Kriogeniczne przechowywanie zasobów genowych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kriogeniczne przechowywanie zasobów genowych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca"

Transkrypt

1 Kriogeniczne przechowywanie zasobów genowych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca Cryopreservation of genetic resources in The Kostrzyca Forest Gene Bank (Poland) Paweł Chmielarz, Marcin Michalak, Małgorzata Pałucka, Paulina Hrydziuszko, Urszula Wasileńczyk, Agata Szymkowska Instytut Dendrologii PAN w Kórniku Leśny Bank Genów Kostrzyca, czerwca 2015 r.

2 Początek lat 90-tych zajmie się pan kriokonserwacją Prof. B. Suszka Od lewej: T. Tylkowski, B. Bujarska-Borkowska, P. Chmielarz, E. Drzewiecka, D. Nowak, S. Pieniężny, T. Woźniak, A. Firgut

3 Grant z Dyrekcji Generalnej LP Profesora Suszki umożliwił rozpoczęcie badań 1992 r. Badania nad kriokonserwacją w Kórniku (Research on cryopreservation in Kórnik) Badania w Fort Collins (Research in NCGRP, Fort Collins, CO) Wspólne Badania ID PAN i LBG Kostrzyca , (Joint research ID and LBG Kostrzyca), Pracownia Kriokonserwacji

4 Liczba publikacji dotyczących kriokonserwacji (Number of publications on cryopreservation (ISI Web of Knowledge) - Kriokonserwacja - (cryopreservation) - Krio roślin - (cryo plants) Panis B. 2008

5 >90% gatunków >90% of species Nasiona (wg Robertsa 1973) Charakterystyka nasion orthodox i recalcitrant (Orthodox versus recalcitrant seeds (Roberts, 1973) orthodox recalcitrant 8000 poznanych gatunków 8000 known species opadają suche (wilg %) are shed when dry (seeds moisture content 12-20%) obniżają metabolizm slowed down metabolism tolerują odwodnienie desiccation tolerant tolerują przechowywanie tolerate long-term storage kiełkują po dostarczeniu wody germinate after imbibition opadają wilgotne (wilg %) are shed when moist (seeds moisture content 22-60%) aktywne metabolicznie active metabolism wrażliwe na odwodnienia sensitive to desiccation nie tolerują przechowywania do not tolerate long-term storage kiełkują bez dostarczenia wody z zewnątrz germinate without any external supply of water

6 Nasiona recalcitrant (Avicennia marina) zainfekowane przez Fusarium moniliforme (Recalcitrant seeds infected by fungi during storage) Epifluorescencja dystalnej części końców hypokotylu osi zarodkowej Blue colour hyphae of Fusarium located inside of hypocotyl ANGUELOVA MERHAR V S et al. Ann Bot 2003;92: by Oxford University Press

7 Podział nasion na kategorie Nasiona intermediate (Classification of seeds) grab pospolity (Carpinus betulus) buk zwyczajny (Fagus sylvatica) dąb szypułkowy (Quercus robur) (Avicenia marina) orthodox suborthodox recalcitrant (temperate) recalcitrant (tropical)

8 Od nasion gatunków odpornych na odwodnienie do bardzo wrażliwych (From dehydration-tolerant to very sensitive seeds) Wzrastająca wrażliwość nasion na podsuszenie Increasing desiccation sensitivity to dehydration (continuum) ORTHODOX RECALCITRANT low high Berjak P., Pammenter N., 1999

9 Kriogeniczne przechowywanie zasobów genowych gatunków produkujących nasiona z kategorii recalcitrant (Cryopreservation of genetic resources of species producing recalcitrant seeds)

10 Etapy w procedurze kriokonserwacji (Steps in a cryopreservation protocol) Wycięcie (excision) kroprotekcja (cryoprotection) częściowe podsuszenie (drying) -196 C tajanie i rehydratacja (thawing and rehydration) sterylizacja (sterilization) odtworzenie rośliny (recovery)

11 Nasiona dębu szypułkowego Quercus robur kat. recalcitrant Kriogeniczne przechowywanie osi zarodkowych dębu szypułkowego (Quercus robur) (Cryogenic storage of Q. robur embryonic axes) wrażliwość nasion na temperaturę LN wrażliwość nasion na desykację osie zarodkowe siewki dębu z osi z. po LN hodowla in vitro

12 Kriokonserwacja embriogennego kalusa dębu szypułkowego (Quercus robur L.) (Cryoconservation of Q. robur embryogenic callus) a c b d

13 Najwyższa bezpieczna wilgotność nasion orthodox i suborthodox zamrażanych w LN (High Moisture Freezing limit, HMFL) -LN 1. PODSUSZANIE (Drying) Śm 2 Śm1 100 W 100 W STRATYFIKACJA I KIEŁKOWANIE (Stratification and the germination tests) +LN silica gel C 5. TEST WSCHODZENIA (Seedling emergence Test) 3. TAJANIE (Thawing at 40 C)

14 Modele stratyfikacji, Suszka 2000, 2002; Tylkowski 1991 (Types of stratification) C 20 C 2-4 tyg. 20 C 3 C 20 C 2 tyg. 2 tyg. 3 C 16 tyg. 3 C np.: klon zwyczajny, jawor, buk zwyczajny, jabłoń płonka 14 tyg. grab pospolity, jarząb pospolity 14 tyg. czereśnia ptasia C 8-16 tyg. 3 C 16 tyg. jesion wyniosły, róża dzika, sosna limba, głogi, lipy 5. 15/20 C 24~24 godz. 24 tyg. 3 C 12 tyg. cis pospolity 20/30 C 6. 24~24 godz. 18 tyg. 3 C dereń jadalny, Tylkowski tyg.

15 Cisowa Góra zdolność kiełkowania (germination) A B C cis pospolity Taxus baccata D E F Nasiona dojrzałe (ciemne) C Usunięto nasiona niedojrzałe (zielone) 1,6-16,9% 22,9-31,1% Stratyfikację nasion przeprowadzono w podłożu w temperaturze cyklicznie zmiennej 15~20 C (24+24h) przez 6,5 miesiąca, następnie w 3 C przez okres 4,5 miesiąca, Suszka 1985.

16 Cisowa Góra wschody (seedling emergence) cis pospolity Taxus baccata 3,1-16,9% 22,9-26,9% (Moisture content, %)

17 Wierzchlas zdolność zdolność kiełkowania kiełkowania (germination) cis pospolity Taxus baccata 1,9-17,0% 23-31,1% (Moisture content, %)

18 Wierzchlas Wierzchlas wschody - wschody (seedling emergence) cis pospolity Taxus baccata (Moisture content, %)

19 Bezpieczny zakres wilgotności nasion z kategorii orthodox zamrażanych w ciekłym azocie (BZW) (Safe ranges of moisture content of cryogenically stored orthodox seeds - BZW) Gatunek BZW, % Publikacja: 1. Abies alba (3,3-11,8) Chmielarz P W: Barzdajn W. i Raj A. (red.), s Alnus glutinosa (2,7-19,2) Chmielarz P CryoLetters 31: Alnus incana (3,7-22,6) 4. Betula pendula (2,0-23,2) Chmielarz P., Acta Physiol. Plant. 32: Betula pubescens (2,7-24,6) 6. Carpinus betulus (3,2-16,5) Chmielarz P Seed Sci. Technol. 38: Fagus sylvatica (8,5-13,2) Chmielarz P., ISBN , Poznań: Fraxinus excelsior (7,2-19.5) Chmielarz P Tree Physiol. 29: Larix decidua ( ) 10. Malus sylvestris ( ) 11. Prunus avium (9,0-16,9) Chmielarz P Ann. For. Sci. 66: 405p1-405p Pseudotsuga menziesii (2,2-19,0) 13. Pyrus communis (6,7-20,5) 14. Salix alba (9,5-18,1) 18. Taxus baccata (3,1-16,9) i (22,9-26,9) 19. Tilia cordata (5,2-20,1) Chmielarz P Dendrobiology Vol. 47, Supplement: Ulmus glabra (3,3-17,7) Chmielarz P Acta Biol. Hungar. 61: Ulmus minor (3,8-20,4) 22. Ulmus laevis (3,3-17,3)

20 Wrażliwość nasion buka na podsuszenie i temperaturę LN (Sensitivity of Fagus sylvatica seeds to desiccation and cryogenic storage, 12 Polish provenances (safe ranges of MC) Pochodzenie Provenance - miejsce zbioru nasion buka zwyczajnego - miejsce zbioru nasion buka zwyczajnego - miejsce zbioru nasion buka zwyczajnego Wilg. kryt. (critical moisture cont.) % Podsuszanie nasion Seed drying NBW, The lowest safe moisture cont. % -196 C Freezing of seeds in LN BZW (Safe range of mc) % Baligród Bardo Śląskie Brzeziny Choczewo Damnica Karnieszewice Krotoszyn Łopuchówko Połczyn Rudy Raciborskie Szczecinek Złotów Średnia (mean) Chmielarz P Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN , Poznań, 143 s.

21 Fort Collins, CO

22 Desykacja osi zarodkowych Quercus shumardii, Q. velutina i Q. kelloggii (Drying of embryonic axes) 0,016 g 0,008 g 0,025 g

23 Jak ochronić komórki przed uszkodzeniami? (How to protect cells against damages during cryopreservation, -196 C?) Wilgotność zbyt wysoka MOISTURE CONTENT TOO HIGH Krystalizacja (crystallization) Optymalna wilgotność Optimal moisture content Wilgotność zbyt niska MOISTURE CONTENT TOO LOW Deplazmoliza (deplasmolysis) Temperaturę krystalizacji lodu (DSC - różnicowa kalorymetria skaningowa) Wrażliwość tkanki na desykację (wilgotność krytyczna określona in vitro) Określić optymalną prędkość podsuszania i schładzania tkanki Skuteczność krioprotektantów (PVS2, sacharoza, gliceryna) Temperature of ice crystallization (DSC - differential scanning calorimetry) Desiccation sensitivity (critical tissue moisture content) Optimum desiccation and cooling rate Cryoprotectants (PVS2, sucrose, glicerol)

24 Ciepło zamarzania (heat of freezing) DSC Ukryte ciepło łączenia (heat of fusion) Stan nieuporządkowania cząsteczek H 2 O Stan uporządkowania cząsteczek LÓD (ICE)

25 Energia /sucha masa (mw/mg sm) Krystalizacja lodu w osiach zarodkowych o różnej wilgotności, DSC 2 1,5 Q. kelloggii (Egzoterms - ice crystalization DSC) 2 Wilgotność osi 37% 1,5 Q. macrocarpa Wilgotność osi 34% 1 0, ,5 1 0, ,5 1 0,5 Q. shumardii Q. velutina , ,5 1 0, ,5 1 0,5 Q. robur Q. virginiana Temperatura ( o C) %

26 Określenie poziomu niezamrażalnej wody (DSC) Non-freezable water in embryonic axes ΔH/dw y = mx + b? Wilgotność (moisture content of axes with non-freezable water)

27 Wilgotność osi (%) Moisture content, % Niezamrażalna woda i wilgotność krytyczna w osiach zarodkowych 6 gatunków dębów (Non-freezable water and critical water content in oak embryonic axes) niezamrażalna woda wilgotność krytyczna osi Non - freezable water Critical water content 25 0 KELL SHU VEL MAC ROB VIR Gatunki z rodzaju Quercus Quercus species

28 NCGRP, Fort Collins, CO National Center for Genetic Resources Preservation, Fort Collins, CO

29 Zewnętrzny zbiornik na ciekły azot, Fort Collins (External tank for liquid nitrogen) Pojemność (capacity) 40 tys. L

30 Badania w ramach grantu z DGLP W listopadzie 2005 roku, zaczęła Funkcjonować w LBG Kostrzyca Pracownia Kriokonserwacji (In November Cryopreservation Laboratory was created)

31 W 2006 r. zbiór żołędzi i wstępne przechowanie w -3 C Preliminary storage of acorns at -3 C (for further research cryopreservation of plumules) 3 mm (axis) oś zarodkowa - 0,016 g (acorn) żołądź 9,1 g Zebrano 175 kg żołędzi, z 50 indywidualnych drzew doborowych, wyłączonych drzewostanów nasiennych lub drzewostanów zachowawczych.

32 Powstało laboratorium (Laboratorium was created)

33 Pierwsza dostawa ciekłego azotu (First delivery of liquid nitrogen to the Kostrzyca FGB)

34 oraz fitotron (and phytotron)

35 Izolacja plumul dębu szypułkowego z osi zarodkowych (Isolation of plumules from embryonic axes) 1 mm 3 mm żołędzie osie zarodkowe (embryonic axes) Plumule (plumules)

36 Pierwsze 6 miesięcy KRIO w LBG (First 6 months of research on cryogenic storage in LBG) Skonstruowano: system podsuszania osi zarodkowych oraz plumul w gazowym azocie system szybkiego mrożenia w 210 o C

37 Kriokonserwacja plumul dębu szypułkowego (Quercus robur) (Protocol for cryogenic storage of Q. robur plumules) 1 mm 1 cm żołędzie plumule izolowane z nasion zamrażanie w LN regeneracja roślin in vitro ukorzeniona sadzonka Chmielarz P., Michalak M., Pałucka M., Wasileńczyk U Plant Cell Reports 30:

38 Wyniki wspólnych badań opublikowano w Plant Cell Reports (Results of our joint research were published in PCR)

39 Wzrost plumul dębu szypułkowego po rozmrożeniu z ciekłego azotu Wzrost plumul w kulturach in vitro po rozmrożeniu z LN (Plumules recovered in vitro after cryogenic storage)

40 Pierwsze probówki z plumulami dębu umieszczono w LN (First plumules are stored in liquid nitrogen) P. Chmielarz, P. Hrydziuszko, M. Michalak, M. Pałucka, A. Szymkowska, U. Wasileńczyk

41 Mikrosadzonki wyhodowane w kulturach in vitro z plumul Q. robur, przemrożonych w LN (Plantlets derived from plumules using in vitro culture )

42 Instrukcja kriogenicznego przechowywania dla LBG (Instruction of cryogenic storage) Leśny Bank Genów Kostrzyca Ramowa Instrukcja Gromadzenia i Przechowywania Zasobów Genowych PRZECHOWYWANIE W TEMPERATURACH KRIOGENICZNYCH 2012

43 Pracownia Kriokonserwacji (Cryopreservation Laboratory in LBG Kostrzyca)

44 Zbiorniki do kriogenicznego przechowywania (Cryo-tanks in LBG Kostrzyca)

45 Prunus avium (Cryogenic storage of orthodox seeds)

46 Kriogeniczne przechowywanie gatunków drzewiastych (Cryogenic storage of forest tree species) Zestawienie kriogenicznych zasobów genowych z drzew i krzewów - LBG Kostrzyca czerwiec 2015 r. lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Rodzaj materiału tworzącego zasób genowy Ilość zasobów genowych [szt.] Temperatura przechowania [ C] 1 Czereśnia ptasia Prunus avium nasiona Buk zwyczajny Fagus sylvatica nasiona Brzoza brodawkowata Betula pendula nasiona Wiąz górski Ulmus glabra nasiona Wiąz szypułkowy Ulmus laevis nasiona Dąb szypułkowy Quercus robur plumule Dąb bezszypułkowy Quercus petraea plumule Jodła pospolita Abies alba nasiona Grab pospolity Carpinus betulus nasiona Olsza czarna Alnus glutinosa nasiona Lipa drobnolistna Tilia cordata nasiona Jesion wyniosły Fraxinus excelsior skrzydlaki Jesion wyniosły Fraxinus excelsior pąki spoczynkowe Sosna drzewokosa Pinus x rhaetica Brügger nasiona Wierzba lapońska Salix lapponum nasiona RAZEM 580

47 Przechowywane są również nasiona gatunków zielnych (Cryogenic storage of herbaceous species as well)

48 Kriogeniczne przechowywanie gatunków zielnych (Cryogenic storage of herbaceous species) Zestawienie kriogenicznych zasobów genowych z roślin zielnych- LBG Kostrzyca czerwiec 2015 r. lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Rodzaj materiału tworzącego zasób genowy Ilość zasobów genowych [szt.] Temperatura przechowania [ C] 1 Biedrzeniec mniejszy skalny Pimpinella saxifraga ssp. rupestris. nasiona Brzoza niska Betula humilis Schrank nasiona Czosnek siatkowaty Allium victorialis L. nasiona Czosnek syberyjski Allium sibiricum L. nasiona Dzwonek karkonoski Campanula bohemica Hruby in Polivka, Domin et Podp nasiona Dzwonek piłkowany Campanula serrata (Kit.) Hendrych nasiona Gęsiówka alpejska Arabis alpina L. nasiona Gnidosz hacqueta Pedicularis hacquetii Graf nasiona Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata L. nasiona Goryczuszka czeska Gentianella bohemica Skalický nasiona Goryczuszka polna Gentianella campestris (L.) Börner nasiona Jaskier skalny Ranunculus oreophilus M. Bieb. nasiona Okrzyn jeleni Laserpitium archangelica Wulfen nasiona Ostróżka wyniosła Delphinium elatum L. nasiona Ponikło wielołodygowe Eleocharis multicaulis (Sm.) nasiona Przetacznik alpejski Veronica alpina nasiona Przytulia sudecka Galium sudeticum Tausch nasiona Rogownica alpejska Cerastium alpinum L. nasiona Różeniec górski Rhodiola rosea L. nasiona Rzeżucha gorzka opiza Cardamine amara subsp. opizii (C.Presl & J.Presl ) Celak. nasiona Rzeżucha rezedolistna Cardamine resedifolia L. nasiona Sasanka słowacka Pulsatilla slavica G. Reuss nasiona Sasanka wiosenna Pulsatilla vernalis (L.) Mill. nasiona Skalnica darniowa bazaltowa Saxifraga moschata subsp. basaltica nasiona Skalnica mchowata Saxifraga bryoides L. nasiona Skalnica śnieżna Saxifraga nivalis L. nasiona Starodub łąkowy Angelica palustris (Besser) Hoffm. nasiona Szarota drobna Gnaphalium supinum L. nasiona Świetlik maleńki Euphrasia minima nasiona Tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris L. nasiona Turzyca patagońska Carex magellanica Lam. nasiona Warzucha tatrzańska Cochlearia tatrae Borbás nasiona Duplikaty z CZRB PAN w Powsinie nasiona Duplikaty z FlorNatur ROBIA- Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce nasiona RAZEM 163

49 Projekty realizowane z udziałem Pracowni Kriokonserwacji (Other projects of cryogenic storage conducted in Kostrzyca FGB) PROJEKTY BADAWCZO-WDROŻENIOWE REALIZOWANE W PRACOWNI KRIOKONSERWACJI lp. Nazwa projektu Akronim Okres realizacji Zachowanie zasobów genowych zagrożonych i ginących gatunków metodami kriogenicznymi w banku genów Zachowanie zasobów genowych drzew i krzewów leśnych metodami kriogenicznymi Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin dziko rosnących w zachodniej części Polski Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski. (Bneficjent: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce (Leśny Bank Genów Kostrzyca uczestniczy w realizacji projektu jako Konsorcjant) Zachowanie różnorodności biologicznej, poprzez ochronę ex situ, jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Dolnego Śląska na obszarach Natura 2000 Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Polski w trakcie realizacji FlorNaturLBG FlorNaturROBIA FraxUmLBG

50 Pracownia Kriokonserwacji, LBG Kostrzyca Workshop 2012

51 dr Kazimierz Toka Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca (First director of the Kostrzyca Forest Gene Bank) ( )

52 Naczelnik Wojciech Fonder (Head of Faculty of Forestry, General Directorate of State Forests in Warsaw) ( )

53 Professor Patricia Berjak, South Africa

54 Dziękuję za uwagę

Leśny Bank Genów Kostrzyca Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski

Leśny Bank Genów Kostrzyca Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski Leśny Bank Genów Kostrzyca Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski Wspólne posiedzenie ekspertów ds. zasobów genetycznych w rolnictwie. Leśny Bank Genów

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

dr Rafał Szymczyk Olsztyn 7.01.2011r.

dr Rafał Szymczyk Olsztyn 7.01.2011r. Inwentaryzacja bioty porostów chronionych na drzewach przeznaczonych do wycięcia w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Jelonki Rychliki od km 14+500 do km 22+815 dr Rafał Szymczyk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej na świecie i w Polsce. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku Miłków, 7 września 2011

Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej na świecie i w Polsce. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku Miłków, 7 września 2011 Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej na świecie i w Polsce Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku Miłków, 7 września 2011 "Różnorodność biologiczna Termin stworzony przez amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

POIS.05.01.00-00-149/09-02 z dnia 30.06.2010

POIS.05.01.00-00-149/09-02 z dnia 30.06.2010 Załącznik Nr 1 do wniosku o płatność końcową (Pieczątka firmowa Wnioskodawcy) SPRAWOZDANIE Z OSIAGNIECIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Nazwa i adres Wnioskodawcy: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640)

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody ego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Lp. 1 miński Cegłów Kiczki Własność Gminy Cegłów / Szkoła Podstawowa w Kiczkach drzewo Wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia. Mój pomnik przyrody. wyszukiwanie pomników

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia. Mój pomnik przyrody. wyszukiwanie pomników ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia Mój pomnik przyrody wyszukiwanie pomników Pomnik przyrody to pojedynczy twór przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Etap krajowy konkursu YPEF Młodzież w Lasach Europy III edycja 2012/ 2013

Etap krajowy konkursu YPEF Młodzież w Lasach Europy III edycja 2012/ 2013 Etap krajowy konkursu YPEF Młodzież w Lasach III edycja 2012/ 2013 1. Powierzchnia lasów : a) wzrasta b) maleje w niewielkim stopniu Odpowiedź poprawna: a) wzrasta c) maleje drastycznie d) nie zmienia

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze.

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze. U załącznika 1 ów położonych na terenie 08.09.07. Lipa drobnolistna Tilia cor 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze 31 Klon pospolity Acer platanoides 377 2 ów położonych na terenie 08.09.07. 2 mławski Dzierzgowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. Poz. 6

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. Poz. 6 Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE Nr 6 MINISTRA ŚRODOWISKA 11) z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 MINISTRA ŚRODOWISKA 11) w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego

ZARZĄDZENIE Nr 6 MINISTRA ŚRODOWISKA 11) w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego ZARZĄDZENIE Nr 6 MINISTRA ŚRODOWISKA 11) z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO W BUKOWCU ETAP I.1. Rewaloryzacja wzgórza z pawilonem (herbaciarnią) Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Wykaz pomników przyrody. Wymiary. wysokość (m) 2,90 850

Wykaz pomników przyrody. Wymiary. wysokość (m) 2,90 850 Wykaz pomników przyrody L.p. Obiekt poddany ochronie o Nazwa pomnika przyrody nazwa gat. pol., nazwa gat. łac., nazwa własna lub rodzaj skały nazwa własna granit skandynawski Głaz Podchorążych wysokość

Bardziej szczegółowo

SOSNA ZWYCZAJNA (Pinus sylvestris L.) BRZOZA BRODAWKOWATA (Betula pendula Ehrh.)

SOSNA ZWYCZAJNA (Pinus sylvestris L.) BRZOZA BRODAWKOWATA (Betula pendula Ehrh.) SOSNA ZWYCZAJNA (Pinus sylvestris L.) Jednolatka 1/0 (produkowana na podłożu torfowo - perlitowym) 15-20 cm Drzewo o niewielkich wymaganiach glebowych, światłolubne, najlepiej rosnące na stanowiskach w

Bardziej szczegółowo

Miąższość i wartość szacowanych drzew na pniu w pasie drogi krajowej Nr 19 i Nr 74

Miąższość i wartość szacowanych drzew na pniu w pasie drogi krajowej Nr 19 i Nr 74 Droga Krajowa Nr 19 1 397+148 lewa 3916 Brzoza 32 17 0.55 0.55 35.70 35.70 2 397+034 lewa 3915 Osika 22 17 0.30 0.30 15.00 15.00 3 397+006 lewa 3914 Sosna 29 19 0.53 0.37 0.16 57.70 48.10 9.60 4 396+849

Bardziej szczegółowo

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie www.sibg.org.pl Nasi członkowie: Województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Zadania aktywizujące dzieci i młodzież: 1. Ochrona przyrody

Zadania aktywizujące dzieci i młodzież: 1. Ochrona przyrody Zadania aktywizujące dzieci i młodzież: 1. Ochrona przyrody 1A. ZADANIE AKTywIZUjĄCE: Tabliczka Pomnik przyrody Przepisy prawne ściśle regulują wygląd tablic, którymi oznaczone są pomniki przyrody: tablica

Bardziej szczegółowo

Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r.

Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r. Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r. () 0672 126101-001 001 14/I/2 platan klonolistny (Platanus acerifolia) drzewo 1966-12-16 Dec. RL-op-8311/127/66 PWRN w Krakowie z dn. 16.12.1966

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrona ex situ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE I ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZY 1. Ochrona przyrody w regionie

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE I ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZY 1. Ochrona przyrody w regionie ZADANIA AKTYWIZUJĄCE I ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZY 1. Ochrona przyrody w regionie 1A. Zadanie aktywizujące Tabliczka Pomnik przyrody Przepisy prawne ściśle regulują wygląd tablic, którymi oznaczone są pomniki

Bardziej szczegółowo

Arboretum leśne w Sycowie ochrona zasobów genowych rzadkich gatunków roślin w latach 1995 2015

Arboretum leśne w Sycowie ochrona zasobów genowych rzadkich gatunków roślin w latach 1995 2015 Międzynarodowa konferencja naukowa OCHRONA ZASOBÓW GENOWYCH WYZWANIA NAUKOWE I SPOŁECZNE Karpacz, 25 czerwca 2015 Arboretum leśne w Sycowie ochrona zasobów genowych rzadkich gatunków roślin w latach 1995

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja osobnicza drzew leśnych za pomocą markerów DNA

Identyfikacja osobnicza drzew leśnych za pomocą markerów DNA Identyfikacja osobnicza drzew leśnych za pomocą markerów DNA dr Artur Dzialuk Katedra Genetyki Instytut Biologii Eksperymentalnej Wykroczenia i przestępstwa Drzewa jako: obiekty 1. nielegalny wyrąb i handel

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009 DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009 AKCJA : POMNIKI PRZYRODY październik- listopad 2008 Jednym z podstawowych celów ochrony gatunkowej jest zachowanie różnorodności

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku gm. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM I ANALIZĄ UKŁADU KOMPOZYCJI opracowanie: mgr inż. Marta Akincza,

Bardziej szczegółowo

Oferta wiosna 2016. drzewa

Oferta wiosna 2016. drzewa Oferta wiosna 2016 drzewa nazwa wysokość pojemnik info ACER CAMPESTRE 10/12;250-30 C 40 12/14;250-30 C 40 6/8;180-200 C 26 8/10;200-225 C 40 ACER NEGUNDO 'AURATUM' 80-100 C 5 ACER NEGUNDO 'FLAMINGO' 10/12;P-80

Bardziej szczegółowo

Jar Abisynia i Promenada II na terenie Skarpy Wiślanej (działka 484/9 i 484/10, obr. 8) ul. Kazimierza Wielkiego (działka 469/4 i 473/1, obr.

Jar Abisynia i Promenada II na terenie Skarpy Wiślanej (działka 484/9 i 484/10, obr. 8) ul. Kazimierza Wielkiego (działka 469/4 i 473/1, obr. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ WYKAZ ILOŚCIOWY DRZEW DO NASADZENIA NA TERENIE MIASTA PŁOCKA JESIEŃ 201 r. Lp. DRZEWA NAZWA ŁACIŃSKA LOKALIZACJA NASADZEŃ * WYMAGANIA JAKOŚCIOWE MATERIAŁU ROŚLINNEGO (SZT.) 1 Acer

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Wykaz istniejących pomników przyrody ożywionej

Załącznik nr 5. Wykaz istniejących pomników przyrody ożywionej ożywionej SPIS ZAWARTOŚCI: POMNIKI PRZYRODY OŻYWIONEJ DRZEWA POJEDYNCZE, GRUPY DRZEW, ALEJE Powiat BIAŁOGARDZKI.. 3 Gmina Białogard 3 Karlino 6 Tychowo 8 Powiat CHOSZCZEŃSKI. 11 Gmina Bierzwnik 11 Choszczno.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO MAZURSKIM Lp. Nr ew. 1 87 głaz narzutowy 610 1 Banie Mazurskie w. Lisy Dz. Urz. WRN w Białystoku Nr 9 poz. 84 z 1969 r. 2 933 głaz Skalich 1140 2,3 Banie Mazurskie N-ctwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Zamkniętej w Inowrocławiu Numer działek: 14, 29, 38, 44/1 Inwestor: Miasto Inowrocław Urząd

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Ogrodnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 1 JOANNA BYKOWSKA, MARCIN KOLASIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC

Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC Wojciech Dudek Beata Kręcisz Cezary Pałczyński Instytut Medycyny Pracy in. J Nofera w Łodzi This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

Opracował Grzegorz Stawarz

Opracował Grzegorz Stawarz POMNIKI PRZYRODY GMINY PILZNO Opracował Grzegorz Stawarz Pilzno 2007 Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody Ŝywej i nieoŝywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej,

Bardziej szczegółowo

Pytania na konkurs Drzewa i krzewy Polski - dla uczniów klas I

Pytania na konkurs Drzewa i krzewy Polski - dla uczniów klas I Pytania na konkurs Drzewa i krzewy Polski - dla uczniów klas I I etap konkursu odbędzie się 18 maja 2016r Pytania testowe 1. Jaką powierzchnię zajmują lasy w Polsce? (0 1 p.) a) 59%. b) 19%. c) 29%. d)

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie realizowane w Zakładzie/Katedrze Genetyki

Prace magisterskie realizowane w Zakładzie/Katedrze Genetyki Prace magisterskie realizowane w Zakładzie/Katedrze Genetyki 1998 1. Chruścicka-Meyer Renata System dziedziczenia oraz analiza sprzężeń genetycznych wybranych loci allozymowych u sosny zwyczajnej. 2. Kowalewska

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej 1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej Drzewa należy przesadzić na teren dz. 59 i 64 AM-11 obręb Kowale przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu. Rośliny należy sadzić

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEWOSTANU PARKU UZBORNIA W BOCHNI

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEWOSTANU PARKU UZBORNIA W BOCHNI Zleceniodawca: Gmina Miasta Bochnia 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEWOSTANU PARKU UZBORNIA W BOCHNI wraz z analizą wartości szaty roślinnej oraz proponowanymi

Bardziej szczegółowo

Ekosystem leśny. (przykład samoregulacji)

Ekosystem leśny. (przykład samoregulacji) Ekosystem leśny (przykład samoregulacji) Struktura ekosystemu leśnego Aby przedstawić strukturę ekosystemu leśnego należałoby opisać tworzące go czynniki ożywione i nieożywione, występujące w określonej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ZMIAN LASU MIESZANEGO W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM Z ZASTOSOWANIEM MODELU FORKOME *

PROGNOZOWANIE ZMIAN LASU MIESZANEGO W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM Z ZASTOSOWANIEM MODELU FORKOME * SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 4(2) 5, 49-62 PROGNOZOWANIE ZMIAN LASU MIESZANEGO W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM Z ZASTOSOWANIEM MODELU FORKOME * Ihor Kozak 1, Marek Ferchmin

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie mapy mezoregiony według. geograficzne. obrazującej przebieg [ha] gruntów Powiat Gmina Obręb. J.Kondrackiego,

Oznaczenie mapy mezoregiony według. geograficzne. obrazującej przebieg [ha] gruntów Powiat Gmina Obręb. J.Kondrackiego, Forma 1 pomnik 3 2 pomnik 4 Opis formy skupisko drzew z gatunku dąb - 7 szt. Kędzierzyn- Pawłowiczki Jakubowice Kotlina Raciborska Nysa Korfantów Kuźnia Ligocka Równina Niemodlińska 3 pomnik 5 głaz narzutowy

Bardziej szczegółowo

Raport z działania Lokalnej Grupy Przyrodniczej

Raport z działania Lokalnej Grupy Przyrodniczej Raport z działania Lokalnej Grupy Przyrodniczej 1. Informacje ogólne: a) realizator działań LGP: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej TREK i Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. b) obszar

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO Część II: Ekspertyza dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Najstarsze drzewa Osiedla Wschód. świadkami historii Pruszcza Gdańskiego

Najstarsze drzewa Osiedla Wschód. świadkami historii Pruszcza Gdańskiego Najstarsze drzewa Osiedla Wschód świadkami historii Pruszcza Gdańskiego Badania przeprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim Wernika Bednarek Izabela Ciaś Julia Modrzyńska Patrycja

Bardziej szczegółowo

Nazwa taksonomiczna. Allium victorialis. czosnek siatkowaty. Nazwa polska. Rodzina. Alliaceae. k. Wołosatego w Bieszczadach.

Nazwa taksonomiczna. Allium victorialis. czosnek siatkowaty. Nazwa polska. Rodzina. Alliaceae. k. Wołosatego w Bieszczadach. Nazwa sonomiczna Allium rotundum czosnek kulisty ok. Pińczowa świętokrzyskie powiat Pińczów Alliaceae Alr 003/12 FN Ilość zebranych nasion 570 Data zbioru 2010-08-16 Masa 1000 nasion [g] 1,397 Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

Tab.2. Liczba drzew poszczególnych taksonów na opracowywanym terenie. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba drzew. Acer platanoides Klon pospolity 59

Tab.2. Liczba drzew poszczególnych taksonów na opracowywanym terenie. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba drzew. Acer platanoides Klon pospolity 59 21 ROŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA DRZEWOSTANU Pod względem bogactwa gatunkowego, park w Janczewie jest stosunkowo ubogi, na opracowywanym terenie zarejestrowano występowanie zaledwie 18 taksonów drzew liściastych.

Bardziej szczegółowo

Oferta wiosna 2015. drzewa

Oferta wiosna 2015. drzewa Oferta wiosna 2015 drzewa nazwa wysokość pojemnik ACER CAMPESTRE 10/12;200-22 C 40 12/14;200-22 C 40 6/8;180-200 8/10;200-225 C 40 ACER NEGUNDO 16/18;250-27 B+S ACER PLATANOIDES 10/12;225-25 B+S 10/12;275-30

Bardziej szczegółowo

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna dr inż. Edward Roszyk Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna Katedra Nauki o Drewnie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIA WYNIKÓW MONITORINGU GATUNKÓW ROŚLIN W LATACH 2006-2008

PODSUMOWANIA WYNIKÓW MONITORINGU GATUNKÓW ROŚLIN W LATACH 2006-2008 GATUNKÓW ROŚLIN W LATACH 2006-2008 Zakres wykonanych badań terenowych W sumie pracami objęto 16 gatunków roślin. Wyniki prac monitoringowych na stanowiskach poszczególnych gatunków zostały zapisane w opracowanych

Bardziej szczegółowo

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych ul. Poświęcka

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych ul. Poświęcka [zwa łacińska i polska] 1* Quercus robur Dąb szypułkowy 2 Rhus typhi Sumak octowiec 3 Rhus typhi Sumak octowiec 4 Larix decidua Modrzew europejski 5 Larix decidua Modrzew europejski 6 Ligustrum vulgare

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 504/2016 terminie do dnia 31.05.2016 r.: 6 sztuk drzew gatunku świerk pospolity

Bardziej szczegółowo

Poz. 19 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego

Poz. 19 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego Poz. 19 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KLASIE 5

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KLASIE 5 SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KLASIE 5 przygotowany na podstawie podręcznika Przyroda 5 WSiP nr DKW 4014-39/99 Temat lekcji : Rozpoznawanie roślin w najbliŝszej okolicy Klasa 5 SP Czas 45 minut autor: mgr

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM STAN NA 2007 ROK Nr ew. c Gina Lokalizacja Rok uznania 309 2 głazy- granity 700; 600 0,5; 0,7 Dąbrówno L-ctwo Naproek oddz. 185 (1965) R-X-309/64 11.03.1964

Bardziej szczegółowo

119 7,0 19,0 Na pniu i w koronie jemioła, przewodnik w górnej czci odchylony około 20, zalecenia: usun jemioł, zredukowa koron o 1/3 59, 73

119 7,0 19,0 Na pniu i w koronie jemioła, przewodnik w górnej czci odchylony około 20, zalecenia: usun jemioł, zredukowa koron o 1/3 59, 73 L. p. Gatunek (nazwa polska i łaciska) 1. Lipa szerokolistna 2. Wiz szypułkowy 3. Wiz szypułkowy 4. Klon pospolity 5. Topola czarna Populus nigra 6. Klon pospolity 7. Topola czarna Populus nigra 8. Wiz

Bardziej szczegółowo

Oferta jesień 2015 wiosna 2016

Oferta jesień 2015 wiosna 2016 Oferta jesień 2015 wiosna 2016 Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych BETULA mgr inż. Wojciech Kimel ul.pisarska 26 43-344 Bielsko-Biała (Hałcnów) tel./fax (033) 810-76-34 tel. kom. 0601 50-84-15 mail: wojciech.kimel@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Park pałacowy w Kobylnikach. Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski

Park pałacowy w Kobylnikach. Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski Park pałacowy w Kobylnikach Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski Kobylniki położone są na północny zachód od Poznania, w powiecie szamotulskim, 8 km od siedziby powiatu. Pod względem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

Dziennik Urzêdowy. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 19928 POROZUMIENIA 3318 porozumienie nr RUM-00528/8 z dnia 16 wrzeœnia 2008 r. zawarte pomiêdzy Powiatem Poznañskim a Gmin¹ Murowana Goœlina w sprawie udzielenia pomocy finansowej... 19959 3319 aneks do

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEGO BANKU NASION

DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEGO BANKU NASION DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEGO BANKU NASION Katarzyna Galej-Ciwiś Śląski Ogród Botaniczny, PAN Ogród Botaniczny CZRB w Powsinie MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OCHRONA ZASOBÓW GENOWYCH WYZWANIA NAUKOWE I SPOŁECZNE KOSTRZYCA,

Bardziej szczegółowo

Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ

Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Polski Kluczowe elementy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM na terenie działki nr 1479 w Głuchołazach

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM na terenie działki nr 1479 w Głuchołazach GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W. JANUSZCZYK, P. SZKOŁUT SPÓŁKA JAWNA Ul. Jana Śnieżyńskiego 1 20706 Lublin Tel. 81/532 33 49 info@gardenconcept.pl INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PROJEKTEM GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie Dział: Ogrodnictwo ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_50.pdf Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2008 Tom 2 Zeszyt 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński ul. Strażaków 15, Gierałtowice 47-208 Reńska Wieś NIP 749-125-36-93 tel./fax. (77) 4828180 M E T R Y K A P R O J E K T U NAZWA ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010r.

Warszawa, listopad 2010r. Inwestycja: Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Radiowa i Kaliskiego Część: Inwestor: Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Władysław Barzdajn. Spis publikacji. Oryginalne prace twórcze

Prof. dr hab. Władysław Barzdajn. Spis publikacji. Oryginalne prace twórcze Prof. dr hab. Władysław Barzdajn Spis publikacji Oryginalne prace twórcze 1. Barzdajn W., Wesoły W. 1975. Wyniki uprawy daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii Franco) w Nadleśnictwie Łopuchówko. Roczniki

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki szatą roślinną

Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki szatą roślinną Olsztyn Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki szatą roślinną Temat: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie Lokalizacja: Szczytno ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 Obręb 5 działka nr 12/8 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW dla ochrony bioróżnorodności na przykładzie wybranych projektów z zakresu ochrony przyrody

Działania NFOŚiGW dla ochrony bioróżnorodności na przykładzie wybranych projektów z zakresu ochrony przyrody Działania NFOŚiGW dla ochrony bioróżnorodności na przykładzie wybranych projektów z zakresu ochrony przyrody Leszek Jóskowiak p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody Poznań, 25 listopada 2010 r. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Leśny Bank Genów Kostrzyca, 26.06.2014 r. Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Katedra

Bardziej szczegółowo

NAZWA OBIEKTU MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA

NAZWA OBIEKTU MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA U 1 w sprawie ów 2007.05.16. 1 płocki Bielsk Sękowo Gmina Bielsk / w parku Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 410 20 2 w sprawie ów 2007.05.16. Dąb szypułkowy Quercus robur 350; 373 24; 30 2 sztuki 2 płocki

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1.Przedmiot i zakres opracowania...3 2.Podstawa opracowania...3 3.Przeznaczenie, program uŝytkowy i charakterystyczne parametry techniczne...3 4.Forma architektoniczna i funkcja...3

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 18 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 18 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 lipca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 18 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sochaczewskiego. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI ,,ZUBiD,, inŝ. Bogdan Misiura 76-004 Sianów, Karnieszewice 45a tel. (0) 604-118 578; fax: 91 882 10 64; e-mail: zubidbm@interia.pl NIP 673-119-76-70 INWENTARYZACJA ZIELENI INWESTOR: Gmina Miasto Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Ochrona i zachowanie zasobów genowych drzew leśnych

Ochrona i zachowanie zasobów genowych drzew leśnych Adolf F. Korczyk Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce Ochrona i zachowanie zasobów genowych drzew leśnych Dąb Bartek, c.700 lat, pierśnica 313 cm - Hajnówka 2011 - Ochrona oznacza

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie analiz DNA drewna. w postępowaniu karnym

Zastosowanie analiz DNA drewna. w postępowaniu karnym Zastosowanie analiz DNA drewna w postępowaniu karnym Podziękowania Autorzy kierują wyrazy wdzięczności za pomoc w pozyskaniu materiału dowodowego i porównawczego do pracowników Nadleśnictwa Kozienice w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIAGNIECIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

SPRAWOZDANIE Z OSIAGNIECIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik Nr 1 do wniosku o płatność końcową (Pieczątka firmowa Wnioskodawcy) SPRAWOZDANIE Z OSIAGNIECIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Nazwa i adres Wnioskodawcy: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PR DNIK PRACE I MATERIA Y MUZEUM IM. PROF. W ADYS AWA SZAFERA. Pr¹dnik. Prace Muz. Szafera 17 95 111 2007 KAZIMIERZ CHWISTEK

PR DNIK PRACE I MATERIA Y MUZEUM IM. PROF. W ADYS AWA SZAFERA. Pr¹dnik. Prace Muz. Szafera 17 95 111 2007 KAZIMIERZ CHWISTEK PR DNIK PRACE I MATERIA Y MUZEUM IM. PROF. W ADYS AWA SZAFERA Pr¹dnik. Prace Muz. Szafera 17 95 111 2007 KAZIMIERZ CHWISTEK Pracownia Naukowa Gorczańskiego Parku Narodowego Poręba Wielka 590, 34 735 Niedźwiedź

Bardziej szczegółowo

Ochrona różnorodności genetycznej drzew leśnych

Ochrona różnorodności genetycznej drzew leśnych 22 Polish Journal of Agronomy, No. 14, 2013 Polish Journal of Agronomy 2013, 14, 22 36 Ochrona różnorodności genetycznej drzew leśnych Jan Matras Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki

Bardziej szczegółowo