Kriogeniczne przechowywanie zasobów genowych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kriogeniczne przechowywanie zasobów genowych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca"

Transkrypt

1 Kriogeniczne przechowywanie zasobów genowych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca Cryopreservation of genetic resources in The Kostrzyca Forest Gene Bank (Poland) Paweł Chmielarz, Marcin Michalak, Małgorzata Pałucka, Paulina Hrydziuszko, Urszula Wasileńczyk, Agata Szymkowska Instytut Dendrologii PAN w Kórniku Leśny Bank Genów Kostrzyca, czerwca 2015 r.

2 Początek lat 90-tych zajmie się pan kriokonserwacją Prof. B. Suszka Od lewej: T. Tylkowski, B. Bujarska-Borkowska, P. Chmielarz, E. Drzewiecka, D. Nowak, S. Pieniężny, T. Woźniak, A. Firgut

3 Grant z Dyrekcji Generalnej LP Profesora Suszki umożliwił rozpoczęcie badań 1992 r. Badania nad kriokonserwacją w Kórniku (Research on cryopreservation in Kórnik) Badania w Fort Collins (Research in NCGRP, Fort Collins, CO) Wspólne Badania ID PAN i LBG Kostrzyca , (Joint research ID and LBG Kostrzyca), Pracownia Kriokonserwacji

4 Liczba publikacji dotyczących kriokonserwacji (Number of publications on cryopreservation (ISI Web of Knowledge) - Kriokonserwacja - (cryopreservation) - Krio roślin - (cryo plants) Panis B. 2008

5 >90% gatunków >90% of species Nasiona (wg Robertsa 1973) Charakterystyka nasion orthodox i recalcitrant (Orthodox versus recalcitrant seeds (Roberts, 1973) orthodox recalcitrant 8000 poznanych gatunków 8000 known species opadają suche (wilg %) are shed when dry (seeds moisture content 12-20%) obniżają metabolizm slowed down metabolism tolerują odwodnienie desiccation tolerant tolerują przechowywanie tolerate long-term storage kiełkują po dostarczeniu wody germinate after imbibition opadają wilgotne (wilg %) are shed when moist (seeds moisture content 22-60%) aktywne metabolicznie active metabolism wrażliwe na odwodnienia sensitive to desiccation nie tolerują przechowywania do not tolerate long-term storage kiełkują bez dostarczenia wody z zewnątrz germinate without any external supply of water

6 Nasiona recalcitrant (Avicennia marina) zainfekowane przez Fusarium moniliforme (Recalcitrant seeds infected by fungi during storage) Epifluorescencja dystalnej części końców hypokotylu osi zarodkowej Blue colour hyphae of Fusarium located inside of hypocotyl ANGUELOVA MERHAR V S et al. Ann Bot 2003;92: by Oxford University Press

7 Podział nasion na kategorie Nasiona intermediate (Classification of seeds) grab pospolity (Carpinus betulus) buk zwyczajny (Fagus sylvatica) dąb szypułkowy (Quercus robur) (Avicenia marina) orthodox suborthodox recalcitrant (temperate) recalcitrant (tropical)

8 Od nasion gatunków odpornych na odwodnienie do bardzo wrażliwych (From dehydration-tolerant to very sensitive seeds) Wzrastająca wrażliwość nasion na podsuszenie Increasing desiccation sensitivity to dehydration (continuum) ORTHODOX RECALCITRANT low high Berjak P., Pammenter N., 1999

9 Kriogeniczne przechowywanie zasobów genowych gatunków produkujących nasiona z kategorii recalcitrant (Cryopreservation of genetic resources of species producing recalcitrant seeds)

10 Etapy w procedurze kriokonserwacji (Steps in a cryopreservation protocol) Wycięcie (excision) kroprotekcja (cryoprotection) częściowe podsuszenie (drying) -196 C tajanie i rehydratacja (thawing and rehydration) sterylizacja (sterilization) odtworzenie rośliny (recovery)

11 Nasiona dębu szypułkowego Quercus robur kat. recalcitrant Kriogeniczne przechowywanie osi zarodkowych dębu szypułkowego (Quercus robur) (Cryogenic storage of Q. robur embryonic axes) wrażliwość nasion na temperaturę LN wrażliwość nasion na desykację osie zarodkowe siewki dębu z osi z. po LN hodowla in vitro

12 Kriokonserwacja embriogennego kalusa dębu szypułkowego (Quercus robur L.) (Cryoconservation of Q. robur embryogenic callus) a c b d

13 Najwyższa bezpieczna wilgotność nasion orthodox i suborthodox zamrażanych w LN (High Moisture Freezing limit, HMFL) -LN 1. PODSUSZANIE (Drying) Śm 2 Śm1 100 W 100 W STRATYFIKACJA I KIEŁKOWANIE (Stratification and the germination tests) +LN silica gel C 5. TEST WSCHODZENIA (Seedling emergence Test) 3. TAJANIE (Thawing at 40 C)

14 Modele stratyfikacji, Suszka 2000, 2002; Tylkowski 1991 (Types of stratification) C 20 C 2-4 tyg. 20 C 3 C 20 C 2 tyg. 2 tyg. 3 C 16 tyg. 3 C np.: klon zwyczajny, jawor, buk zwyczajny, jabłoń płonka 14 tyg. grab pospolity, jarząb pospolity 14 tyg. czereśnia ptasia C 8-16 tyg. 3 C 16 tyg. jesion wyniosły, róża dzika, sosna limba, głogi, lipy 5. 15/20 C 24~24 godz. 24 tyg. 3 C 12 tyg. cis pospolity 20/30 C 6. 24~24 godz. 18 tyg. 3 C dereń jadalny, Tylkowski tyg.

15 Cisowa Góra zdolność kiełkowania (germination) A B C cis pospolity Taxus baccata D E F Nasiona dojrzałe (ciemne) C Usunięto nasiona niedojrzałe (zielone) 1,6-16,9% 22,9-31,1% Stratyfikację nasion przeprowadzono w podłożu w temperaturze cyklicznie zmiennej 15~20 C (24+24h) przez 6,5 miesiąca, następnie w 3 C przez okres 4,5 miesiąca, Suszka 1985.

16 Cisowa Góra wschody (seedling emergence) cis pospolity Taxus baccata 3,1-16,9% 22,9-26,9% (Moisture content, %)

17 Wierzchlas zdolność zdolność kiełkowania kiełkowania (germination) cis pospolity Taxus baccata 1,9-17,0% 23-31,1% (Moisture content, %)

18 Wierzchlas Wierzchlas wschody - wschody (seedling emergence) cis pospolity Taxus baccata (Moisture content, %)

19 Bezpieczny zakres wilgotności nasion z kategorii orthodox zamrażanych w ciekłym azocie (BZW) (Safe ranges of moisture content of cryogenically stored orthodox seeds - BZW) Gatunek BZW, % Publikacja: 1. Abies alba (3,3-11,8) Chmielarz P W: Barzdajn W. i Raj A. (red.), s Alnus glutinosa (2,7-19,2) Chmielarz P CryoLetters 31: Alnus incana (3,7-22,6) 4. Betula pendula (2,0-23,2) Chmielarz P., Acta Physiol. Plant. 32: Betula pubescens (2,7-24,6) 6. Carpinus betulus (3,2-16,5) Chmielarz P Seed Sci. Technol. 38: Fagus sylvatica (8,5-13,2) Chmielarz P., ISBN , Poznań: Fraxinus excelsior (7,2-19.5) Chmielarz P Tree Physiol. 29: Larix decidua ( ) 10. Malus sylvestris ( ) 11. Prunus avium (9,0-16,9) Chmielarz P Ann. For. Sci. 66: 405p1-405p Pseudotsuga menziesii (2,2-19,0) 13. Pyrus communis (6,7-20,5) 14. Salix alba (9,5-18,1) 18. Taxus baccata (3,1-16,9) i (22,9-26,9) 19. Tilia cordata (5,2-20,1) Chmielarz P Dendrobiology Vol. 47, Supplement: Ulmus glabra (3,3-17,7) Chmielarz P Acta Biol. Hungar. 61: Ulmus minor (3,8-20,4) 22. Ulmus laevis (3,3-17,3)

20 Wrażliwość nasion buka na podsuszenie i temperaturę LN (Sensitivity of Fagus sylvatica seeds to desiccation and cryogenic storage, 12 Polish provenances (safe ranges of MC) Pochodzenie Provenance - miejsce zbioru nasion buka zwyczajnego - miejsce zbioru nasion buka zwyczajnego - miejsce zbioru nasion buka zwyczajnego Wilg. kryt. (critical moisture cont.) % Podsuszanie nasion Seed drying NBW, The lowest safe moisture cont. % -196 C Freezing of seeds in LN BZW (Safe range of mc) % Baligród Bardo Śląskie Brzeziny Choczewo Damnica Karnieszewice Krotoszyn Łopuchówko Połczyn Rudy Raciborskie Szczecinek Złotów Średnia (mean) Chmielarz P Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN , Poznań, 143 s.

21 Fort Collins, CO

22 Desykacja osi zarodkowych Quercus shumardii, Q. velutina i Q. kelloggii (Drying of embryonic axes) 0,016 g 0,008 g 0,025 g

23 Jak ochronić komórki przed uszkodzeniami? (How to protect cells against damages during cryopreservation, -196 C?) Wilgotność zbyt wysoka MOISTURE CONTENT TOO HIGH Krystalizacja (crystallization) Optymalna wilgotność Optimal moisture content Wilgotność zbyt niska MOISTURE CONTENT TOO LOW Deplazmoliza (deplasmolysis) Temperaturę krystalizacji lodu (DSC - różnicowa kalorymetria skaningowa) Wrażliwość tkanki na desykację (wilgotność krytyczna określona in vitro) Określić optymalną prędkość podsuszania i schładzania tkanki Skuteczność krioprotektantów (PVS2, sacharoza, gliceryna) Temperature of ice crystallization (DSC - differential scanning calorimetry) Desiccation sensitivity (critical tissue moisture content) Optimum desiccation and cooling rate Cryoprotectants (PVS2, sucrose, glicerol)

24 Ciepło zamarzania (heat of freezing) DSC Ukryte ciepło łączenia (heat of fusion) Stan nieuporządkowania cząsteczek H 2 O Stan uporządkowania cząsteczek LÓD (ICE)

25 Energia /sucha masa (mw/mg sm) Krystalizacja lodu w osiach zarodkowych o różnej wilgotności, DSC 2 1,5 Q. kelloggii (Egzoterms - ice crystalization DSC) 2 Wilgotność osi 37% 1,5 Q. macrocarpa Wilgotność osi 34% 1 0, ,5 1 0, ,5 1 0,5 Q. shumardii Q. velutina , ,5 1 0, ,5 1 0,5 Q. robur Q. virginiana Temperatura ( o C) %

26 Określenie poziomu niezamrażalnej wody (DSC) Non-freezable water in embryonic axes ΔH/dw y = mx + b? Wilgotność (moisture content of axes with non-freezable water)

27 Wilgotność osi (%) Moisture content, % Niezamrażalna woda i wilgotność krytyczna w osiach zarodkowych 6 gatunków dębów (Non-freezable water and critical water content in oak embryonic axes) niezamrażalna woda wilgotność krytyczna osi Non - freezable water Critical water content 25 0 KELL SHU VEL MAC ROB VIR Gatunki z rodzaju Quercus Quercus species

28 NCGRP, Fort Collins, CO National Center for Genetic Resources Preservation, Fort Collins, CO

29 Zewnętrzny zbiornik na ciekły azot, Fort Collins (External tank for liquid nitrogen) Pojemność (capacity) 40 tys. L

30 Badania w ramach grantu z DGLP W listopadzie 2005 roku, zaczęła Funkcjonować w LBG Kostrzyca Pracownia Kriokonserwacji (In November Cryopreservation Laboratory was created)

31 W 2006 r. zbiór żołędzi i wstępne przechowanie w -3 C Preliminary storage of acorns at -3 C (for further research cryopreservation of plumules) 3 mm (axis) oś zarodkowa - 0,016 g (acorn) żołądź 9,1 g Zebrano 175 kg żołędzi, z 50 indywidualnych drzew doborowych, wyłączonych drzewostanów nasiennych lub drzewostanów zachowawczych.

32 Powstało laboratorium (Laboratorium was created)

33 Pierwsza dostawa ciekłego azotu (First delivery of liquid nitrogen to the Kostrzyca FGB)

34 oraz fitotron (and phytotron)

35 Izolacja plumul dębu szypułkowego z osi zarodkowych (Isolation of plumules from embryonic axes) 1 mm 3 mm żołędzie osie zarodkowe (embryonic axes) Plumule (plumules)

36 Pierwsze 6 miesięcy KRIO w LBG (First 6 months of research on cryogenic storage in LBG) Skonstruowano: system podsuszania osi zarodkowych oraz plumul w gazowym azocie system szybkiego mrożenia w 210 o C

37 Kriokonserwacja plumul dębu szypułkowego (Quercus robur) (Protocol for cryogenic storage of Q. robur plumules) 1 mm 1 cm żołędzie plumule izolowane z nasion zamrażanie w LN regeneracja roślin in vitro ukorzeniona sadzonka Chmielarz P., Michalak M., Pałucka M., Wasileńczyk U Plant Cell Reports 30:

38 Wyniki wspólnych badań opublikowano w Plant Cell Reports (Results of our joint research were published in PCR)

39 Wzrost plumul dębu szypułkowego po rozmrożeniu z ciekłego azotu Wzrost plumul w kulturach in vitro po rozmrożeniu z LN (Plumules recovered in vitro after cryogenic storage)

40 Pierwsze probówki z plumulami dębu umieszczono w LN (First plumules are stored in liquid nitrogen) P. Chmielarz, P. Hrydziuszko, M. Michalak, M. Pałucka, A. Szymkowska, U. Wasileńczyk

41 Mikrosadzonki wyhodowane w kulturach in vitro z plumul Q. robur, przemrożonych w LN (Plantlets derived from plumules using in vitro culture )

42 Instrukcja kriogenicznego przechowywania dla LBG (Instruction of cryogenic storage) Leśny Bank Genów Kostrzyca Ramowa Instrukcja Gromadzenia i Przechowywania Zasobów Genowych PRZECHOWYWANIE W TEMPERATURACH KRIOGENICZNYCH 2012

43 Pracownia Kriokonserwacji (Cryopreservation Laboratory in LBG Kostrzyca)

44 Zbiorniki do kriogenicznego przechowywania (Cryo-tanks in LBG Kostrzyca)

45 Prunus avium (Cryogenic storage of orthodox seeds)

46 Kriogeniczne przechowywanie gatunków drzewiastych (Cryogenic storage of forest tree species) Zestawienie kriogenicznych zasobów genowych z drzew i krzewów - LBG Kostrzyca czerwiec 2015 r. lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Rodzaj materiału tworzącego zasób genowy Ilość zasobów genowych [szt.] Temperatura przechowania [ C] 1 Czereśnia ptasia Prunus avium nasiona Buk zwyczajny Fagus sylvatica nasiona Brzoza brodawkowata Betula pendula nasiona Wiąz górski Ulmus glabra nasiona Wiąz szypułkowy Ulmus laevis nasiona Dąb szypułkowy Quercus robur plumule Dąb bezszypułkowy Quercus petraea plumule Jodła pospolita Abies alba nasiona Grab pospolity Carpinus betulus nasiona Olsza czarna Alnus glutinosa nasiona Lipa drobnolistna Tilia cordata nasiona Jesion wyniosły Fraxinus excelsior skrzydlaki Jesion wyniosły Fraxinus excelsior pąki spoczynkowe Sosna drzewokosa Pinus x rhaetica Brügger nasiona Wierzba lapońska Salix lapponum nasiona RAZEM 580

47 Przechowywane są również nasiona gatunków zielnych (Cryogenic storage of herbaceous species as well)

48 Kriogeniczne przechowywanie gatunków zielnych (Cryogenic storage of herbaceous species) Zestawienie kriogenicznych zasobów genowych z roślin zielnych- LBG Kostrzyca czerwiec 2015 r. lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Rodzaj materiału tworzącego zasób genowy Ilość zasobów genowych [szt.] Temperatura przechowania [ C] 1 Biedrzeniec mniejszy skalny Pimpinella saxifraga ssp. rupestris. nasiona Brzoza niska Betula humilis Schrank nasiona Czosnek siatkowaty Allium victorialis L. nasiona Czosnek syberyjski Allium sibiricum L. nasiona Dzwonek karkonoski Campanula bohemica Hruby in Polivka, Domin et Podp nasiona Dzwonek piłkowany Campanula serrata (Kit.) Hendrych nasiona Gęsiówka alpejska Arabis alpina L. nasiona Gnidosz hacqueta Pedicularis hacquetii Graf nasiona Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata L. nasiona Goryczuszka czeska Gentianella bohemica Skalický nasiona Goryczuszka polna Gentianella campestris (L.) Börner nasiona Jaskier skalny Ranunculus oreophilus M. Bieb. nasiona Okrzyn jeleni Laserpitium archangelica Wulfen nasiona Ostróżka wyniosła Delphinium elatum L. nasiona Ponikło wielołodygowe Eleocharis multicaulis (Sm.) nasiona Przetacznik alpejski Veronica alpina nasiona Przytulia sudecka Galium sudeticum Tausch nasiona Rogownica alpejska Cerastium alpinum L. nasiona Różeniec górski Rhodiola rosea L. nasiona Rzeżucha gorzka opiza Cardamine amara subsp. opizii (C.Presl & J.Presl ) Celak. nasiona Rzeżucha rezedolistna Cardamine resedifolia L. nasiona Sasanka słowacka Pulsatilla slavica G. Reuss nasiona Sasanka wiosenna Pulsatilla vernalis (L.) Mill. nasiona Skalnica darniowa bazaltowa Saxifraga moschata subsp. basaltica nasiona Skalnica mchowata Saxifraga bryoides L. nasiona Skalnica śnieżna Saxifraga nivalis L. nasiona Starodub łąkowy Angelica palustris (Besser) Hoffm. nasiona Szarota drobna Gnaphalium supinum L. nasiona Świetlik maleńki Euphrasia minima nasiona Tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris L. nasiona Turzyca patagońska Carex magellanica Lam. nasiona Warzucha tatrzańska Cochlearia tatrae Borbás nasiona Duplikaty z CZRB PAN w Powsinie nasiona Duplikaty z FlorNatur ROBIA- Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce nasiona RAZEM 163

49 Projekty realizowane z udziałem Pracowni Kriokonserwacji (Other projects of cryogenic storage conducted in Kostrzyca FGB) PROJEKTY BADAWCZO-WDROŻENIOWE REALIZOWANE W PRACOWNI KRIOKONSERWACJI lp. Nazwa projektu Akronim Okres realizacji Zachowanie zasobów genowych zagrożonych i ginących gatunków metodami kriogenicznymi w banku genów Zachowanie zasobów genowych drzew i krzewów leśnych metodami kriogenicznymi Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin dziko rosnących w zachodniej części Polski Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski. (Bneficjent: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce (Leśny Bank Genów Kostrzyca uczestniczy w realizacji projektu jako Konsorcjant) Zachowanie różnorodności biologicznej, poprzez ochronę ex situ, jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Dolnego Śląska na obszarach Natura 2000 Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Polski w trakcie realizacji FlorNaturLBG FlorNaturROBIA FraxUmLBG

50 Pracownia Kriokonserwacji, LBG Kostrzyca Workshop 2012

51 dr Kazimierz Toka Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca (First director of the Kostrzyca Forest Gene Bank) ( )

52 Naczelnik Wojciech Fonder (Head of Faculty of Forestry, General Directorate of State Forests in Warsaw) ( )

53 Professor Patricia Berjak, South Africa

54 Dziękuję za uwagę

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Ogrodnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 1 JOANNA BYKOWSKA, MARCIN KOLASIŃSKI

Bardziej szczegółowo

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ I N S T Y T U T O C H R O N Y P R Z Y R O D Y P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ Dwumiesięcznik R. LX (60) - 2004 - Zeszyt 2 (Marzec-Kwiecień) ORGAN PAŃSTWOWEJ RADY OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Komunikat 2. Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komunikat 2. Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Komunikat 2 Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza do udziału w II międzynarodowej konferencji naukowej w dniach 22-23 września 2014 r. LEŚNICTWO W GÓRACH I REGIONACH

Bardziej szczegółowo

NASADZENIA KOMPENSACYJNE EKONOMICZNA, EKOLOGICZNA I SPOŁECZNEA WARTOŚĆ DRZEW

NASADZENIA KOMPENSACYJNE EKONOMICZNA, EKOLOGICZNA I SPOŁECZNEA WARTOŚĆ DRZEW NASADZENIA KOMPENSACYJNE EKONOMICZNA, EKOLOGICZNA I SPOŁECZNEA WARTOŚĆ DRZEW Autorzy: mgr inż. Mariusz Krynicki dr inż. Marzena Suchocka, SGGW w Warszawie IGPIM Kwiecień 2015 1 Spis rozdziałów: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14 SZCZECIN 2008 Rada Wydawnicza Stanisław Czepita, Maria Czerepaniak-Walczak, Marek Dutkowski, Inga Iwasiów Ewa Kępczyńska, Danuta Kopycińska,

Bardziej szczegółowo

Program testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych

Program testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych Program testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych Zespół ds. opracowania programu testowania potomstwa drzew leśnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Kolekcjach Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różności Biologicznej PAN w Powsinie Materiał szkoleniowy dla przewodników grup wycieczkowych Dyrektor OB-CZRB PAN doc. dr hab. Jerzy Puchalski

Bardziej szczegółowo

Wzrost sztucznych odnowień jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w różnych warunkach drzewostanowych i siedliskowych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba

Wzrost sztucznych odnowień jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w różnych warunkach drzewostanowych i siedliskowych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba Barzdajn W. & Kuczkowski K. 2010: Wzrost sztucznych odnowień jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w różnych warunkach drzewostanowych i siedliskowych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba. Opera Corcontica 47/2010

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża. Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża. Dolnośląska Organizacja Turystyczna Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża Dolnośląska Organizacja Turystyczna Wrocław, maj 2009 Dokument został napisany przez zespół Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA GRUPY NAJPOSPOLITSZYCH GATUNKÓW WE FLORZE SILNIE SKAŻONYCH ODCINKÓW TOROWISK KOLEJOWYCH W PÓŁNOCNO- WSCHODNIEJ POLSCE (MAZURY I PODLASIE)

SPECYFIKA GRUPY NAJPOSPOLITSZYCH GATUNKÓW WE FLORZE SILNIE SKAŻONYCH ODCINKÓW TOROWISK KOLEJOWYCH W PÓŁNOCNO- WSCHODNIEJ POLSCE (MAZURY I PODLASIE) SPECYFIKA GRUPY NAJPOSPOLITSZYCH GATUNKÓW WE FLORZE SILNIE SKAŻONYCH ODCINKÓW TOROWISK KOLEJOWYCH W PÓŁNOCNO- WSCHODNIEJ POLSCE (MAZURY I PODLASIE) Barbara Sudnik-Wójcikowska, Halina Galera, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Tekst Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce

Tekst Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce Tekst Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce zleceniodawca: Gmina Kobierzyce Al. Pałacowa 1 55-040 Kobierzyce opracowanie: Studio Projektowe "Region" s.c.

Bardziej szczegółowo

Ekosystem leśny. (przykład samoregulacji)

Ekosystem leśny. (przykład samoregulacji) Ekosystem leśny (przykład samoregulacji) Struktura ekosystemu leśnego Aby przedstawić strukturę ekosystemu leśnego należałoby opisać tworzące go czynniki ożywione i nieożywione, występujące w określonej

Bardziej szczegółowo

Nowe stanowisko kokoryczy drobnej Corydalis pumila (Papaveraceae) w okolicy Śremu

Nowe stanowisko kokoryczy drobnej Corydalis pumila (Papaveraceae) w okolicy Śremu ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (3): 242 249, 2014 Nowe stanowisko kokoryczy drobnej Corydalis pumila (Papaveraceae) w okolicy Śremu New locality of Corydalis pumila (Papaveraceae) in the vicinity of

Bardziej szczegółowo

Dr. Michał RONIKIER CURRICULUM VITAE Version updated on: 13 th March, 2015

Dr. Michał RONIKIER CURRICULUM VITAE Version updated on: 13 th March, 2015 Dr. Michał RONIKIER CURRICULUM VITAE Version updated on: 13 th March, 2015 Birth date and place: Languages: E-mail: Address: Web page: 1974, Kraków (Poland) Polish (native); English (fluent; Cambridge

Bardziej szczegółowo

MATY GLONOWE JAKO WAŻNY CZYNNIK W FORMOWANIU ZESPOŁÓW SZCZĄTKÓW KARPOLOGICZNYCH W PŁYTKICH ZBIORNIKACH WODNYCH (BADANIA WSTĘPNE)

MATY GLONOWE JAKO WAŻNY CZYNNIK W FORMOWANIU ZESPOŁÓW SZCZĄTKÓW KARPOLOGICZNYCH W PŁYTKICH ZBIORNIKACH WODNYCH (BADANIA WSTĘPNE) Acta Geographica Silesiana, 17. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2014 s. 85 95 Artur Szymczyk Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec; e-mail: aszymczy@wnoz.us.edu.pl MATY GLONOWE

Bardziej szczegółowo

TOM I DANE OGÓLNE STAN ISTNIEJĄCY- OPIS ZAŁOŻENIA PARKOWEGO

TOM I DANE OGÓLNE STAN ISTNIEJĄCY- OPIS ZAŁOŻENIA PARKOWEGO TOM I DANE OGÓLNE 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Materiały wyjściowe 3.1. Wcześniejsze opracowania 3.2. Plany archiwalne 3.3. Prace terenowe 4. Nazwa Ogród Krasińskich STAN ISTNIEJĄCY-

Bardziej szczegółowo

VASCULAR PLANTS OF STRZESZYN ECOLOGICAL SITE IN POZNAŃ

VASCULAR PLANTS OF STRZESZYN ECOLOGICAL SITE IN POZNAŃ SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 7(4) 2008, 79-91 VASCULAR PLANTS OF STRZESZYN ECOLOGICAL SITE IN POZNAŃ Dorota Wrońska-Pilarek Poznań University of Life Sciences Abstract. In

Bardziej szczegółowo

ROŚLINNOŚĆ UWARUNKOWANA UKSZTAŁTOWANIEM TERENU NA OBSZARZE LELOWSKIEJ WYSPY LESSOWEJ (POGRANICZE WYŻYNY KRAKOWSKO-WIELUŃSKIEJ I WYŻYNY PRZEDBORSKIEJ)

ROŚLINNOŚĆ UWARUNKOWANA UKSZTAŁTOWANIEM TERENU NA OBSZARZE LELOWSKIEJ WYSPY LESSOWEJ (POGRANICZE WYŻYNY KRAKOWSKO-WIELUŃSKIEJ I WYŻYNY PRZEDBORSKIEJ) Acta Geographica Silesiana, 16. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2014 s. 97 107 Tadeusz Szczypek 1, Stanisław Wika 2, Ewa Dańczak 1 1 Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Fitopatologia: zdrowe rośliny - zdrowi ludzie. Phytopathology: healthy plants - healthy people

Fitopatologia: zdrowe rośliny - zdrowi ludzie. Phytopathology: healthy plants - healthy people Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne (PTFit.) Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy Fitopatologia: zdrowe

Bardziej szczegółowo

Spotkania z Nauką. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkania z Nauką. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkania z Nauką Niewielu mieszkańców Pomorza zdaje sobie sprawę z roli i znaczenia innowacji w dzisiejszym społeczeństwie. Dlatego też istnieje potrzeba zbudowania w regionie kultury innowacyjnej i edukacji

Bardziej szczegółowo

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ SPIS TREŚCI. Zeszyt 6, listopad/grudzień 2011

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ SPIS TREŚCI. Zeszyt 6, listopad/grudzień 2011 CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ SPIS TREŚCI Zeszyt 6, listopad/grudzień 2011 ARTYKUŁY ARTICLES Marian Stój, Bogusław Kozik, Bartosz Kwarciany: Orzeł przedni Aquila chrysaetos w polskiej części Karpat w latach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3639)

Załącznik do rozporządzenia Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3639) L.p. POWIAT GMINA / DZIELNICA MIEJSCOWOŚĆ POŁOśENIE BLIśSZA LOKALIZACJA OBIEKT PODDANY OCHRONIE NAZWA GATUNKOWA POLSKA Załącznik do rozporządzenia Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz.

Bardziej szczegółowo

Problem zachowania gatunków światłolubnych. w kompleksie leśnym Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

Problem zachowania gatunków światłolubnych. w kompleksie leśnym Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Problem zachowania gatunków światłolubnych w kompleksie leśnym Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Tomasz Załuski, Iwona Paszek, Dorota Gawenda-Kempczyńska, Iwona Łazowy-Szczepanowska ARTYKUŁY

Bardziej szczegółowo

Wpływ wieku na odpowiedź przyrostową drzew na czynnik klimatyczny na przykładzie modrzewia europejskiego

Wpływ wieku na odpowiedź przyrostową drzew na czynnik klimatyczny na przykładzie modrzewia europejskiego Wpływ wieku na odpowiedź przyrostową drzew na czynnik klimatyczny na przykładzie modrzewia europejskiego Sławomir Wilczyński, Norbert Szymański, Bogdan Wertz, Elżbieta Muter ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Przyrodniczych Biologia Tomasz Podgórski Wybiórczość i charakterystyka miejsc odpoczynku i polowania u rysia eurazjatyckiego (Lynx lynx) w Puszczy Białowieskiej Praca

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne oprogramowanie komputerowe przydatne do analizy danych ekologicznych Free and open source so ware for analysis of ecological data

Bezpłatne oprogramowanie komputerowe przydatne do analizy danych ekologicznych Free and open source so ware for analysis of ecological data AKTUALNOŚCI Chrońmy Przyr. Ojcz. 66 (3): 163 168, 2010 Bezpłatne oprogramowanie komputerowe przydatne do analizy danych ekologicznych Free and open source so ware for analysis of ecological data DAMIAN

Bardziej szczegółowo

JAN ŁUKASZKIEWICZ. Wprowadzenie. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95

JAN ŁUKASZKIEWICZ. Wprowadzenie. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95 ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95 Szacowanie obwodów pni drzew 10-letnich na potrzeby zieleni miejskiej Estimating the circumference of trunks of 10-year-old trees for application

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dynamics of Campanula serrata and accompanying species in experimental plots in the valleys of the Bieszczady National Park

Wstęp. Dynamics of Campanula serrata and accompanying species in experimental plots in the valleys of the Bieszczady National Park 117 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 2011 (19), str. 117 129 Adam Szary Received: 25.01.2011 Bieszczadzki Park Narodowy, Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Reviewed: 18.07.2011 38 700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 7 a.szary@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik najlepszych praktyk

Podręcznik najlepszych praktyk Katarzyna Barańska Podręcznik najlepszych praktyk ochrony KSEROTERM www.bestpractice-life.pl Katarzyna Barańska Podręcznik najlepszych praktyk ochrony KSEROTERM Warszawa 2014 PRZEDMOWA Człowiek od tysięcy

Bardziej szczegółowo