LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP. Raport z badań WP5 VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI. Numer grantu: LLP IT-LEONARDO-LMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEONARDO-LMP LEONARDO-LMP. Raport z badań WP5 VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI. Numer grantu: 518269-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP"

Transkrypt

1 Raport z badań WP5 1 VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI Project N LLP IT-LEONARDO-LMP Współfinansowany przez program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Wersja: 2 Data: Autorzy: For SAS, Giorgio Allulli, Wsbinoz Współautorzy: [all partners that contributed]

2 2 INDEKS 1. WSTĘP Dostawcy VET Małe i średnie przedsiębiorstwa branży ICT Osiagnięty cel Związek tego pakietu zadań z całym projektem WPROWADZENIE PLATFORMY - FAZA TESTOWA VETQI i ICT SMES Wyniki narzedzia internetowego Wstęp: wiedza i świadomość w obszarze szkoleń Cykl Jakości: Faza planowania Pdsumowanie Cyklu Jakości: Planowanie Cykl Jakości 2: Wdrażanie Podsumowanie Cyklu Jakości 2: Wdrażanie Cykl Jakości 3: Ewaluacja Podsumowanie Cyklu Jakości 3: Ewaluacja Cykl Jakości 4: Przegląd Podsumowanie Cyklu Jakości 4: Przegląd Klimat organizacyjny u ICT SME Podsumowanie klimatu organizacyjnego u ICT SME Zielone podejście u ICT SME Zielone podejście u ICT SME Znak Jakości dla ICT SME Podsumowanie Znaku Jakości dla ICT SME VETQI i DOSTAWCY VET WYNIKI NARZĘDZIA INTERNETOWEGO Wstep: świadomość i wiedza operatorów VET na temat szkoleń kwalifikowanych Podsumowanie wstępu na temat wiedzy i swiadomości operatorów VET w obszarze szkoleń kwalifikowanych Cykl Jakości 1: Planowanie Podsumowanie Cyklu Jakości 1: Planowanie Cykl Jakości 2: Wdrażanie

3 Podsumowanie Cyklu Jakości 2: Wdrażanie Cykl Jakości 3 i 4: Ewaluacja i Przegląd Podsumowanie Cyklu jakości 3 i 4: Ewaluacja i Przegląd Klimat organizacyjny u dostawców VET Podsumowanie klimatu organizacyjnego u dostawców VET Zielone podejście u dostawców VET Podsumowanie Zielonego Podejścia u dostawców VET Znak u dostawców VET Podsumowanie Znaku Jakości u dostawców VET ZAPEWNIANIE JAKOŚĆI W SZKOLENIU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY ICT: WYWIADY PÓŁSTRUKTURALNE PODSUMOWANIE WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH: planowanie szkolenia PODSUMOWANIE WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH:implementacja szkolenia PODSUMOWANIE WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH: ewaluacja i przegląd szkolenia PODSUMOWANIE WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH: kryteria zapewniania jakości EQAVET i ICT SMEs WNIOSKI Z WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH WNIOSKI KOŃCOWE.... Errore. Il segnalibro non è definito. Indeks załączonych tabel... 3

4 1. WSTĘP VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI 4 Głównym założeniem dokumentu jest przedstawienie wyników fazy eksperymentalnej WP5 uzyskanych od wszystkich partnerów projektu. W porównaniu z raportem WP4, dostępnym na oficjalnej stronie VETQI (www.vetqi.eu), ten dotyczy większej liczby małych i średnich przedsiębiorstw branży ICT oraz dostarczycieli VET, a także zawiera wyniki z tak zwanego etapu jakościowego polegającego na przeprowadzeniu wywiadów DOSTAWCY VET DEFINICJA 1: Dostarczyciel/dostawca Vet jest organizacją lub jednostką, która zajmuję się świadczeniem usług z branży edukacyjnej oraz szkoleniowej. KOMENTARZ: Usługodawcami branży edukacyjnej i szkoleniowej mogą być również: 1. Organizacje specjalnie powołane do tego celu. 2. Pracodawcy, którzy zapewniają szkolenie w ramach własnej działalności gospodarczej. Usługodawcami szkoleń mogą być również niezależne jednostki świadczące tego typu usługi. DEFINICJA 2: Dostarczyciele VET są publicznymi i prywatnymi instytucjami i firmami VET (ang. vocational and educational training, kształcenie i szkolenie zawodowe) dostarczającymi świadczenia z branży VET oraz powiązane usługi Małe i średnie przedsiębiorstwa branży ICT Podstawowymi czynnikami determinującymi czy firma należy do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw jest liczba zatrudnionych, a także obrót oraz suma bilansowa. Kategoria przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych Obrót lub Suma bilansowa Średnie < m 43 m Małe < m 10 m Mikro < 10 2 m 2 m Co więcej, projekt w tym obszarze przewidział dwie grupy interesariuszy zaangażowanych w badania: - interesariusze należący do grupy przedsiębiorców (pracodawców): związki przedsiębiorców np. stowarzyszenia przemysłowe albo przedsiębiorstwa skupiające się bez technologicznego regionu. - osoby reprezentujące grupy pracowników, np. związki zawodowe.

5 Osiagniety cel Jak określono we wniosku aplikacyjnym projektu VET QI celem WP5 jest przetestowanie modeli wykrytych w poprzednich fazach projektu z bezpośrednim wykorzystaniem dla szeregu dostarczycieli VET i średnich oraz małych przedsiębiorstw (ang. SME- small and medium enterprises) branży ICT. [ ] Faza testowa będzie trwać 8 miesięcy. Badania zaangażują 100 przedsiębiorstw SMEs (łącznie 500 ICT SMEs) oraz 25 dostarczycieli VET z każdego z krajów. Każdy partner w projekcie przeprowadził badania wykrytym modelem w swoim własnym kraju, w ścisłej współpracy oraz przy stałej aktualizacji platformy internetowej. Wyniki tego etapu zostały zapisane w finałowym raporcie, który ustanawia podstawy dla następującego WP Związek tego pakietu zadań z całym projektem Etap testowy stanowi kluczowe działanie w implementacji projektu VETQI. Jego podstawową rolą jest ostateczne przetestowanie platformy, pomysłów oraz wartości projektu w większej próbie potencjalnej grupy docelowej dla systemu certyfikacji. Co więcej, stanowi on punkt zwrotny dla adaptacji wdrożonych do tej pory produktów. W tym przypadku, tzw. jakościowe wywiady skoncentrowane były na rzeczywistym doświadczeniu w zakresie jakości szkoleń dla przedsiębiorstw oraz wielkiej grupie adresatów obecnie prowadzącej do świetnie zestrojonych procedur sprzężonych. Interesujące rezultaty dla przedsiębiorstw w zakresie kwalifikowanego szkolenia: Kwestionariusze samooceny na temat szkoleń dla przedsiębiorstw umożliwiające poznanie oraz zaadaptowanie parametrów w zakresie ich jakości. Okazja do bycia wyróżnionym znakiem branżowym VET QI ( Znak Jakości VETQI) oraz używania go jako korzyści. Dołączenie do europejskiej sieci współpracy. Zyskanie okazji do bycia informowanym o nowościach i interesujących propozycjach w dziedzinie szkolenia zawodowego.

6 2. WPROWADZENIE PLATFORMY FAZA TESTOWA 6 Platforma testowa była oparta na kwestionariuszach przed testowych przeprowadzonych w ramach pakietu zadań Wp4 (w terminie od października 2012 do stycznia 2013). Faza przed testowa doprowadziła do kilku drobnych modyfikacji, głównie polegających na doprecyzowaniu pytań oraz wprowadzeniu możliwości wypełnienia ankiety anonimowo z powodu kilku postulatów od uczestniczących w badaniu podmiotów. W niektórych przypadkach możliwa odpowiedź również wskazywała Nie rozumiem pytania, co oznacza, że wiele ankietowanych osób nie jest świadoma specyficznych kwestii związanych z zapewnianiem szkoleń. Zaproponowany kwestionariusz był zredukowaną wersją ostatecznej matrycy do certyfikacji, która wymaga pewnych badań oraz ostatecznej oceny zewnętrznego ewaluatora. Wprowadzono wstęp związany z podejściem w kierunku jakości i szkolenia, parametry oceny EQAVET/Cykl Jakości w organizacji, tzw. zielone podejście odnoszące się do zachowania nienaruszającego równowagi ekologicznej i analizy klimatu organizacyjnego. Ankieta ta, podobnie jak w przypadku fazy WP4, była dostępna za pośrednictwem platformy internetowej na stronie projektu VETQI. Początkowy cel dotyczył przebadania 500 małych i średnich przedsiębiorstw ICT (SME ICT) oraz 125 dostarczycieli VET. Założony wynik w przypadku dostarczycieli VET został osiągnięty, podczas gdy dla przedsiębiorstw został nieco zmodyfikowany w zgodzie z tym, co zostało wykryte w WP3 Badanie i następujące porozumienie do EACEA. Sytuacja na Łotwie jest odmienna w porównaniu z innymi zaangażowanymi krajami, gdzie więcej niż 2000 ICT SME jest zakwalifikowanych według uniwersalnego kodu NACE do sektora Informacji i komunikacji 1. Głębsza analiza, sprawdzająca wyłącznie kod NACE 62A Programowanie komputerowe, doradztwo i powiązane działalności (około 100 SME) oraz kod NACE 63 Działalność z zakresu usług informacyjnych (35 firm wszystkie SME), które bezpośrednio odnoszą się do specyfiki początkowo zakładanej grupy docelowej, dała wynik tylko 130 firm w Łotwie. Z jednej strony łotewskim partnerom umożliwiło to zmodyfikowanie grupy docelowej tak, by pozostać w zgodzie z innymi krajami, ale jednocześnie nadało projektowi wartość dodaną, ponieważ łącznie zostało zaangażowanych w badania 52 przedsiębiorstwa (25 dla WP4 i 27 dla WP5), co stanowi prawie połowę rzeczywistej liczby zainteresowanych firm. Od firm otrzymaliśmy łącznie 477 odpowiedzi z czego 45 nie było kompletnych. Niniejszy raport nie bierze pod uwagę tych ostatnich. Rozkład procentowy wśród 430 ważnych odpowiedzi: 1

7 Partner Liczba odpowiedzi Procent 7 Francja % Włochy % Łotwa % Polska % Hiszpania % Brak odpowiedzi 1 0,21% Nieuzupełnione % W przypadku dostawców VET wynik został przekroczony, ponieważ zebrano ogólną liczbę 169 odpowiedzi, z czego 34 było niekompletnych, dając łącznie projektowi 135 ważnych odpowiedzi. Opis sytuacji w zależności od kraju pochodzenia dostawcy VET: Partner Liczba instytucji VET Procent Francja % Włochy % Łotwa % Polska % Hiszpania % Nieuzupełnione % Ankiety zostały przeprowadzone w grupach docelowych (zarówno wśród firm jak i dostawców VET) w sposób bezpośredni, poprzez określoną kampanię w sieci, drogą telefoniczną, a także poprzez określone spotkania upowszechniające we wszystkich krajach. Większość ankietowanych osób należała do grupy administratorów, managerów, kierowników do spraw zasobów ludzkich oraz trenerów reprezentujących instytucje, dla których pracowali (dostawcy VET lub SMES). W niektórych przypadkach, przedsiębiorstwa ICT mogą również występować w roli instytucji szkolących jeśli oferują usługi szkoleniowe równocześnie z innymi swoimi świadczeniami. W takim przypadku, zebrany kontakt prowadzi do dwóch różnych kwestionariuszy.

