CERTYFIKOWANE Warsztaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CERTYFIKOWANE Warsztaty"

Transkrypt

1 CERTYFIKOWANE Warsztaty Odwiedź fabrykę Skody i LEAN Center Skody! LEAN Tool Box Problem Solving + Raport A3 6 października 2015, Mladá Boleslav Coaching & Mentoring w procesie CI General Electric - Plant Tour Zarządzanie projektem w zakładzie produkcyjnym Certyfikacja! Certyfikacja Six Sigma Green Belt września 2015, Łódź

2 Zwiedzanie fabryki Skody i Lean Center A LEAN Tool Box Zwiedzanie fabryki Skody i Lean Center Skody 08:00 Wyjazd z Wrocławia 12:00 Obiad w Mlada Boleslav 13:30 Zbiórka przy Muzeum Skody 13:45 Zwiedzanie Lean Center w Skodzie 15:15 Zwiedzanie Fabryki Skody 17:00 Wyjazd do Wrocławia (przyjazd na godz. 21) NAJWIĘKSZA FABRYKA SKODY Obecnie w zakładzie Skody w Mladá Boleslav produkuje się modele Octavia i Fabia. Lokalna fabryka silników dostarcza nowoczesne silniki TSI 1,2 do całej Grupy Volkswagen. Większość pracowników ŠKODY pracuje właśnie w fabryce w Mladá Boleslav obecnie liczba zatrudnionych osób sięga prawie Miasto jest także domem dla kierownictwa firmy, działu rozwoju i projektowania oraz dla budynków edukacyjnych firmy (gimnazjum i uniwersytet mieści się w centrum edukacji Na Karmeli). Użytkowników i fanów marki ŠKODA zapraszamy także do muzeum firmy, które mieści się także w Mladá Boleslav. LEAN ToolBOX - zastosowanie narzędzi lean w warunkach symulacji Doskonalenie produkcji do nasza droga. Doskonalenie procesów to cel sam w sobie. Ważne są cel oraz to co osiągamy ważniejsze jest jednak to, w jaki sposób wykonujemy naszą pracę każdego dnia. Ponieważ wykonujemy ją codziennie. Ponieważ szkoda życia na pracę w złych warunkach. LEAN Manufacturing daje nam szansę na wprowadzenie zmiany w naszym sposobie pracy. Umożliwia nam osiągniecie tego samego celu w sposób bardziej przyjazny pracownikom, zorganizowany, efektywny i mniejszymi zasobami. Dzięki narzędziom LEAN zyskujemy przewagę w dążeniu do celu ponieważ z narzędziami LEAN samo dążenie staje się wartością a cel po prostu się pojawia. I TRWA. Tak to działa. Robimy coś inaczej i osiągamy inne = lepsze rezultaty. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawowe narzędzia Lean Manufacturing. Wskażemy także ich związek z przywództwem w organizacji. Przygotujemy grunt pod efektywne wdrożenia. Grupa docelowa szkolenia: Kierownicy każdego szczebla, mistrzowie, liderzy, brygadziści, specjaliści działów technicznych, planowania oraz logistyki, pracownicy działów wsparcia produkcji. Metoda szkolenia: Praktyczne szkolenie w oparciu o model symulacyjny, praca indywidualna i zespołowa. Aktywność warsztatowa wsparta wykładem oraz prezentacją case studies. Zakres szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia, zbudowanie zespołu - ćwiczenie Wprowadzenie do LEAN, przekazanie założeń Continuous Improvement Wartość dodana (VA) vs. wartość nie dodana (NVA) -> identyfikacja MUDA Marnotrawstwa własne vs. metoda muda hunting, przykłady, dyskusja Prezentacja przykładów wdrożeń, case studies Podstawowe warunki wdrożeń LEAN: - 10 przykazań jak i kiedy stosować odpowiednie narzędzia - Przyczyny niepowodzeń we wdrożeniach i jak im zapobiegać Dom Toyoty jako mapa drogowa wdrożenia Omówienie kalejdoskopu narzędzi Lean, przykłady Symulacja na modelu treningowym (sesje 1-8): 5S Kaizen - system sugestii pracowniczych TPM SMED Standaryzacja pracy i balansowanie (TAKT TIME) Heijunka Jidoka Kanban Visual Management Poka Yoke SFM -> Pull system - > One Piece Flow Rola pracy zespołowej TEAM WORK Lean Leadership rola przywództwa Ćwiczenie - opracowanie efektów wdrożeń oraz prezentacja wyników w ramach spotkania warsztatowego ShopFloor Management Podsumowanie warsztatów, wręczenie certyfikatów, zakończenie Korzyści: Praktyczne zapoznanie uczestników z różnymi narzędziami LEAN Praktyczna nauka korzystania z metod Wiedza o podstawowych metodach Wiedza o roli zespołu oraz przywództwa Lean Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodologią oraz narzędziami Lean Manufacturing a także wskazanie ról w procesie zarządzania wdrożeniem oraz jego utrzymaniem.

3 B Zwiedzanie fabryki Skody i Lean Center Problem Solving + Raport A3 Zwiedzanie fabryki Skody i Lean Center Skody 08:00 Wyjazd z Wrocławia 12:00 Obiad w Mlada Boleslav 13:30 Zbiórka przy Muzeum Skody 13:45 Zwiedzanie Lean Center w Skodzie 15:15 Zwiedzanie Fabryki Skody 17:00 Wyjazd do Wrocławia (przyjazd na godz. 21) 8 października 2015, Wrocław Na czym polegają Metody Pracy Toyoty (Toyota Business Practices TBP) prezentacja + case study Jak precyzować problem case study + praca w Na czym polega nadrzędny cel, sytuacja idealna oraz sytuacja aktualna Graficzne przedstawienie różnic miedzy sytuacją aktualną a sytuacją idealną Podział problemów case study + praca w Jak dokonać podziału problemów i w jaki sposób wybrać problem którym należy się zająć w pierwszej kolejności Metoda Genchi Genbutsu NAJWIĘKSZA FABRYKA SKODY Obecnie w zakładzie Skody w Mladá Boleslav produkuje się modele Octavia i Fabia. Lokalna fabryka silników dostarcza nowoczesne silniki TSI 1,2 do całej Grupy Volkswagen. Większość pracowników ŠKODY pracuje właśnie w fabryce w Mladá Boleslav obecnie liczba zatrudnionych osób sięga prawie Miasto jest także domem dla kierownictwa firmy, działu rozwoju i projektowania oraz dla budynków edukacyjnych firmy (gimnazjum i uniwersytet mieści się w centrum edukacji Na Karmeli). Użytkowników i fanów marki ŠKODA zapraszamy także do muzeum firmy, które mieści się także w Mladá Boleslav. Problem Solving + Raport A3 Jak właściwie analizować problemy i skutecznie je rozwiązywać 7 października 2015, Wrocław Czym jest problem autoprezentacja uczestników / runda zapoznawcza Co to jest cykl PDCA case study Jak utworzyć grupę roboczą ćwiczenia, praca w Jak właściwie zdefiniować problem praca w na konkretnych przypadkach Działania tymczasowe a gaszenie pożarów praca w na konkretnych przypadkach Określenie przyczyny źródłowej - ćwiczenia, praca w Burza mózgów 5 Why Diagram Ishikawy Jaki jest Twój plan? Określenie działań korygujących praca w na konkretnych przypadkach Skuteczne działania prewencyjne case study FMEA Standardy Pracy Poka Yoke Narzędzia zaawansowane zastosowania na praktycznych przykładach A3 8 Step RCCM Ustalanie celów case study + praca w Podjęcie zobowiązania Ustalenie wymiernych, konkretnych i ambitnych celów (zasady ustalania wymiernych celów, konkretnych celów, celu stanowiącego wyzwanie) Analiza przyczyny źródłowej case study + ćwiczenia w Burza mózgów określenie potencjalnych przyczyn 5Why określenie przyczyny źródłowej Opracowanie środków zaradczych case study + ćwiczenia w Potencjalne środki zaradcze Uporządkowanie środków zaradczych Weryfikacja pod katem wszechstronności i ograniczeń Selekcja środków zaradczych pod katem efektywności i praktyczności Określenie planu działania Wprowadzenie środków zaradczych case study + ćwiczenia w Koncentracja działania na jednym etapie (kroku) na raz Regularna weryfikacja postępu Obserwacja wyników i procesów case study + praca w Jak właściwie ocenić wyniki i procesy oraz jak skutecznie komunikować wyniki Tworzenie standardów procesów, które się sprawdzają case study + praca w Efektywne metody tworzenia struktury udanych procesów (tworzenie standardów) YOKOTEN (zakomunikowanie nowych procesów) Runda Kaizen

4 C Zwiedzanie fabryki Skody i Lean Center Coaching & Mentoring w procesie CI Zwiedzanie fabryki Skody i Lean Center Skody 08:00 Wyjazd z Wrocławia 12:00 Obiad w Mlada Boleslav 13:30 Zbiórka przy Muzeum Skody 13:45 Zwiedzanie Lean Center w Skodzie 15:15 Zwiedzanie Fabryki Skody 17:00 Wyjazd do Wrocławia (przyjazd ok. godz. 21:00) NAJWIĘKSZA FABRYKA SKODY Obecnie w zakładzie Skody w Mladá Boleslav produkuje się modele Octavia i Fabia. Lokalna fabryka silników dostarcza nowoczesne silniki TSI 1,2 do całej Grupy Volkswagen. Większość pracowników ŠKODY pracuje właśnie w fabryce w Mladá Boleslav obecnie liczba zatrudnionych osób sięga prawie Miasto jest także domem dla kierownictwa firmy, działu rozwoju i projektowania oraz dla budynków edukacyjnych firmy (gimnazjum i uniwersytet mieści się w centrum edukacji Na Karmeli). Użytkowników i fanów marki ŠKODA zapraszamy także do muzeum firmy, które mieści się także w Mladá Boleslav. Coaching & Mentoring w procesie ciągłego doskonalenia Gdy dzieje się dużo i szybko coaching i mentoring w środowisku ciągłej zmiany jak zapobiegać sytuacji głodu informacyjnego standardy działań i najlepsze praktyki plotka w służbie menedżera? rozprowadzanie informacji w sytuacjach trudnych dla firmy i zespołu sposoby komunikacji budujące wsparcie dla dokonywanych zmian perswazja i jej zasady skuteczne przekonywanie pracowników do nowych rozwiązań identyfikacja nowych celów i przedstawianie ich pracownikom. Komunikacja a aktywizacja postaw pracowniczych sposoby przełamywania wyuczonej bezradności gdy pracownik jest na poziomie zaprzeczania widocznym problemom - standardy zachowań menedżerskich komunikacja zwrotna w sytuacji biernego zachowania: nicnierobienia, przesadnego dopasowania, akcjonizmu, przemocy. Jak minimalizować opór przeciwko zmianom i skutecznie przekonywać pracowników do ich wdrożenia psychologiczne i socjologiczne źródła oporu wobec zmian metody rozpoznawania źródeł oporu wobec zmian i postaw pracowników metody przezwyciężania lęku przed nieznanym dynamika zespołu a proces zmian pobudzanie do zmian identyfikowanie typów osobowościowych oraz rodzajów zachowań Najważniejsze metody i techniki podnoszące efektywność wystąpień podczas prezentacji jak prowadzić komunikację z grupą osób zebranych Podnoszenie kompetencji poprzez omówienie szczegółowe przypadków z grupy uczestników case studies na realnym materiale

5 Zarządzanie projektem w zakładzie produkcyjnym + General Electric Plant Tour D Zarządzanie Projektem w zakładzie produkcyjnym Warsztaty prowadzone w oparciu o metodologię PMI i Teorię Ograniczeń, bazujące na doświadczeniu praktyków z General Electric Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, dlatego też udział części teoretycznej jest ograniczony do niezbędnego minimum. Do stosowanych elementów szkolenia należą m.in. Studium przypadku (case study), symulacje zachowań, ćwiczenia grupowe i indywidualne. Prezentacje warsztatowe zawierają najważniejsze kwestie do wykorzystania w przyszłych sytuacjach. Otrzymane podczas ćwiczeń praktycznych formularze oraz wzory dokumentów pozwolą wdrożyć prezentowane metody i procesy znacznie szybciej. 21 października 2015, Łódź Stosowane metody zarządzania projektem, programem lub portfelem projektów (PMI, Prince2, Teoria Ograniczeń) Profesjonalne kształcenie w kierunku Zarządzania Projektami Kluczowe kompetencje Project Managera Jak postawić cele projektu, aby osiągnąć sukces Skuteczny zespół projektowy, a struktura organizacyjna Plan Projektu: efektywne narzędzia m.in.: Karta Projektu, WBS, Diagram sieciowy, Wykres Gantta i Metoda ścieżki Krytycznej Symulacja zachowań / test osobowościowy: Role w zespole projektowym Case Study / Warsztaty: Tworzenie Karty Projektu Case Study / Warsztaty: Budowanie Deklaracji Zakresu i Struktury Podziału Pracy (WBS) Case Study / Warsztaty: Przygotowanie Diagramu Sieciowego i Wykresu Gantta; Zaznaczenie Ścieżki Krytycznej 22 października 2015, Łódź Łańcuch krytyczny - Zarządzanie projektem według Goldratta (Teoria Ograniczeń) Zarządzanie ryzykiem projektu i ustalanie strategii reakcji Narzędzia i techniki szacowania kosztów Komunikacja w projekcie - jak unikać i rozwiązywać problemy w pracy zespołowej (bariery w komunikacji) Procesy zamknięcia projektu - dlaczego są tak istotne Case Study / Warsztaty: Budowanie adekwatnej strategii reakcji na ryzyko Zachowania sytuacyjne: Moja reakcja w sytuacji negocjacji Ćwiczenia grupowe przy zastosowaniu środków audiowizualnych: Komunikacja werbalna i niewerbalna m.in.: Wystąpienie Project Managera, Udzielanie Feedbacku Członkom Zespołu Projektowego 23 października 2015, Łódź Plant Tour General Electric Fabryka GE Power Controls w Łodzi to międzynarodowy lider w globalnej produkcji i sprzedaży urządzeń i aparatów mających zastosowanie w dystrybucji, ochronie, monitorowaniu, transformacji, przetwarzaniu energii niskiego i średniego napięcia oraz kompletnych rozwiązaniach procesów produkcyjnych i systemów automatyki sterowania. Jak kalkulować projekty oszczędnościowe Jak zarządzamy projektami w GE na praktycznych prykłądach Kaizen jako źródło projektów w GE Software - czy i jaki stosować Ćwiczenie praktyczne w oparciu o zasady GE: Kalkulacja oszczędności projektowych Ćwiczenie indywidualne: Obliczanie ROI Symulacja w programie PS8: Porównanie metody ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego

6 Certyfikacja 6Sigma Green Belt szkolenie dla liderów projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt Wymagania wstępne dla uczestnika: Ogólna znajomość narzędzi jakościowych i tematyki Lean Ogólna znajomość zasad Zarządzania Projektami na poziomie lidera Cel kursu: Nabycie umiejętności prowadzenia jako lider projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt Poznanie typowych narzędzi stosowanych w fazach metodologii DMAIC. Praktyczne ćwiczenia na temat wykonania analiz, interpretacji danych, podejmowania decyzji i sprawdzania ich efektywności Poznanie oprogramowana używanego do analiz danych w metodologii Lean Six Sigma Dzień 1 Prezentacja metodologii Lean Six Sigma. Faza Definie omówienie narzędzi: SIPOC, VOC. Definicja kosztów, klienta, zakresu procesu i zespołu w ujęciu metodologii Lean Six Sigma. Model procesu Y=f(x) Dzień 2 - Zmienność procesu definicja i sposób opisu. Rodzaje danych i podstawowe wielkości statystyczne opisujące zmienność procesu. Rozwinięcie VOC w CTQ i definiowanie charakterystycznych mierników. Prezentacja mierników wielkości wyjściowej procesu Y. Korelacje między miernikami efektywnego procesu a charakterystykami produktu. Dzień 3 - Faza Measure. Diagram Ishikawy jako narzędzie zrozumienia procesu. Systemy obserwacyjne gromadzenia danych wejściowych. Znaczenie MSA dla systemów pomiarowych. Źródła pozyskiwania danych procesowych w przedsiębiorstwie. Narzędzia mapowania procesu i ich interpretacja. Dzień 4 - Karty kontrolne jako narzędzie rozpoznawania zmienności procesu. Rodzaje kart, ich interpretacja i wnioskowanie. Faza Analyze. Graficzne narzędzia prezentacji modelu Y- f(x)teoria hipotez i jej zastosowanie w analizie danych. Planowanie próbkowania. E Certyfikacja Six Sigma Green Belt września 2015, Łódź Dzień 5 - Narzędzia badanie korelacji Y=F(x), modelowanie procesu. Narzędzia poszukiwania przyczyn źródłowych. Projektowanie eksperymentu. Dzień 6 - Faza Improve. Narzędzia poszukiwanie rozwiązań. Zasady Zarządzania Projektami a wdrażanie rozwiązań. Faza Control. Narzędzia potwierdzania efektywności wprowadzonych działań. Zasady wdrażania standaryzacji i jej monitoringu. Korzyści dla uczestnika: Umiejętność efektywnego wykorzystania metodologii Lean Six Sigma w własnym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem na poziomie lidera projektu Poznanie narzędzi i ich zastosowania na bazie praktycznych przykładów: SIPOC, VOC, CTQ, QFD, R&R, Map procesu, 7 tradycyjnych narzędzi jakości, testów hipotez, modelów regresji, Multi-vari-Chart, DOE, 5 S, SDCA, matryc podejmowania decyzji, kart kontrolnych i innych Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu Przykłady praktyczne projektów Lean Six Sigma z różnych dziedzin przedsiębiorstwa Adresaci szkolenia: Osoby nominowane jako liderzy lub potencjalni kandydaci na liderów projektów metodologii Lean Six Sigma Warunki certyfikacji Green Belt Six Sigma: ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu końcowego przeprowadzenie projektu (do 3 miesięcy po ukończeniu kursu gwarantowane wsparcie trenera MBB) Wykładowca: Master Black Belt międzynarodowej korporacji. Przez 5 lat odpowiadał za zbudowanie struktury i rozwój programu Lean Six Sigma w trzech zakładach produkcyjnych w Polsce. Posiada niezależny certyfikat MBB Steinbeis Hochschule Berlin. Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością z 12 letnim stażem koncernowym oraz 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi jednostkami przedsiębiorstwa od sekcji do zarzadzania samodzielnym zakładem. W podległych mu obecnie jednostkach organizacyjnych narzędzia jakości będące podstawą Lean Six Sigma są obowiązującym standardem pracy zespołów. Od 2008 konsultant w dziedzinie Lean Six Sigma i zarządzania jakością pracujący dla klientów z branży FMCG, branży samochodowej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i usługowej. Tel.: Fax: (85)

7 Lean Experience Business Institute ul. Pogodna 11E/16, Białystok NIP: Tel.: Fax.: (85) www LEAN Tool Box (bez wizyty w Skodzie) 1690 PLN netto* / 1990 PLN netto* (do 31 sierpnia / od 1 września) LEAN Tool Box + wizyta w fabryce i Lean Center Skody 2390 PLN netto* / 2690 PLN netto* (do 31 sierpnia / od 1 września) Problem Solving + raport A3 (bez wizyty w Skodzie) 1690 PLN netto* / 1990 PLN netto* (do 31 sierpnia / od 1 września) Problem Solving + raport A3 + wizyta w fabryce i Lean Center Skody 2390 PLN netto* / 2690 PLN netto* (do 31 sierpnia / od 1 września) Coaching & Mentoring w procesie CI (bez wizyty w Skodzie) 1690 PLN netto* / 1990 PLN netto* (do 31 sierpnia / od 1 września) Coaching & Mentoring w procesie CI + wizyta w fabryce i Lean Center Skody 2390 PLN netto* / 2690 PLN netto* (do 31 sierpnia / od 1 września Zarządzanie projektem w zakładzie produkcyjnym + wizyta w fabryce GE 2390 PLN netto* / 2690 PLN netto* (do 9 września / po 9 września) Certyfikowane Warsztaty Możliwość wizyty w fabryce i Lean Center Skody Dedykowana wizyta w fabryce GE REGULAMIN ZGŁOSZENIA: 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest przesłanie do organizatora wypełnionego zgłoszenia na numer faksu (85) lub em: 2. Płatności należy dokonać najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem Warsztatów na konto organizatora Lean Experience Business Institute. Numer konta: Uczestnicy: Six Sigma Green Belt (2 zjazdy po 3 dni) 4390 PLN netto* / 4690 PLN netto* (do 30 lipca / po 30 lipca) *Do ceny należy doliczyć 23% VAT Cena obejmuje: udział w warsztatach dla 1 osoby transport do fabryki oraz zwiedzanie zakładu i Lean Center Skody (wg powyższych ustaleń) materiały szkoleniowe, certyfikat lunche, przerwy kawowe zgodnie z agendą 1. Imię i Nazwisko 2. Imię i Nazwisko 3. Imię i Nazwisko 4. Imię i Nazwisko MBANK Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w Warsztatach na adres wskazany w formularzu. 4. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatów pobieramy opłatę równą 50% kosztów zamówienia. Odwołanie uczestnictwa na 21 i mniej dni przed Warsztatami nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie i zmiany ekspertów oraz hoteli (o tym samym standardzie) z przyczyn niezależnych od organizatora, a także zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych. Osoba upoważniona przez Zakład do akceptacji: Imię i Nazwisko.. Stanowisko: Dane do faktury: Firma: NIP: Adres: Osoba do kontaktu: Imię i Nazwisko. pieczęć, data i podpis Stanowisko:. Telefon: .. Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących wydarzeń organizowanych przez Lean Experience drogą elektroniczną na w/w adres e- mail.

Certyfikowane Warsztaty

Certyfikowane Warsztaty Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

Organizator: Patroni medialni: www.le-bi.pl info@le-bi.pl Tel.: 792-502-502 Fax: (85) 733 65 83

Organizator: Patroni medialni: www.le-bi.pl info@le-bi.pl Tel.: 792-502-502 Fax: (85) 733 65 83 Organizator: Patroni medialni: Zwiedzane zakłady produkcyjne: 1. INDESIT: - Fabryka kuchenek - Fabryka lodówek - Verpol (wtryskownia + multiproces) - Fabryka okapów Zakład rozpoczął pracę w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją przy współpracy z Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją SPIS TREŚCI. 1.Informacja ogólna o programie Studium... str. 1 2.Program sesji nr 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

LEAN MANUFACTURING Summer Forum

LEAN MANUFACTURING Summer Forum 25-27 sierpnia 2015, th 4 LEAN MANUFACTURING Transformacja Lean jakie czynniki decydują o skutecznym wdrożeniu i utrzymaniu zmian Konferencja + wizyty na produkcji ź Wystąpienia Praktyków z takich firm

Bardziej szczegółowo

Project Management 2015/2016

Project Management 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Project Management 2015/2016 www.luqam.com/pm CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Project Management to kierunek, na którym w ciągu 20 dni uczestnicy mają szansę poznać koncepcje zarządzania

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt, edycja 19

Six Sigma Black Belt, edycja 19 Wrocław, 4 sierpnia 2015 Six Sigma Black Belt, edycja 19 25- dniowy, intensywny program szkoleniowy dla liderów zmian. Szkolenie odbywa się we Wrocławiu i w Karpaczu, w ramach pięciu sesji: DEFINE 12 16

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych KAIZEN College Uczmy się od najlepszych Szanowni Państwo! KAIZEN Oddajemy w Państwa ręce folder poświęcony cyklowi seminariów dla wszystkich, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach tworzących

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Upgrade: Green to Black!

Six Sigma Upgrade: Green to Black! Wrocław, 5 sierpnia 2015 Trudniejsze problemy, większa odpowiedzialność, lepsze uzbrojenie Six Sigma Upgrade: Green to Black! edycja 2. 12 dniowe szkolenie uzupełniające dla absolwentów kursu Six Sigma

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: Prognozowanie, planowanie i przygotowywanie produkcji w kontekście zmiennego rynku Bieżąca analiza kosztów produkcji czynniki wpływające na zmianę kosztów

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Certyfikowany Project Manager EY Academy of Bsiness 12-16 dni zaawansowanych warsztatów + egzamin Edycja 2015/2016 Start: 28-29 września Warszawa FOCUS Kontakt Eliza Krzemieniewska

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

JAK KANBAN. kwartalnik nr 1[6]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT. czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu ISSN 2083-9901

JAK KANBAN. kwartalnik nr 1[6]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT. czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu ISSN 2083-9901 kwartalnik nr 1[6]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Nowa generacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Certyfikowany Project Manager EY Academy of Bsiness 12-16 dni zaawansowanych warsztatów + egzamin Start: 28-29 września Warszawa FOCUS Kontakt Eliza Krzemieniewska tel. +48 22 579

Bardziej szczegółowo