Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 Rawa Mazowiecka, październik 2014 r. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2013/2014 Jakość kształcenia stanowi najważniejszą wykładnię realizacji zadań dydaktycznych w szkołach. Na ocenę jakości kształcenia składa się wiele czynników, ale najważniejszy z nich to czynnik ludzki. Zaangażowanie nauczycieli, innowacyjność procesu nauczania, inspirowanie uczniów do rozwoju swoich zainteresowań stanowią o wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Ustawa o systemie oświaty art. 5a zobowiązuje do przedstawienia Radzie Powiatu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach egzaminów. Przedstawiony materiał zawiera informacje o działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski, zestawienie wyników egzaminów maturalnych i zawodowych przeprowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych, egzaminów przeprowadzonych w szkołach specjalnych, informacje o realizowanych projektach unijnych i zajęciach pozalekcyjnych a także losach absolwentów.

2 Spis treści Sieć publicznych i niepublicznych szkół i placówek (Tabela 1).....str 3 Ogólnodostępne publiczne gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (Tabela 2).. str 4 Ogólnodostępne publiczne szkoły specjalne (Tabela 3) str 4 Dane i wskaźniki szkół publicznych z ostatnich trzech lat (Tabela 4) str 5 Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Tabela 5 i 6). str 6 Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach publicznych (Tabela 7) str 7 Średnie wyniki egzaminu maturalnego w szkołach publicznych (Tabela 8).....str 8 Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach publicznych (Tabela 9)...str 9 Wyniki sprawdzianu w szkole podstawowej specjalnej w Zespole Placówek Specjalnych (Tabela 10)..str 10 Wyniki egzaminu w gimnazjum specjalnym w Zespole Placówek Specjalnych (Tabela 11)..str 10 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Placówek Specjalnych (Tabela 12) str 10 Realizowane projekty unijne w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 13)....str 11 Udział uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 14)...str 12 Udział uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 15).str 13 Udział uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 16)...str 14 Udział uczniów Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 17). str 15 Udział uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 18)... str 16 Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 19).. str Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w roku szkolnym 2013/2014(Tabela 20 )..... str 18 Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w roku szkolnym 2013/2014(Tabela 21).str 19 Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 22)..str 19 Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Placówek Specjalnych w roku szkolnym 2013/2014(Tabela 23).str.20 Losy absolwentów opuszczających szkołę w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 24)....str Podsumowanie.. str 23-27

3 Tabela 1. Sieć publicznych i niepublicznych szkół i placówek Rok szkolny 2013/2014 Szkoła Publiczne Niepubliczne Liczba Liczba Niepubliczne jako % wszystkich szkół uczniów szkół uczniów szkoły uczniowie Gimnazja Licea Ogólnokształcące Technika Technika Uzupełniające dla Dorosłych Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych 1 58 Zasadnicze Szkoły Zawodowe Szkoły Podstawowe Specjalne Gimnazja Specjalne Szkoły Przysposabiające do Pracy Specjalne Zasadnicze Szkoły Zawodowe Specjalne Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoły Policealne dla Dorosłych ( w tym Studium) Technika Uzupełniające dla Dorosłych Technika dla Dorosłych Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla Młodzieży RAZEM: % 14 %

4 Tabela 2. Ogólnodostępne publiczne gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Rok szkolny 2013/2014 Szkoła Uczniowie Oddziały Etaty nauczycieli Etaty administracji i obsługi Publiczne Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie , ,32 8,50 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta ,46 16,50 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ,09 9,25 Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 961 (w tym 58 uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i 53 uczniów Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych) 35 72,45 16,33 RAZEM: ,92 50,58 Tabela 3. Ogólnodostępne publiczne szkoły specjalne Rok szkolny 2013/2014 Szkoła Uczniowie Oddziały Etaty nauczycieli Etaty administracji i obsługi Szkoła Podstawowa Specjalna 41 8 Gimnazjum Specjalne 12 4 Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna ,96 15,25 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w tym Gimnazjum ,28 5 RAZEM: ,24 20,25

5 Tabela 4. Dane i wskaźniki szkół publicznych z ostatnich trzech lat szkolnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Reymonta Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Białej Rawskiej im. Mikołaja Kopernika 2012/ / / / / / / / / / / /2015 Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba etatów nauczycielskich 43,77 37,92,74 50,99 50,46 49,65 39,34 40,09,63 71,00 72,45 74,68 Liczba etatów administracji i obsługi 8,50 8,50 8,50 16,50 16, ,25 9,25 9,25 16,33 16,33 16,33 Uczniowie na oddział 27, ,84 24,40 24,61 24,75 19,90 19,42 19,35 27,65 27,45 27,03 Etaty nauczycielskie na oddział 2,30 2,10 2,16 2,54 2,40 2,49 1,87 1,90 1,94 2,02 2,07 2,14 Uczniowie na etat nauczycielski 11,76 11,86 11,08 9,57 10,24 9,97 10,62 10,17 10,02 13,63 13,26 12,67 Uczniowie na etat administracji i obsługi 60,58 52,94 50,47 29,57 31, ,18 44,10 41,84 59,27 58,84 57,93

6 Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tabela 5. Funkcjonowanie Poradni 2011/ / /2014 Liczba etatów pedagogicznych 17,25 17,54 21,75 Liczba etatów administracji i obsługi 2,75 2,75 3,25 Liczba opinii i orzeczeń na 100 uczniów objętych opieką poradni Liczba opinii i orzeczeń na etat pedagogiczny (1 opinia lub orzeczenie = 2,3,4 badania diagnostyczne różnych specjalistów) Tabela 6. Liczba orzeczeń wydanych przez Poradnię Orzeczenia 2011/ / /2014 Niesłyszący Słabo słyszący Niewidomi Słabo widzący Niepełnosprawność ruchowa w tym afazja w tym afazja (2) Upośledzenie w stopniu lekkim Upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym Autyzm Sprzężone niepełnosprawności Orzeczenia uchylające Nauczania indywidualne Odmowne nauczania indywidualne zagrożonych niedostosowaniem społecznym - o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - o braku potrzeby kształcenia specjalnego Razem: W roku szkolnym 2013/2014 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała 835 opinii. W roku szkolnym 2013/2014 pracownicy poradni wykonali 1922 badania w tym 710 badań psychologicznych, 641 badań pedagogicznych w tym badania integracji sensorycznej, 347 badań logopedycznych, 224 badania przesiewowe. Aby można było wydać pełną opinię czy orzeczenie muszą być wykonane dwie, trzy a nawet cztery diagnozy przez różnych specjalistów. Na przyjętych 1330 pacjentów placówka wydała 978 opinii i orzeczeń, a 548 dzieci zostało objętych opieką indywidualną i grupową na terenie placówki. Dodatkowo pracownicy poradni realizują szkoleniowe spotkania dla nauczycieli, grupy wsparcia dla rodziców, a także warsztaty dla młodzieży na terenie szkół i placówek z terenu naszego powiatu. Pracownicy Poradni pracowali w 14 punktach konsultacyjnych w szkołach, przedszkolach na terenie powiatu rawskiego. Z każdym rokiem coraz więcej zgłasza się do poradni dzieci, u których rozpoznajemy potrzebę wczesnego wspomagania ich rozwoju. Przy poradni od kilku lat funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka pod którego opieką w roku szkolnym na dzień było 72 dzieci, korzystają z pomocy specjalistów poradni: logopedy lub neurologopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty integracji sensorycznej oraz zajęcia rehabilitacyjne, prowadzone nie tylko na terenie naszej placówki, ale również w domach u dziecka.

7 Tabela 7. Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach publicznych Szkoła Typ Zdawalność według przedmiotów (w %) Zdawalność Język polski Matematyka Język obcy w szkołach ogółem (w %) Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące Szkoła 99 % Województwo 97 % Kraj 96 % Szkoła 98 % Województwo 90 % Kraj 83 % Szkoła 98 % Województwo 96,67 % Kraj 95,67 % Szkoła 98,34 % Województwo 94,56 % Kraj 91,56 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta Liceum Ogólnokształcące Szkoła 97,9 % Województwo 97 % Kraj 96 % Szkoła 90,4 % Województwo 90 % Kraj 83 % Szkoła 97,44 % Województwo 96,67 % Kraj 95,67 % Szkoła 95,25 % Województwo 94,56 % Kraj 91,56 % Technikum Szkoła 93,5 % Województwo 93 % Kraj 91 % Szkoła 82,2 % Województwo 73 % Kraj 62 % Szkoła 98,24 % Województwo 90,34 % Kraj 90,34 % Szkoła 91,32 % Województwo 85,45 % Kraj 81,12 % Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Liceum Ogólnokształcące Szkoła 100 % Województwo 97 % Kraj 96 % Technikum Szkoła 97 % Województwo 93 % Kraj 91 % Szkoła 75 % Województwo 90 % Kraj 83 % Szkoła 84 % Województwo 73 % Kraj 62 % Szkoła 93 % Województwo 96,67 % Kraj 95,67 % Szkoła 95 % Województwo 90,34 % Kraj 90,34 % Szkoła 89,34 % Województwo 94,56 % Kraj 91,56 % Szkoła 92 % Województwo 85,45 % Kraj 81,12 % Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące Szkoła 88,89 % Województwo 97 % Kraj 96 % Szkoła 48,2 Województwo 90 % Kraj 83 % Szkoła 64,7 Województwo 96,67 % Kraj 95,67 % Szkoła 67,27 % Województwo 94,56 % Kraj 91,56 % Technikum Szkoła 73 % Województwo 93 % Kraj 91 % Szkoła 48,8 Województwo 73 % Kraj 62 % Szkoła 63 % Województwo 90,34 % Kraj 90,34 % Szkoła 61,60 % Województwo 85,45 % Kraj 81,12 %

8 Tabela 8. Średnie wyniki egzaminu maturalnego w szkołach publicznych Szkoła Typ Średni wynik według przedmiotów (w %) Język polski Matematyka Język obcy Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące Szkoła 62 % Województwo 53 % Kraj 54 % Szkoła 66 % Województwo 55 % Kraj 54 % Szkoła 74 % Województwo 76 % Kraj 67 % Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta Liceum Ogólnokształcące Szkoła 52,78 % Województwo 53 % Kraj 54 % Szkoła 49,98 % Województwo 55 % Kraj 54 % Szkoła 69,78 % Województwo 76 % Kraj 67 % Technikum Szkoła 47,24 % Województwo 44 % Kraj 45 % Szkoła 40,09 % Województwo 36 % Kraj 36 % Szkoła 64,61 % Województwo 55 % Kraj 52 % Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Liceum Ogólnokształcące Szkoła 51 % Województwo 53 % Kraj 54 % Szkoła % Województwo 55 % Kraj 54 % Szkoła 66 % Województwo 76 % Kraj 67 % Technikum Szkoła 43 % Województwo 44 % Kraj 45 % Szkoła - % Województwo 36 % Kraj 36 % Szkoła 58 % Województwo 55 % Kraj 52 % Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące Szkoła -42,9 % Województwo 53 % Kraj 54 % Szkoła 27 % Województwo 55 % Kraj 54 % Szkoła 43 % Województwo 76 % Kraj 67 % Technikum Szkoła 43,17 % Województwo 44 % Kraj 45 % Szkoła 25,6 % Województwo 36 % Kraj 36 % Szkoła 39,22 % Województwo 55 % Kraj 52 %

9 Tabela 9. Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach publicznych. Szkoła Typ Zawód Liczba zdających Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Technikum Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technik ekonomista 14 Szkoła 85,8 % Województwo 71 % Kraj 76,16 % Technik agrobiznesu 11 Szkoła 90,9 % Województwo 87 % Kraj 75,12 % Technik logistyk 22 Szkoła -86,4 % Województwo 69 % Kraj 75,18 % Technik ogrodnik 15 Szkoła 73 % Województwo 84 % Kraj 65 % Technik ekonomista 21 Szkoła 81 % Województwo 71 % Kraj 76 % Technik informatyk 12 Szkoła 83 % Województwo 50 % Kraj 57 % Technik hotelarstwa 20 Szkoła 45 % Województwo 64 % Kraj 71 % Szkoła 100 % Cukiernik 1 Województwo 66 % Kraj 74 % Zdawalność w Zdawalność szkołach ogółem (w %) (w %) 87,7 % 70,50 % 100 % Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technik budownictwa 25 Szkoła 80 % Województwo 63 % Kraj 76 % Technik pojazdów samochodowych Technik organizacji usług gastronomicznych 25 Szkoła 80 % Województwo 75 % Kraj 79 % 19 Szkoła 57,1 % Województwo 74 % Kraj 80 % Technik hotelarstwa 23 Szkoła 24 % Województwo 64 % Kraj 76 % Montaż i eksploatacja komputerów osobistych Planowanie i realizacja usług w recepcji Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik monter maszyn i urządzeń 14 Szkoła 36 % Województwo 41 % Kraj 39 % 21 Szkoła 62 % Województwo 64 % Kraj 62 % 16 Szkoła 44 % Województwo 76 % Kraj 74 % 10 Szkoła 30 % Województwo 51 % Kraj 63 % 56,52 % 37 %

10 Tabela 10. Wyniki sprawdzianu w szkole podstawowej specjalnej w Zespole Placówek Specjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Umiejętności Maksymalna ilość punktów Średni wynik uzyskany przez uczniów Wyniki sprawdzianu (%) Czytanie 9 p. 5,6 p. 62,2 % Pisanie 8 p. 4,4 p. 55,4 % Rozumowanie 9 p 3,1 p. 34,9 % Korzystanie z informacji 2 p. 1,1 p. 57,1 % Wykorzystanie wiedzy w praktyce 12 p. 7,7 p. 64,3 % Razem 40 p. 21,9 p. 54,8 % Tabela 11. Wyniki egzaminu w gimnazjum specjalnym w Zespole Placówek Specjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Wyniki egzaminu w szkole część humanistyczna część matematyczno-przyrodnicza Historia i WOS Polski Matematyka Przedmioty przyrodnicze % % % % 8 54,1 % 46,5 % 33,1 % 40,9 % Tabela 12. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Placówek Specjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Nazwa zawodu Liczba zgłoszonych uczniów Przystąpiło do etapu pisemnego liczba % Zdało etap pisemny liczba % Przystąpiło do etapu praktycznego liczba % Zdało etap praktyczny liczba % Przystąpił o do egzaminu liczba % Otrzymało dyplom w 2013 r. liczba Otrzymało dyplom w 2013 r. % Otrzymało dyplom OKE Łódź Kucharz małej gastronomii

11 Tabela 13. Realizowane projekty unijne w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Tytuł projektu Wartość projektu w zł. Liczba uczniów uczestniczących w projekcie Liczba nauczycieli uczestniczących w projekcie Zespół Szkół Ogólnokształcących Pilotaż nowych egzaminów maturalnych Projekt niepieniężny 57 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Bialscy technicy na europejskim rynku pracy , Kompetencje dla przyszłości , Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika Dobry zawód to skarb ,

12 Tabela 14. Udział uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Rodzaj konkursu Udział uczniów w konkursach na szczeblu: Wyniki na szczeblu: Zespół Szkół Ogólnokształcących szkolnym okręgowym krajowym szkolnym okręgowym krajowym Olimpiada Języka Rosyjskiego I miejsce tytuł finalisty Festiwal Piosenki Rosyjskiej 1 drużyna 1 drużyna 1 drużyna wyróżnienie Ogólnopolski Konkurs Papieski on-line finalistów 2 finalistów Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki I miejsce II miejsce Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO-PLANETA Plus 11 wyróżnienie Konkurs Chemiczny w ramach Akademii Ciekawej Chemii 14 3 wyróżnienia I miejsce Międzynarodowy Konkurs Fizyczny Lwiątko 16 Tytuł taona i wyróżnienie Konkurs Języka Angielskiego OPERATION 2 1 laureat Konkurs Matematyka moja pasja organizowany przez UŁ finalistów Matematyczny Konkurs Pangea 18 8 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom I miejsce III miejsce Konkurs przyrodniczy Fotonatura 5 I miejsce II miejsce 3 wyróżnienia Ogólnopolski Konkurs Programistyczny 2 II miejsce Ogólnopolski Konkurs Informatyczny TIK-TAK 51 1

13 Tabela 15. Udział uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 Szkoł a Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta Rodzaj konkursu Udział uczniów w konkursach na szczeblu: Wyniki na szczeblu: szkolnym okręgowym krajowym szkolnym okręgowym krajowym Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 14 Ogólnopolski Konkurs Literacki Młodych Polaków portret zbiorowy 1 3 Konkurs na najlepszy Samorząd Uczniowski w powiecie rawskim wyróżnienie Konkurs Żołnierze wyklęci 20 III miejsce Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 6 6 I miejsce Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego 40 6 I, II, IV miejsce Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego 20 Szkolny Konkurs Wiedzy Geograficznej 100 Szkolny Konkurs Literacki Czy przykazania są dla mnie drogowskazem 8 Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 1 1 VII miejsce Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii 30 Szkolny Dzień Ekonomisty 2 II miejsce Sowa matematyczna 56 Konkurs Wiedzy o Sztuce 4 4 I miejsce Konkurs na świąteczną kartkę bożonarodzeniową 15 Konkurs na kartkę wielkanocną i pisankę 15 Olimpiada Języka Niemieckiego 6 Olimpiada Wiedzy Biblijnej 14 3 Turniej Wiedzy Pożarniczej 5 III miejsce Konkurs Mój las 3 II, III miejsce Konkurs Fotonatura 35 II, III miejsce 4 wyróżnienia Powiatowy Konkurs Najpiękniejszy zakątek mojej okolicy I, II miejsce

14 Tabela 16. Udział uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Rodzaj konkursu Udział uczniów w konkursach na szczeblu: Wyniki na szczeblu: szkolnym okręgowym krajowym szkolnym okręgowym krajowym Olimpiada Teologii Katolickiej Męczennicy XX wieku- świadkami wiary 11 Konkurs Wiedzy Bibilijnej Olimpiada wiedzy hotelarskiej miejsce na 373 Pangea- konkurs matematyczny 12 Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego 12 1 III miejsce Międzyklasowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego w przysłowiach 25 Podchody językowe 30 Piosenka angielska 12 Olimpiada Ekonomiczna 10 Olimpiada Przedsiębiorczości 15 Olimpiada Wiedzy o Bankach 3 Etyka w biznesie- konkurs 16 Konkurs wiedzy ekonomicznej 24 Powiatowy Konkurs o Rachunkowości 5 1 I miejsce Konkurs na ulotkę promującą szkołę 14 Konkurs wiedzy o marketingu 20 OMNIBUS 20 Powiatowy konkurs z historii sztuki 4 Międzyklasowy konkurs na plakat o tematyce Ochrona praw człowieka 60 Konkurs- Rosja odkrywamy jej piękno 10 Powiatowy konkurs o Rosji 1 Olimpiada wiedzy ogrodniczej 7 Konkurs na prezentację multimedialną nt. uzależnień 10 Szklona Interiada- Gra Giełdowa SIGG 15 Kafeteria edukacyjna dla licealistów Akademia Edukacji Menadżerskiej 4 Konkurs wiedzy chemicznej 20 Konkurs wiedzy fizycznej 15 III Powiatowy Konkurs Ortograficzny O PIÓRO STAROSTY III miejsce Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej 70 Turniej Tenisa stołowego o tytuł Mistrza Szkoły ZSP w Białej Rawskiej 18 Międzyszkolny turniej tenisa stołowego II miejsce II miejsce Turniej piłki siatkowej 12 Piłka ręczna chłopców 12 I miejsce Piłka siatkowa- chłopcy 12 III miejsce Piłka plażowa- dziewczęta 2 III miejsce

15 Tabela 17. Udział uczniów Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Rodzaj konkursu Udział uczniów w konkursach na szczeblu: Wyniki na szczeblu: Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika szkolnym okręgowym krajowym szkolnym okręgowym krajowym Olimpiada Policyjna 2 Powiatowy konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym 9 1 laureat Ogólnopolski konkurs mechaniczny w Płocku 18 3 I, XIII, XX miejsce indywidualnie, V drużynowo Ogólnopolski konkurs wiedzy mechatronicznej 6 II miejsce indywidualnie, III drużynowo Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 6 I i IVmiejsce drużynowo I i III indywidualnie Olimpiada wiedzy technicznej 1 I miejsce XIII miejsce Olimpiada wiedzy o żywności 9 2 VI miejsce Międzyszkolna liga elektryki 12 4 I miejsce, I miejsce drużynowo - Biegi przełajowe chłopców - Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt - L-A dziewcząt - Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt - piłka nożna dziewcząt I miejsce V miejsce Wojewódzkie Manewry Forteczne w Tomaszowie Mazowieckim 10 III miejsce Udział w Wojewódzkim Turnieju Piłki Orlikowej Młodzieży IV miejsce Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Młodzieży Łódzkiej I i III miejsce indywidualnie, I miejsce drużynowo IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży I i II miejsce Sprawny w zawodzie II miejsce

16 Tabela 18. Udział uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Rodzaj konkursu Udział uczniów w konkursach na szczeblu: Wyniki na szczeblu: Zespół Placówek Specjalnych szkolnym okręgowym krajowym szkolnym okręgowym krajowym Kultura bezpieczeństwa 2 II miejsce Talent do niemarnowania Tesco dla szkół 10 III miejsce Na dziko czyli w poszukiwaniu nielegalnych składowisk odpadów 8 I miejsce Konkurs kulinarny dania, potrawy i desery z jabłek 23 III wyróżnienia Konkurs aktywni dla klimatu 5 II miejsce Turniej tenisa stołowego szkół podstawowych 2 III miejsce Turniej piłki nożnej 1 drużyna III miejsce Najpiękniejszy ilustrowany śpiewnik kolęd i pastorałek 15 III wyróżnienia Plastyczny oszczędzam, segreguję, nie marnuję 13 II wyróżnienia Poznaj swoje prawa w pracy 1 wyróżnienie Mityng lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych 8 wyróżnienie Konkurs ekologiczny Ekolog roku III wyróżnienia Mądra głowa konkurs matematyczny 27 IV wyróżnienia Konkurs projekt logo, ulotki lub plakatu promującego 3 III miejsce przedsiębiorczość wśród młodzieży. Konkurs plastyczny wiosenne kwiaty 32 I, II, III miejsca Ogólnopolski konkurs plastyczny- bądź rozważny baw się grzecznie 6 II miejsce a w twoim domu będzie bezpiecznie W mojej głowie mieszka ktoś z wiersza 15 I wyróżnienie Konkurs kulinarny tradycyjne potrawy wielkanocne 44 III wyróżnienia Konkurs plastyczny i wiedzy o Unii- Poznaję świat choć mam 16 III wyróżnienia niewiele lat Ilustracja do wierszy Brzechwy 7 III miejsce Świat oczami dziecka 22 III wyróżnienia

17 Tabela 19. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Ilość Miesięczna liczba Roczna liczba godzin uczestników godzin Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Koło z języka angielskiego Koło informatyczne 5-30 W ramach zajęć z art. art. 42 ust. 2 pkt 2 KN 45 nauczycieli (w tym 37 raz w tygodniu) prowadziło zajęcia pozalekcyjne. Były to zajęcia przeznaczone na fakultety przygotowujące do matury, koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze zajęcia sportowe: Zajęcia humanistyczne Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla dyslektyków Fakultety z wiedzy o społeczeństwie Koło z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym Koło informatyczne Fakultety z fizyki Zajęcia wyrównawcze z fizyki Fakultety chemiczne Zajęcia wyrównawcze z chemii Pierwsza pomoc przedmedyczna Koło biologiczne Szkolne koło Caritas Gry i zabawy rekreacyjne SKS-lekkoatletyka Aerobic Fakultety z matematyki Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia wyrównawcze z matematyki Koło języka rosyjskiego Fakultety z języka rosyjskiego Fakultety z języka niemieckiego Koło języka niemieckiego Fakultety z języka niemieckiego Fakultety z geografii Koło Miłośników Biblioteki Warsztaty biblioteczne Zajęcia z pedagogiem szkolnym- Wspieranie uczniów w ich rozwoju Zajęcia z psychologiem szkolnym- Zapobieganie i niwelowanie niepowodzeń szkolnych i napięć psychicznych

18 Fakultety z języka angielskiego Koło języka angielskiego Koło języka angielskiego Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Fakultety z języka angielskiego Fakultety z języka angielskiego Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Fakultety z języka polskiego Koło polonistyczne Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Fakultety z języka polskiego Chór szkolny Tabela 20. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Ilość uczestników Miesięczna liczba godzin Roczna liczba godzin Liceum Ogólnokształcące Konsultacje z wiedzy o sztuce Liceum Ogólnokształcące, Technikum Sportowe zajęcia rekreacyjne: aerobik, zajęcia przygotowujące do zawodów, zajęcia na siłowni. Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z j. angielskiego Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii Liceum Ogólnokształcące Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z j. niemieckiego Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia fakultatywne z języka polskiego dla maturzystów Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z języka angielskiego. Technikum Zajęcia fakultatywne z matematyki Technikum Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia fakultatywne z geografii Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia fakultatywne z wiedzy o społeczeństwie Technikum Opieka nad Spółdzielnią Uczniowską Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia dla maturzystów z matematyki Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia wyrównawcze z matematyki Liceum Ogólnokształcące, Technikum Opieka nad szkolnym kołem PCK Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze Liceum Ogólnokształcące Fakultety z fizyki Technikum Przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia fakultatywne z historii Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia wyrównawcze dla dyslektyków Liceum Ogólnokształcące Zajęcia z języka rosyjskiego w logistyce Liceum Ogólnokształcące, Technikum Przygotowania do Konkursu Wiedzy Biblijnej

19 Tabela 21. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Ilość uczestników Miesięczna liczba godzin Roczna liczba godzin Technikum Język angielski Technikum Język polski Liceum Ogólnokształcące Chemia Technikum Matematyka Liceum Ogólnokształcące, Technikum Język angielski Liceum Ogólnokształcące, Technikum Geografia Liceum Ogólnokształcące Język polski Liceum Ogólnokształcące, Technikum WOS i historia Liceum Ogólnokształcące, Technikum Koło wolontariatu Technikum Przedmioty zawodowe z hotelarstwa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przedmioty zawodowe z ogrodnictwa Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Język polski Technikum Przedmioty ekonomiczne Technikum Język niemiecki Liceum Ogólnokształcące, Technikum fizyka Technikum matematyka Technikum Przedmioty ekonomiczne Technikum Przedmioty ekonomiczne Tabela 22. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2013/2014 Ilość uczestników Miesięczna liczba Roczna liczba Szkoła Rodzaj zajęć pozalekcyjnych godzin godzin Zajęcia dodatkowe zawodowe w ramach projektu Kompetencje / 6 mies dla przyszłości Zajęcia dodatkowe dydaktyczno-wyrównawcze w ramach projektu / 6 mies Kompetencje dla przyszłości Zajęcia w ramach klubów zainteresowań w ramach projektu / 6 mies Technikum Kompetencje dla przyszłości Zajęcia w ramach akademii sportu w ramach projektu / 6 mies Kompetencje dla przyszłości Trening kompetencji miękkich, osobistych i społecznych w / 3 mies ramach projektu Dobry zawód to skarb Koło artystyczno-teatralne Zajęcia dodatkowe z przygotowania zawodowego w ramach / 3 mies projektu Dobry zawód to skarb Zasadnicza Szkoła Zawodowa Trening kompetencji miękkich, osobistych i społecznych / 3 mies w ramach projektu Dobry zawód to skarb Liceum Ogólnokształcące Zajęcia wyrównujące szanse uczniów

20 Tabela 23. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Placówek Specjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Ilość uczestników Miesięczna liczba godzin Roczna liczba godzin Szkoła Podstawowa Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii Szkoła Podstawowa Kraje angielskiego obszaru językowego Szkoła Podstawowa Usprawnienie ruchowe Szkoła Podstawowa Gry i zabawy kompensacyjne Szkoła Podstawowa Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Szkoła Podstawowa Gry i zabawy dydaktyczne Szkoła Podstawowa Zajęcia usprawniające motorykę małą Szkoła Podstawowa Koło logopedyczne Gimnazjum Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii Gimnazjum Kawiarenka intrnetowa Gimnazjum Kraje angielskiego obszaru językowego Gimnazjum Klub młodego lekkoatlety Gimnazjum Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Gimnazjum Zaj. terapeutyczno wspomagające Gimnazjum Koło logopedyczne Gimnazjum Wych. komunikacyjne-bezpieczeństwo na drodze Gimnazjum Doradztwo zawodowe Gimnazjum Koło teatralne Gimnazjum Koło polonistyczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Koło gastronomiczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Koło komputerowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Doradztwo zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze Przysposabiająca do pracy Zaj. prom. zdrowy tryb życia Przysposabiająca do pracy Gimnastyka w formie zabaw Przysposabiająca do pracy Klub młodego tenisisty stołowego Przysposabiająca do pracy Zajęcia plastyczne Przysposabiająca do pracy Koło teatralne Przysposabiająca do pracy Usprawnianie technik szkolnych

21 Tabela 24. Losy absolwentów opuszczających szkołę w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Typ Liczba absolwentów ogółem Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące 167 Nazwa uczelni Politechnika Warszawska Warszawski Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Łódzki Politechnika Łódzka Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Szkoła Główna Handlowa SGGW w Warszawie WAT w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Uniwersytet Poznański Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ASP w Warszawie Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie Uniwersytet Wrocławski Szkoła Główna Służby Pożarniczej w W-wie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu PWSZ w Skierniewicach Tryb studiów np. dzienny, zaoczny, wieczorowy Studia dzienne 150 Studia zaoczne - 17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta Liceum Ogólnokształcące 95 Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie SGGW w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Politechnika Łódzka Uniwersytet Warszawski Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Studia dzienne 54 Studia zaoczne - 11 Technikum 49 Politechnika Warszawska Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Politechnika Łódzka Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach Studia dzienne 7 Studia zaoczne - 14

22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Liceum Ogólnokształcące 28 Uniwersytet Łódzki Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach SGGW w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Studia dzienne 15 Studia zaoczne - 4 Technikum 74 Politechnika Warszawska Politechnika w Krakowie Katolicki Uniwersytet Lubelski Politechnika Łódzka Uniwersytet Łódzki SGGW w Warszawie Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie Wyższa Szkoła Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii w Warszawie Studia dzienne 45 Studia zaoczne - 7 Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące Technikum Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Uniwersytet Łódzki Politechnika Łódzka Uniwersytet Łódzki Politechnika Częstochowska Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Studium British School w Skierniewicach Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Studia dzienne 1 Studia zaoczne - 15 Studia dzienne 21 Studia zaoczne -17

23 PODSUMOWANIE Na terenie Powiatu Rawskiego w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowały cztery publiczne szkoły ponadgimnazjalne tj. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie (od 1 lipca 2013 r. weszło w skład nowo utworzonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących ), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta, Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Ponadto Publiczne Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej (od 1 lipca 2013 weszło w skład nowo utworzonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących ), Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna oraz Zespół Placówek Specjalnych w skład którego wchodzi Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (MOS). Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych działające w roku szkolnym 2013/2014 na terenie naszego powiatu to: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Forum oraz Technikum Ekonomiczne Forum, Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła. Do szkół tych uczęszczało łącznie 402 słuchaczy tj. 52 słuchaczy mniej niż w roku szkolnym 2012/2013. W szkołach ponadgimnazjalnych w 95 oddziałach uczyło się uczniów, co stanowi średnio 24,12 uczniów na oddział, w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 liczba uczniów zmniejszyła się o 13. Natomiast w placówkach oświatowych uczyło się 118 dzieci i wychowanków w 21 oddziałach tj. średnio 5,62 uczniów na oddział. W Publicznym Gimnazjum uczyło się w 2 oddziałach 28 uczniów. Spadek liczby uczniów spowodowany jest obserwowanym od kilku lat niżem demograficznym. Nabór do klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych przedstawiał się następująco: rok szkolny 2012/ uczniów, rok szkolny 2013/ uczniów orz 9 uczniów do gimnazjum. Z analizy wyników egzaminu maturalnego wynika, że zdający bardzo dobrze poradzili sobie z rozwiązaniem arkuszy egzaminacyjnych. Jest to wspólny efekt pracy uczniów jak i nauczycieli. W LO. w ZSP w Białej Rawskiej 100% uczniów zdało egzamin maturalny z języka polskiego, natomiast w LO. w ZSO zdawalność tego przedmiotu wyniosła 99% w LO. w ZSP 97,9 % w Technikum w ZSP w Białej Rawskiej 97 % a w Technikum w ZSP 93,5 %. Najsłabiej egzamin

24 maturalny z języka polskiego zdali uczniowie ZSP w Białej Rawskiej tj. w LO -88,89 % a Technikum 73 %. Egzamin maturalny z matematyki najlepiej zdali uczniowie L.O. im Marii Skłodowskiej Curie, zdawalność tego przedmiotu wyniosła 98%. Następnie matematykę w 90,4% zdali uczniowie L.O. w ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, w 82,2,2% uczniowie Technikum w ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, w 75% uczniowie LO. w ZSP w Białej Rawskiej, w 84% uczniowie Technikum w ZSP w Białej Rawskiej, w 48,2% uczniowie L.O. w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika i w 48,8% uczniowie Technikum w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika. Język obcy w 98,24% zdali uczniowie L.O. w ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, w 98 % uczniowie L.O. im Marii Skłodowskiej Curie w Rawie Mazowieckiej, w 97,44% uczniowie L.O. w ZSP im. Wł. Reymonta, w 95% uczniowie Technikum w ZSP w Białej Rawskiej, w 93 % uczniowie LO. w ZSP w Białej Rawskiej, w 64,7% uczniowie L.O. w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej i w 63% uczniowie Technikum w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Reasumując zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 najlepiej wypadło L.O. im Marii Skłodowskiej Curie egzamin maturalny uczniowie zdali w 98,34% w porównaniu z województwem, gdzie zdawalność wyniosła 94,56% oraz krajem 91,56%. Bardzo dobrze, bo aż w 95,25% egzamin maturalny zdali również uczniowie L.O. w ZSP im. Wł. Reymonta, następnie uczniowie LO. ZSP w Białej Rawskiej w 89,34 % a uczniowie L.O. w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika egzamin maturalny zdali w 67,27%. Jeżeli chodzi o technika najlepiej egzamin maturalny zdali uczniowie Technikum w ZSP w Białej Rawskiej - 92%, w porównaniu z województwem, gdzie zdawalność wyniosła 85,45% oraz krajem 81,12%. Dobrze egzamin ten zali również uczniowie Technikum w ZSP 91,32%, na końcu znaleźli się uczniowie Technikum w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika 61,60%. W roku szkolnym 2013/2014 do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 269 absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych, gdzie absolwenci techników to 242 uczniów, a zasadniczych szkół zawodowych 27 uczniów. Na 242 zdających uczniów w technikum egzamin zawodowy zdało 173 uczniów co stanowi 71,58% zdających. Natomiast na 27 zdających uczniów zasadniczych szkół zawodowych egzamin zawodowy zdało 19 uczniów, co stanowi 68,5% zdających. Generalnie obserwuje się duże zainteresowanie nauczycieli i uczniów możliwością sprawdzenia swoich umiejętności na zewnątrz, a tym samym podnoszenia wyników nauczania. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych chętnie uczestniczą w konkursach

25 i olimpiadach. W okresie objętym sprawozdawczością uczniów oraz 1 drużyny brała udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym, 182 uczniów i 1 drużyna brała udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu okręgowym i 29 uczniów i 1 drużyna brała udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu krajowym. Na szczeblu szkolnym uczniowie zajęli I, II i III miejsca, na szczeblu okręgowym zajęli od I do VII miejsca, kilka osób uzyskało tytuł finalisty oraz wyróżnienia, natomiast na szczeblu krajowym uczniowie zajęli I, II, XIII miejsca indywidualnie, III drużynowo kilkoro uczniów uzyskało tytuł finalisty, były również wyróżnienia. Także uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej brali udział w konkursach na szczeblu szkolnym (224 uczniów), okręgowym (35 uczniów i 1 drużyna) i krajowym (45 uczniów) w których zajęli na szczeblu szkolnym I, II, III miejsce i wyróżnienia, na szczeblu okręgowym dwa II miejsca, cztery III miejsca i wyróżnienia a na szczeblu krajowym jedno I miejsce, dwa II miejsca, trzy III miejsca i wyróżnienie. W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach ponadgimnazjalnych realizowane były 4 projekty unijne o łącznej wartości 2 mln 456 tys. 049 zł. w tym jeden projekt niepieniężny. W Zespole Szkół Ogólnokształcących realizowany był projekt niepieniężny w którym uczestniczyło 57 uczniów i 1 nauczyciel tj.: Pilotaż nowych egzaminów maturalnych program organizowany przez Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej realizowany był 1 projekt pn. Bialscy technicy na europejskim rynku pracy. W projekcie tym brało udział 25 uczniów i 7 nauczycieli. Wartość projektu to kwota ,00 zł. Projekt skierowany był do uczniów technikum kształcącego w zawodach technik informatyk, ogrodnik, ekonomista. W ramach projektu uczniowie odbyli 4 tygodniową praktykę zawodową w Niemczech i we Włoszech. Uczniowie także uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego i niemieckiego. W Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika realizowany był projekty. Projekt pn. Kompetencje dla przyszłości, w którym udział wzięło 431 uczniów oraz 17 nauczycieli. Wartość projektu ,00 zł. Głównym celem projektu było dostosowanie kształcenia zawodowego w 7 kierunkach ZS-CEZiU do wymagań rynku pracy poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz podniesienie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych uczniów/uczennic. W ramach projektu doposażono pracownię hotelarsko-informatyczną w 16 komputerów z oprogramowaniem do obsługi kuchni, restauracji, hotelu do realizacji kształcenia na kierunkach technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz, kelner. Wyposażono salę fitnes w lustra, nagłośnienie i nowy sprzęt do ćwiczeń. W kolejnym projekcie pn. Dobry zawód to skarb wzięło udział 265 uczniów oraz 13 nauczycieli. Łączna wartość projektu to kwota zł. Głównym celem projektu było

26 dostosowanie kształcenia zawodowego w 6 kierunkach ZS-CEZiU do wymagań rynku pracy poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz podniesienie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych uczniów/uczennic. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do realizacji kształcenia na kierunku technik mechatronik i operator obrabiarek skrawających, doposażono salę gastronomiczną oraz samochodową, otworzono nowe kierunki kształcenia tj. operator obrabiarek skrawających oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. W roku szkolnym 2013/2014 wprowadzony został program stypendialny o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rawski, którego celem jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Stypendia przyznawane są 2 razy w ciągu roku szkolnego tj. po pierwszym i drugim semestrze nauki za wyniki w nauce lub za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości 212 zł. W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących wypłacono 62 stypendia na kwotę zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej wypłacono stypendiów na kwotę zł, w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika wypłacono 25 stypendiów na kwotę zł a w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej wypłacono 23 Stypendia na kwotę zł. Z przedstawionych przez dyrektorów szkół informacji wynika, że uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Rawski korzystają z zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia prowadzone są w ramach godzin realizowanych zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2b Karty Nauczyciela oraz godzin finansowanych ze środków powiatu i środków unijnych. Rozwijają one zainteresowania uczniów, przygotowują do egzaminu maturalnego, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Zajęcia pozalekcyjne realizowały w roku szkolnym 2013/2014 takie szkoły jak: ZSO uczestników, roczna liczba godzin; ZSP im. Wł. Reymonta uczestników, 814 roczna liczba godzin; ZSP w Białej Rawskiej uczestników,720 roczna liczba godzin; ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika (zajęcia realizowane w ramach projektów unijnych) 859 uczestników, roczna liczba godzin; Zespół Placówek specjalnych w Rawie Mazowieckiej uczestników, roczna liczba godzin. Losy absolwentów opuszczających szkołę w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiają się następująco: ZSO opuściło 167 absolwentów w tym 150 absolwentów podjęło dalszą naukę na studiach wyższych dziennych a 17 na studiach zaocznych, ZSP im. Wł. Reymonta opuściło 144 absolwentów w tym 61 absolwentów podjęło dalszą naukę na studiach wyższych dziennych i 25 na studiach zaocznych, ZSP w Białej Rawskiej opuściło 102 absolwentów w tym 60 absolwentów podjęło

27 dalszą naukę na studiach wyższych dziennych i 11 na studiach zaocznych, ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika - opuściło 127 absolwentów w tym 22 absolwentów podjęło dalszą naukę na studiach wyższych dziennych i 32 na studiach zaocznych. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne są bardzo ważnym składnikiem lokalnego środowiska, mają ogromy wpływ na przygotowanie młodzieży do dalszego życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej. W ramach odpowiedzialności za prawidłową organizację i finansowanie szkół oraz nadzór nad placówkami w tym zakresie, Zarząd Powiatu dąży do tego, aby bieżące funkcjonowanie placówek było zabezpieczone w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa (subwencja oświatowa) oraz wypracowanych dochodów własnych. Środki dodatkowe z budżetu powiatu powinny być wykorzystane przede wszystkim na modernizację i unowocześnianie bazy dydaktycznej oraz sfinansowanie zadań ponadstandardowych, takich jak: sfinansowanie wkładów własnych w projektach aplikujących o środki zewnętrzne, stypendia itp. Reasumując należy stwierdzić, iż zadania oświatowe o charakterze ponadgminnym przypisane ustawami samorządowi powiatowemu są realizowane w Powiecie Rawskim w sposób właściwy. Świadczą o tym zarówno uzyskiwane wyniki nauczania jak i stale poprawiający się stan bazy lokalowej szkół oraz aktywność w poszukiwaniu środków zewnętrznych służących poszerzaniu i uatrakcyjnianiu oferty edukacyjnej.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 www.zsnr1.eu Kierunki liceum ogólnokształcące A MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNY matematyka, wybór od drugiej klasy 2 przedmiotów: biologia

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W POWIECIE LWÓWECKIM W dniu 20 lutego 2015r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego poświęcona oświacie.

OŚWIATA W POWIECIE LWÓWECKIM W dniu 20 lutego 2015r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego poświęcona oświacie. OŚWIATA W POWIECIE LWÓWECKIM W dniu 20 lutego 2015r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego poświęcona oświacie. Dyrektorzy jednostek oświatowych powiatu przygotowali prezentacje swoich jednostek, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju Technika Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku Zdroju ul. Mickiewicza 6, tel.: 0-41-378-79-20,21 fax: 0-41-378-33-01 e-mail: zsp1busko6@wp.pl http://www.zsp1busko.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 41 miejskich przedszkoli. W 213 oddziałach opieką objęto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 13 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 13 stycznia 2011 r. ul. Głowackiego 5 UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia zawodów oraz określenia limitów naboru w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeski

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

I. Szkoły ponadgimnazjalne.

I. Szkoły ponadgimnazjalne. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca udziału uczniów katowickich szkół w olimpiadach przedmiotowych (ze szczególnym uwzględnieniem szkół średnich) i osiągane w nich rezultaty. Jak wynika z przepisów

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 UL. POMORSKA 7, KALISZ, TEL.0-62/760

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r. Informacja o planowanych zajęciach w szkołach prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016 w dniach 15.02 26.02.2016 r. Lp Szkoła Rodzaj planowanych zajęć

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych Czeladź 19.03.2009 REGULAMIN w sprawie warunków, trybu, terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 do klas pierwszych: Technikum Nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr2, Technikum Uzupełniającego Dla

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju nr 15/2013/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. Kudowa Zdrój 14.02.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Jarocińskiego w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Jarocińskiego w roku szkolnym 2015/2016 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Jarocińskiego w roku szkolnym 2015/2016 Jarocin, październik 2016 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Wykorzystanie środków budżetowych. 4 3. Sieć szkół i

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACJYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACJYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACJYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej w roku szkolnym 2017 / 2018. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do zarządzenia 01/02/2013 I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół dla młodzieży 1. Od 16

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016 Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2015/2016 Drodzy Gimnazjaliści, Przekazujemy kolejne wydanie Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH Podstawa prawna: ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach na rok szkolny 2013/2014 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku Załącznik do uchwały Nr 16-48/11 Zarządu Powiatu z dnia 203.2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

brak Ranking Liceów Ogólnokształcących w województwie śląskim 2015 r. 2014 r. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w

brak Ranking Liceów Ogólnokształcących w województwie śląskim 2015 r. 2014 r. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011.

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011. Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2010/2011 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST- KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM

WARUNKI PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM Z ESPÓŁ SZ KÓŁ iṃstanislawawyspiañskiego Zespół Szkół Nr im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu - Zdroju ul. Wrocławska 6, 44-5 Jastrzębie- Zdrój tel. (2) 471 562, e-mail: poczta@zs.jastrzebie.pl JAST

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA POMOCE OBOZY KONKURSY MATURA!

ZAJĘCIA POMOCE OBOZY KONKURSY MATURA! STATYSTYKA ZAJĘCIA POMOCE OBOZY KONKURSY MATURA! STATYSTYKA ZAJĘCIA POMOCE OBOZY KONKURSY MATURA! projekt realizowano w latach 2008-2012 STATYSTYKA ZAJĘCIA POMOCE OBOZY KONKURSY MATURA! wsparciem projektu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM ROK SZKOLNY 2013/2014 A. 1. Zasady rekrutacji opracowano na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Szanowni kandydaci do klas I-szych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2016 / 2017

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2016 / 2017 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2016 / 2017 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Losy absolwentów liceum i gimnazjum 2013/2014 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej Klasa 3A 36 uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Obowiązuje rekrutacja elektroniczna. 1 Podstawa prawna: zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 Kierunki kształcenia: Klasa humanistyczno - dziennikarska Przedmioty o rozszerzonym wymiarze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Zarządzenie nr 6/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej 2 kol. 6, poz. 2 "Wieś" 3 kol. 6, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. EMILA GODLEWSKIEGO W NYSIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. EMILA GODLEWSKIEGO W NYSIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. EMILA GODLEWSKIEGO W NYSIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 1 I. REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej zawodów lub specjalności - wiersz razem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU

KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU OGÓLNE ZASADY NABORU KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU Do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej funkcjonującej w obrębie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 1358 UCHWAŁA NR 498.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 201/2018 1. Rekrutację uczniów przeprowadza się na podstawie: - rozporządzenia MEN z dnia 14.03.201 r. w

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017 I. Postanowienia ogólne 1. O przyjęcie do klas I Zespołu Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA W PIGUŁCE. (rok szkolny 2011/2012)

OŚWIATA RZESZOWSKA W PIGUŁCE. (rok szkolny 2011/2012) OŚWIATA RZESZOWSKA W PIGUŁCE (rok szkolny 2011/2012) Miasto Rzeszów organ prowadzący Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2011/2012 było organem prowadzącym dla 144 szkół i placówek różnych typów, w tym dla:

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA NABORU

ZASADY I KRYTERIA NABORU ZASADY I KRYTERIA NABORU do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551/XXX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 551/XXX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 551/XXX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i wysokości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO 180 LAT DOŚWIADCZENIA - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 180 LAT DOŚWIADCZENIA NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA STRUKTURA,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska 2015 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska w liczbach Stan na 30 września 2014 r. Uczniowie i wychowankowie razem 164 884 Przedszkolaki 32 492 Uczniowie SP 61 533

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2012/2013.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2012/2013. Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2012/2013. Szanowni kandydaci do klas I-szych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie na rok szkolny 2017/2018 1. Podstawą prawną do opracowania poniższego regulaminu są: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Wersja archiwalna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" ul. Kościerska 11, 89-604 Chojnice REKRUTACJA: www.chojnice.edu.com.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 52/67/2 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 8 kwietnia 202 r. w sprawie akceptacji kierunków kształcenia, zawodów i kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 202/203 w szkołach ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu Rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE ul. Witosa 1. tel./fax (76) 8196510, 8196513 ul.wojska Polskiego 16 pzs_chojnow@post.pl ul. Poźniaków www.pzs-chojnow.pl http://www.zumi.pl NASZA LOKALIZACJA Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. art.10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7 z późn.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 30 listopada 2015 r.

Aktualizacja z 30 listopada 2015 r. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym w Żarkach

Bardziej szczegółowo

Pawłowice, dnia r.

Pawłowice, dnia r. Pawłowice, dnia 29.02. 2016r. Rozdział XI - Statut ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach Ogólne zasady rekrutacji uczniów do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej na rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA NABORU

ZASADY I KRYTERIA NABORU ZASADY I KRYTERIA NABORU do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym REGULAMIN REKRUTACJI Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572 ze zmianami) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów

Bardziej szczegółowo