8 3. VETQI i ICT SMEs - Wyniki narzędzia internetowego 8 Ankieta zawierała wstęp podsumowujący projekt oraz idee wychodzące poza określony etap badań. Szkolenia dla przedsiębiorców stanowią ważne źródło rozwoju biznesu. Projekt VET QI chce wspierać przedsiębiorstwa pomagając im zrozumieć jak najlepiej wykorzystać własny potencjał oraz osiągać widoczne rezultaty. Projekt oparty jest na Europejskich kryteriach EQAVET (zalecenie UE dotyczące zapewniania jakości kształcenia I szkolenia zawodowego), dokładnych badaniach i wymianie dobrych praktyk. Dzięki konkretnym narzędziom będzie można wykryć słabe i mocne punkty danego podejścia szkoleniowego oraz określić jego potencjał w celu poprawy jakości usług i pozycji na rynku, pozwolą również przewidzieć przyszłe wymagania kryteriów EQAVET. Co projekt VET QI może Państwu zaoferować? 1. Ocenę danego podejścia szkoleniowego, wykrycie mocnych i słabych stron oferty szkoleniowej oraz propozycje zmian 2. Po przejściu etapu analizy, otrzymają Państwo znak firmowy VET QI; będzie to wartość dodana w przypadku działań promocyjnych; zgodnie z polityką UE, uznawanie i wspieranie przedsiębiorstw z tym znakiem jakości, jest bardzo ważne 3. Dołączenie do Europejskiej sieci przedsiębiorstw i zyskanie dostępu do ciekawych propozycji i możliwości w dziedzinie kształcenia zawodowego. W ankiecie znajduje się 29 pytań. Każde pytanie zawierało również krótkie objaśnienie tak jak w przypadku EQAVET/EQARF. Następujące dane statystyczne opierają się na 431 odpowiedziach.

9 3.1 Wstęp: wiedza i świadomość w obszarze szkoleń 9 Pytania wstępne koncentrowały się na podejściu SMES do kwestii rozwoju umiejętności i kompetencji, ich wiedzy i sposobu korzystania ze szkoleń dofinansowanych, znajdującymi się w bliskiej relacji z parametrami Unii Europejskiej (od EQAVET do EQF). Diagram.1 Czy kiedykolwiek korzystałeś ze szkolenia dofinansowanego? yes no % % Pytanie nr 1: Czy kiedykolwiek korzystałeś ze szkolenia dofinansowanego? Pytanie nr 2: Czy wiesz, że istnieje możliwość dofinansowania określonych szkoleń dla różnych działów operacyjnych przedsiębiorstw (kierownictwo, marketing, dział techniczny)? Diagram 3.2 Czy wiesz, że istnieje możliwość dofinansowania określonych szkoleń dla różnych działów operacyjnych przedsiębiorstw (kierownictwo, marketing, dział techniczny)? 57; 13% 373; 87% yes no

10 3.2 Cykl jakości: Planowanie VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI 10 Kwestionariusze, jak wspomniano wcześniej, miały na celu zbadanie podejścia ICT SMES odnośnie jakości szkolenia, stosując jako odniesienie Cykl Jakości i jego etapy. Analiza potrzeb stanowi pierwszy etap w tzw. Cyklu Jakości wdrożonym przez europejskie ramy odniesienia EQARF/EQAVET. Umożliwia ona zrozumienie, jakie należy wprowadzić procesy szkoleniowe w celu lepszego rozwoju przedsiębiorstwa. Pomaga również w tworzeniu skali priorytetów oraz w lepszym zarządzaniu zasobami. W dodatku, biorąc pod uwagę zakres potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa, stwarza ona możliwość dostosowania procesu szkoleniowego. Ponadto, angażując pracowników umożliwia poznanie interesującego punktu widzenia, co w konsekwencji poprawia środowisko pracy. Pytanie nr 3: Czy często przeprowadzasz analizę potrzeb szkoleniowych? Diagram 3.3 Czy często przeprowadzasz analizę potrzeb szkoleniowych? yes no I don't understand the question 2 1% % % Pytanie nr 4: Czy angażujesz innych ludzi w proces analizy potrzeb? Diagram 3.4 Czy angażujesz innych ludzi w proces analizy potrzeb? yes no no answer % 94 22% %

11 Pytanie nr 5: Czy byłbyś zainteresowany poprawą etapu analizy jakości? 11 Diagram 3.5 Czy byłbyś zainteresowany poprawą etapu analizy jakości? yes no % % Podsumowanie Cyklu jakości 1: Planowanie To bardzo ważne by diagnozować potrzeby szkoleniowe, ponieważ umożliwia to lepsze zrozumienia procesów szkoleniowych. Ponad połowa firm ICT (64% - diagram 3.3) często przeprowadza analizę potrzeb. Zazwyczaj przedsiębiorstwa nie angażują w ten proces innych ludzi, jak np. zewnętrznych ekspertów czy trenerów (42% - diagram 3.4). Ponad połowa firm (65% - diagram 3.5) jest zainteresowana poprawą fazy analizy potrzeb.

12 3.3 Cykl Jakości 2: Wdrażanie 12 Drugim etapem Cyklu Jakości jest wdrażanie, kiedy to, po ogólnym zaplanowaniu, ma miejsce szkolenie. Prawidłowa implementacja powinna brać pod uwagę opracowanie, już we wczesnym etapie, efektywnej strategii komunikacji, konsekwencji finansowych wynikających z realizowania szkolenia oraz sposobu na najlepsze poznanie opinii wszystkich zainteresowanych stron, w tym załogi. W tym sensie szkolenie praktykanta albo nowego pracownika, planowanie zadań tygodniowych czy doszkalanie kadry jest postrzegane jako szkolenie wewnętrzne. Nie tylko tradycyjne szkolenie lecz także inne metody powinny być wzięte pod uwagę, ponieważ mogą one być dużo bardziej odpowiednie i użyteczne dla przedsiębiorstwa i potrzeb pracownika. Pytanie nr 6 Czy kiedykolwiek zorganizowałeś szkolenie w swoim przedsiębiorstwie? Diagram 3.6 Czy kiedykolwiek zorganizowałeś szkolenie w swoim przedsiębiorstwie? no yes 55 13% % Pytanie nr Jeśli tak, czy było ono indywidualne czy grupowe? Diagram Jeśli tak, czy było ono indywidualne czy grupowe? for group 244 individuals 320 1

13 Pytanie nr 7- Czy wiesz, że szkolenie może być zorganizowane przy udziale trenerów należących do wewnętrznych źródeł przedsiębiorstwa? 13 Diagram 3.7 Czy wiesz, że szkolenie może być zorganizowane przy udziale trenerów należących do wewnętrznych źródeł przedsiębiorstwa? 4 1% yes 62 14% no % I don't understand the question Pytanie nr 8 Czy uważasz, że ten sposób szkolenia jest interesujący dla Twojego przedsiębiorstwa? Diagram 3.8 Czy uważasz, że ten sposób szkolenia jest interesujący dla Twojego przedsiębiorstwa? yes no 27 6% %

14 Pytanie nr 9 Jakie stosujesz metody szkoleniowe? 14 Diagram 3.9 Jakie stosujesz metody szkoleniowe? w pracy (praca zespołowa/ naśladownictwo)234 ; seminaria, webinaria, warsztaty; 132 nauczanie na odległość/ samokształcenie); 176 tradycyjne (jeden nauczyciel w klasie); Podsumowanie Cyklu Jakości 2: Wdrażanie. Wiele z firm sektora ICT (87% diagram 3.6) przeprowadza szkolenia we własnych przedsiębiorstwach. Firmy te zazwyczaj organizują szkolenia grupowe bądź indywidualne, niektóre z nich stosują jednocześnie oba typy szkoleń (diagram ). Duża liczba przebadanych firm (5% - diagram 3.7) wie, że kursy szkoleniowe mogą być zorganizowane przez trenerów należących do przedsiębiorstwa tj. zasobów wewnętrznych oraz sądzą, że szkolenia te są interesujące dla ich przedsiębiorstwa (94% - diagram 3.8). Firmy zdają sobie sprawę, że nie tylko tradycyjne metody szkolenia, ale także inne powinny być brane pod uwagę, ponieważ mogą one okazać się dużo bardziej odpowiednie i użyteczne dla potrzeb pracowników danego przedsiębiorstwa. Wiele z firm stosuje tradycyjne metody (jeden nauczyciel w klasie), również wiele z nich wykorzystuje nauczanie na odległość / samodokształcanie (on line), seminaria-warsztaty-webinaria lub w trakcie pracy (praca zespołowa lub podczas pracy /naśladownictwo) i nawet inne (diagram 3.9).

15 3.4 Cykl Jakości 3 - Ewaluacja 15 Trzecia faza Cyklu Jakości to ewaluacja wdrożonego szkolenia. Ocena szkolenia jest szczególnie ważna, ponieważ pozwala zrozumieć jego wynik, przyszłe interwencje, które mogą być potrzebne, a także pomaga stworzyć przyszłą analizę potrzeb. Potrzeba oceny powinna zostać uznana już we wczesnym etapie najlepiej podczas planowania jak zebrać dane w sposób systematyczny i przewidywalny w celu dostarczenia przejrzystych wyników wszystkim zainteresowanym - jak stosować indykatywne deskryptory by ocenić efektywność obecnej praktyki i zidentyfikować, co może zostać jeszcze osiągnięte. Pytanie nr 10 - Czy jesteś w stanie ocenić korzyści ze szkolenia? Diagram 3.10 Are you able to evaluate the benefits of training? yes no I don't understand the question % 5% % Pytanie nr 11 Czy jesteś w stanie zastosować otrzymane szkolenie w celu poprawy standardów przedsiębiorstwa? Diagram 3.11 Are you able to implement the training received to improve the enterprises standards? 29 yes 7% no I don't understand the question 65 15% % Podsumowanie Cyklu Jakości 3 - Ewaluacja Wiele firm ICT (81% - diagram 3.10) uważa siebie za zdolnych do oceny korzyści z działań szkoleniowych. Większość firm jest zdolnych do wdrażania przebytego szkolenia w celu poprawy standardów przedsiębiorstwa, w porównaniu z tymi, które tego nie robią (78% tak, 15% nie diagram 3.11).

16 3.5. Cykl Jakości 4: Przegląd. VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI 16 Przegląd jest ostatecznym krokiem w Cyklu Jakości, gdzie, po całym procesie szkoleniowym, procedury i doświadczenia są aktualizowane. W tym rozumieniu, opinie interesariuszy mogą być pomocne na każdym etapie procesu szkoleniowego, począwszy od analizy potrzeb do końcowego etapu. Zaangażowanie szkolonych pracowników, pozwala na lepsze zaadaptowanie i eksploitację rezultatów procesów szkoleniowych, a także poprawia klimat organizacyjny. Pytanie nr 12- Czy w fazie przeglądu rozważasz punkt widzenia różnych zainteresowanych stron oraz trenera? Diagram 3.12 Czy w fazie przeglądu rozważasz punkt widzenia róźnych zainteresowanych stron oraz trenera? 78 18% 15 4% % yes no I don't understand the question Pytanie nr 13- Czy w fazę przeglądu również angażujesz szkolonych? Diagram 3.13 Czy w fazę przeglądu angażujesz szkolonych? 91 21% % yes no Podsumowanie Cyklu Jakości 4: Przegląd Od samego początku procesu szkoleniowego (analiza potrzeb) aż po etap końcowy, opinie wszystkich zainteresowanych stron są pomocne. Wydaje się, że duża liczba firm jest tego świadoma w fazie przeglądu, ponad 79% rozważa poglądy różnych interesariuszy oraz trenerów (diagram 3.12). Wiele kompanii ICT (79% - diagram 3.13) angażuje szkolonych w ten etap. Zaangażowanie szkolonych pracowników pozwala lepiej wykorzystywać rezultaty procesu szkoleniowego, a także poprawia klimat organizacyjny.

