Modernizujemy i utrzymujemy ruch układów elektrycznych i automatyki w energetyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.elpak.com.pl Modernizujemy i utrzymujemy ruch układów elektrycznych i automatyki w energetyce"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o Konin, ul. Przemysłowa 158 tel. (sekretariat): fax: Kontakt w sprawie zapytań ofertowych oraz realizacji usług: Usługi w zakresie utrzymania ruchu: Dyrektor ds. Produkcji tel.: W sprawie usług pomiarowych Wydział Pomiarów i Diagnostyki tel.: tel.: Usługi w zakresie realizacji projektów: Dyrektor ds. Przygotowania Projektów i Marketingu tel.: Biuro Zarządzania Projektami tel.: tel.: Modernizujemy i utrzymujemy ruch układów elektrycznych i automatyki w energetyce UTRZYMANIE RUCHU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI POMIARY I DIAGNOSTYKA URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE AUTOMATYKA TELEINFORMATYKA

2 Zapraszamy do zapoznania się z naszym przedsiębiorstwem i naszą ofertą! Informacje o firmie Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. działa na rynku usług energetycznych od 2000 roku. Utworzona została w wyniku restrukturyzacji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZE PAK S.A.) poprzez wyodrębnienie służb serwisowo-remontowych. Modernizujemy i utrzymujemy ruch układów elektrycznych i automatyki w energetyce Specjalizujemy się w zapewnianiu kompleksowego serwisu przemysłowego. Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji produkcyjnych. Wykonujemy usługi pomiarowo-diagnostyczne, remontowe i modernizacyjne układów automatyki, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej. Realizujemy również kompleksowe zadania inwestycyjne w ww. branżach. Aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów, nieustannie podnosimy nasze kompetencje poprzez zatrudnianie doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz poprzez rozbudowę specjalistycznej bazy technicznej. Nasze starania o jakość świadczonych usług i zadowolenie klientów zostały docenione przez niezależne organizacje przyznaniem spółce szeregu wyróżnień i nagród. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Prezes Zarządu EL PAK Sp. z o.o. Od początku istnienia, zakres działalności Spółki obejmował kompleksowe prowadzenie usług serwisowych i remontowych w branży elektrycznej i automatyki począwszy od urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia, poprzez automatykę i sterowanie aż po sieci teleinformatyczne i systemy sygnalizacyjne, a od 2006 roku (w konsekwencji przejęcia grupy elektryków dyżurnych) również całodobowe utrzymanie ruchu elektrycznego w trzech elektrowniach i w trzech stacjach elektroenergetycznych NN. Równolegle do usług z zakresu utrzymania ruchu, spółka sukcesywnie rozwija swoją działalność w zakresie kompleksowej realizacji projektów w branży elektrycznej i AKPiA, przy czym zdecydowaną większość zadań realizuje na rynku szeroko rozumianej energetyki na terenie całego kraju. 02

3 Wizja EL PAK Sp. z o.o. Potencjał firmy Nasza wizja EL PAK Sp. z o.o. to organizacja kreująca oczekiwaną wartość dla Właściciela specjalistyczne przedsiębiorstwo o mocnej pozycji konkurencyjnej na rynku energetyki: ze zorientowanymi rynkowo zasobami, o referencjach niezbędnych do udziału w przetargach w energetyce, z ukształtowanym portfelem specjalistycznych usług technicznych, adresowanych do wybranych grup klientów, ze zrównoważoną strukturą przychodów, posiadające własną sieć sprawdzonych podwykonawców z własną siecią dostawców, posiadające oddziały w kluczowych dla rozwoju lokalizacjach, Organizacja zorientowana na rozwój i doskonalenie: przeznaczającą niezbędne środki na realizację strategii rozwoju, nieustannie doskonaląca poszczególne procesy i obszary biznesu w oparciu o System Zarządzania Jakością. Najcenniejszym zasobem EL PAK Sp. z o.o. są pracownicy. Podstawowa kadra inżynierska to długoletni pracownicy branży energetycznej. Wykorzystując doświadczenie i wysokie kompetencje naszych pracowników oraz posiadane wyposażenie techniczne zdolni jesteśmy sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Strategia Przedmiot działalności Strategia rozwoju spółki ukierunkowana jest na umacnianie partnerskich kontaktów z klientami oraz na zwiększenie konkurencyjności poprzez doskonalenie własnej oferty. Staramy się identyfikować potrzeby oraz spełniać oczekiwania naszych klientów poprzez aktywną współpracę na każdym etapie procesu realizacji zadań i oferowanie specjalistycznych usług o wysokim poziomie technicznym i jakościowym. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa EL PAK Sp. z o.o. są kompleksowe usługi świadczone na rzecz klientów w branży elektrycznej, AKPiA oraz w zakresie teleinformatyki od zaprojektowania układów i instalacji, poprzez kompletację dostaw, montaż i uruchomienie, aż do utrzymania ruchu urządzeń i instalacji. Oferujemy także usługi konsultingowe, doradztwo techniczne oraz wykonawstwo prac kontrolnych oraz pomiarowych i optymalizacyjnych na obiektach i urządzeniach cieplno-mechanicznych, elektrycznych i budowlanych

4 Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia Ważnym elementem przewagi konkurencyjnej spółki jest wysoka jakość realizowanych usług. Od 2004 roku posiadamy certyfikat zgodności naszego Systemu Zarządzania Jakością ze standardami ISO 9001:2000 (w 2007 roku recertyfikacja przez Dekra Certification). Potwierdzeniem spełnienia wymagań i kryteriów jakości są również otrzymane przez spółkę certyfikaty oraz wyróżnienia m.in. takie, jak: Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością ze standardami ISO 9001:2000 BVQI, DEKRA, Certyfikat HIT 2002 za organizację i wysoką jakość prac w zakresie odbudowy uszkodzonych bloków energetycznych w Elektrowni Pątnów, Certyfikat HIT 2003 za system automatycznej regulacji sterowania kompleksowym, ekologicznym źródłem energii odnawialnej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie 04/H/Wlkp. /2003, Wielkopolska Jakość wyróżnienie znakiem Gazele Biznesu (2003, 2007) potwierdzające Towarowym Wielkopolska Jakość za wdrożenia wysokiej jakości sterowania procesami, Certyfikat Wielkopolskiej Nagrody Jakości tytuł przynależność firmy ELPAK Sp. z o.o. do Klubu Gazel Biznesu grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm, Laureata Konkursu za doskonałość rozwiązań Forum Jakości Quality International w Zarządzaniu przez Jakość i prawo posługiwania się znakiem Wielkopolska Nagroda Jakości, Q1 PRODUCT 2007, Q1 SERVICES 2007, Certyfikat Najwyższej Jakości, wyróżnienie Medal Europejski (2003, 2007) za utrzymanie ruchu automatyki i urządzeń elektrycznych BCC, znakiem Towarowym Najwyższa Jakość w Budownictwie, Certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1008, POLON-ALFA autoryzacja na instalowanie, programowanie i konserwację urządzeń sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000, ASTOR Sp. z o.o. status autoryzowanego Integratora Systemów w zakresie oprogramowania wizualizacyjnego firmy Wonderwere, systemów sterowania firmy GE Fanuc Automation, złoty partner w zakresie systemów wizualizacji i SCADA, monitoringu i transmisji bezprzewodowej

5 Oferta EL PAK Sp. z o.o. Naszym priorytetem jest maksymalizacja bezpieczeństwa produkcji, wyposażenia i pracowników zakładów naszych klientów Usługi w zakresie utrzymania ruchu Zarządzanie utrzymaniem ruchu urządzeń elektrycznych Oferujemy usługi w zakresie organizacji, optymalizacji i nadzorowania przebiegu procesu utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji produkcyjnych, w szczególności w energetyce, gdzie niezbędne są bardzo wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa i pewności ruchowej urządzeń. Nadzór nad realizacją tego procesu obejmuje budowę i aktualizację bazy danych wyposażenia, a w tym: historii prac serwisowych i konserwacji, awaryjności oraz czasu pracy na potrzeby monitorowania cyklu życia urządzeń. Równolegle podejmujemy szereg czynności w zakresie poprawienia prewencji oraz edukacji i rozwoju odpowiedzialnych za te obszary zasobów ludzkich. Zarządzanie całym procesem utrzymania prowadzone jest w oparciu o system CMMS MAXIMO (IBM). Całodobowy serwis utrzymania ruchu Oferujemy : 24-godzinne pogotowie techniczne zmianowe zespoły utrzymania ruchu oraz pracownicy na dyżurach domowych, bieżące i powtarzalne prace, związane z utrzymaniem ruchu kontrola sprawności i konserwacja urządzeń objętych utrzymaniem ruchu przez specjalistyczne grupy serwisowe oraz remonty i naprawy. Wybrane usługi: okresowe przeglądy układów zasilania (rozdzielnie, transformatory), sterowania i zabezpieczeń elektrycznych, okresowe przeglądy urządzeń AKPiA, serwis cyfrowych systemów sterowania, sprawowanie funkcji inżyniera systemu (Simatic i PCS7 firmy Siemens, WDPF i OVATION firmy EMERSON, PROCONTROL i MELODY firmy ABB, PLC i PAC firmy GE FANUC), serwis układów i urządzeń AKPiA, remont maszyn i urządzeń elektrycznych. Pomiary specjalistyczne i diagnostyka techniczna okresowa kontrola stanu urządzeń i instalacji przez mobilne grupy pomiarowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt Zakres naszych usług obejmuje między innymi: pomiary termograficzne, pomiary szczelności układów próżniowych i ciśnieniowych, pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Laboratoria aparatury pomiarowej i elektrycznej EL PAK oferuje usługi w zakresie sprawdzania przyrządów do pomiarów ciśnienia, temperatury i wielkości elektrycznych, a także elektronarzędzi zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm ISO 9001:

6 Realizacja projektów Dostawa układów zasilania i przetwarzania energii elektrycznej Oferujemy kompleksową realizację projektów: zarządzanie projektami, projektowanie, kompletacja dostaw, montaż, uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w branży elektrycznej, AKPiA i infrastruktury teleinformatycznej obiektów. Realizujemy zadania inwestycyjne i specjalistyczne usługi w zakresie: rozdzielni niskiego, średniego i wysokiego napięcia (obwody pierwotne i wtórne sterowanie, pomiary, elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ), układów kompensacji mocy biernej, układów zasilania bezprzerwowego, układów energoelektronicznych, rozdzielnic sterujących, tras kablowych i okablowania, układów grzejnictwa elektrycznego, a także badania i pomiary urządzeń elektrycznych, w tym układów zabezpieczeń elektrycznych

7 Dostawa układów automatyki przemysłowej Dostawa instalacji teleinformatycznych, sygnalizacji pożaru oraz monitoringu obiektów Wybrane usługi: Dostawa układów obiektowych AKPiA. EL PAK Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie budowy i serwisu układów obiektowych AKPiA dla różnego rodzaju urządzeń i instalacji, w tym urządzeń energetycznych. Integracja i modernizacja cyfrowych systemów sterowania w oparciu o produkty renomowanych firm. Nasze kompetencje obejmują również łączenie różnych systemów sterowania w jeden sprawnie funkcjonujący organizm oraz modernizacje systemów. Dostawa systemów analizy spalin. Wykonujemy dostawę i montaż systemów analizy spalin zarówno do celów technologicznych (kontrola procesu spalania) oraz do celów związanych z ochroną środowiska. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie instalacji teleinformatycznych: konfigurowanie central telefonicznych i systemów bilingowych, budowy i serwisu sieci, instalacji abonenckich i telefonii bezprzewodowej, budowa sieci komputerowych, budowa łączy światłowodowych. Nasze realizacje obejmują także dostawę, budowę, uruchomienia oraz pomiary warstwy transportowej i użytkowej (PDH) systemów synchronicznych SDH na stacjach elektroenergetycznych. Zapewniamy również budowę kompleksowego nagłośnienia komercyjnego obiektów poprzez systemy radiowęzłowe i nagłośnienie estradowe. Specjalizujemy się również w budowie systemów SSWiN (Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu) i monitoringu oraz systemów sygnalizacji pożaru

8 Polityka Jakości Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. Zaufali nam TY RÓWNIEŻ MOŻESZ NAM ZAUFAĆ! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową listą naszych obiektów referencyjnych na stronie internetowej: Wypełniając naszą misję pragniemy być Partnerem naszych klientów gwarantując najwyższą jakość naszych usług, a Politykę Jakości realizując przez: identyfikację potrzeb i spełnianie oczekiwań naszych klientów, dostęp do najnowszych i skutecznych technologii, ciągłe doskonalenie organizacji z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Jakością, rozwój i integrowanie pracowników z firmą, jej celami i uzyskiwanymi efektami pracy. Kierownictwo firmy deklaruje przeznaczenie niezbędnych zasobów dla realizacji Polityki Jakości oraz zapewnia, że jest ona znana, zrozumiała i stosowana w organizacji. Zaufali nam: Zespół Elektrowni PAK utrzymujemy ruch 3 elektrowni o łącznej mocy ponad 2500 MW, zrealizowaliśmy również szereg przedsięwzięć inwestycyjnych w branży elektrycznej i AKPiA (w tym kompleksowa modernizacja AKPiA bloków 120 MW w El. Adamów, realizacja centralnej nastawni technologicznej w El. Konin), PSE serwisujemy 3 stacje elektroenergetyczne 110/220 kv, Tauron Energia Pro wykonaliśmy szereg prac modernizacyjnych w rozdzielniach 110kV, w tym realizację układów automatycznej regulacji mocy biernej, rozdzielni SN, modernizacje pól 110 kv, modernizacje układów zabezpieczeń, Siemens zrealizowaliśmy montaż AKPiA największego bloku na węgiel brunatny 464 MW, ABB wykonaliśmy szereg prac montażowych AKPiA, w tym montaż AKPiA na instalacji odsiarczania spalin w El. Pątnów, Emerson wspólnie realizowaliśmy przedsięwzięcia modernizacyjne AKPiA bloków energetycznych w El. Pątnów (w tym kompletna wymiana układów AKPiA 2 bloków 200 MW w El. Pątnów) i w El. Bełchatów

HISTORIA FIRMY. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

HISTORIA FIRMY. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. HISTORIA FIRMY Historia rozwoju Energopomiaru, od firmy świadczącej głównie prace pomiarowe do nowoczesnej spółki podejmującej się specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

60 LAT DOŚWIADCZENIA. Elektromontaż Warszawa to firma znana na rynku elektroinstalacyjnym od 1948 roku. Nasze realizacje w kraju to m.in.

60 LAT DOŚWIADCZENIA. Elektromontaż Warszawa to firma znana na rynku elektroinstalacyjnym od 1948 roku. Nasze realizacje w kraju to m.in. 60 LAT DOŚWIADCZENIA Elektromontaż Warszawa to firma znana na rynku elektroinstalacyjnym od 1948 roku. Nasz Zespół to najlepsi specjaliści w branży posiadający wieloletnie doświadczenie techniczne i menedżerskie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 1. Branża paliwowo - energetyczna 2. Branża metalowa 11. Branża budowlana 14. Branża spożywcza 20.

Spis treści. Wstęp 1. Branża paliwowo - energetyczna 2. Branża metalowa 11. Branża budowlana 14. Branża spożywcza 20. Spis treści Wstęp 1 Branża paliwowo - energetyczna 2 Branża metalowa 11 Branża budowlana 14 Branża spożywcza 20 Podsumowanie 25 1 Niniejszy Raport opisuje aktualny krajobraz gospodarczy miasta z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji

Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji www.dndproject.pl S E M I N A R I A B R A N Ż O W E K O N F E R E N C J E, E V E N T Y T A R G I, K O N G R E S Y Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji Poszerzamy Sieci Kontaktów w Twojej Branży

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla przemysłu. Oferta dla zakładów przemysłowych i producentów maszyn. www.industry.siemens.pl

Rozwiązania dla przemysłu. Oferta dla zakładów przemysłowych i producentów maszyn. www.industry.siemens.pl Rozwiązania dla przemysłu Oferta dla zakładów przemysłowych i producentów maszyn. www.industry.siemens.pl Siemens Sp. z o.o. Informacje o Spółce Data powstania: 1991 Siedziba główna: Warszawa, ul. Żupnicza

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2012 Polskie Sieci Elektroenergetyczne - narodowy Operator Systemu Przesyłowego w Polsce Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego Spis Treści Wstęp str. 2 Razem dla lepszych efektów str. 3 Struktura podmiotów w budownictwie wg działów str. 3 Siła synergii str. 3 Stawiamy na rozwój str. 4 Budujemy wspólną przyszłość str. 4 Koordynator

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Cechą

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 50 LAT DOŚWIADCZEŃ W PROJEKTOWANIU ENERGOPROJEKTU WARSZAWA" DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ W PRZYSZŁOŚCI

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 50 LAT DOŚWIADCZEŃ W PROJEKTOWANIU ENERGOPROJEKTU WARSZAWA DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ W PRZYSZŁOŚCI MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 50 LAT DOŚWIADCZEŃ W PROJEKTOWANIU ENERGOPROJEKTU WARSZAWA" DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ W PRZYSZŁOŚCI o i g i Q^ Maria Roguska, Kazimierz Grzebuła, Andrzej Patrycy Energoprojekt -

Bardziej szczegółowo

45 lat. BOT Elektrownia Turów S.A. 1962-2007 RAPORT ROCZNY 2006

45 lat. BOT Elektrownia Turów S.A. 1962-2007 RAPORT ROCZNY 2006 zatrzymany w kadrze... 45 lat 1962-2007 czas RAPORT ROCZNY 2006 BOT Elektrownia Turów S.A. RAPORT ROCZNY 2006 List Prezesa................................ 3 Status Spółki...............................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Emitenta... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników finansowych... 3

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU 2 SZANOWNI PAŃSTWO, Celem deklaracji środowiskowej jest przekazanie opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stronom informacji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

SIMLOGIC. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, SYSTEMY TECHNOLOGICZNE I PROCESOWE

SIMLOGIC. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, SYSTEMY TECHNOLOGICZNE I PROCESOWE SIMLOGIC. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, SYSTEMY TECHNOLOGICZNE I PROCESOWE SIMLOGIC. jako synonim rzetelności, wiedzy i fachowości jest odpowiedzią na potrzeby polskiego rynku automatyki przemysłowej. Od początku

Bardziej szczegółowo

CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji

CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007 Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji HISTORIA FIRMY Aleksander Lachowicz Prezes CPU ZETO Sp. z o.o. Mam prawdziwą przyjemność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY 249.096 Akcji zwykłych na okaziciela serii C

PROSPEKT EMISYJNY 249.096 Akcji zwykłych na okaziciela serii C PROSPEKT EMISYJNY 249.096 Akcji zwykłych na okaziciela serii C ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 12 www.elbudowa.com.pl Prospekt został przygotowany w związku z wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Raport Roczny 2013 Szanowni Państwo, W imieniu swoim i całego Zarządu dziękuję akcjonariuszom i inwestorom za okazane naszej spółce zaufanie. Jesteśmy przekonani, że działania przeprowadzone w minionym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU I. Informacje ogólne Firma: Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba: 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon: (022) 519-08-00 Fax: (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Polskie Sieci Elektroenergetyczne

RAPORT ROCZNY Polskie Sieci Elektroenergetyczne RAPORT ROCZNY 2009 ENERGIA, KTÓRA POCHODZI Z PASJI TWORZENIA RAPORT ROCZNY 2009 KIM JESTEŚMY PSE Operator S.A. jest operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Powstał zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2006 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2006 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2006 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 74 Telefon : (022) 519-08-00

Bardziej szczegółowo

Zakłady Usługowe EZT S.A.

Zakłady Usługowe EZT S.A. Zakłady Usługowe EZT S.A. OFERTA Technicznych systemów zabezpieczeń Zakłady Usługowe EZT S.A. 41-219 Sosnowiec, ul. Modrzewiowa 7 tel. 32/ 291 75 86 ezt@ezt.pl 1 "Jesteśmy po to, by zaspokoić na najwyższym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Warszawa, czerwiec 2012 roku 1. Wprowadzenie W wyniku realizacji strategii ATM S.A. ogłoszonej na lata 2010-2011 nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno

Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno sieci światłowodowych, miedzianych jak i radiowych. Naszą

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo