I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach na rok szkolny 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach na rok szkolny 2011/2012"

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach na rok szkolny 2011/2012 S u w a ł k i, luty 2011 r.

2 S P I S T R E Ś C I 1. WSTĘP ZARZĄDZENIE NR 6/2011 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (wyciąg) 4 3. OFERTA EDUKACYJNA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2011/ LOKALIZACJA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SUWAŁKACH 30 U W A G A! ELEKTRONICZNY NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z myślą o potrzebach edukacyjnych absolwentów gimnazjów, nabór do publicznych suwalskich szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012, tak jak w latach poprzednich, przeprowadzony zostanie przy pomocy systemu elektronicznego. Dzięki temu rekrutacja do suwalskich szkół ponadgimnazjalnych przebiega sprawnie i z pełnym uwzględnieniem preferencji uczniów. Na stronie internetowej https://nabor.progman.pl/suwalki znajduje się poradnik dla kandydata, elektroniczny informator z dokładną ofertą edukacyjną szkół oraz wymagany przez wszystkie szkoły formularz podania. Informacji udzielają również szkoły oraz Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod numerem telefonu (087)

3 1. Wstęp Drodzy Gimnazjaliści, Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom związanym z wyborem szkoły, pracownicy suwalskiej oświaty opracowali informator zawierający ofertę suwalskich szkół ponadgimnazjalnych, który ułatwi Wam podjęcie pierwszej ważnej decyzji w życiu nastolatka. Każda z suwalskich szkół ponadgimnazjalnych samodzielnie przygotowała własną prezentację, która Was zachęci do wyboru ich szkoły. Właściwy wybór szkoły a potem studiów, to szansa na sukces zawodowy, którego z całego serca Wam życzę. Pamiętajcie więc, aby wybór ten był poprzedzony głęboką analizą i refleksją na temat własnych zainteresowań oraz posiadanych możliwości, które warto skonfrontować z ofertą edukacyjną suwalskich szkół ponadgimnazjalnych. Przed podjęciem tej tak ważnej decyzji, zachęcam Was do skorzystania z porad specjalistów zajmujących się doradztwem zawodowym. Oni wskażą Wam zawody, do wykonywania których jesteście predysponowani z uwagi na posiadane możliwości intelektualne i osobowościowe, co należy uwzględnić przy wyborze kierunku dalszej edukacji. Proponuję również, abyście skorzystali z organizowanych przez poszczególne szkoły ponadgimnazjalne dni otwartych, a także z innych form prezentowania oferty i dorobku tych szkół. Życzę Wam trafnych wyborów kierunku kształcenia oraz sukcesów w nauce w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach, a w przyszłości satysfakcjonującej pracy zawodowej. 3

4 Zarządzenie Nr 6/2011 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (wyciąg) 1 Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół Gimnazja składanie dokumentów... od 21 marca do 20 kwietnia 2011 r. do godz składanie świadectw...do 28 czerwca 2011 r. do godz rekrutacja...od 29 czerwca do 30 czerwca 2011 r. do godz ogłoszenie listy przyjętych... 1 lipca 2011 r. o godz Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży składanie dokumentów... od 21 marca do 3 czerwca 2011 r. do godz składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami... od 6 czerwca do 17 czerwca 2011 r. do godz składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego... do 27 czerwca 2011 r. do godz ogłoszenie listy przyjętych czerwca 2011 r. godz potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.. od 29 do 30 czerwca 2011 r. do godz ogłoszenie wolnych miejsc... 1 lipca 2011 r. o godz składanie dokumentów... od 4 lipca do 5 lipca 2011 r. do godz ogłoszenie listy przyjętych... 5 lipca 2011 r. o godz

5 Licea i technika uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej składanie dokumentów... od 21 marca do 3 czerwca 2011 r. do godz składanie świadectw ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej do 24 czerwca 2011 r. do godz egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna (jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza to dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły)...od 28 czerwca do 30 czerwca 2011 r. ogłoszenie listy przyjętych.4 lipca 2011 r. o godz Szkoły policealne składanie dokumentów od 22 czerwca do 5 sierpnia 2011 r. do godz egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna (jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza to dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły).. od 18 do 26 sierpnia 2011 r. ogłoszenie listy przyjętych do 30 sierpnia 2011 r. do godz Szkoły dla dorosłych składanie dokumentów do 12 sierpnia 2011 r. do godz egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna (jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza to dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły)...od 16 sierpnia do 19 sierpnia 2011 r. ogłoszenie listy przyjętych do 26 sierpnia 2011 r. do godz

6 2 Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi: 1. Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum pkt. 2. Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 60 pkt. - ocena celująca.. 15 pkt. - ocena bardzo dobra pkt. - ocena dobra. 10 pkt. - ocena dostateczna.. 6 pkt. 3. Osiągnięcia ucznia pkt. a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 10 pkt. b) udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, historia, geografia, j. angielski, j. niemiecki, j. białoruski, j. rosyjski, j. francuski, informatyka, plastyka oraz w konkursie Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. - finalista konkursu ponadwojewódzkiego 12 pkt. - finalista konkursu wojewódzkiego.. 11 pkt. c) uzyskane wysokie miejsce w zawodach artystycznych i sportowych oraz konkursach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 3 lit. b, organizowanych przez kuratora oświaty (pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 7 pkt.) na szczeblu: - powiatowym 4 pkt. - wojewódzkim.. 5 pkt. - ponadwojewódzkim... 6 pkt. - ogólnopolskim 7 pkt. 6

7 d) uzyskane wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły (pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 6 pkt.) na szczeblu: - powiatowym 3 pkt. - wojewódzkim.. 4 pkt. - ponadwojewódzkim.. 5 pkt. - ogólnopolskim 6 pkt. e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego (pod warunkiem, że jest to działanie długofalowe nie punktuje się akcji jednorazowych) 5 pkt. 3 Wskazane w 2 ust. 3 lit. b), c), d), e) zarządzenia osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w wypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły. 5 Laureaci konkursów wiedzy o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w 2 zarządzenia. 7