17 3.6. Klimat organizacyjny u ICT SME 17 Klimat organizacyjny jest niewątpliwie jednym z kluczowych komponentów w oddziaływaniu, zarówno pozytywnym jak i negatywnym. Z tego powodu, posiadanie przejrzystego zrozumienia jest kluczowe. Szkolenie i klimat organizacyjny mają wiele wspólnego. Razem z tradycyjnym pojęciem działania szkoleniowego, które oznacza wspieranie biegłości, istnieje konieczność innego sposobu patrzenia na szkolenie, które jest związane ze zdolnością firmy do słuchania i wzmacniania swoich pracowników w celu szerzenia kluczowych wartości samej spółki. Pytanie nr 14 - Jak ważny jest dla Ciebie aspekt klimatu organizacyjnego i kultury? Diagram 3.14 Jak ważny jest dla Ciebie aspekt klimatu organizacyjnego i kultury? 1 Minimum 5 Maximum Pytanie nr 15 Jak bardzo, Twoim zdaniem, klimat organizacyjny i kultura są związane z koncepcją szkolenia zawodowego? Diagram 3.15 Jak bardzo, Twoim zdaniem, klimat organizacyjny i kultura są związane z koncepcją szkolenia zawodowego? 1 Minimum 5 Maximum)

18 Podsumowanie klimatu organizacyjnego u ICT SME 18 Wpływ klimatu organizacyjnego może być jednocześnie pozytywny jak i negatywny. We wszystkich krajach partnerskich, świadomość znaczenia klimatu organizacyjnego i kultury u ICT SMEs jest bardzo wysoka. W rzeczywistości, najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było bardzo ważne (ponad 59% uważa, że są ważne lub bardzo ważne, diagram 3.14). W odniesieniu do ICT SMEs we wszystkich krajach partnerskich, związek pomiędzy klimatem organizacyjnym i kulturą a szkoleniem zawodowym jest również wysoki (ponad 56% uważa, że jest to dla nich ważne lub bardzo ważne, diagram 3.15).

19 3.7. Zielone podejście u ICT SME 19 Jedną kluczową kwestią w ocenie przedsiębiorstwa w zakresie jego zachowania rynkowego jest jego zdolność do unowocześniania i pozostania atrakcyjnym, która jest ściśle powiązana z uwagą skierowaną w stronę trwałości i tak zwanego Zielonego Podejścia. W tym znaczeniu, staje się oczywiste, iż każda działalność szkoleniowa staje się coraz bardziej istotna dla firm branży IT. Jest to nawet bardziej istotne w rozumieniu znaczenia komunikacji w tej kwestii, stanowi dobre wsparcie służące poprawie wizerunku firmy, a przy okazji zwiększa korzyści i ogólną jakość. W tym aspekcie oceny wybrane wskaźniki są następujące: Specyficzne szkolenie dla kadry służące redukcji kosztów zużycia prądu Obecność zielonej polityki w firmie Składowanie odpadów/recykling Zatrudnienie zewnętrznego doradcy (audytor zielonego IT) Zatrudnienie referenta do spraw ograniczenia I składowania odpadów/ zielonej polityki/ zarządzania kosztami zużycia elektryczności w przedsiębiorstwie. Poniższy diagram prezentuje wyniki.

20 Diagram 3.16 Zielone podejście u ICT SME 20 Yes No Podsumowanie zielonego podejścia u ICT SMEs Wydaje się, że szkolenie w celu ograniczenia negatywnego wpływu na planetę staje się coraz bardziej istotne. Prawie połowa firm ICT szkoli swoją kadrę w celu redukcji kosztów zużycia elektryczności (65, 58% firm). Ponadto 62% firm wprowadza zieloną politykę (formalnie bądź nieformalnie), a 73% opracowało procedurę składowania odpadów i recyklingu. Mankamentem okazał się brak zewnętrznego doradcy (audytor Zielonego IT) w firmach ICT (tylko 10% współpracuje z taka osobą). Podobnie zaledwie 33% przedsiębiorstw posiada pracownika wyznaczonego do pełnienia funkcji referenta do spraw ograniczania i składowania odpadów/zielonej polityki/zarządzania kosztami zużycia energii elektrycznej.

21 3.8. Znak jakości dla ICT SMEs 21 Następująca i ostateczna faza narzędzia internetowego dotyczyła oceny wiedzy na temat ram jakości oraz możliwego zainteresowania Znakiem Jakości VETQI. Pytanie nr 17 Czy znasz europejskie rekomendacje EQAVET? Diagram 3.17 Czy znasz europejskie rekomendacje EQAVET? 1; 0,2% 331; 77,0% 98; 22,8% yes no I don't understand the question Pytanie 17.1 Jeśli tak, to czy uważasz, że działasz w zgodzie z jakością określoną przez parametry EQAVET? Diagram Jeśli tak, to czy uważasz, że działasz w zgodzie z jakością określoną przez parametry EQAVET? 4; 4,1% 22; 22,4% 72; 73,5% yes no I don't understand the question Pytanie 17.2 Czy podejmujesz w tym celu jakieś działania?

22 Diagram Czy podejmujesz w tym celu jakieś działania? 22 4; 4,1% 15; 15,3% yes no I don't understand the question 79; 80,6% Pytanie nr 18 Czy jesteś zainteresowany otrzymaniem znaku branżowego VETQI? Diagram 3.18 Czy jesteś zainteresowany otrzymaniem znaku branżowego VETQI? 70; 71,4% 28; 28,6% yes no Podsumowanie znaku jakości u ICT SME Zaledwie 22% średnich i małych przedsiębiorstw ICT, które udzieliły odpowiedzi (diagram 3.17) zna europejskie rekomendacje EQAVET, ale za to ogromna część z nich (73% - diagram ) myśli, że działa w zgodzie z ramami jakości określonymi przez parametry EQAVET i prawie wszyscy ankietowani (80% - diagram ) podejmują działania w tym kierunku. Chociaż większość firm ICT (80% - diagram 2.22) nie zna rekomendacji unijnych EQAVET, 30% z nich jest świadoma tych wytycznych oraz jest zainteresowana otrzymaniem znaku branżowego VETQI.

23 4. VETQI I DOSTAWCY VET WYNIKI NARZĘDZIA INTERNETOWEGO 23 Narzędzie internetowe dla dostawców VET, w zgodzie z tym dla SME, skupiał się na zapewnieniu jakości w świadczeniu szkoleń i posiadał wstęp podsumowujący projekt i jego idee znajdujące się poza tą konkretną fazą badań. Szkolenia dla przedsiębiorców są bardzo ważne jeśli chodzi o rozwój biznesu. Projekt VET QI chce wspierać przedsiębiorstwa pomagając im zrozumieć jak najlepiej wykorzystać własny potencjał oraz osiągać widoczne rezultaty. Projekt oparty jest na Europejskich kryteriach EQAVET (zalecenie UE dotyczące zapewniania jakości kształcenia I szkolenia zawodowego), dokładnych badaniach i wymianie dobrych praktyk. Dzięki konkretnym narzędziom będzie można wykryć słabe i mocne punkty danego podejścia szkoleniowego oraz określić jego potencjał w celu poprawy jakości usług i pozycji na rynku, pozwolą również przewidzieć przyszłe wymagania kryteriów EQAVET. Co projekt VET QI może Państwu zaoferować? 1. Ocenę danego podejścia szkoleniowego, określenie mocnych i słabych stron oferty szkoleniowej oraz propozycje zmian 2. Po przejściu etapu analizy, otrzymają Państwo znak firmowy VET QI; będzie to wartość dodana w przypadku działań promocyjnych; zgodnie z polityką UE, uznawanie i wspieranie przedsiębiorstw z tym znakiem jakości jest bardzo ważne 3. Dołączenie do Europejskiej sieci przedsiębiorstw i zyskanie dostępu do ciekawych propozycji i możliwości. W ankiecie znajdują 33 pytania. Każde pytanie posiadało również kilka zdań wyjaśniających ich znaczenie i wprowadzające nowe informacje, tak jak w przypadku. Następujące dane zostały zebrane na podstawie 135 ważnych odpowiedzi.

24 4.1 Wstęp: Świadomość i wiedza operatorów VET na temat szkoleń kwalifikowanych. 24 Pytania wstępne dotyczyły podejścia operatorów VET w stosunku do zapewniania jakości, odnoszące się ściśle do parametrów Unii Europejskiej (od EQAVET do EQF). Podstawowym celem tego badania było określenie, które standardy jakości są dobrze znane oraz które nie są zapewniane w obecnych szkoleniach. Poprzez akredytację rozumiemy oficjalne uznanie kompetencji w określonym temacie lub obszarze biegłości (w tym przypadku, szkolenie zawodowe) oraz spójność agencji, firmy, grupy lub osoby nagrodzonej przez w pełni rozpoznawalną i szanowaną organizację. Akredytacja ma miejsce na poziomie, gdzie edukacja jest generalnie regulowana (np. krajowym, ministerialnym). Poprzez certyfikację rozumiemy formalną procedurę, w której akredytowana bądź autoryzowana osoba lub agencja ocenia i weryfikuje (i poświadcza pisemnie poprzez nadanie certyfikatu) atrybuty, cechy, jakość, kwalifikacje, status jednostek lub organizacji, dóbr lub usług, procedur lub procesów zgodnie z ustalonymi wymogami lub standardami. Pytanie nr 1- Czy jesteś akredytowany? Diagram 4.1 Czy jesteś akredytowany? 55; 41% 80; 59% No Yes

25 Francja; 25 VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI Diagram Akredytacje na kraj Hiszpania; Polska; 17 Włochy; 9 Łotwa; 7 Diagram 4.1.2: Rodzaje akredytacji Rodzaje akredytacji Liczba instytucji posiadających tytuł JUNTA DE ANDALUCÍA 19 REGIONE LIGURIA 7 POLSKA KOMICJA AKREDYTACYJNA 5 REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 5 DIRECTE 4 RIS 3 ETAT REGION 2 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE 2 AGEFOS 1 CONSEIL GENERAL CONSEIL REGIONAL DIRECTE ENTREPRISES 1 CONSEIL GENERAL,REGIONAL OPCA FONGECIF ANPE,DDTE,FAF,PDI TH 1 CONSEIL RÉGIONAL AQUITAINE 1 CONSEIL REGIONAL DIRECTE 1 DIRECTE, EUROPE, DIFFERENTS AUTRES FINANCEURS 1 DIRECTE CONSEIL REGIONAL CONSEIL GENERAL EUROPE 1 DIRECTE ENTREPRISE REGION DEPARTEMENT 1 EDUCATION NATIONALE 1 ETAT RÉGION AXA 1 ETAT RÉGION DÉPARTEMENT 1 ETAT REGION DEPARTMENT CCI 1 EUROPE ETAT REGION DEPARTEMENT 1 FAFIEC 1 IKVD 1 IKVD UN IZM 1 IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTS 1

26 IZM IZGLĪTĪBAS UN KVALITĀTES DIENESTS 1 JUNTA DE ANDALUCÍA CÁMARA DE COMERCIO DE MÁLAGA 1 JUNTA DE ANDALUCÍA MINISTERIO DE TRABAJO 1 DIRECTE LE CONSEIL REGIONAL LE CONSEIL GENERAL 1 LATAK 1 PRÉFET DE RÉGION AQUITAINE - MINISTÈRES DU TRAVAIL ET DE LA SANTÉ 1 LR IZGLĪTĪBAS UN ZINATNES MINISTRIJAS IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTS 1 MINISTERIO DE TRABAJO JUNTA DE ANDALUCÍA CÁMARA DE COMERCIO 1 OPCA 1 OPCA ETAT RÉGION 1 REGION DEPARTEMENT ETAT FONDS PROPRE FONCEGIF 1 REGIONE SICILIANA 1 RĪGAS STARPTAUTISKAIS MĀCĪBU CENTRS 1 TRENTINO, EMILIA ROMAGNA, ECM MINISTERO DELLA SALUTE 1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE 1 WPIS DO EWIDENCJI INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 1 26 Pytanie nr 2 - Czy jesteś certyfikowany? Diagram 4.2 Czy jesteś certyfikowany? 49; 36% 86; 64% yes no

27 Diagram Certyfikacja wg państw Hiszpania; Francja; 11 Wlochy; 6 Łotwa; 7 Polska; 8 Diagram Typy certyfikacji Certyfikacja Liczba dostawców VET ISO ISO 9001: ISO ISO MICROSOFT 2 A B UN C 1 AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA. SKOLOTĀJA. 1 AUGSTĀKĀ PEDAGOĢISKĀ IZGLĪTĪBA 1 CENTRUM EGZAMINACYJNE ECDL 1 CERTYFIKAT FRANKLINA 1 DNV 1 ESAM SAŅĒMUŠI LICECES MĀCŪBU PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI. 1 IAIM INTERNATIONAL STANDARD 1 IDEM 1 ISO 9000 IJOBS OBSERVATORY 1 ISO 9001 EFQM 1

28 ISO 9001 ESOL CAMBRIDGE 1 28 ISO 9001 MOUS (MICROSOFT OFFICE USER SPECIALIST) CISCO SYSTEM (CISCO LOCAL ACADEMY) 1 ISO 9001:2000 IQNET QUALITY SYSTEM 1 IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES DIENESTA IZSNIEGTA IZSGLĪTĪBAS IESTĀDES APLIECĪBA 1 ITALS QUALITÀ- UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA 1 UNIVERSITY 1 MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER W KATEGORII LEARNING SOLUTIONS MICROSOFT SILVER CERTIFIED PARTNER W KATEGORII IDENTITY AND SECURITY NOVELL GOLD TRAINING PARTNER RED HAT CERTIFIED TRAINING PARTNER SYMANTEC TRAINING PARTNER AKREDYTOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE SJSI - ISTQB CTFL UBUNTU TRAINING PARTNER VMWARE AUTHORIZED TRAINING CENTER PEARSON VUE AUTHORISED TESTING CENTER AUTHORISED PROMETRIC TESTING CENTER PRINCE2 ACCREDITED TRAINING ORGANISATION REGISTERED EDUCATION PROVIDER (R.E.P.) MICROSOFT LEARNING SOLUTIONS INNOVATIVE PARTNER OF THE YEAR ISS ACHIEVEMENT AWARD LINUX CENTER FOR EXCELLENCE 1 1 MICROSOFT, ORACLE 1 OŚRODEK EGZAMINACYJNY ECDL 1 POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH 1 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE 1 RINA 1 SREBRNE GODŁO NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ZARZĄDZANIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI USŁUGI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ZŁOTY CERTYFIKAT RZETELNOŚCI ZŁOTE GODŁO NAJWYŻSZEJ JAKOSCI - USŁUGI SZKOLENIOWE EUROCERTYFIKAT 1 UNE-EN-ISO 9001:2008 UNE-EN-ISO 14001:2004 IQNET - MANAGEMENT SYSTEMS 1 UNE-EN-ISO-9001 (ENAC) CNA (CISCO NETWORKING ACADEMY) FEDE (FEDERATION EUROPEENNE DES ECOLES) PEARSON VUE PROMETRIC IT ACADEMY OF MICROSOFT UNE-ISO-9001:2000 ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE) CECAP (FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS DE FORMACIÓN) ESOL EXAMINATIONS (CAMBRIDGE UNIVERSITY) 1 1

29 29 Pytanie nr 3 Jak długo działasz jako operator VET? Diagram 4.3 Jak długo działasz jako operator VET? 34; 25% 101; 75% 0-5 years more than 5 years Pytanie nr 4 Jakiego rodzaju świadczysz usługi szkoleniowe?

30 Diagram 4.4 Jakiego rodzaju świadczysz usługi szkoleniowe? 30 Other 84 High training 62 Training for apprentices 77 Training for unemployed 101 Training for employed Pytanie nr 5 - Czy jesteś w kontakcie z innymi zainteresowanymi stronami na poziomie lokalnym, narodowym lub europejskim? Diagram 4.5 Czy jesteś w kontakcie z innymi zainteresowanymi stronami na poziomie lokalnym, narodowym lub europejskim? 16% 4% 80% yes no I don't understand the question Pytanie nr 6 - Czy posiadasz jakiekolwiek doświadczenie w projektach europejskich?

31 Diagram 4.6 Czy posiadasz jakiekolwiek doświadczenie w projektach europejskich? 31 71; 53% 64; 47% no yes Podsumowanie wstępu na temat wiedzy i świadomości operatorów VET w obszarze szkoleń kwalifikowanych. W odniesieniu do udzielonych odpowiedzi ponad połowa dostawców VET (59% - diagram 4.1) jest obecnie akredytowana. W przypadku certyfikacji sytuacja jest nieco odmienna ponad 1/3 dostawców VET jest certyfikowana (36% - diagram 4.2) w szerokim zakresie ram odniesienia. Znak Jakości VETQI może działać jako połączenie różnych schematów z ogólnymi wymogami, dołączając także trzon należący do EQAVET. Dostawcy VET znajdują się na rynku całkiem długo. Okres pełnienia działalności jest dłuższy niż 5 lat w ¾ przypadkach i tylko 25% dostawców VET istnieje na rynku krócej niż 5 lat. (diagram 4.3). To daje nam obraz stabilnego i kompetentnego rynku. Dostawcy VET oferują zróżnicowane usługi szkoleniowe (diagram 4.4). Najbardziej popularnymi są szkolenia dla osób pracujących (ponad 87% odpowiedzi) oraz szkolenia dla bezrobotnych (prawie 74%). Instytucje VET oferują również usługi szkoleniowe dla praktykantów, wyższe usługi szkoleniowe i inne. Większość dostawców VET pozostaje w kontakcie z innymi instytucjami na poziomie lokalnym, narodowym i europejskim (80% - diagram 4.5). Sytuacja w przypadku projektów europejskich jest nieco odmienna - zaledwie więcej niż 50% dostawców VET (diagram 4.6) doświadczyło współpracy europejskiej.

32 4.2 Cykl Jakości 1: Planowanie. 32 Narzędzie internetowe, jak wspomniano wcześniej, podobnie jak w przypadku SME, koncentrowało się na kwestiach zapewniania szkolenia. Analiza potrzeb stanowi pierwszy etap w tzw. Cyklu Jakości wdrożonym przez europejskie ramy odniesienia EQARF/EQAVET. Umożliwia ona zrozumienie, jakie należy wprowadzić procesy szkoleniowe w celu lepszego rozwoju przedsiębiorstwa. Pomaga również w tworzeniu skali priorytetów oraz w lepszym zarządzaniu zasobami. W dodatku, biorąc pod uwagę zakres potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa, stwarza ona możliwość dostosowania procesu szkoleniowego. Ponadto, angażując pracowników umożliwia poznanie interesującego punktu widzenia, co w konsekwencji poprawia środowisko pracy. Pytanie nr 7 Czy często przeprowadzasz analizę potrzeb wśród swoich klientów? Analiza potrzeb jest fundamentalnym krokiem dla klienta. W tej fazie jakość oznacza zaoferowanie konkretnej i widocznej pomocy. Diagram 4.7 Czy często przeprowadzasz analizę potrzeb wśród swoich klientów? 22; 16% 113; 84% no yes Pytanie nr 8 Jakie narzędzia wykorzystujesz na etapie analizy potrzeb? Diagram 4.8 Jakie narzędzia wykorzystujesz na etapie analizy potrzeb? I don't understand the question 15 Informal tools 85 Formal tools

33 Podsumowanie cyklu jakości 1: Planowanie 33 Wiadomo, że analiza potrzeb jest fundamentalnym krokiem w celu zapewnienia klientowi najlepszej oferty. Na tym etapie jakość oznacza zaoferowanie konkretnej i widocznej pomocy. Podczas analizy większość operatorów VET (84% - diagram 4.7) regularnie przeprowadza analizę potrzeb wśród swoich klientów, podkreślając tym samym rangę tego kluczowego. By tego dokonać, większość z nich stosuje narzędzia formalne (ponad 66% odpowiedzi diagram 4.8) i narzędzia nieformalne (aż do 60%, diagram 4.8)

34 4.3. Cykl Jakości 2: Wdrażanie. 34 Drugim etapem Cyklu Jakości jest wdrażanie, kiedy to, po ogólnym zaplanowaniu, ma miejsce szkolenie. Prawidłowa implementacja, jak wspomniano już wcześniej, powinna brać pod uwagę opracowanie, już we wczesnym etapie, efektywnej strategii komunikacji, konsekwencji finansowych wynikających z realizowania szkolenia oraz sposobu na jak najlepsze poznanie opinii wszystkich zainteresowanych stron, w tym kadry. W tym sensie szkolenie praktykanta albo nowego pracownika, planowanie zadań tygodniowych czy doszkalanie kadry jest postrzegane jako szkolenie wewnętrzne. Nie tylko tradycyjne szkolenie lecz także inne metody powinny być brane pod uwagę, ponieważ mogą one być dużo bardziej odpowiednie i użyteczne dla przedsiębiorstwa i potrzeb pracownika. Pytanie nr 9 - Na jakim poziomie działasz? Diagram 4.9 Na jakim poziomie działasz? International Regional ( Supra-National) National Local Serie1 Pytanie nr 10 Z jakim sektorem jest powiązane Twoje szkolenie? Diagram 4.10 Z jakim sektorem jest powiązane Twoje szkolenie? Other sectors 69 Foreign language 75 Safety at work 53 Accountant 61 Management 80 Design and programs

35 Diagram Specyfikacja w przypadku odpowiedzi: inne sektory 35 Acceso a la universidad, ApoyoEscolar Alimentación, Sanidad, Construcción, Comercio, Docencia, Medio Ambiente Apoyoescolar, Hostelería, Comercio approccio autobiografico e narrativo, certificazione dei saperi informali, gender mainstreaming, europrogettazione artisanat, industrie automobile audytorenergetyczny batiment BHP, KOMUNIKACJA biologia, geografia, fizyka, matematyka CAP, Sanidad, Electrónica, Sanidad, Alimentación, Construcción CMS Accessibili per le Pubbliche Amministrazioni Communication-management créatif-conception de modules de formation innovant Dažādasinterešuprogrammas, pārdošana, korporatīvāsapmācības Dejas diplômestelsque le CAP, BEP, BP, Bacprofessionnel, BTS selondesmodalitésadaptéesauxadultes et à leurexpérienceprofessionnelle ; Enterprises Creation Geodezja i kartografia, Nawigacja, Transport, Mechanika i budowamaszyn, Mechatronika, Logistyka, Transport horeogrāfija hygiène et propreté ICT Imagen Personal industrie automobile INSERTION

36 Instalador, Electrónica, EnergíasAlternativas 36 Kadrowe, Szkoleniamasażu, KursyStylizacji, KursyPrawne, Ochronaśrodowiska, Turystyka, Szkolenia HR komptencjeosobiste i spoleczne komunikacja, sprzedażowe kosmetyczne, budowlane Math Medico Sanitario METIERS INTERNET RESSOURCES HUMAINES MANAGEMENT DE PROJET Metodologiedell'apprendimento mūsumācībuprogrammasirsaistītasarskaistumkopšanasnozari, un sniedzapmāčibassekojošajāsprofesijās: frizieri, kosmētiķi, nagukopšanasspeciālisti, masieri, vizāžisti. neformālāizglītība Oposiciones Oposiciones y Acceso Oposiciones, Administración, Hostelería Oposiciones, Apoyo, Acceso a la universidad Oposiciones, SeguridadPrivada, Masters orientationinsertion Pedagogutālākizglītība, elektrodrošība, projektuvadība prawo, administracja, leśnictwo progettazione e comunicazione Programmazione (es. Java) Pruebas de acceso a universidad y a ciclosformativossuperiores Radynadzorcze, zamówieniapubliczne, marketing, kompetencjeosobiste reconvertionprofessionelletoussecteurs Sanidad, Comercio, Legislación

37 Seguridadprivada, Oposiciones, ApoyoEscolar 37 Servizieducativi e sociosanitari sieci i systemytelekomunikacyjne soft skills, team buiilding, comportamento organizzativo, progettazione, crescita personale, supervisione equipe Stilakursi Szkoleniamanagerskie, sprzedażowe, kompetencjeosobiste i biznesowe Szkoleniazawodowe, osobowościowe, doradztwozawodowe. Tehniskonozaruapmācība Tutoraggio per i Disturbi dell'apprendimento vin, vente, informatique,artsculinaires design, bois et derivés Pytanie nr 11- Czy szkoleniowcy oraz kadra uczęszcza na kursy dokształcające? Diagram 4.11 Czy szkoleniowcy oraz kadra uczęszcza na kursy dokształcające? 15; 11% 120; 89% no yes Podsumowanie Cyklu Jakości 2: Wdrażanie Organizacje VET, we wszystkich krajach partnerskich, pracują na wszystkich poziomach, głównie lokalnym, chociaż również narodowym, regionalnym, a kilka z nich - międzynarodowym (diagram 4.9). Ich szkolenia są związane z sektorami: programy i projektowanie, zarządzanie, szkolenie/nauczanie, księgowość (diagram 4.10). Większość trenerów i kadry reprezentującej instytucje szkoleniowe (89% - diagram 4.11) uczęszcza na

38 kursy dokształcające, co nadaje znaczenie kluczowym aspektom w zapewnianiu jakości na etapie wdrażania szkolenia Cykl jakości 3 i 4: Ocena i Przegląd. Ostatecznymi krokami w Cyklu Jakości, mającymi związek z prawidłową analizą działań zrealizowanych przez dostawców VET, wyróżnia tych, którzy wykraczają poza zwykłe świadczenie szkoleń i zapewniają efektywną obsługę klienta. Pytanie nr 12 Czy dokonujesz oceny kursów i jego efektów? Diagram 4.12 Czy dokonujesz oceny kursów i jego efektów? 5; 4% 1; 1% yes 129; 95% no I don't understand the question Pytanie nr 13 Czy dokonujesz ewaluacji i prognozy we współpracy z innymi zainteresowanymi? Diagram 4.13 Czy dokonujesz ewaluacji i prognozy we współpracy z innymi zainteresowanymi? 33; 24% 102; 76% no yes Pytanie nr 14 Czy dokonujesz ewaluacji i prognozy we współpracy z innymi zainteresowanymi?

39 Diagram 4.14 Czy dokonujesz ewaluacji i prognozy we współpracy z innymi zainteresowanymi? 39 no; 33; 24% yes; 102; 76% no yes Pytanie nr 15 Czy ufasz procesom monitoringu satysfakcji klienta? Diagram 4.15 Czy ufasz procesom monitoringu satysfakcji klienta? 21; 16% 114; 84% no yes Pytanie nr 16 Czy wykorzystujesz informacje zwrotne by ocenić swoją ofertę szkoleniową? Diagram 4.16 Czy wykorzystujesz informacje zwrotne by ocenić swoją ofertę szkoleniową? 3; 2% no 17; 13% yes 115; 85% I don't understand the question

40 Podsumowanie Cyklu Jakości 3 i 4: Ewaluacja i Przegląd. 40 Ewaluacja i przegląd usług/działań szkoleniowych pozwala zrozumieć rezultaty i przyszłe działania, które mogą być potrzebne. Prawie wszyscy dostawcy VET (95% - diagram 4.12) oceniają zarówno kursy jak i końcowe rezultaty. Więcej niż połowa dostawców VET (76% diagram 4.13) również robi ewaluacje i projektuje szkolenia we współpracy z innymi z innymi zainteresowanymi stronami. Większość dostawców VET (76% - diagram 4.14) ufa procesom monitoring w celu utrzymania satysfakcji klienta ( 84% diagram 4.15) i korzysta z informacji zwrotnych by ocenić własną ofertę szkoleniową (85% - diagram 4.16). To daje nam obraz ustrukturyzowanego podejścia w zapewnianiu jakości w procesie ewaluacji I przeglądu.

41 4.4. Klimat organizacyjny u dostawców VET 41 Klimat organizacyjny jest niewątpliwie jednym z kluczowych komponentów w oddziaływaniu, zarówno pozytywnym jak i negatywnym. Z tego powodu, posiadanie jego przejrzystego zrozumienia jest kluczowe. Szkolenie i klimat organizacyjny mają wiele wspólnego. Razem z tradycyjnym pojęciem działania szkoleniowego, które oznacza wspieranie biegłości, istnieje konieczność innego sposobu patrzenia na szkolenie, które jest związane ze zdolnością firmy do słuchania i wzmacniania swoich pracowników w celu szerzenia kluczowych wartości samej spółki. Pytanie nr 17- Jak ważny jest dla Ciebie aspekt klimatu organizacyjnego i kultury? Diagram 4.17 Jak ważny jest dla Ciebie aspekt klimatu organizacyjnego i kultury? 1 Minimum 5 Maximum Pytanie nr 18 Jak bardzo, Twoim zdaniem, klimat organizacyjny i kultura są związane z koncepcją szkolenia zawodowego? Diagram 4.18 Jak bardzo, Twoim zdaniem, klimat organizacyjny i kultura są związane z koncepcją szkolenia zawodowego?? 1 Minimum 5 Maximum

42 Podsumowanie klimatu organizacyjnego u dostawców VET 42 Wpływ klimatu organizacyjnego może być jednocześnie pozytywny bądź negatywny. We wszystkich krajach, organizacje VET są świadome istoty klimatu organizacyjnego i kultury, najczęstszą udzielaną odpowiedzią było bardzo ważne (ponad 64% myśli, że są ważne lub bardzo ważne, nikt nie uważa, że są nieważne, diagram 4.17). Szkolenie i klimat organizacyjny mają wiele wspólnego. We wszystkich krajach, dostawcy VET uważają, że związek pomiędzy klimatem organizacyjnym i kulturą a szkoleniem zawodowym jest bardzo wysoki (około 80% myśli, że jest wysoki lub bardzo wysoki, nikt nie uważa, że jest żaden-diagram 4.18).

43 4.5 Zielone podejście u dostawców VET 43 Jedną kluczową kwestią w ocenie usługodawcy szkoleń zawodowych w zakresie jego zachowania rynkowego jest jego zdolność do unowocześniania i pozostania atrakcyjnym, która jest ściśle powiązana z uwagą skierowaną w stronę trwałości i tak zwanego Zielonego Podejścia. W tym znaczeniu, staje się oczywiste, że szkolenie w celu redukcji negatywnego wpływu na planetę staje się coraz bardziej istotne, nawet dla dostawców VET. Stanowi to dobre wsparcie służące poprawie wizerunku firmy, a przy okazji zwiększa korzyści i ogólną jakość. W tym aspekcie oceny wybrane wskaźniki są następujące: Specyficzne szkolenie dla kadry służące redukcji kosztów zużycia prądu Obecność zielonej polityki w firmie Składowanie odpadów/recykling Zatrudnienie zewnętrznego doradcy (audytor zielonego IT) Zatrudnienie referenta do spraw ograniczenia I składowania odpadów/ zielonej polityki/ zarządzania kosztami zużycia elektryczności w przedsiębiorstwie. Poniższy diagram prezentuje wyniki.

44 Diagram 4.19 Zielone podejście u dostawców VET 44 Yes No Podsumowanie zielonego podejścia u dostawców VET. Wydaje się, że szkolenie mające na celu zredukowanie negatywnego wpływu na planetę staje się coraz bardziej istotne dla dostawców VET. Prawie połowa dostawców VET szkoli swoją kadrę w celu redukcji kosztów zużycia energii elektrycznej (49% szkoleniowców VET). Również 55% z nich implementuje zieloną

45 politykę (formalnie lub nieformalnie) i 56% wdrożyło proces składowania odpadów i recyklingu. Wadą jest brak zewnętrznego doradcy (audytora zielonego IT) dla firm ICT (tylko 5% ma go). Co więcej, tylko 17% firm zatrudniło kogoś na stanowisku referenta do spraw redukcji odpadów/składowania/zielonej polityki/zarządzania kosztami zużycia energii elektrycznej. 45

46 4.6. Znak u dostawców VET. VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI Project N LLP IT-LEONARDO- LMP 46 Kolejnym i ostatecznym krokiem narzędzia badawczego była wiedza na temat ram jakości i możliwości bycia odznaczonym Znakiem Jakości VET. Pytanie nr 20 Czy znasz rekomendacje unijne EQAVET? Diagram 4.20 Czy znasz rekomendacje unijne EQAVET? 50; 37,0% 85; 63,0% yes no Question n Jeśli tak, to czy uważasz, że są one w zgodzie z jakością określoną przez parametry EQAVET? Diagram Jeśli tak, to czy uważasz, że są one w zgodzie z jakością określoną przez parametry EQAVET? 1; 2,0% 8; 16,0% 41; 82,0% yes no I don't understand the question

47 Project N LLP IT-LEONARDO- LMP Pytanie nr Czy robisz postępy w tym kierunku? 47 Diagram Czy robisz postępy w tym kierunku? 2; 4,0% 48; 96,0% yes no Pytanie nr 21 Czy jesteś zainteresowany wyróżnieniem znakiem VETQI? Diagram 4.21 Czy jesteś zainteresowany wyróźnieniem znakiem VETQI? 84; 62,2% 51; 37,8% yes no Podsumowanie Znaku Jakości u dostawców VET. Tylko 37% ankietowanych organizacji VET znało rekomendacje UE, ale duża grupa z tych, która je zna (80% diagram ) uważa, że jest w zgodzie z parametrami EQAVET i prawie wszyscy z nich (96% - diagram ) podejmują wysiłek w tym kierunku. Ostatecznie, więcej niż 37% (diagram 4.21) z tych świadomych ram jakości jest zainteresowana znakiem jakości VETQI.

48 Project N LLP IT-LEONARDO- LMP 5. ZAPEWNIANIE JAKOŚCI W SZKOLENIU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY ICT: WYWIADY PÓŁSTRUKTURALNE 48 W celu zapewnienia głębszej analizy nad zapewnianiem jakości w przypadku szkoleń dla ICT SMEs, specyficzne ankiety, bazujące na półstrukturalnych wywiadach skierowanych do kluczowych aktorów danej grupy docelowej, zaangażowały 25 podmiotów (5 na kraj Włochy, Francja, Łotwa, Francja, Hiszpania i Polska). Pozycja zawodowa ankietowanych jednostek była różna, chociaż większość stanowiła kierownictwo danej firmy. Pytania w kwestionariuszu odzwierciedlają wszystkie etapy prawidłowego podejścia w zapewnianiu jakości szkoleń. Ankietowane podmioty były proszone o konfrontację swoich dotychczasowych doświadczeń w zakresie zarządzania szkoleniem/organizacji i odpowiedzenia na pytanie, czy ewaluacja była dla nich istotna, poza cyklem jakości i ramami odniesienia EQAVET. Pomimo ograniczonej liczby ankietowanych jednostek, zakres pytań umożliwił nam skoncentrowanie się na kilku specyficznych dla sektora kwestiach i dostarczył nam istotnych wskazówek nawiązujących do zapewniania jakości w świadczeniu szkoleń dla ICT SMEs. Chociaż nie jest możliwe wyciągnięcie statystycznie istotnych danych, to z drugiej strony, wykorzystując analizę zebranych odpowiedzi, można uzyskać serię interesujących spostrzeżeń do rozważenia. 5.1 PODSUMOWANIE PÓŁSTRUKTURALNYCH WYWIADÓW: planowanie szkolenia Na podstawie przeanalizowanych odpowiedzi, nasuwa się zasadnicza charakterystyka działań szkoleniowych: odnosi się ona głównie do ogólnego zapewniania szkoleń, ale z drugiej strony, wskazuje również kilka specyficznych aspektów sprzężonych z sektorem ICT. Motywacje do włączenia się w programy szkoleniowe, jak wykazały wywiady, są różne. W rzeczywistości, zasadnicza potrzeba związana z rozpoczęciem szkolenia może wypływać z: rozpoczęcia nowego projektu bądź rozwinięcia nowego obszaru działalności firmy poszerzenia rynku albo poprawy w orientacji na klienta włączenia nowych pracowników do zespołu wdrożenia nowego oprogramowania software/hardware w procesy produkcyjne firmy konieczności poszerzenia/uaktualnienia certyfikacji reakcji na nowe wymagania rynku wzmocnienia polityki firmy kryzysu w firmie ( tak jak: ograniczony duch współpracy) Większość z tych motywacji jest powszechna również dla innych sektorów; natomiast w przypadku branży ICT procesy związane ze zmianą i innowacją w metodologii, nowych instrumentach i nowych wymaganiach

49 Project N LLP IT-LEONARDO- LMP rynkowych w porównaniu z innymi sektorami są szczególnie szybkie, co w konsekwencji prowadzi do decyzji o wdrożeniu działań szkoleniowych. 49 Powyższa sytuacja sprawia, że potrzeba ciągłego szkolenia jest szczególnie ważna w przypadku tej branży. 5.2 PODSUMOWANIE WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH: implementacja szkolenia Działania szkoleniowe obejmują trzy główne aspekty: Szkolenia techniczne zorientowane na poprawę specyficznych umiejętności (najważniejsze) Szkolenia z zarządzania, odnoszące się do specyfiki sektora, aspektów marketingowych, relacji z klientem oraz zarządzania Umiejętności krzyżowe, takie jak: umiejętności miękkie, nastawienie do pracy zespołowej, bezpośrednie relacje z kolegami i klientami (najrzadsze) Szkolenie techniczne jest na ogół standaryzowane, dostępne na platformach i modułach skonstruowanych dla wdrażanego oprogramowania software i hardware. Standaryzacja jest zaletą, ponieważ ułatwia transmisje zawartości szkolenia, ale z drugiej strony, może stanowić utrudnienie, jeżeli zawartość nie jest wystarczająco dostosowana do specyficznych potrzeb firmy i określonych ścieżek nauczania kształcących się osób. Inną zaletą zaprojektowanej platformy jest możliwość oceny i ewaluacji rezultatów kształcenia, szczególnie w zakresie kompetencji i umiejętności technicznych. Czas trwania działań szkoleniowych jest różna: od jednego dnia do 4 miesięcy. Zaangażowanie kadry w projektowanie działań szkoleniowych jest ważne - w szczególności, w odniesieniu do celów takiego szkolenia, mniej w odniesieniu do samej zawartości. W większości przypadków, po specyficznych poszukiwaniach na rynku dostawców VET, szkolenie jest przeprowadzane zewnętrznie, niekiedy z powodu określonych potrzeb, które prowadzą do zaangażowania kilku wybranych ekspertów albo dobrze znanego trenera. Ostateczna ewaluacja zaangażowanych trenerów jest na ogół pozytywna w aspekcie umiejętności technicznych, nawet jeśli kilku badanych podkreśliło potrzebę poszerzenia specyficznych kompetencji interpersonalnych, związanych z technikami pedagogicznymi by lepiej móc spełniać oczekiwania szkolonych. ( Mogło by być tak, że trener powinien upewnić się, że wybrana metodologia będzie akceptowana przez daną grupę ludzi oraz powinien poznać ją przed szkoleniem lub w pierwszych dniach jego trwania w celu lepszego zrozumienia zachowań uczniów, wybrania odpowiednich zadań i sposobu prowadzenia zajęć. Rola nauczyciela jest dynamiczna, zatem podczas kierowania kursem, oczekiwania szkolących się powinny być brane pod uwagę ). Elastyczność w świadczeniu szkoleń została ujęta w ten sposób: Trener powinien być bardziej kompetentny i chętny do dostosowywania się do naszych potrzeb, raczej niż do ścisłego trzymania się programu. Wtedy szkolenie stałoby się łatwiejsze do zrozumienia, nie tak standardowe. Z metodycznego punktu widzenia, kilka wątków wymaga dalszego zaangażowania psychologa w celu wsparcia szkolących się w lepszym rozumienia klienta, wzmocnienia najlepszych praktyk pochodzących z innych sektorów produkcyjnych (" Być może więcej przykładów najlepszych praktyk, odnoszących się do naszego obszaru

50 Project N LLP IT-LEONARDO- LMP działania, a także odrobina świeżego powietrza mogłaby okazać się pożyteczna ). Pytają oni również o możliwość szerszego dzielenia się decyzjami na temat tego, czy dane szkolenie jest komplementarne z ich pracą ( Kursanci byli zmęczeni szkoleniem, ponieważ zanim przyszli na kurs, spędzili swój czas w pracy, zatem ich umysły nie były wystarczająco świeże I zaangażowanie w szkolenie kosztowało ich więcej czasu i wysiłku. Jest to coś, co należy zbilansować przy następnej okazji. ) PODSUMOWANIE WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH: ewaluacja i przegląd szkolenia Ewaluacja jest zazwyczaj wdrażana podczas i po działaniu szkoleniowym. W szczególności, satysfakcja szkolonych jest oceniana zarówno formalnie, jak i w paru przypadkach, nieformalnie. Wyniki takiej ewaluacji są upubliczniane. Mniej powszechna jest formalna ewaluacja nabytych kompetencji (poprzez specyficzne testy i egzaminy): ewaluacja ta jest zapewniana przez bezpośrednie ćwiczenia w czasie kursu lub tuż po. Nawet obserwacja codziennej pracy i innych instrumentów, dla managerów i osób decyzyjnych w firmie może stanowić sposobność do oceny kompetencji nabytych dzięki szkoleniu ( Zdobyte kompetencje były ewaluowane pod koniec szkolenia lub zaraz po, ponieważ ciągle monitorowaliśmy dostarczaną nam usługę dzięki naszym agentom oraz poprzez określone kwestionariusze ). Z drugiej strony, została spostrzeżona potrzeba lepszego zweryfikowania umiejętności i kompetencji już posiadanych przez pracowników przed rozpoczęciem szkolenia w celu lepszego dostosowania program i adaptacji działań dydaktycznych. 5.4 PODSUMOWANIE WYWIADÓW SEMI-STRUKTURALNYCH: kryteria zapewniania jakości EQAVET i ICT SMEs Wywiady półstrukturalne koncentrowały się na tym, jak bardzo kryteria zapewniania jakości zaproponowane przez ramy odniesienia EQARF/EQAVET są istotne i w jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa branży ICT wdrażają je. Generalnie, parametry te są uznawane za ważne i użyteczne w osiąganiu jakości. FAZA PLANOWANIA: Najważniejszą potrzebą wynikającą z przeprowadzonych rozmów jest konieczność posiadania jednoznacznego i przejrzystego systemu jakości dla instytucji szkoleniowych. Innym ważnym kryterium jest również prawidłowe określenie monitorowanych celów, a także analiza potrzeb na poziomie lokalnym i indywidualnym, precyzyjne przyporządkowanie zadań służących zarządzaniu i zapewnianiu jakości. Mniej istotne okazują się kryteria związane ze współpracą z innymi świadczeniodawcami szkoleń (również dlatego, że ankietowane podmioty reprezentowały stronę przedsiębiorców) oraz rozpatrywanie postawionych celi w kontekście lokalnym, narodowym i europejskim odnośnie edukacji i szkoleń zawodowych. W tym znaczeniu, wiele odpowiedzi wskazało, że dużo ważniejszym kryterium dla przedsiębiorstwa jest dostosowywanie oferty do potrzeb pracowników raczej niż bycie koherentnym z polityką edukacyjną ( Nie ważne, ponieważ celem szkolenia jest poprawa stanu wiedzy raczej niż podporządkowywanie się regulacją ). FAZA WDRAŻANIA: kryterium uznanym za najważniejsze jest odpowiednie zastosowanie wewnętrznych zasobów w celu osiągnięcia przewidywanych celów szkolenia. Istotnym jest również wsparcie od partnerstwa oraz okreslenie planu strategicznego rozwoju kompetencji kadry, nawet jeśli formalna

51 Project N LLP IT-LEONARDO- LMP akceptacja planu nie odzwierciedla elastyczności działań szkoleniowych, szczególnie w odniesieniu do sytuacji rzeczywistych (..W naszym przypadku nieistotne, ponieważ dostrzegamy, jakie są potrzeby. Możemy zaadaptować się szybko do potrzeb szkoleniowych, a kształcenie ma charakter indywidualny ). Odnośnie współpracy z podmiotem zewnętrznym, nawet w perspektywie szerszego scenariusza Nie ma gwarancji, że doświadczenia i wiedza zewnętrznego trenera są na wysokim poziomie i dadzą istotny wkład. Innym interesującym spostrzeżeniem, który powinien być szerzej zbadany, dotyczy czasu przeznaczanego na udział w szkoleniu podczas dnia pracy. Wydaje się, że szkolenie jest zazwyczaj organizowane poza normatywnym czasem pracy, chociaż we Włoszech, szczególnie w przypadku szkoleń finansowanych, firmy są zoobligowane do organizowania szkoleń w czasie godzin pracy. Oczywiście, to sugeruje różnice w prawie pracy i regulacjach, ale zasadnicze spostrzeżenie jest takie, że ten aspekt ma również wpływ na szkolenie. Jeszcze jedna istotna kwestia dotyczy uznania i ewaluacji kompetencji/wiedzy zdobytej w czasie szkolenia. 51 FAZA EWALUACJI: Dostrzega się szerokie uznanie potrzeby ewaluacji i przeglądu procesów szkoleniowych oraz rezultatów. Innym kluczowym elementem jest wdrożenie systemów alarmujących, które w niektórych przypadkach nie są znane ankietowanym podmiotom ("Nigdy o tym nie słyszałem"), ale za to u niektórych wzbudzają szczere zainteresowanie ( Jeśli system ostrzegawczy byłby dostępny byłaby to fantastyczna wiadomość ). Inni ankietowani wyrazili swoje pragnienie wdrożenia ich w przyszłości: "Z pewnością wprowadzimy taki system w przyszłych kursach". Nieco bardziej kontrowersyjna kwestia dotyczy samoewaluacji, która przeprowadzana jest okresowo w zgodzie z lokalnymi i narodowymi ramami. W szczególności to, co jest błędne to nie samoocena stosowana jako narzędzie, ale postrzeganie jej związku z regulacjami, które nie są uważane za przystające do potrzeb przedsiębiorstwa "Jedyną ważną rzeczą jest to, jak firma pozytywnie współpracuje z klientami. Nie musimy przystawać do regionalnych czy narodowych zasad. Jesteśmy skoncentrowani na potrzebach rynku. ; "Ważnym jest upewnienie się, że zaspokajane są potrzeby klientów i rynku". FAZA PRZEGLĄDU: Fundamentalne dla tej fazy jest zebranie oceny dokonanej przez szkoloną kadrę oraz jej wykorzystanie jako punktu startowego dla nowych inicjatyw, razem z ocean trenerów I dostawców VET: Cała idea potrzeb firmy oparta jest na ewaluacji poprzez indywidualne szkolenie I środowisko kształcenia. Inne kryteria zaproponowane przez EQAVET zostały generalnie zaakceptowane. 5.5 WNIOSKI Z WYWIADÓW PÓŁSTRUKTURALNYCH Podsumowując w nawiązaniu do przeankietowanych dostawców, najważniejszymi wymaganiami w zapewnianiu jakości w szkoleniach są: Analiza zmian na rynku i dostosowywanie się do nowych potrzeb. Analiza potrzeb pracowników w odniesieniu do nowych umiejętności i możliwości. Współdzielenie celów szkolenia z pracownikami. Planowanie działań szkoleniowych z zachowaniem pewnego poziomu elastyczności. Know-how trenerów i ogólna umiejętność prowadzenia dialogu z kursantem.

52 VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI Project N LLP IT-LEONARDO- LMP Elastyczność w metodologiach szkolenia i zakres merytoryczny adaptowalny do potrzeb przedsiębiorstwa i szkolących się osób. Ewaluacja satysfakcji szkolących się i wykorzystanie wyników jako punkty startowego dla przyszłych inicjatyw. 52 Ewaluacja nabytych kompetencji oraz ich wykorzystywane podczas pracy.

53 6. WNIOSKI KOŃCOWE VET QUALITY IN ICT SECTOR - VET QI Project N LLP IT-LEONARDO- LMP 53 Po przeglądzie rezultatów ankiety realizowanej podczas fazy eksperymentalnej, zdiagnozowano kilka obszarów godnych poprawy. O ile wiadomo, że istnieje możliwość dofinansowywania procesów szkoleniowych, nie wszystkie badane firmy ICT SMEs korzystały z tej możliwości (ok. 1/3 z nich). Lepiej jest tylko trochę z wiedzą o możliwościach otrzymywania finansowania przez inne organizacje. Sytuacja jest odmienna w przypadku dostarczycieli VET ponad połowa z nich jest akredytowana, a ponad 1/3 jest certyfikowana. Dostarczyciele VET istnieją na rynku całkiem długo. Wydaje się, że są oni świadomi wartości certyfikacji i adkredytacji i stanowi to kluczowy punkt dla wykorzystania procesów certyfikacji VETQI. Inne wyniki dają nam złożony obraz instytucji VET: oferują oni różnorodne usługi szkoleniowe, z czego najbardziej popularne są szkolenia dla pracujących, bezrobotnych, szkolenie dla praktykantów, specjalistyczne i inne. Ponad połowa dostawców VET utrzymuje kontakt z innymi interesariuszami na poziomie lokalnym, narodowym i europejskim, ale brak im doświadczenia w projektach europejskich. Chociaż ważna jest identyfikacja potrzeb szkoleniowych, ze względu na lepsze zrozumienie procesów szkoleniowych, tylko 63% firm ICT przeprowadza regularnie analizę potrzeb szkoleniowych. Zazwyczaj angażowani w to działanie sa inni ludzie. Jak potwierdzają wywiady jakościowe, nawet przedsiębiorcy są zgodni, co do znaczenia dobrze zaaranżowanej fazy planowania oraz konieczności współdzielenia informacji w firmie, wśród załogi i zewnętrznych współpracowników. Odnośnie fazy analizy potrzeb, to ciekawe, że przedsiębiorcy ICT są świadomi konieczności jej poprawy. Zazwyczaj jest to najsłabszy obszar w cyklu szkoleniowym, dlatego byłoby korzystnym zasugerowanie dalszych perspektyw. Chociaż wywiady półstrukturalne wykazały, że kilka informacji na temat podstawowych wymagań koniecznych do rozpoczęcia szkolenia jest dobrze znanych, dalsza wymiana informacji na temat sposobu przeprowadzania analizy potrzeb w obrębie różnych interesariuszy mogłaby okazać się przydatna i ważna: jakie narzędzia zostały zaadaptowane i w jaki sposób są one powiązane z potrzebami personelu, ich oczekiwaniami i wizją przyszłej pracy. Czy kadra zarządzająca jest świadoma użyteczności analizy potrzeb w celu zbadania potrzeb i zagrożeń organizacyjnych? Wydaje się, że tak (nawiązanie do konfliktu organizacyjnego), niemniej jednak ostrożne przemyślenie jest konieczne. To, co zostało opisane powyżej jest ściśle powiązane z 13% tych, którzy odpowiedzieli, że żadne szkolenie nie zostało przeprowadzone w ich przedsiębiorstwie. W naszej opinii te dane dotyczą przedsiębiorstw ICT, których ogólne przeświadczenie jest takie, by być jednym z najnowocześniejszych sektorów gospodarki. Dostawcy VET muszą dokonywać analizy potrzeb by móc zapewnić najlepszą ofertę swoim klientom. Na tym etapie, jakość oznacza zaoferowanie konkretnej i widocznej pomocy. Ponad połowa operatorów VET regularnie przeprowadza analizę potrzeb wśród swoich klientów jest to całkiem zachęcające. By tego dokonać, większość z nich stosuje narzędzia formalne i nieformalne. Działania szkoleniowe są fundamentalne dla szeregu sytuacji, takich jak: wprowadzenie nowego projektu lub podjęcie nowego obszaru działalności gospodarczej firmy, nowe wymagania rynkowe, włączenie nowych pracowników do kadry, nabycie certyfikacji i inne. W tym rozumieniu, prawie połowa ankietowanych firm ICT podejmuje działania szkoleniowe. Firmy te zazwyczaj organizują szkolenie dla grup

54 Project N LLP IT-LEONARDO- LMP bądź indywidualne, niektóre z nich stosują dwa typy szkoleń. To dobrze, że wiele firm wie, że szkolenie może być zorganizowane przez wewnętrznych trenerów, to jest zasobów należących do samego przedsiębiorstwa i ponadto uważa, że takie szkolenie jest korzystne. Firmy wiedzą, że zarówno tradycyjne jak i nowe metody treningowe mogą być wykorzystywane, ponieważ stosowane razem mogą okazać się bardziej skuteczne i użyteczne. Stąd, wiele firm stosuje metodę tradycyjną jeden nauczyciel w klasie podczas, gdy wiele innych firm korzysta również z innych metod, takich jak: nauczanie na odległość, samodokształcanie (online), seminaria, warsztaty, webinaria albo podczas pracy (praca w zespole/naśladownictwo) i nawet więcej. 54 We wszystkich krajach partnerskich, organizacje VET pracują na wszystkich płaszczyznach: lokalnym, narodowym i regionalnym, a w niektórych przypadkach nawet międzynarodowym. Zakres szkoleń jest niemal ten sam dla kilku sektorów: projektowanie i programy, zarządzanie, szkolenia/nauczanie oraz rachunkowość. Bardzo dobrą informacją jest to, że ponad połowa trenerów i kadry wśród dostawców VET regularnie uczęszcza na kursy doszkalające. Ewaluacja szkolenia pozwala na zrozumienie jego rezultatów i pomaga określić przyszłe działania. Wiele firm ICT SMEs jest w stanie ocenić korzyści szkolenia zatem mogą oni wykorzystywać w praktyce otrzymaną wiedzę oraz dążyć do poprawy standardów przedsiębiorstwa. W tym sensie, pytanie nr 10 Czy jesteś w stanie ocenić korzyści szkolenia? wykazało znaczący odsetek przedsiębiorstw ICT nieświadomych i nieradzących sobie z ewaluacją szkolenia (20%). Dane te mogą być związane z niedostateczną wstępną analizą potrzeb i/lub niskim poziomem świadomości na temat rentowności inwestycji w szkolenia, które największe firmy wykorzystują jako model swojej konkurencyjności. Oczywiście, ponieważ wielkość badanych firm ICT znajduje się pomiędzy małą a bardzo małą, ten typ ewaluacji jest wciąż im daleki. Z drugiej strony, skoro projekt VETQI ma na celu promocję jakości szkoleń zawodowych dla sektora ICT, dzięki nowemu systemowi certyfikacji, dalsze przebadanie tych 20% mogłoby okazać się użyteczne. Prawie połowa dostawców VET ewaluuje zarówno kursy jak i ich końcowe rezultaty; wywiady jakościowe wykazały, że więcej uwagi należy zwrócić w stronę eksploitacji tych rezultatów przy okazji planowania nowych szkoleń. Dostawcy VET bardzo często dokonują ewaluacji i organizacji szkolenia we współpracy z innymi zainteresowanymi stronami. Większość instytucji VET polega na procesach monitoringu w celu oceny satysfakcji klienta, a otrzymane informacje zwrotne są im pomocne w formułowaniu nowych ofert szkoleniowych. Od samego początku do ostatniego momentu procesu szkoleniowego (od analizy potrzeb po przegląd), opinie interesariuszy są pomocne. Nie wszystkie firmy są tego świadome, jak np. w odniesieniu do fazy przeglądu, gdzie często nie są brane pod uwagę spostrzeżenia innych zainteresowanych stron oraz trenerów. Nie mniej jednak, wiele firm ICT angażuje osoby szkolone w fazę przeglądu. Udział kursantów pozwala na lepsze dostosowanie i wykorzystywanie rezultatów szkolenia, a także poprawia klimat organizacyjny. Niestety, czasami wyniki ewaluacji nie są udostępniane załodze, stąd brak najbardziej elementarnego podejścia do szkolenia. Podobne spostrzeżenia dotyczą fazy przeglądu: wykazano, żę prawie 20% firm nie zna/nie rozumie konieczności udziału szkolonych i innych zainteresowanych w ten etap, dlatego projekt VETQI powinien być nakierowany zwłaszcza na te grupę.

55 Project N LLP IT-LEONARDO- LMP Co więcej, chociaż większość ankietowanych dostawców VET wykorzystuje informacje zwrotne w celach oceny własnej oferty szkoleniowej, znaczący odsetek nie robi tego lub nie rozumie pytania. Dokładniejsze sprawdzenie danych zebranych na tym etapie byłoby interesujące, zwłaszcza gdy wiadomo, że nie jest on właściwie wdrażany w obrębie organizacji VET i cyklu EQAVET. 55 Wpływ klimatu organizacyjnego może być zarówno pozytywny jak i negatywny. We wszystkich krajach partnerskich, firmy ICT są wysoce świadome wagi klimatu organizacyjnego oraz kultury, na co wskazuje największy odsetek udzielonych odpowiedzi: bardzo ważne. Ponadto, są oni również świadomi silnej relacji pomiędzy szkoleniem a klimatem organizacyjnym w przedsiębiorstwie. W przypadku organizacji VET sytuacja jest nawet lepsza. We wszystkich krajach partnerskich, świadomość znaczenia klimatu organizacyjnego I kultury jest ogromna, na co wskazuje najczęściej udzielana odpowiedź: bardzo ważne. Instytucje te znają doskonale relacje pomiędzy tym czynnikiem a szkoleniem zawodowym. Działania szkoleniowe nakierowane na ograniczenie negatywnego wpływu na planetę powinno być coraz bardziej ważne dla firm branży ICT. Większość przedsiębiorstw szkoli swoją kadrę w celu redukcji zużycia energii elektrycznej. Prawie połowa z nich stosuje zieloną politykę oraz opracowało proces składowania odpadów i recyklingu. Sytuacja wydaje się nawet lepsza w odniesieniu do dostawców VET: wszyscy szkolą kadrę z zakresu ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej, połowa z nich stosuje zieloną politykę, a ponad połowa posiada procedurę utylizacji odpadów. Wadą jest brak zewnętrznego doradcy (audytora zielonego IT) zarówno w przypadku firm ICT i dostawców VET. Co więcej, tylko kilka firm (ICT SMEs i dostawcy VET) posiadają referenta do spraw redukcji i składowania odpadów/zielonej polityki/zarządzania kosztami zużycia energii elektrycznej. Odsetek firm ICT SMEs i dostawców VET świadomych rekomendacji Unii Europejskiej EQAVET jest niezmiernie niski. Pośród tych, którzy je znają, prawie wszyscy twierdzą, że ich podejście do kwestii jakości jest zgodne z parametrami EQAVET i prawie wszyscy podejmują dalsze wysiłki w tym kierunku. Powodem niedostatecznej wiedzy w tym zakresie jest brak specyficznych obligacji związanych z tymi ramami, a także fakt, że polityka, szczególnie Unii Europejskiej, jest postrzegana jako odległa od złożonej rzeczywistości małych i średnich przedsiębiorstw. Dobra wiadomość jest taka, iż mimo tego, że większość ankietowanych firm ICT nie zna rekomendacji UE EQAVET, prawie jedna trzecia z nich jest zainteresowana znakiem jakości VETQI. Również, co bardziej istotne, 40% dostawców VET, mimo posiadania certyfikacji, jest zainteresowanych znakiem branżowym VETQI. Rezultaty fazy eksperymentalnej, wyniki jakościowe wypływające z sesji półstrukturalnej, razem z ogólnym zaangażowaniem ekspertów zewnętrznych, ustanowią ostateczne fundamenty dla procedury certyfikacji, która doprowadzi nasze grupy docelowe do otrzymania Znaku Jakości VETQI. Zastosowana platforma, bazująca na ankietach online, okazała się być więcej niż satysfakcjonująca ze względu na łatwy w użyciu interfejs i swoją kompletność.

FOOTWEAR CARBON FOOTPRINT (LIFE12 ENV/ES/000315) Ankieta dotycząca śladu węglowego skierowana do firm obuwniczych

FOOTWEAR CARBON FOOTPRINT (LIFE12 ENV/ES/000315) Ankieta dotycząca śladu węglowego skierowana do firm obuwniczych Coordinator Partners Ankieta dotycząca śladu węglowego skierowana do firm obuwniczych Informacje wstępne: Projekt europejski "Ślad węglowy obuwia (CO2Shoe), jest częściowo finansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Wyzwania na styku edukacja rynek pracy Co najmniej kilkukrotnie w ciągu swojej kariery

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Monitorowanie ZSK - cele Celem prac w obszarze monitorowania na I etapie wspierania wdrażania Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 1. Sierpień 2011 PREZENTACJA BIULETYNU

Biuletyn Nr 1. Sierpień 2011 PREZENTACJA BIULETYNU Biuletyn 01 Projekt finansowany przez hiszpańską Narodową Agencję dla Europejskich Programów Edukacyjnych (OAPEE) przy wsparciu programu Unii Europejskiej Lifelong Learning Biuletyn Nr 1 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Konkurs Partnerstwa strategiczne to jest konkurs! Nie każdy wnioskodawca otrzyma dofinansowanie. Wygrywają

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010. www.ele-55plus.eu. Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować Projekt Europejski

NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010. www.ele-55plus.eu. Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować Projekt Europejski LEPSZA ZDOLNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA Szczęśliwsi pracodawcy! Szczęśliwsi pracownicy! Szczęśliwsi klienci! NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010 www.ele-55plus.eu Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14marca 2012 rok Proces certyfikacji Niezbędna część produktu innowacyjnego Certyfikacja jako narzędzie włączania produktu

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI GRZEGORZ KULISZ Bydgoszcz, 1 kwietnia 2011 r. 1. ISO/IEC 20000 o co w tym wszystkim chodzi 2. Droga do certyfikacji 3. W czym możemy pomóc? 4. A jeżeli

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych.

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. System ECTS i ECVET. Kształcenie z udziałem różnych partnerów i podmiotów. Idea Europejskich Ram Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Anna Bojanowicz-Bablok

Anna Bojanowicz-Bablok EwasteR - Designing and Testing new management skills for the development of the Waste Electrical and Electronic Equipment Recycling and Re-use System in Europe Anna Bojanowicz-Bablok Instytut Ochrony

Bardziej szczegółowo

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0 Karta Systemu Jakości wersja 1.0 Spis treści: 1 Wstęp.... 3 2 Oświadczenie o jakości.... 3 3 Cele dotyczące jakości.... 3 4 Własność i odpowiedzialność.... 4 5 Budowa Systemu Jakości.... 4 6 Kategorie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie...

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie... Ezine 4 Zapraszamy do współpracy Zachęcemy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.ceo-project.eu Naszego Facebooka oraz LinkedIn Kto jest zaangażowany? Małe przypomnienie, czym jest CEO?... 2 CEO

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ OFERTY SZKOLENIOWEJ W BADANIACH BKL

JAKOŚĆ OFERTY SZKOLENIOWEJ W BADANIACH BKL JAKOŚĆ OFERTY SZKOLENIOWEJ W BADANIACH BKL NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI ANALIZ JAKOŚCI OFERTY SZKOLENIOWEJ NA PODSTAWIE RAPORTU KSZTAŁCENIE PO SZKOLE K. TUREK, B. WOREK, PARP, WARSZAWA, 2015. Przygotowała: Beata

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie 2011 EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt e-virtue: metodologia i główne rezultaty

Projekt e-virtue: metodologia i główne rezultaty Projekt e-virtue: metodologia i główne rezultaty 2015.09.17 dr Maciej Czarnecki Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT CENTRE JAKO METODA SELEKCJI PERSPEKTYWA HR. Beata Preis-Hryniewicz Piotr Chojnacki

ASSESSMENT CENTRE JAKO METODA SELEKCJI PERSPEKTYWA HR. Beata Preis-Hryniewicz Piotr Chojnacki ASSESSMENT CENTRE JAKO METODA SELEKCJI PERSPEKTYWA HR Beata Preis-Hryniewicz Piotr Chojnacki O HAYS NAJLEPSZA FIRMA REKRUTACYJ NA W LATACH 2012 2013 2014 239 BIUR LATA DOŚWIADCZENIA W REKRUTACJI SPECJALISTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 8 Październik 2010 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci ósme - ostatnie wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć Ci o ostatnim

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Opis standardu kompetencji zawodowych, program szkolenia i pakiety edukacyjne dla Trenera VET w branży budowlanej

Opis standardu kompetencji zawodowych, program szkolenia i pakiety edukacyjne dla Trenera VET w branży budowlanej 2014-1-PL01-KA202-003624 Certyfikowany trener kształcenia i szkolenia zawodowego w branży budowlanej Certified VET trainer in the construction sector - CertiVET Międzynarodowa Konferencja / International

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

O NAS. THE TRAINING CONCEPT należy do międzynarodowej Grupy Kapitałowej, z siedzibą główną w Sevilli (Hiszpania).

O NAS. THE TRAINING CONCEPT należy do międzynarodowej Grupy Kapitałowej, z siedzibą główną w Sevilli (Hiszpania). O NAS THE TRAINING CONCEPT należy do międzynarodowej Grupy Kapitałowej, z siedzibą główną w Sevilli (Hiszpania). Posiada ponad 25 lat doświadczenia w przeprowadzaniu projektów szkoleniowych (w tym e- learningowych)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. Urszula Brzezińska, Dział Merytoryczny, Pracownia Testów Psychologicznych PTP

EUROPEJSKIE STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. Urszula Brzezińska, Dział Merytoryczny, Pracownia Testów Psychologicznych PTP EUROPEJSKIE STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE Urszula Brzezińska, Dział Merytoryczny, Pracownia Testów Psychologicznych PTP DLACZEGO STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE SĄ WAŻNE? Kto może być kompetentnym

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1. Mobilność edukacyjna Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna Cele akcji 1: Mobilność edukacyjna Wsparcie osób uczących się w zdobywaniu kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy) doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo ZAŁOŻENIA PROJEKTU. Projekt realizowany jest przez: Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku

Partnerstwo ZAŁOŻENIA PROJEKTU. Projekt realizowany jest przez: Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku ZAŁOŻENIA PROJEKTU ZAŁOŻENIA PROJEKTU Partnerstwo Projekt realizowany jest przez: Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w partnerstwie krajowym z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr Zakładem Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

T W Ó J P A R T N E R W P R O F E S J O N A L N Y M R O Z W O J U

T W Ó J P A R T N E R W P R O F E S J O N A L N Y M R O Z W O J U T W Ó J P A R T N E R W P R O F E S J O N A L N Y M R O Z W O J U O KURSIE Kurs CERTYFIKOWANY COACH I MENTOR BIZNESU rozwija umiejętności i nadaje uprawnienia do prowadzenia coachingu i mentoringu w biznesie.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association (IPMA )

International Project Management Association (IPMA ) r. International Project Management Association (IPMA ) Organizacja IPMA narodowe Stowarzyszenia Project Management. Dzisiaj obejmuje ponad 60 -ґprofit. Udziela wsparcia narodowym Stowarzyszeniom, ich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu Kryteria szczegółowe wyboru projektu Działanie: 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałanie: 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Agnieszka Wilk Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Marzec 2015.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Agnieszka Wilk Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Marzec 2015. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI W ZIELONEJ GOSPODARCE ZA POMOCĄ ZAAWANSOWANEGO PROGRAMU SZKOLENIOWEGO CRADLE TO CRADLE - OD KOŁYSKI DO KOŁYSKI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Koordynator projektu: Schulungszentrum Fohnsdorf Instytucje partnerskie: University of Gothenburg

Bardziej szczegółowo

Seminarium upowszechniające

Seminarium upowszechniające Seminarium upowszechniające Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych Kraków, 23 września 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ UNIA EUROPEJSKA I POLSKA WE WSPIERANIU NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI: PLANY DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) WARSZAWA, 28 MAJA 2014 R. JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ W MIASTACH I GMINACH NOWE NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r. Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 3 grudnia 2009 r. KOGO UWAŻAMY ZA PARTNERA SPOŁECZNEGO Organizacja pracodawców Związki Zawodowe kogo jeszcze? FAZY BUDOWY

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Oczekiwania rynku co do jakości Wzrost efektywności działań rozwojowych Skrócenie czasu przeznaczonego na szkolenia przy maksymalizacji

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI.

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI. MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej kandydatów

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY?

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? JAKI JEST CEL REWIZJI 2015? W czasach nieustannych wyzwań natury gospodarczej, technologicznej i środowiskowej, firmy muszą stale

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER #2 > 26_01_2015

NEWSLETTER #2 > 26_01_2015 NEWSLETTER #2 > 26_01_2015 SPIS TREŚCI NEWSLETTERA Grupy Fokusowe z młodzieżowymi liderami Opracowanie Kompendium MY WAY 3 -cie spotkanie partnerskie w Hannowerze Konferencja końcowa w Hiszpanii Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Samoocena podstawowe informacje Samoocena kontroli zarządczej, zwana dalej samooceną, to proces,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia. profil, osiągnięcia i bieżące działania

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia. profil, osiągnięcia i bieżące działania Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia profil, osiągnięcia i bieżące działania ICT Day 27.09.2012 AGENDA O Fundacji Osiągnięcia Fundacji Planowane działania O FUNDACJI GENEZA POWSTANIA Fundacja powołana

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

SME Internationalisation Exchange. Programy współpracy międzynarodowej- Informacja o konkursach, przegląd dobrych praktyk 6 kwietnia 2017, Toruń

SME Internationalisation Exchange. Programy współpracy międzynarodowej- Informacja o konkursach, przegląd dobrych praktyk 6 kwietnia 2017, Toruń SME Internationalisation Exchange Programy współpracy międzynarodowej- Informacja o konkursach, przegląd dobrych praktyk 6 kwietnia 2017, Toruń O projekcie SIE Projekt dofinansowany ze źródeł programu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Informacja o realizacji projektu Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Dywity, wrzesień 2016 rok. Strona1 Wprowadzenie - opis zrealizowanego projektu Projekt pn.:

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo