Dostosować firmę i jej specjalistów do potrzeb rynku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostosować firmę i jej specjalistów do potrzeb rynku"

Transkrypt

1 16 BIZNES RAPORT września 2015 r. CERTYFIKATY DLA BIZNESU Dostosować firmę i jej specjalistów do potrzeb rynku Certyfikacja stanowi dziś jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju kadr. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na inwestycje w tego typu świadczenia. Dowodzą tego choćby dane z najnowszego raportu ABSL, opisującego sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, zatrudniający obecnie ponad specjalistów. Według badaczy aż 57 proc. centrów biznesowych oferuje pracownikom certyfikację z zakresu zarządzania projektami, 45 proc. z zakresu technologii komputerowych i internetowych, a po 40 proc. certyfikaty finansowe i analityczno-biznesowe. Anna Gozdowska Certyfi kacje odgrywają obecnie szczególnie dużą rolę we wspominanym wcześniej sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a nawet jeszcze większą w branży IT. W naszej firmie na przykład pracownicy mają możliwość certyfikacji w zakresie kilkudziesięciu wysoko cenionych na rynku specjalizacji. Podobne świadczenia oferuje coraz więcej marek działających nad Wisłą na międzynarodową skalę. Certyfikat certyfikatowi nierówny Liczby te napawają optymizmem. Należy jednak wspomnieć, że równie ważną rolę jak samo umożliwienie certyfikacji, odgrywa także odpowiedni dobór oferowanych świadczeń przez pracodawcę. Certyfikaty powinny stanowić realne, a nie teoretyczne narzędzie wzmacniania kompetencji zespołu i jakości pracy firmy. Istotne jest również odpowiednie dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa zwłaszcza w trzech kluczowych obszarach. Pierwszym z nich jest rynek, na którym działa pracodawca i jego specyficzne uwarunkowania. Certyfikaty powinny odpowiadać na główne trendy w branży, budować przewagę nad konkurencją opartą na wiedzy. Drugi stanowią klienci, na rzecz których realizowane są projekty. W tym wypadku certyfikaty powinny odpowiadać na potrzeby wyrażane przez partnerów biznesowych. Po trzecie uwzględniane muszą być potrzeby ze strony pracowników, rozwój zarówno ich indywidualnej ścieżki kariery, jak i roli w firmie. Warto uczyć się od IT Szczególną wartość dla zrozumienia, w jaki sposób skutecznie dobierać certyfikaty i czym się kierować przy budowaniu oferty szkoleniowej dla kadry, ma analiza rynku informatycznego w ostatnich latach bardzo intensywnie inwestującego w ten obszar zarządzania personelem. W branży usług i konsultingu IT ważną rolę odgrywa certyfikacja w zakresie konkretnych technologii. Stanowi ona odpowiedź na wszystkie trzy wspominane powyżej czynniki. Do najpopularniejszych tego typu poświadczeń nabytych umiejętności należą certyfikaty m.in. Java, Oracle, IBM, Microsoft, SAP i Magento. Ich znaczenie jest nie do przecenienia, ponieważ zdobycie certyfikatu poprzedza kompleksowa edukacja w zakresie wykorzystania technologii. Umożliwia ona skuteczną realizację coraz bardziej zaawansowanych projektów zlecanych do Polski i osiągnięcie wysokiego poziomu oferowanych produktów i usług IT. Precyzyjny zakres poświadczanych umiejętności pozwala w tym wypadku uniknąć grzechu popełnianego nieraz przy szkoleniu kadr w biznesie, którym jest prowadzenie zbyt ogólnych programów edukacji czy też zbyt mało ekspercki charakter przekazywanej wiedzy. Równie duży udział w procesie organizacji pracy i kształcenia kadr, zwłaszcza menedżerskich, mają certyfikaty w obszarze zarządzania projektami, zwłaszcza z zakresu Agile, Prince2 oraz ITIL. Nauka inteligentnej organizacji pracy potrafi mieć bardzo istotny wpływ na jakość i szybkość realizacji zadań przez zespoły. Na przykład, certyfikowani specjaliści wykształceni w zakresie Agile (tzw. zwinnego programowania) potrafią skrócić okres realizacji projektów o nawet dwa-trzy razy. Opisując w pewnym uproszczeniu, projekty Agile opierają się na prowadzeniu projektów technologicznych w ścisłej i stałej współpracy z klientem oraz inteligentnym podziale zespołów projektowych. Co ciekawe, branża IT zaczyna dziś stanowić w zakresie organizacji pracy przykład dla innych sektorów. Wspomniane Agile zaczyna być wykorzystywane w pracy także m.in. zespołów analityków, w sprzedaży czy marketingu. Przyszłość należy do kompetencji Wszystkie te przykłady stanowią dowód na to, że dobrze dobrana certyfikacja pracowników ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój firm. Dopasowanie certyfikatów do potrzeb przedsiębiorstwa dostosowuje firmę i jej specjalistów do potrzeb rynku, zachodzących na nim zmian i umożliwia skuteczną rywalizację o klientów z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami. Po drugie, umożliwia menedżerom przygotowanie oferty trafiającej w oczekiwania klientów. Po trzecie stanowi nieodłączny element rozwoju kadr, umożliwiający budowanie kompetentnych zespołów składających się z wykwalifikowanych pracowników i skutecznych menedżerów. To zalety, których nie sposób przecenić. Autorka jest capability coordinator w Accenture Łódź Delivery Center

2 BIZNES RAPORT CERTYFIKATY DLA BIZNESU Skuteczne narzędzie budowania wizerunku i zaufania Gospodarka wolnorynkowa stanowi barierę dla niskiej jakości i wymusza wzrost efektywności, doskonalenie procesów produkcyjnych, a także stosowanie narzędzi oceny jakości produktów. Rosnąca liczba firm konkurencyjnych na rynku powoduje konieczność porównywania produktów, a podstawą porównań są jednolite wymagania określone w dokumentach normatywnych lub przepisach września 2015 r. Marta Wojas Doświadczenie jednostki certyfikującej UDT- -CERT potwierdza duże zainteresowanie certyfikacją w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wdrożenie systemu potwierdzone certyfikatem stanowi dowód na siłę i profesjonalizm, które zwiększają szanse firmy na sukces na lokalnym rynku. Rosnący z roku na rok popyt na certyfikację traktujemy jako potwierdzenie korzyści, które przedsiębiorstwo uzyskuje wraz z certyfikatem. Ostatnie lata przyniosły zmiany w gospodarce, które spowodowały, że jakość wyrobów, procesów, usług i kompetencji personelu stała się istotnym kryterium oceny firm i jednym z warunków osiągnięcia sukcesu na rynku. Gospodarka wolnorynkowa stanowi barierę dla niskiej jakości i wymusza wzrost efektywności, doskonalenie procesów produkcyjnych, a także stosowanie narzędzi oceny jakości produktów. Rzetelna Firma to nie tylko certyfikat Najbardziej znanym certyfikatem poświadczającym wiarygodność biznesową od lat pozostaje Certyfikat Rzetelności. Jak przyznają jego twórcy, to nie tylko świadectwo potwierdzające uczciwość, ale także program, który zrzesza 50 tysięcy polskich firm i szeroko podejmuje tematy ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W świecie dużej konkurencji, ciągłej walki o klienta, ale też nieufności do kontrahentów, budowanie wizerunku opartego na wiarygodności, uczciwości i rzetelności, pozostaje wręcz koniecznością. Jednym z narzędzi, które uwierzytelniają firmę, pokazując jej wartości i budując reputację, jest Certyfikat Rzetelności wydawany przez program Rzetelna Firma pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, największego biura informacji gospodarczej w Polsce. Kiedy w 2008 roku decydowaliśmy się na powołanie do życia programu stawialiśmy sobie dwa cele: z jednej strony nagradzanie i promowanie firm, które są rzetelnymi płatnikami, z drugiej zmianę wizerunku polskiego biznesu. Szybko się jednak okazało, że sektor MSP nie ma swojego przedstawiciela wobec władz, więc podjęliśmy się i tej roli mówi Waldemar Sokołowski, kierujący programem Rzetelna Firma. Rzetelni płatnicy, uczciwi przedsiębiorcy Uczestnicy programu Rzetelna Firma zobowiązują się do przestrzegania Kodeksu Etycznych Firm, a więc prowadzenie biznesu w myśl takich wartości jak: praworządność, rzetelność, przejrzystość i odpowiedzialność. Jednak nie jest to jedyny wyznacznik tego, by posługiwać się mianem Rzetelnej Firmy. Każdy uczestnik programu musi być rzetelnym płatnikiem, a jego wiarygodność jest stale weryfikowana w Krajowym Rejestrze Długów. Wpis do rejestru pozbawia prawa do posługiwania się certyfikatem, co uwidacznia się po kliknięciu na baner z Certyfikatem Rzetelności umieszczony na stronie internetowej jego posiadacza. W Rzetelnej Firmie kierujemy się zasadą domniemania uczciwości przedsiębiorców mówi Waldemar Sokołowski. Nie znaczy to jednak, że jej stale nie weryfikujemy i to nie tylko w Krajowym Rejestrze Długów. Nasz Dział Kontroli Jakości analizuje wszelkie skargi i zastrzeżenia co do rzetelności uczestników programu i jeśli zarzuty się potwierdzą, odbiera im Certyfikat Rzetelności. Dzięki temu mogę śmiało powiedzieć, że przedsiębiorstwa należące do programu Rzetelna Firma są godne zaufania, warto z nimi współpracować, to solidni kontrahenci dodaje. Reprezentant MSP Współpraca biznesu z samorządami, zaufanie polskich przedsiębiorców, wizerunek biznesu, źródła finansowania firm to tylko Rzetelna Firma bierze udział w ważnych wydarzeniach biznesowych. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wspólnie z Krajowym Rejestrem Długów prezentowała raport dotyczący zaufania w polskim biznesie. Rosnąca liczba firm konkurencyjnych na rynku powoduje konieczność porównywania produktów, a podstawą porównań są jednolite wymagania określone w dokumentach normatywnych lub przepisach. Obiektywnym sposobem oceny zgodności z wymaganiami jest certyfikacja, której stosowanie zależy przede wszystkim od zaufania klientów do rzetelności i obiektywności jednostki certyfikującej. Certyfikacja na zgodność ze standardami jakości jest skutecznym narzędziem budowania wizerunku i zaufania do firmy, a także przejawem jej odpowiedzialności, profesjonalizmu i dbałości o klienta. Certyfikat jest narzędziem biznesowym zwiększającym możliwości eksportu i współpracy z innymi przedsiębiorcami. Stanowi dowód zaangażowania kierownictwa firmy na rzecz uzyskania wyrobu odpowiedniej jakości, ograniczania ryzyka biznesowego i dbałości o pracowników, dostawców i klientów. W efekcie firma zyskuje większą sprzedaż i zyski, spadek liczby reklamacji, roszczeń z tytułu gwarancji, kar i odszkodowań. Sprzyja to rozwojowi firmy, wdrażaniu nowych technologii i wprowadzaniu nowych produktów. Wewnątrz firmy następuje efektywniejsze zarządzanie zasobami, skuteczniejsze planowanie, współpraca z odpowiednio dobranymi poddostawcami, a w efekcie zmniejszenie kosztów produkcji. Firma staje się konkurencyjna na rynku. Autorka jest ekspertem w Zespole Doradztwa Funkcjonalnego i Projektów w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT-CERT) niektóre tematy podejmowane przez ekspertów z Rzetelnej Firmy. Uczestnikami programu są firmy z przeróżnych branż, od budownictwa, przez handel, aż po e-commerce. Są to zarówno małe podmioty gospodarcze, jak i duże, znane firmy mówi Magdalena Piotrowicz- -Zbieraj, rzecznik prasowy Rzetelnej Firmy. Podczas organizowanych przez nas spotkań staramy się słuchać o ich problemach, by później głośno o nich mówić. Duże zróżnicowanie naszych uczestników, pozwala nam patrzeć na problemy bardziej przekrojowo. Jednym z celów, które stawia sobie Rzetelna Firma, jest prezentowanie opinii MSP wobec władz i w mediach. Wychodzimy z założenia, że jeden przedsiębiorca niewiele może, ale gdy jest ich już kilkadziesiąt tysięcy, stanowi to silny głos, którego trzeba posłuchać dodaje. Rzetelna Firma rokrocznie organizuje Kongresy Rzetelnych Firm. W ubiegłym roku w przeddzień wyborów samorządowych został poruszony temat relacji między samorządami a biznesem. Przedsiębiorcy zgrupowani w Rzetelnej Firmie wskazywali, że niestety w wielu gminach ich władze nie dbają zbytnio o stworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, a przecież to oni tworzą miejsca pracy dla mieszkańców i płacą podatki wpływające częściowo także do gminnych kas. Wywołał on olbrzymie zainteresowanie zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i samorządowców. Owocem kongresu był raport oraz Apel Rzetelnych Firm o szerszy dialog z lokalnym biznesem. W październiku uczestnicy programu spotkają się na kolejnym kongresie. Podczas spotkania zostaną wręczone także Złote Certyfikaty Rzetelności. TEKST PROMOCYJNY

3 18 CERTYFIKATY DLA BIZNESU września 2015 r. BIZNES RAPORT Specjalista z certyfikatem to same korzyści dla przedsiębiorstwa Najważniejszy czynnik prowadzący do sukcesu firmy to ludzie. To od nich w dużej mierze zależy siła przedsiębiorstwa. Dlatego tak cenne jest posiadanie kadry, której kwalifikacje spełniają najwyższe międzynarodowe standardy. Justyna Gąsiorowska Finansowe, prawne, językowe, komputerowe rynek pracy oferuje certyfikaty różnego typu, dostosowane do branży, kwalifikacji i zdobytego już doświadczenia. Pracownikom zależy na uzyskaniu certyfi kacji, a pracodawcy cenią sobie pojawiające się w CV międzynarodowe dyplomy. Nic dziwnego specjalista z certyfikatem to same korzyści dla przedsiębiorstwa. Taka osoba zwiększa efektywność i podnosi kwalifikacje nie tylko swoje, lecz także pracującego z nią zespołu. Co więcej, istotny jest także aspekt psychologiczny pracownik, który potwierdza swoją wiedzę certyfikatem, czuje się pewniej przy wykonywaniu swojej pracy, jest postrzegany jako ekspert i sam z zadowoleniem patrzy na swoją karierę zawodową. Z kolei pracodawca widzi, że pracownik, który zdobywa kolejne stopnie zaawansowania w swojej specjalizacji, jest ambitny, pracowity, inwestuje w siebie i wyznaje zasadę uczenia się przez całe życie (ang: lifelong learning). Certyfikat energia dla firmy i pracownika Dlatego właśnie certyfikaty odgrywają coraz większą rolę w procesie rekrutacji. Obecnie Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. W rezultacie rośnie konkurencja, dlatego firmy, by zaistnieć i utrzymać się na rynku, poszukują sposobów uwiarygodnienia swojej działalności. Taką możliwość dają im certyfikaty jakości biznesu. pracodawcy poszukują pracowników o specjalistycznych kompetencjach, stąd tak duży nacisk rekruterów na wiedzę ekspercką, uzyskiwaną zarówno przez doświadczenie zawodowe, jak i dyplomy. Z drugiej strony pracownicy doskonale zdają sobie sprawę, że międzynarodowe poświadczenia ich kompetencji są kartą przetargową przy negocjacjach płacowych. Potwierdzają to amerykańskie badania (IMA Salary Survey Emphasizes Benefits of Certification), według których blisko 80 proc. kandydatów do pracy uważa, że certyfikaty umacniają ich pozycję w rozmowach z przyszłym pracodawcą. Mieć przewagę nad konkurencją Anna Szcześniak Gdy 18 lat temu rozpoczynaliśmy weryfikację firm w ramach Programu Przedsiębiorstwo Fair Play, jednym z głównych problemów na rynku była nieuczciwa konkurencja. Dziś świadomość na temat etycznego postępowania w biznesie jest większa. Uczciwość jest pojmowana szeroko, jako rzetelność w wywiązywaniu się z umów, terminowość, stwarzanie dobrych warunków pracy i rozwoju pracownikom, inwestycje w innowacyjność i działania proekologiczne, uregulowane zobowiązania względem kontrahentów, Skarbu Państwa i instytucji finansowych. System naczyń połączonych Z roku na rok coraz więcej firm dostrzega, że relacje biznesowe to system naczyń połączonych. Uchybienia w jednym zakresie w dłuższej perspektywie powodują problemy w innym aspekcie. Mając to na uwadze, świadomie budują swój wizerunek i otwarcie komunikują nie tylko swoją ofertę, lecz także biznesowe wartości, którymi kierują się, prowadząc działalność. To ważne, gdyż nasze społeczeństwo dojrzewa i stajemy się coraz bardziej świadomymi odbiorcami usług i produktów. Dziś kryterium wyboru nie zawsze jest cena, a coraz częściej jakość i zaufanie do marki czy do firmy. Certyfikat jakości biznesu staje się dodatkowym argumentem w walce o klienta. Jeśli na rynku Nowoczesne projekty nowoczesne kwalifikacje Dobrym przykładem branży, w której niezwykle istotne są certyfikaty, są nowoczesne operacje dla biznesu. To sektor dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Mogą oni pozyskać certyfikaty z zakresu finansów i podatków m.in. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), CIA (Certified Internal Auditor), Certified Tax Advisor, Certified Polish Accountant, CIPS (Chartered Institute of Procurement & Supply). Według danych ABSL z 2015 r. 40 proc. centrów usług biznesowych istnieje wiele podobnych usług, to właśnie takie potwierdzenie uczciwości przez prestiżowe organizacje wyróżnia naszą ofertę. Rywalizacja o specjalistów W branżach, w których mamy do czynienia z rynkiem pracownika, firmy rywalizują także o najlepszych specjalistów. W szczególny sposób dbają o relacje z zespołem i atrakcyjne, stabilne warunki zatrudnienia. Istotnym narzędziem budowania wizerunku jako pracodawcy grającego fair jest certyfikat jakości biznesu, przyznawany w wyniku szeroko zakrojonego audytu, obejmującego m.in. finanse firmy, terminowość regulowania zobowiązań, systemy motywacyjne, poziom fluktuacji personelu, innowacyjność, politykę antymobbingową, relacje z klientami, kontrahentami i społecznością lokalną. w Polsce oferuje pracownikom zdobycie certyfikatów finansowych. W jednym z największych centrów w Polsce Shell Business Operations Kraków, zatrudniającym 2100 wykwalifikowanych specjalistów wiodącym zainteresowaniem wśród specjalistów cieszą się certyfikaty ACCA i CIMA. Aktualnie w kursach przygotowujących do ich zdobycia bierze udział ok. 50 osób. W ostatnim roku w SBO 17 osób rozpoczęło także starania o Certified Tax Advisor i niedługo dołączą do 37 współpracowników, którzy już tę certyfikację posiadają. Autor jest starszym specjalistą ds. szkoleń i rozwoju w Shell Business Operations Kraków Dodatkowe korzyści Certyfikat jakości biznesu daje też dodatkowe korzyści. Przedsiębiorstwa cieszą się większym zaufaniem instytucji fi nansowych i urzędów, a także partnerów biznesowych. Laureaci są zapraszani na wydarzenia branżowe, często w charakterze ekspertów, a także do współpracy przy ciekawych projektach. Programy certyfikacyjne sprzyjają ponadto tworzeniu przestrzeni networkingowej, co przedsiębiorstwa wykorzystują do promocji swojej działalności, zdobywania nowych klientów, dostawców i innych partnerów. Jak w każdej dziedzinie biznesu, także w przypadku certyfikacji, która najczęściej jest ważna przez rok, procentuje systematyczność. Wiarygodność marki wzrasta, gdy firma może wykazać się pozytywną oceną w kilku kolejnych latach. Certyfikat nie jest bowiem nagrodą za jednorazowe działanie, jest pewnego rodzaju gwarancją uczciwości i jakości, potwierdzonych konkretnymi osiągnięciami w realizacji długofalowej strategii firmy. Autorka jest członkiem Komisji Ogólnopolskiej Programu Przedsiębiorstwo Fair Play

4 Reklama BIZNES RAPORT W zawodowej rzeczywistości faktyczną wartością są umiejętności Posiadanie certyfikatu dla samego faktu jego posiadania tylko pozornie zwiększa naszą atrakcyjność na rynku pracy, ponieważ w zawodowej rzeczywistości faktyczną wartością są umiejętności wzmacniające pracę nie tylko jednostki, ale i całego zespołu. Zauważam zresztą, że w branży finansowej posiadanie dyplomu konkretnej organizacji jest nierzadko wymogiem już na etapie rekrutacji, co stanowi o wartości i prestiżu instytucji certyfikującej. Warto też zwrócić uwagę na to, które ścieżki edukacyjne jest skłonny dofinansować, czy wręcz proponuje nam nasz pracodawca. Zarząd firmy, kierujący się rachunkiem ekonomicznym, z pewnością nie zdecyduje się opłacać procesu szkoleniowego, co do którego ma wątpliwości. Jakub Bejnarowicz Rozważając wybór odpowiedniej organizacji certyfikującej, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy proponowana oferta i wymagania egzaminacyjne firmy lub instytutu pokrywają się z faktycznymi wyzwaniami, które spotkamy na co dzień w swojej branży. Kryterium poziomu Godna polecenia instytucja powinna również na bieżąco aktualizować swój program nauczania, tak żeby móc zaproponować studentom dobrze skonstruowaną ofertę. Mowa tu o wielopoziomowym rodzaju certyfikacji, dostosowanym do potrzeb osób chcących pracować na konkretnych stanowiskach, uwzględniającym najlepsze praktyki i oczekiwania pracodawców danego sektora gospodarki. Ważne, żeby student sam mógł wybrać, na którym etapie chciałby zakończyć swoją edukację, nie przerywając jednocześnie całego kursu szkoleniowego. Jeżeli jednak zmieni w przyszłości zdanie i będzie chciał kontynuować naukę, konkretna instytucja powinna mu umożliwić dalsze kształcenie, jako punkt startowy traktując uzyskany już certyfikat. Nie bez znaczenia jest też dostępność różnego rodzaju materiałów szkoleniowych, czy dostęp do platformy e-learningowej. Wysokie wymagania i szerokie spektrum zagadnień poruszane w procesie kształcenia w żadnym wypadku nie powinny zniechęcić potencjalnego studenta do podjęcia nauki. Wręcz przeciwnie kryterium poziomu powinno zmotywować do zainwestowania swojego czasu i pieniędzy. Ważne również, żeby instytucja, oprócz wiedzy teoretycznej, egzekwowała także umiejętności praktyczne. Rozpoznawalność Posiadanie certyfi katu dla samego faktu jego posiadania tylko pozornie zwiększa naszą atrakcyjność na rynku pracy, ponieważ w zawodowej rzeczywistości faktyczną wartością są umiejętności wzmacniające pracę nie tylko jednostki, ale i całego zespołu. Zauważam zresztą, że w branży finansowej posiadanie dyplomu konkretnej organizacji jest nierzadko wymogiem już na etapie rekrutacji, co stanowi o wartości i prestiżu instytucji certyfikującej. Warto też zwrócić uwagę na to, które ścieżki edukacyjne jest skłonny dofinansować, czy wręcz proponuje nam nasz pracodawca. Zarząd firmy, kierujący się rachunkiem ekonomicznym, z pewnością nie zdecyduje się opłacać procesu szkoleniowego, co do którego ma wątpliwości. Wskazówką może być również to, jakie dyplomy posiadają sami członkowie zarządu, odpowiedzialni za proces zarządzania całą organizacją, regularnie podejmujący odpowiedzialne decyzje fi nansowe lub personalne. Ważna jest również historia instytucji, jej zasięg i liczba członków, ponieważ w im większej liczbie krajów ona funkcjonuje, tym większa rozpoznawalność przyznawanych przez nią certyfikatów. Funkcja opiniotwórcza instytucji Oprócz wymiaru praktycznego, istotna jest też funkcja opiniotwórcza instytucji. Mam na myśli to, czy prowadzi ona badania, przygotowuje raporty i czy ma istotny wkład merytoryczny w funkcjonowanie branży, dla której certyfikaty przyznaje. Nie bez znaczenia pozostaje tu współpraca z niezależnymi naukowcami i kadrą naukową najbardziej prestiżowych uczelni, w wymiarze zarówno krajowym, jak i globalnym, która często przekłada się na kooperację o charakterze instytucjonalnym. Chodzi o ofertę programową uniwersytetów, które korzystają z doświadczenia instytucji certyfikujących, tworząc programy nauczania oparte częściowo na założeniach edukacyjnych tych drugich. Choć być może nie wszyscy zwracają na to uwagę, nie należy też zapominać o społeczności zgromadzonej wokół konkretnej organizacji. To z kolei platforma doświadczeń, wymienianych pomiędzy praktykami np. biznesu, którzy widują się podczas regularnych, aranżowanych przez instytucję spotkań. Taka opiekuńcza funkcja organizacji prowadzi również do zawiązania np. specjalnych funduszy, pomagających jej członkom, gdy ci znajdą się w trudnej sytuacji zawodowej czy życiowej. Autor jest szefem CIMA w Europie Środkowo-Wschodniej

5 20 CERTYFIKATY DLA BIZNESU września 2015 r. BIZNES RAPORT Korzystne regulacje służące rozwojowi Co roku wzrasta liczba przedsiębiorstw, które starają się o uzyskanie certyfikatów potwierdzających ich rzetelność. Taki sposób poprawy wizerunku ma sens pod warunkiem, że sam certyfikat jest wiarygodny. Te przyznawane przez miarodajne i niezależne organizacje mogą zwiększyć zaufanie konsumentów do polskich marek, wspierając tym samym rodzimych przedsiębiorców wchodzących na rynki zagraniczne. Warto uporządkować rynek certyfikatów w Polsce i wyodrębnić te, które rzeczywiście mogą pomóc sektorowi MSP. Jacek Czech Popularność certyfikatów wśród małych i średnich przedsiębiorstw z roku na rok jest coraz większa. W tym samym czasie wzrasta nie tylko liczba przedsiębiorstw, które się o nie ubiegają, ale także liczba samych organizacji certyfikujących. Często nadają je firmy czy instytucje mało znane, a bywa, że same wyróżnienia przyznawane są nawet bez gruntownego sprawdzenia wiarygodności certyfikowanego podmiotu. Ocenie można dziś poddać właściwie każdy obszar działalności biznesowej, od poziomu innowacyjności, przez kondycję finansową, aż po odpowiedzialność społeczną. Jednak na palcach jednej ręki można policzyć certyfikaty, które rzeczywiście potwierdzają rzetelność przedsiębiorstwa i które mogą być kluczowe przy składaniu ofert, pomóc w negocjacjach handlowych, czy przy nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych. Firmy MSP, które często posiadają nieporównywalnie mniejsze zasoby kapitałowe i ludzkie, potrzebują wsparcia w zidentyfikowaniu tych wyróżnień, które rzeczywiście mogą przynieść wymierne rezultaty w postaci nowych zleceń, czy wejścia na rynki zagraniczne. Przydatne byłoby tu wsparcie ze strony państwa, chociażby w zakresie bezpłatnego doradztwa dla przedsiębiorców w uzyskiwaniu najbardziej prestiżowych certyfikatów lub wskazywaniu tych, które rzeczywiście mogą służyć rozwojowi. Duże znaczenie ma również zakończenie prac nad jednolitą i spójną strategią promocyjną polskiej gospodarki, w którą powinna zostać wpisana pomoc dla sektora MSP. Podejmowane do tej pory działania przez różne instytucje, choć same w sobie cenne, nie przynoszą efektu synergii. Programy certyfikacyjne powinny wspierać rozwój polskich firm, wzmacniać zaufanie konsumentów i kontrahentów do marki, ale przede wszystkim budować ich pozycję na rynku globalnym. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza że nadal odsetek polskich małych i średnich przedsiębiorstw działających za granicą jest niski. Z przeprowadzonych kilka lat temu na zlecenie KE badań wynika, że zaledwie 25 proc. MSP prowadzi działalność w przynajmniej jednym innym niż Polska kraju UE. Tych, które działają poza UE, jest zaledwie 13 proc. Duży potencjał rozwoju dla polskich przedsiębiorstw tkwi również na rynkach pozaunijnych. Choć trudniejsze m.in. z powodu różnic kulturowych i czasem bardziej ryzykowne finansowo, powinny stać się przedmiotem większego zainteresowania ze strony polskich firm. Przede wszystkim dlatego, że w najbliższych latach to tzw. rynki wschodzące będą napędzać wzrost światowego PKB. Ekspansji zagranicznej małych i średnich firm mogą służyć właśnie rozpoznawalne za granicą certyfikaty. Ich uzyskanie powinno wspierać państwo tak, jak to się dzieje w innych krajach. O roli państwa i warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w odniesieniu do innych krajów, będziemy rozmawiać podczas październikowego Forum dla Wolności i Rozwoju w Katowicach. To pierwsze takie spotkanie w Europie Środkowo-Wschodniej, na którym zostaną przedstawione wyniki badań, prowadzonych w 21 krajach regionu dotyczące najbardziej korzystnych regulacji służących rozwojowi, m.in. małych i średnich przedsiębiorstw. Autor jest dyrektorem ds. rozwoju Krajowej Izby Gospodarczej, ekspertem inicjatywy Forum dla Wolności i Rozwoju Certyfikat rzetelności to nie tylko wizerunek. Można również zarobić Certyfikat poświadczający rzetelność i wiarygodność jego posiadacza, to nie tylko kawałek papieru, czy dyplom na ścianie. To także metoda na zwiększenie dochodów. Szczególnie w sytuacji, kiedy ponad połowa przedsiębiorców w Polsce wątpi w uczciwość swoich biznesowych partnerów. Szukając właściwego świadectwa, warto jednak uważać. Certyfikat jest bowiem certyfikatowi bardzo nierówny. Waldemar Sokołowski 73,5 proc. przedsiębiorców wątpi w uczciwość swoich kontrahentów, twierdząc że prowadząc działalność gospodarczą musi ciągle uważać, by nie zostać oszukanym wynika z raportu Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie 2015 powstałym na zlecenie Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długów. Z kolei 52,5 proc. właścicieli firm i menedżerów uważa, że ich kontrahenci wykorzystają luki prawne, aby uzyskać dodatkowe korzyści z kontraktu kosztem drugiej strony. Wyniki można więc podsumować bardzo krótko przedsiębiorcy w Polsce po prostu sobie nie ufają. Ten brak zaufania przekłada się na straty 47 proc. firm zrezygnowało w ostatnich miesiącach z części transakcji, bo nie ufało kontrahentom. Wartość tych transakcji to 281 mld zł. W takich warunkach każdy sposób, aby potwierdzić swoją uczciwość i uwiarygodnić firmę w oczach przyszłych klientów, dostawców, banków czy pracowników może być na wagę złota. Jako że większość polskich firm nie może pochwalić się kilkudziesięcioletnią historią prowadzonej działalności, z pomocą przychodzą certyfikaty rzetelności i wiarygodności finansowej. Nie tylko wizerunek, ale i pieniądze Programów certyfikacji biznesu w Polsce nie brakuje. Warto jednak zachować czujność. Zarówno ich rozpoznawalność, jak i realne korzyści, które dają posiadaczom, są bardzo zróżnicowane. Jedyne, co można zrobić z mało znanymi certyfikatami, to powiesić je na ścianie, czy stronie internetowej. Odpowiedni certyfikat, poza oczywistymi korzyściami wizerunkowymi, będzie również pozytywnie wpływał na finanse posiadającej go firmy. Tak, jak łatka dłużnika lub nierzetelnego płatnika potrafi znacznie ograniczyć grono potencjalnych klientów, tak również rozpoznawalny certyfikat potwierdzający wiarygodność finansową może przekonać tych niezdecydowanych, ale także pomóc pozyskać nowych. W efekcie skutkuje także wzrostem osiąganych przychodów ze sprzedaży. Jak wybrać właściwy certyfikat? Szukając właściwego świadectwa warto skupić uwagę przede wszystkim na tych najbardziej znanych i popularnych. Co przyniesie posiadanie certyfikatu sygnowanego przez firmę, czy organizację, o której nikt nigdy nie słyszał? Niewiele. Sama rozpoznawalność certyfikatu lub jego wydawcy nie przesądza jednak o tym, czy przyniesie on wymierne korzyści jego posiadaczowi. Dlatego w kolejnym kroku, należy zadać sobie pytanie, z jakimi wymogami wiąże się wydanie certyfikatu. Część dostępnych w Polsce certyfikatów działa na zasadzie płacisz i masz. Takich jednak nie polecam. Dokument, który można otrzymać bez spełnienia żadnych dodatkowych warunków, nie będzie zbyt wiele wart na rynku. Znacznie większe jest znaczenie certyfikatów, których wydanie jest poprzedzone rzetelną analizą przedsiębiorstwa, a po ich wydaniu stale weryfikuje się, czy ich posiadacz w dalszym ciągu spełnia kryteria programu. Negatywny wynik kontroli powinien wręcz skutkować stratą wcześniej przyznanego certyfikatu. Autor jest prezesem Rzetelnej Firmy

6 BIZNES RAPORT CERTYFIKATY DLA BIZNESU września 2015 r. Standard wyznaczający kierunek rozwoju dla całego rynku Jak wynika z raportu GfK, w Polsce wciąż rośnie popularność produktów ekologicznych i zielonych*. Oprócz żywności i organicznych kosmetyków rozwija się także segment zielonego, certyfikowanego budownictwa. Do tej pory certyfikaty przyznawane były jedynie budynkom komercyjnym, teraz zaczynają się pojawiać również w segmencie mieszkalnym, potwierdzając wysoką jakość wykonania. Doświadczenia z zagranicy pokazują, że zielone certyfikaty są nie tylko wyróżnikiem na rynku, ale i standardem, którego oczekują klienci. Podobny trend obserwujemy w Polsce, zwłaszcza że świadomość ekologiczna Polaków jest coraz większa. Jakub Zagórski Ekologia w Polsce nadal kojarzy się z wyższą jakością, na którą nie wszystkich stać. To jeden z powodów, dla których popularność certyfikatów rośnie w Polsce stopniowo. Według raportu Eurobarometru (2014)**, 9 na 10 Polaków twierdzi, że ochrona środowiska jest dla nich ważna. Pomimo tego pokazanie społeczeństwu, że to co zielone, jest opłacalne przede wszystkim w perspektywie długofalowej, stanowi wyzwanie dla polskich przedsiębiorców. dynku, wkomponowanie obiektu w istniejącą tkankę miejską, właściwości termiczne, izolacyjne, akustyczne, rodzaj wykorzystanych materiałów budowlanych itd. Budynki, które otrzymują takie certyfikaty są projektowane w zgodzie z filozofią zrównoważonego rozwoju, wpisywaną również w politykę Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że produkują kilkadziesiąt procent mniej gazów gowej czy wodno-kanalizacyjnej. W przypadku Osiedla Mickiewicza, mieszkańcy otrzymają również pakiet edukacyjny, w którym będzie można znaleźć informacje na temat przyjaznego dla środowiska użytkowania mieszkania. Wiele zawartych tam wskazówek może pomóc obniżyć rachunki i bardziej odpowiedzialnie zarządzać zużyciem energii czy wody w domu. Coraz więcej klientów, także Zgodnie z najwyższymi normami Kiedy jako pierwsi wprowadziliśmy certyfikat LEED do Polski, poddając ocenie ekspertów swoje budynki komercyjne, rynek był jeszcze niedojrzały, a nasze zielone plany zostały przyjęte z niedowierzaniem. Dziś to, co do niedawna było nowością stosowaną przez nielicznych, stało się standardem wyznaczającym przyszły kierunek rozwoju dla całego rynku. Obecnie coraz więcej biurowców certyfikowanych jest w systemie LEED, UE GreenBuilding czy DGNB. Zgodnie z najwyższymi normami zaczynają być też projektowane obiekty mieszkalne. Przykładowo, w Warszawie właśnie ruszyła budowa Osiedla Mickiewicza. Będzie to pierwszy w Polsce budynek mieszkalny, który zostanie poddany certyfikacji BREEAM. Dla porównania w wielu krajach znajdziemy tysiące osiedli, które posiadają jeden z zielonych certyfikatów, m.in. w Stanach Zjednoczonych ( ), Kanadzie (2332) czy Arabii Saudyjskiej (809). Popyt na tego typu obiekty rośnie, ponieważ certyfikaty gwarantują staranność wykonania, co w długofalowej perspektywie oznacza m.in., że budynek utrzyma swoją atrakcyjność i wysoką wartość rynkową. Certyfikaty, przyznawane przez niezależnych ekspertów, potwierdzają, że obiekt komercyjny lub mieszkalny spełnia najwyższe kryteria jakościowe, środowiskowe i normy bezpieczeństwa. Ocena poszczególnych parametrów W procesie certyfikacji zwykle poddaje się ocenie kilkanaście parametrów, m.in. wpływ inwestycji na środowisko, funkcjonalność bu- cieplarnianych niż zwykłe domy, a materiały, z których zostały zbudowane, mogą podlegać recyclingowi. Certyfikat LEED lub BRE- EAM to także wyznacznik komfortu życia mieszkańców. W certyfikowanych budynkach powietrze jest czystsze nie zawiera zanieczyszczeń m.in. z farb czy lakierów i jest odpowiednio nawilżone, gwarantowany jest także optymalny dostęp do światła dziennego i odpowiednia izolacja cieplna. Dodatkowo, certyfikowane obiekty zlokalizowane są na planie miasta w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom dogodny dojazd do ważnych punktów usługowych, szkół, przedszkoli i sklepów bez konieczności rozbudowy infrastruktury dro- w Polsce dostrzega zalety tego typu certyfikowanych obiektów i przykłada wagę do tego, by ich życie współgrało jak najlepiej z naturą i ograniczało szkodliwy wpływ na środowisko. Temu na pewno mogą służyć domy z zielonym certyfikatem, które w przyszłości mogą stać się standardem na polskim rynku. Autor jest dyrektorem marketingu Skanska Residential Development Poland * Według raportu Rynek health & wellness w Polsce, ** Eurobarometr Stosunek mieszkańców Europy do ochrony środowiska (badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social Network na zlecenie Komisji Europejskiej: kwiecień maj 2014, publikacja raportu: wrzesień 2014) Reklama

7 22 CERTYFIKATY DLA BIZNESU września 2015 r. BIZNES RAPORT Dostosować organizację do ściśle określonych wytycznych W gąszczu certyfikacji dziś dostępnych na rynku często trudno jednoznacznie stwierdzić, które rzeczywiście mogą pomóc w rozmowach handlowych, a które są jedynie zabiegiem marketingowym, niemającym wiele wspólnego z jakością produktów, standardem zarządzania czy rzetelnością firmy. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że wielu polskich przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MSP, na co dzień zmaga się z bardziej przyziemnymi aspektami prowadzenia biznesu niż doskonalenie swojej organizacji według globalnych standardów zarządczych. Badania pokazują, że polskie warunki prowadzenia działalności gospodarczej należą do najbardziej konkurencyjnych w Europie, a polski rynek jest w bardzo małym stopniu chroniony. To m.in. dlatego działa tu relatywnie najwięcej konkurentów zagranicznych. Henryk Siodmok Na polskim rynku dostępnych jest obecnie kilkadziesiąt tysięcy różnych certyfi katów biznesowych. Duże przedsiębiorstwa wdrażają międzynarodowe standardy zarządzania i następnie poddają się certyfikacji, np. na zgodność z normami ISO. Rynek, z punktu widzenia jednostek certyfikujących, jest nadal perspektywiczny, zwłaszcza w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, które takich certyfikatów, jak np. ISO 9001 po prostu nie posiadają. W Polsce daje się jednak zauważyć niebezpieczne zjawisko ubiegania się o certyfikaty według kryterium najniższej ceny czy najkrótszej drogi do jego zdobycia. Pozyskanie żadnego certyfikatu nie gwarantuje efektywności W efekcie firma uzyskuje dokument, który w praktyce nie ma żadnego znaczenia i nie weryfikuje tego, czy przedsiębiorstwo jest uczciwe i solidne lub czy wdrożyło odpowiednie międzynarodowe standardy. W wielu innych krajach europejskich sytuacja wygląda odwrotnie. Podstawowym kryterium wyboru jednostki certyfikującej jest zazwyczaj jej pozycja i doświadczenie na rynku, a nie cena uzyskania certyfikatu. Generalnie pozyskanie żadnego certyfikatu nie gwarantuje efektywności samo przez się. Procedury postępowania określone przez system zarządzania jakością muszą zostać zaabsorbowane przez organizację. To znaczy, że muszą zostać wdrożone w praktyce i być na co dzień świadomie realizowane przez pracowników. Wyzwania stojące przed polskimi firmami Innym problemem, który daje się zauważyć na polskim rynku, zwłaszcza w segmencie MSP, jest to, czy polski przedsiębiorca ma realne możliwości ubiegania się o tego typu certyfikaty. Uzyskanie certyfikatu wydanego przez rozpoznawalną na świecie, o ugruntowanej renomie, jednostkę certyfi kującą wymaga dostosowania organizacji do ściśle określonych wytycznych. Jest to czaso- i pracochłonne. Znacznie większym wyzwaniem stojącym przed polskimi przedsiębiorcami na co dzień jest polskie prawo i poziom wsparcia państwa dla rozwoju przedsiębiorczości. Potwierdzają to m.in. najnowsze badania KPMG i Oxford Economics 2015 Change Readiness Index (CRI). W ocenie zdolności radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata przez przedsiębiorstwa, Polska uzyskała w raporcie odległą 46. pozycję. To plasuje nas w jednej lidze np. z Kazachstanem czy Maroko, a oddala od Słowacji (32. pozycja), Węgier (29.) czy Czech (27.). Raport wskazuje tu między innymi na stosunkowo mało przyjazne środowisko dla prowadzenia biznesu, które utrudnia działanie przedsiębiorcom. Wśród ważnych wyzwań stojących przed polskimi firmami można wymienić m.in. wdrażanie innowacji, procesy transformacyjne związane ze wzrostem skali biznesu, przygotowanie do konkurencji na arenie Tomasz Starzyk Stwierdzenie to znajduje swoje potwierdzenie w przeprowadzonym w sierpniu br. badaniu. Przedsiębiorcy w 66 proc. za największą wartość Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej nadawanego przez Bisnode Polska uznali to, że ten potwierdza ich wysoką kondycję. Równie ważny w ich opinii jest fakt nadania certyfikatu przez niezależną wywiadownię gospodarczą. Gwarantem jakości jest marka Bisnode D&B. Znana i ceniona w świecie. Jednocześnie przyznali, że certyfikat podniósł prestiż postrzegania ich firmy na rynku. Pod tym podpisało się 70 proc. ankietowanych przedsiębiorców. Warto podkreślić, że aż 43 proc. przyznało, że Certyfikat Wiarygodności Biznesowej ułatwia pozyskanie klientów, a blisko połowa zauważyła lepsze podejście dostawców do firmy po wyróżnieniu jej Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej. międzynarodowej, obciążenia podatkowe, ZUS i wysokie koszty stałe oraz trudności w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników. Przykładów pozytywnych regulacji, które mogłyby zwiększyć konkurencyjność i pozwolić polskim firmom na doskonalenie się według międzynarodowych standardów zarządczych, a sprawdziły się w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej poszukują obecnie organizatorzy Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth. Trwa ogromna akcja badania przepisów obowiązujących w 21 państwach regionu, w którą zaangażowani są prawnicy, środowiska akademickie i wolontariusze. To będzie największe kompendium wiedzy o aktualnie obowiązujących przepisach w regionie. Autor jest prezesem zarządu firmy Atlas, inicjatorem Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth Certyfikat Wiarygodności Biznesowej ułatwia pozyskanie klientów Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Bisnode Polska jest doskonałym narzędziem promocji i marketingu dla certyfikowanej firmy. Pomaga w kreowaniu pozytywnego wizerunku na rynku. Stanowi gwarancję rzetelności i wiarygodności przedsiębiorstwa, wzbudza zaufanie partnerów biznesowych i jest niepodważalnym argumentem w prowadzonych rozmowach z kontrahentami. Podstawą przyznania przedsiębiorstwu Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej są twarde dane finansowe. Ocena kondycji finansowej odbywa się na podstawie danych finansowych nie starszych niż dwa lata. Pod uwagę brane są wskaźniki płynność finansowej firmy, wysokość zadłużenia i rentowność. Dodatkowo na ocenę wpływ ma zdolność finansowa podmiotu, poziom zarejestrowanych, przeterminowanych płatności, zarejestrowane wnioski z sądów gospodarczych o upadłość lub postępowanie naprawcze, ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwidacji oraz negatywne sygnały prasowe. Dodatkowym kryterium są informacje o moralności płatniczej badanego podmiotu płynące z programu monitorowania przeterminowanych płatności Bisnode Polska. Otrzymanie Certyfikatu to zaszczytne wyróżnienie, które zdobyć mogą wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe. Wyróżnienie przyznawane przez Bisnode Polska, honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy. Informacje o przyznaniu Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej już od jesieni br. będą szeroko publikowane m.in. na stronie doradztwa biznesowego oraz w serwisie internetowym Zumi. To efekt podpisania trzyletniej umowy partnerskiej z Grupą Onet.pl. na dostarczenie przez Bisnode Polska informacji gospodarczej. Autor jest ekonomistą, specjalistą Bisnode Polska

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU CIMA - TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów Dowiedz się więcej: www.cimaglobal.com/unipoland CIMA Chartered Institute

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń i doradztwa SPUR-EKO.pl

Oferta szkoleń i doradztwa SPUR-EKO.pl SPUR-EKO.PL to firma rodzinna świadcząca usługi w zakresie szkoleń i doradztwa w obszarach: języka angielskiego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, funduszy

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ?

CZYM JEST CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ? CZYM JEST CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ? Certyfikat Wiarygodności Biznesowej (CWB) to wyróżnienie nadawane firmom, których dane finansowe gwarantują wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju sektora MSP

Bariery rozwoju sektora MSP 1 Wrocław, grudzień 2008 2 Co czwarty właściciel firmy już czuje się dotknięty przez kryzys, kolejne 40 procent przedsiębiorców liczy się z jego konsekwencjami. Dla sektora MSP największy problem to dziś

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Tematy badań 1 2 3 Zarządzanie projektami B+R w sektorze nauki Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KRK w kontekście potrzeb pracodawców Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Gospodarka Oparta na Wiedzy Inwestycje w badania i rozwój. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki Cisco Team Space

Najlepsze praktyki Cisco Team Space Cisco jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Sprzęt, oprogramowanie i usługi firmy Cisco są wykorzystywane do

Bardziej szczegółowo

CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS

CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS Capital Business Links Certyfikowana przez ACCA firma finansowo-księgowa z główną siedzibą w Londynie, która świadczy kompleksowe usługi księgowe i biznesowe. Naszym klientom

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Firmy znów szukają więcej osób do pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, znów jest nieco lepiej na rynku

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia Specjalności Finanse i rachunkowość studia I stopnia specjalność: Rachunkowość gospodarcza i budżetowa Absolwent specjalności Rachunkowość gospodarcza i budżetowa posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Strona1 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Kraków, 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021 2 Język: polski, angielski Data publikacji: grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak często polscy konsumenci zmieniają

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Edukacja on demand" przyszłościowe rozwiązania w zakresie szkolenia specjalistów. Marek Graczyk Jacek Jabłoński

Edukacja on demand przyszłościowe rozwiązania w zakresie szkolenia specjalistów. Marek Graczyk Jacek Jabłoński Edukacja on demand" przyszłościowe rozwiązania w zakresie szkolenia specjalistów Marek Graczyk Jacek Jabłoński Spis treści 1 Altkom Akademia 2 Rynek pracy, wyzwania edukacyjne 3 Edukacja on demand doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Rzeszów, 12 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Przesłanki decydujące o wyborze jednostki certyfikującej cz. IV (ostatnia)

Przesłanki decydujące o wyborze jednostki certyfikującej cz. IV (ostatnia) FILOZOFIA NAUKA JAKOŚĆ ZA GRANICĄ Uwarunkowania związane z wdrażaniem systemów * Przesłanki decydujące o wyborze jednostki certyfikującej cz. IV (ostatnia) Maciej URBANIAK Jednostki certyfikujące coraz

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 Warszawa, 1 marca 2016 roku Informacja prasowa ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT w Polsce i w regionie

Bardziej szczegółowo