Kriogeniczne przechowywanie zasobów genowych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kriogeniczne przechowywanie zasobów genowych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca"

Transkrypt

1 Kriogeniczne przechowywanie zasobów genowych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca Cryopreservation of genetic resources in The Kostrzyca Forest Gene Bank (Poland) Paweł Chmielarz, Marcin Michalak, Małgorzata Pałucka, Paulina Hrydziuszko, Urszula Wasileńczyk, Agata Szymkowska Instytut Dendrologii PAN w Kórniku Leśny Bank Genów Kostrzyca, czerwca 2015 r.

2 Początek lat 90-tych zajmie się pan kriokonserwacją Prof. B. Suszka Od lewej: T. Tylkowski, B. Bujarska-Borkowska, P. Chmielarz, E. Drzewiecka, D. Nowak, S. Pieniężny, T. Woźniak, A. Firgut

3 Grant z Dyrekcji Generalnej LP Profesora Suszki umożliwił rozpoczęcie badań 1992 r. Badania nad kriokonserwacją w Kórniku (Research on cryopreservation in Kórnik) Badania w Fort Collins (Research in NCGRP, Fort Collins, CO) Wspólne Badania ID PAN i LBG Kostrzyca , (Joint research ID and LBG Kostrzyca), Pracownia Kriokonserwacji

4 Liczba publikacji dotyczących kriokonserwacji (Number of publications on cryopreservation (ISI Web of Knowledge) - Kriokonserwacja - (cryopreservation) - Krio roślin - (cryo plants) Panis B. 2008

5 >90% gatunków >90% of species Nasiona (wg Robertsa 1973) Charakterystyka nasion orthodox i recalcitrant (Orthodox versus recalcitrant seeds (Roberts, 1973) orthodox recalcitrant 8000 poznanych gatunków 8000 known species opadają suche (wilg %) are shed when dry (seeds moisture content 12-20%) obniżają metabolizm slowed down metabolism tolerują odwodnienie desiccation tolerant tolerują przechowywanie tolerate long-term storage kiełkują po dostarczeniu wody germinate after imbibition opadają wilgotne (wilg %) are shed when moist (seeds moisture content 22-60%) aktywne metabolicznie active metabolism wrażliwe na odwodnienia sensitive to desiccation nie tolerują przechowywania do not tolerate long-term storage kiełkują bez dostarczenia wody z zewnątrz germinate without any external supply of water

6 Nasiona recalcitrant (Avicennia marina) zainfekowane przez Fusarium moniliforme (Recalcitrant seeds infected by fungi during storage) Epifluorescencja dystalnej części końców hypokotylu osi zarodkowej Blue colour hyphae of Fusarium located inside of hypocotyl ANGUELOVA MERHAR V S et al. Ann Bot 2003;92: by Oxford University Press

7 Podział nasion na kategorie Nasiona intermediate (Classification of seeds) grab pospolity (Carpinus betulus) buk zwyczajny (Fagus sylvatica) dąb szypułkowy (Quercus robur) (Avicenia marina) orthodox suborthodox recalcitrant (temperate) recalcitrant (tropical)

8 Od nasion gatunków odpornych na odwodnienie do bardzo wrażliwych (From dehydration-tolerant to very sensitive seeds) Wzrastająca wrażliwość nasion na podsuszenie Increasing desiccation sensitivity to dehydration (continuum) ORTHODOX RECALCITRANT low high Berjak P., Pammenter N., 1999

9 Kriogeniczne przechowywanie zasobów genowych gatunków produkujących nasiona z kategorii recalcitrant (Cryopreservation of genetic resources of species producing recalcitrant seeds)

10 Etapy w procedurze kriokonserwacji (Steps in a cryopreservation protocol) Wycięcie (excision) kroprotekcja (cryoprotection) częściowe podsuszenie (drying) -196 C tajanie i rehydratacja (thawing and rehydration) sterylizacja (sterilization) odtworzenie rośliny (recovery)

11 Nasiona dębu szypułkowego Quercus robur kat. recalcitrant Kriogeniczne przechowywanie osi zarodkowych dębu szypułkowego (Quercus robur) (Cryogenic storage of Q. robur embryonic axes) wrażliwość nasion na temperaturę LN wrażliwość nasion na desykację osie zarodkowe siewki dębu z osi z. po LN hodowla in vitro

12 Kriokonserwacja embriogennego kalusa dębu szypułkowego (Quercus robur L.) (Cryoconservation of Q. robur embryogenic callus) a c b d

13 Najwyższa bezpieczna wilgotność nasion orthodox i suborthodox zamrażanych w LN (High Moisture Freezing limit, HMFL) -LN 1. PODSUSZANIE (Drying) Śm 2 Śm1 100 W 100 W STRATYFIKACJA I KIEŁKOWANIE (Stratification and the germination tests) +LN silica gel C 5. TEST WSCHODZENIA (Seedling emergence Test) 3. TAJANIE (Thawing at 40 C)

14 Modele stratyfikacji, Suszka 2000, 2002; Tylkowski 1991 (Types of stratification) C 20 C 2-4 tyg. 20 C 3 C 20 C 2 tyg. 2 tyg. 3 C 16 tyg. 3 C np.: klon zwyczajny, jawor, buk zwyczajny, jabłoń płonka 14 tyg. grab pospolity, jarząb pospolity 14 tyg. czereśnia ptasia C 8-16 tyg. 3 C 16 tyg. jesion wyniosły, róża dzika, sosna limba, głogi, lipy 5. 15/20 C 24~24 godz. 24 tyg. 3 C 12 tyg. cis pospolity 20/30 C 6. 24~24 godz. 18 tyg. 3 C dereń jadalny, Tylkowski tyg.

15 Cisowa Góra zdolność kiełkowania (germination) A B C cis pospolity Taxus baccata D E F Nasiona dojrzałe (ciemne) C Usunięto nasiona niedojrzałe (zielone) 1,6-16,9% 22,9-31,1% Stratyfikację nasion przeprowadzono w podłożu w temperaturze cyklicznie zmiennej 15~20 C (24+24h) przez 6,5 miesiąca, następnie w 3 C przez okres 4,5 miesiąca, Suszka 1985.

16 Cisowa Góra wschody (seedling emergence) cis pospolity Taxus baccata 3,1-16,9% 22,9-26,9% (Moisture content, %)

17 Wierzchlas zdolność zdolność kiełkowania kiełkowania (germination) cis pospolity Taxus baccata 1,9-17,0% 23-31,1% (Moisture content, %)

18 Wierzchlas Wierzchlas wschody - wschody (seedling emergence) cis pospolity Taxus baccata (Moisture content, %)

19 Bezpieczny zakres wilgotności nasion z kategorii orthodox zamrażanych w ciekłym azocie (BZW) (Safe ranges of moisture content of cryogenically stored orthodox seeds - BZW) Gatunek BZW, % Publikacja: 1. Abies alba (3,3-11,8) Chmielarz P W: Barzdajn W. i Raj A. (red.), s Alnus glutinosa (2,7-19,2) Chmielarz P CryoLetters 31: Alnus incana (3,7-22,6) 4. Betula pendula (2,0-23,2) Chmielarz P., Acta Physiol. Plant. 32: Betula pubescens (2,7-24,6) 6. Carpinus betulus (3,2-16,5) Chmielarz P Seed Sci. Technol. 38: Fagus sylvatica (8,5-13,2) Chmielarz P., ISBN , Poznań: Fraxinus excelsior (7,2-19.5) Chmielarz P Tree Physiol. 29: Larix decidua ( ) 10. Malus sylvestris ( ) 11. Prunus avium (9,0-16,9) Chmielarz P Ann. For. Sci. 66: 405p1-405p Pseudotsuga menziesii (2,2-19,0) 13. Pyrus communis (6,7-20,5) 14. Salix alba (9,5-18,1) 18. Taxus baccata (3,1-16,9) i (22,9-26,9) 19. Tilia cordata (5,2-20,1) Chmielarz P Dendrobiology Vol. 47, Supplement: Ulmus glabra (3,3-17,7) Chmielarz P Acta Biol. Hungar. 61: Ulmus minor (3,8-20,4) 22. Ulmus laevis (3,3-17,3)

20 Wrażliwość nasion buka na podsuszenie i temperaturę LN (Sensitivity of Fagus sylvatica seeds to desiccation and cryogenic storage, 12 Polish provenances (safe ranges of MC) Pochodzenie Provenance - miejsce zbioru nasion buka zwyczajnego - miejsce zbioru nasion buka zwyczajnego - miejsce zbioru nasion buka zwyczajnego Wilg. kryt. (critical moisture cont.) % Podsuszanie nasion Seed drying NBW, The lowest safe moisture cont. % -196 C Freezing of seeds in LN BZW (Safe range of mc) % Baligród Bardo Śląskie Brzeziny Choczewo Damnica Karnieszewice Krotoszyn Łopuchówko Połczyn Rudy Raciborskie Szczecinek Złotów Średnia (mean) Chmielarz P Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN , Poznań, 143 s.

21 Fort Collins, CO

22 Desykacja osi zarodkowych Quercus shumardii, Q. velutina i Q. kelloggii (Drying of embryonic axes) 0,016 g 0,008 g 0,025 g

23 Jak ochronić komórki przed uszkodzeniami? (How to protect cells against damages during cryopreservation, -196 C?) Wilgotność zbyt wysoka MOISTURE CONTENT TOO HIGH Krystalizacja (crystallization) Optymalna wilgotność Optimal moisture content Wilgotność zbyt niska MOISTURE CONTENT TOO LOW Deplazmoliza (deplasmolysis) Temperaturę krystalizacji lodu (DSC - różnicowa kalorymetria skaningowa) Wrażliwość tkanki na desykację (wilgotność krytyczna określona in vitro) Określić optymalną prędkość podsuszania i schładzania tkanki Skuteczność krioprotektantów (PVS2, sacharoza, gliceryna) Temperature of ice crystallization (DSC - differential scanning calorimetry) Desiccation sensitivity (critical tissue moisture content) Optimum desiccation and cooling rate Cryoprotectants (PVS2, sucrose, glicerol)

24 Ciepło zamarzania (heat of freezing) DSC Ukryte ciepło łączenia (heat of fusion) Stan nieuporządkowania cząsteczek H 2 O Stan uporządkowania cząsteczek LÓD (ICE)

25 Energia /sucha masa (mw/mg sm) Krystalizacja lodu w osiach zarodkowych o różnej wilgotności, DSC 2 1,5 Q. kelloggii (Egzoterms - ice crystalization DSC) 2 Wilgotność osi 37% 1,5 Q. macrocarpa Wilgotność osi 34% 1 0, ,5 1 0, ,5 1 0,5 Q. shumardii Q. velutina , ,5 1 0, ,5 1 0,5 Q. robur Q. virginiana Temperatura ( o C) %

26 Określenie poziomu niezamrażalnej wody (DSC) Non-freezable water in embryonic axes ΔH/dw y = mx + b? Wilgotność (moisture content of axes with non-freezable water)

27 Wilgotność osi (%) Moisture content, % Niezamrażalna woda i wilgotność krytyczna w osiach zarodkowych 6 gatunków dębów (Non-freezable water and critical water content in oak embryonic axes) niezamrażalna woda wilgotność krytyczna osi Non - freezable water Critical water content 25 0 KELL SHU VEL MAC ROB VIR Gatunki z rodzaju Quercus Quercus species

28 NCGRP, Fort Collins, CO National Center for Genetic Resources Preservation, Fort Collins, CO

29 Zewnętrzny zbiornik na ciekły azot, Fort Collins (External tank for liquid nitrogen) Pojemność (capacity) 40 tys. L

30 Badania w ramach grantu z DGLP W listopadzie 2005 roku, zaczęła Funkcjonować w LBG Kostrzyca Pracownia Kriokonserwacji (In November Cryopreservation Laboratory was created)

31 W 2006 r. zbiór żołędzi i wstępne przechowanie w -3 C Preliminary storage of acorns at -3 C (for further research cryopreservation of plumules) 3 mm (axis) oś zarodkowa - 0,016 g (acorn) żołądź 9,1 g Zebrano 175 kg żołędzi, z 50 indywidualnych drzew doborowych, wyłączonych drzewostanów nasiennych lub drzewostanów zachowawczych.

32 Powstało laboratorium (Laboratorium was created)

33 Pierwsza dostawa ciekłego azotu (First delivery of liquid nitrogen to the Kostrzyca FGB)

34 oraz fitotron (and phytotron)

35 Izolacja plumul dębu szypułkowego z osi zarodkowych (Isolation of plumules from embryonic axes) 1 mm 3 mm żołędzie osie zarodkowe (embryonic axes) Plumule (plumules)

36 Pierwsze 6 miesięcy KRIO w LBG (First 6 months of research on cryogenic storage in LBG) Skonstruowano: system podsuszania osi zarodkowych oraz plumul w gazowym azocie system szybkiego mrożenia w 210 o C

37 Kriokonserwacja plumul dębu szypułkowego (Quercus robur) (Protocol for cryogenic storage of Q. robur plumules) 1 mm 1 cm żołędzie plumule izolowane z nasion zamrażanie w LN regeneracja roślin in vitro ukorzeniona sadzonka Chmielarz P., Michalak M., Pałucka M., Wasileńczyk U Plant Cell Reports 30:

38 Wyniki wspólnych badań opublikowano w Plant Cell Reports (Results of our joint research were published in PCR)

39 Wzrost plumul dębu szypułkowego po rozmrożeniu z ciekłego azotu Wzrost plumul w kulturach in vitro po rozmrożeniu z LN (Plumules recovered in vitro after cryogenic storage)

40 Pierwsze probówki z plumulami dębu umieszczono w LN (First plumules are stored in liquid nitrogen) P. Chmielarz, P. Hrydziuszko, M. Michalak, M. Pałucka, A. Szymkowska, U. Wasileńczyk

41 Mikrosadzonki wyhodowane w kulturach in vitro z plumul Q. robur, przemrożonych w LN (Plantlets derived from plumules using in vitro culture )

42 Instrukcja kriogenicznego przechowywania dla LBG (Instruction of cryogenic storage) Leśny Bank Genów Kostrzyca Ramowa Instrukcja Gromadzenia i Przechowywania Zasobów Genowych PRZECHOWYWANIE W TEMPERATURACH KRIOGENICZNYCH 2012

43 Pracownia Kriokonserwacji (Cryopreservation Laboratory in LBG Kostrzyca)

44 Zbiorniki do kriogenicznego przechowywania (Cryo-tanks in LBG Kostrzyca)

45 Prunus avium (Cryogenic storage of orthodox seeds)

46 Kriogeniczne przechowywanie gatunków drzewiastych (Cryogenic storage of forest tree species) Zestawienie kriogenicznych zasobów genowych z drzew i krzewów - LBG Kostrzyca czerwiec 2015 r. lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Rodzaj materiału tworzącego zasób genowy Ilość zasobów genowych [szt.] Temperatura przechowania [ C] 1 Czereśnia ptasia Prunus avium nasiona Buk zwyczajny Fagus sylvatica nasiona Brzoza brodawkowata Betula pendula nasiona Wiąz górski Ulmus glabra nasiona Wiąz szypułkowy Ulmus laevis nasiona Dąb szypułkowy Quercus robur plumule Dąb bezszypułkowy Quercus petraea plumule Jodła pospolita Abies alba nasiona Grab pospolity Carpinus betulus nasiona Olsza czarna Alnus glutinosa nasiona Lipa drobnolistna Tilia cordata nasiona Jesion wyniosły Fraxinus excelsior skrzydlaki Jesion wyniosły Fraxinus excelsior pąki spoczynkowe Sosna drzewokosa Pinus x rhaetica Brügger nasiona Wierzba lapońska Salix lapponum nasiona RAZEM 580

47 Przechowywane są również nasiona gatunków zielnych (Cryogenic storage of herbaceous species as well)

48 Kriogeniczne przechowywanie gatunków zielnych (Cryogenic storage of herbaceous species) Zestawienie kriogenicznych zasobów genowych z roślin zielnych- LBG Kostrzyca czerwiec 2015 r. lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Rodzaj materiału tworzącego zasób genowy Ilość zasobów genowych [szt.] Temperatura przechowania [ C] 1 Biedrzeniec mniejszy skalny Pimpinella saxifraga ssp. rupestris. nasiona Brzoza niska Betula humilis Schrank nasiona Czosnek siatkowaty Allium victorialis L. nasiona Czosnek syberyjski Allium sibiricum L. nasiona Dzwonek karkonoski Campanula bohemica Hruby in Polivka, Domin et Podp nasiona Dzwonek piłkowany Campanula serrata (Kit.) Hendrych nasiona Gęsiówka alpejska Arabis alpina L. nasiona Gnidosz hacqueta Pedicularis hacquetii Graf nasiona Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata L. nasiona Goryczuszka czeska Gentianella bohemica Skalický nasiona Goryczuszka polna Gentianella campestris (L.) Börner nasiona Jaskier skalny Ranunculus oreophilus M. Bieb. nasiona Okrzyn jeleni Laserpitium archangelica Wulfen nasiona Ostróżka wyniosła Delphinium elatum L. nasiona Ponikło wielołodygowe Eleocharis multicaulis (Sm.) nasiona Przetacznik alpejski Veronica alpina nasiona Przytulia sudecka Galium sudeticum Tausch nasiona Rogownica alpejska Cerastium alpinum L. nasiona Różeniec górski Rhodiola rosea L. nasiona Rzeżucha gorzka opiza Cardamine amara subsp. opizii (C.Presl & J.Presl ) Celak. nasiona Rzeżucha rezedolistna Cardamine resedifolia L. nasiona Sasanka słowacka Pulsatilla slavica G. Reuss nasiona Sasanka wiosenna Pulsatilla vernalis (L.) Mill. nasiona Skalnica darniowa bazaltowa Saxifraga moschata subsp. basaltica nasiona Skalnica mchowata Saxifraga bryoides L. nasiona Skalnica śnieżna Saxifraga nivalis L. nasiona Starodub łąkowy Angelica palustris (Besser) Hoffm. nasiona Szarota drobna Gnaphalium supinum L. nasiona Świetlik maleńki Euphrasia minima nasiona Tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris L. nasiona Turzyca patagońska Carex magellanica Lam. nasiona Warzucha tatrzańska Cochlearia tatrae Borbás nasiona Duplikaty z CZRB PAN w Powsinie nasiona Duplikaty z FlorNatur ROBIA- Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce nasiona RAZEM 163

49 Projekty realizowane z udziałem Pracowni Kriokonserwacji (Other projects of cryogenic storage conducted in Kostrzyca FGB) PROJEKTY BADAWCZO-WDROŻENIOWE REALIZOWANE W PRACOWNI KRIOKONSERWACJI lp. Nazwa projektu Akronim Okres realizacji Zachowanie zasobów genowych zagrożonych i ginących gatunków metodami kriogenicznymi w banku genów Zachowanie zasobów genowych drzew i krzewów leśnych metodami kriogenicznymi Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin dziko rosnących w zachodniej części Polski Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski. (Bneficjent: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce (Leśny Bank Genów Kostrzyca uczestniczy w realizacji projektu jako Konsorcjant) Zachowanie różnorodności biologicznej, poprzez ochronę ex situ, jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Dolnego Śląska na obszarach Natura 2000 Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Polski w trakcie realizacji FlorNaturLBG FlorNaturROBIA FraxUmLBG

50 Pracownia Kriokonserwacji, LBG Kostrzyca Workshop 2012

51 dr Kazimierz Toka Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca (First director of the Kostrzyca Forest Gene Bank) ( )

52 Naczelnik Wojciech Fonder (Head of Faculty of Forestry, General Directorate of State Forests in Warsaw) ( )

53 Professor Patricia Berjak, South Africa

54 Dziękuję za uwagę

Leśny Bank Genów Kostrzyca Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski

Leśny Bank Genów Kostrzyca Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski Leśny Bank Genów Kostrzyca Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski Wspólne posiedzenie ekspertów ds. zasobów genetycznych w rolnictwie. Leśny Bank Genów

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy

Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy Zbiór szyszek i nasion z plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych w Lasach Państwowych (stan na 31.12.2011 r.) 2 Sosna zwyczajna (stan na 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU FLORNATURLBG OCHRONA EX SITU ZAGROŻONYCH I CHRONIONYCH ROŚLIN, DZIKO ROSNĄCYCH W ZACHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU FLORNATURLBG OCHRONA EX SITU ZAGROŻONYCH I CHRONIONYCH ROŚLIN, DZIKO ROSNĄCYCH W ZACHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU FLORNATURLBG OCHRONA EX SITU ZAGROŻONYCH I CHRONIONYCH ROŚLIN, DZIKO ROSNĄCYCH W ZACHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI Anna Gugała Abstrakt. Projekt FlorNaturLBG ukierunkowany jest na zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Dobór rodzimych gatunków w terenach zieleni

Dobór rodzimych gatunków w terenach zieleni Dobór rodzimych gatunków w terenach zieleni Piotr Muras Katedra Roślin Ozdobnych UR w Krakowie 1 Kryteria klimatyczno siedliskowe Wg: Katalog roślin / Związek Szkółkarzy Polskich Agencja Promocji Zieleni

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody Ożywionej

Pomniki Przyrody Ożywionej Zestawienie pomników przyrody ożywionej Gmina Polkowice Pomniki Przyrody Ożywionej Nr Nazwa obiektu Rodzaj Miejscowość Opis stanowiska Podstawa prawna objęcia ochroną Uwagi dot. zachowania lub zniesienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u norweskich leśników

Z wizytą u norweskich leśników Z wizytą u norweskich leśników Konferencja podsumowująca realizację projektu Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

POIS.05.01.00-00-149/09-02 z dnia 30.06.2010

POIS.05.01.00-00-149/09-02 z dnia 30.06.2010 Załącznik Nr 1 do wniosku o płatność końcową (Pieczątka firmowa Wnioskodawcy) SPRAWOZDANIE Z OSIAGNIECIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Nazwa i adres Wnioskodawcy: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej na świecie i w Polsce. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku Miłków, 7 września 2011

Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej na świecie i w Polsce. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku Miłków, 7 września 2011 Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej na świecie i w Polsce Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku Miłków, 7 września 2011 "Różnorodność biologiczna Termin stworzony przez amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916)

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916) Załącznik nr 3 Pomniki przyrody zlokalizowane w Tarnowskich Górach Gatunek Akty prawne Obwód Lokalizacja Orzeczenie nr 00068 PWRN w Stalinogrodzie z 11.06.1955 roku Rozporządzenie Nr 47/06 Wojewody Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Kriogeniczne przechowywanie nasion*

Kriogeniczne przechowywanie nasion* sylwan 157 (10): 723 729, 2013 Kriogeniczne przechowywanie nasion* Cryogenic storage of seeds ABSTRACT Plitta B. P., Michalak M., Kotlarski Sz., Chmielarz P. 2013. Kriogeniczne przechowywanie nasion. Sylwan

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640)

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody ego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Lp. 1 miński Cegłów Kiczki Własność Gminy Cegłów / Szkoła Podstawowa w Kiczkach drzewo Wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Księga rekordów obserwowanego ekosystemu

Księga rekordów obserwowanego ekosystemu Księga rekordów obserwowanego ekosystemu Księga rekordów obserwowanego ekosystemu Zajęcia terenowe: Zajęcia w klasie: Zakres materiału z płyty: Plansza 1 najważniejsze pojęcia z bioróżnorodności Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klucz dla nauczyciela).

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klucz dla nauczyciela). Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia. Mój pomnik przyrody. wyszukiwanie pomników

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia. Mój pomnik przyrody. wyszukiwanie pomników ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia Mój pomnik przyrody wyszukiwanie pomników Pomnik przyrody to pojedynczy twór przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego. Mazow.08.194.7024 ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Etap krajowy konkursu YPEF Młodzież w Lasach Europy III edycja 2012/ 2013

Etap krajowy konkursu YPEF Młodzież w Lasach Europy III edycja 2012/ 2013 Etap krajowy konkursu YPEF Młodzież w Lasach III edycja 2012/ 2013 1. Powierzchnia lasów : a) wzrasta b) maleje w niewielkim stopniu Odpowiedź poprawna: a) wzrasta c) maleje drastycznie d) nie zmienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L... 19

Spis treści. Przedmowa Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L... 19 TEKST ZYWEJ PAGINY Spis treści 5 Przedmowa... 17 1. Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L.... 19 1.1. Kształtowanie się zasięgu... 19 1.2. Występowanie... 23 1.3. Naturalne lasy sosnowe... 28 1.4. Zmienność...

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. Poz. 6

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. Poz. 6 Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE Nr 6 MINISTRA ŚRODOWISKA 11) z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

Lista drzew i ich oznaczenie w systemie IAD

Lista drzew i ich oznaczenie w systemie IAD Lista drzew i ich oznaczenie w systemie IAD Grupa Ujednolicony skrót Drzewa iglaste Drzewa liściaste BO Skrót według Skrót UE według ustawy 138/2010 ustawy 138/2010 Nazwa polska Nazwa naukowa BO psy Sosna

Bardziej szczegółowo

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód ( w cm ) 1 3 Ulmus minor Wiąz polny drzewo 26 64 28 38 30 27 2 4 Larix decidua Modrzew europejski drzewo 103 3 5 Larix decidua Modrzew europejski drzewo

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze.

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze. U załącznika 1 ów położonych na terenie 08.09.07. Lipa drobnolistna Tilia cor 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze 31 Klon pospolity Acer platanoides 377 2 ów położonych na terenie 08.09.07. 2 mławski Dzierzgowo

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów klas szkół gimnazjalnych.

Sprawdzian wiedzy dla uczniów klas szkół gimnazjalnych. Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 MINISTRA ŚRODOWISKA 11) w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego

ZARZĄDZENIE Nr 6 MINISTRA ŚRODOWISKA 11) w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego ZARZĄDZENIE Nr 6 MINISTRA ŚRODOWISKA 11) z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody w Gdańsku 2016

Pomniki Przyrody w Gdańsku 2016 Lp Rejestr Numer pomnika Nazwa polska Nazwa łacińska Pomniki Przyrody w Gdańsku 2016 Właściciel \ Zarządca Dzielnica Położenie Szczegóły położenia Położenie na mapie 1 1 121 Dąb szypułkowy Quercus robur

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów klas szkół gimnazjalnych. (klucz dla nauczyciela).

Sprawdzian wiedzy dla uczniów klas szkół gimnazjalnych. (klucz dla nauczyciela). Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Pomniki przyrody w granicach Parku:

Pomniki przyrody w granicach Parku: Pomniki przyrody w granicach Parku: L.p. Rodzaj - nazwa / gatunek 1) 2 głazy - granit 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 2 drzewa - dąb szypułkowy Quercus - sosna zwyczajna Pinus 3 drzewa - dąb

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo.

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na numerze karty spowoduje przeniesienie

Bardziej szczegółowo

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 14 7.1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów Sekcja I Lp. Nazwa Gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m. Uwagi Drzewa do usunięcia kolor czerwony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta w gminie Chojnice

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta w gminie Chojnice ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Przedsięwzięcie Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta w gminie Chojnice Poz. PB/1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ, PRZEDMIOT BADAŃ I METODY.

STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ, PRZEDMIOT BADAŃ I METODY. STRESZCZENIE Przedmiotem pracy była inwentaryzacja drzew oraz krzewów przydrożnych i parkowych na terenie miasta Czersk. Celem pracy było oznaczenie gatunków drzew i krzewów rosnących w parkach i przy

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA WYTYCZNE

DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA WYTYCZNE Załącznik do Ramowej Instrukcji gromadzenia i przechowywania zasobów genowych. DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA WYTYCZNE SUSZENIA NASION WYBRANYCH GATUNKÓW DRZEW LEŚNYCH,

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16 NIP 679-102-48-90 konto: PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 TEMAT : OBIEKT: ADRES : PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI PARK ZUGA MUZEUM

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ 2016 / WIOSNA 2017

JESIEŃ 2016 / WIOSNA 2017 SZKÓŁKA DRZEW Stanisław Komsta Klementowice 161A, 24-170 Kurów GPS: 51 22.131' N 22 06.469' E tel. 509 39 40 30, fax 81 882 33 63 http://www.komsta.info/ JESIEŃ 2016 / WIOSNA 2017 Nazwa łacińska Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO W BUKOWCU ETAP I.1. Rewaloryzacja wzgórza z pawilonem (herbaciarnią) Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Miąższość i wartość szacowanych drzew na pniu w pasie drogi krajowej Nr 19 i Nr 74

Miąższość i wartość szacowanych drzew na pniu w pasie drogi krajowej Nr 19 i Nr 74 Droga Krajowa Nr 19 1 397+148 lewa 3916 Brzoza 32 17 0.55 0.55 35.70 35.70 2 397+034 lewa 3915 Osika 22 17 0.30 0.30 15.00 15.00 3 397+006 lewa 3914 Sosna 29 19 0.53 0.37 0.16 57.70 48.10 9.60 4 396+849

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

Wykaz pomników przyrody. Wymiary. wysokość (m) 2,90 850

Wykaz pomników przyrody. Wymiary. wysokość (m) 2,90 850 Wykaz pomników przyrody L.p. Obiekt poddany ochronie o Nazwa pomnika przyrody nazwa gat. pol., nazwa gat. łac., nazwa własna lub rodzaj skały nazwa własna granit skandynawski Głaz Podchorążych wysokość

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W KRAINIE EGO

POMNIKI PRZYRODY W KRAINIE EGO POMNIKI PRZYRODY W KRAINIE EGO Pomnik jest formą indywidualnej ochrony przyrody, której podlegają obiekty mogące mieć szczególne znaczenie. Pomnikami przyrody w Krainie EGO są grupy drzew, aleje drzew,

Bardziej szczegółowo

Dąb szypułkowy Quercus robur

Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Lasotwórcze gatunki drzew w Polsce c.d. Liście nieregularnie klapowane Nasada liścia uszkowata Nerwy dochodzą także do wcięć między klapami Owoce na szypułkach Dąb bezszypułkowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. Mazow.08.194.7029 ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. nt. złożonych wniosków o wydanie zezwolenia i o wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów r.

INFORMACJA. nt. złożonych wniosków o wydanie zezwolenia i o wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów r. Lp. INFORMACJA Zgodnie z art. ust. pkt 4 lit. f) ustawy z dnia października 008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 296 Celtycki horoskop drzew. Œwiat drzew 5. Kalendarz celtycki 31

Spis treœci. 296 Celtycki horoskop drzew. Œwiat drzew 5. Kalendarz celtycki 31 296 Celtycki horoskop drzew Spis treœci Œwiat drzew 5 DRZEWO YCIA 7 Drzewo kosmiczna oœ œwiata 8 Drzewo i cz³owiek 9 Drzewo poœwiêcenia 10 Drzewo opiekuñcze i kalendarz celtycki 11 Kalendarz ycia 13 MITY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie www.sibg.org.pl Nasi członkowie: Województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

SOSNA ZWYCZAJNA (Pinus sylvestris L.) BRZOZA BRODAWKOWATA (Betula pendula Ehrh.)

SOSNA ZWYCZAJNA (Pinus sylvestris L.) BRZOZA BRODAWKOWATA (Betula pendula Ehrh.) SOSNA ZWYCZAJNA (Pinus sylvestris L.) Jednolatka 1/0 (produkowana na podłożu torfowo - perlitowym) 15-20 cm Drzewo o niewielkich wymaganiach glebowych, światłolubne, najlepiej rosnące na stanowiskach w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. Mazow.08.194.7026 ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

DRZEWA i KRZEWY LIŚCIASTE - POJEMINK

DRZEWA i KRZEWY LIŚCIASTE - POJEMINK SZKÓŁKA DRZEWEK ZIELIŃSCY Marek i Andrzej Zielińscy 39-9 Zasów 82 k. Dębicy, woj. podkarpackie e-mail: szkolka@szkolkazielinscy.pl www.szkolkazielinscy.com.pl tel./fax /014/ 614 Andrzej tel. kom. 01421333

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrona ex situ

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 jako naturalne laboratorium przyrodnicze (propozycja zajęć na przykładzie Sikorza)

Obszary Natura 2000 jako naturalne laboratorium przyrodnicze (propozycja zajęć na przykładzie Sikorza) Obszary Natura 2000 jako naturalne laboratorium przyrodnicze (propozycja zajęć na przykładzie Sikorza) Miejsce przeprowadzenia zajęć: Obszar Natura 2000 Sikórz ; szkoła Cele: Uczeń: - zbiera informacje

Bardziej szczegółowo

Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r.

Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r. Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r. () 0672 126101-001 001 14/I/2 platan klonolistny (Platanus acerifolia) drzewo 1966-12-16 Dec. RL-op-8311/127/66 PWRN w Krakowie z dn. 16.12.1966

Bardziej szczegółowo

Zadania aktywizujące dzieci i młodzież: 1. Ochrona przyrody

Zadania aktywizujące dzieci i młodzież: 1. Ochrona przyrody Zadania aktywizujące dzieci i młodzież: 1. Ochrona przyrody 1A. ZADANIE AKTywIZUjĄCE: Tabliczka Pomnik przyrody Przepisy prawne ściśle regulują wygląd tablic, którymi oznaczone są pomniki przyrody: tablica

Bardziej szczegółowo