Biuletyn Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz Rok X 99 Marzec 2008 SPOTKANIE RADY KOBIET. Gołaniecki Informator Samorządowy WIELKANOC 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz Rok X 99 Marzec 2008 SPOTKANIE RADY KOBIET. Gołaniecki Informator Samorządowy WIELKANOC 2008"

Transkrypt

1 14 W niedzielę 17 lutego Skoki były gospodarzem zimowej spartakiady powiatowej. Jak pisałem w poprzednim ECHU reprezentacja Gołańczy uzyskała nieznaczną przewagę nad innymi gminami po rozegraniu tydzień wcześniej gier zespołowych (I miejsce dziewcząt w siatkówce, II miejsca chłopców w siatkówce i piłce nożnej). Tradycyjnie mamy najsilniejszych panów, którzy zwyciężyli w przeciąganiu liny (Krzysztof i Radek Hojnaccy oraz Andrzej Nader). Niespodziankę (miłą) sprawili Honorata Rakoczy (Laskownica Wielka) i Robert Zieliński (Gołańcz) zwyciężając w wieloboju rekreacyjnym (rzuty do kosza, rzuty lotką i strzelanie z wiatrówki). Świetnie spisał się młody szachista Mateusz Gawkowski (I miejsce) wraz z Agatą Piasecką. Również warcabista Tadziu Tomaszewski dołożył kilka punktów. Nieco gorzej w tym roku spisali się tenisiści stołowi (Ania Hajduk i Wojtek Michalski). Na koniec odbyło się strzelanie rzutów karnych do bramki przez zespół złożony z radnego i działacza LZS (Andrzej Wieczorek i Eligiusz Wachowiak). Zajęli oni II miejsce, co sprawiło, iż reprezentacja Miasta i Gminy Gołańcz po raz drugi z rzędu wygrała w klasyfikacji ogólnej (82,5 pkt), wyprzedzając Wągrowiec (81 pkt) i Skoki (71 pkt). Dziękuję wszystkim reprezentantom za sportową walkę. Za rok spartakiada powiatowa odbędzie się w Damasławku. Do spartakiady wojewódzkiej (9 marca w Wągrowcu) zakwalifikowali się panowie od liny i drużyna wieloboju rekreacyjnego. Gratulacje! Eligiusz Wachowiak ZWYCIĘSTWA NASZYCH OLDBOJÓW 2 lutego 2008 r. w Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek Janusza Bilskiego, który odbył się w hali Zespołu Szkół I miejsce zdobyły Niedźwiadki Gołańcz, II miejsce - Oldboje Szamocin, III miejsce - Sokół Damasławek. W Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin, który miał miejsce 8 marca 2008 r. w hali Zespołu Szkół w Lipiej Górze klasyfikacja przedstawiała się następująco: I miejsce - Niedźwiadki Gołańcz, II miejsce - Soforek Szamocin, III miejsce - Oldboje z Chodzieży. W meczach drużyny Niedźwiadków Gołańcz w turnieju w Lipiej Górze uczestniczyli: Wiesław Bielecki, Piotr Bielecki, Władysław Majdak, Rafał Wierzbicki, Krzysztof Janus i Eugeniusz Maciaszek. Eugeniusz Maciaszek SPOTKANIE RADY KOBIET 13 marca 2008 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz odbyło się spotkanie Gminnej Rady Kobiet z okazji Dnia Kobiet. Symboliczny bukiet kwiatów dla wszystkich zgromadzonych Pań, na ręce przewodniczącej Heleny Częstochowskiej wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski. Do życzeń burmistrza dołączyli się Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz Józef Ryłko oraz honorowy Przewodniczący GZRKiOR Stefan Dobrzykowski. Na spotkanie oprócz członkiń rady przybyła również Przewodnicząca Stowarzyszenia "Zdrowy Styl" Małgorzata Osuch. Panie umiliły spotkanie kawą i pysznym ciastem. Z tej samej okazji redakcja "ECHO" życzy wszystkim Paniom wszystkiego dobrego. Krzysztof Rakoczy Skład redakcji: Alina Wachowiak - redaktor naczelny, Krzysztof Rakoczy, Bartosz Bielecki, Andrzej Połczyński. Adres: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr. P. Kowalika 2, Gołańcz Skład i opracowanie graficzne: Krzysztof Rakoczy, Bartosz Bielecki Korekta: Alina Wachowiak Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu i skracania dostarczanych tekstów Gołaniecki Informator Samorządowy Biuletyn Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz Rok X 99 Marzec Z okazji œwi¹t wielkanocnych chcielibyœmy yczyæ wszystkim mieszkañcom spokojnych, radosnych i rodzinnych œwi¹t i mokrego œmigusa-dyngusa, aby by³ to czas pe³en radoœci i odpoczynku od codziennych trosk. yczymy Wam równie byœcie byli zadowoleni z chwil spêdzonych przy œwi¹tecznym stole i aby ta przerwa doda³a Wam si³ do realizacji Waszych wiosennych planów. P R Z E W O D N I C Z Ą C Y Rady Miasta i Gminy Gołańcz Józef Ryłko WIELKANOC 2008 B U R M I S T R Z Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski

2 Andrzej Olejniczak - jeden z 3 radnych radny okręgu nr 1, obejmującego Gołańcz - ulice: Libelta, Lipową, Walki Młodych, Margonińską, Kowalika, Kościelną, Mrotka; otrzymał 146 głosów, startował w wyborach z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców M.W.Durskiego; członek Komisji Rolnictwa, Finansów i Ochrony Środowiska, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Jak długo mieszka Pan w gminie Gołańcz? W gminie Gołańcz mieszkam od urodzenia, tj. od roku Jaki jest Pana zawód? Mój wyuczony zawód to technik rolnik, a wykonywany to handlowiec. Czy może Pan nam powiedzieć coś o swojej rodzinie? Moja rodzina składa się z żony Elżbiety - nie pracuje zawodowo, córki Magdaleny - pracuje w Szkole Podstawowej w Gołańczy oraz z córki Marty - prowadzi kwiaciarnię Bukiecik. Czy był Pan już kiedyś radnym? Radnym jestem pierwszy raz. Co skłoniło Pana do udziału w wyborach do rady? Lubię pracę w organizacjach społecznych. Jakie problemy miasta i gminy interesują Pana najbardziej? Co, Pana zdaniem wymaga zmiany, ulepszenia, co chciałby Pan osiągnąć podczas swojej działalności w radzie V kadencji? Interesują mnie następujące problemy: czystość, ład i porządek, bezpieczne miasto i gmina, poszanowanie praw każdego obywatela, propagowanie i popieranie różnych organizacji i stowarzyszeń społecznych. Czy planuje Pan regularne spotkania z wyborcami? Czy mieszkańcy zgłaszają się do Pana, jako radnego ze swoimi problemami? (jakimi?) Jeśli będzie potrzeba spotkania z wyborcami, jestem do dyspozycji. redakcja Agnieszka Sobańska - młodszy referent ds. administracji biurowej, urzęduje w pok. nr 12 - I piętro (sekretariat), tel Do moich obowiązków należy: - prowadzenie sekretariatu, - prowadzenie kancelarii urzędu, - prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem stanowisk pracy w niezbędne materiały oraz sprzęt, - prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania interesantów w ramach skarg i wniosków oraz prowadzenie ewidencji, - zaopatrywanie pracowników w środki bhp i odzież roboczą, - prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, - prowadzenie rejestru umów, - prowadzenie rocznej ewidencji urlopów, - przyjmowanie pism, wniosków oraz faktur, - prowadzenie rejestrów pism i faktur, - prowadzenie rejestru delegacji, - przygotowywanie umów na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, - przygotowanie listów wychodzących z urzędu, - obsługa centrali telefonicznej, - przygotowywanie miesięcznego ryczałtu pracowników, - odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej, - prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych, - rozliczanie składek członkowskich gminy Gołańcz. redakcja 2 BURMISTRZ INFORMUJE POLAK UKRAINIEC DWA BRATANKI Z trzydniową wizytą w Gołańczy przebywał wójt ukraińskiej wsi Ozarinci w obwodzie winnickim Iwan Iwanowicz Telewatiuk. Gość z Ukrainy zwiedził miasto i gminę Gołańcz, poznał strukturę organizacyjną urzędu, uczestniczył w sesji Rady Miasta i Gminy, spotkał się z miejscowymi przedsiębiorcami. Przebywał także w Gołanieckim Ośrodku Kultury, gdzie miał możliwość czynnego udziału w próbie chóru Kasztelanki. Iwan Iwanowicz Telewatiuk odwiedził także placówki oświatowe na terenie miasta oraz oczyszczalnię ścieków i hydrofornię. W ubiegłym roku w maju z podobną wizytą przebywał na Ukrainie burmistrz Mieczysław Durski. Spotkania te zmierzają do podpisania partnerskiej współpracy między obiema gminami. UWAGA 1 maja odbędzie się pierwsza część turnieju wsi (gry zespołowe), natomiast druga część będzie miała miejsce 29 czerwca na zakończenie obchodów Dni Ziemi Gołanieckiej. Turniej strzelecki w ramach TURNIEJU WSI odbędzie się 8 czerwca. Szczegółowe informacje oraz regulamin podane zostaną podczas zebrania sołtysów na początku kwietnia. NOWE SOŁECTWA W dwóch wsiach gminy Gołańcz utworzono nowe sołectwa. W miniony czwartek odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego utworzone zostało nowe sołectwo Laskownica Mała (162 mieszkańców). Wybrano także sołtysa oraz radę sołecką. Sołtysem został Marek Krajewicz, a w skład rady sołeckiej weszli: Dorota Rudzińska, Bronisław Chrobak, Czesław Bartkowiak, Grzegorz Wleczek, Maciej Krajewicz. Do podobnego zebrania doszło we wsi Gręziny, które nie miały swojego sołectwa, a należały do sołectwa Czeszewo. Tutaj na sołtysa wybrano Wojciecha Kuchtę, a do rady sołeckiej weszli: Andrzej Strauchmann, Aneta Sobczyk i Michalski Zbigniew. Sołectwo liczy 91 osób.(der) UWAGA MIESZKAŃCY Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Durski zaprasza wszystkich mieszkańców w dniu 8 kwietnia 2008 r. o 00 godzinie 17 do sali "STODOŁA" na zebranie w sprawie przedstawienia już zrealizowanych oraz planowanych inwestycji na terenie Miasta i Gminy Gołańcz. Redakcja "ECHA" składa swoim czytelnikom wiosenne życzenia wielkanocne: nadziei na każdy dzień, słonecznego uśmiechu oraz miłości w jej przebogatych odmianach. W piątek 7 marca 2008 r. w oddziale przedszkolnym w Panigrodzu odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców zorganizowane przez wychowawczynię Lidię Banach. W związku ze zbliżającą się Wielkanocą dzieci ze swoimi rodzicami wykonały świąteczne ozdoby. Sześciolatki wraz z rodzicami ozdabiały zielone drzewko kolorowymi pisankami i kraszankami. Grupa pięciolatków z pomocą swoich mam wykonała prześliczne baranki, natomiast wiosenną łąkę wykleiły najmłodsze dzieci. Mnóstwo śmiechu było podczas wspólnej zabawy chustą animacyjną. Dużo emocji wzbudziła również zabawa w masażyki pt.,,jesienny deszcz. Najpierw mamy masowały swoje dzieci według instrukcji nauczycielki, a po chwili nastąpiła zmiana ról. Podczas zajęć panowała sympatyczna atmosfera. Rodzice mogli popatrzeć jak pracują ich pociechy, a co najważniejsze zrobić coś wspólnie razem z nimi. Elżbieta Bielecka O B W I E S ZCZ E N I E Gołańcz, dnia r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ulic dr. Piotra Kowalika i Polnej. Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Gołańcz Uchwały nr XVI/145/08 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ulic dr. Piotra Kowalika i Polnej. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz ul. P. Kowalika 2, pokój 12, w terminie do dnia 14 kwietnia 2008 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. B U R M I S T R Z Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski 13 Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy czynny jest: w poniedziałek: 7-15, wtorek - piątek: Kasa urzędu czynna jest: w poniedziałek: 8-13, wtorek - piątek: Informujemy mieszkańców miasta i gminy Gołańcz, że radca prawny Monika Pietrzyńska - Woelke przyjmuje interesantów co drugi piątek każdego miesiąca w godzinach od 13:00-15:00 w urzędzie w pokoju nr 26. Prosimy o telefonicznie upewnienie się co do obecności p. radcy. BIBLIOTEKA im. Wojciecha Kubanka w Gołanieckim Ośrodku Kultury (tel ) zaprasza: w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 8-18, w środę i piątek w godz. 8-15, w pierwszą sobotę miesiąca w godz W razie nieobecności pracownika biblioteki prosimy o przejście do Regionalnej Izby Tradycji. W sprawach problemów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz emerytów i rencistów prosimy kontaktować się z kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Hanną Domagalską (tel ) oraz z kierownikiem Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grzegorzem Tomaszewskim (tel w. 37 i 45). Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje w każdy poniedziałek od godz w pok. nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz (II piętro). SPOTKANIA GRUPY ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW ODBYWAJĄ SIĘ W STODOLE W KAŻDY CZWARTEK OD GODZ. 18. PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ CZYNNY W STODOLE W KAŻDY CZWARTEK OD GODZ DO 20. Redakcja Echa zaprasza do zamieszczania w biuletynie bezpłatnych ogłoszeń w rubryce ODDAM ZA DARMO. Informujemy, że Echo można również czytać na ekranie monitora na stronie w dziale aktualności WAŻNE TELEFONY Urząd Miasta i Gminy Gołańcz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy (nr wewn. 16, 22, 15) Stacja wodociągów Oczyszczalnia ścieków w Gołańczy Gołaniecki Ośrodek Kultury Gminne Centrum Informacji Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wewn. 45 i 37) Środowiskowy Dom Samopomocy Zespół Szkół w Gołańczy Zespół Szkół w Panigrodzu Zespół Szkół w Smogulcu Zespół Szkół w Morakowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy Przychodnia Medycyny Rodzinnej Zenon Borucki Poradnia Podst. Opieki Medycznej SALUS I.M. Marzyńscy Urząd pocztowy w Gołańczy Rewir Dzielnicowych w Gołańczy Bank Spółdzielczy w Gołańczy i Apteka Zamkowa Apteka Osiedlowa Apteka na rynku Inf. tel