8 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach Na co nauka i wykształcenie, jeżeli nie towarzyszy im wychowanie, to jest wyrobienie zdrowego sądu czujnego sumienia i hartu duszy. (J. Zamoyska) I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (dawniej Gimnazjum Męskie im. Karola Brzostowskiego) istnieje od 1835 r. i jest jedną z najstarszych szkół w Polsce. Szkolna Wspólnota z dumą kontynuuje chlubne tradycje, ale jednocześnie jest otwarta na wszystko, co we współczesnym świecie służy wszechstronnemu rozwojowi młodego człowieka. Obecnie w I LO w Suwałkach uczy się w 21 oddziałach 640 uczniów. Zatrudnionych jest 46 nauczycieli. Młodzież uczestniczy w licznych imprezach kulturalnych, naukowych, turystycznych i sportowych, których inicjatorami są absolwenci szkoły, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, dwie pracownie komputerowe, multimedialne centrum informacji, bibliotekę szkolną, której księgozbiór należy do najbardziej cennych w województwie oraz nowoczesny kompleks sportowy. Uczniowie biorą udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych (koła naukowe, zajęcia fakultatywne dla maturzystów, zajęcia sportowe i artystyczne, Szkolne Koło Caritas, redakcja Licealisty ), w wykładach, konferencjach i zajęciach warsztatowych organizowanych przez szkołę, wyższe uczelnie i towarzystwa naukowe, a także w wymianie międzynarodowej ze szkołą w Autonomicznej Prowincji Bolzano we Włoszech. W maju 2011 r. już po raz drugi grupa uczniów weźmie udział w obradach Parlamentu Europejskiego Młodych w Strasburgu w ramach programu Euroscola. Od września 2011 r. szkoła jako jedyna w Suwałkach - będzie realizowała unijny program Wybieram efizykę, do którego została zakwalifikowana dzięki wysokim wynikom egzaminów maturalnych z fizyki. Co roku najlepsi uczniowie za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymują liczne stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Suwałk i Powiatu Suwalskiego. Korzystają też z opieki naukowej Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W latach 2008/09 i 2009/10 szkoła zdobyła I miejsce w Miejskiej Rywalizacji Sportowej. Uczniowie Konopnickiej osiągają czołowe miejsca w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych. Największe sukcesy uzyskali w finałach: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego, Języka Francuskiego, Języka Łacińskiego, Olimpiady Historycznej, Matematycznej, Fizycznej, Informatycznej, Geograficznej i Nautologicznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o UE, Teologii Katolickiej i Olimpiadzie Losy Polaków na Wschodzie. Absolwenci zdają w 100% egzamin maturalny, prawie wszyscy wybierają po dwa lub trzy egzaminy na poziomie rozszerzonym, a dzięki wysokim wynikom zdobywają indeksy renomowanych uczelni w kraju i za granicą. Od wielu lat szkoła jako jedyne z suwalskich liceów ogólno - kształcących zajmuje wysokie miejsce w ogólnopolskich rankingach. W tym roku znalazła się na I miejscu w Suwałkach i na VII miejscu w województwie podlaskim w Ogólno polskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących uwzględniającym wyniki matury i olimpiad 8

9 przedmiotowych, a w Podrankingu Maturalnym zajęła IV miejsce w województwie podlaskim. Suwalska Jedynka osiągnęła też bardzo wysoki wynik EWD. Od 1993 r. najlepszy absolwent szkoły otrzymuje Nagrodę im. prof. Edwarda Szczepanika ostatniego Premiera Rządu RP na Uchodźstwie, zaś uczniowie mający najwyższe osiągnięcia z języka angielskiego, fizyki i matematyki stypendia pana Piotra Kuryłłowicza (absolwenta szkoły mieszkającego w Kanadzie). Od trzech lat jeden spośród uczniów wyróżniany jest tytułem Osobowość roku, nazwiska najlepszych absolwentów wpisywane są do Złotej Księgi Szkoły założonej w 1835 r., a nazwiska olimpijczyków do Księgi Olimpiad. Za wysokie wyniki w pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoła otrzymała w 2003 r. tytuł Zasłużony dla Miasta Suwałk, w 2006 r. nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk Włócznia Jaćwingów oraz wyróżnienie Telewizji Suwalskiej Telemach W 2010 r. i 2011 r. Wojewoda Podlaski i Podlaski Kurator Oświaty przyznali I LO wyróżnienie za wysokie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Równie ważne było wytypowanie szkoły jako miejsca, w którym odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2010/11. Klasa OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Przedmioty w zakresie rozszerzonym Nauczanie języka obcego Ia j. angielski, geografia, historia j. angielski, j. niemiecki Ib Ic Id Ie If j. angielski, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka biologia, fizyka i astronomia, chemia j. polski z elementami dziennikarstwa historia, j. łaciński i kultura antyczna j. angielski, matematyka, geografia, informatyka biologia, fizyka i astronomia, chemia j. angielski, j. niemiecki j. angielski, j. francuski, j. łaciński j. angielski, j. francuski, j. łaciński j. angielski, j. niemiecki j. angielski, j. niemiecki, j. łaciński Uwaga! W ramach zajęć pozalekcyjnych, istnieje możliwość nauki języka hiszpańskiego. Więcej informacji o szkole na stronie internetowej: Nazwa szkoły (adres, tel.) Typ szkoły Kierunki kształcenia (zawody, profile) Okres nauczania Liczba miejsc I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach ul. A. Mickiewicza 3 tel liceum ogólnokształcące Razem: 180 9

10 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach W skład Zespołu Nr 1 w Suwałkach wchodzi m.in. III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach Obecnie w Zespole Szkół nr 1 działa III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach, które zostało powołane na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania 1 września 1991 roku. Uczniowie III LO biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, informatycznych (grafiki komputerowej), matematycznych, geograficznych, historycznych, języka polskiego, ekonomicznych, języka francuskiego, wiedzy o społeczeństwie, ekologicznych. Od początku istnienia szkoły nauczanie informatyki i ekologii było trafną odpowiedzią szkoły na potrzeby środowiska lokalnego i konieczność kształcenia w tym zakresie. Uczniowie szkoły skutecznie, z wysokimi wynikami zdają co roku egzamin maturalny. Szkoła organizuje konkursy o zasięgu międzyszkolnym, np. Konkurs Grafiki Komputerowej Plamka, czy konkursy związane z nauczaniem języka niemieckiego. W szkole funkcjonują różne koła zainteresowań i zajęcia fakultatywne dające możliwość zgłębiania wiedzy w wybranych dziedzinach. Co roku inicjowane są w szkole wystawy o charakterze historycznym, towarzyszące ważnym rocznicom narodowym. Na stałe funkcjonują zajęcia siatkówki dziewcząt i chłopców, a także koszykówki chłopców. Rokrocznie duże sukcesy odnotowuje zespół uczniów skupionych w Szkolnym Kole Strzeleckim LOK. Szkoła od wielu lat współpracuje z: pracownikami naukowymi wyższych uczelni, Augustowsko - Suwalskim Towarzystwem Naukowym, Archiwum Państwowym, Wigierskim Parkiem Narodowym, Instytutem Pamięci Narodowej. Organizowane są także seminaria naukowe, wykłady o tematyce literackiej, historycznej, przyrodniczej, regionoznawczej. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi szkołami. Od dwóch lat realizujemy projekt ARCHIMEDES, w ramach którego w szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne, ale również zajęcia laboratoryjne na wyższych uczelniach, obozy letnie z przedmiotów, takich jak: matematyka, fizyka z astronomią, chemia i biologia. 10

11 Zrealizowaliśmy wiele projektów opartych na współpracy z zagranicą. Wypracowaliśmy własne zwyczaje i tradycję. Od 1994 roku funkcjonuje w szkole zwyczaj wręczania uczniom klas pierwszych znaczka szkoły. Na znaczku widnieje dąb prześwietlony tęczą - symbolizuje on: honor, odwagę, wiarę w człowieka, siłę moralną i fizyczną. Tęcza to most łączący ludzi, a także symbol zgody, tolerancji i nadziei. Na znaczku widnieje hasło TEMPUS NOSTRUM EST, czyli Czas należy do nas. Szkoła liczy 18 oddziałów, jej rysem charakterystycznym, podkreślanym przez uczniów i absolwentów, jest dobra, sprzyjająca nauce atmosfera poszanowania każdego ucznia, spójna polityka wychowania młodego człowieka do czerpania wiedzy o współczesnym świecie. Nasi absolwenci podejmują naukę w uczelniach wyższych w kraju i za granicą. III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach w swojej historii wypracowało sobie dobre miejsce na suwalskim rynku oświatowym. Naszą ambicją jest kształcić na wysokim poziomie. Chcielibyśmy jednak, aby najważniejszą rzeczą było wychowanie człowieka nie tylko do osiągania dobrych wyników w nauce, ale cieszenia się życiem w różnych jego przejawach. W roku 2004 szkoła otrzymała tytuł "SZKOŁY Z KLASĄ". W roku szkolnym 2011/2012 absolwentom gimnazjów oferujemy naukę w następujących klasach pierwszych z rozszerzonym zakresem nauczania: matematyki, informatyki, fizyki i astronomii, biologii, chemii, fizyki i astronomii, języka angielskiego, historii, języka polskiego, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, geografii, języka angielskiego. Więcej informacji o szkole na stronie internetowej: Nazwa szkoły (adres, tel.) Typ szkoły Kierunki kształcenia (zawody, profile) Okres nauczania Liczba miejsc Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83 tel liceum ogólnokształcące RAZEM:

12 Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach PLANOWANE KLASY NA ROK SZKOLNY 2011/12 IA (biologiczno-chemiczna z łaciną medyczną) rozszerzone: biologia, chemia, fizyka i astronomia. IB (matematycznoinformatyczna) rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka. IC1 (humanistyczna z filozofią) rozszerzone: j. polski, historia, łacina i kult. Antyczna. IC2 (humanistyczna z element. dziennikarstwa) rozszerzone: j. polski, wiedza o społeczeństwie, j. angielski. ID (matematycznogeograficzna) rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski. W skład Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach wchodzą: 1. Gimnazjum nr 3, 2. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego. Lokalizacja: Wejście główne - ul. Kościuszki 36. Wejście na salę widowiskowo-sportową i wjazd na parking od ul. Wesołej. Bezpośrednio przed budynkiem szkoły znajduje się przystanek MPK. Baza: Szkoła posiada 37 pracowni przedmiotowych, w tym pracownię fizyczną z obserwatorium astronomicznym, 3 pracownie komputerowe, pracownię plastyczną, muzyczną, bibliotekę z czytelnią multimedialną, nowoczesną salę widowiskowo-sportową, strzelnicę do broni pneumatycznej, gabinet stomatologiczny i lekarsko-pielęgniarski, gabinety psychologa i pedagoga. W przestrzeni szkoły znajdują się dwa wewnętrzne dziedzińce z zielenią, umożliwiające wypoczynek w czasie przerw. Szkoła posiada własny parking. Aktualne projekty: Szkoła bierze udział w projekcie Archimedes, w ramach którego uczniowie uczestniczą w dodatkowych bezpłatnych zajęciach z matematyki, fizyki, biologii i chemii, a także w projekcie Białystok dobre miejsce do studiowania z bezpłatnymi zajęciami dla maturzystów z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, historii, biologii i chemii Charakter szkoły: II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego to główna część Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach. 39-letnią tradycję szkoły buduje zaangażowanie grona pedagogicznego i aktywność uczniów w wielu dziedzinach. Obecnie w II LO uczy się 565 uczniów w 18 oddziałach. Absolwenci II LO zdają pomyślnie egzaminy maturalne, a większość z nich kontynuuje naukę na studiach. Szkoła przygotowuje młodzież do większości kierunków studiów, odnosząc największe sukcesy w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Szkoła oferuje szeroki wybór kształcenia języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, łaciński). Oferuje także możliwość kształcenia artystycznego i sportowego. Model wychowawczy przyjęty przez szkołę łączy zdrową dyscyplinę z możliwością rozwoju osobowościowego każdego ucznia, kładąc nacisk na wysoki poziom kultury osobistej i wzajemną życzliwość. Szkoła posiada sztandar, godło, ceremoniał szkolny, dba o budowanie dobrej tradycji i uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach życia miasta. Nad rozwojem uczniów czuwa 75-osobowe grono nauczycieli, w większości dyplomowanych, a także szkolny pedagog, psycholog oraz doradca zawodowy. Stałe koła zainteresowań: Chór żeński Cantylena" pod dyrekcją Ignacego Ołowia, Koło Miłośników Teatru Antrakt, sekcja dziennikarska GTM, wydająca gazetę Drugi Rulez (ponad 100 wydań), przedmiotowe koła zainteresowań, sekcja strzelecka, pływacka, sekcja piłki siatkowej, koło szachowe, koło plastyczne, szkolne koło Caritas. 12

13 Osiągnięcia w nauce uczniów: 1) W poprzednim roku szkolnym 7 absolwentów zostało wpisanych do Złotej Księgi Absolwentów II LO za wybitne osiągnięcia w nauce (średnia wszystkich ocen powyżej 5,0). 2) Uczeń szkoły otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce. 3) W roku szkolnym 2009/ , a w 2008/ uczniów wzięło udział w olimpiadach przedmiotowych, docierając w znacznej liczbie do etapu okręgowego, m.in. w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Języka Łacińskiego, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Teologii Katolickiej, Olimpiadzie Ekologicznej. 4) Szkoła może pochwalić się finalistami etapu centralnego w latach poprzednich, np. w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego (2002 r., 2003 r.) oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Biblijnej (2007 r.). Osiągnięcia sportowe uczniów: 1) Mistrzostwo Europy Wschodniej Juniorów w pływaniu (3 złote medale, 1 srebrny i 1 brązowy). 2) I miejsce w wojewódzkich zawodach strzeleckich O Srebrne Muszkiety " (drużyna dziewcząt). 3) I miejsce w województwie podlaskim w 2009 r. w pływaniu. 4) Mistrzostwo Europy w stylu klasycznym (100 m) w poprzednim roku. 5) Wielokrotne Mistrzostwo Polski w pływaniu w stylu klasycznym. 6) III miejsce w województwie podlaskim w pływaniu (50 m stylem dowolnym). 7) W 2006 r. złoty medal w Mistrzostwach Świata w pływaniu, a w 2008 r. Złoty Medal w VIII Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie. 8) W latach I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w siatkówce chłopców. Osiągnięcia artystyczne i inne: 1) Nagrody dla Chóru żeńskiego CANTYLENA pod dyrekcją Ignacego Ołowia w finale XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella w Bydgoszczy 2009 r.: Złoty Kameron, Puchar Ministra Edukacji Narodowej, Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagroda Telewizji Polskiej S.A. Złota płyta TVP Bydgoszcz nagranie chóru, Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz takie nagrody jak: dwa Srebrne i siedem Złotych Kamertonów oraz prestiżowe wyróżnienie w 2008 r. Prezydenta Miasta Suwałk - Włócznia Jaćwingów. 2) I miejsce dla miesięcznika Drugi Rulez podczas VII Międzyszkolnego Konkursu na Najciekawsze Pismo Klasowe i Szkolne Kałamarz 2009". 3) Trzykrotne zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie na najlepszą szkolną stronę internetową 4) Tytuł laureata w Finale XIV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych w 2008 r. 5) Trzech laureatów konkursu Barwy Wolontariatu w 2009 r. Więcej informacji o szkole na stronie internetowej: Nazwa szkoły (adres, tel.) Typ szkoły Kierunki kształcenia (zawody, profile) Okres nauczania Liczba miejsc Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach ul. T. Kościuszki 36/38 tel liceum ogólnokształcące RAZEM:

14 Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach W skład Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach wchodzą: 1. Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza, 2. IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza. IV Liceum Ogólnokształcące jest najmłodszą (powstałą w 1998r.) i jedyną szkołą ponadgimnazjalną na Osiedlu Północ. Mieści się w estetycznym budynku. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi w pomoce dydaktyczne pomieszczeniami, bogato zaopatrzoną biblioteką, nowoczesną pracownią internetową, nowym laboratorium językowym. Doświadczona kadra pedagogiczna i rodzinna atmosfera sprawiają, że w szkole panuje jedyny i niepowtarzalny klimat. Według uczniów do największych atutów szkoły należą: wymiany międzynarodowe z uczniami takich państw jak: Rumunia, Włochy, Niemcy, Litwa, Węgry, Turcja (projekt Comenius), dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (sportowe, teatralne, wyrównawcze, fakultatywne koła zainteresowań), życzliwa dyrekcja i życzliwi nauczyciele, muzyka ze szkolnego radiowęzła grająca w trakcie przerw, dostęp do Internetu w bibliotece. Uczniowie interesujący się sportem mogą, między innymi, zostać członkami drużyny unihokeja UKS Orły, która odnosi sukcesy w kraju. Samorząd Uczniowski dba o organizowanie imprez typu: otrzęsiny, ślubowanie klas pierwszych, ostatni dzwonek pożegnanie absolwentów, dzień otwarty szkoły, debaty międzyszkolne. W roku szkolnym 2011/2012 absolwentom gimnazjów oferujemy naukę w następujących klasach pierwszych z rozszerzonym zakresem nauczania: 1a - języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, 1b - języka polskiego, geografii, język angielskiego. Więcej informacji o szkole na stronie internetowej: Nazwa szkoły (adres, tel.) Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach ul. Szpitalna 66 tel Typ szkoły liceum ogólnokształcące Kierunki kształcenia (zawody, profile) Okres nauczania Liczba miejsc RAZEM: 60 14

15 Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach W skład Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach wchodzą: 1. Gimnazjum nr 2, 2. Technikum nr 4. Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach szczyci się wieloletnią tradycją i bogatym dorobkiem w kształceniu zawodowym młodzieży. Szkoła powstała w 1906 roku jako Prywatna Siedmioklasowa Szkoła Handlowa i do września 2001 roku istniała jako Zespół Szkół Ekonomicznych. Od 1 września 2001 r., w wyniku połączenia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Gimnazjum nr 2, funkcjonujemy jako Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach. Szkoła liczy 26 oddziałów, w tym: 11 oddziałów gimnazjum, 15 oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej. W naszej szkole zatrudnionych jest 78 nauczycieli. Mocne strony naszej szkoły: - wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, - nowoczesna baza dydaktyczna szkoły, - wysoka jakość i szeroki zakres zajęć edukacyjnych, - wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych: w czerwcu 2010 r. wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe we wszystkich zawodach były wyższe w porównaniu z wynikami krajowymi oraz województwa podlaskiego, 96% uczniów zdało egzamin maturalny, - możliwość realizacji praktyk w najlepszych przedsiębiorstwach przemysłowo - usługowych, hotelach, bankach, - wspomaganie tradycyjnych metod nauczania szkolną platformą e-learningową, - sprzyjające warunki do nauki przedmiotów zawodowych: praca w grupach, wykorzystanie nowoczesnych pracowni komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem, aktywne metody nauczania, - doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczno pedagogiczna w ramach Akredytowanego Szkolnego Ośrodka Kariery, - realizacja projektów unijnych skierowanych na rozwój aktywności i przedsiębiorczości na rynku edukacyjnym i zawodowym: Rozwiń skrzydła ciekawości w roku szkolnym 2008/2009 (30 form zajęć pozalekcyjnych, 575 uczestników), Poznaj siłę wyobraźni w roku szkolnym 2009/2010 (22 formy zajęć pozalekcyjnych, wycieczki, praktyki u pracodawców, kursy kwalifikacyjne: barmański, kelnerski), Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach, efektem którego będzie: a. adaptacja pomieszczeń do poprawy warunków kształcenia zawodowego, b. przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu z zewnątrz i remont łazienki, oraz zakup urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych, c. wyposażenie dwóch pracowni komputerowych, dwóch pracowni języków obcych, pracowni handlowoekonomicznej i bazy gastronomiczno hotelarskiej. 15

16 - udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim: Biznes Junior (I miejsce w 2008 r.), Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (finalista w roku szkolnym 2007/2008), Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (I miejsce w woj. podlaskim w 2009 r.), Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Gospodarce i Turystyce (finaliści w roku szkolnym 2008/2009), VIII Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości (finalista w roku szkolnym 2009/2010), Międzyszkolny Konkurs Nakrywania Stołów (I miejsce w roku szkolnym 2010/2011), - wysokie osiągnięcia sportowe: złoty medal w biegach na 800 m i srebrny medal na 1500 m w roku szkolnym 2008/2009, reprezentantka kadry Polski w lekkiej atletyce (udział w zawodach na szczeblu międzynarodowym), - szerokie możliwości rozwoju własnych zainteresowań: Koło Młodego Ekonomisty, Mini przedsiębiorstwo, Szkolny Kabaret Literacki, Kawiarnia Fantazja, Koło komputerowe, Koło miłośników tańca ludowego Wigryna, Szkolne Koło Caritas, Wolontariat, zajęcia sportowe i wiele innych, np. organizacja targów czy kiermaszy, - kultywowanie tradycji szkolnych i historycznych: żywe lekcje historii, wieloletnia współpraca ze Związkiem Sybiraków w Suwałkach r. przekazanie szkole Sztandaru przez Związek Sybiraków w Suwałkach, - imprezy szkolne wpisane w tradycję szkoły: Dzień Ekonomisty, Handlowca i Hotelarza, Halloween, Jasełka, Konkursy anglojęzyczne. Szkoła od 2008 r. posiada Certyfikat Szkoła bez przemocy. Dodatkowym atutem szkoły jest jej usytuowanie w pobliżu dworców PKS, PKP oraz przystanku komunikacji miejskiej, umożliwiającego dojazd młodzieży ze wszystkich stron miasta i okolic. Więcej informacji o szkole i kierunkach kształcenia na stronie internetowej: Nazwa szkoły (adres, tel.) Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach ul. Sejneńska 14 tel Typ szkoły technikum Kierunki kształcenia (zawody, profile) Okres nauczania Liczba miejsc technik ekonomista 4 30 technik handlowiec 4 15 technik hotelarstwa 4 15 technik organizacji usług gastronomicznych - nowość 4 15 technik turystyki wiejskiej - nowość 4 15 Razem: 90 16

17 Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Zespół Szkół Technicznych fachowiec z duszą humanisty W skład Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach wchodzą: 1. Technikum nr 3, 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3. Nasza placówka to szkoła z tradycją i charakterem. Całe pokolenia uczniów, późniejszych wykwalifikowanych robotników, techników, studentów i inżynierów łączy więź wspólnie spędzonych lat w ławie szkolnej. Tu zdobywali wiedzę i tu stawiali pierwsze kroki w wymarzonym zawodzie. Oferta edukacyjna to nie tylko wiedza zawodowa, ale także humanistyczne obycie, zdrowy styl życia i wrażliwość społeczna - stwarzamy każdemu uczniowi warunki wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb. Nauczyciele realizują nie tylko programy nauczania zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale również opracowują własne programy autorskie do specjalizacji i zawodów. Szkoła przywiązuje dużą wagę do prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży. Uczniowie swoje zainteresowania sportowe mogą rozwijać w wielu sekcjach, czego efektem są znaczące sukcesy. W codziennej pracy kierujemy się takimi wartościami jak mądrość, uczciwość, tolerancja. Więcej informacji o szkole i kierunkach kształcenia na stronie internetowej: 17

18 Nazwa szkoły (adres, tel.) Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach ul. Sejneńska 33 tel Typ szkoły technikum zasadnicza szkoła zawodowa Kierunki kształcenia (zawody, profile) Okres Liczba nauczania miejsc technik budownictwa 4 30 technik urządzeń sanitarnych 4 30 technik elektryk 4 30 technik elektronik 4 15 technik mechanik 4 30 technik mechatronik 4 30 technik energetyk nowość 4 30 technik teleinformatyk 4 30 technik cyfrowych procesów graficznych 4 15 monter mechatronik - nowość 3 30 monter instalacji i urządzeń sanitarnych 3 15 technolog robót wykończeniowych w budownictwie 3 15 wielozawodowa 3-letnia: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektryk, stolarz, elektromechanik, cukiernik, 3 30 piekarz, rzeźnik-wędliniarz, krawiec, tapicer, dekarz, murarz, fryzjer wielozawodowa 2-letnia: kucharz małej gastronomii, fotograf, 1 30 malarz-tapeciarz, blacharz RAZEM:

19 Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach W skład Zespołu Szkół nr 6 wchodzą: 1. Technikum nr 2, 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2. Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego to jedna z najstarszych szkół w Polsce, funkcjonuje w Suwałkach od 1926 roku. Wśród naszych absolwentów są m.in. znani posłowie i senatorowie RP, politycy, prezydenci miast, prezesi i dyrektorzy dużych przedsiębiorstw, właściciele firm i dobrze wykwalifikowani pracownicy zakładów przemysłowych. Dzisiaj w szkole uczy się ponad 700 uczniów w 38 oddziałach. Zatrudnionych jest 70 nauczycieli. Kształcenie zawodowe w technikach i zasadniczej szkole zawodowej dostosowane jest do potrzeb współczesnego rynku pracy. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, realizowane w najlepszych zakładach pracy w regionie, zapewniają dobre przygotowanie do zawodu. Szkoła umożliwia naukę trzech języków obcych: angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego. W ostatnich kilku latach Zespół Szkół nr 6 zmienił się i udoskonalił swoją bazę dydaktyczną. Nasze atuty to: przestronne sale lekcyjne wyposażone w multimedialne pomoce naukowe, tablice interaktywne, cztery pracownie komputerowe oraz centrum multimedialne, dobrze wyposażona biblioteka szkolna, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oraz prężnie działający Samorząd Uczniowski. Pełnowymiarowa i dobrze wyposażona w sprzęt sportowy Od września 2011 r. uczniowie będą sala gimnastyczna zapewnia mogli korzystać ze specjalistycznych prowadzenie ciekawych zajęć pracowni do praktycznej nauki wychowania fizycznego. zawodu - mechanicznej, technologii Nasi uczniowie mają możliwość drewna, obsługi turystycznej oraz kształcenia w wielu zawodach, zgodnych z ich zainteresowaniami języka angielskiego zawodowego. i predyspozycjami, otrzymać dobre przygotowanie do matury oraz Pomieszczenia będą dostosowane egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Staramy do potrzeb osób niepełnosprawnych. się, aby czuli się w szkole bezpiecznie, osiągali sukcesy i realizowali swoje marzenia. Więcej informacji o szkole i kierunkach kształcenia na stronie internetowej: 19

20 Nazwa szkoły (adres, tel.) Typ szkoły Kierunki kształcenia (zawody, profile) Okres nauczania Liczba miejsc Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach ul. Sikorskiego 21 tel technikum zasadnicza szkoła zawodowa technik pojazdów samochodowych 4 30 technik mechanik 4 15 technik technologii drewna 4 15 technik ochrony środowiska 4 15 technik informatyk 4 30 technik spedytor 4 15 technik logistyk 4 15 technik obsługi turystycznej 4 30 technik organizacji reklamy 4 15 elektromechanik pojazdów samochodowych 3 15 mechanik pojazdów samochodowych 3 15 RAZEM:

21 W skład Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach wchodzą: 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach jest publiczną placówką, w ramach której funkcjonują publiczne szkoły dla dorosłych. Nauka w szkołach Centrum jest bezpłatna i stwarza możliwość zdobycia lub uzupełnienia wykształcenia oraz przygotowania do egzaminu maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osobom dorosłym. Wyniki z egzaminów zewnętrznych uzyskiwane przez absolwentów szkół Centrum porównywalne są z wynikami uzyskiwanymi przez absolwentów innych szkół w regionie, a w przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe nawet wyższe. Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym (wieczorowym) i zaocznym. W Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych stacjonarne (wieczorowe) i zaoczne - dla absolwentów gimnazjum i 8-klasowej szkoły podstawowej, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (zaoczne) - dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, Szkoła Policealna nr 2 (zaoczna) - dla absolwentów szkół posiadających wykształcenie średnie, Technikum Uzupełniające nr 3 (zaoczne) - dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, Technikum dla Dorosłych (zaoczne) - dla absolwentów gimnazjum. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach zapewnia: - wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, - nowoczesną bazę techniczną (pracownie komputerowe wyposażone w najnowszy sprzęt i oprogramowanie oraz pracownię do nauki języków obcych), - uzupełnienie tradycyjnej formy kształcenia z możliwością korzystania z platformy edukacyjnej wykorzystywanej w kształceniu na odległość, - dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy. Więcej informacji o szkole i kierunkach kształcenia na stronie internetowej: 21

22 Nazwa szkoły (adres, tel.) Typ szkoły Kierunki kształcenia (zawody, profile) Okres nauczania Liczba miejsc Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach ul. Kamedulska 3 tel liceum ogólnokształcące dla dorosłych stacjonarne (W) liceum ogólnokształcące dla dorosłych (Z) uzupełniające liceum ogólnokształcące (Z) technikum dla dorosłych (Z) technikum uzupełniające (Z) szkoła policealna (Z) technik budownictwa 4 30 technik elektryk 4 30 technik budownictwa 3 30 technik elektryk 3 30 technik mechanik 3 30 opiekunka środowiskowa 1 30 technik administracji 2 30 technik informatyk 2 30 technik bhp 1,5 30 technik budownictwa 2 30 technik logistyk 2 30 technik prac biurowych 2 30 opiekunka dziecięca 2 30 RAZEM:

23 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Suwałkach Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Suwałkach tworzy Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach funkcjonuje od 43 lat. Kształci młodzież na kierunkach: stolarz, tapicer, kucharz małej gastronomii. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych na terenie Ośrodka oraz w zakładach produkcyjnych. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne, np.: kulinarne, muzyczne, sportowe, filmowe, informatyczne. Uczniowie najchętniej uczestniczą w zajęciach piłki nożnej i pływania. Odnoszą na tej płaszczyźnie wiele sukcesów na poziomie wojewódzkim i międzynarodowym. Przy szkole funkcjonuje internat, w którym młodzież spoza terenu Suwałk od poniedziałku do piątku ma zapewnioną opiekę. W internacie panuje rodzinna atmosfera, organizowane są imprezy okolicznościowe, konkursy, itp. Więcej informacji o szkole i kierunkach kształcenia na stronie internetowej: Nazwa szkoły (adres, tel.) Typ szkoły Kierunki kształcenia (zawody, profile) Okres nauczania Liczba miejsc *Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 9 tel zasadnicza szkoła zawodowa specjalna kucharz małej gastronomii stolarz tapicer * dla uczniów posiadających orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim RAZEM: 32 23

24 Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach mieści się w zabytkowych budynkach przy ul. Sejneńskiej 10. W działalność edukacyjną miasta wpisuje się od 1992r., a od 2000 r. jest szkołą bezpłatną. W skład Zespołu wchodzi: 1. Technikum nr 5, w którym można zdobyć zawody: a. technik obsługi turystycznej, b. technik technologii odzieży, 2. VI Liceum Ogólnokształcące o profilu humanistycznym, z rozszerzonym językiem angielskim, historią, wiedzą o społeczeństwie, 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie krawiec. Zdobywanie wiedzy ułatwiają bardzo dobrze wyposażone pracownie: językowa, biologiczna, komputerowa, centrum medialne, turystyczna pracownia symulacyjna, czytelnia pracownia i krawiecka, biblioteka szkolna. W szkole panuje przyjazna, rodzinna atmosfera, wspierająca rozwój intelektualny, moralny i osobowy młodych ludzi. Ważniejsze osiągnięcia uczniów: System na wychowania chrześcijańskiej w koncepcji szkole opiera człowieka i się służy wychowaniu człowieka świadomego własnej wartości, stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce, wyróżnienia i nagrody na zdolnego do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, Międzynarodowym Festiwalu Młodych skutecznie Projektantów Mody (w każdej edycji organizującego swoje życie rodzinne i zawodowe, kształtując je w oparciu o zasady moralne i trwałe wartości, takie jak: miłość, szacunek, wolność, konkursu od 2000 roku), w Ogólnopolskim prawda. Przygotowuje także do podjęcia dalszej nauki Konkursie na Poznajemy Ojcowiznę, studiach filologicznym, wyższych szczególnie historycznym, na kierunkach psychologiczno pedagogicznym, turystycznym, odzieżowym. Młodzieżowym Krajoznawczym w wojewódzkim konkursie na Najlepszy Turystyczny Produkt Markowy, w konkursie Barwy Wolontariatu. 24

25 Kameralny charakter szkoły daje nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia, biorąc pod uwagę jego uwarunkowania i zdolności, służą oni radą i pomocą, nie tylko w problemach szkolnych. Systematyczne zajęcia wspierające umożliwiają uzupełnienie zaległości i uzyskanie pomocy w bieżących trudnościach w nauce. W codziennym życiu szkoły jest również miejsce na działalność kulturalno - rozrywkową ( Święto Szkoły, Ostatni dzwonek, pokazy mody karnawałowy bal przebierańców, Talentynki, dni kultury europejskiej, spektakle, wystawy, koncerty). Szkoła posiada stołówkę i internat. Uczniowskie projekty dające możliwość prezentowania ciekawostek i wyników własnych poszukiwań w temacie: Okruchy pamięci, Regiony Geograficzne Polski, Nasza Polska. W szkole realizowany jest projekt unijny Format przyszłości (rok ) skierowany na rozwój praktycznych umiejętności zawodowych w zawodzie technik obsługi turystycznej poprzez dodatkowe zajęcia zawodowe oraz utworzenie pracowni symulacyjnej, czyli szkolnego biura turystycznego Sales Tour. W lutym 2011 roku pracownia uzyskała europejski certyfikat European umożliwiający uczniom odbywanie w niej praktyk zawodowych oraz szeroką wymianę ofert turystycznych z siecią wirtualnych biur na terenie Europy. Wolontariat realizowany jest w formie pomocy dzieciom w nauce w świetlicy prowadzonej przez siostry Salezjanki oraz poprzez adopcję na odległość. Akcja polega na objęciu wsparciem finansowym wybranych grup młodzieży lub dzieci z krajów misyjnych umożliwiając im kształcenie. Więcej informacji o szkole i kierunkach kształcenia na stronie internetowej: Nazwa szkoły (adres, tel.) Typ szkoły Kierunki kształcenia (zawody, profile) Okres nauczania Liczba miejsc Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Sejneńska 10, tel technikum nr 5 VI liceum ogólnokształcące technik technologii odzieży 4 30 technik obsługi turystycznej RAZEM: 60 25

26 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach W skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia im. Wincentego Witosa w Suwałkach wchodzą: Rolniczego 1. Technikum, 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach jest szkołą ponadgimnazjalną prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła położona jest w najbardziej urokliwym miejscu Suwałk. Posiada nowocześnie wyposażoną bazę do nauki w zawodach związanych z branżą gastronomiczną, spożywczą, turystyczną, rolniczą i architektury krajobrazu. Dysponujemy także bardzo dobrą bazą sportową (hala sportowa 24 m x 48 m, sala gimnastyczna 20 m x 10 m, siłownia, sauna, stadion lekkoatletyczny). Szkoła jest również siedzibą Ludowego Klubu Sportowego Hańcza Suwałki z sekcjami: lekkoatletyka, piłka ręczna dziewcząt i chłopców. Organizujemy także kursy barmana i kelnera. Szkoła organizuje programową i pozaprogramową naukę jazdy samochodem, ciągnikiem rolniczym i kombajnem zbożowym. Uczniowie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, m. in. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, konkurs Biznes Junior. W szkole działają koła zainteresowań, organizowane są wycieczki dydaktyczne i turystyczne oraz imprezy sportowe. W kształceniu zawodowym wykorzystywane są specjalistyczne programy komputerowe. W bibliotece szkolnej oraz w pracowniach komputerowych młodzież może korzystać z Internetu. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej kucharz, kucharz małej gastronomii, kelner, mogą kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym technik żywienia i gospodarstwa domowego. Więcej informacji o szkole i kierunkach kształcenia na stronie internetowej: 26

27 Nazwa szkoły (adres, tel.) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach ul. Ogrodowa 49 tel Typ szkoły technikum zasadnicza szkoła zawodowa Technikum uzupełniające (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej z zawodami: kucharz, kucharz małej gastronomii, kelner) Kierunki kształcenia (zawody, profile) Okres nauczania Liczba miejsc technik rolnik 4 30 technik żywienia i gospodarstwa domowego 4 30 technik agrobiznesu 4 30 technik architektury krajobrazu 4 30 technik organizacji usług gastronomicznych 4 30 mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 3 30 kucharz małej gastronomii 2 30 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 3 30 RAZEM:

28 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach W skład Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach wchodzą: 1. Liceum Ogólnokształcące, 2. Technikum. Jedyne w regionie Liceum Ogólnokształcące mundurowe oferujące swoim uczniom, poza programem zajęć ogólnokształcących szkolenia specjalistyczne przygotowujące do zdawania egzaminów na studia i do pracy w służbach mundurowych. Decydując się na naukę w naszym liceum, możesz liczyć na podniesienie swojej sprawności fizycznej, umożliwiającej wykonywanie zadań w terenie i na poligonie. Poznasz pracę wszystkich służb mundurowych podczas zajęć w Miejskiej Komedzie Policji w Suwałkach, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Oddziale Podlaskiej Straży Granicznej w Augustowie. Jedyne w regionie technikum usług fryzjerskich przygotowujące uczniów do pracy w zawodzie fryzjer. Posiadamy własną pracownię fryzjerską oraz doświadczoną kadrę. 28

29 Technikum informatyczne przygotowujące do pracy w zawodzie technik informatyk. Absolwenci Naszej szkoły osiągają 100% zdawalność matury i egzaminu zawodowego. Posiadamy dwie pracownie komputerowe, Laboratorium ECDL oraz doświadczoną kadrę. Więcej informacji o szkole na stronie internetowej: Nazwa szkoły (adres, tel.) Typ szkoły Kierunki kształcenia (zawody, profile) Okres nauczania Liczba miejsc Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach ul. Kościuszki Suwałki tel liceum mundurowe 3 24 Technikum ZDZ w Białymstoku technik usług fryzjerskich 4 24 z siedzibą w Suwałkach ul. Kościuszki Suwałki tel technikum technik informatyk 4 24 RAZEM: 72 29

30 SUWAŁKI I LO ZS 1 ZS 2 ZS 3 ZS 4 ZST ZS6 ZS CKR CDNiKU SOSW2 ZDZ ZS SS 30

31 31

32 Opracowanie: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach Druk: Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach 32

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie: Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7. 2. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej województwa lubelskiego określa się

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do zarządzenia 01/02/2013 I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół dla młodzieży 1. Od 16

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2012/2013 XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2013/2014 XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Planowane oddziały, terminy rekrutacji oraz kryteria naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół w Kocku na rok szkolny 2015/2016

Planowane oddziały, terminy rekrutacji oraz kryteria naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół w Kocku na rok szkolny 2015/2016 Planowane oddziały, terminy rekrutacji oraz kryteria naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół w Kocku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Łaziska Górne, 19-04 - 2017 r. Regulamin rekrutacji do szkół wszystkich typów w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 06/07 w ZSOiZ w Ciechanowcu Lp.. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Plastyk (w liceach przedmioty w zakresie rozszerzonym) - Specjalność - Techniki graficzne

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 2\2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 4 lutego 2013 roku Na podstawie: 1. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Wersja archiwalna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" ul. Kościerska 11, 89-604 Chojnice REKRUTACJA: www.chojnice.edu.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 35)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 35) ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WARUNKI REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA I WARUNKI REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA I WARUNKI REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 A. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży (liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia)

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Informator. Rok szkolny 2013/2014

Informator. Rok szkolny 2013/2014 Informator Rok szkolny 0/04 oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki Łęczyca, luty 0 roku Drodzy gimnazjaliści Zbliża się termin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat Zduńskowolski INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji www.powiatzdunskowolski.pl Zduńska Wola, luty

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I L O im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku na rok szkolny 2009 / 20010

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I L O im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku na rok szkolny 2009 / 20010 IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Cypriana Kamila Norwida 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a tel. 085 742-23-18 www.4lo.bialystok.pl Zasady rekrutacji do IV LO w Białymstoku są też dostępne

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM 1. Rekrutacją do Zespołu Szkół Budowlanych zajmuje się Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy do wyboru następujące kierunki kształcenia: matematyczno-fizyczny,

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Dyrektora ZSO Nr 5 w Gdyni z dnia 28.02.2013 r. Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE I. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora ZSO Nr 5 w Gdyni z dnia 28.01.2015 r. Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim na rok szkolny 2015/2016 1 1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć do klas dwujęzycznych z językiem angielskim w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny 2010/2011

Regulamin przyjęć do klas dwujęzycznych z językiem angielskim w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny 2010/2011 Regulamin przyjęć do klas dwujęzycznych z językiem angielskim w II Liceum Ogólnokształcącym na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna 1. 23 ust. 2,3 i 5 8 ust. 2,4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017 opracowany na podstawie art. 20f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju nr 15/2013/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. Kudowa Zdrój 14.02.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Technikum Górniczego i Technikum Elektrycznego na rok szkolny 2015/2016

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Technikum Górniczego i Technikum Elektrycznego na rok szkolny 2015/2016 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Technikum Górniczego i Technikum Elektrycznego na rok szkolny 2015/2016 Lp. Czynności Terminy 1. Składanie wniosków do wybranych szkół. 2. Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku Załącznik do uchwały Nr 16-48/11 Zarządu Powiatu z dnia 203.2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH 42-500 BĘDZIN ul. 11 LISTOPADA 3 sekr. (tel. fax) (32) 267-77-58 e - mail: zstubedzin@wp.pl www: www.zstu.pl Kryteria i zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. Wybickiego w Grabonogu

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. Wybickiego w Grabonogu Wewnątrzszkolne kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Rolniczych im gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu w roku szkolnym 01/013 Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016 Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2015/2016 Drodzy Gimnazjaliści, Przekazujemy kolejne wydanie Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 201 5/201 6

na rok szkolny 201 5/201 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLN OKSZTAŁCĄCYCH N R 15 W KRAKOWI E UL. RYDYGIERA 20, 30-695 KRAKÓW, (12).657.75.62, (12).657.05.88, WWW.ZSO15KRAKOW.EDU.PL GIMNAZJUM NR 33 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO IInformator d

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 1/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2013/2014, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 6 / 2 0 1 7 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE max 100 punktów REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE I. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie Kryteria przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie Podstawa prawna Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 1/2012 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2012/2013, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach na rok szkolny 2009/2010

I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach na rok szkolny 2009/2010 URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach na rok szkolny 2009/2010 S u w a ł k i, m a r z

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego 2008/2009 1 2

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego 2008/2009 1 2 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego 2008/2009 Podstawa prawna: a) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach Na podstawie decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia

Bardziej szczegółowo

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół w Dobczycach obowiązujące przy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie:» Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia

ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2017/2018. Podstawa prawna:

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2017/2018. Podstawa prawna: Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe( Dz. U. 2017 poz. 59), 2) USTAWA z

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy

Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy Regulamin rekrutacji i przyjmowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 4 im. M. Kopernika w Dębicy na rok szkolny 2015/2016 1 Regulamin opracowano na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OZIMKU

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OZIMKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OZIMKU 1 1. Zespół Szkół w Ozimku ogłasza nabór w terminie określonym przez Opolskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM opracowane na podstawie Statutu Zespołu Szkół w Głogówku - Załącznik Nr 2 o Zasadach Rekrutacji Uczniów i Słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Lp. Typy szkół Zawód liczba oddz. liczba miejsc Technik mechanik 0,5 15 Technik mechatronik 1 30 Publiczne Technikum Nr 4 im. rtm. 1. W. Pileckiego.

Lp. Typy szkół Zawód liczba oddz. liczba miejsc Technik mechanik 0,5 15 Technik mechatronik 1 30 Publiczne Technikum Nr 4 im. rtm. 1. W. Pileckiego. Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych Publicznego Technikum NR 4 im. rtm. W. Pileckiego, Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu na rok szkolny 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2009 / 2010 oferujemy naukę w szkołach:

W roku szkolnym 2009 / 2010 oferujemy naukę w szkołach: W roku szkolnym 2009 / 2010 oferujemy naukę w szkołach: 1. Technikum 4 letnim w zawodach: technik organizacji reklamy technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej technik żywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 ROZDZIAŁ I 1 PODSTAWA PRAWNA 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. SW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. SW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. SW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 1 REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZK. 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2016/2017 Racibórz, 29 lutego 2016r. Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano

Bardziej szczegółowo