Kraków, Hotel Campanile od 1902 PLN Zakopane, Hotel Litwor od 1949 PLN. Hotel Czarny Potok Kraków, Hotel Kossak 2280 PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, Hotel Campanile od 1902 PLN. 23-26.01. 2011 Zakopane, Hotel Litwor od 1949 PLN. Hotel Czarny Potok Kraków, Hotel Kossak 2280 PLN"

Transkrypt

1 WYDANIE SPECJALNE Egzemplarz Bezpłatny szkolimy ju 20 lat Grudzieńnr 1876/09) 2010 O nas Wykładowcy 3 Gdzie szkolimy 9 Baza wiedzy 15 Firma Anvix działa na rynku od 1989 roku. Od tego momentu przeszkoliliśmy ponad 30 tys. pracowników z 6 tys. firm. Specjalizujemy się w organizacji szkoleń i konferencji z zakresu prawa, finansów, psychologii społecznej oraz tematów związancyh z przeprowadzeniem inwestycji infrastrukturalnych. Na stałe współpracuje z nami około 30 trenerów specjalistów z w/w dziedzin. Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług, jest przyznanie nam w roku 2003 certyfikatu Organizator szkoleń najwyższej jakości, jesteśmy także członkiem założycielem Polskiej Izby Firmy Szkoleniowej (PIFS). JUŻ W STYCZNIU POLECAMY Systemy oceny pracowników - model 360 stopni Księgowość podatków i opłat lokalnych Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych Umowy w obrocie gospodarczym i należyte ich zabezpieczenie Warsztaty asertywności i perswazji Analiza ekonomiczna w controllingu Międzynarodowe transakcje gospodarcze aspekty prawne Księgowość podatków i opłat lokalnych Negocjacje z wykorzystaniem metody critical thinking Jak zarządzać projektem budowlanym? Podstawy zarządzania projektami Kraków, Hotel Campanile od 1902 PLN Kraków, Hotel Campanile 450 PLN Kraków, Hotel Kossak 450 PLN Zakopane, Hotel Litwor od 1949 PLN Zakopane, od 1871 PLN Hotel Czarny Potok Zakopane, od 1897 PLN Hotel Czarny Potok Kraków, Hotel Kossak 2280 PLN Warszawa, Golden Floor 450 PLN Zakopane, Hotel Litwor od 1732 PLN Zakopane, Hotel od 1755 PLN Czarny Potok Zakopane, Hotel Litwor od 2053 PLN dla Pośredników Nieruchomości Szanowni Państwo, Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości zostały ujednolicone zasady jakim ma odpowiadać podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez wyżej wymienione grupy zawodowe. Anvix Spółka z o.o. jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury kod organizatora Wydawane przez nas zaświadczenia o ukończeniu spełniają wyznaczone wymogi i pozwalają na zaliczenie szkolenia do wymaganego limitu. Najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku składają Prezes Zarządu i pracownicy ANVIX Kraków, ul Grunwaldzka 18,

2 JAK SKUTECZNIE NEGOCJOWAĆ? radzi prof. dr hab. Zbigniew Nęcki cz. I I Definicja negocjacji Podejście dające najbardziej właściwe ramy dla skutecznego działania przyjmuje jednak nieco inną optykę analizy negocjacji. Chodzi o to, by ująć najtrafniej istotę tego procesu. Co jest tą istotą? - pewien stopień konfliktu, częściowa zgodność ale i częściowa niezgodność interesów. Może to być częściowa niezgodność co do ceny lub co do terminów lub ilości lub każdego innego zagadnienia negocjacyjnego. Gdy panuje całkowita zgoda, nie ma powodu do negocjacji, gdy istnieje całkowita rozbieżność interesów, konflikt pełny - pozostaje odwrócić się od siebie lub się zwalczać. Wtedy negocjacje prowadzone być mogą tylko pod przymusem. Ten jednak układ jest na targach zapewne najmniej pożądany. Przyjmijmy więc, że: negocjacje to sekwencja posunięć, dzięki którym strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów. Przez sekwencję posunięć należy rozumieć nie tylko wymianę słów, prowadzenie rozmowy ale także towarzyszące rozmowom działania, które w sytuacji wolnorynkowej przedsiębiorczości i polityki odgrywają szczególne znaczenie, tworzą ich specyfikę. Są to nie tylko sprawy organizacji takich form nacisku jak strajki, demonstracje, protesty czy blokady dróg ale też dodatkowych zachowań kreujących kontekst dla rozmów, wzajemnych uprzejmości, pewnej dyplomacji, kurtuazji, drobnych prezentów, kuluarowych spotkań, tworzenia atmosfery życzliwości i przekonania do szczerych intencji. Wykracza to daleko poza sferę słów, a staje się podstawą dla uwrażliwienia na tzw. akcje towarzyszące i ich wpływ na wzajemną percepcję partnerów. Oczywiście, nie tylko o wzajemną percepcję chodzi, gdyż jest to dopiero początek długiej drogi negocjatora - chodzi o to, iż wzajemna percepcja kształtuje wzajemne nastawienia, te zaś kształtują wzajemną interpretację i działania, od których trafności zależy rzeczywisty efekt podejmowanych rozmów i sens wysiłku (kosztów) związanego z prowadzeniem negocjacji (czas, pieniądze i energia zainwestowana w rozmowy). A więc działania sprzyjające dalszym rozmowom są niezbędne, zwłaszcza w kontekście wolnorynkowym, gdzie poziom i ilość innych współgraczy są z reguły dość znaczne (Tyszka T., 1997). Drugi komponent definicji to możliwie korzystne rozwiązanie - najkorzystniejsze z możliwych rozwiązań jest realistycznym progiem aspiracji stron. Jego przeciwieństwo to oczekiwania nie mające podstaw, nierealistyczne i nadmierne w stosunku do realnej oferty rynku. A więc negocjacje nie mogą być sposobem osiągania nawet najbardziej wymarzonych, idealnych celów lecz procesem odwołującym się do realizmu stron i wyznaczania poziomu oczekiwań wg trafnej diagnozy rynkowej. Stąd czasem możliwa korzyść ogranicza się do zablokowania strat. Przypomina to działania profilaktyczne, których celem nie jest osiągnięcie korzyści lecz powstrzymanie degradacji (Deutsch, 1998). W większości jednak przypadków jakieś pozytywne rezultaty ekonomiczne są uzasadnione. A nawet jeśli nie, to korzyść z negocjacji dość znacząca, polega na zbudowaniu pozytywnych relacji między stronami - firmami czy osobami. Okazja do poznania się stwarza potencjał dla zbliżenia stanowisk, daje szansę na uświadomienie sobie możliwości dalszego współdziałania, już bez względu na bieżące korzyści. Owa podwójna perspektywa negocjacji jest ich charakterystyczną cechą - stan relacji aktualnych i obecnie zawieranych kontraktów to jedno, a stan ekonomicznych (czy organizacyjnych, politycznych itd.) kontaktów w przyszłości to drugie. Najczęściej jest tak, iż obecne i przyszłe efekty są skoordynowane, ale zdarza się też, że dla przyszłych korzyści trzeba obecnie ponieść jakieś straty, inwestycje zawsze są obciążone jakimś stopniem ryzyka. Wielkość tego ryzyka nie jest łatwa do określenia, ale towarzyszy ono wszelkim ustaleniom negocjacyjnym. Przyjmując realistycznie, że każda ze stron prowadzi wiele rozmów (w dość ograniczonym czasie) trzeba się liczyć z tym, iż nie tylko my ale i nasi rozmówcy mogą wybierać! - istnienie alternatywy zawsze wspiera stronę, która ma wybór. Ale trzeba pamiętać, iż my także mamy wybór i mamy okazję sprzyjającą prowadzeniu wielu rozmów w krótkim okresie czasu. A więc sytuacja jest bogata w możliwości - trzeba z nich korzystać (De Bono E., 1995). Literatura cytowana: Bazerman M., Neale M., Heuristics in negotiation - Limitations to effective Dispute Resolution, w Mazerman M., Lewicki P., Negotiationg in Organizations, 1983, Sage Publications, Inc. Brzeźkiewicz Z., Supersłuchanie - jak słuchać i być słuchanym? Wydawnictwo Comes, 1998 r. Cohen H., Wszystko możesz wynegocjować - Jak osiągnąć to, co chcesz. Logos, 1997 r. De Bono E., Naucz się myśleć kreatywnie, Wyd. Prima, 1995 r. Deutsch M., The resolution of conflict: Constuctive and destructive processes. 1973, New Haven, CT: Yoale University Press. Ebert R., Wall J., Voluntary adoptions of negotiation processes, w: M.Bazerman i R.Lewicki, Negotiationg in Organizations, 1983, Sage Publications, Inc. Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak, Warszawa, 1990 r. Nęcki Zb., Negocjacje w biznesie, Kraków, 1996 r. Nierenberg G., Sztuka negocjacji, Wydawnictwo Studio Emka, 1997 r. Palmer L.G., Thompson L., Negotiation in Triads: Communication Constraints and Tradeoff Structure, Journal of Experimental Psychology: Applied, 1995, vol. 1, nr 2, Rządca R., Wójec P., Negocjacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998 r. Tracy L., Negotiation: An emergent Process of Living Systems, Behavioral Sciences, vol. 40, 1995, s Tyszka T., Psychologia zachowań ekonomicznych,!997, PWN. Ury W., Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Państwowe wydawnictwo Ekonomiczne, 1995 r. Ygnasik A., Sztuka przekonywania - jak rozmawiać, sprzedawać. 2 Jesteśmy też na facebooku

3 SZKOLENIA grudzień-styczeń WYKAZ SZKOLEŃ Nowelizacja VAT od r Jak zarządzać projektem budowlanym?... 4 Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych według metody UNIDO... 5 Negocjacje z wykorzystaniem metody critical thinking... 5 Clienting - jak dbać o klienta?... 6 Autoprezentacja. Wystąpienia publiczne... 6 Ryzyko w projektach i działalności operacyjnej... 7 Prawo amerykańskie: transakcje handlowe i inwestycje... 7 Prawo umów w obrocie nieruchomości w tym problematyka niedozwolonych klauzul umownych - szkolenie dla Pośredników Nieruchomości... 8 Organizacja i zarządzanie szkoleniami... 8 Sztuka negocjacji w praktyce - zajęcia prowadzi prof. Zbigniew Nęcki... 9 Redukcja zatrudnienia i outplacement - proces odchodzenia pracowników... 9 Vademecum Prawa Gospodarczego w kontekście obrotu nieruchomościami - szkolenie dla Pośredników Nieruchomości...10 Likwidacja zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat...10 Systemy oceny pracowników - model 360 stopni...11 Księgowość podatków i opłat lokalnych - szkolenie 1-dniowe...11 Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych - szkolenie 1-dniowe...12 Międzynarodowe transakcje gospodarcze aspekty prawne...12 Umowy w obrocie gospodarczym i należyte ich zabezpieczenie...13 Analiza ekonomiczna w controllingu...13 Księgowość podatków i opłat lokalnych - szkolenie 1-dniowe...13 Warsztaty asertywności i perswazji...13 Podstawy zarządzania projektami...14 Negocjacje z wykorzystaniem metody critical thinking...14 Jak zarządzać projektem budowlanym?...14 Prawo budowlane - esencja szkolenie 1-dniowe...14 Prawo budowlane - esencja szkolenie 1-dniowe...15 Jak efektywnie planować i realizować inwestycje budowlane...15 WYKŁADOWCY Tadeusz Reimus Trener umiejętności psychologicznych; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i stypendysta Uniwersytetu w Tilburgu; Holandia. Ma za sobą siedmioletnie doświadczenie w pracy z grupami średniej i wyższej kadry menedżerskiej i na poziomie zarządów. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących rozwoju kadr; zarządzał dużymi grupami konsultantów do wprowadzenia zmian w firmach. dr Jarosław Kucharski Doświadczony trener i wykładowca, doktor filozofii, stypendysta FNP. Prowadzi zajęcia z umiejętności komunikacyjnych, critical thinking oraz etyki biznesu, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje nad metodami oceniania szkoleń. Prowadzi monitoring działań związanych z wdrożeniami programów dotyczących etyki biznesu i CSR. Karolina Pietras Psycholog, trener biznesu, doradca personalny. Ukończyła psychologię stosowaną, obecnie jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat w dyscyplinie zarządzanie związany jest z tematyką społecznej odpowiedzialności korporacji międzynarodowych. Wykładowca przedmiotu zarządzanie zasobami ludzkimi, oraz psychologii w biznesie w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Posiada kilkuletnie doświadczenie trenerskie. Agata Dzięgiel-Matras Specjalista z zakresu księgowości podatków i opłat lokalnych posiadający praktyczne umiejętności i doświadczenie zdobyte w pracy w Urzędzie Miasta, doradca podatkowy, wydawca tygodnika e-serwis Podatki lokalne. 3

4 WYKŁADOWCY Urszula Świtaj Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy. Obecnie Naczelnik Wydziału Kadr w państwowej instytucji finansowej. Wieloletni trener i konsultant z zakresu gwarancji prawa pracy w zatrudnieniu, optymalizacji zatrudnienia, analizy efektywności i wydajności pracy, zarządzania systemami czasu pracy, zarządzania strategią zatrudnienia w oparciu o zmiany kwalifikacji umów, rozwiązywania sporów indywidualnych i zbiorowych, zarządzania relacjami pracodawca-pracownik. Doradca władz spółek w zakresie obowiązków i odpowiedzialności kadry zarządzającej. Wykładowca akademicki. Członek Instytutu Zarządzania oraz Zrzeszenia Prawników Polskich. prof. dr hab. Zbigniew Nęcki Psycholog społeczny, dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi i technik negocjacji, osoba o wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń menedżerskich. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu ośrodkach akademickich, m.in. w USA, Meksyku, Indiach. Stały uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych m.in. w TVN. Agnieszka Lisak Radca prawny, w 2002 roku ukończyła aplikację i zdała egzamin sędziowski w krakowskim Sądzie Apelacyjnym. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Jest autorką licznych artykułów z zakresu prawa gospodarczego. W latach zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. SZKOLENIA grudzień-styczeń NOWELIZACJA VAT OD R. Celem niniejszego szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy umożliwiającej prawidłowe stosowanie znowelizowanych przepisów VAT obowiązujących od r. Miejsce: Kraków, Hotel Kossak Termin: 2 grudnia 2010 Wykładowca: Cezary Pieńkosz przy zgłoszeniu na szkolenie 1 osoby przy zgłoszeniu na szkolenie minimum 2 osób biorąc udział w jednym z poniżej wskazanych szkoleń JAK ZARZĄDZAĆ PROJEKTEM BUDOWLANYM? Celem szkolenia jest implementacja podejścia systemowego, opartego na metodologi zarządzania projektami. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: - jak identyfikować zagrożenia i punkty krytyczne - jak minimalizować ryzyko zagrożeń - jakie są najczęściej popełniane błędy - jak odpowiednio zarządzać pracownikami budowlanymi? Podczas szkolenia zostaną wskazane praktycznych rozwiązań problemów, pojawiających się podczas zarządzania projektami budowlanymi. Omówione zostaną zasady zarządzania, przedstawione najczęstsze błędy i sposoby ich uniknięcia. Szkolenie jest skierowane do przede wszystkim do inwestorów. Skorzystają z niego również kierownicy budów, kierownicy projektów, wykonawcy, inżynierowie budów oraz inspektorzy. Miejsce: Zakopane, Hotel Belvedere Termin: 5 8 grudnia 2010 Wykładowca: Jan Zioberski udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, oraz obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi 4 Jesteśmy też na facebooku

5 OCENA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WEDŁUG METODY UNIDO Zajęcia będą miały charakter warsztatów szkoleniowych. Przygotowane przez autora materiały oraz wspólne rozwiązywanie zawartych w nich przykładów pozwolą nabrać uczestnikom praktycznych umiejętności w ocenie projektów inwestycyjnych. Uczestnicy seminarium zdobędą wiedzę z zakresu analizy efektywności projektów według metodyki UNIDO a także oceny kosztu kapitału służącego do finansowania inwestycyjnej działalności firmy. Miejsce: Kraków, Hotel Kossak Termin: 5 7 grudnia 2010 Wykładowca: Janusz Nesterak udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi WYKŁADOWCY Adrianna Filiks 12 letnia praktyka w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym realizacja projektów z zakresu audytu personalnego, zarządzania zmianą oraz na poziomie operacyjnym wykonywanie: rekrutacji i selekcji, procedur adaptacji, opracowywanie i wdrażanie systemów szkoleń, systemów motywacyjnych, oceny pracy. Tomasz Załoga Adwokat z 11-letnim doświadczeniem w realizacji inwestycji; prowadził projekty inwestycyjne których efektem była realizacja obiektów handlowych, centrum logistycznego, obiektów biurowych oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych. NEGOCJACJE Z WYKORZYSTANIEM METODY CRITICAL THINKING Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących pogłębić swoja wiedzę i zwiększyć umiejętności negocjacji. Metoda crtical thinking skupia się na argumentacyjnej stronie prowadzenia negocjacji. Podczas szkolenia nacisk położony jest na odpowiednie przygotowanie do negocjacji, właściwe definiowanie pojęć, umiejętne formułowanie i rozpoznawanie słabych stron argumentów. Ćwiczone są również właściwe reakcje na manipulacje i chwyty erystyczne. Uczestnicy szkolenia poznają w jaki sposób właściwie przygotować się do negocjacji oraz neutralizować językowe chwyty manipulacyjne. Miejsce: Zakopane, Hotel Belvedere Termin: 5 8 grudnia 2010 Wykładowca: Jarosław Kucharski udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, oraz obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi Artur Curyło Psycholingwista, wykładowca, członek Tertium - Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej, autor publikacji dotyczących komunikowania się w sytuacjach napięć i konfliktów. Doświadczenie dydaktyczne i metodyczne w prowadzeniu szkoleń zdobywał we współpracy z prof. Zbigniewem Nęckim. W latach współpracownik handlowy ZPC Wawel, od 1995 do 1996 sekretarz biskupa N. Gaughan a w diecezji Gary (Indiana, USA), w latach pracownik marketingowy Fundacji dla UJ, od 2001 roku doradca marketingowy firmy Pro Lingua, stały współpracownik ANVIX. Janusz Pieczarkowski Posiada 20 lat praktyki kosztorysowej. Wykonał opracowania kosztorysowe dla dużych i bardzo dużych inwestycji (centra handlowe, terminale lotniskowe itp.), wyceny robót dla opracowań konkursowych dla firm krajowych i zagranicznych, opracowania kosztorysów ofertowych dla dużych firm budowlanych (m.in. Naftobudowa, Interbud, ReBau). Brał udział w postępowaniach konkursowych jako biegły. 5

6 WYKŁADOWCY Jan Lech Zioberski Właściciel firmy Zioberski, Biuro Inżynierskie, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Od 1993 właściciel Biura Inżynierskiego, które zajmuje się organizacją procesów inwestycyjnych, głównie zakładów przemysłowych. Robert Jurga Sędzia Sądu Okręgowego. Doświadczony i efektywny trener. Stały współpracownik Anvix Małgorzata Karkowska Trener wizażysta, posiada certyfikat Francuskiej Szkoły Makijażu Profesjonalnego Sophie Lecomte. Kształci kadry biznesu bezpośrednio i we współpracy z firmami szkoleniowymi (szkolenia z wizerunku publicznego, biznesowego). Pracuje też dla agencji modelek ma na swoim koncie współpracę z agencją Elite Model Look jako ekspert w dziedzinie makijażu i stylizacji (prowadzenie zajęć w szkole modelek, makijaże do sesji zdjęciowych). Monika Machlowska Radca prawny, Urzędnik Administracji Państwowej, Doradca Podatkowy, wykładowca ośrodków kształcenia służb podatkowych oraz urzędników administracji publicznej na terenie całego kraju oraz Studium Prawa i Administracji w Krakowie. Monika Machlowska zajmuje się również działalnością publicystyczną w zakresie prawa. SZKOLENIA grudzień-styczeń CLIENTING - JAK DBAĆ O KLIENTA? W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady współpracy z klientami według doktryny clientingu. Uczestnicy poznają sposoby tworzenia i utrzymywania trwałych relacji z klientami. szkolenie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i zapoznania się z dobrymi praktykami handlowymi. Miejsce: Zakopane, Hotel Czarny Potok Termin: 5-8 grudnia 2010 Wykładowca: Artur Curyło udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 1-osobowym AUTOPREZENTACJA. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE Doprowadzenie uczestników do poziomu świadomości dotyczącej używania chwytów werbalnych i niewerbalnych podczas wystąpień publicznych. Autoprezentacja oraz kontakt z mediami, warstwa werbalna wystąpienia, warstwa pozawerbalna, zgodność wizerunku z rolą społeczną, scena-kulisy, jak opanować tremę? Wystąpienia przed tzw. żywą publicznością, np. wręczenie nagrody, wygłoszenie toastu, rozpoczęcie konferencji, praca z mikrofonem, kontakt z kamerą. Miejsce: Kraków, Hotel Kossak Termin: 5 7 grudnia 2010 Wykładowca: Maciej Orłoś dział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, oraz obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi 6 Jesteśmy też na facebooku

7 RYZYKO W PROJEKTACH I DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania ryzykiem w środowisku projektowym i operacyjnym. Uczestnicy kursu nabierają praktycznych umiejętności w dziedzinie analizy ryzyka oraz planowania i nadzorowania zarządzania ryzykiem w trakcie przebiegu projektu. Przeznaczenie kursu: Kurs jest przeznaczony dla osób zarządzających przedsięwzięciami i działalnością operacyjną, w szczególności dla kierowników projektów i podprojektów. Oczekiwane przygotowanie słuchaczy: Zalecana jest ogólna znajomość zagadnień z dziedziny zarządzania. Miejsce: Zakopane, Hotel Litwor Termin: 7-10 grudnia 2010 Wykładowca: Adam Korczowski udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, oraz obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi PRAWO AMERYKAŃSKIE: TRANSAKCJE HANDLOWE I INWESTYCJE Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy na temat amerykańskiego prawa gospodarczego, umiejętności analizy prawnych aspektów typowych transakcji oraz ograniczenia ryzyka związanego z działalnością w USA, a także przygotowanie do negocjowania umów z amerykańskimi partnerami. Szkolenie będzie podzielone na część wykładową (prezentacja multimedialna), studium przypadków (prawo spółek, prawo umów) oraz warsztaty (ćwiczenia w redagowanie umów na prawie amerykańskim). Szkolenie może w całości lub w części (warsztaty) przeprowadzone w języku angielskim, co nada mu dodatkowy praktyczny walor. Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów, którzy współpracują z partnerami z USA bądź działają na amerykańskim rynku. Miejsce: Zakopane, Hotel Belvedere Termin: 8 10 grudnia 2010 Wykładowca: Michał Kłaczyński udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, oraz obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi WYKŁADOWCY Urszula Sadowińska Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, czynna aktorka, mistrz jogi (International Sivananda Yoga Vedanta Center, Netala; Himalaje), doradca żywieniowy wg Ayurvedy (Shruti International Ayurveda Academy, Pune, India) NLP Praktitioner, uczestniczka i wykładowca wielu kursów i warsztatów z zakresu komunikacji, aktorstwa i impostacji głosu m.in. dla Arki, BASFa, Warty, PTU, Opla. Od dwóch lat prowadzi własną szkołę jogi Centrum Rozwoju Osobistego w Myślenicach, gdzie prowadzi zajęcia, warsztaty kulinarne wg Ayurvedy oraz wykłady z odmładzania i oczyszczania ciała. Obecnie także w Farmona Hotel Business & Spa. Robert Techmański Architekt, długoletni pracownik Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Małopolskiej Izby Architektów, Stowarzyszenia Urzędników Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa, Przewodniczący Zarządu Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w planowaniu przestrzennym, a także doświadczenie trenerskie. Stały współpracownik ANVIX. Adam Korczowski Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, kierownik szeregu projektów teleinformatycznych i organizacyjnych, autor licznych publikacji i podręczników z dziedziny zarządzania projektami i informatyki. Wykładowca zarządzania projektami w oparciu o brytyjską rządową metodykę PRINCE2. Współzałożyciel dwóch firm informatycznych. Posiada międzynarodowe tytuły: CompTIA CTT+ Certified Professional oraz PRINCE2 Registered Practitioner. Teresa Curzytek Doświadczony szkoleniowiec, teoretyk i praktyk. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dla dużych korporacji, jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej. 7

8 WYKŁADOWCY Mariusz Kotulski Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ, wieloletni członek SKO w Krakowie, autor licznych publikacji m.in. z zakresu planowania przestrzennego, samorządu terytorialnego, źródeł prawa oraz podatku od nieruchomości. Anna Zając Trener umiejętności efektywnej komunikacji i negocjacji, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych w Krakowie. Stawia na praktyczne podejście w kwestii rozwijania umiejętności osobistych, prowadząc szkolenia w sposób przynoszący korzyści i konkretne efekty. Prowadzi również rekrutację pracowników z branży finansowej. Józef Andrzej Laskowski Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Arbiter rozpatrujący odwołania i odrzucenia protestów z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Trener posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów w ramach Zamówień Publicznych dla jednostek samorządowych. Autor licznych publikacji w prasie na temat zamówień publicznych m.in. w fachowym miesięczniku Doradca. dr Katarzyna Solecka Psycholog, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania, trener NLP. Prowadzi szkolenia dla firm, warsztaty i zajęcia dla studentów i osób indywidualnych oraz konsultacje, łącząc zagadnienia z dziedzin zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii i edukacji. SZKOLENIA grudzień-styczeń PRAWO UMÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI W TYM PROBLEMATYKA NIEDOZWOLONYCH KLAUZUL UMOWNYCH - SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW NIERUCHOMOŚCI Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzownym staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa cywilnego. Brak stosownej wiedzy w tym zakresie może podważyć zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek reprezentowanej firmy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie swoich roszczeń w przyszłości. Adresatami szkolenia są: zarządcy nieruchomości, pośrednicy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi. Miejsce: Kraków, Hotel Alexander Termin: 8 grudnia 2010 Wykładowca: Agnieszka Lisak udział w 1 dniowym szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, obiady. przerwy kawowe koszt szkolenia w chwili zgłoszenia do dnia 30 listopada koszt udziału w szkoleniu dla drugiej i każdej kolejnej osoby ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników działów szkoleń. Jego celem jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych oraz oceny efektywności szkoleń. Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami charakteryzującymi projekty szkoleniowe, zdobędą wiedzę na temat czynników warunkujących prawidłowy dobór szkoleń dla pracowników. Ponadto, zdobędą praktyczne umiejętności negocjacyjne przydatne w negocjowaniu kontraktów Miejsce: Zakopane, Hotel Litwor Termin: grudnia 2010 Wykładowca: Tadeusz Reimus udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, oraz obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi 8 Jesteśmy też na facebooku

9 SZTUKA NEGOCJACJI W PRAKTYCE - ZAJĘCIA PROWADZI PROF. ZBIGNIEW NĘCKI Jak prowadzić negocjacje samemu a jak w zespole? Jak się przygotować? Jak prowadzić rozmowy? Mechanizm negocjacji - komunikacja i perswazja. Jak unikać konfliktu podczas rozmów? Jak nie popełnić najczęstszych błędów? Jakie jest znaczenie czynników zewnętrznych? Na wszystkie te pytania oraz wiele innych postaramy się udzielić Państwu odpowiedzi podczas szkolenia. Miejsce: Zakopane, Hotel Litwor Termin: grudnia 2010 Wykładowca: prof. dr hab. Zbigniew Nęcki udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, oraz obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi MIEJSCA SZKOLENIA Zakopane Hotel***** Litwor Hotel położony w samym centrum Zakopanego przy ul. Krupówki, a jednocześnie w parku co zapewnia ciszę i nieskrępowany wypoczynek. Jest pierwszym pięciogwiazdkowym hotelem na terenie Zakopanego i Podhala. Oddany do użytku w 1999 roku łączy w sobie elegancję, nowoczesność i luksus. Obiekt jest profesjonalnie przygotowany do organizacji konferencji, szkoleń i narad. Od 2000 roku hotel należy do programu marketingowego Polish Prestige Hotels & Resorts skupiającego najlepsze obiekty hotelarskie w Polsce. REDUKCJA ZATRUDNIENIA I OUTPLACEMENT - PROCES ODCHODZENIA PRACOWNIKÓW Zapoznanie uczestników z zasadami procedury rozstawania się z pracownikami oraz procedury outplacementu, z najczęściej występującymi problemami, począwszy od przygotowania informacji dla załogi o zwolnieniu, bądź odejściu pracownika, po prowadzenie rozmowy ostrzegawczej i zwalniającej. Przedstawienie zasad utrzymywania prawidłowych relacji między uczestnikami procesu oraz form odpowiedzialności kadry kierowniczej za zwolnienia pracowników Uczestnicy: będą mieć możliwość skonstruowania informacji pisemnych /wzory/ oraz przećwiczenia min. prowadzenia rozmowy z odchodzącym pracownikiem. Miejsce: Zakopane, Hotel Czarny Potok Termin: grudnia Wykładowca: Adrianna Filiks udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, oraz obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi Kraków Hotel*** Campanile Hotel Campanile usytuowany jest w samym sercu Starego Miasta, które zachowało swój oryginalny XIII-wieczny układ urbanistyczny wraz z licznymi zabytkami: Rynkiem Głównym, gotyckimi kościołami, licznymi barokowymi kamienicami oraz wspaniałą rezydencją i katedrą królewską, gdzie znajdują się groby królów polskich. Hotel dysponuje 4 salami konferencyjnymi o łącznej powierzchni 182 m2. Trzy sale połączone są rozsuwanymi ściankami, co umożliwia dopasowanie powierzchni zależnie od potrzeb. Zakopane Hotel**** Belvedere Architektura i wystrój hotelu nawiązują do epoki lat dwudziestych, co połączone z elementami stylu regionalnego nadaje hotelowi atmosferę ciepłą i wyrafinowaną zarazem. W takim klimacie urządzone jest 130 luksusowo wyposażonych pokoi i 30 eleganckich apartamentów. 9

10 MIEJSCA SZKOLENIA Hotel jest też świetnie przygotowany do organizacji i obsługi konferencji i szkoleń. Sale konferencyjne są klimatyzowane i nowocześnie wyposażone. Jest ich 7, mieszczą od 25 do 340 osób i mogą być ze sobą łączone. Zakopane Hotel*** Czarny Potok Luksusowy Hotel 3-gwiazdkowy, nawiązujący do stylu regionalnego. Położony nad Czarnym Potokiem, w odległości 5 minut od ulicy Krupówki. Otoczony ogrodem z zadaszonym miejscem na wieczorne spotkania przy grilu. W hotelu znajduje się przytulny salon z kominkiem, w którym można wypić kawę, czy drinka. Hotel jest przystosowany do organizacji oraz obsługi szkoleń i zjazdów. Znajduje się tu w pełni wyposażona i klimatyzowana sala konferencyjna, przeznaczona dla 80 osób, z możliwością podziału na dwie mniejsze sale dla odpowiednio 60 i 30 osób. Na mniejsze liczebnie spotkania przewidziano kameralną salkę z przeszkloną ścianą. Biała Rawska Hotel**** Ossa Congress & Spa W skład rozbudowanego i atrakcyjnego, wielofunkcyjnego kompleksu wchodzi hotel z zespołem sal konferencyjnych i bogatym centrum rekreacyjnym. Czas wolny miło będzie upływał w restauracjach, czy barach, a miłośnicy wypoczynku na świeżym powietrzu z pewnością docenią uroki piaszczystej plaży przy stawie, skorzystają z kortów tenisowych czy ze sportowego boiska. Z kolei o zdrowie i urodę zadba instytut wellness & spa, oferujący szereg zabiegów kosmetycznopielęgnujących. SZKOLENIA grudzień-styczeń VADEMECUM PRAWA GOSPODARCZEGO W KONTEKŚCIE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI - SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW NIERUCHOMOŚCI Celem szkolenia jest zaznajomienie rzeczoznawców majątkowych, pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomości z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa gospodarczego, takimi jak: spółki kapitałowe i osobowe, zarząd, rada nadzorcza, prokura, pełnomocnictwo, umowa, kapitał zakładowy, weksel... Miejsce: Kraków, Hotel Alexander Termin: 13 grudnia 2010 Wykładowca: Agnieszka Lisak udział w 1 dniowym szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, obiady. przerwy kawowe koszt szkolenia w chwili zgłoszenia do dnia 30 listopada koszt udziału w szkoleniu dla drugiej i każdej kolejnej osoby LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT - dowiesz się jak zabezpieczyć wykonanie zobowiązań podatkowych - poznasz kwestię przedawnienia zobowiązań - poznasz zasady solidarnej odpowiedzialności - uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania w zakresie likwidacji zaległości i nadpłat. Miejsce: Zakopane, Hotel Czarny Potok Termin: grudnia 2010 Wykładowca: Agata Dzięgiel -Matras udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, oraz obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi 10 Jesteśmy też na facebooku

11 SYSTEMY OCENY PRACOWNIKÓW - MODEL 360 STOPNI W większości organizacji zasoby ludzkie są najbardziej niestabilnym przedmiotem zarządzania. Systemy oceny mają zapewnić optymalną efektywność pracy. Dla pracownika odpowiednia ocena oznacza możliwość rozwoju i awansu, dla firmy prawidłowe prowadzenie procesu kadrowego. Dlatego niezbędne jest stworzenie skutecznych systemów, opartych na jednoznacznych kryteriach. Miejsce: Kraków, Hotel Campanile Termin: stycznia Wykładowca: Tadeusz Reimus dział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze oraz wyżywienie i noclegi KSIĘGOWOŚĆ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH - SZKOLENIE 1-DNIOWE - zapoznasz się z najnowszymi zmianami ordynacji podatkowej - poszerzysz swoją wiedzę z tematyki podatków i opłat lokalnych - skorzystasz z możliwości darmowych konsultacji - poznasz praktyczne zastosowanie przepisów wynikających z ordynacji podatkowej Miejsce: Kraków, Hotel Campanile Termin: 21 stycznia Wykładowca: Agata Dzięgiel -Matras udział w 1 dniowym szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, obiady. przerwy kawowe koszt udziału w szkoleniu dla drugiej i każdej kolejnej osoby koszt szkolenia w chwili zgłoszenia do dnia 6 stycznia Firmom udostępniane są przestronne sale, specjalnie przygotowane na konferencje, kongresy, szkolenia, sympozja itp. Wyposażono je w niezbędny sprzęt techniczny, nowoczesny system nagłaśniający, istotny na tego rodzaju spotkaniach. Wisła Hotel**** Gołębiewski Hotel Gołębiewski w Wiśle usytuowany jest na stoku Bukowej (713 m n.p.m.) w północnej części miasta na prawym brzegu Wisły. Swoje malownicze położenie Hotel zawdzięcza otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami. Różnorodność atrakcji oferowanych Gościom a także niezapomniana atmosfera sprawia, iż pobyt w Hotelu Gołębiewski stanowi idealne miejsce dla wszystkich pragnących wypocząć a także zrelaksować się w samym sercu Beskidów. Z myślą o grupach biznesowych i naukowych, przygotowano profesjonalne zaplecze konferencyjne. W skład centrum kongresowego wchodzi 25 nowoczesnych, klimatyzowanych sal konferencyjnych różnej wielkości (od 60 do 400 m 2 ) oraz największe na południu Polski sale kongresowe. Karpacz HOTEL*** DZIKI POTOK Hotel Dziki Potok dzięki swojemu położeniu, wyjątkowym wnętrzom i relaksującym zabiegom proponowanym w gabinetach SPA, to idealne miejsce zarówno dla osób aktywnych, jak i dla spragnionych odpoczynku i wyciszenia. Obiekt jest profesjonalnie przygotowany zarówno dla Gości indywidualnych jak i do organizacji konferencji, szkoleń, narad, a także wesel i różnego rodzaju bankietów. 11

12 MIEJSCA SZKOLENIA Kraków Hotel**** Kossak Unikalny widok na Zamek Królewski na Wawelu, zakole Wisły oraz zabudowania Starego Miasta, a przy pięknej pogodzie kontur Tatr, są przyjemnością dla korzystających z hotelowych pokoi, centrum konferencyjnego i wielofunkcyjnej oranżerii z tarasem widokowym. Możliwości zakwaterowania do 120 osób w 60 pokojach, zorganizowania konferencji do 160 osób i przyjęć do 110 osób w Restauracji Percheron i do 80 osób w oranżerii, pozwalają aby goście mogli zamienić swój pobyt w Krakowie w niezapomniane i pełne emocji chwile. Kraków Hotel*** Alexander W maju 2003 roku Hotel Alexander dołączył do grona pereł zabytkowej części Starego Miasta Krakowa. Położenie hotelu w odległości 100 metrów od Rynku Głównego jest jego niewątpliwą zaletą, gdyż większość zabytków i prestiżowych miejsc znajduje się właśnie w sercu Starego Miasta gdzie można dojść spacerkiem. Magia i urok historycznej okolicy wprawia krakowskich Gości w niepowtarzalnie dobry nastrój a wrażenia na zawsze zapisują się w pamięci. Dźwirzyno Hotel***** Clarion Hotel Grand Ekskluzywne i eleganckie wnętrza zapewnią Państwu relaks i niezapomniane chwile podczas pobytu. Hotel oddaje do Państwa dyspozycji 133 luksusowe pokoje i apartamenty z pięknym widokiem na morze i niczym niezakłócony krajobraz lasu sosnowego. Nowocześnie urządzone pokoje zaskakują swą przestronnością i estetyką. Wszystkie pokoje są w pełni klimatyzowane, z łazienkami, balkonem, telefonem, wyposażone w telewizor LCD i kilkadziesiąt bezpłatnych programów telewizji polskiej i satelitarnej oraz sejf.. SZKOLENIA grudzień-styczeń JAK CZYTAĆ ODPIS Z KSIĄG WIECZYSTYCH - SZKOLENIE 1-DNIOWE Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej stykają się z odpisami z ksiąg wieczystych tj. dla pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomości, deweloperów, syndyków, windykatorów wierzytelności, pracowników odpowiedzialnych za zawieranie umów (w tym umów w przedmiocie udzielania kredytów hipotecznych) Szkolenie ma charakter wyłącznie warsztatowy i opiera się na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych. Jego celem jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności swobodnego posługiwania się odpisem z ksiąg wieczystych. Miejsce: Kraków, Hotel Kossak Termin: 21 stycznia Wykładowca: Agnieszka Lisak udział w 1 dniowym szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, obiady. przerwy kawowe koszt udziału w szkoleniu dla drugiej i każdej kolejnej osoby koszt szkolenia w chwili zgłoszenia do dnia 6 stycznia MIĘDZYNARODOWE TRANSAKCJE GOSPODARCZE ASPEKTY PRAWNE Szkolenie przeznaczone dla tych wszystkich przedsiębiorców i menedżerów, a także pracowników działów sprzedaży i zakupów lub działów prawnych firm, którzy w codziennej pracy mają do czynienia z zawieraniem umów z zagranicznymi partnerami. Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy na temat międzynarodowego prawa gospodarczego oraz przygotowanie ich do samodzielnej analizy i negocjowania umów w obrocie międzynarodowym, tak aby samodzielnie byli w stanie zdefiniować ryzyka prawne transakcji oraz wybrać strategię postępowania. Szkolenie będzie podzielone na część wykładową (prezentacja multimedialna), studium przypadków (analiza postanowień umów) oraz warsztaty (ćwiczenia w redagowanie umów). Szkolenie może w całości lub w części (warsztaty) przeprowadzone w języku angielskim, co nada mu dodatkowy praktyczny walor. Miejsce: Kraków, Hotel Kossak Termin: stycznia Wykładowca: Michał Kłaczyński udział w 3 dniowym szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, obiady. przerwy kawowe koszt szkolenia w chwili zgłoszenia do dnia 6 stycznia koszt udziału w szkoleniu dla drugiej i każdej kolejnej osoby 12 Jesteśmy też na facebooku

13 UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM I NALEŻYTE ICH ZABEZPIECZENIE Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się negocjowaniem i zawieraniem kontraktów. Jego celem jest zapoznanie uczestników z problematyką umów gospodarczych, w szczególności w zakresie ich zawierania oraz należytego zabezpieczania. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia z zakresu odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania oraz konsekwencji podpisania umowy przez osoby nieuprawnione, a także zasady aneksowania umów. Szczególna uwaga poświęcona będzie formom zabezpieczania zobowiązań, wynikających z umów w obrocie gospodarczym. Miejsce: Zakopane, Hotel Litwor Termin: stycznia Wykładowca: Agnieszka Lisak dział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze oraz wyżywienie i noclegi ANALIZA EKONOMICZNA W CONTROLLINGU Celem szkolenia jest ułatwienie procesu planowania, zapewnienie stałej kontroli poziomu kosztów, przychodów oraz wyniku finansowego, dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu metod badania i oceny kondycji finansowej centrów odpowiedzialności przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej wraz z omówieniem praktycznych przykładów kompleksowej oceny kondycji finansowej firm oraz centrów odpowiedzialności. Adresaci: Kadra zarządzająca każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego). Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania. Pracownicy pragnący poznać w sposób przystępny kulisy finansów i controllingu. Właściciele firm chcący uzyskać informację o sposobie oceny centrów odpowiedzialności. Miejsce: Zakopane, Hotel Czarny Potok Termin: stycznia Wykładowca: Janusz Nesterak udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, oraz obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi KSIĘGOWOŚĆ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH - SZKOLENIE 1-DNIOWE - zapoznasz się z najnowszymi zmianami ordynacji podatkowej - poszerzysz swoją wiedzę z tematyki podatków i opłat lokalnych - skorzystasz z możliwości darmowych konsultacji - poznasz praktyczne zastosowanie przepisów wynikających z ordynacji podatkowej Miejsce: Warszawa, Golden Floor Termin: 24 stycznia Wykładowca: Agata Dzięgiel - Matras udział w 1 dniowym szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, obiady. przerwy kawowe koszt udziału w szkoleniu dla drugiej i każdej kolejnej osoby koszt szkolenia w chwili zgłoszenia do dnia 6 stycznia WARSZTATY ASERTYWNOŚCI I PERSWAZJI Szkolenie skierowane jest do osób mających do czynienia z sytuacjami stresowymi, szczególnie podczas kontaktów z klientem. Celem szkolenia jest zwiększenie odporności uczestników na manipulacje językowe i emocjonalne, wypracowanie właściwych reakcji na stosowane niekiedy chwyty erystyczne oraz doskonalenie umiejętności redukowania poziomu stresu. Efektem szkolenia będzie zdobycie umiejętności demaskowania i adekwatnych reakcji na manipulacje oraz umiejętność zarządzania poziomem własnego stresu. Miejsce: Zakopane, Hotel Czarny Potok Termin: stycznia Wykładowca: Artur Curyło udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi 13

14 SZKOLENIA grudzień-styczeń PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI JAK ZARZĄDZAĆ PROJEKTEM BUDOWLANYM? Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie słuchaczy z problematyką prowadzenia wszelkiego rodzaju projektów. Celem kursu jest także rozwinięcie umiejętności wspierających podejmowanie decyzji przy planowaniu, uruchamianiu i prowadzeniu zadań projektowych. Kurs jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za uruchomienie i realizację projektów: członków komitetów sterujących oraz kierowników projektów i podprojektów, a także członków zespołów projektowych. Kurs ma charakter ogólny i nie jest wymagana znajomości zagadnień z dziedziny zarządzania projektami. Miejsce: Zakopane, Hotel Litwor Termin: 30 stycznia 2 luty Wykładowcy: Adam Korczowski udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, oraz obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi NEGOCJACJE Z WYKORZYSTANIEM METODY CRITICAL THINKING Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących pogłębić swoja wiedzę i zwiększyć umiejętności negocjacji. Metoda crtical thinking skupia się na argumentacyjnej stronie prowadzenia negocjacji. Podczas szkolenia nacisk położony jest na odpowiednie przygotowanie do negocjacji, właściwe definiowanie pojęć, umiejętne formułowanie i rozpoznawanie słabych stron argumentów. Ćwiczone są również właściwe reakcje na manipulacje i chwyty erystyczne. Uczestnicy szkolenia poznają w jaki sposób właściwie przygotować się do negocjacji oraz neutralizować językowe chwyty manipulacyjne. Miejsce: Zakopane, Hotel Litwor Termin: stycznia Wykładowcy: Jarosław Kucharski udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, oraz obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi Celem szkolenia jest implementacja podejścia systemowego, opartego na metodologii zarządzania projektami. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: - jak identyfikować zagrożenia i punkty krytyczne - jak minimalizować ryzyko zagrożeń - jakie są najczęściej popełniane błędy - jak odpowiednio zarządzać pracownikami budowlanymi? Podczas szkolenia zostaną wskazane praktycznych rozwiązań problemów, pojawiających się podczas zarządzania projektami budowlanymi. Omówione zostaną zasady zarządzania, przedstawione najczęstsze błędy i sposoby ich uniknięcia. Szkolenie jest skierowane do przede wszystkim do inwestorów. Skorzystają z niego również kierownicy budów, kierownicy projektów, wykonawcy, inżynierowie budów oraz inspektorzy. Miejsce: Zakopane, Hotel Czarny Potok Termin: stycznia Wykładowca: Jan Zioberski udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, oraz obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, oraz wyżywienie i noclegi PRAWO BUDOWLANE - ESENCJA SZKOLENIE 1-DNIOWE Celem szkolenia jest aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów, dotyczących prawa budowlanego i planowania przestrzennego, z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, w trakcie którego wykładowca omówi, jak w praktyce zmiana przepisów wpływa na realizację procesu inwestycyjnego. Miejsce: Kraków, Hotel Kossak Termin: 13 stycznia Wykładowca: Robert Techmański udział w 1 dniowym szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, obiady. przerwy kawowe koszt szkolenia w chwili zgłoszenia do dnia 31 grudnia koszt udziału w szkoleniu dla drugiej i każdej kolejnej osoby 14 Jesteśmy też na facebooku

15 PRAWO BUDOWLANE - ESENCJA SZKOLENIE 1-DNIOWE Celem szkolenia jest aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów, dotyczących prawa budowlanego i planowania przestrzennego, z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, w trakcie którego wykładowca omówi, jak w praktyce zmiana przepisów wpływa na realizację procesu inwestycyjnego. Miejsce: Katowice Termin: 30 stycznia Wykładowca: Robert Techmański udział w 1 dniowym szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, obiady. przerwy kawowe koszt szkolenia w chwili zgłoszenia do dnia 31 grudnia koszt udziału w szkoleniu dla drugiej i każdej kolejnej osoby JAK EFEKTYWNIE PLANOWAĆ I REALIZOWAĆ INWESTYCJE BUDOWLANE Celem szkolenia jest aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów, dotyczących prawa budowlanego i planowania przestrzennego - z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych, potrzebnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia procesu inwestycyjnego Miejsce: Kraków Termin: stycznia Wykładowca: Robert Techmański udział w szkoleniu (bez noclegów), materiały pomocnicze, obiady udział w szkoleniu, materiały pomocnicze oraz wyżywienie i noclegi w pok. 2-osobowym udział w szkoleniu, materiały pomocnicze oraz wyżywienie i noclegi 15

16 redukują koszty! Szkolenie nie służy wyłącznie uzupełnianiu luk kompetencyjnych i poprawianiu efektywności pracownika. Przyjrzyjmy się innym korzyściom płynącym ze szkoleń: Wzrost efektywności Jeżeli szkolenie pozytywnie wpłynie na wykonywane działania, mniej czasu zajmować będzie korekta ewentualnych błędów. Sprawniejsze wprowadzanie zmian Szkolenie ułatwia adaptacje do wprowadzanych zmian. Pracownicy nabiorą pewności siebie i lepiej zrozumieją cele i metody wprowadzanej zmiany. Podczas szkolenia pracownicy przekonają się o potrzebie wprowadzenia zmian i dowiedzą, w jaki sposób mogą na nich skorzystać. Poprawiają wizerunek Delegowanie pracowników na szkolenia jest ważnym elementem wewnętrznego PR. Uczestnicy szkoleń otrzymują jasne informacje, czego firma od nich wymaga i w jaki sposób będzie im pomagać w osiągnięciu celów. Podczas szkolenia można również przekazać istotne informacje na temat produktu (jego jakości i innowacyjności) oraz standardów obsługi klienta. Zwiększają elastyczność pracowników redukują koszty funkcjonowania firmy. Dzięki mądremu doborowi szkoleń można uniknąć kosztów związanych z redukcją personelu i rekrutacją (a następnie przyuczaniem do pracy) nowych ludzi. Wzrost motywacji Szkolenie jest znakomitym motywatorem. Pracownik wysyłany na szkolenie czuje się wyróżniony. Nowe umiejętności zdobyte na szkoleniu mogą być wykorzystane w pracy. Pracownik również przekazuje nabyte informacje współpracownikom integrując jednocześnie zespół. Wzrost kompetencji komunikacyjnych Każde szkolenie, które prowadzone jest metodami interaktywnymi przynosi dodatkowa korzyści w postaci lepszej umiejętności prezentowania własnych racji i weryfikacji przekonań. Zawsze więc zwiększeniu ulegają kompetencje komunikacyjne, co zmniejsza ilość napięć w codziennej pracy. ZAPRASZAMY 16 Baza wiedzy

17 , NIP: REGON: tel: (012) PKO , BP II Oddział fax: (012) Kraków:

SZKOLENIA I KONFERENCJE

SZKOLENIA I KONFERENCJE WYDANIE SPECJALNE Egzemplarz Bezpłatny szkolimy ju 20 lat Luty 2011 O nas 2 3-15 Wykładowcy 3 Gdzie szkolimy 9 Firma Anvix działa na rynku od 1989 roku. Od tego momentu przeszkoliliśmy ponad 30 tys. pracowników

Bardziej szczegółowo

Z okazji nadchodzących Świąt, cały zespół Anvix życzy Państwu: wszystkiego najlepszego, wielu udanych szkoleń oraz odnoszenia samych sukcesów.

Z okazji nadchodzących Świąt, cały zespół Anvix życzy Państwu: wszystkiego najlepszego, wielu udanych szkoleń oraz odnoszenia samych sukcesów. WYDANIE SPECJALNE Egzemplarz Bezpłatny szkolimy ju 22 lata Kwiecień-majnr 2012 O nas 2 3-17 Wykładowcy 3 Gdzie szkolimy 10 Firma Anvix działa na rynku od 1989 roku. Od tego momentu przeszkoliliśmy ponad

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DODATKOWE CERTYFIKATY BRANŻOWE CERTYFIKOWANE KURSY

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I 5-LETNIE MAGISTERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z PONAD 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Informacja w zasięgu ręki. Finanse w globalnej sieci. Dobry program to podstawa. Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim

Informacja w zasięgu ręki. Finanse w globalnej sieci. Dobry program to podstawa. Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 3 wrzesień 2012 Informacja w zasięgu ręki Finanse w globalnej sieci Dobry program to podstawa Aktualne oferty szkoleń i doradztwa

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT 8 KIERUNKÓW I 34 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW KONTAKT: SIEDZIBA GŁÓWNA: VADEMECUM DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY UL. KOCHANOWSKIEGO 5 56-400 OLEŚNICA tel/fax

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo