawną pomocy ad-hoc stanowią: (24) Umowa inwestycyjna zawarta w dniu 9 września 2005 r. między (i) Ministrem Gospodarki i Pracy Rzeczypospolitej Polskiej; (ii) Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej; (iii) Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej; (iv) Ministrem Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej; (v) Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.; (vi) Agencją Nieruchomości Rolnych; (vii) Miastem Wrocław; (viii) Gminą Kobierzyce; (ix) Powiatowym wrocławskim; (x) Samorządem Województwa Dolnośląskiego; (xi) Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. z jednej strony a (xii) LG.Philips LCD Co., Ltd. i (xiii) LG.Philips LCD Poland Sp. z o.o. z drugiej strony (dalej zwana umową inwestycyjną ). (25) Artykuł 80 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (tekst ujednolicony: Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 15, poz. 148, ze zmianami). (26) Uchwała Rady Ministrów nr 228/2005 z dnia 6 września 2005 r. (27) Umowa o dofinansowanie między Ministrem Gospodarki i Pracy a LG.Philips LCD Poland Sp. z o.o. z dnia 6 września 2005 r. (28) Regulamin Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. (29) 1, 2.1 pkt 5, 3, 4, 6 i 7 Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 79, poz. 1724) Podstawa prawna istniejących programów pomocy (30) Artykuły 12 i 16 Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r., Dziennik Ustaw nr 123, poz. 600, ze zmianami (numer pomocy: PL 39/2004; pismo zatwierdzające Komisji z dnia 9 marca 2005 r.: C (2005). (31) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dziennik Ustaw nr 226, poz. 2286). (32) Uchwała Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kobierzyce, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2005 r., nr 255, poz (decyzja Komisji: N 221/2005); zmieniona dnia 10 lutego 2006 r. (decyzją Komisji: N 13/2006). 6

7 (33) Artykuł 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst ujednolicony: Dziennik Ustaw z 2001 r., nr 142, poz. 1591, ze zmianami). (34) Artykuł 7 ust. 3 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst ujednolicony: Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 9, poz. 84, ze zmianami). (35) 1-2; 5-23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 161, poz. 1683, ze zmianami; dalej: program pomocy XE 15/04). (36) 1-4, 8-13 i 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dziennik Ustaw z 2005 r. nr 236, poz. 2002; dalej: program pomocy XE 8/06). (37) Rozdziały 10, 11 i 14 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dziennik Ustaw nr 99, poz. 1001, ze zmianami) Forma i kwota pomocy (38) Na pakiet pomocy regionalnej, przyznanej na inwestycję LPL Poland, składają się różne rodzaje pomocy ad hoc oraz pomoc, która jest przyznawana w ramach istniejących programów pomocy, lecz podlega wymogowi indywidualnego zgłoszenia, mającemu zastosowanie do dużych projektów inwestycyjnych. Pakiet pomocy obejmuje kilka różnych instrumentów pomocy (dotacje, zwolnienia podatkowe, nieodpłatne przekazanie gruntów). (39) Pomoc zostanie wprowadzona w życie dopiero po podjęciu przez Komisję Europejską decyzji o jej zatwierdzeniu Pomoc ad hoc (40) Pomoc ad hoc przyznaje się w następujących formach i kwotach: Dotacja rządowa na inwestycje i na stworzenie miejsc pracy, odpowiednio w wysokości 9,0 mln EUR według wartości obecnej (10,59 mln EUR według wartości nominalnej) oraz 11,810 mln EUR według wartości obecnej (13,88 mln EUR według wartości nominalnej. Pomoc zostanie przekazana w okresie od 2006 do 2011 r. W okresie od 2006 do 2017 r. przedsiębiorstwo LPL będzie zwolnione z opłat z tytułu wykonywania zarządu w specjalnej strefie ekonomicznej, w której zlokalizowana będzie inwestycja; korzyść z tego tytułu wynosi 3,34 mln EUR według wartości obecnej (4,67 mln EUR 4.67 według wartości nominalnej). W okresie od 2006 do 2017 r. władze województwa dolnośląskiego zwalniają LPL z obowiązku wnoszenia opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji 7

8 rolnej, które należy wnosić, jeżeli grunty rolne przeznacza się na inne cele. Korzyść z tego tytułu wynosi 1,76 mln EUR według wartości obecnej (2,46 mln EUR według wartości nominalnej). Wreszcie teren inwestycyjny, którego właścicielem jest obecnie spółka polskiego Skarbu Państwa, sprawująca zarząd nad specjalną strefą ekonomiczną, zostanie nieodpłatnie przekazany jako teren częściowo uzbrojony. LPL Poland będzie musiało jednak pokryć koszty niwelacji terenu, odprowadzenia wody deszczowej i koszty przyłączenia do sieci energetycznej. Wartość rynkową gruntów wyliczono według stawki 22 EUR za metr kwadratowy 14, co daje łączną kwotę korzyści dla LPL Poland w wysokości 13,75 mln EUR według wartości obecnej (14,52 mln EUR według wartości nominalnej) Pomoc podlegająca obowiązkowi indywidualnego zgłoszenia w ramach istniejących programów pomocy (41) Oprócz pomocy ad hoc władze polskie zamierzają również przyznać dodatkową pomoc regionalną w ramach istniejących programów pomocy. Przedsiębiorstwo LPL Poland będzie korzystało (1) ze zwolnienia z podatku od osób prawnych (CIT) (program pomocy numer: PL 39/2004) w okresie od 2006 do 2017 r., co odpowiada kwocie 29,12 mln EUR według wartości obecnej (40,69 mln EUR według wartości nominalnej), (2) ze zwolnienia z podatku od nieruchomości (N 221/2005) w okresie od 2006 do 2011 r., co daje korzyść w wysokości 3,44 mln EUR według wartości obecnej (4,32 mln EUR według wartości nominalnej), (3) z pomocy na tworzenie miejsc pracy, która będzie wypłacana w okresie od 2006 do 2011 r. na podstawie programów pomocy XE 15/2004 i XE 8/2006, w kwocie 1,98 mln EUR według wartości obecnej (2,30 mln EUR według wartości nominalnej). (42) Od żadnego z środków pomocy wymienionych w ust. 38 nie pobiera się podatku dochodowego od osób prawnych Kwota i intensywność pomocy (43) Różne formy pomocy przewidzianej w ramach istniejących programów pomocy oraz środków pomocy ad hoc dają łączną kwotę pomocy w wysokości 74,22 mln EUR według wartości obecnej (93,43 mln EUR według wartości nominalnej), co odpowiada intensywności pomocy w wysokości 20,34 % ekwiwalentu dotacji brutto. (44) Umowa inwestycyjna zawarta między beneficjentem a polskimi władzami stanowi, że pomoc będzie proporcjonalnie zmniejszana, jeżeli spodziewana kwota inwestycji nie zostanie osiągnięta. Odliczenia takiego będzie się zasadniczo dokonywało od kwoty zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. 14 Znalazło to potwierdzenie w niezależnej wycenie (w wyniku której uzyskano nawet niższą kwotę, tj. 21,4 EUR za metr kwadratowy. Jednakże dla pewności polskie władze utrzymały w zgłoszeniu początkową, wyższą kwotę). 8

9 (45) Beneficjent może ubiegać się o zwolnienie z podatku od osób prawnych w specjalnej strefie ekonomicznej, o zwolnienie z opłat z tytułu wykonywania zarządu przez specjalną strefą ekonomiczną oraz z opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przez maksymalnie dziesięć kolejnych lat (najdłużej do 2017 r.) po odnotowaniu pierwszego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Kumulacja (46) W umowie inwestycyjnej zawartej między beneficjentem a polskimi władzami stwierdza się, że kumulacja pomocy inwestycyjnej i pomocy na tworzenie miejsc pracy, przyznanej dla danego projektu, nie może skutkować przekroczeniem obowiązującego pułapu pomocy regionalnej, ustalonego zgodnie z WZR. Umowa stanowi również, że pomoc będzie proporcjonalnie zmniejszana, jeżeli spodziewana kwota inwestycji nie zostanie osiągnięta. (47) LPL Poland ubiega się również o współfinansowanie projektu inwestycyjnego przedsiębiorstwa w Kobierzycach z funduszy strukturalnych UE. W razie przyznania wsparcia dla tego projektu z funduszy strukturalnych, maksymalna intensywność pomocy nie zwiększyłaby się. Kwota pomocy regionalnej udzielonej LPL Poland w formie zwolnień CIT zostałaby pomniejszona o kwotę takich dotacji pieniężnych przydzielonych LPL Poland z funduszy strukturalnych, w zakresie gwarantującym nieprzekroczenie maksymalnej intensywności pomocy dopuszczalnej dla LPL Poland Utrzymanie wspieranych działań (48) LPL Poland zobowiązało się do utrzymania projektu przez co najmniej pięć lat od jego zakończenia Efekt stymulujący (49) Pomoc była przedmiotem negocjacji i inwestor wystąpił z wnioskiem o jej przyznanie przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją. (50) Inwestor ma prawo wycofać się z projektu lub renegocjować warunki umowy inwestycyjnej, jeżeli Komisja Europejska wyda negatywną lub warunkową decyzję wobec przedmiotowego środka, bądź rozpocznie formalne postępowanie wyjaśniające Korzyści dla regionu (51) Inwestycja byłaby realizowana w okresie od 2006 do 2011 r. i oczekuje się, że LPL Poland stworzy ponad nowych stanowisk pracy. Oprócz tego przewiduje się, że inwestycja LPL, będąca główną inwestycją ukierunkowaną na 15 Takie prawo LPL ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Komisja nie zatwierdzi pomocy LPL, natomiast nie stosuje się go w przypadku zastrzeżeń Komisji do zgłoszonych pakietów pomocy dla pozostałych siedmiu inwestycji w ramach danego klastra. 9

10 stworzenie klastra elektronicznego, pociągnie za sobą kolejne inwestycje w regionie, realizowane przez dostawców podzespołów, doprowadzając pośrednio do powstania dodatkowych miejsc pracy. (52) Projekt pozytywnie przyczyni się również do ułatwienia zmian strukturalnych w regionie Kobierzyc. Umożliwi on absorpcję siły roboczej na szybko rozwijającym się rynku, zapewniając nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, które wymagają bardziej wykwalifikowanych pracowników. (53) Projekt doprowadzi do powstania całkowicie nowego klastra elektronicznego, który przyciągnie kolejnych inwestorów, przyczyniając się tym samym do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego w regionie dolnośląskim (kod NUTS 16 : PL51). Projekt będzie realizowany w regionie, który boryka się z poważnymi problemami społeczno-ekonomicznymi. PKB na głowę mieszkańca kształtuje się na poziomie 47,5% średniej dla 25 państw UE 17, natomiast bezrobocie osiągnęło poziom 280,8 % średniej dla 25 państw UE i 131,3% średniej dla Polski OCENA ŚRODKA POMOCY I ZGODNOŚCI 3.1. Zgodność środka pomocy z prawem (54) Zgłaszając pakiet pomocy, władze polskie wywiązują się z obowiązku indywidualnego zgłoszenia przewidzianego w pkt 24 WZR Istnienie pomocy (55) Władze polskie zapewniają pakiet instrumentów pomocy przewidzianych w ramach omawianego środka. Są to zasoby państwowe w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Ponieważ pomoc przyznawana jest jednemu przedsiębiorstwu, środek ma charakter selektywny. Pomoc zwalnia LPL Poland z kosztów, które przedsiębiorstwo musiałoby ponieść w zwykłych warunkach rynkowych, przez co zyskuje ono przewagę ekonomiczną nad swoimi konkurentami. Środek dotyczy przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorze elektroniki, w którym występuje rozległa konkurencja i wymiana handlowa między państwami członkowskimi. W związku z tym istnieje ryzyko, że pomoc mogłaby zakłócić konkurencję i wpłynąć na handel wewnątrz Wspólnoty. (56) W związku z powyższym Komisja uznaje zgłaszany środek za pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. 16 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) Dz.U. L 154 z , str Średnia dla okresu (EU-25=100). PKB na głowę mieszkańca, mierzony parytetem siły nabywczej. 18 Średnia dla okresu (EU-25=100). 10

11 3.3. Zgodność pomocy (57) W związku z powyższym, stosownie do KPR i WZR, Komisja oceniła zgodność środka w formie pakietu pomocy. Ocena obejmowała trzy etapy: na etapie pierwszym Komisja sprawdziła, czy cały klaster należy uznać za jeden projekt inwestycyjny w rozumieniu WZR. Na drugim etapie dokonano oceny pod względem standardowych kryteriów zgodności według KPR. Na trzecim etapie natomiast rozważano zgodność z innymi zasadami zawartymi w WZR Ocena klastra (58) Mimo że poszczególne inwestycje są do siebie zbliżone w kategoriach lokalizacji geograficznej, natomiast między niektórymi inwestorami w ramach klastra występują pośrednie powiązania własnościowe 19, polskie władze przedstawiły dowody potwierdzające, że inwestycji nie można traktować jako jednego projektu inwestycyjnego w rozumieniu pkt 49 Wielosektorowych zasad ramowych pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych. (59) Zgodnie z Wielosektorowymi zasadami ramowymi pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych, projekt inwestycyjny nie powinien być sztucznie dzielony na podprojekty w celu unikania postanowień tych zasad. Dla potrzeb Wielosektorowych zasad ramowych pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych, projekt inwestycyjny obejmuje wszystkie trwałe inwestycje na terenie, dokonane przez jedno przedsiębiorstwo lub większą ich liczbę w okresie trzech lat. Pod tym względem zakład produkcyjny stanowi niepodzielny z ekonomicznego punktu widzenia szereg składników majątku trwałego, wypełniających precyzyjnie określoną funkcję techniczną, powiązanych fizycznie lub funkcjonalnie, które mają jasno określone cele, takie jak wytwarzanie określonego produktu. W przypadku, gdy dwa wyroby lub większa ich liczba jest wytwarzana z tych samych surowców, jednostki produkcyjne takich wyrobów zostaną uznane za stanowiące jeden zakład produkcyjny. Brak sztucznego podziału w celu obejścia zasad WZR (60) Poszczególne projekty nie zostały sztucznie podzielone dla ominięcia przepisów 20 WZR, gdyż w Azji (gdzie brak jest podobnych uregulowań w zakresie pomocy publicznej) występują podobne klastry na potrzeby produkcji modułów LCD do zastosowań w telewizorach (LPL jest głównym inwestorem w jednym z tych klastrów). Przeciwnie - celem klastrów jest minimalizacja kosztów logistycznych i zwiększenie efektywności ekonomicznej. 19 LG Chem i LG Innotek są pośrednio związane z LPL. Na szczycie Grupy LG stoi LG Corporation. LG Corporation posiada 34 % akcji wyemitowanych przez LG Chem i 36% akcji LGE. LGE, z kolei posiada 37,9 % akcji w LPL oraz 69,8% akcji w LG Innotek. Jednak, z uwagi, iż LG Corp., LG Chem, LGE oraz LPL są notowane na Koreańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, spółki te są zobowiązane do przestrzegania surowych wymagań dotyczących przejrzystości spółki oraz niezależności z punktu widzenia ładu korporacyjnego. 20 Przykładem takiego obejścia zasad mogłoby być, m.in.: przypadki, w których trwałe inwestycje realizowane przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, w okresie trzech lat, są sztucznie podzielone na dwa projekty, które dzielą ten sam zakład produkcyjny; przypadki, w których projekty planują kolejne inwestycje w nowe moduły; lub przypadki, kiedy zawarte zostały umowy długoterminowe pomiędzy dostawcami i głównym producentem i trwają przez niemal ten sam okres co istnienie produktu. 11

12 Podzielność ekonomiczna (61) Nie ma przesłanek, aby sądzić, że realizacja inwestycji LPL byłaby niemożliwa bez pozostałych siedmiu inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie pod względem geograficznym i mniej więcej w tym samym okresie. (62) Podzielności inwestycji dowiodła również rzeczywistość handlowa w Azji, gdzie niektórzy dostawcy zdecydowali o umiejscowieniu się w bezpośrednim sąsiedztwie LPL ze względu na efektywność, natomiast inni sprzedają swoje produkty LPL, mimo że prowadzą działalność daleko od zakładu LPL, czasami nawet w innym kraju. (63) Ponadto na bliskość geograficzną inwestycji w ramach klastra miała wpływ propozycja władz polskich, dotycząca lokalizacji w Kobierzycach. (64) Oprócz tego, podstawową przesłanką dla przedsiębiorstw do stworzenia klastra jest osiągnięcie efektywności ekonomicznej. Struktura klastra skutkuje korzyściami w kategoriach wydajności, w formie lepszych i tańszych wyspecjalizowanych zasobów produkcyjnych. Przyjęcie formy klastra pozwala na ograniczenie wymogów dotyczących zapasów, zmniejszenie kosztów transakcji (niższe koszty transportu) oraz na zawiązanie stosunków powierniczych między poszczególnymi przedsiębiorstwami w ramach klastra. Skutkuje to również korzyściami w kategoriach innowacji, gdyż bliskość konsumentów (przedsiębiorstw na poziomie downstream ) i dostawców (przedsiębiorstw na poziomie upstream ) umożliwia doskonalenie produktu przez przekazywanie ukrytej wiedzy, tworzenie masy krytycznej oraz udostępnienie przedsiębiorstwom większej liczby wykwalifikowanych pracowników. (65) Decyzje inwestycyjne podjęto w sposób niezależny, natomiast późniejsze umowy, zawarte między każdym inwestorem z osobna a polskimi władzami, nie są od siebie wzajemnie uzależnione. Brak jednej funkcji technicznej (66) Między komponentami wytwarzanymi przez inwestorów w ramach klastra nie ma powiązań technicznych. Produkty te są odrębnymi, samymi w sobie wyrobami oraz można (i często tak się dzieje) wytwarzać je oddzielnie, z wielu różnych surowców. Ponadto wszystkie wytwarzane produkty można sprzedawać i wprowadzać do obrotu jako odrębny towar (i ostatecznie taka sytuacja będzie miała miejsce). Brak powiązań funkcjonalnych (67) Między projektami nie ma żadnych powiązań w formie umów dotyczących preferencyjnych dostaw czy wyłączności. Różni inwestorzy mają dowolność w ustalaniu cen, jakie uznają za stosowne, natomiast zważywszy, że zarówno LPL, jak i inwestorzy z sąsiednich zakładów kupują lub sprzedają przedmiotowe produkty w Azji (między sobą i również w drodze transakcji ze stronami trzecimi), mają oni punkt odniesienia przy ustalaniu cen rynkowych, nawet jeżeli rynek danych produktów w Europie jeszcze się nie rozwinął. 12

13 (68) Ponadto przedsiębiorstwa w ramach danego klastra będą produkowały również produkty przeznaczone na sprzedaż wyłącznie poza klastrem (np. filtry PDP, zespoły zasilające i tunery telewizyjne). (69) W pierwszym okresie (również dlatego, że LPL będzie jedynym producentem tego rodzaju w Europie) będzie występowała znaczna zależność od sprzedaży w ramach klastra, lecz nigdy nie będzie ona wyłączna. LPL dąży, aby ostatecznie zapewnić sobie kilka źródeł dostaw, natomiast pozostali inwestorzy w ramach danego klastra zamierzają realizować dostawy dla innych odbiorców niż LPL. Zgodnie z przewidywaniami przedsiębiorstwa, od początku produkcji, LPL Poland sprzedawać będzie [50%-80%] swej produkcji po za klaster, co wzrośnie do [60%-90%] produkcji do 2011 r. Dwaj producenci komponentów, Lucky SMT i Dong Yang Electronics będą dokonywać sprzedaży po za klaster już na początku produkcji. Ta zależność pozostałych producentów komponentów w klastrze od sprzedaży do LPL znacznie zmniejszy się wraz z upływem czasu. Oczekuje się, iż po 3-4 latach od rozpoczęcia produkcji, grupa producentów komponentów będzie dostarczać do LPL w przedziale ok. 40% do 80% ich całkowitej produkcji. Brak związku fizycznego (70) Między projektami nie występują żadne związki fizyczne. Produkcja różnych towarów i komponentów w ramach każdego projektu odbywa się w drodze oddzielnych i oderwanych od siebie procesów. W szczególności nie występuje tzw. migracja wahadłowa, w której półprodukt jednego przedsiębiorstwa byłby dostarczany do dalszej obróbki drugiemu przedsiębiorstwu, po czym wracałby do tego pierwszego do wykończenia. (71) Spedycja towarów odbywa się drogami publicznymi, a nie za pomocą prywatnych środków takich jak wewnętrzne przenośniki taśmowe. Każde przedsiębiorstwo będzie prowadziło własny magazyn surowców i produktów. Każde przedsiębiorstwo będzie niezależnie zarządzało własnymi procesami produkcyjnymi i wykorzystaniem potencjału produkcyjnego oraz będzie samodzielnie podejmowało decyzje w tych sprawach. Brak wspólnego celu (72) Ponadto inwestycje nie mają wyraźnie określonego wspólnego celu. Działalność dostawców ukierunkowana jest na sprzedaż ich własnych produktów, które można ostatecznie wykorzystać do różnych zastosowań, takich jak wyrób innych produktów końcowych. (73) Produkty wytwarzane przez pojedynczych inwestorów należy traktować jak produkty jedyne w swoim rodzaju, odrębnie sprzedawane i wprowadzane do obrotu. Inwestorzy w ramach danego klastra nie zamierzają wytwarzać takiego samego produktu końcowego. (74) W związku z powyższym, wszystkie projekty inwestycyjne określone w sekcji 2.3 niniejszej decyzji podlegają indywidualnej ocenie. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie pomocy dla LPL Poland. 13

14 3.5. Zgodność z ogólnymi przepisami Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej (75) Region dolnośląski w Polsce w całości kwalifikuje się do pomocy regionalnej na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. 21 (76) Zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE pomoc może być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem, jeżeli jest przeznaczona na rozwój gospodarczy regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski, lub w których występuje niedostateczne zatrudnienie. Chociaż Komisja z zasady nie popiera przyznawania pomocy regionalnej ad hoc, to w związku z informacjami podanymi w sekcji 2.11 wyżej Komisja w danym przypadku odnotowuje, że projekt będzie miał ogromny wkład do rozwoju regionu UE znajdującego się w niekorzystnym położeniu. (77) Mimo że środek pomocy ogranicza się do jednego sektora, korzyści tej inwestycji, pierwszej tego rodzaju w Europie, są większe niż ewentualne skutki naruszenia konkurencji. (78) Zgłaszana pomoc jest środkiem przeznaczonym na inwestycję początkową i na stworzenie miejsc pracy, zgodnie z definicją podaną w pkt. 4.4 i 4.11 KPR. (79) Wkład odbiorcy pomocy do kosztów kwalifikowanych przekracza próg 25% (zob. pkt. 4.2 KPR). (80) Wniosek dotyczący pomocy został złożony przed przystąpieniem do realizacji projektu (zob. pkt 4.2 KPR). (81) Koszty kwalifikowane projektu obejmują koszty budynków i maszyn/urządzeń (zob. pkt 4.5 KPR). (82) Inwestycja będzie utrzymana przez co najmniej 5 lat po jej zakończeniu (zob. pkt 4.10 KPR). (83) Zasady kumulacji pomocy są spełnione (zob. pkt 4.18 KPR) Zgodność z Wielosektorowymi zasadami ramowymi pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych Intensywność pomocy (84) Skorygowana maksymalna intensywność pomocy, dozwolona na podstawie pkt 21 WZR, określona na podstawie kosztów kwalifikowanych wynoszących 364,87 mln EUR według wartości obecnej (429,00 mln EUR według wartości nominalnej) i mającego zastosowanie standardowego pułapu pomocy regionalnej w wysokości 50 % ekwiwalentu pomocy netto, kształtuje się na poziomie 22,62 % ekwiwalentu pomocy netto. (85) Planowana kwota pomocy w wysokości 74,22 mln EUR według wartości obecnej (93,43 mln EUR według wartości nominalnej), odpowiadająca intensywności 21 Zgodnie z polską mapą pomocy, zatwierdzoną przez Komisję pismem z dnia r., C(2004) 3230/5. 14

15 pomocy wynoszącej 20,34 % ekwiwalentu dotacji brutto 22, kształtuje się na poziomie niższym od tego pułapu. W związku z tym proponowana intensywność pomocy jest zgodna z mechanizmem proporcjonalnego zmniejszania, przewidzianym w pkt 21 WZR Zgodność z zasadami wymienionymi w pkt 24 lit. a) i b) WZR Właściwe rynki Właściwe rynki produktów (86) Zgodnie z pkt 52 WZR, odnośny produkt oznacza produkt przewidziany w projekcie inwestycyjnym oraz, w stosownych przypadkach, jego substytuty uznane za takie albo przez konsumenta (z powodu charakterystyki produktu, cen i przeznaczenia) albo przez producenta (przez elastyczność instalacji produkcyjnych). (87) Rozpatrywany projekt inwestycyjny dotyczy produkcji modułów TFT-LCD do zastosowań w telewizorach o ekranie 22 lub większym. 23 W związku z tym, aby określić właściwy rynek produktów, należy koniecznie zbadać, jakie inne produkty można by uznać za substytuty produktu przewidzianego w projekcie inwestycyjnym, w rozumieniu pkt 52 WZR. (88) Moduły TFT-LCD są stosowane w wyświetlaczach telewizorów, które z kolei dzieli się na dwie kategorie: kineskopowe (CRT) i płaskie (FDP). (89) Technologia płaskich wyświetlaczy tworzy wyraźnie odrębny rynek od rynku wyświetlaczy CRT pod względem cen, preferencji konsumentów i zamienialności po stronie podaży (tj. wyposażenie, linie produkcyjne i technologia znacznie się od siebie różnią). Ponadto technologia wyświetlaczy CRT jest przestarzała i technologia FDP szybko ją wypiera. Dlatego też zarówno bieżące trendy, jak i dotychczasowa praktyka Komisji 24 wskazują, że do celów analizy rynkowej technologie CRT i FDP należy przypisać do innych segmentów. (90) Chociaż istnieje kilka konkurujących ze sobą technologii płaskich wyświetlaczy (np. technologia digital light processing - DLP, technologia organic light emitting diode - OLED), to jest kilka powodów, dla których analizę rynkową należy ograniczyć do najpowszechniejszych technologii TFT-LCD i PDP (wyświetlaczy plazmowych). (91) Postępowanie takie stanowiłoby zawężenie definicji technologii FPD, a tym samym niebezpieczeństwo stworzenia najgorszego scenariusza do celów oceny 22 Ponieważ intensywność pomocy, wyrażona w ekwiwalencie dotacji brutto, kształtuje się na poziomie równym lub wyższym od wyrażonej w ekwiwalencie dotacji netto, pomoc, w odniesieniu do której przestrzegany jest obowiązujący pułap brutto zawsze będzie miała wartość niższą w stosunku do tego pułapu również wyrażonego w wartościach netto. Dlatego też nie ma potrzeby wyliczania ekwiwalentu dotacji netto dla tej pomocy. 23 LPL Poland nie zamierza produkować w Polsce modułów typu TFT-LCD do zastosowań w telewizorach o ekranie mniejszym niż 22. Z technicznego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań, aby produkować takie moduły w Polsce, lecz nie opłacałoby się to z ekonomicznego punktu widzenia. 24 Sprawa dotycząca łączenia przedsiębiorstw nr COM/M.3381 Alba / Beko / Grundig. 15

16 udziałów w rynku i wzrostu zdolności produkcyjnych. Po drugie, z punktu widzenia konsumenta (tj. z punktu widzenia producentów odbiorników telewizyjnych), moduły typu TFT-LCD i PDP są do siebie mniej więcej podobne. W przypadku obu technologii moduł zawiera nie tylko wyświetlacz, lecz pełni również ważne funkcje elektroniczne, ułatwiające montaż gotowego odbiornika telewizyjnego. Oznacza to także, że nie ma istotnych przeszkód dla producentów telewizorów w przekształceniu produkcji telewizorów z wyświetlaczem plazmowym na produkcję telewizorów z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) i na odwrót. (92) W związku z powyższym właściwy rynek produktów dla modułów typu FDP do zastosowań w telewizorach definiuje się według dwóch charakterystycznych kryteriów podstawowej technologii (tj. TFT-LCD i PDP, branych pod uwagę razem lub z osobna) i rozmiarów (rozmiaru wyświetlacza w panelu). Według tej zasady określono cztery właściwe rynki, jakie mogą występować: (A) moduły typu TFT-LCD i PDP do zastosowań w telewizorach (szeroka definicja rynku) (B) moduły typu TFT-LCD do zastosowań w telewizorach (C) moduły typu TFT-LCD i PDP do zastosowań w telewizorach 22 lub większych (D) moduły typu TFT-LCD do zastosowań w telewizorach 22 lub większych (wąska definicja rynku) (93) Komisja analizowała potrzebę przyjęcia węższej definicji rynku dla modułów typu FPD do zastosowań w telewizorach, z podziałem na segment średni (rozmiar ekranu między 22 a 37 ) i segment duży (rozmiar ekranu powyżej 37 ). (94) W zakresie dotyczącym zamienialności po stronie popytu między średnimi a dużymi modułami FPD, odbiorcami LPL są producenci odbiorników telewizyjnych, wytwarzający cały asortyment telewizorów i ich rozmiarów. Oferta tych producentów zaspokaja zazwyczaj całe spektrum potrzeb konsumentów. Producenci telewizorów postrzegają cały asortyment modułów FDP w kategoriach ofert wzajemnie konkurencyjnych. Dlatego też dla odbiorców LPL różne rozmiary ekranów tworzą ciągłość. Rozmiary produkowanych modułów typu TFT-LCD do zastosowań w telewizorach będą zależały od rozwoju sytuacji na rynku odbiorników telewizyjnych. (95) W zakresie dotyczącym zamienialności po stronie podaży nie ma żadnych przeszkód technologicznych w przejściu z produkcji modułów o danym rozmiarze na inny rozmiar. Proces produkcyjny LCD jest w zasadzie tak samo niezależny, jeśli chodzi o rozmiar. Procesy produkcji ogniw i modułów o rozmiarach 26, 32, 37, 42, 47 i 52 (na których będzie się koncentrował zakład w Polsce) są prawie identyczne. Dlatego też z perspektywy technologii produkcji nie ma podstaw, aby wprowadzać zróżnicowanie między rozmiarami modułów LCD do 37 włącznie lub powyżej. (96) Zakład LPL charakteryzuje znaczna elastyczność pod względem dostosowania zdolności produkcyjnej do popytu na rynku i produkowania modułów o różnych rozmiarach, wedle żądań producentów odbiorników telewizyjnych. 16

17 (97) Ponadto rynek modułów typu TFT-LCD i PDP oraz modułów typu FPD do zastosowań w telewizorach jest nadal stosunkowo niewielki, bardzo dynamiczny i szybko się rozwija. Preferencje co do rozmiarów szybko się zmieniają, natomiast we wszystkich segmentach różnych rozmiarów można zaobserwować silny wzrost i niestabilność pod względem rozmiarów. (98) W konsekwencji argumenty przedstawione przez polskie władze przekonały Komisję, że w tym konkretnym przypadku nie należy przyjmować węższej definicji do wyznaczenia rynku odnośnych produktów. Właściwy rynek geograficzny (99) Zasady przyznawania pomocy państwa stosuje się jedynie w zakresie, w jakim pomoc wpływa na handel między państwami członkowskimi. Mając to na uwadze, Komisja powinna zasadniczo koncentrować się na tym, co dany środek pomocy państwa oznacza dla konkurencji na rynku EOG. (100) Władze polskie przedstawiły dane skłaniające do przyjęcia definicji rynku światowego. Zarówno produkcję, jak i sprzedaż charakteryzuje wysoki stopień globalizacji. Handlu wyświetlaczami do odbiorników telewizyjnych nie utrudniają żadne wymogi techniczne, natomiast między poszczególnymi regionami nie ma zbyt wielkich różnic cenowych. Podstawowy komponent do modułu typu LCD do zastosowań w telewizorach, czyli komórkę LCD, sprowadza się z Korei. (101) Aby upewnić się, czy analiza obejmuje wszystkie możliwe rozgraniczenia rynku geograficznego, Komisja sprawdziła zgodność z pkt 24 lit. a) WZR, dotyczącym właściwego rynku produktów na poziomie EOG i ogólnoświatowym. Udziały w rynku (102) Aby zbadać, czy projekt jest zgodny z pkt 24 lit. a) WZR, Komisja musiała dokonać analizy udziału beneficjenta pomocy w rynku na poziomie grupy przed inwestycją i po jej zrealizowaniu. Z uwagi na fakt, że inwestycja LPL rozpocznie się w 2006 r., natomiast osiągnięcie pełnej produkcji przewidywane jest na rok 2011, Komisja zbada udział LPL w rynku w 2005 i 2012 r. (103) Aby ustalić udział LPL w rynku, Komisja porównała sprzedaż odnośnych produktów przez LPL na poziomie EOG oraz światowym z ogólną sprzedażą na danym rynku pod względem wartości i wielkości. (104) Liczby przedstawiające ogólną sprzedaż pod względem wartości i wielkości w EOG oraz na świecie zaczerpnięto z powszechnie dostępnych danych, publikowanych przez DisplaySearch przedsiębiorstwo specjalizujące się w badaniach rynku i doradztwie w sprawach dotyczących całego łańcucha produktów FPD. Dane przedstawiono w kwartalnych raportach światowych DisplaySearch. Dane dotyczące prognoz rynkowych oparto na danych z badania, które LPL zleciło DisplaySearch. (105) Dane dotyczące sprzedaży LPL pod względem wielkości i wartości oparto na dwóch różnych źródłach na badaniu zleconym DisplaySearch oraz na danych liczbowych przedstawionych Komisji, opracowanych na podstawie własnych 17

18 wyliczeń i szacunków przedsiębiorstwa. Przedstawione dane liczbowe sprawdzono pod względem spójności. Ponieważ dane liczbowe dotyczące sprzedaży były porównywalne, można założyć prawdopodobieństwo danych liczbowych LPL dotyczących sprzedaży. (106) Oceny udziału LPL w rynku dokonano według czterech możliwych właściwych rynków produktów, zdefiniowanych wyżej w pkt 92, uwzględniając przy tym definicje rynku geograficznego na poziomie EOG i światowym. Poniższe tabele II V przedstawiają udział LPL w rynku pod względem wielkości i wartości przed inwestycją oraz po jej zrealizowaniu, według czterech definicji właściwych rynków produktów. Tabela II: moduły typu TFT-LCD i PDP do zastosowań w telewizorach (szeroka definicja rynku) Światowa sprzedaż modułów typu LCD i PDP do zastosowań w telewizorach Sztuki (w milionach) Sprzedaż ogółem 33,7 151,2 Sprzedaż LPL 6,2 [ ] Udział LPL w rynku (%) 18,3 [15-25] Przychody (w miliardach USD) Sprzedaż ogółem 17,4 58,2 Sprzedaż LPL 2,7 [ ] Udział LPL w rynku (%) 15,6 [15-25] Sprzedaż modułów typu LCD i PDP do zastosowań w telewizorach w EOG Sztuki (w milionach) Sprzedaż ogółem 10,1 42,5 Sprzedaż LPL 1,9 [ ] Udział LPL w rynku (%) 19,2 [15-25] Przychody (w miliardach USD) Sprzedaż ogółem 6,2 17,1 Sprzedaż LPL 1,0 [ ] Udział LPL w rynku (%) 15,3 [15-25] Tabela III: moduły typu TFT-LCD do zastosowań w telewizorach Światowa sprzedaż modułów typu LCD do zastosowań w telewizorach Sztuki (w milionach) Sprzedaż ogółem 27,1 131,6 Sprzedaż LPL 6,2 [ ] Udział LPL w rynku (%) 22,8 [15-25] Przychody (w miliardach USD) Sprzedaż ogółem 11,5 50,7 Sprzedaż LPL 2,7 [ ] Udział LPL w rynku (%) 23,5 [15-25] Sprzedaż modułów typu LCD do zastosowań w telewizorach w EOG Sztuki (w milionach) Sprzedaż ogółem 8,3 38,1 Sprzedaż LPL 1,9 [ ] Udział LPL w rynku (%) 22,8 [15-25] Przychody (w miliardach USD) Sprzedaż ogółem 4,1 15,1 Sprzedaż LPL 0,8 [ ] Udział LPL w rynku (%) 18,9 [15-25] 18

19 Tabela IV: moduły typu TFT-LCD i PDP do zastosowań w telewizorach Światowa sprzedaż modułów typu LCD i PDP do zastosowań w telewizorach Sztuki (w milionach) Sprzedaż ogółem 23,4 141,7 >= 22 Sprzedaż LPL 3,7 [ ] Udział LPL w rynku (%) 16,0 [15-25] Przychody (w miliardach USD) Sprzedaż ogółem 15,4 56,5 Sprzedaż LPL 2,2 [ ] Udział LPL w rynku (%) 14,3 [15-25] Sprzedaż modułów typu LCD i PDP do zastosowań w telewizorach > = 22 w EOG Sztuki (w milionach) Sprzedaż ogółem 6,8 39,6 Sprzedaż LPL 1,0 [ ] Udział LPL w rynku (%) 15,0 [15-25] Przychody (w miliardach USD) Sprzedaż ogółem 5,5 16,6 Sprzedaż LPL 0,6 [ ] Udział LPL w rynku (%) 11,0 [15-25] Tabela V: moduły typu TFT-LCD do zastosowań w telewizorach Światowa sprzedaż modułów typu LCD do zastosowań w telewizorach > = 22 Sztuki (w milionach) Sprzedaż ogółem 16,7 122,2 Sprzedaż LPL 3,7 [ ] Udział LPL w rynku (%) 22,2 [15-25] Przychody (w miliardach USD) Sprzedaż ogółem 9,5 49,0 Sprzedaż LPL 2,2 [ ] Udział LPL w rynku (%) 23,2 [15-25] Sprzedaż modułów typu LCD i PDP do zastosowań w telewizorach > = 22 w EOG Sztuki (w milionach) Sprzedaż ogółem 5,0 35,1 Sprzedaż LPL 1,0 [ ] Udział LPL w rynku (%) 20,0 [15-25] Przychody (w miliardach USD) Sprzedaż ogółem 3,4 14,6 Sprzedaż LPL 0,6 [ ] Udział LPL w rynku (%) 17,6 [15-25] (107) W przypadku wszystkich definicji rynku, udział LPL w rynku utrzymuje się poniżej progu wynoszącego 25 %, określonego w pkt 24 lit. a) WZR. 25 (108) W związku z powyższym na podstawie danych liczbowych przedstawionych w tabelach II V, Komisja uznaje projekt inwestycyjny LPL Poland za zgodny z pkt 24 lit. a) WZR, zarówno na poziomie EOG, jak i w skali ogólnoświatowej. Zdolność produkcyjna (109) Stosownie do pkt 24 lit. b) WZR pomoc jest niezgodna z zasadami wspólnego rynku, jeżeli dotyczy wzrostu zdolności powyżej 5 % na niewydolnym rynku (wzrost w sektorze jest niższy od wzrostu w EOG). Komisja musi ocenić zdolność produkcyjną, którą generuje dany projekt, oraz odnośny wzrost w sektorze, na podstawie ujawnionej konsumpcji danego produktu na rynku EOG. 25 Jednak należy zaznaczyć, że w miarę zawężania definicji rynku, udział beneficjenta w rynku zbliża się do progu wynoszącego 25%. 19

20 (110) Na podstawie przedstawionych informacji, zestawionych w poniższych tabelach VI i VII, składowa stopa wzrostu w stosunku rocznym (CAGR) dla ujawnionej konsumpcji danego produktu w EOG, w okresie ostatnich 5 lat utrzymuje się na poziomie znacznie wyższym niż średnia stopa wzrostu w stosunku rocznym dla PKB w EOG. Ponadto prognozy dotyczące ujawnionej konsumpcji po przystąpieniu do inwestycji wskazują na znaczny wzrost, który ma zaspokoić rosnący popyt na TFT-LCD, oraz w mniejszym zakresie popyt na PDP w EOG. Prognozowany znaczny wzrost konsumpcji ujawnionej uzasadnia przewidywany szybki wzrost w odniesieniu do danego produktu. 26 Tabela VI: moduły typu LCD i PDP do zastosowań w telewizorach w EOG (w kategoriach ilościowych) Ilość (w milionach sztuk) CAGR (*) Moduły typu LCD do zastosowań w telewizorach Produkcja - - Import 0,1 8,3 Eksport - - Konsumpcja ujawniona (*) 0,1 8,3 142% Moduły typu PDP do zastosowań w telewizorach Produkcja - - Import 0 1,8 Eksport - - Konsumpcja ujawniona 0,0 1,8 348% Moduły typu PDP i LCD do zastosowań w telewizorach Produkcja - - Import 0,1 10,1 Eksport - - Konsumpcja ujawniona 0,0 10,1 152% (*) Aby obliczyć CAGR dla przypadków, w których ujawniona konsumpcja utrzymywała się na początku na poziomie zerowym, przyjęto założenie, że wyniosła ona 0,001. Tabela VII: moduły typu LCD i PDP do zastosowań w telewizorach w EOG (pod względem wartości) Wartość (w miliardach USD) CAGR (*) Moduły LCD do zastosowań w telewizorach Produkcja - - Import 0,0 4,1 Eksport - - Konsumpcja ujawniona 0,0 4,1 428% Moduły PDP do zastosowań w telewizorach Produkcja - - Import 0,0 2,1 Eksport - - Produkcja ujawniona (*) 0,0 2,1 362% Moduły PDP i LCD do zastosowań w telewizorach Produkcja - - Import 0,1 6,2 Eksport - - Produkcja ujawniona 0,1 6,2 128% (*) Aby obliczyć CAGR dla przypadków, w których ujawniona konsumpcja utrzymywała się na początku na poziomie zerowym, przyjęto założenie, że wyniosła ona 0, Zważywszy, że w okresie 5 lat poprzedzających inwestycję wzrost na rynku FDP jest dużo szybszy niż średni wzrost PKB, zakłada się, że model tak znacznego wzrostu gospodarczego może mieć zastosowanie również do segmentu FPD o rozmiarze 22 i większym. 20

Pomoc Państwa N 249/2006 Polska Pomoc dla Heesung Electronics Poland Sp. z o.o.

Pomoc Państwa N 249/2006 Polska Pomoc dla Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 2006-VII-19 K(2006) 3199 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc Państwa N 249/2006 Polska Pomoc dla Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA (1)

Bardziej szczegółowo

Pomoc Państwa N 257/2006 Polska Pomoc dla LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. Odbiorniki telewizyjne

Pomoc Państwa N 257/2006 Polska Pomoc dla LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. Odbiorniki telewizyjne KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6-VIII-2007 r. K (2007) 3861 Dotyczy: Pomoc Państwa N 257/2006 Polska Pomoc dla LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. Odbiorniki telewizyjne Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomoc Państwa N 256/2006 Polska Pomoc dla LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. Urządzenia gospodarstwa domowego

Pomoc Państwa N 256/2006 Polska Pomoc dla LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. Urządzenia gospodarstwa domowego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 2006-VII-19 K (2006) 3208 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc Państwa N 256/2006 Polska Pomoc dla LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. Urządzenia gospodarstwa domowego Szanowna Pani

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 19-VII-2006 K(2006) 3195 wersja ostateczna Pomocy Państwa N 246/2006 Polska Pomoc dla Ohsung [Dong Seo] Display Poland Sp. z o.o.

Bruksela, 19-VII-2006 K(2006) 3195 wersja ostateczna Pomocy Państwa N 246/2006 Polska Pomoc dla Ohsung [Dong Seo] Display Poland Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Dotyczy: Bruksela, 19-VII-2006 K(2006) 3195 wersja ostateczna Pomocy Państwa N 246/2006 Polska Pomoc dla Ohsung [Dong Seo] Display Poland Sp. z o.o. Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

(3) Środek ma na celu wspieranie rozwoju regionalnego i zatrudnienia w regionie dolnośląskim w Polsce.

(3) Środek ma na celu wspieranie rozwoju regionalnego i zatrudnienia w regionie dolnośląskim w Polsce. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 2006-VII-19 K(2006) 3189 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy Państwa N 247/2006 Polska Pomoc dla Lucky SMT Sp. z o.o. Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA (1) W dniu 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XII.2005 r. K (2005) 5479 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce Szanowny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.VI.2008 K(2008)3255 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W dniu 6 lutego 2008 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.8.2013 K(2013) 5584 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o.

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.3.2009 r. K(2009) 2110 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 90/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 Dotyczy: Pomoc Państwa nr N 15/2005 Polska Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o.

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.02.2009 r. K(2009)1259 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A.

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.IX.2006 K(2006)4148 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. Szanowna Pani Minister 1. PROCEDURA 1. Pismem z

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.IV.2006 K(2006)1650 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2011 K(2011)8731 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.33643 (2011/N) Polska McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.03.2009 K(2009)1595 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1.

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze!

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698 Dotyczy: pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu 12 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje.

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.IX.2005 K(2005) 3617 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 242b/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorstw inwestujących na terenie Katowickiej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIE PRAWNE. A. Ogólne warunki stosowania

ZASTRZEŻENIE PRAWNE. A. Ogólne warunki stosowania Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozp. 651/2014) - dokument roboczy Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych Najpierw należy sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 905/2006 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz spółki Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o.

Pomocy Państwa nr N 905/2006 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz spółki Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.VII.2007 r. K (2005) 3240 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 905/2006 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz spółki Toshiba Television Central Europe Sp.

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.10.2008 r. K (2008) 6392 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Łowicz PROGRAM POMOCY

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.IX.2005 K(2005) 3556 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji Szanowny Panie Ministrze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9232

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9232 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9232 UCHWAŁA NR 123/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/61/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 29 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/61/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 2628 UCHWAŁA NR VIII/61/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM NA TERENIE MIASTA ŁODZI W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM NA TERENIE MIASTA ŁODZI W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM NA TERENIE MIASTA ŁODZI W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DZIAŁ I NAZWA PROGRAMU Program pomocy

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.VI.005 K(005) 09 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 49/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka.

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06.IX.2005 K(2005)3298 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 235/a/2005 Polska Pomoc na wspieranie działalności innowacyjnej - Zachęty do podejmowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ Wskazówki dotyczące korzystania z programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński na podstawie uchwały Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.06.2010 K(2010)4371 Dotyczy: pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zwolnień od podatku

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.08.2010 K(2010)5677 Dotyczy: Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 Dotyczy: pomocy państwa nr N 312/2010 - Polska Przedłużenie programu rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/105/2007 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 listopada 2007 roku.

UCHWAŁA Nr XIV/105/2007 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 listopada 2007 roku. UCHWAŁA Nr XIV/105/2007 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 listopada 2007 roku. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Miasto Drzewica

Miasto Drzewica Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników A. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384 Dotyczy: pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 14 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZGODNOŚCI (OK?) ZASTRZEŻENIE PRAWNE

KONTROLA ZGODNOŚCI (OK?) ZASTRZEŻENIE PRAWNE Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozporządzenie 651/2014) - dokument roboczy Pomoc na infrastrukturę lokalną Najpierw należy sprawdzić ogólne warunki stosowania ogólnego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: pomocy państwa nr N 299/2007 Polska Pomoc na rzecz Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. LIP

Dotyczy: pomocy państwa nr N 299/2007 Polska Pomoc na rzecz Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. LIP KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.VI.2008 K(2008) 3099 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 299/2007 Polska Pomoc na rzecz Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. LIP Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania do prywatnego składowania niektórych

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w ramach Poddziałania PO KL

Pomoc publiczna w ramach Poddziałania PO KL Pomoc publiczna w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Spotkanie informacyjne Paweł Zamorski Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Strona1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Punkt 1-5 należy wpisać podstawowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.8.2009 KOM(2009) 423 wersja ostateczna C7-0113/09 Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1073 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035.

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy dotyczące stosowania przepisów prawnych występują w przypadku takiej działalności?

Jakie problemy dotyczące stosowania przepisów prawnych występują w przypadku takiej działalności? Jakie problemy dotyczące stosowania przepisów prawnych występują w przypadku takiej działalności? W pierwszej części opracowania (Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość nr 8/22 2009) zostały przedstawione

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 3054 UCHWAŁA NR X/68/15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 3054 UCHWAŁA NR X/68/15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 3054 UCHWAŁA NR X/68/15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 20 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko

Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubsku Nr.IX/61/03 z dnia.6.08.2003r. Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko 1. Nazwa programu. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI uchwalony uchwałą nr VI /02 /05 /2010 Zarządu SIMPLE S.A. z dnia 27 maja 2010 roku DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 2745 UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy.

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy. UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów zostało przygotowane na podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/206/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wrocław, dnia 11 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/206/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 2410 UCHWAŁA NR XXIV/206/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W CELU RATOWANIA Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc:

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W CELU RATOWANIA Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc: Załącznik nr 1 WZÓR Data wpływu:... 1) Numer kancelaryjny wniosku... 1) WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W CELU RATOWANIA 1. Dane wnioskodawcy: 1.1. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc:

Bardziej szczegółowo

PODDZIAŁANIE WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM POIIŚ

PODDZIAŁANIE WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM POIIŚ PODDZIAŁANIE 1.3.2. WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM POIIŚ 2014 2020 KONKURS NR POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573 Dotyczy: pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 16 marca

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka Profilowana. 1. Wartość Pożyczki Profilowanej co do zasady wynosi od ,00 zł do ,00 zł.

Karta Produktu Pożyczka Profilowana. 1. Wartość Pożyczki Profilowanej co do zasady wynosi od ,00 zł do ,00 zł. Załącznik Nr 12 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Profilowana nr [*] Karta Produktu Pożyczka Profilowana I. Podstawowe parametry Pożyczki Profilowanej 1. Wartość Pożyczki Profilowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/69/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA NR XIX/69/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. UCHWAŁA NR XIX/69/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o.

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. K(2010)5199 Dotyczy: pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości przyznawanej rekompensaty

Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości przyznawanej rekompensaty Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 724.211 z dnia 29 lipca 211 r. Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne, 01 sierpień 2013 r. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej I. Informacje ogólne: 1. Forma wsparcia: REFUNDACJA 2. Intensywność wsparcia: jednostki

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III.

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kolejną turę pytań, jakie wpłynęły do Urzędu Zamówień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej I. Informacje ogólne: 1. Forma wsparcia: REFUNDACJA 2. Intensywność wsparcia: do 70% 3. Wysokość wsparcia: do 300 000 zł 4. Minimalne wymagania: Operacjami wybranymi

Bardziej szczegółowo