3 Gorlaszke. Na spotkaniu zainicjowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poinformowano 20 rodziców o możliwościach ubiegania się o środki z różnego rodzaju programów PFRON. Światowy Dzień Pracy Socjalnej 15 kwietnia 2008 to Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Skuteczna praca socjalna to mix rzecznictwa i doradztwa, w wyniku którego człowiek odzyskuje wiarę we własne siły i nabywa umiejętności do rozwiązywania własnych problemów. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej praca socjalna może być świadczona niezależnie od dochodu.dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym 15 kwietnia 2008 MGOPS w Gołańczy w godz organizuje Dzień Porad Socjalnych. Tego dnia pracownicy ośrodka pomocy wraz z zaproszonymi gośćmi (m. in. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu) pomogą wypełnić PIT z rozliczeniem rocznym oraz poinformują o prawach przysługującym osobom niepełnosprawnym. Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy 15 kwietnia do sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy. Grzegorz Tomaszewski Dnia 22 lutego bieżącego roku w Gimnazjum im. dra P. Kowalika odbyła się VIII edycja Gimnazjalnego Święta Matematyki. Szkolna impreza była jednym z wielu przedsięwzięć podejmowanych podczas realizacji projektu pod hasłem PRZYJAZNA SZKOŁA, którego założeniem oraz głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację oraz wybór ścieżki zawodowej, a także współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej. Koordynatorem lokalnym projektu jest mgr D. Zaranek (pierwotnie mgr E. Hańczuk), a nauczycielem pracującym z uczniami oraz informatykiem mgr M. Hurnik. Do dnia dzisiejszego realizatorom projektu udało się już wiele zdziałać. We wrześniu spotkaliśmy się z grupą chętnej młodzieży do pracy w projekcie Laureat. Od początku podzieliliśmy się na dwie pracujące grupy (konkursowiczów i ciekawych matematyki). Październik: Konkursowicze poszerzają swoje wiadomości matematyczne, by jak najlepiej pokazać się na konkursach. Ciekawscy zapoznają się z przeróżnymi ciekawostkami matematycznymi. Listopad: W pochmurną listopadową pogodę uczniowie poszli na spacer po mieście i szukali obiektów lub ich fragmentów posiadających oś symetrii. Wykonali wiele ciekawych zdjęć, z którymi zrobili prezentacje na temat: "Oś symetrii w naszym mieście". Dnia 27 listopada odbyły się Potyczki matematycznych motorowerzystów w klasach pierwszych. Konkurs przygotowali: mgr Maria Hurnik oraz mgr Piotr Walewski. 30 listopada w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty. Ze startujących zakwalifikowały się do etapu rejonowego 3 osoby: Anita Wachowiak, Paulina Jankowska oraz Łukasz Szudrowicz. Grudzień: Konkursowicze w szybkim tempie poszerzają swoją wiedzę, a pozostali wcale nie zostają z tyłu. Pracujemy z kamerą, aparatem, komputerem. Nastroje są wspaniałe. Styczeń: W styczniu trochę wykładów, troszkę zajęć, no i uczymy się konstrukcji, wcale nie są takie proste, ale bardzo przyjemne. Luty: Spotkaliśmy się w ferie, ale warto było. Wolny czas spędziliśmy z matematycznym origami. 16 lutego Rejonowy Konkurs Matematyczny w Gimnazjum w Pniewach, podczas którego nasi uczniowie zmagali się z trudnymi zadaniami. Najlepszym wśród naszych gimnazjalistów okazał się Łukasz Szudrowicz, któremu serdecznie gratulujemy i życzymy zwycięstwa w przyszłym roku. 22 lutego wspólna zabawa i konkursy, a 23 lutego wyjazd do Poznania na targi edukacyjne. VIII GIMNAZJALNE ŚWIĘTO MATEMATYKI O godzinie na dużej sali gimnastycznej odbyła się oficjalna uroczystość GIMNAZJALNEGO ŚWIĘTA MATEMATYKI, którą prowadziła mgr D. Zaranek. Prowadząca rozpoczęła od przedstawienia dotychczasowej działalności członków projektu PRZYJAZNA SZKOŁA jako jej koordynator lokalny, następnie ogłosiła wyniki przeprowadzonych konkursów. Goście i uczestnicy bawili się wspólnie podczas matematycznej części artystycznej poznając wielkich matematyków i rozwiązując matematyczne zagadki. Głównym sponsorem nagród dla młodzieży był Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, a także sklep wielobranżowy DANA, sklep AGD FENI, słodkie nagrody dla publiczności ufundowała piekarnia państwa Piotrowskich oraz państwo Dębscy. Sponsorom przyjaciołom młodzieży serdecznie dziękujemy. 12 Etap I Uczniowie gimnazjów z naszej gminy chcąc uświetnić obchody VIII Gimnazjalnego Święta Matematyki przystąpili do konkursów literackich pod hasłem Jak osiągnąć sukces w matematyce?. Organizatorzy zaproponowali trzy formy prac konkursowych: wiersz składający się z trzech zwrotek, 5 haseł reklamowych, komiks. Do komisji wpłynęło 37 wierszy, z których najpiękniejsze zostały zaprezentowane na uroczystości i uwiecznione na wystawie. Wyniki: miejsce I Daria Grzesiak kl. IIc, miejsce II Patryk Stachowiak kl. III Smogulec, miejsce III Bernadetta Pauta kl. IIIa, wyróżnienie Łukasz Tomkowiak kl. I Panigródz. Wśród 18 prac reklamujących matematykę, wybrano hasła: Damiana Michalskiego z kl. IIc (m-ce I), Kamila Marmurowicza z kl.iii Smogulec (m-ce II) i Karoliny Trafas z kl. II Smogulec (m-ce III). Spośród dwóch komiksów wyróżnienie zdobył Jakub Jankowski z kl. IIc. Etap II - ZMAGANIA DRUŻYN MATEMATYCZNYCH Dnia o godzinie odbył się drużynowy Gminny Konkurs Matematyczny, podczas którego trzyosobowe drużyny walczyły o miano najlepszej grupy matematyków. Danuta Zaranek ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I JEDNOLITEGO STROJU Stosownie do 3. ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (DzU nr 120, poz.819) informuję, że wnioski o ww. pomoc finansową należy składać w terminie do dnia 31 marca 2008 r. Wnioski składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta SZKOLNA PRÓBA MATURALNA W dniach r. odbył się próbny egzamin maturalny. Egzamin pisało 48 maturzystów deklarujących przystąpienie do matury w maju br. Spośród języków obcych nowożytnych największą popularnością cieszył się język niemiecki (36). Natomiast z przedmiotów dodatkowych wybierano najczęściej geografię (20) i biologię (17), a także historię, wiedzę o społeczeństwie, matematykę i chemię. SZKOLENIA I WYCIECZKI Doradztwo zawodowe dla maturzystów 19 lutego odbyły się spotkania uczniów klas maturalnych z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, panią Małgorzatą Gogolewską. Przedstawiono oferty pracy i prognozy na najbliższe lata na rynku powiatu wągrowieckiego oraz województwa wielkopolskiego. Zaprezentowano także program pomocy dla absolwentów szkół, na który składają się m. in. staże, kredyty na rozwój przedsiębiorstw, szkolenia. Organizatorem corocznych prelekcji dla maturzystów jest pedagog szkolny, p. Renata Kłos. Szkolenie słuchaczy 22 lutego 2008 r. w auli odbyło się szkolenie na temat "Agroturystyka i turystyka wiejska a ochrona środowiska naturalnego". Udział w nim wzięli słuchacze Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego, pod opieką A. Wereszczyńskiej i E. Strychalskiego. Trwające od godz do spotkanie miało charakter wykładu, poprzedzonego wypełnieniem ankiety dotyczącej stopnia atrakcyjności i możliwości rozwoju turystyki w najbliższym regionie. Uczestnicy szkolenia otrzymali przewodniki związane z powyższym tematem, autorstwa Aleksandry Machnik, prowadzącej wykład. Szkolenie zostało zorganizowane przez członków Stowarzyszenia Dolina Wełny. SZKOLNE KONKURSY Angielska ortografia Po raz kolejny uczniowie mieli możliwość sprawdzenia znajomości ortografii angielskiej biorąc udział w szkolnym konkursie. Miesiąc wcześniej otrzymali materiały, z którymi pracowali przygotowując się do dyktanda. Laureatami konkursu zostali: 1. Jakub Paszek, kl. II Tr 2. Ewa Pecyna, kl. II LO-s 3. Anna Leszczyńska, kl. III LO Konkurs zorganizowała p. A. Sieradzka. Poezja da się lubić Już w grudniu 2007 r. ogłoszony został konkurs recytatorski. Uczniowie przygotowywali wiersze o tematyce refleksyjnej. Czas recytacji nie mógł przekroczyć 3 minut. 21 lutego jury w składzie: G. Bonikowska, R. Kłos i R. Spychała wyłoniło laureatów. Najpiękniej recytowały i zajęły odpowiednio: I miejsce (ex aequo) - Paulina Kądziołka z kl. I Ti oraz Daria Wrzeszcz z kl. 3 II LO-s, II miejsce - Angelika Starczan z kl. I ZSZ a, III miejsce - Barbara Gaszyńska z kl. II LO-s. Konkurs zorganizowała G. Bonikowska. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa Szkolną Internetową Grę Giełdową zainicjowała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Organizatorem kolejnych edycji jest Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, której misją jest inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych i promujących Giełdę. Pierwsze dwie edycje Gry były organizowane w ramach projektu "Internet w szkołach - Projekt Prezydenta RP", trzecia otrzymała Honorowy Patronat Prezydenta. Honorowy patronat nad IV edycją Gry objął Minister Edukacji i Nauki prof. Michał Seweryński. W trzech pierwszych edycjach SIGG wzięło udział ponad uczniów i około nauczycieli z ponad szkół z Polski i Litwy. W czwartej edycji Gry uczestniczyło ponad zespołów z 786 szkół, w tym 12 szkół z Litwy i jedna pilotażowo z Ukrainy - łącznie ok uczniów i nauczycieli. ZSP w Gołańczy reprezentowało 16 uczniów z klasy I Ti podzielonych na komitety 4-osobowe. Obecnie członkowie zespołów zajmują wysokie miejsca w rankingu (około 30) w skali kraju. Konkurs trwał od do Uczniowie, którzy uczestniczyli w konkursie należą również do szkolnego Kółka Technicznych Środków Nauczania. Pomagają w urządzaniu klasopracowni fizycznej 04, klasy 109 oraz przegrywają kasety VHS na płyty DVD. Opiekunem kółka i konkursu jest Grzegorz Buksakowski. Olimpiada Wiedzy o Internecie 22 lutego 2008 r. odbyły się szkolne eliminacje do etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters organizowanej przez Telefonię Dialog SA przy współpracy z Instytutem Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej w ramach programu edukacyjnego DialNet Masters. W eliminacjach udział wzięły 3 grupy uczniów: kl. I Technikum - technik informatyk: Paweł Konopiński, Filip Spychała, Błażej Strychalski i Michał Szatanik, kl. II Liceum Ogólnokształcące - klasa sportowa: Rafał Bucki, Marcin Janowiak, Rafał Paradowski, Patryk Semrau, kl. III Liceum Profilowane - profil usługowo-gospodarczy: Arkadiusz Dobrzykowski, Mariusz Kaniewski, Rafał Musiał, Tomasz Stróżewski. Uczniowie rozwiązywali zadania testowe z zakresu wiedzy o Internecie wykorzystując do tego odpowiednio skonfigurowane przeglądarki internetowe. Najwięcej punktów uzyskała grupa uczniów z Liceum Profilowanego zajmując I miejsce. Grupa z Technikum zajęła II miejsce, a Liceum Ogólnokształcące III miejsce. Wszystkie grupy zakwalifikowały się do etapu okręgowego on-line olimpiady, który odbędzie się 4 marca 2008 r. Opiekę nad grupami uczniowskimi sprawuje M. Szalaty.

4 4 11 Dzieci i młodzież ze świetlicy środowiskowej w Czeszewie serdecznie dziękują państwu Żanecie i Mariuszowi Poprawskim za komputer. Świetlica w Czeszewie otwarta jest od poniedziałku do czwartku. Dzieci i młodzież z chęcią biorą udział w zajęciach edukacyjno-rozrywkowych, plastycznych, muzycznych, sportowych. Dziećmi opiekują się: Iwona Nowakowska i Urszula Chojnacka. Zbliża się termin rozliczenia się z urzędem skarbowym. Jak wszyscy chyba wiedzą, 1 procent podatku, jaki mielibyśmy zapłacić, można przekazać na konto organizacji, która ma status organizacji pożytku publicznego. Takich organizacji, jak podaje strona jest w powiecie wągrowieckim 5: nr KRS Nazwa Miejski Klub Sportowy "Nielba" - Wągrowiec Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa - Wągrowiec Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Rehabilitacja" im. Karola Marcinkowskiego - Wągrowiec Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim" - Bliżyce Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II - Mieścisko. Inne organizacje: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej - Warszawa (z dopiskiem dla OSP Gołańcz ) Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą - Warszawa (z dopiskiem dla Wiktorii Sierszchulskiej ) Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Warszawa Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko - Kraków ZAWODY SPORTOWE Mistrzostwa Wielkopolski w Szachach 20 lutego 2008 r. w Zbąszyniu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Ponadgimnazjalych w Szachach, w których udział wzięli zwycięzcy mistrzostw powiatowych, tzn. reprezentacja szkoły w składzie: Piotr Wołowicz (I Ti), Krzysztof Piasecki, Dawid Pol (II LO), Justyna Bolesta (III Tż). Ww. reprezentacja zajęła 29 miejsce na ponad 200 szkół w województwie. Drużynę przygotował nauczyciel wychowania fizycznego, p. Henryk Grewling. Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2008/2009 Kształcenie po gimnazjum: 4-letnie Technikum Rolnicze 4-letnie Technikum Informatyczne 4-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 3-letnie Liceum Ogólnokształcące 2-lub 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa (oddział wielozawodowy) 3-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza (kształcenie praktyczne w gospodarstwach rolnych, również rodzinnych) Kształcenie po Zasadniczej Szkole Zawodowej: 3-letnie Technikum Rolnicze (wieczorowe) 3-letnie Technikum Rolnicze (zaoczne) Kształcenie po szkołach średnich (bez matury): 2-letnie Technik Rolnik 2-letnie Technik Informatyk 2-letnie Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego Zapewniamy wysoki poziom nauczania, przyjazną atmosferę sprzyjającą indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia i słuchacza! Serdeczne życzenia radości i siły płynącej z istoty świąt wielkanocnych. By uśmiech i wiosenny optymizm towarzyszył Wam każdego dnia życzy Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy Usługowo - Handlowa Spółdzielnia Rolników w Gołańczy z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych życzy wszystkim swoim klientom spokojnych i radosnych świąt. 18 lutego 2008 r. w internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Libelta w Gołańczy odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Zdrowy Styl. W spotkaniu wzięło udział 45 osób w tym 12 gości. Swoją obecnością zaszczycili członków stowarzyszenia m.in. A. Wieczorek - Członek Zarządu Rady Powiatu Wągrowieckiego, Józef Ryłko - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz, Urszula Wierzbicka Sekretarz UMiG Gołańcz, Marceli Marzyński - lekarz rodzinny, Jerzy Mianowski - Redaktor Naczelny Głosu Wągrowieckiego, Andrzej Połczyński - Dyrektor GOK, Adam Kusz Prezes -TMZG. Działalność stowarzyszenia za 2007 r. była przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej, wraz z wystawką edukacyjną. Zebrani degustowali danie,,zdrowia i urody (zapromujemy je w kolejnym numerze ECHA). Zebranie prowadziła prezes stowarzyszenia Małgorzata Osuch, a prezentację od strony technicznej przygotowała Monika Szalaty - nauczyciel informatyki w ZSP. W 2007 r. stowarzyszenie zrealizowało następujące przedsięwzięcia: - odbyły się pogadanki prozdrowotne z lekarzem rodzinnym M. Marzyńskim; - zgromadzono prozdrowotne materiały edukacyjne, które były rozdawane podczas różnych spotkań; - opracowano i rozpowszechniono materiały edukacyjne wewnętrzne, np.:,,dobre rady zdrowego stylu życia,,,rodzaje i rola składników pokarmowych,,,zagrożenia związane z nadwagą i otyłością,,,porady dla walczących z kilogramami,,,jak usprawnić pracę mózgu i inne; - prezes stowarzyszenia przeprowadziła cykl wykładów(w Czeszewie, Chojnie i w Gołańczy) związanych z prawidłowym odżywianiem; - systematycznie były organizowane zajęcia usprawniające kondycję fizyczną, odbyło się 28 zajęć na hali sportowej, w ćwiczeniach uczestniczyło ponad 700 osób, współorganizowano wyjazdy na pływalnię w Koziegłowach k. Poznania - było ich 9, a uczestniczyło ponad 300 osób, w grudniu rozpoczęły się marsze aerobowe po okolicy; - w grudniu zawiązała się grupa samopomocowa,,piramida, która ma na celu wspólne, racjonalne zrzucanie zbędnych kilogramów; - członkowie zarządu uczestniczyli w kilku szkoleniach; - zostały zaprenumerowane czasopisma:,,superlinia i,,żyjmy Dłużej, które są dostępne w świetlicy,,stodoła ; - promowana była działalność stowarzyszenia podczas,,gali Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych, w konkursie podczas Gali Stowarzyszenie Zdrowy Styl zajęło II miejsce ( było 19 wystawców); - zarząd i członkowie stowarzyszenia włączyli się do programu realizowanego przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan pn.,,nie jesteśmy sami i,,myślę i czuję, a więc istnieję. Zarząd i członkowie stowarzyszenia Zdrowy Styl składają serdeczne W Poznaniu jest takich organizacji 160, a w Pile - 8. Lista takich organizacji jest dostępna w Internecie pod adresem Wprowadzono udogodnienia dla podatników, ponieważ, aby przekazać 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego musimy tylko znać nazwę organizacji i nr z Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem (poz. 135 PIT-28, poz. 311 PIT-36, poz. 107 PIT-36L, poz. 123 PIT-37, poz. 59 PIT-38); Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1% dowie się tylko, z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota. Wpłaty będą wpływać na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej). Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul Wierzbowa 1, Wągrowiec I piętro, pokój nr TELEFON POMOCY DORAŹNEJ: (dni robocze godz ). TELEFON ZAUFANIA: (w poniedziałki ). Osoby, których sytuacja życiowa, losowa nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym i rodzinnym mogą znaleźć czasowe schronienie w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Hostel dostępny jest całą dobę. Sprawy związane z czasowym schronieniem w hotelu załatwiają: PCPR Wągrowiec (pon.-pt ) lub Administracja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie (stale) tel kom Usługi poradnictwa specjalistycznego OIK: Dyżury stałe (w uzasadnionych sytuacjach możliwe są konsultacje psychologiczne poza stałymi terminami dyżurów psychologa, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z PCPR lub policją) Poradnictwo psychologiczne: poniedziałki: , czwartki: , grupy wsparcia- wtorki: Poradnictwo socjalne: wtorki: (usługi w terenie), czwartki: Informacja prawna: drugi i czwarty czwartek m-ca w godz w siedzibie PCPR I piętro, pokój nr 9. Potrzebujący pomocy mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie , listownie (tradycyjna poczta) lub Kto może skorzystać z pomocy specjalistów OIK? Rodziny i osoby, którym niezbędne jest udzielenie natychmiastowego wsparcia w celu odzyskania równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie, w szczególności zagrożone przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, ofiary klęsk żywiołowych, osoby dotknięte traumatycznymi zdarzeniami i sytuacjami losowymi z terenu powiatu wągrowieckiego, w uzasadnionych sytuacjach także osoby spoza powiatu. Naczelną zasadą interwencji kryzysowej jest niesienie pomocy innym osobom w rozwiązywaniu trudności i osiąganiu lepszej jakości życia. Wszelkie podejmowane w ramach interwencji czynności respektują podstawowe wartości, takie jak: godność osoby ludzkiej, podmiotowość i autonomię człowieka oraz jego prawo do nieskrępowanego rozwoju. Zasady udzielania pomocy z zakresu interwencji kryzysowej: ograniczenie formalności do zbędnego minimum, pomoc świadczona bezpłatnie i niezależna od innych kryteriów pomocy (nie dotyczy pobytu w hostelu), nie są wymagane skierowania, jednak wcześniejsze umawianie i potwierdzanie wizyt stanowi udogodnienie kontaktu ze specjalistą, na życzenie klienta pomoc udzielana jest bez używania jego tożsamości i innych danych identyfikacyjnych, w uzasadnionych przypadkach (zlecenia interwencji przez inne służby miejskie, policję, sądy, zagrożenie bezpieczeństwa, życia) klienci są zapraszani pisemnie, telefonicznie lub osobiście przez specjalistę do siedziby poradnictwa OIK, od pełnoletnich klientów wymagana jest własna deklaracja woli skorzystania z pomocy, odmowa udzielenia pomocy następuje w przypadkach dostrzegalnego stanu nietrzeźwości, odurzenia, agresywnego zachowania, gdy niespełnione są kryteria podjęcia działań interwencyjnych, realnego lub potencjalnego konfliktu interesu z innymi klientami, pracownikami ośrodka oraz pokrewieństwa ze specjalistami ośrodka. MGOPS W GOŁAŃCZY INFORMUJE Uczeń na wsi Miasto i Gmina Gołańcz przystąpiła do programu PFRON Uczeń na wsi. Jest to program skierowany do niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich. W ramach programu można otrzymać zwrot kosztów poniesionych na zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę (np. słowniki, encyklopedie), na uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne). Realizatorem programu z ramienia Urzędu Miasta i Gminy będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy. 5 marca w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy odbyło się zebranie rodziców dzieci niepełnosprawnych, dyrektorów szkół oraz przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu Michała

5 4 marca w RIT gościliśmy u siebie grupę wągrowieckich artystów prezentujących swe prace na wystawie. Artyści plastycy skupieni w MDK w Wągrowcu w sekcji plastycznej pod kierunkiem pana Ryszarda Dereżyńskiego oraz artyści fotograficy skupieni w sekcji fotograficznej pod kierunkiem pana Lecha Szymanowskiego zaprezentowali na wystawie swe prace powstałe wcześniej na plenerze po ziemi wielkopolskiej,w tym po okolicach Smogulca. Delikatne pastele przedstawiające kościół w Smogulcu, bramę kościoła autorstwa pani Teresy Buszki czy olej- "Dom w Gołańczy" pani Aleksandry Podemskiej wzbudzały duże zainteresowanie mieszkańców Gołańczy. Pejzaże, wiatraki ze skansenu w Dziekanowicach oraz fotografie przedstawiające uroki naszego regionu stworzyły niepowtarzalny nastrój wystawy. Autorami prezentowanej wystawy są: Aleksandra Podemska, Ryszard Dereżyński,Marzena Mikołajczak, Małgorzata Makświej, Barbara Piechowiak, Małgorzata Tomaszewska, Ula Kasperska, Teresa Buszka, Daniel Hilbrecht, Artur Hilbrecht, Marcin Maternik, Marta Łukaszczyk i Lech Szymanowski. Spotkanie zakończyło się planami na zorganizowanie wspólnego pleneru plastycznego na ziemi gołanieckiej we wrześniu. Składamy serdeczne podziękowania artystom, zaproszonym gościom oraz wszystkim przybyłym na spotkanie mieszkańcom za miły nastrój i zainteresowanie. A na początku kwietnia zaprosimy Państwa na wystawę i spotkanie na temat gołanieckich umocnień obronnych zorganizowane przez poznańską grupę miłośników fortyfikacji. Dokładne informacje będą na osobnych afiszach, ale już dziś serdecznie zapraszamy. Anna Kabacińska Dnia 23 lutego uroczyście świętowano obchody 50-lecia Kółka Rolniczego w Morakowie. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą, którą odprawił proboszcz Jan Dzierla w kościele pw. św. Andrzeja w Czeszewie. W uroczystej mszy wzięły również udział delegacje oraz poczty sztandarowe (Zespołu Szkół w Morakowie, Gminnego Zarządu PSL, OSP w Morakowie, Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych). Po mszy zaproszeni goście, mieszkańcy wsi przyjechali do Zespołu Szkół w Morakowie, gdzie na sali gimnastycznej odbył się dalszy ciąg zaplanowanych uroczystości. 50 lat to piękna i okrągła rocznica. Pierwszy zarząd został powołany 2 stycznia 1957 roku. W jego skład wchodzili: Prezes - Stanisław Kamiński, Sekretarz - Paweł Pelczarski, Skarbnik - Edward Adamski. W skład zarządu weszli również: Józef Szprejda, Stefan Pisarek, Antoni Kaźmierczak, Zygmunt Brzykcy. W obchodach pięćdziesięciolecia brał udział jedyny żyjący członek zarządu 91-letni p. Paweł Pelczarski. Dostojnemu seniorowi odśpiewano 100 lat, a kwiaty wręczyła przewodnicząca KGW - pani Gertruda Pawlarczyk. Następnie prezes Kółka Rolniczego p. Andrzej Ślężak powitał zaproszonych gości: Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy p. Józefa Ryłko, Burmistrza Miasta i Gminy p. Mieczysława Durskiego, sekretarza p. Urszulę Wierzbicką, Członka Prezydium Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Chodzieży p. Stefana Dobrzykowskiego, prezesa Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych p. Andrzeja Skotowskiego, ks. proboszcza Jana Dzierlę, Prezesa PSL pana Romana Wachowiaka, dyrektora Zespołu Szkół p. Krzysztofa Łukaszewskiego, dyrektor Banku Spółdzielczego p. Elżbietę Kamińską, przewodniczącą KGW p. Gertrudę Pawlarczyk oraz prezesa Usługowo-Handlowej Spółdzielni Rolników p. Michała Błażaka. Prezes Ślężak powitał również sołtysa wsi Morakowo p. Bolesława Skrętnego oraz Radę Sołecką. Po powitaniu zaproszonych gości sekretarz kółka Stanisław Zarębski przedstawił rys historyczny Kółka Rolniczego. Po przemowie sekretarza na ręce prezesa Kółka Rolniczego zostały wręczone dyplomy od zaproszonych gości. Końcowym punktem tej uroczystej soboty był wspólny poczęstunek. ZJAZD DELEGATÓW PSL Aneta Kolińska 9 lutego 2008 roku odbył się Miejsko-Gminny Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gołańczy. Obecni byli następujący goście: Poseł na Sejm RP Stanisław Kalemba, Wiceprzewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego Jerzy Kado, Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Wągrowcu, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Pyrzyński, Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz Józef Ryłko, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski, Prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gołańczy Andrzej Skotowski, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy Bogdan Koczorowski, Dyrektor Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Gołańczy 10 Elżbieta Kamińska, Szefowa Forum Kobiet Małgorzata Osuch, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej Adam Kusz, Prezes Handlowo- Usługowej Spółdzielni Rolników w Gołańczy Michał Błażak. Prezes Zarządu PSL Józef Loose powiedział m.in.: Będziemy politykom zadawać trudne pytania i żądać pomocy w rozwiązywaniu spraw społecznych i gospodarczych dotyczących gminy, powiatu i województwa. Gospodarcze ożywienie zawdzięczamy raczej spadkowi bezrobocia z powodu emigracji zarobkowej i restrykcyjnej polityce urzędów pracy. Z punktu widzenia długofalowego emigrację zarobkową uważamy za szkodliwą dla Polski i jej dalszego rozwoju, może prowadzić do zjawisk obcych naszej kulturze, takich jak: wychowywanie dzieci przez samotne matki, rozwody, wolne związki małżeńskie czy gospodarstwa jednoosobowe. Jako członkowie partii współrządzącej z Platformą Obywatelską domagamy się lepszych warunków startu dla młodych małżeństw w postaci tańszych mieszkań i tańszych kredytów mieszkaniowych. Równolegle ze zmianami w sposobie organizacji pracy na wsi, powiększaniem gospodarstw, mechanizowaniu ich, chemizowaniu produkcji roślinnej, tworzeniu przemysłowych tuczarni drobiu i trzody chlewnej, zmniejsza się ilość pracujących w rolnictwie w sposób rewolucyjny, co wymaga lepszego wykształcenia rolników na poziomie średnim i wyższym. Nasi członkowie wskazywali na konieczność istnienia średniej szkoły rolniczej w Gołańczy. Wskazywali na to, by samorząd powiatowy i starostwo nawiązało współpracę z Akademią Rolniczą w Poznaniu w celu zorganizowania wydziału zamiejscowego AR w Wągrowcu. Więcej młodych ludzi przejdzie z rolnictwa do pracy w miastach i tu rodzi się potrzeba taniej, szybkiej i bezpiecznej komunikacji kolejowej i samochodowej z Poznaniem, co będzie musiał rozwiązać urząd marszałkowski we współpracy z rządem. Młodych nie stać na zakup mieszkań w Poznaniu, Bydgoszczy, zatem muszą dojechać do pracy lub wyemigrują do innych państw. Kolejny problem to rozbudowa sieci usług dla ludności i kompleksowych usług dla rolnictwa (na wzór usług w uprawie buraka cukrowego świadczonych przez Pana Nowaka z Nakła). Członkowie PSL wskazywali na brak dostępu do Internetu (Kujawki, Czeszewo, Brdowo, Potulin), wszystkie interwencje w TPSA kończą się fiaskiem. Młodzi rolnicy (inni mieszkańcy wsi) często korzystają z korespondencji mailowej, dokonują zakupów przez Internet, np. biletów lotniczych, autobusowych, dokonują transakcji bankowych drogą elektroniczną. Dlatego domagamy się powszechnego dostępu do Internetu. Przyśpieszenie nadane przez Unię Europejską to niemal rewolucja niosąca ze sobą następujące problemy: dostęp do szkolnictwa, dostęp do taniej i szybkiej komunikacji, dostęp do Internetu i innych dróg informacji elektronicznej, rozwój usług na wsi, dostęp do służby zdrowia (pojawi się problem opieki nad starszymi ludźmi), doskonalenie ochrony środowiska przez budowanie kanalizacji na wsiach, wprowadzanie segregacji śmieci w celu ich zagospodarowania i monitorowania składowiska odpadów stałych. Optymizmem napawa fakt organizacji wolnego czasu przez wiejskich działaczy kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich, Ludowych Zespołów Sportowych i ostatnio założone przez Panią Małgorzatą Osuch Stowarzyszenie Zdrowy Styl. Stowarzyszenia te starają się propagować zdrowe odżywianie się, aktywność ruchową, zagospodarowywać czas wolny dzieci, młodzieży wiejskiej, samych kobiet, wspólne zabawy, organizować obchody Dnia Dziecka, organizować aerobik w świetlicach wiejskich w Morakowie, Czeszewie. W ubiegłym roku od 6 kwietnia do 3 września uroczyście obchodzono 200. rocznicę urodzin Karola Libelta,wielkiego patrioty, filozofa związanego z Czeszewem. Za zorganizowanie uroczystości rocznicowych serdecznie dziękujemy dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy panu Bogdanowi Koczorowskiemu, Zarządowi Kółka Rolniczego w Czeszewie, Gminnemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gołańczy i księdzu proboszczowi z Czeszewa - Janowi Dzierli. Osobne podziękowania ślemy do Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej pana Adama Kusza, który szczegółowo zapoznał wszystkich z postacią Karola Libelta, z historią Wielkopolski. Wszyscy mieliśmy okazję wysłuchać wspaniałej lekcji historii. Na zakończenie chciałbym zachęcić delegatów i gości do twórczej dyskusji nad problemami społecznymi i gospodarczymi stawianymi przez życie. Powinniśmy odpowiedzialnie nie tylko wybierać i wspierać naszych przedstawicieli w pracach i pomysłach tak, aby samorząd terytorialny w najlepszy sposób służył mieszkańcom. Na członków Prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gołańczy zostali wybrani: Prezes - Roman Wachowiak - Gołańcz Wiceprezes - Józef Loose - Morakowo Wiceprezes - Wojciech Poprawski - Gołańcz Sekretarz - Przemysław Michalak - Gołańcz Skarbnik - Tadeusz Chmura - Morakowo Członek - Teresa Grzesiak - Rybowo Członek - Mirosław Gawkowski - Gołańcz. Oprócz nich członkami zarządu zostali: Błażak Michał - Gołańcz, Berka Wanda - Czerlin, Dobroniecki Jerzy - Lęgniszewo, Kabaciński Przemysław - Czeszewo, Kabaciński Ryszard - Czeszewo, Konwińska Anna - Panigródz, Leszczyński Bogusław - Czerlin, Stachowiak Leszek - Laskownica, Osuch Małgorzata- Gołańcz. Roman Wachowiak podziękowanie za wsparcie naszej działalności w 2007 r. Szanownym Państwu: Mieczysławowi Durskiemu, Marcelemu Marzyńskiemu, Andrzejowi Połczyńskiemu, Bogdanowi Koczorowskiemu, Januszowi Wojtkowiakowi, Agnieszce Stangel, a także licznym sympatykom stowarzyszenia. Stowarzyszenie Zdrowy Styl zaprasza na: -ćwiczenia fizyczne w hali przy ZSP w Gołańczy, w każdy wtorek i czwartek o godzinie 19; -spotkania grupy,,piramida, w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca o godz.19 do świetlicy,,stodoła, następne spotkanie 26 kwietnia; -marsze po okolicy, w poniedziałki i piątki o godz.18, zbiórka przy kiosku p. E. Wojtkowiak; -organizowane spotkania edukacyjne. Kontakt: Stowarzyszenie Zdrowy Styl Gołańcz, ul. dr. Piotra Kowalika 3 tel./fax (067) Małgorzata Osuch 19 lutego w Zespole Szkół w Panigrodzu obchodzony był Dzień Patrona, którym jest Mikołaj Kopernik. Z tej okazji uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny i przypomnieli sylwetkę wielkiego astronoma. Dyrektor Elżbieta Bielecka wręczyła nagrody uczniom biorącym udział w konkursach na temat patrona szkoły. Najmłodsi uczniowie mogli wykazać się znajomością legend toruńskich. Natomiast uczniowie klas IV - VI i gimnazjaliści popisywali się wiedzą o Mikołaju Koperniku. Wśród nich najlepsi byli: Maria Ciesielska, Katarzyna Niespodziana i Damian Aleksandrowski. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny. Wielu uczniów wykazało się dużymi umiejętnościami oraz inwencją twórczą. Najciekawsze prace znalazły się na wystawie pt.:,,mikołaj Kopernik - wielki Polak i uczony. Przybyła na tę uroczystość wiceburmistrz Urszula Wierzbicka w swoim przemówieniu podkreśliła, że patron szkoły powinien być dla uczniów wzorem do naśladowania. Elżbieta Bielecka Najlepsi uczniowie I Paweł Berdych kl. I b 5,0; Kamil Płucisz kl. II a 5,0 II Paulina Jankowska III c 4,93; Łukasz Szudrowicz kl. II c 4,93 III Sylwia Springer kl. III b 4,9 IV Margarita Wachowiak kl. I c 4,8; Daria Grzesiak kl.ii c 4,8 V Kamil Leszczyński kl. I c 4,75 Gratulujemy wszystkim wymienionym uczniom i życzymy dalszych sukcesów. Mamy też nadzieję, że na koniec roku szkolnego to grono znacznie się powiększy. Bożena Cieślik Bawmy się Karnawał, karnawał to taniec, zabawa; to rytm, który przenika, gdy płynie muzyka... - i muzyka popłynęła ze szkolnego laptopa, a na sali zawirowały w tańcu dzieci z kl. 0-III przebrane w różne, wspaniałe stroje. 19 stycznia 2008 r. przybyły one licznie na balik karnawałowy zorganizowany przez wychowawczynie. Uczniowie chętnie brali udział w ciekawych, czasem śmiesznych konkursach. Mamy przygotowały dla milusińskich słodki poczęstunek. Zabawę dzieci spędziły przyjemnie i wracały do domów bardzo zadowolone. Do zobaczenia za rok! 5 Spotkanie z policjantem W czwartek 17 stycznia z wizytą w Zespole Szkół w Morakowie pojawił się p. Jarosław Kolasiński - policjant, który na co dzień pracuje w Gołańczy. Celem tego spotkania było przedstawienie obowiązków, które należą do policji. Najwięcej frajdy dzieciom przysporzyło oglądanie kajdanek, pałki policyjnej, czapki policyjnej i alkomatu. Pan Kolasiński w sposób ciekawy opowiadał o tym, jak można stać się policjantem. Po spotkaniu na sali gimnastycznej uczniowie przeszli na boisko szkolne, gdzie czekał na nich nowy radiowóz. Na szczęście nikt nie został zatrzymany. Pan Kolasiński na zakończenie przewiózł kilku uczniów. Dzień Babci i Dziadka Wiele jest pięknych kwiatów: tulipanów, róż i bzów, a my dziś mamy dla was najpiękniejsze kwiaty słów. Słowo miłość, słowo wdzięczność za troski i trud. Jest to dar skromny, dar od wnuków wyśpiewany z serc za to, że rozumiecie nas nawet bez słów. Droga Babciu, drogi Dziadku, dziękujemy - to fragment montażu poetycko-muzyczno-tanecznego, jaki uczniowie kl. 0-III przygotowali z okazji Dnia Babci i Dziadka dla swoich najbliższych pod opieką swych wychowawczyń. Na uroczystą akademię środowiskową, która odbyła się 22 stycznia 2008 roku przybyło około 50 gości. Niezmiernie ucieszyły babcie i dziadków upominki zrobione własnoręcznie przez dzieci. Mali aktorzy otrzymali gromkie brawa, a słodki poczęstunek spożyty w miłej atmosferze dopełnił całości. W walentynkowym nastroju Miłość jest wszędzie dookoła nas - tak niegdyś śpiewał zespół Wet Wet Wet. Taka atmosfera towarzyszyła uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół w Morakowie właśnie 14 lutego. Kilka dni wcześniej uruchomiono specjalną pocztę walentynkową, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Każdy mógł obdarować swą sympatię kartką walentynkową. Nie zabrakło również programu artystycznego przygotowanego przez p. Magdalenę Łukaszewską. Oprócz wykonawców, którzy prezentowali utwory i piosenki o miłości, nie zabrakło młodej pary, która pod koniec programu wręczyła bukiecik p. dyrektorowi. Matematyka na wesoło Czasami bywa tak, że uczniowie kręcą nosami, gdy mają uczyć się matematyki, jednak grupa artystyczna z Torunia, która przybyła do naszej szkoły w czwartek 21 lutego sprawiła, że teraz matma będzie kojarzona również z zabawą i frajdą. Dwie sympatyczne panie w zabawny sposób przedstawiły program edukacyjny pt. Wierszowana tabliczka. Oprócz skeczy, piosenek, zabawy nie zabrakło również konkursów z nagrodami w postaci toruńskich pierników. Panie nie zapomniały również o dyrekcji, której podarowały piękne, oczywiście piernikowe, serce. Rekolekcje 2008 W dniach lutego w kościele pw. św. Andrzeja w Czeszewie odbyły się rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je ks. Roman Siuchniński proboszcz parafii w Jaktorowie. Przez trzy dni uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Morakowie spotykali się w kościele. Był to czas refleksji, czas zastanowienia się nad swoimi czynami, czas, który został przeznaczony na przemiany naszych wnętrz. Ksiądz Roman głosił Słowo Boże i sprawił, że owe rekolekcje były czasem zadumy. Śpiewać każdy może Podobno śpiewać każdy może, ale czy każdemu wychodzi to równie pięknie? Ta kwestia pozostaje sporna. 26 stycznia 2008 roku swój talent wokalny w powiatowym konkursie solistów pt. Gra muzyka 2008 pokazała uczennica klasy I G Katarzyna Marzyńska. Przesłuchanie wokalistów odbyło się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Kcyńskiej. Kasi podczas konkursu towarzyszyli rodzice oraz wychowawczyni Jadwiga Preuss. Jury, pod przewodnictwem p. Cieślik przysłuchiwało się z zaciekawieniem młodym artystom. Komisja miała trudny orzech do zgryzienia, ponieważ każdy z wokalistów miał niebywały talent. Po wysłuchaniu wszystkich interpretacji jury udało się na narady. W tym czasie na uczestników i zaproszonych gości czekał słodki poczęstunek. I wreszcie nastąpił upragniony moment: ogłoszenie wyników. Naszej uczennicy przypadło w udziale wyróżnienie oraz piękna płaskorzeźba. Spotkanie z policjantem p. Jarosławem Kolasińskim To kolejne już spotkanie, które zostało zorganizowane dla uczniów Zespołu Szkół w Morakowie. Tym razem p. Kolasiński spotkał się z gimnazjalistami. Tematem spotkania były używki i zagrożenia, jakie niosą alkohol, papierosy, narkotyki. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny, który miał na celu uświadomienie, jak ważne dla naszego życia, zdrowia i bezpieczeństwa jest odrzucenie tego typu używek. Początkowo wydają się one niewinną zabawą, próbą dowiedzenia swej pseudodorosłości, później okazuje się, że młodzi ludzie nie potrafią sobie z nimi poradzić.

6 8 marca - Dzień Kobiet Dzień Kobiet - święto, przez niektórych nieuznawane, przez niektórych uroczyście świętowane. Ilu ludzi, tyle opinii, ale chyba każda kobieta przyzna, że miło jest otrzymać kwiaty w tym dniu, poczuć się wyjątkowo. Uczniowie Zespołu Szkół w Morakowie też postanowili uhonorować swoje małe kobietki i te dorosłe już panie. Dnia 7 marca (piątek) na sali gimnastycznej zaprezentowali oni piękny program artystyczny pod kierunkiem p. Lucyny Tomkowiak. Publiczność najbardziej rozbawiły scenki, w których pokazano typowe rozmowy kobiet i mężczyzn. Czy więc naprawdę kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa? Na to pytanie chyba nie ma jeszcze odpowiedzi. Po programie artystycznym p. dyrektor Krzysztof Łukaszewski zaprosił zebranych gości na słodki poczęstunek. Naszą uroczystość zaszczycił swoją obecnością p. burmistrz Mieczysław Durski. A nam kobietom pozostaje jedno życzenie: chciałybyśmy, aby zawsze nas tak traktowano. Aneta Kolińska Z wizytą w Poznaniu Dnia 22 lutego uczniowie Gimnazjum w Morakowie wraz z opiekunami p. Magdaleną Łukaszewską, p. Jadwigą Preuss i p. Romanem Wachowiakiem wybrali się do Poznania. Plan tej jednodniowej wycieczki był bardzo napięty. Wyjazd ten był współorganizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Rektor tejże uczelni spotkał się z naszymi uczniami. Na pewno największą gratką dla naszych gimnazjalistów był występ w programie telewizyjnym Opinie i wydarzenia. Dodam, że program transmitowany był na żywo, a jedna z naszych uczennic- Kasia Marzyńska zabrała głos w dyskusji. Gimnazjaliści mieli również czas na to, aby zwiedzić Ośrodek Telewizji Regionalnej. Kolejnym punktem w programie wycieczki było Multikino. Po obejrzeniu filmu pozostała tylko wizyta w Mc Donaldzie i zakupy w centrum handlowym. Z pewnością ten piątek należał do udanych, ale również wyczerpujących. Aneta Kolińska 2 marca 2008 r. rozpoczął się cykl turniejów w Kop-Bośkę w ramach Grand Prix W pierwszym turnieju zagrało 56 zawodników. Gołanieccy karciarze tym razem okazali się bardzo gościnni, plasując się poza podium inauguracyjnego turnieju. Zwyciężył więc Edmund Fajek przed Leszkiem Mielcarkiem i Władysławem Nowakiem (wszyscy z Wągrowca). Nagrodę główną (radioodtwarzacz CD) ufundował Janusz Wołowicz właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców w Gołańczy. Dziękujemy i zapraszamy na następne turnieje, o których poinformujemy. Eligiusz Wachowiak 6 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI GOŁANIECKIEJ Podsumowanie regionalistów Podczas walnego zebrania sprawozdawczego wręczono Honorową Nagrodę Kulturalną TMZG Aleksandrze Daukszewicz, laureatce kilku przeglądów, konkursów i festiwali młodzieżowej piosenki. Szczegółowiej o jej osiągnięciach pisaliśmy w poprzednim numerze Echa. Gratulacje laureatce złożyli przybyli na spotkanie: burmistrz Mieczysław Durski, sekretarz urzędu Urszula Wierzbicka, w imieniu starosty wągrowieckiego członek Zarządu Powiatu Andrzej Wieczorek oraz dyrektor GOK Andrzej Połczyński. Na zebraniu dokonano podsumowania działalności TMZG w minionym roku, w którym dominowały działania popularyzujące postać Karola Libelta z okazji 200. rocznicy jego urodzin. Przy pomocy środków finansowych starostwa wągrowieckiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz wydano kolejne publikacje o tematyce regionalnej. W spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo uczestniczyła młodzież szkolna i dorośli mieszkańcy zainteresowani historią regionalną. Udział w nich brali też przedstawiciele innych stowarzyszeń regionalnych. Członkowie gołanieckiego stowarzyszenia uczestniczyli natomiast w spotkaniach i sesjach popularnonaukowych organizowanych w Wągrowcu, Margoninie, Szubinie i Murowanej Goślinie. Uczestnicy zebrania przyjęli program działania na rok bieżący, w którym zakłada się kontynuację dotychczasowych działań skierowanych na popularyzację wiedzy regionalnej. W tym roku dominować będzie tematyka nawiązująca do 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Planowane jest też spotkanie z przedstawicielami partnerskiej niemieckiej gminy Allendorf, bowiem w tym roku przypada 10. rocznica podpisania układu partnerskiego między gminą Gołańcz a tamtejszym Związkiem Pielęgnacji Stosunków Międzynarodowych. W dyskusji podjęto temat aktywności członków w działaniach stowarzyszenia, a także wykazano zainteresowanie aktualnym stanem XIV-wiecznego zamku. Adam Kusz Z gołanieckiej ziemi zginęli w lesie katyńskim 5 marca 1940 r. władze sowieckie podjęły decyzję o wymordowaniu polskich jeńców wojennych. Na jej podstawie w okresie od 3 kwietnia do 19 maja 1940 r. rozstrzelano około 20 tys. jeńców obozu w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Byli wśród nich też oficerowie Wojska Polskiego związani swym życiem z ziemią gołaniecką. Przypomnijmy ich sylwetki. Por. Edmund Ciemnoczołowski urodził się 5 października 1902 r. W latach pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej w Gołańczy, w której w latach był kierownikiem. Do wybuchu II wojny światowej pracował w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Liceum Pedagogicznym w Wągrowcu. Brał udział w kampanii wrześniowej w ramach 59. pułku piechoty. Ppor. Włodzimierz Janczakowski urodził się 20 czerwca 1904 r. w miejscowości Ujazd w pow. gnieźnieńskim. Tuż przed wojną był zarządcą majątku Hutten-Czapskich w Smogulcu. We wrześniu 1939 r. walczył w 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Armii Poznań. Ppor. Romuald Florian Spychalski syn Stanisława i Kazimiery, urodził się 20 listopada 1904 r. w Panigrodzu. Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Poznańskiego. Por. Adam Wiśniewski, syn Telesfora urodził się w Brdowie w 1906 r. Był oficerem zawodowym. Kpt. Stanisław Wiśniewski urodził się 27 września 1898 r. w majątku Jeleń. Uczęszczał do szkoły w Smogulcu. Brał udział w I wojnie światowej, powstaniu wielkopolskim i walkach w 1920 r. Do wybuchu wojny pełnił funkcję kierownika uzbrojenia Kierownictwa Zaopatrzenia Lotnictwa w Warszawie. Wszyscy oni jako jeńcy obozu w Kozielsku zostali straceni w lesie katyńskim w kwietniu 1940 r. W listopadzie 2007 r. prezydent RP awansował pośmiertnie wszystkich zamordowanych na wyższy stopień oficerski. Adam Kusz Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. K. Libelta w Gołańczy informuje, że posiada wolne niezagospodarowane działki o 2 powierzchni 300 m. Zainteresowanych wstąpieniem do naszego związku prosimy o kontakt tel po godz lub kom GOŁANIECKI OŚRODEK KULTURY Na taką opinię wyrażoną przez uczestniczki, zasłużyli wykonawcy koncertu z okazji DNIA KOBIET 8 marca. Nastrojowy wieczór z udziałem Pań z miasta i gminy, Burmistrza Mieczysława Durskiego z małżonką, wiceburmistrz Urszuli Wierzbickiej zorganizował Gołaniecki Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Dolina Wełny. Przygody, które spotkały zapowiadanych poetów zmieniły program, ale wyraźnie to wyszło na dobre. Tak więc dla Pań zaśpiewała znakomita piosenkarka, znana w całym kraju, laureatka świeżej jeszcze nagrody kulturalnej TMZG, prosto z...gołańczy, Aleksandra Daukszewicz! Pełny program Oli, który zaprezentowała w prezencie Paniom, to po prostu artystyczne wydarzenie! Nastrój, wzruszenie i bisy, oto reakcja publiczności. Dzięki staraniom W. Harasimowicza dotarł jednak na koncert lider grupy poetów Zygmunt Dekiert, który w przejmujący i szczery sposób zaprezentował autorską poezję. Niespodziankę w postaci wina, które Panie degustowały w czasie koncertu, zapewnili goście z Poznania. Serdeczne życzenia, które złożył Paniom Burmistrz oraz podziękowania dla organizatorów przekazane przez Panią Prezes Stowarzyszenia ZDROWY STYL Małgorzatę Osuch, zakończyły to miłe spotkanie. Raz jeszcze gratulujemy OLI nagrody oraz występu, dziękujemy stowarzyszeniu "Dolina Wełny" za współorganizację, a także Paniom za przybycie. Gołaniecki Ośrodek Kultury złożył wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej o dofinansowanie cyklu prezentacji polskich filmów w ramach Klubu Filmowego KINO. W przypadku pozytywnej odpowiedzi zaprosimy Państwa na plenerowe pokazy obrazów filmowych wybitnych przedstawicieli X muzy, od klasyki do rozrywki włącznie. Planowany jest cykl złożony z 3-4 części, połączonych panelem dyskusyjnym. Nieustannie zapraszamy Państwa do naszego klubowego kina, szczegóły na plakatach. Zapraszamy Państwa na program, w którym wspomnimy Wielkiego Polaka Jana Pawła II w rocznicowym dniu 2 kwietnia, tuż po mszy świętej, w gołanieckim kościele parafialnym. Program zaprezentuje grupa inicjatywna z Gołańczy i Wągrowca -pod kierunkiem Pana Sławomira Maciaszka, który już w ubiegłym roku zaprezentował przejmujący cykl fotografii. Stronę techniczno - organizacyjną zapewni GOK. W związku z programem zapowiadana wcześniej projekcja filmu Karol - człowiek, który został papieżem odbędzie się w innym terminie wg plakatów. Namawiamy Państwa do przybycia i wspólnej zadumy, ale także radości z dziedzictwa pozostawionego przez naszego Papieża. Ale będzie! 18 kwietnia w piątek zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wystąpi w Gołańczy światowej klasy zespół wokalny AFFABRE CONCINUI! Bilety są już w sprzedaży zapraszamy do Gołanieckiego Ośrodka Kultury, gdzie można je nabyć i rezerwować (tel ). 9 Koncert odbędzie się w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych przy ul. Walki Młodych, równoprawnego współorganizatora tego wydarzenia. Oto druga garść dokonań tej rewelacyjnej grupy: - panowie reprezentowali Polskę na wystawie EXPO w Sewilli, - zespół był oklaskiwany w czasie tygodnia kultury polskiej w Pekinie i Algierze, - grupa była atrakcją artystyczną na światowym forum ekonomicznym w Davos, - niezapomniany koncert zespołu odbył się też w czasie igrzysk olimpijskich w Atlancie. Jakże nie zobaczyć koncertu skoro TACY artyści przybywają do Gołańczy? Zobaczyć- koniecznie! Serdecznie zapraszamy! GOK Biblioteka publiczna co roku organizuje wraz z nadejściem wiosny konkurs recytatorski "Wiosna z poezją". Zasady tego konkursu od lat są takie same. Należy przygotować wiersz, którego tematem jest budząca się przyroda, własny lub dowolnego autora i zaprezentować go w bibliotece. Najlepsi autorzy i recytatorzy zostaną nagrodzeni. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który na stałe wpisał się w kalendarz biblioteki. Przypominamy wszystkim miłośnikom poezji, iż rok 2008 jest Rokiem Zbigniewa Herberta, 28 lipca minie 10 lat od śmierci tego wybitnego poety i myśliciela. Zamierzamy uczcić pamięć tego twórcy organizując konkursy i spotkania z twórczością Herberta. O szczegółach dowiecie się z plakatów. W związku ze zbliżającymi się Świętami Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim czytelnikom i mieszkańcom dużo radości i spokoju. Zamieszczamy poniżej wiersz Zbigniewa Herberta. Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu Nie powinien przysyłać syna zbyt wielu widziało przebite dłonie syna jego zwykłą skórę zapisane to było aby nas pojednać najgorszym pojednaniem zbyt wiele nozdrzy chłonęło lubością zapach jego strachu nie wolno schodzić nisko bratać się krwią nie powinien przysyłać syna lepiej było królować w barokowym pałacu z marmurowych chmur na tronie przerażenia z berłem śmierci. Maria Niezgoda

7 świetlica STODOŁA, ul. dr. Piotra Kowalika Gołańcz, tel , OGŁOSZENIE Uprzejmie informujemy, że w dniach kwietnia 2008 r. w Gminnym Centrum Informacji w Gołańczy odbędzie się szkolenie dla KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK DZIECI I MŁODZIEŻY. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby z wykształceniem średnim oraz uczniowie klas maturalnych. Koszt szkolenia wynosi 100,00 zł od osoby. Kurs rozpocznie się w czwartek 10 kwietnia od godz i będzie realizowany do niedzieli włącznie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Zgłoszenia przyjmowane są w Gminnym Centrum Informacji, osoba kontaktowa: Barbara Senger. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 kwietnia 2008 r. 3 marca, odbyło się szkolenie dla rolników nt. wypełniania wniosków obszarowych w roku Szkolenie to zostało zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w udostępnianej sali Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy. Zagadnienia związane z wypełnieniem wniosku wyjaśnił Błażej Szymczak pracownik Biura Powiatowego w Wągrowcu Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Poruszone były zagadnienia nie tylko dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosku obszarowego, ale także i załącznika graficznego obrazującego poszczególne zasiewy. Zwrócił też uwagę na nowości i zmiany w tegorocznym wniosku. Przypomnijmy najważniejsze zasady: 1. Wniosek składa się w terminie od 15 marca do 15 maja 2008 roku. 2. Zmiany do wniosku można składać do 31 maja 2008 roku (zmiana czyli wszelkie poprawki zauważone przez rolnika; korekty czyli wszelkie poprawki zauważone przez pracownika ARiMR). 3. Istnieje możliwość złożenia wniosku do 9 czerwca, ale należy liczyć się z pomniejszeniem płatności o 1% za każdy dzień opóźnienia. 4. Na podstawie wniosku można będzie ubiegać się o płatności do gruntów rolnych, płatności uzupełniających do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, płatności do upraw chmielu, pomidorów, owoców, płatności cukrowej oraz płatności z tytułu wspierania gospodarstwa na terenie ONW. Będzie można też wnioskować o płatności na rośliny przeznaczone na cele energetyczne oraz płatności dodatkowych zawartych w wniosku rolnośrodowiskowym. 5. W załączniku graficznym należy zaznaczyć czerwoną linią granice swoich upraw, a także zaznaczyć oznaczenia poszczególnych działek rolnych. Nie można zapominać o wpisaniu daty wypełnienia załącznika graficznego i podpisie. Tego samego dnia, lecz wcześniej, o godzinie 10 odbyło się szkolenie dotyczące ochrony roślin uprawnych, zaprezentowane przez przedstawiciela firmy 8 DuPond. W przypadku niejasności pomoc można uzyskać u pracowników ODR w pok. 21 w budynku UMiG w Gołańczy oraz telefonicznie pod numerem (067) KURS AGROTURYSTYCZNY Informuję, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w dniach od r. (wtorek - czwartek) w godzinach 9:00 15:00 w sali konferencyjnej Ośrodka w Poznaniu przy ul. Sieradzkiej 29 organizuje podstawowy kurs agroturystyczny Świadczenie usług turystycznych na terenie wsi, w tym: świadczenie usług turystycznych na terenie wsi, rodzaje działalności agroturystycznej, żywienie gości, walory turystyczne Wielkopolski, przepisy prawne i podatki w agroturystyce i turystyce wiejskiej, finansowanie agroturystyki, agroturystyka w funduszach strukturalnych UE, marketing w agroturystyce, wyjazd szkoleniowy Koszt udziału w kursie wynosi 200,00 zł od osoby (w tym: materiały, pakiet konferencyjny, wyjazd terenowy). Opłatę za udział w kursie należy wpłacić na konto WODR w Poznaniu nr lub na miejscu w kasie Ośrodka. Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o przeszkoleniu oraz fakturę VAT potwierdzającą wpłatę. Chętni proszeni są o zgłaszanie się pod numer telefonu lub mailem: do dnia r. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Lidka Rybińska KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WĄGROWCU REWIR DZIELNICOWYCH W GOŁAŃCZY tel lub MIASTO GOŁAŃCZ Rejon nr I asp. Waldemar Kamiński GMINA GOŁAŃCZ Rejon II sierż. Marcin Wysocki Będąc uczestnikiem ruchu możesz uniknąć udziału w zdarzeniu drogowym przestrzegając następujących zasad: I. Zachowanie na drodze Unikaj wszelkich działań, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. II. Kierowanie pojazdem Stosuj zasadę ograniczonego zaufania. III. Stan techniczny Właściwe użytkowanie, przeglądy techniczne zapewniają bezpieczeństwo Tobie i innym. IV. Alkohol Nawet niewielka ilość spożytego alkoholu może znacznie ograniczyć zdolność oceny sytuacji na drodze i wydłużyć czas reakcji. V. Prędkość Rozsądna, zawsze dostosowana do warunków i sytuacji na drodze, umożliwiająca reakcję. W trosce o bezpieczeństwo własne i innych należy dostosować się do wymienionych zaleceń. sierż. sztab. Jarosław Kolasiński ZOSTAŃ DAWCĄ! Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich chętnych do honorowego oddawania bezcennego leku, jakim jest krew. Honorowym krwiodawcą może zostać każdy w wieku od 18 do 65 lat, wadze powyżej 50 kg. Krew można oddawać co dwa miesiące po 450 ml. Zapraszamy do punktu krwiodawstwa, który mieści się w budynku Szpitala Powiatowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 74 na 4. piętrze. Punkt jest czynny w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach rannych. Wszystkim chętnym oferujemy m.in.: miłą i bezpłatną obsługę, zwrot kosztów podróży dla zamiejscowych, usprawiedliwienie nieobecności w pracy lub w szkole za dzień oddania krwi, produkty regenerujące i wzmacniające organizm. Od stycznia do czerwca 2008 roku zostanie ogłoszony konkurs na najlepszą gminę i wieś na terenie powiatu wągrowieckiego pod względem honorowego oddawania krwi. Na zakończenie konkursu najlepsze wsie i gminy zostaną wyróżnione. Prezes Koła PCK w Wągrowcu Jan Maćkowiak 7 XVI SESJA V KADENCJI XVI sesja V kadencji rady odbyła się 27 lutego 2008 roku. Uczestniczyło w niej m.in. 15 radnych i 17 sołtysów oraz m.in. Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gołańcz Gustawa Patro, Zasłużeni dla Miasta Gołańczy : Irena Brzezińska, Stefan Dobrzykowski, radny powiatowy: Andrzej Bielecki oraz wójt ukraińskiej gminy Ozarinci Iwan Iwanowicz Telewatiuk. Sekretarzem obrad był Andrzej Dziuma. Przewodniczący rady, przewodniczący komisji i burmistrz złożyli sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym. Pełniący obowiązki kierownika Rewiru Dzielnicowych w Gołańczy sierż. szt. Jarosław Kolasiński przedstawił informację o pracy policji w 2007 roku. Informację na temat przeprowadzonych przetargów w 2007 roku przedstawił kierownik USC Bartosz Bielecki. Informację o zaplanowanych i zrealizowanych inwestycjach na terenie miasta i gminy Gołańcz przedstawiła Magdalena Wekwert st. specjalista ds. zarządzania projektami. WNIOSKI KOMISJI PRZYJĘTE NA SESJI: Wnioski Komisji Rolnictwa, Finansów i Ochrony Środowiska: 1. do Rady MiG - Wystosować pismo do zarządu dróg powiatowych w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Składowej na odcinku przy targowisku miejskim, co ułatwi ruch w dni targowe - 14 głosów za. 2. do Rady MiG - Wystosować pismo do zarządu dróg wojewódzkich z prośbą o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu rynku i ul. Piotrowskiego. Montaż takiego lustra umożliwi widoczność pojazdów wjeżdżających na rynek z ul. Piotrowskiego, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14 głosów za. 3. do Rady MiG - Wystosować pismo w związku z zalewaniem gruntów rolnych przyległych do kanału Wapno-Laskownica. Rada składa wniosek w imieniu mieszkańców Kujawek i Czeszewa o wyczyszczenie i odmulenie w trybie pilnym kanału na odcinku Kujawki-Czeszewo-Gręziny - 14 głosów za. 4. do RMiG - Komisja Rolnictwa, Finansów i Ochrony Środowiska wnioskuje o wyrażenie zgody na odbycie dodatkowego posiedzenia celem przeprowadzenia szczegółowej analizy strategii rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata , w oparciu o dokumentację - 14 głosów za. 5. do burmistrza - Skierować pismo (wraz z materiałami fotograficznymi obrazującymi obecny stan budynków stacyjnych będących w posiadaniu PKP, a znajdujących się na terenie gminy Gołańcz) do Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury, w kwestii przejęcia budynków stacyjnych przez gminę Gołańcz - 14 głosów za. Wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa: 1. do Rady MiG - wystosować pismo do PKS Piła o uruchomienie kursu z Gołańczy do Wągrowca przez Morakowo w godzinach rannych - ok. 7, głosów za. 2. do Rady MiG - Wystosować pismo do firmy ALTVATER z prośbą o pojemnik na szkło w Smogulcu oraz o pojemniki na szkło i plastik w innych wsiach - 14 głosów za. 3. do burmistrza - Wygospodarować nowe miejsca parkingowe na terenie Gołańczy - 14 głosów za. 4. do burmistrza - Wyznaczyć miejsca postoju dla osób niepełnosprawnych na istniejących parkingach i tych, które maja powstać - 14 głosów za. 5. do Rady MiG - Wystosować pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich o usytuowanie znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h pod tablicą miejscowości Smogulec od strony Wyrzyska - 14 głosów za. Wnioski Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy i Współpracy z Gminami Partnerskimi: 1. do burmistrza - Rozważyć możliwość promowania Miasta i Gminy Gołańcz na drogach wjazdowych poprzez zamontowanie witaczy przy współudziale sąsiednich gmin - 13 głosów za. 2. do burmistrza - Przy podziale nadwyżki budżetowej należy uwzględnić podwyżkę wynagrodzenia dla pracownika GCI - 13 głosów za. 3. do burmistrza - Rozważyć możliwość dofinansowania zakupu radaru dla policji z chwilą powstania komisariatu w Gołańczy - 12 głosów za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Wnioski Komisji Rewizyjnej: 1. do burmistrza - Dokonać zmian w planie zagospodarowania przestrzennego pod kątem umożliwienia przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych - 14 głosów za. 2. do burmistrza - Przeanalizować zasadność uchylenia następujących uchwał: nr V/21/92 w sprawie zbycia mienia przy ul. Akacjowej i Klasztornej w Gołańczy, 2 nr III/11/94 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gołańczy o pow. 744 m - po ustaleniu podstaw prawnych z geodezją, nr III/13/94 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gołańczy przy ul. Rynek 6, nr XXVII/149/01 w sprawie zbycia działki położonej w Lęgniszewie, nr XVII/132/04w sprawie zbycie działki nr 26/2 położonej w Lęgniszewie, nr XXII/176/04 w sprawie zbycie działki nr 187 położonej w Czerlinie - 13 głosów za. 3. do burmistrza - Opinie podjęte przez radę w formie wniosków i przyjęte do realizacji mogą być częściowo wykonane lub uchylone tylko po ponownym rozpatrzeniu i wyrażeniu opinii przez radę - 13 głosów za. WNIOSEK Z SESJI: Skierować pismo do zarządu dróg wojewódzkich w sprawie postawienia znaku ograniczenia prędkości do 50 km/h na odcinku drogi wojewódzkiej od Lęgniszewa do skrzyżowania w Panigrodzu. Podjęto jednogłośnie 11 uchwał w następujących sprawach: - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy ul. Osada działka nr 376 (XVII/135/08), - wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Czesławice (XVI/136/08), - ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz (XVII/137/08), - wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Smogulec (Parkowo) (XVII/138/08), - wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Wapno w zakresie pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (XVII/139/08), - wyrażenia zgody na współdziałanie z Miastem i Gminą Margonin w zakresie pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (XVII/140/08), - zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom w miejscowości Czeszewo (XVII/141/08), - zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnych ich najemcom w miejscowości Chojna (XVII/142/08), - zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych przy szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gołańcz (XVII/143/08), - zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2008 rok (XVII/144/08), - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ulic dr. Piotra Kowalika i Polnej (XVII/145/08). Protokół z XVI sesji będzie dostępny na stronie internetowej po zatwierdzeniu go na następnej sesji, która odbędzie się w 28 marca. Treści uchwał są dostępne na stronie internetowej urzędu: W posiedzeniu komisji lub w sesji może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta i gminy terminy komisji podawane są w ogłoszeniach wywieszanych na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu. Termin i proponowany porządek obrad sesji podawany jest w ogłoszeniach wywieszanych na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu, w gablotach ogłoszeniowych na terenie miasta i wsi oraz w witrynach sklepów w mieście. Ogłoszenia są również rozsyłane do przedstawicieli firm, zakładów, organizacji, stowarzyszeń oraz parafii działających na terenie miasta i gminy Gołańcz. Rada Miasta i Gminy Gołańcz przypomina, że szczegółowych informacji o pracy rady i jej komisji (zatwierdzone protokoły z posiedzeń sesji i komisji, uchwały) można zasięgać na stronie internetowej urzędu a także w biurze rady w pokoju nr 17 - II piętro (tel wewn. 36). Przewodniczący Józef Ryłko pełni dyżur w każdą środę w godzinach od w pok. nr 26 II piętro Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz (tel wewn. 43). Alina Wachowiak

www.jedlinsk.pl Nr 27/Marzec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421

www.jedlinsk.pl Nr 27/Marzec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 www.jedlinsk.pl Nr 27/Marzec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 1 Drodzy Państwo W styczniu i lutym br. przeprowadziliśmy zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach naszej gminy.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931 K W A R T A L N I K BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931 2 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WWW.GMINA.SITNO.PL Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy

Bardziej szczegółowo

S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T

S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T 20 S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T ZIMOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LICEALIADA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy we Wrocławiu oraz Szkoła Narciarska LE-SKI była organizatorem

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Egzemplarz bezpłatny. ISSN 1734-6150 Nr 3(63) SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY MALANÓW MARZEC 2012 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 o długich oczekiwaniach P w marcu 2012 r. rozpoczęto na terenie naszej

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik * Rok II * Nr 7(11) * nakład 1000 egz. * październik 2008 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224

Miesięcznik * Rok II * Nr 7(11) * nakład 1000 egz. * październik 2008 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY październik 2008 Miesięcznik * Rok II * Nr 7(11) * nakład 1000 egz. * październik 2008 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 W numerze: Projekty w ramach EFS, Informacje

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów NR 1/2015 STYCZEŃ - MARZEC Szanowni Mieszkańcy, Trafia do Państwa rąk pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Pątnów. Chciałbym, aby za jego pomocą byli Państwo

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

MMEIESIRĘCZNIKKINFOURMACRYJNYGIMI W

MMEIESIRĘCZNIKKINFOURMACRYJNYGIMI W MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MERKURIUSZ MOSIÑSKI MOSINA www.mosina.pl nr 3/90 Marzec 2011 ISSN 1730-668x W numerze Dzień Papieski w Mosinie Niedziela Palmowa zapraszamy V Targi Edukacji i Pracy

Bardziej szczegółowo

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta,

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, wolontariusze ze sztabu Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

Liniewo. Aktualności Gminne. S a m o r z ą d o w c y w Starym Lesie

Liniewo. Aktualności Gminne. S a m o r z ą d o w c y w Starym Lesie Gazetka bezpłatna, marzec 2012 Liniewo Aktualności Gminne S a m o r z ą d o w c y w Starym Lesie W lutym 2012 roku samorządowcy z naszej gminy pojechali wraz z wójtem Mirosławem Warczakiem i przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

NOWINKI STROŃSKIE BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

NOWINKI STROŃSKIE BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NOWINKI STROŃSKIE BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Urząd Miejski ul. Kościuszki 55 tel. (0~74) 811-77-11 fax. (0~74) 811-77-32 www.stronie.pl e-mail: gmina@stronie.pl MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY Nakład

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

PUSZCZYKOWA. INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2013 nr 3 (250) www.puszczykowo.pl

PUSZCZYKOWA. INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2013 nr 3 (250) www.puszczykowo.pl PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2013 nr 3 (250) ISSN 1231-8493 Co wspólnego ma budynek na Rynku z reformą oświaty? Wywiad z Burmistrzem A. Balcerkiem str. 3 Zakole Warty oczami młodego

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 1 / 2014 Wspólne kolędowanie w Witkowie strona 4 Koncert Noworoczny

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (79) kwiecień 2011 ISSN 1730-9190. Zaproszenie na otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (79) kwiecień 2011 ISSN 1730-9190. Zaproszenie na otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (79) kwiecień 2011 ISSN 1730-9190 Zaproszenie na otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej Burmistrz i Rada Miejska w Blachowni mają zaszczyt

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Potwierdzone ślubowania Jubilatów

Potwierdzone ślubowania Jubilatów Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (37) lipiec 2011 r., nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60 1 Potwierdzone ślubowania Jubilatów Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych Godów, które odbyły się 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Zastępcą Wójta Gminy

Rozmowa z Zastępcą Wójta Gminy GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (77) marzec 2015 ISSN 1641-2656 W numerze: Numer, który ratuje życie tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej jest go sfałszować. Na dowodzie znajdą się także informacje

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo