Dostosować firmę i jej specjalistów do potrzeb rynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostosować firmę i jej specjalistów do potrzeb rynku"

Transkrypt

1 16 BIZNES RAPORT września 2015 r. CERTYFIKATY DLA BIZNESU Dostosować firmę i jej specjalistów do potrzeb rynku Certyfikacja stanowi dziś jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju kadr. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na inwestycje w tego typu świadczenia. Dowodzą tego choćby dane z najnowszego raportu ABSL, opisującego sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, zatrudniający obecnie ponad specjalistów. Według badaczy aż 57 proc. centrów biznesowych oferuje pracownikom certyfikację z zakresu zarządzania projektami, 45 proc. z zakresu technologii komputerowych i internetowych, a po 40 proc. certyfikaty finansowe i analityczno-biznesowe. Anna Gozdowska Certyfi kacje odgrywają obecnie szczególnie dużą rolę we wspominanym wcześniej sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a nawet jeszcze większą w branży IT. W naszej firmie na przykład pracownicy mają możliwość certyfikacji w zakresie kilkudziesięciu wysoko cenionych na rynku specjalizacji. Podobne świadczenia oferuje coraz więcej marek działających nad Wisłą na międzynarodową skalę. Certyfikat certyfikatowi nierówny Liczby te napawają optymizmem. Należy jednak wspomnieć, że równie ważną rolę jak samo umożliwienie certyfikacji, odgrywa także odpowiedni dobór oferowanych świadczeń przez pracodawcę. Certyfikaty powinny stanowić realne, a nie teoretyczne narzędzie wzmacniania kompetencji zespołu i jakości pracy firmy. Istotne jest również odpowiednie dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa zwłaszcza w trzech kluczowych obszarach. Pierwszym z nich jest rynek, na którym działa pracodawca i jego specyficzne uwarunkowania. Certyfikaty powinny odpowiadać na główne trendy w branży, budować przewagę nad konkurencją opartą na wiedzy. Drugi stanowią klienci, na rzecz których realizowane są projekty. W tym wypadku certyfikaty powinny odpowiadać na potrzeby wyrażane przez partnerów biznesowych. Po trzecie uwzględniane muszą być potrzeby ze strony pracowników, rozwój zarówno ich indywidualnej ścieżki kariery, jak i roli w firmie. Warto uczyć się od IT Szczególną wartość dla zrozumienia, w jaki sposób skutecznie dobierać certyfikaty i czym się kierować przy budowaniu oferty szkoleniowej dla kadry, ma analiza rynku informatycznego w ostatnich latach bardzo intensywnie inwestującego w ten obszar zarządzania personelem. W branży usług i konsultingu IT ważną rolę odgrywa certyfikacja w zakresie konkretnych technologii. Stanowi ona odpowiedź na wszystkie trzy wspominane powyżej czynniki. Do najpopularniejszych tego typu poświadczeń nabytych umiejętności należą certyfikaty m.in. Java, Oracle, IBM, Microsoft, SAP i Magento. Ich znaczenie jest nie do przecenienia, ponieważ zdobycie certyfikatu poprzedza kompleksowa edukacja w zakresie wykorzystania technologii. Umożliwia ona skuteczną realizację coraz bardziej zaawansowanych projektów zlecanych do Polski i osiągnięcie wysokiego poziomu oferowanych produktów i usług IT. Precyzyjny zakres poświadczanych umiejętności pozwala w tym wypadku uniknąć grzechu popełnianego nieraz przy szkoleniu kadr w biznesie, którym jest prowadzenie zbyt ogólnych programów edukacji czy też zbyt mało ekspercki charakter przekazywanej wiedzy. Równie duży udział w procesie organizacji pracy i kształcenia kadr, zwłaszcza menedżerskich, mają certyfikaty w obszarze zarządzania projektami, zwłaszcza z zakresu Agile, Prince2 oraz ITIL. Nauka inteligentnej organizacji pracy potrafi mieć bardzo istotny wpływ na jakość i szybkość realizacji zadań przez zespoły. Na przykład, certyfikowani specjaliści wykształceni w zakresie Agile (tzw. zwinnego programowania) potrafią skrócić okres realizacji projektów o nawet dwa-trzy razy. Opisując w pewnym uproszczeniu, projekty Agile opierają się na prowadzeniu projektów technologicznych w ścisłej i stałej współpracy z klientem oraz inteligentnym podziale zespołów projektowych. Co ciekawe, branża IT zaczyna dziś stanowić w zakresie organizacji pracy przykład dla innych sektorów. Wspomniane Agile zaczyna być wykorzystywane w pracy także m.in. zespołów analityków, w sprzedaży czy marketingu. Przyszłość należy do kompetencji Wszystkie te przykłady stanowią dowód na to, że dobrze dobrana certyfikacja pracowników ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój firm. Dopasowanie certyfikatów do potrzeb przedsiębiorstwa dostosowuje firmę i jej specjalistów do potrzeb rynku, zachodzących na nim zmian i umożliwia skuteczną rywalizację o klientów z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami. Po drugie, umożliwia menedżerom przygotowanie oferty trafiającej w oczekiwania klientów. Po trzecie stanowi nieodłączny element rozwoju kadr, umożliwiający budowanie kompetentnych zespołów składających się z wykwalifikowanych pracowników i skutecznych menedżerów. To zalety, których nie sposób przecenić. Autorka jest capability coordinator w Accenture Łódź Delivery Center

2 BIZNES RAPORT CERTYFIKATY DLA BIZNESU Skuteczne narzędzie budowania wizerunku i zaufania Gospodarka wolnorynkowa stanowi barierę dla niskiej jakości i wymusza wzrost efektywności, doskonalenie procesów produkcyjnych, a także stosowanie narzędzi oceny jakości produktów. Rosnąca liczba firm konkurencyjnych na rynku powoduje konieczność porównywania produktów, a podstawą porównań są jednolite wymagania określone w dokumentach normatywnych lub przepisach września 2015 r. Marta Wojas Doświadczenie jednostki certyfikującej UDT- -CERT potwierdza duże zainteresowanie certyfikacją w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wdrożenie systemu potwierdzone certyfikatem stanowi dowód na siłę i profesjonalizm, które zwiększają szanse firmy na sukces na lokalnym rynku. Rosnący z roku na rok popyt na certyfikację traktujemy jako potwierdzenie korzyści, które przedsiębiorstwo uzyskuje wraz z certyfikatem. Ostatnie lata przyniosły zmiany w gospodarce, które spowodowały, że jakość wyrobów, procesów, usług i kompetencji personelu stała się istotnym kryterium oceny firm i jednym z warunków osiągnięcia sukcesu na rynku. Gospodarka wolnorynkowa stanowi barierę dla niskiej jakości i wymusza wzrost efektywności, doskonalenie procesów produkcyjnych, a także stosowanie narzędzi oceny jakości produktów. Rzetelna Firma to nie tylko certyfikat Najbardziej znanym certyfikatem poświadczającym wiarygodność biznesową od lat pozostaje Certyfikat Rzetelności. Jak przyznają jego twórcy, to nie tylko świadectwo potwierdzające uczciwość, ale także program, który zrzesza 50 tysięcy polskich firm i szeroko podejmuje tematy ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W świecie dużej konkurencji, ciągłej walki o klienta, ale też nieufności do kontrahentów, budowanie wizerunku opartego na wiarygodności, uczciwości i rzetelności, pozostaje wręcz koniecznością. Jednym z narzędzi, które uwierzytelniają firmę, pokazując jej wartości i budując reputację, jest Certyfikat Rzetelności wydawany przez program Rzetelna Firma pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, największego biura informacji gospodarczej w Polsce. Kiedy w 2008 roku decydowaliśmy się na powołanie do życia programu stawialiśmy sobie dwa cele: z jednej strony nagradzanie i promowanie firm, które są rzetelnymi płatnikami, z drugiej zmianę wizerunku polskiego biznesu. Szybko się jednak okazało, że sektor MSP nie ma swojego przedstawiciela wobec władz, więc podjęliśmy się i tej roli mówi Waldemar Sokołowski, kierujący programem Rzetelna Firma. Rzetelni płatnicy, uczciwi przedsiębiorcy Uczestnicy programu Rzetelna Firma zobowiązują się do przestrzegania Kodeksu Etycznych Firm, a więc prowadzenie biznesu w myśl takich wartości jak: praworządność, rzetelność, przejrzystość i odpowiedzialność. Jednak nie jest to jedyny wyznacznik tego, by posługiwać się mianem Rzetelnej Firmy. Każdy uczestnik programu musi być rzetelnym płatnikiem, a jego wiarygodność jest stale weryfikowana w Krajowym Rejestrze Długów. Wpis do rejestru pozbawia prawa do posługiwania się certyfikatem, co uwidacznia się po kliknięciu na baner z Certyfikatem Rzetelności umieszczony na stronie internetowej jego posiadacza. W Rzetelnej Firmie kierujemy się zasadą domniemania uczciwości przedsiębiorców mówi Waldemar Sokołowski. Nie znaczy to jednak, że jej stale nie weryfikujemy i to nie tylko w Krajowym Rejestrze Długów. Nasz Dział Kontroli Jakości analizuje wszelkie skargi i zastrzeżenia co do rzetelności uczestników programu i jeśli zarzuty się potwierdzą, odbiera im Certyfikat Rzetelności. Dzięki temu mogę śmiało powiedzieć, że przedsiębiorstwa należące do programu Rzetelna Firma są godne zaufania, warto z nimi współpracować, to solidni kontrahenci dodaje. Reprezentant MSP Współpraca biznesu z samorządami, zaufanie polskich przedsiębiorców, wizerunek biznesu, źródła finansowania firm to tylko Rzetelna Firma bierze udział w ważnych wydarzeniach biznesowych. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wspólnie z Krajowym Rejestrem Długów prezentowała raport dotyczący zaufania w polskim biznesie. Rosnąca liczba firm konkurencyjnych na rynku powoduje konieczność porównywania produktów, a podstawą porównań są jednolite wymagania określone w dokumentach normatywnych lub przepisach. Obiektywnym sposobem oceny zgodności z wymaganiami jest certyfikacja, której stosowanie zależy przede wszystkim od zaufania klientów do rzetelności i obiektywności jednostki certyfikującej. Certyfikacja na zgodność ze standardami jakości jest skutecznym narzędziem budowania wizerunku i zaufania do firmy, a także przejawem jej odpowiedzialności, profesjonalizmu i dbałości o klienta. Certyfikat jest narzędziem biznesowym zwiększającym możliwości eksportu i współpracy z innymi przedsiębiorcami. Stanowi dowód zaangażowania kierownictwa firmy na rzecz uzyskania wyrobu odpowiedniej jakości, ograniczania ryzyka biznesowego i dbałości o pracowników, dostawców i klientów. W efekcie firma zyskuje większą sprzedaż i zyski, spadek liczby reklamacji, roszczeń z tytułu gwarancji, kar i odszkodowań. Sprzyja to rozwojowi firmy, wdrażaniu nowych technologii i wprowadzaniu nowych produktów. Wewnątrz firmy następuje efektywniejsze zarządzanie zasobami, skuteczniejsze planowanie, współpraca z odpowiednio dobranymi poddostawcami, a w efekcie zmniejszenie kosztów produkcji. Firma staje się konkurencyjna na rynku. Autorka jest ekspertem w Zespole Doradztwa Funkcjonalnego i Projektów w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT-CERT) niektóre tematy podejmowane przez ekspertów z Rzetelnej Firmy. Uczestnikami programu są firmy z przeróżnych branż, od budownictwa, przez handel, aż po e-commerce. Są to zarówno małe podmioty gospodarcze, jak i duże, znane firmy mówi Magdalena Piotrowicz- -Zbieraj, rzecznik prasowy Rzetelnej Firmy. Podczas organizowanych przez nas spotkań staramy się słuchać o ich problemach, by później głośno o nich mówić. Duże zróżnicowanie naszych uczestników, pozwala nam patrzeć na problemy bardziej przekrojowo. Jednym z celów, które stawia sobie Rzetelna Firma, jest prezentowanie opinii MSP wobec władz i w mediach. Wychodzimy z założenia, że jeden przedsiębiorca niewiele może, ale gdy jest ich już kilkadziesiąt tysięcy, stanowi to silny głos, którego trzeba posłuchać dodaje. Rzetelna Firma rokrocznie organizuje Kongresy Rzetelnych Firm. W ubiegłym roku w przeddzień wyborów samorządowych został poruszony temat relacji między samorządami a biznesem. Przedsiębiorcy zgrupowani w Rzetelnej Firmie wskazywali, że niestety w wielu gminach ich władze nie dbają zbytnio o stworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, a przecież to oni tworzą miejsca pracy dla mieszkańców i płacą podatki wpływające częściowo także do gminnych kas. Wywołał on olbrzymie zainteresowanie zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i samorządowców. Owocem kongresu był raport oraz Apel Rzetelnych Firm o szerszy dialog z lokalnym biznesem. W październiku uczestnicy programu spotkają się na kolejnym kongresie. Podczas spotkania zostaną wręczone także Złote Certyfikaty Rzetelności. TEKST PROMOCYJNY

3 18 CERTYFIKATY DLA BIZNESU września 2015 r. BIZNES RAPORT Specjalista z certyfikatem to same korzyści dla przedsiębiorstwa Najważniejszy czynnik prowadzący do sukcesu firmy to ludzie. To od nich w dużej mierze zależy siła przedsiębiorstwa. Dlatego tak cenne jest posiadanie kadry, której kwalifikacje spełniają najwyższe międzynarodowe standardy. Justyna Gąsiorowska Finansowe, prawne, językowe, komputerowe rynek pracy oferuje certyfikaty różnego typu, dostosowane do branży, kwalifikacji i zdobytego już doświadczenia. Pracownikom zależy na uzyskaniu certyfi kacji, a pracodawcy cenią sobie pojawiające się w CV międzynarodowe dyplomy. Nic dziwnego specjalista z certyfikatem to same korzyści dla przedsiębiorstwa. Taka osoba zwiększa efektywność i podnosi kwalifikacje nie tylko swoje, lecz także pracującego z nią zespołu. Co więcej, istotny jest także aspekt psychologiczny pracownik, który potwierdza swoją wiedzę certyfikatem, czuje się pewniej przy wykonywaniu swojej pracy, jest postrzegany jako ekspert i sam z zadowoleniem patrzy na swoją karierę zawodową. Z kolei pracodawca widzi, że pracownik, który zdobywa kolejne stopnie zaawansowania w swojej specjalizacji, jest ambitny, pracowity, inwestuje w siebie i wyznaje zasadę uczenia się przez całe życie (ang: lifelong learning). Certyfikat energia dla firmy i pracownika Dlatego właśnie certyfikaty odgrywają coraz większą rolę w procesie rekrutacji. Obecnie Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. W rezultacie rośnie konkurencja, dlatego firmy, by zaistnieć i utrzymać się na rynku, poszukują sposobów uwiarygodnienia swojej działalności. Taką możliwość dają im certyfikaty jakości biznesu. pracodawcy poszukują pracowników o specjalistycznych kompetencjach, stąd tak duży nacisk rekruterów na wiedzę ekspercką, uzyskiwaną zarówno przez doświadczenie zawodowe, jak i dyplomy. Z drugiej strony pracownicy doskonale zdają sobie sprawę, że międzynarodowe poświadczenia ich kompetencji są kartą przetargową przy negocjacjach płacowych. Potwierdzają to amerykańskie badania (IMA Salary Survey Emphasizes Benefits of Certification), według których blisko 80 proc. kandydatów do pracy uważa, że certyfikaty umacniają ich pozycję w rozmowach z przyszłym pracodawcą. Mieć przewagę nad konkurencją Anna Szcześniak Gdy 18 lat temu rozpoczynaliśmy weryfikację firm w ramach Programu Przedsiębiorstwo Fair Play, jednym z głównych problemów na rynku była nieuczciwa konkurencja. Dziś świadomość na temat etycznego postępowania w biznesie jest większa. Uczciwość jest pojmowana szeroko, jako rzetelność w wywiązywaniu się z umów, terminowość, stwarzanie dobrych warunków pracy i rozwoju pracownikom, inwestycje w innowacyjność i działania proekologiczne, uregulowane zobowiązania względem kontrahentów, Skarbu Państwa i instytucji finansowych. System naczyń połączonych Z roku na rok coraz więcej firm dostrzega, że relacje biznesowe to system naczyń połączonych. Uchybienia w jednym zakresie w dłuższej perspektywie powodują problemy w innym aspekcie. Mając to na uwadze, świadomie budują swój wizerunek i otwarcie komunikują nie tylko swoją ofertę, lecz także biznesowe wartości, którymi kierują się, prowadząc działalność. To ważne, gdyż nasze społeczeństwo dojrzewa i stajemy się coraz bardziej świadomymi odbiorcami usług i produktów. Dziś kryterium wyboru nie zawsze jest cena, a coraz częściej jakość i zaufanie do marki czy do firmy. Certyfikat jakości biznesu staje się dodatkowym argumentem w walce o klienta. Jeśli na rynku Nowoczesne projekty nowoczesne kwalifikacje Dobrym przykładem branży, w której niezwykle istotne są certyfikaty, są nowoczesne operacje dla biznesu. To sektor dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Mogą oni pozyskać certyfikaty z zakresu finansów i podatków m.in. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), CIA (Certified Internal Auditor), Certified Tax Advisor, Certified Polish Accountant, CIPS (Chartered Institute of Procurement & Supply). Według danych ABSL z 2015 r. 40 proc. centrów usług biznesowych istnieje wiele podobnych usług, to właśnie takie potwierdzenie uczciwości przez prestiżowe organizacje wyróżnia naszą ofertę. Rywalizacja o specjalistów W branżach, w których mamy do czynienia z rynkiem pracownika, firmy rywalizują także o najlepszych specjalistów. W szczególny sposób dbają o relacje z zespołem i atrakcyjne, stabilne warunki zatrudnienia. Istotnym narzędziem budowania wizerunku jako pracodawcy grającego fair jest certyfikat jakości biznesu, przyznawany w wyniku szeroko zakrojonego audytu, obejmującego m.in. finanse firmy, terminowość regulowania zobowiązań, systemy motywacyjne, poziom fluktuacji personelu, innowacyjność, politykę antymobbingową, relacje z klientami, kontrahentami i społecznością lokalną. w Polsce oferuje pracownikom zdobycie certyfikatów finansowych. W jednym z największych centrów w Polsce Shell Business Operations Kraków, zatrudniającym 2100 wykwalifikowanych specjalistów wiodącym zainteresowaniem wśród specjalistów cieszą się certyfikaty ACCA i CIMA. Aktualnie w kursach przygotowujących do ich zdobycia bierze udział ok. 50 osób. W ostatnim roku w SBO 17 osób rozpoczęło także starania o Certified Tax Advisor i niedługo dołączą do 37 współpracowników, którzy już tę certyfikację posiadają. Autor jest starszym specjalistą ds. szkoleń i rozwoju w Shell Business Operations Kraków Dodatkowe korzyści Certyfikat jakości biznesu daje też dodatkowe korzyści. Przedsiębiorstwa cieszą się większym zaufaniem instytucji fi nansowych i urzędów, a także partnerów biznesowych. Laureaci są zapraszani na wydarzenia branżowe, często w charakterze ekspertów, a także do współpracy przy ciekawych projektach. Programy certyfikacyjne sprzyjają ponadto tworzeniu przestrzeni networkingowej, co przedsiębiorstwa wykorzystują do promocji swojej działalności, zdobywania nowych klientów, dostawców i innych partnerów. Jak w każdej dziedzinie biznesu, także w przypadku certyfikacji, która najczęściej jest ważna przez rok, procentuje systematyczność. Wiarygodność marki wzrasta, gdy firma może wykazać się pozytywną oceną w kilku kolejnych latach. Certyfikat nie jest bowiem nagrodą za jednorazowe działanie, jest pewnego rodzaju gwarancją uczciwości i jakości, potwierdzonych konkretnymi osiągnięciami w realizacji długofalowej strategii firmy. Autorka jest członkiem Komisji Ogólnopolskiej Programu Przedsiębiorstwo Fair Play

4 Reklama BIZNES RAPORT W zawodowej rzeczywistości faktyczną wartością są umiejętności Posiadanie certyfikatu dla samego faktu jego posiadania tylko pozornie zwiększa naszą atrakcyjność na rynku pracy, ponieważ w zawodowej rzeczywistości faktyczną wartością są umiejętności wzmacniające pracę nie tylko jednostki, ale i całego zespołu. Zauważam zresztą, że w branży finansowej posiadanie dyplomu konkretnej organizacji jest nierzadko wymogiem już na etapie rekrutacji, co stanowi o wartości i prestiżu instytucji certyfikującej. Warto też zwrócić uwagę na to, które ścieżki edukacyjne jest skłonny dofinansować, czy wręcz proponuje nam nasz pracodawca. Zarząd firmy, kierujący się rachunkiem ekonomicznym, z pewnością nie zdecyduje się opłacać procesu szkoleniowego, co do którego ma wątpliwości. Jakub Bejnarowicz Rozważając wybór odpowiedniej organizacji certyfikującej, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy proponowana oferta i wymagania egzaminacyjne firmy lub instytutu pokrywają się z faktycznymi wyzwaniami, które spotkamy na co dzień w swojej branży. Kryterium poziomu Godna polecenia instytucja powinna również na bieżąco aktualizować swój program nauczania, tak żeby móc zaproponować studentom dobrze skonstruowaną ofertę. Mowa tu o wielopoziomowym rodzaju certyfikacji, dostosowanym do potrzeb osób chcących pracować na konkretnych stanowiskach, uwzględniającym najlepsze praktyki i oczekiwania pracodawców danego sektora gospodarki. Ważne, żeby student sam mógł wybrać, na którym etapie chciałby zakończyć swoją edukację, nie przerywając jednocześnie całego kursu szkoleniowego. Jeżeli jednak zmieni w przyszłości zdanie i będzie chciał kontynuować naukę, konkretna instytucja powinna mu umożliwić dalsze kształcenie, jako punkt startowy traktując uzyskany już certyfikat. Nie bez znaczenia jest też dostępność różnego rodzaju materiałów szkoleniowych, czy dostęp do platformy e-learningowej. Wysokie wymagania i szerokie spektrum zagadnień poruszane w procesie kształcenia w żadnym wypadku nie powinny zniechęcić potencjalnego studenta do podjęcia nauki. Wręcz przeciwnie kryterium poziomu powinno zmotywować do zainwestowania swojego czasu i pieniędzy. Ważne również, żeby instytucja, oprócz wiedzy teoretycznej, egzekwowała także umiejętności praktyczne. Rozpoznawalność Posiadanie certyfi katu dla samego faktu jego posiadania tylko pozornie zwiększa naszą atrakcyjność na rynku pracy, ponieważ w zawodowej rzeczywistości faktyczną wartością są umiejętności wzmacniające pracę nie tylko jednostki, ale i całego zespołu. Zauważam zresztą, że w branży finansowej posiadanie dyplomu konkretnej organizacji jest nierzadko wymogiem już na etapie rekrutacji, co stanowi o wartości i prestiżu instytucji certyfikującej. Warto też zwrócić uwagę na to, które ścieżki edukacyjne jest skłonny dofinansować, czy wręcz proponuje nam nasz pracodawca. Zarząd firmy, kierujący się rachunkiem ekonomicznym, z pewnością nie zdecyduje się opłacać procesu szkoleniowego, co do którego ma wątpliwości. Wskazówką może być również to, jakie dyplomy posiadają sami członkowie zarządu, odpowiedzialni za proces zarządzania całą organizacją, regularnie podejmujący odpowiedzialne decyzje fi nansowe lub personalne. Ważna jest również historia instytucji, jej zasięg i liczba członków, ponieważ w im większej liczbie krajów ona funkcjonuje, tym większa rozpoznawalność przyznawanych przez nią certyfikatów. Funkcja opiniotwórcza instytucji Oprócz wymiaru praktycznego, istotna jest też funkcja opiniotwórcza instytucji. Mam na myśli to, czy prowadzi ona badania, przygotowuje raporty i czy ma istotny wkład merytoryczny w funkcjonowanie branży, dla której certyfikaty przyznaje. Nie bez znaczenia pozostaje tu współpraca z niezależnymi naukowcami i kadrą naukową najbardziej prestiżowych uczelni, w wymiarze zarówno krajowym, jak i globalnym, która często przekłada się na kooperację o charakterze instytucjonalnym. Chodzi o ofertę programową uniwersytetów, które korzystają z doświadczenia instytucji certyfikujących, tworząc programy nauczania oparte częściowo na założeniach edukacyjnych tych drugich. Choć być może nie wszyscy zwracają na to uwagę, nie należy też zapominać o społeczności zgromadzonej wokół konkretnej organizacji. To z kolei platforma doświadczeń, wymienianych pomiędzy praktykami np. biznesu, którzy widują się podczas regularnych, aranżowanych przez instytucję spotkań. Taka opiekuńcza funkcja organizacji prowadzi również do zawiązania np. specjalnych funduszy, pomagających jej członkom, gdy ci znajdą się w trudnej sytuacji zawodowej czy życiowej. Autor jest szefem CIMA w Europie Środkowo-Wschodniej

5 20 CERTYFIKATY DLA BIZNESU września 2015 r. BIZNES RAPORT Korzystne regulacje służące rozwojowi Co roku wzrasta liczba przedsiębiorstw, które starają się o uzyskanie certyfikatów potwierdzających ich rzetelność. Taki sposób poprawy wizerunku ma sens pod warunkiem, że sam certyfikat jest wiarygodny. Te przyznawane przez miarodajne i niezależne organizacje mogą zwiększyć zaufanie konsumentów do polskich marek, wspierając tym samym rodzimych przedsiębiorców wchodzących na rynki zagraniczne. Warto uporządkować rynek certyfikatów w Polsce i wyodrębnić te, które rzeczywiście mogą pomóc sektorowi MSP. Jacek Czech Popularność certyfikatów wśród małych i średnich przedsiębiorstw z roku na rok jest coraz większa. W tym samym czasie wzrasta nie tylko liczba przedsiębiorstw, które się o nie ubiegają, ale także liczba samych organizacji certyfikujących. Często nadają je firmy czy instytucje mało znane, a bywa, że same wyróżnienia przyznawane są nawet bez gruntownego sprawdzenia wiarygodności certyfikowanego podmiotu. Ocenie można dziś poddać właściwie każdy obszar działalności biznesowej, od poziomu innowacyjności, przez kondycję finansową, aż po odpowiedzialność społeczną. Jednak na palcach jednej ręki można policzyć certyfikaty, które rzeczywiście potwierdzają rzetelność przedsiębiorstwa i które mogą być kluczowe przy składaniu ofert, pomóc w negocjacjach handlowych, czy przy nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych. Firmy MSP, które często posiadają nieporównywalnie mniejsze zasoby kapitałowe i ludzkie, potrzebują wsparcia w zidentyfikowaniu tych wyróżnień, które rzeczywiście mogą przynieść wymierne rezultaty w postaci nowych zleceń, czy wejścia na rynki zagraniczne. Przydatne byłoby tu wsparcie ze strony państwa, chociażby w zakresie bezpłatnego doradztwa dla przedsiębiorców w uzyskiwaniu najbardziej prestiżowych certyfikatów lub wskazywaniu tych, które rzeczywiście mogą służyć rozwojowi. Duże znaczenie ma również zakończenie prac nad jednolitą i spójną strategią promocyjną polskiej gospodarki, w którą powinna zostać wpisana pomoc dla sektora MSP. Podejmowane do tej pory działania przez różne instytucje, choć same w sobie cenne, nie przynoszą efektu synergii. Programy certyfikacyjne powinny wspierać rozwój polskich firm, wzmacniać zaufanie konsumentów i kontrahentów do marki, ale przede wszystkim budować ich pozycję na rynku globalnym. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza że nadal odsetek polskich małych i średnich przedsiębiorstw działających za granicą jest niski. Z przeprowadzonych kilka lat temu na zlecenie KE badań wynika, że zaledwie 25 proc. MSP prowadzi działalność w przynajmniej jednym innym niż Polska kraju UE. Tych, które działają poza UE, jest zaledwie 13 proc. Duży potencjał rozwoju dla polskich przedsiębiorstw tkwi również na rynkach pozaunijnych. Choć trudniejsze m.in. z powodu różnic kulturowych i czasem bardziej ryzykowne finansowo, powinny stać się przedmiotem większego zainteresowania ze strony polskich firm. Przede wszystkim dlatego, że w najbliższych latach to tzw. rynki wschodzące będą napędzać wzrost światowego PKB. Ekspansji zagranicznej małych i średnich firm mogą służyć właśnie rozpoznawalne za granicą certyfikaty. Ich uzyskanie powinno wspierać państwo tak, jak to się dzieje w innych krajach. O roli państwa i warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w odniesieniu do innych krajów, będziemy rozmawiać podczas październikowego Forum dla Wolności i Rozwoju w Katowicach. To pierwsze takie spotkanie w Europie Środkowo-Wschodniej, na którym zostaną przedstawione wyniki badań, prowadzonych w 21 krajach regionu dotyczące najbardziej korzystnych regulacji służących rozwojowi, m.in. małych i średnich przedsiębiorstw. Autor jest dyrektorem ds. rozwoju Krajowej Izby Gospodarczej, ekspertem inicjatywy Forum dla Wolności i Rozwoju Certyfikat rzetelności to nie tylko wizerunek. Można również zarobić Certyfikat poświadczający rzetelność i wiarygodność jego posiadacza, to nie tylko kawałek papieru, czy dyplom na ścianie. To także metoda na zwiększenie dochodów. Szczególnie w sytuacji, kiedy ponad połowa przedsiębiorców w Polsce wątpi w uczciwość swoich biznesowych partnerów. Szukając właściwego świadectwa, warto jednak uważać. Certyfikat jest bowiem certyfikatowi bardzo nierówny. Waldemar Sokołowski 73,5 proc. przedsiębiorców wątpi w uczciwość swoich kontrahentów, twierdząc że prowadząc działalność gospodarczą musi ciągle uważać, by nie zostać oszukanym wynika z raportu Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie 2015 powstałym na zlecenie Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długów. Z kolei 52,5 proc. właścicieli firm i menedżerów uważa, że ich kontrahenci wykorzystają luki prawne, aby uzyskać dodatkowe korzyści z kontraktu kosztem drugiej strony. Wyniki można więc podsumować bardzo krótko przedsiębiorcy w Polsce po prostu sobie nie ufają. Ten brak zaufania przekłada się na straty 47 proc. firm zrezygnowało w ostatnich miesiącach z części transakcji, bo nie ufało kontrahentom. Wartość tych transakcji to 281 mld zł. W takich warunkach każdy sposób, aby potwierdzić swoją uczciwość i uwiarygodnić firmę w oczach przyszłych klientów, dostawców, banków czy pracowników może być na wagę złota. Jako że większość polskich firm nie może pochwalić się kilkudziesięcioletnią historią prowadzonej działalności, z pomocą przychodzą certyfikaty rzetelności i wiarygodności finansowej. Nie tylko wizerunek, ale i pieniądze Programów certyfikacji biznesu w Polsce nie brakuje. Warto jednak zachować czujność. Zarówno ich rozpoznawalność, jak i realne korzyści, które dają posiadaczom, są bardzo zróżnicowane. Jedyne, co można zrobić z mało znanymi certyfikatami, to powiesić je na ścianie, czy stronie internetowej. Odpowiedni certyfikat, poza oczywistymi korzyściami wizerunkowymi, będzie również pozytywnie wpływał na finanse posiadającej go firmy. Tak, jak łatka dłużnika lub nierzetelnego płatnika potrafi znacznie ograniczyć grono potencjalnych klientów, tak również rozpoznawalny certyfikat potwierdzający wiarygodność finansową może przekonać tych niezdecydowanych, ale także pomóc pozyskać nowych. W efekcie skutkuje także wzrostem osiąganych przychodów ze sprzedaży. Jak wybrać właściwy certyfikat? Szukając właściwego świadectwa warto skupić uwagę przede wszystkim na tych najbardziej znanych i popularnych. Co przyniesie posiadanie certyfikatu sygnowanego przez firmę, czy organizację, o której nikt nigdy nie słyszał? Niewiele. Sama rozpoznawalność certyfikatu lub jego wydawcy nie przesądza jednak o tym, czy przyniesie on wymierne korzyści jego posiadaczowi. Dlatego w kolejnym kroku, należy zadać sobie pytanie, z jakimi wymogami wiąże się wydanie certyfikatu. Część dostępnych w Polsce certyfikatów działa na zasadzie płacisz i masz. Takich jednak nie polecam. Dokument, który można otrzymać bez spełnienia żadnych dodatkowych warunków, nie będzie zbyt wiele wart na rynku. Znacznie większe jest znaczenie certyfikatów, których wydanie jest poprzedzone rzetelną analizą przedsiębiorstwa, a po ich wydaniu stale weryfikuje się, czy ich posiadacz w dalszym ciągu spełnia kryteria programu. Negatywny wynik kontroli powinien wręcz skutkować stratą wcześniej przyznanego certyfikatu. Autor jest prezesem Rzetelnej Firmy

6 BIZNES RAPORT CERTYFIKATY DLA BIZNESU września 2015 r. Standard wyznaczający kierunek rozwoju dla całego rynku Jak wynika z raportu GfK, w Polsce wciąż rośnie popularność produktów ekologicznych i zielonych*. Oprócz żywności i organicznych kosmetyków rozwija się także segment zielonego, certyfikowanego budownictwa. Do tej pory certyfikaty przyznawane były jedynie budynkom komercyjnym, teraz zaczynają się pojawiać również w segmencie mieszkalnym, potwierdzając wysoką jakość wykonania. Doświadczenia z zagranicy pokazują, że zielone certyfikaty są nie tylko wyróżnikiem na rynku, ale i standardem, którego oczekują klienci. Podobny trend obserwujemy w Polsce, zwłaszcza że świadomość ekologiczna Polaków jest coraz większa. Jakub Zagórski Ekologia w Polsce nadal kojarzy się z wyższą jakością, na którą nie wszystkich stać. To jeden z powodów, dla których popularność certyfikatów rośnie w Polsce stopniowo. Według raportu Eurobarometru (2014)**, 9 na 10 Polaków twierdzi, że ochrona środowiska jest dla nich ważna. Pomimo tego pokazanie społeczeństwu, że to co zielone, jest opłacalne przede wszystkim w perspektywie długofalowej, stanowi wyzwanie dla polskich przedsiębiorców. dynku, wkomponowanie obiektu w istniejącą tkankę miejską, właściwości termiczne, izolacyjne, akustyczne, rodzaj wykorzystanych materiałów budowlanych itd. Budynki, które otrzymują takie certyfikaty są projektowane w zgodzie z filozofią zrównoważonego rozwoju, wpisywaną również w politykę Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że produkują kilkadziesiąt procent mniej gazów gowej czy wodno-kanalizacyjnej. W przypadku Osiedla Mickiewicza, mieszkańcy otrzymają również pakiet edukacyjny, w którym będzie można znaleźć informacje na temat przyjaznego dla środowiska użytkowania mieszkania. Wiele zawartych tam wskazówek może pomóc obniżyć rachunki i bardziej odpowiedzialnie zarządzać zużyciem energii czy wody w domu. Coraz więcej klientów, także Zgodnie z najwyższymi normami Kiedy jako pierwsi wprowadziliśmy certyfikat LEED do Polski, poddając ocenie ekspertów swoje budynki komercyjne, rynek był jeszcze niedojrzały, a nasze zielone plany zostały przyjęte z niedowierzaniem. Dziś to, co do niedawna było nowością stosowaną przez nielicznych, stało się standardem wyznaczającym przyszły kierunek rozwoju dla całego rynku. Obecnie coraz więcej biurowców certyfikowanych jest w systemie LEED, UE GreenBuilding czy DGNB. Zgodnie z najwyższymi normami zaczynają być też projektowane obiekty mieszkalne. Przykładowo, w Warszawie właśnie ruszyła budowa Osiedla Mickiewicza. Będzie to pierwszy w Polsce budynek mieszkalny, który zostanie poddany certyfikacji BREEAM. Dla porównania w wielu krajach znajdziemy tysiące osiedli, które posiadają jeden z zielonych certyfikatów, m.in. w Stanach Zjednoczonych ( ), Kanadzie (2332) czy Arabii Saudyjskiej (809). Popyt na tego typu obiekty rośnie, ponieważ certyfikaty gwarantują staranność wykonania, co w długofalowej perspektywie oznacza m.in., że budynek utrzyma swoją atrakcyjność i wysoką wartość rynkową. Certyfikaty, przyznawane przez niezależnych ekspertów, potwierdzają, że obiekt komercyjny lub mieszkalny spełnia najwyższe kryteria jakościowe, środowiskowe i normy bezpieczeństwa. Ocena poszczególnych parametrów W procesie certyfikacji zwykle poddaje się ocenie kilkanaście parametrów, m.in. wpływ inwestycji na środowisko, funkcjonalność bu- cieplarnianych niż zwykłe domy, a materiały, z których zostały zbudowane, mogą podlegać recyclingowi. Certyfikat LEED lub BRE- EAM to także wyznacznik komfortu życia mieszkańców. W certyfikowanych budynkach powietrze jest czystsze nie zawiera zanieczyszczeń m.in. z farb czy lakierów i jest odpowiednio nawilżone, gwarantowany jest także optymalny dostęp do światła dziennego i odpowiednia izolacja cieplna. Dodatkowo, certyfikowane obiekty zlokalizowane są na planie miasta w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom dogodny dojazd do ważnych punktów usługowych, szkół, przedszkoli i sklepów bez konieczności rozbudowy infrastruktury dro- w Polsce dostrzega zalety tego typu certyfikowanych obiektów i przykłada wagę do tego, by ich życie współgrało jak najlepiej z naturą i ograniczało szkodliwy wpływ na środowisko. Temu na pewno mogą służyć domy z zielonym certyfikatem, które w przyszłości mogą stać się standardem na polskim rynku. Autor jest dyrektorem marketingu Skanska Residential Development Poland * Według raportu Rynek health & wellness w Polsce, ** Eurobarometr Stosunek mieszkańców Europy do ochrony środowiska (badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social Network na zlecenie Komisji Europejskiej: kwiecień maj 2014, publikacja raportu: wrzesień 2014) Reklama

7 22 CERTYFIKATY DLA BIZNESU września 2015 r. BIZNES RAPORT Dostosować organizację do ściśle określonych wytycznych W gąszczu certyfikacji dziś dostępnych na rynku często trudno jednoznacznie stwierdzić, które rzeczywiście mogą pomóc w rozmowach handlowych, a które są jedynie zabiegiem marketingowym, niemającym wiele wspólnego z jakością produktów, standardem zarządzania czy rzetelnością firmy. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że wielu polskich przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MSP, na co dzień zmaga się z bardziej przyziemnymi aspektami prowadzenia biznesu niż doskonalenie swojej organizacji według globalnych standardów zarządczych. Badania pokazują, że polskie warunki prowadzenia działalności gospodarczej należą do najbardziej konkurencyjnych w Europie, a polski rynek jest w bardzo małym stopniu chroniony. To m.in. dlatego działa tu relatywnie najwięcej konkurentów zagranicznych. Henryk Siodmok Na polskim rynku dostępnych jest obecnie kilkadziesiąt tysięcy różnych certyfi katów biznesowych. Duże przedsiębiorstwa wdrażają międzynarodowe standardy zarządzania i następnie poddają się certyfikacji, np. na zgodność z normami ISO. Rynek, z punktu widzenia jednostek certyfikujących, jest nadal perspektywiczny, zwłaszcza w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, które takich certyfikatów, jak np. ISO 9001 po prostu nie posiadają. W Polsce daje się jednak zauważyć niebezpieczne zjawisko ubiegania się o certyfikaty według kryterium najniższej ceny czy najkrótszej drogi do jego zdobycia. Pozyskanie żadnego certyfikatu nie gwarantuje efektywności W efekcie firma uzyskuje dokument, który w praktyce nie ma żadnego znaczenia i nie weryfikuje tego, czy przedsiębiorstwo jest uczciwe i solidne lub czy wdrożyło odpowiednie międzynarodowe standardy. W wielu innych krajach europejskich sytuacja wygląda odwrotnie. Podstawowym kryterium wyboru jednostki certyfikującej jest zazwyczaj jej pozycja i doświadczenie na rynku, a nie cena uzyskania certyfikatu. Generalnie pozyskanie żadnego certyfikatu nie gwarantuje efektywności samo przez się. Procedury postępowania określone przez system zarządzania jakością muszą zostać zaabsorbowane przez organizację. To znaczy, że muszą zostać wdrożone w praktyce i być na co dzień świadomie realizowane przez pracowników. Wyzwania stojące przed polskimi firmami Innym problemem, który daje się zauważyć na polskim rynku, zwłaszcza w segmencie MSP, jest to, czy polski przedsiębiorca ma realne możliwości ubiegania się o tego typu certyfikaty. Uzyskanie certyfikatu wydanego przez rozpoznawalną na świecie, o ugruntowanej renomie, jednostkę certyfi kującą wymaga dostosowania organizacji do ściśle określonych wytycznych. Jest to czaso- i pracochłonne. Znacznie większym wyzwaniem stojącym przed polskimi przedsiębiorcami na co dzień jest polskie prawo i poziom wsparcia państwa dla rozwoju przedsiębiorczości. Potwierdzają to m.in. najnowsze badania KPMG i Oxford Economics 2015 Change Readiness Index (CRI). W ocenie zdolności radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata przez przedsiębiorstwa, Polska uzyskała w raporcie odległą 46. pozycję. To plasuje nas w jednej lidze np. z Kazachstanem czy Maroko, a oddala od Słowacji (32. pozycja), Węgier (29.) czy Czech (27.). Raport wskazuje tu między innymi na stosunkowo mało przyjazne środowisko dla prowadzenia biznesu, które utrudnia działanie przedsiębiorcom. Wśród ważnych wyzwań stojących przed polskimi firmami można wymienić m.in. wdrażanie innowacji, procesy transformacyjne związane ze wzrostem skali biznesu, przygotowanie do konkurencji na arenie Tomasz Starzyk Stwierdzenie to znajduje swoje potwierdzenie w przeprowadzonym w sierpniu br. badaniu. Przedsiębiorcy w 66 proc. za największą wartość Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej nadawanego przez Bisnode Polska uznali to, że ten potwierdza ich wysoką kondycję. Równie ważny w ich opinii jest fakt nadania certyfikatu przez niezależną wywiadownię gospodarczą. Gwarantem jakości jest marka Bisnode D&B. Znana i ceniona w świecie. Jednocześnie przyznali, że certyfikat podniósł prestiż postrzegania ich firmy na rynku. Pod tym podpisało się 70 proc. ankietowanych przedsiębiorców. Warto podkreślić, że aż 43 proc. przyznało, że Certyfikat Wiarygodności Biznesowej ułatwia pozyskanie klientów, a blisko połowa zauważyła lepsze podejście dostawców do firmy po wyróżnieniu jej Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej. międzynarodowej, obciążenia podatkowe, ZUS i wysokie koszty stałe oraz trudności w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników. Przykładów pozytywnych regulacji, które mogłyby zwiększyć konkurencyjność i pozwolić polskim firmom na doskonalenie się według międzynarodowych standardów zarządczych, a sprawdziły się w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej poszukują obecnie organizatorzy Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth. Trwa ogromna akcja badania przepisów obowiązujących w 21 państwach regionu, w którą zaangażowani są prawnicy, środowiska akademickie i wolontariusze. To będzie największe kompendium wiedzy o aktualnie obowiązujących przepisach w regionie. Autor jest prezesem zarządu firmy Atlas, inicjatorem Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth Certyfikat Wiarygodności Biznesowej ułatwia pozyskanie klientów Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Bisnode Polska jest doskonałym narzędziem promocji i marketingu dla certyfikowanej firmy. Pomaga w kreowaniu pozytywnego wizerunku na rynku. Stanowi gwarancję rzetelności i wiarygodności przedsiębiorstwa, wzbudza zaufanie partnerów biznesowych i jest niepodważalnym argumentem w prowadzonych rozmowach z kontrahentami. Podstawą przyznania przedsiębiorstwu Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej są twarde dane finansowe. Ocena kondycji finansowej odbywa się na podstawie danych finansowych nie starszych niż dwa lata. Pod uwagę brane są wskaźniki płynność finansowej firmy, wysokość zadłużenia i rentowność. Dodatkowo na ocenę wpływ ma zdolność finansowa podmiotu, poziom zarejestrowanych, przeterminowanych płatności, zarejestrowane wnioski z sądów gospodarczych o upadłość lub postępowanie naprawcze, ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwidacji oraz negatywne sygnały prasowe. Dodatkowym kryterium są informacje o moralności płatniczej badanego podmiotu płynące z programu monitorowania przeterminowanych płatności Bisnode Polska. Otrzymanie Certyfikatu to zaszczytne wyróżnienie, które zdobyć mogą wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe. Wyróżnienie przyznawane przez Bisnode Polska, honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy. Informacje o przyznaniu Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej już od jesieni br. będą szeroko publikowane m.in. na stronie doradztwa biznesowego oraz w serwisie internetowym Zumi. To efekt podpisania trzyletniej umowy partnerskiej z Grupą Onet.pl. na dostarczenie przez Bisnode Polska informacji gospodarczej. Autor jest ekonomistą, specjalistą Bisnode Polska

Rynek certyfikatów w Polsce

Rynek certyfikatów w Polsce 29 Rynek certyfikatów w Polsce Rozpoczęcie debaty publicznej nad rolą certyfikacji w obrocie gospodarczym jest obecnie sprawą konieczną i stanowi punkt wyjścia do podjęcia odpowiednich działań propagujących

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR Warszawa 2012 Wydawca / Publisher Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM gazetą prawną Zarządzanie CSR Aktywny udział interesariuszy Łańcuch dostaw Nowy oręż w walce o klientów Konsument W pełni świadomy, czyli

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Firma nie może istnieć sama dla siebie...

Firma nie może istnieć sama dla siebie... DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 5 (109) 30 maja 2008 r. Firma nie może istnieć sama dla siebie... Rozmawiamy ze Zbigniewem Raconiem prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i środowisko. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012

Społeczeństwo i środowisko. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 Społeczeństwo i środowisko Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 Społeczeństwo i środowisko raport 2012 2 www.budimex.pl Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 1 opinia biegłego rewidenta budujemy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 7/2013 listopad 13 Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku Windykacji.

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu Business Growth S P E C J A L I S T Y C Z N A P U B L I K A C J A B O S T O N M E D I A MARZEC / KWIECIEŃ 2009 STRONA 11 BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP STRONA

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej. KOSZYKI WEDŁUG POTRZEB: DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI OUTSOURCINGOWEJ RYNEK USŁUG OUTSOURCINGU W OBSZARZE KADROWO PŁACOWYM W POLSCE OUTSOURCING CONTACT CENTER JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA BIZNESU NAJNOWSZE ARTYKUŁY,

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo