PROTOKÓŁ NR V/07. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Statutowo Regulaminowej w dniu 30 maja 2007r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR V/07. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Statutowo Regulaminowej w dniu 30 maja 2007r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR V/07 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Statutowo Regulaminowej w dniu 30 maja 2007r. W posiedzeniu udział brali: 1. Pani Grażyna Ryczyńska - Przewodnicząca Komisji 2. Pan Józef Kowal - z-ca Przewodniczącej Komisji 3. Pan Janusz Jasiński - członek 4. Pani Maria Nowaczyk - członek 5. Pan Krzysztof Sola - członek 6. Pan Adam Spodymek - członek Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 1. Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 2. Pan Dariusz Kowalczyk -Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu 1

2 Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie V posiedzenia Komisji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia Komisji. 5. Promocja walorów środowiska naturalnego na obszarze powiatu wieluńskiego przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu. 6. Informacja na temat współpracy powiatu wieluńskiego z zagranicą w latach Omówienie działań profilaktycznych i wychowawczych podejmowanych przez placówki oświatowe i oświatowo wychowawcze na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. 8. Prezentacja funkcjonowania i realizowanych zadań przez Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu ul. Traugutta Sprawy bieżące. 10. Wolne wnioski i zapytania. 11. Zamknięcie V posiedzenia Komisji. 2

3 Pkt 1 Otwarcie V posiedzenia Komisji. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji otwieram V posiedzenie Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Statutowo Regulaminowej Rady Powiatu w Wieluniu. Witam członków Komisji, Pana Dariusza Kowalczyka Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu oraz Pana Zenona Kołodzieja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Wieluniu. Pkt 2 Stwierdzenie prawomocności obrad. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji na 6 członków Komisji obecni są wszyscy, czyli obrady będą prawomocne. Pkt 3 Przyjęcie porządku obrad. 3

4 Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji wraz z zaproszeniem otrzymali Państwo proponowany porządek posiedzenia. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Statutowo Regulaminowa jednogłośnie (6 radnych głosowało) przyjęła proponowany porządek posiedzenia. Pkt 4 Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia Komisji. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji każdy z Państwa miał możliwość zapoznania się z protokołem z IV posiedzenia Komisji. Czy są uwagi do treści protokołu? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Statutowo Regulaminowej? Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Statutowo Regulaminowa jednogłośnie (6 radnych głosowało) przyjęła protokół z IV posiedzenia Komisji. 4

5 Pkt 5 Promocja walorów środowiska naturalnego na obszarze powiatu wieluńskiego przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, czy też chciałby wyrazić swoją opinię odnośnie tego punktu? Proszę bardzo radny Spodymek. Radny Adam Spodymek Czy już są wyznaczone te szlaki? Chodzi mi konkretnie o szlak ze Skomlina do Konopnicy, który będzie łączył rzekę Prosnę z Wartą. Czy będą konsultacje z osobami które się tym zajmują? Jeśli chodzi o Skomlin mam na myśli tą sprawę historyczną Krzysztofa Domagały, który zajmuje się zbieraniem informacji na temat naszej gminy. Wydał także książkę razem z Damianem Orłowskim doktorem historii pt. Nasza mała ojczyzna. Obaj są członkami Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Czy jest osoba, która mogłaby na to pytanie odpowiedzieć? Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Akurat nie ma osoby kompetentnej, ponieważ nie ma nikogo z przedstawicieli władz. Radny Józef Kowal Na ostatniej Komisji Finansów dostaliśmy takie opracowanie, w którym wszystko pisze. Radny Adam Spodymek Nie mam tego, ale przeglądałem to. Radny Józef Kowal Jeśli w 2008 roku będzie studium wykonalności to na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze takiego typowego projektu. Będzie on dopiero opracowywany. Radny Adam Spodymek Myślę, że będzie to tematem naszych spotkań jeżeli chodzi o komisje. Ale to zostało w tych materiałach częściowo ujęte. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Można poprosić Pana Wicestarostę, bo on się tym szczegółowo zajmuje i ewentualnie na koalicji, czy przed sesją udzieliłby na ten temat odpowiedzi. 5

6 Radny Janusz Jasiński Składany był wniosek na temat szlaku bursztynowego i na sesji omawiany był ten problem. Było to dość dawno, a wszystkie informacje jakie mamy na temat szlaku bursztynowego są to informacje prasowe. Praktycznie nic więcej nie wiemy oprócz tego co jest w prasie, wiec dobrze by było żeby informacja na ten temat jak najszybciej została przygotowana. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Mogliśmy zaprosić dzisiaj Pana Wicestarostę to by nam tą sprawę przybliżył. Po prostu wprowadzimy ten punkt w obradach na następną komisję. Radny Krzysztof Sola Z tego co mi wiadomo na dzień dzisiejszy są pewne propozycje jeśli chodzi o inwestycje związane ze szlakiem bursztynowym. Konkretnie chodzi o budowę trzech odcinków dróg w trzech gminach: Gmina Wierzchlas, Biała i Mokrsko. W pozostałych gminach pieniądze przeznaczone są na budowę od kilku do kilkunastu km ścieżki rowerowej. W każdej gminie gdzie znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków to również na każdy z tych obiektów są przyznane pieniądze, tak zostało to określone na dzień dzisiejszy, ale to jest tylko projekt. Radny Józef Kowal - Przed sesją pewnie radni dostaną tą informację, ponieważ jest ona przygotowana, tylko nie dotarła z materiałami na tą komisję, a jutro prawdopodobnie wszyscy radni powinni ją otrzymać. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Na następnej komisji ten punkt zrealizujemy. Proszę o przyjęcie i wyrażenie opinii na temat powyższej informacji. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Statutowo Regulaminowa jednogłośnie (6 radnych głosowało) przyjęła informację na temat promocji walorów środowiska naturalnego na obszarze powiatu wieluńskiego przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu. 6

7 Pkt 6 Informacja na temat współpracy powiatu wieluńskiego z zagranicą w latach Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Otrzymaliśmy na ten temat materiały z tym, że jest tu ujęta współpraca w kontekście naszego wydziału, nie ma natomiast wiadomości o współpracy na innych płaszczyznach. Nas interesuje płaszczyzna oświatowa, która nie jest tak szczegółowo w tym punkcie sprecyzowana. Kto z Państwa na temat tej informacji chciałby wyrazić swoją opinię lub ewentualnie zapytać o coś? Radny Janusz Jasiński Kto prowadzi obsługę finansową tych projektów? Czy szkoły robią to same, czy jest jakaś instytucja powołana do tego żeby tą obsługę prowadzić? To jest bardzo istotny element. Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Współpraca, planowanie, po drugie przygotowanie wniosku i po trzecie obsługa finansowa i rozliczenie, czyli sprawozdanie. Od jakości złożonego sprawozdania merytorycznego i finansowego zależy szansa na podtrzymaniu współpracy. W naszym przypadku dokładnie przed rokiem powołaliśmy, poprzez decyzję dyrektorów szkół nauczycieli, koordynatorów którzy mają rozwijać swoje umiejętności i wiedzę w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych. Odbyły się dotychczas dwa takie spotkania na których to przybliżaliśmy szanse i możliwości pozyskania poprzez różne programy partnerów i zabezpieczenia finansowe na realizację tych zadań. W tej chwili mamy taką sytuację, że jeden z pracowników przygotowywany jest do obsługi projektów zewnętrznych, ale nie w ten sposób aby po prostu przygotowywać, rozliczać ale żeby wspierać, koordynować i pomagać. 7

8 Wszystkie jednostki dotychczasowe projekty realizowały same, oczywiście przy jakiejś konsultacji, wsparciu, pomocy poprzez kontakty z zagranicą jeśli takowe mamy, a nie ukrywam, że mamy szczególnie w tym ostatnim etapie z Ukrainą posłużyliśmy się nimi. Natomiast przygotowują wnioski samodzielnie, rozliczają wnioski samodzielnie, odpowiadają za sprawozdawczość, czyli poszliśmy w kierunku nawiązania umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych to mamy dość sporo doświadczenia szczególnie w dużych jednostkach jak i również w małych typu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach. W tej chwili temat jest poświęcony współpracy z zagranicą i w ostatnim czasie zrealizowanych zostało kilka projektów. W szybkim tempie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury poprzez Narodowe Centrum Kultury są projekty, które zostały skonsumowane już przez Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 3, Młodzieżowy Dom Kultury i II Liceum Ogólnokształcące. W tej chwili przygotowany jest drugi projekt z zabezpieczeniem finansowym w Zespole Szkół nr 2. Będzie on realizowany we wrześniu na terenie szkoły został przyjęty w uzgodnieniu z NPK. Poszliśmy w tym kierunku dlatego, że nie mamy wyspecjalizowanej ani kadry ani komórki. Prze wiele lat uprawialiśmy turystykę młodzieżową, przyszkolną, pozaszkolną. Wystarczyło przygotować wniosek i można było jechać. W tej chwili wszyscy fundatorzy, sponsorzy jakichkolwiek działań obojętnie w jakich programach oczekują dwóch rzeczy: konkretnego działania i to działania nastawionego na wspólne wypracowanie rezultatu bez względu na to czy ten projekt trwa dwa tygodnie, czy trzy dni. Założenie jest takie iż grupy współpracujące z sobą mają wspólnie działać i wypracować wspólnie rezultaty, które założyły sobie w celach. Doprowadza to do tego, że mają pewien niedosyt osób w nowo uczestniczących projektach. Np. Ukraińcy, Chorwaci przebywający na naszym terenie narzekali na to, że nie zdążyli dokładnie poznać naszych okolic. Projekt polegał na tym, że oni mają wspólnie z sobą pracować, pokazać publicznie efekt i zamknąć projekt. Tak było również w tych wszystkich projektach o których mówimy, że można bazować na którymś z nich, np. krajowym zrealizowanym ostatnio w Odessie. Wyglądało to w ten sposób, że w Zespole Szkół 8

9 nr 3 Panie przygotowały program nastawiony na komunikację społeczną, kontakty medialne, współpracę z niezależnymi źródłami dokładnie mediami: radiem, telewizją. Projekt ten był realizowany przez wszystkie dni pobytu u nas młodzieży. Pokazaliśmy im Kraków. Przyjechali do Wielunia, zrealizowali cały program. Prawie cały czas mieszkali w Załęczu, byli wyrywani na jakieś fragmenty np. pokazanie muzeum w Wieluniu. Efektem końcowym było przygotowanie prezentacji, spektaklu w oparciu o twórczość Szekspira przez młodzież ukraińską i młodzież z Zespołu Szkół nr 3. Patrzeliśmy na to pod kontem co z tego uzyskaliśmy. Efekt może być taki, że nic nie uzyskaliśmy tzn., że nie udało się osiągnąć celu, nie udało się bo np. komunikacja językowa była zbyt słaba. Za projekt przygotowany przez MDK dostałem podziękowanie od dyrektora generalnego w Odessie z prośbą żeby podziękować wszystkim zaangażowanym w projekt, za rewelacyjne sprzedanie Polski i bardzo dobry projekt. Hasło projektu brzmiało Spotkajmy się w Odessie z poetom Szewczenką, Puszkinem i Mickiewiczem. Cel ośmiu dni był taki, że młodzież wspólnie wypracowała projekt scenicznych działań ulicznych, czyli takiego teatru ulicznego przed trzema pomnikami Szewczenki, Puszkina i Mickiewicza w Odessie. Byłem tam wspierać ich organizacyjnie i językowo. Po przyjechaniu do kraju otrzymałem podziękowania. Młodzież ukraińska i polska poprzez wspólną kilkudniową pracę wykonali ten program. Jak mówimy o koordynacji, o rozliczeniach to musimy myśleć o tym co my chcemy uzyskać w efekcie końcowym pracy młodzieży jednej i drugiej strony. Nie ukrywam, że my też się tego uczyliśmy trochę od partnerów zewnętrznych, np. Pan Kałczak tak zaczynał współpracę z francuskimi partnerami. To oni przyjeżdżali do nas na wizyty studyjne na dwa, trzy dni. Program brzmiał Stereotypy uprzedzenia w stosunku do obydwu stron. Nazywa się to zdobywaniem doświadczeń w różnych obszarach i te doświadczenia wynikające z pozyskania środków np. w obszarze wyposażenia placówek, rozwinięcia ofert edukacyjnych, wspomaganie edukacji, czy też wymiany międzynarodowej i wewnątrzkrajowej się w jakiś sposób zazębiają. W tym momencie składamy kolejne projekty dotyczące poszerzenia form pomocy edukacyjnej młodzieży. Przyjęliśmy taką koncepcję dlatego, że nie mamy komórki zewnętrznej, która mogłaby to 9

10 wspierać. Dlatego uznaliśmy, że na poziomie wydziału musi zaistnieć osoba, która będzie pewne rzeczy koordynować, wspierać dyrektorów przygotowujących projekty. W szkołach muszą oprócz dyrektorów powstać komórki oparte o miejscowe osoby, którym zależy na specyfice szkoły, na interesie placówki, które będą mogły te kolejne elementy ciągnąć. Nie będę wszystkich tych projektów po kolei omawiać, tylko chcę powiedzieć, że są one zupełnie innych obszarów, np. w II Liceum Ogólnokształcącym projekt dotyczył Poszukiwania korzeni historyczno-kulturowych poprzez działania ekologiczne. W tej chwili mamy rozliczenia wszystkich tych projektów zrealizowanych. Po pierwszych projektach mieliśmy dużo pochwał z tytułu, że dopełniliśmy zobowiązań i że strony się rozliczyły w całości ze stawianych przed nimi zadań. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Dziękuję bardzo Panu Naczelnikowi. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania odnośnie tego punktu? W poprzedniej kadencji na jednym z posiedzeń sesji również był ten punkt omawiany, pamiętam że mówiłam, że ubolewam nad tym, że nasze szkolnictwo ponadgimnazjalne w wąskim zakresie współpracuje z zagraniczną. Głównie I Liceum Ogólnokształcące miało kilka wymian szkolnych, natomiast jeśli chodzi o pozostałe szkoły i placówki nie podjęły żadnej współpracy. Na przestrzeni dwóch, trzech lat pojawiły się nowe formy współpracy np. z Kijowem. Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Z Kijowem trzy. Jedna z Lwowem jedna z Wierzchówką i jedna z Odessą. Jesteśmy najsilniejszym ośrodkiem jako Wieluń w całym kraju, który zebrał najwięcej projektów pozytywnie przyjętych do realizacji i środków finansowych na realizację z Narodowego Centrum Kultury. Myślę, że Pan Dyrektor się jeszcze trochę pochwali o swoim kontakcie irlandzkim. Jeśli chodzi o Kijów mieliśmy wspólne szkolenie dyrektorów naszych i Kijowskich. Zresztą na ich prośbę. Inicjatywa ich zrodziła się po naszych programach. Proszą nas o przygotowanie wizyty ich nauczycieli za którą pokryją koszty, żeby tylko pokazać im region wieluński. 10

11 Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Należy wyrazić zadowolenie, że sprawy idą do przodu i tak jak Pan Naczelnik podkreślił, że nie są to wycieczki jak dawniej bywało krajoznawczo turystyczne, ale żeby ten konkretny cel zrealizować. Młodzież musi jechać nastawiona na pracę, na dążenie do osiągnięcia zamierzonego celu. Tak jak Pan Naczelnik powiedział nawet jeśli się go nie osiągnie. Samo to uświadomienie młodzieży jak ważną sprawą jest w miarę biegła znajomość jakiego kolwiek języka, ponieważ niesamowitą barierą w realizacji projektu jest zbyt słaba znajomość języka. Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wręcz przeciwnie w projektach, które były teraz realizowane ze stroną ukraińską założeniem była komunikacja językowa. Ukraińcy mieli się komunikować z Polakami przy użyciu wspólnych języków, uczyć się swoich słów i nawiązywać tą komunikację. Jednym z głównych celów było nawiązywanie kontaktów między kulturowych na poziomie swoich języków i poznawania swoich języków. Pan Dariusz Kowalczyk -Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu Od 2003 roku współpracujemy z niemiecką szkołą w Warzy. Wymiana ta jest finansowana ze składek Komitetu Rodzicielskiego. Nie obciąża ona nadmiernie kas rodzin, dlatego że gościna jest na zasadzie rewizyty, czyli młodzież niemiecka przyjmuje polską. Natomiast Fundacja Polsko Niemiecka przekazuje środki na program kulturalny, czyli wycieczki, zwiedzanie zabytków, poznawanie regionu. Podobnie się to odbywa w drugą stronę, czyli Niemcy przyjeżdżają do nas do Polski, również goszczą w naszych domach. My też staramy się o środki z fundacji, która pokrywa program kulturalny. Młodzież odwiedza Kraków, Oświęcim, region Wieluński. Trzeba mieć środki żeby zachęcić do tego młodzież. Jednak te dysproporcje finansowe są widoczne między Niemcami a Polakami. Natomiast ważne jest żeby te wymiany kontynuować, dlatego że zmienia się sposób patrzenia, postrzegania Polaków. To jest jedna wymiana, która się kończy projektami, powstają pomoce dydaktyczne, pakiety które później pomagają w realizacji procesu dydaktycznego w szkole. Kolejna wymiana to jest z Ukrainą. Wymiana ta będzie 11

12 przypadała na wrzesień. Projekt jest zabezpieczony finansowo. Na razie nie mamy co do tego jasności jak będzie finansowana odwrotna strona projektu, czyli wyjazd Polaków na Ukrainę. Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Projekt w drugim etapie może być finansowany, czyli liczyć na wsparcie finansowe. Są to małe pieniądze, ale on jest o tyle dobry, że na wszystko wystarczy pieniędzy, czyli na pobyt, wyżywienie, kieszonkowe. Trzeba dużego wysiłku żeby dostać te pieniądze. Jest jednak szansa, żeby realizować drugą część projektu. Pan Dariusz Kowalczyk - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu Ostatni element to wymiana Polsko Irlandzka. Jest to wątek, który ciągnie się w naszej placówce przynajmniej rok czasu. We wrześniu ubiegłego roku podpisaliśmy porozumienie, które miało doprowadzić do współpracy i partnerstwa szkół. Skończyło się to rewizytą w ostatnim okresie kwietnia. Pomysł był taki żeby współpracę prowadzić między dwoma szkołami. Natomiast irlandzkiej szkole zależało na tym żeby pozyskać uczestników wymiany z gimnazjum. Stąd powstał pomysł z Zespołem Szkół nr 5, czyli Gimnazjum nr 5. Po prostu zostaliśmy postawieni przed faktem poszukiwania kolejnego partnera. Problem polegał na tym, że wymiana może dotyczyć dwóch szkół. Usiłowaliśmy to robić między dwiema szkołami wieluńskimi i jedną szkołą irlandzką. Takie finansowanie nie wchodzi jednak w grę. Pierwsza koncepcja tej wymiany była taka jak w Niemczech, czyli bez środków finansowania wewnętrznego, ale tam te pieniądze są większe niż u nas. Koszty przejazdu i tak dalej to wszystko po prostu powoduje, że jest ten wydatek finansowy i ciężar dla rodziny. Próbowaliśmy wciągnąć w to naszego Niemieckiego partnera i tak się też pewnie stanie, że będzie to trójstronna wymiana. Po prostu ta pula pieniędzy będzie przeznaczona dla trzech beneficjentów. Prawdopodobnie szkoła Niemiecka również będzie uczestniczyła w tej wymianie. Chcemy doprowadzić we wrześniu do spotkania delegacji ze szkoły z Buncrany, bo stamtąd będzie młodzież. Chcemy żeby ten projekt przez wakacje naszkicować, a we wrześniu nanieś poprawki i przesłać do odpowiednich instytucji tak żeby we wrześniu pięcioosobowa 12

13 grupa mogła przyjechać. Kluczem nawiązywania współpracy i warunkiem pozyskiwania środków na wymianę jest partner. Bez partnera zagranicznego, bez szkoły nie ma szans na jakiekolwiek partnerstwo. Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Problem polega na tym, że brakuje osób które brałyby udział w projekcie. Tych osób wciąż jest za mało. Brakuje promowania tych, którzy chcą coś robić. Dużym zaskoczeniem dla nas w Irlandii było to, że w Urzędzie Pracy na ścianie rozwieszona jest mapa Polski. W komputer się wpisuje dany powiat, gminę, czy nawet miejscowość. Potrafią zlokalizować kto jest szefem np. naszego Urzędu Pracy? Jakie zadania pełni? Kto poszukuje pracy? Biura Pracy działają tam jak Ośrodki Szkoleniowe. Chodzi tutaj o język. Jeżeli znasz język pracę znajdą ci od razu. W Polsce jest najbardziej chłonny rynek. Co jest ciekawe na całą Irlandię jest dziewięć takich punktów. Irlandczycy mają o Polakach zupełnie inne zdanie niż Niemcy. Uważają oni, że Polak jest czysty, uczciwy i pracowity. Radna Maria Nowaczyk Za takie pieniądze tylko Polak będzie pracował. Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki To jest nie prawda. Ten mit powinien upaść. Polak zarabia tam praktycznie tyle samo co Irlandczyk. Pan Dariusz Kowalczyk - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu Chciałem jeszcze wskazać jedną rzecz negatywną tych wymian. Mamy teraz taką sytuację, że młodzież w klasie czwartej Technikum Elektrycznego ma podpisane w 30, 50 % umowy o pracę w Irlandii. Nie są oni zainteresowani podjęciem pracy w Polsce. Jest problem zakończenia roku szkolnego, ponieważ młodzieży nie ma w szkole. Wyjeżdżają przed zakończeniem roku szkolnego do pracy za granicę. Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki To nie jest wina wymiany, tylko problem rynku pracy w Polsce. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Dziękuję bardzo Panu Dyrektorowi i Panu Naczelnikowi. Czy jeszcze w tym punkcie ma ktoś jakieś pytania? Proszę o przyjęcie powyższej informacji i pozytywne zaopiniowanie. 13

14 Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Statutowo Regulaminowa jednogłośnie przyjęła informację na temat współpracy powiatu wieluńskiego z zagranicą w latach Pkt 7 Omówienie działań profilaktycznych i wychowawczych podejmowanych przez placówki oświatowe i oświatowo wychowawcze na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Otrzymaliśmy materiały na ten temat, zebrane ze wszystkich placówek. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Proszę bardzo może Pan Naczelnik tytułem wstępu chciałby coś powiedzieć? Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki W tej chwili zaczęliśmy się skupiać na efektach. Na poszukiwaniu skutków i na próbach zmian tych oddziaływań, ponieważ dostrzegamy, że to co kiedyś było stawiane jako działania ważne i istotne staje się zupełnie nieskuteczne. Nie widzimy efektów zmian. Jakie działania podejmować, które w efekcie będą przynosiły zmiany? Zmiany w relacjach interpersonalnych, grupowych, ponieważ to w tej chwili jest problemem. Musimy patrzeć na to, czy poprzez pewne działania uda się coś osiągnąć, czy też nie. Jeżeli nie to trzeba te działania zmieniać. Dotyczy to zarówno działań podejmowanych przez same placówki jak i przez współpracę z innymi instytucjami, organizacjami itp. Jedną ze sprawdzonych metod jest 14

15 przedłożenie alternatywnej formy zagospodarowania wolnego czasu, albo skupienia uwagi poprzez rozwinięcie zainteresowań. To o czym mówiliśmy przez ostatnie 30 min to jest jednym z przykładów, ale również to co dotyczy zajęć pozalekcyjnych, formy wypoczynku, organizacji czasu wolnego itd. Na tego typu działania w budżecie pieniędzy nie mamy. Jeżeli u nas na rynku lokalnym pojawiają się inicjatywy tworzenia organizacji pozarządowych, sportowych, kulturalnych itp. to myślę, że my powinniśmy skupić wszelkie siły na to żeby podtrzymywać te inicjatywy, ponieważ ci ludzie oprócz naszych placówek, albo wspomagają ten proces wychowawczy, albo wspólnie z naszymi placówkami pomagają im z realizacją tych podstawowych celów, zadań. Programy trzeba realizować, trzeba dzieciakom i młodzieży otwierać oczy na społeczność, na zagrożenia a z drugiej strony trzeba świecić przykładem, pokazywać co można w tym czasie zrobić. Radna Maria Nowaczyk Wiadomo, że działania profilaktyczno wychowawcze są potrzebne i konieczne, co do tego nie mam wątpliwości. Szczególnie jeśli chodzi o młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną, ponieważ tam jest młodzież najtrudniejsza. Te wszystkie działania obejmują profilaktykę, działania naprawcze, działania wstępne. Pozostaje tylko pytanie: co one dają? Uważam, że pod koniec roku szkolnego dyrektorzy, czy pedagodzy szkolni powinni dokonywać pewnych bilansów. Zostały przeprowadzone działania naprawcze, profilaktyczne, spotkania, prelekcje itd. Co to dało dla szkoły? Często jest tak, że tych działań jest bardzo dużo. Jakie są ich efekty? Po prostu trzeba te działania przenosić na sukcesy. Myślę, że takie bilansowanie przynosi pewne efekty. Wtedy organizujemy spotkania z wychowawcami, z pedagogiem, na zasadzie co się zmieniło? Co dała dana prelekcja? Co dały pewne przeciwdziałania? Co dały pewne działania naprawcze? A co nie przyniosło żadnego efektu? Wydaje mi się, że najmniej efektu przynoszą jakiekolwiek działania pod tytułem prelekcje. Młodzież tego słucha i nie wiele z tego wie. Tak jest w szkołach podstawowych, może w szkołach ponadgimnazjalnych jest inaczej. Najwięcej efektów przynoszą wszelkiego typu działania, np. aktywizacja, udział. Tego pomiaru nie da się dokładnie zmierzyć, ale przynajmniej jest przymiarka tych efektów. 15

16 Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Dziękuję bardzo. Właśnie chodzi o to żeby skutki działań były widoczne. W wielu wypadkach bardzo trudno jest takie wymierne efekty ukazać. Na pewno frekwencja, która jest jednym z ważniejszych czynników wychowawczych. Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Kiedy rozpoczyna się problem wychowawczy? Wtedy kiedy społecznie, publicznie, czy medialnie pojawia się afera. Wtedy wszyscy skupiają się nad tym co się stało, dlaczego do tego doszło? Przykładów w ciągu tego roku w Wieluniu było dość sporo. Wtedy dopiero otwieramy sobie oczy, ponieważ coś się stało. Tak jak byśmy nie wiedzieli, że taka rzeczywistość nas dzisiaj otacza. Wtedy takie przypadki są nagłaśniane, ale pod kontem aferalnym, sensacyjnym, a nie tym co można było z tym zrobić. To nie dotyczy tylko naszego regionu. Przeżyliśmy ostatnio okres tzw. trójek kontrolnych. Jestem zażenowany wynikami działań podejmowanych w tym zakresie. Przeglądałem informacje, które dostali dyrektorzy placówek oświatowych. Dotyczyły one sprawozdań, które placówki miały złożyć przy współpracy z wydziałem. Nie wiem dlaczego i z czego to wynikało. Problemy wychowawcze i społeczne są w środowisku rodzinnym, najczęściej u dzieci i to się przekłada na sformalizowaną grupę społeczną jaką jest środowisko szkolne. Podkreślanie: coś się złego stało, zobaczcie jak oni z tego wyszli. Udało nam się pokażmy jaka jest droga wyjścia z takiej sytuacji. Specyfika naszych placówek jest taka, że jeden dyrektor mówi o swoich trudnościach, a drugi, że u niego w ogóle to nie istnieje. Wystarczy porównać szkolnictwo zawodowe ze szkolnictwem ogólnokształcącym. Wielorakość zajęć, różnorodność tych zajęć, bądź też różne typy młodzieży. Inaczej będzie to wyglądało w szkole podstawowej, inaczej w szkole średniej, miejskiej, wiejskiej itd. Nieporozumienia będą zawsze. My musimy je zauważać. Musimy o tym mówić głośno, żeby przeciwdziałać w przyszłości tego typu zjawiskom społecznym i niepożądanym. Wniosek z tego jest taki, że w przyszłości należałoby więcej mówić o tych sukcesach w różnych obszarach. Zwracać uwagę na to co nam dają pewne działania podejmowane jako inicjatywy szkolne i ich wpływ na te procesy społeczno wychowawcze i profilaktyczne w szkole. 16

17 Pan Dariusz Kowalczyk - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu Robimy wszystko żeby wciągnąć młodzież do różnych działań w szkole, zaangażowania się, działania na rzecz innych osób. Jakie są z tego efekty? Szkoła jako instytucja jest otwarta dla każdego. Każda szkoła ma swoją specyfikę. Co roku przychodzi nowa młodzież i znowu te działania są podejmowane. Do naszej szkoły przychodzi młodzież bardzo różna i wielkim sukcesem dla Rady Pedagogicznej jest to, że ta młodzież dostaje szansę żeby ukończyć szkołę kończącą się egzaminem maturalnym. Jeśli zaś chodzi o trójki giertychowskie rzeczywiście szkoła wypadła dobrze. Opinia była taka, że szkoła dobrze funkcjonuje i dużo robi dla uczniów. Jedyny negatywny zapis to taki, że dyżur szkoły wypada raz na 800 uczniów i to nie zawsze. Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Chcę tylko powiedzieć, że to nie dotyczy tylko tej szkoły, ale wszystkich naszych placówek. Wyszliśmy z takiego założenia, że trzeba było po prostu dać takie zalecenia szkołom, bez względu na to co tam w tych szkołach się działo. Radny Janusz Jasiński Jeżeli chodzi o to realizowanie obowiązku szkolnego, tutaj bardzo wąsko rozumiana jest istota prawna realizacji obowiązku szkolnego. Przecież to nie są tylko zajęcia dydaktyczne. Jeżeli chodzi o tą działalność profilaktyczną to rzeczywiście można odnieść wrażenie, że tych działań jest bardzo dużo. Całkowicie tu popieram Pana Dyrektora, że są takie działania, których efekty są krótkotrwałe i długotrwałe, które nie koniecznie muszą się pojawić w ramach nawet typu kształcenia tylko już u człowieka który jest dorosły. Natomiast jeżeli chodzi o efekty krótkotrwałe, bo one nas bardziej interesują, to może się pojawić przy wymianach. Jak sobie tamte szkoły radzą z tego typu problemami? Używki, alkohol, narkotyki, papierosy to chyba nie jest problem, który dotyka tylko naszych polskich szkół, ale dotyczy wszystkich. To jest też kraj który uchodzi za oazę liberalizmu, np. Holandia. Tam problemu wagarów nie ma, ponieważ w momencie kiedy uczeń opuszcza szkołę przestaje działać jego ubezpieczenie. Rodzice mogą zostać obciążeni kosztami, ponieważ państwo płaci za jego naukę to jeżeli ten uczeń jest na wagarach to oni muszą automatycznie odciągnąć to przy rozliczeniu podatkowym. My nie możemy tego zrobić na szczeblu samorządu, ale nie wiem czy nie warto by przejąć wzorców właśnie z krajów sąsiednich. 17

18 Pan Dariusz Kowalczyk - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu Wprost przeciwnie nasza młodzież wygląda korzystnie jeśli chodzi o zestawienie Polak Niemiec. Natomiast w szkole angielskiej po dwóch tygodniach nieobecności uczeń jest skreślony z listy uczniów. My nie możemy tego zrobić. Nie możemy ucznia wyrzucić ze szkoły nawet przy 90% nieobecności w szkole. Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Myślę, że potrzebne są strategiczne działania programowe dotyczące zarówno prawa oświatowego jak i praktyki późniejszych działań. Z jednej strony mówimy o wielkiej swobodzie i liberalizacji prawa wewnątrzszkolnego, a z drugiej strony realizacja zadań wynika z obowiązku zapisu. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Dziękuję bardzo. Proszę radny Spodymek. Radny Adam Spodymek Czy w ramach działań wychowawczych działa wolontariat? Działania te mają na celu kształtowanie pewnej wrażliwości społecznej szczególnie w stosunku do ludzi zdrowotnie słabszych. Idzie za tym również społeczność. Mam tu na myśli przede wszystkim działania prowadzone przez powiat i różnego rodzaju ośrodki, np. Dom Dziecka, Ośrodek w Gromadzicach itd. Myślę, że jest to temat w tej chwili bardzo aktualny. Czy w tym temacie są jakieś działania podejmowane? Wolontariat nie tylko odnosi się do osób słabszych, ale także są to działania, które można w innych formach realizować. Jak wygląda współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, która działa też w ramach struktur powiatu? Być może są osoby, które są kierowane do tego ośrodka. Z moich informacji wynika, że osoby które są tam kierowane małą możliwość działań podejmowanych, ponieważ to jest z reguły około jednej godziny na dwa tygodnie więc nie wiem, czy są tego efekty i pozytywne skutki. Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jeśli jest taka potrzeba to myślę żebyśmy sobie zrobili spotkanie z dyrektorem poradni. Przede wszystkim żeby omówić zadania, które ta placówka realizuje, cel funkcjonowania oraz jaka powinna być częstotliwość spotkań, aby była szansa efektu namacalnego. Do tego dochodzi tzw. orzecznictwo, które jest 18

19 najważniejszym zadaniem. Są to bardzo szerokie obszary. Na wolontariat musimy spojrzeć z dwóch poziomów. Z poziomu ustawy o wolontariacie i zasad kierujących. Określenie zasad funkcjonowania wolontariusza i możliwości gromadzenia wolontariuszy wokół organizacji. Głównie organizacji społecznych, pozarządowych, bo taki jest cel. I wolontariatu tzw. społecznego niezależnego od tego prawa, czyli aktywności dzieci i młodzieży skupionej wokół instytucji, organizacji, placówek oświatowych, czy innych. To są dwie różne rzeczy. Jeżeli chodzi o tą sprawę pierwszą, czyli zorganizowanego wolontariatu jest po pierwsze rzeczą trudną nawet dla organizacji społecznej, dlatego że jest to zabezpieczenie regularnych działań dla tych wolontariuszy z możliwością ich podpisania umowy o wolontariacie. Oni czują się stałymi wolontariuszami do wykonania określonych zadań w danej organizacji. Jeżeli chodzi o tą aktywność społeczną, czyli o ten drugi obszar to ten wolontariat społeczny jest widoczny poprzez współpracę z różnymi organizacjami działającymi w naszym terenie. To są wewnątrzszkolne działania podejmowane w zakresie pomocy osobom, które są w pewien sposób pokrzywdzone, albo zdrowiem, albo określoną sytuacją rodzinną. To jest poszukiwanie, pozyskiwanie pomocy materialnej, czy rzeczowej na rzecz konkretnej osoby. Młodzież w tym obszarze mocno się zaangażowała z naszych placówek działająca w sejmiku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a poprzez to w samorządach uczniowskich. Ten drugi wolontariat nie jest rejestrowany to jest aktywizacja środowisk szkolnych, społecznych nakierowana na wzajemną pomoc, na pomoc osobom w jakiś sposób poszkodowanym. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Dodam, że np. akcje Kilogram dobrego serca, Gorączka złota są akcjami w których ta młodzież już uczestniczyła. Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Tak jak Pan Dyrektor powiedział to jest również działanie wychowawczo społeczne. Przyniesie to więcej efektów. Powinniśmy bardziej liberalnie podchodzić do tych kontroli, zaleceń. 19

20 Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Myślę, że w planie pracy na przyszły rok możemy uwzględnić ten punkt pod względem namacalnych efektów jakie te działania profilaktyczne i wychowawcze przyniosły. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie chciałby coś jeszcze dodać? Radny Adam Spodymek Czy są takie osoby, które chcą pomóc i np. będą raz na dwa tygodnie przyjeżdżać systematycznie i pomagać np. w nauce? Np. chłopak, czy dziewczyna ze szkoły średniej podejmuje się pracować przez cały rok parę godzin tygodniowo, czy w miesiącu na rzecz wolontariatu. Nie doraźna a właśnie systematyczna pomoc. W ten sposób ja przede wszystkim rozumiem wolontariat. Te akcje są jak najbardziej wskazane i trzeba też w nich uczestniczyć. W dużych ośrodkach miejskich można zauważyć, że wolontariusze odwiedzają tego typu ośrodki i angażują się w pomoc dla ludzi słabszych. Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Przygotujemy taką informację. U nas to zjawisko też się rozwija. Ja sądzę, że to akcyjne uaktywnianie kilka razy w roku młodzieży, czy uczenie tych aktywności mają jeszcze znaczenie. Z czego się bierze wolontariat? Tylko z tego, że ci ludzie są w jakiś sposób zarażeni tą ideą niesienia pomocy innym. Natomiast jest to bardzo istotny i szeroki obszar działania szczególnie jeżeli chodzi o organizacje o charakterze społecznym, to jest taka idea wspierania tych kadr, realizacji działań. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tym punkcie chciałby coś powiedzieć? Cieszy mnie, że z każdym rokiem pojawiają się jakieś nowe priorytety jeżeli chodzi o sprawy wychowania. Widzę, że w kilku szkołach zwrócono szczególną uwagę na kulturę języka. Uważam, że z każdym rokiem wzrasta relacja uczeń szkoła rodzic. Szkoły znaczną uwagę zwracają na pedagogizację rodziców. Wiadomo, że jeżeli rodzic nie będzie uczestniczył w ścisłej współpracy ze szkołą to nie będzie efektów wychowawczych. Coraz więcej zwraca się uwagę na wiele aspektów jeżeli chodzi o pedagogizację rodziców, która ułatwia im pracę w szkole, ale jednocześnie otwiera rodzicom oczy na wiele zagrożeń o których niejednokrotnie nie mają świadomości. 20

21 Pan Zenon Kołodziej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Kultura języka jest problemem szalonym, który mnie przeraża. Nie możemy się bać reagować. Szkoła ma za zadanie zareagować, a nie przemilczeć ten problem. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Dziękuję bardzo. Proszę o przyjęcie powyższej informacji i pozytywne zaopiniowanie. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Statutowo Regulaminowa jednogłośnie przyjęła informację na temat działań profilaktycznych i wychowawczych podejmowanych przez placówki oświatowe i oświatowo wychowawcze na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. Pkt 8 Prezentacja funkcjonowania i realizowanych zadań przez Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu ul. Traugutta 12. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Bardzo proszę Pan Dyrektora o krótkie wprowadzenie w ten punkt, a później młodzież o prezentację szkoły. Pan Dariusz Kowalczyk - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu Zaczynając prezentację naszej szkoły chciałem nawiązać do tego jak trzy laka temu gościłem Komisję Edukacji w szkole i zacząłem wówczas od wyników egzaminu maturalnego, ponieważ w tamtym czasie bardzo źle on wypadł. W wielu 21

22 wypadkach sukcesem nauczycieli jest to, że młodzież kończy szkołę i przystępuje do egzaminu dojrzałości. Bardzo nas cieszą pozytywne wyniki. W ubiegłym roku amnestia objęła część młodzieży. W Liceum Profilowanym zdało 91% młodzieży maturę, a w technikum 96%. Natomiast jeśli chodzi o egzamin zawodowy tu troszkę było gorzej. Bardzo dobrze, ponieważ powyżej średniej w województwie egzamin zdała młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej na poziomie 87%. Natomiast w technikum na poziomie województwa 63%. Przede wszystkim chciałem powiedzieć o egzaminie w zawodzie technik elektryk, że ten egzamin był ponad oczekiwania i możliwości technika kształconego w oparciu o określoną jakby ramówkę. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sukcesy szkoły to uważam, że szkoła jest otwarta i coraz częściej jest organizatorem różnego rodzaju imprez. Chciałem powiedzieć o takiej inicjatywie jak lokalny punkt informacji europejskiej dla młodzieży, ale również obchody Dni Długoszowskich. Szkoła współpracuje z Ośrodkiem Długoszowskim. Inicjatorem jest szkoła w Kłogłucku. Cieszą nas wyjazdy młodzieży o których już wspominałem. Takie programy jak Moja szkoła w Unii Europejskiej, nowa inicjatywa Organizowanie i przeprowadzanie pierwszego powiatowego turnieju wiedzy o przedsiębiorczości ' w tym roku już była druga edycja. Cieszą nas pracownie komputerowe, na które środki pozyskaliśmy z funduszy ministerialnych. W tej chwili mamy trzy pracownie uruchomione. W ubiegłym roku kalendarzowym na przełomie listopada i grudnia otwieraliśmy trzecią pracownie informatyczną. Jest to pracownia, która służy przedmiotom zawodowym. Jest ona osadzona w budynku warsztatów szkolnych i z przeznaczeniem do obsługi programów technicznych. W planach mamy kolejną pracownię czwartą. Chciałbym ją uruchomić w tym pomieszczeniu, czyli na świetlicy jako centrum multimedialne. W tym momencie nie stać szkołę na pełne wyposażenie pomieszczeń. Te pracownie, które uruchamialiśmy, były uruchomione naszym wysiłkiem czyli środki, które wypracowujemy na warsztatach szkolnych posłużyły do zakupu materiałów, do konstrukcji na której są zamieszczone blaty. W ten sposób urządziliśmy wszystkie trzy pracownie komputerowe. W budżetach szkół nie ma po prostu środków, które dyrektor szkoły mógłby planować na tego typu działania. Stoimy przed dużym dylematem, ponieważ nie powinno być takich sytuacji, 22

23 że pracownia w tej chwili jest złożona i czeka. Dylematem jest również to jak pozyskać środki finansowe, ponieważ wpłaty na radę rodziców są coraz skromniejsze. Jak wyposażyć pracownię? Kolejne rzeczy które nas cieszą to utworzenie u nas w placówce ośrodka egzaminacyjnego, w którym młodzież zdaje egzamin potwierdzające kwalifikacje zawodowe zarówno na poziomie technika jak i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szkoła na ten moment otrzymuje pewne pieniądze za prowadzenie tego ośrodka. Mamy przyrzeczone dofinansowanie w zawodzie elektryk i mechanik pojazdów samochodowych na dość dużą kwotę, ale transza będzie dopiero we wrześniu. Ponadto młodzież uczestniczy w różnych konkursach, turniejach, olimpiadach sportowych. Odbył się Międzyszkolny konkurs wiedzy z fizyki. Młodzież odnosi sukcesy na Powiatowym turnieju wiedzy pożarniczej, czwarte i piąte miejsce. W turnieju przedsiębiorczości Polak człowiek przedsiębiorczy dziesiąte miejsce. Takie inicjatywy jak: konkurs ortograficzny, olimpiada o wiedzy europejskiej, olimpiada o wiedzy technicznej. Należałoby podkreślić wyróżnienie bardzo prestiżowe za trzydzieści lat funkcjonowania placówki Prezesa Rady Ministrów Pana Mariana Belki szkoła otrzymała w ubiegłym roku wyróżnienie honorową odznakę zasłużonych dla wynalazczości. W szkole funkcjonuje gra giełdowa jest to już w tej chwili piąta edycja, konkurs matematyczny, olimpiady językowe, olimpiada wiedzy o społeczeństwie, biegi przełajowe, zawody w koszykówkę itd. Cieszą nas te inicjatywy w które młodzież bezpośrednio się angażuje np. współpracujemy ze szkołą nr 5 to jest szkoła specjalna, gdzie młodzież gości u nas na różnego rodzaju spotkaniach i festynach. Dużym zadaniem, które w szkole jest realizowane to jest ogólnie powiedziana informatyzacja szkoły. W ramach praktyk uczniowskich w klasie technik elektryk został wprowadzony internet w całej szkole. Na każdym filarze jest dostęp do internetu. To dość duże zadanie, które realizowaliśmy w pierwszym semestrze tego roku szkolnego. Kolejnym etapem byłoby z uwagi na liczbę komputerów, która w szkole urosła do ponad stu już w tej chwili, a mamy już kolejną pracownię przyznaną to będzie rzeczywiście duże przedsiębiorstwo informatyczne z uwagi na kierunek technik informatyk, który wymaga tego typu wyposażenia placówki. Tam jest około 54 godzin 23

24 typu kształcenia samej informatyki. Klasa ta cieszy się dużym powodzeniem. W roku poprzednim, w pierwszym roku naboru otworzyliśmy dwa oddziały i w tym roku wstępna rekrutacja wykazała, że mamy chętnych do dwóch klas. Jest to nowy kierunek. Widać, że jest potrzeba. Również pracodawcy zgłaszali, że chętnie przyjmą każdego młodego człowieka, myślę tu o firmie rosyjskiej Indesit, ale i wrocławskie firmy, zgłaszały się, że chętnie przyjmą każdego młodego człowieka, który ma kwalifikacje takie jak umiejętność obsługi programów komputerowych, albo poziom wiedzy informatycznej na poziomie technika. Przechodzimy coraz częściej w szkole do prowadzenia lekcji przy pomocy wykorzystania środków komputerowych. Dziś będzie Rada Pedagogiczna poświęcona temu ażeby dokumentację pedagogiczną prowadzić w oparciu o program komputerowy. Wymaga to wyposażenia każdej pracowni w komputer. Nie ma wskazania, czy dziennik lekcyjny ma być prowadzony w formie papierowej, czy elektronicznej. Gdyby była taka możliwość, to chcielibyśmy żeby szkoła miała dziennik prowadzony elektronicznie. Dałoby to również możliwość podglądu rodzicom frekwencji oraz ocen dziecka. Takie bieżące rzeczy jak np. arkusz placówki jest prowadzony elektronicznie, pisanie świadectw jest prowadzone elektronicznie. Administrowanie placówką, czyli cała księga inwentarzowa to jest jedno zadanie, które jest realizowane i będzie prowadzona elektronicznie. Prowadzone są również kadry. Zadanie jest na ukończeniu, myślę że od września elektronicznie będziemy już to prowadzili. Młodzież ma prowadzoną bibliotekę, księgozbiór jest obsługiwany programem komputerowym. Mówi się sporo o oszczędnościach. Widzę taką możliwość oszczędności w placówce na etatach. Widzę możliwość zlikwidowania etatu w bibliotece. Biblioteka została przeniesiona na zaplecze. Proces ten trwał dwa lata. Likwidując etat świetlicy zaoszczędzilibyśmy około zł rocznie. Utworzenia w tym pomieszczeniu czytelni i przejęcia funkcji przez panie w wymiarze 1,5 etatu, które prowadzą bibliotekę szkolną, obsługę czytelni, biblioteki i działań w tym obszarze. Z dniem 1 września nie będzie etatu świetlicy, taką decyzję już podjąłem. Proponuję zlikwidowanie dwóch etatów dozorców. W tej chwili zachowania młodzieży są bardzo agresywne. Szkoła jest szkołą osadzoną na osiedlu, gdzie w okresie wakacji dziedziniec szkoły i boiska są 24

25 areną spotkań, gdzie pije się alkohol itp. Często jest tak, że dozorca idzie na urlop i musi go zastąpić Pani sprzątaczka. Ludzie ci w kontaktach z młodzieżą nie radzą sobie. Młodzież jest agresywna. Panie sprzątaczki boją się. Na tych etatach zaoszczędzilibyśmy około zł, które można by przeznaczyć na założenie monitoringu i zlecić to firmie ochroniarskiej, która w profesjonalny sposób dozorowałaby placówkę. Zadanie to wymaga dokończenia pewnych elementów związanych z modernizacją, np. wymiany okien. Są to etaty które można bezpiecznie zlikwidować bez uszczerbku funkcjonowania placówki. Natomiast widzę potrzebę zatrudnienia jeszcze jednego wicedyrektora z uwagi na ogrom zadań które spływają na kadrę kierowniczą placówki. Współczesna szkoła funkcjonuje w zupełnie nowych realiach, nowych warunkach, np. pozyskiwanie środków z różnych źródeł, unijnych środków na projekty. To są zadania bardzo pracochłonne. W ostatnim czasie złożyliśmy projekt Blisko boisko na około zł dofinansowania, a w tej chwili projekt na wyrównywanie szans. Również projekty wychowawcze, które wpływają do szkół. Sprawy związane ze specyfiką szkoły. Szkoła jest Zespołem Szkół w którym jest liceum, technikum i szkoła zawodowa. Każda z tych szkół ma swoją specyfikę. W moim odczuciu potrzeba jest utworzenia kolejnego etatu wicedyrektora w placówce. Kiedyś etatów wicedyrektora było przynajmniej trzy i każdy miał co robić. W tej chwili jest dyrektor i jeden etat wicedyrektora w placówce, która ma 850 uczniów, 28 oddziałów. Drugi etat wicedyrektora był likwidowany w momencie kiedy nie było naboru w szkołach. Był taki rok i wtedy było tylko 22 oddziały w szkole. Systematycznie z roku na rok liczba oddziałów rośnie, tworzona jest nowa oferta edukacyjna, zadań przybywa. Myślę, że czas żeby poważnie o tym porozmawiać, żeby w placówce, która wymaga oprócz szkolnictwa ogólnego dobrej ręki w szkolnictwie zawodowym o uruchomienie takiego etatu wicedyrektora, który zajął by się szkolnictwem zawodowym. Z jednej strony widzę oszczędności, z drugiej zaś widzę potrzebę tworzenia innych etatów. Ważnym zadaniem dla całej szkoły jest utworzenie łącznika scalającego budynek szkoły z budynkiem warsztatów. Poprosiłem nauczycieli planistów, którzy układają plan o zestawienie jak wygląda ruch młodzieży. Utrzymanie w czystości obiektu to jest duże zadanie. Etaty 25

26 sprzątaczek też są ograniczone. Siedem, osiem klas co przerwę przechodzi między naszymi budynkami. Jeśli jest ładna pogoda to jest dobrze. Często jednak trzeba założyć kurtkę, ponieważ pada deszcz. Te działania które podjąłem, a więc przeniesienie księgozbioru, pozyskanie pomieszczenia po byłej bibliotece powoduje, że wygospodarowałem łącznik o długości dwudziestu paru metrów i w tej chwili potrzeba jest dobudowania około 15, 20 m. Rozwiązywałby on komunikację między budynkami szkoły a warsztatami. Kolejna sprawa, Pan Naczelnik poprosił mnie o sprawozdanie jak są realizowane lekcje wychowania fizycznego w szkole. Dokonałem takiego zestawienia i nie wygląda to zbyt dobrze. Wiosną i jesienią dostępne są boiska szkolne oraz stadion WKS, co jest powodem, że te lekcje są dobrze realizowane. Natomiast poza sezonem letnim i dobrej pogody mamy duży problem, ponieważ liczba godzin, którą musielibyśmy zrealizować przy 28 oddziałach to jest około 144 tygodniowo. 1/3 zajęć szkolnych odbywa się w dobrych warunkach reszta to są zajęcia, które są prowadzone po prostu w złych warunkach, gdzie młodzież nie ma możliwości w pełni uczestniczyć w kulturze fizycznej. Pozyskaliśmy powierzchnię około 100 m 2, zakupiony jest sprzęt za około zł, wystąpiliśmy tutaj o dofinansowanie z rezerwy budżetowej. Powstanie piękna siłownia z dniem 1 września. Koszt który ponieśliśmy do tej pory jest to ponad zł. Środki te były zbierane przez ponad dwa lata z funduszu Rady Rodziców. Wyposażenie tego pochodzi z dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej około zł plus cały sprzęt którym dysponujemy. Powoduje to, że siłownia będzie najbardziej profesjonalną na terenie powiatu. Chciałbym jeszcze powiedzie o termomodernizacji placówki. W 2004 roku złożyłem wniosek o termomodernizację. W roku tym również był przygotowany projekt kompleksowej termomodernizacji. Termomodernizacja szkoły, warsztatów szkolnych i budynku bursy, bo on jest połączony razem ze szkołą specjalną to ogromne zadanie finansowe. Wówczas były inne priorytety, pomysł ten nie uzyskał wsparcia finansowego i zostało to zaniechane. Przez te ostatnie lata wymieniono okna. W zasadzie tu od frontu szkoły tylko zostały wymienione okna. Takie dłubanie powoduje, że nie ma oszczędności, nie ma efektu ekonomicznego. Jest efekt termiczny, który powoduje, że młodzież ma lepszy komfort, ponieważ okna 26

27 w salach lekcyjnych zostały wymienione, ale efektu ekonomicznego, który mógłby sięgać 30-50% opłat ponoszonych z tytułu energii cieplnej nie ma i nie będzie po prostu dopóki temat nie zostanie zamknięty kompleksowo. Zgłaszam potrzebę pilnej termomodernizacji. Nie chodzi mi o to żeby polikwidować etaty dla samego polikwidowania, ale żeby środki finansowe, które przez to zyskamy, przenieś w pewnych paragrafach budżetu szkoły do innych tak żeby było na remonty, na bieżące potrzeby, dofinansowanie na pomoce dydaktyczne, książki. Np. jeżeli chodzi o sanitariaty szkolne sanepid tak na prawdę nie powinien dopuścić do ich użytku. Wymiany również wymaga instalacja wodno-kanalizacyjna. Zakładane są opaski na rurach, po to aby nie wymieniać całych odcinków rur. Nie prowadzenie bieżących remontów powoduje, że w placówce ten problem będzie się pogłębiał. Moim marzeniem jest zaadoptowanie placu, który jest na wylocie ul. Młodzieżowej to jest skrzyżowanie ul. Młodzieżowej z ul. Traugutta, na pawilon, którego wynajęcie mogłoby służyć zabezpieczeniu środków pod doraźne remonty, inwestycje, zakupy. Myślę, że w tym momencie placówka zeszłaby z ciężarów budżetowych. Jest to wysiłek, którego szkoła nie jest w stanie podjąć, natomiast jakby chce wskazać na kierunek, którym można by pójść. Jest możliwość pozyskania takich środków. Kolejna sprawa to warsztaty szkolne. Funkcjonują one w oparciu o zamówienia które pozyskiwane są z rynku. Okazuje się, że tych zamówień jest sporo. Natomiast my wszystkich nie jesteśmy w stanie podjąć, dlatego że dysponujemy przestarzałą partią i jesteśmy mało konkurencyjni do obrabiarek cyfrowych. Te rzeczy, które są możliwe do wykonania, wspólnie z młodzieżą robimy. Nie zapominajmy, że jest to proces dydaktyczny. Mógłbym długo mówić o problemach szkoły, o tym co można by zmienić w szkole. Myślę, że teraz możemy zaprosić młodzież i niech oni się pochwalą tym co chcieliby przekazać. Radna Grażyna Ryczyńska Przewodnicząca Komisji Dziękujemy Panie Dyrektorze o bardzo szczegółowe wprowadzenie w osiągnięcia i słabości szkoły. Uważam, że szkoła ma rozbudowane działania, inwestycje oraz przedsięwzięcia, które pracują na obraz placówki w naszym środowisku. Prosimy młodzież o prezentację swojej szkoły. 27

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Grudziądzu

Zespół Szkół Nr 1 w Grudziądzu ul. Sobieskiego 11 tel. (056) 46 227 42 e-mail: zs1@wp.pl www.zs1grudziadz.edupage.org Szkoła publiczna prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży Junak Zespół Szkół Nr 1 w Grudziądzu W

Bardziej szczegółowo

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie 1. Cele współpracy: a) angażowanie rodziców w sprawy kształcenia, wychowania

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Struktura i możliwości programu ERASMUS+ Typy działań Sektory: Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Szkolnictwo wyższe Edukacja dorosłych Młodzież Potrzeba pomysł realizacja - Technik mechatronik

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji. - Radny Powiatu Nowosądeckiego. w dniu 16 grudnia 2013 r.

Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji. - Radny Powiatu Nowosądeckiego. w dniu 16 grudnia 2013 r. Realizowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 16 grudnia 2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego w Warszawie

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego w Warszawie Zasady realizacji projektu edukacyjnego w w Warszawie Podstawa prawna 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

ABC GIMNAZJALISTY. SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia)

ABC GIMNAZJALISTY. SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia) ABC GIMNAZJALISTY Zaraz po ukończeniu gimnazjum masz do wyboru cztery typy szkół: szkołę zawodową, technikum, liceum profilowane i liceum ogólnokształcące. SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. Or.BRP.0012.3.6.2012 Lublin, dnia 28 marca 2012 r. Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. W dniu 28 marca 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNGO w Gimnazjum nr 6 w Pszczynie-Łące Podstawą prawną wprowadzania do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku W dniu 28 lutego 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Brzozów 2016 1 Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Są rzeczy, które większości ludziom wydają się nie do wiary, szczególnie tym, którzy nie mieli do czynienia z matematyką. Archimedes Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku PLAN ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO 1. ZASADY OGÓLNE 1) Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W badaniu wzięli udział rodzice 60 osób, nauczyciele 14 osób oraz dyrektor szkoły. Wyniki ankiety dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Załącznik Nr 4 Nazwa elementu systemu: programu uzupełniającego Twórczo odkrywam świat Status elementu: niezbędny, bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

e-konferencja: Szkoła na nowej podstawie?! Q&A

e-konferencja: Szkoła na nowej podstawie?! Q&A Czy będzie obowiązkowy podział na grupy? Nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7.02.2012 r. W sprawie ramowych programów nauczania w szkołach publicznych, gdzie w paragrafie 7.1

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU Załącznik nr 1- Projekt ewaluacji EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU WYMAGANIE IX RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY I PLACÓWKI Diagnoza stopnia partycypacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Każdy człowiek ma w życiu jakieś cele, dążenia i plany, które chciałby w przyszłości osiągnąć

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Imię i nazwisko: mgr Ryszard Dużyja Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Podstawa prawna planu: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/282/IV/2013 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Poznań, dnia 12 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/282/IV/2013 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 12 lipca 2013 r. Poz. 4503 UCHWAŁA NR XXIX/282/IV/2013 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zasad realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 3144 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach zatwierdzona do realizacji dnia 16.09.2013r. 1 Obszar pracy Zarządzanie i organizacja Zadanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

RADA RODZICÓW SP 92 KIERUNKI DZIAŁAŃ I PIORYTETY

RADA RODZICÓW SP 92 KIERUNKI DZIAŁAŃ I PIORYTETY MISJA RADY RODZICÓW RADA RODZICÓW SP 92 KIERUNKI DZIAŁAŃ I PIORYTETY Gdańsk, 01.09.2016r. Wspieramy Nauczycieli i Szkołę byśmy wspólnie mogli przygotować nasze dzieci do startu w dorosłość. JAK CHCEMY

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018 OPRACOWAŁA KATARZYNA JADWISZCZOK 1 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Gimnazjum nr 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła data (dzień-miesiąc-rok) 3 0 0 5 2 0 0 7 TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW I. Dane szkoły 1) pełna nazwa Zespół

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOLUSZKACH I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Do projektu z 19.03.2015 r. Uzasadnienie

Do projektu z 19.03.2015 r. Uzasadnienie Do projektu z 19.03.2015 r. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE CELÓW I ZADAŃ w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 w Radomsku NA ROK SZKOLNY 2014/15

ZESTAWIENIE CELÓW I ZADAŃ w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 w Radomsku NA ROK SZKOLNY 2014/15 Radomsko, dnia 7..05 r. ZESTAWIENIE CELÓW I ZADAŃ w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr w Radomsku NA ROK SZKOLNY 04/5 Lp. Nazwa celu Nazwa zadania Opis zadania (związek z celem) Nazwa miernika Oczekiwana

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Anną Aleksiejczuk, przedstawicielem Regionalnego Koordynatora Programu Wolontariat studencki w województwie podlaskim.

Rozmowa z Anną Aleksiejczuk, przedstawicielem Regionalnego Koordynatora Programu Wolontariat studencki w województwie podlaskim. Wolontariat studencki szeroka oferta edukacyjna Rozmowa z Anną Aleksiejczuk, przedstawicielem Regionalnego Koordynatora Programu Wolontariat studencki w województwie podlaskim. Skąd pomysł na program Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 BR.0002.1.7.2015.II PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 z nadzwyczajnej VII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 8 kwietnia 2015 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir Załącznik do UCHWAŁY NR 30/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 05 listopada 2015 r. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka Police tel. (0-91)

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka Police tel. (0-91) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6 72-10 Police tel. (0-91) 424 13 06 www.zspolice.pl Razem w Europie" to projekt promujący zasady i idee wolontariatu wśród młodzieży, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

"Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości."

Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości. "Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości." Albert Einstein Adres siedziby, kontakt Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie Purda 23 11-030 Purda gmina: Purda

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018,

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018, PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018, którego nadrzędnymi celami są: prawidłowa realizacja nowej podstawy programowej oraz koordynacja wspólnych działań dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r. Nauczyciel mianowany mgr Szymon Stokłosa nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć technicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Targowisku PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie Plan pracy pedagoga na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie L.p. Obszar pracy Zadania Sposób realizacji Termin 1. ZADANIA OGÓLNO- WYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu I. Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010r. realizuje przynajmniej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 W GRUDZIĄDZU

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 W GRUDZIĄDZU WARUNKI REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 W GRUDZIĄDZU Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym, co tworzy. /Erich Fromm/ 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczniowie

Bardziej szczegółowo